Staszów w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Staszów - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Staszów to miasto leżące w południowo-wschodniej Polsce. Należy do województwa świętokrzyskiego, powiatu staszowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Staszów.
 • 14 321 Liczba mieszkańców
 • 26,9 km² Powierzchnia
 • 532,8 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • około 200 m n.p.m Wysokość
 • XIII wiek Data założenia
 • 11 kwietnia 1525 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 15 Numer kierunkowy
 • TSZ Tablice rejestracyjne
 • Leszek Marek Kopeć Burmistrz miasta
Staszów na mapie
Identyfikatory
 • 21.165950.5630 Współrzędne GPS
 • 2612074 TERYT (TERC)
 • 0981274 SIMC
Herb miasta Staszów
Staszów herb

Jak Staszów wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Staszów na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Staszów wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Staszów plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
34Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
78Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
81Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
94Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
98Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
127Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
134Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
137Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
159Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
171Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
188Miasta w Polsce z największą liczbą licencji na taksówki
193Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
208Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
213Miasta o największej powierzchni w Polsce
216Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
227Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
232Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
242Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
268Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2020 roku
286Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
291Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
296Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
303Największe miasta w Polsce pod względem liczby ludności
304Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
314Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce

Staszów - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
28-203Poczta Staszów 003, ul. Jana Pawła II 10

Staszów - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Staszowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis urzędów można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki urzędów w Staszowie aby wyświetlić jedynie instytucje spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Skarbowy w Staszowie
(15) 864-67-00
(15) 864-30-79
Oględowska 12
28-200 Staszów
ZUS Biuro Terenowe w Staszowie (podlega pod: ZUS Oddział w Kielcach)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Długa 10
28-200 Staszów
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie
015 864 21 08
015 864 24 72
Parkowa 4
28-200 Staszów
Komenda Powiatowa Policji w Staszowie
015 864 72 27
015 864 72 03
Armii Krajowej 10
28-200 Staszów
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Staszowie
015 864 41 51
015 864 15 89
Opatowska 31
28-200 Staszów
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Staszowie
015 864 27 86
015 864 39 96
Szpitalna 37/14
28-200 Staszów
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Staszowie
015 864 25 36
015 864 29 17
Wojska Polskiego 1
28-200 Staszów
Starostwo Powiatowe w Staszowie
(15) 864-27-65
(15) 864-22-11
ul. Józefa Piłsudskiego 7
28-200 Staszów
Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
(15) 864-83-05 305
(15) 864-83-04
ul. Opatowska 31
28-200 Staszów

Staszów - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Staszów jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 14 321, z czego 51,8% stanowią kobiety, a 48,2% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 9,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Staszowa zawarli w 2021 roku 50 małżeństw, co odpowiada 3,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  26,9% mieszkańców Staszowa jest stanu wolnego, 58,1% żyje w małżeństwie, 4,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,4% to wdowy/wdowcy.

  Staszów ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -95. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,58 na 1000 mieszkańców Staszowa. W 2021 roku urodziło się 75 dzieci, w tym 50,7% dziewczynek i 49,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 393 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,57 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 35,6% zgonów w Staszowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,4% zgonów w Staszowie były nowotwory, a 4,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Staszowa przypada 11.77 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 68 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 190 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Staszowa -122. W tym samym roku 3 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 3.

  58,1% mieszkańców Staszowa jest w wieku produkcyjnym, 14,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 27,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Staszowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14 321 Liczba mieszkańców
 • 7 418 Kobiety
 • 6 903 Mężczyźni
 • 51,8%
  48,2%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Staszowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Staszowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Staszowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Staszowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  44,4 lat
  woj. świętokrzyskie
  43,6 lat
  Polska
  42,2 lat
 • 46,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Staszów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Staszowa
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Staszów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Staszów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Staszów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 26,9% Kawalerowie/Panny
 • Staszów
  27,1%
  woj. świętokrzyskie
  27,5%
  Polska
  29,1%
 • 20,7% Kobiety
  (Panny)
 • 33,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,1% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  58,1%
  Województwo
  55,8%
  Cała Polska
  54,0%
 • 57,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,4% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  9,2%
  woj. świętokrzyskie
  9,7%
  Polska
  8,5%
 • 15,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  4,9%
  woj. świętokrzyskie
  6,8%
  Cała Polska
  7,6%
 • 5,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,7% Nieustalone
 • Tutaj
  0,7%
  woj. świętokrzyskie
  0,3%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,7% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Staszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Staszowie w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Miasto
  3,5
  świętokrzyskie
  4,1
  Cały kraj
  4,4
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  1,4
  świętokrzyskie
  1,4
  Kraj
  1,6
 • 50 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Staszowie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Staszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -95 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -42 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -53 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,58 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -6,6
  Województwo
  -8,0
  Polska
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Staszowie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Staszowie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Staszowie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Staszowie w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 75 Urodzenia żywe
 • 38 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 37 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,7%
  49,3%
 • 5,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  5,2
  świętokrzyskie
  7,2
  Cały kraj
  8,7
 • 32,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  32,7
  woj. świętokrzyskie
  32,0
  Cała Polska
  37,5
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 44 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 44
 • 75 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 75
 • 80 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 80
 • 21 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 21
 • 4 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 393 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 315 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 453 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 393 g
  Województwo
  3 350 g
  Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 45 Waga 4000g - 4499g
 • 45
 • 158 Waga 3500g - 3999g
 • 158
 • 226 Waga 3000g - 3499g
 • 226
 • 69 Waga 2500g - 2999g
 • 69
 • 16 Waga 2000g - 2499g
 • 16
 • 1 Waga 1500g - 1999g
 • 1
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,13 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,13
  świętokrzyskie
  1,11
  Cały kraj
  1,32
 • 0,50 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,50
  świętokrzyskie
  0,54
  Cały kraj
  0,64
 • 0,57 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,57
  Województwo
  0,47
  Kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w Staszowie w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 170 Zgony
 • 80 Kobiety
  (Zgony)
 • 90 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,1%
  52,9%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,8 Zgony na 1000 ludności
 • Staszów
  11,8
  Województwo
  15,1
  Cała Polska
  13,6
 • 175,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  175,5
  woj. świętokrzyskie
  211,1
  Polska
  156,7
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Staszów
  0,0
  Województwo
  2,6
  Cała Polska
  3,9
 • 3,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Staszów
  3,9
  woj. świętokrzyskie
  3,9
  Cały kraj
  3,6
 • 2,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • świętokrzyskie
  2,2
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie staszowskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Staszów
  35,6%
  woj. świętokrzyskie
  36,4%
  Kraj
  34,8%
 • 20,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Staszów
  20,4%
  Województwo
  19,1%
  Cała Polska
  19,6%
 • 4,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Staszów
  4,0%
  Województwo
  4,9%
  Cała Polska
  5,4%
 • 150 Zgony spowodowane COVID-19
 • 11,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. świętokrzyskie
  11,1
  Polska
  13,3
 • 85,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • świętokrzyskie
  85,6
  Polska
  74,4
 • 268,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  268,0
  świętokrzyskie
  294,3
  Kraj
  268,1
 • 268,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • świętokrzyskie
  268,5
  Kraj
  246,5
 • 467,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 508,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 425,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  467,3
  świętokrzyskie
  562,0
  Cała Polska
  475,8
 • 58,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 14,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 100,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  58,9
  woj. świętokrzyskie
  67,5
  Kraj
  70,6
 • 25,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  25,5
  świętokrzyskie
  35,0
  Cała Polska
  32,6
 • 8,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  8,5
  woj. świętokrzyskie
  8,0
  Kraj
  6,9
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,7%
  woj. świętokrzyskie
  0,6%
  Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 68 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 36 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 32 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 190 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 96 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 94 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -119 Saldo migracji
 • -58 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -61 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -122 Saldo migracji wewnętrznych
 • -60 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -62 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 3 Saldo migracji zagranicznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Staszowie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Staszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 12,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 23,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 26,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 19,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Staszów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Staszów - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Staszowie oddano do użytku 15 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,05 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Staszowie to 5 501 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 379 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Staszowie to 5,33 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Staszowie to 137,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,84% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,66% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 95,06% mieszkań posiada łazienkę, 92,82% korzysta z centralnego ogrzewania, a 86,60% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu staszowskiego.

  Powiat staszowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Staszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 5 501 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 378,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Staszów
  378,50
  Województwo
  370,80
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 70,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Staszów
  70,60 m2
  świętokrzyskie
  75,30 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 26,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Staszów
  26,70 m2
  świętokrzyskie
  27,90 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,89 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,89
  świętokrzyskie
  3,80
  Cały kraj
  3,82
 • 2,64 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Staszów
  2,64
  świętokrzyskie
  2,70
  Kraj
  2,55
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,68
  Województwo
  0,71
  Cały kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Staszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 15 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 1,05 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Staszów
  1,05
  woj. świętokrzyskie
  3,73
  Cały kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 80 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,33 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  5,33
  Województwo
  4,68
  Kraj
  3,90
 • 5,59 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  5,59
  świętokrzyskie
  17,45
  Cały kraj
  24,07
 • 2 059 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 137,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  137,3 m2
  woj. świętokrzyskie
  110,0 m2
  Cała Polska
  92,9 m2
 • 0,14 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  0,14 m2
  Województwo
  0,41 m2
  Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Staszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 98,84% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,84%
  świętokrzyskie
  92,53%
  Kraj
  96,97%
 • 96,66% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  96,66%
  woj. świętokrzyskie
  86,76%
  Cały kraj
  94,01%
 • 95,06% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  95,06%
  Województwo
  84,27%
  Cała Polska
  91,78%
 • 92,82% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Staszów
  92,82%
  świętokrzyskie
  79,51%
  Cały kraj
  83,08%
 • 86,60% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  86,60%
  Województwo
  42,98%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Staszów - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Staszowie na 1000 mieszkańców pracuje 335osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 57,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 42,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Staszowie wynosiło w 2021 roku 5,8% (6,2% wśród kobiet i 5,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa świętokrzyskiego oraz więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Staszowie wynosiło 5 167,98 PLN, co odpowiada 86.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Staszowa 1 580 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 2 472 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 892.

  45,4% aktywnych zawodowo mieszkańców Staszowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 24,4% w przemyśle i budownictwie, a 7,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Staszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 335 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  335,0
  świętokrzyskie
  196,0
  Kraj
  257,0
 • 5,8% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 6,2% Kobiety
 • 5,6% Mężczyźni
 • Tutaj
  5,8%
  woj. świętokrzyskie
  7,3%
  Cały kraj
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Staszowie w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Staszowie w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Staszowie w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Staszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 168 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 168 PLN
  świętokrzyskie
  5 262 PLN
  Cały kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Staszowie w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Staszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 580 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 2 472 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 892 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,56 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Staszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 45,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 47,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 43,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 24,4% Przemysł i budownictwo
 • 10,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 38,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 7,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 8,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 6,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 21,9% Pozostałe
 • 32,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Staszowie w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Staszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 803 Pracujący ogółem
 • 2 759 Kobiety
 • 2 044 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Staszowie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,1% W wieku produkcyjnym
 • 52,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 27,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 34,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 19,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Staszów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 72,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  72,0
  świętokrzyskie
  69,3
  Kraj
  69,0
 • 46,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  46,8
  woj. świętokrzyskie
  41,5
  Polska
  38,2
 • 185,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  185,3
  woj. świętokrzyskie
  149,5
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 60,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Staszów - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Staszowie w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 798 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 331 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 99 nowych podmiotów, a 68 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (173) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (92) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (224) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (68) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Staszowie najwięcej (169) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 720) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,5% (9) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 21,9% (394) podmiotów, a 77,6% (1 395) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Staszowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (32.4%) oraz Budownictwo (16.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 798 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 394 Przemysł i budownictwo
 • 1 395 Pozostała działalność
 • 99 Podmioty nowo zarejestrowane w Staszowie w 2021 roku
 • 68 Podmioty wyrejestrowane w Staszowie w 2021 roku
 • 1 331 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 720 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 720
 • 56 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 56
 • 19 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 19
 • 3 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 3
 • 1 795 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 795
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 9 Spółdzielnie ogółem
 • 9
 • 82 Spółki handlowe ogółem
 • 82
 • 10  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 10
 • 59  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 59
 • 9    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 9
 • 169 Spółki cywilne ogółem
 • 169
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 331 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 431 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 431
 • 218 Budownictwo
 • 218
 • 134 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 134
 • 108 Przetwórstwo przemysłowe
 • 108
 • 105 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 105
 • 70 Pozostała działalność
 • 70
 • 58 Transport i gospodarka magazynowa
 • 58
 • 38 Informacja i komunikacja
 • 38
 • 37 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 37
 • 34 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 34
 • 29 Edukacja
 • 29
 • 28 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 28
 • 17 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 17
 • 15 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 15
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 6
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Staszów - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Staszowie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 179 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 12,44 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Staszowie wynosi 79,90% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Staszowa najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,87 (wykrywalność 73%) oraz przeciwko mieniu - 4,44 (wykrywalność 56%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,17 (99%), o charakterze gospodarczym - 1,83 (80%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,18 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Staszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Staszowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Staszów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 179 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 179
 • 113 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 113
 • 26 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 26
 • 31 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 31
 • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 3
 • 64 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 64
 • 12,44 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  12,44
  woj. świętokrzyskie
  18,46
  Polska
  21,51
 • 7,87 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  7,87
  świętokrzyskie
  10,81
  Cały kraj
  12,82
 • 1,83 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,83
  świętokrzyskie
  4,93
  Cały kraj
  5,89
 • 2,17 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,17
  świętokrzyskie
  1,97
  Kraj
  1,85
 • 0,18 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,18
  woj. świętokrzyskie
  0,34
  Cała Polska
  0,35
 • 4,44 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Staszów
  4,44
  świętokrzyskie
  8,73
  Kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Staszów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Staszów
  80%
  Województwo
  78%
  Kraj
  71%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  74%
  świętokrzyskie
  71%
  Kraj
  64%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Staszów
  80%
  świętokrzyskie
  81%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  świętokrzyskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  92%
  świętokrzyskie
  90%
  Kraj
  89%
 • 57% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Staszów
  57%
  Województwo
  65%
  Kraj
  53%

Staszów - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Staszowa wyniosła w 2021 roku 137,4 mln złotych, co daje 5,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 20.7% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu Staszowa - 29.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (14.6%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 16,6 mln złotych, czyli 12,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Staszowa wyniosła w 2021 roku 149,5 mln złotych, co daje 5,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 20.1% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (26.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (25.1%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8.9%). W budżecie Staszowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 934 złotych na mieszkańca (15,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 29,6 złotych na mieszkańca (0,5%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 9,5%.
 • Wydatki budżetu w Staszowie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Staszowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Staszów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Staszowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  79,3 mln

  3,0 tys(100%)

  78,5 mln

  3,0 tys(100%)

  88,6 mln

  3,4 tys(100%)

  96,4 mln

  3,7 tys(100%)

  104,4 mln

  4,0 tys(100%)

  120,4 mln

  4,7 tys(100%)

  114,8 mln

  4,5 tys(100%)

  137,4 mln

  5,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  26,2 mln

  1,7 tys(33%)

  27,1 mln

  1,8 tys(34.5%)

  27,7 mln

  1,8 tys(31.3%)

  29,3 mln

  2,0 tys(30.4%)

  35,4 mln

  2,4 tys(33.9%)

  36,7 mln

  2,5 tys(30.5%)

  39,7 mln

  2,7 tys(34.6%)

  40,6 mln

  2,8 tys(29.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  12,0 mln

  785(15.1%)

  12,6 mln

  829(16%)

  9,4 mln

  620(10.6%)

  8,1 mln

  540(8.4%)

  8,9 mln

  602(8.5%)

  16,9 mln

  1,2 tys(14%)

  9,8 mln

  674(8.5%)

  20,0 mln

  1,4 tys(14.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  8,8 mln

  576(11.1%)

  8,7 mln

  577(11.1%)

  8,5 mln

  563(9.6%)

  8,6 mln

  573(8.9%)

  9,2 mln

  622(8.8%)

  9,6 mln

  653(7.9%)

  9,8 mln

  675(8.5%)

  12,8 mln

  894(9.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  13,3 mln

  871(16.8%)

  13,9 mln

  916(17.7%)

  27,7 mln

  1,8 tys(31.3%)

  5,9 mln

  392(6.1%)

  5,9 mln

  395(5.6%)

  6,6 mln

  451(5.5%)

  6,9 mln

  474(6%)

  6,9 mln

  483(5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,8 mln

  117(2.3%)

  2,3 mln

  154(3%)

  1,9 mln

  126(2.2%)

  2,1 mln

  138(2.1%)

  2,9 mln

  192(2.7%)

  4,2 mln

  290(3.5%)

  2,5 mln

  171(2.2%)

  4,0 mln

  278(2.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  664,8 tys

  43,5(0.8%)

  197,7 tys

  13,0(0.3%)

  425,7 tys

  28,2(0.5%)

  244,6 tys

  16,4(0.3%)

  638,3 tys

  43,1(0.6%)

  4,6 mln

  314(3.8%)

  537,0 tys

  37,0(0.5%)

  3,9 mln

  271(2.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,4 mln

  94,7(1.8%)

  2,0 mln

  131(2.5%)

  3,0 mln

  199(3.4%)

  3,8 mln

  253(3.9%)

  2,6 mln

  174(2.5%)

  1,6 mln

  110(1.3%)

  1,7 mln

  117(1.5%)

  3,5 mln

  245(2.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  2,0 mln

  133(2.6%)

  2,3 mln

  149(2.9%)

  2,4 mln

  159(2.7%)

  2,6 mln

  176(2.7%)

  2,8 mln

  187(2.6%)

  3,0 mln

  204(2.5%)

  3,2 mln

  221(2.8%)

  3,2 mln

  225(2.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  7,4 mln

  484(9.3%)

  4,3 mln

  281(5.4%)

  3,8 mln

  252(4.3%)

  3,4 mln

  231(3.6%)

  6,5 mln

  442(6.3%)

  2,0 mln

  137(1.7%)

  1,3 mln

  92,5(1.2%)

  2,4 mln

  170(1.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  373,7 tys

  24,4(0.5%)

  1,4 mln

  94,7(1.8%)

  410,3 tys

  27,2(0.5%)

  411,9 tys

  27,6(0.4%)

  419,5 tys

  28,3(0.4%)

  497,7 tys

  34,0(0.4%)

  472,5 tys

  32,5(0.4%)

  1,4 mln

  94,8(1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  657,2 tys

  43,0(0.8%)

  728,2 tys

  48,1(0.9%)

  491,6 tys

  32,6(0.6%)

  1,6 mln

  104(1.6%)

  1,0 mln

  70,6(1%)

  864,9 tys

  59,0(0.7%)

  673,5 tys

  46,3(0.6%)

  1,2 mln

  84,9(0.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  553,5 tys

  36,2(0.7%)

  562,0 tys

  37,1(0.7%)

  539,3 tys

  35,7(0.6%)

  459,1 tys

  30,7(0.5%)

  596,7 tys

  40,3(0.6%)

  510,8 tys

  34,9(0.4%)

  557,4 tys

  38,4(0.5%)

  611,0 tys

  42,7(0.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,3 mln

  86,4(1.7%)

  1,0 mln

  68,4(1.3%)

  1,0 mln

  66,8(1.1%)

  977,0 tys

  65,4(1%)

  962,6 tys

  65,0(0.9%)

  1,0 mln

  70,4(0.9%)

  684,6 tys

  47,1(0.6%)

  562,0 tys

  39,2(0.4%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  710,2 tys

  46,4(0.9%)

  288,1 tys

  19,0(0.4%)

  241,3 tys

  16,0(0.3%)

  241,1 tys

  16,1(0.3%)

  258,1 tys

  17,4(0.2%)

  429,0 tys

  29,3(0.4%)

  275,1 tys

  18,9(0.2%)

  316,4 tys

  22,1(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  11,0 tys

  0,7(0%)

  10,7 tys

  0,7(0%)

  4,5 tys

  0,3(0%)

  20,3 tys

  1,4(0%)

  49,1 tys

  3,3(0%)

  54,3 tys

  3,7(0%)

  70,2 tys

  4,8(0.1%)

  69,5 tys

  4,9(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  75,7 tys

  5,2(0.1%)

  36,2 tys

  2,5(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  11,8 tys

  0,8(0%)

  11,8 tys

  0,8(0%)

  23,6 tys

  1,6(0%)

  24,2 tys

  1,6(0%)

  24,8 tys

  1,7(0%)

  26,8 tys

  1,8(0%)

  27,3 tys

  1,9(0%)

  28,3 tys

  2,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  5,0 tys

  0,3(0%)

  5,0 tys

  0,3(0%)

  64,0 tys

  4,2(0.1%)

  241,0 tys

  16,1(0.3%)

  3,0 tys

  0,2(0%)

  3,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,3 tys

  0,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  246,0 tys

  16,1(0.3%)

  248,1 tys

  16,4(0.3%)

  29,3 tys

  1,9(0%)

  5,5 tys

  0,4(0%)

  226,7 tys

  15,3(0.2%)

  244,9 tys

  16,7(0.2%)

  239,5 tys

  16,5(0.2%)

  5,4 tys

  0,4(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,8 mln

  116(2.2%)

  831,6 tys

  54,9(1.1%)

  957,7 tys

  63,5(1.1%)

  507,5 tys

  34,0(0.5%)

  233,7 tys

  15,8(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Staszowie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Staszowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Staszów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Staszowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  77,3 mln

  2,9 tys(100%)

  78,1 mln

  3,0 tys(100%)

  89,5 mln

  3,4 tys(100%)

  98,4 mln

  3,8 tys(100%)

  101,4 mln

  3,9 tys(100%)

  118,8 mln

  4,6 tys(100%)

  125,5 mln

  4,9 tys(100%)

  149,5 mln

  5,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  32,3 mln

  2,1 tys(41.7%)

  29,4 mln

  1,9 tys(37.6%)

  30,9 mln

  2,1 tys(34.6%)

  33,0 mln

  2,2 tys(33.5%)

  34,4 mln

  2,3 tys(34%)

  37,3 mln

  2,5 tys(31.4%)

  36,3 mln

  2,5 tys(28.9%)

  40,0 mln

  2,8 tys(26.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  24,2 mln

  1,6 tys(31.3%)

  23,7 mln

  1,6 tys(30.4%)

  23,4 mln

  1,6 tys(26.2%)

  25,4 mln

  1,7 tys(25.8%)

  26,4 mln

  1,8 tys(26%)

  28,7 mln

  2,0 tys(24.2%)

  38,3 mln

  2,6 tys(30.5%)

  37,6 mln

  2,6 tys(25.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,6 mln

  106(2.1%)

  5,6 mln

  370(7.2%)

  3,4 mln

  225(3.8%)

  3,5 mln

  238(3.6%)

  3,6 mln

  240(3.5%)

  9,2 mln

  626(7.7%)

  5,1 mln

  350(4.1%)

  13,3 mln

  929(8.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  772,5 tys

  50,5(1%)

  1,6 mln

  105(2%)

  2,2 mln

  149(2.5%)

  1,0 mln

  69,4(1.1%)

  1,8 mln

  119(1.7%)

  5,7 mln

  392(4.8%)

  2,1 mln

  146(1.7%)

  6,8 mln

  475(4.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,9 mln

  191(3.8%)

  1,9 mln

  127(2.5%)

  1,5 mln

  96,3(1.6%)

  997,4 tys

  66,8(1%)

  2,6 mln

  178(2.6%)

  559,2 tys

  38,2(0.5%)

  40,8 tys

  2,8(0%)

  6,2 mln

  435(4.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,4 mln

  88,6(1.8%)

  1,7 mln

  109(2.1%)

  1,8 mln

  117(2%)

  1,7 mln

  114(1.7%)

  3,0 mln

  205(3%)

  2,7 mln

  183(2.3%)

  4,2 mln

  288(3.3%)

  2,4 mln

  171(1.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  9,8 mln

  640(12.7%)

  10,2 mln

  671(13%)

  23,6 mln

  1,6 tys(26.4%)

  2,0 mln

  132(2%)

  2,1 mln

  140(2%)

  2,6 mln

  180(2.2%)

  2,7 mln

  187(2.2%)

  2,4 mln

  165(1.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  643,3 tys

  42,1(0.8%)

  665,0 tys

  43,9(0.9%)

  447,3 tys

  29,7(0.5%)

  1,6 mln

  109(1.7%)

  683,7 tys

  46,2(0.7%)

  440,2 tys

  30,1(0.4%)

  490,6 tys

  33,8(0.4%)

  1,7 mln

  118(1.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  147,5 tys

  9,6(0.2%)

  427,7 tys

  28,2(0.5%)

  827,7 tys

  54,9(0.9%)

  1,0 mln

  70,2(1.1%)

  594,4 tys

  40,1(0.6%)

  179,4 tys

  12,2(0.2%)

  172,3 tys

  11,9(0.1%)

  1,7 mln

  117(1.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  560,8 tys

  36,7(0.7%)

  1,2 mln

  80,7(1.6%)

  362,0 tys

  24,0(0.4%)

  360,9 tys

  24,2(0.4%)

  370,1 tys

  25,0(0.4%)

  434,4 tys

  29,7(0.4%)

  452,9 tys

  31,2(0.4%)

  1,1 mln

  78,4(0.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  511,9 tys

  33,5(0.7%)

  381,1 tys

  25,1(0.5%)

  48,5 tys

  3,2(0.1%)

  49,4 tys

  3,3(0.1%)

  254,0 tys

  17,2(0.3%)

  425,5 tys

  29,0(0.4%)

  49,6 tys

  3,4(0%)

  932,5 tys

  65,1(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  210

  0,0(0%)

  840

  0,1(0%)

  2,2 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  11,1 tys

  0,7(0%)

  1,7 tys

  0,1(0%)

  2,7 tys

  0,2(0%)

  270,8 tys

  18,9(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  186,1 tys

  12,2(0.2%)

  136,2 tys

  9,0(0.2%)

  86,4 tys

  5,7(0.1%)

  97,8 tys

  6,5(0.1%)

  94,2 tys

  6,4(0.1%)

  141,1 tys

  9,6(0.1%)

  167,1 tys

  11,5(0.1%)

  119,4 tys

  8,3(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  31,6 tys

  2,1(0%)

  11,3 tys

  0,7(0%)

  16,8 tys

  1,1(0%)

  714,7 tys

  47,8(0.7%)

  14,4 tys

  1,0(0%)

  30,3 tys

  2,1(0%)

  13,4 tys

  0,9(0%)

  45,2 tys

  3,2(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  3,0 tys

  0,2(0%)

  5,0 tys

  0,3(0%)

  4,0 tys

  0,3(0%)

  7,0 tys

  0,5(0%)

  6,0 tys

  0,4(0%)

  7,0 tys

  0,5(0%)

  10,0 tys

  0,7(0%)

  10,0 tys

  0,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  246,0 tys

  16,1(0.3%)

  248,1 tys

  16,4(0.3%)

  29,3 tys

  1,9(0%)

  5,5 tys

  0,4(0%)

  226,7 tys

  15,3(0.2%)

  245,3 tys

  16,7(0.2%)

  239,2 tys

  16,5(0.2%)

  5,4 tys

  0,4(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  4,4 tys

  0,3(0%)

  4,0 tys

  0,3(0%)

  3,8 tys

  0,3(0%)

  3,4 tys

  0,2(0%)

  3,5 tys

  0,2(0%)

  4,0 tys

  0,3(0%)

  4,4 tys

  0,3(0%)

  4,4 tys

  0,3(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,5 mln

  97,5(1.9%)

  686,7 tys

  45,3(0.9%)

  667,9 tys

  44,3(0.7%)

  469,3 tys

  31,4(0.5%)

  154,7 tys

  10,4(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  565,7 tys

  37,0(0.7%)

  241,0 tys

  15,9(0.3%)

  130,4 tys

  8,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  145,6 tys

  9,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Staszów - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 835 mieszkańców Staszowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 330 kobiet oraz 1 505 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,2% wykształcenie policealne, 10,4% średnie ogólnokształcące, a 20,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,4% mieszkańców Staszowa, gimnazjalnym 2,6%, natomiast 14,7% podstawowym ukończonym. 3,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa świętokrzyskiego mieszkańcy Staszowa mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Staszowie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (24,7%) oraz zasadnicze zawodowe (20,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,1%) oraz średnie zawodowe (24,6%).

  W roku 2021 w Staszowie mieściły się 4 przedszkola, w których do 28 oddziałów uczęszczało 531 dzieci (263 dziewczynki oraz 268 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Staszowie mieściły się 4 przedszkola, w których do 19 oddziałów uczęszczało 487 dzieci (253 dziewczynki oraz 234 chłopców). Dostępnych było 520 miejsc.

  14,4% mieszkańców Staszowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (14,1% wśród dziewczynek i 14,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 306 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,55 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 3 szkoły podstawowe, w których w 63 oddziałach uczyło się 1 312 uczniów (644 kobiety oraz 668 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Staszowie placówkę miały 3 szkoły podstawowe, w których w 49 oddziałach uczyło się 1 157 uczniów (557 kobiet oraz 600 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,1% ludności (26,2% wśród dziewczynek i 26,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,8 uczniów.

  W Staszowie znajdują się 3 licea ogólnokształcące, w których w 26 oddziałach uczyło się 616 uczniów (430 kobiet oraz 186 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 194 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Staszowie placówkę miałp 5 licea ogólnokształcące, w których w 35 oddziałach uczyło się 1 012 uczniów (692 kobiety oraz 320 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 374 absolwentów.

  W Staszowie znajdują się 3 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 15 oddziałach uczyło się 371 uczniów (131 kobiet oraz 240 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,8% mieszkańców (17,9% wśród dziewczyn i 17,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23,7 uczniów. 24,7 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,9% mieszkańców Staszowa w wieku potencjalnej nauki (26,7% kobiet i 27,0% mężczyzn).

 • 19,7% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  19,7%
  świętokrzyskie
  23,2%
  Cały kraj
  25,2%
 • 24,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  33,5%
  Województwo
  35,3%
  Cała Polska
  35,2%
 • 33,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,2% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,2%
  świętokrzyskie
  3,0%
  Cała Polska
  3,3%
 • 3,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  10,4%
  świętokrzyskie
  10,9%
  Polska
  11,9%
 • 13,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Staszów
  20,9%
  Województwo
  21,5%
  Cała Polska
  20,0%
 • 16,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  26,4%
  Województwo
  21,7%
  Cała Polska
  21,2%
 • 20,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Staszów
  2,6%
  Województwo
  2,7%
  Polska
  3,0%
 • 2,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,2% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  14,7%
  Województwo
  14,1%
  Polska
  12,3%
 • 16,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Staszów
  3,1%
  świętokrzyskie
  3,0%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Staszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1306 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 306,0
  woj. świętokrzyskie
  884,0
  Polska
  896,0
 • 0,55 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,55
  świętokrzyskie
  0,99
  Kraj
  0,89
 •  
 • 4Przedszkola
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 28 Oddziały
 • 4 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 587 Miejsca
  (rok 2018)
 • 12 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Staszów) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 531 Dzieci
 • 263 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 268 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,5%
  50,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 113 3 lata
 • 113
 • 117 4 lata
 • 117
 • 140 5 lata
 • 140
 • 149 6 lat
 • 149
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 59 3 lata
 • 59
 • 51 4 lata
 • 51
 • 72 5 lata
 • 72
 • 74 6 lat
 • 74
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 54 3 lata
 • 54
 • 66 4 lata
 • 66
 • 68 5 lata
 • 68
 • 75 6 lat
 • 75
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 •  
 • 41,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 41,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 3,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 2 Oddziały
 • 10 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Staszów) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 8 Dzieci
 • 1 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 7 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 12,5%
  87,5%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 3 5 lata
 • 3
 • 3 6 lat
 • 3
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 5 lata
 • 3
 • 3 6 lat
 • 3
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Staszowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Staszowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  PRZEDSZKOLE NR 3 IM.PAPIEŻA JANA PAWŁA II W STASZOWIE (IM. JANA PAWŁA II)
  Publiczne
  15 864-21-21
  15 864-21-21
  ul. JANA PAWŁA II 17 A
  28-200 Staszów
  819316
  Przedszkole nr 4 w Staszowie (Tadeusz Kościuszko)
  Publiczne
  15 864-22-06
  15 864-22-06
  ul. Wysoka 39
  28-200 Staszów
  7172-
  PRZEDSZKOLE NR 8 IM.JANA CHRISTIANA ANDERSENA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W STASZOWIE (JAN CHRISTIAN ANDERSEN)
  Publiczne
  15 864-14-84
  15 864-14-84
  ul. KILIŃSKIEGO 20
  28-200 Staszów
  817023
 • Szkoły podstawowe w Staszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Staszów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 63 Oddziały
 • 1 312 Uczniowie
 • 644 Kobiety
  (uczniowie)
 • 668 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,1%
  50,9%
 • 153 Uczniowie w 1 klasie
 • 67 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 86 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 173 Absolwenci
 • 75 Kobiety
  (absolwenci)
 • 98 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Staszów
  20,8
  świętokrzyskie
  14,9
  Cały kraj
  16,7
 •  
 • 105,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 92,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Staszowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Staszowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Staszowie (Ignacy Jan Paderewski)
  Publiczna
  15 864-41-49
  15 864-41-49
  ul. Niepodległości 4
  28-200 Staszów
  19437-
  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Staszowie (Tadeusz Kościuszko)
  Publiczna
  15 864-22-06
  15 864-22-06
  ul. Wysoka 39
  28-200 Staszów
  14337-
  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Staszowie (Hieronim Łaski)
  Publiczna
  15 864-54-60
  15 864-54-60
  ul. Mickiewicza 40
  28-200 Staszów
  1328827
 • Szkoły ponadpodstawowe w Staszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Staszów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 23 Oddziały
 • 557 Uczniowie
 • 398 Kobiety
  (uczniowie)
 • 159 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 71,5%
  28,5%
 • 137 Uczniowie w 1 klasie
 • 106 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 31 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 153 Absolwenci
 • 112 Kobiety
  (absolwenci)
 • 41 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 3 Oddziały
 • 59 Uczniowie
 • 32 Kobiety
  (uczniowie)
 • 27 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 54,2%
  45,8%
 • 41 Absolwenci
 • 22 Kobiety
  (absolwenci)
 • 19 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Staszów
  23,7
  woj. świętokrzyskie
  26,9
  Polska
  26,3
 •  
 • 45,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 27,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Staszów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 73 Uczniowie w 1 klasie
 • 21 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 52 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 24,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  24,7
  świętokrzyskie
  16,3
  Polska
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Staszowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Staszowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum (Stanisław Staszic)
  Publiczne
  15 864-25-39
  15 864-25-39
  ul. Koszarowa 7
  28-200 Staszów
  21588-
  Technikum
  Publiczne
  15 864-31-18
  15 864-31-18
  ul. SZKOLNA 11
  28-200 Staszów
  17479-
  Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie (ksiądz kardynał Stefan Wyszyński)
  Publiczne
  15 864-25-83
  15 864-25-83
  ul. 11 - Listopada 3
  28-200 Staszów
  1641951
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa (Stanisław Staszic)
  Publiczna
  15 864-25-39
  15 864-25-39
  ul. Koszarowa 7
  28-200 Staszów
  12359-
  Liceum Ogólnokształcące (Stanisław Staszic)
  Publiczne
  15 864-25-39
  15 864-25-39
  ul. Koszarowa 7
  28-200 Staszów
  6186-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2
  Publiczna
  15 864-31-18
  15 864-31-18
  ul. SZKOLNA 11
  28-200 Staszów
  379-
  Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Staszowie ZDZ w Kielcach
  Niepubliczne
  15 864-40-55
  15 864-40-55
  ul. Koszarowa 7
  28-200 Staszów
  ---
  Niepubliczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Staszowie ZDZ w Kielcach
  Niepubliczne
  15 864-40-55
  15 864-40-55
  ul. Koszarowa 7
  28-200 Staszów
  ---
  Niepubliczna Szkoła Policelana w Staszowie ZDZ w Kielcach
  Niepubliczna
  15 864-40-55
  15 864-40-55
  ul. Koszarowa 7
  28-200 Staszów
  ---
  Szkoła Główna Służb Społecznych Kolegium Królewskie w Staszowie
  Niepubliczna
  12 633-26-06
  ul. ul. Mickiewicza 40
  28-200 Staszów
  ---
  Kolegium Królewskie - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Staszowie
  Niepubliczne
  12 633-26-06
  ul. ul. Mickiewicza 40
  28-200 Staszów
  ---
  Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Staszowie ZDZ w Kielcach
  Niepubliczne
  15 864-40-55
  15 864-40-55
  ul. Koszarowa 7
  28-200 Staszów
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Staszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 14,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 26,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 26,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Staszów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Staszów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Staszów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Staszów - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Staszowie

 • Według danych GUS z 2021 roku w Staszowie znajdował się 1 hotel (kategorii ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 4, liczba miejsc: 480)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 2


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Staszowie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Staszowie
  (Źródło: GUS, 2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w Staszowie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Staszowie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 275 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 79 (uczestnicy: 32 390)
  • seanse filmowe: 21 (uczestnicy: 3 000)
  • wystawy: 7 (uczestnicy: 1 500)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 300)
  • koncerty: 18 (uczestnicy: 10 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 9 (uczestnicy: 8 400)
  • konkursy: 6 (uczestnicy: 330)
  • pokazy teatralne: 6 (uczestnicy: 900)
  • interdyscyplinarne: 2 (uczestnicy: 7 000)
  • warsztaty: 6 (uczestnicy: 460)
  • inne: 1 (uczestnicy: 500)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 11 (członkowie: 188)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 35)
  • taneczne: 3 (członkowie: 25)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 43)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 80)
  • inne: 1 (członkowie: 5)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 6 (absolwenci: 40)
  • nauki gry na instrumentach: 6 (absolwenci: 40)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2021 w Staszowie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 64 598 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 9 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 64 749 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 30
  • dostępne dla czytelników: 13
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 13
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2021 w Staszowie działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 25 748 wolumenów w tym ziobry specjalne: 655. Odnotowano 301 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 4 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 23 432 wolumeny. Odnotowano 1 659 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 9
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Staszowie działało 6 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 321 członków. Zarejestrowano 351 ćwiczących (mężczyźni: 231, kobiety: 120, chłopcy do lat 18: 196, dziewczęta do lat 18: 112). Aktywnych było 16 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (12), instruktora sportowego (9) oraz inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Staszowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Staszowie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Staszowa znajduje się 12 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Staszowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Mur/ogrodzenie z 1825 r.dnia 1932-12-28, wykaz dokumentów: 170 z 1932-12-28; 189 z 1977-07-06; A.883/1-4 z 2012-02-23
  • Kościół z XV w. (ul. Szpitalna 3)dnia 1932-12-28, wykaz dokumentów: 170 z 1932-12-28; 479/A z 1967-04-15; 189 z 1977-07-06; A.883/1-4 z 2012-02-23
  • Plebania z 1825 r. (ul. Szpitalna 3)dnia 1932-12-28, wykaz dokumentów: 170 z 1932-12-28; 479/A z 1967-04-15; 189 z 1977-07-06; A.883/1-4 z 2012-02-23
  • Dzwonnica z 1825 r.dnia 1932-12-28, wykaz dokumentów: 170 z 1932-12-28; 479/A z 1967-04-15; 189 z 1977-07-06; A.883/1-4 z 2012-02-23
  • Zespół - kościół z 1. poł. XV w.dnia 1932-12-28, wykaz dokumentów: 170 z 1932-12-28; 479/A z 1967-04-15; 189 z 1977-07-06; A.883/1-4 z 2012-02-23
  • Dzielnica z XVI w.dnia 1947-09-12, wykaz dokumentów: 45 z 1947-09-12; A.887 z 2012-02-23
  • Park z 1886 r.dnia 1957-12-20, wykaz dokumentów: 714 z 1957-12-20; 470 z 1991-08-05; A.888 z 2012-02-23
  • Ratusz z XVIII w. (ul. Rynek 1)dnia 1967-04-15, wykaz dokumentów: 480/A z 1967-04-15; 190 z 1977-07-06; A.886 z 2012-02-23
  • Miasto z XVI - XXdnia 1985-06-10, wykaz dokumentów: 291 z 1985-06-10; A.882 z 2012-02-23
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z XV w.dnia 1989-10-18, wykaz dokumentów: 412/A z 1989-10-18; A.885 z 2012-02-23
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z XIX w.dnia 1989-10-18, wykaz dokumentów: 415/A z 1989-10-18; A.884 z 2012-02-23
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Wschodnia 5)dnia 1997-04-24, wykaz dokumentów: 585/A z 1997-04-24; A.889 z 2012-02-23
 • Formy ochrony przyrody w Staszowie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Staszowa znajdują się 4 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Staszowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Jeleniowsko-Staszowski - obszar chronionego krajobrazuOpis: Jeleniowsko-Staszowski Obszar Chronionego Krajobrazu położony jest pomiędzy dolinami Koprzywianki i Czarnej i obejmuje wschodni kraniec Gór Świętokrzyskich Pogórza Szydłowskiego i Niecki Połanieckiej. Jest to obszar o bardzo urozmaiconej rzeźbie i silnie zalesiony – lasy stanowią ok. 55% a użytki rolne ok. 40% stanowiąc lokalny ciąg ekologiczny. Wśród lasów dominują tu bory sosnowe bory mieszane bory trzcinnikowe łęgi subkontynentalne oraz bory mieszane świeże przechodzące w grąd wysoki i świetlistą dąbrowę. Ponadto występują bory i lasy wilgotne – olsy. Wśród roślinności leśnej zdecydowanie przeważa drzewostan sosnowy a uzupełnieniem są dęby brzozy jodły modrzew olcha buk. Wiek drzewostanu bardzo zróżnicowany przeważa drzewostan wieku 50-100 lat w obrębie lasów państwowych jak i prywatnych. W lasach prywatnych jest duży udział drzewostanu młodego poniżej 50 lat występującego na małych powierzchniach rzędu kilku arów porastającego gleby słabszych klas i nieużytki. Również wzdłuż dolin rzek i cieków ciągną się zadrzewienia głównie olchy topoli i wierzby. Wzdłuż dróg ciągną się zadrzewienia szpalerowe głównie lip topoli jesionów i kasztanowców. W lasach poza skupiskami drzew znajduje się różnorodna roślinność krzewiasta oraz bogate runo leśne. Spotykane gatunki zwierząt to: sarny jelenie kuny łosie bobry dziki zające lisy dzikie kaczki bażanty i kuropatwy. W wilgotnych dnach dolin rzek cieków i oczek wodnych występują bogate florystyczne zespoły roślinności szuwarowo-bagiennej łąkowo bagiennej i bagienno-torfowiskowej z szeregiem rzadkich i chronionych gatunków roślin i ptaków. Ponadto występują na tych terenach zbiorowiska murawowe i krzewiaste w miejscach nie przydatnych do uprawy: na ścianach wąwozów lessowych na stromiznach zboczy oraz na bardzo płytkich glebach. Charakterystyczną roślinnością dla tego obszaru są ciepłolubne zbiorowiska kserotermiczne pochodzenia południowoeuropejskiego z szeregiem rzadkich i chronionych gatunków roślin. Siedliskami dla takich zespołów roślinnych są najczęściej suche słoneczne zbocza wzgórz dolin rzecznych i wąwozów zwłaszcza o ekspozycji południowej. Gleby przeważnie płytkie a miejscami skaliste są zasobne w węglan wapnia CaCO3 i dzięki temu są wybitnie ciepłe. Na siedliskach takich panują specyficzne warunki mikroklimatyczne: wysokie temperatury powietrza i gleby oraz trudności w zaopatrywaniu roślin w wodę zwłaszcza w porze suszy letniej. Sprzyja to występowaniu gatunków o dużych wymaganiach termicznych i odpornych na deficyty wodne., Data ustanowienia: 1996-01-25, Opis granicy: Opis granic Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Załącznik Nr 1 Uchwały Nr XXXV/624/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. dotycząca wyznaczenia Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu) Granica J-SOChK bierze swój początek w sąsiedztwie enklawy Chmielnicko-Szydłowskiego OChK na styku granic gmin Baćkowice i Łagów. Tutaj granica J-SOChK biegnie południowo-zachodnią zachodnią i fragmentem północnej granicy obrębu Wszachów. Po osiągnięciu rz. Wszachówki biegnie jej lewym brzegiem na południe a potem na północ i wschód granicą obrębu Wszachów. Dalej po granicy obrębu Wszachów skręca ostro na południe do wsi Janczyce i biegnąc po zachodniej i południowej granicy działki nr 45 oraz południowymi granicami działek nr 43 i 44 a następnie lewym brzegiem bezimiennego cieku wodnego. Następnie przecinając dolinę tego cieku biegnie polną drogą do wsi Stobiec i ponownie doliną cieku wodnego (prawym jego brzegiem) do Zaldowa gdzie dochodząc do drogi Zaldów - Iwaniska biegnie wzdłuż jej zachodniej strony dochodząc do Iwanisk następnie granica biegnie omijając od zachodu i południa zabudowania Iwanisk. Od tego miejsca granica J-SOChK przyjmuje generalnie kierunek południowo-zachodni biegnąc od Iwanisk wzdłuż prawego brzegu bezimiennego cieku wodnego zgodnie z zachodnią granicą drogi lokalnej do okolic przysiółka Podlesie następnie biegnie po południowej granicy działki nr 1301 następnie po północnej granicy obrębu Gryzikamień do skrzyżowania z drogą biegnącą przez wsie Oporówek oraz Schabówka i wzdłuż jej zachodniej strony dochodząc do drogi Iwaniska-Klimontów koło wsi Kujawy. Zachodnią stroną tej drogi biegnie do brzegu doliny Koprzywianki i dalej na południowy wschód i południe do Nawodzic. Na południe od Nawodzic granica przechodzi na lewy brzeg doliny Koprzywianki skręca w kierunku wschodnim przecinając most na rz. Koprzywiance i biegnąc zachodnią stroną drogi gruntowej w kierunku wschodnim do Wólki Gieraszowskiej. Następnie skręca w kierunku południowym omijając od zachodu zabudowania wsi i dochodząc do skrzyżowania dróg w tej wsi. Drogą kieruje się na południe do Sulisławic a następnie na południowy zachód północną stroną tej drogi ku wsi Bukowa. Przy pierwszych zabudowaniach Bukowej skręca polną drogą na północny zachód przecina dolinę rz. Kacanki i dochodzi do skraju dużego kompleksu leśnego. Brzegiem tego kompleksu wzdłuż drogi granica J-SOChK biegnie do zachodniej granicy działki nr 807 tu skręcając na południe biegnie wzdłuż niej a następnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 818 dochodząc do południowej granicy obrębu Wiązownica Kolonia i wzdłuż tej granicy i granicy obrębu Budy skręca na północ dochodząc do drogi Smerdyna - Klimontów i dalej wschodnią stroną tej drogi na północ do wsi Budy skąd skręca na południowy-wschód i przebiegając południową wschodnią i północną granicą obszaru górniczego kamieniołomu w Budach (po granicach działek 767/2 767/3 768/1 769/2 769/4 771/1 799/1) dalej biegnąc zachodnimi granicami działek 755 i 766 dochodzi do przysiółka Kozia Górka gdzie przecina drogę Klimontów-Smerdyna i biegnie na zachód i północ (drogą do kamieniołomu) do drogi Bogoria-Klimontów. Następnie biegnie w kierunku zachodnim północną stroną drogi przez wsie Józefów i Kolonia Pęcławska do granicy obrębu Kolonia Wysokie Małe i dalej tą granicą do przecięcia się z linią wysokiego napięcia. Stąd linią wysokiego napięcia do Bogorii. Linią tą biegnie do cieku wodnego o nazwie Korzenna (Kacanka) a następnie wzdłuż cieku w kierunku południowym do skrzyżowania z południową granicą działki nr 271/2. Stąd biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż południowych granic działek nr: 271/2 271/1 41 42 obręb Bogoria oraz 439 524 (przecinając działkę nr 414) 437 obręb Kiełczyna do skrzyżowania z drogą Bogoria-Wola Małkowska i dalej w kierunku zachodnim wzdłuż północnej strony tej drogi do Woli Małkowskiej. Następnie zachodnią stroną drogi skręca na południe i południowy wschód biegnąc aż do m. Czajków. Dalej biegnie w kierunku południowym do przysiółka Wiśniówka gdzie z kolei skręca w kierunku wschodnim do skrzyżowania dróg. Następnie biegnie w kierunku południowym do wsi Strzegomek i zachodnią stroną drogi przez tę wieś do wsi Strzegom. Od skrzyżowania w tej wsi skręca na południe drogą i biegnie przez pola wzdłuż południowej granicy działki nr 1574 obrębu Strzegom do przysiółka Osala-Lesisko gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim po granicy gmin Rytwiany i Osiek (na odcinku ok. 300 m). Następnie odchodząc ok. 700 m odcinkiem na wschód od w/w granicy gmin obejmuje wzniesienie otoczone od wschodu i południa drogami gruntowymi biegnąc po południowo - zachodniej a następnie północnej granicy działki nr 543/2 obrębu Ossala dochodząc do granicy oddziału leśnego 287 Nadleśnictwa Staszów Obrębu Golejów Leśnictwa Szczeka. Następnie północną granicą tego oddziału (będącego poza obszarem chronionym) oraz południowymi granicami oddziałów leśnych 281 i 278 do granicy lasu. Następnie biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy kompleksu leśnego aż do przysiółka Pniaki koło Rytwian; stąd drogą gruntową do przysiółka Poręby i nasypu linii kolejowej do punktu gdzie przecina linię kolejową na Suchowolę. Stąd biegnie drogą gruntową przez przysiółek Glinki do cieku wodnego bez nazwy wzdłuż tego cieku koło wsi Bródki przecinając drogę ze Staszowa w kierunku Wiśniowej dochodzi do drogi Staszów-Raków. Tą drogą biegnie na północny zachód do skraju kompleksu leśnego położonego na południe od wsi Wola Osowa i dalej wzdłuż granicy lasu do styku granicy gmin: Staszów i Raków. Stąd granicami gmin: Staszów i Raków Raków i Bogoria Raków i Iwaniska a następnie Łagów i Iwaniska oraz Łagów i Baćkowice dochodzi do miejsca gdzie rozpoczyna się opis., Powierzchnia: 31524.0 ha
  • Kras Staszowski - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 1743.48 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: brak informacji, Data ustanowienia: 1997-03-20, Opis granicy: w centralnej części parku 50 m na południowy-wschód od kawiarni
  • Golejów - zespół przyrodniczo-krajobrazowyCel: Celem jest ochrona fragmentu krajobrazu naturalnego i kulturowego ze względu na walory widokowe i estetyczne., Data ustanowienia: 2003-02-18, Powierzchnia: 1.39 ha

Staszów - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 4 wypadków drogowych w Staszowie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 4 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 27,7 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w Staszowie znajdowało się 7 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 29 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 29 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu staszowskiego.

  Powiat staszowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Staszowie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 4 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 4 Ranni
  (rok 2021)
 • 0 Lekko ranni
 • 4 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Staszowie w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 27,70 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  27,7
  Województwo
  64,3
  Cała Polska
  59,9
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Staszów
  0,0
  świętokrzyskie
  7,1
  Polska
  5,9
 • 27,70 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Staszów
  27,7
  świętokrzyskie
  75,3
  Kraj
  69,4
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Staszów
  0,0
  woj. świętokrzyskie
  11,0
  Polska
  9,8
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Staszów
  100,0
  Województwo
  117,1
  Cały kraj
  115,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 7 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 2 km  Będących pod zarządem gminy
 • 3 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 3 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Staszowie w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 325,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  325,2 km
  świętokrzyskie
  357,6 km
  Cała Polska
  591,9 km
 • 2,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Staszów
  2,9 km
  Województwo
  3,5 km
  Cały kraj
  4,9 km
 • 29 Liczba licencji na taksówki
 • 29 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Staszów przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 757droga wojewódzka nr 757(Opatów - Kobylany - Iwaniska - Gryzikamień - Wygiełzów - Przyborowice - Kiełczyna - Bogoria - Zimnowoda - Kolonia-Bogoria - Mostki - Sztombergi - Podmaleniec - Staszów - Sielec - Grzybów - Niziny - Strzelce - Pieczonogi - Białoborze - Stopnica)
  • DW 764droga wojewódzka nr 764(Kielce - Suków - Kranów - Daleszyce - Niwy - Ociesęki - Wólka Pokłonna - Raków - Chańcza - Wola Osowa - Staszów - Rytwiany - Kłoda - Niedziałki - Rudniki - Połaniec)
  • DW 765droga wojewódzka nr 765(Chmielnik - Źródła - Zrecze Duże - Gnojno - Glinka - Skadla - Jarząbki - Grabki Duże - Szydłów - Kurozwęki - Staszów - Wiśniówka - Osiek)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Staszów przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 70Linia kolejowa nr 70: Włoszczowice - Chmielów koło Tarnobrzega [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Włoszczowice - Chmielnik - Grzybów -Staszów - Strzegomek - Osiek Staszowski - Stary Łążek - Chodków - Chmielów koło Tarnobrzega)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Staszowie istnieje 119 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 11 Listopada

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Adamówka

  ul. Akacjowa

  ul. Armii Krajowej

  ul. Beskidzka

  ul. Bieszczadzka

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Cmentarna

  ul. Czereśniowa

  ul. Czysta

  ul. Drogowców

  ul. Długa

  os. Golejów

  ul. Górska

  ul. Henryka Sienkiewicza

  rondo Hieronima Łaskiego

  ul. Hugo Kołłątaja

  ul. Ignacego Raczyńskiego

  ul. Jagiellońska

  ul. Jana Kilińskiego

  ul. Jana Pawła II

  ul. Jarosława Dąbrowskiego

  ul. Jasna

  ul. Jałowcowa

  ul. Jodłowa

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Jurajska

  ul. Józefa Piłsudskiego

  ul. Józefa Wybickiego

  ul. Karkonoska

  ul. Karpacka

  ul. Kielecka

  ul. Kolejowa

  ul. Komisji Edukacji Narodowej

  ul. Konstytucji 3 Maja

  ul. Konwaliowa

  ul. Koszarowa

  ul. Kościelna

  ul. Krakowska

  ul. Krótka

  ul. Kwiatowa

  ul. Legionów Polskich

  ul. Leśna

  ul. Maleniec

  ul. Mariana Langiewicza

  ul. Marii Dąbrowskiej

  ul. Marii Skłodowskiej-Curie

  ul. Małopolska

  ul. Na Kępie

  ul. Nasienna

  ul. Niepodległości

  ul. Niska

  ul. Nowa

  ul. Oględowska

  ul. Ogrodowa

  ul. Opatowska

  Park Legionów

  Park im. Adama Bienia

  ul. Parkowa

  ul. Partyzantów

  ul. Piastowska

  ul. Pienińska

  ul. Pipała

  ul. Place

  ul. Pocieszka

  ul. Podgórska

  ul. Polna

  ul. Poprzeczna

  ul. Powstańców Styczniowych

  ul. Poziomkowa

  ul. Południowa

  ul. Przejazdowa

  ul. Rajska

  ul. Rakowska

  ul. Romualda Traugutta

  Rondo Połanieckie

  ul. Rynek

  ul. Rytwiańska

  ul. Rzeczna

  ul. Rzeszowska

  ul. Sandomierska

  ul. Solidarności

  ul. Sosnowa

  ul. Spokojna

  ul. Stanisława Staszica

  ul. Staromiejska

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Sudecka

  ul. Szkolna

  ul. Szpitalna

  ul. Słoneczna

  ul. Słowiańska

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Targowa

  ul. Tarnobrzeska

  ul. Tatrzańska

  ul. Topolowa

  ul. Towarowa

  ul. Wesoła

  ul. Wincentego Witosa

  ul. Wiosenna

  ul. Wiśniowa

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Wrzosowa

  ul. Wschodnia

  ul. Wysoka

  ul. Wąska

  ul. Zachodnia

  ul. Zamojska

  ul. Zielona Dolina

  ul. Złota

  ul. gen. Józefa Bema

  ul. gen. Władysława Sikorskiego

  ul. Łazienkowska

  ul. Łysogórska

  ul. Łącznik

  ul. Świętokrzyska

  ul. Źródlana