Powiat wolsztyński w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat wolsztyński - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 57 387 Liczba mieszkańców
 • 680 km2 Powierzchnia
 • 84 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 24,2% Stopa urbanizacji
 • Janusz Frąckowiak Starosta
 • ul. 5 Stycznia 5, 64-200 Wolsztyn Adres starostwa powiatowego
 • PWL Tablice rejestracyjne
 • Miasta (gminy miejskie) w powiecie wolsztyńskim (1)
 • Wolsztyn
Powiat wolsztyński na mapie
Identyfikatory
 • 3029 TERYT (TERC)
Herb powiatu wolsztyńskiego
powiat wolsztyński herb

powiat wolsztyński - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie
0 68 32 40 10
068 384 57 99
ul. Wschowska 17
64-200 Wolsztyn
Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie
68 347 52 00
68 347 52 15
ul. Dworcowa 1
64-200 Wolsztyn
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wolsztynie
68 384 56 35
68 384 56 35
ul. 5 Stycznia 5
64-200 Wolsztyn
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Wolsztynie
068 384 20 23
068 384 20 23
ul. M. Drzymały 16
64-200 Wolsztyn
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wolsztynie
068 384 34 01
068 384 34 01
ul. Drzymały 14
64-200 Wolsztyn
Starostwo Powiatowe w Wolsztynie
(68) 384-27-00
(68) 384-35-38
ul. 5 Stycznia
64-200 Wolsztyn

Powiat wolsztyński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat wolsztyński ma 57 387 mieszkańców, z czego 50,9% stanowią kobiety, a 49,1% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 6,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,7 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu wolsztyńskiego w 2050 roku wynosi 56 694, z czego 28 826 to kobiety, a 27 868 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu wolsztyńskiego zawarli w 2021 roku 273 małżeństw, co odpowiada 4,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,3% mieszkańców powiatu wolsztyńskiego jest stanu wolnego, 58,4% żyje w małżeństwie, 4,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,4% to wdowy/wdowcy.

  Powiat wolsztyński ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -62. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,08 na 1000 mieszkańców powiatu wolsztyńskiego. W 2021 roku urodziło się 595 dzieci, w tym 52,4% dziewczynek i 47,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 375 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,91 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 32,9% zgonów w powiecie wolsztyńskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,4% zgonów w powiecie wolsztyńskim były nowotwory, a 3,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu wolsztyńskiego przypada 11.44 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 545 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 538 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu wolsztyńskiego 7. W tym samym roku 12 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 38 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -26.

  59,2% mieszkańców powiatu wolsztyńskiego jest w wieku produkcyjnym, 21,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu wolsztyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 57 387 Liczba mieszkańców
 • 29 226 Kobiety
 • 28 161 Mężczyźni
 • 50,9%
  49,1%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie wolsztyńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie wolsztyńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie wolsztyńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu wolsztyńskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 56 694 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 28 826 Kobiety
 • 27 868 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie wolsztyńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie wolsztyńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie wolsztyńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu wolsztyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 39,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. wolsztyński
  39,7 lat
  woj. wielkopolskie
  41,1 lat
  Kraj
  42,2 lat
 • 41,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat wolsztyński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu wolsztyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat wolsztyński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat wolsztyński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat wolsztyński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,3% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,3%
  Wielkopolskie
  29,8%
  Cały kraj
  29,1%
 • 23,5% Kobiety
  (Panny)
 • 33,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,4% Żonaci/Zamężne
 • powiat wolsztyński
  58,4%
  Województwo
  54,7%
  Kraj
  54,0%
 • 57,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,4% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,4%
  Województwo
  8,3%
  Cały kraj
  8,5%
 • 13,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat wolsztyński
  4,9%
  Wielkopolskie
  7,0%
  Cała Polska
  7,6%
 • 5,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Powiat
  0,0%
  woj. wielkopolskie
  0,2%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie wolsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie wolsztyńskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  4,8
  Wielkopolskie
  4,6
  Polska
  4,4
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • powiat wolsztyński
  1,4
  Województwo
  1,6
  Cały kraj
  1,6
 • 273 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie wolsztyńskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie wolsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -62 Przyrost naturalny w roku 2021
 • 30 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -92 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,08 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. wolsztyński
  -1,1
  woj. wielkopolskie
  -2,8
  Kraj
  -4,9
 • -5,1 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 0,1 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie wolsztyńskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie wolsztyńskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie wolsztyńskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie wolsztyńskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 595 Urodzenia żywe
 • 312 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 283 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 52,4%
  47,6%
 • 10,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,4
  Województwo
  9,6
  Polska
  8,7
 • 44,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat wolsztyński
  44,3
  Województwo
  40,8
  Cała Polska
  37,5
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 47 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 47
 • 132 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 132
 • 78 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 78
 • 37 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 37
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 2 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 2
 • 3 375 g Średnia waga noworodków
 • 3 308 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 449 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 375 g
  Wielkopolskie
  3 402 g
  Cały kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 60 Waga 4000g - 4499g
 • 60
 • 176 Waga 3500g - 3999g
 • 176
 • 228 Waga 3000g - 3499g
 • 228
 • 96 Waga 2500g - 2999g
 • 96
 • 20 Waga 2000g - 2499g
 • 20
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 1,54 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,54
  Województwo
  1,45
  Cały kraj
  1,32
 • 0,81 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,81
  woj. wielkopolskie
  0,71
  Kraj
  0,64
 • 0,91 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat wolsztyński
  0,91
  Wielkopolskie
  0,78
  Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w powiecie wolsztyńskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 657 Zgony
 • 282 Kobiety
  (Zgony)
 • 375 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 42,9%
  57,1%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 3 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 11,4 Zgony na 1000 ludności
 • powiat wolsztyński
  11,4
  Wielkopolskie
  12,3
  Polska
  13,6
 • 110,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat wolsztyński
  110,4
  woj. wielkopolskie
  128,6
  Cała Polska
  156,7
 • 5,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. wolsztyński
  5,0
  woj. wielkopolskie
  3,8
  Cały kraj
  3,9
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. wolsztyński
  3,4
  Województwo
  3,3
  Cała Polska
  3,6
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,0
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie wolsztyńskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. wolsztyński
  32,9%
  Wielkopolskie
  27,5%
  Cała Polska
  34,8%
 • 18,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  18,4%
  woj. wielkopolskie
  21,2%
  Cały kraj
  19,6%
 • 3,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. wolsztyński
  3,3%
  Wielkopolskie
  5,4%
  Cała Polska
  5,4%
 • 106 Zgony spowodowane COVID-19
 • 8,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. wielkopolskie
  8,6
  Polska
  13,3
 • 60,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  60,0
  Polska
  74,4
 • 212,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. wolsztyński
  212,8
  Wielkopolskie
  261,2
  Kraj
  268,1
 • 242,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  242,8
  Polska
  246,5
 • 379,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 366,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 393,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. wolsztyński
  379,8
  Województwo
  338,7
  Polska
  475,8
 • 58,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 25,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 91,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  58,7
  Województwo
  49,4
  Kraj
  70,6
 • 44,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. wolsztyński
  44,9
  woj. wielkopolskie
  35,6
  Cały kraj
  32,6
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  0,0
  Wielkopolskie
  6,8
  Polska
  6,9
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. wolsztyński
  0,0%
  Województwo
  0,6%
  Polska
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie wolsztyńskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 8 Osoby w zamachach samobójczych
 • 0 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 8 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 1 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 7 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 8 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 0 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 8 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 1 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 7 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 14 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Powiat
  14,0
  woj. wielkopolskie
  23,0
  Kraj
  36,0
 • 14 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  14,0
  Województwo
  12,0
  Kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 8 powieszenie się
 • 8
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 8 powieszenie się
 • 8
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 3 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 3
 • 5 nieustalona
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 3 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 3
 • 5 nieustalona
 • 5
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 5 30-49 lat
 • 5
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 5 30-49 lat
 • 5
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony7
 • 0 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 7 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony7
 • 0 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 7 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 2 kawaler/panna
 • 2
 • 3 żonaty/zamężna
 • 3
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 2 kawaler/panna
 • 2
 • 3 żonaty/zamężna
 • 3
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie0
  • wyższe1
  • nieustalony6
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 1 wyższe
 • 6 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie0
  • wyższe1
  • nieustalony6
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 1 wyższe
 • 6 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 1 emerytura
 • 1
 • 6 nieustalony
 • 6
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 1 emerytura
 • 1
 • 6 nieustalony
 • 6
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 545 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 291 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 254 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Zameldowania z zagranicy
 • 8 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 4 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 538 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 264 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 274 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 38 Wymeldowania za granicę
 • 21 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 17 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -19 Saldo migracji
 • 14 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -33 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 7 Saldo migracji wewnętrznych
 • 27 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -20 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -26 Saldo migracji zagranicznych
 • -13 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -13 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie wolsztyńskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie wolsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 18,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat wolsztyński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wolsztyński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie wolsztyńskim oddano do użytku 355 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 6,19 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie wolsztyńskim to 16 807 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 293 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  49,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 41,1% na sprzedaż lub wynajem, 9,9% jako mieszkania spółdzielcze.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie wolsztyńskim to 4,22 i jest większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w powiecie wolsztyńskim to 99,50 m2 i jest większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,49% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,64% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,65% mieszkań posiada łazienkę, 84,98% korzysta z centralnego ogrzewania, a 58,13% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie wolsztyńskim 126 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 118 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 775 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 67 transakcji (mediana cen - 4 240 zł/m2, średnia - 4 362 zł/m2), a na rynku wtórnym 59 transakcji rynkowych (mediana cen - 3 242 zł/m2, średnia - 3 154 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie wolsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 118 zł
 • Powiat
  4 118 zł
  woj. wielkopolskie
  4 626 zł
  Polska
  5 248 zł
 • 4 118 zł Ogółem
 • 4 118 zł
 • 3 113 zł do 40 m2
 • 3 113 zł
 • 4 241 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 241 zł
 • 4 027 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 027 zł
 • 3 500 zł od 80,1 m2
 • 3 500 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 775 zł
 • Tutaj
  3 775 zł
  Województwo
  4 760 zł
  Cała Polska
  5 689 zł
 • 3 775 zł Ogółem
 • 3 775 zł
 • 2 957 zł do 40 m2
 • 2 957 zł
 • 4 068 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 068 zł
 • 3 669 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 669 zł
 • 3 046 zł od 80,1 m2
 • 3 046 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 126
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m24
  • od 40,1 do 60 m270
  • od 60,1 do 80 m243
  • od 80,1 m29
 • 4 do 40 m2
 • 70 od 40,1 do 60 m2
 • 43 od 60,1 do 80 m2
 • 9 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie wolsztyńskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 240 zł
 • powiat wolsztyński
  4 240 zł
  woj. wielkopolskie
  4 749 zł
  Kraj
  5 761 zł
 • 4 240 zł Ogółem
 • 4 240 zł
 • 4 413 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 413 zł
 • 4 120 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 120 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 362 zł
 • powiat wolsztyński
  4 362 zł
  Województwo
  5 019 zł
  Cały kraj
  6 212 zł
 • 4 362 zł Ogółem
 • 4 362 zł
 • 4 525 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 525 zł
 • 4 164 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 164 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 67
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m20
  • od 40,1 do 60 m241
  • od 60,1 do 80 m226
  • od 80,1 m20
 • 0 do 40 m2
 • 41 od 40,1 do 60 m2
 • 26 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 242 zł
 • pow. wolsztyński
  3 242 zł
  Wielkopolskie
  4 298 zł
  Kraj
  4 694 zł
 • 3 242 zł Ogółem
 • 3 242 zł
 • 3 113 zł do 40 m2
 • 3 113 zł
 • 3 406 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 406 zł
 • 3 030 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 030 zł
 • 3 500 zł od 80,1 m2
 • 3 500 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 154 zł
 • pow. wolsztyński
  3 154 zł
  Województwo
  4 441 zł
  Kraj
  5 276 zł
 • 3 154 zł Ogółem
 • 3 154 zł
 • 2 957 zł do 40 m2
 • 2 957 zł
 • 3 416 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 416 zł
 • 2 923 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 923 zł
 • 3 046 zł od 80,1 m2
 • 3 046 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 59
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m24
  • od 40,1 do 60 m229
  • od 60,1 do 80 m217
  • od 80,1 m29
 • 4 do 40 m2
 • 29 od 40,1 do 60 m2
 • 17 od 60,1 do 80 m2
 • 9 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie wolsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 16 807 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 292,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  292,60
  Wielkopolskie
  363,90
  Kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 98,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat wolsztyński
  98,20 m2
  woj. wielkopolskie
  81,80 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 28,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  28,70 m2
  woj. wielkopolskie
  29,80 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,55 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  4,55
  Województwo
  4,05
  Cały kraj
  3,82
 • 3,42 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,42
  woj. wielkopolskie
  2,75
  Polska
  2,55
 • 0,75 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,75
  woj. wielkopolskie
  0,68
  Cały kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie wolsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 355 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 6,19 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat wolsztyński
  6,19
  woj. wielkopolskie
  7,77
  Cały kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 1 498 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 4,22 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat wolsztyński
  4,22
  woj. wielkopolskie
  3,97
  Kraj
  3,90
 • 26,10 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  26,10
  Województwo
  30,80
  Cała Polska
  24,07
 • 35 318 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 99,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  99,5 m2
  Województwo
  90,9 m2
  Kraj
  92,9 m2
 • 0,62 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. wolsztyński
  0,62 m2
  Województwo
  0,71 m2
  Kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie wolsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 98,49% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,49%
  woj. wielkopolskie
  98,60%
  Kraj
  96,97%
 • 96,64% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. wolsztyński
  96,64%
  woj. wielkopolskie
  96,32%
  Cały kraj
  94,01%
 • 94,65% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat wolsztyński
  94,65%
  Województwo
  94,21%
  Polska
  91,78%
 • 84,98% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  84,98%
  Województwo
  84,41%
  Cała Polska
  83,08%
 • 58,13% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat wolsztyński
  58,13%
  woj. wielkopolskie
  56,21%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat wolsztyński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie wolsztyńskim na 1000 mieszkańców pracuje 292osób . Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 51,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 49,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie wolsztyńskim wynosiło w 2021 roku 2,0% (2,7% wśród kobiet i 1,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie wolsztyńskim wynosiło 4 899,60 PLN, co odpowiada 81.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu wolsztyńskiego 9 992 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 10 836 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 844.

  28,5% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu wolsztyńskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 30,4% w przemyśle i budownictwie, a 23,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie wolsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 292 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  292,0
  woj. wielkopolskie
  291,0
  Kraj
  257,0
 • 2,0% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 2,7% Kobiety
 • 1,4% Mężczyźni
 • powiat wolsztyński
  2,0%
  Wielkopolskie
  3,1%
  Polska
  5,4%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie wolsztyńskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie wolsztyńskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie wolsztyńskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie wolsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 900 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat wolsztyński
  4 900 PLN
  Wielkopolskie
  5 379 PLN
  Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie wolsztyńskim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie wolsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 9 992 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 10 836 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • 844 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,08 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie wolsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 28,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 27,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 29,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 30,4% Przemysł i budownictwo
 • 20,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 39,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 23,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 24,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 23,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 16,2% Pozostałe
 • 25,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 6,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie wolsztyńskim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie wolsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16 759 Pracujący ogółem
 • 8 542 Kobiety
 • 8 217 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie wolsztyńskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 21,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 20,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 22,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,2% W wieku produkcyjnym
 • 54,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat wolsztyński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 68,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat wolsztyński
  68,9
  Województwo
  68,5
  Cały kraj
  69,0
 • 32,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  32,8
  Województwo
  35,6
  Cała Polska
  38,2
 • 91,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  91,0
  Wielkopolskie
  108,0
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 63,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat wolsztyński - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie wolsztyńskim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 7 429 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 5 966 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 464 nowe podmioty, a 232 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (565) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (445) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (648) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (215) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie wolsztyńskim najwięcej (408) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (7 097) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  14,1% (1 048) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 27,3% (2 027) podmiotów, a 58,6% (4 354) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie wolsztyńskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (21.1%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 7 429 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 1 048 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 027 Przemysł i budownictwo
 • 4 354 Pozostała działalność
 • 464 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie wolsztyńskim w 2021 roku
 • 232 Podmioty wyrejestrowane w powiecie wolsztyńskim w 2021 roku
 • 5 966 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 097 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 7 097
 • 274 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 274
 • 52 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 52
 • 6 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 6
 • 7 423 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 7 423
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 24 Spółdzielnie ogółem
 • 24
 • 534 Spółki handlowe ogółem
 • 534
 • 45  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 45
 • 4  Spółki handlowe - akcyjne
 • 4
 • 2    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 408  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 408
 • 42    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 42
 • 365 Spółki cywilne ogółem
 • 365
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 966 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 259 Budownictwo
 • 1 259
 • 1 250 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 250
 • 1 004 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 004
 • 516 Przetwórstwo przemysłowe
 • 516
 • 379 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 379
 • 309 Transport i gospodarka magazynowa
 • 309
 • 291 Pozostała działalność
 • 291
 • 266 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 266
 • 153 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 153
 • 152 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 152
 • 100 Informacja i komunikacja
 • 100
 • 95 Edukacja
 • 95
 • 82 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 82
 • 48 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 48
 • 43 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 43
 • 10 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 10
 • 8 Górnictwo i wydobywanie
 • 8
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wolsztyński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie wolsztyńskim stwierdzono 643 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,20 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie wolsztyńskim wynosi 70,80% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu wolsztyńskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,17 (wykrywalność 72%) oraz przeciwko mieniu - 4,89 (wykrywalność 49%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,71 (100%), o charakterze gospodarczym - 2,04 (39%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,24 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie wolsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat wolsztyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 643 Przestępstwa ogółem
 • 643
 • 412 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 412
 • 117 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 117
 • 98 Przestępstwa drogowe
 • 98
 • 14 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 14
 • 281 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 281
 • 11,20 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  11,20
  Województwo
  19,32
  Kraj
  21,51
 • 7,17 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. wolsztyński
  7,17
  woj. wielkopolskie
  12,48
  Polska
  12,82
 • 2,04 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,04
  Wielkopolskie
  4,46
  Polska
  5,89
 • 1,71 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,71
  woj. wielkopolskie
  1,67
  Polska
  1,85
 • 0,24 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,24
  Województwo
  0,30
  Polska
  0,35
 • 4,89 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat wolsztyński
  4,89
  woj. wielkopolskie
  9,48
  Cały kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat wolsztyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  71%
  woj. wielkopolskie
  73%
  Cały kraj
  71%
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. wolsztyński
  72%
  woj. wielkopolskie
  67%
  Cała Polska
  64%
 • 40% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  40%
  Wielkopolskie
  77%
  Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  100%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  100%
  woj. wielkopolskie
  94%
  Cała Polska
  89%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  49%
  Wielkopolskie
  55%
  Kraj
  53%

Powiat wolsztyński - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu wolsztyńskiego wyniosła w 2021 roku 76,3 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 17.7% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu powiatu wolsztyńskiego - 48.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (11%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (10.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 7,1 mln złotych, czyli 9,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu wolsztyńskiego wyniosła w 2021 roku 76,1 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 1.8% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (53.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (24.7%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (6.5%). W budżecie powiatu wolsztyńskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 273 złotych na mieszkańca (20,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 17,6 złotych na mieszkańca (1,3%).
 • Wydatki budżetu w powiecie wolsztyńskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu wolsztyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat wolsztyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu wolsztyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  56,0 mln

  985(100%)

  53,6 mln

  941(100%)

  56,2 mln

  984(100%)

  57,4 mln

  1,0 tys(100%)

  65,7 mln

  1,1 tys(100%)

  60,3 mln

  1,1 tys(100%)

  89,9 mln

  1,6 tys(100%)

  76,3 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  23,3 mln

  409(41.6%)

  22,8 mln

  400(42.5%)

  22,4 mln

  391(39.8%)

  23,8 mln

  416(41.5%)

  25,3 mln

  442(38.6%)

  27,9 mln

  486(46.3%)

  32,7 mln

  569(36.3%)

  37,3 mln

  650(48.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,0 mln

  105(10.7%)

  5,6 mln

  98,4(10.5%)

  5,5 mln

  96,5(9.8%)

  5,9 mln

  104(10.4%)

  6,5 mln

  113(9.8%)

  6,3 mln

  110(10.5%)

  7,7 mln

  133(8.5%)

  8,4 mln

  147(11%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  6,0 mln

  105(10.6%)

  5,4 mln

  95,4(10.1%)

  4,0 mln

  70,0(7.1%)

  4,2 mln

  74,1(7.4%)

  9,2 mln

  161(14.1%)

  4,2 mln

  74,0(7%)

  27,1 mln

  471(30.1%)

  7,8 mln

  137(10.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,7 mln

  99,9(10.2%)

  6,0 mln

  104(11.1%)

  6,6 mln

  115(11.7%)

  3,8 mln

  65,7(6.6%)

  3,9 mln

  68,2(6%)

  4,4 mln

  76,5(7.3%)

  5,0 mln

  86,9(5.5%)

  5,0 mln

  87,1(6.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  3,9 mln

  68,9(7%)

  3,8 mln

  67,4(7.2%)

  3,9 mln

  68,1(6.9%)

  4,2 mln

  72,5(7.2%)

  4,3 mln

  75,5(6.6%)

  4,6 mln

  79,6(7.6%)

  4,4 mln

  77,4(4.9%)

  4,6 mln

  80,8(6.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,1 mln

  72,7(7.4%)

  4,2 mln

  74,4(7.9%)

  4,7 mln

  82,0(8.4%)

  2,1 mln

  37,1(3.7%)

  2,1 mln

  36,8(3.2%)

  2,5 mln

  43,0(4.1%)

  2,6 mln

  44,5(2.8%)

  2,3 mln

  40,4(3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,4 mln

  41,6(4.2%)

  1,7 mln

  30,5(3.2%)

  1,7 mln

  30,5(3.1%)

  1,9 mln

  33,7(3.4%)

  2,2 mln

  37,7(3.3%)

  2,0 mln

  34,5(3.3%)

  2,2 mln

  38,4(2.5%)

  2,1 mln

  37,3(2.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,3 mln

  22,1(2.3%)

  1,3 mln

  23,7(2.5%)

  1,6 mln

  27,4(2.8%)

  1,5 mln

  25,5(2.5%)

  3,1 mln

  54,9(4.8%)

  1,4 mln

  25,1(2.4%)

  1,6 mln

  28,2(1.8%)

  1,7 mln

  30,0(2.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,2 mln

  21,2(2.2%)

  847,0 tys

  14,9(1.6%)

  3,9 mln

  67,6(6.9%)

  4,7 mln

  82,5(8.2%)

  3,4 mln

  59,0(5.2%)

  1,4 mln

  24,5(2.3%)

  2,0 mln

  35,3(2.3%)

  1,5 mln

  26,0(2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  214,1 tys

  3,8(0.4%)

  221,5 tys

  3,9(0.4%)

  278,8 tys

  4,9(0.5%)

  584,9 tys

  10,2(1%)

  700,7 tys

  12,2(1.1%)

  1,1 mln

  19,2(1.8%)

  577,0 tys

  10,0(0.6%)

  999,2 tys

  17,4(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  107,6 tys

  1,9(0.2%)

  212,5 tys

  3,7(0.4%)

  206,5 tys

  3,6(0.4%)

  311,4 tys

  5,4(0.5%)

  267,8 tys

  4,7(0.4%)

  283,2 tys

  4,9(0.5%)

  398,3 tys

  6,9(0.4%)

  348,0 tys

  6,1(0.5%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  309,5 tys

  5,4(0.6%)

  350,2 tys

  6,1(0.7%)

  322,9 tys

  5,6(0.6%)

  286,9 tys

  5,0(0.5%)

  280,3 tys

  4,9(0.4%)

  279,4 tys

  4,9(0.5%)

  285,7 tys

  5,0(0.3%)

  311,1 tys

  5,4(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  313,3 tys

  5,5(0.6%)

  316,5 tys

  5,6(0.6%)

  337,6 tys

  5,9(0.6%)

  358,2 tys

  6,3(0.6%)

  373,5 tys

  6,5(0.6%)

  586,5 tys

  10,2(1%)

  225,2 tys

  3,9(0.3%)

  307,8 tys

  5,4(0.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  594,5 tys

  10,4(1.1%)

  515,0 tys

  9,0(1%)

  443,9 tys

  7,8(0.8%)

  411,1 tys

  7,2(0.7%)

  427,0 tys

  7,4(0.6%)

  470,1 tys

  8,2(0.8%)

  346,1 tys

  6,0(0.4%)

  232,2 tys

  4,0(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,2(0.2%)

  124,1 tys

  2,2(0.2%)

  124,9 tys

  2,2(0.2%)

  131,9 tys

  2,3(0.2%)

  132,0 tys

  2,3(0.1%)

  131,8 tys

  2,3(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  30,0 tys

  0,5(0.1%)

  3,8 tys

  0,1(0%)

  13,6 tys

  0,2(0%)

  23,0 tys

  0,4(0%)

  21,6 tys

  0,4(0%)

  41,9 tys

  0,7(0.1%)

  42,8 tys

  0,7(0%)

  102,3 tys

  1,8(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  109,7 tys

  1,9(0.2%)

  57,3 tys

  1,0(0.1%)

  77,7 tys

  1,4(0.1%)

  36,4 tys

  0,6(0.1%)

  103,2 tys

  1,8(0.2%)

  76,5 tys

  1,3(0.1%)

  7,6 tys

  0,1(0%)

  21,9 tys

  0,4(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  410,6 tys

  7,2(0.7%)

  135,3 tys

  2,4(0.3%)

  84,9 tys

  1,5(0.2%)

  128,6 tys

  2,2(0.2%)

  106,2 tys

  1,9(0.2%)

  60,1 tys

  1,0(0.1%)

  56,2 tys

  1,0(0.1%)

  18,4 tys

  0,3(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  3,5 tys

  0,1(0%)

  3,2 tys

  0,1(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  3,4 tys

  0,1(0%)

  2,2 tys

  0,0(0%)

  2,9 tys

  0,1(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  3,2 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  0,2(0%)

  35,0 tys

  0,6(0.1%)

  27,5 tys

  0,5(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,4 tys

  0,1(0%)

  8,5 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  15,4 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  32,6 tys

  0,6(0%)

  36,6 tys

  0,6(0.1%)

  63,1 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  37,6 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  41,1 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie wolsztyńskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu wolsztyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat wolsztyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu wolsztyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  55,0 mln

  967(100%)

  55,2 mln

  969(100%)

  58,0 mln

  1,0 tys(100%)

  58,2 mln

  1,0 tys(100%)

  63,1 mln

  1,1 tys(100%)

  83,9 mln

  1,5 tys(100%)

  77,6 mln

  1,3 tys(100%)

  76,1 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  27,2 mln

  477(49.4%)

  27,2 mln

  477(49.2%)

  27,3 mln

  476(47%)

  27,5 mln

  481(47.4%)

  28,3 mln

  494(44.9%)

  32,1 mln

  558(38.2%)

  40,5 mln

  705(52.2%)

  40,4 mln

  704(53.1%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  10,6 mln

  185(19.2%)

  11,3 mln

  198(20.5%)

  12,4 mln

  217(21.4%)

  14,0 mln

  245(24.1%)

  16,1 mln

  281(25.5%)

  17,1 mln

  298(20.4%)

  17,3 mln

  301(22.3%)

  18,8 mln

  327(24.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,6 mln

  98,3(10.2%)

  5,9 mln

  103(10.6%)

  6,5 mln

  114(11.2%)

  3,7 mln

  64,3(6.3%)

  3,8 mln

  66,5(6%)

  4,3 mln

  74,5(5.1%)

  4,9 mln

  84,6(6.3%)

  4,9 mln

  85,6(6.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  652,2 tys

  11,4(1.2%)

  757,2 tys

  13,3(1.4%)

  763,9 tys

  13,3(1.3%)

  937,3 tys

  16,4(1.6%)

  1,4 mln

  23,7(2.2%)

  1,6 mln

  27,3(1.9%)

  2,0 mln

  34,4(2.5%)

  1,8 mln

  31,6(2.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,2 mln

  55,3(5.7%)

  3,2 mln

  56,3(5.8%)

  3,5 mln

  61,7(6.1%)

  1,6 mln

  28,8(2.8%)

  1,7 mln

  28,9(2.6%)

  1,8 mln

  30,6(2.1%)

  1,9 mln

  33,3(2.5%)

  1,7 mln

  30,2(2.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,1 mln

  19,1(2%)

  1,4 mln

  24,0(2.5%)

  1,2 mln

  20,2(2%)

  1,1 mln

  19,6(1.9%)

  2,0 mln

  35,7(3.2%)

  1,9 mln

  32,5(2.2%)

  1,4 mln

  23,6(1.7%)

  1,6 mln

  27,2(2.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,1 mln

  18,6(1.9%)

  1,0 mln

  18,1(1.9%)

  1,1 mln

  18,7(1.8%)

  1,2 mln

  21,0(2.1%)

  1,3 mln

  22,3(2%)

  1,3 mln

  23,2(1.6%)

  838,1 tys

  14,6(1.1%)

  1,0 mln

  18,0(1.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  702,5 tys

  12,3(1.3%)

  937,8 tys

  16,4(1.7%)

  942,2 tys

  16,5(1.6%)

  1,1 mln

  19,8(2%)

  916,4 tys

  16,0(1.5%)

  978,2 tys

  17,0(1.2%)

  887,4 tys

  15,5(1.1%)

  957,3 tys

  16,7(1.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  909,0 tys

  16,0(1.7%)

  809,0 tys

  14,2(1.5%)

  2,5 mln

  42,9(4.2%)

  2,8 mln

  48,3(4.8%)

  2,8 mln

  48,1(4.4%)

  646,4 tys

  11,3(0.8%)

  791,1 tys

  13,8(1%)

  785,6 tys

  13,7(1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,1 mln

  18,5(1.9%)

  526,3 tys

  9,2(1%)

  512,3 tys

  8,9(0.9%)

  648,2 tys

  11,3(1.1%)

  736,9 tys

  12,9(1.2%)

  622,2 tys

  10,8(0.7%)

  853,5 tys

  14,9(1.1%)

  741,7 tys

  12,9(1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,7 mln

  29,8(3.1%)

  1,3 mln

  23,5(2.4%)

  486,8 tys

  8,5(0.8%)

  24,7 tys

  0,4(0%)

  849,1 tys

  14,8(1.3%)

  19,0 mln

  330(22.6%)

  3,4 mln

  58,9(4.4%)

  315,4 tys

  5,5(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  178,7 tys

  3,1(0.3%)

  199,9 tys

  3,5(0.4%)

  237,9 tys

  4,2(0.4%)

  202,3 tys

  3,5(0.3%)

  277,4 tys

  4,8(0.4%)

  309,3 tys

  5,4(0.4%)

  195,3 tys

  3,4(0.3%)

  249,1 tys

  4,3(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  548,1 tys

  9,6(1%)

  237,4 tys

  4,2(0.4%)

  159,5 tys

  2,8(0.3%)

  184,2 tys

  3,2(0.3%)

  193,0 tys

  3,4(0.3%)

  204,5 tys

  3,6(0.2%)

  213,3 tys

  3,7(0.3%)

  209,5 tys

  3,7(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  194,5 tys

  3,4(0.4%)

  213,3 tys

  3,7(0.4%)

  190,3 tys

  3,3(0.3%)

  188,7 tys

  3,3(0.3%)

  182,1 tys

  3,2(0.3%)

  181,5 tys

  3,2(0.2%)

  185,6 tys

  3,2(0.2%)

  191,3 tys

  3,3(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,2(0.2%)

  124,1 tys

  2,2(0.2%)

  124,9 tys

  2,2(0.2%)

  131,9 tys

  2,3(0.2%)

  132,0 tys

  2,3(0.2%)

  131,8 tys

  2,3(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  2,9 tys

  0,1(0%)

  2,1 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  19,9 tys

  0,3(0%)

  40,2 tys

  0,7(0.1%)

  104,4 tys

  1,8(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  269,1 tys

  4,7(0.5%)

  134,2 tys

  2,4(0.2%)

  113,5 tys

  2,0(0.2%)

  118,1 tys

  2,1(0.2%)

  133,9 tys

  2,3(0.2%)

  66,7 tys

  1,2(0.1%)

  93,5 tys

  1,6(0.1%)

  64,9 tys

  1,1(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  66,0 tys

  1,2(0.1%)

  58,9 tys

  1,0(0.1%)

  41,2 tys

  0,7(0.1%)

  51,0 tys

  0,9(0.1%)

  49,8 tys

  0,9(0.1%)

  91,2 tys

  1,6(0.1%)

  54,9 tys

  1,0(0.1%)

  63,0 tys

  1,1(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  33,7 tys

  0,6(0.1%)

  36,7 tys

  0,6(0.1%)

  19,7 tys

  0,3(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  37,1 tys

  0,6(0.1%)

  17,0 tys

  0,3(0%)

  2,7 tys

  0,0(0%)

  4,2 tys

  0,1(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  17,5 tys

  0,3(0%)

  19,3 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  15,4 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  32,6 tys

  0,6(0.1%)

  36,6 tys

  0,6(0%)

  63,1 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  37,6 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  41,1 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat wolsztyński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14 727 mieszkańców powiatu wolsztyńskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 7 148 kobiet oraz 7 579 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 15,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 9,2% średnie ogólnokształcące, a 18,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 34,5% mieszkańców powiatu wolsztyńskiego, gimnazjalnym 3,3%, natomiast 12,7% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu wolsztyńskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie wolsztyńskim największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (26,1%) oraz wyższe (19,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (43,4%) oraz średnie zawodowe (19,9%).

  W roku 2021 w powiecie wolsztyńskim mieściły się 24 przedszkola, w których do 94 oddziałów uczęszczało 2 060 dzieci (1 019 dziewczynek oraz 1 041 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie wolsztyńskim mieściło się 19 przedszkoli, w których do 65 oddziałów uczęszczało 1 334 dzieci (674 dziewczynki oraz 660 chłopców). Dostępnych było 1 397 miejsc.

  18,8% mieszkańców powiatu wolsztyńskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,1% wśród dziewczynek i 18,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 927 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,84 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 27 szkół podstawowych, w których w 320 oddziałach uczyło się 5 528 uczniów (2 688 kobiet oraz 2 840 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie wolsztyńskim placówkę miało 27 szkół podstawowych, w których w 228 oddziałach uczyło się 4 105 uczniów (1 924 kobiety oraz 2 181 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,0% ludności (28,3% wśród dziewczynek i 27,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,3 uczniów.

  W powiecie wolsztyńskim znajdują się 4 licea ogólnokształcące, w których w 32 oddziałach uczyło się 918 uczniów (590 kobiet oraz 328 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 255 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie wolsztyńskim placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 24 oddziałach uczyło się 652 uczniów (429 kobiet oraz 223 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 222 absolwentów.

  W powiecie wolsztyńskim znajduje się 5 Branżowych szkół I stopnia, w których w 38 oddziałach uczyło się 785 uczniów (223 kobiety oraz 562 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,6% mieszkańców (12,6% wśród dziewczyn i 12,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 28,7 uczniów. 20,7 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,2% mieszkańców powiatu wolsztyńskiego w wieku potencjalnej nauki (25,7% kobiet i 26,7% mężczyzn).

 • 15,4% Wykształcenie wyższe
 • powiat wolsztyński
  15,4%
  woj. wielkopolskie
  23,5%
  Cały kraj
  25,2%
 • 19,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 30,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  30,5%
  Wielkopolskie
  33,7%
  Kraj
  35,2%
 • 32,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 28,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • powiat wolsztyński
  2,9%
  woj. wielkopolskie
  3,0%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat wolsztyński
  9,2%
  Wielkopolskie
  10,9%
  Kraj
  11,9%
 • 11,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. wolsztyński
  18,5%
  Województwo
  19,9%
  Polska
  20,0%
 • 17,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 34,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat wolsztyński
  34,5%
  woj. wielkopolskie
  25,0%
  Cały kraj
  21,2%
 • 26,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 43,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,3%
  Województwo
  3,1%
  Cała Polska
  3,0%
 • 3,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  12,7%
  Wielkopolskie
  11,5%
  Cała Polska
  12,3%
 • 15,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 10,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,5%
  Województwo
  3,2%
  Kraj
  3,1%
 • 3,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie wolsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 927 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  927,0
  woj. wielkopolskie
  910,0
  Polska
  896,0
 • 0,84 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • powiat wolsztyński
  0,84
  Województwo
  0,83
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 24Przedszkola
 • 11 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 94 Oddziały
 • 20 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 2 205 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat wolsztyński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 060 Dzieci
 • 1 019 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 041 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,5%
  50,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 44 2 lata i mniej
 • 44
 • 492 3 lata
 • 492
 • 608 4 lata
 • 608
 • 538 5 lata
 • 538
 • 368 6 lat
 • 368
 • 10 7 lat i więcej
 • 10
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 26 2 lata i mniej
 • 26
 • 232 3 lata
 • 232
 • 307 4 lata
 • 307
 • 272 5 lata
 • 272
 • 180 6 lat
 • 180
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 18 2 lata i mniej
 • 18
 • 260 3 lata
 • 260
 • 301 4 lata
 • 301
 • 266 5 lata
 • 266
 • 188 6 lat
 • 188
 • 8 7 lat i więcej
 • 8
 • 453 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 120,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 120,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 30,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 30,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8Punkty przedszkolne
 • 8 Oddziały
 • 165 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat wolsztyński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 154 Dzieci
 • 92 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 62 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 59,7%
  40,3%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 70 3 lata
 • 70
 • 69 4 lata
 • 69
 • 13 5 lata
 • 13
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 40 3 lata
 • 40
 • 44 4 lata
 • 44
 • 7 5 lata
 • 7
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 30 3 lata
 • 30
 • 25 4 lata
 • 25
 • 6 5 lata
 • 6
 •  
 • 8,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 8,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie wolsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat wolsztyński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 299 Oddziały
 • 5 427 Uczniowie
 • 2 658 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 769 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,0%
  51,0%
 • 672 Uczniowie w 1 klasie
 • 318 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 354 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 649 Absolwenci
 • 297 Kobiety
  (absolwenci)
 • 352 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21 Oddziały
 • 101 Uczniowie
 • 30 Kobiety
  (uczniowie)
 • 71 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 29,7%
  70,3%
 • 5 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 17 Absolwenci
 • 7 Kobiety
  (absolwenci)
 • 10 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat wolsztyński
  17,3
  woj. wielkopolskie
  17,0
  Kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17,3 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17,3
 • 17,3 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17,3
 • 18,2 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18,2
 • 4,8 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4,8
 •  
 • 411,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 346,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 65,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 35,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 33,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie wolsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat wolsztyński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 26 Oddziały
 • 785 Uczniowie
 • 538 Kobiety
  (uczniowie)
 • 247 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 68,5%
  31,5%
 • 230 Uczniowie w 1 klasie
 • 157 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 73 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 222 Absolwenci
 • 158 Kobiety
  (absolwenci)
 • 64 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 3Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 6 Oddziały
 • 133 Uczniowie
 • 52 Kobiety
  (uczniowie)
 • 81 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 39,1%
  60,9%
 • 33 Absolwenci
 • 12 Kobiety
  (absolwenci)
 • 21 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 28,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  28,7
  woj. wielkopolskie
  26,2
  Kraj
  26,3
 •  
 • 43,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 32,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat wolsztyński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 192 Uczniowie w 1 klasie
 • 48 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 144 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 4 Oddziały
 • 20 Uczniowie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 40,0%
  60,0%
 • 8 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 20,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • pow. wolsztyński
  20,7
  Województwo
  21,5
  Cały kraj
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 20,7 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 20,7
 • 22,5 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 22,5
 • 5,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 5,0
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie wolsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 26,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat wolsztyński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat wolsztyński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat wolsztyński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wolsztyński - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie wolsztyńskim

 • Według danych GUS z 2021 roku w powiecie wolsztyńskim znajdowało się 5 hoteli (1 ★★★, 2 ★★, 1 , 1 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 2 pensjonaty (1 ★★★★, 1 w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2 (całoroczne: 1)
  • ośrodki wczasowe: 6 (całoroczne: 1)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 2 (całoroczne: 0)
  • zespoły domków turystycznych: 2 (całoroczne: 0)
  • kempingi: 2 (całoroczne: 0)
  • pola biwakowe: 1 (całoroczne: 0)
  • kwatery agroturystyczne: 2 (całoroczne: 0)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 4
  • drzwi automatycznie otwierane: 3
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 8 (liczba sal: 15, liczba miejsc: 660)
  • z nagłośnieniem: 6
  • z projektorem multimedialnym: 4
  • z zestawem do wideokonferencji: 2
  • z obsługą techniczną: 3
  • z ekranem: 6
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 5
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 14


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie wolsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w powiecie wolsztyńskim: 4 (publiczne: 4, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie wolsztyńskim 3 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 733 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 378 (uczestnicy: 23 070)
  • seanse filmowe: 178 (uczestnicy: 3 479)
  • wystawy: 6 (uczestnicy: 330)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 11 (uczestnicy: 740)
  • koncerty: 43 (uczestnicy: 8 264)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 8 (uczestnicy: 460)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 43 (uczestnicy: 5 700)
  • konkursy: 31 (uczestnicy: 1 398)
  • pokazy teatralne: 11 (uczestnicy: 949)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 120)
  • warsztaty: 38 (uczestnicy: 830)
  • inne: 8 (uczestnicy: 800)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 44 (członkowie: 1 168)
  • plastyczne/techniczne: 11 (członkowie: 117)
  • taneczne: 13 (członkowie: 175)
  • muzyczne: 6 (członkowie: 49)
  • teatralne: 2 (członkowie: 22)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 11 (członkowie: 795)
  • inne: 1 (członkowie: 10)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 3 (absolwenci: 69)
  • języków obcych: 2 (absolwenci: 22)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 47)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 3
  • muzyczne: 2
  • politechniczne: 2
  • studia telewizyjne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 3
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 8 (członkowie: 290)
  • teatralne: 2 (członkowie: 16)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 32)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 20)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 146)
  • taneczne: 2 (członkowie: 76)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie wolsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie wolsztyńskim działały 4 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 3). Odnotowano 15 504 zwiedzających, co daje 2 700 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie wolsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie wolsztyńskim działało 15 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 177 244 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 23 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 15 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 180 563 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 52
  • dostępne dla czytelników: 18
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 18
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 8
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 9
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 11
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 7


 • Biblioteki naukowe w powiecie wolsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie wolsztyńskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 25 109 wolumenów w tym ziobry specjalne: 212. Odnotowano 420 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 42 329 wolumenów. Odnotowano 1 285 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie wolsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie wolsztyńskim działało 35 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 718 członków. Zarejestrowano 1 839 ćwiczących (mężczyźni: 1 278, kobiety: 561, chłopcy do lat 18: 814, dziewczęta do lat 18: 404). Aktywnych było 49 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (37), instruktora sportowego (39) oraz inne osoby (19).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie wolsztyńskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wolsztyński - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat wolsztyński i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 37 wypadków drogowych w powiecie wolsztyńskim odnotowano 9 ofiar śmiertelnych oraz 34 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 64,5 wypadków (mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz więcej od wartości dla całej Polski) oraz 15,7 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 1,9 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 83,2 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i nieznacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2021 roku w powiecie wolsztyńskim zarejestrowanych było 52 916 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 39 077 samochodów osobowych (680,4 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla całej Polski), 6 478 samochodów ciężarowych (130,4 - więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 147 autobusów (2,6 - nieznacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 1 010 ciągników siodłowych (17,6 - wartość porównywalna do wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 2 042 motocykli (35,6 - znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 18,1 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 16,7 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 22,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 11,3 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 19,6 lat.


  W 2021 roku w powiecie wolsztyńskim znajdowało się 76 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 6 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 6 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie wolsztyńskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 37 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 9 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 34 Ranni
  (rok 2021)
 • 17 Lekko ranni
 • 17 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie wolsztyńskim w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 64,47 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • powiat wolsztyński
  64,5
  Województwo
  69,0
  Kraj
  59,9
 • 15,68 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • pow. wolsztyński
  15,7
  Wielkopolskie
  6,6
  Kraj
  5,9
 • 59,25 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  59,2
  Województwo
  79,4
  Cały kraj
  69,4
 • 1,89 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • powiat wolsztyński
  1,9
  woj. wielkopolskie
  6,5
  Polska
  7,6
 • 83,15 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • powiat wolsztyński
  83,2
  Wielkopolskie
  97,2
  Cała Polska
  80,2
 • 24,32 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  24,3
  Województwo
  9,5
  Cały kraj
  9,8
 • 91,89 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • pow. wolsztyński
  91,9
  Województwo
  114,9
  Cała Polska
  115,8
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 52 916 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie wolsztyńskim w 2020 roku
 • 39 077 Samochody osobowe
 • 6 478 Samochody ciężarowe
 • 49 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 147 Autobusy
 • 266 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 010 Ciągniki samochodowe
 • 1 010   Ciągniki siodłowe
 • 3 896 Ciągniki rolnicze
 • 2 042 Motocykle
 • 497   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 552 Motorowery
 • 39 077Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie wolsztyńskim
 • Samochody osobowe w powiecie wolsztyńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 680,4 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  680,4
  Wielkopolskie
  716,8
  Kraj
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg8 091
  • 1400-1649 kg9 843
  • 1650-1899 kg9 135
  • 1900 kg i więcej12 008
 • 8 091 do 1399 kg
 • 9 843 1400-1649 kg
 • 9 135 1650-1899 kg
 • 12 008 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 15 178 do 1399 cm3
 • 15 178
 • 20 799 1400-1999 cm3
 • 20 799
 • 3 100 2000 i więcej cm3
 • 3 100
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie wolsztyńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna21 506
  • olej napędowy13 494
  • gaz (LPG)3 681
  • pozostałe396
 • 21 506 benzyna
 • 13 494 olej napędowy
 • 3 681 gaz (LPG)
 • 396 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 357 do 1 roku
 • 357
 • 350 2 lata
 • 350
 • 517 3 lata
 • 517
 • 1 316 4-5 lat
 • 1 316
 • 1 467 6-7 lat
 • 1 467
 • 2 051 8-9 lat
 • 2 051
 • 2 436 10-11 lat
 • 2 436
 • 7 274 12-15 lat
 • 7 274
 • 9 163 16-20 lat
 • 9 163
 • 7 050 21-25 lat
 • 7 050
 • 3 910 26-30 lat
 • 3 910
 • 3 186 31 lat i więcej
 • 3 186
 • 18,1 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie wolsztyńskim
 • powiat wolsztyński
  18,1 lat
  woj. wielkopolskie
  18,4 lat
  Cała Polska
  18,8 lat
 • 6 478Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie wolsztyńskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie wolsztyńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 130,4 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  130,4
  Województwo
  122,7
  Cała Polska
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 906 do 999 kg
 • 2 906
 • 2 470 1000-1499 kg
 • 2 470
 • 411 1500-2999 kg
 • 411
 • 52 3000-3499 kg
 • 52
 • 116 3500-4999 kg
 • 116
 • 188 5000-6999 kg
 • 188
 • 150 7000-9999 kg
 • 150
 • 125 10000-14999 kg
 • 125
 • 60 15000 kg i więcej
 • 60
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna494
  • olej napędowy5 374
  • gaz (LPG)173
  • pozostałe437
 • 494 benzyna
 • 5 374 olej napędowy
 • 173 gaz (LPG)
 • 437 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 73 do 1 roku
 • 73
 • 63 2 lata
 • 63
 • 107 3 lata
 • 107
 • 381 4-5 lat
 • 381
 • 372 6-7 lat
 • 372
 • 452 8-9 lat
 • 452
 • 520 10-11 lat
 • 520
 • 1 247 12-15 lat
 • 1 247
 • 1 236 16-20 lat
 • 1 236
 • 1 028 21-25 lat
 • 1 028
 • 531 26-30 lat
 • 531
 • 468 31 lat i więcej
 • 468
 • 16,7 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie wolsztyńskim
 • Powiat
  16,7 lat
  Wielkopolskie
  18,3 lat
  Cały kraj
  19,4 lat
 • 147Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie wolsztyńskim
 • Autobusy w powiecie wolsztyńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 2,6 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  2,6
  Województwo
  2,6
  Kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy140
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe6
 • 1 benzyna
 • 140 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 6 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 3 4-5 lat
 • 3
 • 1 6-7 lat
 • 1
 • 5 8-9 lat
 • 5
 • 5 10-11 lat
 • 5
 • 24 12-15 lat
 • 24
 • 28 16-20 lat
 • 28
 • 32 21-25 lat
 • 32
 • 17 26-30 lat
 • 17
 • 31 31 lat i więcej
 • 31
 • 22,1 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie wolsztyńskim
 • pow. wolsztyński
  22,1 lat
  Województwo
  21,7 lat
  Polska
  21,6 lat
 • 1 010Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie wolsztyńskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie wolsztyńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 17,6 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat wolsztyński
  17,6
  Województwo
  17,5
  Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy747
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe262
 • 1 benzyna
 • 747 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 262 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 14 do 1 roku
 • 14
 • 54 2 lata
 • 54
 • 34 3 lata
 • 34
 • 148 4-5 lat
 • 148
 • 147 6-7 lat
 • 147
 • 136 8-9 lat
 • 136
 • 85 10-11 lat
 • 85
 • 173 12-15 lat
 • 173
 • 84 16-20 lat
 • 84
 • 71 21-25 lat
 • 71
 • 34 26-30 lat
 • 34
 • 30 31 lat i więcej
 • 30
 • 11,3 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie wolsztyńskim
 • powiat wolsztyński
  11,3 lat
  woj. wielkopolskie
  11,1 lat
  Cały kraj
  12,6 lat
 • 2 042Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie wolsztyńskim
 • Motocykle w powiecie wolsztyńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 35,6 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  35,6
  woj. wielkopolskie
  49,6
  Polska
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 40 do 1 roku
 • 40
 • 23 2 lata
 • 23
 • 36 3 lata
 • 36
 • 93 4-5 lat
 • 93
 • 72 6-7 lat
 • 72
 • 87 8-9 lat
 • 87
 • 105 10-11 lat
 • 105
 • 361 12-15 lat
 • 361
 • 360 16-20 lat
 • 360
 • 282 21-25 lat
 • 282
 • 164 26-30 lat
 • 164
 • 419 31 lat i więcej
 • 419
 • 19,6 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie wolsztyńskim
 • Tutaj
  19,6 lat
  woj. wielkopolskie
  24,4 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 76 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 41 km  Będących pod zarządem gminy
 • 26 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 9 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie wolsztyńskim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 1 116,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  1 116,6 km
  Wielkopolskie
  784,1 km
  Cały kraj
  591,9 km
 • 13,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. wolsztyński
  13,2 km
  Województwo
  6,7 km
  Cała Polska
  4,9 km
 • 6 Liczba licencji na taksówki
 • 6 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami