Sulechów w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie)

Sulechów - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Sulechów to miasto leżące w zachodniej Polsce. Należy do województwa lubuskiego, powiatu zielonogórskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Sulechów.
 • 16 750 Liczba mieszkańców
 • 6,9 km² Powierzchnia
 • 2 460,0 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • XII wiek Data założenia
 • XIII wiek Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 68 Numer kierunkowy
 • FZI Tablice rejestracyjne
 • Wojciech Kajetan Sołtys Burmistrz miasta
Sulechów na mapie
Identyfikatory
 • 15.625352.0832 Współrzędne GPS
 • 0809064 TERYT (TERC)
 • 0988595 SIMC
Herb miasta Sulechów
Sulechów herb
Flaga miasta Sulechów
Sulechów flaga

Sulechów - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
66-100Poczta Sulechów 001, ul. Aleje Wielkopolskie 4
66-100Skrytki Pocztowe Poczta Sulechów 001, ul. Aleje Wielkopolskie 4
66-101Poczta Sulechów 003, ul. Wojska Polskiego 18

Sulechów - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Sulechowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Zielonej Górze
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Kupiecka 65
65-426 Zielona Góra
Urząd Miejski Sulechów
(68) 385-11-00
(68) 385-46-86
Plac Ratuszowy 6
66-100 Sulechów

Sulechów - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Sulechów jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 16 750, z czego 51,6% stanowią kobiety, a 48,4% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców zmalała o 7,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubuskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Sulechowa zawarli w 2019 roku 91 małżeństw, co odpowiada 5,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,1% mieszkańców Sulechowa jest stanu wolnego, 55,7% żyje w małżeństwie, 4,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,4% to wdowy/wdowcy.

  Sulechów ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -7. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,42 na 1000 mieszkańców Sulechowa. W 2019 roku urodziło się 177 dzieci, w tym 45,8% dziewczynek i 54,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 414 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,92 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2018 roku 37,6% zgonów w Sulechowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,3% zgonów w Sulechowie były nowotwory, a 5,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Sulechowa przypada 10.93 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa lubuskiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2019 roku zarejestrowano 196 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 312 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Sulechowa -116. W tym samym roku 8 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 15 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -7.

  60,7% mieszkańców Sulechowa jest w wieku produkcyjnym, 16,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Sulechowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 16 750 Liczba mieszkańców
 • 8 639 Kobiety
 • 8 111 Mężczyźni
 • 51,6%
  48,4%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Sulechowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Sulechowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Sulechowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Sulechowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 42,1 latŚredni wiek mieszkańców
 • Miasto
  42,1 lat
  Lubuskie
  41,7 lat
  Cały kraj
  41,9 lat
 • 43,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Sulechów, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Sulechowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Sulechów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Sulechów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Sulechów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,1% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  30,2%
  woj. lubuskie
  30,0%
  Cała Polska
  28,8%
 • 25,5% Kobiety
  (Panny)
 • 35,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,7%Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  55,8%
  woj. lubuskie
  53,6%
  Polska
  55,8%
 • 54,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,4% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  8,2%
  woj. lubuskie
  9,1%
  Cały kraj
  9,6%
 • 13,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  4,7%
  Województwo
  6,0%
  Cały kraj
  5,0%
 • 5,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,1% Nieustalone
 • Miasto
  1,1%
  Lubuskie
  1,3%
  Cały kraj
  0,8%
 • 1,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Sulechowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Sulechowie w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • Sulechów
  5,4
  Województwo
  4,5
  Kraj
  4,8
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • Sulechów
  1,6
  woj. lubuskie
  1,7
  Polska
  1,7
 • 91 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Sulechowie w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Sulechowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • -7 Przyrost naturalny w roku 2019
 • -18 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 11 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,42 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -0,4
  woj. lubuskie
  -2,0
  Kraj
  -0,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Sulechowie w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Sulechowie w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Sulechowie w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Sulechowie w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 177 Urodzenia żywe
 • 81 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 96 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 45,8%
  54,2%
 • 10,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,5
  woj. lubuskie
  8,9
  Cała Polska
  9,8
 • 38,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  38,6
  woj. lubuskie
  38,2
  Kraj
  41,8
 • 9 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9
 • 49 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 49
 • 87 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 87
 • 77 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 77
 • 31 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 414 gŚrednia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 393 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 433 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 414 g
  Lubuskie
  3 351 g
  Cała Polska
  3 368 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 10 Waga 4500g - 4999g
 • 10
 • 72 Waga 4000g - 4499g
 • 72
 • 229 Waga 3500g - 3999g
 • 229
 • 272 Waga 3000g - 3499g
 • 272
 • 73 Waga 2500g - 2999g
 • 73
 • 23 Waga 2000g - 2499g
 • 23
 • 11 Waga 1500g - 1999g
 • 11
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,30 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,30
  woj. lubuskie
  1,33
  Cały kraj
  1,42
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,63
  woj. lubuskie
  0,66
  Cała Polska
  0,69
 • 0,92 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,92
  woj. lubuskie
  0,82
  Kraj
  0,92
 • Statystyki zgonów w Sulechowie w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 184 Zgony
 • 99 Kobiety
  (Zgony)
 • 85 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 53,8%
  46,2%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 10,9 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  10,9
  woj. lubuskie
  10,9
  Cały kraj
  10,7
 • 109,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  109,2
  woj. lubuskie
  122,5
  Cały kraj
  109,3
 • 2,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  2,9
  Województwo
  3,2
  Cały kraj
  3,8
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,4
  Województwo
  3,5
  Polska
  3,1
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,3
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie zielonogórskim w latach 2002-2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  37,6%
  Województwo
  37,2%
  Polska
  40,5%
 • 25,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  25,3%
  Lubuskie
  25,6%
  Cała Polska
  26,4%
 • 5,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  5,4%
  Lubuskie
  5,7%
  Cały kraj
  6,7%
 • 6,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Lubuskie
  6,1
  Cały kraj
  9,8
 • 68,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. lubuskie
  68,0
  Kraj
  72,2
 • 240,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  240,8
  Województwo
  277,2
  Cała Polska
  284,5
 • 264,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  264,8
  Kraj
  263,9
 • 357,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 379,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 334,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Sulechów
  357,2
  woj. lubuskie
  402,4
  Cały kraj
  437,2
 • 73,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 44,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 101,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  73,2
  Lubuskie
  87,2
  Cały kraj
  71,0
 • 15,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Sulechów
  15,7
  woj. lubuskie
  35,7
  Kraj
  34,8
 • 7,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Sulechów
  7,8
  Województwo
  9,6
  Kraj
  8,0
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,9%
  Lubuskie
  0,9%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 196 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 110 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 86 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 6 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 312 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 159 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 153 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 15 Wymeldowania za granicę
 • 4 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 11 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -123 Saldo migracji
 • -51 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -72 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -116 Saldo migracji wewnętrznych
 • -49 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -67 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -7 Saldo migracji zagranicznych
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -5 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Sulechowie w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Sulechowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 14,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Sulechów, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Sulechów - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w Sulechowie oddano do użytku 49 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,93 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Sulechowie to 6 553 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 387 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa lubuskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  81,6% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 18,4% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Sulechowie to 3,94 i jest porównywalna do przeciętnej liczby izb dla województwa lubuskiego oraz nieznacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2019 roku w Sulechowie to 86,00 m2 i jest mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubuskiego oraz porównywalna do przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,66% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,46% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,17% mieszkań posiada łazienkę, 87,29% korzysta z centralnego ogrzewania, a 96,47% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w Sulechowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 6 553 Liczba nieruchomości w 2019 roku
 • 387,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Sulechów
  387,20
  woj. lubuskie
  371,60
  Cała Polska
  380,50
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 65,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  65,10 m2
  Lubuskie
  73,80 m2
  Polska
  74,20 m2
 • 25,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Sulechów
  25,20 m2
  Województwo
  27,40 m2
  Kraj
  28,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 3,65 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Sulechów
  3,65
  Lubuskie
  3,97
  Cała Polska
  3,82
 • 2,58 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,58
  Województwo
  2,69
  Cały kraj
  2,63
 • 0,71 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,71
  woj. lubuskie
  0,68
  Kraj
  0,69
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Sulechowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 49 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2019 roku
 • 2,93 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • Tutaj
  2,93
  Województwo
  4,09
  Cały kraj
  5,40
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 193 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2019
 • 3,94 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • Tutaj
  3,94
  Lubuskie
  4,06
  Kraj
  3,78
 • 11,52 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • Miasto
  11,52
  Województwo
  16,59
  Kraj
  20,42
 • 4 215 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2019
 • 86,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2019 roku)
 • Miasto
  86,0 m2
  Lubuskie
  92,7 m2
  Cała Polska
  88,6 m2
 • 0,25 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • Miasto
  0,25 m2
  Lubuskie
  0,38 m2
  Polska
  0,48 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Sulechowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 99,66% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  99,66%
  Lubuskie
  98,43%
  Polska
  96,88%
 • 98,46% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Sulechów
  98,46%
  woj. lubuskie
  96,00%
  Cała Polska
  93,83%
 • 96,17% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  96,17%
  Lubuskie
  93,45%
  Cała Polska
  91,54%
 • 87,29% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  87,29%
  woj. lubuskie
  81,86%
  Polska
  82,60%
 • 96,47% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  96,47%
  woj. lubuskie
  56,12%
  Polska
  55,52%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

Sulechów - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • W Sulechowie na 1000 mieszkańców pracuje 184osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 58,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 41,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Sulechowie wynosiło w 2019 roku 6,3% (8,1% wśród kobiet i 4,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubuskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Sulechowie wynosiło 4 330,43 PLN, co odpowiada 89.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Sulechowa 1 678 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 1 046 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -632.

  22,6% aktywnych zawodowo mieszkańców Sulechowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 35,1% w przemyśle i budownictwie, a 18,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Sulechowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 184 Pracujący na 1000 ludności (rok 2018)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Sulechów
  184,0
  woj. lubuskie
  233,0
  Cała Polska
  251,0
 • 6,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 9,2% Kobiety
 • 4,6% Mężczyźni
 • Miasto
  6,3%
  woj. lubuskie
  4,9%
  Polska
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Sulechowie w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Sulechowie w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Sulechowie w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Sulechowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 4 330 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 330 PLN
  Województwo
  4 240 PLN
  Polska
  4 835 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Sulechowie w latach 2002 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Sulechowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 678 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 1 046 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -632 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,62 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Sulechowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 22,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 22,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 22,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 35,1% Przemysł i budownictwo
 • 24,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 44,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 18,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 20,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 23,1% Pozostałe
 • 35,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Sulechowie w latach 2006 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Sulechowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 3 121 Pracujący ogółem
 • 1 828 Kobiety
 • 1 293 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Sulechowie w latach 1995 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 16,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,7% W wieku produkcyjnym
 • 54,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Sulechów, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 64,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  64,7
  Województwo
  65,8
  Polska
  66,7
 • 37,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Sulechów
  37,7
  woj. lubuskie
  35,8
  Kraj
  36,5
 • 139,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  139,8
  woj. lubuskie
  119,6
  Cały kraj
  121,0
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 63,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Sulechów - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W Sulechowie w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 826 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 202 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 184 nowe podmioty, a 111 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (184) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (143) w roku 2013. W tym samym okresie najwięcej (190) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (111) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Sulechowie najwięcej (126) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 758) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,0% (19) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,3% (408) podmiotów, a 76,6% (1 399) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Sulechowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.5%) oraz Budownictwo (19.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 1 826 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 19 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 408 Przemysł i budownictwo
 • 1 399 Pozostała działalność
 • 184 Podmioty nowo zarejestrowane w Sulechowie w 2019 roku
 • 111 Podmioty wyrejestrowane w Sulechowie w 2019 roku
 • 1 202 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 758 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 758
 • 51 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 51
 • 16Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 16
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 1 825 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 825
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 Spółdzielnie ogółem
 • 6
 • 148 Spółki handlowe ogółem
 • 148
 • 19  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 19
 • 114  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 114
 • 19    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 19
 • 126 Spółki cywilne ogółem
 • 126
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 202 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 307 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 307
 • 231 Budownictwo
 • 231
 • 105 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 105
 • 94 Przetwórstwo przemysłowe
 • 94
 • 91 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 91
 • 90 Transport i gospodarka magazynowa
 • 90
 • 83 Pozostała działalność
 • 83
 • 37 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 37
 • 35 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 35
 • 33 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 33
 • 30 Informacja i komunikacja
 • 30
 • 26 Edukacja
 • 26
 • 16 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 16
 • 10 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 10
 • 6 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 6
 • 5 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 5
 • 3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Sulechów - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w Sulechowie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 288 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,18 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Sulechowie wynosi 68,40% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa lubuskiego oraz mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Sulechowa najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,59 (wykrywalność 62%) oraz przeciwko mieniu - 7,39 (wykrywalność 35%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,05 (98%), o charakterze gospodarczym - 1,69 (62%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,46 (85%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Sulechowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Sulechowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Sulechów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 288 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 288
 • 211 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 211
 • 28 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 28
 • 34 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 34
 • 8 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 8
 • 124 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 124
 • 17,18 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Sulechów
  17,18
  woj. lubuskie
  25,51
  Cała Polska
  20,75
 • 12,59 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  12,59
  woj. lubuskie
  17,28
  Kraj
  13,21
 • 1,69 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Sulechów
  1,69
  Województwo
  5,02
  Polska
  4,88
 • 2,05 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,05
  Województwo
  2,18
  Kraj
  1,86
 • 0,46 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,46
  Województwo
  0,62
  Polska
  0,43
 • 7,39 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,39
  Województwo
  12,01
  Kraj
  9,85
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Sulechów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  68%
  Lubuskie
  72%
  Cały kraj
  73%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  63%
  Województwo
  66%
  Cały kraj
  65%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  63%
  woj. lubuskie
  81%
  Kraj
  82%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Sulechów
  98%
  woj. lubuskie
  97%
  Polska
  99%
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Sulechów
  86%
  Lubuskie
  84%
  Cała Polska
  86%
 • 36% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  36%
  woj. lubuskie
  51%
  Cały kraj
  53%

Sulechów - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Suma wydatków z budżetu Sulechowa wyniosła w 2018 roku 114,9 mln złotych, co daje 4,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 7.9% w porównaniu do roku 2017. Największa część budżetu Sulechowa - 39.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (9%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (7.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 16,8 mln złotych, czyli 14,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Sulechowa wyniosła w 2018 roku 120,6 mln złotych, co daje 4,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 10.4% w porównaniu do roku 2017. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (40.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (17%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (6.1%). W budżecie Sulechowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 800 złotych na mieszkańca (17,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 22,3 złotych na mieszkańca (0,5%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 18,0%.
 • Wydatki budżetu w Sulechowie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Sulechowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Sulechów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Sulechowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  66,6 mln

  2,5 tys(100%)

  66,5 mln

  2,5 tys(100%)

  67,7 mln

  2,5 tys(100%)

  75,1 mln

  2,8 tys(100%)

  78,6 mln

  3,0 tys(100%)

  89,5 mln

  3,4 tys(100%)

  106,2 mln

  4,0 tys(100%)

  114,9 mln

  4,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  27,5 mln

  1,6 tys(41.3%)

  29,4 mln

  1,7 tys(44.3%)

  29,9 mln

  1,7 tys(44.2%)

  32,7 mln

  1,9 tys(43.6%)

  33,1 mln

  1,9 tys(42.1%)

  32,7 mln

  1,9 tys(36.6%)

  35,6 mln

  2,1 tys(33.5%)

  45,5 mln

  2,7 tys(39.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,9 mln

  332(8.8%)

  6,5 mln

  369(9.8%)

  6,9 mln

  394(10.2%)

  7,3 mln

  420(9.7%)

  7,4 mln

  433(9.5%)

  6,5 mln

  382(7.3%)

  7,8 mln

  460(7.4%)

  10,4 mln

  613(9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,1 mln

  174(4.6%)

  2,4 mln

  137(3.6%)

  2,6 mln

  148(3.8%)

  4,7 mln

  273(6.3%)

  5,4 mln

  316(6.9%)

  5,7 mln

  334(6.4%)

  7,1 mln

  415(6.6%)

  8,5 mln

  501(7.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  13,6 mln

  772(20.4%)

  13,4 mln

  760(20.2%)

  14,1 mln

  808(20.8%)

  15,2 mln

  880(20.3%)

  16,4 mln

  955(20.9%)

  28,7 mln

  1,7 tys(32%)

  7,0 mln

  413(6.6%)

  7,0 mln

  411(6.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,5 mln

  196(5.2%)

  2,8 mln

  161(4.3%)

  3,5 mln

  198(5.1%)

  2,8 mln

  160(3.7%)

  3,3 mln

  190(4.2%)

  4,1 mln

  241(4.6%)

  4,0 mln

  235(3.8%)

  4,5 mln

  263(3.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  2,4 mln

  139(3.7%)

  3,5 mln

  197(5.2%)

  2,9 mln

  166(4.3%)

  3,9 mln

  225(5.2%)

  3,1 mln

  179(3.9%)

  2,7 mln

  161(3.1%)

  2,9 mln

  173(2.8%)

  3,4 mln

  203(3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,0 mln

  227(6%)

  1,3 mln

  71,2(1.9%)

  1,7 mln

  100(2.6%)

  2,9 mln

  166(3.8%)

  5,0 mln

  293(6.4%)

  3,1 mln

  184(3.5%)

  6,0 mln

  350(5.6%)

  2,9 mln

  173(2.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,6 mln

  148(3.9%)

  2,1 mln

  117(3.1%)

  2,3 mln

  129(3.3%)

  2,3 mln

  131(3%)

  1,7 mln

  101(2.2%)

  2,1 mln

  124(2.4%)

  3,3 mln

  196(3.1%)

  2,5 mln

  147(2.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  559,5 tys

  31,7(0.8%)

  653,2 tys

  36,9(1%)

  736,8 tys

  42,2(1.1%)

  652,2 tys

  37,7(0.9%)

  680,7 tys

  39,6(0.9%)

  725,2 tys

  42,5(0.8%)

  1,5 mln

  85,7(1.4%)

  1,1 mln

  63,5(0.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  882,3 tys

  50,0(1.3%)

  830,0 tys

  46,9(1.2%)

  685,0 tys

  39,2(1%)

  552,6 tys

  31,9(0.7%)

  514,9 tys

  30,0(0.7%)

  1,5 mln

  86,8(1.7%)

  808,5 tys

  47,5(0.8%)

  617,7 tys

  36,5(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  391,6 tys

  22,2(0.6%)

  401,7 tys

  22,7(0.6%)

  349,7 tys

  20,0(0.5%)

  402,3 tys

  23,2(0.5%)

  497,9 tys

  29,0(0.6%)

  589,3 tys

  34,5(0.7%)

  533,2 tys

  31,3(0.5%)

  604,7 tys

  35,7(0.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,5 mln

  87,2(2.3%)

  1,9 mln

  106(2.8%)

  1,3 mln

  76,4(2%)

  938,9 tys

  54,2(1.3%)

  685,4 tys

  39,9(0.9%)

  553,8 tys

  32,4(0.6%)

  501,5 tys

  29,5(0.5%)

  433,1 tys

  25,6(0.4%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  45,9 tys

  2,6(0.1%)

  4,5 tys

  0,3(0%)

  4,5 tys

  0,3(0%)

  166,7 tys

  9,6(0.2%)

  165,7 tys

  9,6(0.2%)

  25,5 tys

  1,5(0%)

  8,0 tys

  0,5(0%)

  206,1 tys

  12,2(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  104,8 tys

  5,9(0.2%)

  100,1 tys

  5,7(0.2%)

  139,1 tys

  8,0(0.2%)

  124,4 tys

  7,2(0.2%)

  169,6 tys

  9,9(0.2%)

  57,8 tys

  3,4(0.1%)

  185,1 tys

  10,9(0.2%)

  200,4 tys

  11,8(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  238,2 tys

  13,5(0.4%)

  277,3 tys

  15,7(0.4%)

  358,0 tys

  20,5(0.5%)

  399,3 tys

  23,1(0.5%)

  296,2 tys

  17,2(0.4%)

  212,5 tys

  12,5(0.2%)

  146,2 tys

  8,6(0.1%)

  123,9 tys

  7,3(0.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  39,0 tys

  2,3(0%)

  119,5 tys

  7,0(0.1%)

  337,2 tys

  19,8(0.3%)

  68,1 tys

  4,0(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  128,0 tys

  7,3(0.2%)

  443,2 tys

  25,1(0.7%)

  238,0 tys

  13,6(0.4%)

  74,6 tys

  4,3(0.1%)

  24,6 tys

  1,4(0%)

  9,7 tys

  0,6(0%)

  21,8 tys

  1,3(0%)

  9,8 tys

  0,6(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,1(0%)

  1,9 tys

  0,1(0%)

  1,9 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  750

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  996

  0,1(0%)

  1,7 tys

  0,1(0%)

  1,5 tys

  0,1(0%)

  1,9 tys

  0,1(0%)

  1,6 tys

  0,1(0%)

  1,8 tys

  0,1(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  168,4 tys

  9,5(0.3%)

  417,7 tys

  23,6(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  6,4 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Sulechowie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Sulechowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Sulechów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Sulechowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  64,4 mln

  2,4 tys(100%)

  66,2 mln

  2,5 tys(100%)

  72,2 mln

  2,7 tys(100%)

  77,0 mln

  2,9 tys(100%)

  82,8 mln

  3,1 tys(100%)

  91,6 mln

  3,5 tys(100%)

  108,9 mln

  4,1 tys(100%)

  120,6 mln

  4,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  29,5 mln

  1,7 tys(45.9%)

  31,5 mln

  1,8 tys(47.6%)

  35,4 mln

  2,0 tys(49.1%)

  38,0 mln

  2,2 tys(49.4%)

  36,7 mln

  2,1 tys(44.3%)

  36,7 mln

  2,1 tys(40%)

  39,8 mln

  2,3 tys(36.6%)

  48,4 mln

  2,9 tys(40.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  15,2 mln

  860(23.6%)

  15,1 mln

  855(22.8%)

  15,5 mln

  886(21.4%)

  15,8 mln

  910(20.5%)

  16,6 mln

  964(20%)

  17,7 mln

  1,0 tys(19.3%)

  18,6 mln

  1,1 tys(17.1%)

  20,5 mln

  1,2 tys(17%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  4,4 mln

  251(6.9%)

  4,4 mln

  250(6.7%)

  5,7 mln

  325(7.9%)

  4,5 mln

  262(5.9%)

  5,1 mln

  295(6.1%)

  4,5 mln

  265(4.9%)

  11,9 mln

  700(10.9%)

  7,4 mln

  436(6.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,4 mln

  82,1(2.2%)

  1,8 mln

  103(2.8%)

  2,0 mln

  117(2.8%)

  3,2 mln

  186(4.2%)

  2,9 mln

  167(3.5%)

  2,7 mln

  157(2.9%)

  2,8 mln

  165(2.6%)

  6,1 mln

  360(5.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  670,2 tys

  38,0(1%)

  636,9 tys

  36,0(1%)

  667,3 tys

  38,2(0.9%)

  1,0 mln

  57,8(1.3%)

  3,4 mln

  200(4.1%)

  3,2 mln

  186(3.5%)

  2,8 mln

  163(2.5%)

  3,5 mln

  208(2.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  9,5 mln

  536(14.7%)

  9,6 mln

  541(14.4%)

  10,1 mln

  576(13.9%)

  11,1 mln

  638(14.4%)

  11,8 mln

  688(14.3%)

  24,0 mln

  1,4 tys(26.2%)

  2,6 mln

  151(2.4%)

  2,4 mln

  139(2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  283,0 tys

  16,0(0.4%)

  268,6 tys

  15,2(0.4%)

  237,4 tys

  13,6(0.3%)

  334,6 tys

  19,3(0.4%)

  2,4 mln

  141(2.9%)

  465,9 tys

  27,3(0.5%)

  681,9 tys

  40,1(0.6%)

  1,9 mln

  112(1.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,1 mln

  64,7(1.8%)

  282,9 tys

  16,0(0.4%)

  534,2 tys

  30,6(0.7%)

  908,5 tys

  52,4(1.2%)

  1,6 mln

  92,8(1.9%)

  203,1 tys

  11,9(0.2%)

  740,7 tys

  43,5(0.7%)

  1,6 mln

  97,5(1.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  887,8 tys

  50,3(1.4%)

  1,3 mln

  73,5(2%)

  768,2 tys

  44,0(1.1%)

  787,9 tys

  45,5(1%)

  1,1 mln

  62,7(1.3%)

  1,0 mln

  61,0(1.1%)

  1,0 mln

  61,0(1%)

  1,0 mln

  61,2(0.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  414,5 tys

  23,5(0.6%)

  719,1 tys

  40,7(1.1%)

  842,8 tys

  48,3(1.2%)

  816,5 tys

  47,1(1.1%)

  795,7 tys

  46,3(1%)

  543,9 tys

  31,9(0.6%)

  512,6 tys

  30,1(0.5%)

  535,7 tys

  31,6(0.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  285,3 tys

  16,2(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,3 tys

  0,1(0%)

  3,0

  0,0(0%)

  27,0 tys

  1,6(0%)

  580,1 tys

  34,1(0.5%)

  484,3 tys

  28,6(0.4%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  45,9 tys

  2,6(0.1%)

  4,5 tys

  0,3(0%)

  4,5 tys

  0,3(0%)

  166,7 tys

  9,6(0.2%)

  165,7 tys

  9,6(0.2%)

  25,5 tys

  1,5(0%)

  8,0 tys

  0,5(0%)

  206,1 tys

  12,2(0.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  17,0 tys

  1,0(0%)

  159,2 tys

  9,4(0.1%)

  175,6 tys

  10,4(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  238,2 tys

  13,5(0.4%)

  225,1 tys

  12,7(0.3%)

  285,6 tys

  16,4(0.4%)

  305,2 tys

  17,6(0.4%)

  226,6 tys

  13,2(0.3%)

  170,5 tys

  10,0(0.2%)

  117,8 tys

  6,9(0.1%)

  134,1 tys

  7,9(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  450

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,1 tys

  0,4(0%)

  57,7 tys

  3,4(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  351,9 tys

  19,9(0.5%)

  343,5 tys

  19,4(0.5%)

  202,4 tys

  11,6(0.3%)

  100,1 tys

  5,8(0.1%)

  72,2 tys

  4,2(0.1%)

  431,9 tys

  25,3(0.5%)

  121,4 tys

  7,1(0.1%)

  22,2 tys

  1,3(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,1(0%)

  1,9 tys

  0,1(0%)

  1,9 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  750

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  996

  0,1(0%)

  1,7 tys

  0,1(0%)

  1,5 tys

  0,1(0%)

  1,9 tys

  0,1(0%)

  1,6 tys

  0,1(0%)

  1,8 tys

  0,1(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  326

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  20,3 tys

  1,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Sulechów - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 3 330 mieszkańców Sulechowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 563 kobiet oraz 1 767 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 14,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,3% wykształcenie policealne, 11,3% średnie ogólnokształcące, a 17,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 28,0% mieszkańców Sulechowa, gimnazjalnym 6,0%, natomiast 18,7% podstawowym ukończonym. 1,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa lubuskiego mieszkańcy Sulechowa mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Sulechowie największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (20,6%) oraz zasadnicze zawodowe (20,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (36,0%) oraz średnie zawodowe (17,6%).

  W roku 2018 w Sulechowie mieściło się 6 przedszkoli, w których do 36 oddziałów uczęszczało 778 dzieci (377 dziewczynek oraz 401 chłopców). Dostępne były 842 miejsca. Dla porównania w 2008 roku w Sulechowie mieściły się 3 przedszkola, w których do 16 oddziałów uczęszczało 426 dzieci (210 dziewczynek oraz 216 chłopców). Dostępnych było 415 miejsc.

  18,2% mieszkańców Sulechowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,5% wśród dziewczynek i 18,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 374 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,53 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 4 szkoły podstawowe, w których w 80 oddziałach uczyło się 1 650 uczniów (820 kobiet oraz 830 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Sulechowie placówkę miały 3 szkoły podstawowe, w których w 57 oddziałach uczyło się 1 231 uczniów (551 kobiet oraz 680 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,5% ludności (28,5% wśród dziewczynek i 30,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 137,96.

  W Sulechowie znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 9 oddziałach uczyło się 255 uczniów (160 kobiet oraz 95 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 92 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Sulechowie placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 15 oddziałach uczyło się 409 uczniów (263 kobiety oraz 146 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 151 absolwentów.

  W Sulechowie znajduje się 1 Technikum, w którym w 15 oddziałach uczyło się 345 uczniów (150 kobiet oraz 195 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 100 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Sulechowie placówkę miała 1 Technikum, w którym w 22 oddziałach uczyło się 562 uczniów (269 kobiet oraz 293 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 68 absolwentów.

  W Sulechowie znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 7 oddziałach uczyło się 156 uczniów (53 kobiety oraz 103 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,6% mieszkańców (15,7% wśród dziewczyn i 15,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 28,3 uczniów. 22,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 23,0 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,6% mieszkańców Sulechowa w wieku potencjalnej nauki (25,0% kobiet i 26,1% mężczyzn).

 • 14,6% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  14,6%
  Lubuskie
  15,3%
  Cały kraj
  17,9%
 • 16,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 30,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  30,8%
  Województwo
  33,5%
  Kraj
  33,3%
 • 34,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 26,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,3% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,3%
  Lubuskie
  2,7%
  Cały kraj
  2,7%
 • 3,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,3%
  woj. lubuskie
  12,1%
  Cały kraj
  12,4%
 • 14,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  17,2%
  Województwo
  18,7%
  Cały kraj
  18,1%
 • 16,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 17,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 28,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  28,0%
  woj. lubuskie
  25,2%
  Cały kraj
  22,9%
 • 20,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 36,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Sulechów
  6,0%
  Województwo
  5,4%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 18,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  18,7%
  Lubuskie
  18,9%
  Cały kraj
  19,3%
 • 20,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Sulechów
  1,9%
  woj. lubuskie
  1,7%
  Polska
  1,4%
 • 2,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Sulechowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 1374 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 374,0
  Lubuskie
  851,0
  Cała Polska
  873,0
 • 0,53 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Miasto
  0,53
  Województwo
  0,89
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 6Przedszkola
 • 2 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 36 Oddziały
 • 5 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 2 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 842 Miejsca
 • 18 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Sulechów) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 778 Dzieci
 • 377 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 401 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,5%
  51,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 29 2 lata i mniej
 • 29
 • 166 3 lata
 • 166
 • 206 4 lata
 • 206
 • 182 5 lata
 • 182
 • 191 6 lat
 • 191
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 11 2 lata i mniej
 • 11
 • 80 3 lata
 • 80
 • 105 4 lata
 • 105
 • 87 5 lata
 • 87
 • 92 6 lat
 • 92
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 18 2 lata i mniej
 • 18
 • 86 3 lata
 • 86
 • 101 4 lata
 • 101
 • 95 5 lata
 • 95
 • 99 6 lat
 • 99
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • 107 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 49,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 49,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 4,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 15,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Sulechowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Sulechowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Nr 7 POD MUCHOMORKIEM
  Publiczne
  68 385-30-16
  68 385-53-79
  ul. os.Zacisze 3
  66-100 Sulechów
  614714
  Przedszkole Nr 5
  Publiczne
  68 385-25-12
  68 385-25-12
  ul. os.Nadodrzańskie 3B
  66-100 Sulechów
  511914
  Przedszkole Nr 6 TĘCZOWA SZÓSTKA
  Publiczne
  68 385-34-11
  68 385-34-11
  ul. Kościuszki 16
  66-100 Sulechów
  511811
  Przedszkole Specjalne
  Publiczne
  ul. Łączna 1
  66-100 Sulechów
  318-
  Niepubliczne Przedszkole "Gucio" (0)
  Niepubliczne
  66 739-48-12
  ul. Osiedle Nadodrzańskie 3a
  66-100 Sulechów
  ---
  Niepubliczne Przedszkole Dobra Wróżka
  Niepubliczne
  60 188-34-39
  ul. Konopnickiej 5
  66-100 Sulechów
  ---
 • Szkoły podstawowe w Sulechowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Sulechów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 71 Oddziały
 • 1 587 Uczniowie
 • 800 Kobiety
  (uczniowie)
 • 787 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,4%
  49,6%
 • 169 Uczniowie w 1 klasie
 • 82 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 87 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 149 Absolwenci 2016
 • 73 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 76 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 9 Oddziały
 • 63 Uczniowie
 • 20 Kobiety
  (uczniowie)
 • 43 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 31,7%
  68,3%
 • 6 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 11 Absolwenci 2016
 • 5 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 6 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 20,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  20,6
  Województwo
  17,8
  Cała Polska
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 20,6 Szkoły podstawowe ogółem
 • 20,6
 • 20,6 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 20,6
 • 22,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22,4
 • 7,0 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 7,0
 •  
 • 172,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 137,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 34,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 14,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 1 934 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 1 506 angielski
 • 428 niemiecki
 • 26 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 26 niemiecki
 •  
 • 137,96 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Sulechów
  137,96
  Lubuskie
  94,05
  Kraj
  95,46
 • 134,62 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  134,62
  Województwo
  92,12
  Cała Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Sulechów) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Sulechów) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Sulechowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Sulechowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sulechowie (Janusz Kusociński)
  Publiczna
  68 385-27-69
  68 385-64-34
  ul. Piaskowa 52
  66-100 Sulechów
  32756-
  Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sulechowie (generał Józef Bem)
  Publiczna
  68 385-27-94
  68 385-27-94
  ul. 31 Stycznia 23
  66-100 Sulechów
  2961561
  Szkoła Podstawowa Specjalna
  Publiczna
  ul. Łączna 1
  66-100 Sulechów
  538-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Sulechowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Sulechów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 8 Oddziały
 • 233 Uczniowie
 • 148 Kobiety
  (uczniowie)
 • 85 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 63,5%
  36,5%
 • 82 Uczniowie w 1 klasie
 • 53 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 29 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 92 Absolwenci
 • 57 Kobiety
  (absolwenci)
 • 35 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 1 Oddziały
 • 22 Uczniowie
 • 12 Kobiety
  (uczniowie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 54,5%
  45,5%
 • 10 Absolwenci
 • 4 Kobiety
  (absolwenci)
 • 6 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 28,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Sulechów
  28,3
  woj. lubuskie
  25,7
  Kraj
  26,2
 •  
 • 18,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 12,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Sulechów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 15 Oddziały
 • 345 Uczniowie
 • 150 Kobiety
  (uczniowie)
 • 195 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 43,5%
  56,5%
 • 86 Uczniowie w 1 klasie
 • 36 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 50 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 100 Absolwenci
 • 44 Kobiety
  (absolwenci)
 • 56 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Miasto
  23,0
  Województwo
  23,9
  Kraj
  23,8
 •  
 • 35,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 29,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Sulechów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 6 Oddziały
 • 150 Uczniowie
 • 51 Kobiety
  (uczniowie)
 • 99 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 34,0%
  66,0%
 • 82 Uczniowie w 1 klasie
 • 27 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 55 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 1 Oddziały
 • 6 Uczniowie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 33,3%
  66,7%
 • 3 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 22,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Sulechów
  22,3
  Województwo
  15,8
  Cała Polska
  17,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 22,3 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 22,3
 • 25,0 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 25,0
 • 6,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 6,0
 •  
 • 11,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych)
 • 7,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia specjalne dla młodzieży)
 • 1,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 1 361 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • niemiecki657
  • angielski647
  • francuski57
 • 657 niemiecki
 • 647 angielski
 • 57 francuski
 • 9 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 9 niemiecki
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Sulechowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Sulechowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum
  Publiczne
  68 385-26-86
  68 385-33-04
  ul. Piaskowa 53
  66-100 Sulechów
  17416-
  Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie
  Publiczne
  68 385-26-19
  68 476-53-52
  ul. Licealna 10
  66-100 Sulechów
  1332836
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  68 385-26-86
  68 385-33-04
  ul. Piaskowa 53
  66-100 Sulechów
  11267-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  68 385-26-86
  68 385-33-04
  ul. Piaskowa 53
  66-100 Sulechów
  238-
  Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
  Publiczna
  68 385-26-49
  68 385-26-49
  ul. Łączna 1
  66-100 Sulechów
  327-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna
  Publiczna
  ul. Łączna 1
  66-100 Sulechów
  213-
 • Edukacyjne grupy wieku w Sulechowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 18,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 30,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 10,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Sulechów, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Sulechów, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Sulechów, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Sulechów - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Sulechowie

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Sulechowie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Sulechowie
  (Źródło: GUS, 2019)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2019 roku w Sulechowie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 13 (przystosowane wejście do budynku: 13, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W Sulechowie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 271 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2019 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 215 (uczestnicy: 32 940)
  • seanse filmowe: 38 (uczestnicy: 2 900)
  • wystawy: 7 (uczestnicy: 720)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 7 (uczestnicy: 5 260)
  • koncerty: 34 (uczestnicy: 12 120)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 5 (uczestnicy: 480)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 6 (uczestnicy: 380)
  • konkursy: 7 (uczestnicy: 1 050)
  • pokazy teatralne: 24 (uczestnicy: 5 280)
  • konferencje: 3 (uczestnicy: 700)
  • interdyscyplinarne: 8 (uczestnicy: 1 100)
  • warsztaty: 62 (uczestnicy: 1 430)
  • inne: 14 (uczestnicy: 1 520)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 25 (członkowie: 200)
  • plastyczne/techniczne: 4 (członkowie: 32)
  • taneczne: 1 (członkowie: 12)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 30)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 16 (członkowie: 110)
  • inne: 1 (członkowie: 16)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2019 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 11 (członkowie: 202)
  • teatralne: 1 (członkowie: 10)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 28)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 50)
  • taneczne: 7 (członkowie: 114)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2019 w Sulechowie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 45 509 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 7 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 49 432 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2019 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 21
  • dostępne dla czytelników: 9
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 9
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Sulechowie działało 11 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 863 członków. Zarejestrowano 774 ćwiczących (mężczyźni: 411, kobiety: 363, chłopcy do lat 18: 332, dziewczęta do lat 18: 344). Aktywnych było 21 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (21), instruktora sportowego (23) oraz inne osoby (8).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Sulechowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Sulechowie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Sulechowa znajduje się 95 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Sulechowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Miasto (data nieznana)dnia 1955-06-04, wykaz dokumentów: I-27/55 z 1955-06-04; 58 z 1957-09-07; KOK-I-29/55-58-2164/75 z 1975-01-01
  • Ratusz z XVII w. (ul. Pl. Ratuszowy 6)dnia 1955-10-15, wykaz dokumentów: KOKons.I-37/55 z 1955-10-15
  • Mur miejski z XIV - XVIdnia 1961-03-20, wykaz dokumentów: K.O.K.I-165/61 z 1961-03-20; 1950 z 1971-04-21
  • Brama (data nieznana)dnia 1961-03-20, wykaz dokumentów: K.O.K.I-165/61 z 1961-03-20; 1950 z 1971-04-21
  • Kościół z XV w.dnia 1961-03-27, wykaz dokumentów: K.O.K.I-166/61 z 1961-03-27
  • Zbór z 1752 - 1779dnia 1961-03-27, wykaz dokumentów: K.O.K.I-167/61 z 1961-03-27; brak numeru z 2007-08-10
  • Plebania z XVIII w.dnia 1963-05-30, wykaz dokumentów: K.O.K.I-518/63 z 1963-05-30; K.O.K.I-1018/64 z 1964-03-20
  • Zamek z 1. poł. XIV w.dnia 1963-05-30, wykaz dokumentów: K.O.K.I-519/63 z 1963-05-30
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w.dnia 1963-05-30, wykaz dokumentów: K.O.K.I-520/63 z 1963-05-30
  • Inny budynek mieszkalny z końca XVIII w. (ul. Okrężna 14)dnia 1964-03-20, wykaz dokumentów: K.O.K.I-1012/64 z 1964-03-20
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Szkolna 5)dnia 1964-03-20, wykaz dokumentów: K.O.K.I-1013/64 z 1964-03-20
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Brama Piastowska 1)dnia 1964-03-20, wykaz dokumentów: K.O.K.I-1017/64 z 1964-03-20; brak numeru z 1999-08-30
  • Inny budynek mieszkalny z końca XVIII w. (ul. Handlowa 5)dnia 1964-03-20, wykaz dokumentów: K.O.K.I-1018/64 z 1964-03-20; L-179/A z 2005-09-20
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Okrężna 13)dnia 1964-03-20, wykaz dokumentów: K.O.K.I-1019/64 z 1964-03-20
  • Aleja z 2. poł. XIX w.dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 2160 z 1974-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Żeromskiego 35)dnia 1976-07-12, wykaz dokumentów: 2310 z 1976-07-12
  • Inny budynek mieszkalny z 1899 - 1900 (ul. Żeromskiego 34)dnia 1976-07-12, wykaz dokumentów: 2311 z 1976-07-12
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Żeromskiego 33)dnia 1976-07-12, wykaz dokumentów: 2312 z 1976-07-12
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Żeromskiego 28)dnia 1976-07-12, wykaz dokumentów: 2313 z 1976-07-12
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Żeromskiego 12)dnia 1976-07-12, wykaz dokumentów: 2314 z 1976-07-12
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w.dnia 1976-07-12, wykaz dokumentów: 2315 z 1976-07-12
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Al. Niepodległości 9)dnia 1976-07-12, wykaz dokumentów: 2316 z 1976-07-12
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Al. Niepodległości 10)dnia 1976-07-12, wykaz dokumentów: 2317 z 1976-07-12; L-498/A z 2012-06-12
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Al. Niepodległości 11)dnia 1976-07-12, wykaz dokumentów: 2318 z 1976-07-12
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Al. Niepodległości 15)dnia 1976-07-12, wykaz dokumentów: 2319 z 1976-07-12
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w.dnia 1976-07-12, wykaz dokumentów: 2320 z 1976-07-12
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Al. Niepodległości 23)dnia 1976-07-12, wykaz dokumentów: 2321 z 1976-07-12
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Al. Niepodległości 35)dnia 1976-07-12, wykaz dokumentów: 2323 z 1976-07-12
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Al. Niepodległości 42)dnia 1976-07-12, wykaz dokumentów: 2324 z 1976-07-12; 2515 z 1976-07-12; L-579/A z 2013-05-10
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w.dnia 1976-07-12, wykaz dokumentów: 2325 z 1976-07-12; L-216/A z 2006-07-07
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Armii Krajowej 24)dnia 1976-07-12, wykaz dokumentów: 2326 z 1976-07-12
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Armii Krajowej 67)dnia 1976-07-12, wykaz dokumentów: 2327 z 1976-07-12
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Armii Krajowej 75)dnia 1976-07-12, wykaz dokumentów: 2328 z 1976-07-12
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Jana Pawła II 17)dnia 1976-07-12, wykaz dokumentów: 2329 z 1976-07-12; L-714/A z 2016-04-08
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w.dnia 1976-07-12, wykaz dokumentów: 2330 z 1976-07-12
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w.dnia 1976-07-12, wykaz dokumentów: 2331 z 1976-07-12
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w.dnia 1976-07-12, wykaz dokumentów: 2332 z 1976-07-12; L-459/A z 2011-10-28
  • Wieża ciśnień z końca XIX w.dnia 1976-08-02, wykaz dokumentów: 2287 z 1976-08-02
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Armii Krajowej 62)dnia 1976-11-21, wykaz dokumentów: 2324 z 1976-11-21; 2514 z 1976-11-21; 2984 z 1977-04-04; L-730/A z 2016-11-28
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Al. Niepodległości 28)dnia 1977-03-11, wykaz dokumentów: 2538 z 1977-03-11
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Al. Niepodległości 29)dnia 1977-03-11, wykaz dokumentów: 2539 z 1977-03-11
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Gen. Sikorskiego 5)dnia 1977-03-11, wykaz dokumentów: 2541 z 1977-03-11
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w.dnia 1977-03-11, wykaz dokumentów: 2542 z 1977-03-11
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w.dnia 1977-03-11, wykaz dokumentów: 2543 z 1977-03-11
  • Inny budynek mieszkalny z 1899 - 1900 (ul. Gen. Sikorskiego 10)dnia 1977-03-11, wykaz dokumentów: 2544 z 1977-03-11
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Gen. Sikorskiego 21)dnia 1977-03-11, wykaz dokumentów: 2545 z 1977-03-11
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Gen. Sikorskiego 23)dnia 1977-03-11, wykaz dokumentów: 2629 z 1977-03-11
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Gen. Sikorskiego 25)dnia 1977-03-11, wykaz dokumentów: 2972 z 1977-03-11; L-602/A z 2013-08-16
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Armii Krajowej 1)dnia 1977-03-11, wykaz dokumentów: 2973 z 1977-03-11
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w.dnia 1977-03-11, wykaz dokumentów: 2974 z 1977-03-11
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Armii Krajowej 7)dnia 1977-03-11, wykaz dokumentów: 2975 z 1977-03-11; L-180/A z 2005-09-21
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Armii Krajowej 23)dnia 1977-03-11, wykaz dokumentów: 2976 z 1977-03-11; L-636/A z 2014-01-24
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Armii Krajowej 22)dnia 1977-03-11, wykaz dokumentów: 2976 z 1977-03-11; L-687/A z 2015-06-24
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Armii Krajowej 25)dnia 1977-03-11, wykaz dokumentów: 2977 z 1977-03-11
  • Szkoła z przełomu XIX/XX w. (ul. Armii Krajowej 50)dnia 1977-03-11, wykaz dokumentów: 2979 z 1977-03-11; L-34 z 2001-01-05
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Armii Krajowej 56)dnia 1977-03-11, wykaz dokumentów: 2980 z 1977-03-11; brak numeru z 1995-07-27; brak numeru z 1997-03-24
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Armii Krajowej 57)dnia 1977-03-11, wykaz dokumentów: 2981 z 1977-03-11
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Armii Krajowej 59)dnia 1977-03-11, wykaz dokumentów: 2982 z 1977-03-11; L-221/A z 2006-07-31
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Armii Krajowej 61)dnia 1977-03-11, wykaz dokumentów: 2983 z 1977-03-11
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Armii Krajowej 74)dnia 1977-03-11, wykaz dokumentów: 2985 z 1977-03-11
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Łukasiewicza 12)dnia 1977-03-11, wykaz dokumentów: 2986 z 1977-03-11
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Łukasiewicza 13)dnia 1977-03-11, wykaz dokumentów: 2987 z 1977-03-11
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Łukasiewicza 14)dnia 1977-03-11, wykaz dokumentów: 2988 z 1977-03-11
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Jana Pawła II 2)dnia 1977-03-11, wykaz dokumentów: 2989 z 1977-03-11
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w.dnia 1977-03-11, wykaz dokumentów: 2990 z 1977-03-11
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Jana Pawła II 14)dnia 1977-03-11, wykaz dokumentów: 2991 z 1977-03-11
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Jana Pawła II 24)dnia 1977-03-11, wykaz dokumentów: 2992 z 1977-03-11
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Jana Pawła II 27)dnia 1977-03-11, wykaz dokumentów: 2993 z 1977-03-11
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Al. Wielkopolska 3)dnia 1977-03-11, wykaz dokumentów: 2994 z 1977-03-11
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Zwycięstwa 25)dnia 1977-03-11, wykaz dokumentów: 2995 z 1977-03-11
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w.dnia 1977-03-11, wykaz dokumentów: 2996 z 1977-03-11
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Żwirki i Wigury 7)dnia 1977-03-11, wykaz dokumentów: 2997 z 1977-03-11
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Żwirki i Wigury 8)dnia 1977-03-11, wykaz dokumentów: 2998 z 1977-03-11
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Żwirki i Wigury 10)dnia 1977-03-11, wykaz dokumentów: 2999 z 1977-03-11
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. 31 Stycznia 6)dnia 1977-03-11, wykaz dokumentów: 3000 z 1977-03-11
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w.dnia 1977-03-11, wykaz dokumentów: 3001 z 1977-03-11
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. 31 Stycznia 4)dnia 1977-03-11, wykaz dokumentów: 3002 z 1977-03-11
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w.dnia 1977-03-11, wykaz dokumentów: 3003 z 1977-03-11
  • Inny budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy z przełomu XIX/XX w. (ul. 31 Stycznia 4)dnia 1977-03-11, wykaz dokumentów: 3004 z 1977-03-11
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. 31 Stycznia 4)dnia 1977-03-11, wykaz dokumentów: 3005 z 1977-03-11
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w.dnia 1977-03-11, wykaz dokumentów: 3006 z 1977-03-11
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. 31 Stycznia 39)dnia 1977-03-11, wykaz dokumentów: 3007 z 1977-03-11
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Żeromskiego 38)dnia 1977-04-04, wykaz dokumentów: 2537 z 1977-04-04; brak numeru z 2008-02-18
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w.dnia 1977-04-12, wykaz dokumentów: 2917 z 1977-04-12; brak numeru z 1984-12-28
  • Willa z przełomu XIX/XX w. (ul. Al. Niepodległości 30)dnia 1992-09-01, wykaz dokumentów: 2540 z 1992-09-01; L-527/A z 2012-10-04
  • Inny budynek gospodarczy z przełomu XIX/XX w. (ul. Al. Niepodległości 30)dnia 1992-09-01, wykaz dokumentów: 2540 z 1992-09-01; L-527/A z 2012-10-04
  • Kamienica z 1786 r. (ul. Pl. Ratuszowy 7)dnia 2000-02-06, wykaz dokumentów: L-28/00 z 2000-02-06
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Armii Krajowej 46)dnia 2001-01-05, wykaz dokumentów: L-34 z 2001-01-05
  • Szkoła z 1909 r. (ul. Armii Krajowej 50)dnia 2001-01-05, wykaz dokumentów: L-34 z 2001-01-05
  • Sala gimnastyczna (data nieznana) (ul. Armii Krajowej 46)dnia 2001-01-05, wykaz dokumentów: L-34 z 2001-01-05
  • Bursa/internat z 1880 r. (ul. Armii Krajowej 48)dnia 2001-01-05, wykaz dokumentów: L-34 z 2001-01-05
  • Zespół - szkoła z 1723 r. (ul. Armii Krajowej 46)dnia 2001-01-05, wykaz dokumentów: L-34 z 2001-01-05
  • Park z poł. XIX w.dnia 2001-01-05, wykaz dokumentów: L-34 z 2001-01-05
  • Aleja z przełomu XVIII/XIX w.dnia 2008-02-22, wykaz dokumentów: L-278/A z 2008-02-22
  • Kamienica z przełomu XIX/XX w. (ul. Gen. Sikorskiego 20)dnia 2009-03-04, wykaz dokumentów: L/310/A z 2009-03-04
 • Formy ochrony przyrody w Sulechowie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Sulechowa znajduje się 18 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Sulechowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Sulechów - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 0.13 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: Drzewo o pokaźnych rozmiarach i szczególnych walorach przyrodniczych, Data ustanowienia: 1970-01-01, Opis granicy: Rośnie na rozległym trawniku przy Al. Niepodległości w Sulechowie
  • Pomnik przyrodyOpis: drzewo wiekowe o pokaźnych imponujących rozmiarach, Data ustanowienia: 1970-01-01, Opis granicy: Znajduje się na rozległym trawniku u zbiegu ulic Zielonej i Wojska Polskiego
  • Pomnik przyrodyOpis: Drzewo o pokaźnych rozmiarach i szczególnych walorach przyrodniczych, Data ustanowienia: 1982-01-16, Opis granicy: Rośnie na placu nieopodal kapliczki między kościołem a Bramą Piastowską w Sulechowie
  • Pomnik przyrodyOpis: Drzewo bardzo zdrowe w świetnym stanie, Data ustanowienia: 1982-01-16, Opis granicy: Rośnie w parku przy jednym z 2 budynków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Skupienie 12 drzew, Data ustanowienia: 1982-12-30, Opis granicy: Rosną w szpalerze wzdłuż drogi gruntowej w miejscowości Nowy Świat
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Skupienie drzew - 14 obiektów, Data ustanowienia: 1982-12-30, Opis granicy: Rosną w skupieniu w otoczeniu nowopowstających domków jednorodzinnych w m. Nowy Świat
  • Pomnik przyrodyOpis: Skupienie 2 drzew - obecnie 1 bo drugi zniesiony, Data ustanowienia: 1984-12-19, Opis granicy: Rosną przy samej drodze. N-ctwo Sulechów obr. leśny Sulechów L-ctwo Nowy Świat oddz. 266 d.
  • Pomnik przyrodyOpis: Drzewo o pokaźnych rozmiarach i szczególnych walorach przyrodniczych, Data ustanowienia: 1995-01-31, Opis granicy: Rośnie na terenie posesji prywatnej nr 3 w m. Nowy Świat
  • Pomnik przyrodyOpis: Drzewo o pokaźnych rozmiarach i szczególnych walorach przyrodniczych, Data ustanowienia: 1996-01-02, Opis granicy: Rośnie na skraju wybetonowanego placu jednostki straży pożarnej w Sulechowie
  • Pomnik przyrodyOpis: Drzewo o pokaźnych rozmiarach i szczególnych walorach przyrodniczych, Data ustanowienia: 1996-01-02, Opis granicy: Rośnie na placu przed wieżą ciśnień niedaleko skrzyżowania ulic 31 Stycznia i Poznańskiej w Sulechowie
  • Pomnik przyrodyOpis: Drzewo o pokaźnych rozmiarach i szczególnych walorach przyrodniczych, Data ustanowienia: 1996-01-02, Opis granicy: Rośnie przy samej drodze
  • Pomnik przyrodyOpis: Drzewo bardzo zdrowe w świetnym stanie, Data ustanowienia: 1996-01-02, Opis granicy: Rośnie przy samej drodze
  • Pomnik przyrodyOpis: Drzewo o pokaźnych rozmiarach i szczególnych walorach przyrodniczych, Data ustanowienia: 1997-04-29, Opis granicy: Rośnie na terenie parku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie
  • Pomnik przyrodyOpis: Drzewo o pokaźnych rozmiarach i szczególnych walorach przyrodniczych, Data ustanowienia: 1997-04-29, Opis granicy: Rośnie na trawniku tuż przy ul. Krańcowej w Sulechowie
  • Pomnik przyrodyOpis: Drzewo o pokaźnych rozmiarach i szczególnych walorach przyrodniczych, Data ustanowienia: 1997-04-29, Opis granicy: Rośnie tuż przy ścianie supermarketu Biedronka przy ul. 31 Stycznia w Sulechowie
  • Pomnik przyrodyOpis: drzewo wiekowe o pokaźnych imponujących rozmiarach, Data ustanowienia: 1997-04-29, Opis granicy: Rośnie przy płocie w parku przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulechowie ul. Polna
  • Pomnik przyrodyOpis: drzewo wiekowe o pokaźnych imponujących rozmiarach, Data ustanowienia: 1997-04-29, Opis granicy: Rośnie w kępie drzew i krzewów otoczonej pastwiskami niedaleko koryta Odry 20 m od gruntowej drogi

Sulechów - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018) • W 2018 roku w Sulechowie znajdowało się 8 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 7 taksówek oraz 7 licencji na taksówki.

  Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu zielonogórskiego.

  Powiat zielonogórski - dane o wypadkach i pojazdach
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 8 kmŚcieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 6 km  Będących pod zarządem gminy
 • 2 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Sulechowie w latach 2013 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 329,6 kmŚcieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  329,6 km
  Lubuskie
  428,3 km
  Cały kraj
  444,7 km
 • 2,9 kmŚcieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  2,9 km
  Lubuskie
  5,9 km
  Cały kraj
  3,6 km
 • 7 Liczba licencji na taksówki
 • 7 Liczba taksówek
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Sulechów przechodzą 4 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • S3droga ekspresowa S3(Troszyn - Parłowo - Ostromice - Miękowo - Goleniów - Szczecin - Gardno - Pyrzyce - Myślibórz - Gorzów Wielkopolski - Skwierzyna - Międzyrzecz - Jordanowo - Świebodzin - Sulechów - Zielona Góra - Niedoradz - Nowa Sól)
  • DK 32droga krajowa nr 32(granica (Niemcy) - Sękowice - Gubin - Brzózka - Połupin - Dąbie - Pław - Gronów - Łagów - Leśniów Wielki - Zielona Góra - Zawada - Sulechów - Okunin - Smolno Wielkie - Chwalim - Kargowa - Wielka Wieś - Kopanica - Żodyń - Powodowo - Wolsztyn - Karpicko - Rostarzewo - Rakoniewice - Drzymałowo - Ruchocice - Grodzisk Wielkopolski - Ptaszkowo - Kotowo - Granowo - Strykowo - Stęszew)
  • DW 277droga wojewódzka nr 277(Skąpe - Kaliszkowice - Pałck - Głogusz - Łochowo - Brzezie koło Sulechowa - Sulechów)
  • DW 278droga wojewódzka nr 278(Szklarka Radnicka - Będów - Nietkowice - Bródki - Brody - Pomorsko - Laskowo - Mozów - Sulechów - Radowice - Trzebiechów - Swarzynice - Klenica - Bojadła - Kartno - Strumiany - Konotop - Lubiatów - Dąb - Lubogoszcz - Sława - Stare Strącze - Wygnańczyce - Łysiny - Tylewice - Przyczyna Górna - Wschowa)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Sulechów przechodzą 4 linie kolejowe wykorzystywane do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 358Linia kolejowa nr 358: Zbąszynek - Gubin [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Zbąszynek - Babimost - Kolesin - Łęgowo Sulechowskie -Sulechów - Pomorsko - Czerwieńsk - Nietków - Laski Odrzańskie - Ciemnice - Krosno Odrzańskie - Wężyska - Wałowice - Gubin)
  • LK 357Linia kolejowa nr 357: Sulechów - Luboń koło Poznania [o znaczeniu drugorzędnym] (Sulechów - Powodowo - Wolsztyn - Tłoki - Rostarzewo - Rakoniewice - Drzymałowo - Ruchocice - Młyniewo Nowotomyskie - Grodzisk Wielkopolski - Grąblewo - Ptaszkowo Wielkopolskie - Kotowo - Granowo Nowotomyskie - Strykowo Poznańskie - Stęszew - Trzebaw Rosnówko - Szreniawa - Wiry - Luboń koło Poznania)
  • LK 379Linia kolejowa nr 379: Cigacice - Sulechów [o znaczenia miejscowym] (Sulechów)
  • LK 384Linia kolejowa nr 384: Sulechów - Świebodzin(Sulechów - Mozów - Głogusz Kije - Pałck Niekarzyn - Radoszyn - Chociule - Świebodzin)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Sulechowie istnieje 135 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. 31 Stycznia

  ul. Andrzeja Radka

  ul. Armii Krajowej

  ul. B. Prusa

  ul. Bankowa

  pl. Biskupa Wilhelma Pluty

  ul. Bolesława Chrobrego

  ul. Bolesława Krzywoustego

  ul. Bolesława Śmiałego

  ul. Brama Piastowska

  ul. Brzoskwiniowa

  ul. Brzozowa

  ul. Cezarego Baryki

  ul. Chopina Fryderyka

  ul. Cicha

  ul. Czereśniowa

  ul. Doktora Judyma

  Dom Kolejowy

  ul. Dworcowa

  ul. Dąbrowskiego

  ul. Dębowa

  ul. Gajowa

  ul. Gdańska

  ul. Handlowa

  ul. Henryka Brodatego

  ul. Jana Pawła II

  ul. Janusza Kusocińskiego

  ul. Jodłowa

  ul. Kamienna

  ul. Kasztanowa

  ul. Kazimierza Odnowiciela

  ul. Kazimierza Sprawiedliwego

  ul. Kazimierza Wielkiego

  ul. Klonowa

  ul. Kolejowa

  ul. Konopnickiej

  os. Konstytucji 3 Maja

  ul. Kopernika

  ul. Koszarowa

  pl. Kościelny

  ul. Kościuszki

  ul. Krańcowa

  ul. Krośnieńska

  ul. Kruszyna

  ul. Krzysztofa Cedry

  ul. Krzywa

  ul. Księcia Odrowąża

  ul. Kwiatowa

  ul. Leszka Czarnego

  ul. Leśna

  ul. Leśne Echa

  ul. Licealna

  ul. Lipowa

  ul. Magazynowa

  ul. Mieszka I

  ul. Mieszka Starego

  ul. Morelowa

  ul. Mostowa

  ul. Młyńska

  os. Nadodrzańskie

  ul. Narutowicza

  al. Niepodległości

  ul. Nowa

  ul. Nowy Rynek

  ul. Odrzańska

  ul. Ogrodowa

  ul. Okrężna

  ul. Olbromskiego

  ul. Orzechowa

  ul. Orzeszkowej

  ul. PCK

  Park Żołnierzy Niezłomnych

  ul. Piaskowa

  ul. Polna

  ul. Popioły

  park Powstańców Wielkopolskich

  ul. Powstańców Wielkopolskich

  rondo Powstańców Wielkopolskich

  ul. Poznańska

  ul. Południowa

  os. Promień

  ul. Prosta

  ul. Przedwiośnie

  ul. Przemysława II

  ul. Przemysłowa

  ul. Przyłączna

  ul. Pułaskiego

  ul. Północna

  pl. Ratuszowy

  Rondo Marszałka Józefa Piłsudskiego

  Rondo ks. Edwarda Kopra

  ul. Rozwojowa

  ul. Różana

  ul. Sezamkowa

  ul. Siłaczki

  ul. Skłodowskiej

  ul. Spokojna

  ul. Sportowa

  ul. Syzyfowa

  ul. Szklane Domy

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Targowa

  ul. Tkacka

  ul. Urody Życia

  ul. Warszawska

  ul. Wesoła

  ul. Wiejska

  al. Wielkopolska

  ul. Wierna Rzeka

  ul. Wincentego Witosa

  ul. Wiśniowa

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Wolności

  ul. Wschodnia

  ul. Wspólna

  ul. Władysława Hermana

  ul. Władysława Łokietka

  ul. Zachodnia

  os. Zacisze

  ul. Zaułek Międzymorze

  ul. Zielona

  ul. Zwycięstwa

  ul. gen. Sikorskiego

  park im. Tadeusza Kościuszki

  pl. ks. Michała Kaczmarka

  ul. Łochowska

  ul. Łukasiewicza

  ul. Łączna

  ul. Łąkowa

  ul. Środkowa

  ul. Źródlana

  ul. Żeromskiego

  ul. Żwirki i Wigury