Goniądz w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Goniądz - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Goniądz to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa podlaskiego, powiatu monieckiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Goniądz.
 • 1 721 Liczba mieszkańców
 • 4,3 km² Powierzchnia
 • 402,1 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1547 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 85 Numer kierunkowy
 • BMN Tablice rejestracyjne
 • Grzegorz Andrzej Dudkiewicz Burmistrz miasta
Goniądz na mapie
Identyfikatory
 • 22.735153.4898 Współrzędne GPS
 • 2008014 TERYT (TERC)
 • 0957360 SIMC
Herb miasta Goniądz
Goniądz herb
Flaga miasta Goniądz
Goniądz flaga

Jak Goniądz wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Goniądz na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Goniądz wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Goniądz plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
8Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
9Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
42Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
94Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
101Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
140Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
144Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
155Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
155Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
155Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
157Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
167Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
169Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
215Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
235Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
241Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
274Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
350Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
378Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi
396Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
409Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
446Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi

Goniądz - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
19-110Poczta Goniądz, Pl. 11 Listopada 1

Goniądz - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Goniądzu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Białymstoku
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.30-15.30, Wt: 7.30-15.30, Śr: 7.30-15.30, Cz: 7.30-15.30, Pt: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Młynowa 29
15-404 Białystok
Urząd Miejski w Goniądzu
(85) 738-00-43
(85) 738-03-07
Plac 11 Listopada 38
19-110 Goniądz

Goniądz - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Goniądz jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 1 721, z czego 53,1% stanowią kobiety, a 46,9% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 10,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,8 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podlaskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Goniądza zawarli w 2022 roku 6 małżeństw, co odpowiada 3,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,2% mieszkańców Goniądza jest stanu wolnego, 53,8% żyje w małżeństwie, 5,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,3% to wdowy/wdowcy.

  Goniądz ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -10. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,79 na 1000 mieszkańców Goniądza. W 2022 roku urodziło się 16 dzieci, w tym 50,0% dziewczynek i 50,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 497 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,48 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 46,4% zgonów w Goniądzu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,2% zgonów w Goniądzu były nowotwory, a 7,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Goniądza przypada 15.06 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 15 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 32 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Goniądza -17. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  56,6% mieszkańców Goniądza jest w wieku produkcyjnym, 19,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Goniądza
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 721 Liczba mieszkańców
 • 914 Kobiety
 • 807 Mężczyźni
 • 53,1%
  46,9%
 • 113 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 113 kobiet)
 • 88 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 88 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Goniądzu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Goniądzu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Goniądzu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Goniądza
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  42,8 lat
  woj. podlaskie
  42,3 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 44,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Goniądz, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Goniądza
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Goniądz,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Goniądz,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Goniądz,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,2% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  28,6%
  Województwo
  28,6%
  Cały kraj
  29,1%
 • 21,6% Kobiety
  (Panny)
 • 35,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,8% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  53,8%
  woj. podlaskie
  54,2%
  Polska
  54,0%
 • 53,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,3% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  10,0%
  Województwo
  9,0%
  Cały kraj
  8,5%
 • 17,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Goniądz
  5,5%
  woj. podlaskie
  7,5%
  Kraj
  7,6%
 • 5,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,0% Nieustalone
 • Tutaj
  2,1%
  Podlaskie
  0,7%
  Cały kraj
  0,7%
 • 1,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Goniądzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Goniądzu w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  3,5
  woj. podlaskie
  4,0
  Cała Polska
  4,1
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,3
  Województwo
  1,4
  Cały kraj
  1,6
 • 6 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Goniądzu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Goniądzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -10 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -2 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -8 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,79 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -5,8
  Podlaskie
  -3,8
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Goniądzu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Goniądzu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Goniądzu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Goniądzu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16 Urodzenia żywe
 • 8 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 8 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,0%
  50,0%
 • 9,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  9,3
  Województwo
  8,0
  Kraj
  8,1
 • 29,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  29,2
  woj. podlaskie
  35,9
  Kraj
  35,1
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 33 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 33
 • 79 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 79
 • 61 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 61
 • 23 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 23
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 497 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 441 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 550 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 497 g
  Podlaskie
  3 431 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 30 Waga 4000g - 4499g
 • 30
 • 84 Waga 3500g - 3999g
 • 84
 • 91 Waga 3000g - 3499g
 • 91
 • 23 Waga 2500g - 2999g
 • 23
 • 4 Waga 2000g - 2499g
 • 4
 • 1 Waga 1500g - 1999g
 • 1
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,05 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,05
  Województwo
  1,27
  Cała Polska
  1,26
 • 0,51 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,51
  Podlaskie
  0,63
  Polska
  0,61
 • 0,48 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,48
  Podlaskie
  0,68
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Goniądzu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 26 Zgony
 • 10 Kobiety
  (Zgony)
 • 16 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 38,5%
  61,5%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 15,1 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  15,1
  Podlaskie
  11,8
  Cały kraj
  11,9
 • 206,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  206,3
  Podlaskie
  147,1
  Cały kraj
  147,0
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Goniądz
  0,0
  Województwo
  3,9
  Cały kraj
  3,8
 • 3,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,1
  Województwo
  3,0
  Cały kraj
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podlaskie
  1,0
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie monieckim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 46,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  46,4%
  Podlaskie
  45,0%
  Cały kraj
  36,0%
 • 20,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Goniądz
  20,2%
  woj. podlaskie
  21,9%
  Kraj
  23,6%
 • 7,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  7,7%
  Podlaskie
  7,2%
  Cały kraj
  6,7%
 • 25 Zgony spowodowane COVID-19
 • 14,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Podlaskie
  14,6
  Cała Polska
  15,8
 • 78,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  78,6
  Cała Polska
  70,6
 • 261,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  261,3
  Województwo
  257,1
  Kraj
  280,1
 • 232,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Podlaskie
  232,8
  Cały kraj
  253,9
 • 601,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 697,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 504,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  601,8
  woj. podlaskie
  529,3
  Cały kraj
  426,2
 • 52,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 13,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 99,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  52,2
  woj. podlaskie
  52,4
  Cała Polska
  62,9
 • 15,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  15,7
  woj. podlaskie
  31,3
  Polska
  33,8
 • 10,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  10,5
  Województwo
  8,0
  Cała Polska
  7,0
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,8%
  Województwo
  0,7%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 5 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 32 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 23 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -17 Saldo migracji
 • -18 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -17 Saldo migracji wewnętrznych
 • -18 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Goniądzu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Goniądzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Goniądz, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Goniądz - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Goniądzu oddano do użytku 1 mieszkanie. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,57 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Goniądzu to 705 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 405 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podlaskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Goniądzu to 4,00 i jest porównywalna do przeciętnej liczby izb dla województwa podlaskiego oraz porównywalna do przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Goniądzu to 157,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,88% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 93,48% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 90,21% mieszkań posiada łazienkę, 79,43% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,57% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu monieckiego.

  Powiat moniecki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Goniądzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 705 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 405,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  405,20
  woj. podlaskie
  411,70
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 82,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  82,20 m2
  Województwo
  78,20 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 33,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  33,30 m2
  woj. podlaskie
  32,20 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,25 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,25
  woj. podlaskie
  4,04
  Cała Polska
  3,83
 • 2,47 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,47
  Podlaskie
  2,43
  Polska
  2,42
 • 0,58 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Goniądz
  0,58
  woj. podlaskie
  0,60
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Goniądzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 1 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 0,57 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Goniądz
  0,57
  woj. podlaskie
  6,64
  Kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 4 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 4,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  4,00
  Województwo
  3,93
  Polska
  3,90
 • 2,26 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Goniądz
  2,26
  woj. podlaskie
  26,06
  Polska
  24,07
 • 157 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 157,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  157,0 m2
  Województwo
  91,5 m2
  Kraj
  92,9 m2
 • 0,09 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Goniądz
  0,09 m2
  Województwo
  0,61 m2
  Cały kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Goniądzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 96,88% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  96,88%
  woj. podlaskie
  97,54%
  Kraj
  97,75%
 • 93,48% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  93,48%
  Województwo
  92,28%
  Cała Polska
  95,18%
 • 90,21% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  90,21%
  Podlaskie
  90,71%
  Polska
  93,75%
 • 79,43% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  79,43%
  Podlaskie
  83,62%
  Cały kraj
  85,83%
 • 0,57% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  0,57%
  Podlaskie
  33,39%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Goniądz - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Goniądzu na 1000 mieszkańców pracuje 0osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Goniądzu wynosiło w 2023 roku 7,3% (7,3% wśród kobiet i 7,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Goniądzu wynosiło 5 531,47 PLN, co odpowiada 82.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Goniądza 62 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 42 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -20.

  53,7% aktywnych zawodowo mieszkańców Goniądza pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 12,6% w przemyśle i budownictwie, a 7,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Goniądzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 0 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  0,0
  woj. podlaskie
  209,0
  Polska
  259,0
 • 9,9% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 8,5% Kobiety
 • 11,0% Mężczyźni
 • Miasto
  7,3%
  woj. podlaskie
  7,0%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Goniądzu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Goniądzu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Goniądzu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Goniądzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 979 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Goniądz
  5 531 PLN
  woj. podlaskie
  6 013 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Goniądzu w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Goniądzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 62 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 42 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -20 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,68 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Goniądzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 53,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 42,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 63,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 12,6% Przemysł i budownictwo
 • 7,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 16,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 7,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 8,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 6,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 25,1% Pozostałe
 • 39,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Goniądzu w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 19,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 20,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 56,6% W wieku produkcyjnym
 • 49,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Goniądz, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 76,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  76,7
  Województwo
  66,2
  Kraj
  69,0
 • 42,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Goniądz
  42,2
  Podlaskie
  37,0
  Polska
  38,2
 • 121,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  121,9
  woj. podlaskie
  126,9
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 58,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 60,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 39,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Goniądz - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Goniądzu w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 168 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 105 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 16 nowych podmiotów, a 6 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (18) podmiotów zarejestrowano w roku 2020, a najmniej (6) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (18) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (5) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2016 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Goniądzu najwięcej (12) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (162) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,8% (3) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 28,6% (48) podmiotów, a 69,6% (117) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Goniądzu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (29.5%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 168 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 48 Przemysł i budownictwo
 • 117 Pozostała działalność
 • 16 Podmioty nowo zarejestrowane w Goniądzu w 2023 roku
 • 6 Podmioty wyrejestrowane w Goniądzu w 2023 roku
 • 105 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 162 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 162
 • 4 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 4
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 168 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 168
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 13 Spółki handlowe ogółem
 • 13
 • 12  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 12
 • 6 Spółki cywilne ogółem
 • 6
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 105 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 31 Budownictwo
 • 31
 • 28 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 28
 • 9 Przetwórstwo przemysłowe
 • 9
 • 7 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 7
 • 5 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 5
 • 5 Pozostała działalność
 • 5
 • 5 Transport i gospodarka magazynowa
 • 5
 • 4 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 4
 • 4 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 4
 • 3 Informacja i komunikacja
 • 3
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2
 • 1 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 1
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Goniądz - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Goniądzu stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 24 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,67 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Goniądzu wynosi 85,00% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa podlaskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Goniądza najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze gospodarczym - 6,18 (wykrywalność 90%) oraz o charakterze kryminalnym - 4,94 (wykrywalność 71%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 4,46 (61%), drogowe - 1,85 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,34 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Goniądzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Goniądza.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Goniądz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 24 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 24
 • 9 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 9
 • 11 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 11
 • 3 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 3
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 8 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 8
 • 13,67 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Goniądz
  13,67
  Województwo
  19,92
  Kraj
  22,81
 • 4,94 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Goniądz
  4,94
  Województwo
  8,92
  Polska
  12,98
 • 6,18 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,18
  woj. podlaskie
  7,89
  Kraj
  6,99
 • 1,85 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,85
  woj. podlaskie
  2,21
  Cały kraj
  1,82
 • 0,34 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,34
  Województwo
  0,46
  Kraj
  0,35
 • 4,46 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Goniądz
  4,46
  woj. podlaskie
  6,92
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Goniądz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  85%
  Województwo
  81%
  Polska
  71%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  71%
  Podlaskie
  74%
  Kraj
  63%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Goniądz
  90%
  Województwo
  82%
  Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  woj. podlaskie
  99%
  Polska
  99%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Goniądz
  92%
  Podlaskie
  92%
  Polska
  88%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  61%
  Województwo
  53%
  Cała Polska
  51%

Goniądz - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Goniądza wyniosła w 2022 roku 38,2 mln złotych, co daje 8,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 30.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Goniądza - 19.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (16.7%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (10%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 5,7 mln złotych, czyli 14,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Goniądza wyniosła w 2022 roku 39,7 mln złotych, co daje 8,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 28.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (23.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (21.6%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12%). W budżecie Goniądza wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,0 tys złotych na mieszkańca (11,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 3,1 złotych na mieszkańca (0,0%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 9,2%.
 • Wydatki budżetu w Goniądzu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Goniądza według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Goniądz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Goniądza według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  16,5 mln

  3,3 tys(100%)

  18,8 mln

  3,7 tys(100%)

  21,7 mln

  4,3 tys(100%)

  27,4 mln

  5,6 tys(100%)

  24,2 mln

  4,9 tys(100%)

  25,7 mln

  5,4 tys(100%)

  29,6 mln

  6,3 tys(100%)

  38,2 mln

  8,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  5,5 mln

  2,9 tys(33.3%)

  4,8 mln

  2,6 tys(25.6%)

  5,9 mln

  3,2 tys(27.1%)

  7,8 mln

  4,3 tys(28.5%)

  6,3 mln

  3,4 tys(25.9%)

  6,5 mln

  3,6 tys(25.2%)

  6,9 mln

  3,9 tys(23.5%)

  7,5 mln

  4,3 tys(19.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,0 mln

  1,1 tys(12.1%)

  2,6 mln

  1,4 tys(13.6%)

  2,5 mln

  1,4 tys(11.6%)

  5,1 mln

  2,8 tys(18.7%)

  3,6 mln

  1,9 tys(14.7%)

  3,5 mln

  1,9 tys(13.8%)

  7,6 mln

  4,3 tys(25.6%)

  6,4 mln

  3,7 tys(16.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,8 mln

  2,2 tys(10%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,9 mln

  1,5 tys(17.3%)

  2,0 mln

  1,1 tys(10.6%)

  2,2 mln

  1,2 tys(10%)

  2,4 mln

  1,3 tys(8.8%)

  2,3 mln

  1,3 tys(9.6%)

  2,5 mln

  1,4 tys(9.8%)

  2,7 mln

  1,5 tys(9.2%)

  3,2 mln

  1,9 tys(8.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  27,4 tys

  14,7(0.2%)

  37,8 tys

  20,7(0.2%)

  33,4 tys

  18,3(0.2%)

  17,4 tys

  9,6(0.1%)

  99,5 tys

  53,9(0.4%)

  21,2 tys

  11,7(0.1%)

  37,0 tys

  21,0(0.1%)

  3,1 mln

  1,8 tys(8.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,2 mln

  1,7 tys(19.2%)

  6,2 mln

  3,4 tys(33.1%)

  1,5 mln

  838(7.1%)

  1,5 mln

  810(5.4%)

  1,6 mln

  844(6.4%)

  1,7 mln

  939(6.6%)

  1,6 mln

  931(5.6%)

  2,8 mln

  1,6 tys(7.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  226,4 tys

  121(1.4%)

  363,7 tys

  199(1.9%)

  1,0 mln

  554(4.7%)

  1,5 mln

  830(5.5%)

  1,1 mln

  585(4.5%)

  1,3 mln

  708(5%)

  737,4 tys

  417(2.5%)

  2,1 mln

  1,2 tys(5.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  616,3 tys

  330(3.7%)

  795,6 tys

  436(4.2%)

  696,9 tys

  381(3.2%)

  693,6 tys

  383(2.5%)

  997,1 tys

  540(4.1%)

  1,0 mln

  575(4.1%)

  1,1 mln

  615(3.7%)

  1,3 mln

  736(3.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  452,0 tys

  242(2.7%)

  523,5 tys

  287(2.8%)

  563,7 tys

  309(2.6%)

  616,7 tys

  340(2.3%)

  606,3 tys

  328(2.5%)

  720,4 tys

  396(2.8%)

  747,6 tys

  423(2.5%)

  1,2 mln

  693(3.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  195,2 tys

  104(1.2%)

  168,8 tys

  92,5(0.9%)

  132,3 tys

  72,4(0.6%)

  373,8 tys

  206(1.4%)

  181,6 tys

  98,3(0.8%)

  155,6 tys

  85,5(0.6%)

  199,9 tys

  113(0.7%)

  927,5 tys

  533(2.4%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  364,0 tys

  195(2.2%)

  326,1 tys

  179(1.7%)

  412,8 tys

  226(1.9%)

  488,4 tys

  269(1.8%)

  482,9 tys

  261(2%)

  406,5 tys

  223(1.6%)

  344,0 tys

  195(1.2%)

  566,8 tys

  326(1.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  232,4 tys

  124(1.4%)

  197,2 tys

  108(1%)

  173,4 tys

  94,9(0.8%)

  166,5 tys

  91,9(0.6%)

  174,6 tys

  94,5(0.7%)

  99,5 tys

  54,7(0.4%)

  93,3 tys

  52,8(0.3%)

  555,9 tys

  319(1.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  259,1 tys

  139(1.6%)

  262,9 tys

  144(1.4%)

  338,0 tys

  185(1.6%)

  334,5 tys

  185(1.2%)

  324,9 tys

  176(1.3%)

  552,0 tys

  303(2.1%)

  387,2 tys

  219(1.3%)

  406,9 tys

  234(1.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  60,0 tys

  32,1(0.4%)

  65,0 tys

  35,6(0.3%)

  65,0 tys

  35,6(0.3%)

  269,5 tys

  149(1%)

  125,9 tys

  68,1(0.5%)

  87,2 tys

  47,9(0.3%)

  105,0 tys

  59,4(0.4%)

  92,0 tys

  52,9(0.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  73,2 tys

  39,2(0.4%)

  71,5 tys

  39,2(0.4%)

  69,9 tys

  38,2(0.3%)

  62,6 tys

  34,5(0.2%)

  65,2 tys

  35,3(0.3%)

  75,4 tys

  41,4(0.3%)

  115,6 tys

  65,4(0.4%)

  84,7 tys

  48,7(0.2%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  84,8 tys

  45,4(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,4 tys

  3,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  73,8 tys

  42,4(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  363,4 tys

  194(2.2%)

  329,9 tys

  181(1.8%)

  373,4 tys

  204(1.7%)

  403,2 tys

  222(1.5%)

  366,7 tys

  198(1.5%)

  329,0 tys

  181(1.3%)

  318,7 tys

  180(1.1%)

  59,8 tys

  34,3(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  49,6 tys

  26,5(0.3%)

  17,7 tys

  9,7(0.1%)

  1,1 tys

  0,6(0%)

  81,7 tys

  45,1(0.3%)

  50,1 tys

  27,1(0.2%)

  47,8 tys

  26,3(0.2%)

  1,0 tys

  0,6(0%)

  7,3 tys

  4,2(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  61,4 tys

  33,7(0.3%)

  45,5 tys

  24,9(0.2%)

  17,3 tys

  9,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,2 tys

  3,5(0%)

  5,7 tys

  3,3(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Goniądzu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Goniądza według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Goniądz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Goniądza według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  17,6 mln

  3,5 tys(100%)

  19,9 mln

  3,9 tys(100%)

  22,4 mln

  4,5 tys(100%)

  25,7 mln

  5,2 tys(100%)

  24,5 mln

  5,0 tys(100%)

  27,2 mln

  5,7 tys(100%)

  31,3 mln

  6,6 tys(100%)

  39,7 mln

  8,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  6,6 mln

  3,5 tys(37.2%)

  6,7 mln

  3,7 tys(33.8%)

  7,1 mln

  3,9 tys(31.9%)

  8,1 mln

  4,5 tys(31.6%)

  8,7 mln

  4,7 tys(35.3%)

  9,9 mln

  5,4 tys(36.3%)

  12,9 mln

  7,3 tys(41.1%)

  9,3 mln

  5,3 tys(23.3%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,1 mln

  2,7 tys(28.7%)

  4,5 mln

  2,5 tys(22.7%)

  4,3 mln

  2,3 tys(19.1%)

  4,9 mln

  2,7 tys(19%)

  4,9 mln

  2,7 tys(20.1%)

  5,1 mln

  2,8 tys(18.7%)

  5,6 mln

  3,1 tys(17.8%)

  8,6 mln

  4,9 tys(21.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,6 mln

  863(9.1%)

  1,4 mln

  757(6.9%)

  1,3 mln

  731(6%)

  3,3 mln

  1,8 tys(12.9%)

  1,8 mln

  954(7.2%)

  2,7 mln

  1,5 tys(9.7%)

  3,2 mln

  1,8 tys(10.1%)

  4,8 mln

  2,7 tys(12%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,2 mln

  2,4 tys(10.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  179,6 tys

  96,1(1%)

  138,0 tys

  75,7(0.7%)

  709,0 tys

  388(3.2%)

  191,5 tys

  106(0.7%)

  180,7 tys

  97,8(0.7%)

  126,8 tys

  69,7(0.5%)

  362,5 tys

  205(1.2%)

  3,4 mln

  2,0 tys(8.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,7 mln

  1,4 tys(15.1%)

  5,7 mln

  3,1 tys(28.9%)

  974,9 tys

  534(4.4%)

  866,4 tys

  478(3.4%)

  833,8 tys

  451(3.4%)

  840,4 tys

  462(3.1%)

  725,5 tys

  411(2.3%)

  1,7 mln

  985(4.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  550,1 tys

  294(3.1%)

  608,3 tys

  334(3.1%)

  616,1 tys

  337(2.8%)

  610,2 tys

  337(2.4%)

  886,7 tys

  480(3.6%)

  942,4 tys

  518(3.5%)

  961,5 tys

  544(3.1%)

  1,1 mln

  623(2.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  403,6 tys

  216(2.3%)

  463,8 tys

  254(2.3%)

  1,3 mln

  738(6%)

  1,8 mln

  1,0 tys(7.1%)

  595,1 tys

  322(2.4%)

  721,8 tys

  397(2.7%)

  780,5 tys

  442(2.5%)

  1,0 mln

  603(2.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  36,3 tys

  20,5(0.1%)

  505,1 tys

  290(1.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  62,2 tys

  33,3(0.4%)

  26,3 tys

  14,4(0.1%)

  8,7 tys

  4,7(0%)

  8,6 tys

  4,7(0%)

  8,1 tys

  4,4(0%)

  18,2 tys

  10,0(0.1%)

  7,8 tys

  4,4(0%)

  337,7 tys

  194(0.9%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  76,6 tys

  41,0(0.4%)

  10,5 tys

  5,7(0.1%)

  7,6 tys

  4,2(0%)

  5,7 tys

  3,2(0%)

  152,2 tys

  82,3(0.6%)

  14,4 tys

  7,9(0.1%)

  27,8 tys

  15,7(0.1%)

  319,1 tys

  183(0.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  176,4 tys

  94,4(1%)

  49,0 tys

  26,9(0.2%)

  102,6 tys

  56,1(0.5%)

  59,5 tys

  32,8(0.2%)

  66,4 tys

  35,9(0.3%)

  76,9 tys

  42,3(0.3%)

  153,5 tys

  86,9(0.5%)

  214,3 tys

  123(0.5%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  54,7 tys

  29,3(0.3%)

  19,0 tys

  10,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  153,8 tys

  88,4(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  149,0 tys

  79,7(0.8%)

  128,6 tys

  70,5(0.6%)

  66,1 tys

  36,2(0.3%)

  72,2 tys

  39,8(0.3%)

  73,8 tys

  39,9(0.3%)

  53,9 tys

  29,6(0.2%)

  47,7 tys

  27,0(0.2%)

  52,2 tys

  30,0(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  33,5 tys

  17,9(0.2%)

  38,9 tys

  21,3(0.2%)

  76,6 tys

  41,9(0.3%)

  45,8 tys

  25,3(0.2%)

  68,0 tys

  36,8(0.3%)

  174,1 tys

  95,7(0.6%)

  76,2 tys

  43,1(0.2%)

  24,1 tys

  13,8(0.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  0,0

  0,0(0%)

  15,0 tys

  8,2(0.1%)

  73,0 tys

  40,0(0.3%)

  9,9 tys

  5,5(0%)

  343,6 tys

  186(1.4%)

  918

  0,5(0%)

  32,3 tys

  18,3(0.1%)

  8,5 tys

  4,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  49,6 tys

  26,5(0.3%)

  17,7 tys

  9,7(0.1%)

  1,1 tys

  0,6(0%)

  81,7 tys

  45,1(0.3%)

  50,1 tys

  27,1(0.2%)

  47,8 tys

  26,3(0.2%)

  1,0 tys

  0,6(0%)

  7,3 tys

  4,2(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  138

  0,1(0%)

  0,4

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  70,5 tys

  38,9(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  5,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  15,0 tys

  8,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Goniądz - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 407 mieszkańców Goniądza jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 213 kobiet oraz 194 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 14,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,0% wykształcenie policealne, 13,5% średnie ogólnokształcące, a 17,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 20,2% mieszkańców Goniądza, gimnazjalnym 3,7%, natomiast 23,2% podstawowym ukończonym. 4,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podlaskiego mieszkańcy Goniądza mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Goniądzu największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (24,3%) oraz wyższe (18,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (26,7%) oraz podstawowe ukończone (22,6%).

  W roku 2022 w Goniądzu mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 97 dzieci (43 dziewczynki oraz 54 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Goniądzu mieściło się 1 przedszkole, w którym do 2 oddziałów uczęszczało 47 dzieci (19 dziewczynek oraz 28 chłopców). Dostępnych było 50 miejsc.

  16,6% mieszkańców Goniądza w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,0% wśród dziewczynek i 18,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 540 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,36 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 17 oddziałach uczyło się 277 uczniów (154 kobiety oraz 123 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Goniądzu placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 12 oddziałach uczyło się 220 uczniów (111 kobiet oraz 109 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,3% ludności (25,7% wśród dziewczynek i 24,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,3 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 202,19.

  W Goniądzu znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 2 oddziałach uczyło się 25 uczniów (25 kobiet oraz 0 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 0 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Goniądzu placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 2 oddziałach uczyło się 43 uczniów (26 kobiet oraz 17 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 22 absolwentów.

  W Goniądzu znajduje się 1 Technikum, w którym w 2 oddziałach uczyło się 40 uczniów (40 kobiet oraz 0 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 0 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Goniądzu placówkę miała 1 Technikum, w którym w 1 oddziale uczyło się 16 uczniów (11 kobiet oraz 5 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 17 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,6% mieszkańców (6,8% wśród dziewczyn i 20,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 12,5 uczniów. 20,0 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,3% mieszkańców Goniądza w wieku potencjalnej nauki (30,6% kobiet i 23,9% mężczyzn).

 • 14,5% Wykształcenie wyższe
 • Goniądz
  14,5%
  Podlaskie
  24,5%
  Cała Polska
  25,2%
 • 18,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  34,3%
  Podlaskie
  36,5%
  Kraj
  35,2%
 • 35,8% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,0% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,0%
  Województwo
  3,6%
  Cała Polska
  3,3%
 • 3,4% Kobiety
  (policealne)
 • 2,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  13,5%
  woj. podlaskie
  11,8%
  Cały kraj
  11,9%
 • 16,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Goniądz
  17,8%
  woj. podlaskie
  21,1%
  Kraj
  20,0%
 • 16,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  20,2%
  woj. podlaskie
  17,1%
  Cała Polska
  21,2%
 • 14,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 26,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,7% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,7%
  Podlaskie
  3,0%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 23,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Goniądz
  23,2%
  woj. podlaskie
  15,3%
  Polska
  12,3%
 • 24,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 22,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 4,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  4,0%
  Województwo
  3,6%
  Kraj
  3,1%
 • 4,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Goniądzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1540 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Goniądz
  1 540,0
  woj. podlaskie
  915,0
  Cały kraj
  927,0
 • 0,36 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,36
  Województwo
  0,98
  Kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 4 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 100 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Goniądz) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 97 Dzieci
 • 43 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 54 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 44,3%
  55,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 28 3 lata
 • 28
 • 32 4 lata
 • 32
 • 37 5 lata
 • 37
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 14 3 lata
 • 14
 • 10 4 lata
 • 10
 • 19 5 lata
 • 19
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 14 3 lata
 • 14
 • 22 4 lata
 • 22
 • 18 5 lata
 • 18
 • 28 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 5,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 5,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Goniądzu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Goniądzu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole samorządowe w Goniądzu
  Publiczne
  85 738-00-33
  ul. Rózana 2
  19-110 Goniądz
  366-
 • Szkoły podstawowe w Goniądzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Goniądz) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 15 Oddziały
 • 267 Uczniowie
 • 144 Kobiety
  (uczniowie)
 • 123 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 53,9%
  46,1%
 • 34 Uczniowie w 1 klasie
 • 20 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 14 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 50 Absolwenci
 • 26 Kobiety
  (absolwenci)
 • 24 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2 Oddziały
 • 10 Uczniowie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie)
 • 0 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 100,0%
  0,0%
 • 17 Absolwenci
 • 17 Kobiety
  (absolwenci)
 • 0 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Goniądz
  16,3
  Województwo
  16,1
  Polska
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16,3 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16,3
 • 16,3 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16,3
 • 17,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17,8
 • 5,0 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5,0
 •  
 • 23,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 16,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 1,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 202,19 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  202,19
  Województwo
  92,82
  Polska
  95,96
 • 196,35 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  196,35
  Podlaskie
  91,85
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Goniądz) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Goniądz) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Goniądzu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Goniądzu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Goniądzu
  Publiczna
  85 738-00-04
  85 738-00-04
  ul. Konstytucji 3 Maja 18
  19-110 Goniądz
  13246-
  Szkoła Podstawowa Specjalna w Goniądzu
  Publiczna
  85 738-00-23
  85 738-00-23
  ul. Plac 11 Listopada 37
  19-110 Goniądz
  ---
 • Szkoły ponadpodstawowe w Goniądzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Goniądz) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 2 Oddziały
 • 25 Uczniowie
 • 25 Kobiety
  (uczniowie)
 • 0 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 100,0%
  0,0%
 • 10 Uczniowie w 1 klasie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 0 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 12,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  12,5
  Podlaskie
  25,4
  Polska
  26,5
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 12,5 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 12,5
 • 12,5 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 12,5
 • 12,5 Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 12,5
 •  
 • 2,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 2,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Goniądz) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Technika dla młodzieży specjalne
 • 2 Oddziały
 • 40 Uczniowie
 • 40 Kobiety
  (uczniowie)
 • 0 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 100,0%
  0,0%
 • 21 Uczniowie w 1 klasie
 • 21 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 0 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 20,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  20,0
  Podlaskie
  22,1
  Polska
  24,9
 •  
 • 5,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika specjalne dla młodzieży)
 • 5,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Goniądzu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Goniądzu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Jana Sebastiana Bacha w Grajewie Filia Goniądz (Jan Sebastian Bach)
  Publiczna
  85 738-06-47
  85 738-06-47
  ul. Konstytucji 3-go Maja 18
  19-226 Goniądz
  -36-
  Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Goniądzu
  Publiczne
  ul. Pl 11 Listopada 37
  19-110 Goniądz
  121-
  Liceum Profilowane w Goniądzu
  Publiczne
  85 738-01-42
  85 738-01-42
  ul. Konstytucji 3 Maja 18
  19-110 Goniądz
  ---
  Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Goniądzu
  Publiczne
  85 738-01-42
  85 738-01-42
  ul. Konstytucji 3 Maja 18
  19-110 Goniądz
  ---
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Goniądzu
  Publiczna
  85 738-01-42
  85 738-01-42
  ul. Konstytucji 3 Maja 18
  19-110 Goniądz
  ---
  Technikum Specjalne w Goniądzu
  Publiczne
  85 738-00-23
  ul. PL.11 Listopada 37
  19-110 Goniądz
  ---
  Technikum w Goniądzu
  Publiczne
  85 738-01-42
  85 738-01-42
  ul. Konstytucji 3 Maja 18
  19-110 Goniądz
  ---
  Szkoła Policealna w Goniądzu
  Publiczna
  85 738-01-42
  85 738-01-42
  ul. Konstytucji 3 Maja 18
  19-110 Goniądz
  ---
  Liceum Ogólnokształcące w Goniądzu
  Publiczne
  85 738-01-42
  85 738-01-42
  ul. Konstytucji 3 Maja 18
  19-110 Goniądz
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Goniądzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 16,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 17,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 21,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 6,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Goniądz, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Goniądz, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Goniądz, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Goniądz - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Goniądzu

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • schroniska młodzieżowe: 1 (całoroczne: 0)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)


 • Kultura i rekreacja w Goniądzu
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Goniądzu: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Goniądzu 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 250 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 39 (uczestnicy: 2 850)
  • seanse filmowe: 1 (uczestnicy: 50)
  • wystawy: 2 (uczestnicy: 500)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 100)
  • koncerty: 9 (uczestnicy: 900)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 4 (uczestnicy: 100)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 7 (uczestnicy: 500)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 120)
  • pokazy teatralne: 5 (uczestnicy: 300)
  • interdyscyplinarne: 1 (uczestnicy: 200)
  • warsztaty: 5 (uczestnicy: 80)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 35)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 16)
  • teatralne: 1 (członkowie: 19)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 84)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 21)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 39)
  • taneczne: 1 (członkowie: 24)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Goniądzu działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 16 648 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 13 769 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 6
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 6
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Goniądzu działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 78 członków. Zarejestrowano 75 ćwiczących (mężczyźni: 65, kobiety: 10, chłopcy do lat 18: 45, dziewczęta do lat 18: 10). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (3), instruktora sportowego (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Goniądzu w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Goniądzu
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Goniądza znajduje się 5 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Goniądzu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kaplica z 1907 r.dnia 1981-04-23, wykaz dokumentów: 93 z 1981-04-23; A-495 z 2013-01-23
  • Kościół z 1924 - 1931 (ul. Adama Mickiewicza 15)dnia 1981-04-23, wykaz dokumentów: 94 z 1981-04-23; A-493 z 2013-01-23
  • Kaplica z 1864 r. (ul. Szpitalna 35)dnia 1981-04-23, wykaz dokumentów: 95 z 1981-04-23; A-494 z 2013-01-23
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 1804 r.dnia 1988-04-08, wykaz dokumentów: 361 z 1988-04-08; A-119 z 2004-11-05
  • Miasto z 1547 r.dnia 1990-07-18, wykaz dokumentów: A-411 z 1990-07-18
 • Formy ochrony przyrody w Goniądzu
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Goniądza znajdują się 4 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Goniądzu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Biebrzański Park NarodowyData ustanowienia: 1993-10-02, Powierzchnia: 59223.0 ha
  • Dolina Biebrzy - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2008-02-05, Powierzchnia: 121206.23 ha
  • Ostoja Biebrzańska - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 148509.33 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: pojedyncze drzewo, Data ustanowienia: 1992-05-27, Opis granicy: Goniądz rośnie na chodniku dla pieszych przy ul. Wojska Polskiego przy granicy działek oznaczonych numerem porządkowym 29 i 31

Goniądz - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 7 wypadków drogowych w Goniądzu odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 9 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 402,3 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 57,5 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Goniądzu znajdowało się 9 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu monieckiego.

  Powiat moniecki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Goniądzu
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 7 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 9 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 2 Lekko ranni
 • 7 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Goniądzu w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 402,30 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Goniądz
  402,3
  woj. podlaskie
  733,0
  Cały kraj
  1 100,9
 • 57,47 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  57,5
  woj. podlaskie
  129,1
  Cała Polska
  104,4
 • 517,24 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  517,2
  woj. podlaskie
  870,2
  Cały kraj
  1 327,3
 • 14,29 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Goniądz
  14,3
  Województwo
  17,6
  Polska
  9,5
 • 128,57 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Goniądz
  128,6
  Podlaskie
  118,7
  Cały kraj
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 9 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 9 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Goniądzu w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 228,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  228,4 km
  woj. podlaskie
  409,4 km
  Polska
  633,6 km
 • 18,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  18,5 km
  Podlaskie
  7,2 km
  Cały kraj
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Goniądz przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 670droga wojewódzka nr 670(Osowiec-Twierdza - Goniądz - Karpowicze - Suchowola - Podbagny - Dąbrowa Białostocka - Nowy Dwór - Chworościany - granica (Białoruś))
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Goniądz przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 38Linia kolejowa nr 38: Białystok - Głomno [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Białystok - Białystok Starosielce - Białystok Bacieczki - Fasty - Dobrzyniewo Duże - Borsukówka - Knyszyn - Zastocze - Czechowizna - Mońki -Goniądz - Osowiec - Podlasek - Ruda - Grajewo - Prostki - Lipińskie Małe - Ełk Szyba Wschód - Ełk Towarowy - Ełk - Woszczele - Stare Juchy - Wydminy - Siedliska - Giżycko - Niegocin - Sterławki Małe - Sterławki Wielkie - Martiany - Kętrzyn - Nowy Młyn - Linkowo - Tołkiny - Korsze - Studzieniec - Różyna Warmińska - Głomno)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Goniądzu istnieje 35 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • pl. 11 Listopada

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Bednarska

  ul. Demokratyczna

  ul. Dolistowska

  ul. Grodzieńska

  ul. Gęsia

  ul. Jadźwingowska

  ul. Jagiellońska

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Konstytucji 3 Maja

  ul. Kościuszki

  ul. Krótka

  ul. Kwiatowa

  ul. Kąpielowa

  ul. Mostowa

  ul. Nadbiebrzańska

  ul. Nowy Świat

  ul. Ogrodowa

  ul. Piotra z Goniądza

  ul. Podgórna

  ul. Polna

  ul. Rybacka

  ul. Różana

  ul. Sadowa

  ul. Społeczna

  ul. Spółdzielcza

  ul. Stary Rynek

  ul. Szkolna

  ul. Szpitalna

  ul. Słoneczna

  ul. Wincentego Witosa

  ul. Wojska Polskiego

  ul. mjr. Węgielnego

  ul. św. Rozalii