Powiat bialski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat bialski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 109 107 Liczba mieszkańców
 • 2 754 km2 Powierzchnia
 • 40 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 20,4% Stopa urbanizacji
 • Mariusz Filipkiuk Starosta
 • ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska Adres starostwa powiatowego
 • LBI Tablice rejestracyjne
Powiat bialski na mapie
Identyfikatory
 • 0601 TERYT (TERC)
Herb powiatu bialskiego
powiat bialski herb

Powiat bialski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat bialski ma 109 107 mieszkańców, z czego 50,2% stanowią kobiety, a 49,8% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 5,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,2 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa lubelskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu bialskiego w 2050 roku wynosi 95 527, z czego 47 418 to kobiety, a 48 109 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu bialskiego zawarli w 2021 roku 486 małżeństw, co odpowiada 4,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa lubelskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,7% mieszkańców powiatu bialskiego jest stanu wolnego, 55,1% żyje w małżeństwie, 2,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,5% to wdowy/wdowcy.

  Powiat bialski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -791. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -7,22 na 1000 mieszkańców powiatu bialskiego. W 2021 roku urodziło się 903 dzieci, w tym 47,0% dziewczynek i 53,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 368 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,53 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 48,2% zgonów w powiecie bialskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 15,2% zgonów w powiecie bialskim były nowotwory, a 3,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu bialskiego przypada 15.47 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 1 156 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 316 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu bialskiego -160. W tym samym roku 29 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 7 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 22.

  60,6% mieszkańców powiatu bialskiego jest w wieku produkcyjnym, 18,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu bialskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 109 107 Liczba mieszkańców
 • 54 793 Kobiety
 • 54 314 Mężczyźni
 • 50,2%
  49,8%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie bialskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie bialskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie bialskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu bialskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 95 527 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 47 418 Kobiety
 • 48 109 Mężczyźni
 • 50,4%
  49,6%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie bialskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie bialskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie bialskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu bialskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat bialski
  41,2 lat
  woj. lubelskie
  42,6 lat
  Cały kraj
  42,2 lat
 • 42,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat bialski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu bialskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat bialski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat bialski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat bialski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,7% Kawalerowie/Panny
 • pow. bialski
  30,7%
  Województwo
  28,7%
  Cały kraj
  28,8%
 • 23,9% Kobiety
  (Panny)
 • 37,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,1% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  55,1%
  woj. lubelskie
  56,4%
  Cały kraj
  55,8%
 • 54,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,5% Wdowcy/Wdowy
 • powiat bialski
  11,5%
  Województwo
  10,4%
  Cały kraj
  9,6%
 • 19,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  2,6%
  woj. lubelskie
  3,9%
  Kraj
  5,0%
 • 2,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Powiat
  0,1%
  woj. lubelskie
  0,6%
  Polska
  0,8%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie bialskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie bialskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Powiat
  4,4
  woj. lubelskie
  4,3
  Cała Polska
  4,4
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • powiat bialski
  1,2
  Województwo
  1,5
  Cały kraj
  1,6
 • 486 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie bialskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie bialskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -791 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -405 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -386 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -7,22 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. bialski
  -7,2
  woj. lubelskie
  -6,7
  Cały kraj
  -4,9
 • -5,8 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -7,6 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie bialskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie bialskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie bialskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie bialskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 903 Urodzenia żywe
 • 424 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 479 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,0%
  53,0%
 • 8,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,3
  Lubelskie
  8,0
  Kraj
  8,7
 • 36,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  36,2
  woj. lubelskie
  35,0
  Cały kraj
  37,5
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 35 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 35
 • 71 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 71
 • 80 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 80
 • 41 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 41
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 3 368 g Średnia waga noworodków
 • 3 291 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 436 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 368 g
  Województwo
  3 345 g
  Cały kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 11 Waga 4500g - 4999g
 • 11
 • 82 Waga 4000g - 4499g
 • 82
 • 302 Waga 3500g - 3999g
 • 302
 • 324 Waga 3000g - 3499g
 • 324
 • 128 Waga 2500g - 2999g
 • 128
 • 38 Waga 2000g - 2499g
 • 38
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 4 Waga poniżej 600g
 • 4
 • 1,21 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. bialski
  1,21
  Lubelskie
  1,20
  Cały kraj
  1,32
 • 0,57 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,57
  Województwo
  0,58
  Polska
  0,64
 • 0,53 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,53
  Województwo
  0,54
  Cały kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w powiecie bialskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 694 Zgony
 • 829 Kobiety
  (Zgony)
 • 865 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,9%
  51,1%
 • 7 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 5 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 28,6%
  71,4%
 • 15,5 Zgony na 1000 ludności
 • powiat bialski
  15,5
  Województwo
  14,7
  Polska
  13,6
 • 187,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  187,6
  Lubelskie
  184,0
  Kraj
  156,7
 • 7,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. bialski
  7,8
  woj. lubelskie
  4,6
  Polska
  3,9
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,8
  woj. lubelskie
  3,7
  Cały kraj
  3,6
 • 1,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. lubelskie
  1,7
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie bialskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 48,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat bialski
  48,2%
  Województwo
  42,2%
  Cały kraj
  34,8%
 • 15,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat bialski
  15,2%
  woj. lubelskie
  17,4%
  Cała Polska
  19,6%
 • 3,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  3,8%
  woj. lubelskie
  3,8%
  Cały kraj
  5,4%
 • 297 Zgony spowodowane COVID-19
 • 12,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  12,8
  Polska
  13,3
 • 89,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  89,0
  Cała Polska
  74,4
 • 242,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  242,1
  Województwo
  259,7
  Cała Polska
  268,1
 • 234,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. lubelskie
  234,9
  Polska
  246,5
 • 766,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 790,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 742,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. bialski
  766,5
  woj. lubelskie
  630,6
  Polska
  475,8
 • 101,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 45,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 153,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat bialski
  101,6
  woj. lubelskie
  80,0
  Kraj
  70,6
 • 24,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. bialski
  24,4
  woj. lubelskie
  29,1
  Cała Polska
  32,6
 • 16,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  16,9
  woj. lubelskie
  7,9
  Kraj
  6,9
 • 1,1% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  1,1%
  Województwo
  0,5%
  Cały kraj
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie bialskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 48 Osoby w zamachach samobójczych
 • 18 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 30 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 22 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 26 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 16 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 4 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 12 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 7 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 9 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 44 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Powiat
  44,0
  Województwo
  35,0
  Cała Polska
  36,0
 • 15 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • pow. bialski
  15,0
  Lubelskie
  15,0
  Cały kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 7 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 7
 • 4 zażycie innych leków
 • 4
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 4 samookaleczenie powierzchniowe
 • 4
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 2 utonięcie / utopienie się
 • 2
 • 26 powieszenie się
 • 26
 • 1 uduszenie się
 • 1
 • 2 inny
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 14 powieszenie się
 • 14
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 16 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 16
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 2 trwałe kalectwo
 • 2
 • 4 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 4
 • 3 zawód miłosny
 • 3
 • 3 inna nie wymieniona
 • 3
 • 22 nieustalona
 • 22
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 8 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 8
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 1 trwałe kalectwo
 • 1
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 7 nieustalona
 • 7
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 5 13-18 lat
 • 5
 • 4 19-24 lat
 • 4
 • 5 25-29 lat
 • 5
 • 19 30-49 lat
 • 19
 • 13 50-60 lat
 • 13
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 5 30-49 lat
 • 5
 • 9 50-60 lat
 • 9
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy10
  • pod wpływem alkoholu13
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków6
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony19
 • 10 trzeźwy
 • 13 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 6 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 19 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy4
  • pod wpływem alkoholu2
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków2
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony8
 • 4 trzeźwy
 • 2 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 2 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 8 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 21 kawaler/panna
 • 21
 • 18 żonaty/zamężna
 • 18
 • 3 konkubinat
 • 3
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 4 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 4
 • 1 separacja
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 6 kawaler/panna
 • 6
 • 8 żonaty/zamężna
 • 8
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne1
  • podstawowe i gimnazjalne7
  • zasadnicze zawodowe5
  • średnie5
  • wyższe2
  • nieustalony28
 • 1 podstawowe niepełne
 • 7 podstawowe i gimnazjalne
 • 5 zasadnicze zawodowe
 • 5 średnie
 • 2 wyższe
 • 28 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie1
  • wyższe1
  • nieustalony13
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 1 wyższe
 • 13 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 15 praca
 • 15
 • 8 na utrzymaniu innej osoby
 • 8
 • 3 renta
 • 3
 • 6 emerytura
 • 6
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 7 bez stałego źródła utrzymania
 • 7
 • 8 nieustalony
 • 8
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 3 praca
 • 3
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 2 renta
 • 2
 • 4 emerytura
 • 4
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 4 nieustalony
 • 4
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 156 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 570 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 586 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 29 Zameldowania z zagranicy
 • 20 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 9 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 316 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 725 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 591 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Wymeldowania za granicę
 • 3 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 4 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -138 Saldo migracji
 • -138 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -160 Saldo migracji wewnętrznych
 • -155 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -5 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 22 Saldo migracji zagranicznych
 • 17 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 5 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie bialskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie bialskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat bialski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat bialski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie bialskim oddano do użytku 438 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,01 nowych lokali. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie bialskim to 40 476 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 368 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa lubelskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  67,1% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 23,7% na sprzedaż lub wynajem, 9,1% jako mieszkania spółdzielcze.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie bialskim to 4,98 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w powiecie bialskim to 120,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 83,80% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 77,46% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 74,09% mieszkań posiada łazienkę, 63,43% korzysta z centralnego ogrzewania, a 3,83% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie bialskim 115 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 282 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 251 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 82 transakcje (mediana cen - 3 348 zł/m2, średnia - 3 291 zł/m2), a na rynku wtórnym 33 transakcje rynkowe (mediana cen - 3 043 zł/m2, średnia - 3 130 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie bialskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 282 zł
 • pow. bialski
  3 282 zł
  Lubelskie
  5 551 zł
  Polska
  5 248 zł
 • 3 282 zł Ogółem
 • 3 282 zł
 • 3 260 zł do 40 m2
 • 3 260 zł
 • 3 290 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 290 zł
 • 3 009 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 009 zł
 • 3 450 zł od 80,1 m2
 • 3 450 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 251 zł
 • powiat bialski
  3 251 zł
  woj. lubelskie
  5 337 zł
  Cały kraj
  5 689 zł
 • 3 251 zł Ogółem
 • 3 251 zł
 • 2 938 zł do 40 m2
 • 2 938 zł
 • 3 263 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 263 zł
 • 3 172 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 172 zł
 • 3 605 zł od 80,1 m2
 • 3 605 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 115
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m211
  • od 40,1 do 60 m272
  • od 60,1 do 80 m225
  • od 80,1 m27
 • 11 do 40 m2
 • 72 od 40,1 do 60 m2
 • 25 od 60,1 do 80 m2
 • 7 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie bialskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 348 zł
 • Powiat
  3 348 zł
  Województwo
  5 856 zł
  Kraj
  5 761 zł
 • 3 348 zł Ogółem
 • 3 348 zł
 • 3 347 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 347 zł
 • 3 009 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 009 zł
 • 3 450 zł od 80,1 m2
 • 3 450 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 291 zł
 • pow. bialski
  3 291 zł
  Lubelskie
  5 714 zł
  Cały kraj
  6 212 zł
 • 3 291 zł Ogółem
 • 3 291 zł
 • 3 270 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 270 zł
 • 3 202 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 202 zł
 • 3 605 zł od 80,1 m2
 • 3 605 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 82
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m20
  • od 40,1 do 60 m253
  • od 60,1 do 80 m222
  • od 80,1 m27
 • 0 do 40 m2
 • 53 od 40,1 do 60 m2
 • 22 od 60,1 do 80 m2
 • 7 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 043 zł
 • Powiat
  3 043 zł
  woj. lubelskie
  4 986 zł
  Polska
  4 694 zł
 • 3 043 zł Ogółem
 • 3 043 zł
 • 3 260 zł do 40 m2
 • 3 260 zł
 • 3 043 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 043 zł
 • 2 950 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 950 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 130 zł
 • pow. bialski
  3 130 zł
  Województwo
  4 964 zł
  Cały kraj
  5 276 zł
 • 3 130 zł Ogółem
 • 3 130 zł
 • 2 938 zł do 40 m2
 • 2 938 zł
 • 3 245 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 245 zł
 • 2 932 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 932 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 33
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m211
  • od 40,1 do 60 m219
  • od 60,1 do 80 m23
  • od 80,1 m20
 • 11 do 40 m2
 • 19 od 40,1 do 60 m2
 • 3 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie bialskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 40 476 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 368,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat bialski
  368,10
  woj. lubelskie
  378,90
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 86,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  86,00 m2
  woj. lubelskie
  77,70 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 31,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. bialski
  31,70 m2
  Województwo
  29,40 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,13 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,13
  Województwo
  3,86
  Cały kraj
  3,82
 • 2,72 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  2,72
  Lubelskie
  2,64
  Polska
  2,55
 • 0,66 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,66
  woj. lubelskie
  0,68
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie bialskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 438 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 4,01 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. bialski
  4,01
  woj. lubelskie
  4,37
  Kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 2 183 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 4,98 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat bialski
  4,98
  Województwo
  4,25
  Cała Polska
  3,90
 • 20,01 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat bialski
  20,01
  Województwo
  18,55
  Cały kraj
  24,07
 • 52 619 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 120,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat bialski
  120,1 m2
  Lubelskie
  98,1 m2
  Cała Polska
  92,9 m2
 • 0,48 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  0,48 m2
  Województwo
  0,43 m2
  Cały kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie bialskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 83,80% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  83,80%
  Lubelskie
  91,91%
  Cała Polska
  96,97%
 • 77,46% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  77,46%
  Lubelskie
  85,47%
  Cały kraj
  94,01%
 • 74,09% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. bialski
  74,09%
  woj. lubelskie
  83,02%
  Kraj
  91,78%
 • 63,43% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  63,43%
  Województwo
  76,30%
  Polska
  83,08%
 • 3,83% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat bialski
  3,83%
  woj. lubelskie
  46,14%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat bialski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie bialskim na 1000 mieszkańców pracuje 156osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 48,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 51,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie bialskim wynosiło w 2021 roku 8,9% (9,8% wśród kobiet i 8,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie bialskim wynosiło 4 594,45 PLN, co odpowiada 76.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu bialskiego 6 158 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 208 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -2 950.

  54,2% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu bialskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 11,5% w przemyśle i budownictwie, a 15,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie bialskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 156 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. bialski
  156,0
  woj. lubelskie
  193,0
  Cały kraj
  257,0
 • 8,9% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 9,8% Kobiety
 • 8,2% Mężczyźni
 • pow. bialski
  8,9%
  Województwo
  7,2%
  Cały kraj
  5,4%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie bialskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie bialskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie bialskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie bialskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 594 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. bialski
  4 594 PLN
  Lubelskie
  5 319 PLN
  Cały kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie bialskim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie bialskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 6 158 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 208 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -2 950 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,52 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie bialskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 54,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 51,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 56,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 11,5% Przemysł i budownictwo
 • 8,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 14,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 18,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 17,4% Pozostałe
 • 25,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie bialskim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie bialskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17 007 Pracujący ogółem
 • 8 184 Kobiety
 • 8 823 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie bialskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,6% W wieku produkcyjnym
 • 54,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat bialski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 64,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  64,9
  Województwo
  68,4
  Polska
  69,0
 • 34,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  34,0
  Lubelskie
  38,9
  Cały kraj
  38,2
 • 109,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat bialski
  109,7
  Lubelskie
  131,6
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat bialski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie bialskim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 8 080 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 6 258 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 659 nowych podmiotów, a 301 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (782) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (532) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (584) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (276) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie bialskim najwięcej (397) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (7 815) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,6% (375) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,2% (2 035) podmiotów, a 70,2% (5 670) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie bialskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.4%) oraz Budownictwo (21.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 8 080 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 375 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 035 Przemysł i budownictwo
 • 5 670 Pozostała działalność
 • 659 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie bialskim w 2021 roku
 • 301 Podmioty wyrejestrowane w powiecie bialskim w 2021 roku
 • 6 258 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 815 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 7 815
 • 223 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 223
 • 41 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 41
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 8 079 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 8 079
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 38 Spółdzielnie ogółem
 • 38
 • 472 Spółki handlowe ogółem
 • 472
 • 78  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 78
 • 5  Spółki handlowe - akcyjne
 • 5
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 397  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 397
 • 76    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 76
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 292 Spółki cywilne ogółem
 • 292
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 258 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 466 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 466
 • 1 321 Budownictwo
 • 1 321
 • 668 Transport i gospodarka magazynowa
 • 668
 • 471 Przetwórstwo przemysłowe
 • 471
 • 450 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 450
 • 348 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 348
 • 301 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 301
 • 296 Pozostała działalność
 • 296
 • 212 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 212
 • 196 Informacja i komunikacja
 • 196
 • 154 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 154
 • 146 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 146
 • 95 Edukacja
 • 95
 • 57 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 57
 • 38 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 38
 • 19 Górnictwo i wydobywanie
 • 19
 • 11 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 11
 • 9 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 9
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat bialski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie bialskim stwierdzono 1 734 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,84 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie bialskim wynosi 86,90% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa lubelskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu bialskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,44 (wykrywalność 84%) oraz przeciwko mieniu - 4,16 (wykrywalność 62%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 3,10 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,64 (66%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,26 (96%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie bialskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat bialski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 734 Przestępstwa ogółem
 • 1 734
 • 815 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 815
 • 289 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 289
 • 340 Przestępstwa drogowe
 • 340
 • 28 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 28
 • 455 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 455
 • 15,84 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  15,84
  Województwo
  15,97
  Cała Polska
  21,51
 • 7,44 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  7,44
  Lubelskie
  9,04
  Polska
  12,82
 • 2,64 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,64
  woj. lubelskie
  4,10
  Cały kraj
  5,89
 • 3,10 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat bialski
  3,10
  Lubelskie
  1,93
  Kraj
  1,85
 • 0,26 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,26
  Lubelskie
  0,33
  Kraj
  0,35
 • 4,16 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,16
  woj. lubelskie
  6,92
  Cały kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat bialski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. bialski
  87%
  Województwo
  80%
  Cała Polska
  71%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat bialski
  85%
  woj. lubelskie
  78%
  Cała Polska
  64%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  67%
  woj. lubelskie
  72%
  Kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Lubelskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  96%
  Lubelskie
  95%
  Polska
  89%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. bialski
  63%
  woj. lubelskie
  66%
  Kraj
  53%

Powiat bialski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu bialskiego wyniosła w 2021 roku 146,9 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 0.3% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu powiatu bialskiego - 26.7% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (21.3%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (15%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 31,8 mln złotych, czyli 21,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu bialskiego wyniosła w 2021 roku 149,9 mln złotych, co daje 1,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 6.5% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (40.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (15.3%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (13.2%). W budżecie powiatu bialskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 162 złotych na mieszkańca (11,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 7,5 złotych na mieszkańca (0,5%).
 • Wydatki budżetu w powiecie bialskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu bialskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat bialski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu bialskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  82,2 mln

  727(100%)

  83,2 mln

  739(100%)

  85,5 mln

  761(100%)

  96,4 mln

  860(100%)

  110,4 mln

  989(100%)

  134,5 mln

  1,2 tys(100%)

  147,8 mln

  1,3 tys(100%)

  146,9 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  10,3 mln

  91,4(12.6%)

  11,0 mln

  98,2(13.3%)

  12,7 mln

  113(14.9%)

  22,6 mln

  202(23.4%)

  25,7 mln

  231(23.3%)

  40,8 mln

  368(30.3%)

  43,5 mln

  396(29.4%)

  39,3 mln

  360(26.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  19,7 mln

  175(24%)

  19,9 mln

  177(23.9%)

  19,9 mln

  177(23.2%)

  20,8 mln

  186(21.6%)

  24,6 mln

  221(22.3%)

  24,8 mln

  224(18.4%)

  25,7 mln

  233(17.4%)

  31,2 mln

  286(21.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  20,0 mln

  178(24.4%)

  21,3 mln

  189(25.6%)

  22,5 mln

  200(26.3%)

  15,8 mln

  141(16.4%)

  18,2 mln

  163(16.5%)

  21,2 mln

  191(15.8%)

  22,7 mln

  206(15.3%)

  22,1 mln

  203(15%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  10,6 mln

  94,0(12.9%)

  10,4 mln

  92,8(12.6%)

  10,7 mln

  95,4(12.5%)

  11,2 mln

  100(11.7%)

  11,0 mln

  98,9(10%)

  11,7 mln

  106(8.7%)

  12,4 mln

  112(8.4%)

  17,5 mln

  160(11.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  7,5 mln

  66,5(9.1%)

  8,0 mln

  71,0(9.6%)

  6,5 mln

  57,7(7.6%)

  5,3 mln

  47,4(5.5%)

  4,9 mln

  43,9(4.4%)

  8,0 mln

  71,8(5.9%)

  7,6 mln

  68,8(5.1%)

  7,5 mln

  68,3(5.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  5,4 mln

  47,7(6.5%)

  5,3 mln

  47,4(6.4%)

  4,5 mln

  39,7(5.2%)

  5,0 mln

  44,5(5.2%)

  5,1 mln

  45,9(4.6%)

  5,7 mln

  51,3(4.2%)

  5,4 mln

  48,7(3.6%)

  5,7 mln

  52,4(3.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  3,9 mln

  34,2(4.7%)

  3,8 mln

  33,8(4.6%)

  3,9 mln

  34,5(4.5%)

  3,7 mln

  32,7(3.8%)

  4,1 mln

  36,4(3.7%)

  4,5 mln

  40,9(3.4%)

  4,9 mln

  44,6(3.3%)

  5,4 mln

  49,1(3.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,4 mln

  21,3(2.9%)

  667,5 tys

  5,9(0.8%)

  1,0 mln

  9,2(1.2%)

  1,2 mln

  11,1(1.3%)

  1,6 mln

  14,1(1.4%)

  5,0 mln

  44,8(3.7%)

  10,7 mln

  97,4(7.2%)

  4,5 mln

  41,2(3.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  637,4 tys

  5,6(0.8%)

  684,4 tys

  6,1(0.8%)

  725,8 tys

  6,5(0.8%)

  692,6 tys

  6,2(0.7%)

  690,9 tys

  6,2(0.6%)

  994,6 tys

  9,0(0.7%)

  790,8 tys

  7,2(0.5%)

  861,8 tys

  7,9(0.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  143,3 tys

  1,3(0.2%)

  448,6 tys

  4,0(0.5%)

  321,3 tys

  2,9(0.4%)

  254,6 tys

  2,3(0.3%)

  230,5 tys

  2,1(0.2%)

  346,7 tys

  3,1(0.3%)

  332,7 tys

  3,0(0.2%)

  450,1 tys

  4,1(0.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  50,0 tys

  0,4(0.1%)

  59,0 tys

  0,5(0.1%)

  96,8 tys

  0,9(0.1%)

  134,2 tys

  1,2(0.1%)

  157,1 tys

  1,4(0.1%)

  120,1 tys

  1,1(0.1%)

  466,8 tys

  4,2(0.3%)

  387,9 tys

  3,6(0.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  9,9 tys

  0,1(0%)

  22,7 tys

  0,2(0%)

  842,3 tys

  7,5(1%)

  547,7 tys

  4,9(0.6%)

  696,2 tys

  6,3(0.6%)

  375,9 tys

  3,4(0.3%)

  2,1 mln

  19,2(1.4%)

  383,0 tys

  3,5(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  303,4 tys

  2,7(0.4%)

  307,5 tys

  2,7(0.3%)

  250,2 tys

  2,2(0.2%)

  263,5 tys

  2,4(0.2%)

  262,9 tys

  2,4(0.2%)

  262,8 tys

  2,4(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  428,4 tys

  3,8(0.5%)

  303,4 tys

  2,7(0.4%)

  268,3 tys

  2,4(0.3%)

  264,2 tys

  2,4(0.3%)

  416,3 tys

  3,7(0.4%)

  487,1 tys

  4,4(0.4%)

  353,8 tys

  3,2(0.2%)

  206,1 tys

  1,9(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  283,7 tys

  2,5(0.3%)

  510,5 tys

  4,5(0.6%)

  627,5 tys

  5,6(0.7%)

  205,2 tys

  1,8(0.2%)

  292,7 tys

  2,6(0.3%)

  182,0 tys

  1,6(0.1%)

  176,6 tys

  1,6(0.1%)

  189,8 tys

  1,7(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  83,9 tys

  0,7(0.1%)

  89,0 tys

  0,8(0.1%)

  96,9 tys

  0,9(0.1%)

  114,5 tys

  1,0(0.1%)

  118,9 tys

  1,1(0.1%)

  118,9 tys

  1,1(0.1%)

  71,8 tys

  0,7(0%)

  103,1 tys

  0,9(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  32,3 tys

  0,3(0%)

  28,4 tys

  0,3(0%)

  23,6 tys

  0,2(0%)

  28,6 tys

  0,3(0%)

  25,4 tys

  0,2(0%)

  16,7 tys

  0,2(0%)

  396

  0,0(0%)

  22,8 tys

  0,2(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  33,9 tys

  0,3(0%)

  137,6 tys

  1,2(0.2%)

  66,9 tys

  0,6(0.1%)

  108,9 tys

  1,0(0.1%)

  104,7 tys

  0,9(0.1%)

  108,1 tys

  1,0(0.1%)

  130,7 tys

  1,2(0.1%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  257,2 tys

  2,3(0.3%)

  256,9 tys

  2,3(0.3%)

  231,1 tys

  2,1(0.3%)

  267,3 tys

  2,4(0.3%)

  195,7 tys

  1,8(0.2%)

  61,0 tys

  0,6(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  228,1 tys

  2,0(0.3%)

  115,1 tys

  1,0(0.1%)

  174,7 tys

  1,6(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  8,2 tys

  0,1(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  8,0 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  13,7 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  107,1 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  42,8 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  ---
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie bialskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu bialskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat bialski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu bialskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  83,2 mln

  736(100%)

  83,6 mln

  742(100%)

  85,4 mln

  761(100%)

  92,8 mln

  827(100%)

  106,9 mln

  958(100%)

  133,6 mln

  1,2 tys(100%)

  161,1 mln

  1,5 tys(100%)

  149,9 mln

  1,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  33,9 mln

  301(40.8%)

  33,7 mln

  300(40.3%)

  35,0 mln

  312(41%)

  35,8 mln

  320(38.6%)

  39,4 mln

  353(36.8%)

  44,5 mln

  402(33.3%)

  61,7 mln

  561(38.3%)

  61,2 mln

  561(40.8%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  13,6 mln

  121(16.4%)

  14,7 mln

  131(17.6%)

  15,6 mln

  139(18.3%)

  16,6 mln

  148(17.9%)

  18,5 mln

  166(17.3%)

  20,5 mln

  185(15.3%)

  20,0 mln

  182(12.4%)

  22,9 mln

  210(15.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,2 mln

  28,4(3.8%)

  3,5 mln

  30,9(4.2%)

  3,0 mln

  26,9(3.5%)

  6,8 mln

  60,6(7.3%)

  14,0 mln

  126(13.1%)

  21,2 mln

  192(15.9%)

  23,8 mln

  216(14.8%)

  19,8 mln

  182(13.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  14,8 mln

  131(17.8%)

  15,5 mln

  138(18.6%)

  16,9 mln

  150(19.7%)

  14,4 mln

  128(15.5%)

  15,6 mln

  140(14.5%)

  18,4 mln

  166(13.8%)

  22,2 mln

  202(13.8%)

  19,1 mln

  175(12.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  7,5 mln

  66,3(9%)

  7,7 mln

  68,9(9.3%)

  6,1 mln

  54,3(7.1%)

  5,2 mln

  46,6(5.6%)

  4,7 mln

  42,2(4.4%)

  4,5 mln

  40,7(3.4%)

  4,8 mln

  43,5(3%)

  6,9 mln

  62,8(4.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,8 mln

  25,1(3.4%)

  1,8 mln

  16,4(2.2%)

  1,9 mln

  17,3(2.3%)

  1,7 mln

  15,6(1.9%)

  2,9 mln

  26,1(2.7%)

  6,2 mln

  55,7(4.6%)

  11,1 mln

  101(6.9%)

  5,0 mln

  45,6(3.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,4 mln

  30,1(4.1%)

  3,1 mln

  27,6(3.7%)

  2,4 mln

  21,0(2.8%)

  2,9 mln

  26,1(3.1%)

  2,9 mln

  25,7(2.7%)

  3,2 mln

  29,2(2.4%)

  2,8 mln

  25,7(1.8%)

  2,7 mln

  25,0(1.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,4 mln

  12,1(1.6%)

  1,3 mln

  11,4(1.5%)

  1,5 mln

  13,5(1.8%)

  3,6 mln

  32,4(3.9%)

  2,1 mln

  19,1(2%)

  5,0 mln

  45,0(3.7%)

  4,6 mln

  41,6(2.8%)

  2,4 mln

  22,2(1.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  971,6 tys

  8,6(1.2%)

  937,1 tys

  8,3(1.1%)

  400,0 tys

  3,6(0.5%)

  398,7 tys

  3,6(0.4%)

  404,1 tys

  3,6(0.4%)

  424,3 tys

  3,8(0.3%)

  288,5 tys

  2,6(0.2%)

  1,2 mln

  10,7(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  862,3 tys

  7,6(1%)

  638,2 tys

  5,7(0.8%)

  838,4 tys

  7,5(1%)

  397,1 tys

  3,5(0.4%)

  378,8 tys

  3,4(0.4%)

  581,3 tys

  5,2(0.4%)

  1,0 mln

  9,2(0.6%)

  1,1 mln

  10,1(0.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  9,9 tys

  0,1(0%)

  22,7 tys

  0,2(0%)

  842,3 tys

  7,5(1%)

  535,4 tys

  4,8(0.6%)

  696,2 tys

  6,3(0.7%)

  375,9 tys

  3,4(0.3%)

  2,1 mln

  19,2(1.3%)

  383,0 tys

  3,5(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  303,4 tys

  2,7(0.4%)

  307,5 tys

  2,7(0.3%)

  250,2 tys

  2,2(0.2%)

  263,5 tys

  2,4(0.2%)

  262,9 tys

  2,4(0.2%)

  262,8 tys

  2,4(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  166,5 tys

  1,5(0.2%)

  166,5 tys

  1,5(0.2%)

  165,0 tys

  1,5(0.2%)

  164,0 tys

  1,5(0.2%)

  167,3 tys

  1,5(0.2%)

  166,8 tys

  1,5(0.1%)

  169,8 tys

  1,5(0.1%)

  196,4 tys

  1,8(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  55,5 tys

  0,5(0.1%)

  60,7 tys

  0,5(0.1%)

  62,5 tys

  0,6(0.1%)

  55,4 tys

  0,5(0.1%)

  111,8 tys

  1,0(0.1%)

  129,4 tys

  1,2(0.1%)

  135,2 tys

  1,2(0.1%)

  163,8 tys

  1,5(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  131,8 tys

  1,2(0.2%)

  111,6 tys

  1,0(0.1%)

  124,9 tys

  1,1(0.1%)

  124,5 tys

  1,1(0.1%)

  139,4 tys

  1,3(0.1%)

  58,2 tys

  0,5(0%)

  52,5 tys

  0,5(0%)

  48,5 tys

  0,4(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  398

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  57,8

  0,0(0%)

  10,1 tys

  0,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  48,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  18,8 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  8,2 tys

  0,1(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  8,0 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  13,7 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  35,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  98,3 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  98,9 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  224,4 tys

  2,0(0.3%)

  222,8 tys

  2,0(0.3%)

  234,5 tys

  2,1(0.3%)

  202,5 tys

  1,8(0.2%)

  170,1 tys

  1,5(0.2%)

  53,1 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  107,1 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  42,8 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat bialski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 26 784 mieszkańców powiatu bialskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 13 016 kobiet oraz 13 768 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,8% wykształcenie policealne, 11,8% średnie ogólnokształcące, a 15,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,8% mieszkańców powiatu bialskiego, gimnazjalnym 6,5%, natomiast 26,2% podstawowym ukończonym. 2,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu bialskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie bialskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (27,3%) oraz zasadnicze zawodowe (17,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,1%) oraz podstawowe ukończone (25,0%).

  W roku 2021 w powiecie bialskim mieściło się 26 przedszkoli, w których do 112 oddziałów uczęszczało 2 283 dzieci (1 143 dziewczynki oraz 1 140 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie bialskim mieściło się 15 przedszkoli, w których do 52 oddziałów uczęszczało 1 198 dzieci (569 dziewczynek oraz 629 chłopców). Dostępne były 1 164 miejsca.

  16,8% mieszkańców powiatu bialskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,5% wśród dziewczynek i 17,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 779 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,25 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 58 szkół podstawowych, w których w 571 oddziałach uczyło się 8 362 uczniów (4 006 kobiet oraz 4 356 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie bialskim placówkę miało 78 szkół podstawowych, w których w 503 oddziałach uczyło się 8 212 uczniów (4 011 kobiet oraz 4 201 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,6% ludności (26,4% wśród dziewczynek i 26,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14,6 uczniów.

  W powiecie bialskim znajduje się 5 licea ogólnokształcące, w których w 40 oddziałach uczyło się 953 uczniów (607 kobiet oraz 346 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 203 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie bialskim placówkę miałp 8 licea ogólnokształcące, w których w 66 oddziałach uczyło się 1 792 uczniów (1 020 kobiet oraz 772 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 478 absolwentów.

  W powiecie bialskim znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 9 oddziałach uczyło się 210 uczniów (37 kobiet oraz 173 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,9% mieszkańców (13,2% wśród dziewczyn i 12,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23,8 uczniów. 23,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,9% mieszkańców powiatu bialskiego w wieku potencjalnej nauki (29,7% kobiet i 30,1% mężczyzn).

 • 11,2% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  11,2%
  woj. lubelskie
  17,0%
  Cała Polska
  17,9%
 • 13,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 29,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  29,6%
  Województwo
  33,2%
  Cała Polska
  33,3%
 • 31,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 27,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,8% Wykształcenie policealne
 • pow. bialski
  2,8%
  Województwo
  3,1%
  Polska
  2,7%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat bialski
  11,8%
  Lubelskie
  11,7%
  Cała Polska
  12,4%
 • 14,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  15,0%
  woj. lubelskie
  18,4%
  Cała Polska
  18,1%
 • 13,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. bialski
  23,8%
  Województwo
  20,3%
  Cała Polska
  22,9%
 • 17,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat bialski
  6,5%
  woj. lubelskie
  5,6%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 26,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. bialski
  26,2%
  Województwo
  22,1%
  Kraj
  19,3%
 • 27,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 25,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. bialski
  2,8%
  woj. lubelskie
  2,0%
  Cały kraj
  1,4%
 • 3,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie bialskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 779 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  779,0
  woj. lubelskie
  881,0
  Polska
  896,0
 • 1,25 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • pow. bialski
  1,25
  woj. lubelskie
  1,01
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 26Przedszkola
 • 41 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 112 Oddziały
 • 74 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 3 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 2 318 Miejsca
  (rok 2018)
 • 20 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat bialski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 283 Dzieci
 • 1 143 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 140 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,1%
  49,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 35 2 lata i mniej
 • 35
 • 490 3 lata
 • 490
 • 619 4 lata
 • 619
 • 599 5 lata
 • 599
 • 531 6 lat
 • 531
 • 9 7 lat i więcej
 • 9
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 18 2 lata i mniej
 • 18
 • 252 3 lata
 • 252
 • 331 4 lata
 • 331
 • 286 5 lata
 • 286
 • 253 6 lat
 • 253
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 17 2 lata i mniej
 • 17
 • 238 3 lata
 • 238
 • 288 4 lata
 • 288
 • 313 5 lata
 • 313
 • 278 6 lat
 • 278
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • 1 121 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 167,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 163,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 5,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 80,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 79,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11Punkty przedszkolne
 • 13 Oddziały
 • 273 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat bialski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 221 Dzieci
 • 105 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 116 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,5%
  52,5%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 73 3 lata
 • 73
 • 84 4 lata
 • 84
 • 60 5 lata
 • 60
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 38 3 lata
 • 38
 • 41 4 lata
 • 41
 • 25 5 lata
 • 25
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 35 3 lata
 • 35
 • 43 4 lata
 • 43
 • 35 5 lata
 • 35
 •  
 • 18,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 18,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 2,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zespoły wychowania przedszkolnego)
 • 2,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie bialskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat bialski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 56Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 556 Oddziały
 • 8 305 Uczniowie
 • 3 992 Kobiety
  (uczniowie)
 • 4 313 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,1%
  51,9%
 • 965 Uczniowie w 1 klasie
 • 468 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 497 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 021 Absolwenci
 • 502 Kobiety
  (absolwenci)
 • 519 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 15 Oddziały
 • 57 Uczniowie
 • 14 Kobiety
  (uczniowie)
 • 43 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 24,6%
  75,4%
 • 1 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 8 Absolwenci
 • 0 Kobiety
  (absolwenci)
 • 8 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 14,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  14,6
  Województwo
  15,2
  Kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 14,6 Szkoły podstawowe ogółem
 • 14,6
 • 14,6 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 14,6
 • 14,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 14,9
 • 3,8 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,8
 •  
 • 790,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 640,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 150,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 22,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie bialskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat bialski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 40 Oddziały
 • 953 Uczniowie
 • 607 Kobiety
  (uczniowie)
 • 346 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 63,7%
  36,3%
 • 222 Uczniowie w 1 klasie
 • 134 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 88 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 203 Absolwenci
 • 132 Kobiety
  (absolwenci)
 • 71 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  23,8
  Województwo
  26,2
  Kraj
  26,3
 •  
 • 73,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 56,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat bialski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 55 Uczniowie w 1 klasie
 • 9 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 46 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 23,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  23,3
  Lubelskie
  20,0
  Polska
  19,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie bialskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat bialski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat bialski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat bialski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat bialski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie bialskim

 • Według danych GUS z 2021 roku w powiecie bialskim znajdowało się 7 hoteli (2 ★★★★, 4 ★★★, 1 ★★), 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii ★★★). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 4 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 2 (całoroczne: 0)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1
  • pokoje gościnne: 3
  • kwatery agroturystyczne: 1
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 2


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 8
  • drzwi automatycznie otwierane: 4
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 6
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 8


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 11 (liczba sal: 25, liczba miejsc: 2 316)
  • z nagłośnieniem: 10
  • z projektorem multimedialnym: 11
  • z zestawem do wideokonferencji: 6
  • z obsługą techniczną: 6
  • z ekranem: 10
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 9
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 8
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 16


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie bialskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w powiecie bialskim: 25 (publiczne: 25, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie bialskim 16 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 2 371 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 1 024 (uczestnicy: 52 911)
  • seanse filmowe: 82 (uczestnicy: 2 832)
  • wystawy: 30 (uczestnicy: 3 526)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 23 (uczestnicy: 4 859)
  • koncerty: 53 (uczestnicy: 12 206)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 41 (uczestnicy: 1 070)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 51 (uczestnicy: 7 057)
  • konkursy: 78 (uczestnicy: 2 443)
  • pokazy teatralne: 33 (uczestnicy: 2 080)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 30)
  • interdyscyplinarne: 58 (uczestnicy: 6 277)
  • warsztaty: 530 (uczestnicy: 5 939)
  • inne: 44 (uczestnicy: 4 592)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 80 (członkowie: 1 281)
  • plastyczne/techniczne: 36 (członkowie: 486)
  • taneczne: 9 (członkowie: 166)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 31)
  • teatralne: 2 (członkowie: 17)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 16 (członkowie: 295)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 8 (członkowie: 231)
  • inne: 6 (członkowie: 55)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 44 (absolwenci: 527)
  • języków obcych: 14 (absolwenci: 195)
  • plastyczne: 3 (absolwenci: 20)
  • nauki gry na instrumentach: 7 (absolwenci: 29)
  • wiedzy praktycznej: 8 (absolwenci: 140)
  • komputerowe: 7 (absolwenci: 63)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • fotograficzne: 2
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 13
  • muzyczne: 12
  • komputerowe: 4
  • ceramiczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 9
  • inne: 6


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 114 (członkowie: 1 410)
  • teatralne: 11 (członkowie: 133)
  • muzyczne - instrumentalne: 11 (członkowie: 69)
  • wokalne i chóry: 22 (członkowie: 255)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 34 (członkowie: 375)
  • taneczne: 26 (członkowie: 440)
  • inne: 10 (członkowie: 138)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie bialskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie bialskim działały 2 muzea łącznie z oddziałami . Odnotowano 3 463 zwiedzających, co daje 316 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie bialskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie bialskim działało 40 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 352 642 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 55 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 40 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 359 828 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 245
  • dostępne dla czytelników: 148
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 148
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 23
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 16
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 14
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 13


 • Kluby sportowe w powiecie bialskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie bialskim działało 38 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 2 658 członków. Zarejestrowano 2 230 ćwiczących (mężczyźni: 1 679, kobiety: 551, chłopcy do lat 18: 1 111, dziewczęta do lat 18: 502). Aktywnych było 96 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (27), instruktora sportowego (50) oraz inne osoby (43).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie bialskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat bialski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat bialski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 62 wypadków drogowych w powiecie bialskim odnotowano 7 ofiar śmiertelnych oraz 64 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 56,8 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 6,4 ofiar śmiertelnych (wartość porównywalna do wartości dla województwa i więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 12,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 58,7 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2021 roku w powiecie bialskim zarejestrowanych było 114 112 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 80 624 samochodów osobowych (733,2 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 8 080 samochodów ciężarowych (87,9 - mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 257 autobusów (2,3 - znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 1 587 ciągników siodłowych (14,4 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 7 221 motocykli (65,7 - znacznie więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 22,0 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 21,9 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 24,0 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 14,0 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 26,6 lat.


  W 2021 roku w powiecie bialskim znajdowało się 61 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 22 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 22 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie bialskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 62 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 7 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 64 Ranni
  (rok 2021)
 • 57 Lekko ranni
 • 7 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie bialskim w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 56,82 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  56,8
  woj. lubelskie
  43,0
  Polska
  59,9
 • 6,42 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Powiat
  6,4
  Województwo
  6,5
  Polska
  5,9
 • 58,66 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  58,7
  woj. lubelskie
  46,5
  Cała Polska
  69,4
 • 12,27 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • powiat bialski
  12,3
  woj. lubelskie
  8,2
  Cała Polska
  7,6
 • 58,71 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • pow. bialski
  58,7
  Województwo
  49,9
  Kraj
  80,2
 • 11,29 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  11,3
  Lubelskie
  15,1
  Kraj
  9,8
 • 103,23 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Powiat
  103,2
  woj. lubelskie
  108,3
  Cały kraj
  115,8
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 114 112 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie bialskim w 2020 roku
 • 80 624 Samochody osobowe
 • 8 080 Samochody ciężarowe
 • 63 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 257 Autobusy
 • 580 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 594 Ciągniki samochodowe
 • 1 587   Ciągniki siodłowe
 • 15 756 Ciągniki rolnicze
 • 7 221 Motocykle
 • 2 932   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 7 883 Motorowery
 • 80 624Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie bialskim
 • Samochody osobowe w powiecie bialskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 733,2 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat bialski
  733,2
  Województwo
  643,8
  Cały kraj
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg14 608
  • 1400-1649 kg19 726
  • 1650-1899 kg20 198
  • 1900 kg i więcej26 092
 • 14 608 do 1399 kg
 • 19 726 1400-1649 kg
 • 20 198 1650-1899 kg
 • 26 092 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 21 332 do 1399 cm3
 • 21 332
 • 49 186 1400-1999 cm3
 • 49 186
 • 10 106 2000 i więcej cm3
 • 10 106
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie bialskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna32 643
  • olej napędowy32 913
  • gaz (LPG)14 048
  • pozostałe1 020
 • 32 643 benzyna
 • 32 913 olej napędowy
 • 14 048 gaz (LPG)
 • 1 020 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 294 do 1 roku
 • 294
 • 222 2 lata
 • 222
 • 353 3 lata
 • 353
 • 927 4-5 lat
 • 927
 • 1 249 6-7 lat
 • 1 249
 • 2 133 8-9 lat
 • 2 133
 • 2 836 10-11 lat
 • 2 836
 • 10 773 12-15 lat
 • 10 773
 • 17 185 16-20 lat
 • 17 185
 • 17 962 21-25 lat
 • 17 962
 • 12 336 26-30 lat
 • 12 336
 • 14 354 31 lat i więcej
 • 14 354
 • 22,0 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie bialskim
 • Powiat
  22,0 lat
  woj. lubelskie
  20,2 lat
  Polska
  18,8 lat
 • 8 080Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie bialskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie bialskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 87,9 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat bialski
  87,9
  Lubelskie
  96,3
  Kraj
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 4 017 do 999 kg
 • 4 017
 • 2 424 1000-1499 kg
 • 2 424
 • 564 1500-2999 kg
 • 564
 • 61 3000-3499 kg
 • 61
 • 121 3500-4999 kg
 • 121
 • 370 5000-6999 kg
 • 370
 • 185 7000-9999 kg
 • 185
 • 221 10000-14999 kg
 • 221
 • 117 15000 kg i więcej
 • 117
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 477
  • olej napędowy5 295
  • gaz (LPG)456
  • pozostałe852
 • 1 477 benzyna
 • 5 295 olej napędowy
 • 456 gaz (LPG)
 • 852 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 45 do 1 roku
 • 45
 • 29 2 lata
 • 29
 • 61 3 lata
 • 61
 • 160 4-5 lat
 • 160
 • 233 6-7 lat
 • 233
 • 311 8-9 lat
 • 311
 • 437 10-11 lat
 • 437
 • 1 058 12-15 lat
 • 1 058
 • 1 536 16-20 lat
 • 1 536
 • 1 412 21-25 lat
 • 1 412
 • 783 26-30 lat
 • 783
 • 2 015 31 lat i więcej
 • 2 015
 • 21,9 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie bialskim
 • powiat bialski
  21,9 lat
  Województwo
  20,6 lat
  Cała Polska
  19,4 lat
 • 257Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie bialskim
 • Autobusy w powiecie bialskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 2,3 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  2,3
  Lubelskie
  3,5
  Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna6
  • olej napędowy205
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe46
 • 6 benzyna
 • 205 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 46 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 2 2 lata
 • 2
 • 1 3 lata
 • 1
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 4 6-7 lat
 • 4
 • 1 8-9 lat
 • 1
 • 4 10-11 lat
 • 4
 • 19 12-15 lat
 • 19
 • 60 16-20 lat
 • 60
 • 66 21-25 lat
 • 66
 • 36 26-30 lat
 • 36
 • 63 31 lat i więcej
 • 63
 • 24,0 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie bialskim
 • Tutaj
  24,0 lat
  woj. lubelskie
  22,1 lat
  Cały kraj
  21,6 lat
 • 1 587Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie bialskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie bialskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 14,4 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. bialski
  14,4
  Województwo
  10,5
  Cały kraj
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy1 448
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe138
 • 1 benzyna
 • 1 448 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 138 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 33 do 1 roku
 • 33
 • 13 2 lata
 • 13
 • 28 3 lata
 • 28
 • 85 4-5 lat
 • 85
 • 104 6-7 lat
 • 104
 • 268 8-9 lat
 • 268
 • 139 10-11 lat
 • 139
 • 387 12-15 lat
 • 387
 • 266 16-20 lat
 • 266
 • 124 21-25 lat
 • 124
 • 72 26-30 lat
 • 72
 • 68 31 lat i więcej
 • 68
 • 14,0 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie bialskim
 • powiat bialski
  14,0 lat
  Lubelskie
  14,6 lat
  Cała Polska
  12,6 lat
 • 7 221Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie bialskim
 • Motocykle w powiecie bialskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 65,7 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat bialski
  65,7
  woj. lubelskie
  50,2
  Cała Polska
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 45 do 1 roku
 • 45
 • 32 2 lata
 • 32
 • 35 3 lata
 • 35
 • 200 4-5 lat
 • 200
 • 125 6-7 lat
 • 125
 • 136 8-9 lat
 • 136
 • 180 10-11 lat
 • 180
 • 626 12-15 lat
 • 626
 • 728 16-20 lat
 • 728
 • 608 21-25 lat
 • 608
 • 834 26-30 lat
 • 834
 • 3 672 31 lat i więcej
 • 3 672
 • 26,6 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie bialskim
 • powiat bialski
  26,6 lat
  woj. lubelskie
  26,0 lat
  Cała Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 37 km  Będących pod zarządem gminy
 • 13 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 11 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie bialskim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 219,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat bialski
  219,7 km
  woj. lubelskie
  437,6 km
  Cały kraj
  591,9 km
 • 5,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  5,6 km
  Lubelskie
  5,3 km
  Kraj
  4,9 km
 • 22 Liczba licencji na taksówki
 • 22 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami