Powiat mławski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat mławski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 69 297 Liczba mieszkańców
 • 1 182 km2 Powierzchnia
 • 59 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 40,3% Stopa urbanizacji
 • Włodzimierz Wojnarowski Starosta
 • ul. Reymonta 6, 06-500 Mława Adres starostwa powiatowego
 • WML Tablice rejestracyjne
 • Miasta (gminy miejskie) w powiecie mławskim (1)
 • Mława
Powiat mławski na mapie
Identyfikatory
 • 1413 TERYT (TERC)
Herb powiatu mławskiego
powiat mławski herb
Flaga powiatu mławskiego
powiat mławski flaga

powiat mławski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mławie
23 654 35 72
23 654 35 72
ul.Padlewskiego 15
06-500 Mława
Komenda Powiatowa Policji w Mławie
23 654 72 00
23 654 72 48
ul.Sienkiewicza 2
06-500 Mława
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mławie
23 655 29 11
23 655 29 11
ul.Reymonta 4
06-500 Mława
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mławie
23 654 33 36, 23 654 35 73
23 654 35 73
pl. 1 Maja 6
06-500 Mława
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mławie
23 654 36 56 23 654 31 05
23 654 36 56
Plac 1-go Maja 6
06-500 Mława
Starostwo Powiatowe w Mławie
(23) 654-34-09
(23) 655-26-22
ul. Reymonta
06-500 Mława

Powiat mławski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Powiat mławski ma 69 297 mieszkańców, z czego 51,0% stanowią kobiety, a 49,0% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 6,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu mławskiego w 2050 roku wynosi 61 806, z czego 31 162 to kobiety, a 30 644 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu mławskiego zawarli w 2022 roku 282 małżeństw, co odpowiada 4,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  27,9% mieszkańców powiatu mławskiego jest stanu wolnego, 55,9% żyje w małżeństwie, 6,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,9% to wdowy/wdowcy.

  Powiat mławski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -242. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,47 na 1000 mieszkańców powiatu mławskiego. W 2022 roku urodziło się 633 dzieci, w tym 48,2% dziewczynek i 51,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 385 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,72 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 41,3% zgonów w powiecie mławskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,6% zgonów w powiecie mławskim były nowotwory, a 3,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu mławskiego przypada 12.56 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 695 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 814 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu mławskiego -119. W tym samym roku 13 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 5 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 8.

  60,7% mieszkańców powiatu mławskiego jest w wieku produkcyjnym, 18,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu mławskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 69 297 Liczba mieszkańców
 • 35 319 Kobiety
 • 33 978 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie mławskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie mławskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie mławskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu mławskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 61 806 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 31 162 Kobiety
 • 30 644 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie mławskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie mławskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie mławskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu mławskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  41,3 lat
  Województwo
  41,6 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 42,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat mławski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu mławskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat mławski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat mławski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat mławski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,9% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  27,9%
  Mazowieckie
  30,0%
  Kraj
  29,1%
 • 21,7% Kobiety
  (Panny)
 • 34,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,9% Żonaci/Zamężne
 • pow. mławski
  55,9%
  Mazowieckie
  53,7%
  Cały kraj
  54,0%
 • 55,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,9% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  9,9%
  woj. mazowieckie
  8,1%
  Kraj
  8,5%
 • 16,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. mławski
  6,1%
  Województwo
  7,7%
  Cały kraj
  7,6%
 • 6,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Tutaj
  0,2%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie mławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie mławskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  4,0
  Mazowieckie
  4,3
  Kraj
  4,1
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • pow. mławski
  1,6
  woj. mazowieckie
  1,7
  Cała Polska
  1,6
 • 282 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie mławskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie mławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -242 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -116 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -126 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,47 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat mławski
  -3,5
  woj. mazowieckie
  -2,2
  Cała Polska
  -3,8
 • -2,0 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -4,6 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie mławskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie mławskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie mławskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie mławskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 633 Urodzenia żywe
 • 305 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 328 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,2%
  51,8%
 • 9,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  9,1
  Mazowieckie
  9,1
  Kraj
  8,1
 • 40,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat mławski
  40,9
  Mazowieckie
  38,1
  Kraj
  35,1
 • 13 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 13
 • 56 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 56
 • 130 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 130
 • 73 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 73
 • 25 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 25
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 385 g Średnia waga noworodków
 • 3 325 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 440 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. mławski
  3 385 g
  Województwo
  3 386 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 10 Waga 4500g - 4999g
 • 10
 • 63 Waga 4000g - 4499g
 • 63
 • 196 Waga 3500g - 3999g
 • 196
 • 253 Waga 3000g - 3499g
 • 253
 • 79 Waga 2500g - 2999g
 • 79
 • 20 Waga 2000g - 2499g
 • 20
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,51 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,51
  Mazowieckie
  1,33
  Kraj
  1,26
 • 0,73 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,73
  Województwo
  0,65
  Polska
  0,61
 • 0,72 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. mławski
  0,72
  Województwo
  0,80
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie mławskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 875 Zgony
 • 421 Kobiety
  (Zgony)
 • 454 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,1%
  51,9%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,6 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  12,6
  woj. mazowieckie
  11,4
  Cały kraj
  11,9
 • 138,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  138,2
  woj. mazowieckie
  124,6
  Cała Polska
  147,0
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. mławski
  0,0
  Mazowieckie
  3,1
  Cała Polska
  3,8
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. mławski
  3,8
  Województwo
  2,8
  Kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,5
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie mławskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. mławski
  41,3%
  Województwo
  28,7%
  Kraj
  36,0%
 • 21,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  21,6%
  Mazowieckie
  23,5%
  Cały kraj
  23,6%
 • 3,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  3,3%
  Województwo
  7,7%
  Polska
  6,7%
 • 52 Zgony spowodowane COVID-19
 • 16,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  16,6
  Polska
  15,8
 • 59,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  59,3
  Polska
  70,6
 • 271,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  271,3
  Mazowieckie
  266,8
  Polska
  280,1
 • 240,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  240,9
  Cała Polska
  253,9
 • 518,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 554,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 480,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. mławski
  518,3
  Województwo
  326,2
  Polska
  426,2
 • 90,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 35,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 103,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  90,9
  Mazowieckie
  46,3
  Polska
  62,9
 • 28,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  28,2
  Mazowieckie
  33,8
  Cała Polska
  33,8
 • 2,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat mławski
  2,8
  Mazowieckie
  6,3
  Cała Polska
  7,0
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,2%
  Mazowieckie
  0,6%
  Kraj
  0,6%
 • Zamachy samobójcze w powiecie mławskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 19 Osoby w zamachach samobójczych
 • 1 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 18 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 6 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 13 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 11 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 1 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 10 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 4 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 7 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 27 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • pow. mławski
  27,0
  woj. mazowieckie
  25,0
  Cały kraj
  38,0
 • 16 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  16,0
  woj. mazowieckie
  13,0
  Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 1
 • 1 zażycie innych leków
 • 1
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 1 samookaleczenie powierzchniowe
 • 1
 • 15 powieszenie się
 • 15
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 10 powieszenie się
 • 10
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 4 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 4
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 1 problemy w szkole lub pracy
 • 1
 • 11 nieustalona
 • 11
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 4 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 4
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 6 nieustalona
 • 6
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 2 19-24 lat
 • 2
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 7 30-49 lat
 • 7
 • 6 50-60 lat
 • 6
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 2 30-49 lat
 • 2
 • 5 50-60 lat
 • 5
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy2
  • pod wpływem alkoholu7
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków1
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony10
 • 2 trzeźwy
 • 7 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 1 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 10 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony9
 • 1 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 9 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 7 kawaler/panna
 • 7
 • 10 żonaty/zamężna
 • 10
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 1 nieustalony
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 5 kawaler/panna
 • 5
 • 4 żonaty/zamężna
 • 4
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe2
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony15
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 2 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 15 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe2
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony9
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 2 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 9 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 5 praca
 • 5
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 2 renta
 • 2
 • 2 emerytura
 • 2
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 6 nieustalony
 • 6
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 2 praca
 • 2
 • 1 renta
 • 1
 • 2 emerytura
 • 2
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 4 nieustalony
 • 4
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 695 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 371 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 324 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 13 Zameldowania z zagranicy
 • 8 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 5 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 814 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 443 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 371 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 5 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -111 Saldo migracji
 • -64 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -47 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -119 Saldo migracji wewnętrznych
 • -72 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -47 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 8 Saldo migracji zagranicznych
 • 8 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie mławskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie mławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat mławski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat mławski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie mławskim oddano do użytku 421 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 6,06 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie mławskim to 27 013 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 389 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  57,7% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 42,3% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie mławskim to 3,88 i jest nieznacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz porównywalna do przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie mławskim to 81,40 m2 i jest mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,16% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 93,06% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 89,54% mieszkań posiada łazienkę, 82,87% korzysta z centralnego ogrzewania, a 50,44% z gazu sieciowego.

  W 2022 zarejestrowano w powiecie mławskim 336 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 511 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 647 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 223 transakcje (mediana cen - 4 500 zł/m2, średnia - 4 451 zł/m2), a na rynku wtórnym 113 transakcji rynkowych (mediana cen - 5 172 zł/m2, średnia - 5 043 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie mławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 511 zł
 • pow. mławski
  4 511 zł
  Województwo
  9 144 zł
  Kraj
  6 617 zł
 • 4 511 zł Ogółem
 • 4 511 zł
 • 4 500 zł do 40 m2
 • 4 500 zł
 • 4 571 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 571 zł
 • 4 405 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 405 zł
 • 5 040 zł od 80,1 m2
 • 5 040 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 647 zł
 • Tutaj
  4 647 zł
  Województwo
  9 651 zł
  Cała Polska
  7 224 zł
 • 4 647 zł Ogółem
 • 4 647 zł
 • 4 666 zł do 40 m2
 • 4 666 zł
 • 4 781 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 781 zł
 • 4 294 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 294 zł
 • 4 629 zł od 80,1 m2
 • 4 629 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 336
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m276
  • od 40,1 do 60 m2193
  • od 60,1 do 80 m257
  • od 80,1 m210
 • 76 do 40 m2
 • 193 od 40,1 do 60 m2
 • 57 od 60,1 do 80 m2
 • 10 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie mławskim w latach 2015 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 500 zł
 • pow. mławski
  4 500 zł
  woj. mazowieckie
  7 751 zł
  Cała Polska
  6 947 zł
 • 4 500 zł Ogółem
 • 4 500 zł
 • 4 487 zł do 40 m2
 • 4 487 zł
 • 4 505 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 505 zł
 • 4 424 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 424 zł
 • 5 074 zł od 80,1 m2
 • 5 074 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 451 zł
 • powiat mławski
  4 451 zł
  woj. mazowieckie
  8 501 zł
  Kraj
  7 466 zł
 • 4 451 zł Ogółem
 • 4 451 zł
 • 4 415 zł do 40 m2
 • 4 415 zł
 • 4 506 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 506 zł
 • 4 320 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 320 zł
 • 4 480 zł od 80,1 m2
 • 4 480 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 223
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m247
  • od 40,1 do 60 m2132
  • od 60,1 do 80 m238
  • od 80,1 m26
 • 47 do 40 m2
 • 132 od 40,1 do 60 m2
 • 38 od 60,1 do 80 m2
 • 6 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 172 zł
 • Tutaj
  5 172 zł
  Województwo
  10 786 zł
  Cała Polska
  6 140 zł
 • 5 172 zł Ogółem
 • 5 172 zł
 • 5 014 zł do 40 m2
 • 5 014 zł
 • 5 672 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 672 zł
 • 4 405 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 405 zł
 • 4 591 zł od 80,1 m2
 • 4 591 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 043 zł
 • pow. mławski
  5 043 zł
  Województwo
  10 903 zł
  Cały kraj
  6 984 zł
 • 5 043 zł Ogółem
 • 5 043 zł
 • 5 100 zł do 40 m2
 • 5 100 zł
 • 5 402 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 402 zł
 • 4 244 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 244 zł
 • 4 840 zł od 80,1 m2
 • 4 840 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 113
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m229
  • od 40,1 do 60 m261
  • od 60,1 do 80 m219
  • od 80,1 m24
 • 29 do 40 m2
 • 61 od 40,1 do 60 m2
 • 19 od 60,1 do 80 m2
 • 4 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie mławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 27 013 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 388,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  388,60
  Województwo
  450,60
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 77,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  77,80 m2
  Województwo
  73,90 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 30,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  30,20 m2
  Województwo
  33,30 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,94 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat mławski
  3,94
  Województwo
  3,65
  Cała Polska
  3,83
 • 2,57 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  2,57
  Województwo
  2,22
  Cały kraj
  2,42
 • 0,65 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,65
  woj. mazowieckie
  0,61
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie mławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 421 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 6,06 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. mławski
  6,06
  woj. mazowieckie
  7,83
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 635 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 3,88 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat mławski
  3,88
  Mazowieckie
  3,70
  Cała Polska
  3,89
 • 23,52 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. mławski
  23,52
  woj. mazowieckie
  29,00
  Cały kraj
  24,56
 • 34 273 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 81,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  81,4 m2
  woj. mazowieckie
  89,2 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,49 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat mławski
  0,49 m2
  Województwo
  0,70 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie mławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 97,16% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. mławski
  97,16%
  Mazowieckie
  97,23%
  Polska
  97,75%
 • 93,06% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  93,06%
  Województwo
  95,03%
  Polska
  95,18%
 • 89,54% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  89,54%
  Województwo
  93,83%
  Cały kraj
  93,75%
 • 82,87% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  82,87%
  Województwo
  88,35%
  Cały kraj
  85,83%
 • 50,44% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat mławski
  50,44%
  Mazowieckie
  59,27%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Powiat mławski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie mławskim na 1000 mieszkańców pracuje 219osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 51,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 48,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie mławskim wynosiło w 2023 roku 5,9% (5,9% wśród kobiet i 5,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie mławskim wynosiło 5 385,65 PLN, co odpowiada 80.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu mławskiego 3 623 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 312 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -311.

  29,8% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu mławskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 33,8% w przemyśle i budownictwie, a 14,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie mławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 219 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. mławski
  219,0
  Województwo
  318,0
  Cały kraj
  259,0
 • 5,9% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 7,2% Kobiety
 • 4,8% Mężczyźni
 • Tutaj
  5,9%
  woj. mazowieckie
  4,1%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie mławskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie mławskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie mławskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie mławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 873 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. mławski
  5 386 PLN
  woj. mazowieckie
  7 913 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie mławskim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie mławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 3 623 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 312 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -311 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,91 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie mławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 29,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 20,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 38,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 33,8% Przemysł i budownictwo
 • 30,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 36,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 14,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 20,3% Pozostałe
 • 32,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie mławskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie mławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15 270 Pracujący ogółem
 • 7 900 Kobiety
 • 7 370 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie mławskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,7% W wieku produkcyjnym
 • 54,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat mławski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 64,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat mławski
  64,6
  Województwo
  71,5
  Kraj
  69,0
 • 34,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat mławski
  34,1
  Województwo
  38,1
  Cała Polska
  38,2
 • 112,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  112,0
  woj. mazowieckie
  113,9
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 62,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat mławski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W powiecie mławskim w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 6 523 podmioty gospodarki narodowej, z czego 5 054 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 573 nowe podmioty, a 336 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (595) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (432) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (657) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (198) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie mławskim najwięcej (328) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (6 274) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  5,4% (351) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,8% (1 680) podmiotów, a 68,9% (4 492) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie mławskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.4%) oraz Budownictwo (20.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 6 523 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 351 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 680 Przemysł i budownictwo
 • 4 492 Pozostała działalność
 • 573 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie mławskim w 2023 roku
 • 336 Podmioty wyrejestrowane w powiecie mławskim w 2023 roku
 • 5 054 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 274 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 6 274
 • 202 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 202
 • 42 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 42
 • 3 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 3
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 2
 • 6 518 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 6 518
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 19 Spółdzielnie ogółem
 • 19
 • 438 Spółki handlowe ogółem
 • 438
 • 32  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 32
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 328  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 328
 • 32    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 32
 • 276 Spółki cywilne ogółem
 • 276
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 054 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 231 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 231
 • 1 036 Budownictwo
 • 1 036
 • 477 Transport i gospodarka magazynowa
 • 477
 • 413 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 413
 • 393 Przetwórstwo przemysłowe
 • 393
 • 289 Pozostała działalność
 • 289
 • 275 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 275
 • 229 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 229
 • 153 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 153
 • 116 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 116
 • 113 Informacja i komunikacja
 • 113
 • 110 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 110
 • 97 Edukacja
 • 97
 • 52 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 52
 • 41 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 41
 • 17 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 17
 • 6 Górnictwo i wydobywanie
 • 6
 • 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 4
 • 2 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat mławski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie mławskim stwierdzono 1 334 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,15 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie mławskim wynosi 73,70% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu mławskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,33 (wykrywalność 70%) oraz przeciwko mieniu - 9,04 (wykrywalność 51%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,42 (59%), drogowe - 2,20 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,67 (91%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie mławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat mławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 334 Przestępstwa ogółem
 • 1 334
 • 859 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 859
 • 238 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 238
 • 153 Przestępstwa drogowe
 • 153
 • 47 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 47
 • 630 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 630
 • 19,15 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  19,15
  woj. mazowieckie
  23,30
  Cała Polska
  22,81
 • 12,33 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  12,33
  Mazowieckie
  14,84
  Cały kraj
  12,98
 • 3,42 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat mławski
  3,42
  Mazowieckie
  5,93
  Cały kraj
  6,99
 • 2,20 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. mławski
  2,20
  Województwo
  1,76
  Cały kraj
  1,82
 • 0,67 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. mławski
  0,67
  Mazowieckie
  0,29
  Polska
  0,35
 • 9,04 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  9,04
  Mazowieckie
  13,04
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat mławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  74%
  woj. mazowieckie
  63%
  Cała Polska
  71%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat mławski
  71%
  woj. mazowieckie
  55%
  Polska
  63%
 • 59% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  59%
  Mazowieckie
  69%
  Cała Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat mławski
  100%
  Województwo
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  92%
  Województwo
  87%
  Cały kraj
  88%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. mławski
  52%
  woj. mazowieckie
  42%
  Cały kraj
  51%

Powiat mławski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu mławskiego wyniosła w 2022 roku 118,4 mln złotych, co daje 1,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 2.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu mławskiego - 36.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (20.3%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 26,9 mln złotych, czyli 22,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu mławskiego wyniosła w 2022 roku 114,4 mln złotych, co daje 1,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 3% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (43.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (23.2%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (7.4%). W budżecie powiatu mławskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 325 złotych na mieszkańca (19,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 24,8 złotych na mieszkańca (1,5%).
 • Wydatki budżetu w powiecie mławskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu mławskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat mławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu mławskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  67,6 mln

  918(100%)

  71,3 mln

  967(100%)

  70,0 mln

  952(100%)

  81,9 mln

  1,1 tys(100%)

  77,2 mln

  1,1 tys(100%)

  100,8 mln

  1,4 tys(100%)

  116,9 mln

  1,7 tys(100%)

  118,4 mln

  1,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  25,5 mln

  346(37.8%)

  26,6 mln

  361(37.3%)

  26,2 mln

  357(37.4%)

  26,6 mln

  364(32.4%)

  29,1 mln

  401(37.8%)

  35,4 mln

  489(35.1%)

  38,2 mln

  533(32.7%)

  43,3 mln

  623(36.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  10,4 mln

  140(15.3%)

  15,3 mln

  208(21.5%)

  13,2 mln

  179(18.8%)

  21,4 mln

  293(26.2%)

  14,1 mln

  195(18.3%)

  29,1 mln

  402(28.8%)

  39,9 mln

  557(34.2%)

  24,1 mln

  346(20.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,9 mln

  93,6(10.2%)

  7,1 mln

  95,9(9.9%)

  7,7 mln

  105(11%)

  9,4 mln

  129(11.5%)

  7,7 mln

  106(9.9%)

  7,6 mln

  106(7.6%)

  8,2 mln

  115(7%)

  12,0 mln

  172(10.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,1 mln

  55,8(6.1%)

  4,5 mln

  60,4(6.2%)

  4,6 mln

  62,1(6.5%)

  4,7 mln

  64,2(5.7%)

  5,4 mln

  73,8(6.9%)

  6,1 mln

  84,5(6.1%)

  6,2 mln

  87,1(5.3%)

  8,9 mln

  128(7.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  2,9 mln

  39,3(4.3%)

  2,9 mln

  39,0(4%)

  2,9 mln

  40,1(4.2%)

  3,4 mln

  47,1(4.2%)

  3,6 mln

  49,4(4.6%)

  4,1 mln

  56,8(4.1%)

  4,7 mln

  66,0(4%)

  5,2 mln

  74,8(4.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,2 mln

  83,6(9.1%)

  7,0 mln

  94,7(9.8%)

  2,0 mln

  27,4(2.9%)

  3,0 mln

  41,0(3.7%)

  3,7 mln

  51,6(4.9%)

  3,1 mln

  43,4(3.1%)

  3,6 mln

  50,8(3.1%)

  4,7 mln

  67,2(3.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  5,1 mln

  69,4(7.6%)

  2,9 mln

  39,8(4.1%)

  2,7 mln

  36,2(3.8%)

  2,9 mln

  40,2(3.6%)

  2,6 mln

  36,3(3.4%)

  3,4 mln

  47,5(3.4%)

  3,6 mln

  50,0(3.1%)

  3,8 mln

  54,7(3.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  15,3 tys

  0,2(0%)

  18,8 tys

  0,3(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  11,2 tys

  0,2(0%)

  19,8 tys

  0,3(0%)

  72,9 tys

  1,0(0.1%)

  86,6 tys

  1,2(0.1%)

  3,1 mln

  44,8(2.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,6 mln

  34,7(3.8%)

  2,0 mln

  26,9(2.8%)

  2,2 mln

  30,3(3.2%)

  1,4 mln

  18,8(1.7%)

  1,5 mln

  20,2(1.9%)

  2,1 mln

  29,5(2.1%)

  1,8 mln

  25,3(1.6%)

  2,5 mln

  35,3(2.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,2 mln

  16,8(1.8%)

  916,4 tys

  12,4(1.3%)

  935,5 tys

  12,7(1.3%)

  980,4 tys

  13,4(1.2%)

  1,0 mln

  13,8(1.3%)

  1,1 mln

  15,0(1.1%)

  1,5 mln

  20,3(1.2%)

  1,5 mln

  21,1(1.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  927,2 tys

  12,6(1.4%)

  959,8 tys

  13,0(1.3%)

  956,7 tys

  13,0(1.4%)

  977,3 tys

  13,4(1.2%)

  1,1 mln

  15,0(1.4%)

  1,1 mln

  15,1(1.1%)

  1,2 mln

  17,3(1.1%)

  1,1 mln

  15,5(0.9%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  541,3 tys

  7,3(0.8%)

  562,1 tys

  7,6(0.8%)

  577,1 tys

  7,9(0.8%)

  651,3 tys

  8,9(0.8%)

  602,5 tys

  8,3(0.8%)

  506,2 tys

  7,0(0.5%)

  493,4 tys

  6,9(0.4%)

  498,7 tys

  7,2(0.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  281,6 tys

  3,8(0.4%)

  277,3 tys

  3,8(0.4%)

  313,1 tys

  4,3(0.4%)

  311,3 tys

  4,3(0.4%)

  314,2 tys

  4,3(0.4%)

  165,0 tys

  2,3(0.2%)

  71,3 tys

  1,0(0.1%)

  411,8 tys

  5,9(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  88,7 tys

  1,2(0.1%)

  84,9 tys

  1,2(0.1%)

  88,8 tys

  1,2(0.1%)

  152,1 tys

  2,1(0.2%)

  130,2 tys

  1,8(0.2%)

  146,5 tys

  2,0(0.1%)

  202,9 tys

  2,8(0.2%)

  267,6 tys

  3,8(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  184,7 tys

  2,5(0.3%)

  187,5 tys

  2,6(0.3%)

  187,5 tys

  2,6(0.2%)

  195,4 tys

  2,7(0.3%)

  196,4 tys

  2,7(0.2%)

  194,9 tys

  2,7(0.2%)

  196,7 tys

  2,8(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  62,8 tys

  0,9(0.1%)

  60,9 tys

  0,8(0.1%)

  73,3 tys

  1,0(0.1%)

  100,8 tys

  1,4(0.1%)

  108,8 tys

  1,5(0.1%)

  89,3 tys

  1,2(0.1%)

  121,5 tys

  1,7(0.1%)

  136,4 tys

  2,0(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  78,5 tys

  1,1(0.1%)

  99,5 tys

  1,4(0.1%)

  84,4 tys

  1,2(0.1%)

  109,6 tys

  1,5(0.1%)

  87,0 tys

  1,2(0.1%)

  70,6 tys

  1,0(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  834,7 tys

  11,3(1.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  27,0 tys

  0,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  18,2 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  49,7 tys

  0,7(0.1%)

  55,7 tys

  0,8(0.1%)

  70,6 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  5,0 tys

  0,1(0%)

  8,0 tys

  0,1(0%)

  6,8 tys

  0,1(0%)

  5,4 tys

  0,1(0%)

  7,5 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  51,9 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  ----
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie mławskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu mławskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat mławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu mławskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  66,5 mln

  902(100%)

  70,7 mln

  959(100%)

  72,6 mln

  988(100%)

  79,0 mln

  1,1 tys(100%)

  87,8 mln

  1,2 tys(100%)

  110,4 mln

  1,6 tys(100%)

  118,8 mln

  1,7 tys(100%)

  114,4 mln

  1,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  37,4 mln

  507(56.2%)

  40,2 mln

  546(56.9%)

  36,8 mln

  501(50.7%)

  36,3 mln

  496(45.9%)

  41,6 mln

  573(47.4%)

  52,2 mln

  723(47.3%)

  49,1 mln

  685(41.3%)

  49,6 mln

  713(43.3%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  12,8 mln

  174(19.3%)

  13,8 mln

  187(19.5%)

  15,4 mln

  210(21.2%)

  17,5 mln

  240(22.2%)

  21,1 mln

  291(24.1%)

  20,7 mln

  286(18.7%)

  24,7 mln

  344(20.8%)

  26,5 mln

  382(23.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,0 mln

  54,6(6.1%)

  4,3 mln

  59,0(6.2%)

  4,4 mln

  60,1(6.1%)

  4,5 mln

  62,0(5.7%)

  5,2 mln

  71,9(5.9%)

  5,9 mln

  82,2(5.4%)

  6,1 mln

  85,6(5.2%)

  8,5 mln

  122(7.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  656,3 tys

  8,9(1%)

  1,3 mln

  17,2(1.8%)

  5,8 mln

  79,2(8%)

  9,0 mln

  123(11.3%)

  6,0 mln

  82,4(6.8%)

  13,8 mln

  191(12.5%)

  24,2 mln

  337(20.3%)

  8,1 mln

  117(7.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  620,7 tys

  8,4(0.9%)

  598,7 tys

  8,1(0.8%)

  797,3 tys

  10,9(1.1%)

  790,3 tys

  10,8(1%)

  1,4 mln

  19,6(1.6%)

  1,7 mln

  23,3(1.5%)

  1,7 mln

  23,2(1.4%)

  5,2 mln

  75,1(4.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,5 mln

  34,3(3.8%)

  3,2 mln

  42,8(4.5%)

  1,1 mln

  15,5(1.6%)

  2,1 mln

  29,2(2.7%)

  3,0 mln

  40,9(3.4%)

  2,0 mln

  27,8(1.8%)

  2,3 mln

  31,8(1.9%)

  3,2 mln

  46,4(2.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  472,6 tys

  6,4(0.7%)

  495,4 tys

  6,7(0.7%)

  508,0 tys

  6,9(0.7%)

  521,1 tys

  7,1(0.7%)

  588,1 tys

  8,1(0.7%)

  567,3 tys

  7,8(0.5%)

  651,6 tys

  9,1(0.5%)

  2,1 mln

  30,8(1.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,5 mln

  34,3(3.8%)

  2,0 mln

  26,7(2.8%)

  1,9 mln

  25,6(2.6%)

  1,2 mln

  17,0(1.6%)

  1,3 mln

  17,8(1.5%)

  1,4 mln

  19,1(1.2%)

  1,6 mln

  22,5(1.4%)

  1,8 mln

  25,3(1.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  985,0 tys

  13,4(1.5%)

  1,2 mln

  15,9(1.7%)

  1,1 mln

  14,9(1.5%)

  1,1 mln

  15,4(1.4%)

  1,2 mln

  16,8(1.4%)

  1,2 mln

  16,5(1.1%)

  1,6 mln

  21,7(1.3%)

  1,5 mln

  21,2(1.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  335,6 tys

  4,6(0.5%)

  262,6 tys

  3,6(0.4%)

  208,5 tys

  2,8(0.3%)

  254,8 tys

  3,5(0.3%)

  288,6 tys

  4,0(0.3%)

  269,5 tys

  3,7(0.2%)

  156,4 tys

  2,2(0.1%)

  969,9 tys

  14,0(0.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,0 mln

  14,1(1.6%)

  507,5 tys

  6,9(0.7%)

  526,4 tys

  7,2(0.7%)

  566,9 tys

  7,8(0.7%)

  1,0 mln

  14,2(1.2%)

  1,1 mln

  15,0(1%)

  1,2 mln

  17,4(1%)

  949,8 tys

  13,7(0.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,1 mln

  15,2(1.7%)

  912,8 tys

  12,4(1.3%)

  611,4 tys

  8,3(0.8%)

  934,2 tys

  12,8(1.2%)

  635,0 tys

  8,7(0.7%)

  986,6 tys

  13,7(0.9%)

  744,8 tys

  10,4(0.6%)

  876,7 tys

  12,6(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  420,5 tys

  5,7(0.6%)

  1,1 mln

  14,6(1.5%)

  300,1 tys

  4,1(0.4%)

  321,7 tys

  4,4(0.4%)

  348,7 tys

  4,8(0.4%)

  4,1 mln

  56,3(3.7%)

  447,0 tys

  6,2(0.4%)

  481,3 tys

  6,9(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  321,1 tys

  4,4(0.5%)

  340,8 tys

  4,6(0.5%)

  387,0 tys

  5,3(0.5%)

  389,7 tys

  5,3(0.5%)

  379,7 tys

  5,2(0.4%)

  337,9 tys

  4,7(0.3%)

  456,9 tys

  6,4(0.4%)

  376,3 tys

  5,4(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  377,2 tys

  5,1(0.6%)

  360,2 tys

  4,9(0.5%)

  358,3 tys

  4,9(0.5%)

  402,0 tys

  5,5(0.5%)

  335,7 tys

  4,6(0.4%)

  320,4 tys

  4,4(0.3%)

  320,6 tys

  4,5(0.3%)

  309,7 tys

  4,5(0.3%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  216,8 tys

  3,1(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  184,7 tys

  2,5(0.3%)

  187,5 tys

  2,6(0.3%)

  187,5 tys

  2,6(0.2%)

  195,4 tys

  2,7(0.2%)

  196,6 tys

  2,7(0.2%)

  194,9 tys

  2,7(0.2%)

  196,7 tys

  2,8(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  834,7 tys

  11,3(1.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,6

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  69,1 tys

  1,0(0.1%)

  100,0 tys

  1,4(0.1%)

  163,0 tys

  2,3(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  18,2 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  49,7 tys

  0,7(0.1%)

  55,7 tys

  0,8(0.1%)

  70,6 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  89,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  51,9 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat mławski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17 117 mieszkańców powiatu mławskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 8 439 kobiet oraz 8 678 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 12,0% średnie ogólnokształcące, a 22,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,0% mieszkańców powiatu mławskiego, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 14,4% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu mławskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie mławskim największy odsetek ma wykształcenie średnie zawodowe (21,4%) oraz wyższe (21,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,0%) oraz średnie zawodowe (22,5%).

  W roku 2022 w powiecie mławskim mieściło się 13 przedszkoli, w których do 78 oddziałów uczęszczało 1 549 dzieci (787 dziewczynek oraz 762 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie mławskim mieściło się 8 przedszkoli, w których do 35 oddziałów uczęszczało 744 dzieci (362 dziewczynki oraz 382 chłopców). Dostępnych było 786 miejsc.

  17,3% mieszkańców powiatu mławskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,1% wśród dziewczynek i 17,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 838 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,27 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 35 szkół podstawowych, w których w 376 oddziałach uczyło się 5 823 uczniów (2 806 kobiet oraz 3 017 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie mławskim placówkę miało 40 szkół podstawowych, w których w 313 oddziałach uczyło się 5 328 uczniów (2 573 kobiety oraz 2 755 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,8% ludności (26,5% wśród dziewczynek i 27,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,5 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 94,18.

  W powiecie mławskim znajduje się 8 licea ogólnokształcące, w których w 61 oddziałach uczyło się 1 440 uczniów (907 kobiet oraz 533 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 382 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie mławskim placówkę miałp 9 licea ogólnokształcące, w których w 56 oddziałach uczyło się 1 639 uczniów (995 kobiet oraz 644 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 571 absolwentów.

  W powiecie mławskim znajdują się 4 Technika, w których w 55 oddziałach uczyło się 1 345 uczniów (575 kobiet oraz 770 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 198 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie mławskim placówkę miały 4 Technika, w których w 43 oddziałach uczyło się 1 100 uczniów (457 kobiet oraz 643 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 257 absolwentów.

  W powiecie mławskim znajdują się 4 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 15 oddziałach uczyło się 346 uczniów (115 kobiet oraz 231 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,3% mieszkańców (12,3% wśród dziewczyn i 12,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23,6 uczniów. 23,1 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 24,5 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,6% mieszkańców powiatu mławskiego w wieku potencjalnej nauki (29,5% kobiet i 29,6% mężczyzn).

 • 17,4% Wykształcenie wyższe
 • pow. mławski
  17,4%
  woj. mazowieckie
  33,5%
  Polska
  25,2%
 • 21,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  36,4%
  woj. mazowieckie
  34,6%
  Kraj
  35,2%
 • 38,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,5%
  Województwo
  3,4%
  Cała Polska
  3,3%
 • 3,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat mławski
  12,0%
  Województwo
  13,0%
  Cała Polska
  11,9%
 • 13,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  22,0%
  Województwo
  18,2%
  Cały kraj
  20,0%
 • 21,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. mławski
  25,0%
  Województwo
  15,3%
  Cały kraj
  21,2%
 • 18,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,2%
  woj. mazowieckie
  2,8%
  Kraj
  3,0%
 • 2,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. mławski
  14,4%
  Mazowieckie
  10,7%
  Cały kraj
  12,3%
 • 15,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,5%
  Województwo
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 3,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie mławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 838 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. mławski
  838,0
  Mazowieckie
  970,0
  Cała Polska
  927,0
 • 1,27 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • powiat mławski
  1,27
  woj. mazowieckie
  0,84
  Kraj
  0,89
 •  
 • 13Przedszkola
 • 26 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 78 Oddziały
 • 56 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 5 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 534 Miejsca
  (rok 2018)
 • 16 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat mławski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 549 Dzieci
 • 787 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 762 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,8%
  49,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 15 2 lata i mniej
 • 15
 • 317 3 lata
 • 317
 • 401 4 lata
 • 401
 • 435 5 lata
 • 435
 • 364 6 lat
 • 364
 • 17 7 lat i więcej
 • 17
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 171 3 lata
 • 171
 • 212 4 lata
 • 212
 • 223 5 lata
 • 223
 • 172 6 lat
 • 172
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 11 2 lata i mniej
 • 11
 • 146 3 lata
 • 146
 • 189 4 lata
 • 189
 • 212 5 lata
 • 212
 • 192 6 lat
 • 192
 • 12 7 lat i więcej
 • 12
 • 1 106 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 112,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 111,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 6,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 58,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 57,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3Punkty przedszkolne
 • 3 Oddziały
 • 125 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat mławski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 68 Dzieci
 • 34 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 34 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,0%
  50,0%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 26 3 lata
 • 26
 • 24 4 lata
 • 24
 • 7 5 lata
 • 7
 • 8 6 lat
 • 8
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 17 3 lata
 • 17
 • 13 4 lata
 • 13
 • 2 5 lata
 • 2
 • 2 6 lat
 • 2
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 9 3 lata
 • 9
 • 11 4 lata
 • 11
 • 5 5 lata
 • 5
 • 6 6 lat
 • 6
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 •  
 • 3,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 3,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie mławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat mławski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 358 Oddziały
 • 5 749 Uczniowie
 • 2 776 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 973 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,3%
  51,7%
 • 693 Uczniowie w 1 klasie
 • 324 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 369 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 917 Absolwenci
 • 487 Kobiety
  (absolwenci)
 • 430 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 18 Oddziały
 • 74 Uczniowie
 • 30 Kobiety
  (uczniowie)
 • 44 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 40,5%
  59,5%
 • 5 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 8 Absolwenci
 • 2 Kobiety
  (absolwenci)
 • 6 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. mławski
  15,5
  Województwo
  17,8
  Polska
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,5 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,5
 • 15,5 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,5
 • 16,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16,1
 • 4,1 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4,1
 •  
 • 525,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 435,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 89,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 17,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 94,18 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat mławski
  94,18
  Województwo
  99,83
  Cały kraj
  95,96
 • 93,09 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat mławski
  93,09
  woj. mazowieckie
  98,60
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat mławski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat mławski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie mławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat mławski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 7Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 56 Oddziały
 • 1 290 Uczniowie
 • 831 Kobiety
  (uczniowie)
 • 459 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 64,4%
  35,6%
 • 395 Uczniowie w 1 klasie
 • 263 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 132 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 339 Absolwenci
 • 235 Kobiety
  (absolwenci)
 • 104 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 5 Oddziały
 • 150 Uczniowie
 • 76 Kobiety
  (uczniowie)
 • 74 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,7%
  49,3%
 • 43 Absolwenci
 • 28 Kobiety
  (absolwenci)
 • 15 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. mławski
  23,6
  Mazowieckie
  26,9
  Cała Polska
  26,5
 •  
 • 89,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 66,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat mławski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 55 Oddziały
 • 1 345 Uczniowie
 • 575 Kobiety
  (uczniowie)
 • 770 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 42,8%
  57,2%
 • 398 Uczniowie w 1 klasie
 • 181 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 217 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 198 Absolwenci
 • 80 Kobiety
  (absolwenci)
 • 118 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • pow. mławski
  24,5
  Województwo
  24,4
  Cała Polska
  24,9
 •  
 • 101,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 70,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 30,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat mławski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 150 Uczniowie w 1 klasie
 • 51 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 99 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 1 Oddziały
 • 6 Uczniowie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 33,3%
  66,7%
 •  
 • 23,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Powiat
  23,1
  Województwo
  19,4
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 23,1 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 23,1
 • 24,3 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 24,3
 • 6,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 6,0
 •  
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat mławski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 7Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 22 Oddziały
 • 693 Uczniowie
 • 520 Kobiety
  (uczniowie)
 • 173 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 75,0%
  25,0%
 • 577 Uczniowie w 1 klasie
 • 423 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 154 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 100 Absolwenci
 • 88 Kobiety
  (absolwenci)
 • 12 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 31,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • pow. mławski
  31,5
  Mazowieckie
  27,7
  Cały kraj
  23,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie mławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 29,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat mławski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat mławski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat mławski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat mławski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie mławskim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie mławskim znajdowały się 3 hotele (1 ★★★, 1 ★★, 1 ), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • pokoje gościnne: 1
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 2, liczba miejsc: 105)
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 4


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie mławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie mławskim: 5 (publiczne: 5, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie mławskim 4 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 618 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 205 (uczestnicy: 16 889)
  • wystawy: 11 (uczestnicy: 630)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 2 250)
  • koncerty: 41 (uczestnicy: 5 731)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 39 (uczestnicy: 1 070)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 33 (uczestnicy: 2 872)
  • konkursy: 26 (uczestnicy: 1 485)
  • pokazy teatralne: 13 (uczestnicy: 1 340)
  • warsztaty: 32 (uczestnicy: 747)
  • inne: 8 (uczestnicy: 764)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 48 (członkowie: 811)
  • plastyczne/techniczne: 12 (członkowie: 190)
  • taneczne: 7 (członkowie: 90)
  • muzyczne: 9 (członkowie: 114)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 4)
  • teatralne: 3 (członkowie: 30)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 4 (członkowie: 71)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 3 (członkowie: 113)
  • inne: 9 (członkowie: 199)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 6 (absolwenci: 48)
  • języków obcych: 4 (absolwenci: 28)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 12)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 8)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 2
  • muzyczne: 2
  • komputerowe: 1
  • ceramiczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 4
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 12 (członkowie: 271)
  • muzyczne - instrumentalne: 3 (członkowie: 98)
  • wokalne i chóry: 4 (członkowie: 108)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 30)
  • taneczne: 3 (członkowie: 35)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie mławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie mławskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 5 712 zwiedzających, co daje 820 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie mławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie mławskim działało 15 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 229 569 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 25 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 18 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 276 462 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 99
  • dostępne dla czytelników: 60
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 59
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 7
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 8
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 7
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 6


 • Biblioteki naukowe w powiecie mławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie mławskim działały 2 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 32 573 wolumeny w tym ziobry specjalne: 424. Odnotowano 680 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 5 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 45 215 wolumenów. Odnotowano 1 205 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 18
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie mławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie mławskim działało 17 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 429 członków. Zarejestrowano 1 341 ćwiczących (mężczyźni: 1 112, kobiety: 229, chłopcy do lat 18: 698, dziewczęta do lat 18: 206). Aktywnych było 41 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (25), instruktora sportowego (19) oraz inne osoby (25).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie mławskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat mławski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat mławski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 29 wypadków drogowych w powiecie mławskim odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 29 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 41,7 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 2,9 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 2,6 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 37,7 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie mławskim zarejestrowanych było 76 841 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 54 876 samochodów osobowych (789,3 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 7 567 samochodów ciężarowych (136,0 - nieznacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 168 autobusów (2,4 - znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 1 890 ciągników siodłowych (27,2 - więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 3 926 motocykli (56,5 - znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 21,8 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to gaz (LPG).
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 22,9 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 24,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 15,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 28,2 lat.


  W 2022 roku w powiecie mławskim znajdowało się 27 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 12 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 12 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie mławskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 29 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 29 Ranni
  (rok 2022)
 • 3 Lekko ranni
 • 26 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie mławskim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 41,71 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • pow. mławski
  41,7
  Województwo
  52,6
  Cała Polska
  56,5
 • 2,88 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Powiat
  2,9
  Mazowieckie
  5,2
  Cała Polska
  5,0
 • 41,71 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • powiat mławski
  41,7
  woj. mazowieckie
  61,7
  Cała Polska
  65,5
 • 2,60 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • pow. mławski
  2,6
  woj. mazowieckie
  5,2
  Cała Polska
  5,4
 • 37,74 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  37,7
  woj. mazowieckie
  60,7
  Cały kraj
  71,0
 • 6,90 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Powiat
  6,9
  woj. mazowieckie
  10,0
  Cały kraj
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • pow. mławski
  100,0
  woj. mazowieckie
  117,3
  Cały kraj
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 76 841 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie mławskim w 2022 roku
 • 54 876 Samochody osobowe
 • 7 567 Samochody ciężarowe
 • 410 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 168 Autobusy
 • 626 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 897 Ciągniki samochodowe
 • 1 890   Ciągniki siodłowe
 • 7 781 Ciągniki rolnicze
 • 3 926 Motocykle
 • 1 654   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 354 Motorowery
 • 54 876Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie mławskim
 • Samochody osobowe w powiecie mławskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 789,3 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  789,3
  woj. mazowieckie
  766,7
  Polska
  700,6
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg12 170
  • 1400-1649 kg14 164
  • 1650-1899 kg12 862
  • 1900 kg i więcej15 680
 • 12 170 do 1399 kg
 • 14 164 1400-1649 kg
 • 12 862 1650-1899 kg
 • 15 680 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 20 512 do 1399 cm3
 • 20 512
 • 29 976 1400-1999 cm3
 • 29 976
 • 4 388 2000 i więcej cm3
 • 4 388
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie mławskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna17 689
  • olej napędowy16 149
  • gaz (LPG)20 058
  • pozostałe980
 • 17 689 benzyna
 • 16 149 olej napędowy
 • 20 058 gaz (LPG)
 • 980 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 330 do 1 roku
 • 330
 • 216 2 lata
 • 216
 • 409 3 lata
 • 409
 • 1 150 4-5 lat
 • 1 150
 • 1 418 6-7 lat
 • 1 418
 • 1 601 8-9 lat
 • 1 601
 • 2 427 10-11 lat
 • 2 427
 • 7 073 12-15 lat
 • 7 073
 • 11 337 16-20 lat
 • 11 337
 • 10 166 21-25 lat
 • 10 166
 • 6 979 26-30 lat
 • 6 979
 • 11 770 31 lat i więcej
 • 11 770
 • 21,8 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie mławskim
 • Tutaj
  21,8 lat
  Mazowieckie
  17,7 lat
  Kraj
  19,4 lat
 • 7 567Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie mławskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie mławskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 136,0 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. mławski
  136,0
  woj. mazowieckie
  141,6
  Kraj
  112,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 3 747 do 999 kg
 • 3 747
 • 2 006 1000-1499 kg
 • 2 006
 • 475 1500-2999 kg
 • 475
 • 53 3000-3499 kg
 • 53
 • 127 3500-4999 kg
 • 127
 • 490 5000-6999 kg
 • 490
 • 280 7000-9999 kg
 • 280
 • 230 10000-14999 kg
 • 230
 • 159 15000 kg i więcej
 • 159
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna329
  • olej napędowy4 565
  • gaz (LPG)2 322
  • pozostałe351
 • 329 benzyna
 • 4 565 olej napędowy
 • 2 322 gaz (LPG)
 • 351 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 42 do 1 roku
 • 42
 • 17 2 lata
 • 17
 • 59 3 lata
 • 59
 • 181 4-5 lat
 • 181
 • 213 6-7 lat
 • 213
 • 253 8-9 lat
 • 253
 • 287 10-11 lat
 • 287
 • 1 014 12-15 lat
 • 1 014
 • 1 201 16-20 lat
 • 1 201
 • 1 219 21-25 lat
 • 1 219
 • 737 26-30 lat
 • 737
 • 2 344 31 lat i więcej
 • 2 344
 • 22,9 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie mławskim
 • pow. mławski
  22,9 lat
  Województwo
  18,7 lat
  Kraj
  20,0 lat
 • 168Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie mławskim
 • Autobusy w powiecie mławskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 2,4 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. mławski
  2,4
  woj. mazowieckie
  3,9
  Cały kraj
  3,4
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna0
  • olej napędowy135
  • gaz (LPG)33
  • pozostałe0
 • 0 benzyna
 • 135 olej napędowy
 • 33 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 3 4-5 lat
 • 3
 • 6 6-7 lat
 • 6
 • 5 8-9 lat
 • 5
 • 3 10-11 lat
 • 3
 • 11 12-15 lat
 • 11
 • 28 16-20 lat
 • 28
 • 38 21-25 lat
 • 38
 • 27 26-30 lat
 • 27
 • 47 31 lat i więcej
 • 47
 • 24,1 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie mławskim
 • Tutaj
  24,1 lat
  Mazowieckie
  19,9 lat
  Polska
  22,4 lat
 • 1 890Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie mławskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie mławskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 27,2 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. mławski
  27,2
  Województwo
  24,8
  Cała Polska
  14,2
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna3
  • olej napędowy1 743
  • gaz (LPG)86
  • pozostałe58
 • 3 benzyna
 • 1 743 olej napędowy
 • 86 gaz (LPG)
 • 58 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 1 2 lata
 • 1
 • 7 3 lata
 • 7
 • 80 4-5 lat
 • 80
 • 153 6-7 lat
 • 153
 • 201 8-9 lat
 • 201
 • 238 10-11 lat
 • 238
 • 399 12-15 lat
 • 399
 • 392 16-20 lat
 • 392
 • 216 21-25 lat
 • 216
 • 85 26-30 lat
 • 85
 • 117 31 lat i więcej
 • 117
 • 15,6 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie mławskim
 • powiat mławski
  15,6 lat
  woj. mazowieckie
  10,2 lat
  Kraj
  12,7 lat
 • 3 926Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie mławskim
 • Motocykle w powiecie mławskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 56,5 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. mławski
  56,5
  Mazowieckie
  44,3
  Cała Polska
  48,5
 • Motocykle według grup wieku
 • 24 do 1 roku
 • 24
 • 16 2 lata
 • 16
 • 29 3 lata
 • 29
 • 53 4-5 lat
 • 53
 • 119 6-7 lat
 • 119
 • 70 8-9 lat
 • 70
 • 73 10-11 lat
 • 73
 • 242 12-15 lat
 • 242
 • 340 16-20 lat
 • 340
 • 313 21-25 lat
 • 313
 • 157 26-30 lat
 • 157
 • 2 490 31 lat i więcej
 • 2 490
 • 28,2 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie mławskim
 • powiat mławski
  28,2 lat
  Województwo
  22,0 lat
  Polska
  24,3 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 27 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 17 km  Będących pod zarządem gminy
 • 7 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 4 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie mławskim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 231,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  231,8 km
  Mazowieckie
  796,1 km
  Polska
  633,6 km
 • 3,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. mławski
  3,9 km
  Mazowieckie
  5,1 km
  Cała Polska
  5,3 km
 • 12 Liczba licencji na taksówki
 • 12 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami