Szamocin w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Szamocin - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Szamocin to miasto leżące w środkowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu chodzieskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Szamocin.
 • 3 903 Liczba mieszkańców
 • 4,7 km² Powierzchnia
 • 835,8 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1748 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 67 Numer kierunkowy
 • PCH Tablice rejestracyjne
 • Eugeniusz Wiktor Kucner Burmistrz miasta
Szamocin na mapie
Identyfikatory
 • 17.124653.0299 Współrzędne GPS
 • 3001054 TERYT (TERC)
 • 0967096 SIMC
Herb miasta Szamocin
Szamocin herb

Jak Szamocin wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Szamocin na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Szamocin wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Szamocin plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
17Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
34Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
42Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
47Miasta w Polsce z najdłuszymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
55Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
56Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
71Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
73Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
74Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
79Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
81Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
87Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
92Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
128Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
140Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
155Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
155Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2021 roku
166Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
184Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
190Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
194Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
203Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
212Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności

Szamocin - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
64-820Poczta Szamocin

Szamocin - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Szamocinie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Chodzieży (podlega pod: ZUS Oddział w Pile)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Mostowa 2
64-800 Chodzież
Urząd Miasta i Gminy Szamocin
(67) 284-80-03 12
(67) 284-80-65
Plac Wolności 19
64-820 Szamocin

Szamocin - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Szamocin jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 3 903, z czego 51,4% stanowią kobiety, a 48,6% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 8,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Szamocina zawarli w 2022 roku 18 małżeństw, co odpowiada 4,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,0% mieszkańców Szamocina jest stanu wolnego, 54,0% żyje w małżeństwie, 7,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,0% to wdowy/wdowcy.

  Szamocin ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -2. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,51 na 1000 mieszkańców Szamocina. W 2022 roku urodziło się 40 dzieci, w tym 55,0% dziewczynek i 45,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 436 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,62 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 27,1% zgonów w Szamocinie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,2% zgonów w Szamocinie były nowotwory, a 5,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Szamocina przypada 10.67 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 32 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 54 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Szamocina -22. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  61,3% mieszkańców Szamocina jest w wieku produkcyjnym, 17,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Szamocina
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 903 Liczba mieszkańców
 • 2 008 Kobiety
 • 1 895 Mężczyźni
 • 51,4%
  48,6%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Szamocinie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Szamocinie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Szamocinie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Szamocina
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  41,0 lat
  Województwo
  41,1 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 42,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Szamocin, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Szamocina
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Szamocin,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Szamocin,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Szamocin,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,0% Kawalerowie/Panny
 • Szamocin
  30,0%
  Województwo
  29,8%
  Cała Polska
  29,1%
 • 25,0% Kobiety
  (Panny)
 • 35,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,0% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  54,0%
  woj. wielkopolskie
  54,7%
  Polska
  54,0%
 • 53,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,0% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  9,0%
  Wielkopolskie
  8,3%
  Cała Polska
  8,5%
 • 14,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Szamocin
  7,0%
  Województwo
  7,0%
  Cała Polska
  7,6%
 • 7,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Szamocin
  0,0%
  woj. wielkopolskie
  0,2%
  Kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Szamocinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Szamocinie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Szamocin
  4,6
  Wielkopolskie
  4,2
  Kraj
  4,1
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,5
  Wielkopolskie
  1,4
  Kraj
  1,6
 • 18 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Szamocinie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Szamocinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -2 Przyrost naturalny w roku 2022
 • 1 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -3 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,51 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -0,5
  Wielkopolskie
  -2,2
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Szamocinie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Szamocinie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Szamocinie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Szamocinie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 40 Urodzenia żywe
 • 22 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 18 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 55,0%
  45,0%
 • 10,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,2
  Wielkopolskie
  8,7
  Cały kraj
  8,1
 • 32,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  32,6
  Wielkopolskie
  37,1
  Cały kraj
  35,1
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 47 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 47
 • 110 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 110
 • 54 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 54
 • 32 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 3 436 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 421 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 453 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Szamocin
  3 436 g
  Województwo
  3 392 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 26 Waga 4000g - 4499g
 • 26
 • 127 Waga 3500g - 3999g
 • 127
 • 117 Waga 3000g - 3499g
 • 117
 • 49 Waga 2500g - 2999g
 • 49
 • 9 Waga 2000g - 2499g
 • 9
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 1,28 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Szamocin
  1,28
  woj. wielkopolskie
  1,33
  Kraj
  1,26
 • 0,69 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,69
  woj. wielkopolskie
  0,65
  Kraj
  0,61
 • 0,62 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Szamocin
  0,62
  woj. wielkopolskie
  0,80
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Szamocinie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 42 Zgony
 • 21 Kobiety
  (Zgony)
 • 21 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,0%
  50,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 10,7 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,7
  woj. wielkopolskie
  10,9
  Cała Polska
  11,9
 • 160,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  160,9
  Wielkopolskie
  124,8
  Cały kraj
  147,0
 • 8,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  8,8
  Wielkopolskie
  3,5
  Polska
  3,8
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,6
  Wielkopolskie
  2,9
  Polska
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Wielkopolskie
  1,1
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie chodzieskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  27,1%
  woj. wielkopolskie
  27,5%
  Cała Polska
  34,8%
 • 21,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  21,2%
  Województwo
  21,2%
  Cała Polska
  19,6%
 • 5,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,9%
  woj. wielkopolskie
  5,4%
  Cały kraj
  5,4%
 • 95 Zgony spowodowane COVID-19
 • 8,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  8,6
  Kraj
  13,3
 • 60,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  60,0
  Cały kraj
  74,4
 • 271,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  271,5
  Województwo
  261,2
  Cały kraj
  268,1
 • 242,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. wielkopolskie
  242,8
  Polska
  246,5
 • 347,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 375,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 318,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Szamocin
  347,5
  woj. wielkopolskie
  338,7
  Cały kraj
  475,8
 • 34,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 26,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 41,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Szamocin
  34,3
  woj. wielkopolskie
  49,4
  Cała Polska
  70,6
 • 42,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Szamocin
  42,7
  Województwo
  35,6
  Cały kraj
  32,6
 • 17,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  17,1
  Wielkopolskie
  6,8
  Cała Polska
  6,9
 • 1,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Szamocin
  1,5%
  Województwo
  0,6%
  Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 32 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 17 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 15 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 54 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 31 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 23 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -22 Saldo migracji
 • -14 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -8 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -22 Saldo migracji wewnętrznych
 • -14 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -8 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Szamocinie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Szamocinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 14,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Szamocin, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Szamocin - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Szamocinie oddano do użytku 11 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,82 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Szamocinie to 1 318 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 338 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  54,5% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 45,5% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Szamocinie to 5,45 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Szamocinie to 119,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,24% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,01% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,33% mieszkań posiada łazienkę, 80,41% korzysta z centralnego ogrzewania, a 56,16% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu chodzieskiego.

  Powiat chodzieski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Szamocinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 318 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 337,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  337,70
  Województwo
  386,90
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 92,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Szamocin
  92,60 m2
  woj. wielkopolskie
  81,90 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 31,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  31,30 m2
  Województwo
  31,70 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,46 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Szamocin
  4,46
  Wielkopolskie
  4,06
  Polska
  3,83
 • 2,96 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,96
  Województwo
  2,58
  Cała Polska
  2,42
 • 0,66 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,66
  Województwo
  0,64
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Szamocinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 11 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,82 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  2,82
  Wielkopolskie
  7,35
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 60 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,45 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Szamocin
  5,45
  woj. wielkopolskie
  4,04
  Kraj
  3,89
 • 15,37 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Szamocin
  15,37
  Wielkopolskie
  29,73
  Polska
  24,56
 • 1 317 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 119,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  119,7 m2
  Wielkopolskie
  94,4 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,34 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,34 m2
  Województwo
  0,69 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Szamocinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 98,24% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  98,24%
  Wielkopolskie
  98,04%
  Cała Polska
  97,71%
 • 98,01% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Szamocin
  98,01%
  Województwo
  96,58%
  Cały kraj
  95,10%
 • 96,33% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Szamocin
  96,33%
  Wielkopolskie
  95,43%
  Cały kraj
  93,66%
 • 80,41% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Szamocin
  80,41%
  Województwo
  86,82%
  Kraj
  85,62%
 • 56,16% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  56,16%
  Wielkopolskie
  55,85%
  Cały kraj
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Szamocin - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Szamocinie na 1000 mieszkańców pracuje 409osób . Jest to mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Szamocinie wynosiło w 2022 roku 7,0% (7,0% wśród kobiet i 7,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Szamocinie wynosiło 5 542,99 PLN, co odpowiada 82.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Szamocina 286 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 304 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 18.

  13,6% aktywnych zawodowo mieszkańców Szamocina pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 52,3% w przemyśle i budownictwie, a 12,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Szamocinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 409 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  409,0
  woj. wielkopolskie
  440,0
  Polska
  402,0
 • 7,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 7,0% Kobiety
 • 7,0% Mężczyźni
 • Tutaj
  7,0%
  woj. wielkopolskie
  2,9%
  Polska
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Szamocinie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Szamocinie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Szamocinie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Szamocinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 543 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 543 PLN
  Województwo
  6 020 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Szamocinie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Szamocinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 286 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 304 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 18 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,06 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Szamocinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 13,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 11,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 15,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 52,3% Przemysł i budownictwo
 • 36,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 65,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 10,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 20,4% Pozostałe
 • 35,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Szamocinie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,3% W wieku produkcyjnym
 • 55,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Szamocin, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 63,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  63,1
  Wielkopolskie
  68,5
  Cała Polska
  69,0
 • 33,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  33,9
  woj. wielkopolskie
  35,6
  Polska
  38,2
 • 116,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  116,0
  Wielkopolskie
  108,0
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 61,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Szamocin - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Szamocinie w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 428 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 337 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 33 nowe podmioty, a 25 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (57) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (23) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (56) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (17) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Szamocinie najwięcej (19) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (404) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,3% (10) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 27,3% (117) podmiotów, a 70,3% (301) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Szamocinie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (33.5%) oraz Budownictwo (20.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 428 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 10 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 117 Przemysł i budownictwo
 • 301 Pozostała działalność
 • 33 Podmioty nowo zarejestrowane w Szamocinie w 2022 roku
 • 25 Podmioty wyrejestrowane w Szamocinie w 2022 roku
 • 337 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 404 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 404
 • 22 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 22
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 428 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 428
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 23 Spółki handlowe ogółem
 • 23
 • 2  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 19  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 19
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 15 Spółki cywilne ogółem
 • 15
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 337 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 113 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 113
 • 69 Budownictwo
 • 69
 • 28 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 28
 • 27 Przetwórstwo przemysłowe
 • 27
 • 24 Pozostała działalność
 • 24
 • 22 Transport i gospodarka magazynowa
 • 22
 • 11 Edukacja
 • 11
 • 11 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 11
 • 10 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 10
 • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9
 • 3 Informacja i komunikacja
 • 3
 • 3 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 3
 • 3 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 3
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Szamocin - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Szamocinie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 87 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 22,26 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Szamocinie wynosi 87,20% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Szamocina najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,68 (wykrywalność 89%) oraz przeciwko mieniu - 9,20 (wykrywalność 73%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 7,23 (78%), drogowe - 2,06 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,50 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Szamocinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Szamocina.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Szamocin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 87 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 87
 • 46 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 46
 • 28 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 28
 • 8 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 8
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 36 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 36
 • 22,26 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  22,26
  Województwo
  18,91
  Cały kraj
  22,81
 • 11,68 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  11,68
  woj. wielkopolskie
  11,58
  Cała Polska
  12,98
 • 7,23 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Szamocin
  7,23
  Wielkopolskie
  4,85
  Kraj
  6,99
 • 2,06 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,06
  Wielkopolskie
  1,67
  Kraj
  1,82
 • 0,50 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,50
  Wielkopolskie
  0,30
  Polska
  0,35
 • 9,20 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,20
  woj. wielkopolskie
  9,57
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Szamocin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  87%
  woj. wielkopolskie
  72%
  Kraj
  71%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  89%
  Województwo
  65%
  Cała Polska
  63%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Szamocin
  78%
  Województwo
  77%
  Cała Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  woj. wielkopolskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Szamocin
  100%
  woj. wielkopolskie
  94%
  Kraj
  88%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Szamocin
  74%
  Wielkopolskie
  52%
  Cały kraj
  51%

Szamocin - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Szamocina wyniosła w 2022 roku 43,6 mln złotych, co daje 6,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 9.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Szamocina - 31.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (12.6%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,1 mln złotych, czyli 9,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Szamocina wyniosła w 2022 roku 45,5 mln złotych, co daje 6,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 6.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (31.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (26.6%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (12.3%). W budżecie Szamocina wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (16,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 10,0 złotych na mieszkańca (0,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 8,8%.
 • Wydatki budżetu w Szamocinie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Szamocina według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Szamocin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Szamocina według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  24,6 mln

  3,3 tys(100%)

  31,4 mln

  4,2 tys(100%)

  34,3 mln

  4,5 tys(100%)

  35,9 mln

  4,7 tys(100%)

  36,9 mln

  4,9 tys(100%)

  44,7 mln

  6,2 tys(100%)

  40,1 mln

  5,5 tys(100%)

  43,6 mln

  6,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  11,4 mln

  2,6 tys(46.5%)

  11,5 mln

  2,7 tys(36.6%)

  12,2 mln

  2,8 tys(35.5%)

  12,8 mln

  3,0 tys(35.6%)

  12,2 mln

  2,9 tys(33%)

  11,9 mln

  2,8 tys(26.5%)

  13,0 mln

  3,1 tys(32.4%)

  13,9 mln

  3,6 tys(31.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,5 mln

  1,4 tys(12.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,2 mln

  516(9.1%)

  1,9 mln

  448(6.1%)

  1,9 mln

  448(5.6%)

  2,2 mln

  520(6.1%)

  4,5 mln

  1,1 tys(12.2%)

  5,7 mln

  1,4 tys(12.8%)

  4,5 mln

  1,1 tys(11.1%)

  3,7 mln

  958(8.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,3 mln

  521(9.1%)

  2,6 mln

  592(8.1%)

  3,9 mln

  897(11.2%)

  5,2 mln

  1,2 tys(14.5%)

  3,0 mln

  707(8%)

  2,9 mln

  686(6.4%)

  3,5 mln

  855(8.8%)

  3,7 mln

  947(8.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,0 mln

  923(16.2%)

  8,8 mln

  2,0 tys(28.1%)

  1,0 mln

  234(2.9%)

  1,0 mln

  238(2.8%)

  1,1 mln

  267(3%)

  1,4 mln

  322(3%)

  1,4 mln

  337(3.5%)

  3,0 mln

  777(7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,1 mln

  255(4.5%)

  3,0 mln

  689(9.5%)

  2,5 mln

  572(7.2%)

  573,2 tys

  136(1.6%)

  2,1 mln

  508(5.8%)

  650,7 tys

  155(1.5%)

  1,1 mln

  265(2.7%)

  2,4 mln

  603(5.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,2 mln

  273(4.8%)

  1,3 mln

  304(4.2%)

  1,4 mln

  316(4%)

  1,6 mln

  388(4.6%)

  1,4 mln

  339(3.9%)

  4,8 mln

  1,1 tys(10.7%)

  1,6 mln

  382(3.9%)

  1,8 mln

  465(4.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  424,7 tys

  98,2(1.7%)

  549,4 tys

  127(1.7%)

  462,3 tys

  107(1.3%)

  582,7 tys

  138(1.6%)

  560,4 tys

  134(1.5%)

  641,0 tys

  153(1.4%)

  557,0 tys

  135(1.4%)

  620,9 tys

  159(1.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  473,0 tys

  109(1.9%)

  542,0 tys

  126(1.7%)

  238,6 tys

  55,5(0.7%)

  281,1 tys

  66,6(0.8%)

  303,8 tys

  72,5(0.8%)

  304,8 tys

  72,7(0.7%)

  684,6 tys

  165(1.7%)

  569,8 tys

  146(1.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  118,4 tys

  27,4(0.5%)

  291,6 tys

  67,6(0.9%)

  454,4 tys

  106(1.3%)

  484,6 tys

  115(1.3%)

  644,5 tys

  154(1.7%)

  347,7 tys

  82,9(0.8%)

  503,0 tys

  122(1.3%)

  509,6 tys

  131(1.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  177,6 tys

  41,1(0.7%)

  136,4 tys

  31,6(0.4%)

  131,1 tys

  30,5(0.4%)

  157,6 tys

  37,3(0.4%)

  173,8 tys

  41,5(0.5%)

  118,5 tys

  28,3(0.3%)

  154,1 tys

  37,2(0.4%)

  383,6 tys

  98,3(0.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  66,2 tys

  15,3(0.3%)

  63,7 tys

  14,8(0.2%)

  76,8 tys

  17,8(0.2%)

  70,2 tys

  16,6(0.2%)

  56,9 tys

  13,6(0.2%)

  135,7 tys

  32,4(0.3%)

  276,6 tys

  66,8(0.7%)

  212,6 tys

  54,5(0.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  96,8 tys

  22,4(0.4%)

  157,0 tys

  36,4(0.5%)

  165,3 tys

  38,4(0.5%)

  89,5 tys

  21,2(0.2%)

  114,6 tys

  27,3(0.3%)

  98,9 tys

  23,6(0.2%)

  97,0 tys

  23,4(0.2%)

  86,7 tys

  22,2(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  588,1 tys

  136(2.4%)

  171,9 tys

  39,9(0.5%)

  64,8 tys

  15,1(0.2%)

  986,5 tys

  234(2.7%)

  19,2 tys

  4,6(0.1%)

  34,9 tys

  8,3(0.1%)

  954,3 tys

  230(2.4%)

  48,4 tys

  12,4(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  400,6 tys

  92,7(1.6%)

  359,3 tys

  83,3(1.1%)

  320,9 tys

  74,6(0.9%)

  384,5 tys

  91,1(1.1%)

  355,4 tys

  84,8(1%)

  250,2 tys

  59,7(0.6%)

  268,2 tys

  64,8(0.7%)

  46,8 tys

  12,0(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  18,8 tys

  4,4(0.1%)

  34,7 tys

  8,1(0.1%)

  100,6 tys

  23,4(0.3%)

  18,5 tys

  4,4(0.1%)

  20,5 tys

  4,9(0.1%)

  17,2 tys

  4,1(0%)

  32,5 tys

  7,9(0.1%)

  36,0 tys

  9,2(0.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  40,1 tys

  9,3(0.1%)

  6,0 tys

  1,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,6 mln

  855(8%)

  5,3 tys

  1,3(0%)

  32,3 tys

  8,3(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  15,1 tys

  3,5(0%)

  15,3 tys

  3,5(0%)

  11,0

  0,0(0%)

  9,3 tys

  2,2(0%)

  444

  0,1(0%)

  23,0

  0,0(0%)

  27,6 tys

  7,1(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  50,9 tys

  11,8(0.2%)

  6,2 tys

  1,4(0%)

  2,3 tys

  0,5(0%)

  63,0 tys

  14,9(0.2%)

  66,0 tys

  15,7(0.2%)

  47,3 tys

  11,3(0.1%)

  1,5 tys

  0,4(0%)

  4,6 tys

  1,2(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  1,8 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  54,7 tys

  13,0(0.1%)

  44,3 tys

  10,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Szamocinie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Szamocina według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Szamocin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Szamocina według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  27,2 mln

  3,6 tys(100%)

  32,6 mln

  4,3 tys(100%)

  32,3 mln

  4,3 tys(100%)

  34,1 mln

  4,5 tys(100%)

  35,8 mln

  4,8 tys(100%)

  45,0 mln

  6,2 tys(100%)

  43,3 mln

  5,9 tys(100%)

  45,5 mln

  6,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  13,1 mln

  3,0 tys(48.3%)

  13,3 mln

  3,1 tys(40.7%)

  12,6 mln

  2,9 tys(39%)

  13,7 mln

  3,3 tys(40.3%)

  13,0 mln

  3,1 tys(36.3%)

  14,9 mln

  3,6 tys(33.1%)

  14,4 mln

  3,5 tys(33.2%)

  14,2 mln

  3,6 tys(31.3%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,0 mln

  1,4 tys(22%)

  6,4 mln

  1,5 tys(19.7%)

  7,0 mln

  1,6 tys(21.5%)

  7,6 mln

  1,8 tys(22.4%)

  8,2 mln

  1,9 tys(22.8%)

  8,6 mln

  2,1 tys(19.2%)

  9,8 mln

  2,4 tys(22.6%)

  12,1 mln

  3,1 tys(26.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,6 mln

  1,4 tys(12.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,7 mln

  384(6.1%)

  1,1 mln

  250(3.3%)

  1,1 mln

  259(3.4%)

  1,1 mln

  272(3.4%)

  1,3 mln

  318(3.7%)

  1,8 mln

  431(4%)

  1,9 mln

  453(4.3%)

  1,9 mln

  482(4.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,3 mln

  753(12%)

  8,1 mln

  1,9 tys(24.9%)

  319,7 tys

  74,3(1%)

  284,9 tys

  67,5(0.8%)

  280,8 tys

  67,0(0.8%)

  348,3 tys

  83,1(0.8%)

  278,4 tys

  67,2(0.6%)

  1,8 mln

  455(3.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,1 mln

  265(4.2%)

  841,3 tys

  195(2.6%)

  734,7 tys

  171(2.3%)

  735,6 tys

  174(2.2%)

  706,0 tys

  168(2%)

  658,9 tys

  157(1.5%)

  917,8 tys

  222(2.1%)

  846,2 tys

  217(1.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  586,7 tys

  136(2.2%)

  211,1 tys

  49,0(0.6%)

  341,7 tys

  79,4(1.1%)

  230,8 tys

  54,7(0.7%)

  292,5 tys

  69,8(0.8%)

  929,6 tys

  222(2.1%)

  1,5 mln

  357(3.4%)

  816,0 tys

  209(1.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  577,6 tys

  134(2.1%)

  757,0 tys

  176(2.3%)

  441,1 tys

  103(1.4%)

  505,9 tys

  120(1.5%)

  587,6 tys

  140(1.6%)

  668,1 tys

  159(1.5%)

  1,4 mln

  338(3.2%)

  755,7 tys

  194(1.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  532,2 tys

  123(2%)

  1,6 mln

  381(5%)

  157,4 tys

  36,6(0.5%)

  142,9 tys

  33,8(0.4%)

  635,0 tys

  151(1.8%)

  85,5 tys

  20,4(0.2%)

  246,3 tys

  59,5(0.6%)

  359,9 tys

  92,2(0.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  143,7 tys

  33,2(0.5%)

  128,7 tys

  29,8(0.4%)

  120,1 tys

  27,9(0.4%)

  113,2 tys

  26,8(0.3%)

  126,7 tys

  30,2(0.4%)

  118,2 tys

  28,2(0.3%)

  127,2 tys

  30,7(0.3%)

  357,3 tys

  91,5(0.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,8 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  36,6 tys

  8,7(0.1%)

  22,2 tys

  5,3(0.1%)

  4,2 tys

  1,0(0%)

  59,9 tys

  14,5(0.1%)

  105,9 tys

  27,1(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  16,9 tys

  3,9(0.1%)

  9,0 tys

  2,1(0%)

  9,3 tys

  2,2(0%)

  75,9 tys

  18,0(0.2%)

  119,5 tys

  28,5(0.3%)

  83,6 tys

  19,9(0.2%)

  32,4 tys

  7,8(0.1%)

  66,8 tys

  17,1(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  111,4 tys

  25,8(0.4%)

  89,9 tys

  20,8(0.3%)

  81,4 tys

  18,9(0.3%)

  75,4 tys

  17,9(0.2%)

  48,3 tys

  11,5(0.1%)

  44,0 tys

  10,5(0.1%)

  37,0 tys

  8,9(0.1%)

  30,6 tys

  7,8(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  50,9 tys

  11,8(0.2%)

  6,2 tys

  1,4(0%)

  2,3 tys

  0,5(0%)

  63,0 tys

  14,9(0.2%)

  66,0 tys

  15,7(0.2%)

  47,3 tys

  11,3(0.1%)

  1,5 tys

  0,4(0%)

  4,6 tys

  1,2(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  610,9 tys

  148(1.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  27,4 tys

  6,4(0.1%)

  8,2 tys

  1,9(0%)

  594

  0,1(0%)

  122

  0,0(0%)

  1,8 mln

  425(4%)

  836,4 tys

  202(1.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  32,6 tys

  7,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,4 mln

  802(7.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  84,0 tys

  20,0(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  116,3 tys

  27,6(0.3%)

  300,0 tys

  71,6(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Szamocin - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 007 mieszkańców Szamocina jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 480 kobiet oraz 527 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 15,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 9,9% średnie ogólnokształcące, a 20,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 31,2% mieszkańców Szamocina, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 13,7% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy Szamocina mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Szamocinie największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (23,4%) oraz średnie zawodowe (20,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (39,4%) oraz średnie zawodowe (20,6%).

  W roku 2021 w Szamocinie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 9 oddziałów uczęszczało 196 dzieci (106 dziewczynek oraz 90 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Szamocinie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 9 oddziałów uczęszczało 218 dzieci (108 dziewczynek oraz 110 chłopców). Dostępnych było 225 miejsc.

  15,2% mieszkańców Szamocina w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,7% wśród dziewczynek i 13,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 220 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,50 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 28 oddziałach uczyło się 520 uczniów (252 kobiety oraz 268 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Szamocinie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 22 oddziałach uczyło się 507 uczniów (244 kobiety oraz 263 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,5% ludności (25,4% wśród dziewczynek i 25,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 154,30.

  W Szamocinie znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 4 oddziałach uczyło się 65 uczniów (9 kobiet oraz 56 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 19,2% mieszkańców (18,9% wśród dziewczyn i 19,6% wśród chłopaków). 16,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,8% mieszkańców Szamocina w wieku potencjalnej nauki (25,4% kobiet i 28,1% mężczyzn).

 • 15,6% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  15,6%
  Województwo
  23,5%
  Cała Polska
  25,2%
 • 19,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  32,8%
  Wielkopolskie
  33,7%
  Kraj
  35,2%
 • 35,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,4%
  woj. wielkopolskie
  3,0%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  9,9%
  woj. wielkopolskie
  10,9%
  Cały kraj
  11,9%
 • 12,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  20,4%
  woj. wielkopolskie
  19,9%
  Cała Polska
  20,0%
 • 20,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 31,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Szamocin
  31,2%
  woj. wielkopolskie
  25,0%
  Cały kraj
  21,2%
 • 23,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 39,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,2%
  Województwo
  3,1%
  Polska
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  13,7%
  Województwo
  11,5%
  Kraj
  12,3%
 • 15,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,5%
  Wielkopolskie
  3,2%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Szamocinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1220 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Szamocin
  1 220,0
  woj. wielkopolskie
  902,0
  Cały kraj
  883,0
 • 0,50 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,50
  Wielkopolskie
  0,83
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 9 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 238 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Szamocin) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 196 Dzieci
 • 106 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 90 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 54,1%
  45,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 31 3 lata
 • 31
 • 54 4 lata
 • 54
 • 48 5 lata
 • 48
 • 61 6 lat
 • 61
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 16 3 lata
 • 16
 • 36 4 lata
 • 36
 • 23 5 lata
 • 23
 • 29 6 lat
 • 29
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 15 3 lata
 • 15
 • 18 4 lata
 • 18
 • 25 5 lata
 • 25
 • 32 6 lat
 • 32
 •  
 • 12,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 12,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Szamocinie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Szamocinie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gminne Przedszkole Publiczne
  Publiczne
  67 284-82-07
  67 284-82-07
  ul. Pl. Wolnści 31
  64-820 Szamocin
  1023318
 • Szkoły podstawowe w Szamocinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Szamocin) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 28 Oddziały
 • 520 Uczniowie
 • 252 Kobiety
  (uczniowie)
 • 268 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,5%
  51,5%
 • 52 Uczniowie w 1 klasie
 • 25 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 27 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 75 Absolwenci
 • 35 Kobiety
  (absolwenci)
 • 40 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Szamocin
  18,6
  Wielkopolskie
  17,0
  Cały kraj
  16,7
 •  
 • 43,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 35,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 154,30 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Szamocin
  154,30
  Wielkopolskie
  97,57
  Kraj
  95,71
 • 148,07 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  148,07
  Wielkopolskie
  96,51
  Cała Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Szamocin) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Szamocin) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Szamocinie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Szamocinie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Szamocinie (Maria Konopnicka)
  Publiczna
  67 284-80-94
  67 284-80-94
  ul. 19 Styxznia 29
  64-820 Szamocin
  20472-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Szamocinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Szamocin) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 14 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 16,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  16,3
  Wielkopolskie
  21,5
  Kraj
  19,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w Szamocinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 15,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 19,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 26,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Szamocin, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Szamocin, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Szamocin, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Szamocin - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Szamocinie

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • kwatery agroturystyczne: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Szamocinie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Szamocinie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Szamocinie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 21 (uczestnicy: 2 010)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 50)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 100)
  • koncerty: 4 (uczestnicy: 1 000)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 1 (uczestnicy: 150)
  • pokazy teatralne: 5 (uczestnicy: 300)
  • warsztaty: 8 (uczestnicy: 160)
  • inne: 1 (uczestnicy: 250)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 75)
  • taneczne: 1 (członkowie: 40)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 25)
  • teatralne: 1 (członkowie: 10)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • muzyczne: 1


  Według danych z 2022 w Szamocinie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 19 045 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 22 782 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Szamocinie działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 138 członków. Zarejestrowano 162 ćwiczących (mężczyźni: 162, kobiety: 0, chłopcy do lat 18: 105, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywna była 1 sekcja sportowa. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (4).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Szamocinie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Szamocinie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Szamocina znajduje się 5 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Szamocinie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Cmentarz ewangelicki z 2. poł. XIX w.dnia 1989-03-09, wykaz dokumentów: A-579 z 1989-03-09
  • Kościół z 1905 r.dnia 1993-12-29, wykaz dokumentów: A-750 z 1993-12-29
  • Kościół z 1827 - 1835dnia 1994-09-28, wykaz dokumentów: A-760 z 1994-09-28
  • Ratusz z 1887 r. (ul. Plac Wolności 19)dnia 2006-07-14, wykaz dokumentów: 384/Wlkp/A z 2006-07-14
  • Miasto z 1700 r.dnia 2008-08-07, wykaz dokumentów: 694/Wlkp/A z 2008-08-07
 • Formy ochrony przyrody w Szamocinie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Szamocina znajdują się 3 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Szamocinie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Dolina Noteci - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem a także pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych., Data ustanowienia: 1989-07-01, Powierzchnia: 72072.0 ha
  • Zaczarowana Karoca - Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1957-03-28, Opis granicy: znajduje się na skrzyżowaniu dróg z Szamocina w kierunku Anastazyn - Kosarzyn
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1982-07-01, Opis granicy: w pobliżu apteki przy rynku

Szamocin - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 1 wypadków drogowych w Szamocinie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 1 osobę ranną. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 25,6 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Szamocinie znajdowało się 12 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu chodzieskiego.

  Powiat chodzieski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Szamocinie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 1 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 1 Ranni
  (rok 2022)
 • 0 Lekko ranni
 • 1 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Szamocinie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 25,62 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  25,6
  Wielkopolskie
  65,8
  Kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  woj. wielkopolskie
  6,1
  Cały kraj
  5,0
 • 25,62 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  25,6
  Województwo
  74,9
  Kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  woj. wielkopolskie
  9,3
  Cały kraj
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Szamocin
  100,0
  woj. wielkopolskie
  113,8
  Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 12 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 12 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Szamocinie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 975,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  975,5 km
  Województwo
  848,7 km
  Cała Polska
  624,0 km
 • 17,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Szamocin
  17,3 km
  Wielkopolskie
  7,3 km
  Cały kraj
  5,2 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Szamocin przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 190droga wojewódzka nr 190(Krajenka - Czajcze - Leśnik - Podróżna - Bądecz - Sędziniec - Wysoka - Wysoczka - Pobórka Wielka - Białośliwie - Atanazyn - Szamocin - Młynary - Margonin - Próchnowo - Bugaj - Oporzyn - Pawłowo Żońskie - Kobylec - Wągrowiec - Łaziska - Mieścisko - Miłosławice - Jaroszewo Pierwsze - Charbowo - Polska Wieś - Kłecko - Brzozogaj - Działyń - Obora - Piekary - Gniezno)
  • DW 191droga wojewódzka nr 191(Chodzież - Strzelce - Wymysław - Zacharzyn - Strzelczyki - Nadolniki - Szamocin - Szamoty - Sokolec - Lipa - Nowy Dwór)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Szamocin nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 18Linia kolejowa nr 18: Kutno - Piła Główna [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Kutno - Azory - Ostrowy - Rutkowice - Kaliska Kujawskie - Wiktorowo - Czerniewice - Gołaszewo Kujawskie - Warząchewka - Włocławek - Włocławek Zazamcze - Włocławek Brzezie - Włocławek Brzezie - Lubanie - Nieszawa Waganiec - Turzno Kujawskie - Aleksandrów Kujawski - Otłoczyn - Brzoza Toruńska - Toruń Czerniewice - Toruń Główny - Toruń Kluczyki - Cierpice - Cierpice-Kąkol - Przyłubie - Solec Kujawski - Bydgoszcz Łęgnowo - Bydgoszcz Wschód - Bydgoszcz Wschód Towarowa - Bydgoszcz Bielawy - Bydgoszcz Leśna - Bydgoszcz Główna - Bydgoszcz Zachód - Bydgoszcz Osowa Góra - Pawłówek - Zielonczyn - Ślesin - Nakło nad Notecią - Anieliny - Samostrzel - Jadwiżyn - Wyrzysk Osiek - Krostkowo - Białośliwie - Miasteczko Krajeńskie - Kaczory - Piła Główna)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Szamocinie istnieje 39 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 19 Stycznia

  ul. Akacjowa

  ul. Chodzieska

  ul. Dworcowa

  ul. Generała Józefa Hallera

  ul. Górna

  ul. Idziego Sutarskiego

  ul. Kościelna

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Marcinkowskiego

  ul. Margonińska

  ul. Notecka

  ul. Nowa

  ul. Nowy Ludwikowiec

  ul. Ogrodowa

  ul. Osiedle Ks. Wacława Kusztelaka

  ul. Osiedle Smolary

  ul. Paderewskiego

  ul. Parkowa

  ul. Piaskowa

  ul. Polna

  ul. Powstańców Wielkopolskich

  ul. Rolna

  ul. Rynek

  ul. Sikorskiego

  ul. Staszica

  ul. Szkolna

  ul. Szpitalna

  ul. Tartaczna

  ul. Topolowa

  ul. Witosa

  ul. Wodna

  pl. Wolności

  ul. Wschodnia

  ul. Wyszyńskiego

  ul. Zachodnia

  ul. Łączna

  ul. Łąkowa