Powiat zgierski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat zgierski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 166 537 Liczba mieszkańców
 • 855 km2 Powierzchnia
 • 195 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 73,2% Stopa urbanizacji
 • Bogdan Jarota Starosta
 • ul. Sadowa 6a, 95-100 Zgierz Adres starostwa powiatowego
 • EZG Tablice rejestracyjne
Powiat zgierski na mapie
Identyfikatory
 • 1020 TERYT (TERC)
Herb powiatu zgierskiego
powiat zgierski herb
Flaga powiatu zgierskiego
powiat zgierski flaga

powiat zgierski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zgierzu
(42) 719-08-14
ul. Sadowa 6a
95-100 Zgierz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zgierzu
(42) 714-03-67, (42) 719-08-03
ul. A. Struga 23
95-100 Zgierz
Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu
(42) 714-22-00, fax. (42) 714-22-80 sekretariat@policja.zgierz.pl
ul. Długa 58/60
95-100 Zgierz
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiolog. w Zgierzu
(42) 714-03-30
ul. Andrzeja Struga 23
95-100 Zgierz
Starostwo Powiatowe w Zgierzu
(42) 288-81-00
(42) 718-08-16
ul. Sadowa
95-100 Zgierz

Powiat zgierski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Powiat zgierski ma 166 537 mieszkańców, z czego 52,3% stanowią kobiety, a 47,7% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców wzrosła o 4,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu zgierskiego w 2050 roku wynosi 156 725, z czego 81 603 to kobiety, a 75 122 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu zgierskiego zawarli w 2022 roku 633 małżeństw, co odpowiada 3,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz więcej od wartości dla kraju.
  24,7% mieszkańców powiatu zgierskiego jest stanu wolnego, 53,7% żyje w małżeństwie, 9,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,3% to wdowy/wdowcy.

  Powiat zgierski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -981. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,88 na 1000 mieszkańców powiatu zgierskiego. W 2022 roku urodziło się 1 199 dzieci, w tym 48,8% dziewczynek i 51,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 335 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,55 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 28,3% zgonów w powiecie zgierskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,8% zgonów w powiecie zgierskim były nowotwory, a 6,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu zgierskiego przypada 13.06 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 2 189 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 642 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu zgierskiego 547. W tym samym roku 36 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 17 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 19.

  58,2% mieszkańców powiatu zgierskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu zgierskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 166 537 Liczba mieszkańców
 • 87 057 Kobiety
 • 79 480 Mężczyźni
 • 52,3%
  47,7%
 • 110 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 110 kobiet)
 • 91 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 91 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie zgierskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie zgierskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie zgierskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu zgierskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 156 725 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 81 603 Kobiety
 • 75 122 Mężczyźni
 • 52,4%
  47,6%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie zgierskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie zgierskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie zgierskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu zgierskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat zgierski
  43,3 lat
  Województwo
  43,4 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 45,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat zgierski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu zgierskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat zgierski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat zgierski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat zgierski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 24,7% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  24,7%
  woj. łódzkie
  27,0%
  Polska
  29,1%
 • 21,0% Kobiety
  (Panny)
 • 28,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,7% Żonaci/Zamężne
 • powiat zgierski
  53,7%
  łódzkie
  52,9%
  Kraj
  54,0%
 • 51,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,3% Wdowcy/Wdowy
 • powiat zgierski
  9,3%
  Województwo
  10,0%
  Cała Polska
  8,5%
 • 14,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 9,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  9,3%
  łódzkie
  8,6%
  Polska
  7,6%
 • 10,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 8,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,9% Nieustalone
 • Tutaj
  2,9%
  woj. łódzkie
  1,4%
  Cały kraj
  0,7%
 • 2,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie zgierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie zgierskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • pow. zgierski
  3,8
  Województwo
  3,9
  Cały kraj
  4,1
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • powiat zgierski
  1,7
  łódzkie
  1,7
  Cała Polska
  1,6
 • 633 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie zgierskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie zgierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -981 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -524 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -457 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,88 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat zgierski
  -5,9
  woj. łódzkie
  -6,4
  Cała Polska
  -3,8
 • -7,3 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -3,1 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie zgierskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie zgierskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie zgierskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie zgierskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 199 Urodzenia żywe
 • 585 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 614 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,8%
  51,2%
 • 7,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat zgierski
  7,2
  woj. łódzkie
  7,6
  Cała Polska
  8,1
 • 32,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat zgierski
  32,4
  woj. łódzkie
  34,6
  Cały kraj
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 31 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 31
 • 90 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 90
 • 85 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 85
 • 33 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 33
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 335 g Średnia waga noworodków
 • 3 256 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 409 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 335 g
  łódzkie
  3 354 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 100 Waga 4000g - 4499g
 • 100
 • 355 Waga 3500g - 3999g
 • 355
 • 483 Waga 3000g - 3499g
 • 483
 • 178 Waga 2500g - 2999g
 • 178
 • 52 Waga 2000g - 2499g
 • 52
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 11 Waga 1000g - 1499g
 • 11
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,26 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,26
  Województwo
  1,28
  Cały kraj
  1,26
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,61
  łódzkie
  0,63
  Polska
  0,61
 • 0,55 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,55
  Województwo
  0,54
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie zgierskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 180 Zgony
 • 1 109 Kobiety
  (Zgony)
 • 1 071 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,9%
  49,1%
 • 7 Zgony niemowląt
 • 3 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 4 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 42,9%
  57,1%
 • 13,1 Zgony na 1000 ludności
 • powiat zgierski
  13,1
  Województwo
  14,0
  Cały kraj
  11,9
 • 181,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  181,8
  Województwo
  183,7
  Cały kraj
  147,0
 • 5,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  5,8
  Województwo
  4,0
  Kraj
  3,8
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat zgierski
  3,8
  Województwo
  3,7
  Kraj
  3,1
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • łódzkie
  1,4
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie zgierskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat zgierski
  28,3%
  Województwo
  29,3%
  Cała Polska
  34,8%
 • 20,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat zgierski
  20,8%
  Województwo
  18,5%
  Kraj
  19,6%
 • 6,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. zgierski
  6,5%
  Województwo
  6,3%
  Cały kraj
  5,4%
 • 399 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  13,0
  Polska
  13,3
 • 75,7 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  75,7
  Kraj
  74,4
 • 320,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat zgierski
  320,3
  Województwo
  293,1
  Cały kraj
  268,1
 • 266,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • łódzkie
  266,5
  Cały kraj
  246,5
 • 435,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 444,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 424,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  435,0
  łódzkie
  463,6
  Cała Polska
  475,8
 • 78,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 31,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 125,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  78,6
  woj. łódzkie
  63,6
  Cały kraj
  70,6
 • 35,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat zgierski
  35,4
  woj. łódzkie
  36,5
  Cały kraj
  32,6
 • 9,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. zgierski
  9,1
  Województwo
  7,0
  Polska
  6,9
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,6%
  łódzkie
  0,5%
  Cały kraj
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie zgierskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 86 Osoby w zamachach samobójczych
 • 34 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 52 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 56 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 30 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 18 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 2 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 16 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 10 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 8 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 52 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  52,0
  łódzkie
  60,0
  Cała Polska
  38,0
 • 11 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • powiat zgierski
  11,0
  Województwo
  14,0
  Cały kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 1 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 1
 • 14 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 14
 • 8 zażycie innych leków
 • 8
 • 8 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 8
 • 14 samookaleczenie powierzchniowe
 • 14
 • 5 rzucenie się z wysokości
 • 5
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 28 powieszenie się
 • 28
 • 2 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 2
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 • 3 inny
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 2 rzucenie się z wysokości
 • 2
 • 15 powieszenie się
 • 15
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 29 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 29
 • 2 choroba fizyczna
 • 2
 • 1 trwałe kalectwo
 • 1
 • 16 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 16
 • 2 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 2
 • 13 zawód miłosny
 • 13
 • 2 problemy w szkole lub pracy
 • 2
 • 2 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 2
 • 2 śmierć bliskiej osoby
 • 2
 • 1 zagrożenie lub utrata miejsca zamieszkania
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 2 inna nie wymieniona
 • 2
 • 18 nieustalona
 • 18
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 4 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 4
 • 2 choroba fizyczna
 • 2
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 1 problemy w szkole lub pracy
 • 1
 • 2 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 2
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 7 nieustalona
 • 7
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 15 13-18 lat
 • 15
 • 10 19-24 lat
 • 10
 • 11 25-29 lat
 • 11
 • 32 30-49 lat
 • 32
 • 12 50-60 lat
 • 12
 • 6 70 lat i więcej
 • 6
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 9 30-49 lat
 • 9
 • 3 50-60 lat
 • 3
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy18
  • pod wpływem alkoholu31
  • pod wpływem środków odurzających1
  • pod wpływem leków11
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony27
 • 18 trzeźwy
 • 31 pod wpływem alkoholu
 • 1 pod wpływem środków odurzających
 • 11 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 27 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu2
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony15
 • 1 trzeźwy
 • 2 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 15 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 37 kawaler/panna
 • 37
 • 26 żonaty/zamężna
 • 26
 • 5 konkubinat
 • 5
 • 3 wdowiec/wdowa
 • 3
 • 5 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 5
 • 10 nieustalony
 • 10
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 6 kawaler/panna
 • 6
 • 7 żonaty/zamężna
 • 7
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 4 nieustalony
 • 4
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne3
  • podstawowe i gimnazjalne13
  • zasadnicze zawodowe12
  • średnie12
  • wyższe1
  • nieustalony45
 • 3 podstawowe niepełne
 • 13 podstawowe i gimnazjalne
 • 12 zasadnicze zawodowe
 • 12 średnie
 • 1 wyższe
 • 45 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe4
  • średnie2
  • wyższe0
  • nieustalony10
 • 0 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 4 zasadnicze zawodowe
 • 2 średnie
 • 0 wyższe
 • 10 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 26 praca
 • 26
 • 20 na utrzymaniu innej osoby
 • 20
 • 1 renta
 • 1
 • 9 emerytura
 • 9
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 7 bez stałego źródła utrzymania
 • 7
 • 22 nieustalony
 • 22
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 7 praca
 • 7
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 1 emerytura
 • 1
 • 3 bez stałego źródła utrzymania
 • 3
 • 6 nieustalony
 • 6
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 189 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 1 116 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 073 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 36 Zameldowania z zagranicy
 • 19 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 17 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 642 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 859 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 783 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 17 Wymeldowania za granicę
 • 4 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 13 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 566 Saldo migracji
 • 272 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 294 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 547 Saldo migracji wewnętrznych
 • 257 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 290 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 19 Saldo migracji zagranicznych
 • 15 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 4 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie zgierskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie zgierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 14,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat zgierski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat zgierski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie zgierskim oddano do użytku 827 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,97 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie zgierskim to 70 780 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 425 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  81,3% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 16,3% na sprzedaż lub wynajem, 2,4% jako lokale społeczne czynszowe.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie zgierskim to 5,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie zgierskim to 126,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,45% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 93,35% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 90,72% mieszkań posiada łazienkę, 79,54% korzysta z centralnego ogrzewania, a 40,90% z gazu sieciowego.

  W 2021 zarejestrowano w powiecie zgierskim 488 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 645 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 460 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 91 transakcji (mediana cen - 4 624 zł/m2, średnia - 4 575 zł/m2), a na rynku wtórnym 397 transakcji rynkowych (mediana cen - 4 668 zł/m2, średnia - 4 423 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie zgierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 645 zł
 • Tutaj
  4 645 zł
  woj. łódzkie
  5 692 zł
  Cały kraj
  5 877 zł
 • 4 645 zł Ogółem
 • 4 645 zł
 • 4 815 zł do 40 m2
 • 4 815 zł
 • 4 628 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 628 zł
 • 4 430 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 430 zł
 • 4 247 zł od 80,1 m2
 • 4 247 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 460 zł
 • pow. zgierski
  4 460 zł
  woj. łódzkie
  5 595 zł
  Cały kraj
  6 334 zł
 • 4 460 zł Ogółem
 • 4 460 zł
 • 4 694 zł do 40 m2
 • 4 694 zł
 • 4 505 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 505 zł
 • 4 347 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 347 zł
 • 4 173 zł od 80,1 m2
 • 4 173 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 488
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2141
  • od 40,1 do 60 m2222
  • od 60,1 do 80 m294
  • od 80,1 m231
 • 141 do 40 m2
 • 222 od 40,1 do 60 m2
 • 94 od 60,1 do 80 m2
 • 31 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie zgierskim w latach 2015 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 624 zł
 • Powiat
  4 624 zł
  woj. łódzkie
  6 182 zł
  Cała Polska
  6 412 zł
 • 4 624 zł Ogółem
 • 4 624 zł
 • 4 665 zł do 40 m2
 • 4 665 zł
 • 4 590 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 590 zł
 • 4 652 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 652 zł
 • 4 604 zł od 80,1 m2
 • 4 604 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 575 zł
 • Powiat
  4 575 zł
  woj. łódzkie
  6 133 zł
  Cała Polska
  6 899 zł
 • 4 575 zł Ogółem
 • 4 575 zł
 • 4 679 zł do 40 m2
 • 4 679 zł
 • 4 609 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 609 zł
 • 4 675 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 675 zł
 • 4 444 zł od 80,1 m2
 • 4 444 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 91
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m211
  • od 40,1 do 60 m231
  • od 60,1 do 80 m228
  • od 80,1 m221
 • 11 do 40 m2
 • 31 od 40,1 do 60 m2
 • 28 od 60,1 do 80 m2
 • 21 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 668 zł
 • Powiat
  4 668 zł
  łódzkie
  5 218 zł
  Polska
  5 254 zł
 • 4 668 zł Ogółem
 • 4 668 zł
 • 4 891 zł do 40 m2
 • 4 891 zł
 • 4 668 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 668 zł
 • 4 262 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 262 zł
 • 3 749 zł od 80,1 m2
 • 3 749 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 423 zł
 • powiat zgierski
  4 423 zł
  łódzkie
  5 180 zł
  Cały kraj
  5 903 zł
 • 4 423 zł Ogółem
 • 4 423 zł
 • 4 695 zł do 40 m2
 • 4 695 zł
 • 4 488 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 488 zł
 • 4 205 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 205 zł
 • 3 586 zł od 80,1 m2
 • 3 586 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 397
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2130
  • od 40,1 do 60 m2191
  • od 60,1 do 80 m266
  • od 80,1 m210
 • 130 do 40 m2
 • 191 od 40,1 do 60 m2
 • 66 od 60,1 do 80 m2
 • 10 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie zgierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 70 780 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 425,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. zgierski
  425,00
  Województwo
  445,90
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 77,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  77,30 m2
  woj. łódzkie
  71,80 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 32,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat zgierski
  32,80 m2
  woj. łódzkie
  32,00 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,82 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,82
  woj. łódzkie
  3,68
  Polska
  3,83
 • 2,35 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,35
  woj. łódzkie
  2,24
  Kraj
  2,42
 • 0,62 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,62
  woj. łódzkie
  0,61
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie zgierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 827 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 4,97 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. zgierski
  4,97
  łódzkie
  5,58
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4 136 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,00
  Województwo
  3,80
  Cała Polska
  3,89
 • 24,84 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. zgierski
  24,84
  łódzkie
  21,24
  Cała Polska
  24,56
 • 104 482 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 126,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  126,3 m2
  Województwo
  93,2 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,63 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,63 m2
  Województwo
  0,52 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie zgierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 96,45% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat zgierski
  96,45%
  łódzkie
  96,72%
  Cała Polska
  97,71%
 • 93,35% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  93,35%
  Województwo
  92,36%
  Kraj
  95,10%
 • 90,72% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  90,72%
  woj. łódzkie
  89,76%
  Cała Polska
  93,66%
 • 79,54% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  79,54%
  łódzkie
  82,06%
  Kraj
  85,62%
 • 40,90% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  40,90%
  łódzkie
  46,57%
  Cały kraj
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Powiat zgierski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie zgierskim na 1000 mieszkańców pracuje 420osób . Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie zgierskim wynosiło w 2022 roku 5,2% (5,2% wśród kobiet i 5,2% wśród mężczyzn). Jest to nieznacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie zgierskim wynosiło 6 024,38 PLN, co odpowiada 89.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu zgierskiego 16 033 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 9 512 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -6 521.

  8,5% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu zgierskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 39,0% w przemyśle i budownictwie, a 25,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie zgierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 420 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. zgierski
  420,0
  woj. łódzkie
  422,0
  Cała Polska
  402,0
 • 5,2% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 5,2% Kobiety
 • 5,2% Mężczyźni
 • Powiat
  5,2%
  Województwo
  5,4%
  Kraj
  5,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie zgierskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie zgierskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie zgierskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie zgierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 024 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat zgierski
  6 024 PLN
  woj. łódzkie
  6 211 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie zgierskim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie zgierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 16 033 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 9 512 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -6 521 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,59 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie zgierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 8,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 9,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 39,0% Przemysł i budownictwo
 • 30,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 48,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 25,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 23,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 27,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 25,4% Pozostałe
 • 37,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 13,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie zgierskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,2% W wieku produkcyjnym
 • 52,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat zgierski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 71,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  71,9
  Województwo
  72,7
  Kraj
  69,0
 • 41,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat zgierski
  41,6
  Województwo
  43,1
  Cały kraj
  38,2
 • 137,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. zgierski
  137,2
  łódzkie
  145,7
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 59,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat zgierski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie zgierskim w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 19 168 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 15 272 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 1 383 nowe podmioty, a 880 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (1 639) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (1 298) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (4 333) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (736) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie zgierskim najwięcej (1 117) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (18 499) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,4% (268) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,3% (4 840) podmiotów, a 73,4% (14 060) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie zgierskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.4%) oraz Budownictwo (14.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 19 168 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 268 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4 840 Przemysł i budownictwo
 • 14 060 Pozostała działalność
 • 1 383 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie zgierskim w 2022 roku
 • 880 Podmioty wyrejestrowane w powiecie zgierskim w 2022 roku
 • 15 272 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 18 499 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 18 499
 • 548 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 548
 • 109 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 109
 • 11 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 11
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 19 156 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 19 156
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 35 Spółdzielnie ogółem
 • 35
 • 1 319 Spółki handlowe ogółem
 • 1 319
 • 131  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 131
 • 11  Spółki handlowe - akcyjne
 • 11
 • 3    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 1 075  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 1 075
 • 124    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 124
 • 1 117 Spółki cywilne ogółem
 • 1 117
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 15 272 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 3 727 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 3 727
 • 2 134 Budownictwo
 • 2 134
 • 1 820 Przetwórstwo przemysłowe
 • 1 820
 • 1 579 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 1 579
 • 1 171 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 1 171
 • 1 069 Transport i gospodarka magazynowa
 • 1 069
 • 802 Pozostała działalność
 • 802
 • 604 Informacja i komunikacja
 • 604
 • 511 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 511
 • 416 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 416
 • 399 Edukacja
 • 399
 • 337 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 337
 • 248 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 248
 • 223 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 223
 • 170 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 170
 • 39 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 39
 • 12 Górnictwo i wydobywanie
 • 12
 • 10 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 10
 • 1 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat zgierski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie zgierskim stwierdzono 3 208 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,22 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie zgierskim wynosi 71,70% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu zgierskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,45 (wykrywalność 68%) oraz przeciwko mieniu - 9,88 (wykrywalność 53%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,46 (61%), drogowe - 2,52 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,23 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie zgierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat zgierski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3 208 Przestępstwa ogółem
 • 3 208
 • 1 911 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 911
 • 745 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 745
 • 421 Przestępstwa drogowe
 • 421
 • 38 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 38
 • 1 649 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 1 649
 • 19,22 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  19,22
  łódzkie
  19,38
  Cały kraj
  22,81
 • 11,45 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat zgierski
  11,45
  Województwo
  11,45
  Kraj
  12,98
 • 4,46 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  4,46
  Województwo
  5,35
  Polska
  6,99
 • 2,52 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat zgierski
  2,52
  łódzkie
  1,94
  Polska
  1,82
 • 0,23 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. zgierski
  0,23
  łódzkie
  0,36
  Cała Polska
  0,35
 • 9,88 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. zgierski
  9,88
  łódzkie
  10,36
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat zgierski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. zgierski
  72%
  woj. łódzkie
  65%
  Cały kraj
  71%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. zgierski
  68%
  łódzkie
  57%
  Polska
  63%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  61%
  woj. łódzkie
  67%
  Kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat zgierski
  99%
  łódzkie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat zgierski
  92%
  Województwo
  86%
  Kraj
  88%
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  54%
  łódzkie
  44%
  Kraj
  51%

Powiat zgierski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu zgierskiego wyniosła w 2022 roku 202,8 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 3.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu zgierskiego - 37.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (12.9%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (12.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 25,4 mln złotych, czyli 12,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu zgierskiego wyniosła w 2022 roku 193,0 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 3% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (36.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (29.9%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (8.5%). W budżecie powiatu zgierskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 320 złotych na mieszkańca (27,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 19,5 złotych na mieszkańca (1,7%).
 • Wydatki budżetu w powiecie zgierskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu zgierskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat zgierski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu zgierskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  116,3 mln

  705(100%)

  118,4 mln

  717(100%)

  132,7 mln

  802(100%)

  150,7 mln

  910(100%)

  147,1 mln

  887(100%)

  159,0 mln

  946(100%)

  196,1 mln

  1,2 tys(100%)

  202,8 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  40,3 mln

  244(34.6%)

  40,4 mln

  244(34.1%)

  45,3 mln

  273(34.1%)

  56,8 mln

  342(37.7%)

  53,7 mln

  323(36.5%)

  64,0 mln

  386(40.2%)

  79,8 mln

  483(40.7%)

  75,4 mln

  453(37.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  13,2 mln

  79,8(11.3%)

  12,1 mln

  73,3(10.2%)

  15,4 mln

  93,0(11.6%)

  19,1 mln

  115(12.7%)

  11,5 mln

  69,2(7.8%)

  7,4 mln

  44,6(4.6%)

  15,3 mln

  93,0(7.8%)

  26,1 mln

  157(12.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  14,1 mln

  85,3(12.1%)

  15,1 mln

  91,2(12.7%)

  16,2 mln

  98,0(12.2%)

  17,7 mln

  107(11.7%)

  20,5 mln

  124(14%)

  19,5 mln

  118(12.3%)

  22,8 mln

  138(11.6%)

  25,4 mln

  152(12.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  18,1 mln

  110(15.6%)

  19,8 mln

  120(16.7%)

  13,3 mln

  80,4(10%)

  13,9 mln

  83,9(9.2%)

  14,8 mln

  89,0(10%)

  15,4 mln

  92,7(9.7%)

  15,3 mln

  92,4(7.8%)

  17,0 mln

  102(8.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  10,4 mln

  62,8(8.9%)

  11,4 mln

  69,0(9.6%)

  11,1 mln

  66,9(8.3%)

  11,8 mln

  70,9(7.8%)

  13,0 mln

  78,2(8.8%)

  14,4 mln

  87,1(9.1%)

  14,9 mln

  90,0(7.6%)

  16,5 mln

  99,4(8.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  7,3 mln

  44,0(6.2%)

  7,4 mln

  44,8(6.2%)

  8,1 mln

  48,9(6.1%)

  8,5 mln

  51,1(5.6%)

  9,2 mln

  55,1(6.2%)

  9,6 mln

  58,0(6%)

  10,5 mln

  63,3(5.3%)

  13,4 mln

  80,5(6.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  5,1 mln

  30,8(4.4%)

  5,1 mln

  31,1(4.3%)

  5,8 mln

  34,7(4.3%)

  6,2 mln

  37,2(4.1%)

  5,5 mln

  33,1(3.7%)

  6,2 mln

  37,2(3.9%)

  6,6 mln

  40,1(3.4%)

  6,8 mln

  41,0(3.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  5,5 mln

  33,2(4.7%)

  4,7 mln

  28,4(4%)

  3,5 mln

  21,1(2.6%)

  3,2 mln

  19,2(2.1%)

  2,6 mln

  15,4(1.7%)

  2,7 mln

  16,0(1.7%)

  3,9 mln

  23,4(2%)

  3,5 mln

  21,0(1.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  816,9 tys

  4,9(0.7%)

  854,3 tys

  5,2(0.7%)

  743,8 tys

  4,5(0.6%)

  683,0 tys

  4,1(0.5%)

  647,0 tys

  3,9(0.4%)

  704,3 tys

  4,2(0.4%)

  2,6 mln

  15,5(1.3%)

  1,8 mln

  10,8(0.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  475,7 tys

  2,9(0.4%)

  346,4 tys

  2,1(0.3%)

  268,9 tys

  1,6(0.2%)

  312,5 tys

  1,9(0.2%)

  581,5 tys

  3,5(0.4%)

  332,4 tys

  2,0(0.2%)

  211,0 tys

  1,3(0.1%)

  1,0 mln

  6,3(0.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  586,0 tys

  3,5(0.5%)

  329,5 tys

  2,0(0.3%)

  551,8 tys

  3,3(0.4%)

  945,2 tys

  5,7(0.6%)

  727,6 tys

  4,4(0.5%)

  702,7 tys

  4,2(0.4%)

  594,7 tys

  3,6(0.3%)

  714,1 tys

  4,3(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  431,3 tys

  2,6(0.4%)

  437,8 tys

  2,6(0.3%)

  438,2 tys

  2,6(0.3%)

  460,8 tys

  2,8(0.3%)

  461,9 tys

  2,8(0.3%)

  461,8 tys

  2,8(0.2%)

  461,9 tys

  2,8(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  133,8 tys

  0,8(0.1%)

  151,0 tys

  0,9(0.1%)

  270,6 tys

  1,6(0.2%)

  265,0 tys

  1,6(0.2%)

  236,0 tys

  1,4(0.2%)

  219,8 tys

  1,3(0.1%)

  250,2 tys

  1,5(0.1%)

  221,3 tys

  1,3(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  200,0 tys

  1,2(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,2 mln

  25,4(2.7%)

  5,8 mln

  35,4(3%)

  175,5 tys

  1,1(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  109,6 tys

  0,7(0.1%)

  112,0 tys

  0,7(0.1%)

  118,2 tys

  0,7(0.1%)

  124,2 tys

  0,7(0.1%)

  139,2 tys

  0,8(0.1%)

  82,2 tys

  0,5(0.1%)

  220,6 tys

  1,3(0.1%)

  165,1 tys

  1,0(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  95,7 tys

  0,6(0.1%)

  223,2 tys

  1,4(0.2%)

  72,8 tys

  0,4(0.1%)

  74,2 tys

  0,4(0%)

  66,7 tys

  0,4(0%)

  108,3 tys

  0,7(0.1%)

  68,8 tys

  0,4(0%)

  88,8 tys

  0,5(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  199

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  89,8 tys

  0,5(0.1%)

  91,4 tys

  0,6(0.1%)

  91,6 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,4 tys

  0,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  41,4 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  198,1 tys

  1,2(0.1%)

  7,6 tys

  0,0(0%)

  108,4 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie zgierskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu zgierskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat zgierski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu zgierskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  119,3 mln

  723(100%)

  125,7 mln

  761(100%)

  128,6 mln

  778(100%)

  141,2 mln

  853(100%)

  149,2 mln

  899(100%)

  169,5 mln

  1,0 tys(100%)

  199,3 mln

  1,2 tys(100%)

  193,0 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  46,4 mln

  281(38.9%)

  46,6 mln

  282(37%)

  43,9 mln

  265(34.1%)

  43,1 mln

  260(30.5%)

  47,4 mln

  285(31.7%)

  57,8 mln

  348(34.1%)

  71,9 mln

  436(36.1%)

  70,0 mln

  420(36.3%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  32,1 mln

  195(26.9%)

  34,5 mln

  209(27.4%)

  37,8 mln

  228(29.4%)

  44,0 mln

  265(31.2%)

  50,5 mln

  304(33.8%)

  50,6 mln

  305(29.9%)

  58,0 mln

  351(29.1%)

  57,7 mln

  347(29.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  10,4 mln

  62,8(8.7%)

  11,4 mln

  69,0(9.1%)

  11,1 mln

  66,7(8.6%)

  11,6 mln

  70,1(8.2%)

  13,0 mln

  78,0(8.7%)

  14,4 mln

  86,9(8.5%)

  14,8 mln

  89,6(7.4%)

  16,5 mln

  99,0(8.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  10,1 mln

  60,9(8.4%)

  11,8 mln

  71,3(9.4%)

  10,7 mln

  64,8(8.3%)

  11,5 mln

  69,1(8.1%)

  13,1 mln

  79,0(8.8%)

  14,9 mln

  89,7(8.8%)

  12,4 mln

  75,2(6.2%)

  14,4 mln

  86,7(7.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,6 mln

  28,1(3.9%)

  4,9 mln

  29,9(3.9%)

  4,8 mln

  28,9(3.7%)

  5,3 mln

  32,0(3.8%)

  5,0 mln

  30,3(3.4%)

  4,4 mln

  26,4(2.6%)

  5,4 mln

  32,8(2.7%)

  6,9 mln

  41,6(3.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,4 mln

  14,2(2%)

  2,6 mln

  15,6(2%)

  3,6 mln

  21,6(2.8%)

  6,9 mln

  41,4(4.9%)

  6,2 mln

  37,1(4.1%)

  9,1 mln

  54,9(5.4%)

  10,3 mln

  62,3(5.2%)

  6,6 mln

  39,8(3.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  5,5 mln

  33,2(4.6%)

  4,7 mln

  28,4(3.7%)

  3,5 mln

  21,1(2.7%)

  3,2 mln

  19,2(2.3%)

  2,6 mln

  15,4(1.7%)

  2,6 mln

  15,7(1.5%)

  3,8 mln

  23,2(1.9%)

  3,5 mln

  21,0(1.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,4 mln

  14,3(2%)

  2,3 mln

  13,9(1.8%)

  2,2 mln

  13,3(1.7%)

  2,2 mln

  13,1(1.5%)

  2,3 mln

  14,1(1.6%)

  2,5 mln

  15,2(1.5%)

  3,6 mln

  21,8(1.8%)

  2,9 mln

  17,3(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,4 mln

  14,6(2%)

  1,6 mln

  9,8(1.3%)

  2,1 mln

  12,5(1.6%)

  2,1 mln

  12,7(1.5%)

  1,7 mln

  10,2(1.1%)

  2,0 mln

  12,3(1.2%)

  2,0 mln

  12,0(1%)

  2,2 mln

  13,1(1.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,1 mln

  6,8(0.9%)

  2,5 mln

  15,3(2%)

  2,2 mln

  13,0(1.7%)

  4,5 mln

  27,4(3.2%)

  84,8 tys

  0,5(0.1%)

  382,5 tys

  2,3(0.2%)

  2,0 mln

  12,2(1%)

  2,2 mln

  13,1(1.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,5 mln

  8,8(1.2%)

  1,9 mln

  11,5(1.5%)

  1,6 mln

  9,6(1.2%)

  1,5 mln

  8,8(1%)

  1,0 mln

  6,2(0.7%)

  1,5 mln

  9,2(0.9%)

  1,1 mln

  6,7(0.6%)

  1,1 mln

  6,7(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  128,4 tys

  0,8(0.1%)

  85,1 tys

  0,5(0.1%)

  69,4 tys

  0,4(0.1%)

  52,3 tys

  0,3(0%)

  77,0 tys

  0,5(0.1%)

  197,7 tys

  1,2(0.1%)

  84,3 tys

  0,5(0%)

  767,5 tys

  4,6(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  431,3 tys

  2,6(0.3%)

  437,8 tys

  2,6(0.3%)

  438,2 tys

  2,6(0.3%)

  460,8 tys

  2,8(0.3%)

  461,9 tys

  2,8(0.3%)

  461,8 tys

  2,8(0.2%)

  461,9 tys

  2,8(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  326,8 tys

  2,0(0.3%)

  345,0 tys

  2,1(0.3%)

  309,7 tys

  1,9(0.2%)

  343,5 tys

  2,1(0.2%)

  145,8 tys

  0,9(0.1%)

  972,3 tys

  5,9(0.6%)

  7,4 mln

  44,6(3.7%)

  142,2 tys

  0,9(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  76,7 tys

  0,5(0.1%)

  73,0 tys

  0,4(0.1%)

  145,2 tys

  0,9(0.1%)

  74,2 tys

  0,4(0.1%)

  66,7 tys

  0,4(0%)

  68,3 tys

  0,4(0%)

  85,1 tys

  0,5(0%)

  76,6 tys

  0,5(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  199

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  89,8 tys

  0,5(0.1%)

  91,4 tys

  0,6(0.1%)

  91,6 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,4 tys

  0,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  120

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  41,4 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  18,0

  0,0(0%)

  55,0 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat zgierski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 35 963 mieszkańców powiatu zgierskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 17 441 kobiet oraz 18 520 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 23,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,8% wykształcenie policealne, 13,2% średnie ogólnokształcące, a 20,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 18,8% mieszkańców powiatu zgierskiego, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 14,0% podstawowym ukończonym. 3,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu zgierskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie zgierskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (27,7%) oraz średnie zawodowe (18,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (23,4%) oraz średnie zawodowe (22,2%).

  W roku 2021 w powiecie zgierskim mieściły się 54 przedszkola, w których do 241 oddziałów uczęszczało 4 768 dzieci (2 359 dziewczynek oraz 2 409 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie zgierskim mieściło się 36 przedszkoli, w których do 128 oddziałów uczęszczało 3 068 dzieci (1 451 dziewczynek oraz 1 617 chłopców). Dostępnych było 3 056 miejsc.

  17,9% mieszkańców powiatu zgierskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,3% wśród dziewczynek i 17,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 854 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,93 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 50 szkół podstawowych, w których w 775 oddziałach uczyło się 13 339 uczniów (6 406 kobiet oraz 6 933 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie zgierskim placówkę miało 46 szkół podstawowych, w których w 431 oddziałach uczyło się 9 005 uczniów (4 330 kobiet oraz 4 675 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,9% ludności (28,9% wśród dziewczynek i 29,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,2 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 92,36.

  W powiecie zgierskim znajduje się 12 licea ogólnokształcące, w których w 94 oddziałach uczyło się 2 030 uczniów (1 154 kobiety oraz 876 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 408 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie zgierskim placówkę miałp 16 licea ogólnokształcące, w których w 93 oddziałach uczyło się 2 402 uczniów (1 332 kobiety oraz 1 070 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 690 absolwentów.

  W powiecie zgierskim znajduje się 7 Branżowych szkół I stopnia, w których w 29 oddziałach uczyło się 440 uczniów (107 kobiet oraz 333 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,6% mieszkańców (12,5% wśród dziewczyn i 12,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 21,6 uczniów. 15,2 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,3% mieszkańców powiatu zgierskiego w wieku potencjalnej nauki (26,1% kobiet i 26,4% mężczyzn).

 • 23,8% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  23,8%
  woj. łódzkie
  23,4%
  Cały kraj
  25,2%
 • 27,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 19,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 37,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat zgierski
  37,0%
  Województwo
  36,4%
  Cały kraj
  35,2%
 • 37,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 36,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,8% Wykształcenie policealne
 • powiat zgierski
  3,8%
  woj. łódzkie
  3,3%
  Polska
  3,3%
 • 5,0% Kobiety
  (policealne)
 • 2,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat zgierski
  13,2%
  woj. łódzkie
  12,9%
  Polska
  11,9%
 • 14,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat zgierski
  20,0%
  woj. łódzkie
  20,1%
  Kraj
  20,0%
 • 18,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 18,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  18,8%
  łódzkie
  20,1%
  Polska
  21,2%
 • 15,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 23,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. zgierski
  3,2%
  łódzkie
  2,9%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  14,0%
  łódzkie
  14,2%
  Polska
  12,3%
 • 14,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,1%
  woj. łódzkie
  3,0%
  Cała Polska
  3,1%
 • 2,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie zgierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 854 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. zgierski
  854,0
  woj. łódzkie
  895,0
  Polska
  883,0
 • 0,93 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,93
  woj. łódzkie
  0,90
  Kraj
  0,89
 •  
 • 54Przedszkola
 • 24 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 3 Przedszkola specjalne
 • 241 Oddziały
 • 48 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 13 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 4 704 Miejsca
  (rok 2018)
 • 36 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat zgierski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4 768 Dzieci
 • 2 359 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 2 409 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,5%
  50,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 74 2 lata i mniej
 • 74
 • 1 110 3 lata
 • 1 110
 • 1 236 4 lata
 • 1 236
 • 1 176 5 lata
 • 1 176
 • 1 152 6 lat
 • 1 152
 • 20 7 lat i więcej
 • 20
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 41 2 lata i mniej
 • 41
 • 537 3 lata
 • 537
 • 609 4 lata
 • 609
 • 602 5 lata
 • 602
 • 567 6 lat
 • 567
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 33 2 lata i mniej
 • 33
 • 573 3 lata
 • 573
 • 627 4 lata
 • 627
 • 574 5 lata
 • 574
 • 585 6 lat
 • 585
 • 17 7 lat i więcej
 • 17
 • 994 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 358,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 355,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 23,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 63,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 62,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4Punkty przedszkolne
 • 9 Oddziały
 • 254 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat zgierski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 178 Dzieci
 • 97 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 81 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 54,5%
  45,5%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 39 3 lata
 • 39
 • 39 4 lata
 • 39
 • 54 5 lata
 • 54
 • 38 6 lat
 • 38
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 21 3 lata
 • 21
 • 28 4 lata
 • 28
 • 29 5 lata
 • 29
 • 17 6 lat
 • 17
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 18 3 lata
 • 18
 • 11 4 lata
 • 11
 • 25 5 lata
 • 25
 • 21 6 lat
 • 21
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 •  
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie zgierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat zgierski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 688 Oddziały
 • 13 123 Uczniowie
 • 6 324 Kobiety
  (uczniowie)
 • 6 799 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,2%
  51,8%
 • 1 527 Uczniowie w 1 klasie
 • 746 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 781 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 379 Absolwenci
 • 682 Kobiety
  (absolwenci)
 • 697 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 5Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 87 Oddziały
 • 216 Uczniowie
 • 82 Kobiety
  (uczniowie)
 • 134 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 38,0%
  62,0%
 • 30 Uczniowie w 1 klasie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 19 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 32 Absolwenci
 • 11 Kobiety
  (absolwenci)
 • 21 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  17,2
  woj. łódzkie
  16,5
  Kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17,2 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17,2
 • 17,2 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17,2
 • 19,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19,1
 • 2,5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,5
 •  
 • 1 009,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 835,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 173,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 92,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 75,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 92,36 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat zgierski
  92,36
  woj. łódzkie
  96,76
  Cała Polska
  95,71
 • 91,22 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. zgierski
  91,22
  Województwo
  95,70
  Cały kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat zgierski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat zgierski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie zgierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat zgierski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 10Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 82 Oddziały
 • 1 869 Uczniowie
 • 1 088 Kobiety
  (uczniowie)
 • 781 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 58,2%
  41,8%
 • 504 Uczniowie w 1 klasie
 • 286 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 218 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 345 Absolwenci
 • 201 Kobiety
  (absolwenci)
 • 144 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 12 Oddziały
 • 161 Uczniowie
 • 66 Kobiety
  (uczniowie)
 • 95 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 41,0%
  59,0%
 • 63 Absolwenci
 • 28 Kobiety
  (absolwenci)
 • 35 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. zgierski
  21,6
  Województwo
  26,0
  Cała Polska
  26,3
 •  
 • 156,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 112,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 44,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 2,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat zgierski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 141 Uczniowie w 1 klasie
 • 29 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 112 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 3Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 12 Oddziały
 • 58 Uczniowie
 • 22 Kobiety
  (uczniowie)
 • 36 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 37,9%
  62,1%
 • 19 Uczniowie w 1 klasie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 11 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 15,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • pow. zgierski
  15,2
  Województwo
  19,3
  Cała Polska
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 15,2 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 15,2
 • 22,5 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 22,5
 • 4,8 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 4,8
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie zgierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 26,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 26,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat zgierski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat zgierski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat zgierski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat zgierski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie zgierskim

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • hotele: 8
  • inne obiekty hotelowe: 7
  • ośrodki wczasowe: 1 (całoroczne: 0)
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 2


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie zgierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie zgierskim: 12 (publiczne: 11, prywatne: 1), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie zgierskim 8 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 374 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 961 (uczestnicy: 75 184)
  • seanse filmowe: 385 (uczestnicy: 12 634)
  • wystawy: 51 (uczestnicy: 7 125)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 12 (uczestnicy: 5 460)
  • koncerty: 112 (uczestnicy: 25 660)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 63 (uczestnicy: 3 024)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 11 (uczestnicy: 1 700)
  • konkursy: 49 (uczestnicy: 3 525)
  • pokazy teatralne: 36 (uczestnicy: 3 100)
  • konferencje: 5 (uczestnicy: 750)
  • interdyscyplinarne: 8 (uczestnicy: 1 740)
  • warsztaty: 211 (uczestnicy: 5 006)
  • inne: 18 (uczestnicy: 5 460)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 80 (członkowie: 1 496)
  • plastyczne/techniczne: 31 (członkowie: 486)
  • taneczne: 20 (członkowie: 305)
  • muzyczne: 6 (członkowie: 54)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 5)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 42)
  • teatralne: 2 (członkowie: 20)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 10)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 8 (członkowie: 440)
  • inne: 9 (członkowie: 134)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 13 (absolwenci: 178)
  • plastyczne: 3 (absolwenci: 84)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 15)
  • tańca: 4 (absolwenci: 48)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 2
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 7
  • muzyczne: 5
  • politechniczne: 1
  • komputerowe: 3
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 5
  • inne: 3


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 60 (członkowie: 880)
  • teatralne: 5 (członkowie: 62)
  • muzyczne - instrumentalne: 12 (członkowie: 119)
  • wokalne i chóry: 8 (członkowie: 92)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 15 (członkowie: 170)
  • taneczne: 18 (członkowie: 412)
  • inne: 2 (członkowie: 25)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie zgierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie zgierskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 6 674 zwiedzających, co daje 400 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie zgierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie zgierskim działało 31 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 394 031 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 62 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 35 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 514 883 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 123
  • dostępne dla czytelników: 40
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 40
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 7
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 17
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 18
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 9


 • Biblioteki naukowe w powiecie zgierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie zgierskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 37 426 wolumenów w tym ziobry specjalne: 244. Odnotowano 266 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 2 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 45 186 wolumenów. Odnotowano 973 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 7
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 7
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie zgierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie zgierskim działały 73 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 5 288 członków. Zarejestrowano 5 201 ćwiczących (mężczyźni: 3 789, kobiety: 1 412, chłopcy do lat 18: 2 539, dziewczęta do lat 18: 1 158). Aktywnych było 115 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (124), instruktora sportowego (90) oraz inne osoby (32).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie zgierskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat zgierski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat zgierski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 146 wypadków drogowych w powiecie zgierskim odnotowano 20 ofiar śmiertelnych oraz 170 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 87,7 wypadków (nieznacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 12,0 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 9,0 ofiar śmiertelnych (więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 107,1 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie zgierskim zarejestrowanych było 143 758 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 109 013 samochodów osobowych (652,7 na każdy 1000 mieszkańców - mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla całej Polski), 17 835 samochodów ciężarowych (114,5 - wartość porównywalna do wartości dla województwa oraz nieznacznie więcej od wartości dla całego kraju), 398 autobusów (2,4 - znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 1 295 ciągników siodłowych (7,8 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 7 595 motocykli (45,5 - nieznacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,7 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 21,3 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 24,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 15,5 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 24,8 lat.


  W 2022 roku w powiecie zgierskim znajdowały się 34 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 108 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 104 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie zgierskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 146 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 20 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 170 Ranni
  (rok 2022)
 • 76 Lekko ranni
 • 94 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie zgierskim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 87,67 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Powiat
  87,7
  woj. łódzkie
  92,9
  Cały kraj
  56,5
 • 12,01 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • pow. zgierski
  12,0
  łódzkie
  6,9
  Cały kraj
  5,0
 • 102,08 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Powiat
  102,1
  łódzkie
  110,7
  Polska
  65,5
 • 9,04 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • Powiat
  9,0
  łódzkie
  8,5
  Polska
  6,6
 • 107,12 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • powiat zgierski
  107,1
  woj. łódzkie
  122,8
  Cały kraj
  77,6
 • 13,70 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • pow. zgierski
  13,7
  łódzkie
  7,4
  Cały kraj
  8,9
 • 116,44 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Powiat
  116,4
  woj. łódzkie
  119,2
  Cały kraj
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 143 758 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie zgierskim w 2021 roku
 • 109 013 Samochody osobowe
 • 17 835 Samochody ciężarowe
 • 220 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 398 Autobusy
 • 953 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 330 Ciągniki samochodowe
 • 1 295   Ciągniki siodłowe
 • 6 634 Ciągniki rolnicze
 • 7 595 Motocykle
 • 2 198   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 5 525 Motorowery
 • 109 013Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie zgierskim
 • Samochody osobowe w powiecie zgierskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 652,7 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  652,7
  woj. łódzkie
  698,0
  Kraj
  682,4
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg22 014
  • 1400-1649 kg29 104
  • 1650-1899 kg27 533
  • 1900 kg i więcej30 362
 • 22 014 do 1399 kg
 • 29 104 1400-1649 kg
 • 27 533 1650-1899 kg
 • 30 362 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 42 076 do 1399 cm3
 • 42 076
 • 57 174 1400-1999 cm3
 • 57 174
 • 9 763 2000 i więcej cm3
 • 9 763
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie zgierskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna56 942
  • olej napędowy28 719
  • gaz (LPG)21 276
  • pozostałe2 076
 • 56 942 benzyna
 • 28 719 olej napędowy
 • 21 276 gaz (LPG)
 • 2 076 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 1 204 do 1 roku
 • 1 204
 • 1 137 2 lata
 • 1 137
 • 1 466 3 lata
 • 1 466
 • 3 865 4-5 lat
 • 3 865
 • 4 002 6-7 lat
 • 4 002
 • 4 380 8-9 lat
 • 4 380
 • 5 989 10-11 lat
 • 5 989
 • 17 583 12-15 lat
 • 17 583
 • 23 046 16-20 lat
 • 23 046
 • 17 136 21-25 lat
 • 17 136
 • 11 027 26-30 lat
 • 11 027
 • 18 178 31 lat i więcej
 • 18 178
 • 19,7 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie zgierskim
 • pow. zgierski
  19,7 lat
  woj. łódzkie
  19,5 lat
  Cały kraj
  19,0 lat
 • 17 835Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie zgierskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie zgierskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 114,5 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. zgierski
  114,5
  łódzkie
  116,5
  Polska
  109,2
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 8 278 do 999 kg
 • 8 278
 • 5 928 1000-1499 kg
 • 5 928
 • 1 331 1500-2999 kg
 • 1 331
 • 129 3000-3499 kg
 • 129
 • 286 3500-4999 kg
 • 286
 • 782 5000-6999 kg
 • 782
 • 512 7000-9999 kg
 • 512
 • 419 10000-14999 kg
 • 419
 • 170 15000 kg i więcej
 • 170
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna3 293
  • olej napędowy11 854
  • gaz (LPG)973
  • pozostałe1 715
 • 3 293 benzyna
 • 11 854 olej napędowy
 • 973 gaz (LPG)
 • 1 715 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 161 do 1 roku
 • 161
 • 100 2 lata
 • 100
 • 237 3 lata
 • 237
 • 546 4-5 lat
 • 546
 • 653 6-7 lat
 • 653
 • 711 8-9 lat
 • 711
 • 992 10-11 lat
 • 992
 • 2 393 12-15 lat
 • 2 393
 • 2 923 16-20 lat
 • 2 923
 • 3 043 21-25 lat
 • 3 043
 • 1 772 26-30 lat
 • 1 772
 • 4 304 31 lat i więcej
 • 4 304
 • 21,3 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie zgierskim
 • pow. zgierski
  21,3 lat
  woj. łódzkie
  20,8 lat
  Cała Polska
  19,6 lat
 • 398Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie zgierskim
 • Autobusy w powiecie zgierskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 2,4 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat zgierski
  2,4
  woj. łódzkie
  3,0
  Kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna17
  • olej napędowy258
  • gaz (LPG)2
  • pozostałe121
 • 17 benzyna
 • 258 olej napędowy
 • 2 gaz (LPG)
 • 121 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 2 2 lata
 • 2
 • 5 3 lata
 • 5
 • 9 4-5 lat
 • 9
 • 7 6-7 lat
 • 7
 • 6 8-9 lat
 • 6
 • 7 10-11 lat
 • 7
 • 37 12-15 lat
 • 37
 • 91 16-20 lat
 • 91
 • 52 21-25 lat
 • 52
 • 44 26-30 lat
 • 44
 • 137 31 lat i więcej
 • 137
 • 24,1 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie zgierskim
 • powiat zgierski
  24,1 lat
  Województwo
  23,1 lat
  Polska
  22,0 lat
 • 1 295Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie zgierskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie zgierskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 7,8 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,8
  woj. łódzkie
  12,4
  Cały kraj
  13,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy1 094
  • gaz (LPG)3
  • pozostałe196
 • 2 benzyna
 • 1 094 olej napędowy
 • 3 gaz (LPG)
 • 196 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 15 do 1 roku
 • 15
 • 22 2 lata
 • 22
 • 32 3 lata
 • 32
 • 100 4-5 lat
 • 100
 • 86 6-7 lat
 • 86
 • 116 8-9 lat
 • 116
 • 115 10-11 lat
 • 115
 • 259 12-15 lat
 • 259
 • 211 16-20 lat
 • 211
 • 163 21-25 lat
 • 163
 • 66 26-30 lat
 • 66
 • 110 31 lat i więcej
 • 110
 • 15,5 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie zgierskim
 • pow. zgierski
  15,5 lat
  woj. łódzkie
  14,2 lat
  Polska
  12,6 lat
 • 7 595Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie zgierskim
 • Motocykle w powiecie zgierskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 45,5 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  45,5
  łódzkie
  48,1
  Polska
  46,2
 • Motocykle według grup wieku
 • 130 do 1 roku
 • 130
 • 91 2 lata
 • 91
 • 91 3 lata
 • 91
 • 168 4-5 lat
 • 168
 • 321 6-7 lat
 • 321
 • 183 8-9 lat
 • 183
 • 237 10-11 lat
 • 237
 • 732 12-15 lat
 • 732
 • 886 16-20 lat
 • 886
 • 728 21-25 lat
 • 728
 • 427 26-30 lat
 • 427
 • 3 601 31 lat i więcej
 • 3 601
 • 24,8 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie zgierskim
 • powiat zgierski
  24,8 lat
  woj. łódzkie
  25,1 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 34 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 20 km  Będących pod zarządem gminy
 • 5 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 8 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie zgierskim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 392,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. zgierski
  392,9 km
  Województwo
  624,9 km
  Kraj
  624,0 km
 • 2,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  2,0 km
  łódzkie
  4,8 km
  Cały kraj
  5,2 km
 • 104 Liczba licencji na taksówki
 • 108 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami