Lubliniec w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Lubliniec - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Lubliniec to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa śląskiego, powiatu lublinieckiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Lubliniec.
 • 23 392 Liczba mieszkańców
 • 89,4 km² Powierzchnia
 • 261,8 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 260 m n.p.m Wysokość
 • 1272 Data założenia
 • 1300 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 34 Numer kierunkowy
 • SLU Tablice rejestracyjne
 • Edward Makary Maniura Burmistrz miasta
Lubliniec na mapie
Identyfikatory
 • 18.684650.6687 Współrzędne GPS
 • 2407011 TERYT (TERC)
 • 0931945 SIMC
Herb miasta Lubliniec
Lubliniec herb
Flaga miasta Lubliniec
Lubliniec flaga

Jak Lubliniec wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Lubliniec na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Lubliniec wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Lubliniec plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
34Miasta o największej powierzchni w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
46Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
65Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
69Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
70Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
133Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
137Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
144Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
152Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
155Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
168Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi
171Miasta w Polsce z największą liczbą rannych na skutek wypadków drogowych
172Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2022 roku
179Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
183Największe miasta w Polsce pod względem liczby ludności
191Miasta w Polsce z największą liczbą wypadków drogowych
202Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
205Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
222Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
233Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 km2
234Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
238Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
259Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
261Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)

Lubliniec - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
42-700Poczta Lubliniec 001, ul. Miarki Karola 22
42-700Skrytki Pocztowe Poczta Lubliniec 001, ul. Miarki Karola 22
42-703Poczta Lubliniec 003, Pl. Niepodległości 5

Lubliniec - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Lublińcu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis urzędów można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki urzędów w Lublińcu aby wyświetlić jedynie instytucje spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Skarbowy w Lublińcu
(34) 352-83-00
(34) 352-83-99
Ignacego Paderewskiego 7b
42-700 Lubliniec
ZUS Inspektorat w Lublińcu (podlega pod: ZUS Oddział w Częstochowie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.15-17.15*, Wt: 7.15-15.15, Śr: 7.15-15.15, Cz: 7.15-15.15, Pt: 7.15-15.15

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Oleska 26
42-700 Lubliniec
Komenda Powiatowa PSP w Lublińcu
34/ 351-07-30
34/ 351-31-50
ul. PCK 10
42-700 Lubliniec
Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu
34/ 353-22-00 Tel. dyż. 34/ 353-22-55
34/ 353-22-44
ul. Oświęcimska 6
42-700 Lubliniec
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublińcu
34/ 351-05-23
34/ 351-05-11
ul. Paderewskiego 7
42-700 Lubliniec
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lublińcu
34/ 356-31-21
34/ 356-20-60
ul. Sobieskiego 9
42-700 Lubliniec
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Lublińcu
34/ 356-32-85, 34/ 356-26-74
34/ 356-32-85
ul. Dworcowa 17
42-700 Lubliniec
Urząd Miejski w Lublińcu
(34) 353-01-00
(34) 353-01-05
ul. Paderewskiego 5
42-700 Lubliniec
Starostwo Powiatowe w Lublińcu
(34) 351-05-00
(34) 351-05-11
ul. Paderewskiego 7
42-700 Lubliniec

Lubliniec - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Lubliniec jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 23 392, z czego 51,2% stanowią kobiety, a 48,8% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 4,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Lublińca zawarli w 2022 roku 78 małżeństw, co odpowiada 3,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  26,6% mieszkańców Lublińca jest stanu wolnego, 57,9% żyje w małżeństwie, 5,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,1% to wdowy/wdowcy.

  Lubliniec ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -131. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,60 na 1000 mieszkańców Lublińca. W 2022 roku urodziło się 184 dzieci, w tym 48,9% dziewczynek i 51,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 372 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,62 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 42,6% zgonów w Lublińcu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,6% zgonów w Lublińcu były nowotwory, a 6,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Lublińca przypada 13.46 zgonów. Jest to nieznacznie więcej od wartości średniej dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 210 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 218 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Lublińca -8. W tym samym roku 10 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 40 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -30.

  59,3% mieszkańców Lublińca jest w wieku produkcyjnym, 17,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Lublińca
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 23 392 Liczba mieszkańców
 • 11 987 Kobiety
 • 11 405 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Lublińcu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Lublińcu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Lublińcu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Lublińca
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  42,5 lat
  woj. śląskie
  43,0 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 44,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Lubliniec, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Lublińca
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Lubliniec,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Lubliniec,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Lubliniec,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 26,6% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  26,6%
  Województwo
  27,0%
  Cały kraj
  29,1%
 • 21,4% Kobiety
  (Panny)
 • 32,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,9% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  57,9%
  śląskie
  55,6%
  Cały kraj
  54,0%
 • 57,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,1% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  9,1%
  śląskie
  9,2%
  Cały kraj
  8,5%
 • 14,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Lubliniec
  5,6%
  Województwo
  8,0%
  Cały kraj
  7,6%
 • 5,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,8% Nieustalone
 • Lubliniec
  0,8%
  woj. śląskie
  0,2%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,9% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,6% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Lublińcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Lublińcu w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  3,3
  śląskie
  3,9
  Cała Polska
  4,1
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,2
  Województwo
  1,7
  Cały kraj
  1,6
 • 78 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Lublińcu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Lublińcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -131 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -60 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -71 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,60 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -5,6
  Województwo
  -5,8
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Lublińcu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Lublińcu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Lublińcu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Lublińcu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 184 Urodzenia żywe
 • 90 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 94 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,9%
  51,1%
 • 7,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Lubliniec
  7,9
  śląskie
  7,3
  Kraj
  8,1
 • 33,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Lubliniec
  33,4
  woj. śląskie
  32,5
  Kraj
  35,1
 • 11 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 11
 • 38 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 38
 • 95 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 95
 • 70 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 70
 • 29 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 3 372 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 277 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 464 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Lubliniec
  3 372 g
  śląskie
  3 296 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 56 Waga 4000g - 4499g
 • 56
 • 179 Waga 3500g - 3999g
 • 179
 • 211 Waga 3000g - 3499g
 • 211
 • 81 Waga 2500g - 2999g
 • 81
 • 27 Waga 2000g - 2499g
 • 27
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,25 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,25
  woj. śląskie
  1,21
  Cała Polska
  1,26
 • 0,62 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,62
  śląskie
  0,59
  Polska
  0,61
 • 0,62 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,62
  Województwo
  0,56
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Lublińcu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 315 Zgony
 • 150 Kobiety
  (Zgony)
 • 165 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,6%
  52,4%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 13,5 Zgony na 1000 ludności
 • Lubliniec
  13,5
  woj. śląskie
  13,0
  Cały kraj
  11,9
 • 160,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Lubliniec
  160,4
  Województwo
  179,4
  Kraj
  147,0
 • 8,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  8,9
  woj. śląskie
  4,8
  Cała Polska
  3,8
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,4
  woj. śląskie
  3,5
  Kraj
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,0
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie lublinieckim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 42,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  42,6%
  śląskie
  36,4%
  Cały kraj
  36,0%
 • 18,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  18,6%
  Województwo
  24,2%
  Cały kraj
  23,6%
 • 6,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  6,3%
  śląskie
  5,2%
  Kraj
  6,7%
 • 62 Zgony spowodowane COVID-19
 • 6,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. śląskie
  6,4
  Cała Polska
  15,8
 • 78,9 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. śląskie
  78,9
  Cały kraj
  70,6
 • 223,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  223,3
  śląskie
  315,1
  Polska
  280,1
 • 281,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • śląskie
  281,1
  Cała Polska
  253,9
 • 511,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 439,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 586,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  511,8
  śląskie
  473,7
  Cała Polska
  426,2
 • 82,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 26,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 164,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  82,5
  Województwo
  63,1
  Cały kraj
  62,9
 • 39,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Lubliniec
  39,2
  śląskie
  39,0
  Cały kraj
  33,8
 • 5,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  5,2
  Województwo
  8,1
  Kraj
  7,0
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,5%
  Województwo
  0,7%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 210 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 108 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 102 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Zameldowania z zagranicy
 • 3 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 7 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 218 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 110 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 108 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 40 Wymeldowania za granicę
 • 18 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 22 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -38 Saldo migracji
 • -17 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -21 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -8 Saldo migracji wewnętrznych
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -6 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -30 Saldo migracji zagranicznych
 • -15 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -15 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Lublińcu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Lublińcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Lubliniec, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Lubliniec - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Lublińcu oddano do użytku 167 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 7,13 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Lublińcu to 9 392 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 401 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  38,9% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 37,1% na lokale społeczne czynszowe, 24,0% jako sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Lublińcu to 4,05 i jest porównywalna do przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz nieznacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Lublińcu to 93,30 m2 i jest mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz porównywalna do przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,55% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,04% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,74% mieszkań posiada łazienkę, 87,47% korzysta z centralnego ogrzewania, a 67,77% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu lublinieckiego.

  Powiat lubliniecki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Lublińcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 9 392 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 400,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  400,90
  Województwo
  423,90
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 81,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Lubliniec
  81,10 m2
  śląskie
  72,70 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 32,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Lubliniec
  32,50 m2
  śląskie
  30,80 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,10 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Lubliniec
  4,10
  śląskie
  3,79
  Cała Polska
  3,83
 • 2,49 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,49
  woj. śląskie
  2,36
  Kraj
  2,42
 • 0,61 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,61
  woj. śląskie
  0,62
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Lublińcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 167 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 7,13 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  7,13
  Województwo
  4,31
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 677 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,05 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Lubliniec
  4,05
  śląskie
  4,13
  Cała Polska
  3,89
 • 28,90 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  28,90
  woj. śląskie
  17,79
  Cały kraj
  24,56
 • 15 575 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 93,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  93,3 m2
  śląskie
  101,8 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,66 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,66 m2
  śląskie
  0,44 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Lublińcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,55% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Lubliniec
  99,55%
  śląskie
  99,06%
  Polska
  97,75%
 • 98,04% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  98,04%
  Województwo
  96,69%
  Polska
  95,18%
 • 97,74% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Lubliniec
  97,74%
  Województwo
  95,74%
  Polska
  93,75%
 • 87,47% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  87,47%
  Województwo
  84,47%
  Kraj
  85,83%
 • 67,77% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Lubliniec
  67,77%
  woj. śląskie
  68,55%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Lubliniec - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Lublińcu na 1000 mieszkańców pracuje 354osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 53,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 46,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Lublińcu wynosiło w 2023 roku 5,1% (5,1% wśród kobiet i 5,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Lublińcu wynosiło 5 685,44 PLN, co odpowiada 84.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Lublińca 1 260 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 2 426 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 1 166.

  9,7% aktywnych zawodowo mieszkańców Lublińca pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 39,8% w przemyśle i budownictwie, a 16,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Lublińcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 354 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  354,0
  śląskie
  282,0
  Polska
  259,0
 • 5,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 6,8% Kobiety
 • 4,8% Mężczyźni
 • Miasto
  5,1%
  Województwo
  3,6%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Lublińcu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Lublińcu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Lublińcu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Lublińcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 039 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 685 PLN
  woj. śląskie
  6 728 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Lublińcu w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Lublińcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 260 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 2 426 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 1 166 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,93 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Lublińcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 9,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 11,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 39,8% Przemysł i budownictwo
 • 23,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 55,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 18,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 15,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 32,7% Pozostałe
 • 49,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 16,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Lublińcu w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Lublińcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 8 335 Pracujący ogółem
 • 4 440 Kobiety
 • 3 895 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Lublińcu w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,3% W wieku produkcyjnym
 • 53,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Lubliniec, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 68,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  68,7
  Województwo
  70,5
  Kraj
  69,0
 • 38,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  38,9
  woj. śląskie
  41,1
  Polska
  38,2
 • 130,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  130,4
  Województwo
  139,7
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 59,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Lubliniec - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Lublińcu w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 2 789 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 2 012 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 181 nowych podmiotów, a 139 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (236) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (147) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (216) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (86) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Lublińcu najwięcej (250) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (2 671) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,4% (38) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,7% (746) podmiotów, a 71,9% (2 005) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Lublińcu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (20.7%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 789 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 38 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 746 Przemysł i budownictwo
 • 2 005 Pozostała działalność
 • 181 Podmioty nowo zarejestrowane w Lublińcu w 2023 roku
 • 139 Podmioty wyrejestrowane w Lublińcu w 2023 roku
 • 2 012 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 671 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 2 671
 • 89 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 89
 • 25 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 25
 • 4 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 4
 • 2 785 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 2 785
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 Spółdzielnie ogółem
 • 4
 • 302 Spółki handlowe ogółem
 • 302
 • 19  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 19
 • 4  Spółki handlowe - akcyjne
 • 4
 • 2    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 250  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 250
 • 17    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 17
 • 142 Spółki cywilne ogółem
 • 142
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 012 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 416 Budownictwo
 • 416
 • 397 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 397
 • 198 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 198
 • 189 Przetwórstwo przemysłowe
 • 189
 • 184 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 184
 • 123 Pozostała działalność
 • 123
 • 105 Transport i gospodarka magazynowa
 • 105
 • 84 Informacja i komunikacja
 • 84
 • 67 Edukacja
 • 67
 • 62 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 62
 • 52 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 52
 • 48 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 48
 • 30 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 30
 • 28 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 28
 • 26 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 26
 • 3 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Lubliniec - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Lublińcu stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 602 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 25,66 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Lublińcu wynosi 83,00% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Lublińca najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze gospodarczym - 14,33 (wykrywalność 84%) oraz o charakterze kryminalnym - 8,28 (wykrywalność 75%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 7,34 (48%), drogowe - 2,06 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,20 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Lublińcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Lublińca.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Lubliniec, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 602 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 602
 • 194 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 194
 • 336 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 336
 • 48 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 48
 • 5 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 5
 • 172 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 172
 • 25,66 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Lubliniec
  25,66
  woj. śląskie
  35,08
  Kraj
  22,81
 • 8,28 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Lubliniec
  8,28
  Województwo
  14,39
  Cały kraj
  12,98
 • 14,33 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Lubliniec
  14,33
  śląskie
  17,79
  Kraj
  6,99
 • 2,06 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,06
  Województwo
  1,68
  Kraj
  1,82
 • 0,20 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,20
  śląskie
  0,44
  Kraj
  0,35
 • 7,34 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Lubliniec
  7,34
  woj. śląskie
  14,31
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Lubliniec, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  83%
  woj. śląskie
  80%
  Cały kraj
  71%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  75%
  Województwo
  67%
  Cały kraj
  63%
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  84%
  woj. śląskie
  88%
  Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  woj. śląskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Lubliniec
  100%
  woj. śląskie
  89%
  Cały kraj
  88%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Lubliniec
  48%
  woj. śląskie
  60%
  Kraj
  51%

Lubliniec - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Lublińca wyniosła w 2022 roku 152,5 mln złotych, co daje 6,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 2.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Lublińca - 31.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (17.6%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 22,4 mln złotych, czyli 14,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Lublińca wyniosła w 2022 roku 137,8 mln złotych, co daje 5,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 6.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (40.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (17.3%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8.1%). W budżecie Lublińca wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,3 tys złotych na mieszkańca (21,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 87,8 złotych na mieszkańca (1,5%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 16,1%.
 • Wydatki budżetu w Lublińcu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Lublińca według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Lubliniec, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Lublińca według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  81,8 mln

  3,4 tys(100%)

  86,4 mln

  3,6 tys(100%)

  99,9 mln

  4,2 tys(100%)

  102,2 mln

  4,3 tys(100%)

  124,7 mln

  5,2 tys(100%)

  152,9 mln

  6,4 tys(100%)

  150,6 mln

  6,4 tys(100%)

  152,5 mln

  6,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  28,2 mln

  1,2 tys(34.5%)

  27,5 mln

  1,1 tys(31.8%)

  34,3 mln

  1,4 tys(34.3%)

  34,9 mln

  1,5 tys(34.2%)

  33,0 mln

  1,4 tys(26.5%)

  36,6 mln

  1,6 tys(24%)

  42,3 mln

  1,8 tys(28.1%)

  48,7 mln

  2,1 tys(31.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  10,8 mln

  447(13.2%)

  7,4 mln

  310(8.6%)

  6,2 mln

  260(6.2%)

  7,2 mln

  302(7%)

  15,8 mln

  663(12.6%)

  34,4 mln

  1,5 tys(22.5%)

  34,9 mln

  1,5 tys(23.1%)

  26,8 mln

  1,1 tys(17.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,9 mln

  285(8.4%)

  7,4 mln

  309(8.6%)

  9,3 mln

  388(9.3%)

  9,6 mln

  405(9.4%)

  13,5 mln

  568(10.8%)

  11,4 mln

  485(7.5%)

  11,7 mln

  502(7.8%)

  13,5 mln

  575(8.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  11,0 mln

  455(13.4%)

  21,8 mln

  909(25.2%)

  6,3 mln

  264(6.3%)

  6,6 mln

  277(6.5%)

  7,0 mln

  295(5.6%)

  6,9 mln

  292(4.5%)

  7,3 mln

  314(4.9%)

  9,9 mln

  424(6.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,1 mln

  43,6(1.3%)

  990,4 tys

  41,3(1.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,0 mln

  342(5.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  4,5 mln

  185(5.4%)

  4,6 mln

  191(5.3%)

  2,6 mln

  110(2.6%)

  2,7 mln

  112(2.6%)

  2,2 mln

  90,5(1.7%)

  3,1 mln

  131(2%)

  5,1 mln

  220(3.4%)

  6,4 mln

  274(4.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  12,9 mln

  534(15.7%)

  8,6 mln

  361(10%)

  5,5 mln

  228(5.5%)

  5,2 mln

  216(5%)

  11,3 mln

  476(9.1%)

  18,0 mln

  764(11.8%)

  7,1 mln

  303(4.7%)

  5,1 mln

  219(3.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,8 mln

  117(3.4%)

  2,8 mln

  117(3.2%)

  7,7 mln

  321(7.7%)

  9,7 mln

  408(9.5%)

  4,4 mln

  186(3.5%)

  3,4 mln

  146(2.2%)

  2,9 mln

  126(2%)

  4,5 mln

  190(2.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  809,5 tys

  33,6(1%)

  2,5 mln

  103(2.8%)

  4,0 mln

  168(4%)

  993,3 tys

  41,7(1%)

  5,8 mln

  245(4.7%)

  377,5 tys

  16,0(0.2%)

  514,3 tys

  22,0(0.3%)

  3,2 mln

  136(2.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  426,1 tys

  17,7(0.5%)

  498,6 tys

  20,8(0.6%)

  454,8 tys

  19,0(0.5%)

  540,6 tys

  22,7(0.5%)

  666,4 tys

  28,0(0.5%)

  506,6 tys

  21,5(0.3%)

  438,8 tys

  18,8(0.3%)

  1,9 mln

  82,1(1.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  434,1 tys

  18,0(0.5%)

  456,3 tys

  19,0(0.5%)

  384,9 tys

  16,1(0.4%)

  456,2 tys

  19,2(0.4%)

  411,7 tys

  17,3(0.3%)

  681,3 tys

  28,9(0.4%)

  677,6 tys

  29,0(0.4%)

  1,8 mln

  75,5(1.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  841,4 tys

  34,9(1%)

  748,8 tys

  31,2(0.9%)

  959,8 tys

  40,2(1%)

  648,2 tys

  27,2(0.6%)

  815,5 tys

  34,3(0.7%)

  928,0 tys

  39,4(0.6%)

  902,9 tys

  38,6(0.6%)

  1,1 mln

  48,4(0.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  849,8 tys

  35,3(1%)

  883,0 tys

  36,8(1%)

  999,1 tys

  41,8(1%)

  1,1 mln

  47,1(1.1%)

  1,3 mln

  55,8(1.1%)

  1,5 mln

  61,7(0.9%)

  1,6 mln

  66,7(1%)

  516,7 tys

  22,1(0.3%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  215,0 tys

  9,2(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  101,5 tys

  4,2(0.1%)

  102,9 tys

  4,3(0.1%)

  106,2 tys

  4,4(0.1%)

  106,3 tys

  4,5(0.1%)

  116,0 tys

  4,9(0.1%)

  115,7 tys

  4,9(0.1%)

  142,2 tys

  6,1(0.1%)

  152,5 tys

  6,5(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  109,0 tys

  4,5(0.1%)

  83,2 tys

  3,5(0.1%)

  65,7 tys

  2,7(0.1%)

  97,4 tys

  4,1(0.1%)

  117,7 tys

  5,0(0.1%)

  78,9 tys

  3,4(0.1%)

  133,5 tys

  5,7(0.1%)

  87,6 tys

  3,7(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,3 tys

  0,2(0%)

  6,5 tys

  0,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  184,2 tys

  7,6(0.2%)

  21,8 tys

  0,9(0%)

  4,7 tys

  0,2(0%)

  165,5 tys

  6,9(0.2%)

  192,3 tys

  8,1(0.2%)

  182,8 tys

  7,8(0.1%)

  4,7 tys

  0,2(0%)

  4,6 tys

  0,2(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Lublińcu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Lublińca według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Lubliniec, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Lublińca według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  76,4 mln

  3,2 tys(100%)

  92,4 mln

  3,8 tys(100%)

  89,9 mln

  3,8 tys(100%)

  102,3 mln

  4,3 tys(100%)

  121,7 mln

  5,1 tys(100%)

  149,2 mln

  6,3 tys(100%)

  147,5 mln

  6,2 tys(100%)

  137,8 mln

  5,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  39,1 mln

  1,6 tys(51.2%)

  40,7 mln

  1,7 tys(44.1%)

  41,1 mln

  1,7 tys(45.7%)

  46,9 mln

  2,0 tys(45.8%)

  49,2 mln

  2,1 tys(40.5%)

  47,9 mln

  2,0 tys(32.1%)

  54,3 mln

  2,3 tys(36.9%)

  56,3 mln

  2,4 tys(40.8%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  13,7 mln

  570(18%)

  14,2 mln

  591(15.3%)

  15,9 mln

  663(17.6%)

  16,9 mln

  712(16.6%)

  18,8 mln

  793(15.5%)

  26,1 mln

  1,1 tys(17.5%)

  25,3 mln

  1,1 tys(17.1%)

  23,9 mln

  1,0 tys(17.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,3 mln

  139(4.4%)

  2,8 mln

  115(3%)

  2,4 mln

  102(2.7%)

  3,0 mln

  127(3%)

  5,9 mln

  250(4.9%)

  20,4 mln

  867(13.7%)

  18,3 mln

  785(12.4%)

  11,1 mln

  475(8.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  190,8 tys

  7,9(0.2%)

  235,2 tys

  9,8(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,8 mln

  378(6.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  3,1 mln

  128(4%)

  2,6 mln

  107(2.8%)

  2,1 mln

  85,8(2.3%)

  2,3 mln

  97,5(2.3%)

  4,7 mln

  197(3.8%)

  2,6 mln

  112(1.8%)

  3,8 mln

  163(2.6%)

  6,1 mln

  260(4.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  4,3 mln

  177(5.6%)

  9,3 mln

  390(10.1%)

  4,1 mln

  170(4.5%)

  6,5 mln

  273(6.4%)

  4,7 mln

  197(3.8%)

  3,9 mln

  165(2.6%)

  7,2 mln

  309(4.9%)

  5,9 mln

  251(4.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,4 mln

  309(9.7%)

  18,3 mln

  761(19.8%)

  2,8 mln

  119(3.2%)

  2,9 mln

  120(2.8%)

  3,0 mln

  125(2.4%)

  2,9 mln

  122(1.9%)

  2,9 mln

  124(2%)

  4,8 mln

  206(3.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  8,2 tys

  0,3(0%)

  6,0 tys

  0,3(0%)

  4,9 tys

  0,2(0%)

  8,2 tys

  0,3(0%)

  8,5 tys

  0,4(0%)

  10,6 tys

  0,5(0%)

  18,0 tys

  0,8(0%)

  1,1 mln

  46,6(0.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  350,3 tys

  14,5(0.5%)

  601,2 tys

  25,1(0.7%)

  410,6 tys

  17,2(0.5%)

  391,1 tys

  16,4(0.4%)

  587,2 tys

  24,7(0.5%)

  388,1 tys

  16,5(0.3%)

  419,2 tys

  17,9(0.3%)

  689,6 tys

  29,4(0.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,0 mln

  165(5.2%)

  2,6 mln

  107(2.8%)

  68,5 tys

  2,9(0.1%)

  810,0 tys

  34,0(0.8%)

  7,3 mln

  309(6%)

  10,8 mln

  457(7.2%)

  1,9 mln

  80,1(1.3%)

  281,5 tys

  12,0(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  160,0 tys

  6,6(0.2%)

  160,3 tys

  6,7(0.2%)

  160,8 tys

  6,7(0.2%)

  1,2 mln

  48,6(1.1%)

  188,9 tys

  8,0(0.2%)

  411,5 tys

  17,5(0.3%)

  160,0 tys

  6,8(0.1%)

  180,0 tys

  7,7(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  33,8 tys

  1,4(0%)

  36,1 tys

  1,5(0%)

  39,1 tys

  1,6(0%)

  39,1 tys

  1,6(0%)

  48,8 tys

  2,1(0%)

  48,7 tys

  2,1(0%)

  50,0 tys

  2,1(0%)

  57,3 tys

  2,4(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  232,1 tys

  9,6(0.3%)

  207,9 tys

  8,7(0.2%)

  149,8 tys

  6,3(0.2%)

  121,6 tys

  5,1(0.1%)

  102,8 tys

  4,3(0.1%)

  64,8 tys

  2,8(0%)

  58,7 tys

  2,5(0%)

  46,4 tys

  2,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  20,2 tys

  0,8(0%)

  16,8 tys

  0,7(0%)

  17,3 tys

  0,7(0%)

  14,6 tys

  0,6(0%)

  19,3 tys

  0,8(0%)

  14,8 tys

  0,6(0%)

  30,6 tys

  1,3(0%)

  22,9 tys

  1,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,1 tys

  0,1(0%)

  11,1 tys

  0,5(0%)

  1,7 tys

  0,1(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  20,9 tys

  0,9(0%)

  25,9 tys

  1,1(0%)

  28,2 tys

  1,2(0%)

  6,4 tys

  0,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  184,2 tys

  7,6(0.2%)

  21,8 tys

  0,9(0%)

  4,7 tys

  0,2(0%)

  165,5 tys

  6,9(0.2%)

  192,3 tys

  8,1(0.2%)

  182,8 tys

  7,8(0.1%)

  4,7 tys

  0,2(0%)

  4,6 tys

  0,2(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  273

  0,0(0%)

  773

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,1(0%)

  1,6 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  2,1 tys

  0,1(0%)

  2,1 tys

  0,1(0%)

  3,4 tys

  0,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  245,5 tys

  10,2(0.3%)

  704,3 tys

  29,4(0.8%)

  649,0 tys

  27,2(0.7%)

  24,5 tys

  1,0(0%)

  42,7 tys

  1,8(0%)

  4,2 tys

  0,2(0%)

  431

  0,0(0%)

  76,0

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  16,2

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Lubliniec - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 858 mieszkańców Lublińca jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 2 367 kobiet oraz 2 491 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 10,8% średnie ogólnokształcące, a 20,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 29,8% mieszkańców Lublińca, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 11,3% podstawowym ukończonym. 3,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa śląskiego mieszkańcy Lublińca mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Lublińcu największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (23,3%) oraz wyższe (23,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (36,8%) oraz średnie zawodowe (22,6%).

  W roku 2022 w Lublińcu mieściło się 17 przedszkoli, w których do 66 oddziałów uczęszczało 1 197 dzieci (577 dziewczynek oraz 620 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Lublińcu mieściło się 8 przedszkoli, w których do 32 oddziałów uczęszczało 677 dzieci (319 dziewczynek oraz 358 chłopców). Dostępnych było 685 miejsc.

  19,5% mieszkańców Lublińca w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,5% wśród dziewczynek i 19,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 218 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,59 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 7 szkół podstawowych, w których w 128 oddziałach uczyło się 2 061 uczniów (1 011 kobiet oraz 1 050 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Lublińcu placówkę miało 6 szkół podstawowych, w których w 66 oddziałach uczyło się 1 418 uczniów (646 kobiet oraz 772 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,5% ludności (30,1% wśród dziewczynek i 28,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 107,57.

  W Lublińcu znajdują się 4 licea ogólnokształcące, w których w 30 oddziałach uczyło się 821 uczniów (595 kobiet oraz 226 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 167 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Lublińcu placówkę miały 4 licea ogólnokształcące, w których w 32 oddziałach uczyło się 924 uczniów (602 kobiety oraz 322 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 316 absolwentów.

  W Lublińcu znajdują się 4 Technika, w których w 34 oddziałach uczyło się 893 uczniów (275 kobiet oraz 618 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 140 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Lublińcu placówkę miały 4 Technika, w których w 33 oddziałach uczyło się 810 uczniów (271 kobiet oraz 539 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 160 absolwentów.

  W Lublińcu znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 18 oddziałach uczyło się 340 uczniów (125 kobiet oraz 215 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,0% mieszkańców (16,1% wśród dziewczyn i 15,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 27,4 uczniów. 18,9 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 26,3 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 20,5% mieszkańców Lublińca w wieku potencjalnej nauki (19,4% kobiet i 21,6% mężczyzn).

 • 19,1% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  19,1%
  Województwo
  23,3%
  Cała Polska
  25,2%
 • 23,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  33,7%
  Województwo
  36,2%
  Kraj
  35,2%
 • 35,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • Lubliniec
  2,9%
  Województwo
  3,4%
  Kraj
  3,3%
 • 4,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,8%
  woj. śląskie
  11,3%
  Kraj
  11,9%
 • 12,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  20,1%
  woj. śląskie
  21,5%
  Cały kraj
  20,0%
 • 18,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 29,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Lubliniec
  29,8%
  Województwo
  24,0%
  Polska
  21,2%
 • 23,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 36,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,0%
  Województwo
  2,9%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 11,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Lubliniec
  11,3%
  woj. śląskie
  10,6%
  Cała Polska
  12,3%
 • 13,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 9,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,0%
  woj. śląskie
  2,9%
  Kraj
  3,1%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Lublińcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1218 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Lubliniec
  1 218,0
  śląskie
  951,0
  Polska
  927,0
 • 0,59 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Lubliniec
  0,59
  śląskie
  0,81
  Polska
  0,89
 •  
 • 17Przedszkola
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 66 Oddziały
 • 3 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 136 Miejsca
  (rok 2018)
 • 16 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Lubliniec) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 197 Dzieci
 • 577 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 620 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,2%
  51,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 26 2 lata i mniej
 • 26
 • 282 3 lata
 • 282
 • 273 4 lata
 • 273
 • 323 5 lata
 • 323
 • 279 6 lat
 • 279
 • 14 7 lat i więcej
 • 14
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 12 2 lata i mniej
 • 12
 • 150 3 lata
 • 150
 • 133 4 lata
 • 133
 • 167 5 lata
 • 167
 • 111 6 lat
 • 111
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 14 2 lata i mniej
 • 14
 • 132 3 lata
 • 132
 • 140 4 lata
 • 140
 • 156 5 lata
 • 156
 • 168 6 lat
 • 168
 • 10 7 lat i więcej
 • 10
 •  
 • 71,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 70,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 5,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Lublińcu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Lublińcu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Miejskie Nr 6
  Publiczne
  34 351-14-06
  ul. Droniowicka 27
  42-700 Lubliniec
  613712
  Przedszkole Miejskie Nr 8
  Publiczne
  34 351-14-08
  ul. Uchodźców 34
  42-700 Lubliniec
  612611
  Przedszkole Miejskie nr 7
  Publiczne
  34 351-14-07
  ul. Powstańców Śląskich 6
  42-700 Lubliniec
  512412
  Przedszkole Miejskie Nr 2 Lubliniec (-)
  Publiczne
  34 351-14-02
  ul. Sądowa 10
  42-700 Lubliniec
  51049
  Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 3
  Publiczne
  34 351-14-03
  ul. Wojska Polskiego 6
  42-700 Lubliniec
  48310
  PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4
  Publiczne
  34 351-14-04
  34 351-14-04
  ul. WAWRZYŃCA HAJDY 20
  42-700 Lubliniec
  2485
  Przedszkole Miejskie Nr 1
  Publiczne
  34 351-14-01
  ul. Słoneczna 13
  42-700 Lubliniec
  3436
  Niepubliczne Przedszkole "Bartek"
  Niepubliczne
  ul. Częstochowska 12
  42-700 Lubliniec
  ---
  Niepubliczne Przedszkole Artystyczne
  Niepubliczne
  60 979-72-34
  ul. Częstochowska 2
  42-700 Lubliniec
  ---
  Niepubliczne Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"
  Niepubliczne
  34 351-02-22
  ul. DAMROTA 15
  42-700 Lubliniec
  ---
  Prywatne przedszkole "Stumilowy las" Katarzyna Bącławek
  Niepubliczne
  60 046-62-01
  ul. Wieniawskiego 6b
  42-700 Lubliniec
  ---
  Przedszkole KSW w Lublińcu (święta Edyta Stein)
  Niepubliczne
  34 351-03-60
  34 351-03-60
  ul. Piłsudskiego 8
  42-700 Lubliniec
  ---
 • Szkoły podstawowe w Lublińcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Lubliniec) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 92 Oddziały
 • 1 957 Uczniowie
 • 967 Kobiety
  (uczniowie)
 • 990 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,4%
  50,6%
 • 255 Uczniowie w 1 klasie
 • 126 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 129 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 320 Absolwenci
 • 164 Kobiety
  (absolwenci)
 • 156 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 36 Oddziały
 • 104 Uczniowie
 • 44 Kobiety
  (uczniowie)
 • 60 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 42,3%
  57,7%
 • 9 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 Absolwenci
 • 3 Kobiety
  (absolwenci)
 • 7 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Lubliniec
  16,1
  Województwo
  17,5
  Cały kraj
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16,1 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16,1
 • 16,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16,1
 • 21,3 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21,3
 • 2,9 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,9
 •  
 • 130,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 106,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 33,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 29,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 107,57 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  107,57
  Województwo
  96,89
  Cała Polska
  95,96
 • 105,79 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  105,79
  śląskie
  95,51
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Lubliniec) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Lubliniec) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Lublińcu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Lublińcu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 1 (im. Marii Konopnickiej)
  Publiczna
  34 351-14-11
  34 351-14-11
  ul. Sądowa 9
  42-700 Lubliniec
  2866358
  SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 (IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE)
  Publiczna
  34 531-14-13
  34 531-14-13
  ul. ZWYCIĘSTWA 32
  42-700 Lubliniec
  2456447
  Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2 dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących, upośledzonych umysłowo oraz ze sprzężeniami
  Publiczna
  34 356-32-41
  34 356-33-66
  ul. Pawła Stalmacha 90
  42-700 Lubliniec
  853-
  Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2 Szkoła Filialna w Lublińcu dla uczniów przewlekle chorych i chorych psychicznie
  Publiczna
  34 356-32-41
  34 356-33-66
  ul. Pawła Stalmacha 90
  42-700 Lubliniec
  -8-
  Szkoła Podstawowa KSW w Lublińcu (święta Edyta Stein)
  Niepubliczna
  34 351-03-60
  34 351-03-60
  ul. Piłsudskiego 8
  42-700 Lubliniec
  ---
 • Szkoły ponadpodstawowe w Lublińcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Lubliniec) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 27 Oddziały
 • 755 Uczniowie
 • 553 Kobiety
  (uczniowie)
 • 202 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 73,2%
  26,8%
 • 255 Uczniowie w 1 klasie
 • 198 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 57 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 167 Absolwenci
 • 120 Kobiety
  (absolwenci)
 • 47 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 3 Oddziały
 • 66 Uczniowie
 • 42 Kobiety
  (uczniowie)
 • 24 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 63,6%
  36,4%
 •  
 • 27,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  27,4
  Województwo
  26,4
  Kraj
  26,5
 •  
 • 51,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 40,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Lubliniec) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 32 Oddziały
 • 889 Uczniowie
 • 274 Kobiety
  (uczniowie)
 • 615 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 30,8%
  69,2%
 • 250 Uczniowie w 1 klasie
 • 80 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 170 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 140 Absolwenci
 • 57 Kobiety
  (absolwenci)
 • 83 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Technika dla młodzieży specjalne
 • 2 Oddziały
 • 4 Uczniowie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 25,0%
  75,0%
 •  
 • 26,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Lubliniec
  26,3
  woj. śląskie
  25,2
  Polska
  24,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach według typu
 • 26,3 Technika ogółem
 • 26,3
 • 27,8 Technika bez specjalnych
 • 27,8
 • 2,0 Technika specjalne
 • 2,0
 •  
 • 71,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 42,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 28,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika specjalne dla młodzieży)
 • 1,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Lubliniec) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 122 Uczniowie w 1 klasie
 • 44 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 78 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 6 Oddziały
 • 19 Uczniowie
 • 9 Kobiety
  (uczniowie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,4%
  52,6%
 • 5 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 18,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  18,9
  śląskie
  19,6
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 18,9 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 18,9
 • 26,8 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 26,8
 • 3,2 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 3,2
 •  
 • Wykres - Szkoły policealne (Lubliniec) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 5 Oddziały
 • 81 Uczniowie
 • 71 Kobiety
  (uczniowie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 87,7%
  12,3%
 • 60 Uczniowie w 1 klasie
 • 55 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 8 Absolwenci
 • 8 Kobiety
  (absolwenci)
 • 0 Mężczyźni
  (absolwenci)
 • 5 Absolwenci
 • 2 Kobiety
  (absolwenci)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  16,2
  woj. śląskie
  22,2
  Polska
  23,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Lublińcu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Lublińcu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  I Liceum Ogólnokształcące (Adam Mickiewicz)
  Publiczne
  34 351-14-33
  34 351-14-33
  ul. SOBIESKIEGO 22
  42-700 Lubliniec
  20569-
  Technikum nr 2
  Publiczne
  34 351-14-31
  34 351-14-31
  ul. ks. plk. Jana Szymały 3
  42-700 Lubliniec
  17458-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2
  Publiczna
  34 351-14-32
  34 351-14-32
  ul. Klonowa 10
  42-700 Lubliniec
  17434-
  Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Janiny Garści w Lublińcu (Janina Garścia)
  Publiczna
  34 351-03-13
  34 351-03-12
  ul. Pl. K. Mańki 9
  42-700 Lubliniec
  -16623
  II Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  34 351-14-31
  34 351-14-31
  ul. ks. płk. Jana Szymały 3
  42-700 Lubliniec
  394-
  III Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  34 351-14-36
  34 351-14-36
  ul. Grunwaldzka 48
  42-700 Lubliniec
  484-
  I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  34 351-14-36
  34 351-14-36
  ul. Grunwaldzka 48
  42-700 Lubliniec
  380-
  Szkoła Policealna Nr 1 dla Dorosłych (prof.Zbigniew Religa)
  Publiczna
  34 351-14-36
  34 351-14-36
  ul. Grunwaldzka 48
  42-700 Lubliniec
  565-
  Technikum nr 3
  Publiczne
  34 351-14-32
  34 351-14-32
  ul. Klonowa 10
  42-700 Lubliniec
  257-
  Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
  Publiczna
  34 356-32-41
  34 356-33-66
  ul. Pawła Stalmacha 90
  42-700 Lubliniec
  528-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 1 dla uczniów niesłyszących i słabosłyszacych, upośledzonych umysłowo oraz ze sprzężeniami
  Publiczna
  34 356-32-41
  34 356-33-66
  ul. Pawła Stalmacha 90
  42-700 Lubliniec
  219-
  Technikum Specjalne nr 4 dla niesłyszących i słabosłyszących
  Publiczne
  34 356-32-41
  34 356-33-66
  ul. Pawła Stalmacha 90
  42-700 Lubliniec
  317-
  Policealna Szkoła Zawodowa Specjalna dla niesłyszących i słabosłyszących
  Publiczna
  34 356-32-41
  34 356-33-66
  ul. Pawła Stalmacha 90
  42-700 Lubliniec
  19-
  II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  34 356-32-41
  34 356-33-66
  ul. Pawła Stalmacha 90
  42-700 Lubliniec
  19-
  Liceum Ogólnokształcące w Lublińcu (święta Edyta Stein)
  Publiczne
  34 351-03-60
  34 351-03-60
  ul. Piłsudskiego 8
  42-700 Lubliniec
  18-
 • Edukacyjne grupy wieku w Lublińcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 19,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 30,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 19,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Lubliniec, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Lubliniec, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Lubliniec, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Lubliniec - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Lublińcu

 • Według danych GUS z 2022 roku w Lublińcu znajdowały się 2 hotele (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 1, liczba miejsc: 12)
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Lublińcu w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Lublińcu
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Lublińcu: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Lublińcu 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 344 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 138 (uczestnicy: 17 932)
  • wystawy: 9 (uczestnicy: 800)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 300)
  • koncerty: 21 (uczestnicy: 6 300)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 13 (uczestnicy: 150)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 6 (uczestnicy: 430)
  • konkursy: 5 (uczestnicy: 2 500)
  • pokazy teatralne: 17 (uczestnicy: 5 508)
  • konferencje: 2 (uczestnicy: 300)
  • interdyscyplinarne: 2 (uczestnicy: 100)
  • warsztaty: 61 (uczestnicy: 1 220)
  • inne: 1 (uczestnicy: 324)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 33 (członkowie: 396)
  • plastyczne/techniczne: 11 (członkowie: 114)
  • taneczne: 14 (członkowie: 169)
  • muzyczne: 5 (członkowie: 73)
  • teatralne: 1 (członkowie: 12)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 (członkowie: 28)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 68)
  • teatralne: 1 (członkowie: 25)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 31)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 12)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Lublińcu działało 1 kino posiadające 1 salę z 324 miejscami na widowni. Odbyło się 650 seansów, na które przyszło 27 088 widzów, w tym 177 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 9 086 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Lublińcu działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 107 447 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 14 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 5 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 106 120 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 47
  • dostępne dla czytelników: 22
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 22
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2
  Według danych z 2022 w Lublińcu działały 3 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 32 217 wolumenów w tym ziobry specjalne: 204. Odnotowano 632 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 6 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 30 646 wolumenów. Odnotowano 876 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 3
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Lublińcu działało 7 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 750 członków. Zarejestrowano 728 ćwiczących (mężczyźni: 675, kobiety: 53, chłopcy do lat 18: 307, dziewczęta do lat 18: 26). Aktywnych było 12 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (15), instruktora sportowego (10) oraz inne osoby (7).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Lublińcu w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Lublińcu
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Lublińca znajduje się 7 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Lublińcu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Miasto (data nieznana)dnia 1949-06-10, wykaz dokumentów: R.180 z 1949-06-10; R/396/53 z 1953-03-14
  • Kościół z XIV w.dnia 1956-11-02, wykaz dokumentów: R/484/56 z 1956-11-02; 83/76/A z 1978-03-01
  • Kościół z 1653 r. (ul. Pasieczna 3)dnia 1960-03-12, wykaz dokumentów: 398/60 z 1960-03-12; 84/76/A z 1978-03-01
  • Pałac z 1848 r. (ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 8)dnia 1960-03-12, wykaz dokumentów: 399/60 z 1960-03-12; 85/76/A z 1978-03-01
  • Zamek z XVII w. (ul. Grunwaldzka 48)dnia 1960-03-12, wykaz dokumentów: 400/60 z 1960-03-12; 86/76 z 1978-03-01
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. pl. Konrada Mańki 6)dnia 1960-03-12, wykaz dokumentów: 401/60 z 1960-03-12
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. pl. Konrada Mańki 9)dnia 1988-07-21, wykaz dokumentów: A/443/88 z 1988-07-21
 • Formy ochrony przyrody w Lublińcu
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Lublińca znajduje się 11 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Lublińcu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Jeleniak Mikuliny - leśny rezerwat przyrodyTyp: biocenotyczny i fizjocenotyczny, Data ustanowienia: 1958-01-16, Opis granicy: W skład rezerwatu wchodzi obszar oznaczony w planie urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Koszęcin na lata 2010-2019 - jako oddziały leśne obrębu Koszęcin: 96d f g h 97f g h i j k l m 98f ~b 118k 119i j 120c d f g h ~f ~i 121a b c d f g h ~d ~f 123c ~a ~b 124a ~b ~c. Przebieg granic rezerwatu obrazuje załącznik do zarządzenia z 2012 r., Powierzchnia: 120.26 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: Klon pospolity (Acer platanoides), Data ustanowienia: 1953-12-12, Opis granicy: Plac Mańki (Rynek)
  • Pomnik przyrodyOpis: Głaz narzutowy - granit biotytowy, Data ustanowienia: 1957-06-27, Opis granicy: Róg ul. Paderewskiego - K. Miarki obok Urzędu Miejskiego
  • Pomnik przyrodyOpis: Cis pospolity (Taxus baccata), Data ustanowienia: 1977-06-17, Opis granicy: Na terenie Zamku Lublinieckiego ul. Grunwaldzka 40
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy (Quercus robur) - okazała równomiernie rozwinięta korona, Data ustanowienia: 1977-06-17, Opis granicy: Plac H. Sienkiewicza
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy (Quercus robur), Data ustanowienia: 1977-06-17, Opis granicy: Przy leśniczówce Park Leśny
  • Pomnik przyrodyOpis: Buk pospolity (Fagus silvatica) o obwodzie pnia 350 cm, Data ustanowienia: 1989-12-12, Opis granicy: Przy ul. Sobieskiego 7 obok budynku Sądu
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy (Quercus robur), Data ustanowienia: 1991-02-04, Opis granicy: Na terenie Szpitala Neuropsychiatrycznego
  • Pomnik przyrodyOpis: Lipa drobnolistna (Tilia cordata), Data ustanowienia: 1991-02-04, Opis granicy: ul. Sokoła 6 na terenie szkoły podstawowej
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Grupa drzew żywotnik zachodni (Thuja occidentalis), Data ustanowienia: 1991-02-04, Opis granicy: Na terenie byłego cmentarza żydowskiego
  • Piegża - siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków (użytek ekologiczny)Cel: zachowanie ze względów przyrodniczych naukowych dydaktycznych i krajobrazowych ekosystemu stawu i torfowiska ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin, Data ustanowienia: 2004-08-10, Opis granicy: gm. Lubliniec, Powierzchnia: 57.57 ha

Lubliniec - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 12 wypadków drogowych w Lublińcu odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 15 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 51,2 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz mniej od wartości dla całej Polski) oraz 4,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Lublińcu znajdowało się 22 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 1 parking w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 8 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 8 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu lublinieckiego.

  Powiat lubliniecki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Lublińcu
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 12 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 15 Ranni
  (rok 2022)
 • 2 Lekko ranni
 • 13 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Lublińcu w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 51,22 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  51,2
  Województwo
  45,6
  Polska
  56,5
 • 4,27 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Lubliniec
  4,3
  woj. śląskie
  3,6
  Cały kraj
  5,0
 • 64,03 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  64,0
  woj. śląskie
  52,1
  Cały kraj
  65,5
 • 8,33 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  8,3
  woj. śląskie
  7,8
  Cała Polska
  8,9
 • 125,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  125,0
  śląskie
  114,1
  Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 22 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 9 km  Będących pod zarządem gminy
 • 8 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 5 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Lublińcu w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 2 439,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  2 439,3 km
  Województwo
  1 123,1 km
  Polska
  633,6 km
 • 9,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  9,3 km
  woj. śląskie
  3,2 km
  Cała Polska
  5,3 km
 • 1 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 8 Liczba licencji na taksówki
 • 8 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Lubliniec przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 11droga krajowa nr 11(Kołobrzeg - Bagicz - Sianożęty - Ustronie Morskie - Tymień - Borkowice - Uliszki - Słowienkowo - Będzino - Łękno - Kazimierz Pomorski - Mścice - Koszalin - Kretomino - Bonin - Manowo - Wyszewo - Kliszno - Mostowo - Grzybnica - Kłanino - Głodowa - Bobolice - Wierzchowo - Białe - Szczecinek - Turowo - Babi Dwór - Lotyń - Okonek - Podgaje - Jastrowie - Ptusza - Płytnica - Krępsko - Dobrzyca - Piła - Ujście - Oleśnica - Chodzież - Podanin - Budzyń - Tarnowo - Gościejewo - Rogoźno - Rożnowo - Kowanówko - Oborniki - Bogdanowo - Ocieszyn - Świerkówki - Chludowo - Złotkowo - Złotniki - Jelonek - Suchy Las - Poznań - Kórnik - Koszuty - Żabikowo - Środa Wielkopolska - Kijewo - Brodowo - Miąskowo - Lubrze - Nowe Miasto nad Wartą - Klęka - Wolica Pusta - Mieszków - Cielcza - Jarocin - Witaszyczki - Witaszyce - Wyszki - Kotlin - Piekarzew - Pleszew - Zielona Łąka - Dobra Nadzieja - Janków - Kuczków - Krzywosądów - Zychlin - Sobótka - Górzno - Szczury - Franklinów - Ostrów Wielkopolski - Przygodzice - Antonin - Niedźwiedź - Kuźniki - Ostrzeszów - Rogaszyce - Kochłowy - Turze - Hanulin - Kępno - Baranów - Słupia Pod Kępnem - Opatów - Klasak - Siemianice - Kostów - Gołkowice - Byczyna - Biskupice - Sarnów - Krzywizna - Gotartów - Kluczbork - Ligota Górna - Bąków - Stare Olesno - Wojciechów - Olesno - Grodzisko - Sowczyce - Łomnica - Sieraków Śląski - Ciasna - Glinica - Lubecko - Lubliniec - Tworóg - Brynek - Hanusek - Tarnowskie Góry - Bytom)
  • DK 46droga krajowa nr 46(Kłodzko - Jaszkówka - Podzamek - Laski - Mąkolno - Złoty Stok - Kamienica - Paczków - Stary Paczków - Ścibórz - Otmuchów - Wójcice - Goświnowice - Nysa - Hanuszów - Strobice - Pakosławice - Sidzina - Malerzowice Wielkie - Grabin - Jaczowice - Brzęczkowice - Niemodlin - Sosnówka - Prądy - Dąbrowa - Karczów - Wrzoski - Opole - Lędziny - Chrząstowice - Dębska Kuźnia - Schodnia - Ozimek - Grodziec - Myślina - Błachów - Dobrodzień - Gosławice - Gwoździany - Pawonków - Lisowice - Lubliniec - Lubecko - Kochanowice - Lisów - Herby - Blachownia - Częstochowa - Odrzykoń - Olsztyn - Przymiłowice - Piasek - Janów - Apolonka - Bystrzanowice - Lgoczanka - Ślęzany - Lelów - Nakło - Szczekociny)
  • DW 906droga wojewódzka nr 906( Lubliniec - Sadów - Koszęcin - Strzebiń - Bukowiec - Piasek)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Lubliniec przechodzą 3 linie kolejowe wykorzystywane do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 61Linia kolejowa nr 61: Kielce - Fosowskie [o znaczeniu państwowym] (Kielce - Kielce Herbskie - Kielce Czarnów - Górki Szczukowskie - Piekoszów - Rykoszyn - Wierna Rzeka - Małogoszcz - Bukowa - Ludynia - Ludynia Dwór - Włoszczowa - Czarnca - Żelisławice - Koniecpol - Koniecpol Magdasz - Podlesie - Staropole Częstochowskie - Julianka - Lusławice - Turów - Kusięta Nowe - Częstochowa Stradom - Częstochowa Gnaszyn - Blachownia - Herby Stare (dawna lokalizacja) - Herby Stare - Liswarta - Lisów - Kochanowice -Lubliniec - Lisowice - Pawonków - Pludry - Fosowskie)
  • LK 143Linia kolejowa nr 143: Kalety - Wrocław Mikołajów WP2 [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Kalety - Koszęcin - Rusinowice -Lubliniec - Kochcice - Ciasna - Sieraków Śląski - Sowczyce - Olesno Śląskie - Stare Olesno - Bąków - Kluczbork - Smardy - Wołczyn - Wierzbica Górna - Domaszowice - Gręboszów - Namysłów - Wilków Namysłowski - Bierutów - Solniki Wielkie - Oleśnica - Borowa Oleśnicka - Długołęka - Wrocław Psie Pole - Wrocław Sołtysowice - Wrocław Nadodrze)
  • LK 152Linia kolejowa nr 152: Paczyna - Lubliniec [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Paczyna - Toszek Północ - Wiśnicze - Czarków - Krupski Młyn - Kokotek -Lubliniec)