Nasielsk w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Nasielsk - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Nasielsk to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu nowodworskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Nasielsk.
 • 7 378 Liczba mieszkańców
 • 12,6 km² Powierzchnia
 • 587,0 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1386 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 22 Numer kierunkowy
 • WND Tablice rejestracyjne
 • Bogdan Ruszkowski Burmistrz miasta
Nasielsk na mapie
Identyfikatory
 • 20.805752.5899 Współrzędne GPS
 • 1414044 TERYT (TERC)
 • 0930740 SIMC
Herb miasta Nasielsk
Nasielsk herb
Flaga miasta Nasielsk
Nasielsk flaga

Jak Nasielsk wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Nasielsk na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Nasielsk wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Nasielsk plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
13Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
15Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
29Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
67Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
99Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
100Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
102Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
110Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
116Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
128Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
134Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
168Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
180Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
185Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
189Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
189Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
201Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
203Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
210Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
282Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
294Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
295Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
298Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce

Nasielsk - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
05-190Poczta Nasielsk 001, ul. Warszawska 26
05-191Poczta Filia UP Nasielsk 001, ul. Srebrna 3

Nasielsk - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Nasielsku)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Nowym Dworze Mazowieckim (podlega pod: ZUS II Oddział w Warszawie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.30-15.30, Wt: 7.30-15.30, Śr: 7.30-15.30, Cz: 7.30-15.30, Pt: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Modlińska 10
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Urząd Miejski w Nasielsku
(23) 693-30-00
(23) 691-24-70
ul. Elektronowa 3
05-190 Nasielsk

Nasielsk - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Nasielsk jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 7 378, z czego 50,4% stanowią kobiety, a 49,6% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców wzrosła o 2,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Nasielska zawarli w 2022 roku 37 małżeństw, co odpowiada 5,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz więcej od wartości dla kraju.
  28,3% mieszkańców Nasielska jest stanu wolnego, 55,1% żyje w małżeństwie, 7,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,8% to wdowy/wdowcy.

  Nasielsk ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -38. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,12 na 1000 mieszkańców Nasielska. W 2022 roku urodziło się 65 dzieci, w tym 44,6% dziewczynek i 55,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 320 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,72 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 31,3% zgonów w Nasielsku spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,5% zgonów w Nasielsku były nowotwory, a 5,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Nasielska przypada 13.89 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 76 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 81 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Nasielska -5. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 5 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -3.

  58,9% mieszkańców Nasielska jest w wieku produkcyjnym, 19,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Nasielska
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 7 378 Liczba mieszkańców
 • 3 716 Kobiety
 • 3 662 Mężczyźni
 • 50,4%
  49,6%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Nasielsku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Nasielsku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Nasielsku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Nasielska
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  41,4 lat
  Mazowieckie
  41,6 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 43,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Nasielsk, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Nasielska
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Nasielsk,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Nasielsk,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Nasielsk,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,3% Kawalerowie/Panny
 • Nasielsk
  28,3%
  Województwo
  30,0%
  Cała Polska
  29,1%
 • 23,5% Kobiety
  (Panny)
 • 33,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,1% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  55,1%
  Województwo
  53,7%
  Cały kraj
  54,0%
 • 53,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,8% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  8,8%
  woj. mazowieckie
  8,1%
  Polska
  8,5%
 • 14,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  7,8%
  woj. mazowieckie
  7,7%
  Cała Polska
  7,6%
 • 8,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Nasielsk
  0,0%
  Województwo
  0,5%
  Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Nasielsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Nasielsku w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  5,0
  woj. mazowieckie
  4,3
  Cała Polska
  4,1
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,7
  Województwo
  1,7
  Polska
  1,6
 • 37 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Nasielsku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Nasielsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -38 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -21 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -17 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,12 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -5,1
  woj. mazowieckie
  -2,2
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Nasielsku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Nasielsku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Nasielsku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Nasielsku w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 65 Urodzenia żywe
 • 29 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 36 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 44,6%
  55,4%
 • 8,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  8,8
  Mazowieckie
  9,1
  Polska
  8,1
 • 38,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  38,8
  Mazowieckie
  38,1
  Cały kraj
  35,1
 • 9 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9
 • 37 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 37
 • 108 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 108
 • 84 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 84
 • 39 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 39
 • 10 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 10
 • 3 320 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 235 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 398 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Nasielsk
  3 320 g
  woj. mazowieckie
  3 386 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 52 Waga 4000g - 4499g
 • 52
 • 217 Waga 3500g - 3999g
 • 217
 • 276 Waga 3000g - 3499g
 • 276
 • 107 Waga 2500g - 2999g
 • 107
 • 21 Waga 2000g - 2499g
 • 21
 • 12 Waga 1500g - 1999g
 • 12
 • 8 Waga 1000g - 1499g
 • 8
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,44 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,44
  Województwo
  1,33
  Kraj
  1,26
 • 0,69 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,69
  woj. mazowieckie
  0,65
  Polska
  0,61
 • 0,72 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,72
  woj. mazowieckie
  0,80
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Nasielsku w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 103 Zgony
 • 50 Kobiety
  (Zgony)
 • 53 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,5%
  51,5%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 13,9 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  13,9
  Województwo
  11,4
  Cała Polska
  11,9
 • 138,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  138,4
  Województwo
  124,6
  Kraj
  147,0
 • 7,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  7,1
  Województwo
  3,1
  Polska
  3,8
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,6
  woj. mazowieckie
  2,8
  Cała Polska
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  1,5
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie nowodworskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Nasielsk
  31,3%
  Mazowieckie
  30,5%
  Kraj
  34,8%
 • 19,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Nasielsk
  19,5%
  Mazowieckie
  18,6%
  Kraj
  19,6%
 • 5,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,6%
  woj. mazowieckie
  6,4%
  Kraj
  5,4%
 • 194 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  13,8
  Cały kraj
  13,3
 • 65,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  65,5
  Kraj
  74,4
 • 270,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  270,6
  Mazowieckie
  248,2
  Kraj
  268,1
 • 228,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  228,1
  Cały kraj
  246,5
 • 433,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 443,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 422,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  433,4
  Województwo
  407,0
  Cały kraj
  475,8
 • 65,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 30,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 99,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Nasielsk
  65,5
  woj. mazowieckie
  50,0
  Kraj
  70,6
 • 27,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  27,0
  woj. mazowieckie
  31,1
  Polska
  32,6
 • 7,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Nasielsk
  7,4
  woj. mazowieckie
  6,7
  Kraj
  6,9
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,6%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Cały kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 76 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 41 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 35 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 81 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 39 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 42 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Wymeldowania za granicę
 • 3 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -8 Saldo migracji
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -8 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -5 Saldo migracji wewnętrznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -7 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -3 Saldo migracji zagranicznych
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Nasielsku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Nasielsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Nasielsk, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Nasielsk - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Nasielsku oddano do użytku 17 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,30 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Nasielsku to 3 008 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 408 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  94,1% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 5,9% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Nasielsku to 5,06 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Nasielsku to 113,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,06% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,19% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,42% mieszkań posiada łazienkę, 81,62% korzysta z centralnego ogrzewania, a 43,57% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu nowodworskiego.

  Powiat nowodworski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Nasielsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 008 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 407,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  407,70
  woj. mazowieckie
  450,60
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 76,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Nasielsk
  76,60 m2
  woj. mazowieckie
  73,90 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 31,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  31,20 m2
  Mazowieckie
  33,30 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,94 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,94
  Mazowieckie
  3,65
  Cały kraj
  3,83
 • 2,45 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Nasielsk
  2,45
  woj. mazowieckie
  2,22
  Cały kraj
  2,42
 • 0,62 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,62
  Województwo
  0,61
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Nasielsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 17 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,30 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  2,30
  Mazowieckie
  7,83
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 86 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,06 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Nasielsk
  5,06
  Mazowieckie
  3,70
  Cała Polska
  3,89
 • 11,66 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  11,66
  Mazowieckie
  29,00
  Polska
  24,56
 • 1 926 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 113,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  113,3 m2
  woj. mazowieckie
  89,2 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,26 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Nasielsk
  0,26 m2
  woj. mazowieckie
  0,70 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Nasielsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 99,06% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Nasielsk
  99,06%
  woj. mazowieckie
  97,17%
  Cała Polska
  97,71%
 • 97,19% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  97,19%
  Województwo
  94,94%
  Cała Polska
  95,10%
 • 94,42% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  94,42%
  woj. mazowieckie
  93,71%
  Cały kraj
  93,66%
 • 81,62% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Nasielsk
  81,62%
  woj. mazowieckie
  88,15%
  Cały kraj
  85,62%
 • 43,57% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Nasielsk
  43,57%
  Województwo
  59,35%
  Cała Polska
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Nasielsk - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Nasielsku na 1000 mieszkańców pracuje 456osób . Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Nasielsku wynosiło w 2022 roku 6,1% (6,1% wśród kobiet i 6,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Nasielsku wynosiło 7 534,84 PLN, co odpowiada 112.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Nasielska 588 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 159 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -429.

  7,7% aktywnych zawodowo mieszkańców Nasielska pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 37,4% w przemyśle i budownictwie, a 27,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Nasielsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 456 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  456,0
  woj. mazowieckie
  442,0
  Kraj
  402,0
 • 6,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 6,1% Kobiety
 • 6,1% Mężczyźni
 • Miasto
  6,1%
  Województwo
  4,2%
  Cała Polska
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Nasielsku w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Nasielsku w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Nasielsku w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Nasielsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 7 535 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  7 535 PLN
  Województwo
  7 913 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Nasielsku w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Nasielsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 588 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 159 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -429 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,27 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Nasielsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 7,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 6,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 8,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 37,4% Przemysł i budownictwo
 • 29,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 44,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 27,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 23,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 31,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 25,3% Pozostałe
 • 37,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Nasielsku w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 19,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,9% W wieku produkcyjnym
 • 53,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Nasielsk, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 69,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  69,7
  Mazowieckie
  71,5
  Kraj
  69,0
 • 37,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Nasielsk
  37,4
  Województwo
  38,1
  Polska
  38,2
 • 115,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  115,9
  Województwo
  113,9
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 60,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Nasielsk - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Nasielsku w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 991 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 776 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 62 nowe podmioty, a 44 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (125) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (55) w roku 2012. W tym samym okresie najwięcej (83) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (30) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Nasielsku najwięcej (61) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (961) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,5% (5) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,0% (258) podmiotów, a 73,5% (728) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Nasielsku najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (31.6%) oraz Budownictwo (19.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 991 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 258 Przemysł i budownictwo
 • 728 Pozostała działalność
 • 62 Podmioty nowo zarejestrowane w Nasielsku w 2022 roku
 • 44 Podmioty wyrejestrowane w Nasielsku w 2022 roku
 • 776 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 961 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 961
 • 26 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 26
 • 4 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 4
 • 991 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 991
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 Spółdzielnie ogółem
 • 6
 • 46 Spółki handlowe ogółem
 • 46
 • 2  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 31  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 31
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 61 Spółki cywilne ogółem
 • 61
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 776 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 245 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 245
 • 153 Budownictwo
 • 153
 • 68 Przetwórstwo przemysłowe
 • 68
 • 58 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 58
 • 55 Pozostała działalność
 • 55
 • 41 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 41
 • 33 Transport i gospodarka magazynowa
 • 33
 • 29 Informacja i komunikacja
 • 29
 • 24 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 24
 • 20 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 20
 • 18 Edukacja
 • 18
 • 14 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 14
 • 7 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 7
 • 6 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 6
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Nasielsk - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Nasielsku stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 177 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 23,95 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Nasielsku wynosi 68,50% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Nasielska najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 15,55 (wykrywalność 64%) oraz przeciwko mieniu - 11,50 (wykrywalność 44%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,50 (56%), drogowe - 2,19 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,30 (87%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Nasielsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Nasielska.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Nasielsk, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 177 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 177
 • 115 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 115
 • 33 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 33
 • 16 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 16
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 85 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 85
 • 23,95 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Nasielsk
  23,95
  woj. mazowieckie
  23,30
  Cały kraj
  22,81
 • 15,55 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  15,55
  Województwo
  14,84
  Kraj
  12,98
 • 4,50 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,50
  woj. mazowieckie
  5,93
  Kraj
  6,99
 • 2,19 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,19
  Mazowieckie
  1,76
  Polska
  1,82
 • 0,30 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,30
  woj. mazowieckie
  0,29
  Kraj
  0,35
 • 11,50 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Nasielsk
  11,50
  Mazowieckie
  13,04
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Nasielsk, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  69%
  Województwo
  63%
  Polska
  71%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  65%
  Województwo
  55%
  Cała Polska
  63%
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  56%
  Mazowieckie
  69%
  Cały kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  woj. mazowieckie
  99%
  Polska
  99%
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  88%
  Województwo
  87%
  Kraj
  88%
 • 45% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  45%
  Województwo
  42%
  Cała Polska
  51%

Nasielsk - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Nasielska wyniosła w 2022 roku 137,1 mln złotych, co daje 7,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 11.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Nasielska - 28.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (15.7%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (13.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 22,3 mln złotych, czyli 16,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Nasielska wyniosła w 2022 roku 130,7 mln złotych, co daje 6,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 8.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (26.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (25%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (13.2%). W budżecie Nasielska wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 973 złotych na mieszkańca (14,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 12,5 złotych na mieszkańca (0,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 10,3%.
 • Wydatki budżetu w Nasielsku według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Nasielska według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Nasielsk, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Nasielska według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  59,2 mln

  3,0 tys(100%)

  74,9 mln

  3,8 tys(100%)

  77,5 mln

  3,9 tys(100%)

  91,9 mln

  4,6 tys(100%)

  95,5 mln

  4,8 tys(100%)

  105,3 mln

  5,4 tys(100%)

  123,7 mln

  6,4 tys(100%)

  137,1 mln

  7,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  25,3 mln

  3,3 tys(42.7%)

  29,2 mln

  3,8 tys(39%)

  23,2 mln

  3,0 tys(29.9%)

  25,3 mln

  3,3 tys(27.6%)

  27,9 mln

  3,6 tys(29.2%)

  33,8 mln

  4,4 tys(32.1%)

  38,0 mln

  5,0 tys(30.7%)

  38,7 mln

  5,2 tys(28.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  10,1 mln

  1,3 tys(17.1%)

  22,4 mln

  2,9 tys(29.9%)

  3,6 mln

  464(4.6%)

  4,0 mln

  515(4.3%)

  4,3 mln

  565(4.5%)

  4,6 mln

  605(4.4%)

  4,7 mln

  621(3.8%)

  21,5 mln

  2,9 tys(15.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  8,7 mln

  1,1 tys(14.6%)

  4,7 mln

  612(6.3%)

  4,1 mln

  538(5.3%)

  16,2 mln

  2,1 tys(17.6%)

  6,1 mln

  786(6.3%)

  9,4 mln

  1,2 tys(9%)

  12,6 mln

  1,7 tys(10.2%)

  18,8 mln

  2,6 tys(13.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,0 mln

  657(8.5%)

  5,3 mln

  694(7.1%)

  6,3 mln

  814(8.1%)

  6,5 mln

  845(7.1%)

  7,6 mln

  993(8%)

  8,3 mln

  1,1 tys(7.9%)

  9,1 mln

  1,2 tys(7.4%)

  11,3 mln

  1,5 tys(8.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,9 mln

  506(6.5%)

  3,2 mln

  419(4.3%)

  5,1 mln

  657(6.5%)

  5,3 mln

  690(5.8%)

  9,8 mln

  1,3 tys(10.3%)

  5,3 mln

  694(5%)

  10,5 mln

  1,4 tys(8.5%)

  8,4 mln

  1,1 tys(6.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,1 mln

  144(1.9%)

  1,2 mln

  154(1.6%)

  1,8 mln

  229(2.3%)

  1,7 mln

  216(1.8%)

  2,6 mln

  341(2.7%)

  2,4 mln

  310(2.3%)

  2,0 mln

  266(1.6%)

  4,9 mln

  661(3.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,1 mln

  143(1.8%)

  2,3 mln

  297(3.1%)

  3,4 mln

  440(4.4%)

  2,2 mln

  286(2.4%)

  1,1 mln

  147(1.2%)

  1,4 mln

  177(1.3%)

  1,8 mln

  243(1.5%)

  4,0 mln

  547(2.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  407,1 tys

  53,2(0.7%)

  454,0 tys

  58,9(0.6%)

  541,6 tys

  70,3(0.7%)

  497,2 tys

  64,5(0.5%)

  591,3 tys

  76,8(0.6%)

  553,3 tys

  72,3(0.5%)

  336,6 tys

  44,4(0.3%)

  1,9 mln

  258(1.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  953,3 tys

  124(1.6%)

  1,0 mln

  136(1.4%)

  1,3 mln

  164(1.6%)

  1,3 mln

  171(1.4%)

  1,9 mln

  242(2%)

  2,2 mln

  284(2.1%)

  1,8 mln

  234(1.4%)

  1,9 mln

  256(1.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  567,2 tys

  74,1(1%)

  1,3 mln

  165(1.7%)

  2,6 mln

  338(3.4%)

  2,5 mln

  322(2.7%)

  2,1 mln

  279(2.2%)

  479,4 tys

  62,7(0.5%)

  5,9 mln

  778(4.8%)

  1,8 mln

  249(1.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  128,0 tys

  16,7(0.2%)

  2,4 mln

  305(3.1%)

  8,9 tys

  1,2(0%)

  3,0 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,0 tys

  6,6(0%)

  1,5 mln

  209(1.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  331,7 tys

  43,3(0.6%)

  316,8 tys

  41,1(0.4%)

  505,8 tys

  65,7(0.7%)

  421,2 tys

  54,6(0.5%)

  521,3 tys

  67,7(0.5%)

  400,9 tys

  52,4(0.4%)

  481,1 tys

  63,5(0.4%)

  716,1 tys

  97,1(0.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  532,9 tys

  69,6(0.9%)

  247,0 tys

  32,1(0.3%)

  324,9 tys

  42,2(0.4%)

  349,3 tys

  45,3(0.4%)

  364,6 tys

  47,4(0.4%)

  1,0 mln

  132(1%)

  595,9 tys

  78,6(0.5%)

  708,6 tys

  96,0(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  752,2 tys

  98,2(1.3%)

  659,5 tys

  85,6(0.9%)

  606,4 tys

  78,7(0.8%)

  541,8 tys

  70,3(0.6%)

  576,8 tys

  74,9(0.6%)

  785,2 tys

  103(0.7%)

  784,5 tys

  104(0.6%)

  133,6 tys

  18,1(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  185,4 tys

  24,2(0.3%)

  134,6 tys

  17,5(0.2%)

  25,1 tys

  3,3(0%)

  93,0 tys

  12,1(0.1%)

  88,7 tys

  11,5(0.1%)

  75,5 tys

  9,9(0.1%)

  177,0 tys

  23,4(0.1%)

  114,8 tys

  15,6(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  773

  0,1(0%)

  762

  0,1(0%)

  17,4 tys

  2,3(0%)

  8,1 tys

  1,1(0%)

  4,8 tys

  0,6(0%)

  3,5 tys

  0,5(0%)

  9,0 tys

  1,2(0%)

  10,3 tys

  1,4(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  3,4 tys

  0,4(0%)

  3,0 tys

  0,4(0%)

  3,0 tys

  0,4(0%)

  3,0 tys

  0,4(0%)

  3,0 tys

  0,4(0%)

  3,5 tys

  0,5(0%)

  4,1 tys

  0,5(0%)

  4,9 tys

  0,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  156,0 tys

  20,4(0.3%)

  19,2 tys

  2,5(0%)

  6,8 tys

  0,9(0%)

  210,8 tys

  27,4(0.2%)

  181,9 tys

  23,6(0.2%)

  160,6 tys

  21,0(0.2%)

  4,0 tys

  0,5(0%)

  4,0 tys

  0,5(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  19,3 tys

  2,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  29,6 tys

  3,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  65,4 tys

  8,5(0.1%)

  203,1 tys

  26,6(0.2%)

  351,1 tys

  46,3(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Nasielsku według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Nasielska według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Nasielsk, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Nasielska według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  57,2 mln

  2,9 tys(100%)

  74,2 mln

  3,7 tys(100%)

  81,6 mln

  4,1 tys(100%)

  87,3 mln

  4,4 tys(100%)

  99,6 mln

  5,0 tys(100%)

  106,4 mln

  5,4 tys(100%)

  121,2 mln

  6,2 tys(100%)

  130,7 mln

  6,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  17,8 mln

  2,3 tys(31.1%)

  20,0 mln

  2,6 tys(26.9%)

  21,5 mln

  2,8 tys(26.4%)

  25,2 mln

  3,3 tys(28.9%)

  27,6 mln

  3,6 tys(27.7%)

  29,0 mln

  3,8 tys(27.2%)

  32,0 mln

  4,2 tys(26.4%)

  34,5 mln

  4,7 tys(26.4%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  21,4 mln

  2,8 tys(37.3%)

  22,2 mln

  2,9 tys(29.9%)

  24,4 mln

  3,2 tys(29.9%)

  25,5 mln

  3,3 tys(29.2%)

  28,3 mln

  3,7 tys(28.4%)

  31,3 mln

  4,1 tys(29.4%)

  38,6 mln

  5,1 tys(31.9%)

  32,6 mln

  4,4 tys(25%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,7 mln

  1,0 tys(13.4%)

  20,0 mln

  2,6 tys(26.9%)

  1,2 mln

  150(1.4%)

  1,2 mln

  152(1.3%)

  1,2 mln

  160(1.2%)

  1,1 mln

  150(1.1%)

  1,1 mln

  140(0.9%)

  17,3 mln

  2,3 tys(13.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  5,1 mln

  661(8.8%)

  5,2 mln

  672(7%)

  2,8 mln

  361(3.4%)

  4,4 mln

  565(5%)

  8,2 mln

  1,1 tys(8.2%)

  6,0 mln

  781(5.6%)

  6,9 mln

  911(5.7%)

  12,6 mln

  1,7 tys(9.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,7 mln

  226(3%)

  1,8 mln

  236(2.5%)

  1,7 mln

  215(2%)

  1,8 mln

  236(2.1%)

  2,1 mln

  273(2.1%)

  2,0 mln

  257(1.8%)

  1,5 mln

  196(1.2%)

  4,3 mln

  579(3.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,2 mln

  160(2.1%)

  1,4 mln

  182(1.9%)

  3,6 mln

  471(4.4%)

  1,4 mln

  185(1.6%)

  1,4 mln

  186(1.4%)

  1,7 mln

  221(1.6%)

  3,0 mln

  391(2.4%)

  2,9 mln

  390(2.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  449,4 tys

  58,7(0.8%)

  193,7 tys

  25,1(0.3%)

  167,5 tys

  21,8(0.2%)

  115,6 tys

  15,0(0.1%)

  238,7 tys

  31,0(0.2%)

  712,8 tys

  93,2(0.7%)

  3,7 mln

  493(3.1%)

  2,8 mln

  382(2.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  451,6 tys

  59,0(0.8%)

  541,7 tys

  70,3(0.7%)

  609,5 tys

  79,1(0.7%)

  549,8 tys

  71,3(0.6%)

  506,3 tys

  65,8(0.5%)

  393,0 tys

  51,4(0.4%)

  512,1 tys

  67,6(0.4%)

  1,6 mln

  224(1.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  105,6 tys

  13,8(0.2%)

  1,2 mln

  158(1.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 mln

  209(1.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  905,2 tys

  118(1.6%)

  835,5 tys

  108(1.1%)

  2,0 mln

  266(2.5%)

  3,0 mln

  385(3.4%)

  1,0 mln

  134(1%)

  1,0 mln

  136(1%)

  1,1 mln

  142(0.9%)

  1,2 mln

  168(0.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  204

  0,0(0%)

  599,3 tys

  77,8(0.8%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  58,2 tys

  7,5(0.1%)

  193,1 tys

  25,1(0.2%)

  10,7 tys

  1,4(0%)

  160,1 tys

  21,1(0.1%)

  303,7 tys

  41,2(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  236,8 tys

  30,9(0.4%)

  199,6 tys

  25,9(0.3%)

  146,3 tys

  19,0(0.2%)

  121,9 tys

  15,8(0.1%)

  93,2 tys

  12,1(0.1%)

  97,8 tys

  12,8(0.1%)

  90,3 tys

  11,9(0.1%)

  63,8 tys

  8,6(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  19,6 tys

  2,6(0%)

  575

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  27,2 tys

  3,5(0%)

  48,0 tys

  6,2(0%)

  26,2 tys

  3,4(0%)

  13,2 tys

  1,7(0%)

  57,9 tys

  7,8(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  20,0 tys

  2,6(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  13,8 tys

  1,8(0%)

  69,9 tys

  9,1(0.1%)

  12,5 tys

  1,6(0%)

  11,1 tys

  1,4(0%)

  37,4 tys

  4,9(0%)

  35,3 tys

  4,8(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  774

  0,1(0%)

  772

  0,1(0%)

  3,7 tys

  0,5(0%)

  8,1 tys

  1,1(0%)

  4,8 tys

  0,6(0%)

  3,5 tys

  0,5(0%)

  9,0 tys

  1,2(0%)

  10,3 tys

  1,4(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  39,6 tys

  5,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  22,4 tys

  2,9(0%)

  40,2 tys

  5,2(0%)

  20,0 tys

  2,6(0%)

  10,0 tys

  1,4(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  3,4 tys

  0,4(0%)

  3,0 tys

  0,4(0%)

  3,0 tys

  0,4(0%)

  3,0 tys

  0,4(0%)

  3,0 tys

  0,4(0%)

  3,5 tys

  0,5(0%)

  4,1 tys

  0,5(0%)

  4,9 tys

  0,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  156,0 tys

  20,4(0.3%)

  19,2 tys

  2,5(0%)

  6,8 tys

  0,9(0%)

  210,8 tys

  27,4(0.2%)

  181,9 tys

  23,6(0.2%)

  160,6 tys

  21,0(0.2%)

  4,0 tys

  0,5(0%)

  4,0 tys

  0,5(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  854

  0,1(0%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  2,8 tys

  0,4(0%)

  2,7 tys

  0,4(0%)

  419

  0,1(0%)

  843

  0,1(0%)

  11,3 tys

  1,5(0%)

  813

  0,1(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  4,5 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Nasielsk - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 738 mieszkańców Nasielska jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 798 kobiet oraz 940 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 22,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,1% wykształcenie policealne, 13,1% średnie ogólnokształcące, a 21,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 20,3% mieszkańców Nasielska, gimnazjalnym 3,3%, natomiast 12,9% podstawowym ukończonym. 3,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy Nasielska mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Nasielsku największy odsetek ma wykształcenie wyższe (26,9%) oraz średnie zawodowe (19,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (25,0%) oraz średnie zawodowe (23,7%).

  W roku 2021 w Nasielsku mieściły się 2 przedszkola, w których do 20 oddziałów uczęszczało 365 dzieci (165 dziewczynek oraz 200 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Nasielsku mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 125 dzieci (64 dziewczynki oraz 61 chłopców). Dostępnych było 125 miejsc.

  20,1% mieszkańców Nasielska w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,8% wśród dziewczynek i 21,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 285 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,74 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 3 szkoły podstawowe, w których w 58 oddziałach uczyło się 1 017 uczniów (476 kobiet oraz 541 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Nasielsku placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 31 oddziałach uczyło się 710 uczniów (329 kobiet oraz 381 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,0% ludności (29,2% wśród dziewczynek i 28,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,5 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 158,66.

  W Nasielsku znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 8 oddziałach uczyło się 169 uczniów (101 kobiet oraz 68 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 33 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Nasielsku placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 8 oddziałach uczyło się 221 uczniów (136 kobiet oraz 85 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 43 absolwentów.

  W Nasielsku znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 4 oddziałach uczyło się 90 uczniów (33 kobiety oraz 57 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,4% mieszkańców (17,3% wśród dziewczyn i 15,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 21,1 uczniów. 22,5 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,3% mieszkańców Nasielska w wieku potencjalnej nauki (20,7% kobiet i 21,8% mężczyzn).

 • 22,6% Wykształcenie wyższe
 • Nasielsk
  22,6%
  Województwo
  33,5%
  Polska
  25,2%
 • 26,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 17,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 37,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • Nasielsk
  37,8%
  Mazowieckie
  34,6%
  Cały kraj
  35,2%
 • 37,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 37,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,1% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  3,1%
  Województwo
  3,4%
  Cała Polska
  3,3%
 • 4,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Nasielsk
  13,1%
  Województwo
  13,0%
  Cała Polska
  11,9%
 • 14,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  21,5%
  woj. mazowieckie
  18,2%
  Kraj
  20,0%
 • 19,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Nasielsk
  20,3%
  Województwo
  15,3%
  Cała Polska
  21,2%
 • 15,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Nasielsk
  3,3%
  Mazowieckie
  2,8%
  Kraj
  3,0%
 • 2,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  12,9%
  Mazowieckie
  10,7%
  Polska
  12,3%
 • 13,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 12,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Nasielsk
  3,1%
  Mazowieckie
  3,1%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Nasielsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1285 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Nasielsk
  1 285,0
  Województwo
  925,0
  Polska
  883,0
 • 0,74 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,74
  Województwo
  0,84
  Polska
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 2 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 20 Oddziały
 • 4 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 340 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Nasielsk) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 365 Dzieci
 • 165 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 200 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 45,2%
  54,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 100 3 lata
 • 100
 • 109 4 lata
 • 109
 • 116 5 lata
 • 116
 • 33 6 lat
 • 33
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 44 3 lata
 • 44
 • 46 4 lata
 • 46
 • 62 5 lata
 • 62
 • 10 6 lat
 • 10
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 56 3 lata
 • 56
 • 63 4 lata
 • 63
 • 54 5 lata
 • 54
 • 23 6 lat
 • 23
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • 98 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 13,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 13,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 5,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Nasielsku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Nasielsku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe
  Publiczne
  23 691-23-35
  23 691-23-35
  ul. Warszawska 46
  05-190 Nasielsk
  715315
  Niepubliczne Przedszkole "Pod Fiołkami"
  Niepubliczne
  23 691-23-12
  23 691-23-12
  ul. KOŚCIELNA 21
  05-190 Nasielsk
  ---
 • Szkoły podstawowe w Nasielsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Nasielsk) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 58 Oddziały
 • 1 017 Uczniowie
 • 476 Kobiety
  (uczniowie)
 • 541 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,8%
  53,2%
 • 118 Uczniowie w 1 klasie
 • 57 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 61 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 116 Absolwenci
 • 51 Kobiety
  (absolwenci)
 • 65 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Nasielsk
  17,5
  Mazowieckie
  17,3
  Cała Polska
  16,7
 •  
 • 60,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 52,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 158,66 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Nasielsk
  158,66
  Mazowieckie
  98,13
  Kraj
  95,71
 • 157,72 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  157,72
  woj. mazowieckie
  97,07
  Cały kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Nasielsk) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Nasielsk) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Nasielsku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Nasielsku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa (Stefan Starzyński)
  Publiczna
  23 691-25-56
  23 691-26-14
  ul. Tadeusza Kościuszki 21
  05-190 Nasielsk
  3482565
 • Szkoły ponadpodstawowe w Nasielsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Nasielsk) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 8 Oddziały
 • 169 Uczniowie
 • 101 Kobiety
  (uczniowie)
 • 68 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 59,8%
  40,2%
 • 42 Uczniowie w 1 klasie
 • 24 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 18 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 33 Absolwenci
 • 20 Kobiety
  (absolwenci)
 • 13 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  21,1
  Mazowieckie
  26,4
  Polska
  26,3
 •  
 • 15,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 12,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Nasielsk) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 25 Uczniowie w 1 klasie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 22,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Nasielsk
  22,5
  woj. mazowieckie
  17,7
  Polska
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Nasielsku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Nasielsku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  23 691-25-85
  23 691-25-85
  ul. Lipowa 10
  05-190 Nasielsk
  5107-
  Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  23 691-25-85
  23 691-25-85
  ul. Lipowa 10
  05-190 Nasielsk
  4107-
  Technikum Zawodowe
  Publiczne
  23 691-25-85
  23 691-25-85
  ul. Lipowa 10
  05-190 Nasielsk
  491-
  Liceum Ogólnokształcące im. J. Iwaszkiewicza (Jarosław Iwaszkiewicz)
  Publiczne
  23 691-23-13
  23 691-23-13
  ul. Starzyńskiego 10
  05-190 Nasielsk
  381-
  I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Nasielsku
  Niepubliczne
  50 334-83-44
  ul. Staszica 1
  05-190 Nasielsk
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Nasielsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 20,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 21,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 20,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Nasielsk, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Nasielsk, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Nasielsk, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Nasielsk - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Nasielsku

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • inne obiekty hotelowe: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Nasielsku w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Nasielsku
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Nasielsku: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Nasielsku 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 165 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 43 (uczestnicy: 2 405)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 50)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 80)
  • koncerty: 12 (uczestnicy: 600)
  • pokazy teatralne: 20 (uczestnicy: 1 600)
  • warsztaty: 7 (uczestnicy: 75)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 35)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 35)


  Według danych z 2022 w Nasielsku działało 1 kino posiadające 1 salę z 167 miejscami na widowni. Odbyło się 767 seansów, na które przyszło 9 971 widzów, w tym 302 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 3 375 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Nasielsku działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 38 899 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 6 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 30 444 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 11
  • dostępne dla czytelników: 6
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 6
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Nasielsku działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 135 członków. Zarejestrowano 268 ćwiczących (mężczyźni: 175, kobiety: 93, chłopcy do lat 18: 160, dziewczęta do lat 18: 85). Aktywnych było 7 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (8), instruktora sportowego (7).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Nasielsku w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Nasielsku
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Nasielska znajduje się 5 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Nasielsku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Grodzisko Nasielsk, st.1 z pradziejówdnia 1951-01-01, wykaz dokumentów: 8/51 z 1951-01-01
  • Kościół z końca XIX w.dnia 1972-04-10, wykaz dokumentów: 950 z 1972-04-10; A-158 z 2004-08-04
  • Inny budynek mieszkalny z 1925 - 1930 (ul. Szkolna 1a)dnia 2008-12-15, wykaz dokumentów: A-827 z 2008-12-15
  • Szkoła z 1926 r. (ul. Stanisława Staszica 1)dnia 2009-07-13, wykaz dokumentów: A-1068 z 2009-07-13
  • Kamienica z 1. ćw. XX w. (ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6)dnia 2010-11-23, wykaz dokumentów: A-994 z 2010-11-23
 • Formy ochrony przyrody w Nasielsku
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Nasielska znajduje się jedna forma ochrony przyrody. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Nasielsku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1976-12-22

Nasielsk - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 1 wypadków drogowych w Nasielsku odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 2 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 13,6 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Nasielsku znajdowały się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 2 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 2 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu nowodworskiego.

  Powiat nowodworski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Nasielsku
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 1 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 2 Ranni
  (rok 2022)
 • 0 Lekko ranni
 • 2 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Nasielsku w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 13,55 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  13,6
  woj. mazowieckie
  52,6
  Cała Polska
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  Województwo
  5,2
  Kraj
  5,0
 • 27,11 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  27,1
  Województwo
  61,7
  Kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Nasielsk
  0,0
  Województwo
  10,0
  Cała Polska
  8,9
 • 200,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  200,0
  woj. mazowieckie
  117,3
  Cała Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 2 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Nasielsku w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 97,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  97,2 km
  woj. mazowieckie
  796,1 km
  Kraj
  624,0 km
 • 1,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  1,0 km
  Mazowieckie
  5,1 km
  Kraj
  5,2 km
 • 2 Liczba licencji na taksówki
 • 2 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Nasielsk przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 571droga wojewódzka nr 571(Naruszewo - Drochowo - Krysk - Nowy Krysk - Słotwin - Przyborowice Dolne - Przyborowice Górne - Karolinowo - Stara Wrona - Nowa Wrona - Borkowo - Ruszkowo - Stare Pieścirogi - Nasielsk - Pniewo - Poniaty Wielkie - Skorosze - Winnica - Zbroszki - Skarżyce - Golądkowo - Jeżewo - Pułtusk)
  • DW 632droga wojewódzka nr 632(Płońsk - Strachówko - Strachowo - Drożdżyn - Kołoząb - Bolęcin - Kadłubówka - Nowe Miasto - Nowe Miasto-Folwark - Latonice - Świerkowo - Nasielsk - Chrcynno - Chechnówka - Lorcin - Popowo Borowe - Ludwinowo Dębskie - Dębe - Poniatów - Łajski - Michałów-Reginów - Legionowo - Józefów - Kąty Węgierskie - Rembelszczyzna - Marki)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Nasielsk przechodzą 2 linie kolejowe wykorzystywane do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 9Linia kolejowa nr 9: Warszawa Wschodnia Osobowa - Gdańsk Główny [o znaczeniu państwowym] (Warszawa Wschodnia Osobowa - Warszawa Praga - Warszawa Toruńska - Warszawa Żerań - Warszawa Płudy - Warszawa Choszczówka - Legionowo - Legionowo Przystanek - Chotomów - Janówek - Nowy Dwór Mazowiecki - Modlin - Pomiechówek - Brody Warszawskie - Studzianki Nowe -Nasielsk - Kątne - Jackowo Dworskie - Świercze - Kałęczyn - Gąsocin - Gołotczyzna - Ciechanów Przemysłowy - Ciechanów - Czeruchy - Krośnice Mazowieckie - Konopki - Stupsk Mazowiecki - Wyszyny - Mława Miasto - Mława - Iłowo - Narzym - Działdowo - Burkat - Turza Wielka - Gralewo - Żabiny - Tuczki - Rybno Pomorskie - Jeglia - Hartowiec - Montowo - Zajączkowo Lubawskie - Rakowice - Smolniki - Iława Główna - Iława Miasto - Ząbrowo - Redaki - Susz - Prabuty - Gdakowo - Mleczewo - Dąbrówka Malborska - Gronajny - Malbork - Malbork Kałdowo - Stogi Malborskie - Szymankowo - Lisewo - Tczew - Miłobądz - Pszczółki - Skowarcz - Różyny - Cieplewo - Pruszcz Gdański - Gdańsk Lipce - Gdańsk Orunia - Gdańsk Południowy - Gdańsk Główny)
  • LK 27Linia kolejowa nr 27: Nasielsk - Toruń Wschodni [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Nasielsk - Cieksyn - Wkra - Dalanówek - Płońsk - Arcelin - Baboszewo - Kaczorowo - Raciąż - Koziebrody - Zawidz Kościelny - Zawidz - Mieszaki - Sierpc - Podwierzbie - Koziołek - Czermno - Skępe - Karnkowo - Lipno - Konotopie - Ograszka - Czernikowo - Obrowo - Dobrzejewice - Lubicz - Grębocin - Toruń Wschodni)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Nasielsku istnieje 121 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 11 Listopada

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Ananasowa

  ul. Anny Jagiellonki

  ul. Armii Krajowej

  ul. Bajkowa

  ul. Bakaliowa

  skwer Bohaterów Wojny 1920 r.

  ul. Bolesława Chrobrego

  ul. Broninek

  ul. Brzozowa

  ul. Błękitna

  ul. Chmielna

  ul. Cicha

  ul. Cisowa

  ul. Cmentarna

  ul. Cytrusowa

  ul. Czereśniowa

  ul. Dolna

  ul. Działkowa

  ul. Dąbrówki

  ul. Dębowa

  ul. Długa

  ul. Elektronowa

  ul. Figowa

  ul. Folwark

  ul. Gajowa

  ul. Garbarska

  ul. Grabowa

  ul. Graniczna

  ul. Gwiaździsta

  ul. Henryka Dąbrowskiego

  ul. Jadwigi Rostkowskiej

  ul. Jagiełły

  ul. Jagodowa

  ul. Jasna

  ul. Jaworowa

  ul. Jaśminowa

  ul. Jesionowa

  ul. Jodłowa

  ul. Juliana Tuwima

  ul. Kasztanowa

  ul. Kazimierza Wielkiego

  ul. Kilińskiego

  ul. Klonowa

  ul. Kokosowa

  ul. Kolejowa

  ul. Komunalna

  ul. Kozia

  ul. Kościelna

  ul. Krańcowa

  ul. Krupki

  ul. Królowej Bony

  ul. Królowej Jadwigi

  ul. Krótka

  ul. Kręta

  ul. Księcia Józefa Poniatowskiego

  ul. Kwiatowa

  ul. Lazurowa

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Ludwika Waryńskiego

  ul. Malinowa

  ul. Mała

  ul. Mieszka I

  ul. Miodowa

  ul. Miętowa

  ul. Młynarska

  ul. Nowa

  ul. Nowa Wieś

  ul. Ogrodowa

  ul. Oliwkowa

  ul. Orzechowa

  ul. Owocowa

  ul. Piaskowa

  ul. Pniewska Górka

  ul. Podmiejska

  ul. Polna

  ul. Polskiej Organizacji Wojskowej

  ul. Prosta

  ul. Przechodnia

  ul. Przemysłowa

  ul. Płońska

  ul. Rynek

  ul. Sadowa

  ul. Sezamkowa

  ul. Składowa

  ul. Sosnowa

  ul. Spokojna

  ul. Sportowa

  ul. Starzyńskiego

  ul. Staszica

  ul. Stefana Batorego

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Topolowa

  ul. Traugutta

  ul. Tylna

  ul. Tęczowa

  ul. Warszawska

  ul. Wiejska

  ul. Wielokwiatowa

  ul. Wierzbowa

  ul. Wiśniowa

  ul. Wspólna

  ul. Wąska

  ul. Władysława Broniewskiego

  ul. Władysława Stanisława Reymonta

  ul. Władysława Łokietka

  ul. gen. Aleksandra Osińskiego

  ul. gen. Józefa Bema

  ul. gen. Władysława Andersa

  ul. kard. Stefana Wyszyńskiego

  ul. marsz. Józefa Piłsudskiego

  ul. Łączna

  ul. Łąkowa

  ul. Ślepa

  ul. Świerkowa

  ul. św. Wojciecha

  ul. Żwirki i Wigury