Kock w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie)

Kock - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Kock to miasto leżące w wschodniej Polsce. Należy do województwa lubelskiego, powiatu lubartowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Kock.
 • 3 231 Liczba mieszkańców
 • 16,8 km² Powierzchnia
 • 192,6 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 142 m n.p.m Wysokość
 • 1417 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 81 Numer kierunkowy
 • LLB Tablice rejestracyjne
 • Tomasz Futera Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 22.448051.6412 Współrzędne GPS
 • 0608064 TERYT (TERC)
 • 0956069 SIMC
Herb miasta Kock
Kock herb

Kock - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
21-150Poczta Kock

Kock - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Kocku)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Lubartowie (podlega pod: ZUS Oddział w Lublinie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.15-15.15, Wt: 7.15-15.15, Śr: 7.15-15.15, Cz: 7.15-15.15, Pt: 7.15-15.15

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Lipowa 6
21-100 Lubartów
Urząd Miejski w Kocku
(81) 859-10-04
(81) 859-10-59
ul. Jana Pawła II 29
21-150 Kock

Kock - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Kock jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 3 231, z czego 51,7% stanowią kobiety, a 48,3% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 8,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubelskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Kocka zawarli w 2020 roku 8 małżeństw, co odpowiada 2,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,2% mieszkańców Kocka jest stanu wolnego, 56,1% żyje w małżeństwie, 2,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,4% to wdowy/wdowcy.

  Kock ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -28. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -8,62 na 1000 mieszkańców Kocka. W 2020 roku urodziło się 22 dzieci, w tym 50,0% dziewczynek i 50,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 355 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,64 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 42,5% zgonów w Kocku spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,7% zgonów w Kocku były nowotwory, a 3,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Kocka przypada 15.39 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2020 roku zarejestrowano 21 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 37 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Kocka -16. W tym samym roku 3 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 3.

  62,2% mieszkańców Kocka jest w wieku produkcyjnym, 15,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Kocka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 231 Liczba mieszkańców
 • 1 670 Kobiety
 • 1 561 Mężczyźni
 • 51,7%
  48,3%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Kocku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Kocku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Kocku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Kocka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 42,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  42,3 lat
  Lubelskie
  42,4 lat
  Cały kraj
  42,0 lat
 • 44,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Kock, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Kocka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Kock, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Kock, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Kock, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,2% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  29,3%
  woj. lubelskie
  28,7%
  Polska
  28,8%
 • 22,5% Kobiety
  (Panny)
 • 36,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,1% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  56,1%
  Lubelskie
  56,4%
  Cały kraj
  55,8%
 • 55,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,4% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  11,3%
  woj. lubelskie
  10,4%
  Kraj
  9,6%
 • 18,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Kock
  2,7%
  Lubelskie
  3,9%
  Cały kraj
  5,0%
 • 2,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • Tutaj
  0,6%
  woj. lubelskie
  0,6%
  Polska
  0,8%
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Kocku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Kocku w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  2,5
  Lubelskie
  3,7
  Cały kraj
  3,8
 • 0,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  0,9
  woj. lubelskie
  1,3
  Polska
  1,3
 • 8 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Kocku w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Kocku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -28 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -8 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -20 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -8,62 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -8,6
  Lubelskie
  -4,4
  Cała Polska
  -3,2
 • Wykres - Przyrost naturalny w Kocku w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Kocku w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Kocku w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Kocku w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 22 Urodzenia żywe
 • 11 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 11 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,0%
  50,0%
 • 6,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  6,8
  Lubelskie
  8,6
  Kraj
  9,3
 • 36,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Kock
  36,4
  Województwo
  37,5
  Cały kraj
  39,9
 • 9 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9
 • 30 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 30
 • 87 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 87
 • 78 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 78
 • 34 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 34
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 355 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 296 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 411 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Kock
  3 355 g
  Lubelskie
  3 363 g
  Cały kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 10 Waga 4500g - 4999g
 • 10
 • 49 Waga 4000g - 4499g
 • 49
 • 258 Waga 3500g - 3999g
 • 258
 • 274 Waga 3000g - 3499g
 • 274
 • 101 Waga 2500g - 2999g
 • 101
 • 26 Waga 2000g - 2499g
 • 26
 • 12 Waga 1500g - 1999g
 • 12
 • 10 Waga 1000g - 1499g
 • 10
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,22 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,22
  woj. lubelskie
  1,27
  Cała Polska
  1,38
 • 0,60 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,60
  Województwo
  0,61
  Kraj
  0,67
 • 0,64 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,64
  woj. lubelskie
  0,66
  Cała Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w Kocku w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 50 Zgony
 • 19 Kobiety
  (Zgony)
 • 31 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 38,0%
  62,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 15,4 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  15,4
  Województwo
  13,0
  Polska
  12,5
 • 157,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Kock
  157,4
  woj. lubelskie
  151,1
  Cała Polska
  134,3
 • 4,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  4,1
  woj. lubelskie
  3,9
  Cały kraj
  3,6
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Kock
  3,8
  woj. lubelskie
  3,4
  Cały kraj
  3,4
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. lubelskie
  1,5
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie lubartowskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 42,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Kock
  42,5%
  Województwo
  43,4%
  Cała Polska
  39,4%
 • 22,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  22,7%
  Lubelskie
  22,8%
  Cała Polska
  26,5%
 • 3,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  3,7%
  Województwo
  4,0%
  Kraj
  6,6%
 • 0,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. lubelskie
  0,8
  Cały kraj
  9,9
 • 72,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Lubelskie
  72,1
  Cały kraj
  70,4
 • 244,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Kock
  244,9
  Województwo
  248,7
  Cały kraj
  283,2
 • 234,6 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Lubelskie
  234,6
  Cała Polska
  261,3
 • 458,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 465,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 450,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Kock
  458,3
  Lubelskie
  472,5
  Kraj
  421,0
 • 73,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 19,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 125,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Kock
  73,8
  Województwo
  80,8
  Cały kraj
  69,5
 • 24,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  24,3
  woj. lubelskie
  27,6
  Cała Polska
  35,1
 • 8,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  8,8
  woj. lubelskie
  6,2
  Cała Polska
  7,9
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,9%
  Województwo
  0,6%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 21 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 9 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 37 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 19 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 18 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -13 Saldo migracji
 • -8 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -5 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -16 Saldo migracji wewnętrznych
 • -10 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -6 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 3 Saldo migracji zagranicznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Kocku w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Kocku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 13,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Kock, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kock - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w Kocku oddano do użytku 3 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,93 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Kocku to 1 173 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 362 mieszkania. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Kocku to 6,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w Kocku to 135,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 93,01% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 89,68% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 84,14% mieszkań posiada łazienkę, 71,61% korzysta z centralnego ogrzewania, a 30,26% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu lubartowskiego.

  Powiat lubartowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Kocku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 173 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 362,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  362,30
  woj. lubelskie
  378,90
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 81,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Kock
  81,20 m2
  Województwo
  77,70 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 29,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  29,40 m2
  woj. lubelskie
  29,40 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,09 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,09
  Lubelskie
  3,86
  Cały kraj
  3,82
 • 2,76 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,76
  Lubelskie
  2,64
  Kraj
  2,55
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,68
  Województwo
  0,68
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Kocku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 3 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 0,93 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  0,93
  woj. lubelskie
  4,03
  Cała Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 18 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 6,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  6,00
  Województwo
  4,18
  Polska
  3,77
 • 5,56 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Miasto
  5,56
  Lubelskie
  16,85
  Cały kraj
  21,77
 • 405 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 135,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Miasto
  135,0 m2
  woj. lubelskie
  96,3 m2
  Kraj
  88,7 m2
 • 0,13 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  0,13 m2
  Województwo
  0,39 m2
  Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Kocku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 93,01% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  93,01%
  Lubelskie
  91,91%
  Polska
  96,97%
 • 89,68% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  89,68%
  Lubelskie
  85,47%
  Kraj
  94,01%
 • 84,14% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  84,14%
  Lubelskie
  83,02%
  Polska
  91,78%
 • 71,61% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Kock
  71,61%
  Województwo
  76,30%
  Polska
  83,08%
 • 30,26% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  30,26%
  Lubelskie
  46,14%
  Kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Kock - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W Kocku na 1000 mieszkańców pracuje 117osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 63,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 36,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Kocku wynosiło w 2020 roku 16,2% (18,0% wśród kobiet i 14,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Kocku wynosiło 4 369,45 PLN, co odpowiada 79.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Kocka 175 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 119 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -56.

  53,8% aktywnych zawodowo mieszkańców Kocka pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 18,5% w przemyśle i budownictwie, a 9,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Kocku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 117 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Kock
  117,0
  Województwo
  189,0
  Cały kraj
  252,0
 • 16,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 18,0% Kobiety
 • 14,7% Mężczyźni
 • Miasto
  16,2%
  Lubelskie
  8,2%
  Cały kraj
  6,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Kocku w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Kocku w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Kocku w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Kocku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 369 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 369 PLN
  Lubelskie
  4 915 PLN
  Kraj
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Kocku w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Kocku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 175 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 119 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -56 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,68 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Kocku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 53,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 53,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 54,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 18,5% Przemysł i budownictwo
 • 10,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 26,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 9,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 9,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 8,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 17,6% Pozostałe
 • 26,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Kocku w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Kocku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 378 Pracujący ogółem
 • 241 Kobiety
 • 137 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Kocku w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,2% W wieku produkcyjnym
 • 55,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Kock, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 60,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  60,8
  Województwo
  67,6
  Cała Polska
  68,0
 • 35,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  35,4
  Województwo
  38,2
  Polska
  37,5
 • 139,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Kock
  139,1
  Województwo
  129,5
  Polska
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 60,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Kock - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W Kocku w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 365 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 304 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 33 nowe podmioty, a 16 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (42) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (18) w roku 2019. W tym samym okresie najwięcej (31) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (13) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2015 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Kocku najwięcej (15) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (353) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,6% (6) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 29,9% (109) podmiotów, a 68,5% (250) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Kocku najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (32.2%) oraz Budownictwo (25.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 365 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 109 Przemysł i budownictwo
 • 250 Pozostała działalność
 • 33 Podmioty nowo zarejestrowane w Kocku w 2020 roku
 • 16 Podmioty wyrejestrowane w Kocku w 2020 roku
 • 304 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 353 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 353
 • 10 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 10
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 365 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 365
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 Spółdzielnie ogółem
 • 5
 • 4 Spółki handlowe ogółem
 • 4
 • 4  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 4
 • 15 Spółki cywilne ogółem
 • 15
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 304 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 98 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 98
 • 77 Budownictwo
 • 77
 • 28 Przetwórstwo przemysłowe
 • 28
 • 16 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 16
 • 15 Transport i gospodarka magazynowa
 • 15
 • 15 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 15
 • 11 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 11
 • 11 Pozostała działalność
 • 11
 • 8 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 8
 • 7 Informacja i komunikacja
 • 7
 • 6 Edukacja
 • 6
 • 5 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 5
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kock - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w Kocku stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 39 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 12,15 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Kocku wynosi 87,60% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa lubelskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Kocka najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,79 (wykrywalność 85%) oraz przeciwko mieniu - 3,19 (wykrywalność 66%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,16 (99%), o charakterze gospodarczym - 1,51 (79%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,35 (96%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Kocku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Kocka.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Kock, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 39 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 39
 • 25 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 25
 • 5 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 5
 • 7 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 7
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 10 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 10
 • 12,15 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  12,15
  Lubelskie
  13,81
  Kraj
  19,96
 • 7,79 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,79
  Lubelskie
  8,49
  Cała Polska
  12,25
 • 1,51 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,51
  Województwo
  2,78
  Cały kraj
  5,17
 • 2,16 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,16
  woj. lubelskie
  1,81
  Cała Polska
  1,73
 • 0,35 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Kock
  0,35
  Województwo
  0,34
  Polska
  0,37
 • 3,19 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Kock
  3,19
  Lubelskie
  5,14
  Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Kock, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  88%
  Województwo
  81%
  Kraj
  73%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Kock
  85%
  Lubelskie
  79%
  Polska
  65%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Kock
  80%
  Lubelskie
  75%
  Kraj
  82%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  100%
  Lubelskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Kock
  97%
  Województwo
  94%
  Polska
  87%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  66%
  woj. lubelskie
  65%
  Polska
  54%

Kock - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu Kocka wyniosła w 2020 roku 32,4 mln złotych, co daje 5,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 10% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu Kocka - 27.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10.3%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (7.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 5,3 mln złotych, czyli 16,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Kocka wyniosła w 2020 roku 40,6 mln złotych, co daje 6,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 24.4% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (43.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (10.7%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (7.3%). W budżecie Kocka wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 403 złotych na mieszkańca (6,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 3,5 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 3,9%.
 • Wydatki budżetu w Kocku według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Kocka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Kock, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Kocka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  28,8 mln

  4,3 tys(100%)

  24,1 mln

  3,6 tys(100%)

  23,1 mln

  3,5 tys(100%)

  24,8 mln

  3,8 tys(100%)

  31,5 mln

  4,9 tys(100%)

  33,9 mln

  5,3 tys(100%)

  36,0 mln

  5,6 tys(100%)

  32,4 mln

  5,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  7,3 mln

  2,1 tys(25.4%)

  7,7 mln

  2,3 tys(32.1%)

  7,9 mln

  2,4 tys(34.4%)

  7,9 mln

  2,3 tys(31.7%)

  8,9 mln

  2,6 tys(28.1%)

  9,8 mln

  3,0 tys(28.9%)

  9,6 mln

  2,9 tys(26.5%)

  8,8 mln

  2,7 tys(27.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,9 mln

  556(6.6%)

  1,5 mln

  435(6.1%)

  1,4 mln

  406(5.9%)

  1,5 mln

  460(6.2%)

  1,6 mln

  490(5.2%)

  2,2 mln

  662(6.5%)

  4,5 mln

  1,4 tys(12.4%)

  3,3 mln

  1,0 tys(10.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,4 mln

  1,3 tys(15.3%)

  4,3 mln

  1,3 tys(18%)

  4,5 mln

  1,3 tys(19.5%)

  9,1 mln

  2,7 tys(36.7%)

  2,0 mln

  613(6.5%)

  2,0 mln

  612(6%)

  2,2 mln

  669(6.1%)

  2,5 mln

  773(7.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,6 mln

  774(9.2%)

  1,9 mln

  564(7.9%)

  1,9 mln

  578(8.4%)

  2,0 mln

  602(8.2%)

  2,3 mln

  703(7.4%)

  3,1 mln

  926(9%)

  2,7 mln

  830(7.5%)

  2,5 mln

  763(7.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  8,7 mln

  2,6 tys(30.3%)

  4,5 mln

  1,3 tys(18.5%)

  4,5 mln

  1,3 tys(19.7%)

  1,7 mln

  509(6.9%)

  5,0 mln

  1,5 tys(15.8%)

  2,1 mln

  644(6.3%)

  3,7 mln

  1,1 tys(10.4%)

  2,3 mln

  723(7.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  542,9 tys

  159(1.9%)

  911,0 tys

  269(3.8%)

  542,6 tys

  161(2.4%)

  572,2 tys

  170(2.3%)

  1,4 mln

  428(4.5%)

  573,7 tys

  173(1.7%)

  1,4 mln

  421(3.8%)

  1,1 mln

  326(3.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,3 mln

  387(4.6%)

  1,4 mln

  405(5.7%)

  511,9 tys

  152(2.2%)

  406,1 tys

  121(1.6%)

  544,0 tys

  163(1.7%)

  326,8 tys

  98,6(1%)

  388,6 tys

  119(1.1%)

  1,0 mln

  318(3.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  531,5 tys

  156(1.8%)

  519,6 tys

  153(2.2%)

  492,9 tys

  146(2.1%)

  488,4 tys

  145(2%)

  458,3 tys

  137(1.5%)

  400,3 tys

  121(1.2%)

  402,2 tys

  123(1.1%)

  384,2 tys

  119(1.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  334,9 tys

  98,2(1.2%)

  283,1 tys

  83,5(1.2%)

  193,4 tys

  57,3(0.8%)

  152,7 tys

  45,5(0.6%)

  202,2 tys

  60,5(0.6%)

  269,7 tys

  81,4(0.8%)

  356,8 tys

  109(1%)

  330,8 tys

  102(1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  229,1 tys

  67,1(0.8%)

  201,2 tys

  59,4(0.8%)

  241,2 tys

  71,5(1%)

  218,1 tys

  65,0(0.9%)

  211,2 tys

  63,2(0.7%)

  318,7 tys

  96,1(0.9%)

  580,4 tys

  177(1.6%)

  215,4 tys

  66,5(0.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  111,3 tys

  32,6(0.4%)

  55,3 tys

  16,3(0.2%)

  267,4 tys

  79,3(1.2%)

  93,0 tys

  27,7(0.4%)

  126,9 tys

  38,0(0.4%)

  1,6 mln

  495(4.8%)

  422,5 tys

  129(1.2%)

  163,3 tys

  50,4(0.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  155,7 tys

  45,6(0.5%)

  134,4 tys

  39,6(0.6%)

  29,2 tys

  8,7(0.1%)

  30,0 tys

  8,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,7 mln

  811(7.9%)

  110,4 tys

  33,7(0.3%)

  149,4 tys

  46,2(0.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  67,3 tys

  19,7(0.2%)

  234,8 tys

  69,3(1%)

  73,9 tys

  21,9(0.3%)

  114,7 tys

  34,2(0.5%)

  108,2 tys

  32,4(0.3%)

  144,8 tys

  43,7(0.4%)

  226,4 tys

  69,2(0.6%)

  146,3 tys

  45,2(0.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  243,1 tys

  71,2(0.8%)

  236,9 tys

  69,9(1%)

  144,6 tys

  42,9(0.6%)

  110,4 tys

  32,9(0.4%)

  92,5 tys

  27,7(0.3%)

  103,9 tys

  31,4(0.3%)

  137,8 tys

  42,1(0.4%)

  102,4 tys

  31,6(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  1,8 tys

  0,5(0%)

  63,8 tys

  18,8(0.3%)

  81,6 tys

  24,2(0.4%)

  9,1 tys

  2,7(0%)

  2,1 tys

  0,6(0%)

  84,3 tys

  25,4(0.2%)

  76,0 tys

  23,2(0.2%)

  73,5 tys

  22,7(0.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  127,7 tys

  37,4(0.4%)

  122,5 tys

  36,1(0.5%)

  135,3 tys

  40,1(0.6%)

  195,4 tys

  58,2(0.8%)

  129,9 tys

  38,9(0.4%)

  122,4 tys

  36,9(0.4%)

  100,9 tys

  30,8(0.3%)

  58,5 tys

  18,1(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  6,9 tys

  2,0(0%)

  5,1 tys

  1,5(0%)

  41,5 tys

  12,3(0.2%)

  56,3 tys

  16,8(0.2%)

  111,5 tys

  33,4(0.4%)

  58,9 tys

  17,8(0.2%)

  95,4 tys

  29,1(0.3%)

  12,7 tys

  3,9(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  141,6 tys

  41,5(0.5%)

  43,2 tys

  12,8(0.2%)

  39,6 tys

  11,8(0.2%)

  98,6 tys

  29,4(0.4%)

  15,8 tys

  4,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  2,0 tys

  0,6(0%)

  1 000

  0,3(0%)

  1 000

  0,3(0%)

  200

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  27,7 tys

  8,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,6(0%)

  4,8 tys

  1,5(0%)

  2,8 tys

  0,8(0%)

  635,2 tys

  194(1.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  2,6 tys

  0,8(0%)

  3,2 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Kocku według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Kocka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Kock, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Kocka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  28,5 mln

  4,3 tys(100%)

  24,0 mln

  3,6 tys(100%)

  24,4 mln

  3,7 tys(100%)

  26,9 mln

  4,1 tys(100%)

  29,7 mln

  4,6 tys(100%)

  33,1 mln

  5,1 tys(100%)

  33,0 mln

  5,2 tys(100%)

  40,6 mln

  6,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  11,0 mln

  3,2 tys(38.7%)

  11,2 mln

  3,3 tys(46.5%)

  11,6 mln

  3,5 tys(47.7%)

  11,9 mln

  3,6 tys(44.4%)

  12,1 mln

  3,6 tys(40.9%)

  12,5 mln

  3,8 tys(37.7%)

  12,9 mln

  3,9 tys(39%)

  17,6 mln

  5,4 tys(43.3%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  3,1 mln

  914(10.9%)

  3,2 mln

  948(13.4%)

  3,2 mln

  956(13.2%)

  3,4 mln

  1,0 tys(12.6%)

  3,7 mln

  1,1 tys(12.3%)

  4,0 mln

  1,2 tys(12.2%)

  4,2 mln

  1,3 tys(12.8%)

  4,3 mln

  1,3 tys(10.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,5 mln

  440(5.3%)

  907,8 tys

  268(3.8%)

  820,7 tys

  243(3.4%)

  809,0 tys

  241(3%)

  843,0 tys

  252(2.8%)

  1,4 mln

  424(4.2%)

  1,4 mln

  414(4.1%)

  3,0 mln

  917(7.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,5 mln

  1,6 tys(19.2%)

  2,3 mln

  693(9.8%)

  1,8 mln

  538(7.4%)

  151,9 tys

  45,2(0.6%)

  997,3 tys

  298(3.4%)

  561,9 tys

  169(1.7%)

  1,2 mln

  375(3.7%)

  1,3 mln

  412(3.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,8 mln

  1,1 tys(13.5%)

  3,7 mln

  1,1 tys(15.4%)

  3,8 mln

  1,1 tys(15.5%)

  8,4 mln

  2,5 tys(31.2%)

  1,3 mln

  384(4.3%)

  1,2 mln

  351(3.5%)

  1,2 mln

  366(3.6%)

  1,3 mln

  399(3.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  191,2 tys

  56,0(0.7%)

  796,8 tys

  235(3.3%)

  842,7 tys

  250(3.5%)

  829,7 tys

  247(3.1%)

  1,2 mln

  350(3.9%)

  1,4 mln

  420(4.2%)

  1,5 mln

  464(4.6%)

  1,1 mln

  350(2.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  823,5 tys

  241(2.9%)

  250,1 tys

  73,8(1%)

  894,5 tys

  265(3.7%)

  320,2 tys

  95,4(1.2%)

  309,0 tys

  92,5(1%)

  305,8 tys

  92,2(0.9%)

  382,2 tys

  117(1.2%)

  874,0 tys

  270(2.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  342,0 tys

  100(1.2%)

  363,7 tys

  107(1.5%)

  386,8 tys

  115(1.6%)

  365,3 tys

  109(1.4%)

  396,9 tys

  119(1.3%)

  402,3 tys

  121(1.2%)

  465,9 tys

  142(1.4%)

  451,7 tys

  140(1.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  199,4 tys

  59,1(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  410,0 tys

  127(1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  447,6 tys

  131(1.6%)

  418,1 tys

  123(1.7%)

  312,2 tys

  92,6(1.3%)

  279,4 tys

  83,2(1%)

  293,8 tys

  87,9(1%)

  1,3 mln

  406(4.1%)

  515,2 tys

  157(1.6%)

  320,0 tys

  98,8(0.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  834,7 tys

  245(2.9%)

  266,2 tys

  78,6(1.1%)

  77,5 tys

  23,0(0.3%)

  95,7 tys

  28,5(0.4%)

  120,8 tys

  36,1(0.4%)

  579,4 tys

  175(1.7%)

  407,5 tys

  124(1.2%)

  302,2 tys

  93,3(0.7%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,0 tys

  56,5(0.6%)

  250,0 tys

  77,2(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  776,6 tys

  228(2.7%)

  344,5 tys

  102(1.4%)

  306,4 tys

  90,9(1.3%)

  295,0 tys

  87,9(1.1%)

  266,5 tys

  79,8(0.9%)

  215,3 tys

  64,9(0.6%)

  197,5 tys

  60,3(0.6%)

  179,8 tys

  55,5(0.4%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  1,8 tys

  0,5(0%)

  63,8 tys

  18,8(0.3%)

  81,6 tys

  24,2(0.3%)

  9,1 tys

  2,7(0%)

  2,1 tys

  0,6(0%)

  84,3 tys

  25,4(0.3%)

  76,0 tys

  23,2(0.2%)

  73,5 tys

  22,7(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  60,5 tys

  17,9(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,2 tys

  1,6(0%)

  5,4 tys

  1,6(0%)

  1,4 tys

  0,4(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  139,4 tys

  40,8(0.5%)

  118,4 tys

  34,9(0.5%)

  25,9 tys

  7,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 mln

  332(3.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  2,0 tys

  0,6(0%)

  1 000

  0,3(0%)

  1 000

  0,3(0%)

  200

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,5(0%)

  385

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,0 tys

  2,4(0%)

  42,5 tys

  12,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  107,9 tys

  32,5(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Kock - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 724 mieszkańców Kocka jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 359 kobiet oraz 365 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 10,2% średnie ogólnokształcące, a 15,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,2% mieszkańców Kocka, gimnazjalnym 6,0%, natomiast 28,3% podstawowym ukończonym. 2,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa lubelskiego mieszkańcy Kocka mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Kocku największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (29,4%) oraz zasadnicze zawodowe (16,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,4%) oraz podstawowe ukończone (27,1%).

  W roku 2018 w Kocku mieściły się 2 przedszkola, w których do 7 oddziałów uczęszczało 136 dzieci (58 dziewczynek oraz 78 chłopców). Dostępnych było 170 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Kocku mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 125 dzieci (70 dziewczynek oraz 55 chłopców). Dostępnych było 120 miejsc.

  13,7% mieszkańców Kocka w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (13,4% wśród dziewczynek i 14,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 989 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,54 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 20 oddziałach uczyło się 356 uczniów (188 kobiet oraz 168 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Kocku placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 14 oddziałach uczyło się 317 uczniów (153 kobiety oraz 164 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,5% ludności (27,3% wśród dziewczynek i 29,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 135,88.

  W Kocku znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 3 oddziałach uczyło się 44 uczniów (24 kobiety oraz 20 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 22 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Kocku placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 6 oddziałach uczyło się 152 uczniów (90 kobiet oraz 62 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 55 absolwentów.

  W Kocku znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 2 oddziałach uczyło się 44 uczniów (11 kobiet oraz 33 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,3% mieszkańców (18,7% wśród dziewczyn i 15,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 14,7 uczniów. 22,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,5% mieszkańców Kocka w wieku potencjalnej nauki (27,3% kobiet i 29,6% mężczyzn).

 • 12,3% Wykształcenie wyższe
 • Kock
  12,3%
  woj. lubelskie
  17,0%
  Polska
  17,9%
 • 14,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 29,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  29,0%
  Województwo
  33,2%
  Kraj
  33,3%
 • 31,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 26,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,9%
  Województwo
  3,1%
  Cała Polska
  2,7%
 • 4,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Kock
  10,2%
  woj. lubelskie
  11,7%
  Polska
  12,4%
 • 13,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Kock
  15,9%
  Województwo
  18,4%
  Cały kraj
  18,1%
 • 14,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 17,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  22,2%
  Lubelskie
  20,3%
  Cały kraj
  22,9%
 • 16,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  6,0%
  Lubelskie
  5,6%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 28,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  28,3%
  woj. lubelskie
  22,1%
  Polska
  19,3%
 • 29,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 27,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Kock
  2,1%
  Województwo
  2,0%
  Cała Polska
  1,4%
 • 2,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Kocku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 989 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Kock
  989,0
  woj. lubelskie
  844,0
  Kraj
  873,0
 • 0,54 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Kock
  0,54
  Lubelskie
  1,01
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 7 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 170 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Kock) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 136 Dzieci
 • 58 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 78 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 42,6%
  57,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 12 2 lata i mniej
 • 12
 • 28 3 lata
 • 28
 • 25 4 lata
 • 25
 • 38 5 lata
 • 38
 • 33 6 lat
 • 33
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 13 3 lata
 • 13
 • 14 4 lata
 • 14
 • 13 5 lata
 • 13
 • 14 6 lat
 • 14
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 15 3 lata
 • 15
 • 11 4 lata
 • 11
 • 25 5 lata
 • 25
 • 19 6 lat
 • 19
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Kocku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kocku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Niepubliczne Przedszkole
  Niepubliczne
  ul. Marcina Stępnia 6
  21-150 Kock
  ---
 • Szkoły podstawowe w Kocku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Kock) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 20 Oddziały
 • 356 Uczniowie
 • 188 Kobiety
  (uczniowie)
 • 168 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 52,8%
  47,2%
 • 43 Uczniowie w 1 klasie
 • 20 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 23 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 40 Absolwenci 2016
 • 25 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 15 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 17,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Kock
  17,8
  Województwo
  15,8
  Kraj
  17,3
 •  
 • 135,88 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Kock
  135,88
  Województwo
  93,78
  Cała Polska
  95,46
 • 135,88 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  135,88
  woj. lubelskie
  92,63
  Kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Kock) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Kock) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Kocku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kocku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Kocku (im. Gen. Fr. Kleeberga)
  Publiczna
  81 859-10-65
  81 859-10-65
  ul. Przechodnia 11
  21-150 Kock
  13253-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Kocku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Kock) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 2 Oddziały
 • 30 Uczniowie
 • 20 Kobiety
  (uczniowie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 66,7%
  33,3%
 • 18 Absolwenci
 • 13 Kobiety
  (absolwenci)
 • 5 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 1 Oddziały
 • 14 Uczniowie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 28,6%
  71,4%
 • 9 Absolwenci
 • 2 Kobiety
  (absolwenci)
 • 7 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 14,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Kock
  14,7
  Województwo
  25,7
  Kraj
  26,2
 •  
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Kock) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 2 Oddziały
 • 44 Uczniowie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie)
 • 33 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 25,0%
  75,0%
 • 24 Uczniowie w 1 klasie
 • 9 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 15 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 22,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  22,0
  Województwo
  17,7
  Polska
  17,9
 •  
 •  
 • 116 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 86 angielski
 • 30 niemiecki
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Kocku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kocku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Stępnia (Marcin Stępień)
  Publiczne
  81 859-10-33
  81 859-10-33
  ul. Warszawska 41
  21-150 Kock
  373-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1
  Publiczna
  81 859-10-33
  81 859-10-33
  ul. Warszawska 41
  21-150 Kock
  361-
  I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  81 859-10-33
  81 859-10-33
  ul. Warszawska 41
  21-150 Kock
  343-
  Technikum Zawodowe
  Publiczne
  81 859-10-33
  81 859-10-33
  ul. Warszawska 41
  21-150 Kock
  ---
  Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Filia w Kocku
  Niepubliczne
  81 859-10-97
  81 859-21-08
  ul. Zaszkolna 1
  21-150 Kock
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Kocku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 13,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 29,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Kock, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Kock, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Kock, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kock - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Kocku

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2020 roku):
  • inne obiekty hotelowe: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Kocku w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Kocku
  (Źródło: GUS, 2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w Kocku: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 0).  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 38 (uczestnicy: 2 000)
  • wystawy: 5 (uczestnicy: 200)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 150)
  • koncerty: 5 (uczestnicy: 500)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 5 (uczestnicy: 100)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 20 (uczestnicy: 1 000)
  • konkursy: 1 (uczestnicy: 50)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 80)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 30)
  • teatralne: 1 (członkowie: 10)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 25)
  • inne: 1 (członkowie: 15)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • plastyczne: 1
  • ceramiczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 70)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 50)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 20)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2020 w Kocku działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 434 zwiedzających, co daje 1 336 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2020 w Kocku działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 15 498 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 18 423 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Kocku działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 38 członków. Zarejestrowano 161 ćwiczących (mężczyźni: 97, kobiety: 64, chłopcy do lat 18: 65, dziewczęta do lat 18: 61). Aktywnych było 6 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (4), instruktora sportowego (5) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Kocku w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Kocku
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Kocka znajduje się 21 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Kocku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 1779 - 1782 (ul. Plac Anny Jabłonowskiej 15)dnia 1938-07-28, wykaz dokumentów: brak numeru z 1938-07-28; Nr.Kl.V-0a/42/56 z 1956-01-01; A/694 z 1975-08-13
  • Cmentarz rzymsko-katolicki (data nieznana)dnia 1938-07-28, wykaz dokumentów: brak numeru z 1938-07-28; Nr.Kl.V-0a/42/56 z 1956-01-01; A/694 z 1975-08-13
  • Zespół - kościół z 2. poł. XVIII w. (ul. Lubartowska 4)dnia 1938-07-28, wykaz dokumentów: brak numeru z 1938-07-28; Nr.Kl.V-0a/42/56 z 1956-01-01; A/694 z 1975-08-13
  • Mur/ogrodzenie z końca XVIII w.dnia 1938-07-28, wykaz dokumentów: brak numeru z 1938-07-28; Nr.Kl.V-0a/47/56 z 1956-06-06; A/694 z 1975-08-13
  • Dzwonnica z 1780 r. (ul. Plac Anny Jabłonowskiej 15)dnia 1956-01-01, wykaz dokumentów: Nr.Kl.V-0a/42/56 z 1956-01-01; A/694 z 1975-08-13
  • Dzwonnica z 1780 r. (ul. Plac Anny Jabłonowskiej 15)dnia 1956-01-01, wykaz dokumentów: Nr.Kl.V-0a/42/56 z 1956-01-01; A/694 z 1975-08-13
  • Mur/ogrodzenie z XVIII w.dnia 1956-05-28, wykaz dokumentów: Nr.Kl.V-0a/42/56 z 1956-05-28; A/606 z 1972-06-05
  • Pałac z XVI w. (ul. Tadeusza Kościuszki 1A)dnia 1956-05-28, wykaz dokumentów: Nr.Kl.V-0a/42/56 z 1956-05-28; A/606 z 1972-06-05; brak numeru z 1976-02-13
  • Most z końca XVIII w.dnia 1956-05-28, wykaz dokumentów: Nr.Kl.V-0a/42/56 z 1956-05-28; A/606 z 1972-06-05; brak numeru z 1976-02-13
  • Most (data nieznana)dnia 1956-05-28, wykaz dokumentów: Nr.Kl.V-0a/42/56 z 1956-05-28; A/606 z 1972-06-05; brak numeru z 1976-02-13
  • Zespół - pałac z XVI w.dnia 1956-05-28, wykaz dokumentów: Nr.Kl.V-0a/42/56 z 1956-05-28; Nr.Kl.V-0a/49/56 z 1956-06-05; A/606 z 1972-06-05; brak numeru z 1976-02-13
  • Park z końca XVIII w.dnia 1956-05-28, wykaz dokumentów: Nr.Kl.V-0a/42/56 z 1956-05-28; Nr.Kl.V-0a/49/56 z 1956-06-05; A/606 z 1972-06-05; brak numeru z 1976-02-13
  • Plebania z 2. poł. XIX w. (ul. Plac Anny Jabłonowskiej 15C)dnia 1956-06-06, wykaz dokumentów: Nr.Kl.V-0a/47/56 z 1956-06-06; A/694 z 1975-08-13
  • Zespół - folwark z XVI w. (ul. Tadeusza Kościuszki 1)dnia 1972-06-05, wykaz dokumentów: A/606 z 1972-06-05
  • Stajnia z XIX w. (ul. Tadeusza Kościuszki 1D)dnia 1972-06-05, wykaz dokumentów: A/606 z 1972-06-05; brak numeru z 1976-02-13
  • Oficyna gospodarcza z 2. poł. XVIII w. (ul. Tadeusza Kościuszki 1C)dnia 1972-06-05, wykaz dokumentów: A/606 z 1972-06-05; brak numeru z 1976-02-13
  • Mur oporowy (data nieznana)dnia 1972-06-05, wykaz dokumentów: A/606 z 1972-06-05; brak numeru z 1976-02-13
  • Założenie urbanistyczne z XV - XVIIIdnia 1972-11-17, wykaz dokumentów: A/643 z 1972-11-17
  • Kanonia z 1779 - 1782 (ul. Plac Anny Jabłonowskiej 15B)dnia 1975-08-13, wykaz dokumentów: A/694 z 1975-08-13
  • Organistówka z pocz. XX w. (ul. Lubartowska 4)dnia 1975-08-13, wykaz dokumentów: A/694 z 1975-08-13
  • Inny budynek mieszkalny z 1779 - 1782 (ul. Plac Anny Jabłonowskiej 13)dnia 1975-08-13, wykaz dokumentów: A/694 z 1975-08-13
 • Formy ochrony przyrody w Kocku
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Kocka znajdują się 4 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Kocku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Annówka - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar chroniony ze względu na wyróżniający się krajobraz rozległego kompleksu leśnego zróżnicowanego fitosocjologicznie wartościowe ze względu na możliwość zaspokojenia potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem a także pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych., Data ustanowienia: 1990-01-01, Powierzchnia: 2069.0 ha
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Pradolina Wieprza - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar Chronionego Krajobrazu "Pradolina Wieprza" Jego powierzchnia wynosi 33 159 ha. Łączy się z doliną Wisły. Ma znaczenie jako korytarz ekologiczny.leży w północnej części województwa lubelskiego obejmując dolinę rzeki Wieprz o silnie zmeandrowanym korycie. Warunki takie sprzyjają występowania rzdkich gatunkóe roślin i zwierząt. - żówia błotnego oraz licznych gat. ptaków: derkacza brodźca piskliwego krwawodzioba., Data ustanowienia: 1990-01-01, Powierzchnia: 33159.0 ha
  • Kasia - Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2007-08-22, Opis granicy: rośnie na prywatnym gruncie ornym Leszka Bilskiego obręb ewidencyjny Kock Rolny
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1987-11-21, Opis granicy: na terenie zespołu pałacowo parkowego w Kocku obecnie dom pomocy społecznej obręb ewidencyjny: Kock miasto

Kock - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z lat 2010 - 2020 w wyniku 17 wypadków drogowych w Kocku odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 23 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 525,0 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 61,8 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2020 roku w Kocku znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 3 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 3 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu lubartowskiego.

  Powiat lubartowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Kocku
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 17 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2020)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2020)
 • 23 Ranni
  (lata 2010 - 2020)
 • 17 Lekko ranni
 • 6 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Kocku w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 525,02 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2020)
 • Miasto
  525,0
  woj. lubelskie
  724,8
  Kraj
  971,2
 • 61,77 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2020)
 • Miasto
  61,8
  Województwo
  106,0
  Kraj
  92,2
 • 710,32 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2020)
 • Tutaj
  710,3
  woj. lubelskie
  844,5
  Cały kraj
  1 176,3
 • 11,76 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2020)
 • Tutaj
  11,8
  woj. lubelskie
  14,6
  Cała Polska
  9,5
 • 135,29 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2020)
 • Miasto
  135,3
  Województwo
  116,5
  Kraj
  121,1
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 3 Liczba licencji na taksówki
 • 3 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Kock przechodzą 4 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • S19droga ekspresowa S19( Kock - Bykowszczyzna - Lublin - Sokołów Małopolski - Jasionka - Nowa Wieś - Rzeszów)
  • DK 19droga krajowa nr 19(granica (Białoruś) - Kuźnica - Popławce - Zadworzany - Sokółka - Wierzchłowce - Podjanowszczyzna - Moczalnia Stara - Straż - Czarna Białostocka - Horodnianka - Wasilków - Sochonie - Jurowce - Sielachowskie - Białystok - Kuriany - Zwierki - Kucharówka - Zabłudów - Koźliki - Laszki - Ryboły - Chraboły - Haćki - Proniewicze - Bielsk Podlaski - Piliki - Knorydy - Boćki - Andryjanki - Wojeniec - Dziadkowice - Wierciń Duży - Leszczka - Siemiatycze - Turna Mała - Kózki - Chlebczyn - Sarnaki - Platerów - Ostromęczyn - Puczyce-Kolonia - Woźniki - Łosice - Mszanna - Kopce - Mostów - Łukowisko - Międzyrzec Podlaski - Rzeczyca - Rudnik - Kąkolewnica - Żakowola Poprzeczna - Żakowola Radzyńska - Turów - Bedlno Radzyńskie - Białka - Radzyń Podlaski - Borki - Kock - Bykowszczyzna - Firlej - Lubartów - Łucka-Kolonia - Trzciniec - Niemce - Leonów - Ciecierzyn - Elizówka - Lublin - Konopnica - Zemborzyce Tereszyńskie - Trojaczkowice - Strzeżkowice Duże - Niedrzwica Duża - Niedrzwica Kościelna Druga - Niedrzwica Kościelna - Sobieszczany-Kolonia - Wilkołaz - Zdrapy - Rudnik Szlachecki - Pułankowice - Kraśnik - Stróża - Słodków Pierwszy - Polichna - Modliborzyce - Janówek - Borownica - Janów Lubelski - Gierlachy - Łążek Ordynacki - Domostawa - Katy - Ździary - Podborek - Zarzecze - Nisko - Nowosielec - Jeżowe - Błonie - Kamień - Sokołów Małopolski - Nienadówka - Stobierna - Jasionka - Nowa Wieś - Trzebownisko - Rzeszów - Boguchwała - Lutoryż - Zarzecze - Babica - Wyżne - Połomia - Baryczka - Małówka - Niebylec - Jawornik - Lutcza - Domaradz - Jasienica Rosielna - Iskrzynia - Krościenko Wyżne - Pustyny - Łężany - Miejsce Piastowe - Rogi - Równe - Zboiska - Dukla - Lipowica - Nowa Wieś - Trzciana - Tylawa - Barwinek - granica (Słowacja))
  • DK 48droga krajowa nr 48(Tomaszów Mazowiecki - Spała - Inowłódź - Studzianna - Poświętne - Małoszyce - Brudzewice - Ossa - Kamienna Wola - Odrzywół - Klwów - Potworów - Długie - Kacperków - Olszowa - Grzmiąca - Wyśmierzyce - Białobrzegi - Stromiec - Ksawerów - Dobieszyn - Sielce - Miejska Dąbrowa - Głowaczów - Brzóza - Sewerynów - Łuczynów - Kozienice - Janików - Brzeźnica - Stare Słowiki - Nowe Słowiki - Mozolice Duże - Sieciechów - Opactwo - Nagórnik - Zajezierze - Dęblin - Moszczanka - Wola Blizocka - Przytoczno - Krępa - Stoczek Kocki - Poizdów - Kock)
  • DW 808droga wojewódzka nr 808(Łuków - Świderki - Helenów - Bystrzyca - Wojcieszków - Hordzież - Serokomla - Annopol - Kock)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Kocku istnieje 41 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. 27 Wołyńskiej Dywizji AK

  ul. 3 Maja

  ul. Adama Mickiewicza

  pl. Anny Jabłonowskiej

  ul. Apteczna

  ul. Ariańska

  ul. Berka Joselewicza

  ul. Biskupów Płockich

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Cmentarna

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Hugo Kołłątaja

  ul. Jana Firleja

  ul. Jana Pawła II

  ul. Józefa Piłsudskiego

  ul. Kolonia Kock

  ul. Lubartowska

  ul. Ludwika Osińskiego

  ul. Marcina Stępnia

  ul. Ogrodowa

  ul. Pocztowa

  ul. Pogodna

  ul. Polna

  ul. Polskiego Czerwonego Krzyża

  ul. Poprzeczna

  ul. Przechodnia

  ul. Radzyńska

  ul. Sportowa

  ul. Stodolna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Warszawska

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Władysława Jagiełły

  ul. Zastodolna

  ul. Zaszkolna

  ul. Zaułek Napoleona Ordy

  ul. gen. Kleeberga

  ul. gen. Kruka

  ul. Łukowska

  ul. Świętego Jana Chrzciciela