Tułowice w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie, bezrobocie)

Tułowice - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Tułowice to miasto leżące w południowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa opolskiego, powiatu opolskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Tułowice.
 • 3 993 Liczba mieszkańców
 • 9,2 km² Powierzchnia
 • 432,6 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 2018 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 77 Numer kierunkowy
 • OPO Tablice rejestracyjne
 • Andrzej Wesołowski Burmistrz miasta
Tułowice na mapie
Identyfikatory
 • 17.652850.5956 Współrzędne GPS
 • 1609124 TERYT (TERC)
 • 0504090 SIMC
Herb miasta Tułowice
Tułowice herb

Tułowice - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
49-130Poczta Tułowice, ul. Pocztowa 2
49-130Skrytki Pocztowe Poczta Tułowice, ul. Pocztowa 2

Tułowice - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Tułowicach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Tułowice
(77) 460-01-43
(77) 460-04-74
ul. Szkolna 1
49-130 Tułowice

Tułowice - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Tułowice jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 3 993, z czego 51,1% stanowią kobiety, a 48,9% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 10,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,3 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Tułowic zawarli w 2021 roku 9 małżeństw, co odpowiada 2,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  26,2% mieszkańców Tułowic jest stanu wolnego, 58,4% żyje w małżeństwie, 5,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,0% to wdowy/wdowcy.

  Tułowice ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -25. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,45 na 1000 mieszkańców Tułowic. W 2021 roku urodziło się 23 dzieci, w tym 69,6% dziewczynek i 30,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 351 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,68 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 37,5% zgonów w Tułowicach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 17,9% zgonów w Tułowicach były nowotwory, a 5,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Tułowic przypada 11.23 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 21 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 49 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Tułowic -28. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 2 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -2.

  56,2% mieszkańców Tułowic jest w wieku produkcyjnym, 18,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 25,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Tułowic
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 993 Liczba mieszkańców
 • 2 039 Kobiety
 • 1 954 Mężczyźni
 • 51,1%
  48,9%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Tułowicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Tułowicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Tułowicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Tułowic
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tułowice
  42,3 lat
  woj. opolskie
  43,7 lat
  Cały kraj
  42,2 lat
 • 43,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Tułowice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Tułowic
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Tułowice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Tułowice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Tułowice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 26,2% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  26,2%
  Opolskie
  27,8%
  Cała Polska
  29,1%
 • 22,2% Kobiety
  (Panny)
 • 30,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,4% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  58,4%
  woj. opolskie
  54,6%
  Kraj
  54,0%
 • 57,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,0% Wdowcy/Wdowy
 • Tułowice
  8,1%
  Województwo
  8,8%
  Cała Polska
  8,5%
 • 12,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  5,5%
  Województwo
  7,5%
  Cała Polska
  7,6%
 • 5,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,8% Nieustalone
 • Miasto
  1,8%
  Opolskie
  1,3%
  Kraj
  0,7%
 • 1,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Tułowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Tułowicach w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Tułowice
  2,3
  woj. opolskie
  4,0
  Polska
  4,4
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Tułowice
  1,2
  Województwo
  1,4
  Cała Polska
  1,6
 • 9 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Tułowicach w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Tułowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -25 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -7 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -18 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,45 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -4,5
  Opolskie
  -6,1
  Cała Polska
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Tułowicach w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Tułowicach w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Tułowicach w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Tułowicach w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 23 Urodzenia żywe
 • 16 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 7 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 69,6%
  30,4%
 • 6,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  6,8
  woj. opolskie
  7,5
  Kraj
  8,7
 • 34,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tułowice
  34,3
  woj. opolskie
  32,9
  Cały kraj
  37,5
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 37 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 37
 • 91 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 91
 • 81 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 81
 • 27 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 27
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 351 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 262 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 434 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 351 g
  Opolskie
  3 356 g
  Cała Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 93 Waga 4000g - 4499g
 • 93
 • 304 Waga 3500g - 3999g
 • 304
 • 372 Waga 3000g - 3499g
 • 372
 • 140 Waga 2500g - 2999g
 • 140
 • 44 Waga 2000g - 2499g
 • 44
 • 17 Waga 1500g - 1999g
 • 17
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,24 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,24
  Opolskie
  1,17
  Kraj
  1,32
 • 0,60 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,60
  Województwo
  0,57
  Cała Polska
  0,64
 • 0,68 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tułowice
  0,68
  Województwo
  0,55
  Kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w Tułowicach w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 48 Zgony
 • 23 Kobiety
  (Zgony)
 • 25 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,9%
  52,1%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,2 Zgony na 1000 ludności
 • Tułowice
  11,2
  Opolskie
  13,6
  Kraj
  13,6
 • 148,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  148,1
  Opolskie
  181,0
  Polska
  156,7
 • 3,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  3,0
  woj. opolskie
  4,0
  Kraj
  3,9
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tułowice
  3,2
  Opolskie
  3,6
  Cały kraj
  3,6
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Opolskie
  1,0
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie opolskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  37,5%
  Województwo
  36,7%
  Cała Polska
  34,8%
 • 17,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  17,9%
  woj. opolskie
  20,4%
  Kraj
  19,6%
 • 5,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  5,1%
  Województwo
  4,8%
  Polska
  5,4%
 • 254 Zgony spowodowane COVID-19
 • 26,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. opolskie
  26,5
  Polska
  13,3
 • 79,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. opolskie
  79,0
  Kraj
  74,4
 • 215,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tułowice
  215,8
  Województwo
  282,4
  Cała Polska
  268,1
 • 254,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. opolskie
  254,5
  Kraj
  246,5
 • 452,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 472,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 431,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tułowice
  452,2
  woj. opolskie
  508,0
  Cała Polska
  475,8
 • 69,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 30,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 107,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  69,0
  woj. opolskie
  75,7
  Cały kraj
  70,6
 • 35,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tułowice
  35,5
  woj. opolskie
  37,4
  Polska
  32,6
 • 8,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  8,1
  Województwo
  8,9
  Cała Polska
  6,9
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,7%
  woj. opolskie
  0,7%
  Cała Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 21 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 6 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 15 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 49 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 23 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 26 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -30 Saldo migracji
 • -18 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -12 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -28 Saldo migracji wewnętrznych
 • -17 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -11 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 Saldo migracji zagranicznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Tułowicach w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Tułowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 13,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 18,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Tułowice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Tułowice - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Tułowicach oddano do użytku 6 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,50 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Tułowicach to 1 315 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 327 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  66,7% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 33,3% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Tułowicach to 5,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Tułowicach to 117,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,79% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,12% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,23% mieszkań posiada łazienkę, 83,50% korzysta z centralnego ogrzewania, a 20,00% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu opolskiego.

  Powiat opolski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Tułowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 315 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 326,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tułowice
  326,60
  Województwo
  370,90
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2018-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 78,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  78,20 m2
  Opolskie
  81,40 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 25,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  25,50 m2
  Województwo
  30,20 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2018-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,14 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,14
  Województwo
  4,19
  Kraj
  3,82
 • 3,06 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  3,06
  Opolskie
  2,70
  Polska
  2,55
 • 0,74 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tułowice
  0,74
  Opolskie
  0,64
  Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2018-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Tułowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 6 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 1,50 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  1,50
  Opolskie
  3,52
  Cała Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 30 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tułowice
  5,00
  Województwo
  4,26
  Polska
  3,90
 • 7,51 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  7,51
  Opolskie
  14,97
  Cała Polska
  24,07
 • 703 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 117,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Tułowice
  117,2 m2
  woj. opolskie
  105,4 m2
  Cały kraj
  92,9 m2
 • 0,18 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  0,18 m2
  woj. opolskie
  0,37 m2
  Kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Tułowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 97,79% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  97,79%
  Województwo
  98,31%
  Cała Polska
  96,97%
 • 96,12% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  96,12%
  Województwo
  97,06%
  Cała Polska
  94,01%
 • 93,23% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tułowice
  93,23%
  woj. opolskie
  93,71%
  Polska
  91,78%
 • 83,50% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  83,50%
  Województwo
  82,73%
  Cała Polska
  83,08%
 • 20,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  20,00%
  Opolskie
  48,46%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2018-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Tułowice - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Tułowicach na 1000 mieszkańców pracuje 147osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 56,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 43,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Tułowicach wynosiło w 2021 roku 6,7% (7,3% wśród kobiet i 6,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Tułowicach wynosiło 5 101,21 PLN, co odpowiada 85.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  24,9% aktywnych zawodowo mieszkańców Tułowic pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 36,1% w przemyśle i budownictwie, a 15,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Tułowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 147 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  147,0
  Województwo
  224,0
  Cała Polska
  257,0
 • 6,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 7,3% Kobiety
 • 6,2% Mężczyźni
 • Tułowice
  6,7%
  woj. opolskie
  6,0%
  Kraj
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Tułowicach w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Tułowicach w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Tułowicach w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Tułowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 101 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tułowice
  5 101 PLN
  woj. opolskie
  5 493 PLN
  Kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Tułowicach w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Tułowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 24,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 25,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 24,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 36,1% Przemysł i budownictwo
 • 18,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 52,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,6% Pozostałe
 • 37,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Tułowicach w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Tułowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 635 Pracujący ogółem
 • 356 Kobiety
 • 279 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Tułowicach w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 56,2% W wieku produkcyjnym
 • 51,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 61,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 25,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 32,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 18,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Tułowice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 77,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  77,9
  woj. opolskie
  66,0
  Cała Polska
  69,0
 • 45,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  45,2
  woj. opolskie
  39,3
  Cała Polska
  38,2
 • 138,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tułowice
  138,5
  woj. opolskie
  147,3
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 65,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 69,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 34,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 30,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Tułowice - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Tułowicach w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 427 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 313 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 16 nowych podmiotów, a 18 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (41) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (16) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (47) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (11) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Tułowicach najwięcej (28) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (405) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  5,9% (25) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 27,2% (116) podmiotów, a 67,0% (286) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Tułowicach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.9%) oraz Przetwórstwo przemysłowe (14.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 427 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 25 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 116 Przemysł i budownictwo
 • 286 Pozostała działalność
 • 16 Podmioty nowo zarejestrowane w Tułowicach w 2021 roku
 • 18 Podmioty wyrejestrowane w Tułowicach w 2021 roku
 • 313 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 405 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 405
 • 16 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 16
 • 6 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 6
 • 427 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 427
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 22 Spółki handlowe ogółem
 • 22
 • 7  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 7
 • 19  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 19
 • 7    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 7
 • 28 Spółki cywilne ogółem
 • 28
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 313 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 78 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 78
 • 46 Przetwórstwo przemysłowe
 • 46
 • 41 Budownictwo
 • 41
 • 27 Transport i gospodarka magazynowa
 • 27
 • 26 Pozostała działalność
 • 26
 • 21 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 21
 • 15 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 15
 • 15 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 15
 • 9 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 9
 • 9 Informacja i komunikacja
 • 9
 • 8 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 8
 • 8 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 8
 • 3 Edukacja
 • 3
 • 3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 3
 • 3 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 3
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Tułowice - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Tułowicach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 47 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,78 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Tułowicach wynosi 68,60% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Tułowic najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 6,25 (wykrywalność 46%) oraz o charakterze kryminalnym - 6,09 (wykrywalność 65%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,36 (53%), drogowe - 1,70 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,17 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Tułowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Tułowic.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Tułowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 47 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 47
 • 24 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 24
 • 13 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 13
 • 7 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 7
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 25 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 25
 • 11,78 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  11,78
  Województwo
  17,77
  Cały kraj
  21,51
 • 6,09 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  6,09
  Opolskie
  10,23
  Cała Polska
  12,82
 • 3,36 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,36
  Opolskie
  4,94
  Cały kraj
  5,89
 • 1,70 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,70
  woj. opolskie
  1,77
  Cały kraj
  1,85
 • 0,17 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tułowice
  0,17
  Opolskie
  0,35
  Polska
  0,35
 • 6,25 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  6,25
  woj. opolskie
  8,68
  Kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Tułowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tułowice
  69%
  Województwo
  70%
  Cały kraj
  71%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  66%
  Opolskie
  65%
  Polska
  64%
 • 53% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  53%
  woj. opolskie
  66%
  Kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tułowice
  100%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  100%
  woj. opolskie
  91%
  Cała Polska
  89%
 • 47% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tułowice
  47%
  Województwo
  49%
  Cały kraj
  53%

Tułowice - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Tułowic wyniosła w 2021 roku 25,1 mln złotych, co daje 4,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 15.9% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu Tułowic - 28.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (14.9%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (13.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 3,9 mln złotych, czyli 15,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Tułowic wyniosła w 2021 roku 26,8 mln złotych, co daje 5,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 7.1% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (38.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (24.7%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (5%). W budżecie Tułowic wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 848 złotych na mieszkańca (16,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 50,1 złotych na mieszkańca (1,0%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 18,6%.
 • Wydatki budżetu w Tułowicach według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Tułowic według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Tułowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Tułowic według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  ----19,4 mln

  3,7 tys(100%)

  23,0 mln

  4,4 tys(100%)

  21,8 mln

  4,2 tys(100%)

  25,1 mln

  4,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  ----6,0 mln

  1,5 tys(30.7%)

  6,4 mln

  1,6 tys(27.8%)

  6,3 mln

  1,6 tys(29%)

  7,1 mln

  1,8 tys(28.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  ----1,9 mln

  470(9.7%)

  1,5 mln

  378(6.6%)

  2,0 mln

  500(9.2%)

  3,7 mln

  938(14.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  ----3,1 mln

  765(15.8%)

  3,2 mln

  787(13.8%)

  3,1 mln

  759(14%)

  3,4 mln

  850(13.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  ----857,5 tys

  214(4.4%)

  2,2 mln

  555(9.7%)

  967,9 tys

  240(4.4%)

  2,0 mln

  513(8.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  ----1,3 mln

  325(6.7%)

  1,4 mln

  337(5.9%)

  1,3 mln

  329(6.1%)

  1,4 mln

  338(5.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  ----1,5 mln

  378(7.8%)

  2,4 mln

  602(10.6%)

  529,5 tys

  132(2.4%)

  898,4 tys

  225(3.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  ----220,7 tys

  55,2(1.1%)

  255,1 tys

  63,3(1.1%)

  340,2 tys

  84,5(1.6%)

  194,2 tys

  48,6(0.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  ----93,3 tys

  23,3(0.5%)

  115,1 tys

  28,6(0.5%)

  124,1 tys

  30,8(0.6%)

  184,5 tys

  46,2(0.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  ----149,4 tys

  37,4(0.8%)

  141,7 tys

  35,2(0.6%)

  133,7 tys

  33,2(0.6%)

  117,4 tys

  29,4(0.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  ----86,1 tys

  21,5(0.4%)

  99,0 tys

  24,6(0.4%)

  105,7 tys

  26,3(0.5%)

  111,5 tys

  27,9(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  ----75,5 tys

  18,9(0.4%)

  61,8 tys

  15,3(0.3%)

  76,3 tys

  19,0(0.3%)

  106,3 tys

  26,6(0.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  ----226,3 tys

  56,6(1.2%)

  127,5 tys

  31,7(0.6%)

  86,8 tys

  21,6(0.4%)

  101,1 tys

  25,3(0.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  ----99,1 tys

  24,8(0.5%)

  95,7 tys

  23,8(0.4%)

  66,1 tys

  16,4(0.3%)

  51,6 tys

  12,9(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  ----0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,0 tys

  1,8(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  ----3,1 tys

  0,8(0%)

  3,2 tys

  0,8(0%)

  3,2 tys

  0,8(0%)

  3,3 tys

  0,8(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  ----995

  0,2(0%)

  1,2 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  ----61,3 tys

  15,3(0.3%)

  60,1 tys

  14,9(0.3%)

  49,1 tys

  12,2(0.2%)

  1,1 tys

  0,3(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  ----0,0

  0,0(0%)

  23,9 tys

  5,9(0.1%)

  624,1 tys

  155(2.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  ----19,3 tys

  4,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  ----8,7 tys

  2,2(0%)

  3,6 tys

  0,9(0%)

  1,9 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Tułowicach według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Tułowic według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Tułowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Tułowic według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  ----20,2 mln

  3,9 tys(100%)

  22,3 mln

  4,3 tys(100%)

  25,2 mln

  4,8 tys(100%)

  26,8 mln

  5,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  ----8,6 mln

  2,2 tys(42.6%)

  8,6 mln

  2,1 tys(38.6%)

  9,1 mln

  2,3 tys(36.3%)

  10,2 mln

  2,6 tys(38.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  ----4,4 mln

  1,1 tys(21.7%)

  4,9 mln

  1,2 tys(22.1%)

  6,4 mln

  1,6 tys(25.3%)

  6,6 mln

  1,7 tys(24.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  ----988,1 tys

  247(4.9%)

  886,5 tys

  220(4%)

  1,2 mln

  289(4.6%)

  1,3 mln

  337(5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  ----458,2 tys

  115(2.3%)

  278,3 tys

  69,1(1.2%)

  666,4 tys

  166(2.6%)

  1,0 mln

  258(3.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  ----574,7 tys

  144(2.8%)

  612,0 tys

  152(2.7%)

  571,8 tys

  142(2.3%)

  781,0 tys

  196(2.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  ----528,6 tys

  132(2.6%)

  1,4 mln

  339(6.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  426,7 tys

  107(1.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  ----65,0 tys

  16,3(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  569,2 tys

  141(2.3%)

  325,7 tys

  81,6(1.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  ----404,9 tys

  101(2%)

  367,3 tys

  91,2(1.6%)

  341,3 tys

  84,8(1.4%)

  289,1 tys

  72,4(1.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  ----86,4 tys

  21,6(0.4%)

  100,2 tys

  24,9(0.4%)

  107,9 tys

  26,8(0.4%)

  101,2 tys

  25,3(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  ----275,9 tys

  69,0(1.4%)

  260,5 tys

  64,7(1.2%)

  343,7 tys

  85,4(1.4%)

  88,4 tys

  22,1(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  ----0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  35,5 tys

  8,9(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  ----6,2 tys

  1,6(0%)

  9,3 tys

  2,3(0%)

  8,9 tys

  2,2(0%)

  9,4 tys

  2,3(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  ----222

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,5(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  ----995

  0,2(0%)

  700

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  ----61,3 tys

  15,3(0.3%)

  60,1 tys

  14,9(0.3%)

  49,1 tys

  12,2(0.2%)

  1,1 tys

  0,3(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  ----983

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,3(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  ----4,3 tys

  1,1(0%)

  3,0 tys

  0,7(0%)

  426

  0,1(0%)

  235

  0,1(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  ----19,1 tys

  4,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Tułowice - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 966 mieszkańców Tułowic jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 461 kobiet oraz 505 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 20,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 10,4% średnie ogólnokształcące, a 18,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 29,5% mieszkańców Tułowic, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 12,1% podstawowym ukończonym. 3,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa opolskiego mieszkańcy Tułowic mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Tułowicach największy odsetek ma wykształcenie wyższe (25,1%) oraz zasadnicze zawodowe (21,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (37,8%) oraz średnie zawodowe (20,8%).

  W roku 2021 w Tułowicach mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 141 dzieci (56 dziewczynek oraz 85 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc.

  15,0% mieszkańców Tułowic w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (13,9% wśród dziewczynek i 16,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 269 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,69 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 16 oddziałach uczyło się 337 uczniów (166 kobiet oraz 171 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 22,8% ludności (23,0% wśród dziewczynek i 22,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21,1 uczniów.

  W Tułowicach znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 6 oddziałach uczyło się 132 uczniów (58 kobiet oraz 74 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 11 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 27,1% mieszkańców (25,4% wśród dziewczyn i 28,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 22,0 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 19,5% mieszkańców Tułowic w wieku potencjalnej nauki (21,7% kobiet i 17,4% mężczyzn).

 • 20,8% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  20,8%
  woj. opolskie
  21,2%
  Polska
  25,2%
 • 25,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 16,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  31,7%
  woj. opolskie
  34,9%
  Cała Polska
  35,2%
 • 32,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,5%
  Opolskie
  3,1%
  Polska
  3,3%
 • 3,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tułowice
  10,4%
  woj. opolskie
  10,9%
  Cały kraj
  11,9%
 • 12,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tułowice
  18,8%
  Opolskie
  20,9%
  Cały kraj
  20,0%
 • 16,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 29,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  29,5%
  Opolskie
  25,7%
  Kraj
  21,2%
 • 21,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 37,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,0%
  Opolskie
  2,9%
  Polska
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  12,1%
  Województwo
  12,3%
  Kraj
  12,3%
 • 15,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 8,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,0%
  Opolskie
  3,0%
  Kraj
  3,1%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Tułowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1269 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 269,0
  Opolskie
  919,0
  Polska
  896,0
 • 0,69 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,69
  Opolskie
  0,79
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 6 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 150 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Tułowice) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 141 Dzieci
 • 56 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 85 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 39,7%
  60,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 36 3 lata
 • 36
 • 44 4 lata
 • 44
 • 55 5 lata
 • 55
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 12 3 lata
 • 12
 • 16 4 lata
 • 16
 • 25 5 lata
 • 25
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 24 3 lata
 • 24
 • 28 4 lata
 • 28
 • 30 5 lata
 • 30
 • 45 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 10,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 10,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 2,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Tułowicach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Tułowicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne
  Publiczne
  77 460-01-65
  77 460-01-65
  ul. Hanki Sawickiej 7
  49-130 Tułowice
  61329
 • Szkoły podstawowe w Tułowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Tułowice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 16 Oddziały
 • 337 Uczniowie
 • 166 Kobiety
  (uczniowie)
 • 171 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,3%
  50,7%
 • 43 Uczniowie w 1 klasie
 • 22 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 21 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 41 Absolwenci
 • 20 Kobiety
  (absolwenci)
 • 21 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  21,1
  Opolskie
  15,7
  Kraj
  16,7
 •  
 • 24,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 20,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Tułowicach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Tułowicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa (Jan Paweł II)
  Publiczna
  77 460-01-33
  77 460-09-89
  ul. ŚWIERCZEWSKIEGO 21-21A
  49-130 Tułowice
  13265-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Tułowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Tułowice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 6 Oddziały
 • 132 Uczniowie
 • 58 Kobiety
  (uczniowie)
 • 74 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 43,9%
  56,1%
 • 27 Uczniowie w 1 klasie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 14 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 11 Absolwenci
 • 5 Kobiety
  (absolwenci)
 • 6 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tułowice
  22,0
  Opolskie
  25,4
  Polska
  26,3
 •  
 • 8,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 4,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Tułowicach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Tułowicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Technikum Leśne
  Publiczne
  77 427-70-36
  77 427-70-37
  ul. Zamkowa 15
  49-130 Tułowice
  4106-
  Publiczne Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  77 427-70-36
  77 427-70-37
  ul. Zamkowa 15
  49-130 Tułowice
  593-
 • Edukacyjne grupy wieku w Tułowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 15,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 22,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 23,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 22,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 27,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 25,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 21,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Tułowice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Tułowice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Tułowice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Tułowice - Zabytki i atrakcje(atrakcje, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Kultura i rekreacja w Tułowicach
  (Źródło: GUS, 2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w Tułowicach: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 27 (uczestnicy: 1 207)
  • seanse filmowe: 3 (uczestnicy: 90)
  • wystawy: 3 (uczestnicy: 396)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 100)
  • koncerty: 4 (uczestnicy: 231)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 1 (uczestnicy: 40)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 63)
  • konkursy: 3 (uczestnicy: 50)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 65)
  • warsztaty: 8 (uczestnicy: 172)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 33)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 8)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 15)
  • inne: 1 (członkowie: 10)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 59)
  • teatralne: 2 (członkowie: 14)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 13)
  • taneczne: 2 (członkowie: 32)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2021 w Tułowicach działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 14 343 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 15 230 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 4
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Tułowicach działało 5 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 277 członków. Zarejestrowano 309 ćwiczących (mężczyźni: 263, kobiety: 46, chłopcy do lat 18: 65, dziewczęta do lat 18: 43). Aktywnych było 9 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (9), instruktora sportowego (8) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Tułowicach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Tułowicach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Tułowic znajduje się 9 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Tułowicach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pałac z 1879 r. (ul. Zamkowa 1)dnia 1965-05-08, wykaz dokumentów: 1018/65 z 1965-05-08
  • Czworak z XVIII w. (ul. Parkowa 11)dnia 1965-05-08, wykaz dokumentów: 1018/65 z 1965-05-08
  • Młyn z 1765 r. (ul. Parkowa 9)dnia 1965-05-08, wykaz dokumentów: 1018/65 z 1965-05-08
  • Stajnia z 1. poł. XIX w. (ul. Zamkowa 1D)dnia 1965-05-08, wykaz dokumentów: 1018/65 z 1965-05-08
  • Zespół - pałac z 1879 r.dnia 1965-05-08, wykaz dokumentów: 1018/65 z 1965-05-08
  • Park z 2. poł. XIX w.dnia 1965-05-08, wykaz dokumentów: 1018/65 z 1965-05-08; 108/84 z 1984-05-28
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Pocztowa 6)dnia 1966-09-23, wykaz dokumentów: 1662/66 z 1966-09-23
  • Budynek administracyjny z 1904 r. (ul. Generała Świerczewskiego 2e)dnia 1997-12-10, wykaz dokumentów: A-2374/97 z 1997-12-10
  • Willa z 1890 - 1900 (ul. Parkowa 7)dnia 2001-05-11, wykaz dokumentów: 2/2001 z 2001-05-11
 • Formy ochrony przyrody w Tułowicach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Tułowic znajduje się 8 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Tułowicach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Bory Niemodlińskie - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie o powierzchni 49170 5 ha położony jest w obrębie Równiny Niemodlińskiej gdzie przeważają tereny piaszczyste sandrowe i kemowe ze zlodowacenia odrzańskiego. W związku z takim charakterem gruntów znaczną powierzchnię zajmuje kompleks leśny Borów Niemodlińskich w którym utworzono kilka rezerwatów przyrodniczych m.in. Przysiecz (3.1 ha) ze starodrzewiem modrzewia sudeckiego Blok (6.6 ha) ze starodrzewiem sosnowym Jeleni Dwór (3.5 ha) z lasem mieszanym. Ze względu na dużą lesistość region jest słabo zaludniony. Główną miejscowością jest Niemodlin., Data ustanowienia: 1989-01-01, Opis granicy: Położenie obszaru chronionego krajobrazu określa mapa w skali 1:150 000 stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały., Powierzchnia: 49170.5 ha
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1957-07-06, Opis granicy: Nadleśnictwo: Tułowice Obręb leśny: Niemodlin Leśnictwo: Goszczowice Oddz. 195 Około 50 m od drogi okrążającej Staw Pustelnik
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1970-05-18, Opis granicy: Nadleśnictwo Tułowice Obręb leśny: Tułowice Leśnictwo: Tułowice Oddz. 55 W 100-letnim d-stanie sosnowym ok. 12 m od drogi leśnej biegnącej między wydzieleniami 55b i 55a w odległości ok. 90m od linii oddziałowej rozdzielającej oddziały 40 i 55
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2003-10-25, Opis granicy: Nadleśnictwo Tułowice Obręb leśny: Tułowice Leśnictwo: Tułowice Oddz 1 Przy drodze od nadleśnictwa droga asfaltowa w kierunku osiedla (baraków) na ul. Parkowej prawa strona przed mostem. Oddz. 1m
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2003-10-25, Opis granicy: Nadleśnictwo Tułowice Obręb leśny: Tułowice Leśnictwo: Tułowice Oddz. 1 od nadleśnictwa droga asfaltowa w kierunku osiedla (baraków) na ul. Parkowej prawa strona przed mostem Oddz. 1m.
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2003-10-25, Opis granicy: Nadleśnictwo Tułowice Obręb leśny: Tułowice Leśnictwo: Tułowice Oddz. 1 od nadleśnictwa droga asfaltowa w kierunku osiedla (baraków) na ul. Parkowej lewa strona przed mostem Oddz. 1m.
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2003-10-25, Opis granicy: Nadleśnictwo Tułowice Obręb leśny: Tułowice Leśnictwo: Tułowice Oddz. 1 od nadleśnictwa droga asfaltowa w kierunku osiedla (baraków) na ul. Parkowej droga w prawo-gnobla Oddz. 1m.
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2003-10-25, Opis granicy: Nadleśnictwo Tułowice Obręb leśny: Tułowice Leśnictwo: Tułowice Oddz. 1 od nadleśnictwa droga asfaltowa w kierunku osiedla (baraków) na ul. Parkowej droga boczna w prawo-gnobla Oddz. 1m.

Tułowice - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z lat 2010 - 2021 w wyniku 12 wypadków drogowych w Tułowicach odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 11 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 301,1 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 25,1 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w Tułowicach znajdowało się 5 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 1 parking w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu opolskiego.

  Powiat opolski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Tułowicach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 12 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2021)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2021)
 • 11 Ranni
  (lata 2010 - 2021)
 • 5 Lekko ranni
 • 6 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Tułowicach w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 301,05 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Tułowice
  301,1
  Województwo
  877,5
  Cała Polska
  1 035,8
 • 25,09 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  25,1
  woj. opolskie
  110,2
  Cały kraj
  98,5
 • 275,97 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Tułowice
  276,0
  Opolskie
  1 023,6
  Cały kraj
  1 251,4
 • 8,33 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  8,3
  Województwo
  12,6
  Polska
  9,5
 • 91,67 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  91,7
  Województwo
  116,6
  Kraj
  120,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 3 km  Będących pod zarządem gminy
 • 1 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Tułowicach w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 640,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  640,0 km
  Województwo
  618,7 km
  Kraj
  591,9 km
 • 10,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  10,1 km
  Województwo
  6,0 km
  Cały kraj
  4,9 km
 • 1 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Tułowice przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 405droga wojewódzka nr 405(Niemodlin - Wydrowice - Tułowice - Sowin - Korfantów)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Tułowice nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 287Linia kolejowa nr 287: Opole Zachodnie - Nysa [o znaczeniu drugorzędnym] (Opole Zachodnie - Chmielowice - Komprachcice - Polska Nowa Wieś - Szydłów - Tułowice Niemodlińskie - Sowin - Łambinowice - Budziszowice - Jasienica Dolna - Mańkowice - Kubice - Wyszków Śląski - Nysa)
  • LK 329Linia kolejowa nr 329: Szydłów - Gracze [o znaczenia miejscowym] (Szydłów - Grodziec Niemodliński - Sady - Niemodlin - Szydłowiec Śląski - Gracze - Lipowa Śląska)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Tułowicach istnieje 37 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. 1000 Lecia

  ul. Betonowa

  ul. Boczna

  ul. Brzoskwiniowa

  ul. Ceramiczna

  ul. Dworcowa

  ul. Dębowa

  ul. Elsnera

  ul. Gruszkowa

  ul. Jagodowa

  ul. Jaśminowa

  ul. Klonowa

  ul. Kościelna

  ul. Kościuszki

  ul. Kwiatowa

  ul. Malinowa

  ul. Morelowa

  ul. Niepodległości

  ul. Ogrodowa

  ul. Opolska

  ul. Parkowa

  ul. Pocztowa

  ul. Poprzeczna

  ul. Porcelanowa

  ul. Porcelitowa

  ul. Przedszkolna

  ul. Przemysłowa

  ul. Różana

  ul. Sportowa

  ul. Stawowa

  ul. Szkolna

  ul. Szpitalna

  ul. Słoneczna

  ul. Wiśniowa

  ul. Wolności

  ul. Zamkowa