Powiat mławski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat mławski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 72 269 Liczba mieszkańców
 • 1 182 km2 Powierzchnia
 • 62 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 40,3% Stopa urbanizacji
 • Włodzimierz Wojnarowski Starosta
 • ul. Reymonta 6, 06-500 Mława Adres starostwa powiatowego
 • WML Tablice rejestracyjne
 • Miasta (gminy miejskie) w powiecie mławskim (1)
 • Mława
Powiat mławski na mapie
Identyfikatory
 • 1413 TERYT (TERC)
Herb powiatu mławskiego
powiat mławski herb
Flaga powiatu mławskiego
powiat mławski flaga

powiat mławski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mławie
23 654 35 72
23 654 35 72
ul.Padlewskiego 15
06-500 Mława
Komenda Powiatowa Policji w Mławie
23 654 72 00
23 654 72 48
ul.Sienkiewicza 2
06-500 Mława
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mławie
23 655 29 11
23 655 29 11
ul.Reymonta 4
06-500 Mława
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mławie
23 654 33 36, 23 654 35 73
23 654 35 73
pl. 1 Maja 6
06-500 Mława
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mławie
23 654 36 56 23 654 31 05
23 654 36 56
Plac 1-go Maja 6
06-500 Mława
Starostwo Powiatowe w Mławie
(23) 654-34-09
(23) 655-26-22
ul. Reymonta
06-500 Mława

Powiat mławski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Powiat mławski ma 72 269 mieszkańców, z czego 51,0% stanowią kobiety, a 49,0% mężczyźni. W latach 2002-2020 liczba mieszkańców zmalała o 2,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu mławskiego w 2050 roku wynosi 61 806, z czego 31 162 to kobiety, a 30 644 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu mławskiego zawarli w 2019 roku 328 małżeństw, co odpowiada 4,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,1% mieszkańców powiatu mławskiego jest stanu wolnego, 57,6% żyje w małżeństwie, 3,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,8% to wdowy/wdowcy.

  Powiat mławski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -161. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,21 na 1000 mieszkańców powiatu mławskiego. W 2019 roku urodziło się 722 dzieci, w tym 49,4% dziewczynek i 50,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 405 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,70 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 32,4% zgonów w powiecie mławskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,0% zgonów w powiecie mławskim były nowotwory, a 6,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu mławskiego przypada 12.11 zgonów.

  W 2019 roku zarejestrowano 743 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 015 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu mławskiego -272. W tym samym roku 17 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 17.

  61,0% mieszkańców powiatu mławskiego jest w wieku produkcyjnym, 18,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu mławskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 72 269 Liczba mieszkańców
 • 36 858 Kobiety
 • 35 411 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie mławskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie mławskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie mławskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu mławskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 61 806 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 31 162 Kobiety
 • 30 644 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie mławskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie mławskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie mławskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu mławskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 41,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  41,1 lat
  Województwo
  41,6 lat
  Polska
  42,0 lat
 • 42,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat mławski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu mławskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat mławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat mławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat mławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,1% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,1%
  Mazowieckie
  28,4%
  Kraj
  28,8%
 • 22,0% Kobiety
  (Panny)
 • 34,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,6% Żonaci/Zamężne
 • pow. mławski
  57,6%
  Mazowieckie
  55,4%
  Cały kraj
  55,8%
 • 56,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,8% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  10,8%
  woj. mazowieckie
  9,9%
  Kraj
  9,6%
 • 18,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. mławski
  3,2%
  Województwo
  5,8%
  Cały kraj
  5,0%
 • 3,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Tutaj
  0,3%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie mławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie mławskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • Tutaj
  4,5
  Mazowieckie
  4,9
  Kraj
  4,8
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • pow. mławski
  1,6
  woj. mazowieckie
  1,7
  Cała Polska
  1,7
 • 328 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie mławskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie mławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • -161 Przyrost naturalny w roku 2019
 • -34 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -127 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,21 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat mławski
  -2,2
  woj. mazowieckie
  0,4
  Cała Polska
  -0,9
 • -0,7 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -3,4 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie mławskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie mławskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie mławskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie mławskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 722 Urodzenia żywe
 • 357 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 365 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,4%
  50,6%
 • 9,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  9,9
  Mazowieckie
  11,0
  Kraj
  9,8
 • 39,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat mławski
  39,2
  Mazowieckie
  44,3
  Kraj
  39,9
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 49 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 49
 • 95 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 95
 • 75 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 75
 • 30 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 30
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 405 g Średnia waga noworodków
 • 3 304 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 496 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. mławski
  3 405 g
  Województwo
  3 410 g
  Cały kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 11 Waga 4500g - 4999g
 • 11
 • 69 Waga 4000g - 4499g
 • 69
 • 206 Waga 3500g - 3999g
 • 206
 • 251 Waga 3000g - 3499g
 • 251
 • 83 Waga 2500g - 2999g
 • 83
 • 20 Waga 2000g - 2499g
 • 20
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,31 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,31
  Mazowieckie
  1,53
  Kraj
  1,38
 • 0,62 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,62
  Województwo
  0,75
  Polska
  0,67
 • 0,70 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. mławski
  0,70
  Województwo
  0,84
  Kraj
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie mławskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 883 Zgony
 • 391 Kobiety
  (Zgony)
 • 492 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,3%
  55,7%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 12,1 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  12,1
  woj. mazowieckie
  10,7
  Cały kraj
  10,7
 • 122,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  122,3
  woj. mazowieckie
  96,8
  Cała Polska
  109,3
 • 2,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. mławski
  2,8
  Mazowieckie
  3,2
  Cała Polska
  3,8
 • 3,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. mławski
  3,7
  Województwo
  3,0
  Kraj
  3,1
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,2
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie mławskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. mławski
  32,4%
  Województwo
  32,6%
  Kraj
  39,4%
 • 25,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  25,0%
  Mazowieckie
  26,0%
  Cały kraj
  26,5%
 • 6,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  6,2%
  Województwo
  7,9%
  Polska
  6,6%
 • 5,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  5,9
  Polska
  9,9
 • 62,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  62,4
  Polska
  70,4
 • 303,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  303,1
  Mazowieckie
  277,2
  Polska
  283,2
 • 254,6 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  254,6
  Cała Polska
  261,3
 • 392,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 341,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 444,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. mławski
  392,3
  Województwo
  347,0
  Polska
  421,0
 • 91,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 30,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 150,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  91,6
  Mazowieckie
  54,5
  Polska
  69,5
 • 29,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  29,6
  Mazowieckie
  36,3
  Cała Polska
  35,1
 • 10,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat mławski
  10,8
  Mazowieckie
  7,7
  Cała Polska
  7,9
 • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  1,0%
  Mazowieckie
  0,8%
  Kraj
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie mławskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 26 Osoby w zamachach samobójczych
 • 1 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 25 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 12 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 14 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 18 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 0 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 18 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 8 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 10 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 36 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • pow. mławski
  36,0
  woj. mazowieckie
  22,0
  Cały kraj
  31,0
 • 25 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  25,0
  woj. mazowieckie
  14,0
  Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 1 samookaleczenie powierzchniowe
 • 1
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 19 powieszenie się
 • 19
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • 2 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 2
 • 1 inny
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 14 powieszenie się
 • 14
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • 2 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 2 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 2
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 3 inna nie wymieniona
 • 3
 • 18 nieustalona
 • 18
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 2 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 2
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 12 nieustalona
 • 12
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 16 30-49 lat
 • 16
 • 5 50-60 lat
 • 5
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 11 30-49 lat
 • 11
 • 2 50-60 lat
 • 2
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy2
  • pod wpływem alkoholu7
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony17
 • 2 trzeźwy
 • 7 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 17 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy2
  • pod wpływem alkoholu2
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony14
 • 2 trzeźwy
 • 2 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 14 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 9 kawaler/panna
 • 9
 • 12 żonaty/zamężna
 • 12
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 2 nieustalony
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 7 kawaler/panna
 • 7
 • 8 żonaty/zamężna
 • 8
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne1
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe2
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony21
 • 1 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 2 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 21 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony15
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 15 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 5 praca
 • 5
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 1 renta
 • 1
 • 1 emerytura
 • 1
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 17 nieustalony
 • 17
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 5 praca
 • 5
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 1 renta
 • 1
 • 1 emerytura
 • 1
 • 10 nieustalony
 • 10
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 743 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 415 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 328 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 17 Zameldowania z zagranicy
 • 9 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 8 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 015 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 576 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 439 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -255 Saldo migracji
 • -152 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -103 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -272 Saldo migracji wewnętrznych
 • -161 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -111 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 17 Saldo migracji zagranicznych
 • 9 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 8 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie mławskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie mławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 15,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat mławski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat mławski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie mławskim oddano do użytku 506 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 7,00 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie mławskim to 25 897 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 357 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  71,7% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 25,5% na cele indywidualne, 2,8% jako mieszkania komunalne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie mławskim to 3,22 i jest mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie mławskim to 65,90 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,05% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 89,65% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 85,43% mieszkań posiada łazienkę, 80,30% korzysta z centralnego ogrzewania, a 46,77% z gazu sieciowego.

  W 2019 zarejestrowano w powiecie mławskim 351 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 501 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 356 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 212 transakcji (mediana cen - 3 502 zł/m2, średnia - 3 532 zł/m2), a na rynku wtórnym 139 transakcji rynkowych (mediana cen - 3 298 zł/m2, średnia - 3 054 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie mławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 501 zł
 • pow. mławski
  3 501 zł
  Województwo
  7 140 zł
  Kraj
  4 829 zł
 • 3 501 zł Ogółem
 • 3 501 zł
 • 3 503 zł do 40 m2
 • 3 503 zł
 • 3 504 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 504 zł
 • 3 498 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 498 zł
 • 3 419 zł od 80,1 m2
 • 3 419 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 356 zł
 • Tutaj
  3 356 zł
  Województwo
  7 296 zł
  Cała Polska
  5 202 zł
 • 3 356 zł Ogółem
 • 3 356 zł
 • 3 461 zł do 40 m2
 • 3 461 zł
 • 3 417 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 417 zł
 • 3 347 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 347 zł
 • 2 866 zł od 80,1 m2
 • 2 866 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 351
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m247
  • od 40,1 do 60 m2178
  • od 60,1 do 80 m2113
  • od 80,1 m213
 • 47 do 40 m2
 • 178 od 40,1 do 60 m2
 • 113 od 60,1 do 80 m2
 • 13 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie mławskim w latach 2015 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 502 zł
 • pow. mławski
  3 502 zł
  woj. mazowieckie
  6 388 zł
  Cała Polska
  5 395 zł
 • 3 502 zł Ogółem
 • 3 502 zł
 • 3 611 zł do 40 m2
 • 3 611 zł
 • 3 520 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 520 zł
 • 3 498 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 498 zł
 • 3 642 zł od 80,1 m2
 • 3 642 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 532 zł
 • powiat mławski
  3 532 zł
  woj. mazowieckie
  6 682 zł
  Kraj
  5 752 zł
 • 3 532 zł Ogółem
 • 3 532 zł
 • 3 800 zł do 40 m2
 • 3 800 zł
 • 3 551 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 551 zł
 • 3 488 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 488 zł
 • 3 659 zł od 80,1 m2
 • 3 659 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 212
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m210
  • od 40,1 do 60 m2111
  • od 60,1 do 80 m286
  • od 80,1 m25
 • 10 do 40 m2
 • 111 od 40,1 do 60 m2
 • 86 od 60,1 do 80 m2
 • 5 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 298 zł
 • Tutaj
  3 298 zł
  Województwo
  7 759 zł
  Cała Polska
  4 241 zł
 • 3 298 zł Ogółem
 • 3 298 zł
 • 3 495 zł do 40 m2
 • 3 495 zł
 • 3 349 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 349 zł
 • 2 605 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 605 zł
 • 1 589 zł od 80,1 m2
 • 1 589 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 054 zł
 • pow. mławski
  3 054 zł
  Województwo
  7 770 zł
  Cały kraj
  4 840 zł
 • 3 054 zł Ogółem
 • 3 054 zł
 • 3 368 zł do 40 m2
 • 3 368 zł
 • 3 190 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 190 zł
 • 2 896 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 896 zł
 • 2 391 zł od 80,1 m2
 • 2 391 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 139
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m237
  • od 40,1 do 60 m267
  • od 60,1 do 80 m227
  • od 80,1 m28
 • 37 do 40 m2
 • 67 od 40,1 do 60 m2
 • 27 od 60,1 do 80 m2
 • 8 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie mławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 25 897 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 356,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  356,60
  Województwo
  432,30
  Cała Polska
  385,90
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 77,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  77,60 m2
  Województwo
  72,40 m2
  Cała Polska
  74,40 m2
 • 27,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  27,70 m2
  Województwo
  31,30 m2
  Cały kraj
  28,70 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 3,94 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat mławski
  3,94
  Województwo
  3,62
  Cała Polska
  3,82
 • 2,80 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  2,80
  Województwo
  2,31
  Cały kraj
  2,59
 • 0,71 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,71
  woj. mazowieckie
  0,64
  Cała Polska
  0,68
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie mławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 506 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 7,00 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. mławski
  7,00
  woj. mazowieckie
  8,60
  Cały kraj
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 1 631 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 3,22 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat mławski
  3,22
  Mazowieckie
  3,50
  Cała Polska
  3,77
 • 22,57 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. mławski
  22,57
  woj. mazowieckie
  30,10
  Cały kraj
  21,77
 • 33 359 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 65,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  65,9 m2
  woj. mazowieckie
  83,9 m2
  Cały kraj
  88,7 m2
 • 0,46 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat mławski
  0,46 m2
  Województwo
  0,72 m2
  Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie mławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 96,05% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. mławski
  96,05%
  Mazowieckie
  96,01%
  Polska
  96,93%
 • 89,65% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  89,65%
  Województwo
  93,78%
  Polska
  93,92%
 • 85,43% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  85,43%
  Województwo
  91,84%
  Cały kraj
  91,66%
 • 80,30% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  80,30%
  Województwo
  87,04%
  Cały kraj
  82,84%
 • 46,77% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat mławski
  46,77%
  Mazowieckie
  57,29%
  Polska
  56,01%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

Powiat mławski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W powiecie mławskim na 1000 mieszkańców pracuje 209osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 50,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 49,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie mławskim wynosiło w 2020 roku 6,2% (7,9% wśród kobiet i 4,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2019 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie mławskim wynosiło 4 244,24 PLN, co odpowiada 81.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu mławskiego 3 623 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 312 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -311.

  35,4% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu mławskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 30,1% w przemyśle i budownictwie, a 13,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie mławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 209 Pracujący na 1000 ludności (rok 2019)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. mławski
  209,0
  Województwo
  316,0
  Cały kraj
  255,0
 • 5,8% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 7,5% Kobiety
 • 4,4% Mężczyźni
 • Tutaj
  6,2%
  woj. mazowieckie
  5,2%
  Polska
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie mławskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie mławskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie mławskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie mławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 4 244 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. mławski
  4 244 PLN
  woj. mazowieckie
  6 248 PLN
  Cały kraj
  5 182 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie mławskim w latach 2002 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie mławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 3 623 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 312 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -311 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,91 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie mławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 35,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 30,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 39,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 30,1% Przemysł i budownictwo
 • 25,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 34,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 11,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 19,7% Pozostałe
 • 30,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie mławskim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie mławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 15 146 Pracujący ogółem
 • 7 702 Kobiety
 • 7 444 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie mławskim w latach 1995 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 18,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,0% W wieku produkcyjnym
 • 54,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat mławski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 63,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat mławski
  63,9
  Województwo
  70,7
  Kraj
  68,0
 • 33,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat mławski
  33,4
  Województwo
  37,7
  Cała Polska
  37,5
 • 109,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  109,7
  woj. mazowieckie
  114,0
  Kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 62,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat mławski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie mławskim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 5 931 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 4 631 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 443 nowe podmioty, a 239 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (595) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (432) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (657) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (239) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie mławskim najwięcej (282) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (5 672) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  5,6% (334) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,7% (1 462) podmiotów, a 69,7% (4 135) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie mławskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.5%) oraz Budownictwo (18.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 5 931 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 334 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 462 Przemysł i budownictwo
 • 4 135 Pozostała działalność
 • 443 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie mławskim w 2020 roku
 • 239 Podmioty wyrejestrowane w powiecie mławskim w 2020 roku
 • 4 631 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 672 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 5 672
 • 210 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 210
 • 42 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 42
 • 5 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 5
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 2
 • 5 924 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 5 924
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 20 Spółdzielnie ogółem
 • 20
 • 354 Spółki handlowe ogółem
 • 354
 • 29  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 29
 • 4  Spółki handlowe - akcyjne
 • 4
 • 239  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 239
 • 29    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 29
 • 282 Spółki cywilne ogółem
 • 282
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 631 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 229 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 229
 • 869 Budownictwo
 • 869
 • 443 Transport i gospodarka magazynowa
 • 443
 • 375 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 375
 • 368 Przetwórstwo przemysłowe
 • 368
 • 263 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 263
 • 236 Pozostała działalność
 • 236
 • 208 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 208
 • 130 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 130
 • 125 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 125
 • 102 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 102
 • 88 Informacja i komunikacja
 • 88
 • 82 Edukacja
 • 82
 • 47 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 47
 • 35 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 35
 • 20 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 20
 • 6 Górnictwo i wydobywanie
 • 6
 • 5 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 5
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat mławski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie mławskim stwierdzono 1 080 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,91 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie mławskim wynosi 79,10% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu mławskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,54 (wykrywalność 74%) oraz przeciwko mieniu - 6,13 (wykrywalność 56%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,54 (100%), o charakterze gospodarczym - 2,07 (70%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,50 (91%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie mławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat mławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 080 Przestępstwa ogółem
 • 1 080
 • 691 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 691
 • 150 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 150
 • 184 Przestępstwa drogowe
 • 184
 • 36 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 36
 • 444 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 444
 • 14,91 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  14,91
  woj. mazowieckie
  20,31
  Cała Polska
  19,96
 • 9,54 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,54
  Mazowieckie
  13,38
  Cały kraj
  12,25
 • 2,07 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat mławski
  2,07
  Mazowieckie
  4,46
  Cały kraj
  5,17
 • 2,54 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. mławski
  2,54
  Województwo
  1,80
  Cały kraj
  1,73
 • 0,50 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. mławski
  0,50
  Mazowieckie
  0,31
  Polska
  0,37
 • 6,13 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  6,13
  Mazowieckie
  10,46
  Cała Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat mławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  79%
  woj. mazowieckie
  65%
  Cała Polska
  73%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat mławski
  75%
  woj. mazowieckie
  56%
  Polska
  65%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  70%
  Mazowieckie
  73%
  Cała Polska
  82%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat mławski
  100%
  Województwo
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  92%
  Województwo
  85%
  Cały kraj
  87%
 • 57% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. mławski
  57%
  woj. mazowieckie
  42%
  Cały kraj
  54%

Powiat mławski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu mławskiego wyniosła w 2019 roku 77,2 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 5.8% w porównaniu do roku 2018. Największa część budżetu powiatu mławskiego - 37.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (18.3%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 9,5 mln złotych, czyli 12,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu mławskiego wyniosła w 2019 roku 87,8 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 11.6% w porównaniu do roku 2018. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (47.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (24.1%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (6.8%). W budżecie powiatu mławskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 238 złotych na mieszkańca (19,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 19,1 złotych na mieszkańca (1,6%).
 • Wydatki budżetu w powiecie mławskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu mławskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat mławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu mławskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  59,9 mln

  803(100%)

  66,7 mln

  898(100%)

  69,1 mln

  935(100%)

  67,6 mln

  918(100%)

  71,3 mln

  967(100%)

  70,0 mln

  952(100%)

  81,9 mln

  1,1 tys(100%)

  77,2 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  25,1 mln

  337(41.9%)

  25,2 mln

  340(37.8%)

  25,4 mln

  344(36.7%)

  25,5 mln

  346(37.8%)

  26,6 mln

  361(37.3%)

  26,2 mln

  357(37.4%)

  26,6 mln

  364(32.4%)

  29,1 mln

  401(37.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  6,0 mln

  80,6(10%)

  13,6 mln

  183(20.3%)

  13,8 mln

  187(20%)

  10,4 mln

  140(15.3%)

  15,3 mln

  208(21.5%)

  13,2 mln

  179(18.8%)

  21,4 mln

  293(26.2%)

  14,1 mln

  195(18.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,6 mln

  88,4(11%)

  6,8 mln

  92,2(10.2%)

  6,8 mln

  92,5(9.9%)

  6,9 mln

  93,6(10.2%)

  7,1 mln

  95,9(9.9%)

  7,7 mln

  105(11%)

  9,4 mln

  129(11.5%)

  7,7 mln

  106(9.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,0 mln

  53,4(6.6%)

  4,0 mln

  54,6(6.1%)

  4,2 mln

  56,8(6.1%)

  4,1 mln

  55,8(6.1%)

  4,5 mln

  60,4(6.2%)

  4,6 mln

  62,1(6.5%)

  4,7 mln

  64,2(5.7%)

  5,4 mln

  73,8(6.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,8 mln

  77,6(9.6%)

  5,8 mln

  78,4(8.7%)

  5,8 mln

  78,3(8.4%)

  6,2 mln

  83,6(9.1%)

  7,0 mln

  94,7(9.8%)

  2,0 mln

  27,4(2.9%)

  3,0 mln

  41,0(3.7%)

  3,7 mln

  51,6(4.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  2,6 mln

  35,0(4.3%)

  2,6 mln

  34,9(3.9%)

  2,7 mln

  36,2(3.9%)

  2,9 mln

  39,3(4.3%)

  2,9 mln

  39,0(4%)

  2,9 mln

  40,1(4.2%)

  3,4 mln

  47,1(4.2%)

  3,6 mln

  49,4(4.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,7 mln

  36,6(4.5%)

  3,0 mln

  40,8(4.5%)

  3,1 mln

  42,5(4.5%)

  5,1 mln

  69,4(7.6%)

  2,9 mln

  39,8(4.1%)

  2,7 mln

  36,2(3.8%)

  2,9 mln

  40,2(3.6%)

  2,6 mln

  36,3(3.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,5 mln

  34,2(4.2%)

  3,0 mln

  40,8(4.5%)

  3,2 mln

  43,6(4.7%)

  2,6 mln

  34,7(3.8%)

  2,0 mln

  26,9(2.8%)

  2,2 mln

  30,3(3.2%)

  1,4 mln

  18,8(1.7%)

  1,5 mln

  20,2(1.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  936,0 tys

  12,6(1.6%)

  899,6 tys

  12,2(1.3%)

  896,8 tys

  12,1(1.3%)

  927,2 tys

  12,6(1.4%)

  959,8 tys

  13,0(1.3%)

  956,7 tys

  13,0(1.4%)

  977,3 tys

  13,4(1.2%)

  1,1 mln

  15,0(1.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  756,9 tys

  10,2(1.3%)

  710,4 tys

  9,6(1.1%)

  814,0 tys

  11,0(1.2%)

  1,2 mln

  16,8(1.8%)

  916,4 tys

  12,4(1.3%)

  935,5 tys

  12,7(1.3%)

  980,4 tys

  13,4(1.2%)

  1,0 mln

  13,8(1.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  445,4 tys

  6,0(0.7%)

  467,7 tys

  6,3(0.7%)

  480,0 tys

  6,5(0.7%)

  541,3 tys

  7,3(0.8%)

  562,1 tys

  7,6(0.8%)

  577,1 tys

  7,9(0.8%)

  651,3 tys

  8,9(0.8%)

  602,5 tys

  8,3(0.8%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  561,7 tys

  7,5(0.9%)

  330,5 tys

  4,5(0.5%)

  336,0 tys

  4,5(0.5%)

  281,6 tys

  3,8(0.4%)

  277,3 tys

  3,8(0.4%)

  313,1 tys

  4,3(0.4%)

  311,3 tys

  4,3(0.4%)

  314,2 tys

  4,3(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  184,7 tys

  2,5(0.3%)

  187,5 tys

  2,6(0.3%)

  187,5 tys

  2,6(0.2%)

  195,4 tys

  2,7(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  516,2 tys

  6,9(0.9%)

  45,0 tys

  0,6(0.1%)

  71,4 tys

  1,0(0.1%)

  88,7 tys

  1,2(0.1%)

  84,9 tys

  1,2(0.1%)

  88,8 tys

  1,2(0.1%)

  152,1 tys

  2,1(0.2%)

  130,2 tys

  1,8(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  59,5 tys

  0,8(0.1%)

  101,1 tys

  1,4(0.2%)

  61,0 tys

  0,8(0.1%)

  62,8 tys

  0,9(0.1%)

  60,9 tys

  0,8(0.1%)

  73,3 tys

  1,0(0.1%)

  100,8 tys

  1,4(0.1%)

  108,8 tys

  1,5(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  78,5 tys

  1,1(0.1%)

  99,5 tys

  1,4(0.1%)

  84,4 tys

  1,2(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  18,2 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  49,7 tys

  0,7(0.1%)

  55,7 tys

  0,8(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  946,0 tys

  12,7(1.6%)

  12,6 tys

  0,2(0%)

  8,4 tys

  0,1(0%)

  15,3 tys

  0,2(0%)

  18,8 tys

  0,3(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  11,2 tys

  0,2(0%)

  19,8 tys

  0,3(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  8,0 tys

  0,1(0%)

  6,8 tys

  0,1(0%)

  5,4 tys

  0,1(0%)

  7,5 tys

  0,1(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  390,2 tys

  5,2(0.7%)

  34,9 tys

  0,5(0.1%)

  1,3 mln

  17,5(1.9%)

  834,7 tys

  11,3(1.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  70,8 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  51,9 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  20,0 tys

  0,3(0%)

  25,0 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  -
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie mławskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu mławskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat mławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu mławskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  61,6 mln

  826(100%)

  65,4 mln

  881(100%)

  69,0 mln

  934(100%)

  66,5 mln

  902(100%)

  70,7 mln

  959(100%)

  72,6 mln

  988(100%)

  79,0 mln

  1,1 tys(100%)

  87,8 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  35,7 mln

  479(57.9%)

  39,8 mln

  537(60.9%)

  39,5 mln

  534(57.2%)

  37,4 mln

  507(56.2%)

  40,2 mln

  546(56.9%)

  36,8 mln

  501(50.7%)

  36,3 mln

  496(45.9%)

  41,6 mln

  573(47.4%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  10,4 mln

  140(16.9%)

  10,5 mln

  142(16.1%)

  11,8 mln

  160(17.1%)

  12,8 mln

  174(19.3%)

  13,8 mln

  187(19.5%)

  15,4 mln

  210(21.2%)

  17,5 mln

  240(22.2%)

  21,1 mln

  291(24.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  124,8 tys

  1,7(0.2%)

  610,0 tys

  8,2(0.9%)

  1,8 mln

  24,2(2.6%)

  656,3 tys

  8,9(1%)

  1,3 mln

  17,2(1.8%)

  5,8 mln

  79,2(8%)

  9,0 mln

  123(11.3%)

  6,0 mln

  82,4(6.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,9 mln

  52,9(6.4%)

  4,0 mln

  53,4(6.1%)

  4,1 mln

  55,2(5.9%)

  4,0 mln

  54,6(6.1%)

  4,3 mln

  59,0(6.2%)

  4,4 mln

  60,1(6.1%)

  4,5 mln

  62,0(5.7%)

  5,2 mln

  71,9(5.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,3 mln

  31,5(3.8%)

  2,2 mln

  30,0(3.4%)

  2,2 mln

  29,8(3.2%)

  2,5 mln

  34,3(3.8%)

  3,2 mln

  42,8(4.5%)

  1,1 mln

  15,5(1.6%)

  2,1 mln

  29,2(2.7%)

  3,0 mln

  40,9(3.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,3 mln

  17,4(2.1%)

  1,0 mln

  13,9(1.6%)

  1,0 mln

  13,9(1.5%)

  620,7 tys

  8,4(0.9%)

  598,7 tys

  8,1(0.8%)

  797,3 tys

  10,9(1.1%)

  790,3 tys

  10,8(1%)

  1,4 mln

  19,6(1.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,5 mln

  33,7(4.1%)

  3,0 mln

  40,4(4.6%)

  3,1 mln

  41,7(4.5%)

  2,5 mln

  34,3(3.8%)

  2,0 mln

  26,7(2.8%)

  1,9 mln

  25,6(2.6%)

  1,2 mln

  17,0(1.6%)

  1,3 mln

  17,8(1.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  910,5 tys

  12,2(1.5%)

  798,5 tys

  10,8(1.2%)

  961,6 tys

  13,0(1.4%)

  985,0 tys

  13,4(1.5%)

  1,2 mln

  15,9(1.7%)

  1,1 mln

  14,9(1.5%)

  1,1 mln

  15,4(1.4%)

  1,2 mln

  16,8(1.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  486,0 tys

  6,5(0.8%)

  195,5 tys

  2,6(0.3%)

  246,6 tys

  3,3(0.4%)

  1,0 mln

  14,1(1.6%)

  507,5 tys

  6,9(0.7%)

  526,4 tys

  7,2(0.7%)

  566,9 tys

  7,8(0.7%)

  1,0 mln

  14,2(1.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,1 mln

  15,3(1.8%)

  1,3 mln

  18,0(2%)

  1,1 mln

  14,3(1.5%)

  1,1 mln

  15,2(1.7%)

  912,8 tys

  12,4(1.3%)

  611,4 tys

  8,3(0.8%)

  934,2 tys

  12,8(1.2%)

  635,0 tys

  8,7(0.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  490,7 tys

  6,6(0.8%)

  459,2 tys

  6,2(0.7%)

  458,0 tys

  6,2(0.7%)

  472,6 tys

  6,4(0.7%)

  495,4 tys

  6,7(0.7%)

  508,0 tys

  6,9(0.7%)

  521,1 tys

  7,1(0.7%)

  588,1 tys

  8,1(0.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  293,6 tys

  3,9(0.5%)

  267,4 tys

  3,6(0.4%)

  272,2 tys

  3,7(0.4%)

  321,1 tys

  4,4(0.5%)

  340,8 tys

  4,6(0.5%)

  387,0 tys

  5,3(0.5%)

  389,7 tys

  5,3(0.5%)

  379,7 tys

  5,2(0.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  503,8 tys

  6,8(0.8%)

  69,6 tys

  0,9(0.1%)

  350,4 tys

  4,7(0.5%)

  420,5 tys

  5,7(0.6%)

  1,1 mln

  14,6(1.5%)

  300,1 tys

  4,1(0.4%)

  321,7 tys

  4,4(0.4%)

  348,7 tys

  4,8(0.4%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  311,3 tys

  4,2(0.5%)

  321,4 tys

  4,3(0.5%)

  324,3 tys

  4,4(0.5%)

  377,2 tys

  5,1(0.6%)

  360,2 tys

  4,9(0.5%)

  358,3 tys

  4,9(0.5%)

  402,0 tys

  5,5(0.5%)

  335,7 tys

  4,6(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  794,0 tys

  10,7(1.3%)

  747,8 tys

  10,1(1.1%)

  491,5 tys

  6,7(0.7%)

  335,6 tys

  4,6(0.5%)

  262,6 tys

  3,6(0.4%)

  208,5 tys

  2,8(0.3%)

  254,8 tys

  3,5(0.3%)

  288,6 tys

  4,0(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  184,7 tys

  2,5(0.3%)

  187,5 tys

  2,6(0.3%)

  187,5 tys

  2,6(0.2%)

  195,4 tys

  2,7(0.2%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  18,2 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  49,7 tys

  0,7(0.1%)

  55,7 tys

  0,8(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,0

  0,0(0%)

  16,0 tys

  0,2(0%)

  5,2

  0,0(0%)

  89,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  70,8 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  51,9 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  390,2 tys

  5,2(0.6%)

  34,9 tys

  0,5(0.1%)

  1,3 mln

  17,5(1.9%)

  834,7 tys

  11,3(1.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,6

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat mławski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 17 421 mieszkańców powiatu mławskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 8 561 kobiet oraz 8 860 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,0% wykształcenie policealne, 10,4% średnie ogólnokształcące, a 18,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,0% mieszkańców powiatu mławskiego, gimnazjalnym 6,3%, natomiast 23,6% podstawowym ukończonym. 2,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu mławskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie mławskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (25,0%) oraz średnie zawodowe (19,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,6%) oraz podstawowe ukończone (22,2%).

  W roku 2018 w powiecie mławskim mieściło się 12 przedszkoli, w których do 72 oddziałów uczęszczało 1 333 dzieci (624 dziewczynki oraz 709 chłopców). Dostępne były 1 534 miejsca. Dla porównania w 2008 roku w powiecie mławskim mieściło się 8 przedszkoli, w których do 35 oddziałów uczęszczało 744 dzieci (362 dziewczynki oraz 382 chłopców). Dostępnych było 786 miejsc.

  17,0% mieszkańców powiatu mławskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,6% wśród dziewczynek i 17,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 725 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,27 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 37 szkół podstawowych, w których w 377 oddziałach uczyło się 6 029 uczniów (2 965 kobiet oraz 3 064 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie mławskim placówkę miało 40 szkół podstawowych, w których w 313 oddziałach uczyło się 5 328 uczniów (2 573 kobiety oraz 2 755 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,1% ludności (27,1% wśród dziewczynek i 27,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 96,03.

  W powiecie mławskim znajduje się 9 licea ogólnokształcące, w których w 56 oddziałach uczyło się 1 276 uczniów (771 kobiet oraz 505 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 552 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie mławskim placówkę miałp 9 licea ogólnokształcące, w których w 56 oddziałach uczyło się 1 639 uczniów (995 kobiet oraz 644 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 571 absolwentów.

  W powiecie mławskim znajdują się 4 Technika, w których w 41 oddziałach uczyło się 951 uczniów (389 kobiet oraz 562 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 185 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie mławskim placówkę miały 4 Technika, w których w 43 oddziałach uczyło się 1 100 uczniów (457 kobiet oraz 643 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 257 absolwentów.

  W powiecie mławskim znajdują się 4 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 10 oddziałach uczyło się 202 uczniów (74 kobiety oraz 128 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,2% mieszkańców (12,2% wśród dziewczyn i 12,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 22,8 uczniów. 20,2 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 23,2 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,7% mieszkańców powiatu mławskiego w wieku potencjalnej nauki (30,4% kobiet i 31,0% mężczyzn).

 • 11,4% Wykształcenie wyższe
 • pow. mławski
  11,4%
  woj. mazowieckie
  24,4%
  Polska
  17,9%
 • 13,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  31,0%
  woj. mazowieckie
  34,8%
  Kraj
  33,3%
 • 34,8% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 27,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,0% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,0%
  Województwo
  3,0%
  Cała Polska
  2,7%
 • 2,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat mławski
  10,4%
  Województwo
  14,4%
  Cała Polska
  12,4%
 • 12,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  18,5%
  Województwo
  17,4%
  Cały kraj
  18,1%
 • 19,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. mławski
  25,0%
  Województwo
  17,3%
  Cały kraj
  22,9%
 • 17,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  6,3%
  woj. mazowieckie
  4,7%
  Kraj
  5,2%
 • 5,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 23,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. mławski
  23,6%
  Mazowieckie
  17,4%
  Cały kraj
  19,3%
 • 25,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 22,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  2,6%
  Województwo
  1,4%
  Polska
  1,4%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie mławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 725 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. mławski
  725,0
  Mazowieckie
  935,0
  Cała Polska
  873,0
 • 1,27 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat mławski
  1,27
  woj. mazowieckie
  0,84
  Kraj
  0,89
 •  
 • 12Przedszkola
 • 28 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 72 Oddziały
 • 49 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 3 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 534 Miejsca
 • 16 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat mławski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 333 Dzieci
 • 624 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 709 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 46,8%
  53,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 15 2 lata i mniej
 • 15
 • 307 3 lata
 • 307
 • 387 4 lata
 • 387
 • 361 5 lata
 • 361
 • 255 6 lat
 • 255
 • 8 7 lat i więcej
 • 8
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 135 3 lata
 • 135
 • 183 4 lata
 • 183
 • 176 5 lata
 • 176
 • 117 6 lat
 • 117
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 172 3 lata
 • 172
 • 204 4 lata
 • 204
 • 185 5 lata
 • 185
 • 138 6 lat
 • 138
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • 821 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 112,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 112,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 10,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 54,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 53,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4Punkty przedszkolne
 • 5 Oddziały
 • 125 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat mławski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 80 Dzieci
 • 40 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 40 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,0%
  50,0%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 21 3 lata
 • 21
 • 27 4 lata
 • 27
 • 25 5 lata
 • 25
 • 7 6 lat
 • 7
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 7 3 lata
 • 7
 • 16 4 lata
 • 16
 • 13 5 lata
 • 13
 • 4 6 lat
 • 4
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 14 3 lata
 • 14
 • 11 4 lata
 • 11
 • 12 5 lata
 • 12
 • 3 6 lat
 • 3
 •  
 • 5,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 5,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie mławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat mławski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 36Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 366 Oddziały
 • 5 960 Uczniowie
 • 2 945 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 015 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,4%
  50,6%
 • 809 Uczniowie w 1 klasie
 • 401 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 408 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 701 Absolwenci 2016
 • 350 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 351 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 11 Oddziały
 • 69 Uczniowie
 • 20 Kobiety
  (uczniowie)
 • 49 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 29,0%
  71,0%
 • 5 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Absolwenci 2016
 • 4 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 16,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. mławski
  16,0
  Województwo
  17,6
  Polska
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16,0 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16,0
 • 16,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16,0
 • 16,3 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16,3
 • 6,3 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6,3
 •  
 • 515,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 414,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 100,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 20,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 7 035 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski5 911
  • niemiecki1 008
  • rosyjski116
 • 5 911 angielski
 • 1 008 niemiecki
 • 116 rosyjski
 • 375 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Dodatkowo uczący się języka obcego
  • niemiecki192
  • angielski30
  • inny153
 • 192 niemiecki
 • 30 angielski
 • 153 inny
 • 30 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 30 angielski
 •  
 • 96,03 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat mławski
  96,03
  Województwo
  98,96
  Cały kraj
  95,46
 • 94,41 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat mławski
  94,41
  woj. mazowieckie
  97,33
  Cała Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat mławski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat mławski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie mławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat mławski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 7Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 48 Oddziały
 • 1 022 Uczniowie
 • 652 Kobiety
  (uczniowie)
 • 370 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 63,8%
  36,2%
 • 339 Uczniowie w 1 klasie
 • 206 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 133 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 411 Absolwenci
 • 261 Kobiety
  (absolwenci)
 • 150 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 8 Oddziały
 • 254 Uczniowie
 • 119 Kobiety
  (uczniowie)
 • 135 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,9%
  53,1%
 • 107 Absolwenci
 • 44 Kobiety
  (absolwenci)
 • 63 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. mławski
  22,8
  Mazowieckie
  26,1
  Cała Polska
  26,2
 •  
 • 79,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 60,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat mławski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 41 Oddziały
 • 951 Uczniowie
 • 389 Kobiety
  (uczniowie)
 • 562 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 40,9%
  59,1%
 • 234 Uczniowie w 1 klasie
 • 94 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 140 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 185 Absolwenci
 • 81 Kobiety
  (absolwenci)
 • 104 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • pow. mławski
  23,2
  Województwo
  23,2
  Cała Polska
  23,8
 •  
 • 81,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 55,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat mławski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 9 Oddziały
 • 193 Uczniowie
 • 74 Kobiety
  (uczniowie)
 • 119 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 38,3%
  61,7%
 • 90 Uczniowie w 1 klasie
 • 38 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 52 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 1 Oddziały
 • 9 Uczniowie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie)
 • 9 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 0,0%
  100,0%
 • 9 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 9 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 20,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Powiat
  20,2
  Województwo
  18,4
  Polska
  17,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 20,2 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 20,2
 • 21,4 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 21,4
 • 9,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 9,0
 •  
 • 11,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych)
 • 7,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia specjalne dla młodzieży)
 • 1,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 3 981 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski2 149
  • niemiecki1 525
  • rosyjski232
  • francuski75
 • 2 149 angielski
 • 1 525 niemiecki
 • 232 rosyjski
 • 75 francuski
 • 540 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Dodatkowo uczący się języka obcego
  • angielski278
  • niemiecki181
  • inny81
 • 278 angielski
 • 181 niemiecki
 • 81 inny
 • 14 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 14 angielski
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat mławski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 5 Oddziały
 • 75 Uczniowie
 • 73 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 97,3%
  2,7%
 • 32 Uczniowie w 1 klasie
 • 32 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 0 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 38 Absolwenci
 • 35 Kobiety
  (absolwenci)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 8Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 20 Oddziały
 • 690 Uczniowie
 • 466 Kobiety
  (uczniowie)
 • 224 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 67,5%
  32,5%
 • 167 Absolwenci
 • 108 Kobiety
  (absolwenci)
 • 59 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 30,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • pow. mławski
  30,6
  Mazowieckie
  21,1
  Cały kraj
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 30,6 Szkoły policealne ogółem
 • 30,6
 • 15,0 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 15,0
 • 34,5 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 34,5
 •  
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla młodzieży)
 • 1,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 8,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 21 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach policealnych
 • 21 angielski
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie mławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 17,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat mławski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat mławski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat mławski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat mławski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie mławskim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie mławskim znajdowały się 3 hotele (1 ★★★, 1 ★★, 1 ), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • pokoje gościnne: 1
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 1, liczba miejsc: 60)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 3


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie mławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie mławskim: 5 (publiczne: 5, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 2, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W powiecie mławskim 4 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 618 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 122 (uczestnicy: 5 491)
  • seanse filmowe: 41 (uczestnicy: 700)
  • wystawy: 6 (uczestnicy: 502)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 150)
  • koncerty: 14 (uczestnicy: 2 217)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 16 (uczestnicy: 440)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 20 (uczestnicy: 1 050)
  • konkursy: 12 (uczestnicy: 175)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 70)
  • warsztaty: 9 (uczestnicy: 182)
  • inne: 1 (uczestnicy: 5)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 63 (członkowie: 1 091)
  • plastyczne/techniczne: 14 (członkowie: 144)
  • taneczne: 7 (członkowie: 85)
  • muzyczne: 4 (członkowie: 34)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 11)
  • teatralne: 1 (członkowie: 7)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 6 (członkowie: 91)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 4 (członkowie: 249)
  • koło gospodyń wiejskich: 23 (członkowie: 391)
  • inne: 3 (członkowie: 79)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 4 (absolwenci: 38)
  • języków obcych: 3 (absolwenci: 26)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 12)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 2
  • plastyczne: 3
  • muzyczne: 2
  • komputerowe: 2
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 4


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 13 (członkowie: 268)
  • teatralne: 1 (członkowie: 6)
  • muzyczne - instrumentalne: 3 (członkowie: 92)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 86)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 32)
  • taneczne: 4 (członkowie: 52)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie mławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie mławskim działały 2 kina posiadające 2 sale z 288 miejscami na widowni. Odbyło się 320 seansów, na które przyszło 16 029 widzów, w tym 128 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 10 855 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie mławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie mławskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 4 190 zwiedzających, co daje 578 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie mławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie mławskim działało 16 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 248 726 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 28 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 3 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 18 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 276 462 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 85
  • dostępne dla czytelników: 54
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 54
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 4
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 9
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 8
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 5


 • Biblioteki naukowe w powiecie mławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie mławskim działały 2 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 32 639 wolumenów w tym ziobry specjalne: 355. Odnotowano 673 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 5 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 45 215 wolumenów. Odnotowano 1 205 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 11
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie mławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie mławskim działało 17 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 429 członków. Zarejestrowano 1 341 ćwiczących (mężczyźni: 1 112, kobiety: 229, chłopcy do lat 18: 698, dziewczęta do lat 18: 206). Aktywnych było 41 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (25), instruktora sportowego (19) oraz inne osoby (25).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie mławskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat mławski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat mławski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 37 wypadków drogowych w powiecie mławskim odnotowano 11 ofiar śmiertelnych oraz 39 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 51,2 wypadków (mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 15,2 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 15,8 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 34,4 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie mławskim zarejestrowanych było 69 691 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 49 600 samochodów osobowych (683,0 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz więcej od wartości dla całej Polski), 7 000 samochodów ciężarowych (118,6 - mniej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 169 autobusów (2,3 - znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 1 615 ciągników siodłowych (22,2 - więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 3 424 motocykli (47,1 - znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,6 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to gaz (LPG).
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 21,8 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 22,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 14,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 28,6 lat.


  W 2019 roku w powiecie mławskim znajdowały się 22 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 24 taksówki oraz 24 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie mławskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 37 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 11 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 39 Ranni
  (rok 2020)
 • 9 Lekko ranni
 • 30 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie mławskim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 51,20 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • pow. mławski
  51,2
  Województwo
  54,6
  Cała Polska
  61,5
 • 15,22 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Powiat
  15,2
  Mazowieckie
  7,7
  Cała Polska
  6,5
 • 53,97 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • powiat mławski
  54,0
  woj. mazowieckie
  60,7
  Cała Polska
  69,2
 • 15,78 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2019)
 • pow. mławski
  15,8
  woj. mazowieckie
  9,3
  Cała Polska
  9,1
 • 34,44 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2019)
 • Powiat
  34,4
  woj. mazowieckie
  86,6
  Cały kraj
  110,9
 • 29,73 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Powiat
  29,7
  woj. mazowieckie
  14,2
  Cały kraj
  10,6
 • 105,41 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • pow. mławski
  105,4
  woj. mazowieckie
  111,3
  Cały kraj
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 69 691 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie mławskim w 2019 roku
 • 49 600 Samochody osobowe
 • 7 000 Samochody ciężarowe
 • 407 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 169 Autobusy
 • 498 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 621 Ciągniki samochodowe
 • 1 615   Ciągniki siodłowe
 • 7 379 Ciągniki rolnicze
 • 3 424 Motocykle
 • 1 475   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 242 Motorowery
 • 49 600Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie mławskim
 • Samochody osobowe w powiecie mławskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 683,0 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  683,0
  woj. mazowieckie
  706,6
  Polska
  634,7
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg12 357
  • 1400-1649 kg13 554
  • 1650-1899 kg11 428
  • 1900 kg i więcej12 261
 • 12 357 do 1399 kg
 • 13 554 1400-1649 kg
 • 11 428 1650-1899 kg
 • 12 261 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 19 323 do 1399 cm3
 • 19 323
 • 26 643 1400-1999 cm3
 • 26 643
 • 3 634 2000 i więcej cm3
 • 3 634
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie mławskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna15 561
  • olej napędowy13 703
  • gaz (LPG)19 626
  • pozostałe710
 • 15 561 benzyna
 • 13 703 olej napędowy
 • 19 626 gaz (LPG)
 • 710 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 447 do 1 roku
 • 447
 • 342 2 lata
 • 342
 • 360 3 lata
 • 360
 • 913 4-5 lat
 • 913
 • 1 222 6-7 lat
 • 1 222
 • 1 877 8-9 lat
 • 1 877
 • 2 663 10-11 lat
 • 2 663
 • 7 734 12-15 lat
 • 7 734
 • 10 830 16-20 lat
 • 10 830
 • 8 868 21-25 lat
 • 8 868
 • 5 744 26-30 lat
 • 5 744
 • 8 600 31 lat i więcej
 • 8 600
 • 20,6 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie mławskim
 • Tutaj
  20,6 lat
  Mazowieckie
  16,9 lat
  Kraj
  18,4 lat
 • 7 000Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie mławskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie mławskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 118,6 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. mławski
  118,6
  woj. mazowieckie
  130,5
  Kraj
  101,2
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 3 475 do 999 kg
 • 3 475
 • 1 806 1000-1499 kg
 • 1 806
 • 443 1500-2999 kg
 • 443
 • 54 3000-3499 kg
 • 54
 • 122 3500-4999 kg
 • 122
 • 484 5000-6999 kg
 • 484
 • 270 7000-9999 kg
 • 270
 • 214 10000-14999 kg
 • 214
 • 132 15000 kg i więcej
 • 132
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna336
  • olej napędowy4 002
  • gaz (LPG)2 319
  • pozostałe343
 • 336 benzyna
 • 4 002 olej napędowy
 • 2 319 gaz (LPG)
 • 343 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 96 do 1 roku
 • 96
 • 37 2 lata
 • 37
 • 74 3 lata
 • 74
 • 163 4-5 lat
 • 163
 • 181 6-7 lat
 • 181
 • 329 8-9 lat
 • 329
 • 405 10-11 lat
 • 405
 • 919 12-15 lat
 • 919
 • 1 228 16-20 lat
 • 1 228
 • 951 21-25 lat
 • 951
 • 633 26-30 lat
 • 633
 • 1 984 31 lat i więcej
 • 1 984
 • 21,8 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie mławskim
 • pow. mławski
  21,8 lat
  Województwo
  17,8 lat
  Kraj
  19,0 lat
 • 169Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie mławskim
 • Autobusy w powiecie mławskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 2,3 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. mławski
  2,3
  woj. mazowieckie
  3,7
  Cały kraj
  3,2
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna0
  • olej napędowy135
  • gaz (LPG)33
  • pozostałe1
 • 0 benzyna
 • 135 olej napędowy
 • 33 gaz (LPG)
 • 1 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 2 3 lata
 • 2
 • 4 4-5 lat
 • 4
 • 5 6-7 lat
 • 5
 • 6 8-9 lat
 • 6
 • 1 10-11 lat
 • 1
 • 20 12-15 lat
 • 20
 • 43 16-20 lat
 • 43
 • 33 21-25 lat
 • 33
 • 10 26-30 lat
 • 10
 • 44 31 lat i więcej
 • 44
 • 22,1 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie mławskim
 • Tutaj
  22,1 lat
  Mazowieckie
  19,1 lat
  Polska
  21,2 lat
 • 1 615Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie mławskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie mławskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 22,2 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. mławski
  22,2
  Województwo
  20,6
  Cała Polska
  11,7
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna3
  • olej napędowy1 491
  • gaz (LPG)82
  • pozostałe39
 • 3 benzyna
 • 1 491 olej napędowy
 • 82 gaz (LPG)
 • 39 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 6 do 1 roku
 • 6
 • 21 2 lata
 • 21
 • 30 3 lata
 • 30
 • 63 4-5 lat
 • 63
 • 160 6-7 lat
 • 160
 • 144 8-9 lat
 • 144
 • 192 10-11 lat
 • 192
 • 469 12-15 lat
 • 469
 • 238 16-20 lat
 • 238
 • 148 21-25 lat
 • 148
 • 75 26-30 lat
 • 75
 • 69 31 lat i więcej
 • 69
 • 14,4 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie mławskim
 • powiat mławski
  14,4 lat
  woj. mazowieckie
  9,6 lat
  Kraj
  12,2 lat
 • 3 424Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie mławskim
 • Motocykle w powiecie mławskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 47,1 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. mławski
  47,1
  Mazowieckie
  38,4
  Cała Polska
  41,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 18 do 1 roku
 • 18
 • 14 2 lata
 • 14
 • 22 3 lata
 • 22
 • 97 4-5 lat
 • 97
 • 39 6-7 lat
 • 39
 • 69 8-9 lat
 • 69
 • 90 10-11 lat
 • 90
 • 196 12-15 lat
 • 196
 • 236 16-20 lat
 • 236
 • 176 21-25 lat
 • 176
 • 224 26-30 lat
 • 224
 • 2 243 31 lat i więcej
 • 2 243
 • 28,6 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie mławskim
 • powiat mławski
  28,6 lat
  Województwo
  21,6 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 22 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 16 km  Będących pod zarządem gminy
 • 4 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 3 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie mławskim w latach 2013 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 188,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  188,7 km
  Mazowieckie
  658,7 km
  Polska
  496,9 km
 • 3,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. mławski
  3,1 km
  Mazowieckie
  4,3 km
  Cała Polska
  4,1 km
 • 24 Liczba licencji na taksówki
 • 24 Liczba taksówek