Czaplinek w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Czaplinek - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Czaplinek to miasto leżące w północno-zachodniej Polsce. Należy do województwa zachodniopomorskiego, powiatu drawskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Czaplinek.
 • 6 740 Liczba mieszkańców
 • 13,6 km² Powierzchnia
 • 494,9 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 141 m n.p.m Wysokość
 • 1286 Data założenia
 • 1290-91 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 94 Numer kierunkowy
 • ZDR Tablice rejestracyjne
 • Marcin Piotr Naruszewicz Burmistrz miasta
Czaplinek na mapie
Identyfikatory
 • 16.233553.5580 Współrzędne GPS
 • 3203014 TERYT (TERC)
 • 0949810 SIMC
Herb miasta Czaplinek
Czaplinek herb
Flaga miasta Czaplinek
Czaplinek flaga

Jak Czaplinek wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Czaplinek na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Czaplinek wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Czaplinek plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
8Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
9Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
17Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
21Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
41Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
46Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
54Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
61Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
93Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
134Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
150Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
152Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
152Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
155Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
193Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
203Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
207Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
255Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
293Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
295Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
296Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
309Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
312Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia

Czaplinek - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
78-550Poczta Czaplinek, ul. Rynek 3

Czaplinek - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Czaplinku)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Drawsku Pomorskim (podlega pod: ZUS Oddział w Koszalinie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Sikorskiego 30
78-500 Drawsko Pomorskie
Urząd Miejski w Czaplinku
(94) 372-62-00
(94) 372-62-02
Rynek 6
78-550 Czaplinek

Czaplinek - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Czaplinek jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 6 740, z czego 52,2% stanowią kobiety, a 47,8% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 3,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Czaplinka zawarli w 2022 roku 22 małżeństw, co odpowiada 3,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,7% mieszkańców Czaplinka jest stanu wolnego, 50,9% żyje w małżeństwie, 8,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,9% to wdowy/wdowcy.

  Czaplinek ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -44. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,49 na 1000 mieszkańców Czaplinka. W 2022 roku urodziło się 23 dzieci, w tym 56,5% dziewczynek i 43,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 317 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,48 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 38,9% zgonów w Czaplinku spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,8% zgonów w Czaplinku były nowotwory, a 5,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Czaplinka przypada 9.88 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 51 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 76 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Czaplinka -25. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -1.

  57,2% mieszkańców Czaplinka jest w wieku produkcyjnym, 18,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Czaplinka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 740 Liczba mieszkańców
 • 3 519 Kobiety
 • 3 221 Mężczyźni
 • 52,2%
  47,8%
 • 109 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 109 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Czaplinku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Czaplinku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Czaplinku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Czaplinka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Czaplinek
  42,4 lat
  woj. zachodniopomorskie
  42,8 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 44,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Czaplinek, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Czaplinka
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Czaplinek,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Czaplinek,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Czaplinek,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,7% Kawalerowie/Panny
 • Czaplinek
  27,8%
  woj. zachodniopomorskie
  27,5%
  Polska
  29,1%
 • 23,4% Kobiety
  (Panny)
 • 32,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 50,9% Żonaci/Zamężne
 • Czaplinek
  50,9%
  Województwo
  51,0%
  Polska
  54,0%
 • 50,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 51,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,9% Wdowcy/Wdowy
 • Czaplinek
  8,8%
  woj. zachodniopomorskie
  8,2%
  Kraj
  8,5%
 • 13,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  8,4%
  Województwo
  9,4%
  Kraj
  7,6%
 • 8,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 8,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 4,1% Nieustalone
 • Tutaj
  4,1%
  Województwo
  3,7%
  Cały kraj
  0,7%
 • 3,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 4,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Czaplinku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Czaplinku w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Czaplinek
  3,2
  Zachodniopomorskie
  4,1
  Kraj
  4,1
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,3
  Województwo
  2,0
  Cały kraj
  1,6
 • 22 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Czaplinku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Czaplinku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -44 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -19 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -25 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,49 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -6,5
  woj. zachodniopomorskie
  -5,3
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Czaplinku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Czaplinku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Czaplinku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Czaplinku w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 23 Urodzenia żywe
 • 13 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 10 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 56,5%
  43,5%
 • 3,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  3,4
  Województwo
  7,1
  Polska
  8,1
 • 27,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  27,0
  Zachodniopomorskie
  31,3
  Kraj
  35,1
 • 8 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8
 • 43 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 43
 • 70 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 70
 • 49 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 49
 • 26 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 26
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 317 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 198 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 428 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 317 g
  Województwo
  3 325 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 28 Waga 4000g - 4499g
 • 28
 • 82 Waga 3500g - 3999g
 • 82
 • 136 Waga 3000g - 3499g
 • 136
 • 54 Waga 2500g - 2999g
 • 54
 • 11 Waga 2000g - 2499g
 • 11
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,02 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,02
  Województwo
  1,18
  Polska
  1,26
 • 0,49 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,49
  Zachodniopomorskie
  0,58
  Polska
  0,61
 • 0,48 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,48
  woj. zachodniopomorskie
  0,57
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Czaplinku w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 67 Zgony
 • 32 Kobiety
  (Zgony)
 • 35 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,8%
  52,2%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 9,9 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,9
  Zachodniopomorskie
  12,4
  Cała Polska
  11,9
 • 207,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Czaplinek
  207,4
  Województwo
  175,3
  Polska
  147,0
 • 3,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  3,1
  Województwo
  4,4
  Cały kraj
  3,8
 • 4,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  4,0
  woj. zachodniopomorskie
  3,4
  Cała Polska
  3,1
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Zachodniopomorskie
  1,3
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie drawskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 38,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  38,9%
  woj. zachodniopomorskie
  36,1%
  Kraj
  34,8%
 • 19,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Czaplinek
  19,8%
  Województwo
  20,9%
  Polska
  19,6%
 • 5,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,3%
  Zachodniopomorskie
  5,2%
  Cały kraj
  5,4%
 • 107 Zgony spowodowane COVID-19
 • 14,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. zachodniopomorskie
  14,6
  Cała Polska
  13,3
 • 80,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. zachodniopomorskie
  80,0
  Polska
  74,4
 • 278,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Czaplinek
  278,4
  Zachodniopomorskie
  293,2
  Cały kraj
  268,1
 • 270,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  270,8
  Cała Polska
  246,5
 • 547,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 618,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 474,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  547,6
  woj. zachodniopomorskie
  506,4
  Polska
  475,8
 • 81,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 36,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 124,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Czaplinek
  81,3
  woj. zachodniopomorskie
  88,9
  Kraj
  70,6
 • 28,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  28,8
  woj. zachodniopomorskie
  31,0
  Cały kraj
  32,6
 • 7,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  7,2
  Zachodniopomorskie
  7,9
  Polska
  6,9
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,5%
  woj. zachodniopomorskie
  0,6%
  Cały kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 51 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 33 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 18 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 76 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 43 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 33 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -26 Saldo migracji
 • -10 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -16 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -25 Saldo migracji wewnętrznych
 • -10 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -15 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Czaplinku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Czaplinku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Czaplinek, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Czaplinek - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Czaplinku oddano do użytku 14 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,08 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Czaplinku to 2 580 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 383 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  78,6% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 21,4% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Czaplinku to 4,14 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa zachodniopomorskiego oraz większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Czaplinku to 91,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalna do przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,84% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 99,77% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 98,79% mieszkań posiada łazienkę, 87,49% korzysta z centralnego ogrzewania, a 90,22% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu drawskiego.

  Powiat drawski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Czaplinku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 580 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 382,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  382,80
  Województwo
  430,70
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 73,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Czaplinek
  73,70 m2
  Zachodniopomorskie
  70,10 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 28,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Czaplinek
  28,20 m2
  woj. zachodniopomorskie
  30,20 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,96 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Czaplinek
  3,96
  Zachodniopomorskie
  3,70
  Kraj
  3,83
 • 2,61 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,61
  Województwo
  2,32
  Polska
  2,42
 • 0,66 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,66
  woj. zachodniopomorskie
  0,63
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Czaplinku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 14 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,08 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  2,08
  woj. zachodniopomorskie
  6,21
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 58 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,14 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  4,14
  Województwo
  3,40
  Polska
  3,89
 • 8,61 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  8,61
  Województwo
  21,10
  Polska
  24,56
 • 1 278 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 91,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  91,3 m2
  Województwo
  78,7 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,19 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,19 m2
  Województwo
  0,49 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Czaplinku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 99,84% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Czaplinek
  99,84%
  Zachodniopomorskie
  98,56%
  Cała Polska
  97,71%
 • 99,77% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  99,77%
  Województwo
  97,08%
  Cała Polska
  95,10%
 • 98,79% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  98,79%
  Województwo
  96,06%
  Cała Polska
  93,66%
 • 87,49% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Czaplinek
  87,49%
  Województwo
  87,78%
  Cały kraj
  85,62%
 • 90,22% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  90,22%
  Województwo
  63,75%
  Cały kraj
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Czaplinek - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Czaplinku na 1000 mieszkańców pracuje 325osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Czaplinku wynosiło w 2022 roku 11,6% (11,6% wśród kobiet i 11,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Czaplinku wynosiło 5 323,36 PLN, co odpowiada 79.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Czaplinka 192 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 585 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 393.

  14,7% aktywnych zawodowo mieszkańców Czaplinka pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 37,7% w przemyśle i budownictwie, a 13,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Czaplinku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 325 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Czaplinek
  325,0
  Zachodniopomorskie
  362,0
  Cały kraj
  402,0
 • 11,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 11,6% Kobiety
 • 11,6% Mężczyźni
 • Tutaj
  11,6%
  Województwo
  6,7%
  Kraj
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Czaplinku w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Czaplinku w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Czaplinku w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Czaplinku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 323 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 323 PLN
  woj. zachodniopomorskie
  6 170 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Czaplinku w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Czaplinku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 192 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 585 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 393 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 3,05 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Czaplinku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 14,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 21,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 37,7% Przemysł i budownictwo
 • 30,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 47,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 10,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 31,5% Pozostałe
 • 42,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 18,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Czaplinku w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 18,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,2% W wieku produkcyjnym
 • 51,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Czaplinek, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 74,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  74,8
  Województwo
  69,1
  Cała Polska
  69,0
 • 42,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Czaplinek
  42,7
  Województwo
  40,0
  Cały kraj
  38,2
 • 132,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  132,7
  Zachodniopomorskie
  137,7
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 60,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Czaplinek - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Czaplinku w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 911 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 638 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 57 nowych podmiotów, a 48 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (90) podmiotów zarejestrowano w roku 2013, a najmniej (46) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (108) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2013 roku, najmniej (32) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Czaplinku najwięcej (46) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (877) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,2% (20) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 20,6% (188) podmiotów, a 77,2% (703) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Czaplinku najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (30.9%) oraz Budownictwo (17.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 911 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 20 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 188 Przemysł i budownictwo
 • 703 Pozostała działalność
 • 57 Podmioty nowo zarejestrowane w Czaplinku w 2022 roku
 • 48 Podmioty wyrejestrowane w Czaplinku w 2022 roku
 • 638 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 877 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 877
 • 26 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 26
 • 6 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 6
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 909 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 909
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 35 Spółki handlowe ogółem
 • 35
 • 5  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 28  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 28
 • 4    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 46 Spółki cywilne ogółem
 • 46
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 638 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 197 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 197
 • 112 Budownictwo
 • 112
 • 56 Przetwórstwo przemysłowe
 • 56
 • 43 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 43
 • 41 Pozostała działalność
 • 41
 • 37 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 37
 • 36 Transport i gospodarka magazynowa
 • 36
 • 31 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 31
 • 18 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 18
 • 15 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 15
 • 14 Informacja i komunikacja
 • 14
 • 13 Edukacja
 • 13
 • 10 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 10
 • 9 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 9
 • 5 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 5
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Czaplinek - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Czaplinku stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 151 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 22,36 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Czaplinku wynosi 77,00% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa zachodniopomorskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Czaplinka najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 15,20 (wykrywalność 71%) oraz przeciwko mieniu - 8,97 (wykrywalność 54%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 3,32 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,07 (70%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,41 (90%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Czaplinku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Czaplinka.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Czaplinek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 151 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 151
 • 103 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 103
 • 14 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 14
 • 22 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 22
 • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 3
 • 61 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 61
 • 22,36 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  22,36
  Województwo
  22,28
  Kraj
  22,81
 • 15,20 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  15,20
  Zachodniopomorskie
  15,77
  Polska
  12,98
 • 2,07 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,07
  Województwo
  2,98
  Cała Polska
  6,99
 • 3,32 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Czaplinek
  3,32
  Zachodniopomorskie
  2,47
  Polska
  1,82
 • 0,41 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,41
  woj. zachodniopomorskie
  0,45
  Cały kraj
  0,35
 • 8,97 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,97
  Zachodniopomorskie
  10,86
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Czaplinek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  77%
  woj. zachodniopomorskie
  72%
  Kraj
  71%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  71%
  Zachodniopomorskie
  63%
  Cała Polska
  63%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  71%
  Województwo
  83%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  woj. zachodniopomorskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Czaplinek
  91%
  Zachodniopomorskie
  90%
  Cały kraj
  88%
 • 55% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  55%
  woj. zachodniopomorskie
  50%
  Kraj
  51%

Czaplinek - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Czaplinka wyniosła w 2022 roku 75,6 mln złotych, co daje 6,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 22.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Czaplinka - 26.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10.9%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 10,3 mln złotych, czyli 13,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Czaplinka wyniosła w 2022 roku 71,8 mln złotych, co daje 6,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 10.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (36.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (19.4%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (7.6%). W budżecie Czaplinka wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 849 złotych na mieszkańca (13,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 91,9 złotych na mieszkańca (1,4%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 20,7%.
 • Wydatki budżetu w Czaplinku według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Czaplinka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Czaplinek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Czaplinka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  39,0 mln

  3,2 tys(100%)

  42,8 mln

  3,6 tys(100%)

  53,0 mln

  4,4 tys(100%)

  58,3 mln

  4,9 tys(100%)

  57,7 mln

  4,9 tys(100%)

  58,4 mln

  5,1 tys(100%)

  62,0 mln

  5,5 tys(100%)

  75,6 mln

  6,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  12,5 mln

  1,7 tys(32%)

  12,4 mln

  1,7 tys(29%)

  13,6 mln

  1,9 tys(25.6%)

  14,0 mln

  2,0 tys(24%)

  14,7 mln

  2,1 tys(25.5%)

  16,5 mln

  2,3 tys(28.2%)

  17,3 mln

  2,5 tys(27.8%)

  19,7 mln

  2,9 tys(26.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,3 mln

  603(11.1%)

  3,7 mln

  516(8.6%)

  9,7 mln

  1,4 tys(18.4%)

  12,2 mln

  1,7 tys(21%)

  6,9 mln

  974(12%)

  5,1 mln

  720(8.7%)

  7,2 mln

  1,0 tys(11.6%)

  8,2 mln

  1,2 tys(10.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,0 mln

  703(12.9%)

  4,5 mln

  627(10.5%)

  4,3 mln

  607(8.2%)

  4,6 mln

  645(7.9%)

  4,9 mln

  684(8.4%)

  4,9 mln

  691(8.4%)

  5,2 mln

  748(8.5%)

  6,2 mln

  925(8.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,5 mln

  816(7.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,6 mln

  227(4.2%)

  1,1 mln

  153(2.5%)

  1,4 mln

  200(2.7%)

  2,3 mln

  318(3.9%)

  1,4 mln

  191(2.4%)

  1,5 mln

  205(2.5%)

  1,9 mln

  268(3%)

  5,5 mln

  814(7.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,7 mln

  1,2 tys(22.3%)

  15,0 mln

  2,1 tys(35.1%)

  4,2 mln

  583(7.9%)

  3,8 mln

  536(6.5%)

  3,7 mln

  518(6.4%)

  3,8 mln

  542(6.6%)

  3,8 mln

  547(6.2%)

  5,3 mln

  784(7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  726,5 tys

  101(1.9%)

  809,3 tys

  113(1.9%)

  1,4 mln

  194(2.6%)

  2,0 mln

  276(3.4%)

  4,8 mln

  672(8.3%)

  1,9 mln

  264(3.2%)

  2,6 mln

  377(4.3%)

  4,1 mln

  611(5.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,3 mln

  185(3.4%)

  1,2 mln

  166(2.8%)

  1,4 mln

  192(2.6%)

  1,4 mln

  197(2.4%)

  1,6 mln

  229(2.8%)

  1,7 mln

  241(2.9%)

  2,0 mln

  284(3.2%)

  3,0 mln

  449(4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,2 mln

  168(3.1%)

  799,0 tys

  112(1.9%)

  769,0 tys

  107(1.5%)

  932,8 tys

  131(1.6%)

  938,9 tys

  132(1.6%)

  1,3 mln

  182(2.2%)

  1,0 mln

  149(1.7%)

  2,1 mln

  317(2.8%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  713,9 tys

  99,7(1.8%)

  719,2 tys

  101(1.7%)

  686,6 tys

  96,0(1.3%)

  748,8 tys

  105(1.3%)

  747,4 tys

  105(1.3%)

  621,0 tys

  87,5(1.1%)

  440,7 tys

  62,9(0.7%)

  1,4 mln

  208(1.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  863,7 tys

  121(2.2%)

  872,9 tys

  122(2%)

  913,0 tys

  128(1.7%)

  1,2 mln

  170(2.1%)

  1,0 mln

  143(1.8%)

  1,3 mln

  178(2.2%)

  1,3 mln

  183(2.1%)

  1,3 mln

  194(1.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  379,7 tys

  53,1(1%)

  356,1 tys

  49,9(0.8%)

  325,3 tys

  45,5(0.6%)

  379,3 tys

  53,2(0.7%)

  354,9 tys

  49,9(0.6%)

  364,2 tys

  51,3(0.6%)

  409,3 tys

  58,4(0.7%)

  740,3 tys

  110(1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  431,1 tys

  60,2(1.1%)

  303,1 tys

  42,4(0.7%)

  344,4 tys

  48,1(0.6%)

  545,9 tys

  76,6(0.9%)

  595,6 tys

  83,7(1%)

  893,5 tys

  126(1.5%)

  662,2 tys

  94,4(1.1%)

  434,4 tys

  64,5(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  274,3 tys

  38,3(0.7%)

  274,0 tys

  38,4(0.6%)

  270,3 tys

  37,8(0.5%)

  324,7 tys

  45,6(0.6%)

  288,6 tys

  40,5(0.5%)

  267,9 tys

  37,8(0.5%)

  363,8 tys

  51,9(0.6%)

  368,5 tys

  54,7(0.5%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  311,5 tys

  46,2(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  269,8 tys

  37,7(0.7%)

  278,0 tys

  38,9(0.6%)

  255,2 tys

  35,7(0.5%)

  256,2 tys

  36,0(0.4%)

  256,9 tys

  36,1(0.4%)

  267,3 tys

  37,7(0.5%)

  273,3 tys

  39,0(0.4%)

  276,0 tys

  41,0(0.4%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  31,3 tys

  4,4(0.1%)

  33,3 tys

  4,7(0.1%)

  36,1 tys

  5,0(0.1%)

  36,0 tys

  5,1(0.1%)

  38,4 tys

  5,4(0.1%)

  45,9 tys

  6,5(0.1%)

  47,6 tys

  6,8(0.1%)

  57,6 tys

  8,5(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  552,0 tys

  77,1(1.4%)

  474,9 tys

  66,5(1.1%)

  425,8 tys

  59,5(0.8%)

  433,4 tys

  60,8(0.7%)

  344,6 tys

  48,4(0.6%)

  337,2 tys

  47,5(0.6%)

  363,1 tys

  51,8(0.6%)

  38,2 tys

  5,7(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  81,5 tys

  11,4(0.2%)

  9,7 tys

  1,4(0%)

  2,4 tys

  0,3(0%)

  124,8 tys

  17,5(0.2%)

  94,1 tys

  13,2(0.2%)

  88,0 tys

  12,4(0.2%)

  2,4 tys

  0,3(0%)

  2,4 tys

  0,4(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  5,4 tys

  0,8(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  1,4 tys

  0,2(0%)

  1,4 tys

  0,2(0%)

  1,4 tys

  0,2(0%)

  1,4 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Czaplinku według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Czaplinka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Czaplinek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Czaplinka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  38,7 mln

  3,2 tys(100%)

  43,8 mln

  3,7 tys(100%)

  52,2 mln

  4,4 tys(100%)

  55,8 mln

  4,7 tys(100%)

  56,9 mln

  4,8 tys(100%)

  63,1 mln

  5,5 tys(100%)

  65,5 mln

  5,8 tys(100%)

  71,8 mln

  6,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  16,3 mln

  2,3 tys(42.2%)

  16,7 mln

  2,3 tys(38.1%)

  19,4 mln

  2,7 tys(37.2%)

  18,9 mln

  2,7 tys(33.9%)

  22,8 mln

  3,2 tys(40%)

  20,4 mln

  2,9 tys(32.3%)

  22,1 mln

  3,1 tys(33.7%)

  26,5 mln

  3,9 tys(36.9%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  10,0 mln

  1,4 tys(25.9%)

  10,1 mln

  1,4 tys(23.1%)

  10,2 mln

  1,4 tys(19.6%)

  12,3 mln

  1,7 tys(22%)

  11,2 mln

  1,6 tys(19.7%)

  16,2 mln

  2,3 tys(25.7%)

  16,1 mln

  2,3 tys(24.6%)

  13,9 mln

  2,1 tys(19.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  125,0 tys

  17,6(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,5 mln

  810(7.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  77,1 tys

  10,8(0.2%)

  90,4 tys

  12,7(0.2%)

  258,8 tys

  36,2(0.5%)

  680,3 tys

  95,5(1.2%)

  649,3 tys

  91,2(1.1%)

  580,8 tys

  81,9(0.9%)

  286,2 tys

  40,8(0.4%)

  4,2 mln

  626(5.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,3 mln

  185(3.4%)

  1,3 mln

  176(2.9%)

  3,8 mln

  526(7.2%)

  6,0 mln

  844(10.8%)

  2,3 mln

  326(4.1%)

  2,1 mln

  298(3.4%)

  3,6 mln

  518(5.5%)

  3,0 mln

  452(4.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,3 mln

  886(16.4%)

  12,7 mln

  1,8 tys(29%)

  2,0 mln

  286(3.9%)

  1,9 mln

  264(3.4%)

  1,7 mln

  240(3%)

  1,8 mln

  247(2.8%)

  1,7 mln

  242(2.6%)

  2,6 mln

  391(3.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  736,7 tys

  103(1.9%)

  814,3 tys

  114(1.9%)

  935,5 tys

  131(1.8%)

  700,2 tys

  98,3(1.3%)

  985,4 tys

  138(1.7%)

  1,4 mln

  195(2.2%)

  1,4 mln

  198(2.1%)

  1,3 mln

  189(1.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  752,8 tys

  105(1.9%)

  877,2 tys

  123(2%)

  1,3 mln

  175(2.4%)

  820,6 tys

  115(1.5%)

  879,3 tys

  124(1.5%)

  902,8 tys

  127(1.4%)

  1,2 mln

  177(1.9%)

  1,1 mln

  157(1.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  899,6 tys

  126(2.3%)

  97,5 tys

  13,7(0.2%)

  24,0 tys

  3,4(0%)

  19,8 tys

  2,8(0%)

  21,7 tys

  3,1(0%)

  77,2 tys

  10,9(0.1%)

  66,1 tys

  9,4(0.1%)

  998,1 tys

  148(1.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,1 mln

  156(2.9%)

  660,2 tys

  92,4(1.5%)

  1,0 mln

  143(2%)

  1,2 mln

  165(2.1%)

  1,2 mln

  167(2.1%)

  1,1 mln

  161(1.8%)

  1,7 mln

  245(2.6%)

  819,9 tys

  122(1.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  441,4 tys

  61,7(1.1%)

  129,9 tys

  18,2(0.3%)

  119,1 tys

  16,6(0.2%)

  106,6 tys

  15,0(0.2%)

  127,5 tys

  17,9(0.2%)

  144,4 tys

  20,4(0.2%)

  189,7 tys

  27,1(0.3%)

  612,8 tys

  90,9(0.9%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  253,2 tys

  37,6(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  135,5 tys

  18,9(0.3%)

  123,3 tys

  17,3(0.3%)

  140,3 tys

  19,6(0.3%)

  152,6 tys

  21,4(0.3%)

  214,6 tys

  30,1(0.4%)

  162,5 tys

  22,9(0.3%)

  157,1 tys

  22,4(0.2%)

  233,3 tys

  34,6(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  135,9 tys

  19,0(0.4%)

  76,8 tys

  10,7(0.2%)

  219,2 tys

  30,6(0.4%)

  140,7 tys

  19,8(0.3%)

  159,3 tys

  22,4(0.3%)

  115,9 tys

  16,3(0.2%)

  149,1 tys

  21,3(0.2%)

  218,7 tys

  32,4(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  83,1 tys

  11,6(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  45,7 tys

  6,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  88,6 tys

  13,1(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  152,8 tys

  21,4(0.4%)

  91,8 tys

  12,8(0.2%)

  46,6 tys

  6,5(0.1%)

  47,4 tys

  6,7(0.1%)

  42,3 tys

  5,9(0.1%)

  45,0 tys

  6,3(0.1%)

  36,0 tys

  5,1(0.1%)

  31,0 tys

  4,6(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  7,5 tys

  1,0(0%)

  4,1 tys

  0,6(0%)

  4,1 tys

  0,6(0%)

  6,0 tys

  0,8(0%)

  7,9 tys

  1,1(0%)

  6,6 tys

  0,9(0%)

  8,5 tys

  1,2(0%)

  27,1 tys

  4,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,2 tys

  0,6(0%)

  2,8 tys

  0,4(0%)

  4,3 tys

  0,6(0%)

  12,0 tys

  1,7(0%)

  12,4 tys

  1,7(0%)

  5,0 tys

  0,7(0%)

  45,1 tys

  6,4(0.1%)

  11,5 tys

  1,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  81,5 tys

  11,4(0.2%)

  9,7 tys

  1,4(0%)

  2,4 tys

  0,3(0%)

  124,8 tys

  17,5(0.2%)

  94,1 tys

  13,2(0.2%)

  88,0 tys

  12,4(0.1%)

  2,4 tys

  0,3(0%)

  2,4 tys

  0,4(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  75,5 tys

  10,6(0.2%)

  12,7 tys

  1,8(0%)

  50,2 tys

  7,0(0.1%)

  223,2 tys

  31,3(0.4%)

  22,8 tys

  3,2(0%)

  720,5 tys

  102(1.1%)

  174,1 tys

  24,8(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Czaplinek - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 598 mieszkańców Czaplinka jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 786 kobiet oraz 812 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 15,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,3% wykształcenie policealne, 14,3% średnie ogólnokształcące, a 17,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,4% mieszkańców Czaplinka, gimnazjalnym 4,0%, natomiast 16,4% podstawowym ukończonym. 3,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa zachodniopomorskiego mieszkańcy Czaplinka mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Czaplinku największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (19,0%) oraz wyższe (19,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,0%) oraz średnie zawodowe (18,9%).

  W roku 2021 w Czaplinku mieściły się 4 przedszkola, w których do 22 oddziałów uczęszczało 389 dzieci (192 dziewczynki oraz 197 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Czaplinku mieściły się 2 przedszkola, w których do 13 oddziałów uczęszczało 316 dzieci (169 dziewczynek oraz 147 chłopców). Dostępnych było 325 miejsc.

  18,0% mieszkańców Czaplinka w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,1% wśród dziewczynek i 17,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 368 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,45 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 3 szkoły podstawowe, w których w 46 oddziałach uczyło się 816 uczniów (403 kobiety oraz 413 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Czaplinku placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 33 oddziałach uczyło się 744 uczniów (365 kobiet oraz 379 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,1% ludności (29,5% wśród dziewczynek i 28,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,7 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 137,61.

  W Czaplinku znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 4 oddziałach uczyło się 99 uczniów (66 kobiet oraz 33 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 22 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Czaplinku placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 11 oddziałach uczyło się 287 uczniów (171 kobiet oraz 116 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 98 absolwentów.

  W Czaplinku znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 7 oddziałach uczyło się 95 uczniów (60 kobiet oraz 35 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,0% mieszkańców (18,2% wśród dziewczyn i 15,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24,8 uczniów. 13,6 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,6% mieszkańców Czaplinka w wieku potencjalnej nauki (21,9% kobiet i 23,4% mężczyzn).

 • 15,5% Wykształcenie wyższe
 • Czaplinek
  15,5%
  woj. zachodniopomorskie
  23,4%
  Cała Polska
  25,2%
 • 19,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Czaplinek
  35,0%
  woj. zachodniopomorskie
  35,6%
  Polska
  35,2%
 • 37,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,3% Wykształcenie policealne
 • Czaplinek
  3,3%
  woj. zachodniopomorskie
  3,4%
  Polska
  3,3%
 • 5,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 14,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  14,3%
  Zachodniopomorskie
  13,1%
  Polska
  11,9%
 • 16,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  17,4%
  Zachodniopomorskie
  19,1%
  Polska
  20,0%
 • 15,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  25,4%
  Województwo
  20,6%
  Polska
  21,2%
 • 19,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  4,0%
  Zachodniopomorskie
  3,4%
  Kraj
  3,0%
 • 3,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  16,4%
  woj. zachodniopomorskie
  13,8%
  Cała Polska
  12,3%
 • 18,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,8%
  Zachodniopomorskie
  3,3%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Czaplinku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1368 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 368,0
  Zachodniopomorskie
  856,0
  Cały kraj
  883,0
 • 0,45 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Czaplinek
  0,45
  Zachodniopomorskie
  0,97
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 4Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 22 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 457 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Czaplinek) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 389 Dzieci
 • 192 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 197 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,4%
  50,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 11 2 lata i mniej
 • 11
 • 87 3 lata
 • 87
 • 90 4 lata
 • 90
 • 102 5 lata
 • 102
 • 98 6 lat
 • 98
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 47 3 lata
 • 47
 • 37 4 lata
 • 37
 • 50 5 lata
 • 50
 • 52 6 lat
 • 52
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 40 3 lata
 • 40
 • 53 4 lata
 • 53
 • 52 5 lata
 • 52
 • 46 6 lat
 • 46
 •  
 • 27,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 27,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Czaplinku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Czaplinku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne w Czaplinku
  Publiczne
  94 375-51-03
  94 375-51-03
  ul. Grunwaldzka 5b
  78-550 Czaplinek
  1225922
  Niepubliczne Przedszkole "Edukacja"
  Niepubliczne
  60 648-34-38
  ul. Akacjowa 6
  78-550 Czaplinek
  ---
  Niepubliczne Przedszkole "Edukacja"
  Niepubliczne
  60 648-34-38
  ul. Akacjowa 6
  78-550 Czaplinek
  ---
  Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek
  Niepubliczne
  94 375-54-50
  ul. MONIUSZKI 28
  78-550 Czaplinek
  ---
 • Szkoły podstawowe w Czaplinku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Czaplinek) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 37 Oddziały
 • 778 Uczniowie
 • 383 Kobiety
  (uczniowie)
 • 395 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,2%
  50,8%
 • 123 Uczniowie w 1 klasie
 • 68 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 55 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 95 Absolwenci
 • 46 Kobiety
  (absolwenci)
 • 49 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 9 Oddziały
 • 38 Uczniowie
 • 20 Kobiety
  (uczniowie)
 • 18 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 52,6%
  47,4%
 • 9 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Absolwenci
 • 6 Kobiety
  (absolwenci)
 • 0 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  17,7
  Zachodniopomorskie
  17,1
  Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17,7 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17,7
 • 17,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17,7
 • 21,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21,0
 • 4,2 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4,2
 •  
 • 62,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 52,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 2,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 137,61 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  137,61
  Zachodniopomorskie
  94,69
  Polska
  95,71
 • 133,90 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  133,90
  Województwo
  92,98
  Cały kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Czaplinek) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Czaplinek) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Czaplinku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Czaplinku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  SZKOŁA PODSTAWOWA W CZAPLINKU
  Publiczna
  94 375-56-55
  94 375-52-23
  ul. WAŁECKA 49
  78-550 Czaplinek
  3367556
 • Szkoły ponadpodstawowe w Czaplinku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Czaplinek) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 99 Uczniowie
 • 66 Kobiety
  (uczniowie)
 • 33 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 66,7%
  33,3%
 • 17 Uczniowie w 1 klasie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 22 Absolwenci
 • 18 Kobiety
  (absolwenci)
 • 4 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  24,8
  woj. zachodniopomorskie
  25,0
  Cały kraj
  26,3
 •  
 • 7,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 5,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Czaplinek) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 22 Uczniowie w 1 klasie
 • 9 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 13 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 4 Oddziały
 • 27 Uczniowie
 • 27 Kobiety
  (uczniowie)
 • 0 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 100,0%
  0,0%
 • 10 Uczniowie w 1 klasie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 0 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 13,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Czaplinek
  13,6
  Województwo
  18,0
  Cała Polska
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 13,6 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 13,6
 • 22,7 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 22,7
 • 6,8 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 6,8
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Czaplinku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Czaplinku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcace (im.III Dywizji Strzelców Karpackich)
  Publiczne
  94 375-52-66
  94 375-52-66
  ul. Parkowa 1
  78-550 Czaplinek
  5126-
  Technikum
  Publiczne
  94 375-52-65
  94 375-52-65
  ul. Grunwaldzka 1
  78-550 Czaplinek
  481-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa (im. Stefana Czerneckiego)
  Publiczna
  94 375-52-65
  94 375-52-65
  ul. Grunwaldzka 1
  78-550 Czaplinek
  380-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna
  Publiczna
  94 375-52-65
  94 375-52-65
  ul. Grunwaldzka 1
  78-550 Czaplinek
  225-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna
  Publiczna
  94 375-15-50
  94 375-15-50
  ul. PŁAWIEŃSKA 4-6
  78-550 Czaplinek
  116-
  Prywatne Technikum Uzupełniające Zawodowe "Edukacja"
  Niepubliczne
  94 375-59-92
  ul. GRUNWALDZKA 1
  78-550 Czaplinek
  ---
  Prywatne Technikum Uzupełniające Zawodowe "Edukacja"
  Niepubliczne
  94 375-59-92
  ul. GRUNWALDZKA 1
  78-550 Czaplinek
  ---
  Prywatna Szkoła Policealna "Edukacja"
  Niepubliczna
  94 375-59-92
  ul. GRUNWALDZKA 1
  78-550 Czaplinek
  ---
  Prywatna Szkoła Policealna "Edukacja"
  Niepubliczna
  94 375-59-92
  ul. GRUNWALDZKA 1
  78-550 Czaplinek
  ---
  Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Edukacja"
  Niepubliczne
  94 375-59-92
  ul. GRUNWALDZKA 1
  78-550 Czaplinek
  ---
  Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Edukacja"
  Niepubliczne
  94 375-59-92
  ul. GRUNWALDZKA 1
  78-550 Czaplinek
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Czaplinku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 18,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 21,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Czaplinek, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Czaplinek, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Czaplinek, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Czaplinek - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Czaplinku

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1 (całoroczne: 0)
  • ośrodki wczasowe: 4 (całoroczne: 1)
  • ośrodki kolonijne: 2 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 1
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Czaplinku w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Czaplinku
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Czaplinku: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Czaplinku 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 150 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 170 (uczestnicy: 13 600)
  • seanse filmowe: 10 (uczestnicy: 1 000)
  • wystawy: 2 (uczestnicy: 100)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 2 000)
  • koncerty: 25 (uczestnicy: 4 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 6 (uczestnicy: 100)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 89 (uczestnicy: 4 000)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 400)
  • pokazy teatralne: 12 (uczestnicy: 1 000)
  • warsztaty: 22 (uczestnicy: 1 000)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 20)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 20)


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 10 (członkowie: 235)
  • teatralne: 1 (członkowie: 15)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 40)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 4 (członkowie: 100)
  • taneczne: 3 (członkowie: 80)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Czaplinku działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 17 373 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 15 807 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 6
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Czaplinku działały 4 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 279 członków. Zarejestrowano 271 ćwiczących (mężczyźni: 183, kobiety: 88, chłopcy do lat 18: 163, dziewczęta do lat 18: 88). Aktywnych było 8 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (10), instruktora sportowego (4).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Czaplinku w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Czaplinku
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Czaplinka znajduje się 6 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Czaplinku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z XIII w. (ul. Górna 6)dnia 1959-04-29, wykaz dokumentów: 191 z 1959-04-29
  • Dzwonnica (data nieznana) (ul. Górna 6)dnia 1959-04-29, wykaz dokumentów: 191 z 1959-04-29
  • Kościół z 1829 r. (ul. Moniuszki 26A)dnia 1965-03-19, wykaz dokumentów: 436 z 1965-03-19
  • Miasto z XIX w.dnia 1965-03-19, wykaz dokumentów: 438 z 1965-03-19
  • Ratusz z 1845 r. (ul. rynek Rynek 6)dnia 1965-03-19, wykaz dokumentów: 439 z 1965-03-19
  • Inny budynek mieszkalny z 1841 r. (ul. Studzienna 2)dnia 2005-09-29, wykaz dokumentów: A-226 z 2005-09-29
 • Formy ochrony przyrody w Czaplinku
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Czaplinka znajduje się 10 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Czaplinku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Drawski Park KrajobrazowyData ustanowienia: 1979-04-24, Powierzchnia: 38360.17 ha, Powierzchnia otuliny: 23560.41 ha
  • Obszar Chronionego Krajobrazu "Pojezierze Drawskie - obszar chronionego krajobrazuOpis: 1. Jezioro Drawsko z licznymi zatokami o mocno wyniesionych przybrzeżnych skarpach porośniętych starodrzewiami głównie buczyn Deschampsio Flexuosae-Fagetum z wieloma niewielkimi wysepkami i dużą wyspą Bielawą; 2. Dolina rz. Drawy z mocno zróżnicowaną roslinnością wodną z Potametea i szuwarową Phragmitetea; 3. Bogactwo nie przeżyźnionych jezior; liczne zbiorniki dystroficzne i oligotroficzne w tym lobeliowe jezioro Łęka; 4. Duże kompleksy siedlisk olsowych i łęgowych z towarzyszącą im roślinnością źródliskową szuwarową i ziołoroślową typu okrajkowego; 5. Rozległy kompleks eu- i mezotroficznych lasów liściastych w strefie pagórów morenowych na północy gminy (Nadl. Połczyn Zdrój) z przewagą siedlisk Melico-Fagetum i Deschampsio-Fagetum z dużym udziałem starodrzewi skupiających leśne gatunki z rzędu Fagetalia; 6. Wyjątkowe bogactwo śródleśnych i śródpolnych oczek wytopiskowych z roślinnością torfowiskową na terenie całego obszaru; 7. Ok. 45 gatunków chronionych oraz blisko 55 regionalnie zagrożonych wymarciem; 9. Około 30 nieczynnych cmentarzy ewangelickich w obrębie których swe stanowiska mają liczne gatunki prawnie chronione; są miejscem występowania pomników przyrody nierzadko też placówkami starodrzewi jak również regeneracyjno-degeneracyjnych postaci grądów Stellario-Carpinetum dużo rzadziej kwaśnej dąbrowy trzcinnikowej Calamagrostio arundinaceae-Quercetum; 10. Parki podworskie ze starodrzewiami między innymi w: Drahimku Kaleńsku Nowym Pławnie Rzepowie oraz pałacowy w Siemczynie; 11. Wyjątkowa ilość jak na pomorskie gminy ustanowionych pomników przyrody; 12. 35 użytków ekologicznych przewidzianychdo ochrony w Planie ochrony DPK mających chronić głównie biotopy bagienne; kilka użytków z bogatymi populacjami storczyków; 13. Dwa kolejne przewidziane do ochrony użytki ekologiczne UE-1 i UE-2; jeden ze stanowiskiem regionalnie bardzo rzadkiego ostrożenia łąkowego Cirsium rivulare reprezentującego element górski na niżu; 14. Siedlisko bytowania wielu cennych gatunków ryb płazów gadów i ssaków; 15. Kilkadziesiąt alei przydrożnych drzew pełniących funkcje liniowych korytarzy ekologicznych., Data ustanowienia: 1975-11-17, Powierzchnia: 92616.4 ha
  • Jeziora Czaplineckie - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2009-03-06, Powierzchnia: 31949.3 ha
  • Ostoja Drawska - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2007-10-13, Powierzchnia: 153906.15 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: Głazu narzutowy o obwodzie 6 9 m wysokości 1 8 m z tablicą okolicznościową "700 lat Czaplinka 1286-1986", Data ustanowienia: 1992-10-15, Opis granicy: Działka nr 299 obręb ewidencyjny 03 Czaplinek rynek naprzeciwko dużego kościoła
  • Pomnik przyrodyOpis: Głaz narzutowy o obwodzie 6 0 m wysokości 1 2 m. Wg inwentaryzacji z 2015 roku granit., Data ustanowienia: 1992-10-15, Opis granicy: W wodzie na działce nr 146/1 obręb ewidencyjny Stare Drawsko (jez. Drawsko) przy działce nr 167/2 obr. ewidencyjny Piaseczno
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Grupa dwóch lip drobnolistnych (Tilia cordata) o obwodach: 390 i 440 cm, Data ustanowienia: 1996-01-27, Opis granicy: Działka nr 157/2 obręb ewidencyjny 03 Czaplinek (przy wejściu na nowy cmentarz od strony ul. Szczecineckiej)
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb bezszypułkowy (Quercus petraea) o obwodzie 455 cm, Data ustanowienia: 1996-01-27, Opis granicy: Działka nr 106/1 obręb ewidencyjny Stare Drawsko. N-ctwo Czaplinek L-ctwo Sikory oddz. 106a
  • Pomnik przyrodyOpis: Głaz narzutowy o obwodzie 7 0 m wysokości 1 8 m (Gnejs)., Data ustanowienia: 1996-01-27, Opis granicy: Działka nr 42 obręb ewidencyjny Kołomąt (nad brzegiem jez. Dołgie Wielkie) Nadleśnictwo Czaplinek Leśnictwo Sikory oddział 42c
  • Pomnik przyrodyOpis: Głaz narzutowy o obwodzie 7 5 m wysokości 1 0 m., Data ustanowienia: 1996-01-27, Opis granicy: Działka nr 42 obręb ewidencyjny Kołomąt (nad brzegiem jez. Dołgie Wielkie) Nadleśnictwo Czaplinek Leśnictwo Sikory oddział 42a

Czaplinek - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 5 wypadków drogowych w Czaplinku odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 5 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 74,2 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 14,8 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Czaplinku znajdowało się 1 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 2 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 2 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu drawskiego.

  Powiat drawski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Czaplinku
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 5 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 5 Ranni
  (rok 2022)
 • 2 Lekko ranni
 • 3 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Czaplinku w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 74,18 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Czaplinek
  74,2
  Zachodniopomorskie
  53,7
  Polska
  56,5
 • 14,84 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  14,8
  woj. zachodniopomorskie
  4,6
  Cała Polska
  5,0
 • 74,18 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  74,2
  Zachodniopomorskie
  60,5
  Polska
  65,5
 • 20,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  20,0
  Zachodniopomorskie
  8,5
  Cała Polska
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  100,0
  Województwo
  112,7
  Cały kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Czaplinku w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 13,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  13,7 km
  woj. zachodniopomorskie
  542,9 km
  Cała Polska
  624,0 km
 • 0,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  0,5 km
  Zachodniopomorskie
  7,6 km
  Kraj
  5,2 km
 • 2 Liczba licencji na taksówki
 • 2 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Czaplinek przechodzą 4 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 20droga krajowa nr 20(Stargard Szczeciński - Gogolewo - Dalewo - Dzwonowo - Lisowo - Chociwel - Węgorzyno - Wiewiecko - Ginawa - Drawsko Pomorskie - Suliszewo - Złocieniec - Siemczyno - Czaplinek - Łubowo - Piława - Silnowo - Smiadowo - Krągi - Jeleń - Przyjezierze - Jelenino - Sitno - Szczecinek - Marcelin - Gwda Wielka - Gwda Mała - Drzonowo - Przybrda - Biała - Biały Bór - Trzebiele - Węglewo - Miłocice - Wołcza Mała - Miastko - Przęsin - Zadry - Piaszczyna - Głodowo - Kramarzyny - Tuchomie - Niezabyszewo - Bytów - Mądrzechowo - Mokrzyn - Łąkie - Półczno - Wygoda - Korne - Kościerzyna - Kościerska Huta - Kaliska Kościerskie - Kłobuczyno - Egiertowo - Hopowo - Wyczechowo Osady - Borcz - Babi Dół - Nowy Glińcz - Żukowo - Miszewo - Tuchom - Chwaszczyno - Gdynia)
  • DW 163droga wojewódzka nr 163(Kołobrzeg - Stramnica - Czernin - Dygowo - Pyszka - Wrzosowo - Łykowo - Brzeźno - Karlino - Redlino - Białogard - Moczyłki - Przegonia - Byszyno - Wygoda - Tychówko - Bolkowo - Buślary - Połczyn-Zdrój - Gaworkowo - Kluczewo - Stare Drawsko - Czaplin Nowy - Czaplinek - Piekary - Broczyno - Machliny - Kosin - Dobrzyca - Golce - Glinki - Kłębowiec - Wałcz)
  • DW 171droga wojewódzka nr 171(Bobolice - Czechy - Grzmiąca - Lubogoszcz - Wielawino - Stary Chwalim - Barwice - Polne - Sikory - Czaplinek)
  • DW 177droga wojewódzka nr 177( Czaplinek - Pławno - Studniczka - Knowie - Sośnica - Mirosławiec - Hanki - Bronikowo - Marcinkowice - Lubiesz - Tuczno - Człopa - Trzebin - Dzierżążno Wielkie - Kocień Wielki - Wieleń)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Czaplinek przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 210Linia kolejowa nr 210: Chojnice - Runowo Pomorskie [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Chojnice - Brzeźno Człuchowskie - Człuchów - Biskupnica - Bińcze - Domisław - Czarne - Żółtnica - Czarnobór - Szczecinek - Jelenino - Silnowo - Łubowo - Czarne Małe -Czaplinek - Żelisławie Pomorskie - Bobrowo Pomorskie - Złocieniec - Rzęśnica - Suliszewo Drawskie - Drawsko Pomorskie - Jankowo Pomorskie - Wiewiecko - Węgorzyno - Runowo Pomorskie)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Czaplinku istnieje 72 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • pl. 3 Marca

  ul. Akacjowa

  Aleja Żeglarzy

  ul. Apteczna

  ul. Brzozowa

  ul. Bydgoska

  ul. Ceglana

  ul. Chrobrego

  ul. Czarnkowskiego

  ul. Drahimska

  ul. Dworcowa

  ul. Dąbrowskiego

  ul. Długa

  ul. Gdańska

  ul. Grunwaldzka

  ul. Górna

  ul. Jagiellońska

  ul. Jana Chryzostoma Paska

  ul. Jana Długosza

  ul. Jana Kochanowskiego

  ul. Jarzębinowa

  ul. Jaśminowa

  ul. Jesionowa

  ul. Jeziorna

  ul. Kalinowa

  ul. Kamienna

  ul. Kasztanowa

  ul. Kaszubska

  ul. Kolejowa

  ul. Komunalna

  ul. Kościuszki

  ul. Kręta

  ul. Kujawska

  ul. Leśników

  ul. Lipowa

  ul. Mazurska

  ul. Mickiewicza

  ul. Moniuszki

  ul. Młyńska

  ul. Nadbrzeże Drawskie

  ul. Ogrodowa

  ul. Parkowa

  ul. Pawła Wasznika

  ul. Pilska

  ul. Pięciu Pomostów

  ul. Polna

  ul. Pomorska

  ul. Poznańska

  ul. Pławieńska

  Rynek

  ul. Rzeczna

  ul. Rzeźnicka

  ul. Różana

  ul. Spokojna

  ul. Staszica

  ul. Studzienna

  ul. Szczecinecka

  ul. Słoneczna

  ul. Słowackiego

  ul. Tartaczna

  ul. Toruńska

  ul. Warmińska

  ul. Wałecka

  ul. Wiejska

  ul. Wąska

  ul. Władysława Skoraczewskiego

  ul. Zbożowa

  ul. Złocieniecka

  ul. gen. Józefa Bema

  ul. gen. Władysława Sikorskiego

  ul. Żeromskiego

  ul. Żuławska