Powiat łosicki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat łosicki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 30 347 Liczba mieszkańców
 • 772 km2 Powierzchnia
 • 41 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 21,9% Stopa urbanizacji
 • Bożena Niedzielak Starosta
 • ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice Adres starostwa powiatowego
 • WLS Tablice rejestracyjne
 • Miasta (gminy miejskie) w powiecie łosickim (1)
 • Łosice
Powiat łosicki na mapie
Identyfikatory
 • 1410 TERYT (TERC)

powiat łosicki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach
83 357 22 41
83 357 22 43
ul.Kolejowa 2A
08-200 Łosice
Komenda Powiatowa Policji w Łosicach
83 359 72 00
83 359 72 01
ul.Kolejowa 6
08-200 Łosice
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łosicach
83 359 04 52
83 359 04 52
ul.Piłsudskiego 6/46
08-200 Łosice
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łosicach
83 357 36 28, 83 357 36 60
83 357 36 28
ul. Kilińskiego 2
08-200 Łosice
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Makowie Mazowieckim
83 359 04 51
83 357 20 90
ul.Myśliwska 1
08-200 Łosice
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łosicach
83 359 04 51
83 357 20 90
ul.Myśliwska 1
08-200 Łosice
Starostwo Powiatowe w Łosicach
(83) 359-03-34
(83) 359-03-34
ul.Narutowicza
08-200 Łosice

Powiat łosicki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat łosicki ma 30 347 mieszkańców, z czego 50,3% stanowią kobiety, a 49,7% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 9,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu łosickiego w 2050 roku wynosi 24 212, z czego 11 938 to kobiety, a 12 274 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu łosickiego zawarli w 2020 roku 127 małżeństw, co odpowiada 4,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  31,5% mieszkańców powiatu łosickiego jest stanu wolnego, 54,7% żyje w małżeństwie, 2,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,4% to wdowy/wdowcy.

  Powiat łosicki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -144. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,70 na 1000 mieszkańców powiatu łosickiego. W 2020 roku urodziło się 292 dzieci, w tym 49,3% dziewczynek i 50,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 442 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,67 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 30,3% zgonów w powiecie łosickim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,3% zgonów w powiecie łosickim były nowotwory, a 6,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu łosickiego przypada 14.22 zgonów.

  W 2020 roku zarejestrowano 220 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 351 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu łosickiego -131. W tym samym roku 4 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 3 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  58,7% mieszkańców powiatu łosickiego jest w wieku produkcyjnym, 18,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu łosickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 30 347 Liczba mieszkańców
 • 15 267 Kobiety
 • 15 080 Mężczyźni
 • 50,3%
  49,7%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie łosickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie łosickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie łosickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu łosickiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 24 212 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 11 938 Kobiety
 • 12 274 Mężczyźni
 • 50,1%
  49,9%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie łosickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie łosickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie łosickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu łosickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 42,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  42,1 lat
  Województwo
  41,6 lat
  Polska
  42,0 lat
 • 43,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat łosicki, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu łosickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat łosicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat łosicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat łosicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31,5% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  31,5%
  Województwo
  28,4%
  Cała Polska
  28,8%
 • 23,8% Kobiety
  (Panny)
 • 39,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,7% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  54,7%
  woj. mazowieckie
  55,4%
  Polska
  55,8%
 • 54,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,4% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  11,4%
  Województwo
  9,9%
  Polska
  9,6%
 • 18,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  2,3%
  Mazowieckie
  5,8%
  Cała Polska
  5,0%
 • 2,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • pow. łosicki
  0,1%
  Województwo
  0,5%
  Kraj
  0,8%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie łosickim w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  4,1
  woj. mazowieckie
  3,9
  Kraj
  3,8
 • 0,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • pow. łosicki
  0,9
  Mazowieckie
  1,5
  Cały kraj
  1,3
 • 127 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie łosickim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -144 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -54 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -90 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,70 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -4,7
  Województwo
  -2,0
  Polska
  -3,2
 • 2,1 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -6,7 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie łosickim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie łosickim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie łosickim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie łosickim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 292 Urodzenia żywe
 • 144 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 148 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,3%
  50,7%
 • 9,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  9,5
  Mazowieckie
  10,5
  Cała Polska
  9,3
 • 44,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. łosicki
  44,6
  woj. mazowieckie
  44,3
  Polska
  39,9
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 27 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 27
 • 83 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 83
 • 105 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 105
 • 56 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 56
 • 12 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 12
 • 3 442 g Średnia waga noworodków
 • 3 398 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 484 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat łosicki
  3 442 g
  Mazowieckie
  3 410 g
  Kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 3 Waga 5000g i więcej
 • 3
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 31 Waga 4000g - 4499g
 • 31
 • 100 Waga 3500g - 3999g
 • 100
 • 106 Waga 3000g - 3499g
 • 106
 • 35 Waga 2500g - 2999g
 • 35
 • 9 Waga 2000g - 2499g
 • 9
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,44 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,44
  Województwo
  1,53
  Cała Polska
  1,38
 • 0,71 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat łosicki
  0,71
  woj. mazowieckie
  0,75
  Cała Polska
  0,67
 • 0,67 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,67
  Mazowieckie
  0,84
  Cała Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie łosickim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 436 Zgony
 • 198 Kobiety
  (Zgony)
 • 238 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,4%
  54,6%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 14,2 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  14,2
  Mazowieckie
  12,4
  Polska
  12,5
 • 149,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. łosicki
  149,3
  Mazowieckie
  119,0
  Cały kraj
  134,3
 • 3,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. łosicki
  3,4
  Województwo
  3,2
  Polska
  3,6
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat łosicki
  3,6
  Województwo
  3,2
  Cały kraj
  3,4
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  1,2
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie łosickim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat łosicki
  30,3%
  Mazowieckie
  32,6%
  Cała Polska
  39,4%
 • 23,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  23,3%
  woj. mazowieckie
  26,0%
  Kraj
  26,5%
 • 6,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. łosicki
  6,8%
  Województwo
  7,9%
  Kraj
  6,6%
 • 5,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  5,9
  Polska
  9,9
 • 62,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  62,4
  Polska
  70,4
 • 301,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  301,0
  Województwo
  277,2
  Cała Polska
  283,2
 • 254,6 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  254,6
  Polska
  261,3
 • 391,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 302,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 481,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. łosicki
  391,6
  woj. mazowieckie
  347,0
  Kraj
  421,0
 • 87,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 16,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 153,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat łosicki
  87,8
  Mazowieckie
  54,5
  Cała Polska
  69,5
 • 45,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  45,1
  Mazowieckie
  36,3
  Polska
  35,1
 • 6,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  6,4
  Województwo
  7,7
  Cała Polska
  7,9
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. łosicki
  0,6%
  woj. mazowieckie
  0,8%
  Polska
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie łosickim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 2 Osoby w zamachach samobójczych
 • 0 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 2 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 1 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 0 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 1 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 6 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • pow. łosicki
  6,0
  Mazowieckie
  22,0
  Polska
  31,0
 • 3 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  3,0
  woj. mazowieckie
  14,0
  Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 2 powieszenie się
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 powieszenie się
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 2 nieustalona
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 1 nieustalona
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 1 30-49 lat
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 19-24 lat
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony1
 • 0 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 1 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu0
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony1
 • 0 trzeźwy
 • 0 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 1 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 1 kawaler/panna
 • 1
 • 1 żonaty/zamężna
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 1 kawaler/panna
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony0
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 0 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony0
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 0 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 1 nieustalony
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 220 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 120 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 100 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 351 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 200 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 151 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Wymeldowania za granicę
 • 2 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -130 Saldo migracji
 • -80 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -50 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -131 Saldo migracji wewnętrznych
 • -80 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -51 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie łosickim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 61,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat łosicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łosicki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie łosickim oddano do użytku 66 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,16 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie łosickim to 11 743 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 384 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  72,7% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 27,3% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie łosickim to 5,39 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie łosickim to 133,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 86,39% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 75,93% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 73,14% mieszkań posiada łazienkę, 65,13% korzysta z centralnego ogrzewania, a 16,09% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie łosickim 17 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 2 972 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 683 zł/m2. Wszystkie transakcje dotyczyły rynku wtórnego.
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 972 zł
 • Powiat
  2 972 zł
  Województwo
  7 414 zł
  Cała Polska
  5 248 zł
 • 2 972 zł Ogółem
 • 2 972 zł
 • 2 618 zł do 40 m2
 • 2 618 zł
 • 4 240 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 240 zł
 • 4 903 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 903 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 683 zł
 • powiat łosicki
  3 683 zł
  Mazowieckie
  7 646 zł
  Kraj
  5 689 zł
 • 3 683 zł Ogółem
 • 3 683 zł
 • 2 684 zł do 40 m2
 • 2 684 zł
 • 3 753 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 753 zł
 • 4 403 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 403 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 17
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m25
  • od 40,1 do 60 m29
  • od 60,1 do 80 m23
  • od 80,1 m20
 • 5 do 40 m2
 • 9 od 40,1 do 60 m2
 • 3 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie łosickim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 972 zł
 • powiat łosicki
  2 972 zł
  woj. mazowieckie
  7 982 zł
  Polska
  4 694 zł
 • 2 972 zł Ogółem
 • 2 972 zł
 • 2 618 zł do 40 m2
 • 2 618 zł
 • 4 240 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 240 zł
 • 4 903 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 903 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 683 zł
 • powiat łosicki
  3 683 zł
  Województwo
  8 112 zł
  Cała Polska
  5 276 zł
 • 3 683 zł Ogółem
 • 3 683 zł
 • 2 684 zł do 40 m2
 • 2 684 zł
 • 3 753 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 753 zł
 • 4 403 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 403 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 17
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m25
  • od 40,1 do 60 m29
  • od 60,1 do 80 m23
  • od 80,1 m20
 • 5 do 40 m2
 • 9 od 40,1 do 60 m2
 • 3 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 11 743 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 384,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  384,30
  Województwo
  440,20
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 85,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  85,00 m2
  Mazowieckie
  72,60 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 32,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. łosicki
  32,70 m2
  Województwo
  32,00 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,11 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  4,11
  woj. mazowieckie
  3,61
  Cała Polska
  3,82
 • 2,60 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat łosicki
  2,60
  Mazowieckie
  2,27
  Kraj
  2,55
 • 0,63 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat łosicki
  0,63
  woj. mazowieckie
  0,63
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 66 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 2,16 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. łosicki
  2,16
  woj. mazowieckie
  8,60
  Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 356 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,39 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  5,39
  Mazowieckie
  3,50
  Kraj
  3,77
 • 11,65 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  11,65
  Mazowieckie
  30,10
  Kraj
  21,77
 • 8 837 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 133,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. łosicki
  133,9 m2
  Województwo
  83,9 m2
  Cała Polska
  88,7 m2
 • 0,29 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat łosicki
  0,29 m2
  Mazowieckie
  0,72 m2
  Cały kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 86,39% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  86,39%
  Województwo
  96,09%
  Cała Polska
  96,97%
 • 75,93% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  75,93%
  woj. mazowieckie
  93,90%
  Kraj
  94,01%
 • 73,14% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  73,14%
  Mazowieckie
  92,00%
  Cała Polska
  91,78%
 • 65,13% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  65,13%
  woj. mazowieckie
  87,29%
  Cała Polska
  83,08%
 • 16,09% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  16,09%
  Mazowieckie
  58,44%
  Kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat łosicki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie łosickim na 1000 mieszkańców pracuje 146osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 48,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 51,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie łosickim wynosiło w 2020 roku 5,0% (5,1% wśród kobiet i 4,9% wśród mężczyzn). Jest to nieznacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie łosickim wynosiło 4 486,10 PLN, co odpowiada 81.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu łosickiego 2 103 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 017 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -86.

  65,1% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu łosickiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 9,9% w przemyśle i budownictwie, a 11,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 146 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. łosicki
  146,0
  woj. mazowieckie
  313,0
  Polska
  252,0
 • 5,0% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 5,1% Kobiety
 • 4,9% Mężczyźni
 • Tutaj
  5,0%
  woj. mazowieckie
  5,2%
  Polska
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie łosickim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie łosickim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie łosickim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 486 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 486 PLN
  Województwo
  6 582 PLN
  Kraj
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie łosickim w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 2 103 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 017 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -86 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,96 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 65,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 62,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 67,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 9,9% Przemysł i budownictwo
 • 6,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 12,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 11,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 8,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 12,5% Pozostałe
 • 20,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 5,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie łosickim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 470 Pracujący ogółem
 • 2 171 Kobiety
 • 2 299 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie łosickim w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,7% W wieku produkcyjnym
 • 52,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat łosicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 70,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. łosicki
  70,5
  Mazowieckie
  70,7
  Cały kraj
  68,0
 • 39,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat łosicki
  39,3
  woj. mazowieckie
  37,7
  Kraj
  37,5
 • 125,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat łosicki
  125,8
  Województwo
  114,0
  Cały kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat łosicki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie łosickim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 2 439 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 895 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 150 nowych podmiotów, a 98 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (268) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (150) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (302) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (98) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie łosickim najwięcej (84) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (2 344) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  7,8% (191) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 21,7% (529) podmiotów, a 70,5% (1 719) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie łosickim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21.6%) oraz Budownictwo (16.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 2 439 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 191 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 529 Przemysł i budownictwo
 • 1 719 Pozostała działalność
 • 150 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie łosickim w 2020 roku
 • 98 Podmioty wyrejestrowane w powiecie łosickim w 2020 roku
 • 1 895 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 344 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 2 344
 • 84 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 84
 • 9 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 9
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 2 437 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 2 437
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 25 Spółdzielnie ogółem
 • 25
 • 107 Spółki handlowe ogółem
 • 107
 • 5  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 84  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 84
 • 5    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 78 Spółki cywilne ogółem
 • 78
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 895 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 409 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 409
 • 305 Budownictwo
 • 305
 • 227 Transport i gospodarka magazynowa
 • 227
 • 172 Przetwórstwo przemysłowe
 • 172
 • 163 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 163
 • 150 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 150
 • 127 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 127
 • 97 Pozostała działalność
 • 97
 • 66 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 66
 • 41 Informacja i komunikacja
 • 41
 • 39 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 39
 • 35 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 35
 • 34 Edukacja
 • 34
 • 13 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 13
 • 8 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 8
 • 7 Górnictwo i wydobywanie
 • 7
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łosicki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie łosickim stwierdzono 405 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,21 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie łosickim wynosi 78,10% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu łosickiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,57 (wykrywalność 74%) oraz przeciwko mieniu - 4,76 (wykrywalność 48%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,84 (97%), o charakterze gospodarczym - 2,02 (56%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,46 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat łosicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 405 Przestępstwa ogółem
 • 405
 • 232 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 232
 • 62 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 62
 • 87 Przestępstwa drogowe
 • 87
 • 14 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 14
 • 146 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 146
 • 13,21 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat łosicki
  13,21
  Województwo
  20,31
  Polska
  19,96
 • 7,57 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,57
  woj. mazowieckie
  13,38
  Cały kraj
  12,25
 • 2,02 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,02
  Województwo
  4,46
  Kraj
  5,17
 • 2,84 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,84
  Mazowieckie
  1,80
  Cały kraj
  1,73
 • 0,46 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,46
  Województwo
  0,31
  Kraj
  0,37
 • 4,76 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,76
  Województwo
  10,46
  Cały kraj
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat łosicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  78%
  woj. mazowieckie
  65%
  Polska
  73%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  74%
  Województwo
  56%
  Cały kraj
  65%
 • 57% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat łosicki
  57%
  woj. mazowieckie
  73%
  Kraj
  82%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  98%
  woj. mazowieckie
  99%
  Kraj
  99%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  93%
  woj. mazowieckie
  85%
  Polska
  87%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. łosicki
  48%
  Mazowieckie
  42%
  Cała Polska
  54%

Powiat łosicki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu łosickiego wyniosła w 2020 roku 38,6 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 4.9% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu powiatu łosickiego - 25.7% została przeznaczona na Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (25.1%) oraz na Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (12.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 2,2 mln złotych, czyli 5,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu łosickiego wyniosła w 2020 roku 46,8 mln złotych, co daje 1,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 17.8% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (63%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (12.7%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (10.1%). W budżecie powiatu łosickiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 152 złotych na mieszkańca (9,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 6,1 złotych na mieszkańca (0,4%).
 • Wydatki budżetu w powiecie łosickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu łosickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat łosicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu łosickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  35,1 mln

  1,1 tys(100%)

  44,4 mln

  1,4 tys(100%)

  35,8 mln

  1,1 tys(100%)

  32,1 mln

  1,0 tys(100%)

  46,2 mln

  1,5 tys(100%)

  46,8 mln

  1,5 tys(100%)

  37,1 mln

  1,2 tys(100%)

  38,6 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  7,2 mln

  224(20.5%)

  7,2 mln

  224(16.1%)

  7,7 mln

  242(21.5%)

  7,9 mln

  250(24.6%)

  7,9 mln

  254(17.2%)

  8,4 mln

  271(18%)

  9,4 mln

  307(25.4%)

  9,9 mln

  325(25.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  8,7 mln

  270(24.6%)

  8,4 mln

  262(18.8%)

  7,9 mln

  249(22.1%)

  7,9 mln

  250(24.5%)

  7,7 mln

  247(16.7%)

  7,7 mln

  249(16.5%)

  8,6 mln

  279(23.2%)

  9,7 mln

  317(25.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,3 mln

  103(9.4%)

  11,1 mln

  348(25.1%)

  4,2 mln

  133(11.8%)

  3,7 mln

  117(11.5%)

  3,4 mln

  110(7.5%)

  3,7 mln

  119(7.9%)

  3,9 mln

  128(10.6%)

  4,8 mln

  156(12.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  6,7 mln

  209(19.1%)

  6,9 mln

  215(15.5%)

  7,0 mln

  219(19.5%)

  3,3 mln

  104(10.2%)

  17,2 mln

  549(37.3%)

  16,2 mln

  523(34.7%)

  5,7 mln

  184(15.3%)

  4,6 mln

  150(11.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,4 mln

  106(9.7%)

  3,3 mln

  105(7.5%)

  3,3 mln

  103(9.1%)

  3,4 mln

  106(10.4%)

  3,5 mln

  113(7.7%)

  4,2 mln

  137(9.1%)

  4,0 mln

  130(10.8%)

  4,2 mln

  137(10.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,8 mln

  55,8(5.1%)

  1,8 mln

  56,2(4.1%)

  1,6 mln

  48,9(4.3%)

  1,6 mln

  52,2(5.1%)

  1,7 mln

  54,2(3.7%)

  1,7 mln

  53,6(3.6%)

  1,6 mln

  52,4(4.4%)

  1,8 mln

  57,9(4.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,2 mln

  38,7(3.5%)

  1,2 mln

  38,6(2.8%)

  1,1 mln

  33,5(3%)

  969,5 tys

  30,7(3%)

  765,1 tys

  24,4(1.7%)

  760,4 tys

  24,5(1.6%)

  519,2 tys

  16,9(1.4%)

  556,2 tys

  18,2(1.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  343,3 tys

  10,7(1%)

  472,9 tys

  14,8(1.1%)

  406,0 tys

  12,8(1.1%)

  589,2 tys

  18,7(1.8%)

  595,6 tys

  19,0(1.3%)

  582,5 tys

  18,8(1.2%)

  549,4 tys

  17,9(1.5%)

  519,0 tys

  17,0(1.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,8 mln

  56,2(5.1%)

  3,4 mln

  107(7.7%)

  2,2 mln

  67,7(6%)

  2,2 mln

  70,1(6.9%)

  472,3 tys

  15,1(1%)

  496,0 tys

  16,0(1.1%)

  334,1 tys

  10,9(0.9%)

  334,7 tys

  11,0(0.9%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  3,9(0.4%)

  126,0 tys

  4,0(0.3%)

  119,7 tys

  3,9(0.3%)

  132,0 tys

  4,3(0.4%)

  132,0 tys

  4,3(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  351,1 tys

  10,9(1%)

  246,7 tys

  7,7(0.6%)

  215,8 tys

  6,8(0.6%)

  172,7 tys

  5,5(0.5%)

  149,0 tys

  4,8(0.3%)

  220,1 tys

  7,1(0.5%)

  220,0 tys

  7,1(0.6%)

  128,7 tys

  4,2(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  138,3 tys

  4,3(0.4%)

  140,5 tys

  4,4(0.3%)

  181,9 tys

  5,7(0.5%)

  135,8 tys

  4,3(0.4%)

  148,3 tys

  4,7(0.3%)

  112,8 tys

  3,6(0.2%)

  179,0 tys

  5,8(0.5%)

  116,1 tys

  3,8(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  0,3(0%)

  70,0 tys

  2,2(0.2%)

  70,0 tys

  2,3(0.1%)

  70,0 tys

  2,3(0.2%)

  84,8 tys

  2,8(0.2%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,3 tys

  0,2(0%)

  42,0 tys

  1,4(0.1%)

  44,3 tys

  1,4(0.1%)

  66,9 tys

  2,2(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  51,8 tys

  1,6(0.1%)

  33,2 tys

  1,0(0.1%)

  41,3 tys

  1,3(0.1%)

  35,6 tys

  1,1(0.1%)

  38,6 tys

  1,2(0.1%)

  257,9 tys

  8,3(0.6%)

  43,4 tys

  1,4(0.1%)

  38,0 tys

  1,2(0.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,0 tys

  0,1(0%)

  9,8 tys

  0,3(0%)

  27,5 tys

  0,9(0.1%)

  20,2 tys

  0,6(0.1%)

  54,0 tys

  1,7(0.1%)

  51,6 tys

  1,7(0.1%)

  56,0 tys

  1,8(0.2%)

  31,0 tys

  1,0(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,8 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  37,8 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  240,5 tys

  7,7(0.5%)

  473,2 tys

  15,3(1%)

  138,5 tys

  4,5(0.4%)

  1 000

  0,0(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  9,0 tys

  0,3(0%)

  4,4 tys

  0,1(0%)

  17,5 tys

  0,5(0%)

  3,7 tys

  0,1(0%)

  11,3 tys

  0,4(0%)

  2,6 tys

  0,1(0%)

  2,7 tys

  0,1(0%)

  818

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  141,7 tys

  4,4(0.4%)

  3,1 tys

  0,1(0%)

  70,5 tys

  2,2(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  30,1 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,5 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  86,3 tys

  2,7(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  78,6 tys

  2,5(0.2%)

  100,0 tys

  3,2(0.2%)

  100,0 tys

  3,2(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie łosickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu łosickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat łosicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu łosickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  37,1 mln

  1,2 tys(100%)

  42,6 mln

  1,3 tys(100%)

  39,3 mln

  1,2 tys(100%)

  32,9 mln

  1,0 tys(100%)

  44,1 mln

  1,4 tys(100%)

  46,0 mln

  1,5 tys(100%)

  40,0 mln

  1,3 tys(100%)

  46,8 mln

  1,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  20,8 mln

  647(56.1%)

  21,2 mln

  664(49.8%)

  20,0 mln

  628(50.8%)

  19,5 mln

  618(59.3%)

  19,2 mln

  612(43.5%)

  19,9 mln

  643(43.3%)

  22,0 mln

  714(54.9%)

  29,5 mln

  964(63%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  3,0 mln

  92,2(8%)

  3,3 mln

  103(7.7%)

  3,5 mln

  110(8.9%)

  3,8 mln

  119(11.5%)

  4,8 mln

  152(10.8%)

  5,4 mln

  174(11.7%)

  6,4 mln

  209(16.1%)

  6,0 mln

  195(12.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,3 mln

  102(8.9%)

  9,0 mln

  280(21%)

  6,2 mln

  195(15.8%)

  3,8 mln

  121(11.6%)

  3,4 mln

  110(7.8%)

  3,7 mln

  118(8%)

  3,9 mln

  127(9.8%)

  4,7 mln

  155(10.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,6 mln

  142(12.3%)

  2,6 mln

  80,0(6%)

  4,7 mln

  147(11.9%)

  769,1 tys

  24,4(2.3%)

  12,1 mln

  387(27.5%)

  11,6 mln

  374(25.2%)

  3,5 mln

  114(8.8%)

  2,7 mln

  87,7(5.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  332,4 tys

  10,4(0.9%)

  142,3 tys

  4,4(0.3%)

  663,0 tys

  20,9(1.7%)

  653,5 tys

  20,7(2%)

  717,2 tys

  22,9(1.6%)

  1,2 mln

  39,0(2.6%)

  1,2 mln

  40,5(3.1%)

  781,9 tys

  25,6(1.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,2 mln

  38,7(3.4%)

  1,2 mln

  38,6(2.9%)

  1,1 mln

  33,5(2.7%)

  919,5 tys

  29,2(2.8%)

  736,0 tys

  23,5(1.7%)

  602,2 tys

  19,4(1.3%)

  519,2 tys

  16,9(1.3%)

  556,2 tys

  18,2(1.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  982,8 tys

  30,6(2.7%)

  924,7 tys

  28,9(2.2%)

  635,7 tys

  20,0(1.6%)

  671,0 tys

  21,3(2%)

  533,2 tys

  17,0(1.2%)

  490,8 tys

  15,8(1.1%)

  376,6 tys

  12,2(0.9%)

  430,5 tys

  14,1(0.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  561,2 tys

  17,5(1.5%)

  611,5 tys

  19,1(1.4%)

  611,5 tys

  19,2(1.6%)

  667,9 tys

  21,2(2%)

  675,5 tys

  21,6(1.5%)

  669,9 tys

  21,6(1.5%)

  381,8 tys

  12,4(1%)

  414,3 tys

  13,6(0.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,1 mln

  33,5(2.9%)

  921,2 tys

  28,8(2.2%)

  988,6 tys

  31,1(2.5%)

  958,0 tys

  30,4(2.9%)

  118,1 tys

  3,8(0.3%)

  116,1 tys

  3,7(0.3%)

  124,9 tys

  4,1(0.3%)

  333,4 tys

  10,9(0.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  35,2 tys

  1,1(0.1%)

  31,4 tys

  1,0(0.1%)

  113,5 tys

  3,6(0.3%)

  250,6 tys

  7,9(0.8%)

  301,3 tys

  9,6(0.7%)

  241,8 tys

  7,8(0.5%)

  216,8 tys

  7,0(0.5%)

  177,2 tys

  5,8(0.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  62,9 tys

  2,0(0.2%)

  159,9 tys

  5,0(0.4%)

  198,0 tys

  6,2(0.5%)

  165,2 tys

  5,2(0.5%)

  198,3 tys

  6,3(0.5%)

  181,4 tys

  5,8(0.4%)

  170,5 tys

  5,5(0.4%)

  162,6 tys

  5,3(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  3,9(0.4%)

  125,2 tys

  4,0(0.3%)

  119,7 tys

  3,9(0.3%)

  132,0 tys

  4,3(0.3%)

  132,0 tys

  4,3(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  116,9 tys

  3,6(0.3%)

  116,3 tys

  3,6(0.3%)

  135,1 tys

  4,3(0.3%)

  112,2 tys

  3,6(0.3%)

  119,6 tys

  3,8(0.3%)

  110,4 tys

  3,6(0.2%)

  157,5 tys

  5,1(0.4%)

  113,5 tys

  3,7(0.2%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,3 tys

  0,2(0%)

  42,0 tys

  1,4(0.1%)

  44,3 tys

  1,4(0.1%)

  65,1 tys

  2,1(0.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  964,0 tys

  30,0(2.6%)

  2,3 mln

  73,0(5.5%)

  457,6 tys

  14,4(1.2%)

  455,7 tys

  14,4(1.4%)

  170,3 tys

  5,4(0.4%)

  139,4 tys

  4,5(0.3%)

  329

  0,0(0%)

  35,5 tys

  1,2(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  72,4 tys

  2,3(0.2%)

  70,6 tys

  2,2(0.2%)

  45,0 tys

  1,4(0.1%)

  46,5 tys

  1,5(0.1%)

  52,8 tys

  1,7(0.1%)

  54,5 tys

  1,8(0.1%)

  31,4 tys

  1,0(0.1%)

  32,4 tys

  1,1(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,9 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  37,9 tys

  1,2(0.1%)

  53,7

  0,0(0%)

  240,6 tys

  7,7(0.5%)

  638,2 tys

  20,6(1.4%)

  138,5 tys

  4,5(0.3%)

  2,9 tys

  0,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  33,5 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  186,8 tys

  6,0(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  30,1 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,5 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat łosicki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 7 161 mieszkańców powiatu łosickiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 3 523 kobiet oraz 3 638 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,1% wykształcenie policealne, 11,2% średnie ogólnokształcące, a 15,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,2% mieszkańców powiatu łosickiego, gimnazjalnym 6,5%, natomiast 29,6% podstawowym ukończonym. 1,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu łosickiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie łosickim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (30,8%) oraz zasadnicze zawodowe (15,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,7%) oraz podstawowe ukończone (28,3%).

  W roku 2018 w powiecie łosickim mieściło się 15 przedszkoli, w których do 46 oddziałów uczęszczało 837 dzieci (416 dziewczynek oraz 421 chłopców). Dostępnych było 876 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie łosickim mieściło się 9 przedszkoli, w których do 24 oddziałów uczęszczało 517 dzieci (275 dziewczynek oraz 242 chłopców). Dostępne były 473 miejsca.

  18,2% mieszkańców powiatu łosickiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,5% wśród dziewczynek i 17,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 836 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,04 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 20 szkół podstawowych, w których w 176 oddziałach uczyło się 2 425 uczniów (1 175 kobiet oraz 1 250 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie łosickim placówkę miało 26 szkół podstawowych, w których w 154 oddziałach uczyło się 2 187 uczniów (1 095 kobiet oraz 1 092 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,7% ludności (27,1% wśród dziewczynek i 28,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 13,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 92,52.

  W powiecie łosickim znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 11 oddziałach uczyło się 246 uczniów (157 kobiet oraz 89 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 115 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie łosickim placówkę miały 3 licea ogólnokształcące, w których w 19 oddziałach uczyło się 540 uczniów (339 kobiet oraz 201 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 176 absolwentów.

  W powiecie łosickim znajdują się 2 Technika, w których w 17 oddziałach uczyło się 411 uczniów (184 kobiety oraz 227 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 89 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie łosickim placówkę miały 2 Technika, w których w 21 oddziałach uczyło się 537 uczniów (165 kobiet oraz 372 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 101 absolwentów.

  W powiecie łosickim znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 4 oddziałach uczyło się 77 uczniów (13 kobiet oraz 64 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 11,0% mieszkańców (11,1% wśród dziewczyn i 10,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 22,4 uczniów. 19,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 24,2 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,2% mieszkańców powiatu łosickiego w wieku potencjalnej nauki (30,3% kobiet i 30,1% mężczyzn).

 • 11,5% Wykształcenie wyższe
 • powiat łosicki
  11,5%
  woj. mazowieckie
  24,4%
  Polska
  17,9%
 • 14,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 28,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  28,3%
  woj. mazowieckie
  34,8%
  Cały kraj
  33,3%
 • 31,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 25,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,1% Wykształcenie policealne
 • powiat łosicki
  2,1%
  Mazowieckie
  3,0%
  Kraj
  2,7%
 • 2,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,2%
  Mazowieckie
  14,4%
  Cały kraj
  12,4%
 • 14,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. łosicki
  15,1%
  Mazowieckie
  17,4%
  Polska
  18,1%
 • 13,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  22,2%
  woj. mazowieckie
  17,3%
  Polska
  22,9%
 • 15,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat łosicki
  6,5%
  Województwo
  4,7%
  Cały kraj
  5,2%
 • 5,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 29,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  29,6%
  woj. mazowieckie
  17,4%
  Polska
  19,3%
 • 30,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 28,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. łosicki
  1,9%
  Mazowieckie
  1,4%
  Cała Polska
  1,4%
 • 2,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 836 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  836,0
  Mazowieckie
  935,0
  Kraj
  873,0
 • 1,04 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • pow. łosicki
  1,04
  Województwo
  0,84
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 15Przedszkola
 • 11 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 46 Oddziały
 • 16 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 876 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat łosicki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 837 Dzieci
 • 416 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 421 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,7%
  50,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 32 2 lata i mniej
 • 32
 • 197 3 lata
 • 197
 • 238 4 lata
 • 238
 • 234 5 lata
 • 234
 • 135 6 lat
 • 135
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 18 2 lata i mniej
 • 18
 • 107 3 lata
 • 107
 • 102 4 lata
 • 102
 • 112 5 lata
 • 112
 • 76 6 lat
 • 76
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 14 2 lata i mniej
 • 14
 • 90 3 lata
 • 90
 • 136 4 lata
 • 136
 • 122 5 lata
 • 122
 • 59 6 lat
 • 59
 • 266 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 65,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 65,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 15,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2Punkty przedszkolne
 • 2 Oddziały
 • 50 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat łosicki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32 Dzieci
 • 16 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 16 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,0%
  50,0%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 16 3 lata
 • 16
 • 15 4 lata
 • 15
 • 1 5 lata
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 8 3 lata
 • 8
 • 8 4 lata
 • 8
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 8 3 lata
 • 8
 • 7 4 lata
 • 7
 • 1 5 lata
 • 1
 •  
 • 2,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 2,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat łosicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 169 Oddziały
 • 2 374 Uczniowie
 • 1 146 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 228 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,3%
  51,7%
 • 297 Uczniowie w 1 klasie
 • 142 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 155 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 250 Absolwenci 2016
 • 138 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 112 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 7 Oddziały
 • 51 Uczniowie
 • 29 Kobiety
  (uczniowie)
 • 22 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 56,9%
  43,1%
 • 3 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Absolwenci 2016
 • 0 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 2 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 13,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  13,8
  Mazowieckie
  17,6
  Cała Polska
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 13,8 Szkoły podstawowe ogółem
 • 13,8
 • 13,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 13,8
 • 14,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 14,0
 • 7,3 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 7,3
 •  
 • 239,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 199,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 39,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 7,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 169 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Dodatkowo uczący się języka obcego
  • francuski104
  • niemiecki47
  • inny1 018
 • 104 francuski
 • 47 niemiecki
 • 1 018 inny
 • 61 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 37 angielski
 • 24 niemiecki
 •  
 • 92,52 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  92,52
  Województwo
  98,96
  Kraj
  95,46
 • 91,00 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat łosicki
  91,00
  Województwo
  97,33
  Kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat łosicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat łosicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat łosicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 11 Oddziały
 • 246 Uczniowie
 • 157 Kobiety
  (uczniowie)
 • 89 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 63,8%
  36,2%
 • 74 Uczniowie w 1 klasie
 • 51 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 23 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 115 Absolwenci
 • 81 Kobiety
  (absolwenci)
 • 34 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  22,4
  Województwo
  26,1
  Cała Polska
  26,2
 •  
 • 20,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 12,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat łosicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 17 Oddziały
 • 411 Uczniowie
 • 184 Kobiety
  (uczniowie)
 • 227 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,8%
  55,2%
 • 100 Uczniowie w 1 klasie
 • 48 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 52 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 89 Absolwenci
 • 36 Kobiety
  (absolwenci)
 • 53 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  24,2
  Mazowieckie
  23,2
  Cały kraj
  23,8
 •  
 • 37,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 23,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat łosicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 2 Oddziały
 • 53 Uczniowie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie)
 • 53 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 0,0%
  100,0%
 • 31 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 31 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 2 Oddziały
 • 24 Uczniowie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie)
 • 11 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 54,2%
  45,8%
 • 16 Uczniowie w 1 klasie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 8 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 19,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Powiat
  19,3
  Województwo
  18,4
  Kraj
  17,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 19,3 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 19,3
 • 26,5 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 26,5
 • 12,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 12,0
 •  
 •  
 • 1 386 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski657
  • rosyjski619
  • niemiecki110
 • 657 angielski
 • 619 rosyjski
 • 110 niemiecki
 • 33 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 33 angielski
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 11,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 10,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat łosicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat łosicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat łosicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łosicki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie łosickim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie łosickim znajdowało się 0 hoteli, 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • ośrodki wczasowe: 1 (całoroczne: 0)
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)
  • pola biwakowe: 3 (całoroczne: 0)
  • kwatery agroturystyczne: 2


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 3 (liczba sal: 5, liczba miejsc: 180)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z ekranem: 3
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 3
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 5


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie łosickim: 3 (publiczne: 3, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 2, udogodnienia wewnątrz budynku: 2). W powiecie łosickim 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 175 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 104 (uczestnicy: 8 480)
  • seanse filmowe: 5 (uczestnicy: 320)
  • wystawy: 9 (uczestnicy: 700)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 2 200)
  • koncerty: 19 (uczestnicy: 1 850)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 5 (uczestnicy: 150)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 7 (uczestnicy: 400)
  • konkursy: 11 (uczestnicy: 130)
  • pokazy teatralne: 7 (uczestnicy: 2 210)
  • interdyscyplinarne: 5 (uczestnicy: 170)
  • warsztaty: 32 (uczestnicy: 300)
  • inne: 2 (uczestnicy: 50)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 26 (członkowie: 328)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 32)
  • taneczne: 4 (członkowie: 65)
  • muzyczne: 4 (członkowie: 47)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 8)
  • teatralne: 5 (członkowie: 36)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 (członkowie: 14)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 90)
  • inne: 6 (członkowie: 36)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 15)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 15)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 20 (członkowie: 220)
  • teatralne: 7 (członkowie: 50)
  • muzyczne - instrumentalne: 4 (członkowie: 29)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 26)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 65)
  • taneczne: 3 (członkowie: 50)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie łosickim działało 1 kino posiadające 1 salę z 40 miejscami na widowni. Odbyły się 42 seanse, na które przyszło 760 widzów, w tym 9 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 106 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie łosickim działało 1 muzeum lub oddział .

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie łosickim działało 10 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 102 033 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 13 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 6 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 3 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 13 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 127 233 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 45
  • dostępne dla czytelników: 31
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 30
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 7
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 4
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 5


 • Biblioteki naukowe w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie łosickim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 35 930 wolumenów w tym ziobry specjalne: 599. Odnotowano 1 124 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 23 651 wolumenów. Odnotowano 1 203 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 21
  • dostępne dla czytelników: 8
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 8
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie łosickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie łosickim działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 199 członków. Zarejestrowano 168 ćwiczących (mężczyźni: 101, kobiety: 67, chłopcy do lat 18: 101, dziewczęta do lat 18: 66). Aktywnych było 6 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), instruktora sportowego (5) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie łosickim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łosicki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat łosicki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 31 wypadków drogowych w powiecie łosickim odnotowano 4 ofiary śmiertelne oraz 34 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 101,5 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 13,1 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 10,6 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 90,1 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie łosickim zarejestrowanych było 37 724 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 24 503 samochodów osobowych (801,9 na każdy 1000 mieszkańców - więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 3 558 samochodów ciężarowych (160,9 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 140 autobusów (4,6 - znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 1 357 ciągników siodłowych (44,4 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 1 557 motocykli (51,0 - znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 22,1 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 22,7 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 23,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 11,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 24,9 lat.


  W 2020 roku w powiecie łosickim znajdowały się 5 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie łosickim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 31 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 4 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 34 Ranni
  (rok 2020)
 • 15 Lekko ranni
 • 19 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie łosickim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 101,45 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • powiat łosicki
  101,5
  woj. mazowieckie
  54,6
  Kraj
  61,5
 • 13,09 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Powiat
  13,1
  Mazowieckie
  7,7
  Polska
  6,5
 • 111,27 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • powiat łosicki
  111,3
  Mazowieckie
  60,7
  Cały kraj
  69,2
 • 10,60 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  10,6
  Województwo
  8,0
  Kraj
  7,6
 • 90,13 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • pow. łosicki
  90,1
  woj. mazowieckie
  62,9
  Polska
  80,2
 • 12,90 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • pow. łosicki
  12,9
  Mazowieckie
  14,2
  Cały kraj
  10,6
 • 109,68 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • powiat łosicki
  109,7
  Mazowieckie
  111,3
  Polska
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 37 724 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie łosickim w 2020 roku
 • 24 503 Samochody osobowe
 • 3 558 Samochody ciężarowe
 • 23 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 140 Autobusy
 • 275 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 359 Ciągniki samochodowe
 • 1 357   Ciągniki siodłowe
 • 6 332 Ciągniki rolnicze
 • 1 557 Motocykle
 • 525   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 1 515 Motorowery
 • 24 503Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie łosickim
 • Samochody osobowe w powiecie łosickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 801,9 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  801,9
  Mazowieckie
  729,5
  Cała Polska
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg4 958
  • 1400-1649 kg6 420
  • 1650-1899 kg5 796
  • 1900 kg i więcej7 329
 • 4 958 do 1399 kg
 • 6 420 1400-1649 kg
 • 5 796 1650-1899 kg
 • 7 329 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 7 317 do 1399 cm3
 • 7 317
 • 14 486 1400-1999 cm3
 • 14 486
 • 2 700 2000 i więcej cm3
 • 2 700
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie łosickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna10 903
  • olej napędowy9 277
  • gaz (LPG)4 091
  • pozostałe232
 • 10 903 benzyna
 • 9 277 olej napędowy
 • 4 091 gaz (LPG)
 • 232 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 80 do 1 roku
 • 80
 • 93 2 lata
 • 93
 • 135 3 lata
 • 135
 • 342 4-5 lat
 • 342
 • 419 6-7 lat
 • 419
 • 605 8-9 lat
 • 605
 • 821 10-11 lat
 • 821
 • 3 228 12-15 lat
 • 3 228
 • 5 197 16-20 lat
 • 5 197
 • 5 396 21-25 lat
 • 5 396
 • 3 401 26-30 lat
 • 3 401
 • 4 786 31 lat i więcej
 • 4 786
 • 22,1 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie łosickim
 • Powiat
  22,1 lat
  Województwo
  17,2 lat
  Cały kraj
  18,8 lat
 • 3 558Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie łosickim
 • Samochody ciężarowe w powiecie łosickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 160,9 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat łosicki
  160,9
  Województwo
  134,0
  Cała Polska
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 1 848 do 999 kg
 • 1 848
 • 848 1000-1499 kg
 • 848
 • 243 1500-2999 kg
 • 243
 • 29 3000-3499 kg
 • 29
 • 65 3500-4999 kg
 • 65
 • 212 5000-6999 kg
 • 212
 • 150 7000-9999 kg
 • 150
 • 109 10000-14999 kg
 • 109
 • 54 15000 kg i więcej
 • 54
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna759
  • olej napędowy2 123
  • gaz (LPG)238
  • pozostałe438
 • 759 benzyna
 • 2 123 olej napędowy
 • 238 gaz (LPG)
 • 438 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 15 do 1 roku
 • 15
 • 14 2 lata
 • 14
 • 18 3 lata
 • 18
 • 68 4-5 lat
 • 68
 • 98 6-7 lat
 • 98
 • 128 8-9 lat
 • 128
 • 163 10-11 lat
 • 163
 • 416 12-15 lat
 • 416
 • 667 16-20 lat
 • 667
 • 611 21-25 lat
 • 611
 • 341 26-30 lat
 • 341
 • 1 019 31 lat i więcej
 • 1 019
 • 22,7 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie łosickim
 • powiat łosicki
  22,7 lat
  woj. mazowieckie
  18,2 lat
  Cały kraj
  19,4 lat
 • 140Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie łosickim
 • Autobusy w powiecie łosickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,6 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat łosicki
  4,6
  Mazowieckie
  3,8
  Kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna5
  • olej napędowy122
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe13
 • 5 benzyna
 • 122 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 13 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 1 6-7 lat
 • 1
 • 2 8-9 lat
 • 2
 • 17 12-15 lat
 • 17
 • 39 16-20 lat
 • 39
 • 21 21-25 lat
 • 21
 • 25 26-30 lat
 • 25
 • 34 31 lat i więcej
 • 34
 • 23,8 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie łosickim
 • pow. łosicki
  23,8 lat
  Województwo
  19,4 lat
  Cała Polska
  21,6 lat
 • 1 357Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie łosickim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie łosickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 44,4 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  44,4
  Województwo
  21,5
  Cała Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy1 229
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe127
 • 1 benzyna
 • 1 229 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 127 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 76 do 1 roku
 • 76
 • 47 2 lata
 • 47
 • 58 3 lata
 • 58
 • 131 4-5 lat
 • 131
 • 102 6-7 lat
 • 102
 • 227 8-9 lat
 • 227
 • 105 10-11 lat
 • 105
 • 262 12-15 lat
 • 262
 • 166 16-20 lat
 • 166
 • 98 21-25 lat
 • 98
 • 54 26-30 lat
 • 54
 • 31 31 lat i więcej
 • 31
 • 11,8 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie łosickim
 • pow. łosicki
  11,8 lat
  Mazowieckie
  10,0 lat
  Polska
  12,6 lat
 • 1 557Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie łosickim
 • Motocykle w powiecie łosickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 51,0 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  51,0
  Województwo
  40,6
  Kraj
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 19 do 1 roku
 • 19
 • 16 2 lata
 • 16
 • 9 3 lata
 • 9
 • 49 4-5 lat
 • 49
 • 23 6-7 lat
 • 23
 • 40 8-9 lat
 • 40
 • 53 10-11 lat
 • 53
 • 159 12-15 lat
 • 159
 • 179 16-20 lat
 • 179
 • 166 21-25 lat
 • 166
 • 185 26-30 lat
 • 185
 • 659 31 lat i więcej
 • 659
 • 24,9 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie łosickim
 • Tutaj
  24,9 lat
  Województwo
  21,8 lat
  Cała Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 5 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 5 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie łosickim w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 58,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat łosicki
  58,3 km
  Województwo
  721,6 km
  Polska
  551,8 km
 • 1,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat łosicki
  1,5 km
  Województwo
  4,7 km
  Kraj
  4,5 km