Powiat bialski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat bialski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 109 958 Liczba mieszkańców
 • 2 755 km2 Powierzchnia
 • 41 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 20,4% Stopa urbanizacji
 • Mariusz Filipkiuk Starosta
 • ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska Adres starostwa powiatowego
 • LBI Tablice rejestracyjne
Powiat bialski na mapie
Identyfikatory
 • 0601 TERYT (TERC)
Herb powiatu bialskiego
powiat bialski herb

Powiat bialski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Powiat bialski ma 109 958 mieszkańców, z czego 50,3% stanowią kobiety, a 49,7% mężczyźni. W latach 2002-2020 liczba mieszkańców zmalała o 4,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,0 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa lubelskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu bialskiego w 2050 roku wynosi 95 527, z czego 47 418 to kobiety, a 48 109 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu bialskiego zawarli w 2019 roku 563 małżeństw, co odpowiada 5,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,7% mieszkańców powiatu bialskiego jest stanu wolnego, 55,1% żyje w małżeństwie, 2,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,5% to wdowy/wdowcy.

  Powiat bialski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -246. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,21 na 1000 mieszkańców powiatu bialskiego. W 2019 roku urodziło się 1 019 dzieci, w tym 47,8% dziewczynek i 52,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 418 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,63 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 37,6% zgonów w powiecie bialskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,6% zgonów w powiecie bialskim były nowotwory, a 5,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu bialskiego przypada 11.39 zgonów.

  W 2019 roku zarejestrowano 1 051 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 478 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu bialskiego -427. W tym samym roku 40 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 7 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 33.

  60,7% mieszkańców powiatu bialskiego jest w wieku produkcyjnym, 18,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu bialskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 109 958 Liczba mieszkańców
 • 55 285 Kobiety
 • 54 673 Mężczyźni
 • 50,3%
  49,7%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie bialskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie bialskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie bialskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu bialskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 95 527 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 47 418 Kobiety
 • 48 109 Mężczyźni
 • 50,4%
  49,6%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie bialskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie bialskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie bialskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu bialskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 41,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat bialski
  41,0 lat
  Województwo
  42,4 lat
  Cały kraj
  42,0 lat
 • 42,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat bialski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu bialskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat bialski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat bialski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat bialski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,7% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  30,7%
  woj. lubelskie
  28,7%
  Kraj
  28,8%
 • 23,9% Kobiety
  (Panny)
 • 37,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,1% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  55,1%
  woj. lubelskie
  56,4%
  Polska
  55,8%
 • 54,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,5% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  11,5%
  woj. lubelskie
  10,4%
  Cała Polska
  9,6%
 • 19,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat bialski
  2,6%
  Województwo
  3,9%
  Cały kraj
  5,0%
 • 2,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • pow. bialski
  0,1%
  woj. lubelskie
  0,6%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie bialskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie bialskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • Tutaj
  5,1
  Lubelskie
  4,7
  Kraj
  4,8
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • Powiat
  1,5
  woj. lubelskie
  1,6
  Cały kraj
  1,7
 • 563 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie bialskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie bialskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • -246 Przyrost naturalny w roku 2019
 • -135 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -111 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,21 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -2,2
  Województwo
  -1,8
  Cały kraj
  -0,9
 • -0,1 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,7 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie bialskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie bialskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie bialskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie bialskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 019 Urodzenia żywe
 • 487 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 532 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,8%
  52,2%
 • 9,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. bialski
  9,2
  Lubelskie
  9,1
  Cały kraj
  9,8
 • 39,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  39,2
  Województwo
  37,5
  Polska
  39,9
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 34 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 34
 • 76 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 76
 • 92 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 92
 • 43 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 43
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 3 418 g Średnia waga noworodków
 • 3 352 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 476 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 418 g
  Województwo
  3 363 g
  Cały kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 12 Waga 4500g - 4999g
 • 12
 • 110 Waga 4000g - 4499g
 • 110
 • 337 Waga 3500g - 3999g
 • 337
 • 349 Waga 3000g - 3499g
 • 349
 • 133 Waga 2500g - 2999g
 • 133
 • 30 Waga 2000g - 2499g
 • 30
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,30 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat bialski
  1,30
  Województwo
  1,27
  Polska
  1,38
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,61
  Lubelskie
  0,61
  Kraj
  0,67
 • 0,63 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. bialski
  0,63
  woj. lubelskie
  0,66
  Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie bialskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 1 265 Zgony
 • 622 Kobiety
  (Zgony)
 • 643 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,2%
  50,8%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 11,4 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,4
  woj. lubelskie
  10,9
  Cały kraj
  10,7
 • 124,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. bialski
  124,1
  Województwo
  119,3
  Polska
  109,3
 • 2,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  2,0
  Województwo
  4,5
  Polska
  3,8
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. bialski
  3,0
  woj. lubelskie
  3,1
  Cała Polska
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. lubelskie
  1,5
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie bialskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  37,6%
  Lubelskie
  43,4%
  Cały kraj
  39,4%
 • 23,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  23,6%
  Województwo
  22,8%
  Cały kraj
  26,5%
 • 5,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  5,6%
  woj. lubelskie
  4,0%
  Polska
  6,6%
 • 0,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. lubelskie
  0,8
  Kraj
  9,9
 • 72,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Lubelskie
  72,1
  Polska
  70,4
 • 268,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  268,3
  Lubelskie
  248,7
  Kraj
  283,2
 • 234,6 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. lubelskie
  234,6
  Cała Polska
  261,3
 • 428,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 461,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 394,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  428,5
  woj. lubelskie
  472,5
  Kraj
  421,0
 • 61,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 24,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 95,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  61,6
  Województwo
  80,8
  Cały kraj
  69,5
 • 32,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  32,2
  Województwo
  27,6
  Cała Polska
  35,1
 • 3,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. bialski
  3,6
  Lubelskie
  6,2
  Cały kraj
  7,9
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. bialski
  0,3%
  Lubelskie
  0,6%
  Polska
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie bialskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 44 Osoby w zamachach samobójczych
 • 8 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 36 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 15 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 29 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 21 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 0 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 21 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 6 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 15 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 40 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • powiat bialski
  40,0
  woj. lubelskie
  32,0
  Cały kraj
  31,0
 • 19 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  19,0
  Województwo
  14,0
  Kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 6 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 6
 • 3 zażycie innych leków
 • 3
 • 2 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 2
 • 4 samookaleczenie powierzchniowe
 • 4
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 25 powieszenie się
 • 25
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • 1 inny
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 19 powieszenie się
 • 19
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 8 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 8
 • 8 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 8
 • 1 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 1
 • 4 zawód miłosny
 • 4
 • 1 problemy w szkole lub pracy
 • 1
 • 1 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 2 inna nie wymieniona
 • 2
 • 20 nieustalona
 • 20
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 3 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 3
 • 3 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 3
 • 1 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 1
 • 2 zawód miłosny
 • 2
 • 2 inna nie wymieniona
 • 2
 • 11 nieustalona
 • 11
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 3 13-18 lat
 • 3
 • 4 19-24 lat
 • 4
 • 6 25-29 lat
 • 6
 • 15 30-49 lat
 • 15
 • 11 50-60 lat
 • 11
 • 4 70 lat i więcej
 • 4
 • 1 nieustalony
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 9 30-49 lat
 • 9
 • 5 50-60 lat
 • 5
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy5
  • pod wpływem alkoholu18
  • pod wpływem środków odurzających1
  • pod wpływem leków3
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony19
 • 5 trzeźwy
 • 18 pod wpływem alkoholu
 • 1 pod wpływem środków odurzających
 • 3 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 19 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu5
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony15
 • 1 trzeźwy
 • 5 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 15 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 18 kawaler/panna
 • 18
 • 17 żonaty/zamężna
 • 17
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 3 wdowiec/wdowa
 • 3
 • 2 separacja
 • 2
 • 3 nieustalony
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 7 kawaler/panna
 • 7
 • 10 żonaty/zamężna
 • 10
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne7
  • zasadnicze zawodowe3
  • średnie5
  • wyższe1
  • nieustalony28
 • 0 podstawowe niepełne
 • 7 podstawowe i gimnazjalne
 • 3 zasadnicze zawodowe
 • 5 średnie
 • 1 wyższe
 • 28 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie3
  • wyższe1
  • nieustalony14
 • 0 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 3 średnie
 • 1 wyższe
 • 14 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 11 praca
 • 11
 • 6 na utrzymaniu innej osoby
 • 6
 • 4 renta
 • 4
 • 4 emerytura
 • 4
 • 4 bez stałego źródła utrzymania
 • 4
 • 15 nieustalony
 • 15
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 6 praca
 • 6
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 1 renta
 • 1
 • 3 emerytura
 • 3
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 7 nieustalony
 • 7
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 1 051 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 561 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 490 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 40 Zameldowania z zagranicy
 • 20 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 20 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 478 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 811 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 667 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Wymeldowania za granicę
 • 3 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 4 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -394 Saldo migracji
 • -233 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -161 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -427 Saldo migracji wewnętrznych
 • -250 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -177 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 33 Saldo migracji zagranicznych
 • 17 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 16 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie bialskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie bialskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 15,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat bialski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat bialski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie bialskim oddano do użytku 432 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,93 nowych lokali. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie bialskim to 40 088 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 362 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  73,6% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 17,1% na sprzedaż lub wynajem, 9,3% jako mieszkania spółdzielcze.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie bialskim to 5,05 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie bialskim to 118,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 83,64% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 77,25% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 73,84% mieszkań posiada łazienkę, 63,08% korzysta z centralnego ogrzewania, a 2,71% z gazu sieciowego.

  W 2019 zarejestrowano w powiecie bialskim 94 transakcje rynkowe lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 038 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 037 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 64 transakcje (mediana cen - 3 038 zł/m2, średnia - 3 007 zł/m2), a na rynku wtórnym 30 transakcji rynkowych (mediana cen - 3 033 zł/m2, średnia - 3 107 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie bialskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 038 zł
 • pow. bialski
  3 038 zł
  Lubelskie
  4 950 zł
  Cały kraj
  4 829 zł
 • 3 038 zł Ogółem
 • 3 038 zł
 • 3 092 zł do 40 m2
 • 3 092 zł
 • 3 038 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 038 zł
 • 3 000 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 000 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 037 zł
 • Powiat
  3 037 zł
  woj. lubelskie
  4 818 zł
  Polska
  5 202 zł
 • 3 037 zł Ogółem
 • 3 037 zł
 • 3 093 zł do 40 m2
 • 3 093 zł
 • 3 033 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 033 zł
 • 3 022 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 022 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 94
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m222
  • od 40,1 do 60 m250
  • od 60,1 do 80 m221
  • od 80,1 m20
 • 22 do 40 m2
 • 50 od 40,1 do 60 m2
 • 21 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie bialskim w latach 2015 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 038 zł
 • pow. bialski
  3 038 zł
  Województwo
  5 368 zł
  Cały kraj
  5 395 zł
 • 3 038 zł Ogółem
 • 3 038 zł
 • 3 098 zł do 40 m2
 • 3 098 zł
 • 3 038 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 038 zł
 • 2 997 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 997 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 007 zł
 • powiat bialski
  3 007 zł
  woj. lubelskie
  5 275 zł
  Cała Polska
  5 752 zł
 • 3 007 zł Ogółem
 • 3 007 zł
 • 3 078 zł do 40 m2
 • 3 078 zł
 • 2 989 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 989 zł
 • 3 012 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 012 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 64
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m213
  • od 40,1 do 60 m234
  • od 60,1 do 80 m216
  • od 80,1 m20
 • 13 do 40 m2
 • 34 od 40,1 do 60 m2
 • 16 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 033 zł
 • Tutaj
  3 033 zł
  woj. lubelskie
  4 432 zł
  Polska
  4 241 zł
 • 3 033 zł Ogółem
 • 3 033 zł
 • 3 053 zł do 40 m2
 • 3 053 zł
 • 2 947 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 947 zł
 • 3 029 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 029 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 107 zł
 • pow. bialski
  3 107 zł
  Województwo
  4 486 zł
  Polska
  4 840 zł
 • 3 107 zł Ogółem
 • 3 107 zł
 • 3 113 zł do 40 m2
 • 3 113 zł
 • 3 126 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 126 zł
 • 3 055 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 055 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 30
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m29
  • od 40,1 do 60 m216
  • od 60,1 do 80 m25
  • od 80,1 m20
 • 9 do 40 m2
 • 16 od 40,1 do 60 m2
 • 5 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie bialskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 40 088 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 361,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  361,90
  Województwo
  373,60
  Cały kraj
  385,90
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 85,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  85,70 m2
  Lubelskie
  77,50 m2
  Polska
  74,40 m2
 • 31,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  31,00 m2
  woj. lubelskie
  29,00 m2
  Cała Polska
  28,70 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 4,12 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. bialski
  4,12
  woj. lubelskie
  3,86
  Kraj
  3,82
 • 2,76 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat bialski
  2,76
  Województwo
  2,68
  Cała Polska
  2,59
 • 0,67 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat bialski
  0,67
  Województwo
  0,69
  Cały kraj
  0,68
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie bialskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 432 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 3,93 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat bialski
  3,93
  Lubelskie
  4,03
  Cała Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 2 181 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,05 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  5,05
  Województwo
  4,18
  Cały kraj
  3,77
 • 19,83 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  19,83
  Lubelskie
  16,85
  Cała Polska
  21,77
 • 51 315 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 118,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  118,8 m2
  Lubelskie
  96,3 m2
  Cały kraj
  88,7 m2
 • 0,47 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. bialski
  0,47 m2
  woj. lubelskie
  0,39 m2
  Kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie bialskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 83,64% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  83,64%
  Województwo
  91,84%
  Polska
  96,93%
 • 77,25% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat bialski
  77,25%
  woj. lubelskie
  85,35%
  Cały kraj
  93,92%
 • 73,84% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. bialski
  73,84%
  woj. lubelskie
  82,88%
  Cały kraj
  91,66%
 • 63,08% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. bialski
  63,08%
  Województwo
  76,10%
  Cały kraj
  82,84%
 • 2,71% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. bialski
  2,71%
  Lubelskie
  44,41%
  Cały kraj
  56,01%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

Powiat bialski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W powiecie bialskim na 1000 mieszkańców pracuje 150osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 49,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie bialskim wynosiło w 2020 roku 10,3% (11,3% wśród kobiet i 9,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2019 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie bialskim wynosiło 3 991,12 PLN, co odpowiada 77.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu bialskiego 6 158 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 208 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -2 950.

  53,8% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu bialskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 11,1% w przemyśle i budownictwie, a 16,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie bialskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 150 Pracujący na 1000 ludności (rok 2019)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  150,0
  Województwo
  191,0
  Polska
  255,0
 • 9,3% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 10,2% Kobiety
 • 8,6% Mężczyźni
 • Tutaj
  10,3%
  Lubelskie
  8,2%
  Cały kraj
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie bialskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie bialskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie bialskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie bialskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 3 991 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat bialski
  3 991 PLN
  Lubelskie
  4 565 PLN
  Kraj
  5 182 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie bialskim w latach 2002 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie bialskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 6 158 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 208 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -2 950 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,52 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie bialskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 53,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 51,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 56,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 11,1% Przemysł i budownictwo
 • 8,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 13,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 19,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 17,7% Pozostałe
 • 25,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie bialskim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie bialskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 16 581 Pracujący ogółem
 • 8 208 Kobiety
 • 8 373 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie bialskim w latach 1995 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 18,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,7% W wieku produkcyjnym
 • 54,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat bialski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 64,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  64,7
  Województwo
  67,6
  Cała Polska
  68,0
 • 33,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  33,7
  Lubelskie
  38,2
  Polska
  37,5
 • 108,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  108,7
  woj. lubelskie
  129,5
  Cały kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 62,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat bialski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie bialskim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowane były 7 723 podmioty gospodarki narodowej, z czego 5 972 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 648 nowych podmiotów, a 276 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (782) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (532) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (584) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (276) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie bialskim najwięcej (351) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (7 458) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,8% (371) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,6% (1 902) podmiotów, a 70,6% (5 450) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie bialskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.1%) oraz Budownictwo (20.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 7 723 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 371 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 902 Przemysł i budownictwo
 • 5 450 Pozostała działalność
 • 648 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie bialskim w 2020 roku
 • 276 Podmioty wyrejestrowane w powiecie bialskim w 2020 roku
 • 5 972 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 458 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 7 458
 • 223 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 223
 • 41 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 41
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 7 722 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 7 722
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 38 Spółdzielnie ogółem
 • 38
 • 422 Spółki handlowe ogółem
 • 422
 • 79  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 79
 • 5  Spółki handlowe - akcyjne
 • 5
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 351  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 351
 • 77    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 77
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 287 Spółki cywilne ogółem
 • 287
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 972 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 438 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 438
 • 1 223 Budownictwo
 • 1 223
 • 640 Transport i gospodarka magazynowa
 • 640
 • 455 Przetwórstwo przemysłowe
 • 455
 • 428 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 428
 • 319 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 319
 • 299 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 299
 • 289 Pozostała działalność
 • 289
 • 203 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 203
 • 175 Informacja i komunikacja
 • 175
 • 155 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 155
 • 140 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 140
 • 81 Edukacja
 • 81
 • 53 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 53
 • 37 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 37
 • 18 Górnictwo i wydobywanie
 • 18
 • 10 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 10
 • 9 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 9
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat bialski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie bialskim stwierdzono 1 707 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,45 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie bialskim wynosi 88,10% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa lubelskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu bialskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,71 (wykrywalność 84%) oraz przeciwko mieniu - 3,92 (wykrywalność 66%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,61 (99%), o charakterze gospodarczym - 3,55 (83%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,33 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie bialskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat bialski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 707 Przestępstwa ogółem
 • 1 707
 • 852 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 852
 • 392 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 392
 • 288 Przestępstwa drogowe
 • 288
 • 37 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 37
 • 433 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 433
 • 15,45 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat bialski
  15,45
  Lubelskie
  13,81
  Kraj
  19,96
 • 7,71 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,71
  Lubelskie
  8,49
  Kraj
  12,25
 • 3,55 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,55
  woj. lubelskie
  2,78
  Cały kraj
  5,17
 • 2,61 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. bialski
  2,61
  Województwo
  1,81
  Cała Polska
  1,73
 • 0,33 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat bialski
  0,33
  woj. lubelskie
  0,34
  Cała Polska
  0,37
 • 3,92 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,92
  woj. lubelskie
  5,14
  Kraj
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat bialski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  88%
  Lubelskie
  81%
  Cała Polska
  73%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  85%
  Lubelskie
  79%
  Polska
  65%
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. bialski
  84%
  woj. lubelskie
  75%
  Kraj
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  99%
  woj. lubelskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  100%
  Województwo
  94%
  Cała Polska
  87%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. bialski
  66%
  Województwo
  65%
  Polska
  54%

Powiat bialski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu bialskiego wyniosła w 2019 roku 134,5 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 22.4% w porównaniu do roku 2018. Największa część budżetu powiatu bialskiego - 30.3% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (18.4%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (15.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 44,2 mln złotych, czyli 32,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu bialskiego wyniosła w 2019 roku 133,6 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 25.5% w porównaniu do roku 2018. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (33.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 600 - Transport i łączność (15.9%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (15.3%). W budżecie powiatu bialskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 145 złotych na mieszkańca (12,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 4,8 złotych na mieszkańca (0,4%).
 • Wydatki budżetu w powiecie bialskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu bialskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat bialski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu bialskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  76,9 mln

  675(100%)

  77,8 mln

  687(100%)

  82,2 mln

  727(100%)

  83,2 mln

  739(100%)

  85,5 mln

  761(100%)

  96,4 mln

  860(100%)

  110,4 mln

  989(100%)

  134,5 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  6,9 mln

  60,6(9%)

  7,3 mln

  64,7(9.4%)

  10,3 mln

  91,4(12.6%)

  11,0 mln

  98,2(13.3%)

  12,7 mln

  113(14.9%)

  22,6 mln

  202(23.4%)

  25,7 mln

  231(23.3%)

  40,8 mln

  368(30.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  20,8 mln

  183(27%)

  20,3 mln

  179(26.1%)

  19,7 mln

  175(24%)

  19,9 mln

  177(23.9%)

  19,9 mln

  177(23.2%)

  20,8 mln

  186(21.6%)

  24,6 mln

  221(22.3%)

  24,8 mln

  224(18.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  18,9 mln

  166(24.6%)

  21,4 mln

  189(27.5%)

  20,0 mln

  178(24.4%)

  21,3 mln

  189(25.6%)

  22,5 mln

  200(26.3%)

  15,8 mln

  141(16.4%)

  18,2 mln

  163(16.5%)

  21,2 mln

  191(15.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  9,4 mln

  82,3(12.2%)

  10,0 mln

  88,3(12.9%)

  10,6 mln

  94,0(12.9%)

  10,4 mln

  92,8(12.6%)

  10,7 mln

  95,4(12.5%)

  11,2 mln

  100(11.7%)

  11,0 mln

  98,9(10%)

  11,7 mln

  106(8.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  6,4 mln

  56,0(8.3%)

  7,0 mln

  61,9(9%)

  7,5 mln

  66,5(9.1%)

  8,0 mln

  71,0(9.6%)

  6,5 mln

  57,7(7.6%)

  5,3 mln

  47,4(5.5%)

  4,9 mln

  43,9(4.4%)

  8,0 mln

  71,8(5.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  5,0 mln

  43,8(6.5%)

  4,7 mln

  41,1(6%)

  5,4 mln

  47,7(6.5%)

  5,3 mln

  47,4(6.4%)

  4,5 mln

  39,7(5.2%)

  5,0 mln

  44,5(5.2%)

  5,1 mln

  45,9(4.6%)

  5,7 mln

  51,3(4.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,0 mln

  9,2(1.4%)

  959,1 tys

  8,5(1.2%)

  2,4 mln

  21,3(2.9%)

  667,5 tys

  5,9(0.8%)

  1,0 mln

  9,2(1.2%)

  1,2 mln

  11,1(1.3%)

  1,6 mln

  14,1(1.4%)

  5,0 mln

  44,8(3.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  3,5 mln

  30,7(4.5%)

  3,9 mln

  34,2(5%)

  3,9 mln

  34,2(4.7%)

  3,8 mln

  33,8(4.6%)

  3,9 mln

  34,5(4.5%)

  3,7 mln

  32,7(3.8%)

  4,1 mln

  36,4(3.7%)

  4,5 mln

  40,9(3.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,1 mln

  9,4(1.4%)

  565,5 tys

  5,0(0.7%)

  637,4 tys

  5,6(0.8%)

  684,4 tys

  6,1(0.8%)

  725,8 tys

  6,5(0.8%)

  692,6 tys

  6,2(0.7%)

  690,9 tys

  6,2(0.6%)

  994,6 tys

  9,0(0.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  827,1 tys

  7,3(1.1%)

  616,6 tys

  5,4(0.8%)

  428,4 tys

  3,8(0.5%)

  303,4 tys

  2,7(0.4%)

  268,3 tys

  2,4(0.3%)

  264,2 tys

  2,4(0.3%)

  416,3 tys

  3,7(0.4%)

  487,1 tys

  4,4(0.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,0 mln

  17,9(2.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,9 tys

  0,1(0%)

  22,7 tys

  0,2(0%)

  842,3 tys

  7,5(1%)

  547,7 tys

  4,9(0.6%)

  696,2 tys

  6,3(0.6%)

  375,9 tys

  3,4(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  385,6 tys

  3,4(0.5%)

  126,4 tys

  1,1(0.2%)

  143,3 tys

  1,3(0.2%)

  448,6 tys

  4,0(0.5%)

  321,3 tys

  2,9(0.4%)

  254,6 tys

  2,3(0.3%)

  230,5 tys

  2,1(0.2%)

  346,7 tys

  3,1(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  303,4 tys

  2,7(0.4%)

  307,5 tys

  2,7(0.3%)

  250,2 tys

  2,2(0.2%)

  263,5 tys

  2,4(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  568,1 tys

  5,0(0.7%)

  566,9 tys

  5,0(0.7%)

  283,7 tys

  2,5(0.3%)

  510,5 tys

  4,5(0.6%)

  627,5 tys

  5,6(0.7%)

  205,2 tys

  1,8(0.2%)

  292,7 tys

  2,6(0.3%)

  182,0 tys

  1,6(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  20,0 tys

  0,2(0%)

  25,0 tys

  0,2(0%)

  50,0 tys

  0,4(0.1%)

  59,0 tys

  0,5(0.1%)

  96,8 tys

  0,9(0.1%)

  134,2 tys

  1,2(0.1%)

  157,1 tys

  1,4(0.1%)

  120,1 tys

  1,1(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  82,1 tys

  0,7(0.1%)

  71,1 tys

  0,6(0.1%)

  83,9 tys

  0,7(0.1%)

  89,0 tys

  0,8(0.1%)

  96,9 tys

  0,9(0.1%)

  114,5 tys

  1,0(0.1%)

  118,9 tys

  1,1(0.1%)

  118,9 tys

  1,1(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  4,9 tys

  0,0(0%)

  7,5 tys

  0,1(0%)

  33,9 tys

  0,3(0%)

  137,6 tys

  1,2(0.2%)

  66,9 tys

  0,6(0.1%)

  108,9 tys

  1,0(0.1%)

  104,7 tys

  0,9(0.1%)

  108,1 tys

  1,0(0.1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  4,4 tys

  0,0(0%)

  139,5 tys

  1,2(0.2%)

  257,2 tys

  2,3(0.3%)

  256,9 tys

  2,3(0.3%)

  231,1 tys

  2,1(0.3%)

  267,3 tys

  2,4(0.3%)

  195,7 tys

  1,8(0.2%)

  61,0 tys

  0,6(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  66,4 tys

  0,6(0.1%)

  67,3 tys

  0,6(0.1%)

  32,3 tys

  0,3(0%)

  28,4 tys

  0,3(0%)

  23,6 tys

  0,2(0%)

  28,6 tys

  0,3(0%)

  25,4 tys

  0,2(0%)

  16,7 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  4,0 tys

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  8,2 tys

  0,1(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  8,0 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  13,7 tys

  0,1(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  107,1 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  42,8 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  228,1 tys

  2,0(0.3%)

  115,1 tys

  1,0(0.1%)

  174,7 tys

  1,6(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  33,0 tys

  0,3(0%)

  17,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  -
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie bialskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu bialskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat bialski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu bialskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  81,5 mln

  715(100%)

  79,9 mln

  705(100%)

  83,2 mln

  736(100%)

  83,6 mln

  742(100%)

  85,4 mln

  761(100%)

  92,8 mln

  827(100%)

  106,9 mln

  958(100%)

  133,6 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  36,1 mln

  317(44.3%)

  35,8 mln

  316(44.8%)

  33,9 mln

  301(40.8%)

  33,7 mln

  300(40.3%)

  35,0 mln

  312(41%)

  35,8 mln

  320(38.6%)

  39,4 mln

  353(36.8%)

  44,5 mln

  402(33.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,4 mln

  21,1(2.9%)

  1,0 mln

  8,9(1.3%)

  3,2 mln

  28,4(3.8%)

  3,5 mln

  30,9(4.2%)

  3,0 mln

  26,9(3.5%)

  6,8 mln

  60,6(7.3%)

  14,0 mln

  126(13.1%)

  21,2 mln

  192(15.9%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  11,9 mln

  105(14.6%)

  12,6 mln

  111(15.7%)

  13,6 mln

  121(16.4%)

  14,7 mln

  131(17.6%)

  15,6 mln

  139(18.3%)

  16,6 mln

  148(17.9%)

  18,5 mln

  166(17.3%)

  20,5 mln

  185(15.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  13,4 mln

  118(16.5%)

  15,9 mln

  140(19.8%)

  14,8 mln

  131(17.8%)

  15,5 mln

  138(18.6%)

  16,9 mln

  150(19.7%)

  14,4 mln

  128(15.5%)

  15,6 mln

  140(14.5%)

  18,4 mln

  166(13.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,3 mln

  11,1(1.5%)

  1,2 mln

  10,9(1.6%)

  2,8 mln

  25,1(3.4%)

  1,8 mln

  16,4(2.2%)

  1,9 mln

  17,3(2.3%)

  1,7 mln

  15,6(1.9%)

  2,9 mln

  26,1(2.7%)

  6,2 mln

  55,7(4.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,6 mln

  14,4(2%)

  1,8 mln

  15,6(2.2%)

  1,4 mln

  12,1(1.6%)

  1,3 mln

  11,4(1.5%)

  1,5 mln

  13,5(1.8%)

  3,6 mln

  32,4(3.9%)

  2,1 mln

  19,1(2%)

  5,0 mln

  45,0(3.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  6,4 mln

  55,9(7.8%)

  7,0 mln

  61,7(8.8%)

  7,5 mln

  66,3(9%)

  7,7 mln

  68,9(9.3%)

  6,1 mln

  54,3(7.1%)

  5,2 mln

  46,6(5.6%)

  4,7 mln

  42,2(4.4%)

  4,5 mln

  40,7(3.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,4 mln

  29,5(4.1%)

  2,8 mln

  25,1(3.6%)

  3,4 mln

  30,1(4.1%)

  3,1 mln

  27,6(3.7%)

  2,4 mln

  21,0(2.8%)

  2,9 mln

  26,1(3.1%)

  2,9 mln

  25,7(2.7%)

  3,2 mln

  29,2(2.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,3 mln

  11,8(1.6%)

  399,5 tys

  3,5(0.5%)

  862,3 tys

  7,6(1%)

  638,2 tys

  5,7(0.8%)

  838,4 tys

  7,5(1%)

  397,1 tys

  3,5(0.4%)

  378,8 tys

  3,4(0.4%)

  581,3 tys

  5,2(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  703,7 tys

  6,2(0.9%)

  1,0 mln

  9,0(1.3%)

  971,6 tys

  8,6(1.2%)

  937,1 tys

  8,3(1.1%)

  400,0 tys

  3,6(0.5%)

  398,7 tys

  3,6(0.4%)

  404,1 tys

  3,6(0.4%)

  424,3 tys

  3,8(0.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,0 mln

  17,9(2.5%)

  10,0

  0,0(0%)

  9,9 tys

  0,1(0%)

  22,7 tys

  0,2(0%)

  842,3 tys

  7,5(1%)

  535,4 tys

  4,8(0.6%)

  696,2 tys

  6,3(0.7%)

  375,9 tys

  3,4(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  303,4 tys

  2,7(0.4%)

  307,5 tys

  2,7(0.3%)

  250,2 tys

  2,2(0.2%)

  263,5 tys

  2,4(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  159,1 tys

  1,4(0.2%)

  165,0 tys

  1,5(0.2%)

  166,5 tys

  1,5(0.2%)

  166,5 tys

  1,5(0.2%)

  165,0 tys

  1,5(0.2%)

  164,0 tys

  1,5(0.2%)

  167,3 tys

  1,5(0.2%)

  166,8 tys

  1,5(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  618,6 tys

  5,4(0.8%)

  41,3 tys

  0,4(0.1%)

  55,5 tys

  0,5(0.1%)

  60,7 tys

  0,5(0.1%)

  62,5 tys

  0,6(0.1%)

  55,4 tys

  0,5(0.1%)

  111,8 tys

  1,0(0.1%)

  129,4 tys

  1,2(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  131,5 tys

  1,2(0.2%)

  65,6 tys

  0,6(0.1%)

  131,8 tys

  1,2(0.2%)

  111,6 tys

  1,0(0.1%)

  124,9 tys

  1,1(0.1%)

  124,5 tys

  1,1(0.1%)

  139,4 tys

  1,3(0.1%)

  58,2 tys

  0,5(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  119,2 tys

  1,1(0.1%)

  224,4 tys

  2,0(0.3%)

  222,8 tys

  2,0(0.3%)

  234,5 tys

  2,1(0.3%)

  202,5 tys

  1,8(0.2%)

  170,1 tys

  1,5(0.2%)

  53,1 tys

  0,5(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  4,0 tys

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  8,2 tys

  0,1(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  8,0 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  13,7 tys

  0,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  40,0 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  48,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  18,8 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  107,1 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  42,8 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  98,3 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  955

  0,0(0%)

  120

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  398

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  1,9

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat bialski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 27 206 mieszkańców powiatu bialskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 13 247 kobiet oraz 13 959 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,8% wykształcenie policealne, 11,8% średnie ogólnokształcące, a 15,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,8% mieszkańców powiatu bialskiego, gimnazjalnym 6,5%, natomiast 26,2% podstawowym ukończonym. 2,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu bialskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie bialskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (27,3%) oraz zasadnicze zawodowe (17,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,1%) oraz podstawowe ukończone (25,0%).

  W roku 2018 w powiecie bialskim mieściło się 26 przedszkoli, w których do 107 oddziałów uczęszczało 2 126 dzieci (1 023 dziewczynki oraz 1 103 chłopców). Dostępnych było 2 318 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie bialskim mieściło się 15 przedszkoli, w których do 52 oddziałów uczęszczało 1 198 dzieci (569 dziewczynek oraz 629 chłopców). Dostępne były 1 164 miejsca.

  16,3% mieszkańców powiatu bialskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,2% wśród dziewczynek i 16,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 727 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,25 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 61 szkół podstawowych, w których w 570 oddziałach uczyło się 8 590 uczniów (4 179 kobiet oraz 4 411 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie bialskim placówkę miało 78 szkół podstawowych, w których w 503 oddziałach uczyło się 8 212 uczniów (4 011 kobiet oraz 4 201 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,9% ludności (26,8% wśród dziewczynek i 27,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 87,97.

  W powiecie bialskim znajduje się 5 licea ogólnokształcące, w których w 28 oddziałach uczyło się 638 uczniów (372 kobiety oraz 266 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 191 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie bialskim placówkę miałp 8 licea ogólnokształcące, w których w 66 oddziałach uczyło się 1 792 uczniów (1 020 kobiet oraz 772 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 478 absolwentów.

  W powiecie bialskim znajduje się 5 Technik, w których w 45 oddziałach uczyło się 1 022 uczniów (343 kobiety oraz 679 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 268 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie bialskim placówkę miało 5 Technik, w których w 58 oddziałach uczyło się 1 422 uczniów (403 kobiety oraz 1 019 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 276 absolwentów.

  W powiecie bialskim znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 4 oddziałach uczyło się 71 uczniów (16 kobiet oraz 55 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,5% mieszkańców (12,7% wśród dziewczyn i 12,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 22,8 uczniów. 17,8 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 22,7 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,0% mieszkańców powiatu bialskiego w wieku potencjalnej nauki (31,1% kobiet i 31,0% mężczyzn).

 • 11,2% Wykształcenie wyższe
 • powiat bialski
  11,2%
  Lubelskie
  17,0%
  Cała Polska
  17,9%
 • 13,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 29,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  29,6%
  woj. lubelskie
  33,2%
  Cała Polska
  33,3%
 • 31,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 27,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,8% Wykształcenie policealne
 • pow. bialski
  2,8%
  Województwo
  3,1%
  Cała Polska
  2,7%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat bialski
  11,8%
  woj. lubelskie
  11,7%
  Cała Polska
  12,4%
 • 14,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. bialski
  15,0%
  Województwo
  18,4%
  Kraj
  18,1%
 • 13,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. bialski
  23,8%
  woj. lubelskie
  20,3%
  Cały kraj
  22,9%
 • 17,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  6,5%
  woj. lubelskie
  5,6%
  Polska
  5,2%
 • 5,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 26,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. bialski
  26,2%
  woj. lubelskie
  22,1%
  Cała Polska
  19,3%
 • 27,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 25,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  2,8%
  Województwo
  2,0%
  Kraj
  1,4%
 • 3,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie bialskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 727 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  727,0
  Województwo
  844,0
  Kraj
  873,0
 • 1,25 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  1,25
  Lubelskie
  1,01
  Polska
  0,89
 •  
 • 26Przedszkola
 • 43 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 107 Oddziały
 • 68 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 3 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 2 318 Miejsca
 • 20 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat bialski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 126 Dzieci
 • 1 023 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 103 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,1%
  51,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 43 2 lata i mniej
 • 43
 • 436 3 lata
 • 436
 • 520 4 lata
 • 520
 • 562 5 lata
 • 562
 • 557 6 lat
 • 557
 • 8 7 lat i więcej
 • 8
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 29 2 lata i mniej
 • 29
 • 205 3 lata
 • 205
 • 260 4 lata
 • 260
 • 267 5 lata
 • 267
 • 259 6 lat
 • 259
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 14 2 lata i mniej
 • 14
 • 231 3 lata
 • 231
 • 260 4 lata
 • 260
 • 295 5 lata
 • 295
 • 298 6 lat
 • 298
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • 1 079 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 162,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 158,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 5,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 75,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 73,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11Punkty przedszkolne
 • 14 Oddziały
 • 273 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat bialski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 229 Dzieci
 • 112 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 117 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,9%
  51,1%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 9 2 lata i mniej
 • 9
 • 70 3 lata
 • 70
 • 85 4 lata
 • 85
 • 65 5 lata
 • 65
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 32 3 lata
 • 32
 • 41 4 lata
 • 41
 • 33 5 lata
 • 33
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 38 3 lata
 • 38
 • 44 4 lata
 • 44
 • 32 5 lata
 • 32
 •  
 • 16,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 16,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 1,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zespoły wychowania przedszkolnego)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie bialskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat bialski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 59Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 557 Oddziały
 • 8 534 Uczniowie
 • 4 160 Kobiety
  (uczniowie)
 • 4 374 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,7%
  51,3%
 • 982 Uczniowie w 1 klasie
 • 476 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 506 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 098 Absolwenci 2016
 • 561 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 537 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 13 Oddziały
 • 56 Uczniowie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie)
 • 37 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 33,9%
  66,1%
 • 4 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 11 Absolwenci 2016
 • 2 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 9 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 15,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  15,1
  woj. lubelskie
  15,8
  Polska
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,1 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,1
 • 15,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,1
 • 15,3 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15,3
 • 4,3 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4,3
 •  
 • 804,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 651,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 152,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 27,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 25,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 10 328 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski8 215
  • rosyjski1 908
  • niemiecki205
 • 8 215 angielski
 • 1 908 rosyjski
 • 205 niemiecki
 • 2 064 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Dodatkowo uczący się języka obcego
  • angielski183
  • niemiecki87
  • inny1 794
 • 183 angielski
 • 87 niemiecki
 • 1 794 inny
 •  
 • 87,97 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  87,97
  Województwo
  93,78
  Polska
  95,46
 • 87,00 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  87,00
  woj. lubelskie
  92,63
  Cała Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat bialski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat bialski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie bialskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat bialski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 28 Oddziały
 • 638 Uczniowie
 • 372 Kobiety
  (uczniowie)
 • 266 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 58,3%
  41,7%
 • 211 Uczniowie w 1 klasie
 • 131 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 80 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 191 Absolwenci
 • 133 Kobiety
  (absolwenci)
 • 58 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat bialski
  22,8
  woj. lubelskie
  25,7
  Cała Polska
  26,2
 •  
 • 53,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 41,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat bialski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 45 Oddziały
 • 1 022 Uczniowie
 • 343 Kobiety
  (uczniowie)
 • 679 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 33,6%
  66,4%
 • 235 Uczniowie w 1 klasie
 • 83 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 152 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 268 Absolwenci
 • 88 Kobiety
  (absolwenci)
 • 180 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • pow. bialski
  22,7
  Województwo
  22,1
  Kraj
  23,8
 •  
 • 94,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 64,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 30,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat bialski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 71 Uczniowie
 • 16 Kobiety
  (uczniowie)
 • 55 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 22,5%
  77,5%
 • 30 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 26 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 17,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  17,8
  Lubelskie
  17,7
  Kraj
  17,9
 •  
 • 6,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych)
 • 4,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 3 423 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski1 656
  • rosyjski1 346
  • niemiecki412
 • 1 656 angielski
 • 1 346 rosyjski
 • 412 niemiecki
 • 9 francuski
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie bialskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 16,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 31,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat bialski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat bialski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat bialski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat bialski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie bialskim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie bialskim znajdowało się 7 hoteli (2 ★★★★, 4 ★★★, 1 ★★), 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii ★★★). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 4 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1 (całoroczne: 0)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1
  • pokoje gościnne: 3
  • kwatery agroturystyczne: 2
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 9
  • drzwi automatycznie otwierane: 2
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 6
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 5


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 10 (liczba sal: 17, liczba miejsc: 1 985)
  • z nagłośnieniem: 8
  • z projektorem multimedialnym: 8
  • z zestawem do wideokonferencji: 5
  • z obsługą techniczną: 4
  • z ekranem: 10
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 7
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 7
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 16


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie bialskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie bialskim: 25 (publiczne: 25, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 12, udogodnienia wewnątrz budynku: 10). W powiecie bialskim 16 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 2 321 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 910 (uczestnicy: 35 443)
  • seanse filmowe: 85 (uczestnicy: 4 123)
  • wystawy: 33 (uczestnicy: 3 551)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 14 (uczestnicy: 2 011)
  • koncerty: 48 (uczestnicy: 4 344)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 41 (uczestnicy: 1 657)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 37 (uczestnicy: 2 462)
  • konkursy: 69 (uczestnicy: 1 971)
  • pokazy teatralne: 23 (uczestnicy: 1 750)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 40)
  • interdyscyplinarne: 23 (uczestnicy: 4 580)
  • warsztaty: 500 (uczestnicy: 8 254)
  • inne: 36 (uczestnicy: 700)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 87 (członkowie: 1 858)
  • plastyczne/techniczne: 13 (członkowie: 166)
  • taneczne: 7 (członkowie: 154)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 39)
  • fotograficzne i filmowe: 3 (członkowie: 14)
  • teatralne: 5 (członkowie: 60)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 8 (członkowie: 178)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 6 (członkowie: 249)
  • koło gospodyń wiejskich: 36 (członkowie: 932)
  • inne: 6 (członkowie: 66)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 22 (absolwenci: 268)
  • języków obcych: 6 (absolwenci: 105)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 8)
  • nauki gry na instrumentach: 7 (absolwenci: 45)
  • wiedzy praktycznej: 2 (absolwenci: 40)
  • tańca: 3 (absolwenci: 26)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • fotograficzne: 2
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 12
  • muzyczne: 10
  • komputerowe: 4
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 9
  • inne: 6


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 105 (członkowie: 1 699)
  • teatralne: 9 (członkowie: 139)
  • muzyczne - instrumentalne: 15 (członkowie: 271)
  • wokalne i chóry: 20 (członkowie: 270)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 34 (członkowie: 399)
  • taneczne: 17 (członkowie: 432)
  • inne: 10 (członkowie: 188)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie bialskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie bialskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 20 miejscami na widowni. Odbyły się 32 seanse, na które przyszło 359 widzów, w tym 9 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 95 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie bialskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie bialskim działały 2 muzea łącznie z oddziałami . Odnotowano 2 770 zwiedzających, co daje 251 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie bialskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie bialskim działało 40 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 343 201 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 61 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 16 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 7 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 40 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 359 828 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 233
  • dostępne dla czytelników: 141
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 141
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 23
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 15
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 15
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 13


 • Kluby sportowe w powiecie bialskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie bialskim działało 38 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 2 658 członków. Zarejestrowano 2 230 ćwiczących (mężczyźni: 1 679, kobiety: 551, chłopcy do lat 18: 1 111, dziewczęta do lat 18: 502). Aktywnych było 96 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (27), instruktora sportowego (50) oraz inne osoby (43).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie bialskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat bialski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat bialski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 73 wypadków drogowych w powiecie bialskim odnotowano 14 ofiar śmiertelnych oraz 67 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 66,4 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz więcej od wartości dla całej Polski) oraz 12,7 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 11,8 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 83,5 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie bialskim zarejestrowanych było 110 124 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 77 796 samochodów osobowych (702,3 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 7 734 samochodów ciężarowych (82,7 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 228 autobusów (2,1 - znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 1 430 ciągników siodłowych (12,9 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 6 923 motocykli (62,5 - znacznie więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 21,6 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 21,6 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 23,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 13,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 26,6 lat.


  W 2019 roku w powiecie bialskim znajdowało się 47 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 32 taksówki oraz 32 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie bialskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 73 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 14 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 67 Ranni
  (rok 2020)
 • 53 Lekko ranni
 • 14 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie bialskim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 66,39 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Powiat
  66,4
  woj. lubelskie
  44,4
  Cały kraj
  61,5
 • 12,73 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • powiat bialski
  12,7
  Województwo
  7,4
  Cały kraj
  6,5
 • 60,93 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Powiat
  60,9
  woj. lubelskie
  45,2
  Polska
  69,2
 • 11,80 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2019)
 • powiat bialski
  11,8
  Lubelskie
  9,3
  Kraj
  9,1
 • 83,54 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2019)
 • powiat bialski
  83,5
  Województwo
  67,1
  Cała Polska
  110,9
 • 19,18 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Tutaj
  19,2
  Lubelskie
  16,8
  Polska
  10,6
 • 91,78 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Tutaj
  91,8
  woj. lubelskie
  101,7
  Cały kraj
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 110 124 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie bialskim w 2019 roku
 • 77 796 Samochody osobowe
 • 7 734 Samochody ciężarowe
 • 64 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 228 Autobusy
 • 542 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 437 Ciągniki samochodowe
 • 1 430   Ciągniki siodłowe
 • 15 464 Ciągniki rolnicze
 • 6 923 Motocykle
 • 2 812   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 7 768 Motorowery
 • 77 796Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie bialskim
 • Samochody osobowe w powiecie bialskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 702,3 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. bialski
  702,3
  Województwo
  618,5
  Cały kraj
  634,7
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg14 685
  • 1400-1649 kg19 552
  • 1650-1899 kg19 687
  • 1900 kg i więcej23 872
 • 14 685 do 1399 kg
 • 19 552 1400-1649 kg
 • 19 687 1650-1899 kg
 • 23 872 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 21 030 do 1399 cm3
 • 21 030
 • 47 198 1400-1999 cm3
 • 47 198
 • 9 568 2000 i więcej cm3
 • 9 568
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie bialskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna31 959
  • olej napędowy30 957
  • gaz (LPG)13 921
  • pozostałe959
 • 31 959 benzyna
 • 30 957 olej napędowy
 • 13 921 gaz (LPG)
 • 959 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 297 do 1 roku
 • 297
 • 248 2 lata
 • 248
 • 324 3 lata
 • 324
 • 841 4-5 lat
 • 841
 • 1 342 6-7 lat
 • 1 342
 • 2 066 8-9 lat
 • 2 066
 • 3 249 10-11 lat
 • 3 249
 • 10 924 12-15 lat
 • 10 924
 • 17 761 16-20 lat
 • 17 761
 • 16 768 21-25 lat
 • 16 768
 • 11 045 26-30 lat
 • 11 045
 • 12 931 31 lat i więcej
 • 12 931
 • 21,6 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie bialskim
 • powiat bialski
  21,6 lat
  Lubelskie
  19,8 lat
  Cała Polska
  18,4 lat
 • 7 734Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie bialskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie bialskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 82,7 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat bialski
  82,7
  woj. lubelskie
  92,2
  Cała Polska
  101,2
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 3 871 do 999 kg
 • 3 871
 • 2 257 1000-1499 kg
 • 2 257
 • 548 1500-2999 kg
 • 548
 • 60 3000-3499 kg
 • 60
 • 122 3500-4999 kg
 • 122
 • 370 5000-6999 kg
 • 370
 • 183 7000-9999 kg
 • 183
 • 217 10000-14999 kg
 • 217
 • 106 15000 kg i więcej
 • 106
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 468
  • olej napędowy4 978
  • gaz (LPG)449
  • pozostałe839
 • 1 468 benzyna
 • 4 978 olej napędowy
 • 449 gaz (LPG)
 • 839 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 43 do 1 roku
 • 43
 • 38 2 lata
 • 38
 • 59 3 lata
 • 59
 • 161 4-5 lat
 • 161
 • 191 6-7 lat
 • 191
 • 384 8-9 lat
 • 384
 • 420 10-11 lat
 • 420
 • 1 039 12-15 lat
 • 1 039
 • 1 540 16-20 lat
 • 1 540
 • 1 254 21-25 lat
 • 1 254
 • 705 26-30 lat
 • 705
 • 1 900 31 lat i więcej
 • 1 900
 • 21,6 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie bialskim
 • powiat bialski
  21,6 lat
  woj. lubelskie
  20,3 lat
  Cała Polska
  19,0 lat
 • 228Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie bialskim
 • Autobusy w powiecie bialskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 2,1 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat bialski
  2,1
  woj. lubelskie
  3,4
  Cały kraj
  3,2
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna6
  • olej napędowy175
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe47
 • 6 benzyna
 • 175 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 47 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 2 do 1 roku
 • 2
 • 1 2 lata
 • 1
 • 1 3 lata
 • 1
 • 4 4-5 lat
 • 4
 • 4 8-9 lat
 • 4
 • 3 10-11 lat
 • 3
 • 19 12-15 lat
 • 19
 • 52 16-20 lat
 • 52
 • 55 21-25 lat
 • 55
 • 31 26-30 lat
 • 31
 • 56 31 lat i więcej
 • 56
 • 23,6 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie bialskim
 • Powiat
  23,6 lat
  Lubelskie
  21,4 lat
  Kraj
  21,2 lat
 • 1 430Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie bialskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie bialskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 12,9 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  12,9
  Województwo
  9,7
  Cały kraj
  11,7
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy1 293
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe136
 • 1 benzyna
 • 1 293 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 136 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 15 do 1 roku
 • 15
 • 7 2 lata
 • 7
 • 38 3 lata
 • 38
 • 43 4-5 lat
 • 43
 • 167 6-7 lat
 • 167
 • 222 8-9 lat
 • 222
 • 163 10-11 lat
 • 163
 • 306 12-15 lat
 • 306
 • 240 16-20 lat
 • 240
 • 100 21-25 lat
 • 100
 • 74 26-30 lat
 • 74
 • 55 31 lat i więcej
 • 55
 • 13,8 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie bialskim
 • Tutaj
  13,8 lat
  Lubelskie
  14,4 lat
  Polska
  12,2 lat
 • 6 923Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie bialskim
 • Motocykle w powiecie bialskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 62,5 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  62,5
  Województwo
  47,4
  Cały kraj
  41,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 39 do 1 roku
 • 39
 • 25 2 lata
 • 25
 • 66 3 lata
 • 66
 • 193 4-5 lat
 • 193
 • 100 6-7 lat
 • 100
 • 138 8-9 lat
 • 138
 • 232 10-11 lat
 • 232
 • 574 12-15 lat
 • 574
 • 656 16-20 lat
 • 656
 • 496 21-25 lat
 • 496
 • 950 26-30 lat
 • 950
 • 3 454 31 lat i więcej
 • 3 454
 • 26,6 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie bialskim
 • powiat bialski
  26,6 lat
  Województwo
  26,0 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 47 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 25 km  Będących pod zarządem gminy
 • 12 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 11 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie bialskim w latach 2013 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 169,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  169,6 km
  Województwo
  363,2 km
  Cały kraj
  496,9 km
 • 4,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  4,2 km
  Województwo
  4,3 km
  Kraj
  4,1 km
 • 32 Liczba licencji na taksówki
 • 32 Liczba taksówek