Stronie Śląskie w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Stronie Śląskie - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Stronie Śląskie to miasto leżące w południowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa dolnośląskiego, powiatu kłodzkiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Stronie Śląskie.
 • 5 028 Liczba mieszkańców
 • 2,4 km² Powierzchnia
 • 2 112,6 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 500-610 m n.p.m Wysokość
 • 1344 Data założenia
 • 1967 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 74 Numer kierunkowy
 • DKL Tablice rejestracyjne
 • Dariusz Janusz Chromiec Burmistrz miasta
Stronie Śląskie na mapie
Identyfikatory
 • 16.874050.2955 Współrzędne GPS
 • 0208134 TERYT (TERC)
 • 0984545 SIMC
Herb miasta Stronie Śląskie
Stronie Śląskie herb
Flaga miasta Stronie Śląskie
Stronie Śląskie flaga

Jak Stronie Śląskie wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Stronie Śląskie na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Stronie Śląskie wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Stronie Śląskie plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
17Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
25Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
27Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
40Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
44Miasta o największej gęstości zaludnienia w Polsce
48Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
53Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
77Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
81Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
81Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
116Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
137Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
141Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
145Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
151Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
156Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
170Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
170Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
193Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
223Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
226Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
233Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
238Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego

Stronie Śląskie - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
57-550Poczta Stronie Śląskie

Stronie Śląskie - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Stroniu Śląskim)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Biuro Terenowe w Bystrzycy Kłodzkiej (podlega pod: ZUS Oddział w Wałbrzychu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Sienkiewicza 1
57-500 Bystrzyca Kłodzka
Urząd Miejski w Stroniu Śląskim
(74) 811-77-12
(74) 811-77-32
ul. Kościuszki 55
57-550 Stronie Śląskie

Stronie Śląskie - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Stronie Śląskie jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 5 028, z czego 53,4% stanowią kobiety, a 46,6% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 21,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 46,1 lat i jest większy od średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Stronia Śląskiego zawarli w 2022 roku 15 małżeństw, co odpowiada 3,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz mniej od wartości dla kraju.
  31,2% mieszkańców Stronia Śląskiego jest stanu wolnego, 48,8% żyje w małżeństwie, 9,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,0% to wdowy/wdowcy.

  Stronie Śląskie ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -25. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,94 na 1000 mieszkańców Stronia Śląskiego. W 2022 roku urodziło się 20 dzieci, w tym 50,0% dziewczynek i 50,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 302 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,36 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 40,5% zgonów w Stroniu Śląskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,5% zgonów w Stroniu Śląskim były nowotwory, a 6,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Stronia Śląskiego przypada 8.89 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 22 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 61 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Stronia Śląskiego -39. W tym samym roku 3 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 3.

  56,7% mieszkańców Stronia Śląskiego jest w wieku produkcyjnym, 13,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 29,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Stronia Śląskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 028 Liczba mieszkańców
 • 2 687 Kobiety
 • 2 341 Mężczyźni
 • 53,4%
  46,6%
 • 115 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 115 kobiet)
 • 87 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 87 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Stroniu Śląskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Stroniu Śląskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Stroniu Śląskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Stronia Śląskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 46,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  46,1 lat
  woj. dolnośląskie
  42,8 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 48,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 43,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Stronie Śląskie, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Stronia Śląskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Stronie Śląskie,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Stronie Śląskie,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Stronie Śląskie,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 31,2% Kawalerowie/Panny
 • Stronie Śląskie
  31,4%
  Dolnośląskie
  31,1%
  Cały kraj
  29,1%
 • 26,1% Kobiety
  (Panny)
 • 37,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 48,8% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  48,9%
  Województwo
  50,8%
  Kraj
  54,0%
 • 47,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 50,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,0% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  9,8%
  Dolnośląskie
  8,3%
  Kraj
  8,5%
 • 15,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 9,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Stronie Śląskie
  9,9%
  Dolnośląskie
  9,5%
  Kraj
  7,6%
 • 10,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 9,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Stronie Śląskie
  0,1%
  woj. dolnośląskie
  0,4%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Stroniu Śląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Stroniu Śląskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Stronie Śląskie
  3,0
  Województwo
  4,3
  Cały kraj
  4,1
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,5
  Województwo
  1,8
  Kraj
  1,6
 • 15 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Stroniu Śląskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Stroniu Śląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -25 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -13 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -12 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,94 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -4,9
  woj. dolnośląskie
  -4,6
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Stroniu Śląskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Stroniu Śląskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Stroniu Śląskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Stroniu Śląskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 20 Urodzenia żywe
 • 10 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 10 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,0%
  50,0%
 • 4,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Stronie Śląskie
  4,0
  Województwo
  7,9
  Cała Polska
  8,1
 • 26,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  26,9
  woj. dolnośląskie
  33,7
  Kraj
  35,1
 • 10 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10
 • 41 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 41
 • 74 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 74
 • 57 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 57
 • 25 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 25
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 302 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 219 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 378 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 302 g
  Województwo
  3 335 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 70 Waga 4000g - 4499g
 • 70
 • 231 Waga 3500g - 3999g
 • 231
 • 343 Waga 3000g - 3499g
 • 343
 • 153 Waga 2500g - 2999g
 • 153
 • 30 Waga 2000g - 2499g
 • 30
 • 14 Waga 1500g - 1999g
 • 14
 • 8 Waga 1000g - 1499g
 • 8
 • 6 Waga 600g - 999g
 • 6
 • 1,07 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,07
  Województwo
  1,20
  Polska
  1,26
 • 0,51 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Stronie Śląskie
  0,51
  Województwo
  0,58
  Cała Polska
  0,61
 • 0,36 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,36
  woj. dolnośląskie
  0,63
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Stroniu Śląskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 45 Zgony
 • 23 Kobiety
  (Zgony)
 • 22 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 51,1%
  48,9%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 8,9 Zgony na 1000 ludności
 • Stronie Śląskie
  8,9
  woj. dolnośląskie
  12,5
  Kraj
  11,9
 • 277,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Stronie Śląskie
  277,8
  Dolnośląskie
  158,8
  Cała Polska
  147,0
 • 5,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Stronie Śląskie
  5,8
  Województwo
  3,9
  Cała Polska
  3,8
 • 4,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  4,4
  woj. dolnośląskie
  3,3
  Cała Polska
  3,1
 • 0,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. dolnośląskie
  0,8
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kłodzkim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  40,5%
  woj. dolnośląskie
  43,0%
  Kraj
  34,8%
 • 18,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  18,5%
  Dolnośląskie
  19,7%
  Cały kraj
  19,6%
 • 6,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  6,1%
  Województwo
  6,2%
  Cały kraj
  5,4%
 • 498 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. dolnośląskie
  13,3
  Cała Polska
  13,3
 • 87,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  87,1
  Cały kraj
  74,4
 • 325,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  325,5
  woj. dolnośląskie
  273,5
  Cała Polska
  268,1
 • 256,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. dolnośląskie
  256,8
  Polska
  246,5
 • 714,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 696,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 734,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Stronie Śląskie
  714,4
  Dolnośląskie
  597,6
  Cała Polska
  475,8
 • 134,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 56,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 211,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  134,8
  Województwo
  108,7
  Kraj
  70,6
 • 38,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Stronie Śląskie
  38,1
  Dolnośląskie
  29,9
  Kraj
  32,6
 • 6,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  6,4
  Dolnośląskie
  6,0
  Polska
  6,9
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,4%
  woj. dolnośląskie
  0,5%
  Cały kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 22 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 12 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 61 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 31 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 30 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -36 Saldo migracji
 • -17 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -19 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -39 Saldo migracji wewnętrznych
 • -19 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -20 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 3 Saldo migracji zagranicznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Stroniu Śląskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Stroniu Śląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 11,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 9,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 61,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 24,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 28,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 19,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Stronie Śląskie, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Stronie Śląskie - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Stroniu Śląskim oddano do użytku 4 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,80 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Stroniu Śląskim to 2 386 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 475 mieszkania. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Stroniu Śląskim to 6,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Stroniu Śląskim to 137,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 81,40% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 80,14% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 79,81% mieszkań posiada łazienkę, 86,82% korzysta z centralnego ogrzewania, a 60,29% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kłodzkiego.

  Powiat kłodzki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Stroniu Śląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 386 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 474,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  474,50
  Dolnośląskie
  448,20
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 54,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  54,70 m2
  Województwo
  70,80 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 26,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  26,00 m2
  woj. dolnośląskie
  31,70 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,22 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  3,22
  Dolnośląskie
  3,67
  Polska
  3,83
 • 2,11 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,11
  woj. dolnośląskie
  2,23
  Cały kraj
  2,42
 • 0,65 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Stronie Śląskie
  0,65
  Województwo
  0,61
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Stroniu Śląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 4 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 0,80 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,80
  woj. dolnośląskie
  7,66
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 24 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 6,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Stronie Śląskie
  6,00
  Województwo
  3,62
  Kraj
  3,89
 • 4,77 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Stronie Śląskie
  4,77
  Dolnośląskie
  27,76
  Polska
  24,56
 • 548 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 137,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Stronie Śląskie
  137,0 m2
  Województwo
  86,4 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,11 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,11 m2
  Dolnośląskie
  0,66 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Stroniu Śląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 81,40% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  81,40%
  woj. dolnośląskie
  98,19%
  Kraj
  97,71%
 • 80,14% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  80,14%
  Dolnośląskie
  95,29%
  Kraj
  95,10%
 • 79,81% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  79,81%
  Województwo
  93,85%
  Polska
  93,66%
 • 86,82% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  86,82%
  Dolnośląskie
  84,79%
  Polska
  85,62%
 • 60,29% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Stronie Śląskie
  60,29%
  woj. dolnośląskie
  64,70%
  Cały kraj
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Stronie Śląskie - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Stroniu Śląskim na 1000 mieszkańców pracuje 256osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Stroniu Śląskim wynosiło w 2022 roku 11,8% (11,8% wśród kobiet i 11,8% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Stroniu Śląskim wynosiło 5 670,31 PLN, co odpowiada 84.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Stronia Śląskiego 243 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 265 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 22.

  10,1% aktywnych zawodowo mieszkańców Stronia Śląskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 30,4% w przemyśle i budownictwie, a 17,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Stroniu Śląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 256 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Stronie Śląskie
  256,0
  woj. dolnośląskie
  402,0
  Polska
  402,0
 • 11,8% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 11,8% Kobiety
 • 11,8% Mężczyźni
 • Miasto
  11,8%
  Województwo
  4,5%
  Polska
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Stroniu Śląskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Stroniu Śląskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Stroniu Śląskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Stroniu Śląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 670 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 670 PLN
  Dolnośląskie
  6 945 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Stroniu Śląskim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Stroniu Śląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 243 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 265 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 22 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,09 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Stroniu Śląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 10,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 6,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 14,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 30,4% Przemysł i budownictwo
 • 18,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 45,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 17,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 18,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 16,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 2,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 39,9% Pozostałe
 • 53,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 22,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Stroniu Śląskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 13,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 11,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 56,7% W wieku produkcyjnym
 • 49,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 29,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 38,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 19,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Stronie Śląskie, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 76,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  76,3
  Województwo
  70,3
  Cała Polska
  69,0
 • 52,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Stronie Śląskie
  52,7
  Województwo
  40,7
  Cała Polska
  38,2
 • 222,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  222,5
  woj. dolnośląskie
  137,9
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 57,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 60,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 54,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 42,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 39,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 45,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Stronie Śląskie - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Stroniu Śląskim w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 580 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 413 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 41 nowych podmiotów, a 20 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (58) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (31) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (121) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (14) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Stroniu Śląskim najwięcej (32) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (563) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,6% (15) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 19,1% (111) podmiotów, a 78,3% (454) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Stroniu Śląskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.9%) oraz Budownictwo (17.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 580 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 15 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 111 Przemysł i budownictwo
 • 454 Pozostała działalność
 • 41 Podmioty nowo zarejestrowane w Stroniu Śląskim w 2022 roku
 • 20 Podmioty wyrejestrowane w Stroniu Śląskim w 2022 roku
 • 413 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 563 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 563
 • 16 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 16
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 579 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 579
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 24 Spółki handlowe ogółem
 • 24
 • 17  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 17
 • 32 Spółki cywilne ogółem
 • 32
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 413 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 103 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 103
 • 73 Budownictwo
 • 73
 • 49 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 49
 • 29 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 29
 • 24 Przetwórstwo przemysłowe
 • 24
 • 23 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 23
 • 22 Pozostała działalność
 • 22
 • 20 Transport i gospodarka magazynowa
 • 20
 • 17 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 17
 • 16 Edukacja
 • 16
 • 15 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 15
 • 10 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 10
 • 6 Informacja i komunikacja
 • 6
 • 5 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 5
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Stronie Śląskie - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Stroniu Śląskim stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 112 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 22,11 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Stroniu Śląskim wynosi 73,80% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Stronia Śląskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 14,70 (wykrywalność 71%) oraz przeciwko mieniu - 9,59 (wykrywalność 50%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,64 (99%), o charakterze gospodarczym - 3,34 (58%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,49 (89%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Stroniu Śląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Stronia Śląskiego.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Stronie Śląskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 112 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 112
 • 74 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 74
 • 17 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 17
 • 13 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 13
 • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 3
 • 48 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 48
 • 22,11 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  22,11
  Województwo
  29,03
  Kraj
  22,81
 • 14,70 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Stronie Śląskie
  14,70
  Dolnośląskie
  19,57
  Polska
  12,98
 • 3,34 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,34
  woj. dolnośląskie
  5,59
  Cały kraj
  6,99
 • 2,64 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,64
  Dolnośląskie
  2,23
  Cały kraj
  1,82
 • 0,49 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Stronie Śląskie
  0,49
  woj. dolnośląskie
  0,40
  Polska
  0,35
 • 9,59 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,59
  Województwo
  16,86
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Stronie Śląskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  74%
  Dolnośląskie
  63%
  Cała Polska
  71%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  71%
  Województwo
  57%
  Polska
  63%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Stronie Śląskie
  58%
  Dolnośląskie
  62%
  Cały kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  Województwo
  97%
  Kraj
  99%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  89%
  Województwo
  82%
  Cały kraj
  88%
 • 50% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Stronie Śląskie
  50%
  woj. dolnośląskie
  43%
  Kraj
  51%

Stronie Śląskie - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Stronia Śląskiego wyniosła w 2022 roku 55,5 mln złotych, co daje 8,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 16.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Stronia Śląskiego - 24.7% została przeznaczona na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (17.6%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (11.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 19,8 mln złotych, czyli 35,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Stronia Śląskiego wyniosła w 2022 roku 53,4 mln złotych, co daje 7,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 15.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (26.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (15.7%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12.3%). W budżecie Stronia Śląskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (13,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 29,5 złotych na mieszkańca (0,4%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 11,7%.
 • Wydatki budżetu w Stroniu Śląskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Stronia Śląskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Stronie Śląskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Stronia Śląskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  23,2 mln

  3,0 tys(100%)

  23,7 mln

  3,1 tys(100%)

  28,4 mln

  3,7 tys(100%)

  36,9 mln

  4,9 tys(100%)

  36,0 mln

  4,8 tys(100%)

  34,5 mln

  4,9 tys(100%)

  48,3 mln

  6,9 tys(100%)

  55,5 mln

  8,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  5,1 mln

  876(22.1%)

  2,5 mln

  422(10.4%)

  3,6 mln

  618(12.5%)

  9,4 mln

  1,6 tys(25.4%)

  4,5 mln

  795(12.5%)

  4,8 mln

  847(13.8%)

  9,9 mln

  1,8 tys(20.5%)

  13,7 mln

  2,7 tys(24.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  5,9 mln

  1,0 tys(25.4%)

  6,5 mln

  1,1 tys(27.4%)

  8,7 mln

  1,5 tys(30.6%)

  7,2 mln

  1,3 tys(19.5%)

  8,6 mln

  1,5 tys(23.8%)

  8,9 mln

  1,6 tys(25.8%)

  8,6 mln

  1,6 tys(17.8%)

  9,8 mln

  1,9 tys(17.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,9 mln

  321(8.1%)

  1,6 mln

  268(6.6%)

  2,5 mln

  432(8.8%)

  2,8 mln

  482(7.5%)

  1,8 mln

  314(5%)

  1,3 mln

  227(3.7%)

  1,6 mln

  289(3.3%)

  6,4 mln

  1,3 tys(11.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  154,8 tys

  26,4(0.7%)

  174,1 tys

  29,9(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,0 tys

  1,1(0%)

  3,9 tys

  0,7(0%)

  5,2 mln

  1,0 tys(9.3%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  2,0 mln

  343(8.7%)

  179,9 tys

  30,9(0.8%)

  237,4 tys

  41,3(0.8%)

  1,5 mln

  258(4%)

  1,1 mln

  193(3%)

  1,2 mln

  217(3.5%)

  7,8 mln

  1,4 tys(16.1%)

  4,8 mln

  963(8.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,0 mln

  507(12.8%)

  3,9 mln

  666(16.4%)

  4,0 mln

  697(14.1%)

  3,2 mln

  559(8.7%)

  3,1 mln

  538(8.5%)

  3,3 mln

  589(9.6%)

  3,5 mln

  630(7.2%)

  4,6 mln

  922(8.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,8 mln

  482(12.2%)

  5,7 mln

  985(24.2%)

  908,5 tys

  158(3.2%)

  936,0 tys

  163(2.5%)

  943,2 tys

  166(2.6%)

  1,2 mln

  209(3.4%)

  1,1 mln

  199(2.3%)

  1,7 mln

  332(3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  571,5 tys

  97,5(2.5%)

  755,6 tys

  130(3.2%)

  759,9 tys

  132(2.7%)

  830,1 tys

  145(2.2%)

  773,2 tys

  136(2.1%)

  785,0 tys

  140(2.3%)

  951,4 tys

  173(2%)

  1,1 mln

  218(2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  321,8 tys

  54,9(1.4%)

  307,7 tys

  52,9(1.3%)

  423,6 tys

  73,6(1.5%)

  3,4 mln

  598(9.3%)

  529,2 tys

  93,2(1.5%)

  717,5 tys

  128(2.1%)

  4,4 mln

  793(9%)

  703,8 tys

  140(1.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  369,7 tys

  63,1(1.6%)

  416,3 tys

  71,5(1.8%)

  460,3 tys

  80,0(1.6%)

  507,5 tys

  88,4(1.4%)

  2,0 mln

  349(5.5%)

  2,2 mln

  384(6.2%)

  627,5 tys

  114(1.3%)

  643,9 tys

  128(1.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  294,2 tys

  50,2(1.3%)

  219,9 tys

  37,8(0.9%)

  155,2 tys

  27,0(0.5%)

  143,9 tys

  25,1(0.4%)

  116,9 tys

  20,6(0.3%)

  69,7 tys

  12,4(0.2%)

  73,8 tys

  13,4(0.2%)

  589,6 tys

  117(1.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  185,9 tys

  31,7(0.8%)

  218,1 tys

  37,5(0.9%)

  220,8 tys

  38,4(0.8%)

  255,6 tys

  44,5(0.7%)

  210,1 tys

  37,0(0.6%)

  255,1 tys

  45,4(0.7%)

  416,3 tys

  75,7(0.9%)

  322,6 tys

  64,2(0.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  33,3 tys

  5,7(0.1%)

  47,1 tys

  8,1(0.2%)

  50,4 tys

  8,8(0.2%)

  36,8 tys

  6,4(0.1%)

  59,0 tys

  10,4(0.2%)

  54,4 tys

  9,7(0.2%)

  51,6 tys

  9,4(0.1%)

  234,5 tys

  46,6(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  146,8 tys

  25,0(0.6%)

  152,2 tys

  26,1(0.6%)

  210,5 tys

  36,6(0.7%)

  97,4 tys

  17,0(0.3%)

  180,6 tys

  31,8(0.5%)

  204,2 tys

  36,4(0.6%)

  266,9 tys

  48,5(0.6%)

  231,2 tys

  46,0(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  133,0 tys

  22,7(0.6%)

  885,8 tys

  152(3.7%)

  138,3 tys

  24,0(0.5%)

  484,3 tys

  84,4(1.3%)

  4,6 mln

  814(12.8%)

  583,7 tys

  104(1.7%)

  469,5 tys

  85,4(1%)

  184,8 tys

  36,8(0.3%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  162,2 tys

  32,3(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  206,5 tys

  35,2(0.9%)

  202,9 tys

  34,9(0.9%)

  179,5 tys

  31,2(0.6%)

  215,9 tys

  37,6(0.6%)

  218,0 tys

  38,4(0.6%)

  192,6 tys

  34,3(0.6%)

  208,1 tys

  37,8(0.4%)

  54,6 tys

  10,9(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  32,3 tys

  5,5(0.1%)

  26,1 tys

  4,5(0.1%)

  22,6 tys

  3,9(0.1%)

  8,2 tys

  1,4(0%)

  10,9 tys

  1,9(0%)

  62,0 tys

  11,0(0.2%)

  22,1 tys

  4,0(0%)

  10,9 tys

  2,2(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,5 tys

  2,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  66,7 tys

  11,4(0.3%)

  8,2 tys

  1,4(0%)

  1,5 tys

  0,3(0%)

  70,2 tys

  12,2(0.2%)

  68,6 tys

  12,1(0.2%)

  59,3 tys

  10,6(0.2%)

  1,5 tys

  0,3(0%)

  1,5 tys

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  650

  0,1(0%)

  1,8 tys

  0,3(0%)

  400

  0,1(0%)

  200

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Stroniu Śląskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Stronia Śląskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Stronie Śląskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Stronia Śląskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  24,2 mln

  3,2 tys(100%)

  38,8 mln

  5,1 tys(100%)

  28,8 mln

  3,8 tys(100%)

  30,9 mln

  4,1 tys(100%)

  33,5 mln

  4,4 tys(100%)

  32,3 mln

  4,6 tys(100%)

  47,2 mln

  6,8 tys(100%)

  53,4 mln

  7,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  9,1 mln

  1,6 tys(37.8%)

  9,2 mln

  1,6 tys(23.6%)

  9,7 mln

  1,7 tys(33.6%)

  10,6 mln

  1,8 tys(34.2%)

  10,9 mln

  1,9 tys(32.6%)

  10,3 mln

  1,8 tys(31.9%)

  11,3 mln

  2,0 tys(23.9%)

  14,3 mln

  2,9 tys(26.8%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  5,6 mln

  962(23.3%)

  5,5 mln

  942(14.1%)

  5,1 mln

  892(17.8%)

  6,1 mln

  1,1 tys(19.7%)

  5,9 mln

  1,0 tys(17.5%)

  6,8 mln

  1,2 tys(21.1%)

  12,0 mln

  2,2 tys(25.5%)

  8,4 mln

  1,7 tys(15.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,5 mln

  423(10.3%)

  2,4 mln

  412(6.2%)

  1,6 mln

  279(5.6%)

  2,5 mln

  428(8%)

  2,4 mln

  415(7%)

  1,9 mln

  337(5.9%)

  3,3 mln

  608(7.1%)

  6,6 mln

  1,3 tys(12.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,1 mln

  190(4.6%)

  199,2 tys

  34,2(0.5%)

  1,1 mln

  190(3.8%)

  532,5 tys

  92,8(1.7%)

  753,4 tys

  133(2.2%)

  19,1 tys

  3,4(0.1%)

  108,4 tys

  19,7(0.2%)

  4,1 mln

  816(7.7%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  1,4 mln

  240(5.8%)

  97,6 tys

  16,8(0.3%)

  64,3 tys

  11,2(0.2%)

  150,8 tys

  26,3(0.5%)

  581,3 tys

  102(1.7%)

  576,9 tys

  103(1.8%)

  804,1 tys

  146(1.7%)

  3,8 mln

  760(7.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  858,4 tys

  146(3.6%)

  11,0 mln

  1,9 tys(28.4%)

  3,2 mln

  556(11.1%)

  3,0 mln

  528(9.8%)

  2,7 mln

  481(8.1%)

  2,1 mln

  381(6.6%)

  9,7 mln

  1,8 tys(20.6%)

  3,1 mln

  609(5.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  123,0 tys

  21,0(0.5%)

  95,6 tys

  16,4(0.2%)

  1,1

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,7 mln

  545(5.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,2 tys

  0,9(0%)

  20,9 tys

  3,6(0.1%)

  5,3 tys

  0,9(0%)

  7,6 tys

  1,3(0%)

  8,2 tys

  1,4(0%)

  7,0 tys

  1,3(0%)

  5,6 tys

  1,0(0%)

  2,4 mln

  484(4.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  632,9 tys

  108(2.6%)

  1,1 mln

  186(2.8%)

  1,4 mln

  242(4.8%)

  1,4 mln

  248(4.6%)

  1,0 mln

  182(3.1%)

  1,0 mln

  185(3.2%)

  856,2 tys

  156(1.8%)

  1,2 mln

  239(2.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,4 mln

  405(9.8%)

  5,3 mln

  907(13.6%)

  549,2 tys

  95,4(1.9%)

  571,7 tys

  99,6(1.8%)

  522,6 tys

  92,0(1.6%)

  686,1 tys

  122(2.1%)

  530,6 tys

  96,5(1.1%)

  901,3 tys

  179(1.7%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  219

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,3(0%)

  1,4 tys

  0,2(0%)

  2,7 tys

  0,5(0%)

  584

  0,1(0%)

  104

  0,0(0%)

  437,1 tys

  86,9(0.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  110,8 tys

  18,9(0.5%)

  269,4 tys

  46,3(0.7%)

  310,5 tys

  54,0(1.1%)

  245,3 tys

  42,7(0.8%)

  1,3 mln

  236(4%)

  102,8 tys

  18,3(0.3%)

  131,5 tys

  23,9(0.3%)

  342,5 tys

  68,1(0.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  68,9 tys

  11,8(0.3%)

  3,0 mln

  521(7.8%)

  35,3 tys

  6,1(0.1%)

  30,9 tys

  5,4(0.1%)

  38,3 tys

  6,7(0.1%)

  43,4 tys

  7,7(0.1%)

  40,9 tys

  7,4(0.1%)

  233,4 tys

  46,4(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  8,3 tys

  1,4(0%)

  5,0 tys

  0,9(0%)

  41,5 tys

  7,2(0.1%)

  21,1 tys

  3,7(0.1%)

  49,0 tys

  8,6(0.1%)

  13,8 tys

  2,5(0%)

  64,2 tys

  11,7(0.1%)

  65,1 tys

  12,9(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  15,5 tys

  2,6(0.1%)

  40,3 tys

  6,9(0.1%)

  24,6 tys

  4,3(0.1%)

  22,7 tys

  4,0(0.1%)

  8,9 tys

  1,6(0%)

  84,5 tys

  15,1(0.3%)

  41,5 tys

  7,5(0.1%)

  37,5 tys

  7,5(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  69,4 tys

  11,8(0.3%)

  53,3 tys

  9,2(0.1%)

  28,0 tys

  4,9(0.1%)

  17,7 tys

  3,1(0.1%)

  26,8 tys

  4,7(0.1%)

  18,2 tys

  3,2(0.1%)

  20,9 tys

  3,8(0%)

  27,1 tys

  5,4(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  20,2 tys

  3,4(0.1%)

  18,0 tys

  3,1(0%)

  3,9 tys

  0,7(0%)

  5,4 tys

  0,9(0%)

  10,2 tys

  1,8(0%)

  1,0 tys

  0,2(0%)

  3,1 tys

  0,6(0%)

  10,2 tys

  2,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  66,7 tys

  11,4(0.3%)

  8,2 tys

  1,4(0%)

  1,5 tys

  0,3(0%)

  70,2 tys

  12,2(0.2%)

  68,6 tys

  12,1(0.2%)

  59,3 tys

  10,6(0.2%)

  1,5 tys

  0,3(0%)

  1,5 tys

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,3(0%)

  1,8 tys

  0,3(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  31,3 tys

  5,3(0.1%)

  520,0 tys

  89,3(1.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,0 tys

  2,6(0%)

  130,0 tys

  22,9(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,1 tys

  0,9(0%)

  65,0

  0,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  912

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  444

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  112,5 tys

  20,5(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Stronie Śląskie - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 954 mieszkańców Stronia Śląskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 463 kobiet oraz 493 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 4,1% wykształcenie policealne, 12,6% średnie ogólnokształcące, a 22,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,4% mieszkańców Stronia Śląskiego, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 14,1% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa dolnośląskiego mieszkańcy Stronia Śląskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Stroniu Śląskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (20,4%) oraz średnie zawodowe (20,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,0%) oraz średnie zawodowe (24,6%).

  W roku 2021 w Stroniu Śląskim mieściło się 1 przedszkole, w którym do 7 oddziałów uczęszczało 173 dzieci (88 dziewczynek oraz 85 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Stroniu Śląskim mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 138 dzieci (88 dziewczynek oraz 50 chłopców). Dostępnych było 140 miejsc.

  17,8% mieszkańców Stronia Śląskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,2% wśród dziewczynek i 18,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 085 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,67 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 21 oddziałach uczyło się 418 uczniów (198 kobiet oraz 220 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Stroniu Śląskim placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 20 oddziałach uczyło się 445 uczniów (216 kobiet oraz 229 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,1% ludności (24,0% wśród dziewczynek i 30,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,9 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 126,67.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,1% mieszkańców (19,0% wśród dziewczyn i 13,2% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,1% mieszkańców Stronia Śląskiego w wieku potencjalnej nauki (25,6% kobiet i 24,7% mężczyzn).

 • 17,2% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  17,2%
  woj. dolnośląskie
  26,3%
  Polska
  25,2%
 • 20,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 39,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  39,1%
  woj. dolnośląskie
  36,0%
  Kraj
  35,2%
 • 40,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 37,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 4,1% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  4,1%
  Dolnośląskie
  3,7%
  Cała Polska
  3,3%
 • 5,5% Kobiety
  (policealne)
 • 2,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  12,6%
  Dolnośląskie
  12,1%
  Polska
  11,9%
 • 14,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  22,4%
  Województwo
  20,3%
  Cała Polska
  20,0%
 • 20,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Stronie Śląskie
  23,4%
  Województwo
  20,6%
  Cała Polska
  21,2%
 • 18,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,0%
  Dolnośląskie
  2,9%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  14,1%
  Województwo
  11,2%
  Cały kraj
  12,3%
 • 15,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 12,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Stronie Śląskie
  3,2%
  Dolnośląskie
  3,1%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Stroniu Śląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1085 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Stronie Śląskie
  1 085,0
  Województwo
  892,0
  Polska
  883,0
 • 0,67 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,67
  Dolnośląskie
  0,85
  Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 7 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 175 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Stronie Śląskie) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 173 Dzieci
 • 88 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 85 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,9%
  49,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 38 3 lata
 • 38
 • 54 4 lata
 • 54
 • 36 5 lata
 • 36
 • 43 6 lat
 • 43
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 22 3 lata
 • 22
 • 27 4 lata
 • 27
 • 18 5 lata
 • 18
 • 21 6 lat
 • 21
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 16 3 lata
 • 16
 • 27 4 lata
 • 27
 • 18 5 lata
 • 18
 • 22 6 lat
 • 22
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 •  
 • 11,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 11,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Stroniu Śląskim(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Stroniu Śląskim aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Miejskie (im. Jana Pawła II)
  Publiczne
  74 814-14-65
  74 814-14-65
  ul. Nadbrzeżna 30
  57-550 Stronie Śląskie
  717512
 • Szkoły podstawowe w Stroniu Śląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Stronie Śląskie) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 21 Oddziały
 • 418 Uczniowie
 • 198 Kobiety
  (uczniowie)
 • 220 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,4%
  52,6%
 • 53 Uczniowie w 1 klasie
 • 22 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 31 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 44 Absolwenci
 • 26 Kobiety
  (absolwenci)
 • 18 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  19,9
  Województwo
  17,5
  Polska
  16,7
 •  
 • 29,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 24,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 126,67 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Stronie Śląskie
  126,67
  Dolnośląskie
  96,38
  Polska
  95,71
 • 126,06 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  126,06
  woj. dolnośląskie
  95,04
  Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Stronie Śląskie) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Stronie Śląskie) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Stroniu Śląskim(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Stroniu Śląskim aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła podstawowa im.Bohaterów Westerplatte (BOHATERÓW WESTERPLATTE)
  Publiczna
  74 814-12-31
  74 084-12-31
  ul. KOŚCIUSZKI 57
  57-550 Stronie Śląskie
  1634332
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Stroniu Śląskim(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Stroniu Śląskim aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  74 814-12-01
  74 814-12-01
  ul. Kościelna 12
  57-550 Stronie Śląskie
  245-
  Technikum
  Publiczne
  74 814-12-01
  74 814-12-01
  ul. Kościelna 12
  57-550 Stronie Śląskie
  240-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  74 814-12-01
  74 814-12-01
  ul. Kościelna 12
  57-550 Stronie Śląskie
  116-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  74 814-12-01
  74 814-12-01
  ul. Kościelna 12
  57-550 Stronie Śląskie
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Stroniu Śląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 17,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 24,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 30,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 19,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Stronie Śląskie, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Stronie Śląskie, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Stronie Śląskie, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Stronie Śląskie - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Stroniu Śląskim

 • Według danych GUS z 2022 roku w Stroniu Śląskim znajdował się 1 hotel (kategorii ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1
  • pokoje gościnne: 2
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 3 (liczba sal: 3, liczba miejsc: 120)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 4


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Stroniu Śląskim w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Stroniu Śląskim
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Stroniu Śląskim: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Stroniu Śląskim 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 190 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 76 (uczestnicy: 2 880)
  • seanse filmowe: 10 (uczestnicy: 120)
  • wystawy: 3 (uczestnicy: 60)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 300)
  • koncerty: 10 (uczestnicy: 1 300)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 4 (uczestnicy: 200)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 6 (uczestnicy: 180)
  • konkursy: 6 (uczestnicy: 80)
  • pokazy teatralne: 3 (uczestnicy: 90)
  • konferencje: 3 (uczestnicy: 150)
  • warsztaty: 30 (uczestnicy: 400)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 60)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 10)
  • literackie: 1 (członkowie: 15)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 35)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 4 (absolwenci: 28)
  • nauki gry na instrumentach: 3 (absolwenci: 20)
  • wiedzy praktycznej: 1 (absolwenci: 8)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 107)
  • teatralne: 1 (członkowie: 12)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 20)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 35)
  • taneczne: 2 (członkowie: 40)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Stroniu Śląskim działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 32 389 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 34 276 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 8
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Stroniu Śląskim działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 163 członków. Zarejestrowano 173 ćwiczących (mężczyźni: 138, kobiety: 35, chłopcy do lat 18: 103, dziewczęta do lat 18: 35). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (4), instruktora sportowego (4).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Stroniu Śląskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Stroniu Śląskim
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Stronia Śląskiego znajdują się 4 zabytkowe obiekty wpisane do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Stroniu Śląskim
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z XVIII w.dnia 1971-12-22, wykaz dokumentów: 1979 z 1971-12-22
  • Kaplica z XVIII w.dnia 1971-12-22, wykaz dokumentów: 1980 z 1971-12-22
  • Kościół z 1915 r.dnia 1991-05-14, wykaz dokumentów: 1339/WŁ z 1991-05-14
  • Dworzec z 1897 r.dnia 2009-05-27, wykaz dokumentów: A/1243 z 2009-05-27
 • Formy ochrony przyrody w Stroniu Śląskim
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Stronia Śląskiego znajduje się 5 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Stroniu Śląskim
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Śnieżnicki Park KrajobrazowyData ustanowienia: 1981-11-09, Powierzchnia: 28800.0 ha, Powierzchnia otuliny: 149000 ha
  • Biała Lądecka - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2009-03-06, Powierzchnia: 73.14 ha
  • Góry Złote - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 7128.9 ha
  • Pasmo Krowiarki - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2009-03-06, Powierzchnia: 5423.19 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: Wypróchnienie w jednym z pni na wysokości 1 m, Data ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Rośnie przy ruinach kaplicy na terenie stadionu sportowego

Stronie Śląskie - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 1 wypadków drogowych w Stroniu Śląskim odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 1 osobę ranną. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 19,9 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Stroniu Śląskim znajdowały się 4 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kłodzkiego.

  Powiat kłodzki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Stroniu Śląskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 1 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 1 Ranni
  (rok 2022)
 • 1 Lekko ranni
 • 0 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Stroniu Śląskim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 19,89 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  19,9
  woj. dolnośląskie
  64,7
  Polska
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  woj. dolnośląskie
  4,8
  Polska
  5,0
 • 19,89 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  19,9
  Dolnośląskie
  76,2
  Polska
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  Województwo
  7,4
  Cały kraj
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Stronie Śląskie
  100,0
  Dolnośląskie
  117,8
  Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 2 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 2 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Stroniu Śląskim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 253,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  253,3 km
  Województwo
  495,9 km
  Polska
  624,0 km
 • 5,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  5,4 km
  Dolnośląskie
  3,4 km
  Kraj
  5,2 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Stronie Śląskie przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 392droga wojewódzka nr 392(Żelazno - Ołdrzychowice Kłodzkie - Trzebieszowice - Radochów - Lądek-Zdrój - Stójków - Strachocin - Stronie Śląskie - Sienna - Biała Woda - Idzików - Pławnica - Bystrzyca Kłodzka)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Stronie Śląskie nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 322Linia kolejowa nr 322: Kłodzko Nowe - Stronie Śląskie [o znaczenia miejscowym] (Krosnowice Kłodzkie - Żelazno - Ołdrzychowice Kłodzkie - Trzebieszowice - Radochów - Lądek Zdrój - Lądek Stójków)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Stroniu Śląskim istnieje 23 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Akacjowa

  ul. Dolna

  ul. Górna

  ul. Hutnicza

  ul. Jaworowa

  ul. Klonowa

  ul. Kopernika

  ul. Kościelna

  ul. Kościuszki

  ul. Krótka

  ul. Mickiewicza

  ul. Morawka

  ul. Nadbrzeżna

  ul. Ogrodowa

  ul. Okrężna

  ul. Polna

  ul. Sportowa

  ul. Sudecka

  ul. Szkolna

  ul. Turystyczna

  ul. Zielona

  ul. Świerkowa

  ul. Żeromskiego