Powiat zgierski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat zgierski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 165 110 Liczba mieszkańców
 • 855 km2 Powierzchnia
 • 193 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 73,2% Stopa urbanizacji
 • Bogdan Jarota Starosta
 • ul. Sadowa 6a, 95-100 Zgierz Adres starostwa powiatowego
 • EZG Tablice rejestracyjne
Powiat zgierski na mapie
Identyfikatory
 • 1020 TERYT (TERC)
Herb powiatu zgierskiego
powiat zgierski herb
Flaga powiatu zgierskiego
powiat zgierski flaga

powiat zgierski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zgierzu
(42) 719-08-14
ul. Sadowa 6a
95-100 Zgierz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zgierzu
(42) 714-03-67, (42) 719-08-03
ul. A. Struga 23
95-100 Zgierz
Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu
(42) 714-22-00, fax. (42) 714-22-80 sekretariat@policja.zgierz.pl
ul. Długa 58/60
95-100 Zgierz
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiolog. w Zgierzu
(42) 714-03-30
ul. Andrzeja Struga 23
95-100 Zgierz
Starostwo Powiatowe w Zgierzu
(42) 288-81-00
(42) 718-08-16
ul. Sadowa
95-100 Zgierz

Powiat zgierski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat zgierski ma 165 110 mieszkańców, z czego 52,5% stanowią kobiety, a 47,5% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 3,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu zgierskiego w 2050 roku wynosi 156 725, z czego 81 603 to kobiety, a 75 122 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu zgierskiego zawarli w 2021 roku 692 małżeństw, co odpowiada 4,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  24,7% mieszkańców powiatu zgierskiego jest stanu wolnego, 53,7% żyje w małżeństwie, 9,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,3% to wdowy/wdowcy.

  Powiat zgierski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -1 299. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -7,85 na 1000 mieszkańców powiatu zgierskiego. W 2021 roku urodziło się 1 272 dzieci, w tym 50,8% dziewczynek i 49,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 332 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,49 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 28,3% zgonów w powiecie zgierskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,8% zgonów w powiecie zgierskim były nowotwory, a 6,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu zgierskiego przypada 15.54 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 2 332 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 771 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu zgierskiego 561. W tym samym roku 30 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 11 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 19.

  58,2% mieszkańców powiatu zgierskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu zgierskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 165 110 Liczba mieszkańców
 • 86 761 Kobiety
 • 78 349 Mężczyźni
 • 52,5%
  47,5%
 • 111 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 111 kobiet)
 • 90 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 90 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie zgierskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie zgierskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie zgierskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu zgierskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 156 725 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 81 603 Kobiety
 • 75 122 Mężczyźni
 • 52,4%
  47,6%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie zgierskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie zgierskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie zgierskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu zgierskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  43,2 lat
  łódzkie
  43,5 lat
  Kraj
  42,2 lat
 • 45,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat zgierski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu zgierskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat zgierski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat zgierski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat zgierski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 24,7% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  24,7%
  woj. łódzkie
  27,0%
  Cały kraj
  29,1%
 • 21,0% Kobiety
  (Panny)
 • 28,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,7% Żonaci/Zamężne
 • powiat zgierski
  53,7%
  Województwo
  52,9%
  Cały kraj
  54,0%
 • 51,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,3% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  9,3%
  woj. łódzkie
  10,0%
  Polska
  8,5%
 • 14,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 9,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat zgierski
  9,3%
  łódzkie
  8,6%
  Kraj
  7,6%
 • 10,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 8,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,9% Nieustalone
 • powiat zgierski
  2,9%
  Województwo
  1,4%
  Cała Polska
  0,7%
 • 2,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie zgierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie zgierskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  4,2
  łódzkie
  4,3
  Polska
  4,4
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  1,8
  woj. łódzkie
  1,4
  Cały kraj
  1,6
 • 692 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie zgierskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie zgierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -1 299 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -601 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -698 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -7,85 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. zgierski
  -7,9
  Województwo
  -7,6
  Cały kraj
  -4,9
 • -9,5 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -4,4 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie zgierskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie zgierskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie zgierskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie zgierskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 272 Urodzenia żywe
 • 646 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 626 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,8%
  49,2%
 • 7,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat zgierski
  7,7
  łódzkie
  8,1
  Cała Polska
  8,7
 • 34,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat zgierski
  34,0
  woj. łódzkie
  36,2
  Cała Polska
  37,5
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 30 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 30
 • 90 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 90
 • 82 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 82
 • 35 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 332 g Średnia waga noworodków
 • 3 288 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 378 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat zgierski
  3 332 g
  woj. łódzkie
  3 349 g
  Cała Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 13 Waga 4500g - 4999g
 • 13
 • 102 Waga 4000g - 4499g
 • 102
 • 402 Waga 3500g - 3999g
 • 402
 • 466 Waga 3000g - 3499g
 • 466
 • 191 Waga 2500g - 2999g
 • 191
 • 67 Waga 2000g - 2499g
 • 67
 • 24 Waga 1500g - 1999g
 • 24
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,26 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat zgierski
  1,26
  woj. łódzkie
  1,29
  Cały kraj
  1,32
 • 0,64 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,64
  łódzkie
  0,63
  Kraj
  0,64
 • 0,49 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,49
  Województwo
  0,51
  Cały kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w powiecie zgierskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 571 Zgony
 • 1 247 Kobiety
  (Zgony)
 • 1 324 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,5%
  51,5%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 15,5 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  15,5
  łódzkie
  15,7
  Polska
  13,6
 • 202,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  202,1
  Województwo
  194,3
  Cały kraj
  156,7
 • 1,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat zgierski
  1,6
  Województwo
  3,6
  Cały kraj
  3,9
 • 4,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  4,5
  Województwo
  4,2
  Cały kraj
  3,6
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,3
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie zgierskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. zgierski
  28,3%
  łódzkie
  29,3%
  Cały kraj
  34,8%
 • 20,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. zgierski
  20,8%
  łódzkie
  18,5%
  Cały kraj
  19,6%
 • 6,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat zgierski
  6,5%
  Województwo
  6,3%
  Cała Polska
  5,4%
 • 399 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • łódzkie
  13,0
  Cały kraj
  13,3
 • 75,7 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • łódzkie
  75,7
  Kraj
  74,4
 • 320,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  320,3
  Województwo
  293,1
  Cała Polska
  268,1
 • 266,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • łódzkie
  266,5
  Cały kraj
  246,5
 • 435,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 444,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 424,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. zgierski
  435,0
  łódzkie
  463,6
  Cały kraj
  475,8
 • 78,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 31,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 125,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  78,6
  łódzkie
  63,6
  Cały kraj
  70,6
 • 35,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  35,4
  łódzkie
  36,5
  Cała Polska
  32,6
 • 9,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  9,1
  woj. łódzkie
  7,0
  Cały kraj
  6,9
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat zgierski
  0,6%
  woj. łódzkie
  0,5%
  Cały kraj
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie zgierskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 73 Osoby w zamachach samobójczych
 • 20 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 53 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 63 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 10 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 20 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 2 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 18 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 16 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 4 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 44 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • pow. zgierski
  44,0
  Województwo
  56,0
  Polska
  36,0
 • 12 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  12,0
  łódzkie
  13,0
  Cały kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 2 zatrucie gazem / spalinami
 • 2
 • 11 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 11
 • 9 zażycie innych leków
 • 9
 • 8 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 8
 • 11 samookaleczenie powierzchniowe
 • 11
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 28 powieszenie się
 • 28
 • 3 inny
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie innych leków
 • 1
 • 19 powieszenie się
 • 19
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 14 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 14
 • 2 choroba fizyczna
 • 2
 • 13 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 13
 • 15 zawód miłosny
 • 15
 • 2 problemy w szkole lub pracy
 • 2
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 4 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 4
 • 1 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 1
 • 3 śmierć bliskiej osoby
 • 3
 • 3 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 3
 • 6 inna nie wymieniona
 • 6
 • 16 nieustalona
 • 16
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 2 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 2
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 2 zawód miłosny
 • 2
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 2 inna nie wymieniona
 • 2
 • 10 nieustalona
 • 10
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 8 13-18 lat
 • 8
 • 11 19-24 lat
 • 11
 • 6 25-29 lat
 • 6
 • 25 30-49 lat
 • 25
 • 15 50-60 lat
 • 15
 • 8 70 lat i więcej
 • 8
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 2 19-24 lat
 • 2
 • 7 30-49 lat
 • 7
 • 7 50-60 lat
 • 7
 • 4 70 lat i więcej
 • 4
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy9
  • pod wpływem alkoholu30
  • pod wpływem środków odurzających1
  • pod wpływem leków9
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony25
 • 9 trzeźwy
 • 30 pod wpływem alkoholu
 • 1 pod wpływem środków odurzających
 • 9 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 25 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu3
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony16
 • 1 trzeźwy
 • 3 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 16 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 28 kawaler/panna
 • 28
 • 24 żonaty/zamężna
 • 24
 • 8 konkubinat
 • 8
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 4 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 4
 • 8 nieustalony
 • 8
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 5 kawaler/panna
 • 5
 • 8 żonaty/zamężna
 • 8
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 • 3 nieustalony
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne3
  • podstawowe i gimnazjalne10
  • zasadnicze zawodowe4
  • średnie5
  • wyższe4
  • nieustalony47
 • 3 podstawowe niepełne
 • 10 podstawowe i gimnazjalne
 • 4 zasadnicze zawodowe
 • 5 średnie
 • 4 wyższe
 • 47 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe2
  • średnie1
  • wyższe3
  • nieustalony12
 • 0 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 2 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 3 wyższe
 • 12 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 22 praca
 • 22
 • 11 na utrzymaniu innej osoby
 • 11
 • 3 renta
 • 3
 • 9 emerytura
 • 9
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 6 bez stałego źródła utrzymania
 • 6
 • 21 nieustalony
 • 21
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 5 praca
 • 5
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 2 renta
 • 2
 • 4 emerytura
 • 4
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 7 nieustalony
 • 7
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 332 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 1 242 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 090 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 30 Zameldowania z zagranicy
 • 15 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 15 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 771 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 964 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 807 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 Wymeldowania za granicę
 • 4 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 7 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 580 Saldo migracji
 • 289 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 291 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 561 Saldo migracji wewnętrznych
 • 278 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 283 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 19 Saldo migracji zagranicznych
 • 11 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 8 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie zgierskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie zgierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat zgierski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat zgierski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie zgierskim oddano do użytku 856 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 5,18 nowych lokali. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie zgierskim to 68 596 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 414 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  80,1% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 15,5% na sprzedaż lub wynajem, 4,3% jako lokale społeczne czynszowe.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie zgierskim to 4,97 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w powiecie zgierskim to 123,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 95,60% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 91,33% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 87,05% mieszkań posiada łazienkę, 78,06% korzysta z centralnego ogrzewania, a 38,02% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie zgierskim 492 transakcje rynkowe lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 272 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 018 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 138 transakcji (mediana cen - 4 356 zł/m2, średnia - 4 428 zł/m2), a na rynku wtórnym 354 transakcje rynkowe (mediana cen - 3 991 zł/m2, średnia - 3 820 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie zgierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 272 zł
 • Tutaj
  4 272 zł
  łódzkie
  5 134 zł
  Cała Polska
  5 248 zł
 • 4 272 zł Ogółem
 • 4 272 zł
 • 4 082 zł do 40 m2
 • 4 082 zł
 • 4 287 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 287 zł
 • 4 331 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 331 zł
 • 4 219 zł od 80,1 m2
 • 4 219 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 018 zł
 • powiat zgierski
  4 018 zł
  Województwo
  5 078 zł
  Cały kraj
  5 689 zł
 • 4 018 zł Ogółem
 • 4 018 zł
 • 3 875 zł do 40 m2
 • 3 875 zł
 • 4 039 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 039 zł
 • 4 259 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 259 zł
 • 3 346 zł od 80,1 m2
 • 3 346 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 492
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2141
  • od 40,1 do 60 m2218
  • od 60,1 do 80 m2112
  • od 80,1 m221
 • 141 do 40 m2
 • 218 od 40,1 do 60 m2
 • 112 od 60,1 do 80 m2
 • 21 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie zgierskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 356 zł
 • Tutaj
  4 356 zł
  woj. łódzkie
  5 615 zł
  Cały kraj
  5 761 zł
 • 4 356 zł Ogółem
 • 4 356 zł
 • 4 352 zł do 40 m2
 • 4 352 zł
 • 4 352 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 352 zł
 • 4 373 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 373 zł
 • 4 413 zł od 80,1 m2
 • 4 413 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 428 zł
 • pow. zgierski
  4 428 zł
  woj. łódzkie
  5 598 zł
  Cały kraj
  6 212 zł
 • 4 428 zł Ogółem
 • 4 428 zł
 • 4 367 zł do 40 m2
 • 4 367 zł
 • 4 455 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 455 zł
 • 4 423 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 423 zł
 • 4 395 zł od 80,1 m2
 • 4 395 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 138
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m214
  • od 40,1 do 60 m264
  • od 60,1 do 80 m248
  • od 80,1 m212
 • 14 do 40 m2
 • 64 od 40,1 do 60 m2
 • 48 od 60,1 do 80 m2
 • 12 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 991 zł
 • Powiat
  3 991 zł
  woj. łódzkie
  4 769 zł
  Cała Polska
  4 694 zł
 • 3 991 zł Ogółem
 • 3 991 zł
 • 3 934 zł do 40 m2
 • 3 934 zł
 • 3 967 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 967 zł
 • 4 235 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 235 zł
 • 1 278 zł od 80,1 m2
 • 1 278 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 820 zł
 • Powiat
  3 820 zł
  woj. łódzkie
  4 688 zł
  Cała Polska
  5 276 zł
 • 3 820 zł Ogółem
 • 3 820 zł
 • 3 818 zł do 40 m2
 • 3 818 zł
 • 3 863 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 863 zł
 • 4 133 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 133 zł
 • 1 907 zł od 80,1 m2
 • 1 907 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 354
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2127
  • od 40,1 do 60 m2154
  • od 60,1 do 80 m264
  • od 80,1 m29
 • 127 do 40 m2
 • 154 od 40,1 do 60 m2
 • 64 od 60,1 do 80 m2
 • 9 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie zgierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 68 596 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 413,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  413,60
  łódzkie
  427,80
  Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 73,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat zgierski
  73,50 m2
  łódzkie
  69,90 m2
  Cały kraj
  74,50 m2
 • 30,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. zgierski
  30,40 m2
  Województwo
  29,90 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,67 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,67
  woj. łódzkie
  3,61
  Kraj
  3,82
 • 2,42 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat zgierski
  2,42
  woj. łódzkie
  2,34
  Polska
  2,55
 • 0,66 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,66
  woj. łódzkie
  0,65
  Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie zgierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 856 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 5,18 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  5,18
  woj. łódzkie
  4,99
  Kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 4 257 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 4,97 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  4,97
  woj. łódzkie
  4,01
  Cała Polska
  3,90
 • 25,78 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. zgierski
  25,78
  łódzkie
  19,99
  Cała Polska
  24,07
 • 106 031 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 123,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  123,9 m2
  Województwo
  97,2 m2
  Cała Polska
  92,9 m2
 • 0,64 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. zgierski
  0,64 m2
  łódzkie
  0,48 m2
  Cała Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie zgierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 95,60% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  95,60%
  Województwo
  94,90%
  Kraj
  96,97%
 • 91,33% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  91,33%
  Województwo
  89,89%
  Cała Polska
  94,01%
 • 87,05% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat zgierski
  87,05%
  łódzkie
  86,01%
  Cała Polska
  91,78%
 • 78,06% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  78,06%
  Województwo
  77,97%
  Kraj
  83,08%
 • 38,02% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  38,02%
  woj. łódzkie
  45,26%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat zgierski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie zgierskim na 1000 mieszkańców pracuje 230osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 51,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 48,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie zgierskim wynosiło w 2021 roku 5,3% (6,0% wśród kobiet i 4,7% wśród mężczyzn). Jest to nieznacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie zgierskim wynosiło 5 476,77 PLN, co odpowiada 91.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu zgierskiego 16 033 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 9 512 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -6 521.

  15,8% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu zgierskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 34,5% w przemyśle i budownictwie, a 24,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie zgierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 230 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  230,0
  łódzkie
  256,0
  Kraj
  257,0
 • 5,3% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 6,0% Kobiety
 • 4,7% Mężczyźni
 • Tutaj
  5,3%
  łódzkie
  5,6%
  Cały kraj
  5,4%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie zgierskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie zgierskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie zgierskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie zgierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 477 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. zgierski
  5 477 PLN
  woj. łódzkie
  5 622 PLN
  Cała Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie zgierskim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie zgierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 16 033 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 9 512 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -6 521 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,59 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie zgierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 15,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 14,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 17,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 34,5% Przemysł i budownictwo
 • 27,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 42,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 24,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 22,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 26,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 23,7% Pozostałe
 • 34,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie zgierskim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie zgierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 37 893 Pracujący ogółem
 • 19 387 Kobiety
 • 18 506 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie zgierskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,2% W wieku produkcyjnym
 • 52,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat zgierski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 71,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  71,9
  Województwo
  72,7
  Kraj
  69,0
 • 41,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat zgierski
  41,6
  woj. łódzkie
  43,1
  Cała Polska
  38,2
 • 137,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  137,2
  Województwo
  145,7
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 59,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat zgierski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie zgierskim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 18 527 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 14 738 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 1 303 nowe podmioty, a 786 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (1 639) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (1 298) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (4 333) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (736) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie zgierskim najwięcej (1 123) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (17 847) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,4% (264) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,5% (4 719) podmiotów, a 73,1% (13 544) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie zgierskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.2%) oraz Budownictwo (13.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18 527 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 264 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4 719 Przemysł i budownictwo
 • 13 544 Pozostała działalność
 • 1 303 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie zgierskim w 2021 roku
 • 786 Podmioty wyrejestrowane w powiecie zgierskim w 2021 roku
 • 14 738 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 17 847 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 17 847
 • 555 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 555
 • 113 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 113
 • 11 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 11
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 18 515 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 18 515
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 36 Spółdzielnie ogółem
 • 36
 • 1 238 Spółki handlowe ogółem
 • 1 238
 • 124  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 124
 • 13  Spółki handlowe - akcyjne
 • 13
 • 4    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 978  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 978
 • 117    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 117
 • 1 123 Spółki cywilne ogółem
 • 1 123
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 14 738 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 3 708 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 3 708
 • 2 039 Budownictwo
 • 2 039
 • 1 805 Przetwórstwo przemysłowe
 • 1 805
 • 1 502 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 1 502
 • 1 103 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 1 103
 • 1 039 Transport i gospodarka magazynowa
 • 1 039
 • 753 Pozostała działalność
 • 753
 • 492 Informacja i komunikacja
 • 492
 • 480 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 480
 • 410 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 410
 • 379 Edukacja
 • 379
 • 342 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 342
 • 244 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 244
 • 211 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 211
 • 167 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 167
 • 38 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 38
 • 14 Górnictwo i wydobywanie
 • 14
 • 11 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 11
 • 1 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat zgierski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie zgierskim stwierdzono 3 182 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,23 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie zgierskim wynosi 71,80% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu zgierskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,73 (wykrywalność 68%) oraz przeciwko mieniu - 9,36 (wykrywalność 51%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,22 (61%), drogowe - 2,31 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,33 (90%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie zgierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat zgierski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3 182 Przestępstwa ogółem
 • 3 182
 • 1 940 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 940
 • 698 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 698
 • 383 Przestępstwa drogowe
 • 383
 • 54 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 54
 • 1 549 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 1 549
 • 19,23 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat zgierski
  19,23
  Województwo
  22,60
  Cały kraj
  21,51
 • 11,73 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. zgierski
  11,73
  łódzkie
  11,92
  Cały kraj
  12,82
 • 4,22 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  4,22
  łódzkie
  8,03
  Cały kraj
  5,89
 • 2,31 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat zgierski
  2,31
  Województwo
  2,00
  Kraj
  1,85
 • 0,33 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,33
  Województwo
  0,40
  Polska
  0,35
 • 9,36 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat zgierski
  9,36
  łódzkie
  10,47
  Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat zgierski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. zgierski
  72%
  łódzkie
  70%
  Cała Polska
  71%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. zgierski
  68%
  łódzkie
  57%
  Cała Polska
  64%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. zgierski
  61%
  woj. łódzkie
  81%
  Cały kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. zgierski
  99%
  łódzkie
  99%
  Polska
  99%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  91%
  woj. łódzkie
  86%
  Kraj
  89%
 • 51% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat zgierski
  51%
  łódzkie
  47%
  Cały kraj
  53%

Powiat zgierski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu zgierskiego wyniosła w 2021 roku 196,1 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 23.9% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu powiatu zgierskiego - 40.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (11.6%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (7.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 21,2 mln złotych, czyli 10,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu zgierskiego wyniosła w 2021 roku 199,3 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 18.1% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (36.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (29.1%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (7.4%). W budżecie powiatu zgierskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 321 złotych na mieszkańca (26,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 22,7 złotych na mieszkańca (1,9%).
 • Wydatki budżetu w powiecie zgierskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu zgierskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat zgierski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu zgierskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  114,8 mln

  696(100%)

  116,3 mln

  705(100%)

  118,4 mln

  717(100%)

  132,7 mln

  802(100%)

  150,7 mln

  910(100%)

  147,1 mln

  887(100%)

  159,0 mln

  957(100%)

  196,1 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  39,6 mln

  240(34.5%)

  40,3 mln

  244(34.6%)

  40,4 mln

  244(34.1%)

  45,3 mln

  273(34.1%)

  56,8 mln

  342(37.7%)

  53,7 mln

  323(36.5%)

  64,0 mln

  386(40.2%)

  79,8 mln

  483(40.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  13,1 mln

  79,1(11.4%)

  14,1 mln

  85,3(12.1%)

  15,1 mln

  91,2(12.7%)

  16,2 mln

  98,0(12.2%)

  17,7 mln

  107(11.7%)

  20,5 mln

  124(14%)

  19,5 mln

  118(12.3%)

  22,8 mln

  138(11.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  11,3 mln

  68,7(9.9%)

  13,2 mln

  79,8(11.3%)

  12,1 mln

  73,3(10.2%)

  15,4 mln

  93,0(11.6%)

  19,1 mln

  115(12.7%)

  11,5 mln

  69,2(7.8%)

  7,4 mln

  44,6(4.6%)

  15,3 mln

  93,0(7.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  17,2 mln

  104(15%)

  18,1 mln

  110(15.6%)

  19,8 mln

  120(16.7%)

  13,3 mln

  80,4(10%)

  13,9 mln

  83,9(9.2%)

  14,8 mln

  89,0(10%)

  15,4 mln

  92,7(9.7%)

  15,3 mln

  92,4(7.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  10,0 mln

  60,9(8.8%)

  10,4 mln

  62,8(8.9%)

  11,4 mln

  69,0(9.6%)

  11,1 mln

  66,9(8.3%)

  11,8 mln

  70,9(7.8%)

  13,0 mln

  78,2(8.8%)

  14,4 mln

  87,1(9.1%)

  14,9 mln

  90,0(7.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  7,3 mln

  44,4(6.4%)

  7,3 mln

  44,0(6.2%)

  7,4 mln

  44,8(6.2%)

  8,1 mln

  48,9(6.1%)

  8,5 mln

  51,1(5.6%)

  9,2 mln

  55,1(6.2%)

  9,6 mln

  58,0(6%)

  10,5 mln

  63,3(5.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  4,9 mln

  29,7(4.3%)

  5,1 mln

  30,8(4.4%)

  5,1 mln

  31,1(4.3%)

  5,8 mln

  34,7(4.3%)

  6,2 mln

  37,2(4.1%)

  5,5 mln

  33,1(3.7%)

  6,2 mln

  37,2(3.9%)

  6,6 mln

  40,1(3.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,2 mln

  7,3(1%)

  200,0 tys

  1,2(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,2 mln

  25,4(2.7%)

  5,8 mln

  35,4(3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  7,3 mln

  44,3(6.4%)

  5,5 mln

  33,2(4.7%)

  4,7 mln

  28,4(4%)

  3,5 mln

  21,1(2.6%)

  3,2 mln

  19,2(2.1%)

  2,6 mln

  15,4(1.7%)

  2,7 mln

  16,0(1.7%)

  3,9 mln

  23,4(2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  757,6 tys

  4,6(0.7%)

  816,9 tys

  4,9(0.7%)

  854,3 tys

  5,2(0.7%)

  743,8 tys

  4,5(0.6%)

  683,0 tys

  4,1(0.5%)

  647,0 tys

  3,9(0.4%)

  704,3 tys

  4,2(0.4%)

  2,6 mln

  15,5(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  910,7 tys

  5,5(0.8%)

  586,0 tys

  3,5(0.5%)

  329,5 tys

  2,0(0.3%)

  551,8 tys

  3,3(0.4%)

  945,2 tys

  5,7(0.6%)

  727,6 tys

  4,4(0.5%)

  702,7 tys

  4,2(0.4%)

  594,7 tys

  3,6(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  431,3 tys

  2,6(0.4%)

  437,8 tys

  2,6(0.3%)

  438,2 tys

  2,6(0.3%)

  460,8 tys

  2,8(0.3%)

  461,9 tys

  2,8(0.3%)

  461,8 tys

  2,8(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  130,5 tys

  0,8(0.1%)

  133,8 tys

  0,8(0.1%)

  151,0 tys

  0,9(0.1%)

  270,6 tys

  1,6(0.2%)

  265,0 tys

  1,6(0.2%)

  236,0 tys

  1,4(0.2%)

  219,8 tys

  1,3(0.1%)

  250,2 tys

  1,5(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  84,8 tys

  0,5(0.1%)

  109,6 tys

  0,7(0.1%)

  112,0 tys

  0,7(0.1%)

  118,2 tys

  0,7(0.1%)

  124,2 tys

  0,7(0.1%)

  139,2 tys

  0,8(0.1%)

  82,2 tys

  0,5(0.1%)

  220,6 tys

  1,3(0.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  716,8 tys

  4,3(0.6%)

  475,7 tys

  2,9(0.4%)

  346,4 tys

  2,1(0.3%)

  268,9 tys

  1,6(0.2%)

  312,5 tys

  1,9(0.2%)

  581,5 tys

  3,5(0.4%)

  332,4 tys

  2,0(0.2%)

  211,0 tys

  1,3(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  28,4 tys

  0,2(0%)

  95,7 tys

  0,6(0.1%)

  223,2 tys

  1,4(0.2%)

  72,8 tys

  0,4(0.1%)

  74,2 tys

  0,4(0%)

  66,7 tys

  0,4(0%)

  108,3 tys

  0,7(0.1%)

  68,8 tys

  0,4(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  5,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  198,1 tys

  1,2(0.1%)

  7,6 tys

  0,0(0%)

  108,4 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  199

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  89,8 tys

  0,5(0.1%)

  91,4 tys

  0,6(0.1%)

  91,6 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  80,5 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  144,1 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  41,4 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie zgierskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu zgierskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat zgierski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu zgierskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  118,7 mln

  720(100%)

  119,3 mln

  723(100%)

  125,7 mln

  761(100%)

  128,6 mln

  778(100%)

  141,2 mln

  853(100%)

  149,2 mln

  899(100%)

  169,5 mln

  1,0 tys(100%)

  199,3 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  46,1 mln

  280(38.9%)

  46,4 mln

  281(38.9%)

  46,6 mln

  282(37%)

  43,9 mln

  265(34.1%)

  43,1 mln

  260(30.5%)

  47,4 mln

  285(31.7%)

  57,8 mln

  348(34.1%)

  71,9 mln

  436(36.1%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  29,2 mln

  177(24.6%)

  32,1 mln

  195(26.9%)

  34,5 mln

  209(27.4%)

  37,8 mln

  228(29.4%)

  44,0 mln

  265(31.2%)

  50,5 mln

  304(33.8%)

  50,6 mln

  305(29.9%)

  58,0 mln

  351(29.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  10,0 mln

  60,6(8.4%)

  10,4 mln

  62,8(8.7%)

  11,4 mln

  69,0(9.1%)

  11,1 mln

  66,7(8.6%)

  11,6 mln

  70,1(8.2%)

  13,0 mln

  78,0(8.7%)

  14,4 mln

  86,9(8.5%)

  14,8 mln

  89,6(7.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  9,1 mln

  55,3(7.7%)

  10,1 mln

  60,9(8.4%)

  11,8 mln

  71,3(9.4%)

  10,7 mln

  64,8(8.3%)

  11,5 mln

  69,1(8.1%)

  13,1 mln

  79,0(8.8%)

  14,9 mln

  89,7(8.8%)

  12,4 mln

  75,2(6.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,3 mln

  14,1(2%)

  2,4 mln

  14,2(2%)

  2,6 mln

  15,6(2%)

  3,6 mln

  21,6(2.8%)

  6,9 mln

  41,4(4.9%)

  6,2 mln

  37,1(4.1%)

  9,1 mln

  54,9(5.4%)

  10,3 mln

  62,3(5.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  347,1 tys

  2,1(0.3%)

  326,8 tys

  2,0(0.3%)

  345,0 tys

  2,1(0.3%)

  309,7 tys

  1,9(0.2%)

  343,5 tys

  2,1(0.2%)

  145,8 tys

  0,9(0.1%)

  972,3 tys

  5,9(0.6%)

  7,4 mln

  44,6(3.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,3 mln

  26,3(3.7%)

  4,6 mln

  28,1(3.9%)

  4,9 mln

  29,9(3.9%)

  4,8 mln

  28,9(3.7%)

  5,3 mln

  32,0(3.8%)

  5,0 mln

  30,3(3.4%)

  4,4 mln

  26,4(2.6%)

  5,4 mln

  32,8(2.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  7,3 mln

  44,3(6.2%)

  5,5 mln

  33,2(4.6%)

  4,7 mln

  28,4(3.7%)

  3,5 mln

  21,1(2.7%)

  3,2 mln

  19,2(2.3%)

  2,6 mln

  15,4(1.7%)

  2,6 mln

  15,7(1.5%)

  3,8 mln

  23,2(1.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,1 mln

  12,5(1.7%)

  2,4 mln

  14,3(2%)

  2,3 mln

  13,9(1.8%)

  2,2 mln

  13,3(1.7%)

  2,2 mln

  13,1(1.5%)

  2,3 mln

  14,1(1.6%)

  2,5 mln

  15,2(1.5%)

  3,6 mln

  21,8(1.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,2 mln

  7,4(1%)

  1,1 mln

  6,8(0.9%)

  2,5 mln

  15,3(2%)

  2,2 mln

  13,0(1.7%)

  4,5 mln

  27,4(3.2%)

  84,8 tys

  0,5(0.1%)

  382,5 tys

  2,3(0.2%)

  2,0 mln

  12,2(1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  4,7 mln

  28,7(4%)

  2,4 mln

  14,6(2%)

  1,6 mln

  9,8(1.3%)

  2,1 mln

  12,5(1.6%)

  2,1 mln

  12,7(1.5%)

  1,7 mln

  10,2(1.1%)

  2,0 mln

  12,3(1.2%)

  2,0 mln

  12,0(1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,6 mln

  9,5(1.3%)

  1,5 mln

  8,8(1.2%)

  1,9 mln

  11,5(1.5%)

  1,6 mln

  9,6(1.2%)

  1,5 mln

  8,8(1%)

  1,0 mln

  6,2(0.7%)

  1,5 mln

  9,2(0.9%)

  1,1 mln

  6,7(0.6%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  431,3 tys

  2,6(0.3%)

  437,8 tys

  2,6(0.3%)

  438,2 tys

  2,6(0.3%)

  460,8 tys

  2,8(0.3%)

  461,9 tys

  2,8(0.3%)

  461,8 tys

  2,8(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  76,7 tys

  0,5(0.1%)

  73,0 tys

  0,4(0.1%)

  145,2 tys

  0,9(0.1%)

  74,2 tys

  0,4(0.1%)

  66,7 tys

  0,4(0%)

  68,3 tys

  0,4(0%)

  85,1 tys

  0,5(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  113,4 tys

  0,7(0.1%)

  128,4 tys

  0,8(0.1%)

  85,1 tys

  0,5(0.1%)

  69,4 tys

  0,4(0.1%)

  52,3 tys

  0,3(0%)

  77,0 tys

  0,5(0.1%)

  197,7 tys

  1,2(0.1%)

  84,3 tys

  0,5(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  18,0

  0,0(0%)

  55,0 tys

  0,3(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  120

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  199

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  89,8 tys

  0,5(0.1%)

  91,4 tys

  0,6(0.1%)

  91,6 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  80,5 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  144,1 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  41,4 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat zgierski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 36 009 mieszkańców powiatu zgierskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 17 450 kobiet oraz 18 559 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 23,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,8% wykształcenie policealne, 13,2% średnie ogólnokształcące, a 20,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 18,8% mieszkańców powiatu zgierskiego, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 14,0% podstawowym ukończonym. 3,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu zgierskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie zgierskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (27,7%) oraz średnie zawodowe (18,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (23,4%) oraz średnie zawodowe (22,2%).

  W roku 2021 w powiecie zgierskim mieściły się 54 przedszkola, w których do 241 oddziałów uczęszczało 4 768 dzieci (2 359 dziewczynek oraz 2 409 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie zgierskim mieściło się 36 przedszkoli, w których do 128 oddziałów uczęszczało 3 068 dzieci (1 451 dziewczynek oraz 1 617 chłopców). Dostępnych było 3 056 miejsc.

  17,9% mieszkańców powiatu zgierskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,3% wśród dziewczynek i 17,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 891 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,93 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 50 szkół podstawowych, w których w 775 oddziałach uczyło się 13 339 uczniów (6 406 kobiet oraz 6 933 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie zgierskim placówkę miało 46 szkół podstawowych, w których w 431 oddziałach uczyło się 9 005 uczniów (4 330 kobiet oraz 4 675 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,9% ludności (28,9% wśród dziewczynek i 29,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,2 uczniów.

  W powiecie zgierskim znajduje się 12 licea ogólnokształcące, w których w 94 oddziałach uczyło się 2 030 uczniów (1 154 kobiety oraz 876 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 408 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie zgierskim placówkę miałp 16 licea ogólnokształcące, w których w 93 oddziałach uczyło się 2 402 uczniów (1 332 kobiety oraz 1 070 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 690 absolwentów.

  W powiecie zgierskim znajduje się 7 Branżowych szkół I stopnia, w których w 29 oddziałach uczyło się 440 uczniów (107 kobiet oraz 333 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,6% mieszkańców (12,5% wśród dziewczyn i 12,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 21,6 uczniów. 15,2 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,3% mieszkańców powiatu zgierskiego w wieku potencjalnej nauki (26,1% kobiet i 26,4% mężczyzn).

 • 23,8% Wykształcenie wyższe
 • powiat zgierski
  23,8%
  Województwo
  23,4%
  Kraj
  25,2%
 • 27,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 19,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 37,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  37,0%
  łódzkie
  36,4%
  Kraj
  35,2%
 • 37,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 36,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,8% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,8%
  woj. łódzkie
  3,3%
  Cały kraj
  3,3%
 • 5,0% Kobiety
  (policealne)
 • 2,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat zgierski
  13,2%
  Województwo
  12,9%
  Cały kraj
  11,9%
 • 14,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat zgierski
  20,0%
  woj. łódzkie
  20,1%
  Polska
  20,0%
 • 18,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 18,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat zgierski
  18,8%
  woj. łódzkie
  20,1%
  Polska
  21,2%
 • 15,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 23,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat zgierski
  3,2%
  woj. łódzkie
  2,9%
  Kraj
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  14,0%
  łódzkie
  14,2%
  Polska
  12,3%
 • 14,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. zgierski
  3,1%
  łódzkie
  3,0%
  Cały kraj
  3,1%
 • 2,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie zgierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 891 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  891,0
  łódzkie
  905,0
  Polska
  896,0
 • 0,93 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,93
  woj. łódzkie
  0,90
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 54Przedszkola
 • 24 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 3 Przedszkola specjalne
 • 241 Oddziały
 • 48 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 13 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 4 704 Miejsca
  (rok 2018)
 • 36 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat zgierski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4 768 Dzieci
 • 2 359 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 2 409 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,5%
  50,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 74 2 lata i mniej
 • 74
 • 1 110 3 lata
 • 1 110
 • 1 236 4 lata
 • 1 236
 • 1 176 5 lata
 • 1 176
 • 1 152 6 lat
 • 1 152
 • 20 7 lat i więcej
 • 20
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 41 2 lata i mniej
 • 41
 • 537 3 lata
 • 537
 • 609 4 lata
 • 609
 • 602 5 lata
 • 602
 • 567 6 lat
 • 567
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 33 2 lata i mniej
 • 33
 • 573 3 lata
 • 573
 • 627 4 lata
 • 627
 • 574 5 lata
 • 574
 • 585 6 lat
 • 585
 • 17 7 lat i więcej
 • 17
 • 994 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 358,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 355,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 23,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 63,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 62,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4Punkty przedszkolne
 • 9 Oddziały
 • 254 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat zgierski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 178 Dzieci
 • 97 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 81 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 54,5%
  45,5%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 39 3 lata
 • 39
 • 39 4 lata
 • 39
 • 54 5 lata
 • 54
 • 38 6 lat
 • 38
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 21 3 lata
 • 21
 • 28 4 lata
 • 28
 • 29 5 lata
 • 29
 • 17 6 lat
 • 17
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 18 3 lata
 • 18
 • 11 4 lata
 • 11
 • 25 5 lata
 • 25
 • 21 6 lat
 • 21
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 •  
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie zgierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat zgierski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 688 Oddziały
 • 13 123 Uczniowie
 • 6 324 Kobiety
  (uczniowie)
 • 6 799 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,2%
  51,8%
 • 1 527 Uczniowie w 1 klasie
 • 746 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 781 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 379 Absolwenci
 • 682 Kobiety
  (absolwenci)
 • 697 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 5Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 87 Oddziały
 • 216 Uczniowie
 • 82 Kobiety
  (uczniowie)
 • 134 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 38,0%
  62,0%
 • 30 Uczniowie w 1 klasie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 19 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 32 Absolwenci
 • 11 Kobiety
  (absolwenci)
 • 21 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. zgierski
  17,2
  woj. łódzkie
  16,5
  Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17,2 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17,2
 • 17,2 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17,2
 • 19,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19,1
 • 2,5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,5
 •  
 • 1 009,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 835,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 173,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 92,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 75,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie zgierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat zgierski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 10Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 82 Oddziały
 • 1 869 Uczniowie
 • 1 088 Kobiety
  (uczniowie)
 • 781 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 58,2%
  41,8%
 • 504 Uczniowie w 1 klasie
 • 286 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 218 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 345 Absolwenci
 • 201 Kobiety
  (absolwenci)
 • 144 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 12 Oddziały
 • 161 Uczniowie
 • 66 Kobiety
  (uczniowie)
 • 95 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 41,0%
  59,0%
 • 63 Absolwenci
 • 28 Kobiety
  (absolwenci)
 • 35 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  21,6
  woj. łódzkie
  26,0
  Kraj
  26,3
 •  
 • 156,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 112,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 44,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 2,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat zgierski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 141 Uczniowie w 1 klasie
 • 29 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 112 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 3Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 12 Oddziały
 • 58 Uczniowie
 • 22 Kobiety
  (uczniowie)
 • 36 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 37,9%
  62,1%
 • 19 Uczniowie w 1 klasie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 11 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 15,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Powiat
  15,2
  woj. łódzkie
  19,3
  Kraj
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 15,2 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 15,2
 • 22,5 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 22,5
 • 4,8 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 4,8
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie zgierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 26,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 26,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat zgierski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat zgierski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat zgierski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat zgierski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie zgierskim

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2021 roku):
  • hotele: 8
  • inne obiekty hotelowe: 7
  • ośrodki wczasowe: 1 (całoroczne: 0)
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 2


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie zgierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w powiecie zgierskim: 11 (publiczne: 11, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie zgierskim 7 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 191 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 664 (uczestnicy: 51 914)
  • seanse filmowe: 88 (uczestnicy: 4 390)
  • wystawy: 47 (uczestnicy: 4 784)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 8 (uczestnicy: 2 260)
  • koncerty: 89 (uczestnicy: 20 135)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 82 (uczestnicy: 3 178)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 22 (uczestnicy: 1 222)
  • konkursy: 62 (uczestnicy: 5 118)
  • pokazy teatralne: 32 (uczestnicy: 1 956)
  • interdyscyplinarne: 11 (uczestnicy: 1 350)
  • warsztaty: 209 (uczestnicy: 2 857)
  • inne: 14 (uczestnicy: 4 664)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 55 (członkowie: 922)
  • plastyczne/techniczne: 23 (członkowie: 266)
  • taneczne: 15 (członkowie: 248)
  • muzyczne: 4 (członkowie: 37)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 7)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 23)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 (członkowie: 17)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 5 (członkowie: 264)
  • inne: 3 (członkowie: 60)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 2 (absolwenci: 17)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • fotograficzne: 2
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 6
  • muzyczne: 4
  • politechniczne: 1
  • komputerowe: 3
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 4
  • inne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 51 (członkowie: 662)
  • teatralne: 4 (członkowie: 50)
  • muzyczne - instrumentalne: 12 (członkowie: 94)
  • wokalne i chóry: 12 (członkowie: 119)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 16 (członkowie: 134)
  • taneczne: 5 (członkowie: 237)
  • inne: 2 (członkowie: 28)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie zgierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie zgierskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 1 941 zwiedzających, co daje 117 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie zgierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie zgierskim działały 32 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 399 369 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 54 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 35 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 514 883 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 127
  • dostępne dla czytelników: 52
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 51
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 8
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 19
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 22
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 4


 • Biblioteki naukowe w powiecie zgierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie zgierskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 37 815 wolumenów w tym ziobry specjalne: 246. Odnotowano 247 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 2 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 45 186 wolumenów. Odnotowano 973 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie zgierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie zgierskim działały 73 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 5 288 członków. Zarejestrowano 5 201 ćwiczących (mężczyźni: 3 789, kobiety: 1 412, chłopcy do lat 18: 2 539, dziewczęta do lat 18: 1 158). Aktywnych było 115 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (124), instruktora sportowego (90) oraz inne osoby (32).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie zgierskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat zgierski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat zgierski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 128 wypadków drogowych w powiecie zgierskim odnotowano 13 ofiar śmiertelnych oraz 154 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 77,5 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 7,9 ofiar śmiertelnych (wartość porównywalna do wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 11,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 110,9 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2021 roku w powiecie zgierskim zarejestrowanych było 138 887 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 105 286 samochodów osobowych (634,8 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla całej Polski), 17 395 samochodów ciężarowych (112,1 - wartość porównywalna do wartości dla województwa oraz więcej od wartości dla całego kraju), 389 autobusów (2,3 - znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 1 201 ciągników siodłowych (7,2 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 7 277 motocykli (43,9 - nieznacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,4 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 21,0 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 23,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 15,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 24,7 lat.


  W 2021 roku w powiecie zgierskim znajdowało się 30 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 128 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 128 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie zgierskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 128 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 13 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 154 Ranni
  (rok 2021)
 • 71 Lekko ranni
 • 83 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie zgierskim w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 77,52 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • powiat zgierski
  77,5
  woj. łódzkie
  95,4
  Cała Polska
  59,9
 • 7,87 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • pow. zgierski
  7,9
  Województwo
  7,9
  Cały kraj
  5,9
 • 93,27 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • pow. zgierski
  93,3
  Województwo
  114,3
  Cała Polska
  69,4
 • 11,52 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • pow. zgierski
  11,5
  Województwo
  10,1
  Cała Polska
  7,6
 • 110,88 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • Powiat
  110,9
  woj. łódzkie
  126,4
  Cały kraj
  80,2
 • 10,16 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • pow. zgierski
  10,2
  łódzkie
  8,3
  Cały kraj
  9,8
 • 120,31 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Powiat
  120,3
  łódzkie
  119,8
  Polska
  115,8
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 138 887 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie zgierskim w 2020 roku
 • 105 286 Samochody osobowe
 • 17 395 Samochody ciężarowe
 • 223 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 389 Autobusy
 • 873 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 236 Ciągniki samochodowe
 • 1 201   Ciągniki siodłowe
 • 6 431 Ciągniki rolnicze
 • 7 277 Motocykle
 • 2 110   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 5 469 Motorowery
 • 105 286Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie zgierskim
 • Samochody osobowe w powiecie zgierskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 634,8 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  634,8
  łódzkie
  666,6
  Polska
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg22 278
  • 1400-1649 kg28 874
  • 1650-1899 kg26 447
  • 1900 kg i więcej27 687
 • 22 278 do 1399 kg
 • 28 874 1400-1649 kg
 • 26 447 1650-1899 kg
 • 27 687 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 41 191 do 1399 cm3
 • 41 191
 • 54 864 1400-1999 cm3
 • 54 864
 • 9 231 2000 i więcej cm3
 • 9 231
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie zgierskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna55 158
  • olej napędowy27 257
  • gaz (LPG)21 080
  • pozostałe1 791
 • 55 158 benzyna
 • 27 257 olej napędowy
 • 21 080 gaz (LPG)
 • 1 791 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 1 468 do 1 roku
 • 1 468
 • 1 083 2 lata
 • 1 083
 • 1 382 3 lata
 • 1 382
 • 3 351 4-5 lat
 • 3 351
 • 3 470 6-7 lat
 • 3 470
 • 4 663 8-9 lat
 • 4 663
 • 5 965 10-11 lat
 • 5 965
 • 17 813 12-15 lat
 • 17 813
 • 22 435 16-20 lat
 • 22 435
 • 16 609 21-25 lat
 • 16 609
 • 10 627 26-30 lat
 • 10 627
 • 16 420 31 lat i więcej
 • 16 420
 • 19,4 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie zgierskim
 • powiat zgierski
  19,4 lat
  woj. łódzkie
  19,2 lat
  Cały kraj
  18,8 lat
 • 17 395Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie zgierskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie zgierskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 112,1 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. zgierski
  112,1
  łódzkie
  111,5
  Cały kraj
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 8 147 do 999 kg
 • 8 147
 • 5 676 1000-1499 kg
 • 5 676
 • 1 312 1500-2999 kg
 • 1 312
 • 126 3000-3499 kg
 • 126
 • 281 3500-4999 kg
 • 281
 • 779 5000-6999 kg
 • 779
 • 504 7000-9999 kg
 • 504
 • 403 10000-14999 kg
 • 403
 • 167 15000 kg i więcej
 • 167
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna3 303
  • olej napędowy11 398
  • gaz (LPG)993
  • pozostałe1 701
 • 3 303 benzyna
 • 11 398 olej napędowy
 • 993 gaz (LPG)
 • 1 701 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 161 do 1 roku
 • 161
 • 174 2 lata
 • 174
 • 163 3 lata
 • 163
 • 514 4-5 lat
 • 514
 • 645 6-7 lat
 • 645
 • 700 8-9 lat
 • 700
 • 1 031 10-11 lat
 • 1 031
 • 2 347 12-15 lat
 • 2 347
 • 3 119 16-20 lat
 • 3 119
 • 2 903 21-25 lat
 • 2 903
 • 1 639 26-30 lat
 • 1 639
 • 3 999 31 lat i więcej
 • 3 999
 • 21,0 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie zgierskim
 • Powiat
  21,0 lat
  woj. łódzkie
  20,5 lat
  Cały kraj
  19,4 lat
 • 389Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie zgierskim
 • Autobusy w powiecie zgierskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 2,3 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  2,3
  woj. łódzkie
  2,9
  Kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna17
  • olej napędowy255
  • gaz (LPG)2
  • pozostałe115
 • 17 benzyna
 • 255 olej napędowy
 • 2 gaz (LPG)
 • 115 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 3 do 1 roku
 • 3
 • 4 2 lata
 • 4
 • 6 3 lata
 • 6
 • 4 4-5 lat
 • 4
 • 6 6-7 lat
 • 6
 • 4 8-9 lat
 • 4
 • 7 10-11 lat
 • 7
 • 38 12-15 lat
 • 38
 • 108 16-20 lat
 • 108
 • 38 21-25 lat
 • 38
 • 44 26-30 lat
 • 44
 • 127 31 lat i więcej
 • 127
 • 23,7 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie zgierskim
 • pow. zgierski
  23,7 lat
  woj. łódzkie
  22,6 lat
  Cały kraj
  21,6 lat
 • 1 201Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie zgierskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie zgierskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 7,2 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. zgierski
  7,2
  łódzkie
  11,6
  Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy1 014
  • gaz (LPG)3
  • pozostałe182
 • 2 benzyna
 • 1 014 olej napędowy
 • 3 gaz (LPG)
 • 182 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 22 do 1 roku
 • 22
 • 18 2 lata
 • 18
 • 30 3 lata
 • 30
 • 86 4-5 lat
 • 86
 • 73 6-7 lat
 • 73
 • 111 8-9 lat
 • 111
 • 80 10-11 lat
 • 80
 • 287 12-15 lat
 • 287
 • 190 16-20 lat
 • 190
 • 145 21-25 lat
 • 145
 • 64 26-30 lat
 • 64
 • 95 31 lat i więcej
 • 95
 • 15,4 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie zgierskim
 • pow. zgierski
  15,4 lat
  woj. łódzkie
  13,9 lat
  Cała Polska
  12,6 lat
 • 7 277Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie zgierskim
 • Motocykle w powiecie zgierskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 43,9 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat zgierski
  43,9
  woj. łódzkie
  45,3
  Kraj
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 128 do 1 roku
 • 128
 • 76 2 lata
 • 76
 • 69 3 lata
 • 69
 • 297 4-5 lat
 • 297
 • 187 6-7 lat
 • 187
 • 190 8-9 lat
 • 190
 • 239 10-11 lat
 • 239
 • 722 12-15 lat
 • 722
 • 827 16-20 lat
 • 827
 • 640 21-25 lat
 • 640
 • 429 26-30 lat
 • 429
 • 3 473 31 lat i więcej
 • 3 473
 • 24,7 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie zgierskim
 • powiat zgierski
  24,7 lat
  Województwo
  25,0 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 30 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 16 km  Będących pod zarządem gminy
 • 5 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 8 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie zgierskim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 345,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  345,0 km
  woj. łódzkie
  573,4 km
  Cały kraj
  591,9 km
 • 1,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. zgierski
  1,8 km
  woj. łódzkie
  4,3 km
  Polska
  4,9 km
 • 128 Liczba licencji na taksówki
 • 128 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami