Powiat mikołowski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat mikołowski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 97 689 Liczba mieszkańców
 • 233 km2 Powierzchnia
 • 416 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 86,4% Stopa urbanizacji
 • Henryk Jaroszek Starosta
 • ul. Żwirki i Wigury 4A, 43-190 Mikołów Adres starostwa powiatowego
 • SMI Tablice rejestracyjne
Powiat mikołowski na mapie
Identyfikatory
 • 2408 TERYT (TERC)
Herb powiatu mikołowskiego
powiat mikołowski herb
Flaga powiatu mikołowskiego
powiat mikołowski flaga

powiat mikołowski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa PSP w Mikołowie
32/ 326-23-10
32/ 326-23-11
ul. Prusa 7
43-190 Mikołów
Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie
32/ 737-72-00 Tel. dyż. 32/ 737-72-55
32/ 737-72-44
ul. Rymera 1
43-190 Mikołów
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mikołowie
32/ 224-44-69
32/ 224-44-69
ul. Żwirki i Wigury 4 a
43-190 Mikołów
Starostwo Powiatowe w Mikołowie
(32) 324-81-00
(32) 324-81-47
ul. Żwirki i Wigury
43-190 Mikołów

Powiat mikołowski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat mikołowski ma 97 689 mieszkańców, z czego 51,3% stanowią kobiety, a 48,7% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 8,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,6 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu mikołowskiego w 2050 roku wynosi 100 292, z czego 51 522 to kobiety, a 48 770 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu mikołowskiego zawarli w 2017 roku 549 małżeństw, co odpowiada 5,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  26,5% mieszkańców powiatu mikołowskiego jest stanu wolnego, 60,4% żyje w małżeństwie, 3,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,1% to wdowy/wdowcy.

  Powiat mikołowski ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 110. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 1,13 na 1000 mieszkańców powiatu mikołowskiego. W 2017 roku urodziło się 1 103 dzieci, w tym 45,8% dziewczynek i 54,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 345 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,11 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 44,5% zgonów w powiecie mikołowskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 28,7% zgonów w powiecie mikołowskim były nowotwory, a 3,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu mikołowskiego przypada 9.46 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 1 584 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 020 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu mikołowskiego 564. W tym samym roku 21 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 52 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -31.

  61,6% mieszkańców powiatu mikołowskiego jest w wieku produkcyjnym, 19,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu mikołowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 97 689 Liczba mieszkańców
 • 50 159 Kobiety
 • 47 530 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie mikołowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie mikołowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie mikołowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu mikołowskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 100 292 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 51 522 Kobiety
 • 48 770 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie mikołowskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie mikołowskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie mikołowskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu mikołowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 40,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. mikołowski
  40,6 lat
  śląskie
  42,4 lat
  Kraj
  41,4 lat
 • 42,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat mikołowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu mikołowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat mikołowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat mikołowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat mikołowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26,5% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  26,5%
  Województwo
  27,1%
  Polska
  28,8%
 • 22,5% Kobiety
  (Panny)
 • 30,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 60,4% Żonaci/Zamężne
 • pow. mikołowski
  60,4%
  Województwo
  57,5%
  Polska
  55,8%
 • 58,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 63,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,1% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  9,1%
  Województwo
  9,8%
  Polska
  9,6%
 • 14,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  3,8%
  woj. śląskie
  5,1%
  Kraj
  5,0%
 • 4,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • pow. mikołowski
  0,2%
  Województwo
  0,4%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie mikołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie mikołowskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • powiat mikołowski
  5,6
  woj. śląskie
  4,9
  Kraj
  5,0
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Powiat
  1,5
  woj. śląskie
  1,8
  Cała Polska
  1,7
 • 549 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie mikołowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie mikołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 110 Przyrost naturalny w roku 2017
 • 34 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 76 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 1,13 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. mikołowski
  1,1
  śląskie
  -1,4
  Polska
  -0,0
 • 1,0 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 1,9 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie mikołowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie mikołowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie mikołowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie mikołowskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 103 Urodzenia żywe
 • 505 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 598 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 45,8%
  54,2%
 • 11,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  11,3
  Województwo
  9,9
  Polska
  10,5
 • 47,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  47,6
  woj. śląskie
  42,8
  Kraj
  44,2
 • 9.35 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9.35
 • 53.52 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 53.52
 • 114.62 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 114.62
 • 92.7 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 92.7
 • 37.35 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 37.35
 • 7.4 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7.4
 • 3 345 g Średnia waga noworodków
 • 3 268 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 410 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 345 g
  woj. śląskie
  3 323 g
  Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 84 Waga 4000g - 4499g
 • 84
 • 354 Waga 3500g - 3999g
 • 354
 • 413 Waga 3000g - 3499g
 • 413
 • 172 Waga 2500g - 2999g
 • 172
 • 43 Waga 2000g - 2499g
 • 43
 • 16 Waga 1500g - 1999g
 • 16
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,56 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. mikołowski
  1,56
  woj. śląskie
  1,42
  Cały kraj
  1,45
 • 0,72 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,72
  woj. śląskie
  0,69
  Cała Polska
  0,71
 • 1,11 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  1,11
  Województwo
  0,87
  Kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie mikołowskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 915 Zgony
 • 457 Kobiety
  (Zgony)
 • 458 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,9%
  50,1%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 33,3%
  66,7%
 • 9,5 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,5
  woj. śląskie
  10,7
  Cały kraj
  10,1
 • 88,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  88,3
  śląskie
  114,5
  Polska
  101,5
 • 2,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  2,9
  Województwo
  4,4
  Polska
  4,0
 • 3,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. mikołowski
  3,1
  Województwo
  3,6
  Kraj
  3,2
 • 0,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • śląskie
  0,8
  Kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie mikołowskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 49,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  49,8%
  śląskie
  46,1%
  Kraj
  45,7%
 • 26,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. mikołowski
  26,5%
  woj. śląskie
  27,5%
  Cała Polska
  26,7%
 • 2,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. mikołowski
  2,8%
  Województwo
  4,6%
  Cała Polska
  6,1%
 • 9,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. śląskie
  9,5
  Cały kraj
  5,9
 • 81,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  81,1
  Polska
  74,3
 • 251,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat mikołowski
  251,3
  woj. śląskie
  302,7
  Kraj
  274,3
 • 281,0 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. śląskie
  281,0
  Kraj
  261,6
 • 472,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 493,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 449,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. mikołowski
  472,4
  śląskie
  508,0
  Polska
  469,0
 • 90,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 53,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 128,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  90,9
  woj. śląskie
  96,0
  Cały kraj
  87,7
 • 24,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. mikołowski
  24,3
  woj. śląskie
  37,6
  Kraj
  31,8
 • 6,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  6,1
  Województwo
  9,2
  Cała Polska
  8,0
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,7%
  Województwo
  0,9%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 584 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 826 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 758 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 21 Zameldowania z zagranicy
 • 7 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 14 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 020 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 516 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 504 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 52 Wymeldowania za granicę
 • 24 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 28 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 533 Saldo migracji
 • 293 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 240 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 564 Saldo migracji wewnętrznych
 • 310 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 254 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -31 Saldo migracji zagranicznych
 • -17 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -14 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie mikołowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie mikołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat mikołowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat mikołowski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie mikołowskim oddano do użytku 480 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,91 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa śląskiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie mikołowskim to 33 329 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 344 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 72,5% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 24,2% na sprzedaż lub wynajem, 3,3% jako mieszkania komunalne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie mikołowskim to 5,33 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie mikołowskim to 132,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,47% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,55% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,15% mieszkań posiada łazienkę, 92,60% korzysta z centralnego ogrzewania, a 55,01% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie mikołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 33 329 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 343,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  343,50
  woj. śląskie
  384,00
  Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 85,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat mikołowski
  85,90 m2
  śląskie
  70,70 m2
  Cała Polska
  73,80 m2
 • 29,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. mikołowski
  29,50 m2
  Województwo
  27,20 m2
  Cały kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,27 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat mikołowski
  4,27
  woj. śląskie
  3,76
  Cały kraj
  3,82
 • 2,91 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat mikołowski
  2,91
  woj. śląskie
  2,60
  Polska
  2,69
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat mikołowski
  0,68
  woj. śląskie
  0,69
  Kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie mikołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 480 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 4,91 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat mikołowski
  4,91
  woj. śląskie
  2,69
  Cały kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 340 Użytek własny
 • 44 Sprzedaż lub wynajem
 • 88,5%
  11,5%
 • 2 557 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,33 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  5,33
  Województwo
  4,52
  Polska
  3,91
 • 26,17 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  26,17
  woj. śląskie
  12,14
  Polska
  18,14
 • 63 339 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 132,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  132,0 m2
  woj. śląskie
  112,6 m2
  Cały kraj
  92,7 m2
 • 0,65 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  0,65 m2
  Województwo
  0,30 m2
  Cały kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie mikołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 99,47% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  99,47%
  śląskie
  98,77%
  Cały kraj
  96,79%
 • 98,55% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. mikołowski
  98,55%
  Województwo
  95,45%
  Cała Polska
  93,66%
 • 97,15% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat mikołowski
  97,15%
  Województwo
  93,83%
  Polska
  91,31%
 • 92,60% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat mikołowski
  92,60%
  śląskie
  81,75%
  Kraj
  82,12%
 • 55,01% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat mikołowski
  55,01%
  śląskie
  64,39%
  Kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat mikołowski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie mikołowskim na 1000 mieszkańców pracuje 290 osób . Jest to więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 39,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 60,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie mikołowskim wynosiło w 2017 roku 3,3% (4,3% wśród kobiet i 2,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie mikołowskim wynosiło 3 899,02 PLN, co odpowiada 86.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu mikołowskiego 11 425 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 9 629 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 796.

  4,7% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu mikołowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 52,9% w przemyśle i budownictwie, a 18,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie mikołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 290 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. mikołowski
  290,0
  woj. śląskie
  270,0
  Cała Polska
  247,0
 • 3,3% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 4,3% Kobiety
 • 2,4% Mężczyźni
 • Powiat
  3,3%
  woj. śląskie
  5,2%
  Cały kraj
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie mikołowskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie mikołowskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie mikołowskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie mikołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 899 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  3 899 PLN
  Województwo
  4 482 PLN
  Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie mikołowskim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie mikołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 11 425 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 9 629 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 796 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,84 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie mikołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 4,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 4,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 52,9% Przemysł i budownictwo
 • 30,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 69,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 18,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 20,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 21,9% Pozostałe
 • 40,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie mikołowskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie mikołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 28 314 Pracujący ogółem
 • 11 221 Kobiety
 • 17 093 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie mikołowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 19,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,6% W wieku produkcyjnym
 • 56,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat mikołowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 62,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. mikołowski
  62,3
  śląskie
  63,8
  Cały kraj
  63,4
 • 31,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. mikołowski
  31,2
  woj. śląskie
  36,0
  Kraj
  34,0
 • 100,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  100,2
  śląskie
  129,8
  Cała Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 62,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat mikołowski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie mikołowskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 9 700 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 7 146 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 775 nowych podmiotów, a 663 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (916) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (685) w roku 2014. W tym samym okresie najwięcej (913) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (450) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie mikołowskim najwięcej (910) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (9 169) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,9% (85) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,8% (2 312) podmiotów, a 75,3% (7 303) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie mikołowskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.6%) oraz Budownictwo (12.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 9 700 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 85 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 312 Przemysł i budownictwo
 • 7 303 Pozostała działalność
 • 775 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie mikołowskim w 2017 roku
 • 663 Podmioty wyrejestrowane w powiecie mikołowskim w 2017 roku
 • 7 146 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 9 169 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 9 169
 • 438 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 438
 • 85 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 85
 • 7 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 7
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 9 692 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 9 692
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 28 Spółdzielnie ogółem
 • 28
 • 1 141 Spółki handlowe ogółem
 • 1 141
 • 131  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 131
 • 20  Spółki handlowe - akcyjne
 • 20
 • 2    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 910  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 910
 • 124    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 124
 • 710 Spółki cywilne ogółem
 • 710
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 146 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 898 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 898
 • 883 Budownictwo
 • 883
 • 819 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 819
 • 817 Przetwórstwo przemysłowe
 • 817
 • 555 Transport i gospodarka magazynowa
 • 555
 • 463 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 463
 • 345 Pozostała działalność
 • 345
 • 258 Informacja i komunikacja
 • 258
 • 238 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 238
 • 201 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 201
 • 189 Edukacja
 • 189
 • 186 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 186
 • 108 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 108
 • 71 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 71
 • 69 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 69
 • 32 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 32
 • 10 Górnictwo i wydobywanie
 • 10
 • 2 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 2
 • 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat mikołowski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie mikołowskim stwierdzono 1 919 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,72 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie mikołowskim wynosi 76,50% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu mikołowskiego najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 11,36 (wykrywalność 64%) oraz o charakterze kryminalnym - 11,46 (wykrywalność 66%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 5,42 (87%), drogowe - 1,78 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,54 (75%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie mikołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat mikołowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 919 Przestępstwa ogółem
 • 1 919
 • 1 115 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 115
 • 527 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 527
 • 173 Przestępstwa drogowe
 • 173
 • 53 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 53
 • 1 106 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 1 106
 • 19,72 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  19,72
  woj. śląskie
  24,53
  Cała Polska
  19,62
 • 11,46 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat mikołowski
  11,46
  Województwo
  13,94
  Polska
  12,07
 • 5,42 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,42
  śląskie
  8,05
  Kraj
  4,94
 • 1,78 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,78
  śląskie
  1,60
  Cała Polska
  1,78
 • 0,54 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,54
  Województwo
  0,65
  Kraj
  0,49
 • 11,36 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. mikołowski
  11,36
  śląskie
  12,21
  Cała Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat mikołowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  77%
  śląskie
  78%
  Cała Polska
  72%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. mikołowski
  66%
  śląskie
  66%
  Kraj
  60%
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. mikołowski
  88%
  woj. śląskie
  92%
  Cały kraj
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  śląskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  76%
  woj. śląskie
  78%
  Cały kraj
  84%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  65%
  woj. śląskie
  63%
  Cały kraj
  52%

Powiat mikołowski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu mikołowskiego wyniosła w 2016 roku 82,0 mln złotych, co daje 848 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 6.7% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu mikołowskiego - 32.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (19.3%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (15.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 6,9 mln złotych, czyli 8,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu mikołowskiego wyniosła w 2016 roku 85,2 mln złotych, co daje 881 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 7% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (35%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (31.5%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (11.2%). W budżecie powiatu mikołowskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 297 złotych na mieszkańca (33,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 7,9 złotych na mieszkańca (0,9%).
 • Wydatki budżetu w powiecie mikołowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu mikołowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat mikołowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu mikołowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  72,8 mln

  787(100%)

  81,8 mln

  873(100%)

  77,5 mln

  821(100%)

  77,6 mln

  817(100%)

  82,4 mln

  863(100%)

  82,4 mln

  858(100%)

  76,5 mln

  794(100%)

  82,0 mln

  848(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  21,0 mln

  226(28.8%)

  23,8 mln

  255(29.1%)

  24,6 mln

  260(31.8%)

  24,9 mln

  261(32.1%)

  25,5 mln

  266(30.9%)

  25,9 mln

  270(31.5%)

  26,9 mln

  279(35.2%)

  26,5 mln

  273(32.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  12,7 mln

  137(17.5%)

  11,7 mln

  125(14.3%)

  12,8 mln

  135(16.5%)

  13,9 mln

  146(17.9%)

  14,6 mln

  152(17.7%)

  13,5 mln

  140(16.3%)

  13,9 mln

  144(18.2%)

  15,8 mln

  163(19.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  9,1 mln

  98,5(12.5%)

  9,6 mln

  103(11.8%)

  10,4 mln

  110(13.4%)

  11,1 mln

  117(14.3%)

  10,9 mln

  113(13.2%)

  11,4 mln

  119(13.8%)

  12,1 mln

  125(15.8%)

  12,4 mln

  128(15.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  12,7 mln

  137(17.5%)

  10,1 mln

  108(12.4%)

  5,6 mln

  58,8(7.2%)

  4,6 mln

  48,6(6%)

  9,5 mln

  99,3(11.6%)

  10,3 mln

  108(12.5%)

  4,3 mln

  44,7(5.6%)

  7,6 mln

  78,5(9.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,4 mln

  47,4(6%)

  7,1 mln

  76,1(8.7%)

  7,2 mln

  76,5(9.3%)

  7,7 mln

  81,1(10%)

  5,2 mln

  54,6(6.3%)

  4,9 mln

  51,3(6%)

  4,3 mln

  44,5(5.6%)

  4,5 mln

  45,9(5.4%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  2,6 mln

  27,7(3.5%)

  2,4 mln

  25,3(2.9%)

  2,0 mln

  21,1(2.6%)

  2,6 mln

  27,3(3.4%)

  3,7 mln

  39,0(4.5%)

  3,1 mln

  32,3(3.8%)

  3,7 mln

  38,7(4.9%)

  4,2 mln

  43,4(5.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  3,2 mln

  34,1(4.3%)

  3,4 mln

  36,4(4.2%)

  3,6 mln

  38,1(4.7%)

  3,7 mln

  38,4(4.7%)

  3,7 mln

  39,1(4.5%)

  4,0 mln

  41,7(4.9%)

  3,9 mln

  40,9(5.2%)

  4,1 mln

  41,9(5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,5 mln

  37,9(4.8%)

  6,4 mln

  68,6(7.8%)

  2,9 mln

  30,7(3.7%)

  2,0 mln

  21,4(2.6%)

  2,4 mln

  24,7(2.9%)

  2,7 mln

  27,7(3.2%)

  2,9 mln

  29,9(3.8%)

  2,7 mln

  27,6(3.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,8 mln

  19,5(2.5%)

  3,6 mln

  38,2(4.4%)

  1,6 mln

  16,7(2%)

  1,8 mln

  18,9(2.3%)

  2,3 mln

  24,1(2.8%)

  3,4 mln

  35,9(4.2%)

  1,6 mln

  17,0(2.1%)

  1,3 mln

  13,8(1.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  27,5

  0,0(0%)

  1,3 mln

  14,0(1.6%)

  4,4 mln

  46,7(5.7%)

  2,5 mln

  26,1(3.2%)

  1,5 mln

  15,6(1.8%)

  967,5 tys

  10,1(1.2%)

  1,0 mln

  10,6(1.3%)

  814,5 tys

  8,4(1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  536,1 tys

  5,8(0.7%)

  1,2 mln

  13,3(1.5%)

  1,2 mln

  12,8(1.6%)

  1,4 mln

  14,8(1.8%)

  1,1 mln

  11,9(1.4%)

  1,0 mln

  10,5(1.2%)

  750,2 tys

  7,8(1%)

  631,8 tys

  6,5(0.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  437,1 tys

  4,7(0.6%)

  381,5 tys

  4,1(0.5%)

  560,0 tys

  5,9(0.7%)

  420,4 tys

  4,4(0.5%)

  626,0 tys

  6,5(0.8%)

  549,2 tys

  5,7(0.7%)

  423,9 tys

  4,4(0.6%)

  613,3 tys

  6,3(0.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  444,4 tys

  4,8(0.6%)

  521,8 tys

  5,6(0.6%)

  340,0 tys

  3,6(0.4%)

  641,2 tys

  6,7(0.8%)

  1,1 mln

  11,4(1.3%)

  276,1 tys

  2,9(0.3%)

  393,2 tys

  4,1(0.5%)

  446,7 tys

  4,6(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  246,9 tys

  2,5(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  94,4 tys

  1,0(0.1%)

  96,7 tys

  1,0(0.1%)

  93,7 tys

  1,0(0.1%)

  99,3 tys

  1,0(0.1%)

  61,7 tys

  0,6(0.1%)

  80,3 tys

  0,8(0.1%)

  90,9 tys

  0,9(0.1%)

  82,2 tys

  0,8(0.1%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  30,0 tys

  0,3(0%)

  30,0 tys

  0,3(0%)

  30,0 tys

  0,3(0%)

  30,0 tys

  0,3(0%)

  30,0 tys

  0,3(0%)

  30,0 tys

  0,3(0%)

  30,0 tys

  0,3(0%)

  30,0 tys

  0,3(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  21,6 tys

  0,2(0%)

  22,0 tys

  0,2(0%)

  22,5 tys

  0,2(0%)

  23,3 tys

  0,2(0%)

  24,0 tys

  0,3(0%)

  24,2 tys

  0,3(0%)

  24,2 tys

  0,3(0%)

  24,2 tys

  0,2(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  110,7 tys

  1,2(0.2%)

  75,8 tys

  0,8(0.1%)

  25,3 tys

  0,3(0%)

  95,1 tys

  1,0(0.1%)

  55,0 tys

  0,6(0.1%)

  48,8 tys

  0,5(0.1%)

  23,2 tys

  0,2(0%)

  16,9 tys

  0,2(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  15,0 tys

  0,2(0%)

  15,5 tys

  0,2(0%)

  15,2 tys

  0,2(0%)

  14,3 tys

  0,2(0%)

  14,3 tys

  0,1(0%)

  14,5 tys

  0,2(0%)

  14,5 tys

  0,2(0%)

  12,3 tys

  0,1(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  6,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,9 tys

  0,2(0%)

  4,8 tys

  0,1(0%)

  17,0 tys

  0,2(0%)

  16,2 tys

  0,2(0%)

  22,8 tys

  0,2(0%)

  2,8 tys

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  699

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  23,8 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  64,4 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  114,3 tys

  1,2(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie mikołowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu mikołowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat mikołowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu mikołowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  66,9 mln

  724(100%)

  78,8 mln

  841(100%)

  77,5 mln

  822(100%)

  77,5 mln

  817(100%)

  80,6 mln

  845(100%)

  82,8 mln

  862(100%)

  79,3 mln

  823(100%)

  85,2 mln

  881(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  18,7 mln

  202(28%)

  19,3 mln

  206(24.5%)

  22,0 mln

  232(28.4%)

  22,4 mln

  235(28.9%)

  23,9 mln

  250(29.7%)

  25,9 mln

  269(31.3%)

  28,2 mln

  292(35.5%)

  29,9 mln

  308(35%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  22,0 mln

  238(32.9%)

  22,6 mln

  242(28.7%)

  23,4 mln

  247(30.2%)

  24,9 mln

  261(32.1%)

  26,5 mln

  277(32.9%)

  25,3 mln

  264(30.6%)

  26,3 mln

  272(33.1%)

  26,8 mln

  276(31.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,4 mln

  68,7(9.5%)

  5,9 mln

  63,3(7.5%)

  6,6 mln

  69,9(8.5%)

  7,3 mln

  76,1(9.4%)

  7,4 mln

  77,1(9.2%)

  7,1 mln

  74,1(8.6%)

  7,2 mln

  74,3(9%)

  9,6 mln

  98,7(11.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,3 mln

  45,9(6.4%)

  7,0 mln

  75,4(8.9%)

  7,0 mln

  74,3(9.1%)

  7,4 mln

  78,2(9.6%)

  4,9 mln

  51,6(6.1%)

  4,6 mln

  47,8(5.6%)

  4,1 mln

  42,6(5.2%)

  4,3 mln

  44,8(5.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  7,1 mln

  77,1(10.7%)

  6,4 mln

  69,1(8.2%)

  3,0 mln

  31,2(3.8%)

  2,1 mln

  22,1(2.7%)

  5,4 mln

  56,4(6.7%)

  6,9 mln

  71,3(8.3%)

  2,0 mln

  21,2(2.6%)

  3,9 mln

  40,4(4.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,7 mln

  29,5(4.1%)

  3,3 mln

  35,1(4.2%)

  3,5 mln

  36,9(4.5%)

  3,4 mln

  35,7(4.4%)

  3,0 mln

  30,9(3.7%)

  3,1 mln

  32,7(3.8%)

  3,2 mln

  32,9(4%)

  3,7 mln

  38,5(4.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,0 mln

  11,2(1.6%)

  1,9 mln

  20,4(2.4%)

  1,7 mln

  18,0(2.2%)

  1,5 mln

  16,0(2%)

  1,8 mln

  18,7(2.2%)

  1,3 mln

  13,8(1.6%)

  1,5 mln

  15,8(1.9%)

  1,6 mln

  16,7(1.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  437,2 tys

  4,7(0.7%)

  381,6 tys

  4,1(0.5%)

  1,7 mln

  18,3(2.2%)

  1,3 mln

  13,6(1.7%)

  1,3 mln

  13,1(1.6%)

  1,3 mln

  13,7(1.6%)

  1,3 mln

  13,7(1.7%)

  1,5 mln

  15,4(1.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,1 mln

  11,5(1.6%)

  3,6 mln

  38,6(4.6%)

  1,6 mln

  17,0(2.1%)

  1,8 mln

  19,0(2.3%)

  2,2 mln

  23,4(2.8%)

  2,5 mln

  26,4(3.1%)

  1,6 mln

  17,0(2.1%)

  1,3 mln

  13,5(1.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  1,4 mln

  14,9(1.8%)

  4,4 mln

  46,1(5.6%)

  2,5 mln

  25,9(3.2%)

  1,5 mln

  15,6(1.9%)

  967,8 tys

  10,1(1.2%)

  958,4 tys

  9,9(1.2%)

  736,2 tys

  7,6(0.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  414,3 tys

  4,5(0.6%)

  1,3 mln

  13,6(1.6%)

  1,4 mln

  14,8(1.8%)

  2,0 mln

  21,0(2.6%)

  1,9 mln

  20,2(2.4%)

  2,2 mln

  22,9(2.7%)

  1,8 mln

  18,2(2.2%)

  713,2 tys

  7,3(0.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,4 mln

  25,7(3.6%)

  5,4 mln

  58,3(6.9%)

  1,0 mln

  11,0(1.3%)

  774,3 tys

  8,1(1%)

  644,0 tys

  6,7(0.8%)

  792,9 tys

  8,3(1%)

  808,3 tys

  8,4(1%)

  525,2 tys

  5,4(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  153,1 tys

  1,7(0.2%)

  212,9 tys

  2,3(0.3%)

  143,9 tys

  1,5(0.2%)

  169,7 tys

  1,8(0.2%)

  101,2 tys

  1,1(0.1%)

  591,0 tys

  6,1(0.7%)

  299,3 tys

  3,1(0.4%)

  303,9 tys

  3,1(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  246,9 tys

  2,5(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  9,2 tys

  0,1(0%)

  9,5 tys

  0,1(0%)

  9,8 tys

  0,1(0%)

  10,2 tys

  0,1(0%)

  10,6 tys

  0,1(0%)

  10,7 tys

  0,1(0%)

  10,7 tys

  0,1(0%)

  10,6 tys

  0,1(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  6,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,9 tys

  0,2(0%)

  4,8 tys

  0,1(0%)

  17,0 tys

  0,2(0%)

  16,2 tys

  0,2(0%)

  22,8 tys

  0,2(0%)

  2,8 tys

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  699

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  38,7 tys

  0,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  114,3 tys

  1,2(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  23,8 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  64,4 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat mikołowski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 22 717 mieszkańców powiatu mikołowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 11 073 kobiet oraz 11 644 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 16,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,2% wykształcenie policealne, 10,9% średnie ogólnokształcące, a 20,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 29,9% mieszkańców powiatu mikołowskiego, gimnazjalnym 4,9%, natomiast 14,0% podstawowym ukończonym. 0,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu mikołowskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie mikołowskim największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (22,5%) oraz wyższe (18,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (37,7%) oraz średnie zawodowe (23,2%).

  19,3% mieszkańców powiatu mikołowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,1% wśród dziewczynek i 19,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 894 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,99 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,1% ludności (29,4% wśród dziewczynek i 28,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 98,99.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,0% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (11,9% wśród dziewczyn i 12,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 22 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 97,44.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,1% mieszkańców (12,4% wśród dziewczyn i 11,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 31 uczniów. 27 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,5% mieszkańców powiatu mikołowskiego w wieku potencjalnej nauki (27,3% kobiet i 27,7% mężczyzn).

 • 16,8% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  16,8%
  śląskie
  16,8%
  Cała Polska
  17,9%
 • 18,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 15,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 16,9% W miastach
  (wyższe)
 • 16,5% Na wsi
  (wyższe)
 • 33,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat mikołowski
  33,6%
  Województwo
  34,2%
  Cała Polska
  33,3%
 • 35,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 33,7% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 33,2% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,2% Wykształcenie policealne
 • pow. mikołowski
  2,2%
  śląskie
  2,7%
  Cały kraj
  2,7%
 • 3,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 2,3% W miastach
  (policealne)
 • 1,7% Na wsi
  (policealne)
 • 10,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,9%
  Województwo
  11,3%
  Kraj
  12,4%
 • 14,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,1% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,2% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. mikołowski
  20,5%
  woj. śląskie
  20,2%
  Polska
  18,1%
 • 18,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,3% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 22,4% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 29,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  29,9%
  woj. śląskie
  26,6%
  Cała Polska
  22,9%
 • 22,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 37,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,9% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,3% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. mikołowski
  4,9%
  śląskie
  4,9%
  Polska
  5,2%
 • 4,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,8% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,7% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 14,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat mikołowski
  14,0%
  Województwo
  16,6%
  Kraj
  19,3%
 • 18,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 9,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 13,9% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 14,3% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 0,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat mikołowski
  0,7%
  śląskie
  0,9%
  Polska
  1,4%
 • 0,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,7% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie mikołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 894 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. mikołowski
  894,0
  śląskie
  828,0
  Kraj
  811,0
 • 0,99 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Powiat
  0,99
  Województwo
  0,90
  Polska
  1,01
 •  
 • 246,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 245,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 42,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 41,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 1,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie mikołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 98,99 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  98,99
  woj. śląskie
  97,89
  Cała Polska
  96,62
 • 94,01 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  94,01
  Województwo
  93,60
  Cały kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat mikołowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat mikołowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. mikołowski
  19,0
  śląskie
  18,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 19 Szkoły podstawowe ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19
 • 4 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4
 •  
 • 449,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 409,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 39,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 28,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 26,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie mikołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 97,44 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  97,44
  Województwo
  100,21
  Cały kraj
  100,01
 • 91,23 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. mikołowski
  91,23
  śląskie
  91,26
  Cała Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat mikołowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat mikołowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • powiat mikołowski
  22,0
  Województwo
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 22 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 22
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 22
 • 23 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 23
 • 5 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 5
 •  
 • 223,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 176,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 46,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 17,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie mikołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie mikołowskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 31 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  31,0
  śląskie
  26,0
  Cała Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 31 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 31
 • 30 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 30
 • 48 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 48
 • 58,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 43,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 1,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 27 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Tutaj
  27,0
  woj. śląskie
  24,0
  Cała Polska
  24,0
 • 27 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 27
 • 27 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 27
 • 84,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 47,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 36,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie mikołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 19,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 11,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat mikołowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat mikołowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat mikołowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat mikołowski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie mikołowskim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie mikołowskim znajdowały się 4 hotele (3 ★★★, 1 ), 1 motel (kategorii ) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 3 (liczba sal: 4, liczba miejsc: 300)
  • z nagłośnieniem: 4
  • z projektorem multimedialnym: 4
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 4
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 3
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 4


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie mikołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie mikołowskim: 7 (publiczne: 7, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 1 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 0). W powiecie mikołowskim 5 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 160 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 1 158 (uczestnicy: 80 510)
  • seanse filmowe: 54 (uczestnicy: 1 382)
  • wystawy: 21 (uczestnicy: 6 780)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 7 (uczestnicy: 3 285)
  • koncerty: 102 (uczestnicy: 38 697)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 38 (uczestnicy: 2 806)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 56 (uczestnicy: 2 263)
  • konkursy: 21 (uczestnicy: 1 034)
  • pokazy teatralne: 20 (uczestnicy: 3 000)
  • interdyscyplinarne: 22 (uczestnicy: 2 872)
  • warsztaty: 785 (uczestnicy: 8 540)
  • inne: 32 (uczestnicy: 9 851)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 78 (członkowie: 1 935)
  • plastyczne/techniczne: 15 (członkowie: 269)
  • taneczne: 16 (członkowie: 406)
  • muzyczne: 16 (członkowie: 236)
  • fotograficzne i filmowe: 7 (członkowie: 74)
  • teatralne: 1 (członkowie: 16)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 4)
  • literackie: 1 (członkowie: 6)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 5 (członkowie: 532)
  • koło gospodyń wiejskich: 3 (członkowie: 179)
  • inne: 13 (członkowie: 213)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 14 (absolwenci: 169)
  • języków obcych: 2 (absolwenci: 14)
  • plastyczne: 2 (absolwenci: 14)
  • nauki gry na instrumentach: 7 (absolwenci: 73)
  • tańca: 2 (absolwenci: 57)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • fotograficzne: 3
  • filmowe: 4
  • plastyczne: 3
  • muzyczne: 4
  • komputerowe: 1
  • ceramiczne: 2
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 4
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 39 (członkowie: 965)
  • teatralne: 2 (członkowie: 32)
  • muzyczne - instrumentalne: 13 (członkowie: 213)
  • wokalne i chóry: 12 (członkowie: 350)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 4 (członkowie: 185)
  • taneczne: 7 (członkowie: 161)
  • inne: 1 (członkowie: 24)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie mikołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie mikołowskim działały 2 muzea łącznie z oddziałami . Odnotowano 7 700 zwiedzających, co daje 791 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie mikołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie mikołowskim działało 21 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 314 960 wolumenów oraz 251 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 71 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 13 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 7 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 20 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 320 694 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 122
  • dostępne dla czytelników: 75
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 73
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 6
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 11
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 7
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 8
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 4


 • Kluby sportowe w powiecie mikołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie mikołowskim działało 19 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 2 239 członków. Zarejestrowano 2 003 ćwiczących (mężczyźni: 1 515, kobiety: 488, chłopcy do lat 18: 992, dziewczęta do lat 18: 386). Aktywne były 44 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (47), instruktora sportowego (46) oraz inne osoby (23).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie mikołowskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat mikołowski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat mikołowski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2016 roku w wyniku 62 wypadków drogowych w powiecie mikołowskim odnotowano 12 ofiar śmiertelnych oraz 63 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 63,9 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 12,4 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 17,9 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 93,9 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2016 roku w powiecie mikołowskim zarejestrowanych było 67 120 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 54 704 samochodów osobowych (563,7 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski), 6 663 samochodów ciężarowych (78,3 - wartość porównywalna do wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 153 autobusów (1,6 - znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 936 ciągników siodłowych (9,6 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju) oraz 3 051 motocykli (31,4 - więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 16,2 lat, ma masę całkowitą do 1399 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 18,6 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 24,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 14,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 19,2 lat.


  W 2017 roku w powiecie mikołowskim znajdowały się 3 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 86 taksówek oraz 86 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 62 Wypadki drogowe
 • 12 Ofiary śmiertelne
 • 63 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie mikołowskim w latach 2011 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 63,90 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • Powiat
  63,9
  woj. śląskie
  80,1
  Cały kraj
  87,6
 • 12,41 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • Powiat
  12,4
  woj. śląskie
  5,6
  Polska
  7,9
 • 17,88 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  17,9
  woj. śląskie
  8,4
  Cała Polska
  10,6
 • 93,86 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  93,9
  śląskie
  142,0
  Cały kraj
  142,5
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 67 120 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie mikołowskim w 2016 roku
 • 54 704 Samochody osobowe
 • 6 663 Samochody ciężarowe
 • 481 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 153 Autobusy
 • 493 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 938 Ciągniki samochodowe
 • 936   Ciągniki siodłowe
 • 1 118 Ciągniki rolnicze
 • 3 051 Motocykle
 • 565   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 324 Motorowery
 • 54 704Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie mikołowskim
 • Samochody osobowe w powiecie mikołowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 563,7 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  563,7
  Województwo
  545,5
  Cała Polska
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg15 184
  • 1400-1649 kg14 561
  • 1650-1899 kg12 792
  • 1900 kg i więcej12 167
 • 15 184 do 1399 kg
 • 14 561 1400-1649 kg
 • 12 792 1650-1899 kg
 • 12 167 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 25 032 do 1399 cm3
 • 25 032
 • 25 925 1400-1999 cm3
 • 25 925
 • 3 747 2000 i więcej cm3
 • 3 747
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie mikołowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna33 244
  • olej napędowy15 298
  • gaz (LPG)6 122
  • pozostałe40
 • 33 244 benzyna
 • 15 298 olej napędowy
 • 6 122 gaz (LPG)
 • 40 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 1 489 do 1 roku
 • 1 489
 • 784 2 lata
 • 784
 • 892 3 lata
 • 892
 • 2 645 4-5 lat
 • 2 645
 • 3 315 6-7 lat
 • 3 315
 • 4 633 8-9 lat
 • 4 633
 • 4 690 10-11 lat
 • 4 690
 • 10 484 12-15 lat
 • 10 484
 • 11 743 16-20 lat
 • 11 743
 • 5 232 21-25 lat
 • 5 232
 • 3 024 26-30 lat
 • 3 024
 • 5 773 31 lat i więcej
 • 5 773
 • 16,2 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie mikołowskim
 • Tutaj
  16,2 lat
  Województwo
  16,9 lat
  Cały kraj
  17,9 lat
 • 6 663Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie mikołowskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie mikołowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 78,3 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. mikołowski
  78,3
  Województwo
  77,0
  Cały kraj
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 3 348 do 999 kg
 • 3 348
 • 1 534 1000-1499 kg
 • 1 534
 • 493 1500-2999 kg
 • 493
 • 80 3000-3499 kg
 • 80
 • 145 3500-4999 kg
 • 145
 • 427 5000-6999 kg
 • 427
 • 302 7000-9999 kg
 • 302
 • 230 10000-14999 kg
 • 230
 • 104 15000 kg i więcej
 • 104
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 326
  • olej napędowy5 042
  • gaz (LPG)284
  • pozostałe11
 • 1 326 benzyna
 • 5 042 olej napędowy
 • 284 gaz (LPG)
 • 11 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 80 do 1 roku
 • 80
 • 57 2 lata
 • 57
 • 75 3 lata
 • 75
 • 245 4-5 lat
 • 245
 • 478 6-7 lat
 • 478
 • 521 8-9 lat
 • 521
 • 481 10-11 lat
 • 481
 • 1 074 12-15 lat
 • 1 074
 • 1 169 16-20 lat
 • 1 169
 • 703 21-25 lat
 • 703
 • 558 26-30 lat
 • 558
 • 1 222 31 lat i więcej
 • 1 222
 • 18,6 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie mikołowskim
 • pow. mikołowski
  18,6 lat
  woj. śląskie
  17,5 lat
  Cały kraj
  18,2 lat
 • 153Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie mikołowskim
 • Autobusy w powiecie mikołowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 1,6 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat mikołowski
  1,6
  śląskie
  2,5
  Kraj
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna8
  • olej napędowy145
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe0
 • 8 benzyna
 • 145 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 4 4-5 lat
 • 4
 • 3 6-7 lat
 • 3
 • 1 8-9 lat
 • 1
 • 11 10-11 lat
 • 11
 • 9 12-15 lat
 • 9
 • 26 16-20 lat
 • 26
 • 22 21-25 lat
 • 22
 • 18 26-30 lat
 • 18
 • 58 31 lat i więcej
 • 58
 • 24,8 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie mikołowskim
 • Powiat
  24,8 lat
  Województwo
  20,6 lat
  Kraj
  20,5 lat
 • 936Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie mikołowskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie mikołowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 9,6 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  9,6
  woj. śląskie
  7,5
  Cały kraj
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna13
  • olej napędowy923
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe0
 • 13 benzyna
 • 923 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 44 do 1 roku
 • 44
 • 15 2 lata
 • 15
 • 25 3 lata
 • 25
 • 59 4-5 lat
 • 59
 • 26 6-7 lat
 • 26
 • 154 8-9 lat
 • 154
 • 64 10-11 lat
 • 64
 • 162 12-15 lat
 • 162
 • 162 16-20 lat
 • 162
 • 110 21-25 lat
 • 110
 • 65 26-30 lat
 • 65
 • 50 31 lat i więcej
 • 50
 • 14,7 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie mikołowskim
 • pow. mikołowski
  14,7 lat
  woj. śląskie
  12,9 lat
  Cały kraj
  11,9 lat
 • 3 051Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie mikołowskim
 • Motocykle w powiecie mikołowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 31,4 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  31,4
  śląskie
  28,6
  Polska
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 133 do 1 roku
 • 133
 • 62 2 lata
 • 62
 • 40 3 lata
 • 40
 • 101 4-5 lat
 • 101
 • 132 6-7 lat
 • 132
 • 230 8-9 lat
 • 230
 • 253 10-11 lat
 • 253
 • 421 12-15 lat
 • 421
 • 424 16-20 lat
 • 424
 • 234 21-25 lat
 • 234
 • 308 26-30 lat
 • 308
 • 713 31 lat i więcej
 • 713
 • 19,2 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie mikołowskim
 • Powiat
  19,2 lat
  śląskie
  21,9 lat
  Cała Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 1 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie mikołowskim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 141,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  141,6 km
  woj. śląskie
  668,2 km
  Kraj
  388,2 km
 • 0,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat mikołowski
  0,3 km
  Województwo
  1,8 km
  Cały kraj
  3,2 km
 • 86 Liczba licencji na taksówki
 • 86 Liczba taksówek