Tułowice w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Tułowice - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Tułowice to miasto leżące w południowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa opolskiego, powiatu opolskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Tułowice.
 • 3 681 Liczba mieszkańców
 • 9,2 km² Powierzchnia
 • 398,8 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 2018 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 77 Numer kierunkowy
 • OPO Tablice rejestracyjne
 • Andrzej Wesołowski Burmistrz miasta
Tułowice na mapie
Identyfikatory
 • 17.652850.5956 Współrzędne GPS
 • 1609124 TERYT (TERC)
 • 0504090 SIMC
Herb miasta Tułowice
Tułowice herb

Jak Tułowice wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Tułowice na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Tułowice wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Tułowice plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
45Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
65Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
114Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
120Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
123Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
126Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
128Miasta w Polsce z najdłuszymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
141Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
160Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
175Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
200Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
219Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
225Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
249Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
262Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
266Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
352Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
360Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
362Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
371Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
393Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
395Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
404Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce

Tułowice - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
49-130Poczta Tułowice, ul. Pocztowa 2
49-130Skrytki Pocztowe Poczta Tułowice, ul. Pocztowa 2

Tułowice - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Tułowicach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Tułowice
(77) 460-01-43
(77) 460-04-74
ul. Szkolna 1
49-130 Tułowice

Tułowice - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Tułowice jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 3 681, z czego 52,0% stanowią kobiety, a 48,0% mężczyźni. W latach 2018-2022 liczba mieszkańców zmalała o 7,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Tułowic zawarli w 2022 roku 12 małżeństw, co odpowiada 3,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  26,1% mieszkańców Tułowic jest stanu wolnego, 58,4% żyje w małżeństwie, 5,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,1% to wdowy/wdowcy.

  Tułowice ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -28. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -7,54 na 1000 mieszkańców Tułowic. W 2022 roku urodziło się 9 dzieci, w tym 33,3% dziewczynek i 66,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 387 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,71 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 37,5% zgonów w Tułowicach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 17,9% zgonów w Tułowicach były nowotwory, a 5,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Tułowic przypada 9.97 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 29 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 43 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Tułowic -14. W tym samym roku 4 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 4.

  56,7% mieszkańców Tułowic jest w wieku produkcyjnym, 16,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 26,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Tułowic
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 681 Liczba mieszkańców
 • 1 914 Kobiety
 • 1 767 Mężczyźni
 • 52,0%
  48,0%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Tułowicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Tułowicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Tułowicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Tułowic
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  43,2 lat
  woj. opolskie
  43,3 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 44,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Tułowice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Tułowic
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Tułowice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Tułowice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Tułowice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 26,1% Kawalerowie/Panny
 • Tułowice
  26,2%
  Województwo
  27,8%
  Cała Polska
  29,1%
 • 22,2% Kobiety
  (Panny)
 • 30,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,4% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  58,4%
  Województwo
  54,6%
  Cała Polska
  54,0%
 • 57,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,1% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  8,1%
  Opolskie
  8,8%
  Kraj
  8,5%
 • 12,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tułowice
  5,5%
  woj. opolskie
  7,5%
  Polska
  7,6%
 • 5,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,8% Nieustalone
 • Tułowice
  1,8%
  Województwo
  1,3%
  Cała Polska
  0,7%
 • 1,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Tułowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Tułowicach w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,2
  Opolskie
  3,7
  Cała Polska
  4,1
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,1
  woj. opolskie
  1,5
  Kraj
  1,6
 • 12 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Tułowicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Tułowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -28 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -8 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -20 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -7,54 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tułowice
  -7,5
  woj. opolskie
  -5,2
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Tułowicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Tułowicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Tułowicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Tułowicach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 9 Urodzenia żywe
 • 3 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 6 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 33,3%
  66,7%
 • 2,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  2,4
  Opolskie
  7,2
  Cała Polska
  8,1
 • 32,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  32,4
  Opolskie
  32,0
  Kraj
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 33 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 33
 • 102 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 102
 • 76 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 76
 • 27 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 27
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 387 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 340 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 430 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 387 g
  Województwo
  3 355 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 68 Waga 4000g - 4499g
 • 68
 • 307 Waga 3500g - 3999g
 • 307
 • 343 Waga 3000g - 3499g
 • 343
 • 124 Waga 2500g - 2999g
 • 124
 • 35 Waga 2000g - 2499g
 • 35
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,24 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tułowice
  1,24
  Województwo
  1,20
  Kraj
  1,26
 • 0,59 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tułowice
  0,59
  Opolskie
  0,57
  Kraj
  0,61
 • 0,71 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,71
  Opolskie
  0,58
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Tułowicach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 37 Zgony
 • 11 Kobiety
  (Zgony)
 • 26 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 29,7%
  70,3%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 10,0 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  10,0
  woj. opolskie
  12,4
  Kraj
  11,9
 • 140,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tułowice
  140,6
  Opolskie
  173,0
  Cały kraj
  147,0
 • 4,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tułowice
  4,5
  Opolskie
  2,4
  Cały kraj
  3,8
 • 2,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,6
  woj. opolskie
  3,3
  Kraj
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. opolskie
  1,1
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie opolskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  37,5%
  Województwo
  36,7%
  Polska
  34,8%
 • 17,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  17,9%
  Opolskie
  20,4%
  Cała Polska
  19,6%
 • 5,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  5,1%
  Opolskie
  4,8%
  Cała Polska
  5,4%
 • 254 Zgony spowodowane COVID-19
 • 26,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  26,5
  Kraj
  13,3
 • 79,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Opolskie
  79,0
  Polska
  74,4
 • 215,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  215,8
  woj. opolskie
  282,4
  Cała Polska
  268,1
 • 254,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. opolskie
  254,5
  Cały kraj
  246,5
 • 452,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 472,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 431,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tułowice
  452,2
  woj. opolskie
  508,0
  Polska
  475,8
 • 69,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 30,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 107,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  69,0
  Województwo
  75,7
  Cała Polska
  70,6
 • 35,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  35,5
  woj. opolskie
  37,4
  Cała Polska
  32,6
 • 8,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tułowice
  8,1
  Województwo
  8,9
  Cała Polska
  6,9
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,7%
  Opolskie
  0,7%
  Cała Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 29 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 14 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 15 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 43 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 23 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 20 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -10 Saldo migracji
 • -8 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -14 Saldo migracji wewnętrznych
 • -9 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -5 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 4 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 3 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Tułowicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Tułowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 13,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 21,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 19,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Tułowice, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Tułowice - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Tułowicach oddano do użytku 12 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,26 nowych lokali. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Tułowicach to 1 324 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 360 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  66,7% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 33,3% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Tułowicach to 4,67 i jest większa od przeciętnej liczby izb dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Tułowicach to 80,40 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,78% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,40% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 98,40% mieszkań posiada łazienkę, 91,31% korzysta z centralnego ogrzewania, a 75,38% z gazu sieciowego.



  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu opolskiego.

  Powiat opolski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Tułowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 324 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 359,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  359,70
  Województwo
  388,00
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2018-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 77,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  77,30 m2
  Województwo
  82,00 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 27,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  27,80 m2
  Opolskie
  31,80 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2018-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,18 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tułowice
  4,18
  Opolskie
  4,18
  Polska
  3,83
 • 2,78 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,78
  Opolskie
  2,58
  Cała Polska
  2,42
 • 0,66 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tułowice
  0,66
  Województwo
  0,62
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2018-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Tułowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 12 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 3,26 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  3,26
  Opolskie
  3,50
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2018-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 56 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,67 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tułowice
  4,67
  woj. opolskie
  4,34
  Cały kraj
  3,89
 • 15,21 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  15,21
  woj. opolskie
  15,18
  Kraj
  24,56
 • 965 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 80,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  80,4 m2
  Województwo
  106,0 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,26 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,26 m2
  Województwo
  0,37 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2018-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Tułowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 98,78% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tułowice
  98,78%
  woj. opolskie
  98,42%
  Polska
  97,71%
 • 98,40% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  98,40%
  Województwo
  97,47%
  Cała Polska
  95,10%
 • 98,40% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  98,40%
  Opolskie
  95,90%
  Cała Polska
  93,66%
 • 91,31% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  91,31%
  Województwo
  84,92%
  Cała Polska
  85,62%
 • 75,38% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tułowice
  75,38%
  woj. opolskie
  50,38%
  Kraj
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2018-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Tułowice - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Tułowicach na 1000 mieszkańców pracuje 344osób . Jest to mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Tułowicach wynosiło w 2022 roku 6,2% (6,2% wśród kobiet i 6,2% wśród mężczyzn). Jest to wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Tułowicach wynosiło 5 740,58 PLN, co odpowiada 85.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  15,5% aktywnych zawodowo mieszkańców Tułowic pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 39,9% w przemyśle i budownictwie, a 18,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Tułowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 344 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tułowice
  344,0
  woj. opolskie
  368,0
  Kraj
  402,0
 • 6,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 6,2% Kobiety
 • 6,2% Mężczyźni
 • Miasto
  6,2%
  woj. opolskie
  6,1%
  Cała Polska
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Tułowicach w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Tułowicach w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Tułowicach w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Tułowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 741 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 741 PLN
  woj. opolskie
  6 134 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Tułowicach w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Tułowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 15,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 14,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 16,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 39,9% Przemysł i budownictwo
 • 21,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 56,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 18,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 18,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 25,7% Pozostałe
 • 43,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Tułowicach w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 56,7% W wieku produkcyjnym
 • 50,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 26,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 33,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 19,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Tułowice, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 76,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tułowice
  76,2
  woj. opolskie
  66,0
  Polska
  69,0
 • 46,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  46,9
  Województwo
  39,3
  Cały kraj
  38,2
 • 159,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  159,5
  Opolskie
  147,3
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 64,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 68,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 62,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 35,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 32,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Tułowice - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Tułowicach w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowane były 443 podmioty gospodarki narodowej, z czego 326 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 27 nowych podmiotów, a 12 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (29) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (16) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (27) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2018 roku, najmniej (11) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Tułowicach najwięcej (29) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (422) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  5,6% (25) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 28,2% (125) podmiotów, a 66,1% (293) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Tułowicach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.9%) oraz Przetwórstwo przemysłowe (15.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 443 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 25 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 125 Przemysł i budownictwo
 • 293 Pozostała działalność
 • 27 Podmioty nowo zarejestrowane w Tułowicach w 2022 roku
 • 12 Podmioty wyrejestrowane w Tułowicach w 2022 roku
 • 326 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 422 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 422
 • 15 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 15
 • 6 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 6
 • 443 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 443
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 23 Spółki handlowe ogółem
 • 23
 • 7  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 7
 • 21  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 21
 • 7    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 7
 • 29 Spółki cywilne ogółem
 • 29
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 326 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 78 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 78
 • 49 Przetwórstwo przemysłowe
 • 49
 • 46 Budownictwo
 • 46
 • 29 Pozostała działalność
 • 29
 • 27 Transport i gospodarka magazynowa
 • 27
 • 21 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 21
 • 18 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 18
 • 15 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 15
 • 9 Informacja i komunikacja
 • 9
 • 8 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 8
 • 8 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 8
 • 8 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 8
 • 4 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 4
 • 3 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 3
 • 2 Edukacja
 • 2
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Tułowice - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Tułowicach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 42 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,29 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Tułowicach wynosi 69,40% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Tułowic najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 5,26 (wykrywalność 45%) oraz o charakterze kryminalnym - 6,19 (wykrywalność 65%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,85 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,40 (47%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,24 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Tułowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Tułowic.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Tułowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 42 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 42
 • 23 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 23
 • 9 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 9
 • 7 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 7
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 19 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 19
 • 11,29 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  11,29
  Opolskie
  17,34
  Cały kraj
  22,81
 • 6,19 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  6,19
  woj. opolskie
  10,21
  Cały kraj
  12,98
 • 2,40 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tułowice
  2,40
  Opolskie
  4,50
  Polska
  6,99
 • 1,85 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,85
  woj. opolskie
  1,77
  Kraj
  1,82
 • 0,24 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tułowice
  0,24
  Województwo
  0,36
  Cały kraj
  0,35
 • 5,26 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  5,26
  Opolskie
  9,23
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Tułowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  69%
  woj. opolskie
  69%
  Kraj
  71%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tułowice
  66%
  Województwo
  65%
  Cały kraj
  63%
 • 47% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  47%
  woj. opolskie
  60%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tułowice
  99%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  93%
  woj. opolskie
  87%
  Polska
  88%
 • 46% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  46%
  woj. opolskie
  50%
  Cała Polska
  51%

Tułowice - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Tułowic wyniosła w 2022 roku 26,5 mln złotych, co daje 5,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 6.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Tułowic - 32% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (13.5%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 2,5 mln złotych, czyli 9,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Tułowic wyniosła w 2022 roku 29,3 mln złotych, co daje 5,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 9.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (44.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (20.3%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (7.7%). W budżecie Tułowic wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,3 tys złotych na mieszkańca (22,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 14,4 złotych na mieszkańca (0,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 19,9%.
 • Wydatki budżetu w Tułowicach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Tułowic według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Tułowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Tułowic według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  ---19,4 mln

  3,7 tys(100%)

  23,0 mln

  4,4 tys(100%)

  21,8 mln

  4,3 tys(100%)

  25,1 mln

  5,0 tys(100%)

  26,5 mln

  5,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  ---6,0 mln

  1,5 tys(30.7%)

  6,4 mln

  1,6 tys(27.8%)

  6,3 mln

  1,6 tys(29%)

  7,1 mln

  1,8 tys(28.3%)

  8,5 mln

  2,3 tys(32%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  ---3,1 mln

  765(15.8%)

  3,2 mln

  787(13.8%)

  3,1 mln

  759(14%)

  3,4 mln

  850(13.5%)

  3,6 mln

  973(13.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  ---1,9 mln

  470(9.7%)

  1,5 mln

  378(6.6%)

  2,0 mln

  500(9.2%)

  3,7 mln

  938(14.9%)

  2,6 mln

  706(9.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  ---857,5 tys

  214(4.4%)

  2,2 mln

  555(9.7%)

  967,9 tys

  240(4.4%)

  2,0 mln

  513(8.2%)

  2,5 mln

  667(9.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  ---0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,2 mln

  611(8.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  ---1,3 mln

  325(6.7%)

  1,4 mln

  337(5.9%)

  1,3 mln

  329(6.1%)

  1,4 mln

  338(5.4%)

  2,2 mln

  600(8.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  ---1,5 mln

  378(7.8%)

  2,4 mln

  602(10.6%)

  529,5 tys

  132(2.4%)

  898,4 tys

  225(3.6%)

  466,7 tys

  127(1.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  ---220,7 tys

  55,2(1.1%)

  255,1 tys

  63,3(1.1%)

  340,2 tys

  84,5(1.6%)

  194,2 tys

  48,6(0.8%)

  318,6 tys

  86,5(1.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  ---93,3 tys

  23,3(0.5%)

  115,1 tys

  28,6(0.5%)

  124,1 tys

  30,8(0.6%)

  184,5 tys

  46,2(0.7%)

  286,6 tys

  77,9(1.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  ---86,1 tys

  21,5(0.4%)

  99,0 tys

  24,6(0.4%)

  105,7 tys

  26,3(0.5%)

  111,5 tys

  27,9(0.4%)

  233,8 tys

  63,5(0.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  ---226,3 tys

  56,6(1.2%)

  127,5 tys

  31,7(0.6%)

  86,8 tys

  21,6(0.4%)

  101,1 tys

  25,3(0.4%)

  150,1 tys

  40,8(0.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  ---99,1 tys

  24,8(0.5%)

  95,7 tys

  23,8(0.4%)

  66,1 tys

  16,4(0.3%)

  51,6 tys

  12,9(0.2%)

  129,4 tys

  35,1(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  ---75,5 tys

  18,9(0.4%)

  61,8 tys

  15,3(0.3%)

  76,3 tys

  19,0(0.3%)

  106,3 tys

  26,6(0.4%)

  78,1 tys

  21,2(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  ---149,4 tys

  37,4(0.8%)

  141,7 tys

  35,2(0.6%)

  133,7 tys

  33,2(0.6%)

  117,4 tys

  29,4(0.5%)

  7,3 tys

  2,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  ---995

  0,2(0%)

  1,2 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,4(0%)

  4,1 tys

  1,1(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  ---3,1 tys

  0,8(0%)

  3,2 tys

  0,8(0%)

  3,2 tys

  0,8(0%)

  3,3 tys

  0,8(0%)

  3,4 tys

  0,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  ---61,3 tys

  15,3(0.3%)

  60,1 tys

  14,9(0.3%)

  49,1 tys

  12,2(0.2%)

  1,1 tys

  0,3(0%)

  1,1 tys

  0,3(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  ---0,0

  0,0(0%)

  23,9 tys

  5,9(0.1%)

  624,1 tys

  155(2.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  ---0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,0 tys

  1,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  ---19,3 tys

  4,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  ---8,7 tys

  2,2(0%)

  3,6 tys

  0,9(0%)

  1,9 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Tułowicach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Tułowic według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Tułowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Tułowic według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  ---20,2 mln

  3,9 tys(100%)

  22,3 mln

  4,3 tys(100%)

  25,2 mln

  5,0 tys(100%)

  26,8 mln

  5,4 tys(100%)

  29,3 mln

  5,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  ---8,6 mln

  2,2 tys(42.6%)

  8,6 mln

  2,1 tys(38.6%)

  9,1 mln

  2,3 tys(36.3%)

  10,2 mln

  2,6 tys(38.1%)

  13,1 mln

  3,6 tys(44.9%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  ---4,4 mln

  1,1 tys(21.7%)

  4,9 mln

  1,2 tys(22.1%)

  6,4 mln

  1,6 tys(25.3%)

  6,6 mln

  1,7 tys(24.7%)

  5,9 mln

  1,6 tys(20.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  ---0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,3 mln

  616(7.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  ---988,1 tys

  247(4.9%)

  886,5 tys

  220(4%)

  1,2 mln

  289(4.6%)

  1,3 mln

  337(5%)

  1,7 mln

  466(5.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  ---404,9 tys

  101(2%)

  367,3 tys

  91,2(1.6%)

  341,3 tys

  84,8(1.4%)

  289,1 tys

  72,4(1.1%)

  983,4 tys

  267(3.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  ---574,7 tys

  144(2.8%)

  612,0 tys

  152(2.7%)

  571,8 tys

  142(2.3%)

  781,0 tys

  196(2.9%)

  901,1 tys

  245(3.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  ---458,2 tys

  115(2.3%)

  278,3 tys

  69,1(1.2%)

  666,4 tys

  166(2.6%)

  1,0 mln

  258(3.8%)

  863,7 tys

  235(3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  ---275,9 tys

  69,0(1.4%)

  260,5 tys

  64,7(1.2%)

  343,7 tys

  85,4(1.4%)

  88,4 tys

  22,1(0.3%)

  240,0 tys

  65,2(0.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  ---86,4 tys

  21,6(0.4%)

  100,2 tys

  24,9(0.4%)

  107,9 tys

  26,8(0.4%)

  101,2 tys

  25,3(0.4%)

  118,9 tys

  32,3(0.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  ---6,2 tys

  1,6(0%)

  9,3 tys

  2,3(0%)

  8,9 tys

  2,2(0%)

  9,4 tys

  2,3(0%)

  32,3 tys

  8,8(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  ---222

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,5(0%)

  27,6 tys

  7,5(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  ---983

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,3(0%)

  1,2 tys

  0,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  ---61,3 tys

  15,3(0.3%)

  60,1 tys

  14,9(0.3%)

  49,1 tys

  12,2(0.2%)

  1,1 tys

  0,3(0%)

  1,1 tys

  0,3(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  ---4,3 tys

  1,1(0%)

  3,0 tys

  0,7(0%)

  426

  0,1(0%)

  235

  0,1(0%)

  445

  0,1(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  ---0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  35,5 tys

  8,9(0.1%)

  220

  0,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  ---65,0 tys

  16,3(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  569,2 tys

  141(2.3%)

  325,7 tys

  81,6(1.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  ---19,1 tys

  4,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  ---995

  0,2(0%)

  700

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  ---528,6 tys

  132(2.6%)

  1,4 mln

  339(6.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  426,7 tys

  107(1.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Tułowice - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 810 mieszkańców Tułowic jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 388 kobiet oraz 422 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 20,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 10,4% średnie ogólnokształcące, a 18,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 29,5% mieszkańców Tułowic, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 12,1% podstawowym ukończonym. 3,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa opolskiego mieszkańcy Tułowic mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Tułowicach największy odsetek ma wykształcenie wyższe (25,1%) oraz zasadnicze zawodowe (21,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (37,8%) oraz średnie zawodowe (20,8%).

  W roku 2021 w Tułowicach mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 141 dzieci (56 dziewczynek oraz 85 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc.

  18,5% mieszkańców Tułowic w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,3% wśród dziewczynek i 20,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 269 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,69 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 16 oddziałach uczyło się 337 uczniów (166 kobiet oraz 171 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,7% ludności (26,2% wśród dziewczynek i 27,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 123,90.

  W Tułowicach znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 6 oddziałach uczyło się 132 uczniów (58 kobiet oraz 74 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 11 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,4% mieszkańców (19,3% wśród dziewczyn i 15,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 22,0 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 20,1% mieszkańców Tułowic w wieku potencjalnej nauki (20,4% kobiet i 19,7% mężczyzn).

 • 20,8% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  20,8%
  Opolskie
  21,2%
  Polska
  25,2%
 • 25,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 16,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tułowice
  31,7%
  woj. opolskie
  34,9%
  Cały kraj
  35,2%
 • 32,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • Tułowice
  2,5%
  Opolskie
  3,1%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  10,4%
  Opolskie
  10,9%
  Kraj
  11,9%
 • 12,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  18,8%
  Opolskie
  20,9%
  Polska
  20,0%
 • 16,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 29,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  29,5%
  Województwo
  25,7%
  Kraj
  21,2%
 • 21,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 37,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,0%
  Opolskie
  2,9%
  Kraj
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  12,1%
  Opolskie
  12,3%
  Polska
  12,3%
 • 15,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 8,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,0%
  Opolskie
  3,0%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Tułowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1269 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 269,0
  Opolskie
  907,0
  Kraj
  883,0
 • 0,69 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tułowice
  0,69
  Opolskie
  0,79
  Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 6 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 150 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Tułowice) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 141 Dzieci
 • 56 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 85 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 39,7%
  60,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 36 3 lata
 • 36
 • 44 4 lata
 • 44
 • 55 5 lata
 • 55
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 12 3 lata
 • 12
 • 16 4 lata
 • 16
 • 25 5 lata
 • 25
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 24 3 lata
 • 24
 • 28 4 lata
 • 28
 • 30 5 lata
 • 30
 • 45 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 10,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 10,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 2,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Tułowicach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Tułowicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne
  Publiczne
  77 460-01-65
  77 460-01-65
  ul. Hanki Sawickiej 7
  49-130 Tułowice
  61329
 • Szkoły podstawowe w Tułowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Tułowice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 16 Oddziały
 • 337 Uczniowie
 • 166 Kobiety
  (uczniowie)
 • 171 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,3%
  50,7%
 • 43 Uczniowie w 1 klasie
 • 22 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 21 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 41 Absolwenci
 • 20 Kobiety
  (absolwenci)
 • 21 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tułowice
  21,1
  Województwo
  15,7
  Cała Polska
  16,7
 •  
 • 24,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 20,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 123,90 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  123,90
  woj. opolskie
  94,73
  Cały kraj
  95,71
 • 123,16 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tułowice
  123,16
  Opolskie
  93,56
  Cały kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Tułowice) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Tułowice) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Tułowicach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Tułowicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa (Jan Paweł II)
  Publiczna
  77 460-01-33
  77 460-09-89
  ul. ŚWIERCZEWSKIEGO 21-21A
  49-130 Tułowice
  13265-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Tułowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Tułowice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 6 Oddziały
 • 132 Uczniowie
 • 58 Kobiety
  (uczniowie)
 • 74 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 43,9%
  56,1%
 • 27 Uczniowie w 1 klasie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 14 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 11 Absolwenci
 • 5 Kobiety
  (absolwenci)
 • 6 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  22,0
  Województwo
  25,4
  Polska
  26,3
 •  
 • 8,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 4,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Tułowicach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Tułowicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Technikum Leśne
  Publiczne
  77 427-70-36
  77 427-70-37
  ul. Zamkowa 15
  49-130 Tułowice
  4106-
  Publiczne Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  77 427-70-36
  77 427-70-37
  ul. Zamkowa 15
  49-130 Tułowice
  593-
 • Edukacyjne grupy wieku w Tułowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 18,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 20,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 17,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 17,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 19,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 20,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 19,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Tułowice, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Tułowice, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Tułowice, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Tułowice - Zabytki i atrakcje(atrakcje, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Kultura i rekreacja w Tułowicach
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Tułowicach: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.



  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 36 (uczestnicy: 2 615)
  • wystawy: 3 (uczestnicy: 600)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 80)
  • koncerty: 5 (uczestnicy: 1 250)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 7 (uczestnicy: 95)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 55)
  • konkursy: 7 (uczestnicy: 204)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 150)
  • warsztaty: 9 (uczestnicy: 181)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 71)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 20)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 27)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 15)
  • inne: 1 (członkowie: 9)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 48)
  • teatralne: 2 (członkowie: 15)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 6)
  • taneczne: 2 (członkowie: 27)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Tułowicach działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 14 788 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 4
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1




 • Zabytki w Tułowicach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Tułowic znajduje się 9 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Tułowicach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pałac z 1879 r. (ul. Zamkowa 1)dnia 1965-05-08, wykaz dokumentów: 1018/65 z 1965-05-08
  • Czworak z XVIII w. (ul. Parkowa 11)dnia 1965-05-08, wykaz dokumentów: 1018/65 z 1965-05-08
  • Młyn z 1765 r. (ul. Parkowa 9)dnia 1965-05-08, wykaz dokumentów: 1018/65 z 1965-05-08
  • Stajnia z 1. poł. XIX w. (ul. Zamkowa 1D)dnia 1965-05-08, wykaz dokumentów: 1018/65 z 1965-05-08
  • Zespół - pałac z 1879 r.dnia 1965-05-08, wykaz dokumentów: 1018/65 z 1965-05-08
  • Park z 2. poł. XIX w.dnia 1965-05-08, wykaz dokumentów: 1018/65 z 1965-05-08; 108/84 z 1984-05-28
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Pocztowa 6)dnia 1966-09-23, wykaz dokumentów: 1662/66 z 1966-09-23
  • Budynek administracyjny z 1904 r. (ul. Generała Świerczewskiego 2e)dnia 1997-12-10, wykaz dokumentów: A-2374/97 z 1997-12-10
  • Willa z 1890 - 1900 (ul. Parkowa 7)dnia 2001-05-11, wykaz dokumentów: 2/2001 z 2001-05-11
 • Formy ochrony przyrody w Tułowicach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Tułowic znajduje się 8 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Tułowicach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Bory Niemodlińskie - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie o powierzchni 49170 5 ha położony jest w obrębie Równiny Niemodlińskiej gdzie przeważają tereny piaszczyste sandrowe i kemowe ze zlodowacenia odrzańskiego. W związku z takim charakterem gruntów znaczną powierzchnię zajmuje kompleks leśny Borów Niemodlińskich w którym utworzono kilka rezerwatów przyrodniczych m.in. Przysiecz (3.1 ha) ze starodrzewiem modrzewia sudeckiego Blok (6.6 ha) ze starodrzewiem sosnowym Jeleni Dwór (3.5 ha) z lasem mieszanym. Ze względu na dużą lesistość region jest słabo zaludniony. Główną miejscowością jest Niemodlin., Data ustanowienia: 1989-01-01, Opis granicy: Położenie obszaru chronionego krajobrazu określa mapa w skali 1:150 000 stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały., Powierzchnia: 49170.5 ha
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1957-07-06, Opis granicy: Nadleśnictwo: Tułowice Obręb leśny: Niemodlin Leśnictwo: Goszczowice Oddz. 195 Około 50 m od drogi okrążającej Staw Pustelnik
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1970-05-18, Opis granicy: Nadleśnictwo Tułowice Obręb leśny: Tułowice Leśnictwo: Tułowice Oddz. 55 W 100-letnim d-stanie sosnowym ok. 12 m od drogi leśnej biegnącej między wydzieleniami 55b i 55a w odległości ok. 90m od linii oddziałowej rozdzielającej oddziały 40 i 55
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2003-10-25, Opis granicy: Nadleśnictwo Tułowice Obręb leśny: Tułowice Leśnictwo: Tułowice Oddz 1 Przy drodze od nadleśnictwa droga asfaltowa w kierunku osiedla (baraków) na ul. Parkowej prawa strona przed mostem. Oddz. 1m
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2003-10-25, Opis granicy: Nadleśnictwo Tułowice Obręb leśny: Tułowice Leśnictwo: Tułowice Oddz. 1 od nadleśnictwa droga asfaltowa w kierunku osiedla (baraków) na ul. Parkowej prawa strona przed mostem Oddz. 1m.
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2003-10-25, Opis granicy: Nadleśnictwo Tułowice Obręb leśny: Tułowice Leśnictwo: Tułowice Oddz. 1 od nadleśnictwa droga asfaltowa w kierunku osiedla (baraków) na ul. Parkowej lewa strona przed mostem Oddz. 1m.
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2003-10-25, Opis granicy: Nadleśnictwo Tułowice Obręb leśny: Tułowice Leśnictwo: Tułowice Oddz. 1 od nadleśnictwa droga asfaltowa w kierunku osiedla (baraków) na ul. Parkowej droga w prawo-gnobla Oddz. 1m.
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2003-10-25, Opis granicy: Nadleśnictwo Tułowice Obręb leśny: Tułowice Leśnictwo: Tułowice Oddz. 1 od nadleśnictwa droga asfaltowa w kierunku osiedla (baraków) na ul. Parkowej droga boczna w prawo-gnobla Oddz. 1m.

Tułowice - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 13 wypadków drogowych w Tułowicach odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 12 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 353,2 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 27,2 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Tułowicach znajdowało się 5 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 1 parking w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu opolskiego.

  Powiat opolski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Tułowicach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 13 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 12 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 6 Lekko ranni
 • 6 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Tułowicach w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 353,16 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  353,2
  Województwo
  949,1
  Kraj
  1 100,9
 • 27,17 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  27,2
  Województwo
  120,1
  Kraj
  104,4
 • 326,00 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  326,0
  Województwo
  1 107,3
  Cały kraj
  1 327,3
 • 7,69 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  7,7
  woj. opolskie
  12,7
  Cały kraj
  9,5
 • 92,31 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tułowice
  92,3
  Opolskie
  116,7
  Cała Polska
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 3 km  Będących pod zarządem gminy
 • 1 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Tułowicach w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 640,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  640,0 km
  woj. opolskie
  681,6 km
  Cały kraj
  624,0 km
 • 10,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  10,5 km
  Województwo
  6,8 km
  Kraj
  5,2 km
 • 1 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Tułowice przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 405droga wojewódzka nr 405(Niemodlin - Wydrowice - Tułowice - Sowin - Korfantów)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Tułowice nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 287Linia kolejowa nr 287: Opole Zachodnie - Nysa [o znaczeniu drugorzędnym] (Opole Zachodnie - Chmielowice - Komprachcice - Polska Nowa Wieś - Szydłów - Tułowice Niemodlińskie - Sowin - Łambinowice - Budziszowice - Jasienica Dolna - Mańkowice - Kubice - Wyszków Śląski - Nysa)
  • LK 329Linia kolejowa nr 329: Szydłów - Gracze [o znaczenia miejscowym] (Szydłów - Grodziec Niemodliński - Sady - Niemodlin - Szydłowiec Śląski - Gracze - Lipowa Śląska)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Tułowicach istnieje 37 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. 1000 Lecia

  ul. Betonowa

  ul. Boczna

  ul. Brzoskwiniowa

  ul. Ceramiczna

  ul. Dworcowa

  ul. Dębowa

  ul. Elsnera

  ul. Gruszkowa

  ul. Jagodowa

  ul. Jaśminowa

  ul. Klonowa

  ul. Kościelna

  ul. Kościuszki

  ul. Kwiatowa

  ul. Malinowa

  ul. Morelowa

  ul. Niepodległości

  ul. Ogrodowa

  ul. Opolska

  ul. Parkowa

  ul. Pocztowa

  ul. Poprzeczna

  ul. Porcelanowa

  ul. Porcelitowa

  ul. Przedszkolna

  ul. Przemysłowa

  ul. Różana

  ul. Sportowa

  ul. Stawowa

  ul. Szkolna

  ul. Szpitalna

  ul. Słoneczna

  ul. Wiśniowa

  ul. Wolności

  ul. Zamkowa