Kleszczele w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie)

Kleszczele - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Kleszczele to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa podlaskiego, powiatu hajnowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Kleszczele.
 • 1 297 Liczba mieszkańców
 • 46,7 km² Powierzchnia
 • 27,8 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • XV wiek Data założenia
 • 1523 - 1950 , ponownie 1993 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) +48 Numer kierunkowy
 • BHA Tablice rejestracyjne
 • Aleksander Sielicki Burmistrz miasta
Kleszczele na mapie
Identyfikatory
 • 23.325252.5726 Współrzędne GPS
 • 2005074 TERYT (TERC)
 • 0031727 SIMC
Herb miasta Kleszczele
Kleszczele herb

Kleszczele - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
17-250Poczta Kleszczele, Pl. Parkowy 34

Kleszczele - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Kleszczelach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Hajnówce (podlega pod: ZUS Oddział w Białymstoku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.30-15.30, Wt: 7.30-15.30, Śr: 7.30-15.30, Cz: 7.30-15.30, Pt: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Armii Krajowej 16
17-200 Hajnówka
Urząd Miejski w Kleszczelach
(85) 681-80-04
(85) 6818004w.14
ul. 1 Maja 4
17-250 Kleszczele

Kleszczele - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Kleszczele jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 1 297, z czego 51,0% stanowią kobiety, a 49,0% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 13,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 45,4 lat i jest większy od średniego wieku mieszkańców województwa podlaskiego oraz większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2017 roku 10 małżeństw, co odpowiada 7,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla kraju.
  25,9% mieszkańców Kleszczel jest stanu wolnego, 52,4% żyje w małżeństwie, 6,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 13,9% to wdowy/wdowcy.

  Kleszczele ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -14. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -10,65 na 1000 mieszkańców Kleszczel. W 2017 roku urodziło się 15 dzieci, w tym 26,7% dziewczynek i 73,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 444 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,45 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 47,4% zgonów w Kleszczelach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,9% zgonów w Kleszczelach były nowotwory, a 5,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Kleszczel przypada 14.53 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2017 roku zarejestrowano 9 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 29 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Kleszczel -20. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  60,4% mieszkańców Kleszczel jest w wieku produkcyjnym, 13,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 26,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Kleszczel
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 297 Liczba mieszkańców
 • 661 Kobiety
 • 636 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Kleszczelach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Kleszczelach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Kleszczelach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Kleszczel
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 45,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  45,4 lat
  Województwo
  41,6 lat
  Polska
  41,4 lat
 • 47,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Kleszczele, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Kleszczel
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Kleszczele, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Kleszczele, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Kleszczele, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 25,9% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  26,0%
  woj. podlaskie
  29,5%
  Cała Polska
  28,8%
 • 18,7% Kobiety
  (Panny)
 • 33,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,4% Żonaci/Zamężne
 • Kleszczele
  52,4%
  Podlaskie
  54,9%
  Cała Polska
  55,8%
 • 50,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 13,9% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  13,9%
  Podlaskie
  9,8%
  Polska
  9,6%
 • 22,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 4,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Kleszczele
  6,1%
  Województwo
  4,6%
  Kraj
  5,0%
 • 6,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,4% Nieustalone
 • Kleszczele
  1,5%
  woj. podlaskie
  1,2%
  Polska
  0,8%
 • 1,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Kleszczelach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Kleszczelach w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 7,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Kleszczele
  7,6
  woj. podlaskie
  5,0
  Cały kraj
  5,0
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Miasto
  1,6
  Województwo
  1,5
  Polska
  1,7
 • 10 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Kleszczelach w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Kleszczelach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -14 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -15 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 1 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -10,65 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Kleszczele
  -10,7
  Podlaskie
  -0,4
  Cała Polska
  -0,0
 • Wykres - Przyrost naturalny w Kleszczelach w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Kleszczelach w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Kleszczelach w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Kleszczelach w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15 Urodzenia żywe
 • 4 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 11 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 26,7%
  73,3%
 • 11,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,4
  Podlaskie
  10,2
  Cały kraj
  10,5
 • 38,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  38,5
  Podlaskie
  43,1
  Cała Polska
  44,2
 • 12.15 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 12.15
 • 39.87 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 39.87
 • 90.02 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 90.02
 • 74.89 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 74.89
 • 29 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29
 • 8.72 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8.72
 • 3 444 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 379 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 501 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 444 g
  Województwo
  3 447 g
  Cała Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 36 Waga 4000g - 4499g
 • 36
 • 116 Waga 3500g - 3999g
 • 116
 • 130 Waga 3000g - 3499g
 • 130
 • 34 Waga 2500g - 2999g
 • 34
 • 8 Waga 2000g - 2499g
 • 8
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 1,26 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,26
  Województwo
  1,40
  Cały kraj
  1,45
 • 0,58 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Kleszczele
  0,58
  Podlaskie
  0,69
  Cały kraj
  0,71
 • 0,45 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,45
  Podlaskie
  0,96
  Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w Kleszczelach w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 19 Zgony
 • 12 Kobiety
  (Zgony)
 • 7 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 63,2%
  36,8%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 14,5 Zgony na 1000 ludności
 • Kleszczele
  14,5
  Podlaskie
  10,3
  Kraj
  10,1
 • 221,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Kleszczele
  221,7
  Podlaskie
  107,9
  Kraj
  101,5
 • 9,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  9,0
  Podlaskie
  3,3
  Cała Polska
  4,0
 • 5,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  5,1
  Województwo
  3,0
  Cały kraj
  3,2
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,5
  Kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie hajnowskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 49,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  49,9%
  Województwo
  43,7%
  Polska
  45,7%
 • 22,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Kleszczele
  22,8%
  Województwo
  25,1%
  Polska
  26,7%
 • 6,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  6,7%
  Podlaskie
  6,6%
  Cały kraj
  6,1%
 • 11,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Podlaskie
  11,3
  Kraj
  5,9
 • 71,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podlaskie
  71,1
  Cały kraj
  74,3
 • 357,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  357,7
  woj. podlaskie
  259,5
  Cała Polska
  274,3
 • 255,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  255,5
  Cały kraj
  261,6
 • 782,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 858,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 702,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  782,6
  Województwo
  451,4
  Cała Polska
  469,0
 • 69,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 29,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 106,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  69,1
  Podlaskie
  51,1
  Polska
  87,7
 • 39,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  39,0
  Podlaskie
  27,5
  Kraj
  31,8
 • 4,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  4,3
  Podlaskie
  6,9
  Kraj
  8,0
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,3%
  Województwo
  0,7%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 9 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 4 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 29 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 12 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 17 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -20 Saldo migracji
 • -9 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -11 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -20 Saldo migracji wewnętrznych
 • -8 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -12 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Kleszczelach w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Kleszczelach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 11,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 11,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 60,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 22,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 28,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Kleszczele, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kleszczele - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Kleszczelach oddano do użytku 1 mieszkanie. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,77 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Kleszczelach to 609 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 459 mieszkań. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Kleszczelach to 5,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w Kleszczelach to 112,00 m2 i jest większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 93,92% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 77,34% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 71,43% mieszkań posiada łazienkę, 56,32% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w Kleszczelach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 609 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 459,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  459,30
  Województwo
  375,20
  Kraj
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 72,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  72,10 m2
  Województwo
  76,40 m2
  Polska
  73,80 m2
 • 33,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  33,10 m2
  woj. podlaskie
  28,70 m2
  Kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,18 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Kleszczele
  4,18
  Województwo
  4,02
  Cała Polska
  3,82
 • 2,18 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,18
  woj. podlaskie
  2,67
  Cała Polska
  2,69
 • 0,52 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,52
  woj. podlaskie
  0,66
  Cała Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Kleszczelach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 1 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 0,77 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  0,77
  Podlaskie
  4,24
  Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 1 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 5 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  5,00
  Podlaskie
  4,26
  Polska
  3,91
 • 3,86 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  3,86
  woj. podlaskie
  18,06
  Kraj
  18,14
 • 112 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 112,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  112,0 m2
  Województwo
  102,8 m2
  Cały kraj
  92,7 m2
 • 0,09 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  0,09 m2
  woj. podlaskie
  0,44 m2
  Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Kleszczelach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 93,92% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Kleszczele
  93,92%
  woj. podlaskie
  93,11%
  Polska
  96,79%
 • 77,34% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Kleszczele
  77,34%
  Województwo
  88,61%
  Cały kraj
  93,66%
 • 71,43% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  71,43%
  woj. podlaskie
  86,57%
  Kraj
  91,31%
 • 56,32% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  56,32%
  Województwo
  78,57%
  Cały kraj
  82,12%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Podlaskie
  31,24%
  Cała Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Kleszczele - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Kleszczelach na 1000 mieszkańców pracuje 0 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Kleszczelach wynosiło w 2017 roku 9,9% (9,7% wśród kobiet i 10,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Kleszczelach wynosiło 4 149,69 PLN, co odpowiada 91.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Kleszczel 69 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 64 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -5.

  34,4% aktywnych zawodowo mieszkańców Kleszczel pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 28,2% w przemyśle i budownictwie, a 12,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Kleszczelach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 0 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  192,0
  Polska
  247,0
 • 9,9% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 9,7% Kobiety
 • 10,1% Mężczyźni
 • Tutaj
  9,9%
  woj. podlaskie
  8,5%
  Cała Polska
  6,6%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Kleszczelach w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Kleszczelach w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Kleszczelach w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Kleszczelach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 4 150 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 150 PLN
  Województwo
  4 006 PLN
  Cała Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Kleszczelach w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Kleszczelach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 69 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 64 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -5 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,93 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Kleszczelach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 34,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 33,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 35,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 28,2% Przemysł i budownictwo
 • 14,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 40,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 10,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 23,9% Pozostałe
 • 36,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 13,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Kleszczelach w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 13,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 12,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,4% W wieku produkcyjnym
 • 52,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 26,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 35,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Kleszczele, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 65,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Kleszczele
  65,4
  Województwo
  60,8
  Polska
  63,4
 • 43,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  43,2
  Podlaskie
  32,8
  Kraj
  34,0
 • 194,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  194,8
  woj. podlaskie
  117,4
  Cała Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 56,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 60,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 52,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 43,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 39,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 47,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Kleszczele - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Kleszczelach w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 90 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 56 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 8 nowych podmiotów, a 11 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (11) podmiotów zarejestrowano w roku 2011, a najmniej (5) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (26) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (3) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2012 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Kleszczelach najwięcej (6) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (85) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  7,8% (7) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,3% (21) podmiotów, a 68,9% (62) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Kleszczelach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.2%) oraz Budownictwo (16.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 90 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 7 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 21 Przemysł i budownictwo
 • 62 Pozostała działalność
 • 8 Podmioty nowo zarejestrowane w Kleszczelach w 2017 roku
 • 11 Podmioty wyrejestrowane w Kleszczelach w 2017 roku
 • 56 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 85 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 85
 • 4 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 4
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 90 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 90
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 6 Spółki handlowe ogółem
 • 6
 • 2  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 6  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 6
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 5 Spółki cywilne ogółem
 • 5
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 56 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 13 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 13
 • 9 Budownictwo
 • 9
 • 7 Przetwórstwo przemysłowe
 • 7
 • 5 Transport i gospodarka magazynowa
 • 5
 • 5 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 5
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5
 • 4 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 4
 • 3 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 3
 • 1 Pozostała działalność
 • 1
 • 1 Edukacja
 • 1
 • 1 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 1
 • 1 Informacja i komunikacja
 • 1
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kleszczele - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Kleszczelach stwierdzono szacunkowo 24 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 18,20 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa podlaskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Kleszczelach wynosi 79,10% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa podlaskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Kleszczel najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,77 (wykrywalność 60%) oraz o charakterze gospodarczym - 6,58 (wykrywalność 96%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 5,51 (43%), drogowe - 2,25 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,68 (83%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Kleszczelach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Kleszczel.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Kleszczele, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 24 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 24
 • 11 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 11
 • 9 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 9
 • 3 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 3
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 7 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 7
 • 18,20 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  18,20
  Podlaskie
  13,89
  Cały kraj
  19,62
 • 8,77 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  8,77
  Podlaskie
  8,20
  Cały kraj
  12,07
 • 6,58 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,58
  Podlaskie
  3,06
  Polska
  4,94
 • 2,25 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Kleszczele
  2,25
  woj. podlaskie
  2,00
  Polska
  1,78
 • 0,68 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,68
  woj. podlaskie
  0,58
  Cała Polska
  0,49
 • 5,51 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Kleszczele
  5,51
  Województwo
  6,61
  Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Kleszczele, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  79%
  Województwo
  74%
  Kraj
  72%
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Kleszczele
  60%
  woj. podlaskie
  61%
  Polska
  60%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  96%
  woj. podlaskie
  87%
  Cały kraj
  88%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  100%
  woj. podlaskie
  99%
  Polska
  99%
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  84%
  Województwo
  84%
  Cała Polska
  84%
 • 44% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  44%
  Podlaskie
  54%
  Cała Polska
  52%

Kleszczele - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu Kleszczel wyniosła w 2016 roku 8,5 mln złotych, co daje 3,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 1.6% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu Kleszczel - 28.1% została przeznaczona na Dział 852 - Pomoc społeczna. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (24.4%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (12.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 777,7 tys złotych, czyli 9,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Kleszczel wyniosła w 2016 roku 8,7 mln złotych, co daje 3,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 0.4% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (33.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (30.5%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (24.5%). W budżecie Kleszczel wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 370 złotych na mieszkańca (11,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 0,2 złotych na mieszkańca (0,0%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 17,6%.
 • Wydatki budżetu w Kleszczelach według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Kleszczel według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Kleszczele, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Kleszczel według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  6,9 mln

  2,5 tys(100%)

  7,5 mln

  2,7 tys(100%)

  10,7 mln

  3,8 tys(100%)

  8,9 mln

  3,2 tys(100%)

  7,0 mln

  2,6 tys(100%)

  8,9 mln

  3,3 tys(100%)

  8,7 mln

  3,3 tys(100%)

  8,5 mln

  3,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,0 mln

  715(14.7%)

  1,1 mln

  798(14.7%)

  1,3 mln

  969(12.4%)

  1,5 mln

  1,1 tys(16.9%)

  1,5 mln

  1,1 tys(20.8%)

  1,5 mln

  1,1 tys(16.4%)

  1,4 mln

  1,1 tys(15.9%)

  2,4 mln

  1,8 tys(28.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,6 mln

  1,2 tys(24%)

  1,9 mln

  1,4 tys(25.1%)

  2,0 mln

  1,4 tys(18.5%)

  2,0 mln

  1,4 tys(22.2%)

  2,1 mln

  1,5 tys(29.7%)

  2,2 mln

  1,7 tys(24.9%)

  2,1 mln

  1,6 tys(24.2%)

  2,1 mln

  1,6 tys(24.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  841,2 tys

  597(12.3%)

  918,9 tys

  662(12.2%)

  1,0 mln

  736(9.4%)

  1,0 mln

  744(11.4%)

  1,1 mln

  784(15.1%)

  1,2 mln

  877(13%)

  1,1 mln

  848(12.8%)

  1,0 mln

  784(12.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,5 mln

  1,1 tys(21.6%)

  590,3 tys

  425(7.9%)

  1,0 mln

  744(9.5%)

  80,3 tys

  58,7(0.9%)

  212,4 tys

  158(3%)

  111,8 tys

  84,6(1.3%)

  730,4 tys

  558(8.4%)

  871,5 tys

  657(10.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  425,2 tys

  302(6.2%)

  409,5 tys

  295(5.4%)

  896,8 tys

  651(8.4%)

  784,1 tys

  573(8.8%)

  587,5 tys

  437(8.4%)

  657,9 tys

  498(7.4%)

  1,1 mln

  820(12.3%)

  524,5 tys

  396(6.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  392,0 tys

  278(5.7%)

  833,7 tys

  601(11.1%)

  440,5 tys

  320(4.1%)

  510,7 tys

  373(5.7%)

  439,6 tys

  327(6.3%)

  636,6 tys

  482(7.2%)

  541,4 tys

  413(6.2%)

  504,3 tys

  380(5.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  279,6 tys

  198(4.1%)

  392,0 tys

  282(5.2%)

  334,6 tys

  243(3.1%)

  336,1 tys

  246(3.8%)

  304,8 tys

  227(4.4%)

  1,1 mln

  855(12.7%)

  304,3 tys

  232(3.5%)

  373,5 tys

  282(4.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  351,0 tys

  249(5.1%)

  597,8 tys

  431(8%)

  1,6 mln

  1,2 tys(15.4%)

  2,1 mln

  1,6 tys(24%)

  335,7 tys

  250(4.8%)

  201,0 tys

  152(2.3%)

  502,8 tys

  384(5.8%)

  282,1 tys

  213(3.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  220,6 tys

  157(3.2%)

  268,6 tys

  194(3.6%)

  306,1 tys

  222(2.9%)

  331,2 tys

  242(3.7%)

  339,6 tys

  252(4.9%)

  314,2 tys

  238(3.5%)

  292,8 tys

  224(3.4%)

  265,7 tys

  200(3.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  60,8 tys

  43,2(0.9%)

  198,0 tys

  143(2.6%)

  122,3 tys

  88,8(1.1%)

  120,0 tys

  87,8(1.3%)

  80,3 tys

  59,7(1.2%)

  847,1 tys

  641(9.5%)

  112,5 tys

  85,9(1.3%)

  71,0 tys

  53,5(0.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  55,5 tys

  39,4(0.8%)

  28,0 tys

  20,2(0.4%)

  19,9 tys

  14,5(0.2%)

  23,8 tys

  17,4(0.3%)

  26,6 tys

  19,8(0.4%)

  26,5 tys

  20,1(0.3%)

  112,9 tys

  86,1(1.3%)

  67,2 tys

  50,7(0.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  77,7 tys

  55,1(1.1%)

  244,7 tys

  176(3.3%)

  1,6 mln

  1,1 tys(14.7%)

  74,7 tys

  54,6(0.8%)

  42,6 tys

  31,7(0.6%)

  29,8 tys

  22,6(0.3%)

  61,5 tys

  47,0(0.7%)

  25,4 tys

  19,2(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  3,2 tys

  2,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  33,4 tys

  24,8(0.5%)

  25,4 tys

  19,2(0.3%)

  18,4 tys

  14,0(0.2%)

  12,7 tys

  9,5(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  8,7 tys

  6,2(0.1%)

  26,6 tys

  19,2(0.4%)

  10,2 tys

  7,4(0.1%)

  2,6 tys

  1,9(0%)

  522

  0,4(0%)

  32,7 tys

  24,7(0.4%)

  40,5 tys

  30,9(0.5%)

  3,6 tys

  2,7(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  32,9

  0,0(0%)

  23,9

  0,0(0%)

  164

  0,1(0%)

  33,8

  0,0(0%)

  20,9

  0,0(0%)

  46,9

  0,0(0%)

  4,0 tys

  3,0(0%)

  16,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  12,5 tys

  8,9(0.2%)

  14,0 tys

  10,1(0.2%)

  15,7 tys

  11,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,8 tys

  2,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  973

  0,7(0%)

  224

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  52,2 tys

  39,5(0.6%)

  114,1 tys

  87,1(1.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  184,9 tys

  141(2.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Kleszczelach według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Kleszczel według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Kleszczele, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Kleszczel według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  7,0 mln

  2,5 tys(100%)

  6,8 mln

  2,4 tys(100%)

  9,4 mln

  3,3 tys(100%)

  8,4 mln

  3,0 tys(100%)

  8,6 mln

  3,1 tys(100%)

  9,1 mln

  3,4 tys(100%)

  8,7 mln

  3,3 tys(100%)

  8,7 mln

  3,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  3,3 mln

  2,3 tys(47%)

  3,2 mln

  2,3 tys(47.9%)

  3,2 mln

  2,3 tys(34.5%)

  3,3 mln

  2,4 tys(39.7%)

  2,9 mln

  2,2 tys(34.3%)

  3,1 mln

  2,3 tys(33.8%)

  3,1 mln

  2,3 tys(35.5%)

  2,9 mln

  2,2 tys(33.5%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  1,6 mln

  1,1 tys(22.5%)

  1,7 mln

  1,2 tys(24.7%)

  2,3 mln

  1,6 tys(24.1%)

  2,3 mln

  1,7 tys(27.3%)

  2,6 mln

  1,9 tys(30.1%)

  2,8 mln

  2,1 tys(30.8%)

  2,7 mln

  2,0 tys(30.9%)

  2,6 mln

  2,0 tys(30.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  855,5 tys

  607(12.2%)

  925,7 tys

  667(13.7%)

  1,1 mln

  819(12%)

  1,2 mln

  901(14.6%)

  1,2 mln

  862(13.6%)

  1,2 mln

  916(13.2%)

  1,1 mln

  876(13.2%)

  2,1 mln

  1,6 tys(24.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  157,4 tys

  112(2.2%)

  130,0 tys

  93,7(1.9%)

  118,5 tys

  86,1(1.3%)

  1,0 mln

  765(12.4%)

  1,5 mln

  1,1 tys(18%)

  167,1 tys

  126(1.8%)

  340,2 tys

  260(3.9%)

  250,3 tys

  189(2.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  584,6 tys

  415(8.3%)

  204,6 tys

  147(3%)

  337,2 tys

  245(3.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,9 tys

  6,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  304,5 tys

  232(3.5%)

  212,1 tys

  160(2.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  390,5 tys

  277(5.6%)

  333,6 tys

  240(4.9%)

  770,4 tys

  559(8.2%)

  287,8 tys

  210(3.4%)

  88,6 tys

  65,9(1%)

  398,6 tys

  302(4.4%)

  389,9 tys

  298(4.5%)

  196,6 tys

  148(2.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  26,6 tys

  18,9(0.4%)

  62,1 tys

  44,7(0.9%)

  23,0 tys

  16,7(0.2%)

  31,1 tys

  22,7(0.4%)

  129,2 tys

  96,0(1.5%)

  538,4 tys

  408(5.9%)

  190,9 tys

  146(2.2%)

  187,9 tys

  142(2.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  6,1 tys

  4,3(0.1%)

  998

  0,7(0%)

  1,6 tys

  1,2(0%)

  25,5 tys

  18,7(0.3%)

  20,6 tys

  15,3(0.2%)

  52,9 tys

  40,1(0.6%)

  68,9 tys

  52,6(0.8%)

  64,7 tys

  48,8(0.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  28,4 tys

  20,2(0.4%)

  30,4 tys

  21,9(0.4%)

  36,9 tys

  26,8(0.4%)

  39,8 tys

  29,1(0.5%)

  32,2 tys

  23,9(0.4%)

  39,1 tys

  29,6(0.4%)

  33,0 tys

  25,2(0.4%)

  29,2 tys

  22,0(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  65,1 tys

  46,2(0.9%)

  78,0 tys

  56,2(1.2%)

  87,9 tys

  63,9(0.9%)

  68,7 tys

  50,2(0.8%)

  67,2 tys

  49,9(0.8%)

  68,6 tys

  51,9(0.8%)

  20,4 tys

  15,5(0.2%)

  25,6 tys

  19,3(0.3%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  44,4 tys

  33,6(0.5%)

  82,4 tys

  62,9(1%)

  14,6 tys

  11,0(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  12,4 tys

  8,8(0.2%)

  14,8 tys

  10,7(0.2%)

  1,1 mln

  812(11.9%)

  5,9 tys

  4,3(0.1%)

  314

  0,2(0%)

  1,3 tys

  1,0(0%)

  21,8 tys

  16,7(0.3%)

  4,2 tys

  3,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  8,7 tys

  6,2(0.1%)

  26,6 tys

  19,2(0.4%)

  10,2 tys

  7,4(0.1%)

  2,6 tys

  1,9(0%)

  522

  0,4(0%)

  32,7 tys

  24,7(0.4%)

  40,5 tys

  30,9(0.5%)

  3,6 tys

  2,7(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  200

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,8 tys

  2,1(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  50,0 tys

  36,0(0.7%)

  10,0 tys

  7,3(0.1%)

  10,9 tys

  8,0(0.1%)

  2,0 tys

  1,5(0%)

  681,2 tys

  516(7.5%)

  21,0 tys

  16,0(0.2%)

  2,0 tys

  1,5(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  2,1 tys

  1,5(0%)

  1,3 tys

  0,9(0%)

  1,4 tys

  1,0(0%)

  2,8 tys

  2,0(0%)

  3,7 tys

  2,8(0%)

  2,6 tys

  1,9(0%)

  2,3 tys

  1,7(0%)

  2,0 tys

  1,5(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,5 tys

  3,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  240,5 tys

  175(2.6%)

  20,7 tys

  15,1(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  70,0 tys

  53,4(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  184,9 tys

  141(2.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Kleszczele - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 263 mieszkańców Kleszczel jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 135 kobiet oraz 128 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 14,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,2% wykształcenie policealne, 11,6% średnie ogólnokształcące, a 18,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 17,2% mieszkańców Kleszczel, gimnazjalnym 4,8%, natomiast 25,0% podstawowym ukończonym. 5,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podlaskiego mieszkańcy Kleszczel mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Kleszczelach największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (26,2%) oraz wyższe (15,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie podstawowe ukończone (23,6%) oraz zasadnicze zawodowe (23,4%).

  15,2% mieszkańców Kleszczel w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,6% wśród dziewczynek i 14,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 321 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,56 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 17,5% ludności (20,7% wśród dziewczynek i 14,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 162,26.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 13,7% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (11,1% wśród dziewczyn i 16,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 14 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 138,71.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,6% mieszkańców (13,3% wśród dziewczyn i 24,2% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 35,0% mieszkańców Kleszczel w wieku potencjalnej nauki (39,3% kobiet i 30,5% mężczyzn).

 • 14,1% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  14,1%
  Województwo
  17,5%
  Kraj
  17,9%
 • 15,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • Kleszczele
  33,1%
  Województwo
  32,9%
  Cały kraj
  33,3%
 • 34,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,2% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  3,2%
  Podlaskie
  3,1%
  Polska
  2,7%
 • 4,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Kleszczele
  11,6%
  woj. podlaskie
  12,0%
  Kraj
  12,4%
 • 14,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  18,3%
  woj. podlaskie
  17,8%
  Cała Polska
  18,1%
 • 15,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 17,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  17,2%
  Podlaskie
  17,5%
  Cała Polska
  22,9%
 • 11,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 23,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Kleszczele
  4,8%
  Województwo
  5,9%
  Cały kraj
  5,2%
 • 4,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 25,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Kleszczele
  25,0%
  woj. podlaskie
  23,3%
  Kraj
  19,3%
 • 26,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 23,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 5,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  5,8%
  Podlaskie
  3,0%
  Kraj
  1,4%
 • 8,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Kleszczelach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1321 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 321,0
  Województwo
  789,0
  Cała Polska
  811,0
 • 0,56 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Miasto
  0,56
  woj. podlaskie
  1,10
  Cała Polska
  1,01
 •  
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Kleszczelach

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kleszczelach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole w Kleszczelach
  Publiczne
  85 681-82-03
  ul. Plac Parkowy 4
  17-250 Kleszczele
  2436
 • Szkoły podstawowe w Kleszczelach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 162,26 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  162,26
  woj. podlaskie
  94,06
  Cała Polska
  96,62
 • 160,38 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  160,38
  Województwo
  90,89
  Cały kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Kleszczele) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Kleszczele) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 14 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Kleszczele
  14,0
  woj. podlaskie
  17,0
  Cała Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 14 Szkoły podstawowe ogółem
 • 14
 • 14 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 14
 • 14 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 14
 •  
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Kleszczelach

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kleszczelach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Kleszczelach
  Publiczna
  85 681-81-16
  85 681-80-30
  ul. Plac Parkowy 4
  17-250 Kleszczele
  689-
 • Szkoły gimnazjalne w Kleszczelach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 138,71 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Kleszczele
  138,71
  woj. podlaskie
  95,74
  Kraj
  100,01
 • 135,48 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Miasto
  135,48
  Województwo
  89,67
  Cały kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Kleszczele) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Kleszczele) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 14 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Kleszczele
  14,0
  Województwo
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 14 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 14
 • 14 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 14
 • 14 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 14
 •  
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Kleszczelach

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kleszczelach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum w Kleszczelach
  Publiczne
  85 681-81-16
  85 681-80-30
  ul. Plac Parkowy 4
  17-250 Kleszczele
  358-
 • Edukacyjne grupy wieku w Kleszczelach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • 15,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 20,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 35,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 39,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Kleszczele, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Kleszczele, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Kleszczele, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kleszczele - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Kleszczelach

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Kleszczelach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Kleszczelach
  (Źródło: GUS, 2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w Kleszczelach: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 1 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 1).  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 36 (uczestnicy: 1 979)
  • seanse filmowe: 6 (uczestnicy: 95)
  • wystawy: 5 (uczestnicy: 200)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 125)
  • koncerty: 2 (uczestnicy: 760)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 7 (uczestnicy: 210)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 3 (uczestnicy: 120)
  • konkursy: 3 (uczestnicy: 82)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 245)
  • interdyscyplinarne: 1 (uczestnicy: 67)
  • warsztaty: 6 (uczestnicy: 75)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 19)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 10)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 9)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 13)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 9)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 4)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2016 w Kleszczelach działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 12 069 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 11 826 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 3
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Kleszczelach działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 47 członków. Zarejestrowano 47 ćwiczących (mężczyźni: 27, kobiety: 20, chłopcy do lat 18: 5, dziewczęta do lat 18: 20). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1), instruktora sportowego (1) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Kleszczelach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Kleszczelach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Kleszczel znajduje się 9 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Kleszczelach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Dzwonnica z 1776 r. (ul. 1 Maja 2)dnia 1959-09-16, wykaz dokumentów: 163 z 1959-09-16
  • Cmentarz prawosławny (data nieznana)dnia 1979-08-06, wykaz dokumentów: 455 z 1979-08-06
  • Cmentarz żydowski (data nieznana)dnia 1979-08-06, wykaz dokumentów: 455 z 1979-08-06
  • Miasto z XVI w.dnia 1979-08-06, wykaz dokumentów: 455 z 1979-08-06
  • Dworzec z 1900 r.dnia 1987-12-21, wykaz dokumentów: 672 z 1987-12-21
  • Cerkiew z 1870 r.dnia 1988-03-11, wykaz dokumentów: 695 z 1988-03-11
  • Kościół z 1907 - 1910 (ul. Kościelna 5)dnia 1988-03-11, wykaz dokumentów: 696 z 1988-03-11
  • Dzwonnica z 1923 r.dnia 2009-07-15, wykaz dokumentów: A-237 z 2009-07-15
  • Brama z 1. ćw. XX w. (ul. Kościelna 5)dnia 2009-07-15, wykaz dokumentów: A-237 z 2009-07-15
 • Formy ochrony przyrody w Kleszczelach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Kleszczel znajdują się 4 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Kleszczelach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Jelonka - rezerwat przyrodyData ustanowienia: 1990-01-15, Opis granicy: W postaci punktów załamania granic w układzie PL-1992, Powierzchnia: 227.0 ha
  • Dolina Górnego Nurca - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2008-11-21, Powierzchnia: 3995.02 ha
  • Ostoja w Dolinie Górnego Nurca - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 5524.05 ha
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: 6 klonów zwyczajnych 3 jesiony wyniosłe 4 kasztanowce zwyczajne, Data ustanowienia: 1996-12-17, Opis granicy: Kleszczele Rośnie przy ul. St. Kolejowa na terenie stacji PKP

Kleszczele - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017) • W 2017 roku w Kleszczelach znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 taksówek oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu hajnowskiego.

  Powiat hajnowski - dane o wypadkach i pojazdach
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 0 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Kleszczelach w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 0,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  0,0 km
  woj. podlaskie
  256,3 km
  Kraj
  388,2 km
 • 0,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  0,0 km
  Podlaskie
  4,4 km
  Kraj
  3,2 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Kleszczele przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 66droga krajowa nr 66(Zambrów - Wola Zambrowska - Stary Laskowiec - Wdziękoń Pierwszy - Tybory-Misztale - Wysokie Mazowieckie - Mystki-Rzym - Plewki - Szepietowo - Dąbrówka Kościelna - Wojny-Pogorzel - Patoki - Brańsk - Kalnica - Kadłubówka - Łubin Kościelny - Grabowiec - Bielsk Podlaski - Lewki - Malinniki - Suchowolce - Kleszczele - Czeremcha - granica (Białoruś))
  • DW 685droga wojewódzka nr 685(Zabłudów - Olszanka - Żywkowo - Trześcianka - Ancuty - Narew - Makówka - Chrabostówka - Nowosady - Dubiny - Hajnówka - Pasieczniki Duże - Istok - Dubicze Cerkiewne - Grabowiec - Jelonka - Kleszczele)
  • DW 693droga wojewódzka nr 693(Siemiatycze - Baciki Bliższe - Kajanka - Żerczyce - Milejczyce - Nowosiółki - Dasze - Kleszczele)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Kleszczele przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 32Linia kolejowa nr 32: Czeremcha - Białystok [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Czeremcha -Kleszczele - Suchowolce - Gregorowce - Podbiele - Lewki - Bielsk Podlaski - Rajsk - Strabla - Zimnochy - Hołówki Duże - Lewickie - Białystok Stadion - Białystok)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Kleszczelach istnieje 25 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Akacjowa

  ul. Aleksandra Puszkina

  ul. Białowieska

  ul. Boćkowska

  ul. Ciasna

  ul. Dobrowodzka

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Januckie Kolonia

  ul. Klebanka Kolonia

  ul. Kolejowa

  ul. Kościelna

  ul. Krótka

  ul. Leśna

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Nowa

  pl. Parkowy

  ul. Seredobórki Kolonia

  ul. Sosnowa

  ul. Stacja Kolejowa

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Wiśniowa

  ul. Wschodnia

  ul. Źródlana