Trzebiatów w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Trzebiatów - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Trzebiatów to miasto leżące w północno-zachodniej Polsce. Należy do województwa zachodniopomorskiego, powiatu gryfickiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Trzebiatów.
 • 9 388 Liczba mieszkańców
 • 10,3 km² Powierzchnia
 • 915,9 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 2-17 m n.p.m Wysokość
 • IX wiek Data założenia
 • 1277 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 91 Numer kierunkowy
 • ZGY Tablice rejestracyjne
 • Józef Domański Burmistrz miasta
Trzebiatów na mapie
Identyfikatory
 • 15.264754.0612 Współrzędne GPS
 • 3205084 TERYT (TERC)
 • 0979969 SIMC
Herb miasta Trzebiatów
Trzebiatów herb

Jak Trzebiatów wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Trzebiatów na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Trzebiatów wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Trzebiatów plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
2Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
4Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
6Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
6Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
7Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
8Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
32Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
42Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
45Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
58Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
78Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
115Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
121Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
125Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
128Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
152Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
174Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
196Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
198Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
216Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
228Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
249Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
251Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami

Trzebiatów - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
72-320Poczta Trzebiatów nad Regą 001, ul. Rynek 7
72-320Skrytki Pocztowe Poczta Trzebiatów nad Regą 001, ul. Rynek 7
72-321Poczta Filia UP Gryfice 001, ul. Zagórska 21

Trzebiatów - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Trzebiatowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Gryficach (podlega pod: ZUS Oddział w Szczecinie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Dąbskiego 5
72-300 Gryfice
Urząd Miejski w Trzebiatowie
(91) 387-29-84
(91) 387-26-19
Rynek 1
72-320 Trzebiatów

Trzebiatów - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Trzebiatów jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 9 388, z czego 50,2% stanowią kobiety, a 49,8% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 7,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Trzebiatowa zawarli w 2022 roku 30 małżeństw, co odpowiada 3,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  28,2% mieszkańców Trzebiatowa jest stanu wolnego, 50,8% żyje w małżeństwie, 8,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,3% to wdowy/wdowcy.

  Trzebiatów ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -78. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -8,23 na 1000 mieszkańców Trzebiatowa. W 2022 roku urodziło się 53 dzieci, w tym 41,5% dziewczynek i 58,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 215 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,51 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 40,4% zgonów w Trzebiatowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,2% zgonów w Trzebiatowie były nowotwory, a 3,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Trzebiatowa przypada 13.82 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 126 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 97 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Trzebiatowa 29. W tym samym roku 4 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 5 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -1.

  59,2% mieszkańców Trzebiatowa jest w wieku produkcyjnym, 17,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Trzebiatowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 9 388 Liczba mieszkańców
 • 4 710 Kobiety
 • 4 678 Mężczyźni
 • 50,2%
  49,8%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Trzebiatowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Trzebiatowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Trzebiatowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Trzebiatowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  43,0 lat
  Zachodniopomorskie
  42,8 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 44,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Trzebiatów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Trzebiatowa
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Trzebiatów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Trzebiatów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Trzebiatów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,2% Kawalerowie/Panny
 • Trzebiatów
  28,2%
  Zachodniopomorskie
  27,5%
  Polska
  29,1%
 • 23,5% Kobiety
  (Panny)
 • 32,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 50,8% Żonaci/Zamężne
 • Trzebiatów
  50,8%
  woj. zachodniopomorskie
  51,0%
  Cały kraj
  54,0%
 • 51,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 50,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,3% Wdowcy/Wdowy
 • Trzebiatów
  8,4%
  Województwo
  8,2%
  Cały kraj
  8,5%
 • 13,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Trzebiatów
  8,2%
  Zachodniopomorskie
  9,4%
  Polska
  7,6%
 • 8,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 4,5% Nieustalone
 • Miasto
  4,5%
  Zachodniopomorskie
  3,7%
  Cały kraj
  0,7%
 • 2,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 6,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Trzebiatowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Trzebiatowie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,2
  Województwo
  4,1
  Cały kraj
  4,1
 • 2,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Trzebiatów
  2,3
  woj. zachodniopomorskie
  2,0
  Kraj
  1,6
 • 30 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Trzebiatowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Trzebiatowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -78 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -29 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -49 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -8,23 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Trzebiatów
  -8,2
  woj. zachodniopomorskie
  -5,3
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Trzebiatowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Trzebiatowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Trzebiatowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Trzebiatowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 53 Urodzenia żywe
 • 22 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 31 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 41,5%
  58,5%
 • 5,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  5,6
  Województwo
  7,1
  Cała Polska
  8,1
 • 31,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Trzebiatów
  31,0
  Zachodniopomorskie
  31,3
  Kraj
  35,1
 • 11 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 11
 • 53 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 53
 • 69 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 69
 • 70 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 70
 • 27 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 27
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 215 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 107 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 328 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 215 g
  Województwo
  3 325 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 19 Waga 4000g - 4499g
 • 19
 • 100 Waga 3500g - 3999g
 • 100
 • 149 Waga 3000g - 3499g
 • 149
 • 92 Waga 2500g - 2999g
 • 92
 • 21 Waga 2000g - 2499g
 • 21
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,19 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Trzebiatów
  1,19
  woj. zachodniopomorskie
  1,18
  Polska
  1,26
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,61
  Województwo
  0,58
  Cała Polska
  0,61
 • 0,51 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,51
  woj. zachodniopomorskie
  0,57
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Trzebiatowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 131 Zgony
 • 51 Kobiety
  (Zgony)
 • 80 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 38,9%
  61,1%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 13,8 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  13,8
  Województwo
  12,4
  Polska
  11,9
 • 194,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Trzebiatów
  194,6
  Województwo
  175,3
  Cały kraj
  147,0
 • 7,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  7,7
  woj. zachodniopomorskie
  4,4
  Kraj
  3,8
 • 3,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,9
  Województwo
  3,4
  Cały kraj
  3,1
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,3
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie gryfickim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  40,4%
  woj. zachodniopomorskie
  36,9%
  Polska
  36,0%
 • 18,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Trzebiatów
  18,2%
  woj. zachodniopomorskie
  23,6%
  Polska
  23,6%
 • 3,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  3,8%
  Zachodniopomorskie
  6,1%
  Cała Polska
  6,7%
 • 40 Zgony spowodowane COVID-19
 • 26,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Zachodniopomorskie
  26,0
  Cały kraj
  15,8
 • 75,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. zachodniopomorskie
  75,2
  Cała Polska
  70,6
 • 241,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  241,8
  Zachodniopomorskie
  293,4
  Polska
  280,1
 • 266,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  266,7
  Polska
  253,9
 • 537,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 517,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 558,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  537,9
  Województwo
  458,5
  Cały kraj
  426,2
 • 82,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 31,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 196,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  82,4
  Województwo
  72,6
  Polska
  62,9
 • 10,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  10,4
  woj. zachodniopomorskie
  29,8
  Cały kraj
  33,8
 • 6,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  6,9
  Zachodniopomorskie
  7,1
  Cały kraj
  7,0
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Trzebiatów
  0,6%
  Zachodniopomorskie
  0,6%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 126 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 45 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 81 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 97 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 50 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 47 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Wymeldowania za granicę
 • 2 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 3 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 28 Saldo migracji
 • -6 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 34 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 29 Saldo migracji wewnętrznych
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 34 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Saldo migracji zagranicznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Trzebiatowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Trzebiatowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Trzebiatów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Trzebiatów - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Trzebiatowie oddano do użytku 11 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,17 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Trzebiatowie to 3 524 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 373 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Trzebiatowie to 5,73 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Trzebiatowie to 131,40 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,18% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,64% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,47% mieszkań posiada łazienkę, 85,07% korzysta z centralnego ogrzewania, a 98,47% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu gryfickiego.

  Powiat gryficki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Trzebiatowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 524 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 373,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Trzebiatów
  373,40
  Zachodniopomorskie
  430,70
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 67,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  67,80 m2
  woj. zachodniopomorskie
  70,10 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 25,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  25,30 m2
  Województwo
  30,20 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,74 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Trzebiatów
  3,74
  Zachodniopomorskie
  3,70
  Kraj
  3,83
 • 2,68 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,68
  woj. zachodniopomorskie
  2,32
  Cały kraj
  2,42
 • 0,72 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Trzebiatów
  0,72
  woj. zachodniopomorskie
  0,63
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Trzebiatowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 11 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,17 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Trzebiatów
  1,17
  woj. zachodniopomorskie
  6,21
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 63 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,73 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  5,73
  Zachodniopomorskie
  3,40
  Cały kraj
  3,89
 • 6,68 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  6,68
  Województwo
  21,10
  Kraj
  24,56
 • 1 445 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 131,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  131,4 m2
  Zachodniopomorskie
  78,7 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,15 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Trzebiatów
  0,15 m2
  woj. zachodniopomorskie
  0,49 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Trzebiatowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,18% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  99,18%
  Województwo
  98,58%
  Cała Polska
  97,75%
 • 98,64% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Trzebiatów
  98,64%
  Zachodniopomorskie
  97,12%
  Cały kraj
  95,18%
 • 97,47% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  97,47%
  Województwo
  96,11%
  Kraj
  93,75%
 • 85,07% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  85,07%
  Zachodniopomorskie
  87,94%
  Cała Polska
  85,83%
 • 98,47% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  98,47%
  Województwo
  64,99%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Trzebiatów - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Trzebiatowie na 1000 mieszkańców pracuje 158osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 63,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 36,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Trzebiatowie wynosiło w 2023 roku 8,2% (8,2% wśród kobiet i 8,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa zachodniopomorskiego oraz wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Trzebiatowie wynosiło 5 364,42 PLN, co odpowiada 80.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Trzebiatowa 324 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 256 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -68.

  21,0% aktywnych zawodowo mieszkańców Trzebiatowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 20,2% w przemyśle i budownictwie, a 21,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Trzebiatowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 158 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  158,0
  Zachodniopomorskie
  222,0
  Cały kraj
  259,0
 • 6,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 9,3% Kobiety
 • 3,3% Mężczyźni
 • Tutaj
  8,2%
  Zachodniopomorskie
  6,7%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Trzebiatowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Trzebiatowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Trzebiatowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Trzebiatowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 745 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Trzebiatów
  5 364 PLN
  woj. zachodniopomorskie
  6 170 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Trzebiatowie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Trzebiatowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 324 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 256 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -68 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,79 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Trzebiatowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 21,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 33,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 20,2% Przemysł i budownictwo
 • 10,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 29,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 21,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 25,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 35,0% Pozostałe
 • 52,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 17,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Trzebiatowie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Trzebiatowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 503 Pracujący ogółem
 • 961 Kobiety
 • 542 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Trzebiatowie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,2% W wieku produkcyjnym
 • 52,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Trzebiatów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 68,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Trzebiatów
  68,8
  Województwo
  69,1
  Cała Polska
  69,0
 • 40,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  40,0
  Województwo
  40,0
  Kraj
  38,2
 • 139,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Trzebiatów
  139,0
  Województwo
  137,7
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 58,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 55,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 44,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Trzebiatów - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Trzebiatowie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 337 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 952 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 83 nowe podmioty, a 50 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (142) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (65) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (207) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (38) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Trzebiatowie najwięcej (74) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 303) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,6% (8) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 18,8% (252) podmiotów, a 80,6% (1 077) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Trzebiatowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.5%) oraz Budownictwo (17.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 337 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 252 Przemysł i budownictwo
 • 1 077 Pozostała działalność
 • 83 Podmioty nowo zarejestrowane w Trzebiatowie w 2023 roku
 • 50 Podmioty wyrejestrowane w Trzebiatowie w 2023 roku
 • 952 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 303 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 303
 • 28 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 28
 • 5 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 5
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 1 336 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 336
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 42 Spółki handlowe ogółem
 • 42
 • 7  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 7
 • 40  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 40
 • 7    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 7
 • 74 Spółki cywilne ogółem
 • 74
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 952 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 243 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 243
 • 167 Budownictwo
 • 167
 • 92 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 92
 • 75 Pozostała działalność
 • 75
 • 66 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 66
 • 64 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 64
 • 59 Przetwórstwo przemysłowe
 • 59
 • 51 Transport i gospodarka magazynowa
 • 51
 • 36 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 36
 • 28 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 28
 • 24 Edukacja
 • 24
 • 20 Informacja i komunikacja
 • 20
 • 16 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 16
 • 8 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 8
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Trzebiatów - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Trzebiatowie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 286 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 30,26 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Trzebiatowie wynosi 72,80% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Trzebiatowa najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 19,29 (wykrywalność 58%) oraz przeciwko mieniu - 11,76 (wykrywalność 37%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 6,27 (96%), drogowe - 3,40 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,75 (90%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Trzebiatowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Trzebiatowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Trzebiatów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 286 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 286
 • 182 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 182
 • 59 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 59
 • 32 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 32
 • 7 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 7
 • 111 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 111
 • 30,26 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  30,26
  woj. zachodniopomorskie
  22,28
  Kraj
  22,81
 • 19,29 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  19,29
  Zachodniopomorskie
  15,77
  Cała Polska
  12,98
 • 6,27 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Trzebiatów
  6,27
  Zachodniopomorskie
  2,98
  Polska
  6,99
 • 3,40 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  3,40
  Zachodniopomorskie
  2,47
  Cały kraj
  1,82
 • 0,75 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,75
  woj. zachodniopomorskie
  0,45
  Cała Polska
  0,35
 • 11,76 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Trzebiatów
  11,76
  Województwo
  10,86
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Trzebiatów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Trzebiatów
  73%
  Województwo
  72%
  Cały kraj
  71%
 • 59% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  59%
  woj. zachodniopomorskie
  63%
  Cały kraj
  63%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  96%
  Województwo
  83%
  Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Zachodniopomorskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  91%
  woj. zachodniopomorskie
  90%
  Polska
  88%
 • 37% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Trzebiatów
  37%
  Województwo
  50%
  Polska
  51%

Trzebiatów - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Trzebiatowa wyniosła w 2022 roku 102,4 mln złotych, co daje 6,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 18.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Trzebiatowa - 24.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (11.1%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 11,5 mln złotych, czyli 11,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Trzebiatowa wyniosła w 2022 roku 117,1 mln złotych, co daje 7,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 22.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (29.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (25.7%) oraz z Dział 758 - Różne rozliczenia (15.2%). W budżecie Trzebiatowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 855 złotych na mieszkańca (11,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 23,0 złotych na mieszkańca (0,3%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 14,4%.
 • Wydatki budżetu w Trzebiatowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Trzebiatowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Trzebiatów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Trzebiatowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  61,7 mln

  3,7 tys(100%)

  60,6 mln

  3,7 tys(100%)

  68,0 mln

  4,1 tys(100%)

  78,6 mln

  4,8 tys(100%)

  79,0 mln

  4,9 tys(100%)

  78,0 mln

  5,1 tys(100%)

  87,1 mln

  5,7 tys(100%)

  102,4 mln

  6,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  16,6 mln

  1,6 tys(26.9%)

  17,0 mln

  1,7 tys(28.1%)

  17,7 mln

  1,8 tys(26.1%)

  20,1 mln

  2,0 tys(25.5%)

  26,2 mln

  2,6 tys(33.1%)

  20,6 mln

  2,1 tys(26.5%)

  21,7 mln

  2,2 tys(24.9%)

  25,2 mln

  2,7 tys(24.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,3 mln

  420(6.9%)

  4,7 mln

  463(7.7%)

  4,4 mln

  435(6.4%)

  5,0 mln

  497(6.3%)

  5,1 mln

  510(6.4%)

  5,7 mln

  574(7.3%)

  6,6 mln

  677(7.6%)

  11,4 mln

  1,2 tys(11.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,6 mln

  451(7.4%)

  5,1 mln

  503(8.4%)

  5,2 mln

  519(7.7%)

  5,4 mln

  543(6.9%)

  5,6 mln

  564(7.1%)

  5,5 mln

  553(7%)

  6,4 mln

  655(7.4%)

  9,6 mln

  1,0 tys(9.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  11,0 mln

  1,1 tys(17.8%)

  18,9 mln

  1,9 tys(31.2%)

  5,0 mln

  497(7.3%)

  5,2 mln

  516(6.6%)

  5,3 mln

  535(6.7%)

  6,1 mln

  613(7.8%)

  6,1 mln

  627(7%)

  7,9 mln

  841(7.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  12,8 mln

  1,3 tys(20.8%)

  2,6 mln

  259(4.3%)

  4,3 mln

  427(6.3%)

  6,9 mln

  691(8.8%)

  3,7 mln

  368(4.6%)

  3,0 mln

  305(3.9%)

  6,0 mln

  615(6.9%)

  7,1 mln

  757(7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,9 mln

  384(6.3%)

  3,6 mln

  355(5.9%)

  3,9 mln

  393(5.8%)

  4,0 mln

  398(5.1%)

  4,1 mln

  413(5.2%)

  4,3 mln

  438(5.6%)

  7,5 mln

  766(8.6%)

  6,6 mln

  697(6.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  95,4 tys

  9,4(0.2%)

  30,7 tys

  3,0(0.1%)

  153,2 tys

  15,3(0.2%)

  278,4 tys

  27,8(0.4%)

  280,8 tys

  28,2(0.4%)

  118,4 tys

  12,0(0.2%)

  38,0 tys

  3,9(0%)

  5,4 mln

  573(5.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,4 mln

  137(2.2%)

  1,7 mln

  164(2.7%)

  1,9 mln

  186(2.7%)

  3,3 mln

  332(4.2%)

  2,0 mln

  202(2.5%)

  3,7 mln

  379(4.8%)

  3,7 mln

  378(4.2%)

  4,0 mln

  427(3.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  2,7 mln

  271(4.4%)

  2,7 mln

  263(4.4%)

  2,8 mln

  277(4.1%)

  2,8 mln

  283(3.6%)

  2,8 mln

  278(3.5%)

  2,6 mln

  262(3.3%)

  2,8 mln

  289(3.2%)

  3,4 mln

  361(3.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  679,7 tys

  67,0(1.1%)

  686,5 tys

  67,8(1.1%)

  697,4 tys

  69,6(1%)

  985,2 tys

  98,4(1.3%)

  1,1 mln

  115(1.5%)

  725,5 tys

  73,3(0.9%)

  1,2 mln

  126(1.4%)

  2,7 mln

  288(2.7%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  624,9 tys

  61,6(1%)

  573,5 tys

  56,6(0.9%)

  2,9 mln

  286(4.2%)

  5,6 mln

  563(7.2%)

  718,3 tys

  72,1(0.9%)

  779,8 tys

  78,8(1%)

  865,3 tys

  88,5(1%)

  1,9 mln

  204(1.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  744,9 tys

  73,4(1.2%)

  849,8 tys

  83,9(1.4%)

  831,4 tys

  82,9(1.2%)

  900,2 tys

  89,9(1.1%)

  1,1 mln

  105(1.3%)

  993,1 tys

  100(1.3%)

  960,4 tys

  98,2(1.1%)

  1,1 mln

  120(1.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  231,8 tys

  22,8(0.4%)

  377,1 tys

  37,2(0.6%)

  426,3 tys

  42,5(0.6%)

  450,1 tys

  45,0(0.6%)

  435,4 tys

  43,7(0.6%)

  317,6 tys

  32,1(0.4%)

  399,5 tys

  40,9(0.5%)

  721,1 tys

  76,4(0.7%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  65,3 tys

  6,6(0.1%)

  8,9 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  624,4 tys

  66,2(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  399,8 tys

  39,4(0.6%)

  384,1 tys

  37,9(0.6%)

  422,0 tys

  42,1(0.6%)

  436,8 tys

  43,6(0.6%)

  465,8 tys

  46,7(0.6%)

  389,1 tys

  39,3(0.5%)

  477,8 tys

  48,9(0.5%)

  554,0 tys

  58,7(0.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  978,0 tys

  96,4(1.6%)

  807,0 tys

  79,7(1.3%)

  692,8 tys

  69,1(1%)

  549,8 tys

  54,9(0.7%)

  448,9 tys

  45,1(0.6%)

  341,8 tys

  34,5(0.4%)

  164,2 tys

  16,8(0.2%)

  340,4 tys

  36,1(0.3%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  307,1 tys

  32,5(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  597,4 tys

  58,9(1%)

  559,9 tys

  55,3(0.9%)

  542,8 tys

  54,1(0.8%)

  585,2 tys

  58,5(0.7%)

  598,6 tys

  60,1(0.8%)

  576,9 tys

  58,3(0.7%)

  598,1 tys

  61,2(0.7%)

  210,5 tys

  22,3(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  107,4 tys

  10,6(0.2%)

  38,0 tys

  3,8(0.1%)

  8,3 tys

  0,8(0%)

  103,6 tys

  10,4(0.1%)

  118,0 tys

  11,8(0.1%)

  105,2 tys

  10,6(0.1%)

  3,2 tys

  0,3(0%)

  3,1 tys

  0,3(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  235,0 tys

  23,4(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Trzebiatowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Trzebiatowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Trzebiatów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Trzebiatowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  55,4 mln

  3,3 tys(100%)

  66,3 mln

  4,0 tys(100%)

  78,1 mln

  4,8 tys(100%)

  78,9 mln

  4,9 tys(100%)

  78,9 mln

  4,9 tys(100%)

  82,9 mln

  5,4 tys(100%)

  97,0 mln

  6,4 tys(100%)

  117,1 mln

  7,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  23,4 mln

  2,3 tys(42.3%)

  23,9 mln

  2,4 tys(36.1%)

  25,1 mln

  2,5 tys(32.1%)

  26,4 mln

  2,6 tys(33.5%)

  28,5 mln

  2,9 tys(36.1%)

  27,9 mln

  2,8 tys(33.7%)

  31,7 mln

  3,2 tys(32.7%)

  34,1 mln

  3,6 tys(29.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  5,1 mln

  502(9.2%)

  6,5 mln

  638(9.7%)

  15,8 mln

  1,6 tys(20.2%)

  11,0 mln

  1,1 tys(13.9%)

  6,7 mln

  676(8.5%)

  7,1 mln

  715(8.5%)

  13,7 mln

  1,4 tys(14.1%)

  30,1 mln

  3,2 tys(25.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  11,7 mln

  1,2 tys(21.1%)

  12,8 mln

  1,3 tys(19.3%)

  12,1 mln

  1,2 tys(15.5%)

  13,1 mln

  1,3 tys(16.6%)

  14,2 mln

  1,4 tys(18%)

  15,8 mln

  1,6 tys(19.1%)

  19,4 mln

  2,0 tys(20%)

  17,8 mln

  1,9 tys(15.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  57,7 tys

  5,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  113,7 tys

  11,3(0.1%)

  215,4 tys

  21,5(0.3%)

  213,4 tys

  21,4(0.3%)

  218,8 tys

  22,1(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,0 mln

  637(5.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,2 mln

  320(5.9%)

  3,6 mln

  352(5.4%)

  3,2 mln

  318(4.1%)

  3,3 mln

  327(4.2%)

  3,7 mln

  366(4.6%)

  3,5 mln

  358(4.3%)

  3,9 mln

  399(4%)

  4,6 mln

  489(3.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,9 mln

  780(14.3%)

  15,7 mln

  1,5 tys(23.7%)

  1,7 mln

  166(2.1%)

  1,7 mln

  170(2.2%)

  1,7 mln

  166(2.1%)

  1,6 mln

  163(2%)

  1,7 mln

  175(1.8%)

  2,8 mln

  298(2.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  257,2 tys

  25,4(0.5%)

  65,1 tys

  6,4(0.1%)

  79,1 tys

  7,9(0.1%)

  124,0 tys

  12,4(0.2%)

  77,8 tys

  7,8(0.1%)

  112,5 tys

  11,4(0.1%)

  154,5 tys

  15,8(0.2%)

  1,9 mln

  199(1.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  713,3 tys

  70,3(1.3%)

  799,7 tys

  79,0(1.2%)

  763,8 tys

  76,2(1%)

  807,9 tys

  80,7(1%)

  911,9 tys

  91,5(1.2%)

  868,7 tys

  87,8(1%)

  880,8 tys

  90,1(0.9%)

  1,5 mln

  161(1.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  860,9 tys

  84,9(1.6%)

  909,5 tys

  89,8(1.4%)

  935,9 tys

  93,4(1.2%)

  2,1 mln

  211(2.7%)

  811,8 tys

  81,5(1%)

  769,5 tys

  77,7(0.9%)

  1,2 mln

  118(1.2%)

  1,5 mln

  155(1.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,1 mln

  106(1.9%)

  1,2 mln

  121(1.9%)

  1,3 mln

  134(1.7%)

  1,4 mln

  139(1.8%)

  1,1 mln

  111(1.4%)

  1,3 mln

  130(1.5%)

  1,7 mln

  170(1.7%)

  1,3 mln

  133(1.1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  74,2 tys

  7,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 mln

  113(0.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  235,9 tys

  23,3(0.4%)

  224,5 tys

  22,2(0.3%)

  207,9 tys

  20,7(0.3%)

  218,8 tys

  21,9(0.3%)

  202,9 tys

  20,4(0.3%)

  203,3 tys

  20,5(0.2%)

  234,9 tys

  24,0(0.2%)

  503,5 tys

  53,4(0.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  78,5 tys

  7,7(0.1%)

  32,5 tys

  3,2(0%)

  79,7 tys

  7,9(0.1%)

  123,9 tys

  12,4(0.2%)

  408,8 tys

  41,0(0.5%)

  1,1 mln

  112(1.3%)

  520,9 tys

  53,3(0.5%)

  466,7 tys

  49,5(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  118,6 tys

  11,7(0.2%)

  236,5 tys

  23,3(0.4%)

  351,4 tys

  35,1(0.4%)

  286,2 tys

  28,6(0.4%)

  261,3 tys

  26,2(0.3%)

  215,7 tys

  21,8(0.3%)

  291,4 tys

  29,8(0.3%)

  414,8 tys

  44,0(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  93,4 tys

  9,2(0.2%)

  103,2 tys

  10,2(0.2%)

  129,6 tys

  12,9(0.2%)

  109,1 tys

  10,9(0.1%)

  115,3 tys

  11,6(0.1%)

  111,7 tys

  11,3(0.1%)

  139,5 tys

  14,3(0.1%)

  139,2 tys

  14,8(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  5,4 tys

  0,5(0%)

  4,7 tys

  0,5(0%)

  10,6 tys

  1,1(0%)

  10,6 tys

  1,1(0%)

  11,0 tys

  1,1(0%)

  11,8 tys

  1,2(0%)

  14,6 tys

  1,5(0%)

  77,3 tys

  8,2(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  209,6 tys

  20,7(0.4%)

  204,1 tys

  20,2(0.3%)

  144,0 tys

  14,4(0.2%)

  123,8 tys

  12,4(0.2%)

  93,7 tys

  9,4(0.1%)

  72,6 tys

  7,3(0.1%)

  67,2 tys

  6,9(0.1%)

  54,7 tys

  5,8(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  107,4 tys

  10,6(0.2%)

  38,0 tys

  3,8(0.1%)

  8,3 tys

  0,8(0%)

  103,6 tys

  10,4(0.1%)

  118,0 tys

  11,8(0.1%)

  105,2 tys

  10,6(0.1%)

  3,2 tys

  0,3(0%)

  3,1 tys

  0,3(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  190,2 tys

  18,7(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  323,0 tys

  32,2(0.4%)

  2,0 mln

  199(2.5%)

  949,9 tys

  95,3(1.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  180,0 tys

  18,4(0.2%)

  402

  0,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  32,1 tys

  3,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  -35 440,2

  -3,8(-0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Trzebiatów - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 088 mieszkańców Trzebiatowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 032 kobiet oraz 1 056 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,8% wykształcenie policealne, 16,2% średnie ogólnokształcące, a 16,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,8% mieszkańców Trzebiatowa, gimnazjalnym 3,3%, natomiast 15,7% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa zachodniopomorskiego mieszkańcy Trzebiatowa mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Trzebiatowie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (20,3%) oraz średnie ogólnokształcące (17,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,4%) oraz średnie zawodowe (16,9%).

  W roku 2022 w Trzebiatowie mieściły się 2 przedszkola, w których do 13 oddziałów uczęszczało 312 dzieci (154 dziewczynki oraz 158 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Trzebiatowie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 10 oddziałów uczęszczało 269 dzieci (132 dziewczynki oraz 137 chłopców). Dostępnych było 269 miejsc.

  18,5% mieszkańców Trzebiatowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,4% wśród dziewczynek i 17,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 905 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,77 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 45 oddziałach uczyło się 923 uczniów (463 kobiety oraz 460 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Trzebiatowie placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 38 oddziałach uczyło się 816 uczniów (394 kobiety oraz 422 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,2% ludności (29,4% wśród dziewczynek i 29,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,5 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 117,28.

  W Trzebiatowie znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 11 oddziałach uczyło się 270 uczniów (146 kobiet oraz 124 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 43 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Trzebiatowie placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 13 oddziałach uczyło się 323 uczniów (167 kobiet oraz 156 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 70 absolwentów.

  W Trzebiatowie znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 6 oddziałach uczyło się 112 uczniów (43 kobiety oraz 69 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,6% mieszkańców (15,7% wśród dziewczyn i 17,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24,5 uczniów. 18,7 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 20,9% mieszkańców Trzebiatowa w wieku potencjalnej nauki (19,4% kobiet i 22,4% mężczyzn).

 • 16,6% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  16,6%
  woj. zachodniopomorskie
  23,4%
  Cały kraj
  25,2%
 • 20,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Trzebiatów
  35,9%
  Województwo
  35,6%
  Polska
  35,2%
 • 37,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,8% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,8%
  Województwo
  3,4%
  Kraj
  3,3%
 • 4,8% Kobiety
  (policealne)
 • 2,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 16,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  16,2%
  Zachodniopomorskie
  13,1%
  Polska
  11,9%
 • 17,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  16,0%
  Zachodniopomorskie
  19,1%
  Polska
  20,0%
 • 15,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  24,8%
  Województwo
  20,6%
  Cały kraj
  21,2%
 • 17,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,3%
  Województwo
  3,4%
  Cała Polska
  3,0%
 • 3,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 15,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  15,7%
  woj. zachodniopomorskie
  13,8%
  Cała Polska
  12,3%
 • 17,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Trzebiatów
  3,5%
  Zachodniopomorskie
  3,3%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Trzebiatowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 905 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Trzebiatów
  905,0
  Województwo
  900,0
  Cała Polska
  927,0
 • 0,77 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,77
  woj. zachodniopomorskie
  0,97
  Polska
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 2 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 13 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 300 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Trzebiatów) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 312 Dzieci
 • 154 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 158 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,4%
  50,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 53 3 lata
 • 53
 • 83 4 lata
 • 83
 • 89 5 lata
 • 89
 • 84 6 lat
 • 84
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 23 3 lata
 • 23
 • 36 4 lata
 • 36
 • 46 5 lata
 • 46
 • 46 6 lat
 • 46
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 30 3 lata
 • 30
 • 47 4 lata
 • 47
 • 43 5 lata
 • 43
 • 38 6 lat
 • 38
 • 38 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 27,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 27,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 3,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Trzebiatowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Trzebiatowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole w Trzebiatowie
  Publiczne
  91 387-22-82
  91 387-22-82
  ul. Waryńskiego 7
  72-320 Trzebiatów
  1125634
 • Szkoły podstawowe w Trzebiatowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Trzebiatów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 45 Oddziały
 • 923 Uczniowie
 • 463 Kobiety
  (uczniowie)
 • 460 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,2%
  49,8%
 • 124 Uczniowie w 1 klasie
 • 68 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 56 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 139 Absolwenci
 • 80 Kobiety
  (absolwenci)
 • 59 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  20,5
  Zachodniopomorskie
  17,6
  Cały kraj
  17,0
 •  
 • 64,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 56,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 117,28 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Trzebiatów
  117,28
  woj. zachodniopomorskie
  96,34
  Polska
  95,96
 • 114,36 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  114,36
  woj. zachodniopomorskie
  94,40
  Kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Trzebiatów) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Trzebiatów) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Trzebiatowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Trzebiatowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzebiatowie (Jan Kochanowski)
  Publiczna
  91 387-23-55
  91 387-23-55
  ul. Kamieniecka 16
  72-320 Trzebiatów
  2347944
  Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzebiatowie (im. I Armii Wojska Polskiego)
  Publiczna
  91 387-27-71
  91 387-27-71
  ul. Długa 11
  72-320 Trzebiatów
  1736933
 • Szkoły ponadpodstawowe w Trzebiatowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Trzebiatów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 11 Oddziały
 • 270 Uczniowie
 • 146 Kobiety
  (uczniowie)
 • 124 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 54,1%
  45,9%
 • 112 Uczniowie w 1 klasie
 • 61 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 51 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 43 Absolwenci
 • 24 Kobiety
  (absolwenci)
 • 19 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Trzebiatów
  24,5
  Województwo
  25,0
  Kraj
  26,5
 •  
 • 18,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 13,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Trzebiatów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 60 Uczniowie w 1 klasie
 • 21 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 39 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 18,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  18,7
  Województwo
  20,2
  Cała Polska
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Trzebiatowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Trzebiatowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół (Zbigniew Herbert)
  Publiczne
  91 387-22-31
  91 387-25-42
  ul. Plac Lipowy 15
  72-320 Trzebiatów
  8154-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Trzebiatowie Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie
  Publiczna
  91 387-24-12
  ul. Torowa 1
  72-320 Trzebiatów
  3111-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół (Zbigniew Herbert)
  Publiczna
  91 387-22-31
  91 387-25-42
  ul. Plac Lipowy 15
  72-320 Trzebiatów
  368-
  Liceum Ogólnokształcące Privata Res
  Niepubliczne
  91 387-24-12
  ul. Torowa 1
  72-320 Trzebiatów
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Trzebiatowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 18,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 19,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Trzebiatów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Trzebiatów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Trzebiatów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Trzebiatów - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Trzebiatowie

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1 (całoroczne: 0)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Trzebiatowie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Trzebiatowie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Trzebiatowie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 100 (uczestnicy: 11 430)
  • wystawy: 18 (uczestnicy: 2 400)
  • koncerty: 13 (uczestnicy: 1 400)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 25 (uczestnicy: 1 280)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 1 (uczestnicy: 80)
  • konkursy: 6 (uczestnicy: 270)
  • pokazy teatralne: 3 (uczestnicy: 500)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 100)
  • interdyscyplinarne: 28 (uczestnicy: 5 300)
  • warsztaty: 5 (uczestnicy: 100)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 17 (członkowie: 201)
  • plastyczne/techniczne: 4 (członkowie: 60)
  • taneczne: 8 (członkowie: 76)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 14)
  • literackie: 2 (członkowie: 23)
  • inne: 2 (członkowie: 28)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 24)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 24)


  Według danych z 2022 w Trzebiatowie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 39 720 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 65 527 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 9
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Trzebiatowie działały 4 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 215 członków. Zarejestrowano 169 ćwiczących (mężczyźni: 73, kobiety: 96, chłopcy do lat 18: 40, dziewczęta do lat 18: 65). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1), instruktora sportowego (7) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Trzebiatowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Trzebiatowie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Trzebiatowa znajduje się 100 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Trzebiatowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Grodzisko Trzebiatów, st.2 ze średniowieczadnia 1972-10-02, wykaz dokumentów: 734 z 1972-10-02
  • Osada Trzebiatów z epoki kamieniadnia 1972-12-18, wykaz dokumentów: 749 z 1972-12-18
  • Cmentarzysko płaskie Trzebiatów z epoki brązu dnia 1972-12-18, wykaz dokumentów: 750 z 1972-12-18
  • Miasto z XIII w.dnia 1955-10-29, wykaz dokumentów: 72 z 1955-10-29
  • Kościół z 2. poł. XIV w. (ul. Jana Pawła II 2)dnia 1956-09-29, wykaz dokumentów: 168 z 1956-09-29; A-1555 z 2016-07-07
  • Kaplica z końca XV w. (ul. II Pułku Ułanów 31)dnia 1957-02-01, wykaz dokumentów: 169 z 1957-02-01; A-1553 z 2016-07-08
  • Mur obronny z końca XIII w.dnia 1957-02-01, wykaz dokumentów: 199 z 1957-02-01
  • Baszta z końca XIII w.dnia 1957-02-01, wykaz dokumentów: 199 z 1957-02-01
  • Kaplica z końca XV w. (ul. Wojska Polskiego 44)dnia 1957-02-01, wykaz dokumentów: 200 z 1957-02-01; A-1602 z 2016-10-24
  • Kaplica z końca XV w. (ul. Kołobrzeska 6)dnia 1957-02-01, wykaz dokumentów: 201 z 1957-02-01; A-1554 z 2016-07-08
  • Ratusz z 1701 r. (ul. Rynek 1)dnia 1957-02-01, wykaz dokumentów: 202 z 1957-02-01; A-1556 z 2016-07-08
  • Kamienica z XV w. (ul. Rynek 31)dnia 1957-02-01, wykaz dokumentów: 203 z 1957-02-01; A-1564 z 2016-07-19
  • Kamienica z końca XV w. (ul. Rynek 5)dnia 1957-02-01, wykaz dokumentów: 204 z 1957-02-01; A-1562 z 2016-07-19
  • Kamienica z 1720 r. (ul. Rynek 13)dnia 1957-02-01, wykaz dokumentów: 205 z 1957-02-01; A-1573 z 2016-08-04
  • Kamienica z przełomu XV/XVI w. (ul. Rynek 27)dnia 1957-02-01, wykaz dokumentów: 206 z 1957-02-01; A-1569 z 2016-08-04
  • Kamienica z poł. XVIII w. (ul. Rynek 28)dnia 1957-02-01, wykaz dokumentów: 207 z 1957-02-01; A-1563 z 2016-07-19
  • Kamienica z XV w. (ul. Juliusza Słowackiego 54)dnia 1957-02-01, wykaz dokumentów: 208 z 1957-02-01; A-1558 z 2016-07-19
  • Kamienica z XVII w. (ul. Wojska Polskiego 62)dnia 1957-02-01, wykaz dokumentów: 209 z 1957-02-01; A-1633 z 2017-03-06
  • Kamienica z końca XVIII w. (ul. Wojska Polskiego 58)dnia 1957-02-01, wykaz dokumentów: 210 z 1957-02-01; A-1601 z 2016-10-24
  • Zamek z 1682 r. (ul. Wojska Polskiego 67)dnia 1957-02-25, wykaz dokumentów: 212 z 1957-02-25; A-1574 z 2016-08-09
  • Inny budynek mieszkalny z XVI w. (ul. Rynek 7)dnia 1965-12-22, wykaz dokumentów: 513 z 1965-12-22; A-1571 z 2016-08-04
  • Inny budynek mieszkalny z XVII w. (ul. Rynek 14)dnia 1965-12-22, wykaz dokumentów: 514 z 1965-12-22; A-1572 z 2016-08-03
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Rynek 30)dnia 1965-12-22, wykaz dokumentów: 515 z 1965-12-22; A-1557 z 2016-07-07
  • Inny budynek mieszkalny z XVII w. (ul. Rynek 32)dnia 1965-12-22, wykaz dokumentów: 516 z 1965-12-22; A-1565 z 2016-07-19
  • Inny budynek mieszkalny z XVI w. (ul. Juliusza Słowackiego 1)dnia 1965-12-22, wykaz dokumentów: 517 z 1965-12-22; A-1635 z 2017-03-23
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Wojska Polskiego 64)dnia 1965-12-22, wykaz dokumentów: 518 z 1965-12-22; A-1596 z 2016-10-25
  • Park z XIX w.dnia 1982-10-27, wykaz dokumentów: 987 z 1982-10-27; A-1560 z 2016-07-13
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Wojska Polskiego 60)dnia 1987-03-25, wykaz dokumentów: 1053 z 1987-03-25
  • Most z 1905 r.dnia 1994-03-04, wykaz dokumentów: A-1253 z 1994-03-04; A-1597 z 2016-10-25
  • Magazyn z 1896 - 1912 (ul. Przejazdowa 6)dnia 1995-05-11, wykaz dokumentów: A1286 z 1995-05-11
  • Dworzec z 1896 - 1912 (ul. Przejazdowa 6)dnia 1995-05-11, wykaz dokumentów: A1286 z 1995-05-11
  • Zespół - linia kolejowa z 1896 - 1912 (ul. Przejazdowa 6)dnia 1995-05-11, wykaz dokumentów: A1286 z 1995-05-11
  • Elektrownia z 1926 - 1927dnia 1996-06-17, wykaz dokumentów: A-1311 z 1996-06-17; A-1600 z 2016-10-24
  • Stopień wodny z 1926 - 1927dnia 1996-06-17, wykaz dokumentów: A-1311 z 1996-06-17; A-1600 z 2016-10-24
  • Zespół - elektrownia z 1926 - 1927dnia 1996-06-17, wykaz dokumentów: A-1311 z 1996-06-17; A-1600 z 2016-10-24
  • Kamienica z XVI w. (ul. Rynek 12)dnia 1998-11-27, wykaz dokumentów: A-1393 z 1998-11-27; A-1570 z 2016-08-03
  • Kamienica z 2. poł. XIX w. (ul. Rynek 2)dnia 1999-09-23, wykaz dokumentów: A-11 z 1999-09-23
  • Kamienica z XV w. (ul. Rynek 8)dnia 1999-09-23, wykaz dokumentów: A-12 z 1999-09-23
  • Kamienica z 2. poł. XIX w. (ul. Rynek 15)dnia 1999-09-23, wykaz dokumentów: A-13 z 1999-09-23
  • Kamienica z 1. ćw. XX w. (ul. Juliusza Słowackiego 58)dnia 2000-05-18, wykaz dokumentów: A-37 z 2000-05-18
  • Kamienica z 1. ćw. XX w. (ul. Juliusza Słowackiego 59)dnia 2000-05-18, wykaz dokumentów: A-37 z 2000-05-18
  • Młyn z 1920 - 1930 (ul. Juliusza Słowackiego 59)dnia 2000-05-18, wykaz dokumentów: A-37 z 2000-05-18
  • Magazyn z 1920 - 1930 (ul. Juliusza Słowackiego 59)dnia 2000-05-18, wykaz dokumentów: A-37 z 2000-05-18
  • Zespół - młyn z 1900 - 1930 (ul. Juliusza Słowackiego 59)dnia 2000-05-18, wykaz dokumentów: A-37 z 2000-05-18
  • Kamienica z poł. XVIII w. (ul. Rynek 24)dnia 2000-05-18, wykaz dokumentów: A-38 z 2000-05-18
  • Kamienica z 1900 r. (ul. Mostowa 12)dnia 2003-12-22, wykaz dokumentów: A-152 z 2003-12-22
  • Budynek handlowo-usługowy z 1910 - 1920 (ul. Wincentego Witosa 7)dnia 2003-12-22, wykaz dokumentów: A-153 z 2003-12-22
  • Kamienica z XIV - XV (ul. Juliusza Słowackiego 4)dnia 2003-12-22, wykaz dokumentów: A-154 z 2003-12-22
  • Kamienica z 2. poł. XIX w. (ul. Juliusza Słowackiego 10)dnia 2003-12-22, wykaz dokumentów: A-155 z 2003-12-22
  • Inny budynek mieszkalny z 1920 - 1930 (ul. Jaromin 5)dnia 2004-06-15, wykaz dokumentów: A-169 z 2004-06-15
  • Pawilon szpitalny z 1899 r. (ul. Jaromin 6)dnia 2004-06-15, wykaz dokumentów: A-169 z 2004-06-15
  • Willa z 1910 - 1930 (ul. Jaromin 5)dnia 2004-06-15, wykaz dokumentów: A-169 z 2004-06-15
  • Pawilon szpitalny z 1920 - 1930 (ul. Jaromin 5)dnia 2004-06-15, wykaz dokumentów: A-169 z 2004-06-15
  • Inny budynek mieszkalny z 1899 r. (ul. Jaromin 5)dnia 2004-06-15, wykaz dokumentów: A-169 z 2004-06-15
  • Inny budynek mieszkalny z 1899 r. (ul. Jaromin 5)dnia 2004-06-15, wykaz dokumentów: A-169 z 2004-06-15
  • Budynek administracyjny z 1899 r. (ul. Jaromin 5)dnia 2004-06-15, wykaz dokumentów: A-169 z 2004-06-15
  • Pawilon szpitalny z 1899 r. (ul. Jaromin 5)dnia 2004-06-15, wykaz dokumentów: A-169 z 2004-06-15
  • Pawilon szpitalny z 1899 r. (ul. Jaromin 5)dnia 2004-06-15, wykaz dokumentów: A-169 z 2004-06-15
  • Inny budynek mieszkalny z 1899 r.dnia 2004-06-15, wykaz dokumentów: A-169 z 2004-06-15
  • Pawilon szpitalny z 1899 r. (ul. Jaromin 5)dnia 2004-06-15, wykaz dokumentów: A-169 z 2004-06-15
  • Pawilon szpitalny z 1899 r. (ul. Jaromin 6)dnia 2004-06-15, wykaz dokumentów: A-169 z 2004-06-15
  • Budynek socjalny z 1920 - 1930 (ul. Jaromin 6)dnia 2004-06-15, wykaz dokumentów: A-169 z 2004-06-15
  • Pawilon szpitalny z 1920 - 1930 (ul. Jaromin 6)dnia 2004-06-15, wykaz dokumentów: A-169 z 2004-06-15
  • Pawilon szpitalny z 1899 r. (ul. Jaromin 50)dnia 2004-06-15, wykaz dokumentów: A-169 z 2004-06-15
  • Pawilon szpitalny z 1899 r. (ul. Jaromin 50)dnia 2004-06-15, wykaz dokumentów: A-169 z 2004-06-15
  • Pawilon szpitalny z 1920 - 1930 (ul. Jaromin 50)dnia 2004-06-15, wykaz dokumentów: A-169 z 2004-06-15
  • Pralnia z 1899 r.dnia 2004-06-15, wykaz dokumentów: A-169 z 2004-06-15
  • Lokomotywownia z 1899 r. (ul. Jaromin 6)dnia 2004-06-15, wykaz dokumentów: A-169 z 2004-06-15
  • Kotłownia z 1899 r. (ul. Jaromin 6)dnia 2004-06-15, wykaz dokumentów: A-169 z 2004-06-15
  • Trafostacja z 1910 - 1930 (ul. Jaromin 5)dnia 2004-06-15, wykaz dokumentów: A-169 z 2004-06-15
  • Urządzenie do obsługi parowozów z 1899 r. (ul. Jaromin 6)dnia 2004-06-15, wykaz dokumentów: A-169 z 2004-06-15
  • Zespół - szpital z 1899 r. (ul. Jaromin 50)dnia 2004-06-15, wykaz dokumentów: A-169 z 2004-06-15
  • Kamienica z 3. ćw. XIX w. (ul. Juliusza Słowackiego 6)dnia 2004-12-14, wykaz dokumentów: A-192 z 2004-12-14
  • Hotel z pocz. XX w. (ul. Wojska Polskiego 40)dnia 2004-12-14, wykaz dokumentów: A-193 z 2004-12-14
  • Kamienica z 2. poł. XIX w. (ul. Wojska Polskiego 52)dnia 2004-12-14, wykaz dokumentów: A-194 z 2004-12-14
  • Kamienica z 4. ćw. XIX w. (ul. Wojska Polskiego 59)dnia 2004-12-14, wykaz dokumentów: A-195 z 2004-12-14
  • Kamienica z przełomu XIX/XX w. (ul. Henryka Sienkiewicza 2)dnia 2005-10-10, wykaz dokumentów: A-228 z 2005-10-10
  • Kamienica z przełomu XIX/XX w. (ul. Henryka Sienkiewicza 3)dnia 2005-10-10, wykaz dokumentów: A-229 z 2005-10-10
  • Kamienica z przełomu XIX/XX w. (ul. Henryka Sienkiewicza 4)dnia 2005-10-10, wykaz dokumentów: A-230 z 2005-10-10
  • Kamienica z przełomu XIX/XX w. (ul. Henryka Sienkiewicza 5)dnia 2005-10-10, wykaz dokumentów: A-231 z 2005-10-10
  • Spichlerz z poł. XIX w. (ul. Plac Lipowy 28)dnia 2005-11-03, wykaz dokumentów: A-234 z 2005-11-03
  • Inny budynek mieszkalny z 1895 - 1901dnia 2005-12-20, wykaz dokumentów: A-242 z 2005-12-20
  • Koszary z 1895 - 1901dnia 2005-12-20, wykaz dokumentów: A-242 z 2005-12-20
  • Wartownia z 1895 - 1901dnia 2005-12-20, wykaz dokumentów: A-242 z 2005-12-20
  • Koszary z 1895 - 1901dnia 2005-12-20, wykaz dokumentów: A-242 z 2005-12-20
  • Sala gimnastyczna z 1895 - 1901dnia 2005-12-20, wykaz dokumentów: A-242 z 2005-12-20
  • Ujeżdżalnia z 1895 - 1901dnia 2005-12-20, wykaz dokumentów: A-242 z 2005-12-20
  • Szpital z 1895 - 1901dnia 2005-12-20, wykaz dokumentów: A-242 z 2005-12-20
  • Koszary z 1895 - 1901dnia 2005-12-20, wykaz dokumentów: A-242 z 2005-12-20
  • Koszary z 1895 - 1901dnia 2005-12-20, wykaz dokumentów: A-242 z 2005-12-20
  • Inny budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy z 1895 - 1901dnia 2005-12-20, wykaz dokumentów: A-242 z 2005-12-20
  • Szkoła z 1895 - 1901dnia 2005-12-20, wykaz dokumentów: A-242 z 2005-12-20
  • Kasyno z 1895 - 1901dnia 2005-12-20, wykaz dokumentów: A-242 z 2005-12-20
  • Stajnia z 1895 - 1901dnia 2005-12-20, wykaz dokumentów: A-242 z 2005-12-20
  • Mur/ogrodzenie z 1895 - 1901dnia 2005-12-20, wykaz dokumentów: A-242 z 2005-12-20
  • Zieleń towarzysząca z 1895 - 1901dnia 2005-12-20, wykaz dokumentów: A-242 z 2005-12-20
  • Budynek socjalny z 1910 r.dnia 2005-12-20, wykaz dokumentów: A-242 z 2005-12-20; brak numeru z 2012-04-11; brak numeru z 2013-11-29
  • Zespół - koszary z 1895 - 1910dnia 2005-12-20, wykaz dokumentów: A-242 z 2005-12-20; brak numeru z 2012-04-11; brak numeru z 2013-11-29
  • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Wojska Polskiego 20)dnia 2007-02-16, wykaz dokumentów: A-299 z 2007-02-16
  • Hala widowiskowo-sportowa z 1882 r. (ul. Wojska Polskiego 38)dnia 2010-10-27, wykaz dokumentów: A-748 z 2010-10-27; brak numeru z 2011-03-15
 • Formy ochrony przyrody w Trzebiatowie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Trzebiatowa znajdują się 2 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Trzebiatowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2008-02-05, Powierzchnia: 17468.79 ha
  • Wybrzeże Trzebiatowskie - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2007-10-13, Powierzchnia: 31757.59 ha

Trzebiatów - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 2 wypadków drogowych w Trzebiatowie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 3 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 21,2 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Trzebiatowie znajdowało się 26 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 11 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 11 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu gryfickiego.

  Powiat gryficki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Trzebiatowie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 2 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 3 Ranni
  (rok 2022)
 • 2 Lekko ranni
 • 1 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Trzebiatowie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 21,19 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Trzebiatów
  21,2
  Województwo
  53,7
  Cała Polska
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  Zachodniopomorskie
  4,6
  Kraj
  5,0
 • 31,79 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  31,8
  woj. zachodniopomorskie
  60,5
  Kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Trzebiatów
  0,0
  woj. zachodniopomorskie
  8,5
  Cały kraj
  8,9
 • 150,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  150,0
  Zachodniopomorskie
  112,7
  Cała Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 26 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 15 km  Będących pod zarządem gminy
 • 8 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 4 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Trzebiatowie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 163,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  1 163,9 km
  woj. zachodniopomorskie
  542,9 km
  Kraj
  633,6 km
 • 17,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  17,6 km
  woj. zachodniopomorskie
  7,6 km
  Cały kraj
  5,3 km
 • 11 Liczba licencji na taksówki
 • 11 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Trzebiatów przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 102droga wojewódzka nr 102(Międzyzdroje - Wisełka - Kołczewo - Świętouść - Międzywodzie - Dziwnów - Dziwnówek - Łukęcin - Pobierowo - Pustkowo - Trzęsacz - Rewal - Niechorze - Lędzin - Konarzewo - Rogozina - Zapolice - Trzebiatów - Bogusławiec - Błotnica - Rościęcino - Kołobrzeg)
  • DW 103droga wojewódzka nr 103(Kamień Pomorski - Mokrawica - Świerzno - Ciećmierz - Paprotno - Cerkwica - Chomętowo - Trzebiatów)
  • DW 109droga wojewódzka nr 109(Mrzeżyno - Trzebusz - Nowielice - Trzebiatów - Kłodkowo - Górzyca - Gryfice - Brodniki - Płoty)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Trzebiatów przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 402Linia kolejowa nr 402: Koszalin - Goleniów [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Koszalin - Mścice - Kazimierz Pomorski - Będzino - Słowienkowo - Miłogoszcz - Tymień - Łasin Koszaliński - Ustronie Morskie - Bagicz - Podczele - Kołobrzeg - Korzystno - Stary Borek - Głowaczewo - Karcino - Bieczyno Pomorskie -Trzebiatów - Gąbin - Górzyca Reska - Gryfice - Baszewice - Płoty - Wyszogóra - Żabowo - Nowogard - Wyszomierz - Osina - Burowo - Mosty - Goleniów)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Trzebiatowie istnieje 110 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. 3 Maja

  ul. 8 Marca

  ul. Adama Mickiewicza

  al. Aleja prof. Stanisława Latoura

  ul. Białoboki

  ul. Ciasna

  ul. Cicha

  ul. Diamentowa

  ul. Dolna

  ul. Dworcowa

  ul. Dąbrówki

  ul. Długa

  ul. Grzybowa

  ul. Głęboka

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. II Pułku Ułanów

  ul. Ignacego Daszyńskiego

  ul. Jana Kasprowicza

  ul. Jana Kilińskiego

  ul. Jana Pawła II

  ul. Jaromin

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Józefa Poniatowskiego

  ul. Kamieniecka

  ul. Koralowa

  ul. Kozia

  ul. Kołobrzeska

  ul. Kryształowa

  ul. Królowej Jadwigi

  ul. Kręta

  ul. Kwiatowa

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  pl. Lipowy

  ul. Ludwika Waryńskiego

  ul. Mała

  ul. Małej Kolejki

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Miła

  ul. Mleczna

  ul. Morska

  ul. Mostowa

  ul. Muzealna

  pl. Muzealny

  ul. Nadbrzeżna

  ul. Nowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Okrężna

  ul. Osiedlowa

  ul. Parkowa

  ul. Perłowa

  ul. Piaskowa

  ul. Pietruszkowa

  ul. Platynowa

  ul. Pocztowa

  ul. Podmiejska

  ul. Pogodna

  ul. Polna

  ul. Przejazdowa

  ul. Przyłączna

  ul. Pusta

  ul. Półwiejska

  ul. Radosna

  ul. Rolnicza

  ul. Rubinowa

  ul. Rybia

  ul. Rynek

  ul. Rzemieślnicza

  ul. Rzeźnicka

  ul. Sarnia

  ul. Skrajna

  ul. Spacerowa

  ul. Spokojna

  ul. Sportowa

  ul. Srebrna

  Stacja Mokre

  ul. Stefana Okrzei

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Strumykowa

  ul. Strusia

  ul. Szafirowa

  ul. Szmaragdowa

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Targowa

  ul. Torowa

  ul. Turkusowa

  ul. Wiejska

  ul. Wincentego Witosa

  ul. Wiosenna

  ul. Wodna

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Wolności

  ul. Wspólna

  ul. Wąska

  ul. Władysława Jagiełły

  ul. Zagórska

  ul. Zajazdowa

  ul. Zielona

  pl. Zjednoczenia

  pl. Zwycięstwa

  ul. Złota

  ul. Łukowa

  ul. Łąkowa

  ul. Śluzowa

  ul. Środkowa

  ul. Żabia

  ul. Żytnia

  ul. Żółwia