Kleszczele w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Kleszczele - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Kleszczele to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa podlaskiego, powiatu hajnowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Kleszczele.
 • 1 066 Liczba mieszkańców
 • 46,7 km² Powierzchnia
 • 22,8 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • XV wiek Data założenia
 • 1523 - 1950 , ponownie 1993 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) +48 Numer kierunkowy
 • BHA Tablice rejestracyjne
 • Aleksander Sielicki Burmistrz miasta
Kleszczele na mapie
Identyfikatory
 • 23.325252.5726 Współrzędne GPS
 • 2005074 TERYT (TERC)
 • 0031727 SIMC
Herb miasta Kleszczele
Kleszczele herb

Jak Kleszczele wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Kleszczele na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Kleszczele wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Kleszczele plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
1Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
2Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
5Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
7Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
12Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
13Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
17Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
23Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
35Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
48Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
50Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
63Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
95Miasta o największej powierzchni w Polsce
96Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
125Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
132Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
151Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
159Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
160Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
163Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
170Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
198Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
210Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców

Kleszczele - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
17-250Poczta Kleszczele, Pl. Parkowy 34

Kleszczele - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Kleszczelach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Hajnówce (podlega pod: ZUS Oddział w Białymstoku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.30-15.30, Wt: 7.30-15.30, Śr: 7.30-15.30, Cz: 7.30-15.30, Pt: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Armii Krajowej 16
17-200 Hajnówka
Urząd Miejski w Kleszczelach
(85) 681-80-04
(85) 6818004w.14
ul. 1 Maja 4
17-250 Kleszczele

Kleszczele - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Kleszczele jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 1 066, z czego 50,6% stanowią kobiety, a 49,4% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 28,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 46,5 lat i jest większy od średniego wieku mieszkańców województwa podlaskiego oraz znacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Kleszczel zawarli w 2022 roku 7 małżeństw, co odpowiada 6,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  24,4% mieszkańców Kleszczel jest stanu wolnego, 51,2% żyje w małżeństwie, 9,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 12,9% to wdowy/wdowcy.

  Kleszczele ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -25. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -22,89 na 1000 mieszkańców Kleszczel. W 2022 roku urodziło się 4 dzieci, w tym 25,0% dziewczynek i 75,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 415 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,29 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 47,8% zgonów w Kleszczelach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,1% zgonów w Kleszczelach były nowotwory, a 7,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Kleszczel przypada 26.56 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 4 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 15 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Kleszczel -11. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 4 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -4.

  55,8% mieszkańców Kleszczel jest w wieku produkcyjnym, 15,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 29,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Kleszczel
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 066 Liczba mieszkańców
 • 539 Kobiety
 • 527 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Kleszczelach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Kleszczelach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Kleszczelach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Kleszczel
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 46,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • Kleszczele
  46,5 lat
  woj. podlaskie
  42,3 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 49,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 43,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Kleszczele, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Kleszczel
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Kleszczele,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Kleszczele,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Kleszczele,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 24,4% Kawalerowie/Panny
 • Kleszczele
  24,5%
  Podlaskie
  28,6%
  Polska
  29,1%
 • 18,3% Kobiety
  (Panny)
 • 31,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 51,2% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  51,3%
  woj. podlaskie
  54,2%
  Kraj
  54,0%
 • 49,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 12,9% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  13,0%
  Podlaskie
  9,0%
  Kraj
  8,5%
 • 21,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 4,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 9,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  9,3%
  Województwo
  7,5%
  Kraj
  7,6%
 • 9,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 8,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,9% Nieustalone
 • Tutaj
  2,0%
  Podlaskie
  0,7%
  Polska
  0,7%
 • 1,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Kleszczelach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Kleszczelach w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Kleszczele
  6,4
  woj. podlaskie
  4,0
  Cała Polska
  4,1
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Kleszczele
  1,3
  Województwo
  1,4
  Cały kraj
  1,6
 • 7 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Kleszczelach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Kleszczelach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -25 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -13 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -12 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -22,89 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Kleszczele
  -22,9
  woj. podlaskie
  -3,8
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Kleszczelach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Kleszczelach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Kleszczelach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Kleszczelach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 4 Urodzenia żywe
 • 1 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 3 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 25,0%
  75,0%
 • 3,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  3,7
  Województwo
  8,0
  Cały kraj
  8,1
 • 28,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  28,6
  Województwo
  35,9
  Kraj
  35,1
 • 10 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10
 • 27 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 27
 • 87 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 87
 • 74 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 74
 • 17 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 17
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 415 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 355 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 476 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Kleszczele
  3 415 g
  Województwo
  3 431 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 4500g - 4999g
 • 1
 • 29 Waga 4000g - 4499g
 • 29
 • 74 Waga 3500g - 3999g
 • 74
 • 73 Waga 3000g - 3499g
 • 73
 • 24 Waga 2500g - 2999g
 • 24
 • 9 Waga 2000g - 2499g
 • 9
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,11 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Kleszczele
  1,11
  Podlaskie
  1,27
  Polska
  1,26
 • 0,56 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Kleszczele
  0,56
  Podlaskie
  0,63
  Polska
  0,61
 • 0,29 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Kleszczele
  0,29
  Podlaskie
  0,68
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Kleszczelach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 29 Zgony
 • 14 Kobiety
  (Zgony)
 • 15 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,3%
  51,7%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 26,6 Zgony na 1000 ludności
 • Kleszczele
  26,6
  Województwo
  11,8
  Cały kraj
  11,9
 • 340,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  340,5
  Województwo
  147,1
  Cała Polska
  147,0
 • 4,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Kleszczele
  4,7
  woj. podlaskie
  3,9
  Cały kraj
  3,8
 • 4,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Kleszczele
  4,7
  Podlaskie
  3,0
  Cały kraj
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Podlaskie
  1,0
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie hajnowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 47,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Kleszczele
  47,8%
  Województwo
  45,0%
  Polska
  36,0%
 • 19,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Kleszczele
  19,1%
  woj. podlaskie
  21,9%
  Cały kraj
  23,6%
 • 7,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  7,8%
  woj. podlaskie
  7,2%
  Cała Polska
  6,7%
 • 39 Zgony spowodowane COVID-19
 • 14,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  14,6
  Cały kraj
  15,8
 • 78,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  78,6
  Cały kraj
  70,6
 • 352,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  352,6
  Województwo
  257,1
  Kraj
  280,1
 • 232,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Podlaskie
  232,8
  Cały kraj
  253,9
 • 881,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 1 007,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 746,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Kleszczele
  881,4
  woj. podlaskie
  529,3
  Cała Polska
  426,2
 • 85,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 35,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 109,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Kleszczele
  85,2
  woj. podlaskie
  52,4
  Cała Polska
  62,9
 • 38,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  38,9
  Województwo
  31,3
  Cała Polska
  33,8
 • 4,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  4,9
  woj. podlaskie
  8,0
  Cały kraj
  7,0
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,3%
  Podlaskie
  0,7%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 2 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 15 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 9 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Wymeldowania za granicę
 • 3 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -15 Saldo migracji
 • -10 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -5 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -11 Saldo migracji wewnętrznych
 • -7 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -4 Saldo migracji zagranicznych
 • -3 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Kleszczelach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Kleszczelach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 12,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 62,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 58,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 24,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 29,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 19,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Kleszczele, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kleszczele - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Kleszczelach oddano do użytku 1 mieszkanie. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,93 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Kleszczelach to 611 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 568 mieszkań. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Kleszczelach to 5,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Kleszczelach to 111,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,84% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 80,85% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 75,12% mieszkań posiada łazienkę, 61,54% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,16% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu hajnowskiego.

  Powiat hajnowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Kleszczelach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 611 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 568,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  568,40
  woj. podlaskie
  411,70
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 73,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  73,60 m2
  woj. podlaskie
  78,20 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 41,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  41,90 m2
  woj. podlaskie
  32,20 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,18 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,18
  Województwo
  4,04
  Kraj
  3,83
 • 1,76 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Kleszczele
  1,76
  Podlaskie
  2,43
  Cały kraj
  2,42
 • 0,42 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Kleszczele
  0,42
  Podlaskie
  0,60
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Kleszczelach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 1 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 0,93 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,93
  woj. podlaskie
  5,72
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 5 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,00
  Województwo
  4,14
  Kraj
  3,89
 • 4,65 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  4,65
  Podlaskie
  23,68
  Polska
  24,56
 • 111 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 111,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  111,0 m2
  Podlaskie
  98,2 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,10 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,10 m2
  Województwo
  0,56 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Kleszczelach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,84% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  99,84%
  woj. podlaskie
  97,54%
  Cały kraj
  97,75%
 • 80,85% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  80,85%
  Województwo
  92,28%
  Polska
  95,18%
 • 75,12% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  75,12%
  Województwo
  90,71%
  Cały kraj
  93,75%
 • 61,54% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Kleszczele
  61,54%
  Województwo
  83,62%
  Kraj
  85,83%
 • 0,16% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  0,16%
  Województwo
  33,39%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Kleszczele - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Kleszczelach na 1000 mieszkańców pracuje 149osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 0,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 0,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Kleszczelach wynosiło w 2023 roku 8,4% (8,4% wśród kobiet i 8,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Kleszczelach wynosiło 6 773,76 PLN, co odpowiada 101.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Kleszczel 69 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 64 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -5.

  20,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Kleszczel pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 36,6% w przemyśle i budownictwie, a 13,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Kleszczelach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 149 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  149,0
  Podlaskie
  209,0
  Cały kraj
  259,0
 • 9,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 8,9% Kobiety
 • 9,3% Mężczyźni
 • Kleszczele
  8,4%
  woj. podlaskie
  7,0%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Kleszczelach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Kleszczelach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Kleszczelach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Kleszczelach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 821 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  6 774 PLN
  Województwo
  6 013 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Kleszczelach w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Kleszczelach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 69 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 64 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -5 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,93 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Kleszczelach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 20,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 17,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 21,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 36,6% Przemysł i budownictwo
 • 18,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 50,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 28,6% Pozostałe
 • 44,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Kleszczelach w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Kleszczelach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 165 Pracujący ogółem
 • 0 Kobiety
 • 0 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Kleszczelach w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 55,8% W wieku produkcyjnym
 • 48,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 29,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 38,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 19,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Kleszczele, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 79,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  79,3
  woj. podlaskie
  66,2
  Polska
  69,0
 • 52,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  52,0
  woj. podlaskie
  37,0
  Polska
  38,2
 • 190,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  190,5
  Województwo
  126,9
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 52,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 52,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 51,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 48,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 47,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 48,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Kleszczele - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Kleszczelach w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 91 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 59 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 6 nowych podmiotów, a 5 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (11) podmiotów zarejestrowano w roku 2011, a najmniej (5) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (26) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (2) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Kleszczelach najwięcej (5) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (85) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  5,5% (5) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 27,5% (25) podmiotów, a 67,0% (61) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Kleszczelach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (20.3%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 91 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 25 Przemysł i budownictwo
 • 61 Pozostała działalność
 • 6 Podmioty nowo zarejestrowane w Kleszczelach w 2023 roku
 • 5 Podmioty wyrejestrowane w Kleszczelach w 2023 roku
 • 59 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 85 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 85
 • 5 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 5
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 91 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 91
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 4 Spółki handlowe ogółem
 • 4
 • 2  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 4  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 4
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 5 Spółki cywilne ogółem
 • 5
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 59 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 12 Budownictwo
 • 12
 • 12 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 12
 • 8 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 8
 • 7 Przetwórstwo przemysłowe
 • 7
 • 5 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 5
 • 3 Transport i gospodarka magazynowa
 • 3
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3
 • 3 Informacja i komunikacja
 • 3
 • 2 Pozostała działalność
 • 2
 • 2 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 2
 • 1 Edukacja
 • 1
 • 1 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kleszczele - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Kleszczelach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 23 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 21,38 przestępstw. Jest to wartość większa od wartości dla województwa podlaskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Kleszczelach wynosi 86,90% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa podlaskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Kleszczel najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 14,98 (wykrywalność 86%) oraz przeciwko mieniu - 4,73 (wykrywalność 63%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 3,58 (100%), o charakterze gospodarczym - 1,76 (57%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,43 (88%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Kleszczelach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Kleszczel.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Kleszczele, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 23 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 23
 • 16 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 16
 • 2 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 2
 • 4 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 4
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 5 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 5
 • 21,38 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Kleszczele
  21,38
  Podlaskie
  19,92
  Kraj
  22,81
 • 14,98 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Kleszczele
  14,98
  Województwo
  8,92
  Kraj
  12,98
 • 1,76 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,76
  Podlaskie
  7,89
  Cały kraj
  6,99
 • 3,58 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Kleszczele
  3,58
  Województwo
  2,21
  Cały kraj
  1,82
 • 0,43 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,43
  Podlaskie
  0,46
  Cała Polska
  0,35
 • 4,73 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Kleszczele
  4,73
  Województwo
  6,92
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Kleszczele, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  87%
  woj. podlaskie
  81%
  Kraj
  71%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Kleszczele
  87%
  Województwo
  74%
  Cały kraj
  63%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  58%
  Województwo
  82%
  Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  100%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  88%
  Podlaskie
  92%
  Cały kraj
  88%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  63%
  woj. podlaskie
  53%
  Polska
  51%

Kleszczele - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Kleszczel wyniosła w 2022 roku 14,3 mln złotych, co daje 6,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 21.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Kleszczel - 20.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (14.5%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (12.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 898,9 tys złotych, czyli 6,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Kleszczel wyniosła w 2022 roku 17,2 mln złotych, co daje 7,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 28.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (37.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (24.9%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (12%). W budżecie Kleszczel wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,8 tys złotych na mieszkańca (23,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 1,7 złotych na mieszkańca (0,0%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 12,8%.
 • Wydatki budżetu w Kleszczelach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Kleszczel według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Kleszczele, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Kleszczel według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  8,7 mln

  3,3 tys(100%)

  8,5 mln

  3,2 tys(100%)

  8,4 mln

  3,2 tys(100%)

  8,6 mln

  3,4 tys(100%)

  10,1 mln

  4,1 tys(100%)

  11,5 mln

  5,0 tys(100%)

  12,2 mln

  5,4 tys(100%)

  14,3 mln

  6,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,1 mln

  1,6 tys(24.2%)

  2,1 mln

  1,6 tys(24.4%)

  2,1 mln

  1,6 tys(25.3%)

  2,4 mln

  1,9 tys(28.5%)

  2,6 mln

  2,1 tys(25.8%)

  2,5 mln

  2,1 tys(22%)

  2,6 mln

  2,2 tys(21.4%)

  2,9 mln

  2,7 tys(20.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,1 mln

  1,9 tys(14.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,1 mln

  848(12.8%)

  1,0 mln

  784(12.2%)

  1,0 mln

  790(12.3%)

  1,0 mln

  818(12.1%)

  1,1 mln

  877(10.7%)

  1,2 mln

  957(10.1%)

  1,4 mln

  1,1 tys(11.1%)

  1,8 mln

  1,7 tys(12.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,4 mln

  1,1 tys(15.9%)

  2,4 mln

  1,8 tys(28.1%)

  647,4 tys

  499(7.8%)

  680,5 tys

  535(7.9%)

  762,2 tys

  615(7.5%)

  776,1 tys

  638(6.8%)

  855,6 tys

  720(7%)

  1,3 mln

  1,2 tys(9.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,1 mln

  820(12.3%)

  524,5 tys

  396(6.2%)

  420,8 tys

  324(5%)

  417,0 tys

  328(4.9%)

  408,3 tys

  329(4%)

  535,3 tys

  440(4.7%)

  2,1 mln

  1,7 tys(16.8%)

  1,1 mln

  1,1 tys(8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  304,3 tys

  232(3.5%)

  373,5 tys

  282(4.4%)

  486,1 tys

  375(5.8%)

  315,6 tys

  248(3.7%)

  1,3 mln

  1,0 tys(12.7%)

  835,5 tys

  687(7.3%)

  779,5 tys

  656(6.4%)

  1,0 mln

  963(7.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  730,4 tys

  558(8.4%)

  871,5 tys

  657(10.2%)

  554,2 tys

  427(6.6%)

  794,5 tys

  625(9.2%)

  285,0 tys

  230(2.8%)

  1,1 mln

  877(9.3%)

  483,3 tys

  407(4%)

  655,1 tys

  609(4.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  541,4 tys

  413(6.2%)

  504,3 tys

  380(5.9%)

  435,2 tys

  336(5.2%)

  459,4 tys

  361(5.3%)

  579,8 tys

  468(5.7%)

  475,4 tys

  391(4.1%)

  529,2 tys

  445(4.3%)

  527,0 tys

  490(3.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  502,8 tys

  384(5.8%)

  282,1 tys

  213(3.3%)

  263,8 tys

  203(3.2%)

  267,8 tys

  211(3.1%)

  540,7 tys

  436(5.3%)

  1,3 mln

  1,1 tys(11.2%)

  496,6 tys

  418(4.1%)

  508,3 tys

  473(3.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  112,5 tys

  85,9(1.3%)

  71,0 tys

  53,5(0.8%)

  69,9 tys

  53,9(0.8%)

  97,1 tys

  76,4(1.1%)

  62,4 tys

  50,3(0.6%)

  72,4 tys

  59,5(0.6%)

  171,2 tys

  144(1.4%)

  361,4 tys

  336(2.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  4,0 tys

  3,0(0%)

  16,0

  0,0(0%)

  150

  0,1(0%)

  140

  0,1(0%)

  200

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  17,8 tys

  15,0(0.1%)

  29,5 tys

  27,5(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  292,8 tys

  224(3.4%)

  265,7 tys

  200(3.1%)

  290,5 tys

  224(3.5%)

  157,8 tys

  124(1.8%)

  183,2 tys

  148(1.8%)

  200,2 tys

  165(1.7%)

  260,2 tys

  219(2.1%)

  27,2 tys

  25,3(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  18,4 tys

  14,0(0.2%)

  12,7 tys

  9,5(0.1%)

  9,1 tys

  7,0(0.1%)

  5,8 tys

  4,6(0.1%)

  2,7 tys

  2,2(0%)

  1,2 tys

  1,0(0%)

  15,2 tys

  12,8(0.1%)

  26,5 tys

  24,7(0.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  112,9 tys

  86,1(1.3%)

  67,2 tys

  50,7(0.8%)

  29,4 tys

  22,6(0.4%)

  43,6 tys

  34,3(0.5%)

  45,7 tys

  36,9(0.5%)

  38,3 tys

  31,5(0.3%)

  46,2 tys

  38,9(0.4%)

  21,1 tys

  19,6(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  40,5 tys

  30,9(0.5%)

  3,6 tys

  2,7(0%)

  3,3 tys

  2,5(0%)

  49,7 tys

  39,1(0.6%)

  39,3 tys

  31,7(0.4%)

  34,9 tys

  28,7(0.3%)

  543

  0,5(0%)

  532

  0,5(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  61,5 tys

  47,0(0.7%)

  25,4 tys

  19,2(0.3%)

  42,4 tys

  32,7(0.5%)

  25,8 tys

  20,3(0.3%)

  103,3 tys

  83,3(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  2,8 tys

  2,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  -2 000,0

  -1,7(-0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  114,1 tys

  87,1(1.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  184,9 tys

  141(2.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  339

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Kleszczelach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Kleszczel według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Kleszczele, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Kleszczel według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  8,7 mln

  3,3 tys(100%)

  8,7 mln

  3,3 tys(100%)

  8,5 mln

  3,3 tys(100%)

  9,2 mln

  3,6 tys(100%)

  10,5 mln

  4,2 tys(100%)

  11,6 mln

  5,1 tys(100%)

  13,9 mln

  6,2 tys(100%)

  17,2 mln

  7,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  2,7 mln

  2,0 tys(30.9%)

  2,6 mln

  2,0 tys(30.5%)

  2,4 mln

  1,9 tys(28.5%)

  2,7 mln

  2,1 tys(29.5%)

  2,8 mln

  2,3 tys(27.2%)

  2,7 mln

  2,3 tys(23.6%)

  4,3 mln

  3,6 tys(31%)

  6,4 mln

  5,9 tys(37.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  3,1 mln

  2,3 tys(35.5%)

  2,9 mln

  2,2 tys(33.5%)

  3,0 mln

  2,3 tys(35.1%)

  3,2 mln

  2,5 tys(34.6%)

  3,6 mln

  2,9 tys(34.6%)

  4,2 mln

  3,5 tys(36.5%)

  5,1 mln

  4,3 tys(37%)

  4,3 mln

  4,0 tys(24.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,1 mln

  1,9 tys(12%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,1 mln

  876(13.2%)

  2,1 mln

  1,6 tys(24.5%)

  318,5 tys

  246(3.7%)

  305,6 tys

  240(3.3%)

  330,8 tys

  267(3.2%)

  344,3 tys

  283(3%)

  325,2 tys

  274(2.3%)

  685,8 tys

  638(4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  190,9 tys

  146(2.2%)

  187,9 tys

  142(2.2%)

  220,7 tys

  170(2.6%)

  206,5 tys

  162(2.3%)

  906,9 tys

  731(8.7%)

  452,4 tys

  372(3.9%)

  426,0 tys

  359(3.1%)

  672,1 tys

  625(3.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  340,2 tys

  260(3.9%)

  250,3 tys

  189(2.9%)

  228,2 tys

  176(2.7%)

  223,5 tys

  176(2.4%)

  242,4 tys

  195(2.3%)

  332,0 tys

  273(2.9%)

  374,2 tys

  315(2.7%)

  430,5 tys

  400(2.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  389,9 tys

  298(4.5%)

  196,6 tys

  148(2.3%)

  184,2 tys

  142(2.2%)

  185,5 tys

  146(2%)

  149,5 tys

  121(1.4%)

  261,7 tys

  215(2.3%)

  496,4 tys

  418(3.6%)

  326,5 tys

  304(1.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  20,4 tys

  15,5(0.2%)

  25,6 tys

  19,3(0.3%)

  44,5 tys

  34,3(0.5%)

  30,4 tys

  23,9(0.3%)

  35,2 tys

  28,4(0.3%)

  46,9 tys

  38,6(0.4%)

  51,0 tys

  42,9(0.4%)

  170,3 tys

  158(1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  21,0 tys

  16,0(0.2%)

  2,0 tys

  1,5(0%)

  8,1 tys

  6,2(0.1%)

  31,1 tys

  24,5(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,6

  0,0(0%)

  52,0 tys

  43,8(0.4%)

  164,2 tys

  153(1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  68,9 tys

  52,6(0.8%)

  64,7 tys

  48,8(0.7%)

  87,2 tys

  67,2(1%)

  77,2 tys

  60,7(0.8%)

  90,0 tys

  72,6(0.9%)

  208,2 tys

  171(1.8%)

  160,0 tys

  135(1.1%)

  106,1 tys

  98,7(0.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  304,5 tys

  232(3.5%)

  212,1 tys

  160(2.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  358,9 tys

  282(3.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  398,7 tys

  328(3.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  62,0 tys

  57,7(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  33,0 tys

  25,2(0.4%)

  29,2 tys

  22,0(0.3%)

  25,1 tys

  19,4(0.3%)

  19,8 tys

  15,6(0.2%)

  26,5 tys

  21,3(0.3%)

  27,4 tys

  22,5(0.2%)

  29,4 tys

  24,7(0.2%)

  24,4 tys

  22,7(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  2,3 tys

  1,7(0%)

  2,0 tys

  1,5(0%)

  2,7 tys

  2,1(0%)

  2,7 tys

  2,1(0%)

  1,7 tys

  1,4(0%)

  4,6 tys

  3,8(0%)

  3,3 tys

  2,8(0%)

  9,2 tys

  8,6(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  40,5 tys

  30,9(0.5%)

  3,6 tys

  2,7(0%)

  3,3 tys

  2,5(0%)

  49,7 tys

  39,1(0.5%)

  39,3 tys

  31,7(0.4%)

  34,9 tys

  28,7(0.3%)

  543

  0,5(0%)

  532

  0,5(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  2,8 tys

  2,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  384

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,3 tys

  4,4(0%)

  160

  0,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  21,8 tys

  16,7(0.3%)

  4,2 tys

  3,1(0%)

  5,1 tys

  3,9(0.1%)

  2,0 tys

  1,6(0%)

  50,8 tys

  41,0(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  70,0 tys

  53,4(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  49,7 tys

  40,9(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  184,9 tys

  141(2.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  82,4 tys

  62,9(1%)

  14,6 tys

  11,0(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Kleszczele - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 238 mieszkańców Kleszczel jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 104 kobiet oraz 133 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,6% wykształcenie policealne, 11,9% średnie ogólnokształcące, a 22,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 18,1% mieszkańców Kleszczel, gimnazjalnym 2,4%, natomiast 17,5% podstawowym ukończonym. 4,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podlaskiego mieszkańcy Kleszczel mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Kleszczelach największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,2%) oraz średnie zawodowe (19,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie średnie zawodowe (26,3%) oraz zasadnicze zawodowe (24,4%).

  W roku 2022 w Kleszczelach mieściło się 1 przedszkole, w którym do 3 oddziałów uczęszczało 56 dzieci (21 dziewczynek oraz 35 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Kleszczelach mieściło się 1 przedszkole, w którym do 2 oddziałów uczęszczało 44 dzieci (19 dziewczynek oraz 25 chłopców). Dostępnych było 50 miejsc.

  19,4% mieszkańców Kleszczel w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,6% wśród dziewczynek i 19,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 188 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,37 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 8 oddziałach uczyło się 112 uczniów (54 kobiety oraz 58 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Kleszczelach placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 6 oddziałach uczyło się 125 uczniów (54 kobiety oraz 71 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 24,8% ludności (26,8% wśród dziewczynek i 23,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14,0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 140,00.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,2% mieszkańców (14,4% wśród dziewczyn i 17,6% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,0% mieszkańców Kleszczel w wieku potencjalnej nauki (25,8% kobiet i 28,0% mężczyzn).

 • 19,6% Wykształcenie wyższe
 • Kleszczele
  19,6%
  Podlaskie
  24,5%
  Cała Polska
  25,2%
 • 22,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 16,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 38,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  38,3%
  Województwo
  36,5%
  Kraj
  35,2%
 • 39,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 37,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,6% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,6%
  Województwo
  3,6%
  Polska
  3,3%
 • 5,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  11,9%
  Podlaskie
  11,8%
  Cały kraj
  11,9%
 • 14,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  22,8%
  Podlaskie
  21,1%
  Kraj
  20,0%
 • 19,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 26,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 18,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  18,1%
  Województwo
  17,1%
  Kraj
  21,2%
 • 12,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  2,4%
  Województwo
  3,0%
  Cały kraj
  3,0%
 • 1,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 17,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  17,5%
  woj. podlaskie
  15,3%
  Cała Polska
  12,3%
 • 19,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 4,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  4,2%
  Województwo
  3,6%
  Kraj
  3,1%
 • 5,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Kleszczelach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1188 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 188,0
  woj. podlaskie
  915,0
  Cały kraj
  927,0
 • 0,37 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,37
  Podlaskie
  0,98
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 3 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 100 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Kleszczele) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 56 Dzieci
 • 21 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 35 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 37,5%
  62,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 13 3 lata
 • 13
 • 12 4 lata
 • 12
 • 13 5 lata
 • 13
 • 14 6 lat
 • 14
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 7 3 lata
 • 7
 • 5 4 lata
 • 5
 • 6 5 lata
 • 6
 • 2 6 lat
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 6 3 lata
 • 6
 • 7 4 lata
 • 7
 • 7 5 lata
 • 7
 • 12 6 lat
 • 12
 •  
 • 4,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 4,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Kleszczelach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kleszczelach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole w Kleszczelach
  Publiczne
  85 681-82-03
  ul. Plac Parkowy 4
  17-250 Kleszczele
  2436
 • Szkoły podstawowe w Kleszczelach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Kleszczele) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 8 Oddziały
 • 112 Uczniowie
 • 54 Kobiety
  (uczniowie)
 • 58 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,2%
  51,8%
 • 17 Uczniowie w 1 klasie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 9 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 16 Absolwenci
 • 9 Kobiety
  (absolwenci)
 • 7 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 14,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  14,0
  Podlaskie
  16,1
  Cała Polska
  17,0
 •  
 • 12,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 8,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 140,00 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Kleszczele
  140,00
  woj. podlaskie
  92,82
  Cały kraj
  95,96
 • 140,00 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  140,00
  Podlaskie
  91,85
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Kleszczele) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Kleszczele) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Kleszczelach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kleszczelach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Kleszczelach
  Publiczna
  85 681-81-16
  85 681-80-30
  ul. Plac Parkowy 4
  17-250 Kleszczele
  689-
 • Edukacyjne grupy wieku w Kleszczelach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 19,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 24,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 23,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Kleszczele, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Kleszczele, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Kleszczele, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kleszczele - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Kleszczelach

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Kleszczelach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Kleszczelach
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Kleszczelach: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Kleszczelach 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 100 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 81 (uczestnicy: 2 013)
  • wystawy: 3 (uczestnicy: 127)
  • koncerty: 1 (uczestnicy: 126)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 19 (uczestnicy: 531)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 48)
  • konkursy: 1 (uczestnicy: 28)
  • pokazy teatralne: 4 (uczestnicy: 134)
  • interdyscyplinarne: 5 (uczestnicy: 61)
  • warsztaty: 46 (uczestnicy: 958)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Kleszczelach działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 11 936 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 11 826 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 3
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Kleszczelach działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 47 członków. Zarejestrowano 47 ćwiczących (mężczyźni: 27, kobiety: 20, chłopcy do lat 18: 5, dziewczęta do lat 18: 20). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1), instruktora sportowego (1) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Kleszczelach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Kleszczelach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Kleszczel znajduje się 9 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Kleszczelach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Dzwonnica z 1776 r. (ul. 1 Maja 2)dnia 1959-09-16, wykaz dokumentów: 163 z 1959-09-16
  • Cmentarz prawosławny (data nieznana)dnia 1979-08-06, wykaz dokumentów: 455 z 1979-08-06
  • Cmentarz żydowski (data nieznana)dnia 1979-08-06, wykaz dokumentów: 455 z 1979-08-06
  • Miasto z XVI w.dnia 1979-08-06, wykaz dokumentów: 455 z 1979-08-06
  • Dworzec z 1900 r.dnia 1987-12-21, wykaz dokumentów: 672 z 1987-12-21
  • Cerkiew z 1870 r.dnia 1988-03-11, wykaz dokumentów: 695 z 1988-03-11
  • Kościół z 1907 - 1910 (ul. Kościelna 5)dnia 1988-03-11, wykaz dokumentów: 696 z 1988-03-11
  • Dzwonnica z 1923 r.dnia 2009-07-15, wykaz dokumentów: A-237 z 2009-07-15
  • Brama z 1. ćw. XX w. (ul. Kościelna 5)dnia 2009-07-15, wykaz dokumentów: A-237 z 2009-07-15
 • Formy ochrony przyrody w Kleszczelach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Kleszczel znajdują się 4 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Kleszczelach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Jelonka - rezerwat przyrodyData ustanowienia: 1990-01-15, Opis granicy: W postaci punktów załamania granic w układzie PL-1992, Powierzchnia: 227.0 ha
  • Dolina Górnego Nurca - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2008-11-21, Powierzchnia: 3995.02 ha
  • Ostoja w Dolinie Górnego Nurca - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 5524.05 ha
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: 6 klonów zwyczajnych 3 jesiony wyniosłe 4 kasztanowce zwyczajne, Data ustanowienia: 1996-12-17, Opis granicy: Kleszczele Rośnie przy ul. St. Kolejowa na terenie stacji PKP

Kleszczele - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 3 wypadków drogowych w Kleszczelach odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 4 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 279,1 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Kleszczelach znajdowało się 1 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu hajnowskiego.

  Powiat hajnowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Kleszczelach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 3 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 4 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 3 Lekko ranni
 • 1 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Kleszczelach w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 279,07 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  279,1
  woj. podlaskie
  733,0
  Kraj
  1 100,9
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Kleszczele
  0,0
  woj. podlaskie
  129,1
  Kraj
  104,4
 • 372,09 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  372,1
  Podlaskie
  870,2
  Cała Polska
  1 327,3
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Kleszczele
  0,0
  woj. podlaskie
  17,6
  Polska
  9,5
 • 133,33 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  133,3
  woj. podlaskie
  118,7
  Cały kraj
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Kleszczelach w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 63,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  63,0 km
  Województwo
  409,4 km
  Polska
  633,6 km
 • 4,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Kleszczele
  4,2 km
  woj. podlaskie
  7,2 km
  Cała Polska
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Kleszczele przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 66droga krajowa nr 66(Zambrów - Wola Zambrowska - Stary Laskowiec - Wdziękoń Pierwszy - Tybory-Misztale - Wysokie Mazowieckie - Mystki-Rzym - Plewki - Szepietowo - Dąbrówka Kościelna - Wojny-Pogorzel - Patoki - Brańsk - Kalnica - Kadłubówka - Łubin Kościelny - Grabowiec - Bielsk Podlaski - Lewki - Malinniki - Suchowolce - Kleszczele - Czeremcha - granica (Białoruś))
  • DW 685droga wojewódzka nr 685(Zabłudów - Olszanka - Żywkowo - Trześcianka - Ancuty - Narew - Makówka - Chrabostówka - Nowosady - Dubiny - Hajnówka - Pasieczniki Duże - Istok - Dubicze Cerkiewne - Grabowiec - Jelonka - Kleszczele)
  • DW 693droga wojewódzka nr 693(Siemiatycze - Baciki Bliższe - Kajanka - Żerczyce - Milejczyce - Nowosiółki - Dasze - Kleszczele)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Kleszczele przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 32Linia kolejowa nr 32: Czeremcha - Białystok [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Czeremcha -Kleszczele - Suchowolce - Gregorowce - Podbiele - Lewki - Bielsk Podlaski - Rajsk - Strabla - Zimnochy - Hołówki Duże - Lewickie - Białystok Stadion - Białystok)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Kleszczelach istnieje 25 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Akacjowa

  ul. Aleksandra Puszkina

  ul. Białowieska

  ul. Boćkowska

  ul. Ciasna

  ul. Dobrowodzka

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Januckie Kolonia

  ul. Klebanka Kolonia

  ul. Kolejowa

  ul. Kościelna

  ul. Krótka

  ul. Leśna

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Nowa

  pl. Parkowy

  ul. Seredobórki Kolonia

  ul. Sosnowa

  ul. Stacja Kolejowa

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Wiśniowa

  ul. Wschodnia

  ul. Źródlana