Brwinów w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Brwinów - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Brwinów to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu pruszkowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Brwinów.
 • 14 482 Liczba mieszkańców
 • 14,7 km² Powierzchnia
 • 986,5 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1950 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 22 Numer kierunkowy
 • WPR Tablice rejestracyjne
 • Arkadiusz Kosiński Burmistrz miasta
Brwinów na mapie
Identyfikatory
 • 20.717552.1426 Współrzędne GPS
 • 1421034 TERYT (TERC)
 • 0920284 SIMC
Herb miasta Brwinów
Brwinów herb

Jak Brwinów wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Brwinów na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Brwinów wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Brwinów plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
14Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
15Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
18Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
29Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
30Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
33Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
34Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
42Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
47Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
64Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
66Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
73Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2022 roku
88Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
120Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
128Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi
179Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
184Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
190Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
190Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
190Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
196Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 km2
201Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
205Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
212Miasta w Polsce z największą liczbą licencji na taksówki

Brwinów - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
05-840Poczta Brwinów, ul. Pszczelińska 2

Brwinów - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Brwinowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Pruszkowie (podlega pod: ZUS III Oddział w Warszawie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.45-15.45, Wt: 7.45-15.45, Śr: 7.45-15.45, Cz: 7.45-15.45, Pt: 7.45-15.45

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Ołówkowa 38
05-800 Pruszków
Urząd Gminy Brwinów
(22) 738-26-12
(22) 729-56-64
ul. Grodziska 12
05-840 Brwinów

Brwinów - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Brwinów jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 14 482, z czego 52,3% stanowią kobiety, a 47,7% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 25,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Brwinowa zawarli w 2022 roku 53 małżeństw, co odpowiada 3,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  27,5% mieszkańców Brwinowa jest stanu wolnego, 56,4% żyje w małżeństwie, 8,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,3% to wdowy/wdowcy.

  Brwinów ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -31. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,14 na 1000 mieszkańców Brwinowa. W 2022 roku urodziło się 126 dzieci, w tym 47,6% dziewczynek i 52,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 379 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,91 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 27,7% zgonów w Brwinowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,0% zgonów w Brwinowie były nowotwory, a 7,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Brwinowa przypada 10.84 zgonów. Jest to nieznacznie mniej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 231 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 174 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Brwinowa 57. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

  57,6% mieszkańców Brwinowa jest w wieku produkcyjnym, 20,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Brwinowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14 482 Liczba mieszkańców
 • 7 581 Kobiety
 • 6 901 Mężczyźni
 • 52,3%
  47,7%
 • 110 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 110 kobiet)
 • 91 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 91 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Brwinowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Brwinowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Brwinowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Brwinowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Brwinów
  41,3 lat
  Mazowieckie
  41,6 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 43,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Brwinów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Brwinowa
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Brwinów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Brwinów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Brwinów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,5% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  27,6%
  Mazowieckie
  30,0%
  Cały kraj
  29,1%
 • 24,5% Kobiety
  (Panny)
 • 31,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,4% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  56,4%
  woj. mazowieckie
  53,7%
  Kraj
  54,0%
 • 54,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,3% Wdowcy/Wdowy
 • Brwinów
  7,2%
  Mazowieckie
  8,1%
  Polska
  8,5%
 • 11,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  8,4%
  Województwo
  7,7%
  Cały kraj
  7,6%
 • 9,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Brwinów
  0,3%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Polska
  0,7%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Brwinowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Brwinowie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,7
  Mazowieckie
  4,3
  Cała Polska
  4,1
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,6
  Mazowieckie
  1,7
  Cały kraj
  1,6
 • 53 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Brwinowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Brwinowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -31 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -16 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -15 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,14 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Brwinów
  -2,1
  Mazowieckie
  -2,2
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Brwinowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Brwinowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Brwinowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Brwinowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 126 Urodzenia żywe
 • 60 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 66 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,6%
  52,4%
 • 8,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Brwinów
  8,7
  Województwo
  9,1
  Cała Polska
  8,1
 • 38,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  38,0
  woj. mazowieckie
  38,1
  Kraj
  35,1
 • 2 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 2
 • 31 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 31
 • 108 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 108
 • 96 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 96
 • 44 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 44
 • 10 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 10
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 379 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 306 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 450 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 379 g
  Województwo
  3 386 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 5000g i więcej
 • 3
 • 16 Waga 4500g - 4999g
 • 16
 • 113 Waga 4000g - 4499g
 • 113
 • 571 Waga 3500g - 3999g
 • 571
 • 609 Waga 3000g - 3499g
 • 609
 • 211 Waga 2500g - 2999g
 • 211
 • 50 Waga 2000g - 2499g
 • 50
 • 20 Waga 1500g - 1999g
 • 20
 • 8 Waga 1000g - 1499g
 • 8
 • 6 Waga 600g - 999g
 • 6
 • 1,47 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,47
  Województwo
  1,33
  Cały kraj
  1,26
 • 0,73 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Brwinów
  0,73
  woj. mazowieckie
  0,65
  Kraj
  0,61
 • 0,91 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,91
  woj. mazowieckie
  0,80
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Brwinowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 157 Zgony
 • 76 Kobiety
  (Zgony)
 • 81 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,4%
  51,6%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 10,8 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  10,8
  woj. mazowieckie
  11,4
  Cała Polska
  11,9
 • 110,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Brwinów
  110,0
  woj. mazowieckie
  124,6
  Polska
  147,0
 • 1,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Brwinów
  1,9
  Mazowieckie
  3,1
  Kraj
  3,8
 • 2,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,4
  Województwo
  2,8
  Cała Polska
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  1,5
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie pruszkowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  27,7%
  Województwo
  28,7%
  Polska
  36,0%
 • 24,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Brwinów
  24,0%
  Województwo
  23,5%
  Kraj
  23,6%
 • 7,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  7,1%
  woj. mazowieckie
  7,7%
  Cały kraj
  6,7%
 • 90 Zgony spowodowane COVID-19
 • 16,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  16,6
  Kraj
  15,8
 • 59,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  59,3
  Kraj
  70,6
 • 237,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Brwinów
  237,5
  Województwo
  266,8
  Kraj
  280,1
 • 240,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  240,9
  Kraj
  253,9
 • 274,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 297,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 249,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  274,7
  woj. mazowieckie
  326,2
  Kraj
  426,2
 • 51,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 25,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 59,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  51,6
  Mazowieckie
  46,3
  Cała Polska
  62,9
 • 21,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Brwinów
  21,5
  Województwo
  33,8
  Cała Polska
  33,8
 • 4,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  4,3
  Mazowieckie
  6,3
  Polska
  7,0
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Brwinów
  0,4%
  Mazowieckie
  0,6%
  Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 231 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 131 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 100 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 174 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 91 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 83 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 59 Saldo migracji
 • 41 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 18 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 57 Saldo migracji wewnętrznych
 • 40 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 17 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Brwinowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Brwinowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 19,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 65,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Brwinów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Brwinów - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Brwinowie oddano do użytku 156 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 10,80 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Brwinowie to 6 241 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 432 mieszkania. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  76,3% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 23,7% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Brwinowie to 3,30 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Brwinowie to 78,60 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 92,61% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 90,43% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 90,15% mieszkań posiada łazienkę, 86,62% korzysta z centralnego ogrzewania, a 80,61% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu pruszkowskiego.

  Powiat pruszkowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Brwinowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 241 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 432,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  432,00
  Mazowieckie
  450,60
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 85,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  85,70 m2
  woj. mazowieckie
  73,90 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 37,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  37,00 m2
  Mazowieckie
  33,30 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,08 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Brwinów
  4,08
  Mazowieckie
  3,65
  Cały kraj
  3,83
 • 2,31 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Brwinów
  2,31
  woj. mazowieckie
  2,22
  Polska
  2,42
 • 0,57 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Brwinów
  0,57
  Województwo
  0,61
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Brwinowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 156 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 10,80 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Brwinów
  10,80
  Mazowieckie
  7,83
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 515 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 3,30 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  3,30
  Województwo
  3,70
  Cała Polska
  3,89
 • 35,65 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  35,65
  Mazowieckie
  29,00
  Kraj
  24,56
 • 12 259 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 78,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  78,6 m2
  Mazowieckie
  89,2 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,85 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,85 m2
  Województwo
  0,70 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Brwinowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 92,61% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  92,61%
  woj. mazowieckie
  97,23%
  Polska
  97,75%
 • 90,43% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  90,43%
  Mazowieckie
  95,03%
  Cały kraj
  95,18%
 • 90,15% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  90,15%
  woj. mazowieckie
  93,83%
  Kraj
  93,75%
 • 86,62% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  86,62%
  Województwo
  88,35%
  Cała Polska
  85,83%
 • 80,61% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  80,61%
  Województwo
  59,27%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Brwinów - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Brwinowie na 1000 mieszkańców pracuje 171osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 54,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 45,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Brwinowie wynosiło w 2023 roku 2,1% (2,1% wśród kobiet i 2,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Brwinowie wynosiło 7 516,43 PLN, co odpowiada 112.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Brwinowa 1 663 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 409 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 254.

  1,9% aktywnych zawodowo mieszkańców Brwinowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 28,4% w przemyśle i budownictwie, a 40,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Brwinowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 171 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  171,0
  woj. mazowieckie
  318,0
  Cała Polska
  259,0
 • 2,9% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 2,9% Kobiety
 • 2,9% Mężczyźni
 • Tutaj
  2,1%
  Województwo
  4,1%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Brwinowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Brwinowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Brwinowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Brwinowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 773 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  7 516 PLN
  woj. mazowieckie
  7 913 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Brwinowie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Brwinowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 663 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 409 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -1 254 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,25 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Brwinowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 1,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 1,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 28,4% Przemysł i budownictwo
 • 18,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 36,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 40,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 34,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 44,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,3% Pozostałe
 • 41,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Brwinowie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Brwinowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 468 Pracujący ogółem
 • 1 340 Kobiety
 • 1 128 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Brwinowie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 20,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 22,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,6% W wieku produkcyjnym
 • 53,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 62,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Brwinów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 73,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  73,6
  Województwo
  71,5
  Cały kraj
  69,0
 • 37,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  37,9
  Województwo
  38,1
  Kraj
  38,2
 • 106,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  106,1
  Województwo
  113,9
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 60,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Brwinów - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Brwinowie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 2 559 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 2 049 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 167 nowych podmiotów, a 89 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (182) podmiotów zarejestrowano w roku 2013, a najmniej (130) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (158) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2014 roku, najmniej (74) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Brwinowie najwięcej (183) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (2 498) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,5% (12) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 20,0% (513) podmiotów, a 79,5% (2 034) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Brwinowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20.0%) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (14.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 559 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 12 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 513 Przemysł i budownictwo
 • 2 034 Pozostała działalność
 • 167 Podmioty nowo zarejestrowane w Brwinowie w 2023 roku
 • 89 Podmioty wyrejestrowane w Brwinowie w 2023 roku
 • 2 049 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 498 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 2 498
 • 55 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 55
 • 6 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 6
 • 2 559 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 2 559
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 212 Spółki handlowe ogółem
 • 212
 • 14  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 14
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 183  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 183
 • 14    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 14
 • 150 Spółki cywilne ogółem
 • 150
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 049 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 409 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 409
 • 297 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 297
 • 234 Budownictwo
 • 234
 • 184 Przetwórstwo przemysłowe
 • 184
 • 181 Informacja i komunikacja
 • 181
 • 131 Transport i gospodarka magazynowa
 • 131
 • 126 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 126
 • 113 Pozostała działalność
 • 113
 • 100 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 100
 • 89 Edukacja
 • 89
 • 47 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 47
 • 44 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 44
 • 42 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 42
 • 35 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 35
 • 10 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 10
 • 5 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 5
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • 1 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Brwinów - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Brwinowie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 283 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,61 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Brwinowie wynosi 59,30% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Brwinowa najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 13,50 (wykrywalność 53%) oraz przeciwko mieniu - 11,48 (wykrywalność 35%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,05 (59%), drogowe - 1,46 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,22 (79%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Brwinowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Brwinowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Brwinów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 283 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 283
 • 195 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 195
 • 58 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 58
 • 21 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 21
 • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 3
 • 165 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 165
 • 19,61 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Brwinów
  19,61
  woj. mazowieckie
  23,30
  Kraj
  22,81
 • 13,50 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  13,50
  Województwo
  14,84
  Cały kraj
  12,98
 • 4,05 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  4,05
  Województwo
  5,93
  Polska
  6,99
 • 1,46 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,46
  Mazowieckie
  1,76
  Kraj
  1,82
 • 0,22 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Brwinów
  0,22
  Mazowieckie
  0,29
  Cały kraj
  0,35
 • 11,48 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  11,48
  Mazowieckie
  13,04
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Brwinów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 59% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  59%
  Województwo
  63%
  Cały kraj
  71%
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  54%
  Województwo
  55%
  Polska
  63%
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Brwinów
  60%
  Mazowieckie
  69%
  Kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  80%
  Mazowieckie
  87%
  Kraj
  88%
 • 35% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  35%
  Województwo
  42%
  Polska
  51%

Brwinów - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Brwinowa wyniosła w 2022 roku 220,3 mln złotych, co daje 7,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 10.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Brwinowa - 30.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (17.9%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 53,5 mln złotych, czyli 24,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Brwinowa wyniosła w 2022 roku 206,7 mln złotych, co daje 7,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 5.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (53.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (13.4%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (6.8%). W budżecie Brwinowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 2,1 tys złotych na mieszkańca (30,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 94,4 złotych na mieszkańca (1,4%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 20,2%.
 • Wydatki budżetu w Brwinowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Brwinowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Brwinów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Brwinowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  102,9 mln

  4,1 tys(100%)

  112,5 mln

  4,4 tys(100%)

  129,9 mln

  5,0 tys(100%)

  141,4 mln

  5,4 tys(100%)

  172,4 mln

  6,5 tys(100%)

  181,9 mln

  6,2 tys(100%)

  198,2 mln

  6,7 tys(100%)

  220,3 mln

  7,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  36,6 mln

  2,8 tys(35.6%)

  36,9 mln

  2,8 tys(32.8%)

  43,8 mln

  3,2 tys(33.7%)

  48,0 mln

  3,5 tys(33.9%)

  52,0 mln

  3,8 tys(30.1%)

  49,6 mln

  3,6 tys(27.3%)

  56,9 mln

  4,2 tys(28.7%)

  66,3 mln

  4,6 tys(30.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  13,2 mln

  995(12.8%)

  13,4 mln

  1,0 tys(11.9%)

  15,7 mln

  1,2 tys(12.1%)

  20,5 mln

  1,5 tys(14.5%)

  27,7 mln

  2,0 tys(16%)

  20,7 mln

  1,5 tys(11.4%)

  22,2 mln

  1,6 tys(11.2%)

  39,4 mln

  2,7 tys(17.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  12,7 mln

  957(12.3%)

  14,1 mln

  1,1 tys(12.5%)

  16,2 mln

  1,2 tys(12.5%)

  14,6 mln

  1,1 tys(10.4%)

  20,6 mln

  1,5 tys(11.9%)

  27,0 mln

  2,0 tys(14.8%)

  27,4 mln

  2,0 tys(13.8%)

  23,5 mln

  1,6 tys(10.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  8,8 mln

  664(8.6%)

  9,4 mln

  703(8.4%)

  10,5 mln

  777(8.1%)

  11,1 mln

  819(7.8%)

  11,8 mln

  863(6.9%)

  11,5 mln

  838(6.3%)

  12,2 mln

  891(6.2%)

  17,9 mln

  1,2 tys(8.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,9 mln

  143(1.8%)

  2,3 mln

  169(2%)

  3,1 mln

  228(2.4%)

  4,8 mln

  355(3.4%)

  4,8 mln

  352(2.8%)

  5,4 mln

  396(3%)

  12,8 mln

  935(6.5%)

  11,5 mln

  795(5.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,4 mln

  184(2.4%)

  4,6 mln

  342(4.1%)

  2,8 mln

  205(2.1%)

  3,6 mln

  270(2.6%)

  2,9 mln

  215(1.7%)

  2,7 mln

  198(1.5%)

  3,7 mln

  269(1.9%)

  10,2 mln

  704(4.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  3,1 mln

  235(3%)

  2,7 mln

  203(2.4%)

  2,7 mln

  196(2%)

  2,0 mln

  151(1.4%)

  3,4 mln

  250(2%)

  4,5 mln

  329(2.5%)

  3,3 mln

  237(1.6%)

  8,2 mln

  571(3.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  9,3 mln

  698(9%)

  22,9 mln

  1,7 tys(20.4%)

  5,3 mln

  389(4.1%)

  5,5 mln

  404(3.9%)

  5,7 mln

  416(3.3%)

  5,7 mln

  417(3.1%)

  5,9 mln

  427(3%)

  7,9 mln

  547(3.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  152,9 tys

  11,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,2 mln

  292(1.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  10,8 mln

  813(10.5%)

  2,4 mln

  181(2.2%)

  2,4 mln

  177(1.8%)

  1,8 mln

  132(1.3%)

  3,5 mln

  256(2%)

  4,8 mln

  350(2.6%)

  1,8 mln

  131(0.9%)

  1,9 mln

  131(0.9%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  120,4 tys

  9,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  299,0 tys

  21,8(0.2%)

  696,2 tys

  50,9(0.4%)

  1,9 mln

  138(1%)

  1,8 mln

  121(0.8%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  818,3 tys

  61,6(0.8%)

  885,7 tys

  66,2(0.8%)

  1,2 mln

  91,3(1%)

  922,5 tys

  68,2(0.7%)

  807,9 tys

  59,0(0.5%)

  637,0 tys

  46,5(0.4%)

  418,4 tys

  30,5(0.2%)

  1,7 mln

  121(0.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  504,6 tys

  38,0(0.5%)

  681,9 tys

  51,0(0.6%)

  748,5 tys

  55,3(0.6%)

  786,0 tys

  58,1(0.6%)

  1,0 mln

  73,2(0.6%)

  670,6 tys

  49,0(0.4%)

  873,1 tys

  63,6(0.4%)

  1,5 mln

  101(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  495,1 tys

  37,3(0.5%)

  495,5 tys

  37,0(0.4%)

  517,8 tys

  38,3(0.4%)

  586,4 tys

  43,3(0.4%)

  579,2 tys

  42,3(0.3%)

  573,4 tys

  41,9(0.3%)

  726,6 tys

  53,0(0.4%)

  852,0 tys

  59,0(0.4%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  396,4 tys

  29,9(0.4%)

  311,6 tys

  23,3(0.3%)

  384,8 tys

  28,4(0.3%)

  529,5 tys

  39,1(0.4%)

  145,1 tys

  10,6(0.1%)

  21,8 tys

  1,6(0%)

  1,4 mln

  98,9(0.7%)

  264,8 tys

  18,3(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  896,7 tys

  67,6(0.9%)

  1,1 mln

  83,0(1%)

  1,2 mln

  85,6(0.9%)

  1,3 mln

  93,2(0.9%)

  1,4 mln

  102(0.8%)

  1,4 mln

  106(0.8%)

  1,6 mln

  120(0.8%)

  211,6 tys

  14,6(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  619,1 tys

  46,6(0.6%)

  268,9 tys

  20,1(0.2%)

  85,9 tys

  6,3(0.1%)

  166,1 tys

  12,3(0.1%)

  191,1 tys

  13,9(0.1%)

  94,8 tys

  6,9(0.1%)

  200,0 tys

  14,6(0.1%)

  144,9 tys

  10,0(0.1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,2(0%)

  41,9 tys

  3,1(0%)

  890

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  34,5 tys

  2,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  154,0 tys

  11,6(0.1%)

  24,9 tys

  1,9(0%)

  12,5 tys

  0,9(0%)

  148,6 tys

  11,0(0.1%)

  174,0 tys

  12,7(0.1%)

  155,0 tys

  11,3(0.1%)

  5,0 tys

  0,4(0%)

  5,1 tys

  0,4(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  19,3 tys

  1,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,0 tys

  2,2(0%)

  70,0 tys

  5,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,2 tys

  0,6(0%)

  12,7 tys

  0,9(0%)

  ----
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Brwinowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Brwinowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Brwinów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Brwinowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  93,2 mln

  3,7 tys(100%)

  116,2 mln

  4,5 tys(100%)

  131,2 mln

  5,1 tys(100%)

  139,1 mln

  5,3 tys(100%)

  171,4 mln

  6,5 tys(100%)

  192,5 mln

  6,5 tys(100%)

  216,3 mln

  7,3 tys(100%)

  206,7 mln

  7,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  60,8 mln

  4,6 tys(65.2%)

  64,5 mln

  4,8 tys(55.5%)

  72,7 mln

  5,4 tys(55.4%)

  81,7 mln

  6,0 tys(58.7%)

  94,4 mln

  6,9 tys(55.1%)

  94,8 mln

  6,9 tys(49.2%)

  113,1 mln

  8,2 tys(52.3%)

  110,0 mln

  7,6 tys(53.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  14,4 mln

  1,1 tys(15.4%)

  15,3 mln

  1,1 tys(13.2%)

  17,1 mln

  1,3 tys(13%)

  18,6 mln

  1,4 tys(13.4%)

  20,6 mln

  1,5 tys(12%)

  26,6 mln

  1,9 tys(13.8%)

  30,8 mln

  2,2 tys(14.2%)

  27,7 mln

  1,9 tys(13.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  5,1 mln

  381(5.4%)

  7,9 mln

  592(6.8%)

  6,1 mln

  450(4.6%)

  6,4 mln

  474(4.6%)

  7,9 mln

  580(4.6%)

  13,2 mln

  966(6.9%)

  13,6 mln

  992(6.3%)

  14,1 mln

  976(6.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,2 mln

  162(2.3%)

  646,9 tys

  48,4(0.6%)

  1,9 mln

  144(1.5%)

  525,9 tys

  38,9(0.4%)

  7,1 mln

  520(4.2%)

  6,0 mln

  440(3.1%)

  5,1 mln

  371(2.4%)

  9,7 mln

  669(4.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  89,6 tys

  6,7(0.1%)

  473,6 tys

  35,4(0.4%)

  80,7 tys

  6,0(0.1%)

  218,5 tys

  16,1(0.2%)

  56,7 tys

  4,1(0%)

  10,8 tys

  0,8(0%)

  54,4 tys

  4,0(0%)

  6,3 mln

  435(3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,3 mln

  297(2.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,2 mln

  168(2.4%)

  2,4 mln

  176(2%)

  2,2 mln

  165(1.7%)

  2,7 mln

  200(1.9%)

  2,7 mln

  196(1.6%)

  3,7 mln

  274(1.9%)

  3,8 mln

  279(1.8%)

  3,6 mln

  252(1.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  60,0 tys

  4,5(0.1%)

  812,7 tys

  60,7(0.7%)

  4,6

  0,0(0%)

  19,9 tys

  1,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  373

  0,0(0%)

  160,0 tys

  11,7(0.1%)

  3,3 mln

  228(1.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,6 mln

  423(6%)

  19,1 mln

  1,4 tys(16.4%)

  1,6 mln

  116(1.2%)

  1,5 mln

  114(1.1%)

  1,7 mln

  122(1%)

  1,6 mln

  115(0.8%)

  1,5 mln

  106(0.7%)

  2,9 mln

  198(1.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,8 mln

  133(1.9%)

  3,9 mln

  294(3.4%)

  5,0 mln

  369(3.8%)

  2,5 mln

  185(1.8%)

  1,8 mln

  132(1.1%)

  1,4 mln

  102(0.7%)

  3,5 mln

  255(1.6%)

  2,0 mln

  139(1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  146,8 tys

  11,1(0.2%)

  198,0 tys

  14,8(0.2%)

  350,7 tys

  25,9(0.3%)

  233,3 tys

  17,2(0.2%)

  238,2 tys

  17,4(0.1%)

  236,5 tys

  17,3(0.1%)

  338,3 tys

  24,7(0.2%)

  369,4 tys

  25,6(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  204,1 tys

  15,4(0.2%)

  712,7 tys

  53,3(0.6%)

  1,3 mln

  96,3(1%)

  17,4 tys

  1,3(0%)

  70,4 tys

  5,1(0%)

  24,4 tys

  1,8(0%)

  213,7 tys

  15,6(0.1%)

  310,6 tys

  21,5(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  543,5 tys

  40,9(0.6%)

  161,1 tys

  12,0(0.1%)

  107,4 tys

  7,9(0.1%)

  132,9 tys

  9,8(0.1%)

  124,2 tys

  9,1(0.1%)

  126,9 tys

  9,3(0.1%)

  149,4 tys

  10,9(0.1%)

  161,8 tys

  11,2(0.1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  49,9 tys

  3,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  100,0 tys

  6,9(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  -738,6

  -0,1(-0%)

  -922,5

  -0,1(-0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,1(0%)

  487

  0,0(0%)

  100,0

  0,0(0%)

  9,2 tys

  0,6(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  38,4 tys

  2,9(0%)

  28,8 tys

  2,2(0%)

  25,3 tys

  1,9(0%)

  20,5 tys

  1,5(0%)

  15,4 tys

  1,1(0%)

  14,7 tys

  1,1(0%)

  8,1 tys

  0,6(0%)

  8,8 tys

  0,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  154,0 tys

  11,6(0.2%)

  24,9 tys

  1,9(0%)

  12,5 tys

  0,9(0%)

  148,6 tys

  11,0(0.1%)

  174,0 tys

  12,7(0.1%)

  155,0 tys

  11,3(0.1%)

  5,0 tys

  0,4(0%)

  5,1 tys

  0,4(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,2

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  20,1 tys

  1,5(0%)

  25,0 tys

  1,8(0%)

  720

  0,1(0%)

  723

  0,1(0%)

  41,1 tys

  3,0(0%)

  870

  0,1(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  2,4 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  29,9 tys

  2,3(0%)

  10,8 tys

  0,8(0%)

  30,5 tys

  2,3(0%)

  11,7 tys

  0,9(0%)

  10,8 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Brwinów - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 241 mieszkańców Brwinowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 525 kobiet oraz 1 716 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 37,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 4,0% wykształcenie policealne, 14,1% średnie ogólnokształcące, a 18,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 11,3% mieszkańców Brwinowa, gimnazjalnym 2,8%, natomiast 8,3% podstawowym ukończonym. 3,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy Brwinowa mają nieznacznie wyższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Brwinowie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (41,7%) oraz średnie zawodowe (15,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie wyższe (32,9%) oraz średnie zawodowe (22,0%).

  W roku 2022 w Brwinowie mieściło się 8 przedszkoli, w których do 29 oddziałów uczęszczało 607 dzieci (270 dziewczynek oraz 337 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Brwinowie mieściły się 4 przedszkola, w których do 11 oddziałów uczęszczało 264 dzieci (136 dziewczynek oraz 128 chłopców). Dostępnych było 281 miejsc.

  19,2% mieszkańców Brwinowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,5% wśród dziewczynek i 19,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 178 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,61 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 4 szkoły podstawowe, w których w 88 oddziałach uczyło się 1 664 uczniów (797 kobiet oraz 867 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Brwinowie placówkę miały 3 szkoły podstawowe, w których w 42 oddziałach uczyło się 840 uczniów (404 kobiety oraz 436 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 32,7% ludności (32,6% wśród dziewczynek i 32,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,9 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 114,60.

  W Brwinowie znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 4 oddziałach uczyło się 80 uczniów (47 kobiet oraz 33 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 22 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Brwinowie placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 8 oddziałach uczyło się 180 uczniów (101 kobiet oraz 79 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 41 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,9% mieszkańców (15,5% wśród dziewczyn i 16,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 20,0 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 17,6% mieszkańców Brwinowa w wieku potencjalnej nauki (18,4% kobiet i 16,9% mężczyzn).

 • 37,5% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  37,5%
  Mazowieckie
  33,5%
  Polska
  25,2%
 • 41,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 32,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  36,7%
  woj. mazowieckie
  34,6%
  Cała Polska
  35,2%
 • 36,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 37,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 4,0% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  4,0%
  woj. mazowieckie
  3,4%
  Cała Polska
  3,3%
 • 5,2% Kobiety
  (policealne)
 • 2,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 14,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  14,1%
  Województwo
  13,0%
  Cały kraj
  11,9%
 • 15,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Brwinów
  18,6%
  Województwo
  18,2%
  Polska
  20,0%
 • 15,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 11,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Brwinów
  11,3%
  Województwo
  15,3%
  Kraj
  21,2%
 • 8,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 14,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  2,8%
  Województwo
  2,8%
  Kraj
  3,0%
 • 2,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 8,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Brwinów
  8,3%
  Mazowieckie
  10,7%
  Cała Polska
  12,3%
 • 8,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 7,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Brwinów
  3,3%
  Województwo
  3,1%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Brwinowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1178 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 178,0
  woj. mazowieckie
  970,0
  Polska
  927,0
 • 0,61 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,61
  Mazowieckie
  0,84
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 8Przedszkola
 • 2 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 29 Oddziały
 • 8 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 654 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Brwinów) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 607 Dzieci
 • 270 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 337 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 44,5%
  55,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 13 2 lata i mniej
 • 13
 • 172 3 lata
 • 172
 • 169 4 lata
 • 169
 • 198 5 lata
 • 198
 • 52 6 lat
 • 52
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 81 3 lata
 • 81
 • 71 4 lata
 • 71
 • 87 5 lata
 • 87
 • 22 6 lat
 • 22
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 91 3 lata
 • 91
 • 98 4 lata
 • 98
 • 111 5 lata
 • 111
 • 30 6 lat
 • 30
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • 170 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 27,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 27,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 13,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2Punkty przedszkolne
 • 2 Oddziały
 • 70 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Brwinów) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16 Dzieci
 • 7 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 9 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 43,8%
  56,3%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 5 3 lata
 • 5
 • 6 4 lata
 • 6
 • 4 5 lata
 • 4
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 2 3 lata
 • 2
 • 2 4 lata
 • 2
 • 2 5 lata
 • 2
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 3 lata
 • 3
 • 4 4 lata
 • 4
 • 2 5 lata
 • 2
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Brwinowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Brwinowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Samorządowe Przedszkole nr 1
  Publiczne
  22 729-59-47
  22 729-59-47
  ul. Lilpopa 4
  05-840 Brwinów
  410114
  Samorządowe Przedszkole nr 3
  Publiczne
  22 729-63-81
  22 729-63-81
  ul. Słoneczna 6
  05-840 Brwinów
  410113
  Krasnalkowo Punkt Przedszkolny
  Niepubliczny
  ul. Grudowska 9a
  05-840 Brwinów
  ---
  Niepubliczny Punkt Przedszkolny SŁONECZKO Katarzyna Ziumecka
  Niepubliczny
  60 321-33-33
  ul. KOŚCIUSZKI 8
  05-840 Brwinów
  ---
  Punkt Przedszkolny "Wiosenna"
  Niepubliczny
  22 729-31-74
  ul. Wiosenna 19
  05-840 Brwinów
  ---
  Językowe Przedszkole Niepubliczne
  Niepubliczne
  22 129-60-01
  ul. Żwirowa 17
  05-840 Brwinów
  ---
  Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Sióstr Rodziny Maryi
  Niepubliczne
  22 729-58-21
  22 729-58-21
  ul. Szkolna 18
  05-840 Brwinów
  ---
  Niepubliczne Przedszkole Kids Montessori Magdalena Witkowska
  Niepubliczne
  60 497-44-74
  ul. Magnolii 1
  05-840 Brwinów
  ---
  Niepubliczne Przedszkole Magiczna Kraina
  Niepubliczne
  66 635-49-12
  ul. Borkowa 27
  05-840 Brwinów
  ---
  NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE TUPTUŚ
  Niepubliczne
  22 435-63-12
  ul. Dworska 5
  05-840 Brwinów
  ---
 • Szkoły podstawowe w Brwinowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Brwinów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 77 Oddziały
 • 1 637 Uczniowie
 • 784 Kobiety
  (uczniowie)
 • 853 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,9%
  52,1%
 • 211 Uczniowie w 1 klasie
 • 97 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 114 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 184 Absolwenci
 • 98 Kobiety
  (absolwenci)
 • 86 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 11 Oddziały
 • 27 Uczniowie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie)
 • 14 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,1%
  51,9%
 • 2 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Absolwenci
 • 3 Kobiety
  (absolwenci)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Brwinów
  18,9
  woj. mazowieckie
  17,8
  Polska
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18,9 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18,9
 • 18,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18,9
 • 21,3 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21,3
 • 2,5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,5
 •  
 • 114,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 97,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 7,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 114,60 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  114,60
  woj. mazowieckie
  99,83
  Cały kraj
  95,96
 • 113,57 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  113,57
  Województwo
  98,60
  Kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Brwinów) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Brwinów) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Brwinowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Brwinowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa Nr 1 (Tadeusz Kościuszko)
  Publiczna
  22 729-59-60
  22 739-51-61
  ul. Piłsudskiego 11
  05-840 Brwinów
  26567-
  Szkoła Podstawowa nr 2 (Jarosław Iwaszkiewicz)
  Publiczna
  22 729-57-71
  22 729-61-97
  ul. Żwirowa 16
  05-840 Brwinów
  23532-
  Niepubliczna Szkoła Podstawowa FAMILIA
  Niepubliczna
  22 729-58-21
  22 729-58-21
  ul. Szkolna 18
  05-840 Brwinów
  ---
  Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna im. ks.Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego (Ks.Arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński)
  Niepubliczna
  22 729-63-02
  22 729-58-21
  ul. Szkolna 18
  05-840 Brwinów
  ---
 • Szkoły ponadpodstawowe w Brwinowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Brwinów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 80 Uczniowie
 • 47 Kobiety
  (uczniowie)
 • 33 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 58,8%
  41,3%
 • 18 Uczniowie w 1 klasie
 • 9 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 9 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 22 Absolwenci
 • 12 Kobiety
  (absolwenci)
 • 10 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  20,0
  Województwo
  26,9
  Kraj
  26,5
 •  
 • 9,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 6,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Brwinowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Brwinowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące (Jarosław Iwaszkiewicz)
  Publiczne
  22 729-63-47
  22 729-74-66
  ul. Żwirowa 16
  05-840 Brwinów
  6110-
  Kolegium Św. Benedykta - Liceum Ogólnokształcące (Św. Benedykt)
  Niepubliczne
  53 090-01-95
  ul. Marii Konopnickiej 1
  05-840 Brwinów
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Brwinowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 19,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 32,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 32,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 32,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 18,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Brwinów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Brwinów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Brwinów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Brwinów - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Brwinowie

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Brwinowie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Brwinowie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Brwinowie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 82 (uczestnicy: 3 160)
  • seanse filmowe: 2 (uczestnicy: 140)
  • wystawy: 10 (uczestnicy: 360)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 420)
  • koncerty: 27 (uczestnicy: 1 050)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 8 (uczestnicy: 160)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 8 (uczestnicy: 320)
  • konkursy: 1 (uczestnicy: 30)
  • pokazy teatralne: 13 (uczestnicy: 530)
  • warsztaty: 10 (uczestnicy: 150)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 20 (członkowie: 563)
  • plastyczne/techniczne: 6 (członkowie: 162)
  • taneczne: 5 (członkowie: 86)
  • muzyczne: 5 (członkowie: 43)
  • informatyczne: 2 (członkowie: 24)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 8)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 240)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 24 (absolwenci: 446)
  • języków obcych: 6 (absolwenci: 133)
  • plastyczne: 6 (absolwenci: 162)
  • nauki gry na instrumentach: 5 (absolwenci: 43)
  • tańca: 5 (absolwenci: 86)
  • komputerowe: 2 (absolwenci: 22)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • ceramiczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 13 (członkowie: 149)
  • muzyczne - instrumentalne: 6 (członkowie: 43)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 20)
  • taneczne: 5 (członkowie: 86)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Brwinowie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 31 706 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 5 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 26 048 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 16
  • dostępne dla czytelników: 10
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 10
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Brwinowie działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 226 członków. Zarejestrowano 226 ćwiczących (mężczyźni: 110, kobiety: 116, chłopcy do lat 18: 89, dziewczęta do lat 18: 90). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1), instruktora sportowego (10) oraz inne osoby (4).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Brwinowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Brwinowie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Brwinowa znajduje się 18 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Brwinowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Miejsce produkcji huta Brwinów, st.4 z epoki żelazadnia 1973-01-15, wykaz dokumentów: A1008 z 1973-01-15; C-80 z brak daty
  • Osada Brwinów, st.5 z epoki żelazadnia 1973-01-15, wykaz dokumentów: A1015 z 1973-01-15; C-85 z brak daty
  • Osada Brwinów, st.6 z epoki żelazadnia 1973-01-15, wykaz dokumentów: A1016 z 1973-01-15; C-86 z brak daty
  • Dwór z pocz. XX w. (ul. Grodziska 57)dnia 1974-12-03, wykaz dokumentów: 1006/1082 z 1974-12-03
  • Pałac z 1936 - 1937 (ul. Dworska 5A)dnia 1981-06-09, wykaz dokumentów: 999A z 1981-06-09; brak numeru z 2006-06-26; A-839 z 2009-04-01
  • Park z 2. poł. XIX w.dnia 1981-06-09, wykaz dokumentów: 999A z 1981-06-09; brak numeru z 2006-06-26; A-839 z 2009-04-01
  • Kaplica z 2. poł. XIX w.dnia 1988-12-14, wykaz dokumentów: 1333 z 1988-12-14
  • Mur/ogrodzenie z 2. poł. XIX w. (ul. Zgoda 7)dnia 1988-12-14, wykaz dokumentów: 1333 z 1988-12-14
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 1. poł. XIX w.dnia 1988-12-14, wykaz dokumentów: 1333 z 1988-12-14
  • Willa z 1937 - 1939 (ul. Piastowa 6)dnia 1989-06-08, wykaz dokumentów: 1381-A z 1989-06-08
  • Zespół - willa z 1937 - 1939 (ul. Piastowa 6)dnia 1989-06-08, wykaz dokumentów: 1381-A z 1989-06-08
  • Park z 1937 - 1939dnia 1989-06-08, wykaz dokumentów: 1381-A z 1989-06-08
  • Ogród z 1910 r.dnia 2002-07-08, wykaz dokumentów: 31-A z 2002-07-08
  • Willa z 1912 r. (ul. Żwirowa 4)dnia 2003-04-17, wykaz dokumentów: A-48 z 2003-04-17; WKZD.ST.41140-2/10339/2005/2006 z 2006-01-20
  • Willa z 1925 r. (ul. Stefana Batorego 17)dnia 2009-02-04, wykaz dokumentów: A-842 z 2009-02-04
  • Inny budynek gospodarczy z 1928 - 1929 (ul. Stefana Batorego 17)dnia 2009-02-04, wykaz dokumentów: A-842 z 2009-02-04
  • Willa z 1925 r. (ul. Stefana Batorego 15)dnia 2009-02-17, wykaz dokumentów: A-847 z 2009-02-17
  • Inny budynek gospodarczy z 1928 - 1929 (ul. Stefana Batorego 15)dnia 2009-02-17, wykaz dokumentów: A-847 z 2009-02-17
 • Formy ochrony przyrody w Brwinowie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Brwinowa znajduje się 20 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Brwinowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Warszawski - obszar chronionego krajobrazuData ustanowienia: 1997-01-01, Powierzchnia: 148409.1 ha
  • Tadeusz - Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1976-02-28, Opis granicy: po wschodniej stronie budynku mieszkalnego przy budynku gospodarczym stojącym na posesji sąsiedniej
  • Tysiąc - Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1978-12-26, Opis granicy: po płd-zach stronie zabytkowej willi "Szary dworek"
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1961-02-20, Opis granicy: po płd stronie ulicy od płn-zach strony kilkukondygnacyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego
  • Pomnik przyrodyOpis: dąb sześcio pniowy, Data ustanowienia: 1963-12-20
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1974-12-28, Opis granicy: na terenie Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1976-02-28, Opis granicy: drzewo rośnie tuż przy ogrodzeniu UWAGA! W chwili oględzien posesja ta nie posiadała numeru ponieważ była połączzona z posesją o adresie ul. Prusa 12 i była od tej strony dostępna
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1976-02-28, Opis granicy: w pasie zieleni w rozgałęzieniu szutrowej drogi na wysokości posesji Nr 14
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1977-07-30, Opis granicy: róg ul. Wilsona w odległości 15m od ronda naprzeciwko budynku Straży Pożarnej
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1978-12-26, Opis granicy: po wschodniej stronie
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1978-12-26, Opis granicy: po płn stronie ulicy przy ogrodzeniu posesji Nr 5 tuż przy jezdni
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1978-12-26, Opis granicy: ca 20m na płd-zach od budynku mieszkalnego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1979-12-31, Opis granicy: plac 1-go maja Nr 1
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1979-12-31, Opis granicy: dojazd do posesji odbywa się przez park miejski od ulicy tuż obok ceglanego budynku służącego dawniej jako przydworski budynek gosp.
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1980-07-31, Opis granicy: w rogu działki tuż przy granicy z posesją Nr 26
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1988-01-21, Opis granicy: przy skrzyżowaniu z ul. Powstańców Warszawy drzewo rośnie po płd-zach stronie budynku mieszkalnego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1991-12-10, Opis granicy: przy pn-zach wogu bliku mieszkalnego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-07-31, Opis granicy: teren parafii Rzymsko-Katolickiej w ogrodzie plebanii po płn stronie ulicy
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-07-31, Opis granicy: Park miejski im. 36 PP Legii Akademickiej w centralnej części parku po pd stronie głównej alejki
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-07-31, Opis granicy: pośrodku trawnika przed budynkiem mieszkalnym

Brwinów - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 3 wypadków drogowych w Brwinowie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 3 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 20,8 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Brwinowie znajdowało się 26 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 2 parkingi w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 66 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 21 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu pruszkowskiego.

  Powiat pruszkowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Brwinowie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 3 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 3 Ranni
  (rok 2022)
 • 1 Lekko ranni
 • 2 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Brwinowie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 20,77 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  20,8
  Mazowieckie
  52,6
  Cały kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  woj. mazowieckie
  5,2
  Cały kraj
  5,0
 • 20,77 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  20,8
  woj. mazowieckie
  61,7
  Polska
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  10,0
  Cała Polska
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  100,0
  Województwo
  117,3
  Kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 26 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 10 km  Będących pod zarządem gminy
 • 14 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 2 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Brwinowie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3 766,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  3 766,2 km
  Województwo
  796,1 km
  Cały kraj
  633,6 km
 • 8,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  8,8 km
  woj. mazowieckie
  5,1 km
  Kraj
  5,3 km
 • 2 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 21 Liczba licencji na taksówki
 • 66 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Brwinów przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 719droga wojewódzka nr 719(Warszawa - Opacz-kolonia - Reguły - Piastów - Pruszków - Nowa Wieś - Otrębusy - Brwinów - Podkowa Leśna - Milanówek - Grodzisk Mazowiecki - Kozerki - Jaktorów - Stare Budy - Międzyborów - Żyrardów - Waleriany - Puszcza Mariańska - Marianów - Kamion)
  • DW 720droga wojewódzka nr 720(Nadarzyn - Otrębusy - Brwinów - Biskupice - Czubin - Rokitno - Błonie)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Brwinów przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 447Linia kolejowa nr 447: Warszawa Zachodnia - Grodzisk Mazowiecki [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Warszawa Zachodnia - Warszawa Włochy - Warszawa Ursus - Warszawa Ursus Niedźwiadek - Piastów - Pruszków -Brwinów - Milanówek - Grodzisk Mazowiecki)