Powiat łosicki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat łosicki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 30 157 Liczba mieszkańców
 • 772 km2 Powierzchnia
 • 39 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 21,9% Stopa urbanizacji
 • Janusz Kobyliński Starosta
 • ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice Adres starostwa powiatowego
 • WLS Tablice rejestracyjne
 • Miasta (gminy miejskie) w powiecie łosickim (1)
 • Łosice
Powiat łosicki na mapie
Identyfikatory
 • 1410 TERYT (TERC)

powiat łosicki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach
83 357 22 41
83 357 22 43
ul.Kolejowa 2A
08-200 Łosice
Komenda Powiatowa Policji w Łosicach
83 359 72 00
83 359 72 01
ul.Kolejowa 6
08-200 Łosice
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łosicach
83 359 04 52
83 359 04 52
ul.Piłsudskiego 6/46
08-200 Łosice
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łosicach
83 357 36 28, 83 357 36 60
83 357 36 28
ul. Kilińskiego 2
08-200 Łosice
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Makowie Mazowieckim
83 359 04 51
83 357 20 90
ul.Myśliwska 1
08-200 Łosice
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łosicach
83 359 04 51
83 357 20 90
ul.Myśliwska 1
08-200 Łosice
Starostwo Powiatowe w Łosicach
(83) 359-03-34
(83) 359-03-34
ul.Narutowicza
08-200 Łosice

Powiat łosicki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat łosicki ma 30 157 mieszkańców, z czego 50,3% stanowią kobiety, a 49,7% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 9,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu łosickiego w 2050 roku wynosi 24 212, z czego 11 938 to kobiety, a 12 274 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu łosickiego zawarli w 2021 roku 144 małżeństw, co odpowiada 4,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,3% mieszkańców powiatu łosickiego jest stanu wolnego, 55,4% żyje w małżeństwie, 4,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,8% to wdowy/wdowcy.

  Powiat łosicki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -238. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -7,84 na 1000 mieszkańców powiatu łosickiego. W 2021 roku urodziło się 259 dzieci, w tym 55,2% dziewczynek i 44,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 454 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,52 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 30,6% zgonów w powiecie łosickim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 15,7% zgonów w powiecie łosickim były nowotwory, a 4,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu łosickiego przypada 16.38 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 241 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 410 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu łosickiego -169. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 10 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -8.

  58,3% mieszkańców powiatu łosickiego jest w wieku produkcyjnym, 18,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu łosickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 30 157 Liczba mieszkańców
 • 15 175 Kobiety
 • 14 982 Mężczyźni
 • 50,3%
  49,7%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie łosickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie łosickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie łosickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu łosickiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 24 212 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 11 938 Kobiety
 • 12 274 Mężczyźni
 • 50,1%
  49,9%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie łosickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie łosickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie łosickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu łosickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. łosicki
  42,3 lat
  Województwo
  41,7 lat
  Cała Polska
  42,2 lat
 • 44,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat łosicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu łosickiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat łosicki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat łosicki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat łosicki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 29,3% Kawalerowie/Panny
 • powiat łosicki
  29,3%
  woj. mazowieckie
  30,0%
  Cały kraj
  29,1%
 • 22,2% Kobiety
  (Panny)
 • 36,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,4% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  55,4%
  Województwo
  53,7%
  Cały kraj
  54,0%
 • 54,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,8% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  10,8%
  Województwo
  8,1%
  Polska
  8,5%
 • 18,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  4,4%
  Województwo
  7,7%
  Cała Polska
  7,6%
 • 4,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Powiat
  0,0%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie łosickim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Powiat
  4,7
  Województwo
  4,6
  Polska
  4,4
 • 0,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  0,9
  Mazowieckie
  1,7
  Cała Polska
  1,6
 • 144 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie łosickim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -238 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -81 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -157 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -7,84 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. łosicki
  -7,8
  Województwo
  -3,6
  Kraj
  -4,9
 • -4,1 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -9,0 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie łosickim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie łosickim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie łosickim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie łosickim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 259 Urodzenia żywe
 • 143 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 116 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 55,2%
  44,8%
 • 8,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,5
  woj. mazowieckie
  10,0
  Kraj
  8,7
 • 39,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. łosicki
  39,8
  Mazowieckie
  42,2
  Cały kraj
  37,5
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 39 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 39
 • 82 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 82
 • 91 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 91
 • 34 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 34
 • 10 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 10
 • 3 454 g Średnia waga noworodków
 • 3 361 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 568 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 454 g
  Województwo
  3 396 g
  Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 27 Waga 4000g - 4499g
 • 27
 • 84 Waga 3500g - 3999g
 • 84
 • 106 Waga 3000g - 3499g
 • 106
 • 30 Waga 2500g - 2999g
 • 30
 • 5 Waga 2000g - 2499g
 • 5
 • 1 Waga 1500g - 1999g
 • 1
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,30 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,30
  Mazowieckie
  1,49
  Cała Polska
  1,32
 • 0,72 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. łosicki
  0,72
  woj. mazowieckie
  0,73
  Polska
  0,64
 • 0,52 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat łosicki
  0,52
  Mazowieckie
  0,73
  Kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w powiecie łosickim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 497 Zgony
 • 224 Kobiety
  (Zgony)
 • 273 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,1%
  54,9%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 16,4 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  16,4
  Województwo
  13,6
  Cała Polska
  13,6
 • 191,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat łosicki
  191,9
  woj. mazowieckie
  136,2
  Cała Polska
  156,7
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  0,0
  Mazowieckie
  3,4
  Cała Polska
  3,9
 • 4,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  4,2
  Mazowieckie
  3,4
  Polska
  3,6
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  1,2
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie łosickim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  30,6%
  woj. mazowieckie
  30,5%
  Cały kraj
  34,8%
 • 15,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat łosicki
  15,7%
  Mazowieckie
  18,6%
  Cały kraj
  19,6%
 • 4,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  4,6%
  woj. mazowieckie
  6,4%
  Cały kraj
  5,4%
 • 102 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  13,8
  Kraj
  13,3
 • 65,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  65,5
  Cały kraj
  74,4
 • 264,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. łosicki
  264,1
  woj. mazowieckie
  248,2
  Kraj
  268,1
 • 228,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  228,1
  Kraj
  246,5
 • 514,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 567,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 461,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  514,6
  Mazowieckie
  407,0
  Kraj
  475,8
 • 46,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 17,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 73,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat łosicki
  46,6
  Województwo
  50,0
  Cały kraj
  70,6
 • 47,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  47,3
  Mazowieckie
  31,1
  Polska
  32,6
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. łosicki
  0,0
  woj. mazowieckie
  6,7
  Kraj
  6,9
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat łosicki
  0,0%
  Mazowieckie
  0,5%
  Cała Polska
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie łosickim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 13 Osoby w zamachach samobójczych
 • 2 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 11 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 3 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 10 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 5 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 0 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 5 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 1 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 4 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 43 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Powiat
  43,0
  Mazowieckie
  24,0
  Polska
  36,0
 • 16 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  16,0
  Województwo
  14,0
  Cała Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 1
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 1 samookaleczenie powierzchniowe
 • 1
 • 10 powieszenie się
 • 10
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 5 powieszenie się
 • 5
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 2 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 2
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 3 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 3
 • 7 nieustalona
 • 7
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 4 nieustalona
 • 4
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 2 19-24 lat
 • 2
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 5 30-49 lat
 • 5
 • 3 50-60 lat
 • 3
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 2 30-49 lat
 • 2
 • 2 50-60 lat
 • 2
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy3
  • pod wpływem alkoholu5
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony5
 • 3 trzeźwy
 • 5 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 5 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy2
  • pod wpływem alkoholu0
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony3
 • 2 trzeźwy
 • 0 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 3 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 5 kawaler/panna
 • 5
 • 4 żonaty/zamężna
 • 4
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 1 separacja
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 3 kawaler/panna
 • 3
 • 1 żonaty/zamężna
 • 1
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie3
  • wyższe0
  • nieustalony8
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 3 średnie
 • 0 wyższe
 • 8 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony3
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 3 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 5 praca
 • 5
 • 3 na utrzymaniu innej osoby
 • 3
 • 2 emerytura
 • 2
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 2 nieustalony
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 2 praca
 • 2
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 1 emerytura
 • 1
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 241 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 128 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 113 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 410 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 221 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 189 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Wymeldowania za granicę
 • 6 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 4 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -177 Saldo migracji
 • -97 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -80 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -169 Saldo migracji wewnętrznych
 • -93 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -76 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -8 Saldo migracji zagranicznych
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie łosickim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 61,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat łosicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łosicki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie łosickim oddano do użytku 91 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,02 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie łosickim to 11 743 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 384 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  79,1% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 20,9% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie łosickim to 5,58 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w powiecie łosickim to 136,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 86,39% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 75,93% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 73,14% mieszkań posiada łazienkę, 65,13% korzysta z centralnego ogrzewania, a 16,09% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie łosickim 17 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 2 972 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 683 zł/m2. Wszystkie transakcje dotyczyły rynku wtórnego.
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 972 zł
 • pow. łosicki
  2 972 zł
  woj. mazowieckie
  7 414 zł
  Polska
  5 248 zł
 • 2 972 zł Ogółem
 • 2 972 zł
 • 2 618 zł do 40 m2
 • 2 618 zł
 • 4 240 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 240 zł
 • 4 903 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 903 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 683 zł
 • pow. łosicki
  3 683 zł
  Mazowieckie
  7 646 zł
  Polska
  5 689 zł
 • 3 683 zł Ogółem
 • 3 683 zł
 • 2 684 zł do 40 m2
 • 2 684 zł
 • 3 753 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 753 zł
 • 4 403 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 403 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 17
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m25
  • od 40,1 do 60 m29
  • od 60,1 do 80 m23
  • od 80,1 m20
 • 5 do 40 m2
 • 9 od 40,1 do 60 m2
 • 3 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie łosickim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 972 zł
 • Tutaj
  2 972 zł
  woj. mazowieckie
  7 982 zł
  Polska
  4 694 zł
 • 2 972 zł Ogółem
 • 2 972 zł
 • 2 618 zł do 40 m2
 • 2 618 zł
 • 4 240 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 240 zł
 • 4 903 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 903 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 683 zł
 • Powiat
  3 683 zł
  Województwo
  8 112 zł
  Cała Polska
  5 276 zł
 • 3 683 zł Ogółem
 • 3 683 zł
 • 2 684 zł do 40 m2
 • 2 684 zł
 • 3 753 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 753 zł
 • 4 403 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 403 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 17
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m25
  • od 40,1 do 60 m29
  • od 60,1 do 80 m23
  • od 80,1 m20
 • 5 do 40 m2
 • 9 od 40,1 do 60 m2
 • 3 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 11 743 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 384,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat łosicki
  384,30
  Mazowieckie
  440,20
  Kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 85,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat łosicki
  85,00 m2
  woj. mazowieckie
  72,60 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 32,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat łosicki
  32,70 m2
  Województwo
  32,00 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,11 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,11
  Województwo
  3,61
  Cała Polska
  3,82
 • 2,60 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  2,60
  Mazowieckie
  2,27
  Kraj
  2,55
 • 0,63 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. łosicki
  0,63
  Województwo
  0,63
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 91 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 3,02 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  3,02
  woj. mazowieckie
  8,19
  Cała Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 508 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,58 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat łosicki
  5,58
  Mazowieckie
  3,74
  Kraj
  3,90
 • 16,85 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat łosicki
  16,85
  woj. mazowieckie
  30,65
  Kraj
  24,07
 • 12 458 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 136,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. łosicki
  136,9 m2
  woj. mazowieckie
  91,2 m2
  Polska
  92,9 m2
 • 0,41 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  0,41 m2
  Mazowieckie
  0,75 m2
  Kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 86,39% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  86,39%
  Mazowieckie
  96,09%
  Kraj
  96,97%
 • 75,93% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. łosicki
  75,93%
  Województwo
  93,90%
  Cała Polska
  94,01%
 • 73,14% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat łosicki
  73,14%
  Mazowieckie
  92,00%
  Cały kraj
  91,78%
 • 65,13% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  65,13%
  Województwo
  87,29%
  Cała Polska
  83,08%
 • 16,09% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  16,09%
  woj. mazowieckie
  58,44%
  Kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat łosicki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie łosickim na 1000 mieszkańców pracuje 156osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 47,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 52,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie łosickim wynosiło w 2021 roku 4,8% (5,1% wśród kobiet i 4,5% wśród mężczyzn). Jest to nieznacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie łosickim wynosiło 4 853,59 PLN, co odpowiada 80.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu łosickiego 2 103 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 017 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -86.

  66,2% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu łosickiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 10,2% w przemyśle i budownictwie, a 10,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 156 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  156,0
  Mazowieckie
  323,0
  Cała Polska
  257,0
 • 4,8% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 5,1% Kobiety
 • 4,5% Mężczyźni
 • Tutaj
  4,8%
  woj. mazowieckie
  4,6%
  Cała Polska
  5,4%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie łosickim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie łosickim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie łosickim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 854 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 854 PLN
  Mazowieckie
  7 108 PLN
  Kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie łosickim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 2 103 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 017 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -86 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,96 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 66,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 64,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 68,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 10,2% Przemysł i budownictwo
 • 7,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 12,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 10,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 7,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 13,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 11,8% Pozostałe
 • 19,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 5,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie łosickim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 701 Pracujący ogółem
 • 2 215 Kobiety
 • 2 486 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie łosickim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,3% W wieku produkcyjnym
 • 51,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat łosicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 71,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. łosicki
  71,6
  woj. mazowieckie
  71,5
  Polska
  69,0
 • 39,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  39,9
  woj. mazowieckie
  38,1
  Polska
  38,2
 • 126,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  126,0
  Województwo
  113,9
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat łosicki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie łosickim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 2 479 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 913 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 157 nowych podmiotów, a 80 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (268) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (150) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (302) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (80) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie łosickim najwięcej (100) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (2 383) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  7,6% (189) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 21,9% (542) podmiotów, a 70,5% (1 748) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie łosickim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21.6%) oraz Budownictwo (16.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 479 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 189 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 542 Przemysł i budownictwo
 • 1 748 Pozostała działalność
 • 157 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie łosickim w 2021 roku
 • 80 Podmioty wyrejestrowane w powiecie łosickim w 2021 roku
 • 1 913 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 383 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 2 383
 • 85 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 85
 • 9 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 9
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 2 477 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 2 477
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 24 Spółdzielnie ogółem
 • 24
 • 123 Spółki handlowe ogółem
 • 123
 • 5  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 100  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 100
 • 5    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 79 Spółki cywilne ogółem
 • 79
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 913 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 413 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 413
 • 311 Budownictwo
 • 311
 • 232 Transport i gospodarka magazynowa
 • 232
 • 173 Przetwórstwo przemysłowe
 • 173
 • 160 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 160
 • 156 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 156
 • 122 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 122
 • 96 Pozostała działalność
 • 96
 • 69 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 69
 • 42 Informacja i komunikacja
 • 42
 • 38 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 38
 • 36 Edukacja
 • 36
 • 36 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 36
 • 12 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 12
 • 8 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 8
 • 7 Górnictwo i wydobywanie
 • 7
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łosicki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie łosickim stwierdzono 559 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 18,42 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie łosickim wynosi 74,30% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu łosickiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,86 (wykrywalność 71%) oraz przeciwko mieniu - 6,95 (wykrywalność 44%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,93 (97%), o charakterze gospodarczym - 2,64 (51%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,23 (85%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat łosicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 559 Przestępstwa ogółem
 • 559
 • 360 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 360
 • 80 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 80
 • 89 Przestępstwa drogowe
 • 89
 • 7 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 7
 • 211 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 211
 • 18,42 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. łosicki
  18,42
  Mazowieckie
  22,31
  Cały kraj
  21,51
 • 11,86 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat łosicki
  11,86
  woj. mazowieckie
  14,38
  Kraj
  12,82
 • 2,64 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat łosicki
  2,64
  Województwo
  5,32
  Cały kraj
  5,89
 • 2,93 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat łosicki
  2,93
  Województwo
  1,84
  Polska
  1,85
 • 0,23 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,23
  woj. mazowieckie
  0,30
  Cały kraj
  0,35
 • 6,95 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  6,95
  Województwo
  11,83
  Kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat łosicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  74%
  Mazowieckie
  64%
  Cały kraj
  71%
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  72%
  Województwo
  55%
  Kraj
  64%
 • 51% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  51%
  Województwo
  71%
  Cały kraj
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  98%
  woj. mazowieckie
  99%
  Polska
  99%
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  86%
  Województwo
  86%
  Cały kraj
  89%
 • 45% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat łosicki
  45%
  woj. mazowieckie
  41%
  Kraj
  53%

Powiat łosicki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu łosickiego wyniosła w 2021 roku 46,5 mln złotych, co daje 1,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 21.9% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu powiatu łosickiego - 22.2% została przeznaczona na Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (21.3%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (19.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 8,7 mln złotych, czyli 18,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu łosickiego wyniosła w 2021 roku 47,4 mln złotych, co daje 1,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 2.5% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (52.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (15.3%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (10.8%). W budżecie powiatu łosickiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 178 złotych na mieszkańca (11,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 12,6 złotych na mieszkańca (0,8%).
 • Wydatki budżetu w powiecie łosickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu łosickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat łosicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu łosickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  44,4 mln

  1,4 tys(100%)

  35,8 mln

  1,1 tys(100%)

  32,1 mln

  1,0 tys(100%)

  46,2 mln

  1,5 tys(100%)

  46,8 mln

  1,5 tys(100%)

  37,1 mln

  1,2 tys(100%)

  38,6 mln

  1,3 tys(100%)

  46,5 mln

  1,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  7,2 mln

  224(16.1%)

  7,7 mln

  242(21.5%)

  7,9 mln

  250(24.6%)

  7,9 mln

  254(17.2%)

  8,4 mln

  271(18%)

  9,4 mln

  307(25.4%)

  9,9 mln

  325(25.7%)

  10,4 mln

  343(22.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  8,4 mln

  262(18.8%)

  7,9 mln

  249(22.1%)

  7,9 mln

  250(24.5%)

  7,7 mln

  247(16.7%)

  7,7 mln

  249(16.5%)

  8,6 mln

  279(23.2%)

  9,7 mln

  317(25.1%)

  9,9 mln

  328(21.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  6,9 mln

  215(15.5%)

  7,0 mln

  219(19.5%)

  3,3 mln

  104(10.2%)

  17,2 mln

  549(37.3%)

  16,2 mln

  523(34.7%)

  5,7 mln

  184(15.3%)

  4,6 mln

  150(11.9%)

  8,9 mln

  295(19.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  11,1 mln

  348(25.1%)

  4,2 mln

  133(11.8%)

  3,7 mln

  117(11.5%)

  3,4 mln

  110(7.5%)

  3,7 mln

  119(7.9%)

  3,9 mln

  128(10.6%)

  4,8 mln

  156(12.3%)

  4,7 mln

  157(10.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,3 mln

  105(7.5%)

  3,3 mln

  103(9.1%)

  3,4 mln

  106(10.4%)

  3,5 mln

  113(7.7%)

  4,2 mln

  137(9.1%)

  4,0 mln

  130(10.8%)

  4,2 mln

  137(10.9%)

  4,1 mln

  136(8.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,8 mln

  56,2(4.1%)

  1,6 mln

  48,9(4.3%)

  1,6 mln

  52,2(5.1%)

  1,7 mln

  54,2(3.7%)

  1,7 mln

  53,6(3.6%)

  1,6 mln

  52,4(4.4%)

  1,8 mln

  57,9(4.6%)

  1,8 mln

  59,1(3.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,0 tys

  0,1(0%)

  37,8 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  240,5 tys

  7,7(0.5%)

  473,2 tys

  15,3(1%)

  138,5 tys

  4,5(0.4%)

  1 000

  0,0(0%)

  1,8 mln

  58,3(3.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,2 mln

  38,6(2.8%)

  1,1 mln

  33,5(3%)

  969,5 tys

  30,7(3%)

  765,1 tys

  24,4(1.7%)

  760,4 tys

  24,5(1.6%)

  519,2 tys

  16,9(1.4%)

  556,2 tys

  18,2(1.4%)

  776,6 tys

  25,8(1.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  472,9 tys

  14,8(1.1%)

  406,0 tys

  12,8(1.1%)

  589,2 tys

  18,7(1.8%)

  595,6 tys

  19,0(1.3%)

  582,5 tys

  18,8(1.2%)

  549,4 tys

  17,9(1.5%)

  519,0 tys

  17,0(1.3%)

  690,6 tys

  22,9(1.5%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  86,3 tys

  2,7(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  78,6 tys

  2,5(0.2%)

  100,0 tys

  3,2(0.2%)

  100,0 tys

  3,2(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  678,1 tys

  22,5(1.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,4 mln

  107(7.7%)

  2,2 mln

  67,7(6%)

  2,2 mln

  70,1(6.9%)

  472,3 tys

  15,1(1%)

  496,0 tys

  16,0(1.1%)

  334,1 tys

  10,9(0.9%)

  334,7 tys

  11,0(0.9%)

  405,7 tys

  13,5(0.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  0,3(0%)

  70,0 tys

  2,2(0.2%)

  70,0 tys

  2,3(0.1%)

  70,0 tys

  2,3(0.2%)

  84,8 tys

  2,8(0.2%)

  270,5 tys

  9,0(0.6%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  140,5 tys

  4,4(0.3%)

  181,9 tys

  5,7(0.5%)

  135,8 tys

  4,3(0.4%)

  148,3 tys

  4,7(0.3%)

  112,8 tys

  3,6(0.2%)

  179,0 tys

  5,8(0.5%)

  116,1 tys

  3,8(0.3%)

  162,3 tys

  5,4(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  3,9(0.4%)

  126,0 tys

  4,0(0.3%)

  119,7 tys

  3,9(0.3%)

  132,0 tys

  4,3(0.4%)

  132,0 tys

  4,3(0.3%)

  132,0 tys

  4,4(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  33,2 tys

  1,0(0.1%)

  41,3 tys

  1,3(0.1%)

  35,6 tys

  1,1(0.1%)

  38,6 tys

  1,2(0.1%)

  257,9 tys

  8,3(0.6%)

  43,4 tys

  1,4(0.1%)

  38,0 tys

  1,2(0.1%)

  123,9 tys

  4,1(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  246,7 tys

  7,7(0.6%)

  215,8 tys

  6,8(0.6%)

  172,7 tys

  5,5(0.5%)

  149,0 tys

  4,8(0.3%)

  220,1 tys

  7,1(0.5%)

  220,0 tys

  7,1(0.6%)

  128,7 tys

  4,2(0.3%)

  82,8 tys

  2,7(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  9,8 tys

  0,3(0%)

  27,5 tys

  0,9(0.1%)

  20,2 tys

  0,6(0.1%)

  54,0 tys

  1,7(0.1%)

  51,6 tys

  1,7(0.1%)

  56,0 tys

  1,8(0.2%)

  31,0 tys

  1,0(0.1%)

  66,0 tys

  2,2(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,4 tys

  0,1(0%)

  17,5 tys

  0,5(0%)

  3,7 tys

  0,1(0%)

  11,3 tys

  0,4(0%)

  2,6 tys

  0,1(0%)

  2,7 tys

  0,1(0%)

  818

  0,0(0%)

  8,8 tys

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  10,0 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,3 tys

  0,2(0%)

  42,0 tys

  1,4(0.1%)

  44,3 tys

  1,4(0.1%)

  66,9 tys

  2,2(0.2%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  3,1 tys

  0,1(0%)

  70,5 tys

  2,2(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  30,1 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,5 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie łosickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu łosickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat łosicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu łosickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  42,6 mln

  1,3 tys(100%)

  39,3 mln

  1,2 tys(100%)

  32,9 mln

  1,0 tys(100%)

  44,1 mln

  1,4 tys(100%)

  46,0 mln

  1,5 tys(100%)

  40,0 mln

  1,3 tys(100%)

  46,8 mln

  1,5 tys(100%)

  47,4 mln

  1,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  21,2 mln

  664(49.8%)

  20,0 mln

  628(50.8%)

  19,5 mln

  618(59.3%)

  19,2 mln

  612(43.5%)

  19,9 mln

  643(43.3%)

  22,0 mln

  714(54.9%)

  29,5 mln

  964(63%)

  24,9 mln

  826(52.5%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  3,3 mln

  103(7.7%)

  3,5 mln

  110(8.9%)

  3,8 mln

  119(11.5%)

  4,8 mln

  152(10.8%)

  5,4 mln

  174(11.7%)

  6,4 mln

  209(16.1%)

  6,0 mln

  195(12.7%)

  7,3 mln

  241(15.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,6 mln

  80,0(6%)

  4,7 mln

  147(11.9%)

  769,1 tys

  24,4(2.3%)

  12,1 mln

  387(27.5%)

  11,6 mln

  374(25.2%)

  3,5 mln

  114(8.8%)

  2,7 mln

  87,7(5.7%)

  5,1 mln

  170(10.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  9,0 mln

  280(21%)

  6,2 mln

  195(15.8%)

  3,8 mln

  121(11.6%)

  3,4 mln

  110(7.8%)

  3,7 mln

  118(8%)

  3,9 mln

  127(9.8%)

  4,7 mln

  155(10.1%)

  4,7 mln

  157(10%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,0 tys

  0,1(0%)

  37,9 tys

  1,2(0.1%)

  53,7

  0,0(0%)

  240,6 tys

  7,7(0.5%)

  638,2 tys

  20,6(1.4%)

  138,5 tys

  4,5(0.3%)

  2,9 tys

  0,1(0%)

  1,8 mln

  58,3(3.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,2 mln

  38,6(2.9%)

  1,1 mln

  33,5(2.7%)

  919,5 tys

  29,2(2.8%)

  736,0 tys

  23,5(1.7%)

  602,2 tys

  19,4(1.3%)

  519,2 tys

  16,9(1.3%)

  556,2 tys

  18,2(1.2%)

  776,4 tys

  25,7(1.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  611,5 tys

  19,1(1.4%)

  611,5 tys

  19,2(1.6%)

  667,9 tys

  21,2(2%)

  675,5 tys

  21,6(1.5%)

  669,9 tys

  21,6(1.5%)

  381,8 tys

  12,4(1%)

  414,3 tys

  13,6(0.9%)

  464,3 tys

  15,4(1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  924,7 tys

  28,9(2.2%)

  635,7 tys

  20,0(1.6%)

  671,0 tys

  21,3(2%)

  533,2 tys

  17,0(1.2%)

  490,8 tys

  15,8(1.1%)

  376,6 tys

  12,2(0.9%)

  430,5 tys

  14,1(0.9%)

  377,1 tys

  12,5(0.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  31,4 tys

  1,0(0.1%)

  113,5 tys

  3,6(0.3%)

  250,6 tys

  7,9(0.8%)

  301,3 tys

  9,6(0.7%)

  241,8 tys

  7,8(0.5%)

  216,8 tys

  7,0(0.5%)

  177,2 tys

  5,8(0.4%)

  228,5 tys

  7,6(0.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  159,9 tys

  5,0(0.4%)

  198,0 tys

  6,2(0.5%)

  165,2 tys

  5,2(0.5%)

  198,3 tys

  6,3(0.5%)

  181,4 tys

  5,8(0.4%)

  170,5 tys

  5,5(0.4%)

  162,6 tys

  5,3(0.3%)

  217,3 tys

  7,2(0.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  6,1(0.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  142,3 tys

  4,4(0.3%)

  663,0 tys

  20,9(1.7%)

  653,5 tys

  20,7(2%)

  717,2 tys

  22,9(1.6%)

  1,2 mln

  39,0(2.6%)

  1,2 mln

  40,5(3.1%)

  781,9 tys

  25,6(1.7%)

  181,0 tys

  6,0(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  921,2 tys

  28,8(2.2%)

  988,6 tys

  31,1(2.5%)

  958,0 tys

  30,4(2.9%)

  118,1 tys

  3,8(0.3%)

  116,1 tys

  3,7(0.3%)

  124,9 tys

  4,1(0.3%)

  333,4 tys

  10,9(0.7%)

  162,2 tys

  5,4(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  116,3 tys

  3,6(0.3%)

  135,1 tys

  4,3(0.3%)

  112,2 tys

  3,6(0.3%)

  119,6 tys

  3,8(0.3%)

  110,4 tys

  3,6(0.2%)

  157,5 tys

  5,1(0.4%)

  113,5 tys

  3,7(0.2%)

  136,7 tys

  4,5(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  3,9(0.4%)

  125,2 tys

  4,0(0.3%)

  119,7 tys

  3,9(0.3%)

  132,0 tys

  4,3(0.3%)

  132,0 tys

  4,3(0.3%)

  132,0 tys

  4,4(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  186,8 tys

  6,0(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  60,0 tys

  2,0(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  70,6 tys

  2,2(0.2%)

  45,0 tys

  1,4(0.1%)

  46,5 tys

  1,5(0.1%)

  52,8 tys

  1,7(0.1%)

  54,5 tys

  1,8(0.1%)

  31,4 tys

  1,0(0.1%)

  32,4 tys

  1,1(0.1%)

  29,8 tys

  1,0(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  10,0 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,3 tys

  0,2(0%)

  42,0 tys

  1,4(0.1%)

  44,3 tys

  1,4(0.1%)

  65,1 tys

  2,1(0.1%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,3 mln

  73,0(5.5%)

  457,6 tys

  14,4(1.2%)

  455,7 tys

  14,4(1.4%)

  170,3 tys

  5,4(0.4%)

  139,4 tys

  4,5(0.3%)

  329

  0,0(0%)

  35,5 tys

  1,2(0.1%)

  509

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  30,1 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,5 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat łosicki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 7 008 mieszkańców powiatu łosickiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 3 417 kobiet oraz 3 591 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 10,1% średnie ogólnokształcące, a 22,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 21,9% mieszkańców powiatu łosickiego, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 18,6% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu łosickiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie łosickim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,6%) oraz podstawowe ukończone (19,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,5%) oraz średnie zawodowe (26,0%).

  W roku 2021 w powiecie łosickim mieściło się 16 przedszkoli, w których do 49 oddziałów uczęszczało 990 dzieci (506 dziewczynek oraz 484 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie łosickim mieściło się 9 przedszkoli, w których do 24 oddziałów uczęszczało 517 dzieci (275 dziewczynek oraz 242 chłopców). Dostępne były 473 miejsca.

  18,0% mieszkańców powiatu łosickiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,0% wśród dziewczynek i 17,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 889 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,04 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 20 szkół podstawowych, w których w 186 oddziałach uczyło się 2 428 uczniów (1 171 kobiet oraz 1 257 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie łosickim placówkę miało 26 szkół podstawowych, w których w 154 oddziałach uczyło się 2 187 uczniów (1 095 kobiet oraz 1 092 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,0% ludności (28,3% wśród dziewczynek i 27,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 13,1 uczniów.

  W powiecie łosickim znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 14 oddziałach uczyło się 313 uczniów (202 kobiety oraz 111 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 70 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie łosickim placówkę miały 3 licea ogólnokształcące, w których w 19 oddziałach uczyło się 540 uczniów (339 kobiet oraz 201 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 176 absolwentów.

  W powiecie łosickim znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 6 oddziałach uczyło się 87 uczniów (10 kobiet oraz 77 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 11,5% mieszkańców (11,8% wśród dziewczyn i 11,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 22,4 uczniów. 14,5 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,1% mieszkańców powiatu łosickiego w wieku potencjalnej nauki (29,2% kobiet i 29,0% mężczyzn).

 • 17,8% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  17,8%
  woj. mazowieckie
  33,5%
  Kraj
  25,2%
 • 22,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  35,2%
  woj. mazowieckie
  34,6%
  Polska
  35,2%
 • 37,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • pow. łosicki
  2,4%
  Mazowieckie
  3,4%
  Cała Polska
  3,3%
 • 4,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat łosicki
  10,1%
  woj. mazowieckie
  13,0%
  Polska
  11,9%
 • 13,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  22,7%
  woj. mazowieckie
  18,2%
  Cały kraj
  20,0%
 • 19,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 26,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat łosicki
  21,9%
  Mazowieckie
  15,3%
  Kraj
  21,2%
 • 15,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,2%
  Mazowieckie
  2,8%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 18,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. łosicki
  18,6%
  Mazowieckie
  10,7%
  Polska
  12,3%
 • 19,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  3,2%
  woj. mazowieckie
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 889 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat łosicki
  889,0
  Województwo
  937,0
  Cały kraj
  896,0
 • 1,04 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Powiat
  1,04
  woj. mazowieckie
  0,84
  Polska
  0,89
 •  
 • 16Przedszkola
 • 7 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 49 Oddziały
 • 8 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 876 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat łosicki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 990 Dzieci
 • 506 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 484 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 51,1%
  48,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 21 2 lata i mniej
 • 21
 • 202 3 lata
 • 202
 • 279 4 lata
 • 279
 • 269 5 lata
 • 269
 • 201 6 lat
 • 201
 • 18 7 lat i więcej
 • 18
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 10 2 lata i mniej
 • 10
 • 98 3 lata
 • 98
 • 142 4 lata
 • 142
 • 140 5 lata
 • 140
 • 109 6 lat
 • 109
 • 7 7 lat i więcej
 • 7
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 11 2 lata i mniej
 • 11
 • 104 3 lata
 • 104
 • 137 4 lata
 • 137
 • 129 5 lata
 • 129
 • 92 6 lat
 • 92
 • 11 7 lat i więcej
 • 11
 • 144 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 73,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 73,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 9,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2Punkty przedszkolne
 • 2 Oddziały
 • 50 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat łosicki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44 Dzieci
 • 23 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 21 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 52,3%
  47,7%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 12 3 lata
 • 12
 • 29 4 lata
 • 29
 • 2 5 lata
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 6 3 lata
 • 6
 • 16 4 lata
 • 16
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 6 3 lata
 • 6
 • 13 4 lata
 • 13
 • 2 5 lata
 • 2
 •  
 • 2,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 2,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat łosicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 172 Oddziały
 • 2 389 Uczniowie
 • 1 155 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 234 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,3%
  51,7%
 • 293 Uczniowie w 1 klasie
 • 145 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 148 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 292 Absolwenci
 • 139 Kobiety
  (absolwenci)
 • 153 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 14 Oddziały
 • 39 Uczniowie
 • 16 Kobiety
  (uczniowie)
 • 23 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 41,0%
  59,0%
 • 1 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 21 Absolwenci
 • 14 Kobiety
  (absolwenci)
 • 7 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 13,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. łosicki
  13,1
  Mazowieckie
  17,3
  Cała Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 13,1 Szkoły podstawowe ogółem
 • 13,1
 • 13,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 13,1
 • 13,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 13,9
 • 2,8 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,8
 •  
 • 239,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 200,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 39,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 7,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat łosicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 14 Oddziały
 • 313 Uczniowie
 • 202 Kobiety
  (uczniowie)
 • 111 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 64,5%
  35,5%
 • 76 Uczniowie w 1 klasie
 • 47 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 29 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 70 Absolwenci
 • 47 Kobiety
  (absolwenci)
 • 23 Mężczyźni
  (absolwenci)
 • 12 Uczniowie w 1 klasie
 • 12 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 0 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 22,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  22,4
  Mazowieckie
  26,4
  Kraj
  26,3
 •  
 • 23,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 14,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 1,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat łosicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 20 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 3 Oddziały
 • 33 Uczniowie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie)
 • 23 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 30,3%
  69,7%
 • 17 Uczniowie w 1 klasie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 14,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • pow. łosicki
  14,5
  Województwo
  17,7
  Cały kraj
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 14,5 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 14,5
 • 18,0 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 18,0
 • 11,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 11,0
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 11,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 11,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 29,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat łosicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat łosicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat łosicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łosicki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie łosickim

 • Według danych GUS z 2021 roku w powiecie łosickim znajdowało się 0 hoteli, 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • ośrodki wczasowe: 2 (całoroczne: 0)
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)
  • pola biwakowe: 3 (całoroczne: 0)
  • kwatery agroturystyczne: 2 (całoroczne: 1)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 2, liczba miejsc: 100)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 3


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w powiecie łosickim: 3 (publiczne: 3, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie łosickim 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 175 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 198 (uczestnicy: 16 492)
  • seanse filmowe: 77 (uczestnicy: 1 680)
  • wystawy: 3 (uczestnicy: 450)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 5 (uczestnicy: 1 880)
  • koncerty: 24 (uczestnicy: 6 860)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 3 (uczestnicy: 460)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 9 (uczestnicy: 700)
  • konkursy: 11 (uczestnicy: 652)
  • pokazy teatralne: 8 (uczestnicy: 2 480)
  • interdyscyplinarne: 6 (uczestnicy: 750)
  • warsztaty: 49 (uczestnicy: 460)
  • inne: 3 (uczestnicy: 120)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 20 (członkowie: 433)
  • plastyczne/techniczne: 4 (członkowie: 73)
  • taneczne: 7 (członkowie: 123)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 15)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 24)
  • teatralne: 1 (członkowie: 8)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 4 (członkowie: 85)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 105)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 8)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 8)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 2
  • muzyczne: 2
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 26 (członkowie: 386)
  • teatralne: 2 (członkowie: 12)
  • muzyczne - instrumentalne: 6 (członkowie: 84)
  • wokalne i chóry: 6 (członkowie: 89)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 63)
  • taneczne: 9 (członkowie: 138)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie łosickim działało 1 muzeum lub oddział .

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie łosickim działało 9 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 86 834 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 12 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 13 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 127 233 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 49
  • dostępne dla czytelników: 36
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 35
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 7
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 4
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 5
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Biblioteki naukowe w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie łosickim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 35 545 wolumenów w tym ziobry specjalne: 460. Odnotowano 1 107 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 23 651 wolumenów. Odnotowano 1 203 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 21
  • dostępne dla czytelników: 8
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 8
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie łosickim działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 199 członków. Zarejestrowano 168 ćwiczących (mężczyźni: 101, kobiety: 67, chłopcy do lat 18: 101, dziewczęta do lat 18: 66). Aktywnych było 6 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), instruktora sportowego (5) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie łosickim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łosicki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat łosicki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 32 wypadków drogowych w powiecie łosickim odnotowano 6 ofiar śmiertelnych oraz 39 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 106,1 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 19,9 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 10,6 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 90,1 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2021 roku w powiecie łosickim zarejestrowanych było 37 724 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 24 503 samochodów osobowych (801,9 na każdy 1000 mieszkańców - więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 3 558 samochodów ciężarowych (160,9 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 140 autobusów (4,6 - znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 1 357 ciągników siodłowych (44,4 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 1 557 motocykli (51,0 - znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 22,1 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 22,7 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 23,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 11,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 24,9 lat.


  W 2021 roku w powiecie łosickim znajdowały się 5 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie łosickim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 32 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 6 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 39 Ranni
  (rok 2021)
 • 2 Lekko ranni
 • 37 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie łosickim w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 106,11 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Powiat
  106,1
  Mazowieckie
  56,9
  Cała Polska
  59,9
 • 19,90 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  19,9
  Województwo
  6,9
  Kraj
  5,9
 • 129,32 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • powiat łosicki
  129,3
  Województwo
  65,7
  Kraj
  69,4
 • 10,60 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • Tutaj
  10,6
  Województwo
  8,0
  Cała Polska
  7,6
 • 90,13 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • Tutaj
  90,1
  Mazowieckie
  62,9
  Cały kraj
  80,2
 • 18,75 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Powiat
  18,8
  Województwo
  12,2
  Kraj
  9,8
 • 121,88 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • powiat łosicki
  121,9
  woj. mazowieckie
  115,4
  Kraj
  115,8
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 37 724 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie łosickim w 2020 roku
 • 24 503 Samochody osobowe
 • 3 558 Samochody ciężarowe
 • 23 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 140 Autobusy
 • 275 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 359 Ciągniki samochodowe
 • 1 357   Ciągniki siodłowe
 • 6 332 Ciągniki rolnicze
 • 1 557 Motocykle
 • 525   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 1 515 Motorowery
 • 24 503Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie łosickim
 • Samochody osobowe w powiecie łosickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 801,9 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  801,9
  Mazowieckie
  729,5
  Polska
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg4 958
  • 1400-1649 kg6 420
  • 1650-1899 kg5 796
  • 1900 kg i więcej7 329
 • 4 958 do 1399 kg
 • 6 420 1400-1649 kg
 • 5 796 1650-1899 kg
 • 7 329 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 7 317 do 1399 cm3
 • 7 317
 • 14 486 1400-1999 cm3
 • 14 486
 • 2 700 2000 i więcej cm3
 • 2 700
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie łosickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna10 903
  • olej napędowy9 277
  • gaz (LPG)4 091
  • pozostałe232
 • 10 903 benzyna
 • 9 277 olej napędowy
 • 4 091 gaz (LPG)
 • 232 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 80 do 1 roku
 • 80
 • 93 2 lata
 • 93
 • 135 3 lata
 • 135
 • 342 4-5 lat
 • 342
 • 419 6-7 lat
 • 419
 • 605 8-9 lat
 • 605
 • 821 10-11 lat
 • 821
 • 3 228 12-15 lat
 • 3 228
 • 5 197 16-20 lat
 • 5 197
 • 5 396 21-25 lat
 • 5 396
 • 3 401 26-30 lat
 • 3 401
 • 4 786 31 lat i więcej
 • 4 786
 • 22,1 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie łosickim
 • powiat łosicki
  22,1 lat
  Mazowieckie
  17,2 lat
  Cały kraj
  18,8 lat
 • 3 558Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie łosickim
 • Samochody ciężarowe w powiecie łosickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 160,9 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  160,9
  Województwo
  134,0
  Kraj
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 1 848 do 999 kg
 • 1 848
 • 848 1000-1499 kg
 • 848
 • 243 1500-2999 kg
 • 243
 • 29 3000-3499 kg
 • 29
 • 65 3500-4999 kg
 • 65
 • 212 5000-6999 kg
 • 212
 • 150 7000-9999 kg
 • 150
 • 109 10000-14999 kg
 • 109
 • 54 15000 kg i więcej
 • 54
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna759
  • olej napędowy2 123
  • gaz (LPG)238
  • pozostałe438
 • 759 benzyna
 • 2 123 olej napędowy
 • 238 gaz (LPG)
 • 438 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 15 do 1 roku
 • 15
 • 14 2 lata
 • 14
 • 18 3 lata
 • 18
 • 68 4-5 lat
 • 68
 • 98 6-7 lat
 • 98
 • 128 8-9 lat
 • 128
 • 163 10-11 lat
 • 163
 • 416 12-15 lat
 • 416
 • 667 16-20 lat
 • 667
 • 611 21-25 lat
 • 611
 • 341 26-30 lat
 • 341
 • 1 019 31 lat i więcej
 • 1 019
 • 22,7 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie łosickim
 • pow. łosicki
  22,7 lat
  woj. mazowieckie
  18,2 lat
  Polska
  19,4 lat
 • 140Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie łosickim
 • Autobusy w powiecie łosickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,6 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. łosicki
  4,6
  Mazowieckie
  3,8
  Cały kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna5
  • olej napędowy122
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe13
 • 5 benzyna
 • 122 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 13 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 1 6-7 lat
 • 1
 • 2 8-9 lat
 • 2
 • 17 12-15 lat
 • 17
 • 39 16-20 lat
 • 39
 • 21 21-25 lat
 • 21
 • 25 26-30 lat
 • 25
 • 34 31 lat i więcej
 • 34
 • 23,8 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie łosickim
 • powiat łosicki
  23,8 lat
  Mazowieckie
  19,4 lat
  Polska
  21,6 lat
 • 1 357Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie łosickim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie łosickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 44,4 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  44,4
  Mazowieckie
  21,5
  Cała Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy1 229
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe127
 • 1 benzyna
 • 1 229 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 127 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 76 do 1 roku
 • 76
 • 47 2 lata
 • 47
 • 58 3 lata
 • 58
 • 131 4-5 lat
 • 131
 • 102 6-7 lat
 • 102
 • 227 8-9 lat
 • 227
 • 105 10-11 lat
 • 105
 • 262 12-15 lat
 • 262
 • 166 16-20 lat
 • 166
 • 98 21-25 lat
 • 98
 • 54 26-30 lat
 • 54
 • 31 31 lat i więcej
 • 31
 • 11,8 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie łosickim
 • Powiat
  11,8 lat
  Województwo
  10,0 lat
  Cały kraj
  12,6 lat
 • 1 557Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie łosickim
 • Motocykle w powiecie łosickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 51,0 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat łosicki
  51,0
  Województwo
  40,6
  Cała Polska
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 19 do 1 roku
 • 19
 • 16 2 lata
 • 16
 • 9 3 lata
 • 9
 • 49 4-5 lat
 • 49
 • 23 6-7 lat
 • 23
 • 40 8-9 lat
 • 40
 • 53 10-11 lat
 • 53
 • 159 12-15 lat
 • 159
 • 179 16-20 lat
 • 179
 • 166 21-25 lat
 • 166
 • 185 26-30 lat
 • 185
 • 659 31 lat i więcej
 • 659
 • 24,9 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie łosickim
 • powiat łosicki
  24,9 lat
  woj. mazowieckie
  21,8 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 5 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie łosickim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 58,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat łosicki
  58,3 km
  Mazowieckie
  762,1 km
  Kraj
  591,9 km
 • 1,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. łosicki
  1,5 km
  Województwo
  5,0 km
  Cała Polska
  4,9 km