Kolonowskie w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Kolonowskie - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Kolonowskie to miasto leżące w południowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa opolskiego, powiatu strzeleckiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Kolonowskie.
 • 3 194 Liczba mieszkańców
 • 55,7 km² Powierzchnia
 • 57,3 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1973 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 77 Numer kierunkowy
 • OST Tablice rejestracyjne
 • Norbert Józef Koston Burmistrz miasta
Kolonowskie na mapie
Identyfikatory
 • 18.384350.6533 Współrzędne GPS
 • 1611034 TERYT (TERC)
 • 0965631 SIMC
Herb miasta Kolonowskie
Kolonowskie herb

Jak Kolonowskie wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Kolonowskie na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Kolonowskie wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Kolonowskie plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
23Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
43Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
46Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
79Miasta o największej powierzchni w Polsce
121Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
126Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
149Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
168Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
206Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
233Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
268Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
292Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
304Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
356Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
359Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
389Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
430Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
440Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
440Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
444Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
457Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
486Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce

Kolonowskie - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
47-110Poczta Kolonowskie 001, ul. Kolejowa 8
47-110Skrytki Pocztowe Poczta Kolonowskie 001, ul. Kolejowa 8
47-113Poczta Kolonowskie 003, ul. Dworcowa 2
47-113Skrytki Pocztowe Poczta Kolonowskie 003, ul. Dworcowa 2

Kolonowskie - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Kolonowskiem)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Strzelcach Opolskich (podlega pod: ZUS Oddział w Opolu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. K. Miarki 2 a
47-100 Strzelce Opolskie
Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
(77) 461-11-40
(77) 4611140wew.31
ul. Ks. Czerwionki 39
47-110 Kolonowskie

Kolonowskie - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Kolonowskie jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 3 194, z czego 51,5% stanowią kobiety, a 48,5% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 10,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,9 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Kolonowskiego zawarli w 2022 roku 8 małżeństw, co odpowiada 2,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  26,1% mieszkańców Kolonowskiego jest stanu wolnego, 57,3% żyje w małżeństwie, 5,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,9% to wdowy/wdowcy.

  Kolonowskie ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -22. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,88 na 1000 mieszkańców Kolonowskiego. W 2022 roku urodziło się 16 dzieci, w tym 56,3% dziewczynek i 43,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 360 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,67 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 38,2% zgonów w Kolonowskiem spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,4% zgonów w Kolonowskiem były nowotwory, a 5,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Kolonowskiego przypada 11.88 zgonów. Jest to nieznacznie mniej od wartości średniej dla województwa opolskiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 30 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 19 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Kolonowskiego 11. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  61,5% mieszkańców Kolonowskiego jest w wieku produkcyjnym, 16,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Kolonowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 3 194 Liczba mieszkańców
 • 1 644 Kobiety
 • 1 550 Mężczyźni
 • 51,5%
  48,5%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Kolonowskiem w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Kolonowskiem w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Kolonowskiem w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Kolonowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  42,9 lat
  Opolskie
  43,3 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 44,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Kolonowskie, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Kolonowskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Kolonowskie,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Kolonowskie,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Kolonowskie,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 26,1% Kawalerowie/Panny
 • Kolonowskie
  26,1%
  Województwo
  27,8%
  Polska
  29,1%
 • 21,6% Kobiety
  (Panny)
 • 30,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,3% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  57,3%
  Województwo
  54,6%
  Polska
  54,0%
 • 56,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,9% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  8,9%
  Opolskie
  8,8%
  Polska
  8,5%
 • 14,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  6,0%
  Województwo
  7,5%
  Polska
  7,6%
 • 6,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,7% Nieustalone
 • Kolonowskie
  1,8%
  woj. opolskie
  1,3%
  Cały kraj
  0,7%
 • 1,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Kolonowskiem
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Kolonowskiem w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Kolonowskie
  2,5
  Opolskie
  3,7
  Polska
  4,1
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,4
  woj. opolskie
  1,5
  Polska
  1,6
 • 8 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Kolonowskiem w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Kolonowskiem
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -22 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -8 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -14 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,88 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -6,9
  woj. opolskie
  -5,2
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Kolonowskiem w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Kolonowskiem w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Kolonowskiem w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Kolonowskiem w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16 Urodzenia żywe
 • 9 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 7 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 56,3%
  43,8%
 • 5,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  5,0
  Opolskie
  7,2
  Polska
  8,1
 • 35,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Kolonowskie
  35,9
  Województwo
  32,0
  Cały kraj
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 49 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 49
 • 105 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 105
 • 61 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 61
 • 35 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 360 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 238 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 463 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 360 g
  Województwo
  3 355 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 49 Waga 4000g - 4499g
 • 49
 • 192 Waga 3500g - 3999g
 • 192
 • 207 Waga 3000g - 3499g
 • 207
 • 86 Waga 2500g - 2999g
 • 86
 • 27 Waga 2000g - 2499g
 • 27
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,32 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,32
  Opolskie
  1,20
  Polska
  1,26
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Kolonowskie
  0,61
  Opolskie
  0,57
  Cały kraj
  0,61
 • 0,67 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,67
  Opolskie
  0,58
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Kolonowskiem w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 38 Zgony
 • 17 Kobiety
  (Zgony)
 • 21 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,7%
  55,3%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,9 Zgony na 1000 ludności
 • Kolonowskie
  11,9
  woj. opolskie
  12,4
  Cały kraj
  11,9
 • 149,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  149,1
  Opolskie
  173,0
  Kraj
  147,0
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  0,0
  woj. opolskie
  2,4
  Kraj
  3,8
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Kolonowskie
  3,0
  Województwo
  3,3
  Kraj
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,1
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie strzeleckim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 38,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  38,2%
  Opolskie
  35,2%
  Kraj
  36,0%
 • 24,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  24,4%
  woj. opolskie
  24,2%
  Cała Polska
  23,6%
 • 5,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,8%
  Województwo
  6,0%
  Cała Polska
  6,7%
 • 65 Zgony spowodowane COVID-19
 • 29,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Opolskie
  29,4
  Cały kraj
  15,8
 • 73,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  73,8
  Polska
  70,6
 • 295,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  295,1
  Opolskie
  300,6
  Kraj
  280,1
 • 273,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  273,1
  Cały kraj
  253,9
 • 462,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 506,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 415,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  462,1
  Opolskie
  437,7
  Polska
  426,2
 • 61,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 31,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 94,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  61,2
  woj. opolskie
  60,6
  Cała Polska
  62,9
 • 43,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  43,6
  woj. opolskie
  34,0
  Kraj
  33,8
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  0,0
  Opolskie
  8,4
  Cała Polska
  7,0
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,0%
  woj. opolskie
  0,7%
  Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 30 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 12 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 18 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 19 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 8 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 11 Saldo migracji
 • 4 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 7 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 11 Saldo migracji wewnętrznych
 • 4 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 7 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Kolonowskiem w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Kolonowskiem
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Kolonowskie, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kolonowskie - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Kolonowskiem oddano do użytku 8 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,50 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Kolonowskiem to 1 038 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 325 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Kolonowskiem to 5,88 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Kolonowskiem to 154,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,13% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,61% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 90,56% mieszkań posiada łazienkę, 78,32% korzysta z centralnego ogrzewania, a 4,72% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu strzeleckiego.

  Powiat strzelecki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Kolonowskiem
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 038 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 324,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  324,80
  Województwo
  388,00
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 93,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Kolonowskie
  93,40 m2
  Województwo
  82,00 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 30,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  30,30 m2
  woj. opolskie
  31,80 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,91 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,91
  Województwo
  4,18
  Polska
  3,83
 • 3,08 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,08
  Opolskie
  2,58
  Cała Polska
  2,42
 • 0,63 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,63
  Województwo
  0,62
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Kolonowskiem
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 8 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,50 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Kolonowskie
  2,50
  Opolskie
  3,50
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 47 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,88 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  5,88
  woj. opolskie
  4,34
  Cały kraj
  3,89
 • 14,71 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Kolonowskie
  14,71
  Województwo
  15,18
  Polska
  24,56
 • 1 239 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 154,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  154,9 m2
  woj. opolskie
  106,0 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,39 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,39 m2
  Opolskie
  0,37 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Kolonowskiem
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,13% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  99,13%
  Województwo
  98,44%
  Cały kraj
  97,75%
 • 94,61% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Kolonowskie
  94,61%
  Województwo
  97,49%
  Kraj
  95,18%
 • 90,56% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  90,56%
  Województwo
  95,94%
  Kraj
  93,75%
 • 78,32% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Kolonowskie
  78,32%
  Województwo
  85,05%
  Polska
  85,83%
 • 4,72% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Kolonowskie
  4,72%
  Opolskie
  50,68%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Kolonowskie - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Kolonowskiem na 1000 mieszkańców pracuje 285osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 41,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 58,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Kolonowskiem wynosiło w 2023 roku 4,4% (4,4% wśród kobiet i 4,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Kolonowskiem wynosiło 6 081,35 PLN, co odpowiada 90.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Kolonowskiego 31 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 52 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 21.

  10,8% aktywnych zawodowo mieszkańców Kolonowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 45,0% w przemyśle i budownictwie, a 17,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Kolonowskiem
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 285 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Kolonowskie
  285,0
  Województwo
  229,0
  Cały kraj
  259,0
 • 3,5% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 4,1% Kobiety
 • 3,0% Mężczyźni
 • Kolonowskie
  4,4%
  Opolskie
  5,9%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Kolonowskiem w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Kolonowskiem w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Kolonowskiem w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Kolonowskiem
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 239 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  6 081 PLN
  Opolskie
  6 134 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Kolonowskiem w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Kolonowskiem
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 31 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 52 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 21 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,68 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Kolonowskiem
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 10,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 11,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 45,0% Przemysł i budownictwo
 • 32,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 56,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 17,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 18,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 25,2% Pozostałe
 • 38,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Kolonowskiem w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Kolonowskiem
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 916 Pracujący ogółem
 • 383 Kobiety
 • 533 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Kolonowskiem w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,5% W wieku produkcyjnym
 • 55,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Kolonowskie, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  62,6
  woj. opolskie
  66,0
  Cały kraj
  69,0
 • 35,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  35,6
  Województwo
  39,3
  Cała Polska
  38,2
 • 131,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Kolonowskie
  131,6
  Opolskie
  147,3
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 58,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 55,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 38,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 44,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Kolonowskie - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Kolonowskiem w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 228 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 172 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 16 nowych podmiotów, a 14 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (21) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (7) w roku 2012. W tym samym okresie najwięcej (26) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (5) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Kolonowskiem najwięcej (14) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (216) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  6,1% (14) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 33,8% (77) podmiotów, a 60,1% (137) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Kolonowskiem najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (24.4%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 228 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 14 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 77 Przemysł i budownictwo
 • 137 Pozostała działalność
 • 16 Podmioty nowo zarejestrowane w Kolonowskiem w 2023 roku
 • 14 Podmioty wyrejestrowane w Kolonowskiem w 2023 roku
 • 172 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 216 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 216
 • 9 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 9
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 228 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 228
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 19 Spółki handlowe ogółem
 • 19
 • 2  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 14  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 14
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 14 Spółki cywilne ogółem
 • 14
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 172 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 42 Budownictwo
 • 42
 • 35 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 35
 • 19 Przetwórstwo przemysłowe
 • 19
 • 15 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 15
 • 12 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 12
 • 10 Pozostała działalność
 • 10
 • 10 Transport i gospodarka magazynowa
 • 10
 • 8 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 8
 • 6 Informacja i komunikacja
 • 6
 • 5 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 5
 • 4 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 4
 • 3 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 3
 • 1 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 1
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kolonowskie - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Kolonowskiem stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 43 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,54 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Kolonowskiem wynosi 65,90% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Kolonowskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,56 (wykrywalność 61%) oraz przeciwko mieniu - 7,07 (wykrywalność 44%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,07 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,03 (37%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,18 (76%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Kolonowskiem
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Kolonowskiego.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Kolonowskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 43 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 43
 • 27 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 27
 • 7 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 7
 • 7 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 7
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 23 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 23
 • 13,54 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  13,54
  woj. opolskie
  17,34
  Polska
  22,81
 • 8,56 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,56
  Województwo
  10,21
  Polska
  12,98
 • 2,03 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,03
  Województwo
  4,50
  Cały kraj
  6,99
 • 2,07 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,07
  Województwo
  1,77
  Polska
  1,82
 • 0,18 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Kolonowskie
  0,18
  woj. opolskie
  0,36
  Polska
  0,35
 • 7,07 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,07
  woj. opolskie
  9,23
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Kolonowskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  66%
  woj. opolskie
  69%
  Polska
  71%
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  62%
  Województwo
  65%
  Polska
  63%
 • 37% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  37%
  Opolskie
  60%
  Cały kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  woj. opolskie
  99%
  Polska
  99%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  77%
  Województwo
  87%
  Kraj
  88%
 • 44% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  44%
  woj. opolskie
  50%
  Cała Polska
  51%

Kolonowskie - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Kolonowskiego wyniosła w 2022 roku 36,8 mln złotych, co daje 6,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 29.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Kolonowskiego - 31.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (17.8%) oraz na Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (9.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 5,8 mln złotych, czyli 15,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Kolonowskiego wyniosła w 2022 roku 33,5 mln złotych, co daje 5,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 3.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (38.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (26.9%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (15.6%). W budżecie Kolonowskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,2 tys złotych na mieszkańca (20,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 98,6 złotych na mieszkańca (1,7%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 15,2%.
 • Wydatki budżetu w Kolonowskiem według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Kolonowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Kolonowskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Kolonowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  15,5 mln

  2,6 tys(100%)

  18,3 mln

  3,1 tys(100%)

  18,8 mln

  3,2 tys(100%)

  22,0 mln

  3,7 tys(100%)

  22,8 mln

  3,9 tys(100%)

  24,7 mln

  4,3 tys(100%)

  28,4 mln

  5,0 tys(100%)

  36,8 mln

  6,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  6,1 mln

  1,8 tys(39.3%)

  6,7 mln

  2,0 tys(36.5%)

  6,8 mln

  2,1 tys(36.4%)

  8,9 mln

  2,7 tys(40.5%)

  8,5 mln

  2,6 tys(37.5%)

  9,1 mln

  2,8 tys(36.8%)

  10,1 mln

  3,0 tys(35.5%)

  11,6 mln

  3,6 tys(31.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,1 mln

  621(13.4%)

  4,2 mln

  1,2 tys(22.8%)

  1,5 mln

  438(7.7%)

  1,6 mln

  466(7%)

  1,6 mln

  473(6.8%)

  1,4 mln

  430(5.7%)

  1,6 mln

  480(5.6%)

  6,5 mln

  2,0 tys(17.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  441,2 tys

  132(2.9%)

  309,6 tys

  92,8(1.7%)

  245,3 tys

  73,8(1.3%)

  345,3 tys

  104(1.6%)

  264,3 tys

  80,2(1.2%)

  565,4 tys

  172(2.3%)

  408,2 tys

  122(1.4%)

  3,6 mln

  1,1 tys(9.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,3 mln

  694(15%)

  2,3 mln

  677(12.3%)

  2,4 mln

  714(12.6%)

  2,6 mln

  793(12%)

  2,8 mln

  847(12.2%)

  2,4 mln

  736(9.8%)

  2,6 mln

  783(9.2%)

  3,1 mln

  985(8.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,1 mln

  343(7.4%)

  1,6 mln

  493(9%)

  1,4 mln

  424(7.5%)

  1,8 mln

  539(8.1%)

  951,7 tys

  289(4.2%)

  1,5 mln

  454(6%)

  4,0 mln

  1,2 tys(14%)

  2,8 mln

  868(7.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  169,8 tys

  50,8(1.1%)

  282,2 tys

  84,6(1.5%)

  307,2 tys

  92,4(1.6%)

  265,6 tys

  79,8(1.2%)

  361,4 tys

  110(1.6%)

  428,4 tys

  130(1.7%)

  344,6 tys

  103(1.2%)

  1,6 mln

  506(4.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  927,0 tys

  277(6%)

  579,7 tys

  174(3.2%)

  642,6 tys

  193(3.4%)

  581,2 tys

  175(2.6%)

  683,7 tys

  208(3%)

  816,5 tys

  248(3.3%)

  965,9 tys

  289(3.4%)

  1,3 mln

  396(3.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  441,7 tys

  132(2.9%)

  689,3 tys

  207(3.8%)

  258,1 tys

  77,6(1.4%)

  286,8 tys

  86,2(1.3%)

  506,1 tys

  154(2.2%)

  710,9 tys

  216(2.9%)

  295,5 tys

  88,4(1%)

  1,1 mln

  354(3.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  881,4 tys

  264(5.7%)

  705,0 tys

  211(3.9%)

  807,7 tys

  243(4.3%)

  912,4 tys

  274(4.1%)

  858,1 tys

  261(3.8%)

  708,0 tys

  215(2.9%)

  922,5 tys

  276(3.2%)

  924,6 tys

  289(2.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  66,3 tys

  19,8(0.4%)

  60,6 tys

  18,2(0.3%)

  72,2 tys

  21,7(0.4%)

  67,0 tys

  20,1(0.3%)

  69,9 tys

  21,2(0.3%)

  44,4 tys

  13,5(0.2%)

  51,5 tys

  15,4(0.2%)

  334,0 tys

  105(0.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  183,3 tys

  54,8(1.2%)

  188,3 tys

  56,5(1%)

  200,8 tys

  60,4(1.1%)

  197,6 tys

  59,4(0.9%)

  219,5 tys

  66,6(1%)

  226,8 tys

  68,8(0.9%)

  228,3 tys

  68,2(0.8%)

  217,9 tys

  68,2(0.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  207,2 tys

  62,0(1.3%)

  319,7 tys

  95,8(1.7%)

  57,7 tys

  17,4(0.3%)

  69,6 tys

  20,9(0.3%)

  339,7 tys

  103(1.5%)

  177,8 tys

  53,9(0.7%)

  387,8 tys

  116(1.4%)

  96,1 tys

  30,1(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  5,0 tys

  1,5(0%)

  11,5 tys

  3,5(0.1%)

  8,4 tys

  2,5(0%)

  4,8 tys

  1,4(0%)

  23,8 tys

  7,2(0.1%)

  35,9 tys

  10,9(0.1%)

  11,8 tys

  3,5(0%)

  58,8 tys

  18,4(0.2%)

  Handel

  [Dział 500]

  8,9 tys

  2,7(0.1%)

  12,6 tys

  3,8(0.1%)

  12,7 tys

  3,8(0.1%)

  12,7 tys

  3,8(0.1%)

  13,6 tys

  4,1(0.1%)

  11,2 tys

  3,4(0%)

  21,6 tys

  6,4(0.1%)

  18,9 tys

  5,9(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  78,5 tys

  23,5(0.5%)

  14,0 tys

  4,2(0.1%)

  21,5 tys

  6,5(0.1%)

  19,5 tys

  5,9(0.1%)

  13,0 tys

  4,0(0.1%)

  11,5 tys

  3,5(0%)

  15,2 tys

  4,5(0.1%)

  18,2 tys

  5,7(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  61,3 tys

  18,3(0.4%)

  61,6 tys

  18,5(0.3%)

  75,0 tys

  22,6(0.4%)

  69,3 tys

  20,8(0.3%)

  79,0 tys

  24,0(0.3%)

  69,9 tys

  21,2(0.3%)

  94,3 tys

  28,2(0.3%)

  14,6 tys

  4,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  54,7 tys

  16,4(0.4%)

  7,0 tys

  2,1(0%)

  1,3 tys

  0,4(0%)

  92,7 tys

  27,8(0.4%)

  60,8 tys

  18,4(0.3%)

  58,7 tys

  17,8(0.2%)

  4,5 tys

  1,3(0%)

  1,2 tys

  0,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,2 tys

  0,4(0%)

  778

  0,2(0%)

  1 000

  0,3(0%)

  1,5 tys

  0,5(0%)

  500

  0,2(0%)

  400

  0,1(0%)

  1,3 tys

  0,4(0%)

  971

  0,3(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  80,6 tys

  24,1(0.5%)

  29,9 tys

  9,0(0.2%)

  2,7 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  239,5 tys

  71,6(1.5%)

  285,7 tys

  85,6(1.6%)

  315,6 tys

  95,0(1.7%)

  325,7 tys

  97,9(1.5%)

  298,8 tys

  90,7(1.3%)

  9,2 tys

  2,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  8,3 tys

  2,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  3,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  ----
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Kolonowskiem według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Kolonowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Kolonowskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Kolonowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  17,0 mln

  2,8 tys(100%)

  18,1 mln

  3,0 tys(100%)

  19,7 mln

  3,3 tys(100%)

  21,6 mln

  3,7 tys(100%)

  23,5 mln

  4,0 tys(100%)

  26,7 mln

  4,7 tys(100%)

  32,3 mln

  5,7 tys(100%)

  33,5 mln

  5,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,3 mln

  1,9 tys(36.9%)

  7,2 mln

  2,1 tys(39.7%)

  7,5 mln

  2,3 tys(38.2%)

  8,7 mln

  2,6 tys(40.1%)

  8,8 mln

  2,7 tys(37.5%)

  9,3 mln

  2,8 tys(34.9%)

  9,6 mln

  2,9 tys(29.8%)

  12,8 mln

  4,0 tys(38.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  6,2 mln

  1,9 tys(36.7%)

  6,2 mln

  1,9 tys(34.5%)

  6,1 mln

  1,8 tys(31%)

  6,4 mln

  1,9 tys(29.5%)

  7,0 mln

  2,1 tys(29.8%)

  7,8 mln

  2,4 tys(29.3%)

  9,1 mln

  2,7 tys(28.3%)

  9,0 mln

  2,8 tys(26.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,2 mln

  374(7.4%)

  3,2 mln

  956(17.7%)

  496,3 tys

  149(2.5%)

  514,9 tys

  155(2.4%)

  477,7 tys

  145(2%)

  420,9 tys

  128(1.6%)

  444,3 tys

  133(1.4%)

  5,2 mln

  1,6 tys(15.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,0 mln

  304(6%)

  557,2 tys

  167(3.1%)

  707,1 tys

  213(3.6%)

  978,5 tys

  294(4.5%)

  667,6 tys

  203(2.8%)

  685,0 tys

  208(2.6%)

  4,1 mln

  1,2 tys(12.6%)

  1,0 mln

  321(3.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  600,6 tys

  180(3.5%)

  15,4 tys

  4,6(0.1%)

  234,3 tys

  70,5(1.2%)

  512,8 tys

  154(2.4%)

  22,2 tys

  6,7(0.1%)

  2,9 tys

  0,9(0%)

  1,1 mln

  331(3.4%)

  713,4 tys

  223(2.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  288,5 tys

  86,3(1.7%)

  310,2 tys

  93,0(1.7%)

  864,3 tys

  260(4.4%)

  457,6 tys

  138(2.1%)

  993,4 tys

  302(4.2%)

  1,8 mln

  539(6.6%)

  826,6 tys

  247(2.6%)

  711,9 tys

  223(2.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  309,4 tys

  92,6(1.8%)

  50,5 tys

  15,2(0.3%)

  32,0 tys

  9,6(0.2%)

  30,2 tys

  9,1(0.1%)

  20,7 tys

  6,3(0.1%)

  28,4 tys

  8,6(0.1%)

  26,9 tys

  8,0(0.1%)

  401,9 tys

  126(1.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  88,6 tys

  26,5(0.5%)

  76,6 tys

  23,0(0.4%)

  61,8 tys

  18,6(0.3%)

  47,5 tys

  14,3(0.2%)

  56,8 tys

  17,2(0.2%)

  119,1 tys

  36,1(0.4%)

  140,6 tys

  42,0(0.4%)

  326,1 tys

  102(1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  37,2 tys

  11,1(0.2%)

  220,0 tys

  65,9(1.2%)

  35,0 tys

  10,5(0.2%)

  36,6 tys

  11,0(0.2%)

  195,4 tys

  59,3(0.8%)

  117,0 tys

  35,5(0.4%)

  116,1 tys

  34,7(0.4%)

  58,0 tys

  18,2(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  440,0 tys

  132(2.6%)

  165,5 tys

  49,6(0.9%)

  1,7 tys

  0,5(0%)

  41,0 tys

  12,3(0.2%)

  70,8 tys

  21,5(0.3%)

  75,2 tys

  22,8(0.3%)

  18,5 tys

  5,5(0.1%)

  6,0 tys

  1,9(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  205,9 tys

  61,6(1.2%)

  2,1 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,1 tys

  1,8(0%)

  4,4 tys

  1,4(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  26,8 tys

  8,0(0.2%)

  25,9 tys

  7,7(0.1%)

  26,2 tys

  7,9(0.1%)

  31,5 tys

  9,5(0.1%)

  37,7 tys

  11,4(0.2%)

  19,7 tys

  6,0(0.1%)

  31,4 tys

  9,4(0.1%)

  3,7 tys

  1,1(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  114,8 tys

  34,3(0.7%)

  4,9 tys

  1,5(0%)

  13,1 tys

  3,9(0.1%)

  28,9 tys

  8,7(0.1%)

  7,7 tys

  2,3(0%)

  8,9 tys

  2,7(0%)

  9,4 tys

  2,8(0%)

  3,0 tys

  0,9(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  45,1 tys

  13,5(0.3%)

  8,1 tys

  2,4(0%)

  7,5 tys

  2,3(0%)

  4,3 tys

  1,3(0%)

  4,3 tys

  1,3(0%)

  4,0 tys

  1,2(0%)

  2,9 tys

  0,9(0%)

  2,5 tys

  0,8(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  54,7 tys

  16,4(0.3%)

  7,0 tys

  2,1(0%)

  1,3 tys

  0,4(0%)

  92,7 tys

  27,8(0.4%)

  60,8 tys

  18,4(0.3%)

  58,7 tys

  17,8(0.2%)

  4,5 tys

  1,3(0%)

  1,2 tys

  0,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  992

  0,3(0%)

  778

  0,2(0%)

  1 000

  0,3(0%)

  1,5 tys

  0,5(0%)

  500

  0,2(0%)

  400

  0,1(0%)

  800

  0,2(0%)

  971

  0,3(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  239

  0,1(0%)

  297

  0,1(0%)

  179

  0,1(0%)

  179

  0,1(0%)

  119

  0,0(0%)

  117

  0,0(0%)

  535,4 tys

  160(1.7%)

  270

  0,1(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  818

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  3,2 tys

  0,9(0%)

  26,9 tys

  8,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Kolonowskie - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 689 mieszkańców Kolonowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 323 kobiet oraz 367 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 8,6% średnie ogólnokształcące, a 20,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 31,5% mieszkańców Kolonowskiego, gimnazjalnym 2,9%, natomiast 13,7% podstawowym ukończonym. 2,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa opolskiego mieszkańcy Kolonowskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Kolonowskiem największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (24,0%) oraz wyższe (20,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (39,6%) oraz średnie zawodowe (22,3%).

  W roku 2022 w Kolonowskiem mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 104 dzieci (47 dziewczynek oraz 57 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Kolonowskiem mieściło się 1 przedszkole, w którym do 2 oddziałów uczęszczało 49 dzieci (26 dziewczynek oraz 23 chłopców). Dostępnych było 50 miejsc.

  19,8% mieszkańców Kolonowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,5% wśród dziewczynek i 20,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 134 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,02 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 23 oddziałach uczyło się 319 uczniów (163 kobiety oraz 156 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Kolonowskiem placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 12 oddziałach uczyło się 205 uczniów (95 kobiet oraz 110 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,1% ludności (31,3% wśród dziewczynek i 27,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 13,9 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 121,76.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,1% mieszkańców (15,0% wśród dziewczyn i 15,1% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,8% mieszkańców Kolonowskiego w wieku potencjalnej nauki (22,7% kobiet i 22,9% mężczyzn).

 • 17,4% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  17,4%
  Województwo
  21,2%
  Polska
  25,2%
 • 20,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Kolonowskie
  31,5%
  Województwo
  34,9%
  Polska
  35,2%
 • 32,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • Kolonowskie
  2,4%
  Województwo
  3,1%
  Kraj
  3,3%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 8,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  8,6%
  Opolskie
  10,9%
  Cały kraj
  11,9%
 • 10,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  20,5%
  Opolskie
  20,9%
  Cała Polska
  20,0%
 • 18,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 31,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Kolonowskie
  31,5%
  Województwo
  25,7%
  Kraj
  21,2%
 • 24,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 39,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  2,9%
  Opolskie
  2,9%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Kolonowskie
  13,7%
  woj. opolskie
  12,3%
  Kraj
  12,3%
 • 17,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 10,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Kolonowskie
  2,9%
  Województwo
  3,0%
  Cała Polska
  3,1%
 • 2,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Kolonowskiem
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1134 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 134,0
  Województwo
  953,0
  Polska
  927,0
 • 1,02 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Kolonowskie
  1,02
  Opolskie
  0,79
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 4 Oddziały
 • 1 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 100 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Kolonowskie) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 104 Dzieci
 • 47 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 57 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 45,2%
  54,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 23 3 lata
 • 23
 • 31 4 lata
 • 31
 • 22 5 lata
 • 22
 • 25 6 lat
 • 25
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 13 3 lata
 • 13
 • 12 4 lata
 • 12
 • 12 5 lata
 • 12
 • 7 6 lat
 • 7
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 10 3 lata
 • 10
 • 19 4 lata
 • 19
 • 10 5 lata
 • 10
 • 18 6 lat
 • 18
 • 26 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 7,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 7,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 2,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Kolonowskiem(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kolonowskiem aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 KOLONOWSKIE
  Publiczne
  77 461-14-55
  ul. KS. CZERWIONKI 10
  47-110 Kolonowskie
  2497
 • Szkoły podstawowe w Kolonowskiem
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Kolonowskie) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 23 Oddziały
 • 319 Uczniowie
 • 163 Kobiety
  (uczniowie)
 • 156 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 51,1%
  48,9%
 • 52 Uczniowie w 1 klasie
 • 28 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 24 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 52 Absolwenci
 • 27 Kobiety
  (absolwenci)
 • 25 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 13,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Kolonowskie
  13,9
  woj. opolskie
  15,9
  Kraj
  17,0
 •  
 • 26,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 22,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 121,76 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  121,76
  Województwo
  94,54
  Cała Polska
  95,96
 • 120,61 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  120,61
  Województwo
  93,41
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Kolonowskie) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Kolonowskie) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Kolonowskiem(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kolonowskiem aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kolonowskiem (Maria Skłodowska-Curie)
  Publiczna
  77 461-11-26
  77 461-11-26
  ul. 1 Maja 5
  47-110 Kolonowskie
  712511
  Publiczna Szkoła Podstawowa Staniszcze Wielkie-Kolonowskie 3 (Jan Paweł II)
  Publiczna
  77 461-11-58
  77 461-11-58
  ul. Jana Pawła II 4
  47-113 Kolonowskie
  710018
 • Edukacyjne grupy wieku w Kolonowskiem
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 19,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 20,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 31,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Kolonowskie, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Kolonowskie, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Kolonowskie, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kolonowskie - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Kolonowskiem

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Kolonowskiem w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Kolonowskiem
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Kolonowskiem: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Kolonowskiem 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 120 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 65 (uczestnicy: 3 399)
  • seanse filmowe: 1 (uczestnicy: 50)
  • wystawy: 3 (uczestnicy: 50)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 31)
  • koncerty: 3 (uczestnicy: 290)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 4 (uczestnicy: 85)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 20 (uczestnicy: 1 547)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 194)
  • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 50)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 30)
  • warsztaty: 26 (uczestnicy: 1 042)
  • inne: 1 (uczestnicy: 30)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 11 (członkowie: 145)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 19)
  • taneczne: 3 (członkowie: 48)
  • muzyczne: 4 (członkowie: 38)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 3 (członkowie: 40)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 20)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 20)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Według danych z 2022 w Kolonowskiem działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 16 631 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 15 768 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 5
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Kolonowskiem działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 932 członków. Zarejestrowano 106 ćwiczących (mężczyźni: 106, kobiety: 0, chłopcy do lat 18: 61, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywna była 1 sekcja sportowa. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Kolonowskiem w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Kolonowskiem
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Kolonowskiego znajdują się 2 zabytkowe obiekty wpisane do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Kolonowskiem
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Cmentarz powstania śląskie (data nieznana)dnia 1989-06-17, wykaz dokumentów: Ks.At.I-175/88 z 1989-06-17
  • Budynek administracyjny z 1780 r. (ul. Leśna 8)dnia 1996-04-09, wykaz dokumentów: 2359/96 z 1996-04-09
 • Formy ochrony przyrody w Kolonowskiem
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Kolonowskiego znajduje się 27 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Kolonowskiem
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Lasy Stobrawsko - Turawskie - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie są największym obszarem chronionego krajobrazu w województwie opolskim położonym w mezoregionie Równina Opolska. Obszar ten zajmuje część prawego dorzecza Odry na południe od Stobrawy i na północ od Garbu Tarnogórskiego suwając się na wschód wzdłuż biegu Małej Panwi. Powierzchnię terenu budują zwydmione piaski porośnięte przez Bory Stobrawskie. Przez środek obszaru przepływa Mała Panew na której w Turawie utworzono zbiornik Jezioro Turawskie - jeden z zasilających żeglugę na Odrze ale także wykorzystywany do celów rekreacyjnych. Wschodnia część regionu (Obniżenie Małej Panwi) stanowi szlak komunikacyjny ze wschodu na zachód, Data ustanowienia: 1989-01-01, Opis granicy: Położenie obszaru chronionego krajobrazu określa mapa w skali 1:150 000 stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały., Powierzchnia: 119061.7 ha
  • Dolina Małej Panwi - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 1106.27 ha
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Drzewa mocno rozproszone nie tworzą zwartej alei częścowo na obszarze leśnictwa piotrowina., Data ustanowienia: 1955-07-02, Opis granicy: Nadleśnictwo: Zawadzkie Obręb leśny: Kolonowskie Leśnictwo: Haraszowskie Oddz.: 218 219 238
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1955-07-02, Opis granicy: Nadleśnictwo: Zawadzkie Obręb leśny: Kolonowskie Leśnictwo: Haraszowskie Oddz.: 218
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1955-07-02, Opis granicy: Nadleśnictwo: Zawadzkie Obręb leśny: Kolonowskie Leśnictwo: Haraszowskie Oddz.: 238
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 2000-02-05, Opis granicy: Nadleśnictwo: Zawadzkie Obręb leśny: Kolonowskie Leśnictwo: Haraszowskie Oddz.:218
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 2000-02-05, Opis granicy: Nadleśnictwo: Zawadzkie Obręb leśny: Kolonowskie Leśnictwo: Haraszowskie Oddz.:218
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2000-02-05, Opis granicy: Nadleśnictwo: Zawadzkie Obręb leśny: Kolonowskie Leśnictwo: Haraszowskie Oddz.:219
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2000-02-05, Opis granicy: Nadleśnictwo: Zawadzkie Obręb leśny: Kolonowskie Leśnictwo: Haraszowskie Oddz.:241
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2000-02-05
  • Bagno - starorzecze (użytek ekologiczny)Data ustanowienia: 2005-07-29, Opis granicy: położone administracyjnie na terenie wsi Staniszcze Małe Gmina Kolonowskie obejmujące części działek rolnych o nr 973 952 972 971 970 969 968 965 964 963 962 959 956 954 951 944 943 942 941 961 958 953 950 945/1 949/1 960, Powierzchnia: 5.0 ha
  • Czarna Dziura - płaty nieużytkowanej roślinności (użytek ekologiczny)Data ustanowienia: 1997-02-14, Opis granicy: Równina Opolska działka nr 119, Powierzchnia: 2.79 ha
  • Grań - płaty nieużytkowanej roślinności (użytek ekologiczny)Data ustanowienia: 1997-02-14, Opis granicy: Równina Opolska działki nr 50 51, Powierzchnia: 4.79 ha
  • Jaskółka - siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków (użytek ekologiczny)Cel: Zachowanie unikalnych biotopów łąkowych które podnoszą walory krajobrazowe obszarów leśnych zwiększają różnorodność gatunkową zachowują zasoby genowe chronionych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt, Data ustanowienia: 1997-02-14, Opis granicy: gmina Kolonowskie, Powierzchnia: 2.05 ha
  • Kiepka - płaty nieużytkowanej roślinności (użytek ekologiczny)Data ustanowienia: 1997-02-14, Opis granicy: Równina Opolska działka nr 86/1, Powierzchnia: 1.11 ha
  • Kumince - płaty nieużytkowanej roślinności (użytek ekologiczny)Data ustanowienia: 1997-02-14, Opis granicy: Równina Opolska działki nr 84 100 101, Powierzchnia: 10.31 ha
  • Laski - płaty nieużytkowanej roślinności (użytek ekologiczny)Data ustanowienia: 1997-02-14, Opis granicy: Równina Opolska działki nr 57//1 56 80/1 81/1, Powierzchnia: 6.95 ha
  • Mała Kobyła - płaty nieużytkowanej roślinności (użytek ekologiczny)Data ustanowienia: 1997-02-14, Opis granicy: Równina Opolska działki nr 77 78, Powierzchnia: 6.6 ha
  • Przy Czarnej Dziurze - płaty nieużytkowanej roślinności (użytek ekologiczny)Data ustanowienia: 2004-01-13, Opis granicy: Równina Opolska działka nr 104/2, Powierzchnia: 1.02 ha
  • Przy Myślińskiej - płaty nieużytkowanej roślinności (użytek ekologiczny)Data ustanowienia: 1997-02-14, Opis granicy: Równina Opolska działki nr 57//1 58/1, Powierzchnia: 4.33 ha
  • Rudzik - siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków (użytek ekologiczny)Cel: Zachowanie unikalnych biotopów łąkowych i ekotonowych które podnoszą walory krajobrazowe obszarów leśnych zwiększają różnorodność gatunkową zachowują zasoby genowe chronionych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt, Data ustanowienia: 1997-02-14, Opis granicy: gmina Kolonowskie, Powierzchnia: 3.02 ha
  • Rysi Kierz (Pysi Kierz) - płaty nieużytkowanej roślinności (użytek ekologiczny)Data ustanowienia: 1997-02-14, Opis granicy: Równina Opolska działka nr 54, Powierzchnia: 4.61 ha
  • Sowin - płaty nieużytkowanej roślinności (użytek ekologiczny)Data ustanowienia: 1997-02-14, Opis granicy: Równina Opolska działka nr 48, Powierzchnia: 2.12 ha
  • Wielka Kobyła - płaty nieużytkowanej roślinności (użytek ekologiczny)Data ustanowienia: 1997-02-14, Opis granicy: Równina Opolska działki nr 52 53, Powierzchnia: 20.95 ha
  • Kocia Góra - zespół przyrodniczo-krajobrazowyCel: Obszar wzniesień morenowych porośniętych lasami., Data ustanowienia: 2004-01-13, Powierzchnia: 370.36 ha
  • Nad Bziniczką - zespół przyrodniczo-krajobrazowyCel: Kompleks leśny położony wzdłuż środkowego odcinka rzeki Bziniczki., Data ustanowienia: 2004-01-13, Powierzchnia: 155.43 ha
  • Pod Dębami - zespół przyrodniczo-krajobrazowyCel: Kompleks leśny położony w dolinie rzeki Mała Panew., Data ustanowienia: 2004-01-13, Powierzchnia: 456.69 ha

Kolonowskie - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 15 wypadków drogowych w Kolonowskiem odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 13 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 469,3 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 62,6 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Kolonowskiem znajdowały się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu strzeleckiego.

  Powiat strzelecki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Kolonowskiem
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 15 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 13 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 6 Lekko ranni
 • 7 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Kolonowskiem w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 469,34 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  469,3
  woj. opolskie
  949,1
  Kraj
  1 100,9
 • 62,58 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  62,6
  Województwo
  120,1
  Cała Polska
  104,4
 • 406,76 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Kolonowskie
  406,8
  Opolskie
  1 107,3
  Kraj
  1 327,3
 • 13,33 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  13,3
  woj. opolskie
  12,7
  Cały kraj
  9,5
 • 86,67 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  86,7
  Województwo
  116,7
  Cały kraj
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 2 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Kolonowskiem w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 287,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  287,3 km
  Województwo
  681,6 km
  Kraj
  633,6 km
 • 4,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  4,2 km
  Opolskie
  6,8 km
  Polska
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Kolonowskie przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 463droga wojewódzka nr 463(Bierdzany - Ligota Turawska - Kadłub Turawski - Michalanka - Dylaki - Antoniów - Ozimek - Kolonowskie - Zawadzkie)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Kolonowskie przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 144Linia kolejowa nr 144: Tarnowskie Góry - Opole Główne [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Tarnowskie Góry - Tarnowskie Góry Strzybnica - Tworóg Brynek - Tworóg - Borowiany - Kielcza - Żędowice - Zawadzkie -Kolonowskie - Fosowskie - Staniszcze Małe - Krasiejów - Ozimek - Dębska Kuźnia - Chrząstowice - Suchy Bór Opolski - Opole Główne)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Kolonowskiem istnieje 45 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. Arki Bożka

  ul. Brzozowa

  ul. Bzów

  ul. Chabrów

  ul. Cmentarna

  ul. Dworcowa

  ul. Dzierżonia

  ul. Dębowa

  ul. Długa

  ul. Fabryczna

  ul. Haraszowskie

  ul. Hrabiego Colonny

  ul. Jana Pawła II

  ul. Klonowa

  ul. Kolejowa

  ul. Konopnickiej

  ul. Kościuszki

  ul. Krasińskiego

  ul. Kraszewskiego

  ul. Krzywa

  ul. Krótka

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Mickiewicza

  pl. Mikołaja Reja

  ul. Myśliniecka

  ul. Nowa

  ul. Opolska

  ul. Piastowska

  ul. Pluderska

  ul. Polna

  ul. Prosta

  ul. Prusa

  ul. Rzeczna

  ul. Różana

  ul. Sosnowa

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Słowackiego

  ul. Topolowa

  ul. Tulipanowa

  ul. Zakładowa

  ul. ks. Czerwionki

  ul. Żeromskiego