Powiat łosicki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat łosicki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 28 765 Liczba mieszkańców
 • 772 km2 Powierzchnia
 • 37 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 21,9% Stopa urbanizacji
 • Janusz Kobyliński Starosta
 • ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice Adres starostwa powiatowego
 • WLS Tablice rejestracyjne
 • Miasta (gminy miejskie) w powiecie łosickim (1)
 • Łosice
Powiat łosicki na mapie
Identyfikatory
 • 1410 TERYT (TERC)

powiat łosicki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach
83 357 22 41
83 357 22 43
ul.Kolejowa 2A
08-200 Łosice
Komenda Powiatowa Policji w Łosicach
83 359 72 00
83 359 72 01
ul.Kolejowa 6
08-200 Łosice
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łosicach
83 359 04 52
83 359 04 52
ul.Piłsudskiego 6/46
08-200 Łosice
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łosicach
83 357 36 28, 83 357 36 60
83 357 36 28
ul. Kilińskiego 2
08-200 Łosice
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Makowie Mazowieckim
83 359 04 51
83 357 20 90
ul.Myśliwska 1
08-200 Łosice
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łosicach
83 359 04 51
83 357 20 90
ul.Myśliwska 1
08-200 Łosice
Starostwo Powiatowe w Łosicach
(83) 359-03-34
(83) 359-03-34
ul.Narutowicza
08-200 Łosice

Powiat łosicki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Powiat łosicki ma 28 765 mieszkańców, z czego 49,9% stanowią kobiety, a 50,1% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 13,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu łosickiego w 2050 roku wynosi 24 212, z czego 11 938 to kobiety, a 12 274 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu łosickiego zawarli w 2022 roku 122 małżeństw, co odpowiada 4,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,3% mieszkańców powiatu łosickiego jest stanu wolnego, 55,4% żyje w małżeństwie, 4,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,8% to wdowy/wdowcy.

  Powiat łosicki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -218. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -7,48 na 1000 mieszkańców powiatu łosickiego. W 2022 roku urodziło się 245 dzieci, w tym 46,9% dziewczynek i 53,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 408 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,53 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 28,7% zgonów w powiecie łosickim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,4% zgonów w powiecie łosickim były nowotwory, a 9,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu łosickiego przypada 15.88 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 195 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 336 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu łosickiego -141. W tym samym roku 4 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 7 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -3.

  58,3% mieszkańców powiatu łosickiego jest w wieku produkcyjnym, 18,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu łosickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 28 765 Liczba mieszkańców
 • 14 368 Kobiety
 • 14 397 Mężczyźni
 • 49,9%
  50,1%
 • 100 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 100 kobiet)
 • 100 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 100 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie łosickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie łosickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie łosickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu łosickiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 24 212 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 11 938 Kobiety
 • 12 274 Mężczyźni
 • 50,1%
  49,9%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie łosickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie łosickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie łosickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu łosickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  42,2 lat
  Województwo
  41,6 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 43,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat łosicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu łosickiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat łosicki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat łosicki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat łosicki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 29,3% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  29,3%
  Województwo
  30,0%
  Cała Polska
  29,1%
 • 22,2% Kobiety
  (Panny)
 • 36,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,4% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  55,4%
  woj. mazowieckie
  53,7%
  Polska
  54,0%
 • 54,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,8% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  10,8%
  Województwo
  8,1%
  Polska
  8,5%
 • 18,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  4,4%
  Mazowieckie
  7,7%
  Cała Polska
  7,6%
 • 4,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • pow. łosicki
  0,0%
  Województwo
  0,5%
  Kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie łosickim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  4,2
  woj. mazowieckie
  4,3
  Kraj
  4,1
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • pow. łosicki
  1,4
  Mazowieckie
  1,7
  Cały kraj
  1,6
 • 122 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie łosickim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -218 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -129 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -89 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -7,48 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -7,5
  Województwo
  -2,2
  Polska
  -3,8
 • -4,3 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -8,5 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie łosickim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie łosickim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie łosickim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie łosickim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 245 Urodzenia żywe
 • 115 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 130 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 46,9%
  53,1%
 • 8,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  8,4
  Mazowieckie
  9,1
  Cała Polska
  8,1
 • 41,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. łosicki
  41,1
  woj. mazowieckie
  38,1
  Polska
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 40 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 40
 • 108 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 108
 • 95 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 95
 • 31 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31
 • 15 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 15
 • 3 408 g Średnia waga noworodków
 • 3 388 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 426 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat łosicki
  3 408 g
  Mazowieckie
  3 386 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 27 Waga 4000g - 4499g
 • 27
 • 80 Waga 3500g - 3999g
 • 80
 • 89 Waga 3000g - 3499g
 • 89
 • 35 Waga 2500g - 2999g
 • 35
 • 7 Waga 2000g - 2499g
 • 7
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,47 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,47
  Województwo
  1,33
  Cała Polska
  1,26
 • 0,69 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat łosicki
  0,69
  woj. mazowieckie
  0,65
  Cała Polska
  0,61
 • 0,53 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,53
  Mazowieckie
  0,80
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie łosickim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 463 Zgony
 • 244 Kobiety
  (Zgony)
 • 219 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 52,7%
  47,3%
 • 4 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 3 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 25,0%
  75,0%
 • 15,9 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  15,9
  Mazowieckie
  11,4
  Polska
  11,9
 • 189,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. łosicki
  189,0
  Mazowieckie
  124,6
  Cały kraj
  147,0
 • 16,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. łosicki
  16,3
  Województwo
  3,1
  Polska
  3,8
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat łosicki
  3,6
  Województwo
  2,8
  Cały kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  1,5
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie łosickim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat łosicki
  28,7%
  Mazowieckie
  28,7%
  Cała Polska
  36,0%
 • 21,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  21,4%
  woj. mazowieckie
  23,5%
  Kraj
  23,6%
 • 9,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. łosicki
  9,5%
  Województwo
  7,7%
  Kraj
  6,7%
 • 34 Zgony spowodowane COVID-19
 • 16,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  16,6
  Polska
  15,8
 • 59,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  59,3
  Polska
  70,6
 • 339,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  339,5
  Województwo
  266,8
  Cała Polska
  280,1
 • 240,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  240,9
  Polska
  253,9
 • 456,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 582,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 329,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. łosicki
  456,1
  woj. mazowieckie
  326,2
  Kraj
  426,2
 • 51,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 18,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 23,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat łosicki
  51,7
  Mazowieckie
  46,3
  Cała Polska
  62,9
 • 34,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  34,2
  Mazowieckie
  33,8
  Polska
  33,8
 • 13,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  13,7
  Województwo
  6,3
  Cała Polska
  7,0
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. łosicki
  0,8%
  woj. mazowieckie
  0,6%
  Polska
  0,6%
 • Zamachy samobójcze w powiecie łosickim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16 Osoby w zamachach samobójczych
 • 6 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 10 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 4 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 12 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 6 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 0 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 6 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 1 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 5 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 55 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • pow. łosicki
  55,0
  Mazowieckie
  25,0
  Polska
  38,0
 • 21 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  21,0
  woj. mazowieckie
  13,0
  Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 3 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 3
 • 1 zażycie innych leków
 • 1
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 1 samookaleczenie powierzchniowe
 • 1
 • 10 powieszenie się
 • 10
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 6 powieszenie się
 • 6
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 6 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 6
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 problemy w szkole lub pracy
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 8 nieustalona
 • 8
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 6 nieustalona
 • 6
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 3 13-18 lat
 • 3
 • 2 19-24 lat
 • 2
 • 3 25-29 lat
 • 3
 • 4 30-49 lat
 • 4
 • 3 50-60 lat
 • 3
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 1 30-49 lat
 • 1
 • 2 50-60 lat
 • 2
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy3
  • pod wpływem alkoholu2
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków3
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony8
 • 3 trzeźwy
 • 2 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 3 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 8 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony4
 • 1 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 4 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 11 kawaler/panna
 • 11
 • 3 żonaty/zamężna
 • 3
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 4 kawaler/panna
 • 4
 • 1 żonaty/zamężna
 • 1
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne4
  • zasadnicze zawodowe3
  • średnie4
  • wyższe0
  • nieustalony5
 • 0 podstawowe niepełne
 • 4 podstawowe i gimnazjalne
 • 3 zasadnicze zawodowe
 • 4 średnie
 • 0 wyższe
 • 5 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony3
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 3 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 3 praca
 • 3
 • 8 na utrzymaniu innej osoby
 • 8
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 4 nieustalony
 • 4
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 2 praca
 • 2
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 2 nieustalony
 • 2
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 195 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 114 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 81 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Zameldowania z zagranicy
 • 3 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 336 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 191 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 145 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Wymeldowania za granicę
 • 4 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 3 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -144 Saldo migracji
 • -78 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -66 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -141 Saldo migracji wewnętrznych
 • -77 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -64 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -3 Saldo migracji zagranicznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie łosickim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 61,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat łosicki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łosicki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie łosickim oddano do użytku 153 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 5,29 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie łosickim to 11 453 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 396 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  52,3% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 47,7% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie łosickim to 4,26 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie łosickim to 92,40 m2 i jest nieznacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz porównywalna do przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 94,82% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 82,51% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 79,31% mieszkań posiada łazienkę, 74,28% korzysta z centralnego ogrzewania, a 14,23% z gazu sieciowego.

  W 2022 zarejestrowano w powiecie łosickim 45 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 025 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 829 zł/m2. Wszystkie transakcje dotyczyły rynku wtórnego.
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 025 zł
 • Powiat
  4 025 zł
  Województwo
  9 144 zł
  Cała Polska
  6 617 zł
 • 4 025 zł Ogółem
 • 4 025 zł
 • 3 782 zł do 40 m2
 • 3 782 zł
 • 4 107 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 107 zł
 • 3 297 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 297 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 829 zł
 • powiat łosicki
  3 829 zł
  Mazowieckie
  9 651 zł
  Kraj
  7 224 zł
 • 3 829 zł Ogółem
 • 3 829 zł
 • 3 791 zł do 40 m2
 • 3 791 zł
 • 4 077 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 077 zł
 • 2 907 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 907 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 45
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m219
  • od 40,1 do 60 m222
  • od 60,1 do 80 m24
  • od 80,1 m20
 • 19 do 40 m2
 • 22 od 40,1 do 60 m2
 • 4 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie łosickim w latach 2015 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 025 zł
 • powiat łosicki
  4 025 zł
  woj. mazowieckie
  10 786 zł
  Polska
  6 140 zł
 • 4 025 zł Ogółem
 • 4 025 zł
 • 3 782 zł do 40 m2
 • 3 782 zł
 • 4 107 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 107 zł
 • 3 297 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 297 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 829 zł
 • powiat łosicki
  3 829 zł
  Województwo
  10 903 zł
  Cała Polska
  6 984 zł
 • 3 829 zł Ogółem
 • 3 829 zł
 • 3 791 zł do 40 m2
 • 3 791 zł
 • 4 077 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 077 zł
 • 2 907 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 907 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 45
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m219
  • od 40,1 do 60 m222
  • od 60,1 do 80 m24
  • od 80,1 m20
 • 19 do 40 m2
 • 22 od 40,1 do 60 m2
 • 4 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 11 453 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 395,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  395,70
  Województwo
  450,60
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 86,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  86,20 m2
  Mazowieckie
  73,90 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 34,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. łosicki
  34,10 m2
  Województwo
  33,30 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,17 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  4,17
  woj. mazowieckie
  3,65
  Cała Polska
  3,83
 • 2,53 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat łosicki
  2,53
  Mazowieckie
  2,22
  Kraj
  2,42
 • 0,61 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat łosicki
  0,61
  woj. mazowieckie
  0,61
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 153 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 5,29 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. łosicki
  5,29
  woj. mazowieckie
  7,83
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 652 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,26 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  4,26
  Mazowieckie
  3,70
  Kraj
  3,89
 • 22,53 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  22,53
  Mazowieckie
  29,00
  Kraj
  24,56
 • 14 135 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 92,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. łosicki
  92,4 m2
  Województwo
  89,2 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,49 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat łosicki
  0,49 m2
  Mazowieckie
  0,70 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 94,82% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  94,82%
  Województwo
  97,23%
  Cała Polska
  97,75%
 • 82,51% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  82,51%
  woj. mazowieckie
  95,03%
  Kraj
  95,18%
 • 79,31% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  79,31%
  Mazowieckie
  93,83%
  Cała Polska
  93,75%
 • 74,28% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  74,28%
  woj. mazowieckie
  88,35%
  Cała Polska
  85,83%
 • 14,23% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  14,23%
  Mazowieckie
  59,27%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Powiat łosicki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie łosickim na 1000 mieszkańców pracuje 160osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 47,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 52,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie łosickim wynosiło w 2023 roku 4,9% (4,9% wśród kobiet i 4,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie łosickim wynosiło 5 362,58 PLN, co odpowiada 80.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu łosickiego 2 103 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 017 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -86.

  47,6% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu łosickiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 15,8% w przemyśle i budownictwie, a 17,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 160 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. łosicki
  160,0
  woj. mazowieckie
  318,0
  Polska
  259,0
 • 6,6% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 7,1% Kobiety
 • 6,2% Mężczyźni
 • Tutaj
  4,9%
  woj. mazowieckie
  4,1%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie łosickim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie łosickim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie łosickim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 854 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 363 PLN
  Województwo
  7 913 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie łosickim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 2 103 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 017 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -86 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,96 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 47,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 43,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 50,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 15,8% Przemysł i budownictwo
 • 11,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 18,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 17,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 11,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 21,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 18,2% Pozostałe
 • 31,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie łosickim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 701 Pracujący ogółem
 • 2 215 Kobiety
 • 2 486 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie łosickim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,3% W wieku produkcyjnym
 • 51,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat łosicki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 71,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. łosicki
  71,6
  Mazowieckie
  71,5
  Cały kraj
  69,0
 • 39,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat łosicki
  39,9
  woj. mazowieckie
  38,1
  Kraj
  38,2
 • 126,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat łosicki
  126,0
  Województwo
  113,9
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 62,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat łosicki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W powiecie łosickim w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 2 637 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 2 022 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 217 nowych podmiotów, a 93 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (268) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (150) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (302) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (80) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie łosickim najwięcej (120) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (2 546) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  7,3% (192) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,4% (592) podmiotów, a 70,3% (1 853) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie łosickim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20.7%) oraz Budownictwo (17.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 637 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 192 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 592 Przemysł i budownictwo
 • 1 853 Pozostała działalność
 • 217 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie łosickim w 2023 roku
 • 93 Podmioty wyrejestrowane w powiecie łosickim w 2023 roku
 • 2 022 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 546 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 2 546
 • 79 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 79
 • 10 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 10
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 2 635 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 2 635
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 24 Spółdzielnie ogółem
 • 24
 • 146 Spółki handlowe ogółem
 • 146
 • 5  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 120  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 120
 • 5    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 74 Spółki cywilne ogółem
 • 74
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 022 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 419 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 419
 • 350 Budownictwo
 • 350
 • 238 Transport i gospodarka magazynowa
 • 238
 • 182 Przetwórstwo przemysłowe
 • 182
 • 169 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 169
 • 164 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 164
 • 129 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 129
 • 106 Pozostała działalność
 • 106
 • 75 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 75
 • 44 Informacja i komunikacja
 • 44
 • 42 Edukacja
 • 42
 • 38 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 38
 • 36 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 36
 • 14 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 14
 • 8 Górnictwo i wydobywanie
 • 8
 • 6 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 6
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łosicki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie łosickim stwierdzono 542 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 18,59 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie łosickim wynosi 71,40% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu łosickiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,70 (wykrywalność 67%) oraz przeciwko mieniu - 7,27 (wykrywalność 36%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 3,81 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,71 (35%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,17 (80%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat łosicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 542 Przestępstwa ogółem
 • 542
 • 312 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 312
 • 79 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 79
 • 111 Przestępstwa drogowe
 • 111
 • 5 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 5
 • 212 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 212
 • 18,59 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat łosicki
  18,59
  Województwo
  23,30
  Polska
  22,81
 • 10,70 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  10,70
  woj. mazowieckie
  14,84
  Cały kraj
  12,98
 • 2,71 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,71
  Województwo
  5,93
  Kraj
  6,99
 • 3,81 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  3,81
  Mazowieckie
  1,76
  Cały kraj
  1,82
 • 0,17 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,17
  Województwo
  0,29
  Kraj
  0,35
 • 7,27 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,27
  Województwo
  13,04
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat łosicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  71%
  woj. mazowieckie
  63%
  Polska
  71%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  67%
  Województwo
  55%
  Cały kraj
  63%
 • 35% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat łosicki
  35%
  woj. mazowieckie
  69%
  Kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  99%
  woj. mazowieckie
  99%
  Kraj
  99%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  80%
  woj. mazowieckie
  87%
  Polska
  88%
 • 36% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. łosicki
  36%
  Mazowieckie
  42%
  Cała Polska
  51%

Powiat łosicki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu łosickiego wyniosła w 2022 roku 63,3 mln złotych, co daje 2,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 37.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu łosickiego - 38.8% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (16.8%) oraz na Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (16.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 19,6 mln złotych, czyli 30,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu łosickiego wyniosła w 2022 roku 67,6 mln złotych, co daje 2,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 44.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (36.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 600 - Transport i łączność (28%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (18%). W budżecie powiatu łosickiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 365 złotych na mieszkańca (15,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 7,4 złotych na mieszkańca (0,3%).
 • Wydatki budżetu w powiecie łosickim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu łosickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat łosicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu łosickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  35,8 mln

  1,1 tys(100%)

  32,1 mln

  1,0 tys(100%)

  46,2 mln

  1,5 tys(100%)

  46,8 mln

  1,5 tys(100%)

  37,1 mln

  1,2 tys(100%)

  38,6 mln

  1,3 tys(100%)

  46,5 mln

  1,6 tys(100%)

  63,3 mln

  2,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  7,0 mln

  219(19.5%)

  3,3 mln

  104(10.2%)

  17,2 mln

  549(37.3%)

  16,2 mln

  523(34.7%)

  5,7 mln

  184(15.3%)

  4,6 mln

  150(11.9%)

  8,9 mln

  295(19.1%)

  24,6 mln

  849(38.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  7,9 mln

  249(22.1%)

  7,9 mln

  250(24.5%)

  7,7 mln

  247(16.7%)

  7,7 mln

  249(16.5%)

  8,6 mln

  279(23.2%)

  9,7 mln

  317(25.1%)

  9,9 mln

  328(21.3%)

  10,7 mln

  368(16.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  7,7 mln

  242(21.5%)

  7,9 mln

  250(24.6%)

  7,9 mln

  254(17.2%)

  8,4 mln

  271(18%)

  9,4 mln

  307(25.4%)

  9,9 mln

  325(25.7%)

  10,4 mln

  343(22.2%)

  10,3 mln

  356(16.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,2 mln

  133(11.8%)

  3,7 mln

  117(11.5%)

  3,4 mln

  110(7.5%)

  3,7 mln

  119(7.9%)

  3,9 mln

  128(10.6%)

  4,8 mln

  156(12.3%)

  4,7 mln

  157(10.2%)

  6,5 mln

  224(10.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,3 mln

  103(9.1%)

  3,4 mln

  106(10.4%)

  3,5 mln

  113(7.7%)

  4,2 mln

  137(9.1%)

  4,0 mln

  130(10.8%)

  4,2 mln

  137(10.9%)

  4,1 mln

  136(8.8%)

  4,9 mln

  169(7.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,6 mln

  48,9(4.3%)

  1,6 mln

  52,2(5.1%)

  1,7 mln

  54,2(3.7%)

  1,7 mln

  53,6(3.6%)

  1,6 mln

  52,4(4.4%)

  1,8 mln

  57,9(4.6%)

  1,8 mln

  59,1(3.8%)

  2,0 mln

  69,4(3.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,1 mln

  33,5(3%)

  969,5 tys

  30,7(3%)

  765,1 tys

  24,4(1.7%)

  760,4 tys

  24,5(1.6%)

  519,2 tys

  16,9(1.4%)

  556,2 tys

  18,2(1.4%)

  776,6 tys

  25,8(1.7%)

  749,5 tys

  25,9(1.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  406,0 tys

  12,8(1.1%)

  589,2 tys

  18,7(1.8%)

  595,6 tys

  19,0(1.3%)

  582,5 tys

  18,8(1.2%)

  549,4 tys

  17,9(1.5%)

  519,0 tys

  17,0(1.3%)

  690,6 tys

  22,9(1.5%)

  665,7 tys

  23,0(1.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,2 mln

  67,7(6%)

  2,2 mln

  70,1(6.9%)

  472,3 tys

  15,1(1%)

  496,0 tys

  16,0(1.1%)

  334,1 tys

  10,9(0.9%)

  334,7 tys

  11,0(0.9%)

  405,7 tys

  13,5(0.9%)

  400,5 tys

  13,8(0.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  215,8 tys

  6,8(0.6%)

  172,7 tys

  5,5(0.5%)

  149,0 tys

  4,8(0.3%)

  220,1 tys

  7,1(0.5%)

  220,0 tys

  7,1(0.6%)

  128,7 tys

  4,2(0.3%)

  82,8 tys

  2,7(0.2%)

  382,4 tys

  13,2(0.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  41,3 tys

  1,3(0.1%)

  35,6 tys

  1,1(0.1%)

  38,6 tys

  1,2(0.1%)

  257,9 tys

  8,3(0.6%)

  43,4 tys

  1,4(0.1%)

  38,0 tys

  1,2(0.1%)

  123,9 tys

  4,1(0.3%)

  193,5 tys

  6,7(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  181,9 tys

  5,7(0.5%)

  135,8 tys

  4,3(0.4%)

  148,3 tys

  4,7(0.3%)

  112,8 tys

  3,6(0.2%)

  179,0 tys

  5,8(0.5%)

  116,1 tys

  3,8(0.3%)

  162,3 tys

  5,4(0.3%)

  160,0 tys

  5,5(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  0,3(0%)

  70,0 tys

  2,2(0.2%)

  70,0 tys

  2,3(0.1%)

  70,0 tys

  2,3(0.2%)

  84,8 tys

  2,8(0.2%)

  270,5 tys

  9,0(0.6%)

  146,1 tys

  5,0(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  3,9(0.4%)

  126,0 tys

  4,0(0.3%)

  119,7 tys

  3,9(0.3%)

  132,0 tys

  4,3(0.4%)

  132,0 tys

  4,3(0.3%)

  132,0 tys

  4,4(0.3%)

  132,0 tys

  4,6(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  102,8 tys

  3,6(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  27,5 tys

  0,9(0.1%)

  20,2 tys

  0,6(0.1%)

  54,0 tys

  1,7(0.1%)

  51,6 tys

  1,7(0.1%)

  56,0 tys

  1,8(0.2%)

  31,0 tys

  1,0(0.1%)

  66,0 tys

  2,2(0.1%)

  59,1 tys

  2,0(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  37,8 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  240,5 tys

  7,7(0.5%)

  473,2 tys

  15,3(1%)

  138,5 tys

  4,5(0.4%)

  1 000

  0,0(0%)

  1,8 mln

  58,3(3.8%)

  5,0 tys

  0,2(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  17,5 tys

  0,5(0%)

  3,7 tys

  0,1(0%)

  11,3 tys

  0,4(0%)

  2,6 tys

  0,1(0%)

  2,7 tys

  0,1(0%)

  818

  0,0(0%)

  8,8 tys

  0,3(0%)

  4,2 tys

  0,1(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  78,6 tys

  2,5(0.2%)

  100,0 tys

  3,2(0.2%)

  100,0 tys

  3,2(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  678,1 tys

  22,5(1.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,3 tys

  0,2(0%)

  42,0 tys

  1,4(0.1%)

  44,3 tys

  1,4(0.1%)

  66,9 tys

  2,2(0.2%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  70,5 tys

  2,2(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,5 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie łosickim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu łosickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat łosicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu łosickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  39,3 mln

  1,2 tys(100%)

  32,9 mln

  1,0 tys(100%)

  44,1 mln

  1,4 tys(100%)

  46,0 mln

  1,5 tys(100%)

  40,0 mln

  1,3 tys(100%)

  46,8 mln

  1,6 tys(100%)

  47,4 mln

  1,6 tys(100%)

  67,6 mln

  2,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  20,0 mln

  628(50.8%)

  19,5 mln

  618(59.3%)

  19,2 mln

  612(43.5%)

  19,9 mln

  643(43.3%)

  22,0 mln

  714(54.9%)

  29,5 mln

  964(63%)

  24,9 mln

  826(52.5%)

  25,0 mln

  862(36.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,7 mln

  147(11.9%)

  769,1 tys

  24,4(2.3%)

  12,1 mln

  387(27.5%)

  11,6 mln

  374(25.2%)

  3,5 mln

  114(8.8%)

  2,7 mln

  87,7(5.7%)

  5,1 mln

  170(10.8%)

  18,9 mln

  654(28%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  3,5 mln

  110(8.9%)

  3,8 mln

  119(11.5%)

  4,8 mln

  152(10.8%)

  5,4 mln

  174(11.7%)

  6,4 mln

  209(16.1%)

  6,0 mln

  195(12.7%)

  7,3 mln

  241(15.3%)

  12,2 mln

  421(18%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,2 mln

  195(15.8%)

  3,8 mln

  121(11.6%)

  3,4 mln

  110(7.8%)

  3,7 mln

  118(8%)

  3,9 mln

  127(9.8%)

  4,7 mln

  155(10.1%)

  4,7 mln

  157(10%)

  6,5 mln

  224(9.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  663,0 tys

  20,9(1.7%)

  653,5 tys

  20,7(2%)

  717,2 tys

  22,9(1.6%)

  1,2 mln

  39,0(2.6%)

  1,2 mln

  40,5(3.1%)

  781,9 tys

  25,6(1.7%)

  181,0 tys

  6,0(0.4%)

  1,5 mln

  51,9(2.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,1 mln

  33,5(2.7%)

  919,5 tys

  29,2(2.8%)

  736,0 tys

  23,5(1.7%)

  602,2 tys

  19,4(1.3%)

  519,2 tys

  16,9(1.3%)

  556,2 tys

  18,2(1.2%)

  776,4 tys

  25,7(1.6%)

  748,8 tys

  25,9(1.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  611,5 tys

  19,2(1.6%)

  667,9 tys

  21,2(2%)

  675,5 tys

  21,6(1.5%)

  669,9 tys

  21,6(1.5%)

  381,8 tys

  12,4(1%)

  414,3 tys

  13,6(0.9%)

  464,3 tys

  15,4(1%)

  525,9 tys

  18,2(0.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  635,7 tys

  20,0(1.6%)

  671,0 tys

  21,3(2%)

  533,2 tys

  17,0(1.2%)

  490,8 tys

  15,8(1.1%)

  376,6 tys

  12,2(0.9%)

  430,5 tys

  14,1(0.9%)

  377,1 tys

  12,5(0.8%)

  367,9 tys

  12,7(0.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  198,0 tys

  6,2(0.5%)

  165,2 tys

  5,2(0.5%)

  198,3 tys

  6,3(0.5%)

  181,4 tys

  5,8(0.4%)

  170,5 tys

  5,5(0.4%)

  162,6 tys

  5,3(0.3%)

  217,3 tys

  7,2(0.5%)

  261,5 tys

  9,0(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  988,6 tys

  31,1(2.5%)

  958,0 tys

  30,4(2.9%)

  118,1 tys

  3,8(0.3%)

  116,1 tys

  3,7(0.3%)

  124,9 tys

  4,1(0.3%)

  333,4 tys

  10,9(0.7%)

  162,2 tys

  5,4(0.3%)

  261,4 tys

  9,0(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  113,5 tys

  3,6(0.3%)

  250,6 tys

  7,9(0.8%)

  301,3 tys

  9,6(0.7%)

  241,8 tys

  7,8(0.5%)

  216,8 tys

  7,0(0.5%)

  177,2 tys

  5,8(0.4%)

  228,5 tys

  7,6(0.5%)

  216,5 tys

  7,5(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  3,9(0.4%)

  125,2 tys

  4,0(0.3%)

  119,7 tys

  3,9(0.3%)

  132,0 tys

  4,3(0.3%)

  132,0 tys

  4,3(0.3%)

  132,0 tys

  4,4(0.3%)

  132,0 tys

  4,6(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  135,1 tys

  4,3(0.3%)

  112,2 tys

  3,6(0.3%)

  119,6 tys

  3,8(0.3%)

  110,4 tys

  3,6(0.2%)

  157,5 tys

  5,1(0.4%)

  113,5 tys

  3,7(0.2%)

  136,7 tys

  4,5(0.3%)

  129,1 tys

  4,5(0.2%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  100,0 tys

  3,5(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  186,8 tys

  6,0(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  60,0 tys

  2,0(0.1%)

  95,0 tys

  3,3(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  6,1(0.4%)

  70,0 tys

  2,4(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  45,0 tys

  1,4(0.1%)

  46,5 tys

  1,5(0.1%)

  52,8 tys

  1,7(0.1%)

  54,5 tys

  1,8(0.1%)

  31,4 tys

  1,0(0.1%)

  32,4 tys

  1,1(0.1%)

  29,8 tys

  1,0(0.1%)

  30,7 tys

  1,1(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  17,5 tys

  0,6(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  37,9 tys

  1,2(0.1%)

  53,7

  0,0(0%)

  240,6 tys

  7,7(0.5%)

  638,2 tys

  20,6(1.4%)

  138,5 tys

  4,5(0.3%)

  2,9 tys

  0,1(0%)

  1,8 mln

  58,3(3.7%)

  5,0 tys

  0,2(0%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  457,6 tys

  14,4(1.2%)

  455,7 tys

  14,4(1.4%)

  170,3 tys

  5,4(0.4%)

  139,4 tys

  4,5(0.3%)

  329

  0,0(0%)

  35,5 tys

  1,2(0.1%)

  509

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,3 tys

  0,2(0%)

  42,0 tys

  1,4(0.1%)

  44,3 tys

  1,4(0.1%)

  65,1 tys

  2,1(0.1%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,5 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat łosicki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 7 011 mieszkańców powiatu łosickiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 3 426 kobiet oraz 3 584 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 10,1% średnie ogólnokształcące, a 22,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 21,9% mieszkańców powiatu łosickiego, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 18,6% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu łosickiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie łosickim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,6%) oraz podstawowe ukończone (19,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,5%) oraz średnie zawodowe (26,0%).

  W roku 2022 w powiecie łosickim mieściło się 16 przedszkoli, w których do 51 oddziałów uczęszczało 974 dzieci (472 dziewczynki oraz 502 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie łosickim mieściło się 9 przedszkoli, w których do 24 oddziałów uczęszczało 517 dzieci (275 dziewczynek oraz 242 chłopców). Dostępne były 473 miejsca.

  18,0% mieszkańców powiatu łosickiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,0% wśród dziewczynek i 17,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 908 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,04 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 19 szkół podstawowych, w których w 181 oddziałach uczyło się 2 380 uczniów (1 155 kobiet oraz 1 225 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie łosickim placówkę miało 26 szkół podstawowych, w których w 154 oddziałach uczyło się 2 187 uczniów (1 095 kobiet oraz 1 092 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,0% ludności (28,3% wśród dziewczynek i 27,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 13,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 93,59.

  W powiecie łosickim znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 17 oddziałach uczyło się 344 uczniów (236 kobiet oraz 108 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 90 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie łosickim placówkę miały 3 licea ogólnokształcące, w których w 19 oddziałach uczyło się 540 uczniów (339 kobiet oraz 201 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 176 absolwentów.

  W powiecie łosickim znajdują się 2 Technika, w których w 20 oddziałach uczyło się 466 uczniów (204 kobiety oraz 262 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 88 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie łosickim placówkę miały 2 Technika, w których w 21 oddziałach uczyło się 537 uczniów (165 kobiet oraz 372 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 101 absolwentów.

  W powiecie łosickim znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 6 oddziałach uczyło się 96 uczniów (9 kobiet oraz 87 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 11,5% mieszkańców (11,8% wśród dziewczyn i 11,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 20,2 uczniów. 16,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 23,3 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,1% mieszkańców powiatu łosickiego w wieku potencjalnej nauki (29,2% kobiet i 29,0% mężczyzn).

 • 17,8% Wykształcenie wyższe
 • powiat łosicki
  17,8%
  woj. mazowieckie
  33,5%
  Polska
  25,2%
 • 22,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  35,2%
  woj. mazowieckie
  34,6%
  Cały kraj
  35,2%
 • 37,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • powiat łosicki
  2,4%
  Mazowieckie
  3,4%
  Kraj
  3,3%
 • 4,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,1%
  Mazowieckie
  13,0%
  Cały kraj
  11,9%
 • 13,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. łosicki
  22,7%
  Mazowieckie
  18,2%
  Polska
  20,0%
 • 19,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 26,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  21,9%
  woj. mazowieckie
  15,3%
  Polska
  21,2%
 • 15,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat łosicki
  3,2%
  Województwo
  2,8%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 18,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  18,6%
  woj. mazowieckie
  10,7%
  Polska
  12,3%
 • 19,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. łosicki
  3,2%
  Mazowieckie
  3,1%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 908 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  908,0
  Mazowieckie
  970,0
  Kraj
  927,0
 • 1,04 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • pow. łosicki
  1,04
  Województwo
  0,84
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 16Przedszkola
 • 6 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 51 Oddziały
 • 9 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 876 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat łosicki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 974 Dzieci
 • 472 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 502 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,5%
  51,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 19 2 lata i mniej
 • 19
 • 223 3 lata
 • 223
 • 245 4 lata
 • 245
 • 295 5 lata
 • 295
 • 189 6 lat
 • 189
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 10 2 lata i mniej
 • 10
 • 100 3 lata
 • 100
 • 118 4 lata
 • 118
 • 148 5 lata
 • 148
 • 95 6 lat
 • 95
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 9 2 lata i mniej
 • 9
 • 123 3 lata
 • 123
 • 127 4 lata
 • 127
 • 147 5 lata
 • 147
 • 94 6 lat
 • 94
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • 165 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 71,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 71,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 10,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2Punkty przedszkolne
 • 2 Oddziały
 • 50 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat łosicki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35 Dzieci
 • 19 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 16 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 54,3%
  45,7%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 12 3 lata
 • 12
 • 19 4 lata
 • 19
 • 2 5 lata
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 8 3 lata
 • 8
 • 10 4 lata
 • 10
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 4 3 lata
 • 4
 • 9 4 lata
 • 9
 • 2 5 lata
 • 2
 •  
 • 2,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 2,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat łosicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 164 Oddziały
 • 2 338 Uczniowie
 • 1 140 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 198 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,8%
  51,2%
 • 318 Uczniowie w 1 klasie
 • 164 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 154 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 397 Absolwenci
 • 194 Kobiety
  (absolwenci)
 • 203 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 17 Oddziały
 • 42 Uczniowie
 • 15 Kobiety
  (uczniowie)
 • 27 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 35,7%
  64,3%
 • 4 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 11 Absolwenci
 • 9 Kobiety
  (absolwenci)
 • 2 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 13,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  13,1
  Mazowieckie
  17,8
  Cała Polska
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 13,1 Szkoły podstawowe ogółem
 • 13,1
 • 13,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 13,1
 • 14,3 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 14,3
 • 2,5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,5
 •  
 • 224,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 187,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 36,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 7,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 93,59 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  93,59
  Województwo
  99,83
  Kraj
  95,96
 • 92,92 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat łosicki
  92,92
  Województwo
  98,60
  Kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat łosicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat łosicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat łosicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 14 Oddziały
 • 313 Uczniowie
 • 205 Kobiety
  (uczniowie)
 • 108 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 65,5%
  34,5%
 • 92 Uczniowie w 1 klasie
 • 65 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 27 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 90 Absolwenci
 • 60 Kobiety
  (absolwenci)
 • 30 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 3 Oddziały
 • 31 Uczniowie
 • 31 Kobiety
  (uczniowie)
 • 0 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 100,0%
  0,0%
 • 9 Uczniowie w 1 klasie
 • 9 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 0 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 20,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  20,2
  Województwo
  26,9
  Cała Polska
  26,5
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 20,2 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 20,2
 • 20,2 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 20,2
 • 10,3 Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 10,3
 •  
 • 23,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 13,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 1,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat łosicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 20 Oddziały
 • 466 Uczniowie
 • 204 Kobiety
  (uczniowie)
 • 262 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 43,8%
  56,2%
 • 148 Uczniowie w 1 klasie
 • 64 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 84 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 88 Absolwenci
 • 43 Kobiety
  (absolwenci)
 • 45 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  23,3
  Mazowieckie
  24,4
  Cały kraj
  24,9
 •  
 • 43,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 28,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat łosicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 35 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 3 Oddziały
 • 28 Uczniowie
 • 9 Kobiety
  (uczniowie)
 • 19 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 32,1%
  67,9%
 • 8 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 16,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Powiat
  16,0
  Województwo
  19,4
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 16,0 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 16,0
 • 22,7 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 22,7
 • 9,3 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 9,3
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 11,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 11,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 29,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat łosicki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat łosicki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat łosicki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łosicki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie łosickim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie łosickim znajdowało się 0 hoteli, 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • ośrodki wczasowe: 2 (całoroczne: 0)
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)
  • pola biwakowe: 3 (całoroczne: 0)
  • kwatery agroturystyczne: 2 (całoroczne: 1)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 2, liczba miejsc: 100)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 3


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie łosickim: 3 (publiczne: 3, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie łosickim 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 175 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 179 (uczestnicy: 22 346)
  • seanse filmowe: 65 (uczestnicy: 5 610)
  • wystawy: 4 (uczestnicy: 600)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 1 700)
  • koncerty: 18 (uczestnicy: 3 950)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 20 (uczestnicy: 680)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 10 (uczestnicy: 1 440)
  • konkursy: 8 (uczestnicy: 336)
  • pokazy teatralne: 16 (uczestnicy: 4 320)
  • konferencje: 3 (uczestnicy: 250)
  • warsztaty: 23 (uczestnicy: 460)
  • inne: 9 (uczestnicy: 3 000)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 11 (członkowie: 329)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 64)
  • taneczne: 2 (członkowie: 92)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 3)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 4 (członkowie: 50)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 100)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 20)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 6 (absolwenci: 80)
  • plastyczne: 4 (absolwenci: 40)
  • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 40)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 29 (członkowie: 433)
  • teatralne: 3 (członkowie: 37)
  • muzyczne - instrumentalne: 6 (członkowie: 62)
  • wokalne i chóry: 6 (członkowie: 94)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 6 (członkowie: 97)
  • taneczne: 8 (członkowie: 143)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie łosickim działało 1 muzeum lub oddział .

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie łosickim działało 9 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 88 248 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 11 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 13 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 127 233 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 49
  • dostępne dla czytelników: 36
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 35
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 7
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 4
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 5
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Biblioteki naukowe w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie łosickim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 36 896 wolumenów w tym ziobry specjalne: 460. Odnotowano 1 587 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 23 651 wolumenów. Odnotowano 1 203 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 16
  • dostępne dla czytelników: 7
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 7
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie łosickim działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 199 członków. Zarejestrowano 168 ćwiczących (mężczyźni: 101, kobiety: 67, chłopcy do lat 18: 101, dziewczęta do lat 18: 66). Aktywnych było 6 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), instruktora sportowego (5) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie łosickim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łosicki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat łosicki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 13 wypadków drogowych w powiecie łosickim odnotowano 5 ofiar śmiertelnych oraz 18 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 44,9 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 17,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 12,2 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 43,9 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie łosickim zarejestrowanych było 40 972 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 26 502 samochodów osobowych (915,7 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 3 876 samochodów ciężarowych (194,1 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 151 autobusów (5,2 - znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 1 741 ciągników siodłowych (60,2 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 1 724 motocykli (59,6 - znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 22,9 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 23,0 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 24,3 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 11,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 25,2 lat.


  W 2022 roku w powiecie łosickim znajdowało się 5 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie łosickim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 13 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 5 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 18 Ranni
  (rok 2022)
 • 2 Lekko ranni
 • 16 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie łosickim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 44,92 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • powiat łosicki
  44,9
  woj. mazowieckie
  52,6
  Kraj
  56,5
 • 17,28 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Powiat
  17,3
  Mazowieckie
  5,2
  Polska
  5,0
 • 62,20 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • powiat łosicki
  62,2
  Mazowieckie
  61,7
  Cały kraj
  65,5
 • 12,20 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  12,2
  Województwo
  5,2
  Kraj
  5,4
 • 43,93 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • pow. łosicki
  43,9
  woj. mazowieckie
  60,7
  Polska
  71,0
 • 38,46 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • pow. łosicki
  38,5
  Mazowieckie
  10,0
  Cały kraj
  8,9
 • 138,46 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • powiat łosicki
  138,5
  Mazowieckie
  117,3
  Polska
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 40 972 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie łosickim w 2022 roku
 • 26 502 Samochody osobowe
 • 3 876 Samochody ciężarowe
 • 24 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 151 Autobusy
 • 304 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 744 Ciągniki samochodowe
 • 1 741   Ciągniki siodłowe
 • 6 671 Ciągniki rolnicze
 • 1 724 Motocykle
 • 588   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 1 564 Motorowery
 • 26 502Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie łosickim
 • Samochody osobowe w powiecie łosickim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 915,7 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  915,7
  Mazowieckie
  766,7
  Cała Polska
  700,6
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg4 941
  • 1400-1649 kg6 634
  • 1650-1899 kg6 195
  • 1900 kg i więcej8 732
 • 4 941 do 1399 kg
 • 6 634 1400-1649 kg
 • 6 195 1650-1899 kg
 • 8 732 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 7 627 do 1399 cm3
 • 7 627
 • 15 824 1400-1999 cm3
 • 15 824
 • 3 051 2000 i więcej cm3
 • 3 051
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie łosickim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna11 492
  • olej napędowy10 461
  • gaz (LPG)4 201
  • pozostałe348
 • 11 492 benzyna
 • 10 461 olej napędowy
 • 4 201 gaz (LPG)
 • 348 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 119 do 1 roku
 • 119
 • 60 2 lata
 • 60
 • 105 3 lata
 • 105
 • 421 4-5 lat
 • 421
 • 506 6-7 lat
 • 506
 • 600 8-9 lat
 • 600
 • 867 10-11 lat
 • 867
 • 2 875 12-15 lat
 • 2 875
 • 5 355 16-20 lat
 • 5 355
 • 5 642 21-25 lat
 • 5 642
 • 3 890 26-30 lat
 • 3 890
 • 6 062 31 lat i więcej
 • 6 062
 • 22,9 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie łosickim
 • Powiat
  22,9 lat
  Województwo
  17,7 lat
  Cały kraj
  19,4 lat
 • 3 876Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie łosickim
 • Samochody ciężarowe w powiecie łosickim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 194,1 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat łosicki
  194,1
  Województwo
  141,6
  Cała Polska
  112,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 1 967 do 999 kg
 • 1 967
 • 961 1000-1499 kg
 • 961
 • 267 1500-2999 kg
 • 267
 • 35 3000-3499 kg
 • 35
 • 73 3500-4999 kg
 • 73
 • 224 5000-6999 kg
 • 224
 • 151 7000-9999 kg
 • 151
 • 127 10000-14999 kg
 • 127
 • 71 15000 kg i więcej
 • 71
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna752
  • olej napędowy2 432
  • gaz (LPG)238
  • pozostałe454
 • 752 benzyna
 • 2 432 olej napędowy
 • 238 gaz (LPG)
 • 454 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 24 do 1 roku
 • 24
 • 16 2 lata
 • 16
 • 18 3 lata
 • 18
 • 68 4-5 lat
 • 68
 • 96 6-7 lat
 • 96
 • 138 8-9 lat
 • 138
 • 171 10-11 lat
 • 171
 • 460 12-15 lat
 • 460
 • 620 16-20 lat
 • 620
 • 705 21-25 lat
 • 705
 • 412 26-30 lat
 • 412
 • 1 148 31 lat i więcej
 • 1 148
 • 23,0 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie łosickim
 • powiat łosicki
  23,0 lat
  woj. mazowieckie
  18,7 lat
  Cały kraj
  20,0 lat
 • 151Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie łosickim
 • Autobusy w powiecie łosickim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 5,2 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat łosicki
  5,2
  Mazowieckie
  3,9
  Kraj
  3,4
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna5
  • olej napędowy132
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe14
 • 5 benzyna
 • 132 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 14 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 2 6-7 lat
 • 2
 • 1 8-9 lat
 • 1
 • 2 10-11 lat
 • 2
 • 16 12-15 lat
 • 16
 • 40 16-20 lat
 • 40
 • 20 21-25 lat
 • 20
 • 23 26-30 lat
 • 23
 • 45 31 lat i więcej
 • 45
 • 24,3 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie łosickim
 • pow. łosicki
  24,3 lat
  Województwo
  19,9 lat
  Cała Polska
  22,4 lat
 • 1 741Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie łosickim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie łosickim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 60,2 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  60,2
  Województwo
  24,8
  Cała Polska
  14,2
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy1 590
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe150
 • 1 benzyna
 • 1 590 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 150 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 159 do 1 roku
 • 159
 • 24 2 lata
 • 24
 • 83 3 lata
 • 83
 • 193 4-5 lat
 • 193
 • 180 6-7 lat
 • 180
 • 128 8-9 lat
 • 128
 • 263 10-11 lat
 • 263
 • 255 12-15 lat
 • 255
 • 216 16-20 lat
 • 216
 • 119 21-25 lat
 • 119
 • 76 26-30 lat
 • 76
 • 45 31 lat i więcej
 • 45
 • 11,6 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie łosickim
 • pow. łosicki
  11,6 lat
  Mazowieckie
  10,2 lat
  Polska
  12,7 lat
 • 1 724Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie łosickim
 • Motocykle w powiecie łosickim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 59,6 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  59,6
  Województwo
  44,3
  Kraj
  48,5
 • Motocykle według grup wieku
 • 13 do 1 roku
 • 13
 • 16 2 lata
 • 16
 • 15 3 lata
 • 15
 • 24 4-5 lat
 • 24
 • 58 6-7 lat
 • 58
 • 38 8-9 lat
 • 38
 • 49 10-11 lat
 • 49
 • 164 12-15 lat
 • 164
 • 201 16-20 lat
 • 201
 • 218 21-25 lat
 • 218
 • 173 26-30 lat
 • 173
 • 755 31 lat i więcej
 • 755
 • 25,2 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie łosickim
 • Tutaj
  25,2 lat
  Województwo
  22,0 lat
  Cała Polska
  24,3 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 5 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie łosickim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 64,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat łosicki
  64,7 km
  Województwo
  796,1 km
  Polska
  633,6 km
 • 1,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat łosicki
  1,7 km
  Województwo
  5,1 km
  Kraj
  5,3 km
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami