Powiat mikołowski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat mikołowski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 99 602 Liczba mieszkańców
 • 233 km2 Powierzchnia
 • 427 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 86,4% Stopa urbanizacji
 • Henryk Jaroszek Starosta
 • ul. Żwirki i Wigury 4A, 43-190 Mikołów Adres starostwa powiatowego
 • SMI Tablice rejestracyjne
Powiat mikołowski na mapie
Identyfikatory
 • 2408 TERYT (TERC)
Herb powiatu mikołowskiego
powiat mikołowski herb
Flaga powiatu mikołowskiego
powiat mikołowski flaga

powiat mikołowski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa PSP w Mikołowie
32/ 326-23-10
32/ 326-23-11
ul. Prusa 7
43-190 Mikołów
Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie
32/ 737-72-00 Tel. dyż. 32/ 737-72-55
32/ 737-72-44
ul. Rymera 1
43-190 Mikołów
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mikołowie
32/ 224-44-69
32/ 224-44-69
ul. Żwirki i Wigury 4 a
43-190 Mikołów
Starostwo Powiatowe w Mikołowie
(32) 324-81-00
(32) 324-81-47
ul. Żwirki i Wigury
43-190 Mikołów

Powiat mikołowski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Powiat mikołowski ma 99 602 mieszkańców, z czego 51,3% stanowią kobiety, a 48,7% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców wzrosła o 10,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,1 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu mikołowskiego w 2050 roku wynosi 100 292, z czego 51 522 to kobiety, a 48 770 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu mikołowskiego zawarli w 2021 roku 454 małżeństw, co odpowiada 4,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  25,3% mieszkańców powiatu mikołowskiego jest stanu wolnego, 59,8% żyje w małżeństwie, 6,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,5% to wdowy/wdowcy.

  Powiat mikołowski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -367. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,69 na 1000 mieszkańców powiatu mikołowskiego. W 2021 roku urodziło się 862 dzieci, w tym 46,1% dziewczynek i 53,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 331 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,71 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 33,5% zgonów w powiecie mikołowskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,9% zgonów w powiecie mikołowskim były nowotwory, a 3,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu mikołowskiego przypada 12.36 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 1 668 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 081 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu mikołowskiego 587. W tym samym roku 33 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 94 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -61.

  59,3% mieszkańców powiatu mikołowskiego jest w wieku produkcyjnym, 20,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu mikołowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99 602 Liczba mieszkańców
 • 51 130 Kobiety
 • 48 472 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie mikołowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie mikołowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie mikołowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu mikołowskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 100 292 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 51 522 Kobiety
 • 48 770 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie mikołowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie mikołowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie mikołowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu mikołowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. mikołowski
  41,1 lat
  śląskie
  43,0 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 42,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat mikołowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu mikołowskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat mikołowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat mikołowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat mikołowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 25,3% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  25,3%
  Województwo
  27,0%
  Polska
  29,1%
 • 21,2% Kobiety
  (Panny)
 • 29,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,8% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  59,8%
  woj. śląskie
  55,6%
  Kraj
  54,0%
 • 58,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 61,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,5% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,5%
  woj. śląskie
  9,2%
  Polska
  8,5%
 • 13,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. mikołowski
  6,3%
  woj. śląskie
  8,0%
  Cały kraj
  7,6%
 • 6,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Powiat
  0,0%
  woj. śląskie
  0,2%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie mikołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie mikołowskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  4,6
  Województwo
  4,3
  Kraj
  4,4
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  1,6
  woj. śląskie
  1,7
  Cały kraj
  1,6
 • 454 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie mikołowskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie mikołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -367 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -178 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -189 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,69 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -3,7
  śląskie
  -7,2
  Polska
  -5,0
 • -4,2 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -0,6 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie mikołowskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie mikołowskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie mikołowskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie mikołowskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 862 Urodzenia żywe
 • 397 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 465 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 46,1%
  53,9%
 • 8,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  8,7
  Województwo
  7,9
  Polska
  8,7
 • 33,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. mikołowski
  33,3
  Województwo
  32,5
  Kraj
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 32 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 32
 • 96 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 96
 • 86 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 86
 • 29 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 3 331 g Średnia waga noworodków
 • 3 243 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 408 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat mikołowski
  3 331 g
  śląskie
  3 296 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 62 Waga 4000g - 4499g
 • 62
 • 227 Waga 3500g - 3999g
 • 227
 • 305 Waga 3000g - 3499g
 • 305
 • 119 Waga 2500g - 2999g
 • 119
 • 34 Waga 2000g - 2499g
 • 34
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,27 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat mikołowski
  1,27
  woj. śląskie
  1,21
  Kraj
  1,26
 • 0,59 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. mikołowski
  0,59
  woj. śląskie
  0,59
  Kraj
  0,61
 • 0,71 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,71
  woj. śląskie
  0,56
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie mikołowskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 229 Zgony
 • 575 Kobiety
  (Zgony)
 • 654 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,8%
  53,2%
 • 4 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 12,4 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  12,4
  Województwo
  15,1
  Polska
  13,7
 • 142,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat mikołowski
  142,6
  woj. śląskie
  190,4
  Kraj
  156,7
 • 4,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  4,6
  woj. śląskie
  4,4
  Kraj
  3,9
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat mikołowski
  3,2
  śląskie
  4,2
  Cała Polska
  3,6
 • 0,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. śląskie
  0,7
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie mikołowskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. mikołowski
  33,5%
  woj. śląskie
  35,1%
  Kraj
  34,8%
 • 19,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  19,9%
  Województwo
  20,2%
  Cała Polska
  19,6%
 • 3,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  3,5%
  Województwo
  3,8%
  Cały kraj
  5,4%
 • 252 Zgony spowodowane COVID-19
 • 6,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  6,9
  Cała Polska
  13,3
 • 83,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • śląskie
  83,3
  Polska
  74,4
 • 245,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. mikołowski
  245,4
  Województwo
  304,2
  Kraj
  268,1
 • 279,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  279,8
  Cały kraj
  246,5
 • 414,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 421,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 407,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat mikołowski
  414,4
  woj. śląskie
  529,0
  Cały kraj
  475,8
 • 67,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 21,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 113,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat mikołowski
  67,7
  woj. śląskie
  81,3
  Polska
  70,6
 • 27,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat mikołowski
  27,4
  woj. śląskie
  39,9
  Kraj
  32,6
 • 7,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat mikołowski
  7,8
  woj. śląskie
  6,9
  Cały kraj
  6,9
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,7%
  Województwo
  0,5%
  Polska
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie mikołowskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 9 Osoby w zamachach samobójczych
 • 3 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 6 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 8 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 2 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 6 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 9 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Powiat
  9,0
  woj. śląskie
  41,0
  Polska
  36,0
 • 8 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  8,0
  woj. śląskie
  13,0
  Cały kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 1
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 5 powieszenie się
 • 5
 • 2 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 5 powieszenie się
 • 5
 • 2 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 1 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 1
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 6 nieustalona
 • 6
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 1 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 6 nieustalona
 • 6
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 3 13-18 lat
 • 3
 • 4 30-49 lat
 • 4
 • 1 50-60 lat
 • 1
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 3 13-18 lat
 • 3
 • 3 30-49 lat
 • 3
 • 1 50-60 lat
 • 1
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony8
 • 0 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 8 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu0
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony8
 • 0 trzeźwy
 • 0 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 8 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 5 kawaler/panna
 • 5
 • 3 żonaty/zamężna
 • 3
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 5 kawaler/panna
 • 5
 • 2 żonaty/zamężna
 • 2
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony5
 • 0 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 5 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony5
 • 0 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 5 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 1 praca
 • 1
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 1 emerytura
 • 1
 • 5 nieustalony
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 1 praca
 • 1
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 1 emerytura
 • 1
 • 4 nieustalony
 • 4
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 668 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 857 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 811 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 33 Zameldowania z zagranicy
 • 17 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 16 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 081 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 557 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 524 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 94 Wymeldowania za granicę
 • 41 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 53 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 526 Saldo migracji
 • 276 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 250 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 587 Saldo migracji wewnętrznych
 • 300 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 287 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -61 Saldo migracji zagranicznych
 • -24 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -37 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie mikołowskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie mikołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat mikołowski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat mikołowski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie mikołowskim oddano do użytku 639 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 6,42 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa śląskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie mikołowskim to 36 454 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 366 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  72,8% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 27,2% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie mikołowskim to 5,09 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie mikołowskim to 120,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,54% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,73% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 95,43% mieszkań posiada łazienkę, 91,32% korzysta z centralnego ogrzewania, a 59,96% z gazu sieciowego.

  W 2021 zarejestrowano w powiecie mikołowskim 354 transakcje rynkowe lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 5 107 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 803 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 152 transakcje (mediana cen - 5 860 zł/m2, średnia - 5 770 zł/m2), a na rynku wtórnym 202 transakcje rynkowe (mediana cen - 4 122 zł/m2, średnia - 4 145 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie mikołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 107 zł
 • Tutaj
  5 107 zł
  Województwo
  4 449 zł
  Cały kraj
  5 877 zł
 • 5 107 zł Ogółem
 • 5 107 zł
 • 5 513 zł do 40 m2
 • 5 513 zł
 • 5 271 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 271 zł
 • 5 086 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 086 zł
 • 4 162 zł od 80,1 m2
 • 4 162 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 803 zł
 • Tutaj
  4 803 zł
  śląskie
  4 473 zł
  Cały kraj
  6 334 zł
 • 4 803 zł Ogółem
 • 4 803 zł
 • 5 031 zł do 40 m2
 • 5 031 zł
 • 5 006 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 006 zł
 • 4 920 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 920 zł
 • 3 961 zł od 80,1 m2
 • 3 961 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 354
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m291
  • od 40,1 do 60 m2154
  • od 60,1 do 80 m276
  • od 80,1 m233
 • 91 do 40 m2
 • 154 od 40,1 do 60 m2
 • 76 od 60,1 do 80 m2
 • 33 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie mikołowskim w latach 2015 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 860 zł
 • pow. mikołowski
  5 860 zł
  Województwo
  5 359 zł
  Cała Polska
  6 412 zł
 • 5 860 zł Ogółem
 • 5 860 zł
 • 6 142 zł do 40 m2
 • 6 142 zł
 • 5 833 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 833 zł
 • 5 466 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 466 zł
 • 4 928 zł od 80,1 m2
 • 4 928 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 770 zł
 • powiat mikołowski
  5 770 zł
  Województwo
  5 390 zł
  Polska
  6 899 zł
 • 5 770 zł Ogółem
 • 5 770 zł
 • 6 138 zł do 40 m2
 • 6 138 zł
 • 5 896 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 896 zł
 • 5 603 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 603 zł
 • 4 967 zł od 80,1 m2
 • 4 967 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 152
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m245
  • od 40,1 do 60 m266
  • od 60,1 do 80 m234
  • od 80,1 m27
 • 45 do 40 m2
 • 66 od 40,1 do 60 m2
 • 34 od 60,1 do 80 m2
 • 7 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 122 zł
 • powiat mikołowski
  4 122 zł
  śląskie
  4 167 zł
  Kraj
  5 254 zł
 • 4 122 zł Ogółem
 • 4 122 zł
 • 3 693 zł do 40 m2
 • 3 693 zł
 • 4 363 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 363 zł
 • 4 089 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 089 zł
 • 3 616 zł od 80,1 m2
 • 3 616 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 145 zł
 • powiat mikołowski
  4 145 zł
  śląskie
  4 202 zł
  Kraj
  5 903 zł
 • 4 145 zł Ogółem
 • 4 145 zł
 • 3 904 zł do 40 m2
 • 3 904 zł
 • 4 358 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 358 zł
 • 4 373 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 373 zł
 • 3 680 zł od 80,1 m2
 • 3 680 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 202
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m246
  • od 40,1 do 60 m288
  • od 60,1 do 80 m242
  • od 80,1 m226
 • 46 do 40 m2
 • 88 od 40,1 do 60 m2
 • 42 od 60,1 do 80 m2
 • 26 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie mikołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 36 454 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 366,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. mikołowski
  366,40
  woj. śląskie
  417,20
  Cała Polska
  405,20
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 88,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  88,60 m2
  woj. śląskie
  72,40 m2
  Cały kraj
  75,10 m2
 • 32,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  32,50 m2
  Województwo
  30,20 m2
  Polska
  30,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 4,34 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. mikołowski
  4,34
  śląskie
  3,79
  Cały kraj
  3,84
 • 2,73 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. mikołowski
  2,73
  woj. śląskie
  2,40
  Kraj
  2,47
 • 0,63 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,63
  śląskie
  0,63
  Cała Polska
  0,64
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie mikołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 639 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 6,42 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  6,42
  woj. śląskie
  4,31
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3 255 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,09 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat mikołowski
  5,09
  Województwo
  4,13
  Polska
  3,89
 • 32,68 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  32,68
  śląskie
  17,79
  Kraj
  24,56
 • 77 203 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 120,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  120,8 m2
  śląskie
  101,8 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,78 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,78 m2
  Województwo
  0,44 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie mikołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 97,54% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. mikołowski
  97,54%
  śląskie
  98,32%
  Cała Polska
  95,85%
 • 96,73% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  96,73%
  śląskie
  95,13%
  Cała Polska
  92,92%
 • 95,43% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. mikołowski
  95,43%
  śląskie
  93,57%
  Kraj
  90,72%
 • 91,32% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. mikołowski
  91,32%
  woj. śląskie
  81,99%
  Cały kraj
  82,12%
 • 59,96% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  59,96%
  śląskie
  66,02%
  Kraj
  56,59%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat mikołowski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie mikołowskim na 1000 mieszkańców pracuje 276osób . Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz więcej od wartości dla Polski. 39,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 60,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie mikołowskim wynosiło w 2022 roku 2,6% (2,6% wśród kobiet i 2,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie mikołowskim wynosiło 5 294,33 PLN, co odpowiada 88.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu mikołowskiego 11 425 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 9 629 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 796.

  2,4% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu mikołowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 51,8% w przemyśle i budownictwie, a 17,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie mikołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 276 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  276,0
  woj. śląskie
  282,0
  Cały kraj
  259,0
 • 3,7% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 4,5% Kobiety
 • 2,9% Mężczyźni
 • Tutaj
  2,6%
  woj. śląskie
  3,7%
  Cały kraj
  5,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie mikołowskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie mikołowskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie mikołowskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie mikołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 294 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 294 PLN
  śląskie
  5 908 PLN
  Cała Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie mikołowskim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie mikołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 11 425 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 9 629 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 796 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,84 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie mikołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 2,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 2,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 51,8% Przemysł i budownictwo
 • 25,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 69,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 17,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 20,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 16,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 26,2% Pozostałe
 • 48,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie mikołowskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie mikołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 27 492 Pracujący ogółem
 • 10 965 Kobiety
 • 16 527 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie mikołowskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 20,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 21,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,3% W wieku produkcyjnym
 • 54,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat mikołowski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 68,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat mikołowski
  68,7
  Województwo
  70,5
  Cała Polska
  69,0
 • 35,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. mikołowski
  35,1
  śląskie
  41,1
  Cały kraj
  38,2
 • 104,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  104,1
  Województwo
  139,7
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 61,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat mikołowski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie mikołowskim w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 11 745 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 8 918 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 825 nowych podmiotów, a 470 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (916) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (685) w roku 2014. W tym samym okresie najwięcej (913) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (383) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie mikołowskim najwięcej (1 161) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (11 245) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,8% (90) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,8% (2 790) podmiotów, a 75,5% (8 865) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie mikołowskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.1%) oraz Budownictwo (13.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 11 745 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 90 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 790 Przemysł i budownictwo
 • 8 865 Pozostała działalność
 • 825 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie mikołowskim w 2022 roku
 • 470 Podmioty wyrejestrowane w powiecie mikołowskim w 2022 roku
 • 8 918 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 11 245 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 11 245
 • 420 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 420
 • 73 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 73
 • 6 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 6
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 11 738 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 11 738
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 19 Spółdzielnie ogółem
 • 19
 • 1 389 Spółki handlowe ogółem
 • 1 389
 • 88  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 88
 • 16  Spółki handlowe - akcyjne
 • 16
 • 2    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 1 161  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 1 161
 • 83    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 83
 • 720 Spółki cywilne ogółem
 • 720
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 8 918 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 971 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 971
 • 1 187 Budownictwo
 • 1 187
 • 1 129 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 1 129
 • 921 Przetwórstwo przemysłowe
 • 921
 • 691 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 691
 • 562 Transport i gospodarka magazynowa
 • 562
 • 513 Informacja i komunikacja
 • 513
 • 479 Pozostała działalność
 • 479
 • 315 Edukacja
 • 315
 • 296 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 296
 • 253 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 253
 • 220 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 220
 • 170 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 170
 • 92 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 92
 • 78 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 78
 • 28 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 28
 • 8 Górnictwo i wydobywanie
 • 8
 • 3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 3
 • 2 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat mikołowski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie mikołowskim stwierdzono 1 985 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,93 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie mikołowskim wynosi 76,00% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu mikołowskiego najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 11,96 (wykrywalność 65%) oraz o charakterze kryminalnym - 11,81 (wykrywalność 77%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 6,01 (63%), drogowe - 1,51 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,23 (95%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie mikołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat mikołowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 985 Przestępstwa ogółem
 • 1 985
 • 1 176 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 176
 • 599 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 599
 • 150 Przestępstwa drogowe
 • 150
 • 23 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 23
 • 1 191 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 1 191
 • 19,93 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. mikołowski
  19,93
  woj. śląskie
  35,08
  Polska
  22,81
 • 11,81 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  11,81
  woj. śląskie
  14,39
  Cała Polska
  12,98
 • 6,01 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. mikołowski
  6,01
  śląskie
  17,79
  Polska
  6,99
 • 1,51 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat mikołowski
  1,51
  Województwo
  1,68
  Kraj
  1,82
 • 0,23 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat mikołowski
  0,23
  śląskie
  0,44
  Polska
  0,35
 • 11,96 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. mikołowski
  11,96
  śląskie
  14,31
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat mikołowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  76%
  Województwo
  80%
  Polska
  71%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  78%
  woj. śląskie
  67%
  Cała Polska
  63%
 • 64% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  64%
  Województwo
  88%
  Cały kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. mikołowski
  100%
  śląskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  96%
  Województwo
  89%
  Cały kraj
  88%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. mikołowski
  66%
  śląskie
  60%
  Cała Polska
  51%

Powiat mikołowski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu mikołowskiego wyniosła w 2021 roku 129,8 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 8.8% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu powiatu mikołowskiego - 34.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (13.6%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (11.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 16,0 mln złotych, czyli 12,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu mikołowskiego wyniosła w 2021 roku 131,1 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 8% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (36.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (33%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (7.4%). W budżecie powiatu mikołowskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 415 złotych na mieszkańca (31,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 15,2 złotych na mieszkańca (1,2%).
 • Wydatki budżetu w powiecie mikołowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu mikołowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat mikołowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu mikołowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  82,4 mln

  858(100%)

  76,5 mln

  794(100%)

  82,0 mln

  848(100%)

  85,7 mln

  881(100%)

  97,8 mln

  998(100%)

  103,0 mln

  1,0 tys(100%)

  119,2 mln

  1,2 tys(100%)

  129,8 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  25,9 mln

  270(31.5%)

  26,9 mln

  279(35.2%)

  26,5 mln

  273(32.3%)

  28,4 mln

  290(33.1%)

  36,1 mln

  367(36.9%)

  34,2 mln

  346(33.2%)

  40,3 mln

  406(33.8%)

  45,0 mln

  453(34.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  11,4 mln

  119(13.8%)

  12,1 mln

  125(15.8%)

  12,4 mln

  128(15.1%)

  13,8 mln

  141(16.1%)

  14,5 mln

  147(14.8%)

  14,9 mln

  150(14.5%)

  18,0 mln

  181(15.1%)

  17,7 mln

  178(13.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  10,3 mln

  108(12.5%)

  4,3 mln

  44,7(5.6%)

  7,6 mln

  78,5(9.3%)

  5,9 mln

  60,9(6.9%)

  6,9 mln

  70,3(7.1%)

  11,0 mln

  111(10.6%)

  12,2 mln

  123(10.2%)

  14,6 mln

  147(11.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  13,5 mln

  140(16.3%)

  13,9 mln

  144(18.2%)

  15,8 mln

  163(19.3%)

  10,1 mln

  103(11.8%)

  10,6 mln

  108(10.8%)

  11,5 mln

  117(11.2%)

  12,5 mln

  126(10.5%)

  12,2 mln

  123(9.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  4,0 mln

  41,7(4.9%)

  3,9 mln

  40,9(5.2%)

  4,1 mln

  41,9(5%)

  4,3 mln

  43,6(5%)

  5,0 mln

  51,3(5.2%)

  6,4 mln

  64,4(6.2%)

  7,3 mln

  73,6(6.1%)

  8,4 mln

  84,2(6.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,9 mln

  51,3(6%)

  4,3 mln

  44,5(5.6%)

  4,5 mln

  45,9(5.4%)

  4,6 mln

  47,2(5.4%)

  5,1 mln

  52,0(5.2%)

  5,9 mln

  59,2(5.7%)

  6,4 mln

  64,5(5.4%)

  6,7 mln

  67,5(5.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,7 mln

  27,7(3.2%)

  2,9 mln

  29,9(3.8%)

  2,7 mln

  27,6(3.3%)

  2,8 mln

  28,3(3.2%)

  3,1 mln

  31,4(3.2%)

  3,1 mln

  31,3(3%)

  4,0 mln

  39,8(3.3%)

  4,0 mln

  40,5(3.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  3,1 mln

  32,3(3.8%)

  3,7 mln

  38,7(4.9%)

  4,2 mln

  43,4(5.1%)

  4,5 mln

  45,8(5.2%)

  4,2 mln

  42,5(4.3%)

  4,0 mln

  40,0(3.8%)

  3,6 mln

  35,9(3%)

  3,7 mln

  36,9(2.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  276,1 tys

  2,9(0.3%)

  393,2 tys

  4,1(0.5%)

  446,7 tys

  4,6(0.5%)

  785,6 tys

  8,0(0.9%)

  562,0 tys

  5,7(0.6%)

  734,5 tys

  7,4(0.7%)

  558,4 tys

  5,6(0.5%)

  3,0 mln

  30,4(2.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,4 mln

  35,9(4.2%)

  1,6 mln

  17,0(2.1%)

  1,3 mln

  13,8(1.6%)

  1,2 mln

  12,5(1.4%)

  1,5 mln

  15,2(1.5%)

  1,7 mln

  16,9(1.6%)

  3,8 mln

  38,8(3.2%)

  3,0 mln

  30,3(2.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  549,2 tys

  5,7(0.7%)

  423,9 tys

  4,4(0.6%)

  613,3 tys

  6,3(0.7%)

  751,7 tys

  7,7(0.9%)

  925,0 tys

  9,4(0.9%)

  792,7 tys

  8,0(0.8%)

  1,0 mln

  10,1(0.8%)

  1,8 mln

  18,3(1.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  967,5 tys

  10,1(1.2%)

  1,0 mln

  10,6(1.3%)

  814,5 tys

  8,4(1%)

  484,8 tys

  5,0(0.6%)

  909,7 tys

  9,2(0.9%)

  491,4 tys

  5,0(0.5%)

  405,4 tys

  4,1(0.3%)

  389,2 tys

  3,9(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,0 mln

  10,5(1.2%)

  750,2 tys

  7,8(1%)

  631,8 tys

  6,5(0.8%)

  605,2 tys

  6,2(0.7%)

  530,6 tys

  5,4(0.5%)

  481,2 tys

  4,9(0.5%)

  497,1 tys

  5,0(0.4%)

  285,1 tys

  2,9(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  246,9 tys

  2,5(0.3%)

  248,3 tys

  2,5(0.3%)

  247,3 tys

  2,5(0.3%)

  262,7 tys

  2,7(0.3%)

  263,6 tys

  2,7(0.2%)

  263,6 tys

  2,7(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  80,3 tys

  0,8(0.1%)

  90,9 tys

  0,9(0.1%)

  82,2 tys

  0,8(0.1%)

  86,9 tys

  0,9(0.1%)

  86,2 tys

  0,9(0.1%)

  84,8 tys

  0,9(0.1%)

  63,4 tys

  0,6(0.1%)

  77,1 tys

  0,8(0.1%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  30,0 tys

  0,3(0%)

  30,0 tys

  0,3(0%)

  30,0 tys

  0,3(0%)

  30,0 tys

  0,3(0%)

  30,0 tys

  0,3(0%)

  50,0 tys

  0,5(0%)

  50,0 tys

  0,5(0%)

  50,0 tys

  0,5(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  16,2 tys

  0,2(0%)

  22,8 tys

  0,2(0%)

  2,8 tys

  0,0(0%)

  2,8 tys

  0,0(0%)

  10,8 tys

  0,1(0%)

  12,2 tys

  0,1(0%)

  18,4 tys

  0,2(0%)

  33,4 tys

  0,3(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  24,2 tys

  0,3(0%)

  24,2 tys

  0,3(0%)

  24,2 tys

  0,2(0%)

  11,3 tys

  0,1(0%)

  11,6 tys

  0,1(0%)

  11,6 tys

  0,1(0%)

  27,3 tys

  0,3(0%)

  22,0 tys

  0,2(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  48,8 tys

  0,5(0.1%)

  23,2 tys

  0,2(0%)

  16,9 tys

  0,2(0%)

  31,5 tys

  0,3(0%)

  21,4 tys

  0,2(0%)

  28,6 tys

  0,3(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  20,0 tys

  0,2(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,6 tys

  0,1(0%)

  8,2 tys

  0,1(0%)

  9,1 tys

  0,1(0%)

  9,3 tys

  0,1(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  14,5 tys

  0,2(0%)

  14,5 tys

  0,2(0%)

  12,3 tys

  0,1(0%)

  14,3 tys

  0,1(0%)

  11,0 tys

  0,1(0%)

  11,7 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  600

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  46,2 tys

  0,5(0%)

  38,0 tys

  0,4(0%)

  38,0 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  64,4 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  54,7 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  ---
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie mikołowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu mikołowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat mikołowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu mikołowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  82,8 mln

  862(100%)

  79,3 mln

  823(100%)

  85,2 mln

  881(100%)

  88,2 mln

  906(100%)

  96,1 mln

  980(100%)

  106,9 mln

  1,1 tys(100%)

  121,3 mln

  1,2 tys(100%)

  131,1 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  25,3 mln

  264(30.6%)

  26,3 mln

  272(33.1%)

  26,8 mln

  276(31.5%)

  26,5 mln

  271(30%)

  27,6 mln

  281(28.8%)

  32,4 mln

  327(30.3%)

  42,6 mln

  430(35.1%)

  47,4 mln

  477(36.2%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  25,9 mln

  269(31.3%)

  28,2 mln

  292(35.5%)

  29,9 mln

  308(35%)

  32,1 mln

  329(36.4%)

  35,8 mln

  364(37.2%)

  39,4 mln

  398(36.9%)

  38,4 mln

  387(31.7%)

  43,3 mln

  436(33%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,1 mln

  74,1(8.6%)

  7,2 mln

  74,3(9%)

  9,6 mln

  98,7(11.2%)

  7,9 mln

  81,2(9%)

  8,4 mln

  85,0(8.7%)

  8,9 mln

  90,3(8.4%)

  9,8 mln

  98,4(8.1%)

  9,6 mln

  97,1(7.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  6,9 mln

  71,3(8.3%)

  2,0 mln

  21,2(2.6%)

  3,9 mln

  40,4(4.6%)

  1,7 mln

  17,7(2%)

  2,8 mln

  28,0(2.9%)

  4,5 mln

  45,0(4.2%)

  5,2 mln

  52,8(4.3%)

  6,7 mln

  67,9(5.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,6 mln

  47,8(5.6%)

  4,1 mln

  42,6(5.2%)

  4,3 mln

  44,8(5.1%)

  4,5 mln

  45,9(5.1%)

  4,9 mln

  49,8(5.1%)

  5,5 mln

  55,6(5.2%)

  6,2 mln

  62,4(5.1%)

  6,4 mln

  64,2(4.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,1 mln

  32,7(3.8%)

  3,2 mln

  32,9(4%)

  3,7 mln

  38,5(4.4%)

  3,8 mln

  39,2(4.3%)

  3,3 mln

  33,5(3.4%)

  3,1 mln

  31,1(2.9%)

  3,2 mln

  32,2(2.6%)

  3,7 mln

  36,9(2.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,3 mln

  13,8(1.6%)

  1,5 mln

  15,8(1.9%)

  1,6 mln

  16,7(1.9%)

  2,3 mln

  23,8(2.6%)

  1,8 mln

  18,2(1.9%)

  2,3 mln

  23,0(2.1%)

  2,1 mln

  20,7(1.7%)

  2,9 mln

  29,6(2.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,3 mln

  13,7(1.6%)

  1,3 mln

  13,7(1.7%)

  1,5 mln

  15,4(1.8%)

  1,5 mln

  14,9(1.6%)

  1,5 mln

  15,5(1.6%)

  1,5 mln

  15,2(1.4%)

  1,7 mln

  16,7(1.4%)

  2,1 mln

  21,1(1.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,5 mln

  26,4(3.1%)

  1,6 mln

  17,0(2.1%)

  1,3 mln

  13,5(1.5%)

  1,1 mln

  11,4(1.3%)

  1,4 mln

  13,8(1.4%)

  932,5 tys

  9,4(0.9%)

  2,2 mln

  21,9(1.8%)

  1,8 mln

  18,5(1.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,2 mln

  22,9(2.7%)

  1,8 mln

  18,2(2.2%)

  713,2 tys

  7,3(0.8%)

  2,3 mln

  23,5(2.6%)

  3,9 mln

  40,1(4.1%)

  3,8 mln

  38,8(3.6%)

  4,1 mln

  41,0(3.4%)

  1,5 mln

  14,8(1.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  792,9 tys

  8,3(1%)

  808,3 tys

  8,4(1%)

  525,2 tys

  5,4(0.6%)

  520,8 tys

  5,3(0.6%)

  572,0 tys

  5,8(0.6%)

  522,4 tys

  5,3(0.5%)

  1,3 mln

  13,0(1.1%)

  1,2 mln

  12,0(0.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  967,8 tys

  10,1(1.2%)

  958,4 tys

  9,9(1.2%)

  736,2 tys

  7,6(0.9%)

  650,2 tys

  6,7(0.7%)

  627,3 tys

  6,4(0.7%)

  491,6 tys

  5,0(0.5%)

  434,9 tys

  4,4(0.4%)

  326,7 tys

  3,3(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  591,0 tys

  6,1(0.7%)

  299,3 tys

  3,1(0.4%)

  303,9 tys

  3,1(0.4%)

  231,3 tys

  2,4(0.3%)

  342,6 tys

  3,5(0.4%)

  376,3 tys

  3,8(0.4%)

  262,2 tys

  2,6(0.2%)

  297,8 tys

  3,0(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  246,9 tys

  2,5(0.3%)

  248,3 tys

  2,5(0.3%)

  247,3 tys

  2,5(0.3%)

  261,3 tys

  2,6(0.2%)

  265,0 tys

  2,7(0.2%)

  263,6 tys

  2,7(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  16,2 tys

  0,2(0%)

  22,8 tys

  0,2(0%)

  2,8 tys

  0,0(0%)

  2,8 tys

  0,0(0%)

  11,0 tys

  0,1(0%)

  12,2 tys

  0,1(0%)

  13,5 tys

  0,1(0%)

  13,7 tys

  0,1(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  10,7 tys

  0,1(0%)

  10,7 tys

  0,1(0%)

  10,6 tys

  0,1(0%)

  10,5 tys

  0,1(0%)

  12,5 tys

  0,1(0%)

  12,0 tys

  0,1(0%)

  12,2 tys

  0,1(0%)

  12,9 tys

  0,1(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,6 tys

  0,1(0%)

  8,2 tys

  0,1(0%)

  9,1 tys

  0,1(0%)

  9,3 tys

  0,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  600

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  46,2 tys

  0,5(0%)

  38,0 tys

  0,4(0%)

  38,0 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  64,4 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  54,7 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  ---
  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat mikołowski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 23 375 mieszkańców powiatu mikołowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 11 408 kobiet oraz 11 967 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 25,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,0% wykształcenie policealne, 11,8% średnie ogólnokształcące, a 20,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,9% mieszkańców powiatu mikołowskiego, gimnazjalnym 2,8%, natomiast 8,5% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu mikołowskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie mikołowskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (28,6%) oraz zasadnicze zawodowe (19,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,3%) oraz średnie zawodowe (24,5%).

  W roku 2021 w powiecie mikołowskim mieściło się 35 przedszkoli, w których do 165 oddziałów uczęszczało 3 602 dzieci (1 775 dziewczynek oraz 1 827 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie mikołowskim mieściło się 26 przedszkoli, w których do 104 oddziałów uczęszczało 2 348 dzieci (1 143 dziewczynki oraz 1 205 chłopców). Dostępne były 2 243 miejsca.

  19,6% mieszkańców powiatu mikołowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,5% wśród dziewczynek i 19,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 881 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,89 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 33 szkoły podstawowe, w których w 526 oddziałach uczyło się 9 202 uczniów (4 498 kobiet oraz 4 704 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie mikołowskim placówkę miało 25 szkół podstawowych, w których w 268 oddziałach uczyło się 5 332 uczniów (2 584 kobiety oraz 2 748 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 30,1% ludności (29,9% wśród dziewczynek i 30,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,5 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 95,39.

  W powiecie mikołowskim znajdują się 3 licea ogólnokształcące, w których w 39 oddziałach uczyło się 1 131 uczniów (722 kobiety oraz 409 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 302 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie mikołowskim placówkę miałp 6 licea ogólnokształcące, w których w 45 oddziałach uczyło się 1 298 uczniów (850 kobiet oraz 448 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 434 absolwentów.

  W powiecie mikołowskim znajdują się 4 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 22 oddziałach uczyło się 500 uczniów (135 kobiet oraz 365 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,4% mieszkańców (12,3% wśród dziewczyn i 12,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 29,0 uczniów. 22,7 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,7% mieszkańców powiatu mikołowskiego w wieku potencjalnej nauki (23,8% kobiet i 23,7% mężczyzn).

 • 25,1% Wykształcenie wyższe
 • powiat mikołowski
  25,1%
  Województwo
  23,3%
  Polska
  25,2%
 • 28,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 21,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  35,5%
  śląskie
  36,2%
  Cała Polska
  35,2%
 • 36,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,0% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,0%
  woj. śląskie
  3,4%
  Cała Polska
  3,3%
 • 4,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  11,8%
  woj. śląskie
  11,3%
  Cały kraj
  11,9%
 • 14,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  20,7%
  woj. śląskie
  21,5%
  Polska
  20,0%
 • 17,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  24,9%
  woj. śląskie
  24,0%
  Cała Polska
  21,2%
 • 19,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  2,8%
  śląskie
  2,9%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 8,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  8,5%
  Województwo
  10,6%
  Cała Polska
  12,3%
 • 10,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 6,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,2%
  Województwo
  2,9%
  Cały kraj
  3,1%
 • 2,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie mikołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 881 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. mikołowski
  881,0
  Województwo
  906,0
  Cały kraj
  883,0
 • 0,89 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • pow. mikołowski
  0,89
  woj. śląskie
  0,81
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 35Przedszkola
 • 9 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 165 Oddziały
 • 29 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 3 603 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat mikołowski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3 602 Dzieci
 • 1 775 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 827 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,3%
  50,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 32 2 lata i mniej
 • 32
 • 847 3 lata
 • 847
 • 947 4 lata
 • 947
 • 942 5 lata
 • 942
 • 828 6 lat
 • 828
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 15 2 lata i mniej
 • 15
 • 437 3 lata
 • 437
 • 458 4 lata
 • 458
 • 449 5 lata
 • 449
 • 413 6 lat
 • 413
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 17 2 lata i mniej
 • 17
 • 410 3 lata
 • 410
 • 489 4 lata
 • 489
 • 493 5 lata
 • 493
 • 415 6 lat
 • 415
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • 678 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 271,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 270,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 50,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 50,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • 40 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat mikołowski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 25 Dzieci
 • 4 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 21 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 16,0%
  84,0%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 3 lata
 • 4
 • 6 4 lata
 • 6
 • 5 5 lata
 • 5
 • 5 6 lat
 • 5
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 2 4 lata
 • 2
 • 1 5 lata
 • 1
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 3 lata
 • 3
 • 4 4 lata
 • 4
 • 4 5 lata
 • 4
 • 5 6 lat
 • 5
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 •  
 • 10,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 10,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie mikołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat mikołowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 469 Oddziały
 • 9 032 Uczniowie
 • 4 423 Kobiety
  (uczniowie)
 • 4 609 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,0%
  51,0%
 • 1 188 Uczniowie w 1 klasie
 • 590 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 598 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 965 Absolwenci
 • 460 Kobiety
  (absolwenci)
 • 505 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 3Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 57 Oddziały
 • 170 Uczniowie
 • 75 Kobiety
  (uczniowie)
 • 95 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,1%
  55,9%
 • 6 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 9 Absolwenci
 • 3 Kobiety
  (absolwenci)
 • 6 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat mikołowski
  17,5
  śląskie
  17,2
  Kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17,5 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17,5
 • 17,5 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17,5
 • 19,3 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19,3
 • 3,0 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,0
 •  
 • 697,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 606,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 91,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 52,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 46,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 95,39 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  95,39
  Województwo
  97,17
  Kraj
  95,71
 • 94,62 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  94,62
  woj. śląskie
  95,97
  Cały kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat mikołowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat mikołowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie mikołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat mikołowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 37 Oddziały
 • 1 083 Uczniowie
 • 705 Kobiety
  (uczniowie)
 • 378 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 65,1%
  34,9%
 • 285 Uczniowie w 1 klasie
 • 182 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 103 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 273 Absolwenci
 • 176 Kobiety
  (absolwenci)
 • 97 Mężczyźni
  (absolwenci)
 • 25 Uczniowie w 1 klasie
 • 17 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 8 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 2 Oddziały
 • 48 Uczniowie
 • 17 Kobiety
  (uczniowie)
 • 31 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 35,4%
  64,6%
 • 29 Absolwenci
 • 12 Kobiety
  (absolwenci)
 • 17 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 29,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. mikołowski
  29,0
  woj. śląskie
  26,5
  Cały kraj
  26,3
 •  
 • 71,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 46,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 16,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat mikołowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 143 Uczniowie w 1 klasie
 • 47 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 96 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 4 Oddziały
 • 18 Uczniowie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie)
 • 13 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 27,8%
  72,2%
 • 6 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 22,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Powiat
  22,7
  śląskie
  17,9
  Polska
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 22,7 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 22,7
 • 26,8 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 26,8
 • 4,5 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 4,5
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie mikołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 19,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 30,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 30,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat mikołowski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat mikołowski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat mikołowski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat mikołowski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie mikołowskim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie mikołowskim znajdowały się 4 hotele (3 ★★★, 1 ), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 4, liczba miejsc: 200)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 2


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie mikołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie mikołowskim: 7 (publiczne: 7, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie mikołowskim 5 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 141 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 472 (uczestnicy: 42 682)
  • seanse filmowe: 40 (uczestnicy: 974)
  • wystawy: 8 (uczestnicy: 694)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 10 (uczestnicy: 1 960)
  • koncerty: 63 (uczestnicy: 9 992)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 38 (uczestnicy: 1 056)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 57 (uczestnicy: 2 801)
  • konkursy: 17 (uczestnicy: 913)
  • pokazy teatralne: 34 (uczestnicy: 4 334)
  • interdyscyplinarne: 12 (uczestnicy: 5 547)
  • warsztaty: 120 (uczestnicy: 2 128)
  • inne: 73 (uczestnicy: 12 283)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 78 (członkowie: 1 066)
  • plastyczne/techniczne: 20 (członkowie: 226)
  • taneczne: 10 (członkowie: 134)
  • muzyczne: 12 (członkowie: 100)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 16)
  • fotograficzne i filmowe: 4 (członkowie: 27)
  • teatralne: 2 (członkowie: 22)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 (członkowie: 23)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 10 (członkowie: 188)
  • inne: 17 (członkowie: 330)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 10)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 10)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 3
  • filmowe: 2
  • plastyczne: 4
  • muzyczne: 3
  • ceramiczne: 2
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 5
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 17 (członkowie: 355)
  • teatralne: 2 (członkowie: 23)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 11)
  • wokalne i chóry: 6 (członkowie: 137)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 4 (członkowie: 129)
  • taneczne: 2 (członkowie: 32)
  • inne: 1 (członkowie: 23)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie mikołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie mikołowskim działało 18 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 277 105 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 47 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 20 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 320 694 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 128
  • dostępne dla czytelników: 63
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 61
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 9
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 8
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 8
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 7


 • Kluby sportowe w powiecie mikołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie mikołowskim działało 19 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 2 239 członków. Zarejestrowano 2 003 ćwiczących (mężczyźni: 1 515, kobiety: 488, chłopcy do lat 18: 992, dziewczęta do lat 18: 386). Aktywne były 44 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (47), instruktora sportowego (46) oraz inne osoby (23).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie mikołowskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat mikołowski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat mikołowski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 43 wypadków drogowych w powiecie mikołowskim odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 45 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 43,3 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 3,0 ofiar śmiertelnych (mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 3,8 ofiar śmiertelnych (mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 57,2 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2021 roku w powiecie mikołowskim zarejestrowanych było 78 662 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 63 699 samochodów osobowych (640,3 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz mniej od wartości dla całej Polski), 7 431 samochodów ciężarowych (86,0 - nieznacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 146 autobusów (1,5 - znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 1 120 ciągników siodłowych (11,3 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 4 401 motocykli (44,2 - znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 17,4 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,4 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 27,5 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 16,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 19,7 lat.


  W 2021 roku w powiecie mikołowskim znajdowały się 4 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 459 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 87 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie mikołowskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 43 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 3 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 45 Ranni
  (rok 2021)
 • 10 Lekko ranni
 • 35 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie mikołowskim w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 43,29 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Powiat
  43,3
  śląskie
  49,4
  Cała Polska
  59,9
 • 3,02 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  3,0
  woj. śląskie
  3,3
  Kraj
  5,9
 • 45,31 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • powiat mikołowski
  45,3
  Województwo
  57,8
  Cały kraj
  69,4
 • 3,81 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  3,8
  śląskie
  4,2
  Cały kraj
  6,6
 • 57,21 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  57,2
  woj. śląskie
  72,9
  Cały kraj
  77,6
 • 6,98 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  7,0
  Województwo
  6,7
  Polska
  9,8
 • 104,65 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • pow. mikołowski
  104,7
  Województwo
  116,9
  Cała Polska
  115,8
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 78 662 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie mikołowskim w 2021 roku
 • 63 699 Samochody osobowe
 • 7 431 Samochody ciężarowe
 • 126 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 146 Autobusy
 • 636 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 122 Ciągniki samochodowe
 • 1 120   Ciągniki siodłowe
 • 1 227 Ciągniki rolnicze
 • 4 401 Motocykle
 • 1 028   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 473 Motorowery
 • 63 699Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie mikołowskim
 • Samochody osobowe w powiecie mikołowskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 640,3 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat mikołowski
  640,3
  woj. śląskie
  654,3
  Cała Polska
  682,4
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg13 692
  • 1400-1649 kg15 434
  • 1650-1899 kg16 084
  • 1900 kg i więcej18 489
 • 13 692 do 1399 kg
 • 15 434 1400-1649 kg
 • 16 084 1650-1899 kg
 • 18 489 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 27 380 do 1399 cm3
 • 27 380
 • 31 370 1400-1999 cm3
 • 31 370
 • 4 949 2000 i więcej cm3
 • 4 949
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie mikołowskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna37 295
  • olej napędowy18 181
  • gaz (LPG)7 069
  • pozostałe1 154
 • 37 295 benzyna
 • 18 181 olej napędowy
 • 7 069 gaz (LPG)
 • 1 154 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 1 328 do 1 roku
 • 1 328
 • 1 167 2 lata
 • 1 167
 • 1 426 3 lata
 • 1 426
 • 3 342 4-5 lat
 • 3 342
 • 3 372 6-7 lat
 • 3 372
 • 3 490 8-9 lat
 • 3 490
 • 4 498 10-11 lat
 • 4 498
 • 11 664 12-15 lat
 • 11 664
 • 12 724 16-20 lat
 • 12 724
 • 7 632 21-25 lat
 • 7 632
 • 4 271 26-30 lat
 • 4 271
 • 8 785 31 lat i więcej
 • 8 785
 • 17,4 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie mikołowskim
 • Powiat
  17,4 lat
  śląskie
  18,0 lat
  Cała Polska
  19,0 lat
 • 7 431Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie mikołowskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie mikołowskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 86,0 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  86,0
  śląskie
  91,1
  Kraj
  109,2
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 3 519 do 999 kg
 • 3 519
 • 2 040 1000-1499 kg
 • 2 040
 • 494 1500-2999 kg
 • 494
 • 88 3000-3499 kg
 • 88
 • 158 3500-4999 kg
 • 158
 • 434 5000-6999 kg
 • 434
 • 322 7000-9999 kg
 • 322
 • 251 10000-14999 kg
 • 251
 • 125 15000 kg i więcej
 • 125
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 216
  • olej napędowy5 046
  • gaz (LPG)290
  • pozostałe879
 • 1 216 benzyna
 • 5 046 olej napędowy
 • 290 gaz (LPG)
 • 879 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 51 do 1 roku
 • 51
 • 50 2 lata
 • 50
 • 98 3 lata
 • 98
 • 301 4-5 lat
 • 301
 • 358 6-7 lat
 • 358
 • 319 8-9 lat
 • 319
 • 528 10-11 lat
 • 528
 • 1 177 12-15 lat
 • 1 177
 • 1 177 16-20 lat
 • 1 177
 • 970 21-25 lat
 • 970
 • 648 26-30 lat
 • 648
 • 1 754 31 lat i więcej
 • 1 754
 • 20,4 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie mikołowskim
 • pow. mikołowski
  20,4 lat
  woj. śląskie
  19,0 lat
  Cały kraj
  19,6 lat
 • 146Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie mikołowskim
 • Autobusy w powiecie mikołowskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 1,5 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  1,5
  woj. śląskie
  2,7
  Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna7
  • olej napędowy81
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe58
 • 7 benzyna
 • 81 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 58 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 2 do 1 roku
 • 2
 • 2 2 lata
 • 2
 • 1 3 lata
 • 1
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 1 8-9 lat
 • 1
 • 2 10-11 lat
 • 2
 • 7 12-15 lat
 • 7
 • 20 16-20 lat
 • 20
 • 18 21-25 lat
 • 18
 • 16 26-30 lat
 • 16
 • 76 31 lat i więcej
 • 76
 • 27,5 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie mikołowskim
 • Powiat
  27,5 lat
  śląskie
  22,2 lat
  Cała Polska
  22,0 lat
 • 1 120Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie mikołowskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie mikołowskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 11,3 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  11,3
  śląskie
  10,2
  Kraj
  13,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna12
  • olej napędowy967
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe140
 • 12 benzyna
 • 967 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 140 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 15 do 1 roku
 • 15
 • 5 2 lata
 • 5
 • 22 3 lata
 • 22
 • 92 4-5 lat
 • 92
 • 96 6-7 lat
 • 96
 • 86 8-9 lat
 • 86
 • 53 10-11 lat
 • 53
 • 212 12-15 lat
 • 212
 • 162 16-20 lat
 • 162
 • 152 21-25 lat
 • 152
 • 109 26-30 lat
 • 109
 • 116 31 lat i więcej
 • 116
 • 16,8 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie mikołowskim
 • powiat mikołowski
  16,8 lat
  śląskie
  13,8 lat
  Cała Polska
  12,6 lat
 • 4 401Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie mikołowskim
 • Motocykle w powiecie mikołowskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 44,2 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  44,2
  Województwo
  37,6
  Kraj
  46,2
 • Motocykle według grup wieku
 • 110 do 1 roku
 • 110
 • 78 2 lata
 • 78
 • 89 3 lata
 • 89
 • 174 4-5 lat
 • 174
 • 272 6-7 lat
 • 272
 • 184 8-9 lat
 • 184
 • 192 10-11 lat
 • 192
 • 668 12-15 lat
 • 668
 • 762 16-20 lat
 • 762
 • 543 21-25 lat
 • 543
 • 254 26-30 lat
 • 254
 • 1 075 31 lat i więcej
 • 1 075
 • 19,7 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie mikołowskim
 • pow. mikołowski
  19,7 lat
  Województwo
  22,5 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 2 km  Będących pod zarządem gminy
 • 1 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie mikołowskim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 175,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  175,9 km
  Województwo
  1 109,9 km
  Kraj
  591,9 km
 • 0,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  0,4 km
  woj. śląskie
  3,1 km
  Kraj
  4,9 km
 • 87 Liczba licencji na taksówki
 • 459 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami