Powiat łosicki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat łosicki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 30 774 Liczba mieszkańców
 • 772 km2 Powierzchnia
 • 41 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 21,9% Stopa urbanizacji
 • Katarzyna Klimiuk Starosta
 • ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice Adres starostwa powiatowego
 • WLS Tablice rejestracyjne
 • Miasta (gminy miejskie) w powiecie łosickim (1)
 • Łosice
Powiat łosicki na mapie
Identyfikatory
 • 1410 TERYT (TERC)

powiat łosicki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach
83 357 22 41
83 357 22 43
ul.Kolejowa 2A
08-200 Łosice
Komenda Powiatowa Policji w Łosicach
83 359 72 00
83 359 72 01
ul.Kolejowa 6
08-200 Łosice
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łosicach
83 359 04 52
83 359 04 52
ul.Piłsudskiego 6/46
08-200 Łosice
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łosicach
83 357 36 28, 83 357 36 60
83 357 36 28
ul. Kilińskiego 2
08-200 Łosice
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Makowie Mazowieckim
83 359 04 51
83 357 20 90
ul.Myśliwska 1
08-200 Łosice
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łosicach
83 359 04 51
83 357 20 90
ul.Myśliwska 1
08-200 Łosice
Starostwo Powiatowe w Łosicach
(83) 359-03-34
(83) 359-03-34
ul.Narutowicza
08-200 Łosice

Powiat łosicki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Powiat łosicki ma 30 774 mieszkańców, z czego 50,2% stanowią kobiety, a 49,8% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców zmalała o 7,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu łosickiego w 2050 roku wynosi 24 212, z czego 11 938 to kobiety, a 12 274 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu łosickiego zawarli w 2019 roku 164 małżeństw, co odpowiada 5,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  31,5% mieszkańców powiatu łosickiego jest stanu wolnego, 54,7% żyje w małżeństwie, 2,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,4% to wdowy/wdowcy.

  Powiat łosicki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -89. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,88 na 1000 mieszkańców powiatu łosickiego. W 2019 roku urodziło się 310 dzieci, w tym 45,2% dziewczynek i 54,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 481 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,78 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2018 roku 36,5% zgonów w powiecie łosickim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,3% zgonów w powiecie łosickim były nowotwory, a 7,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu łosickiego przypada 12.91 zgonów.

  W 2019 roku zarejestrowano 287 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 438 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu łosickiego -151. W tym samym roku 5 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 3 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

  59,1% mieszkańców powiatu łosickiego jest w wieku produkcyjnym, 18,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu łosickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 30 774 Liczba mieszkańców
 • 15 454 Kobiety
 • 15 320 Mężczyźni
 • 50,2%
  49,8%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie łosickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie łosickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie łosickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu łosickiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 24 212 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 11 938 Kobiety
 • 12 274 Mężczyźni
 • 50,1%
  49,9%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie łosickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie łosickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie łosickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu łosickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 42,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  42,0 lat
  woj. mazowieckie
  41,5 lat
  Polska
  41,9 lat
 • 43,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat łosicki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu łosickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat łosicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat łosicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat łosicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31,5% Kawalerowie/Panny
 • pow. łosicki
  31,5%
  Mazowieckie
  28,4%
  Cały kraj
  28,8%
 • 23,8% Kobiety
  (Panny)
 • 39,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,7% Żonaci/Zamężne
 • powiat łosicki
  54,7%
  Mazowieckie
  55,4%
  Polska
  55,8%
 • 54,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,4% Wdowcy/Wdowy
 • powiat łosicki
  11,4%
  Mazowieckie
  9,9%
  Cały kraj
  9,6%
 • 18,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  2,3%
  Województwo
  5,8%
  Cały kraj
  5,0%
 • 2,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Tutaj
  0,1%
  Województwo
  0,5%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie łosickim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • pow. łosicki
  5,3
  Województwo
  4,9
  Cała Polska
  4,8
 • 0,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • powiat łosicki
  0,9
  woj. mazowieckie
  1,7
  Cały kraj
  1,7
 • 164 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie łosickim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • -89 Przyrost naturalny w roku 2019
 • -35 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -54 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,88 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -2,9
  Województwo
  0,4
  Cały kraj
  -0,9
 • 1,1 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -4,1 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie łosickim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie łosickim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie łosickim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie łosickim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 310 Urodzenia żywe
 • 140 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 170 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 45,2%
  54,8%
 • 10,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,0
  Województwo
  11,0
  Polska
  9,8
 • 46,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  46,5
  Województwo
  46,5
  Cała Polska
  41,8
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 41 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 41
 • 108 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 108
 • 102 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 102
 • 35 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 3 481 g Średnia waga noworodków
 • 3 421 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 530 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 481 g
  woj. mazowieckie
  3 399 g
  Polska
  3 368 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 34 Waga 4000g - 4499g
 • 34
 • 116 Waga 3500g - 3999g
 • 116
 • 111 Waga 3000g - 3499g
 • 111
 • 29 Waga 2500g - 2999g
 • 29
 • 9 Waga 2000g - 2499g
 • 9
 • 2 Waga 1500g - 1999g
 • 2
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,49 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,49
  Województwo
  1,57
  Polska
  1,42
 • 0,67 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,67
  Mazowieckie
  0,76
  Cała Polska
  0,69
 • 0,78 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. łosicki
  0,78
  Województwo
  1,03
  Kraj
  0,92
 • Statystyki zgonów w powiecie łosickim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 399 Zgony
 • 175 Kobiety
  (Zgony)
 • 224 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 43,9%
  56,1%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 12,9 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  12,9
  woj. mazowieckie
  10,7
  Kraj
  10,7
 • 128,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. łosicki
  128,7
  Mazowieckie
  96,8
  Cały kraj
  109,3
 • 3,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  3,2
  Województwo
  3,2
  Polska
  3,8
 • 4,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  4,1
  Mazowieckie
  3,0
  Cała Polska
  3,1
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  1,2
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie łosickim w latach 2002-2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 36,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat łosicki
  36,5%
  Mazowieckie
  34,7%
  Polska
  40,5%
 • 21,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. łosicki
  21,3%
  Województwo
  25,5%
  Cała Polska
  26,4%
 • 7,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  7,7%
  Mazowieckie
  8,5%
  Cała Polska
  6,7%
 • 7,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  7,0
  Cały kraj
  9,8
 • 65,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  65,6
  Cała Polska
  72,2
 • 282,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  282,2
  Mazowieckie
  278,2
  Polska
  284,5
 • 257,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  257,4
  Polska
  263,9
 • 484,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 485,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 482,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  484,3
  woj. mazowieckie
  378,0
  Cały kraj
  437,2
 • 55,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 0,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 105,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat łosicki
  55,0
  Mazowieckie
  58,3
  Cały kraj
  71,0
 • 44,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  44,7
  woj. mazowieckie
  36,3
  Cały kraj
  34,8
 • 6,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat łosicki
  6,4
  Mazowieckie
  7,5
  Cała Polska
  8,0
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,5%
  woj. mazowieckie
  0,7%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 287 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 167 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 120 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Zameldowania z zagranicy
 • 4 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 438 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 262 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 176 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -149 Saldo migracji
 • -92 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -57 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -151 Saldo migracji wewnętrznych
 • -95 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -56 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Saldo migracji zagranicznych
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie łosickim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 15,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat łosicki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łosicki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w powiecie łosickim oddano do użytku 134 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,35 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie łosickim to 11 596 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 374 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  62,7% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 37,3% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie łosickim to 4,48 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2019 roku w powiecie łosickim to 93,40 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 86,18% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 75,58% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 72,74% mieszkań posiada łazienkę, 64,63% korzysta z centralnego ogrzewania, a 8,20% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 11 596 Liczba nieruchomości w 2019 roku
 • 373,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. łosicki
  373,80
  Województwo
  426,20
  Kraj
  380,50
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 84,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  84,70 m2
  Mazowieckie
  72,30 m2
  Kraj
  74,20 m2
 • 31,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat łosicki
  31,70 m2
  Województwo
  30,80 m2
  Cały kraj
  28,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 4,10 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  4,10
  Mazowieckie
  3,62
  Polska
  3,82
 • 2,68 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. łosicki
  2,68
  woj. mazowieckie
  2,35
  Kraj
  2,63
 • 0,65 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat łosicki
  0,65
  Mazowieckie
  0,65
  Cała Polska
  0,69
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 134 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2019 roku
 • 4,35 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • Powiat
  4,35
  Mazowieckie
  7,96
  Polska
  5,40
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 600 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2019
 • 4,48 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • Tutaj
  4,48
  Województwo
  3,49
  Cała Polska
  3,78
 • 19,50 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • pow. łosicki
  19,50
  woj. mazowieckie
  27,78
  Polska
  20,42
 • 12 521 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2019
 • 93,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2019 roku)
 • pow. łosicki
  93,4 m2
  Mazowieckie
  82,3 m2
  Polska
  88,6 m2
 • 0,41 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • Tutaj
  0,41 m2
  woj. mazowieckie
  0,65 m2
  Polska
  0,48 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 86,18% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  86,18%
  Województwo
  95,93%
  Cała Polska
  96,88%
 • 75,58% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat łosicki
  75,58%
  Mazowieckie
  93,66%
  Kraj
  93,83%
 • 72,74% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat łosicki
  72,74%
  woj. mazowieckie
  91,69%
  Polska
  91,54%
 • 64,63% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat łosicki
  64,63%
  Województwo
  86,80%
  Cała Polska
  82,60%
 • 8,20% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  8,20%
  Województwo
  56,98%
  Cała Polska
  55,52%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

Powiat łosicki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • W powiecie łosickim na 1000 mieszkańców pracuje 139osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 51,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 48,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie łosickim wynosiło w 2019 roku 4,2% (4,8% wśród kobiet i 3,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie łosickim wynosiło 3 800,57 PLN, co odpowiada 78.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu łosickiego 2 103 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 017 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -86.

  66,8% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu łosickiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 9,4% w przemyśle i budownictwie, a 10,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 139 Pracujący na 1000 ludności (rok 2018)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  139,0
  Mazowieckie
  309,0
  Kraj
  251,0
 • 5,6% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 6,8% Kobiety
 • 4,7% Mężczyźni
 • pow. łosicki
  4,2%
  Województwo
  4,4%
  Cała Polska
  5,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie łosickim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie łosickim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie łosickim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 3 801 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  3 801 PLN
  woj. mazowieckie
  5 889 PLN
  Cała Polska
  4 835 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie łosickim w latach 2002 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 2 103 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 017 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -86 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,96 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 66,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 63,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 69,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 9,4% Przemysł i budownictwo
 • 6,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 11,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 10,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 8,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 12,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 12,7% Pozostałe
 • 20,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 5,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie łosickim w latach 2006 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 4 310 Pracujący ogółem
 • 2 226 Kobiety
 • 2 084 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie łosickim w latach 1995 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 18,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,1% W wieku produkcyjnym
 • 52,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat łosicki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 69,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat łosicki
  69,1
  Mazowieckie
  69,6
  Kraj
  66,7
 • 38,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat łosicki
  38,2
  woj. mazowieckie
  37,0
  Kraj
  36,5
 • 123,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. łosicki
  123,8
  woj. mazowieckie
  113,6
  Polska
  121,0
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 62,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat łosicki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W powiecie łosickim w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowane były 2 424 podmioty gospodarki narodowej, z czego 1 889 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 221 nowych podmiotów, a 99 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (268) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (175) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (302) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (99) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie łosickim najwięcej (79) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (2 327) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  8,1% (197) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 21,2% (515) podmiotów, a 70,6% (1 712) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie łosickim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.1%) oraz Budownictwo (16.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 2 424 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 197 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 515 Przemysł i budownictwo
 • 1 712 Pozostała działalność
 • 221 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie łosickim w 2019 roku
 • 99 Podmioty wyrejestrowane w powiecie łosickim w 2019 roku
 • 1 889 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 327 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 2 327
 • 86 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 86
 • 9 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 9
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 2 422 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 2 422
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 25 Spółdzielnie ogółem
 • 25
 • 102 Spółki handlowe ogółem
 • 102
 • 5  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 79  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 79
 • 5    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 76 Spółki cywilne ogółem
 • 76
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 889 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 418 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 418
 • 302 Budownictwo
 • 302
 • 231 Transport i gospodarka magazynowa
 • 231
 • 172 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 172
 • 163 Przetwórstwo przemysłowe
 • 163
 • 145 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 145
 • 125 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 125
 • 93 Pozostała działalność
 • 93
 • 64 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 64
 • 43 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 43
 • 38 Informacja i komunikacja
 • 38
 • 34 Edukacja
 • 34
 • 30 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 30
 • 15 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 15
 • 8 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 8
 • 6 Górnictwo i wydobywanie
 • 6
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łosicki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w powiecie łosickim stwierdzono 425 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,76 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie łosickim wynosi 84,50% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu łosickiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,39 (wykrywalność 82%) oraz przeciwko mieniu - 3,40 (wykrywalność 52%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,14 (100%), o charakterze gospodarczym - 1,84 (74%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,36 (90%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat łosicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 425 Przestępstwa ogółem
 • 425
 • 290 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 290
 • 57 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 57
 • 66 Przestępstwa drogowe
 • 66
 • 11 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 11
 • 105 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 105
 • 13,76 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  13,76
  Mazowieckie
  21,24
  Kraj
  20,75
 • 9,39 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,39
  Mazowieckie
  14,55
  Kraj
  13,21
 • 1,84 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. łosicki
  1,84
  Województwo
  4,17
  Cała Polska
  4,88
 • 2,14 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat łosicki
  2,14
  Mazowieckie
  1,84
  Cały kraj
  1,86
 • 0,36 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,36
  Województwo
  0,34
  Cała Polska
  0,43
 • 3,40 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  3,40
  woj. mazowieckie
  11,23
  Kraj
  9,85
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat łosicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  85%
  Mazowieckie
  63%
  Cała Polska
  73%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  83%
  woj. mazowieckie
  54%
  Cała Polska
  65%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  74%
  Mazowieckie
  72%
  Kraj
  82%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. łosicki
  100%
  woj. mazowieckie
  98%
  Polska
  99%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  91%
  woj. mazowieckie
  83%
  Polska
  86%
 • 53% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  53%
  Województwo
  40%
  Kraj
  53%

Powiat łosicki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu łosickiego wyniosła w 2018 roku 46,8 mln złotych, co daje 1,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 2.2% w porównaniu do roku 2017. Największa część budżetu powiatu łosickiego - 34.7% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (18%) oraz na Dział 801 - Oświata i wychowanie (16.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 14,7 mln złotych, czyli 31,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu łosickiego wyniosła w 2018 roku 46,0 mln złotych, co daje 1,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 5.3% w porównaniu do roku 2017. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (43.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 600 - Transport i łączność (25.2%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (11.7%). W budżecie powiatu łosickiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 143 złotych na mieszkańca (9,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 3,0 złotych na mieszkańca (0,2%).
 • Wydatki budżetu w powiecie łosickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu łosickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat łosicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu łosickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  34,6 mln

  1,1 tys(100%)

  34,5 mln

  1,1 tys(100%)

  35,1 mln

  1,1 tys(100%)

  44,4 mln

  1,4 tys(100%)

  35,8 mln

  1,1 tys(100%)

  32,1 mln

  1,0 tys(100%)

  46,2 mln

  1,5 tys(100%)

  46,8 mln

  1,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  9,5 mln

  292(27.6%)

  9,3 mln

  287(26.8%)

  6,7 mln

  209(19.1%)

  6,9 mln

  215(15.5%)

  7,0 mln

  219(19.5%)

  3,3 mln

  104(10.2%)

  17,2 mln

  549(37.3%)

  16,2 mln

  523(34.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  4,7 mln

  145(13.7%)

  5,0 mln

  154(14.4%)

  7,2 mln

  224(20.5%)

  7,2 mln

  224(16.1%)

  7,7 mln

  242(21.5%)

  7,9 mln

  250(24.6%)

  7,9 mln

  254(17.2%)

  8,4 mln

  271(18%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  9,6 mln

  296(27.9%)

  9,0 mln

  278(26%)

  8,7 mln

  270(24.6%)

  8,4 mln

  262(18.8%)

  7,9 mln

  249(22.1%)

  7,9 mln

  250(24.5%)

  7,7 mln

  247(16.7%)

  7,7 mln

  249(16.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,8 mln

  85,2(8%)

  3,0 mln

  93,9(8.8%)

  3,4 mln

  106(9.7%)

  3,3 mln

  105(7.5%)

  3,3 mln

  103(9.1%)

  3,4 mln

  106(10.4%)

  3,5 mln

  113(7.7%)

  4,2 mln

  137(9.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,8 mln

  84,4(8%)

  3,0 mln

  94,2(8.8%)

  3,3 mln

  103(9.4%)

  11,1 mln

  348(25.1%)

  4,2 mln

  133(11.8%)

  3,7 mln

  117(11.5%)

  3,4 mln

  110(7.5%)

  3,7 mln

  119(7.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,7 mln

  53,4(5%)

  1,6 mln

  50,1(4.7%)

  1,8 mln

  55,8(5.1%)

  1,8 mln

  56,2(4.1%)

  1,6 mln

  48,9(4.3%)

  1,6 mln

  52,2(5.1%)

  1,7 mln

  54,2(3.7%)

  1,7 mln

  53,6(3.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,3 mln

  40,6(3.8%)

  1,4 mln

  42,9(4%)

  1,2 mln

  38,7(3.5%)

  1,2 mln

  38,6(2.8%)

  1,1 mln

  33,5(3%)

  969,5 tys

  30,7(3%)

  765,1 tys

  24,4(1.7%)

  760,4 tys

  24,5(1.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  513,5 tys

  15,8(1.5%)

  397,9 tys

  12,3(1.2%)

  343,3 tys

  10,7(1%)

  472,9 tys

  14,8(1.1%)

  406,0 tys

  12,8(1.1%)

  589,2 tys

  18,7(1.8%)

  595,6 tys

  19,0(1.3%)

  582,5 tys

  18,8(1.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  866,3 tys

  26,6(2.5%)

  1,0 mln

  32,4(3%)

  1,8 mln

  56,2(5.1%)

  3,4 mln

  107(7.7%)

  2,2 mln

  67,7(6%)

  2,2 mln

  70,1(6.9%)

  472,3 tys

  15,1(1%)

  496,0 tys

  16,0(1.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  50,4 tys

  1,5(0.1%)

  40,0 tys

  1,2(0.1%)

  1,8 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  37,8 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  240,5 tys

  7,7(0.5%)

  473,2 tys

  15,3(1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  5,5 tys

  0,2(0%)

  18,3 tys

  0,6(0.1%)

  51,8 tys

  1,6(0.1%)

  33,2 tys

  1,0(0.1%)

  41,3 tys

  1,3(0.1%)

  35,6 tys

  1,1(0.1%)

  38,6 tys

  1,2(0.1%)

  257,9 tys

  8,3(0.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  381,8 tys

  11,7(1.1%)

  457,6 tys

  14,2(1.3%)

  351,1 tys

  10,9(1%)

  246,7 tys

  7,7(0.6%)

  215,8 tys

  6,8(0.6%)

  172,7 tys

  5,5(0.5%)

  149,0 tys

  4,8(0.3%)

  220,1 tys

  7,1(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  3,9(0.4%)

  126,0 tys

  4,0(0.3%)

  119,7 tys

  3,9(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  125,4 tys

  3,8(0.4%)

  189,4 tys

  5,9(0.5%)

  138,3 tys

  4,3(0.4%)

  140,5 tys

  4,4(0.3%)

  181,9 tys

  5,7(0.5%)

  135,8 tys

  4,3(0.4%)

  148,3 tys

  4,7(0.3%)

  112,8 tys

  3,6(0.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  86,3 tys

  2,7(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  78,6 tys

  2,5(0.2%)

  100,0 tys

  3,2(0.2%)

  100,0 tys

  3,2(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  21,2 tys

  0,7(0.1%)

  29,1 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  0,3(0%)

  70,0 tys

  2,2(0.2%)

  70,0 tys

  2,3(0.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  25,0 tys

  0,8(0.1%)

  16,1 tys

  0,5(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  9,8 tys

  0,3(0%)

  27,5 tys

  0,9(0.1%)

  20,2 tys

  0,6(0.1%)

  54,0 tys

  1,7(0.1%)

  51,6 tys

  1,7(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,3 tys

  0,2(0%)

  42,0 tys

  1,4(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,1 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,5 tys

  1,0(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  71,6 tys

  2,2(0.2%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  9,0 tys

  0,3(0%)

  4,4 tys

  0,1(0%)

  17,5 tys

  0,5(0%)

  3,7 tys

  0,1(0%)

  11,3 tys

  0,4(0%)

  2,6 tys

  0,1(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  13,2 tys

  0,4(0%)

  35,4 tys

  1,1(0.1%)

  141,7 tys

  4,4(0.4%)

  3,1 tys

  0,1(0%)

  70,5 tys

  2,2(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie łosickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu łosickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat łosicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu łosickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  33,9 mln

  1,0 tys(100%)

  34,5 mln

  1,1 tys(100%)

  37,1 mln

  1,2 tys(100%)

  42,6 mln

  1,3 tys(100%)

  39,3 mln

  1,2 tys(100%)

  32,9 mln

  1,0 tys(100%)

  44,1 mln

  1,4 tys(100%)

  46,0 mln

  1,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  18,2 mln

  558(53.7%)

  18,2 mln

  562(52.7%)

  20,8 mln

  647(56.1%)

  21,2 mln

  664(49.8%)

  20,0 mln

  628(50.8%)

  19,5 mln

  618(59.3%)

  19,2 mln

  612(43.5%)

  19,9 mln

  643(43.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,5 mln

  139(13.4%)

  5,4 mln

  168(15.7%)

  4,6 mln

  142(12.3%)

  2,6 mln

  80,0(6%)

  4,7 mln

  147(11.9%)

  769,1 tys

  24,4(2.3%)

  12,1 mln

  387(27.5%)

  11,6 mln

  374(25.2%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  2,4 mln

  74,5(7.2%)

  2,7 mln

  82,1(7.7%)

  3,0 mln

  92,2(8%)

  3,3 mln

  103(7.7%)

  3,5 mln

  110(8.9%)

  3,8 mln

  119(11.5%)

  4,8 mln

  152(10.8%)

  5,4 mln

  174(11.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,7 mln

  84,1(8.1%)

  3,0 mln

  93,2(8.7%)

  3,3 mln

  102(8.9%)

  9,0 mln

  280(21%)

  6,2 mln

  195(15.8%)

  3,8 mln

  121(11.6%)

  3,4 mln

  110(7.8%)

  3,7 mln

  118(8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  219,8 tys

  6,7(0.6%)

  141,2 tys

  4,4(0.4%)

  332,4 tys

  10,4(0.9%)

  142,3 tys

  4,4(0.3%)

  663,0 tys

  20,9(1.7%)

  653,5 tys

  20,7(2%)

  717,2 tys

  22,9(1.6%)

  1,2 mln

  39,0(2.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  855,5 tys

  26,3(2.5%)

  536,6 tys

  16,6(1.6%)

  561,2 tys

  17,5(1.5%)

  611,5 tys

  19,1(1.4%)

  611,5 tys

  19,2(1.6%)

  667,9 tys

  21,2(2%)

  675,5 tys

  21,6(1.5%)

  669,9 tys

  21,6(1.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  108,5 tys

  3,3(0.3%)

  40,1 tys

  1,2(0.1%)

  1,9 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  37,9 tys

  1,2(0.1%)

  53,7

  0,0(0%)

  240,6 tys

  7,7(0.5%)

  638,2 tys

  20,6(1.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,1 mln

  33,1(3.2%)

  1,1 mln

  35,4(3.3%)

  1,2 mln

  38,7(3.4%)

  1,2 mln

  38,6(2.9%)

  1,1 mln

  33,5(2.7%)

  919,5 tys

  29,2(2.8%)

  736,0 tys

  23,5(1.7%)

  602,2 tys

  19,4(1.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,4 mln

  42,8(4.1%)

  848,2 tys

  26,3(2.5%)

  982,8 tys

  30,6(2.7%)

  924,7 tys

  28,9(2.2%)

  635,7 tys

  20,0(1.6%)

  671,0 tys

  21,3(2%)

  533,2 tys

  17,0(1.2%)

  490,8 tys

  15,8(1.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  49,0 tys

  1,5(0.1%)

  39,1 tys

  1,2(0.1%)

  35,2 tys

  1,1(0.1%)

  31,4 tys

  1,0(0.1%)

  113,5 tys

  3,6(0.3%)

  250,6 tys

  7,9(0.8%)

  301,3 tys

  9,6(0.7%)

  241,8 tys

  7,8(0.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  973,0 tys

  29,9(2.9%)

  433,7 tys

  13,4(1.3%)

  33,5 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  186,8 tys

  6,0(0.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  45,1 tys

  1,4(0.1%)

  63,0 tys

  1,9(0.2%)

  62,9 tys

  2,0(0.2%)

  159,9 tys

  5,0(0.4%)

  198,0 tys

  6,2(0.5%)

  165,2 tys

  5,2(0.5%)

  198,3 tys

  6,3(0.5%)

  181,4 tys

  5,8(0.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  101,7 tys

  3,1(0.3%)

  203,9 tys

  6,3(0.6%)

  964,0 tys

  30,0(2.6%)

  2,3 mln

  73,0(5.5%)

  457,6 tys

  14,4(1.2%)

  455,7 tys

  14,4(1.4%)

  170,3 tys

  5,4(0.4%)

  139,4 tys

  4,5(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  3,9(0.4%)

  125,2 tys

  4,0(0.3%)

  119,7 tys

  3,9(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  941,4 tys

  28,9(2.8%)

  1,5 mln

  47,7(4.5%)

  1,1 mln

  33,5(2.9%)

  921,2 tys

  28,8(2.2%)

  988,6 tys

  31,1(2.5%)

  958,0 tys

  30,4(2.9%)

  118,1 tys

  3,8(0.3%)

  116,1 tys

  3,7(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  105,5 tys

  3,2(0.3%)

  132,7 tys

  4,1(0.4%)

  116,9 tys

  3,6(0.3%)

  116,3 tys

  3,6(0.3%)

  135,1 tys

  4,3(0.3%)

  112,2 tys

  3,6(0.3%)

  119,6 tys

  3,8(0.3%)

  110,4 tys

  3,6(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  109,8 tys

  3,4(0.3%)

  89,1 tys

  2,8(0.3%)

  72,4 tys

  2,3(0.2%)

  70,6 tys

  2,2(0.2%)

  45,0 tys

  1,4(0.1%)

  46,5 tys

  1,5(0.1%)

  52,8 tys

  1,7(0.1%)

  54,5 tys

  1,8(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,3 tys

  0,2(0%)

  42,0 tys

  1,4(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,1 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,5 tys

  1,0(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,4 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat łosicki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 7 276 mieszkańców powiatu łosickiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 3 582 kobiet oraz 3 694 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,1% wykształcenie policealne, 11,2% średnie ogólnokształcące, a 15,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,2% mieszkańców powiatu łosickiego, gimnazjalnym 6,5%, natomiast 29,6% podstawowym ukończonym. 1,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu łosickiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie łosickim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (30,8%) oraz zasadnicze zawodowe (15,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,7%) oraz podstawowe ukończone (28,3%).

  W roku 2018 w powiecie łosickim mieściło się 15 przedszkoli, w których do 46 oddziałów uczęszczało 837 dzieci (416 dziewczynek oraz 421 chłopców). Dostępnych było 876 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie łosickim mieściło się 9 przedszkoli, w których do 24 oddziałów uczęszczało 517 dzieci (275 dziewczynek oraz 242 chłopców). Dostępne były 473 miejsca.

  17,4% mieszkańców powiatu łosickiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,3% wśród dziewczynek i 17,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 836 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,04 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 20 szkół podstawowych, w których w 176 oddziałach uczyło się 2 425 uczniów (1 175 kobiet oraz 1 250 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie łosickim placówkę miało 26 szkół podstawowych, w których w 154 oddziałach uczyło się 2 187 uczniów (1 095 kobiet oraz 1 092 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,4% ludności (26,9% wśród dziewczynek i 27,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 13,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 92,52.

  W powiecie łosickim znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 11 oddziałach uczyło się 246 uczniów (157 kobiet oraz 89 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 115 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie łosickim placówkę miały 3 licea ogólnokształcące, w których w 19 oddziałach uczyło się 540 uczniów (339 kobiet oraz 201 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 176 absolwentów.

  W powiecie łosickim znajdują się 2 Technika, w których w 17 oddziałach uczyło się 411 uczniów (184 kobiety oraz 227 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 89 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie łosickim placówkę miały 2 Technika, w których w 21 oddziałach uczyło się 537 uczniów (165 kobiet oraz 372 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 101 absolwentów.

  W powiecie łosickim znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 4 oddziałach uczyło się 77 uczniów (13 kobiet oraz 64 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 11,4% mieszkańców (11,6% wśród dziewczyn i 11,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 22,4 uczniów. 19,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 24,2 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,3% mieszkańców powiatu łosickiego w wieku potencjalnej nauki (31,7% kobiet i 31,0% mężczyzn).

 • 11,5% Wykształcenie wyższe
 • pow. łosicki
  11,5%
  Mazowieckie
  24,4%
  Cały kraj
  17,9%
 • 14,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 28,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat łosicki
  28,3%
  woj. mazowieckie
  34,8%
  Kraj
  33,3%
 • 31,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 25,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,1% Wykształcenie policealne
 • powiat łosicki
  2,1%
  Województwo
  3,0%
  Cały kraj
  2,7%
 • 2,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat łosicki
  11,2%
  Województwo
  14,4%
  Polska
  12,4%
 • 14,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  15,1%
  woj. mazowieckie
  17,4%
  Cały kraj
  18,1%
 • 13,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  22,2%
  Województwo
  17,3%
  Kraj
  22,9%
 • 15,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  6,5%
  Mazowieckie
  4,7%
  Cały kraj
  5,2%
 • 5,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 29,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  29,6%
  Województwo
  17,4%
  Kraj
  19,3%
 • 30,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 28,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  1,9%
  Województwo
  1,4%
  Cały kraj
  1,4%
 • 2,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 836 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  836,0
  woj. mazowieckie
  935,0
  Polska
  873,0
 • 1,04 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  1,04
  Województwo
  0,84
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 15Przedszkola
 • 11 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 46 Oddziały
 • 16 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 876 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat łosicki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 837 Dzieci
 • 416 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 421 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,7%
  50,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 32 2 lata i mniej
 • 32
 • 197 3 lata
 • 197
 • 238 4 lata
 • 238
 • 234 5 lata
 • 234
 • 135 6 lat
 • 135
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 18 2 lata i mniej
 • 18
 • 107 3 lata
 • 107
 • 102 4 lata
 • 102
 • 112 5 lata
 • 112
 • 76 6 lat
 • 76
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 14 2 lata i mniej
 • 14
 • 90 3 lata
 • 90
 • 136 4 lata
 • 136
 • 122 5 lata
 • 122
 • 59 6 lat
 • 59
 • 266 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 65,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 65,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 15,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2Punkty przedszkolne
 • 2 Oddziały
 • 50 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat łosicki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32 Dzieci
 • 16 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 16 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,0%
  50,0%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 16 3 lata
 • 16
 • 15 4 lata
 • 15
 • 1 5 lata
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 8 3 lata
 • 8
 • 8 4 lata
 • 8
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 8 3 lata
 • 8
 • 7 4 lata
 • 7
 • 1 5 lata
 • 1
 •  
 • 2,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 2,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat łosicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 169 Oddziały
 • 2 374 Uczniowie
 • 1 146 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 228 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,3%
  51,7%
 • 297 Uczniowie w 1 klasie
 • 142 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 155 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 250 Absolwenci 2016
 • 138 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 112 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 7 Oddziały
 • 51 Uczniowie
 • 29 Kobiety
  (uczniowie)
 • 22 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 56,9%
  43,1%
 • 3 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Absolwenci 2016
 • 0 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 2 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 13,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat łosicki
  13,8
  woj. mazowieckie
  17,6
  Kraj
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 13,8 Szkoły podstawowe ogółem
 • 13,8
 • 13,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 13,8
 • 14,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 14,0
 • 7,3 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 7,3
 •  
 • 239,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 199,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 39,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 7,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 2 868 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski2 369
  • rosyjski378
  • niemiecki121
 • 2 369 angielski
 • 378 rosyjski
 • 121 niemiecki
 • 1 169 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Dodatkowo uczący się języka obcego
  • francuski104
  • niemiecki47
  • inny1 018
 • 104 francuski
 • 47 niemiecki
 • 1 018 inny
 • 61 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 37 angielski
 • 24 niemiecki
 •  
 • 92,52 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  92,52
  woj. mazowieckie
  98,96
  Kraj
  95,46
 • 91,00 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  91,00
  woj. mazowieckie
  97,33
  Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat łosicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat łosicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat łosicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 11 Oddziały
 • 246 Uczniowie
 • 157 Kobiety
  (uczniowie)
 • 89 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 63,8%
  36,2%
 • 74 Uczniowie w 1 klasie
 • 51 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 23 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 115 Absolwenci
 • 81 Kobiety
  (absolwenci)
 • 34 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. łosicki
  22,4
  Mazowieckie
  26,1
  Cała Polska
  26,2
 •  
 • 20,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 12,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat łosicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 17 Oddziały
 • 411 Uczniowie
 • 184 Kobiety
  (uczniowie)
 • 227 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,8%
  55,2%
 • 100 Uczniowie w 1 klasie
 • 48 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 52 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 89 Absolwenci
 • 36 Kobiety
  (absolwenci)
 • 53 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • powiat łosicki
  24,2
  woj. mazowieckie
  23,2
  Polska
  23,8
 •  
 • 37,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 23,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat łosicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 2 Oddziały
 • 53 Uczniowie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie)
 • 53 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 0,0%
  100,0%
 • 31 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 31 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 2 Oddziały
 • 24 Uczniowie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie)
 • 11 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 54,2%
  45,8%
 • 16 Uczniowie w 1 klasie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 8 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 19,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Powiat
  19,3
  woj. mazowieckie
  18,4
  Cały kraj
  17,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 19,3 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 19,3
 • 26,5 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 26,5
 • 12,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 12,0
 •  
 • 4,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych)
 • 1,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia specjalne dla młodzieży)
 • 3,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 1 386 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski657
  • rosyjski619
  • niemiecki110
 • 657 angielski
 • 619 rosyjski
 • 110 niemiecki
 • 33 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 33 angielski
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 17,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 11,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 11,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 31,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat łosicki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat łosicki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat łosicki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łosicki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie łosickim

 • Według danych GUS z 2019 roku w powiecie łosickim znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • ośrodki wczasowe: 3 (całoroczne: 0)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1 (całoroczne: 0)
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)
  • pola biwakowe: 3 (całoroczne: 0)
  • kwatery agroturystyczne: 2


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 3 (liczba sal: 5, liczba miejsc: 180)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z ekranem: 3
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 3
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 5


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2019 roku w powiecie łosickim: 3 (publiczne: 3, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 2 (przystosowane wejście do budynku: 2, udogodnienia wewnątrz budynku: 2). W powiecie łosickim 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 175 standardowych miejsc dla widzów.



  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2019 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 258 (uczestnicy: 16 785)
  • seanse filmowe: 3 (uczestnicy: 160)
  • wystawy: 9 (uczestnicy: 1 270)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 15 (uczestnicy: 500)
  • koncerty: 38 (uczestnicy: 5 500)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 39 (uczestnicy: 1 320)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 14 (uczestnicy: 860)
  • konkursy: 10 (uczestnicy: 1 585)
  • pokazy teatralne: 22 (uczestnicy: 1 320)
  • konferencje: 3 (uczestnicy: 500)
  • interdyscyplinarne: 10 (uczestnicy: 3 100)
  • warsztaty: 95 (uczestnicy: 670)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 42 (członkowie: 736)
  • plastyczne/techniczne: 4 (członkowie: 94)
  • taneczne: 9 (członkowie: 180)
  • muzyczne: 9 (członkowie: 83)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 8)
  • teatralne: 7 (członkowie: 55)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 4 (członkowie: 65)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 85)
  • inne: 7 (członkowie: 166)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2019 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 20)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 20)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2019 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 2
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 20 (członkowie: 251)
  • teatralne: 6 (członkowie: 46)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 5)
  • wokalne i chóry: 5 (członkowie: 66)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 53)
  • taneczne: 5 (członkowie: 60)
  • inne: 1 (członkowie: 21)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie łosickim działało 1 kino posiadające 1 salę z 40 miejscami na widowni. Odbyły się 104 seanse, na które przyszło 2 205 widzów, w tym 20 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 226 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie łosickim działało 1 muzeum lub oddział .

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie łosickim działało 11 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 100 346 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 12 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 6 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 4 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 13 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 127 233 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2019 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 51
  • dostępne dla czytelników: 38
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 37
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 7
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 6
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2


 • Biblioteki naukowe w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie łosickim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 34 796 wolumenów w tym ziobry specjalne: 569. Odnotowano 1 311 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 23 651 wolumenów. Odnotowano 1 203 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2019 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 15
  • dostępne dla czytelników: 8
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 8
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie łosickim działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 199 członków. Zarejestrowano 168 ćwiczących (mężczyźni: 101, kobiety: 67, chłopcy do lat 18: 101, dziewczęta do lat 18: 66). Aktywnych było 6 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), instruktora sportowego (5) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie łosickim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łosicki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat łosicki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Według danych z 2018 roku w wyniku 36 wypadków drogowych w powiecie łosickim odnotowano 10 ofiar śmiertelnych oraz 36 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 115,5 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 32,1 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 28,7 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 103,4 rannych (więcej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2018 roku w powiecie łosickim zarejestrowanych było 34 808 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 22 565 samochodów osobowych (727,4 na każdy 1000 mieszkańców - więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 3 285 samochodów ciężarowych (143,9 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 126 autobusów (4,1 - znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 1 178 ciągników siodłowych (38,0 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 1 365 motocykli (44,0 - znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 21,4 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 22,1 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 22,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 11,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 24,8 lat.


  W 2018 roku w powiecie łosickim znajdowały się 5 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 taksówek oraz 0 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 36 Wypadki drogowe
 • 10 Ofiary śmiertelne
 • 36 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie łosickim w latach 2011 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 115,50 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • powiat łosicki
  115,5
  Mazowieckie
  74,8
  Kraj
  82,5
 • 32,07 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  32,1
  Mazowieckie
  8,3
  Cały kraj
  7,5
 • 28,73 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • pow. łosicki
  28,7
  Mazowieckie
  9,2
  Polska
  9,3
 • 103,42 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  103,4
  woj. mazowieckie
  96,4
  Polska
  121,3
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 34 808 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie łosickim w 2018 roku
 • 22 565 Samochody osobowe
 • 3 285 Samochody ciężarowe
 • 21 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 126 Autobusy
 • 250 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 178 Ciągniki samochodowe
 • 1 178   Ciągniki siodłowe
 • 6 039 Ciągniki rolnicze
 • 1 365 Motocykle
 • 438   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 1 430 Motorowery
 • 22 565Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie łosickim
 • Samochody osobowe w powiecie łosickim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 727,4 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat łosicki
  727,4
  Województwo
  678,0
  Cały kraj
  610,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg4 964
  • 1400-1649 kg6 244
  • 1650-1899 kg5 335
  • 1900 kg i więcej6 022
 • 4 964 do 1399 kg
 • 6 244 1400-1649 kg
 • 5 335 1650-1899 kg
 • 6 022 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 7 001 do 1399 cm3
 • 7 001
 • 13 210 1400-1999 cm3
 • 13 210
 • 2 354 2000 i więcej cm3
 • 2 354
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie łosickim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna10 412
  • olej napędowy8 094
  • gaz (LPG)3 928
  • pozostałe131
 • 10 412 benzyna
 • 8 094 olej napędowy
 • 3 928 gaz (LPG)
 • 131 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 116 do 1 roku
 • 116
 • 74 2 lata
 • 74
 • 90 3 lata
 • 90
 • 302 4-5 lat
 • 302
 • 424 6-7 lat
 • 424
 • 558 8-9 lat
 • 558
 • 1 110 10-11 lat
 • 1 110
 • 3 211 12-15 lat
 • 3 211
 • 5 433 16-20 lat
 • 5 433
 • 4 453 21-25 lat
 • 4 453
 • 2 844 26-30 lat
 • 2 844
 • 3 950 31 lat i więcej
 • 3 950
 • 21,4 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie łosickim
 • Powiat
  21,4 lat
  woj. mazowieckie
  16,8 lat
  Polska
  18,3 lat
 • 3 285Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie łosickim
 • Samochody ciężarowe w powiecie łosickim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 143,9 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. łosicki
  143,9
  Mazowieckie
  126,6
  Cała Polska
  97,8
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 1 733 do 999 kg
 • 1 733
 • 752 1000-1499 kg
 • 752
 • 228 1500-2999 kg
 • 228
 • 23 3000-3499 kg
 • 23
 • 59 3500-4999 kg
 • 59
 • 204 5000-6999 kg
 • 204
 • 143 7000-9999 kg
 • 143
 • 98 10000-14999 kg
 • 98
 • 45 15000 kg i więcej
 • 45
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna764
  • olej napędowy1 876
  • gaz (LPG)233
  • pozostałe412
 • 764 benzyna
 • 1 876 olej napędowy
 • 233 gaz (LPG)
 • 412 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 18 do 1 roku
 • 18
 • 20 2 lata
 • 20
 • 10 3 lata
 • 10
 • 69 4-5 lat
 • 69
 • 85 6-7 lat
 • 85
 • 143 8-9 lat
 • 143
 • 165 10-11 lat
 • 165
 • 430 12-15 lat
 • 430
 • 678 16-20 lat
 • 678
 • 454 21-25 lat
 • 454
 • 313 26-30 lat
 • 313
 • 900 31 lat i więcej
 • 900
 • 22,1 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie łosickim
 • Powiat
  22,1 lat
  Mazowieckie
  17,5 lat
  Kraj
  18,8 lat
 • 126Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie łosickim
 • Autobusy w powiecie łosickim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 4,1 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. łosicki
  4,1
  Województwo
  3,5
  Cały kraj
  3,1
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna5
  • olej napędowy108
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe13
 • 5 benzyna
 • 108 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 13 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 2 6-7 lat
 • 2
 • 9 10-11 lat
 • 9
 • 11 12-15 lat
 • 11
 • 28 16-20 lat
 • 28
 • 28 21-25 lat
 • 28
 • 22 26-30 lat
 • 22
 • 24 31 lat i więcej
 • 24
 • 22,8 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie łosickim
 • Powiat
  22,8 lat
  Mazowieckie
  19,0 lat
  Cała Polska
  21,0 lat
 • 1 178Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie łosickim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie łosickim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 38,0 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  38,0
  Województwo
  19,3
  Kraj
  10,9
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy1 068
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe109
 • 1 benzyna
 • 1 068 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 109 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 72 do 1 roku
 • 72
 • 69 2 lata
 • 69
 • 51 3 lata
 • 51
 • 82 4-5 lat
 • 82
 • 191 6-7 lat
 • 191
 • 96 8-9 lat
 • 96
 • 142 10-11 lat
 • 142
 • 188 12-15 lat
 • 188
 • 152 16-20 lat
 • 152
 • 74 21-25 lat
 • 74
 • 41 26-30 lat
 • 41
 • 20 31 lat i więcej
 • 20
 • 11,1 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie łosickim
 • powiat łosicki
  11,1 lat
  Województwo
  9,4 lat
  Kraj
  12,0 lat
 • 1 365Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie łosickim
 • Motocykle w powiecie łosickim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 44,0 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  44,0
  Województwo
  36,2
  Cała Polska
  39,1
 • Motocykle według grup wieku
 • 10 do 1 roku
 • 10
 • 10 2 lata
 • 10
 • 32 3 lata
 • 32
 • 16 4-5 lat
 • 16
 • 30 6-7 lat
 • 30
 • 40 8-9 lat
 • 40
 • 59 10-11 lat
 • 59
 • 113 12-15 lat
 • 113
 • 165 16-20 lat
 • 165
 • 139 21-25 lat
 • 139
 • 207 26-30 lat
 • 207
 • 544 31 lat i więcej
 • 544
 • 24,8 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie łosickim
 • Tutaj
  24,8 lat
  Mazowieckie
  21,5 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 5 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 5 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie łosickim w latach 2013 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 58,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  58,3 km
  Województwo
  561,2 km
  Kraj
  444,7 km
 • 1,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat łosicki
  1,5 km
  woj. mazowieckie
  3,7 km
  Kraj
  3,6 km