Mikołajki w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Mikołajki - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Mikołajki to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu mrągowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Mikołajki.
 • 3 388 Liczba mieszkańców
 • 9,3 km² Powierzchnia
 • 363,5 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 116-150 m n.p.m Wysokość
 • 1726 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 87 Numer kierunkowy
 • NMR Tablice rejestracyjne
 • Piotr Zbigniew Jakubowski Burmistrz miasta
Mikołajki na mapie
Identyfikatory
 • 21.570653.8027 Współrzędne GPS
 • 2810024 TERYT (TERC)
 • 0977723 SIMC
Herb miasta Mikołajki
Mikołajki herb
Flaga miasta Mikołajki
Mikołajki flaga

Jak Mikołajki wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Mikołajki na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Mikołajki wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Mikołajki plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
21Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
26Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2022 roku
30Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
47Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
53Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
82Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
83Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
108Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
108Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
113Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
158Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
168Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
187Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
188Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
204Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
210Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
210Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
221Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
224Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
227Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
230Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
234Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
234Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)

Mikołajki - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
11-730Poczta Mikołajki koło Mrągowa, ul. 3 Maja 8

Mikołajki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Mikołajkach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Biuro Terenowe w Mrągowie (podlega pod: ZUS Oddział w Olsztynie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Bohaterów Warszawy 5
11-700 Mrągowo
Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach
(87) 421-90-50
(87) 421-90-99
ul. Kolejowa 7
11-730 Mikołajki

Mikołajki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Mikołajki jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 3 388, z czego 52,2% stanowią kobiety, a 47,8% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 13,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 45,2 lat i jest większy od średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Mikołajek zawarli w 2022 roku 10 małżeństw, co odpowiada 2,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  28,7% mieszkańców Mikołajek jest stanu wolnego, 51,5% żyje w małżeństwie, 9,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,4% to wdowy/wdowcy.

  Mikołajki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -52. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -15,16 na 1000 mieszkańców Mikołajek. W 2022 roku urodziło się 11 dzieci, w tym 27,3% dziewczynek i 72,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 426 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,50 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 31,6% zgonów w Mikołajkach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,5% zgonów w Mikołajkach były nowotwory, a 8,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Mikołajek przypada 18.37 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 31 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 32 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Mikołajek -1. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -1.

  58,2% mieszkańców Mikołajek jest w wieku produkcyjnym, 15,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 26,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Mikołajek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 3 388 Liczba mieszkańców
 • 1 769 Kobiety
 • 1 619 Mężczyźni
 • 52,2%
  47,8%
 • 109 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 109 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Mikołajkach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Mikołajkach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Mikołajkach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Mikołajek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 45,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Mikołajki
  45,2 lat
  Województwo
  41,8 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 47,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 43,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Mikołajki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Mikołajek
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Mikołajki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Mikołajki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Mikołajki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,7% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  28,9%
  Warmińsko-mazurskie
  29,2%
  Cała Polska
  29,1%
 • 24,1% Kobiety
  (Panny)
 • 34,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 51,5% Żonaci/Zamężne
 • Mikołajki
  51,6%
  Warmińsko-mazurskie
  51,4%
  Polska
  54,0%
 • 50,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 52,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,4% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,2%
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,4%
  Cała Polska
  8,5%
 • 13,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 9,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  9,2%
  Warmińsko-mazurskie
  8,9%
  Kraj
  7,6%
 • 9,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 8,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,1% Nieustalone
 • Mikołajki
  2,2%
  Warmińsko-mazurskie
  2,1%
  Cały kraj
  0,7%
 • 1,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Mikołajkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Mikołajkach w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Mikołajki
  2,9
  Warmińsko-mazurskie
  3,9
  Kraj
  4,1
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,6
  Województwo
  1,8
  Cały kraj
  1,6
 • 10 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Mikołajkach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Mikołajkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -52 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -33 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -19 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -15,16 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -15,2
  Województwo
  -4,5
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Mikołajkach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Mikołajkach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Mikołajkach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Mikołajkach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 11 Urodzenia żywe
 • 3 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 8 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 27,3%
  72,7%
 • 3,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Mikołajki
  3,2
  woj. warmińsko-mazurskie
  7,2
  Cały kraj
  8,1
 • 26,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  26,6
  Warmińsko-mazurskie
  32,1
  Cały kraj
  35,1
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 31 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 31
 • 72 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 72
 • 60 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 60
 • 24 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 24
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 426 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 353 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 493 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 426 g
  woj. warmińsko-mazurskie
  3 389 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 30 Waga 4000g - 4499g
 • 30
 • 96 Waga 3500g - 3999g
 • 96
 • 95 Waga 3000g - 3499g
 • 95
 • 58 Waga 2500g - 2999g
 • 58
 • 3 Waga 2000g - 2499g
 • 3
 • 2 Waga 1500g - 1999g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,01 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Mikołajki
  1,01
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,21
  Cała Polska
  1,26
 • 0,48 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Mikołajki
  0,48
  Warmińsko-mazurskie
  0,59
  Cała Polska
  0,61
 • 0,50 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Mikołajki
  0,50
  Warmińsko-mazurskie
  0,61
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Mikołajkach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 63 Zgony
 • 36 Kobiety
  (Zgony)
 • 27 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 57,1%
  42,9%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 18,4 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  18,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  11,8
  Polska
  11,9
 • 199,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  199,0
  Województwo
  162,8
  Kraj
  147,0
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  0,0
  Warmińsko-mazurskie
  4,6
  Cała Polska
  3,8
 • 3,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,7
  Warmińsko-mazurskie
  3,4
  Cała Polska
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Warmińsko-mazurskie
  1,5
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie mrągowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  31,6%
  woj. warmińsko-mazurskie
  30,2%
  Cała Polska
  36,0%
 • 19,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  19,5%
  Warmińsko-mazurskie
  23,4%
  Polska
  23,6%
 • 8,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  8,1%
  Warmińsko-mazurskie
  6,4%
  Kraj
  6,7%
 • 42 Zgony spowodowane COVID-19
 • 20,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  20,1
  Cały kraj
  15,8
 • 63,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  63,1
  Kraj
  70,6
 • 235,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Mikołajki
  235,1
  Województwo
  276,2
  Polska
  280,1
 • 249,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Warmińsko-mazurskie
  249,7
  Kraj
  253,9
 • 380,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 393,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 367,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  380,8
  woj. warmińsko-mazurskie
  355,1
  Cała Polska
  426,2
 • 45,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 15,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 90,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  45,6
  Warmińsko-mazurskie
  50,1
  Kraj
  62,9
 • 12,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  12,2
  Województwo
  28,5
  Polska
  33,8
 • 4,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  4,1
  Warmińsko-mazurskie
  8,0
  Kraj
  7,0
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,4%
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,7%
  Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 31 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 15 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 16 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 32 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 19 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 13 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -2 Saldo migracji
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -1 Saldo migracji wewnętrznych
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 3 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Mikołajkach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Mikołajkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 12,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 10,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 21,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 24,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Mikołajki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Mikołajki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Mikołajkach oddano do użytku 51 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 14,96 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Mikołajkach to 1 520 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 446 mieszkań. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz większa od średniej dla całej Polski.

  74,5% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 25,5% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Mikołajkach to 3,22 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Mikołajkach to 84,00 m2 i jest porównywalna do przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,47% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,75% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,70% mieszkań posiada łazienkę, 89,47% korzysta z centralnego ogrzewania, a 81,91% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu mrągowskiego.

  Powiat mrągowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Mikołajkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 520 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 446,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Mikołajki
  446,00
  Województwo
  396,50
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 71,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Mikołajki
  71,50 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  69,60 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 31,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  31,90 m2
  Województwo
  27,60 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,85 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  3,85
  Warmińsko-mazurskie
  3,78
  Cały kraj
  3,83
 • 2,24 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,24
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,52
  Cały kraj
  2,42
 • 0,58 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,58
  Warmińsko-mazurskie
  0,67
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Mikołajkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 51 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 14,96 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  14,96
  woj. warmińsko-mazurskie
  5,65
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 164 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 3,22 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  3,22
  Warmińsko-mazurskie
  3,77
  Cała Polska
  3,89
 • 48,12 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  48,12
  Województwo
  21,29
  Cały kraj
  24,56
 • 4 283 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 84,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Mikołajki
  84,0 m2
  Warmińsko-mazurskie
  84,5 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 1,26 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  1,26 m2
  Warmińsko-mazurskie
  0,48 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Mikołajkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,47% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Mikołajki
  99,47%
  Warmińsko-mazurskie
  97,99%
  Cały kraj
  97,75%
 • 98,75% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  98,75%
  Warmińsko-mazurskie
  95,49%
  Cały kraj
  95,18%
 • 97,70% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  97,70%
  Warmińsko-mazurskie
  93,98%
  Cała Polska
  93,75%
 • 89,47% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Mikołajki
  89,47%
  Województwo
  86,97%
  Kraj
  85,83%
 • 81,91% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  81,91%
  woj. warmińsko-mazurskie
  44,04%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Mikołajki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Mikołajkach na 1000 mieszkańców pracuje 266osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. 61,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 38,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Mikołajkach wynosiło w 2023 roku 8,4% (8,4% wśród kobiet i 8,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Mikołajkach wynosiło 5 298,87 PLN, co odpowiada 79.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Mikołajek 109 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 358 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 249.

  14,7% aktywnych zawodowo mieszkańców Mikołajek pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 35,8% w przemyśle i budownictwie, a 21,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Mikołajkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 266 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  266,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  206,0
  Kraj
  259,0
 • 14,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 13,8% Kobiety
 • 15,3% Mężczyźni
 • Tutaj
  8,4%
  Warmińsko-mazurskie
  8,3%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Mikołajkach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Mikołajkach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Mikołajkach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Mikołajkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 715 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Mikołajki
  5 299 PLN
  Warmińsko-mazurskie
  5 675 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Mikołajkach w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Mikołajkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 109 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 358 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 249 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 3,28 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Mikołajkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 14,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 10,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 19,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 35,8% Przemysł i budownictwo
 • 22,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 49,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 21,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 24,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 18,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 25,9% Pozostałe
 • 39,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Mikołajkach w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Mikołajkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 925 Pracujący ogółem
 • 570 Kobiety
 • 355 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Mikołajkach w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,2% W wieku produkcyjnym
 • 52,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 26,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 34,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 18,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Mikołajki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 71,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Mikołajki
  71,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  65,7
  Cały kraj
  69,0
 • 45,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  45,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  35,7
  Cała Polska
  38,2
 • 175,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  175,5
  Województwo
  119,2
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 56,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 60,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 52,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 44,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 39,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 47,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Mikołajki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Mikołajkach w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 618 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 433 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 52 nowe podmioty, a 51 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (93) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (52) w roku 2023. W tym samym okresie najwięcej (107) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (48) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Mikołajkach najwięcej (41) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (597) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,6% (4) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 17,6% (109) podmiotów, a 81,7% (505) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Mikołajkach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (28.2%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 618 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 109 Przemysł i budownictwo
 • 505 Pozostała działalność
 • 52 Podmioty nowo zarejestrowane w Mikołajkach w 2023 roku
 • 51 Podmioty wyrejestrowane w Mikołajkach w 2023 roku
 • 433 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 597 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 597
 • 18 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 18
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 618 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 618
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 50 Spółki handlowe ogółem
 • 50
 • 5  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 41  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 41
 • 4    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 37 Spółki cywilne ogółem
 • 37
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 433 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 122 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 122
 • 91 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 91
 • 67 Budownictwo
 • 67
 • 28 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 28
 • 28 Przetwórstwo przemysłowe
 • 28
 • 24 Transport i gospodarka magazynowa
 • 24
 • 22 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 22
 • 16 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 16
 • 15 Pozostała działalność
 • 15
 • 5 Edukacja
 • 5
 • 5 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 5
 • 4 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 4
 • 3 Informacja i komunikacja
 • 3
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Mikołajki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Mikołajkach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 50 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,75 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Mikołajkach wynosi 69,40% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Mikołajek najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,97 (wykrywalność 68%) oraz przeciwko mieniu - 6,28 (wykrywalność 46%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,37 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,29 (30%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,42 (85%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Mikołajkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Mikołajek.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Mikołajki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 50 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 50
 • 31 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 31
 • 8 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 8
 • 8 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 8
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 22 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 22
 • 14,75 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  14,75
  Województwo
  19,85
  Cała Polska
  22,81
 • 8,97 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  8,97
  Warmińsko-mazurskie
  11,34
  Polska
  12,98
 • 2,29 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,29
  Województwo
  5,43
  Polska
  6,99
 • 2,37 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,37
  Województwo
  2,01
  Cały kraj
  1,82
 • 0,42 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,42
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,37
  Cały kraj
  0,35
 • 6,28 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  6,28
  Województwo
  10,33
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Mikołajki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Mikołajki
  69%
  woj. warmińsko-mazurskie
  75%
  Cały kraj
  71%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Mikołajki
  68%
  Warmińsko-mazurskie
  71%
  Cały kraj
  63%
 • 30% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  30%
  Województwo
  70%
  Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  woj. warmińsko-mazurskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Mikołajki
  85%
  Warmińsko-mazurskie
  96%
  Cała Polska
  88%
 • 46% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Mikołajki
  46%
  woj. warmińsko-mazurskie
  60%
  Cały kraj
  51%

Mikołajki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Mikołajek wyniosła w 2022 roku 70,9 mln złotych, co daje 9,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 32.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Mikołajek - 21.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (14.7%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (12.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 17,1 mln złotych, czyli 24,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Mikołajek wyniosła w 2022 roku 73,0 mln złotych, co daje 9,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 27.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (35.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (18.3%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (11.2%). W budżecie Mikołajek wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (11,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 14,8 złotych na mieszkańca (0,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 20,1%.
 • Wydatki budżetu w Mikołajkach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Mikołajek według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Mikołajki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Mikołajek według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  33,2 mln

  4,0 tys(100%)

  44,2 mln

  5,3 tys(100%)

  41,5 mln

  5,0 tys(100%)

  46,7 mln

  5,7 tys(100%)

  65,8 mln

  8,1 tys(100%)

  59,9 mln

  7,8 tys(100%)

  54,2 mln

  7,2 tys(100%)

  70,9 mln

  9,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  10,4 mln

  2,7 tys(31.5%)

  10,4 mln

  2,7 tys(23.5%)

  11,5 mln

  3,0 tys(27.7%)

  12,0 mln

  3,1 tys(25.7%)

  12,9 mln

  3,4 tys(19.7%)

  12,6 mln

  3,4 tys(21%)

  13,7 mln

  3,7 tys(25.3%)

  15,3 mln

  4,5 tys(21.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,5 mln

  1,4 tys(16.6%)

  11,1 mln

  2,9 tys(25%)

  4,2 mln

  1,1 tys(10.1%)

  7,2 mln

  1,9 tys(15.3%)

  24,4 mln

  6,4 tys(37%)

  18,1 mln

  4,8 tys(30.1%)

  3,4 mln

  915(6.2%)

  10,4 mln

  3,1 tys(14.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,5 mln

  1,7 tys(19.5%)

  11,2 mln

  2,9 tys(25.4%)

  3,3 mln

  848(7.9%)

  3,8 mln

  993(8.2%)

  4,7 mln

  1,2 tys(7.1%)

  4,7 mln

  1,3 tys(7.9%)

  4,6 mln

  1,3 tys(8.5%)

  9,0 mln

  2,6 tys(12.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,5 mln

  926(10.7%)

  3,3 mln

  861(7.5%)

  3,3 mln

  865(8%)

  4,9 mln

  1,3 tys(10.5%)

  4,1 mln

  1,1 tys(6.2%)

  3,6 mln

  951(5.9%)

  4,5 mln

  1,2 tys(8.3%)

  7,4 mln

  2,2 tys(10.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,5 mln

  657(7.6%)

  2,9 mln

  742(6.5%)

  4,0 mln

  1,0 tys(9.5%)

  4,0 mln

  1,0 tys(8.5%)

  4,3 mln

  1,1 tys(6.6%)

  4,5 mln

  1,2 tys(7.5%)

  5,8 mln

  1,6 tys(10.6%)

  6,6 mln

  1,9 tys(9.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  820,0 tys

  214(2.5%)

  713,5 tys

  185(1.6%)

  1,1 mln

  275(2.6%)

  731,4 tys

  191(1.6%)

  680,4 tys

  180(1%)

  597,6 tys

  160(1%)

  1,9 mln

  500(3.4%)

  4,8 mln

  1,4 tys(6.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  222,8 tys

  58,2(0.7%)

  214,2 tys

  55,6(0.5%)

  218,2 tys

  56,6(0.5%)

  280,6 tys

  73,1(0.6%)

  316,3 tys

  83,5(0.5%)

  241,8 tys

  64,6(0.4%)

  289,0 tys

  78,1(0.5%)

  2,1 mln

  604(2.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,4 mln

  361(4.2%)

  1,1 mln

  273(2.4%)

  1,5 mln

  377(3.5%)

  1,7 mln

  450(3.7%)

  1,6 mln

  434(2.5%)

  1,2 mln

  315(2%)

  1,9 mln

  521(3.6%)

  2,0 mln

  577(2.8%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  1,3 tys

  0,4(0%)

  1,8 tys

  0,5(0%)

  96,2 tys

  25,0(0.2%)

  22,0 tys

  5,7(0%)

  30,7 tys

  8,1(0%)

  781,0 tys

  209(1.3%)

  4,3 mln

  1,2 tys(8%)

  1,8 mln

  543(2.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  272,6 tys

  71,2(0.8%)

  225,6 tys

  58,5(0.5%)

  196,1 tys

  50,9(0.5%)

  162,8 tys

  42,4(0.3%)

  133,2 tys

  35,2(0.2%)

  76,2 tys

  20,4(0.1%)

  216,5 tys

  58,5(0.4%)

  933,7 tys

  274(1.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  301,1 tys

  78,7(0.9%)

  310,9 tys

  80,7(0.7%)

  337,8 tys

  87,7(0.8%)

  341,6 tys

  89,0(0.7%)

  423,0 tys

  112(0.6%)

  458,4 tys

  123(0.8%)

  478,3 tys

  129(0.9%)

  926,6 tys

  272(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  689,1 tys

  180(2.1%)

  1,8 mln

  461(4%)

  1,2 mln

  309(2.9%)

  654,2 tys

  170(1.4%)

  676,8 tys

  179(1%)

  741,9 tys

  198(1.2%)

  1,1 mln

  294(2%)

  864,3 tys

  254(1.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  425,9 tys

  111(1.3%)

  468,6 tys

  122(1.1%)

  793,9 tys

  206(1.9%)

  419,3 tys

  109(0.9%)

  510,6 tys

  135(0.8%)

  527,5 tys

  141(0.9%)

  594,3 tys

  161(1.1%)

  614,3 tys

  180(0.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  276,4 tys

  72,2(0.8%)

  278,1 tys

  72,2(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  498,6 tys

  146(0.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  87,2 tys

  22,8(0.3%)

  116,3 tys

  30,2(0.3%)

  119,0 tys

  30,9(0.3%)

  788,2 tys

  205(1.7%)

  135,3 tys

  35,7(0.2%)

  162,2 tys

  43,4(0.3%)

  215,0 tys

  58,1(0.4%)

  169,3 tys

  49,7(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  167,6 tys

  43,8(0.5%)

  170,9 tys

  44,3(0.4%)

  152,9 tys

  39,7(0.4%)

  181,4 tys

  47,3(0.4%)

  197,9 tys

  52,3(0.3%)

  143,0 tys

  38,2(0.2%)

  96,5 tys

  26,1(0.2%)

  73,2 tys

  21,5(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  64,6 tys

  16,9(0.2%)

  8,2 tys

  2,1(0%)

  1,7 tys

  0,4(0%)

  75,1 tys

  19,6(0.2%)

  70,7 tys

  18,7(0.1%)

  64,7 tys

  17,3(0.1%)

  1,7 tys

  0,4(0%)

  1,6 tys

  0,5(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  156

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Mikołajkach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Mikołajek według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Mikołajki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Mikołajek według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  41,0 mln

  4,9 tys(100%)

  41,7 mln

  5,0 tys(100%)

  50,6 mln

  6,1 tys(100%)

  44,6 mln

  5,4 tys(100%)

  52,8 mln

  6,5 tys(100%)

  60,1 mln

  7,8 tys(100%)

  57,9 mln

  7,7 tys(100%)

  73,0 mln

  9,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  12,6 mln

  3,3 tys(30.6%)

  13,6 mln

  3,5 tys(32.6%)

  13,5 mln

  3,5 tys(26.7%)

  14,6 mln

  3,8 tys(32.8%)

  16,2 mln

  4,3 tys(30.6%)

  16,1 mln

  4,3 tys(26.7%)

  19,6 mln

  5,3 tys(33.8%)

  25,9 mln

  7,6 tys(35.5%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  9,5 mln

  2,5 tys(23.3%)

  9,3 mln

  2,4 tys(22.2%)

  10,1 mln

  2,6 tys(20%)

  9,9 mln

  2,6 tys(22.1%)

  10,9 mln

  2,9 tys(20.7%)

  12,9 mln

  3,5 tys(21.5%)

  12,1 mln

  3,3 tys(21%)

  13,4 mln

  3,9 tys(18.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,7 mln

  1,2 tys(11.5%)

  2,2 mln

  583(5.4%)

  6,9 mln

  1,8 tys(13.7%)

  1,8 mln

  468(4%)

  7,1 mln

  1,9 tys(13.5%)

  7,3 mln

  1,9 tys(12.1%)

  3,9 mln

  1,1 tys(6.8%)

  8,2 mln

  2,4 tys(11.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,1 mln

  1,3 tys(12.5%)

  9,8 mln

  2,5 tys(23.5%)

  2,0 mln

  509(3.9%)

  2,4 mln

  615(5.3%)

  3,1 mln

  814(5.8%)

  3,1 mln

  840(5.2%)

  2,6 mln

  715(4.6%)

  7,1 mln

  2,1 tys(9.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,2 mln

  567(5.3%)

  2,4 mln

  623(5.8%)

  6,3 mln

  1,6 tys(12.4%)

  2,3 mln

  596(5.1%)

  2,1 mln

  553(4%)

  3,2 mln

  842(5.2%)

  3,1 mln

  828(5.3%)

  2,4 mln

  693(3.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,7 mln

  1,2 tys(11.4%)

  2,2 mln

  558(5.2%)

  1,1 mln

  292(2.2%)

  2,3 mln

  606(5.2%)

  1,4 mln

  371(2.7%)

  2,8 mln

  739(4.6%)

  2,5 mln

  669(4.3%)

  2,3 mln

  678(3.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  1,4(0%)

  1,8 mln

  520(2.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  636,4 tys

  166(1.6%)

  650,6 tys

  169(1.6%)

  677,9 tys

  176(1.3%)

  896,2 tys

  234(2%)

  916,9 tys

  242(1.7%)

  774,2 tys

  207(1.3%)

  929,6 tys

  251(1.6%)

  1,6 mln

  459(2.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  683,9 tys

  179(1.7%)

  5,0 tys

  1,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  44,8 tys

  11,7(0.1%)

  50,0 tys

  13,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,4 mln

  424(2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  397,4 tys

  104(1%)

  452,7 tys

  117(1.1%)

  435,0 tys

  113(0.9%)

  377,6 tys

  98,4(0.8%)

  480,1 tys

  127(0.9%)

  508,6 tys

  136(0.8%)

  564,5 tys

  153(1%)

  591,9 tys

  174(0.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  99,4 tys

  26,0(0.2%)

  852,4 tys

  221(2%)

  105,5 tys

  27,4(0.2%)

  492,4 tys

  128(1.1%)

  237,7 tys

  62,8(0.4%)

  2,2 mln

  596(3.7%)

  1,1 mln

  290(1.9%)

  529,3 tys

  155(0.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  157,2 tys

  41,1(0.4%)

  128,5 tys

  33,3(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  447,3 tys

  131(0.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  50,2 tys

  13,1(0.1%)

  21,7 tys

  5,6(0.1%)

  11,4 tys

  3,0(0%)

  28,1 tys

  7,3(0.1%)

  8,5 tys

  2,2(0%)

  3,6 tys

  1,0(0%)

  88,4 tys

  23,9(0.2%)

  305,0 tys

  89,5(0.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  137,9 tys

  40,5(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  141,8 tys

  37,0(0.3%)

  136,8 tys

  35,5(0.3%)

  122,4 tys

  31,8(0.2%)

  138,0 tys

  36,0(0.3%)

  140,5 tys

  37,1(0.3%)

  109,7 tys

  29,3(0.2%)

  68,5 tys

  18,5(0.1%)

  53,4 tys

  15,7(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  5,2 tys

  1,3(0%)

  4,7 tys

  1,2(0%)

  6,7 tys

  1,7(0%)

  5,6 tys

  1,5(0%)

  6,0 tys

  1,6(0%)

  6,4 tys

  1,7(0%)

  1,6 tys

  0,4(0%)

  17,3 tys

  5,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  64,6 tys

  16,9(0.2%)

  8,2 tys

  2,1(0%)

  1,7 tys

  0,4(0%)

  75,1 tys

  19,6(0.2%)

  70,7 tys

  18,7(0.1%)

  64,7 tys

  17,3(0.1%)

  1,7 tys

  0,4(0%)

  1,6 tys

  0,5(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  538,2 tys

  145(0.9%)

  300

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  200,0 tys

  52,1(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Mikołajki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 736 mieszkańców Mikołajek jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 353 kobiet oraz 384 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,1% wykształcenie policealne, 11,0% średnie ogólnokształcące, a 20,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,6% mieszkańców Mikołajek, gimnazjalnym 3,9%, natomiast 17,6% podstawowym ukończonym. 3,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa warmińsko-mazurskiego mieszkańcy Mikołajek mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Mikołajkach największy odsetek ma wykształcenie wyższe (21,1%) oraz średnie zawodowe (19,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,3%) oraz średnie zawodowe (21,2%).

  W roku 2022 w Mikołajkach mieściły się 2 przedszkola, w których do 9 oddziałów uczęszczało 177 dzieci (77 dziewczynek oraz 100 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Mikołajkach mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 143 dzieci (83 dziewczynki oraz 60 chłopców). Dostępnych było 150 miejsc.

  14,0% mieszkańców Mikołajek w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (12,9% wśród dziewczynek i 15,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 909 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,41 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 25 oddziałach uczyło się 489 uczniów (235 kobiet oraz 254 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Mikołajkach placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 15 oddziałach uczyło się 336 uczniów (172 kobiety oraz 164 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,8% ludności (30,5% wśród dziewczynek i 27,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 192,52.

  W Mikołajkach znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 2 oddziałach uczyło się 27 uczniów (16 kobiet oraz 11 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 8 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Mikołajkach placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 3 oddziałach uczyło się 50 uczniów (29 kobiet oraz 21 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 11 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,9% mieszkańców (19,5% wśród dziewczyn i 18,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 13,5 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,3% mieszkańców Mikołajek w wieku potencjalnej nauki (23,7% kobiet i 20,9% mężczyzn).

 • 17,3% Wykształcenie wyższe
 • Mikołajki
  17,3%
  Województwo
  20,7%
  Cała Polska
  25,2%
 • 21,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  34,9%
  Województwo
  34,6%
  Cała Polska
  35,2%
 • 36,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,1% Wykształcenie policealne
 • Mikołajki
  3,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,3%
  Polska
  3,3%
 • 4,0% Kobiety
  (policealne)
 • 2,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,0%
  Warmińsko-mazurskie
  11,8%
  Cały kraj
  11,9%
 • 13,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  20,7%
  woj. warmińsko-mazurskie
  19,5%
  Cały kraj
  20,0%
 • 19,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Mikołajki
  22,6%
  Warmińsko-mazurskie
  21,0%
  Kraj
  21,2%
 • 17,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,9%
  Województwo
  3,7%
  Polska
  3,0%
 • 3,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 17,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Mikołajki
  17,6%
  Warmińsko-mazurskie
  16,5%
  Cały kraj
  12,3%
 • 17,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,7%
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,6%
  Kraj
  3,1%
 • 4,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Mikołajkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1909 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 909,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  857,0
  Cała Polska
  927,0
 • 0,41 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Mikołajki
  0,41
  Województwo
  1,00
  Polska
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 9 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 225 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Mikołajki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 177 Dzieci
 • 77 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 100 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 43,5%
  56,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 36 3 lata
 • 36
 • 40 4 lata
 • 40
 • 50 5 lata
 • 50
 • 44 6 lat
 • 44
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 13 3 lata
 • 13
 • 18 4 lata
 • 18
 • 25 5 lata
 • 25
 • 17 6 lat
 • 17
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 23 3 lata
 • 23
 • 22 4 lata
 • 22
 • 25 5 lata
 • 25
 • 27 6 lat
 • 27
 •  
 • 12,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 12,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Mikołajkach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Mikołajkach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe PROMYCZEK
  Publiczne
  87 421-64-34
  87 421-64-34
  ul. Łabędzia 1
  11-730 Mikołajki
  6118-
  Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Domek" Małgorzata Pupek
  Niepubliczne
  50 023-79-77
  ul. Kolejowa 6
  11-730 Mikołajki
  ---
 • Szkoły podstawowe w Mikołajkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Mikołajki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 25 Oddziały
 • 489 Uczniowie
 • 235 Kobiety
  (uczniowie)
 • 254 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,1%
  51,9%
 • 67 Uczniowie w 1 klasie
 • 36 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 31 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 75 Absolwenci
 • 36 Kobiety
  (absolwenci)
 • 39 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  19,6
  Województwo
  15,9
  Cały kraj
  17,0
 •  
 • 37,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 28,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 192,52 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  192,52
  Województwo
  90,81
  Kraj
  95,96
 • 188,98 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  188,98
  Warmińsko-mazurskie
  89,35
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Mikołajki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Mikołajki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Mikołajkach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Mikołajkach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa
  Publiczna
  87 421-64-34
  87 421-64-34
  ul. Papieża Jana Pawła II 7
  11-730 Mikołajki
  16320-
  Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Mikołajkach
  Niepubliczna
  87 421-66-74
  87 421-66-74
  ul. Leśna 2A
  11-730 Mikołajki
  ---
 • Szkoły ponadpodstawowe w Mikołajkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Mikołajki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 2 Oddziały
 • 27 Uczniowie
 • 16 Kobiety
  (uczniowie)
 • 11 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 59,3%
  40,7%
 • 20 Uczniowie w 1 klasie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 8 Absolwenci
 • 5 Kobiety
  (absolwenci)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 13,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Mikołajki
  13,5
  Województwo
  25,6
  Cały kraj
  26,5
 •  
 • 4,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 3,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Mikołajkach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Mikołajkach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Marion Dönhoff Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Mikołajkach
  Niepubliczne
  87 421-66-74
  87 421-66-74
  ul. Leśna 2A
  11-730 Mikołajki
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Mikołajkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 14,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 30,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 16,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 19,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 20,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Mikołajki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Mikołajki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Mikołajki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Mikołajki - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Mikołajkach

 • Według danych GUS z 2022 roku w Mikołajkach znajdowało się 6 hoteli (1 ★★★★★, 1 ★★★★, 2 ★★★, 1 ★★, 1 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 2 pensjonaty (1 ★★★, 1 w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • ośrodki wczasowe: 1 (całoroczne: 0)
  • zespoły domków turystycznych: 2 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 10 (całoroczne: 4)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 4
  • drzwi automatycznie otwierane: 4
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 5


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 4 (liczba sal: 27, liczba miejsc: 5 361)
  • z nagłośnieniem: 4
  • z projektorem multimedialnym: 4
  • z obsługą techniczną: 4
  • z ekranem: 4
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 4
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 8


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Mikołajkach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Mikołajkach
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Mikołajkach: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Mikołajkach 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 180 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 35 (uczestnicy: 33 820)
  • seanse filmowe: 1 (uczestnicy: 400)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 200)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 5 000)
  • koncerty: 7 (uczestnicy: 13 000)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 9 (uczestnicy: 14 000)
  • konkursy: 12 (uczestnicy: 600)
  • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 540)
  • warsztaty: 1 (uczestnicy: 80)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 265)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 (członkowie: 37)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 208)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 20)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1
  • ceramiczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 72)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 45)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 19)
  • taneczne: 1 (członkowie: 8)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Mikołajkach działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 2 000 zwiedzających, co daje 5 833 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Mikołajkach działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 20 270 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 18 827 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 9
  • dostępne dla czytelników: 6
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 6
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Mikołajkach działały 4 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 222 członków. Zarejestrowano 290 ćwiczących (mężczyźni: 164, kobiety: 126, chłopcy do lat 18: 114, dziewczęta do lat 18: 81). Aktywnych było 8 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (5), instruktora sportowego (3) oraz inne osoby (4).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Mikołajkach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Mikołajkach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Mikołajek znajduje się 66 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Mikołajkach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 1841 - 1842 (ul. Kościelny 5)dnia 1950-07-24, wykaz dokumentów: K.M.13b-47/50 z 1950-07-24; 409 z 1983-08-03
  • Plac z 1. poł. XVIII w.dnia 1950-07-24, wykaz dokumentów: K.M.13b-50/50 z 1950-07-24
  • Plac z 1. poł. XVIII w.dnia 1950-07-24, wykaz dokumentów: K.M.13b-50/50 z 1950-07-24; 65 z 1980-03-04
  • Inny budynek mieszkalny z 1910 - 1920 (ul. 3 Maja 12)dnia 1983-03-11, wykaz dokumentów: 340 z 1983-03-11
  • Kostnica z XIX w.dnia 1983-03-11, wykaz dokumentów: 341 z 1983-03-11
  • Inny budynek mieszkalny z końca XIX w. (ul. Kowalska 2a)dnia 1983-03-11, wykaz dokumentów: 342 z 1983-03-11
  • Kaplica z pocz. XX w.dnia 1983-03-11, wykaz dokumentów: 343 z 1983-03-11
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Mrągowska 1)dnia 1983-03-11, wykaz dokumentów: 344 z 1983-03-11
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Mrągowska 3)dnia 1983-03-11, wykaz dokumentów: 345 z 1983-03-11
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Mrągowska 4)dnia 1983-03-11, wykaz dokumentów: 346 z 1983-03-11
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. 3 Maja 6)dnia 1983-03-11, wykaz dokumentów: 347 z 1983-03-11
  • Inny budynek mieszkalny z 1890 r. (ul. 3 Maja 11)dnia 1983-03-11, wykaz dokumentów: 348 z 1983-03-11
  • Inny budynek mieszkalny z 1879 r. (ul. 3 Maja 14)dnia 1983-03-11, wykaz dokumentów: 349 z 1983-03-11
  • Inny budynek mieszkalny z 1930 r. (ul. 3 Maja 16)dnia 1983-03-11, wykaz dokumentów: 350 z 1983-03-11
  • Inny budynek mieszkalny z XIX - XX (ul. 3 Maja 17)dnia 1983-03-11, wykaz dokumentów: 351 z 1983-03-11
  • Inny budynek mieszkalny z 1900 r. (ul. Kościelny 2)dnia 1983-03-11, wykaz dokumentów: 352 z 1983-03-11
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Wolności 1)dnia 1983-03-14, wykaz dokumentów: 355 z 1983-03-14; brak numeru z 2010-10-25
  • Inny budynek mieszkalny z 1908 r. (ul. Wolności 8)dnia 1983-03-14, wykaz dokumentów: 356 z 1983-03-14
  • Inny budynek mieszkalny z 1890 r. (ul. Wolności 11)dnia 1983-03-14, wykaz dokumentów: 357 z 1983-03-14
  • Inny budynek mieszkalny z końca XIX w. (ul. Michała Kajki 104)dnia 1983-03-14, wykaz dokumentów: 358 z 1983-03-14
  • Inny budynek mieszkalny z 1859 r. (ul. Michała Kajki 102)dnia 1983-03-14, wykaz dokumentów: 359 z 1983-03-14
  • Inny budynek mieszkalny z 1930 r. (ul. Michała Kajki 17)dnia 1983-03-14, wykaz dokumentów: 360 z 1983-03-14
  • Inny budynek mieszkalny z 1890 r. (ul. Michała Kajki 9)dnia 1983-03-14, wykaz dokumentów: 361 z 1983-03-14
  • Inny budynek mieszkalny z XIX - XX (ul. Michała Kajki 11)dnia 1983-03-15, wykaz dokumentów: 362 z 1983-03-15
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Michała Kajki 10)dnia 1983-03-15, wykaz dokumentów: 363 z 1983-03-15
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Michała Kajki 8)dnia 1983-03-15, wykaz dokumentów: 364 z 1983-03-15
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Michała Kajki 85)dnia 1983-03-15, wykaz dokumentów: 365 z 1983-03-15
  • Inny budynek mieszkalny z końca XIX w. (ul. Michała Kajki 83)dnia 1983-03-15, wykaz dokumentów: 366 z 1983-03-15
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Michała Kajki 83a)dnia 1983-03-16, wykaz dokumentów: 367 z 1983-03-16
  • Inny budynek mieszkalny z 1880 r. (ul. Michała Kajki 83b)dnia 1983-03-16, wykaz dokumentów: 368 z 1983-03-16
  • Inny budynek mieszkalny z 1920 r. (ul. Michała Kajki 12)dnia 1983-08-01, wykaz dokumentów: 394 z 1983-08-01
  • Inny budynek mieszkalny z XX w. (ul. Michała Kajki 106)dnia 1983-08-01, wykaz dokumentów: 395 z 1983-08-01
  • Inny budynek mieszkalny z 1812 r. (ul. Michała Kajki 67)dnia 1983-08-01, wykaz dokumentów: 396 z 1983-08-01
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Michała Kajki 100a)dnia 1983-08-01, wykaz dokumentów: 397 z 1983-08-01
  • Inny budynek mieszkalny z 1900 r. (ul. Michała Kajki 23)dnia 1983-08-03, wykaz dokumentów: 398 z 1983-08-03
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Michała Kajki 96)dnia 1983-08-03, wykaz dokumentów: 399 z 1983-08-03
  • Inny budynek mieszkalny z 1869 r. (ul. Michała Kajki 27)dnia 1983-08-03, wykaz dokumentów: 400 z 1983-08-03
  • Inny budynek mieszkalny z 1860 r. (ul. Michała Kajki 77)dnia 1983-08-03, wykaz dokumentów: 401 z 1983-08-03
  • Inny budynek mieszkalny z 1937 r. (ul. Michała Kajki 21)dnia 1983-08-03, wykaz dokumentów: 402 z 1983-08-03
  • Inny budynek mieszkalny z 1922 r. (ul. Michała Kajki 16)dnia 1983-08-03, wykaz dokumentów: 403 z 1983-08-03
  • Inny budynek mieszkalny z 1880 r. (ul. Michała Kajki 2)dnia 1983-08-03, wykaz dokumentów: 404 z 1983-08-03
  • Inny budynek mieszkalny z 1840 r. (ul. Michała Kajki 3)dnia 1983-08-03, wykaz dokumentów: 405 z 1983-08-03
  • Inny budynek mieszkalny z 1913 r. (ul. 3 Maja 9)dnia 1983-08-03, wykaz dokumentów: 406 z 1983-08-03
  • Inny budynek mieszkalny z 1900 r. (ul. Michała Kajki 6)dnia 1983-08-03, wykaz dokumentów: 407 z 1983-08-03
  • Inny budynek mieszkalny z 1890 r. (ul. Michała Kajki 4)dnia 1983-08-03, wykaz dokumentów: 408 z 1983-08-03
  • Kościół z 1910 r. (ul. Michała Kajki 25)dnia 1985-12-16, wykaz dokumentów: 441 z 1985-12-16
  • Inny budynek mieszkalny z 1923 r. (ul. 3 Maja 3)dnia 1985-12-16, wykaz dokumentów: 442 z 1985-12-16; brak numeru z 1999-04-06
  • Inny budynek mieszkalny z 1886 r. (ul. Wolności 4)dnia 1985-12-16, wykaz dokumentów: 443 z 1985-12-16
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Wolności 6)dnia 1985-12-16, wykaz dokumentów: 444 z 1985-12-16
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Wolności 7)dnia 1985-12-16, wykaz dokumentów: 445 z 1985-12-16
  • Inny budynek mieszkalny z 1900 - 1910 (ul. Wolności 14)dnia 1985-12-16, wykaz dokumentów: 446 z 1985-12-16
  • Inny budynek mieszkalny z 1913 r. (ul. Michała Kajki 1)dnia 1986-04-15, wykaz dokumentów: 464 z 1986-04-15
  • Inny budynek mieszkalny z 1916 r. (ul. Michała Kajki 5)dnia 1986-04-15, wykaz dokumentów: 465 z 1986-04-15
  • Inny budynek mieszkalny z 1882 r. (ul. Michała Kajki 24)dnia 1986-04-15, wykaz dokumentów: 466 z 1986-04-15
  • Inny budynek mieszkalny z 1895 r. (ul. Michała Kajki 26)dnia 1986-04-15, wykaz dokumentów: 467 z 1986-04-15
  • Inny budynek mieszkalny z 1913 r. (ul. Michała Kajki 30)dnia 1986-04-15, wykaz dokumentów: 468 z 1986-04-15
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Michała Kajki 35)dnia 1986-04-15, wykaz dokumentów: 469 z 1986-04-15
  • Inny budynek mieszkalny z 1910 r. (ul. Michała Kajki 62)dnia 1986-04-15, wykaz dokumentów: 472 z 1986-04-15
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Wolności 12)dnia 1986-04-15, wykaz dokumentów: 474 z 1986-04-15
  • Budynek handlowo-usługowy z 1890 - 1900 (ul. Wolności 13)dnia 1986-04-15, wykaz dokumentów: 475 z 1986-04-15
  • Magazyn z 1911 - 1912dnia 1986-04-16, wykaz dokumentów: 476 z 1986-04-16
  • Cmentarz ewangelicki z 2. poł. XIX w.dnia 1986-07-23, wykaz dokumentów: 517 z 1986-07-23
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Michała Kajki 46)dnia 1991-09-11, wykaz dokumentów: A-838 z 1991-09-11
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Michała Kajki 64)dnia 1991-09-11, wykaz dokumentów: A-839 z 1991-09-11; brak numeru z 2008-05-29
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Okrężna 6)dnia 1991-09-11, wykaz dokumentów: A-840 z 1991-09-11
  • Cmentarz żydowski z XIX w.dnia 1991-11-22, wykaz dokumentów: A-882 z 1991-11-22
 • Formy ochrony przyrody w Mikołajkach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Mikołajek znajduje się 12 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Mikołajkach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Jezioro Łuknajno - faunistyczny rezerwat przyrodyTyp: biocenotyczny i fizjocenotyczny, Data ustanowienia: 1947-05-14, Powierzchnia: 709.97 ha
  • Mazurski Park KrajobrazowyData ustanowienia: 1977-12-05, Powierzchnia: 53655.0 ha, Powierzchnia otuliny: 18608 ha
  • Krainy Wielkich Jezior Mazurskich - obszar chronionego krajobrazuData ustanowienia: 1998-01-01, Powierzchnia: 85527.0 ha
  • Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego - Wschód - obszar chronionego krajobrazuData ustanowienia: 1998-01-01, Powierzchnia: 9250.0 ha
  • Jezioro Łuknajno - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 1380.25 ha
  • Ostoja Piska - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 57826.61 ha
  • Puszcza Piska - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 172802.21 ha
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1977-01-01, Opis granicy: Stawek
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Grupa 9 obiektów - 8 dębów 1 modrzew (pierwotnie 10 drzew 1 modrzew zniesiono w 2010 r.), Data ustanowienia: 1977-01-01, Opis granicy: Pl. Wolności 1 oraz ul. 1-go Maja 2
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 11 lip; obecnie grupa 6 lip, Data ustanowienia: 1985-06-18, Opis granicy: osada robotnicza N-ctwa Maskulińskie na S brzegu jez. Mikołajskie obręb leśny Mikołajki; N-ctwo Maskulińskie
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-12-14, Opis granicy: przy ul. 3-go Maja obok targowiska
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-12-14, Opis granicy: Kulinowo 2 na terenie osady robotników leśnych; oddz. 78 j

Mikołajki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 2 wypadków drogowych w Mikołajkach odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 3 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 58,7 wypadków (nieznacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Mikołajkach znajdowało się 13 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 9 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 9 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu mrągowskiego.

  Powiat mrągowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Mikołajkach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 2 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 3 Ranni
  (rok 2022)
 • 0 Lekko ranni
 • 3 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Mikołajkach w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 58,69 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  58,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  60,7
  Kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  Warmińsko-mazurskie
  6,1
  Kraj
  5,0
 • 88,03 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Mikołajki
  88,0
  Warmińsko-mazurskie
  67,9
  Cały kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  Warmińsko-mazurskie
  10,1
  Cały kraj
  8,9
 • 150,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Mikołajki
  150,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  111,8
  Cały kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 13 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 8 km  Będących pod zarządem gminy
 • 5 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Mikołajkach w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 496,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  496,8 km
  Województwo
  331,9 km
  Cały kraj
  633,6 km
 • 17,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  17,1 km
  Województwo
  5,9 km
  Polska
  5,3 km
 • 9 Liczba licencji na taksówki
 • 9 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Mikołajki przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 16droga krajowa nr 16(Dolna Grupa - Michale - Grudziądz - Rogóźno-Zamek - Nowe Mosty - Szczepanki - Łasin - Jankowice - Nowe Jankowice - Strzelce - Zawda - Biskupiczki - Kisielice - Ogrodzieniec - Jędrychowo - Laseczno Małe - Laseczno - Stradomno - Iława - Nowa Wieś - Rudzienice - Frednowy - Franciszkowo - Stanowo - Samborowo - Wirwajdy - Tyrodo - Ostróda - Stare Jabłonki - Rapaty - Podlejki - Gietrzwałd - Naglady - Olsztyn - Wójtowo - Kaplityny - Łęgajny - Barczewo - Ruszajny - Nowe Marcinkowo - Biskupiec - Borki Wielkie - Sorkwity - Nowe Bagienice - Marcinkowo - Mrągowo - Probark - Kosewo - Baranowo - Inulec - Zełwągi - Prawdowo - Mikołajki - Pszczółki - Woźnice - Olszewo - Grabówek - Dąbrówka - Drozdowo - Tuchlin - Wężewo - Okartowo - Grzegorze - Mikosze - Orzysz - Wierzbiny - Klusy - Ruska Wieś - Rękusy - Buniaki - Ełk - Golubka - Wysokie - Skomętno Wielkie - Długie - Kalinowo - Rutki Nowe - Jeziorki - Żarnowo Trzecie - Żarnowo Drugie - Augustów - Serski Las - Macharce - Głęboki Bród - Giby - Pomorze - Degucie - Świackie - Poćkuny - Dworczysko - Ogrodniki - Hołny Majera - granica (Litwa))
  • DW 609droga wojewódzka nr 609( Mikołajki - Bobrówko - Nowa Ukta - Ukta)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Mikołajki przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 223Linia kolejowa nr 223: Czerwonka - Ełk [o znaczeniu drugorzędnym] (Czerwonka - Biskupiec Reszelski - Parleza Wielka - Dąbrówka Kobułcka - Sorkwity - Bagienice - Mrągowo - Kosewo - Baranowo - Zełwągi -Mikołajki - Woźnice - Olszewo - Dąbrówka Górkło - Tuchlin - Okartowo - Orzysz - Odoje - Skomack Wielki - Rogale - Bartosze - Ełk Zachód - Ełk)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Mikołajkach istnieje 46 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 3 Maja

  ul. Bociania

  ul. Czapla

  ul. Dybowska

  ul. Ełcka

  ul. Fasolkowa

  pl. Handlowy

  ul. Jana Henryka Dąbrowskiego

  ul. Jastrzębia

  ul. Jeziorna

  al. Kasztanowa

  ul. Kolejowa

  ul. Kormoranów

  ul. Kowalska

  pl. Kościelny

  ul. Krucza

  ul. Króla Sielaw

  ul. Krótka

  ul. Kwiatowa

  ul. Leśna

  ul. Michała Kajki

  ul. Mrągowska

  os. Na Górce

  ul. Ogrodowa

  ul. Okrężna

  ul. Orla

  ul. Orzyszowa

  ul. Papieża Jana Pawła II

  ul. Pod Lasem

  ul. Ptasia

  ul. Rybacka

  ul. Sowia

  al. Spacerowa

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Tałcka

  ul. Warszawska

  ul. Wawrzyńca Prusa

  ul. Wileńska

  pl. Wolności

  ul. Złotych Kłosów

  ul. ks. Jerzego Popiełuszki

  ul. Łabędzia

  al. Żeglarska

  ul. Żurawia