Dobczyce w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Dobczyce - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Dobczyce to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa małopolskiego, powiatu myślenickiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Dobczyce.
 • 6 195 Liczba mieszkańców
 • 13,0 km² Powierzchnia
 • 477,6 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 24 kwietnia 1362 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 12 Numer kierunkowy
 • KMY Tablice rejestracyjne
 • Tomasz Paweł Suś Burmistrz miasta
Dobczyce na mapie
Identyfikatory
 • 20.089149.8812 Współrzędne GPS
 • 1209014 TERYT (TERC)
 • 0951505 SIMC
Herb miasta Dobczyce
Dobczyce herb
Flaga miasta Dobczyce
Dobczyce flaga

Jak Dobczyce wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Dobczyce na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Dobczyce wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Dobczyce plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
27Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
46Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
51Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
61Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
70Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
74Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
89Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
91Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
94Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
96Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
101Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
116Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
142Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
155Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
169Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
178Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
221Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
251Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
260Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
276Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
310Miasta w Polsce z największą liczbą licencji na taksówki
320Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
321Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami

Dobczyce - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
32-410Poczta Dobczyce
32-410Skrytki Pocztowe Poczta Dobczyce

Dobczyce - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Dobczycach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Biuro Terenowe w Myślenicach (podlega pod: ZUS Oddział w Krakowie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
os. 1000-lecia 15A
32-400 Myślenice
Urząd Gminy i Miasta Dobczyce
(12) 372-17-00
(12) 271-29-93
ul. Rynek 26
32-410 Dobczyce

Dobczyce - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Dobczyce jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 6 195, z czego 51,1% stanowią kobiety, a 48,9% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 3,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,7 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Dobczyc zawarli w 2022 roku 28 małżeństw, co odpowiada 4,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa małopolskiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,0% mieszkańców Dobczyc jest stanu wolnego, 58,7% żyje w małżeństwie, 3,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,4% to wdowy/wdowcy.

  Dobczyce ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -7. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,12 na 1000 mieszkańców Dobczyc. W 2022 roku urodziło się 45 dzieci, w tym 53,3% dziewczynek i 46,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 333 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,04 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 39,5% zgonów w Dobczycach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,3% zgonów w Dobczycach były nowotwory, a 4,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Dobczyc przypada 8.35 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 51 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 84 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Dobczyc -33. W tym samym roku 3 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 2 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  59,2% mieszkańców Dobczyc jest w wieku produkcyjnym, 20,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Dobczyc
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 6 195 Liczba mieszkańców
 • 3 168 Kobiety
 • 3 027 Mężczyźni
 • 51,1%
  48,9%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Dobczycach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Dobczycach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Dobczycach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Dobczyc
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 39,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  39,7 lat
  woj. małopolskie
  41,2 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 41,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Dobczyce, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Dobczyc
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Dobczyce,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Dobczyce,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Dobczyce,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,0% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  30,2%
  Województwo
  30,2%
  Polska
  29,1%
 • 25,3% Kobiety
  (Panny)
 • 35,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,7% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  58,7%
  Małopolskie
  56,1%
  Cała Polska
  54,0%
 • 58,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,4% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  7,3%
  Województwo
  7,7%
  Kraj
  8,5%
 • 12,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  3,7%
  woj. małopolskie
  5,7%
  Kraj
  7,6%
 • 3,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Dobczyce
  0,1%
  Małopolskie
  0,3%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Dobczycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Dobczycach w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  4,5
  Województwo
  4,5
  Polska
  4,1
 • 0,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  0,7
  Małopolskie
  1,2
  Cała Polska
  1,6
 • 28 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Dobczycach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Dobczycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -7 Przyrost naturalny w roku 2022
 • 2 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -9 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,12 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -1,1
  woj. małopolskie
  -1,4
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Dobczycach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Dobczycach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Dobczycach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Dobczycach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 45 Urodzenia żywe
 • 24 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 21 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 53,3%
  46,7%
 • 7,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Dobczyce
  7,2
  Małopolskie
  9,1
  Kraj
  8,1
 • 41,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  41,4
  Województwo
  38,0
  Cała Polska
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 38 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 38
 • 112 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 112
 • 91 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 91
 • 37 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 37
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 333 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 282 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 378 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Dobczyce
  3 333 g
  woj. małopolskie
  3 313 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 98 Waga 4000g - 4499g
 • 98
 • 383 Waga 3500g - 3999g
 • 383
 • 511 Waga 3000g - 3499g
 • 511
 • 217 Waga 2500g - 2999g
 • 217
 • 40 Waga 2000g - 2499g
 • 40
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 5 Waga 600g - 999g
 • 5
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,46 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,46
  Małopolskie
  1,29
  Cała Polska
  1,26
 • 0,69 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,69
  Małopolskie
  0,63
  Polska
  0,61
 • 1,04 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  1,04
  Małopolskie
  0,86
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Dobczycach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 52 Zgony
 • 22 Kobiety
  (Zgony)
 • 30 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 42,3%
  57,7%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 8,4 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  8,4
  Województwo
  10,5
  Polska
  11,9
 • 96,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Dobczyce
  96,1
  Województwo
  115,7
  Cały kraj
  147,0
 • 1,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  1,6
  Województwo
  2,8
  Polska
  3,8
 • 2,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Dobczyce
  2,6
  woj. małopolskie
  2,5
  Cały kraj
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. małopolskie
  1,0
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie myślenickim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 39,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  39,5%
  Województwo
  41,2%
  Kraj
  36,0%
 • 24,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  24,3%
  Małopolskie
  25,4%
  Kraj
  23,6%
 • 4,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Dobczyce
  4,6%
  Województwo
  5,3%
  Cały kraj
  6,7%
 • 90 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. małopolskie
  17,4
  Polska
  15,8
 • 69,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Małopolskie
  69,8
  Kraj
  70,6
 • 229,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  229,4
  woj. małopolskie
  266,5
  Polska
  280,1
 • 248,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Małopolskie
  248,5
  Cała Polska
  253,9
 • 373,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 408,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 337,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  373,1
  Małopolskie
  431,8
  Polska
  426,2
 • 70,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 20,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 105,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  70,8
  Województwo
  61,4
  Cała Polska
  62,9
 • 35,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  35,2
  woj. małopolskie
  34,0
  Polska
  33,8
 • 9,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  9,2
  Małopolskie
  6,1
  Polska
  7,0
 • 1,1% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  1,1%
  woj. małopolskie
  0,6%
  Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 51 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 27 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 24 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 84 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 43 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 41 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -32 Saldo migracji
 • -14 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -18 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -33 Saldo migracji wewnętrznych
 • -16 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -17 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Dobczycach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Dobczycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 18,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Dobczyce, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Dobczyce - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Dobczycach oddano do użytku 27 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,35 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Dobczycach to 2 108 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 340 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  85,2% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 14,8% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Dobczycach to 5,63 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Dobczycach to 169,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,15% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,72% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,49% mieszkań posiada łazienkę, 82,02% korzysta z centralnego ogrzewania, a 96,35% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu myślenickiego.

  Powiat myślenicki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Dobczycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 108 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 339,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  339,70
  Województwo
  385,20
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 98,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Dobczyce
  98,00 m2
  Małopolskie
  80,60 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 33,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Dobczyce
  33,30 m2
  woj. małopolskie
  31,00 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,62 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Dobczyce
  4,62
  Województwo
  3,98
  Cała Polska
  3,83
 • 2,94 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,94
  Województwo
  2,60
  Cała Polska
  2,42
 • 0,64 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,64
  Małopolskie
  0,65
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Dobczycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 27 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 4,35 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Dobczyce
  4,35
  Województwo
  6,96
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 152 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,63 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  5,63
  woj. małopolskie
  4,04
  Cała Polska
  3,89
 • 24,50 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Dobczyce
  24,50
  Małopolskie
  28,13
  Kraj
  24,56
 • 4 577 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 169,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Dobczyce
  169,5 m2
  woj. małopolskie
  97,5 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,74 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,74 m2
  woj. małopolskie
  0,68 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Dobczycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,15% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,15%
  Małopolskie
  97,78%
  Kraj
  97,75%
 • 97,72% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  97,72%
  Małopolskie
  96,13%
  Kraj
  95,18%
 • 96,49% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  96,49%
  Województwo
  95,21%
  Cała Polska
  93,75%
 • 82,02% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Dobczyce
  82,02%
  Małopolskie
  86,21%
  Cały kraj
  85,83%
 • 96,35% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  96,35%
  Województwo
  67,24%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Dobczyce - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Dobczycach na 1000 mieszkańców pracuje 509osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 56,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 43,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Dobczycach wynosiło w 2023 roku 3,0% (3,0% wśród kobiet i 3,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Dobczycach wynosiło 5 603,51 PLN, co odpowiada 83.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Dobczyc 527 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 766 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 239.

  16,5% aktywnych zawodowo mieszkańców Dobczyc pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 37,0% w przemyśle i budownictwie, a 18,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Dobczycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 509 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  509,0
  woj. małopolskie
  254,0
  Kraj
  259,0
 • 3,4% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 3,9% Kobiety
 • 2,8% Mężczyźni
 • Miasto
  3,0%
  Małopolskie
  4,2%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Dobczycach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Dobczycach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Dobczycach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Dobczycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 026 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 604 PLN
  woj. małopolskie
  6 825 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Dobczycach w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Dobczycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 527 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 766 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 239 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,45 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Dobczycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 16,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 15,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 18,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 37,0% Przemysł i budownictwo
 • 25,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 50,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 18,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 18,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 18,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 26,8% Pozostałe
 • 39,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Dobczycach w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Dobczycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 178 Pracujący ogółem
 • 1 806 Kobiety
 • 1 372 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Dobczycach w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 20,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 21,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,2% W wieku produkcyjnym
 • 55,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Dobczyce, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 69,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  69,0
  Małopolskie
  67,1
  Kraj
  69,0
 • 34,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  34,4
  woj. małopolskie
  35,0
  Polska
  38,2
 • 99,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  99,3
  woj. małopolskie
  109,4
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 64,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 63,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 35,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 36,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Dobczyce - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Dobczycach w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 976 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 724 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 56 nowych podmiotów, a 42 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (106) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (50) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (95) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (33) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Dobczycach najwięcej (74) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (942) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,8% (8) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,5% (229) podmiotów, a 75,7% (739) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Dobczycach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.2%) oraz Budownictwo (18.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 976 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 229 Przemysł i budownictwo
 • 739 Pozostała działalność
 • 56 Podmioty nowo zarejestrowane w Dobczycach w 2023 roku
 • 42 Podmioty wyrejestrowane w Dobczycach w 2023 roku
 • 724 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 942 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 942
 • 22 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 22
 • 11 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 11
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 975 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 975
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 Spółdzielnie ogółem
 • 5
 • 65 Spółki handlowe ogółem
 • 65
 • 3  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 49  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 49
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 74 Spółki cywilne ogółem
 • 74
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 724 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 161 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 161
 • 134 Budownictwo
 • 134
 • 70 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 70
 • 65 Przetwórstwo przemysłowe
 • 65
 • 54 Transport i gospodarka magazynowa
 • 54
 • 47 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 47
 • 39 Informacja i komunikacja
 • 39
 • 38 Pozostała działalność
 • 38
 • 28 Edukacja
 • 28
 • 24 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 24
 • 23 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 23
 • 16 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 16
 • 8 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 8
 • 8 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 8
 • 7 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Dobczyce - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Dobczycach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 75 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 12,18 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Dobczycach wynosi 73,50% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Dobczyc najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 6,09 (wykrywalność 55%) oraz o charakterze kryminalnym - 6,44 (wykrywalność 81%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,02 (51%), drogowe - 1,30 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,19 (88%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Dobczycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Dobczyc.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Dobczyce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 75 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 75
 • 40 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 40
 • 25 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 25
 • 8 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 8
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 38 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 38
 • 12,18 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  12,18
  Województwo
  21,90
  Kraj
  22,81
 • 6,44 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  6,44
  Małopolskie
  12,25
  Cały kraj
  12,98
 • 4,02 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Dobczyce
  4,02
  woj. małopolskie
  6,74
  Kraj
  6,99
 • 1,30 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Dobczyce
  1,30
  Województwo
  1,39
  Cały kraj
  1,82
 • 0,19 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Dobczyce
  0,19
  Województwo
  0,26
  Polska
  0,35
 • 6,09 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,09
  woj. małopolskie
  10,41
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Dobczyce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  74%
  Województwo
  75%
  Kraj
  71%
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  81%
  Małopolskie
  71%
  Cały kraj
  63%
 • 51% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  51%
  Województwo
  72%
  Kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  88%
  woj. małopolskie
  82%
  Polska
  88%
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  56%
  Województwo
  56%
  Cały kraj
  51%

Dobczyce - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Dobczyc wyniosła w 2022 roku 113,9 mln złotych, co daje 7,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 15.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Dobczyc - 29.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (10.8%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 27,1 mln złotych, czyli 23,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Dobczyc wyniosła w 2022 roku 101,6 mln złotych, co daje 6,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 10.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (33.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (20%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (11%). W budżecie Dobczyc wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (16,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 100 złotych na mieszkańca (1,5%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 14,6%.
 • Wydatki budżetu w Dobczycach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Dobczyc według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Dobczyce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Dobczyc według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  62,7 mln

  4,1 tys(100%)

  58,3 mln

  3,8 tys(100%)

  66,1 mln

  4,3 tys(100%)

  79,8 mln

  5,2 tys(100%)

  109,9 mln

  7,2 tys(100%)

  99,3 mln

  6,4 tys(100%)

  98,9 mln

  6,4 tys(100%)

  113,9 mln

  7,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  18,2 mln

  2,8 tys(29.1%)

  18,8 mln

  2,9 tys(32.2%)

  22,6 mln

  3,5 tys(34.1%)

  24,8 mln

  3,9 tys(31.1%)

  30,5 mln

  4,7 tys(27.8%)

  32,5 mln

  5,1 tys(32.7%)

  27,6 mln

  4,3 tys(27.9%)

  34,0 mln

  5,5 tys(29.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,7 mln

  727(7.5%)

  5,1 mln

  797(8.8%)

  5,6 mln

  868(8.4%)

  5,9 mln

  920(7.4%)

  6,4 mln

  1,0 tys(5.9%)

  6,2 mln

  958(6.2%)

  7,6 mln

  1,2 tys(7.7%)

  12,3 mln

  2,0 tys(10.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  21,3 mln

  3,3 tys(33.9%)

  6,0 mln

  938(10.4%)

  5,9 mln

  923(9%)

  13,6 mln

  2,1 tys(17.1%)

  27,7 mln

  4,3 tys(25.2%)

  11,7 mln

  1,8 tys(11.7%)

  15,2 mln

  2,4 tys(15.4%)

  12,1 mln

  2,0 tys(10.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,4 mln

  372(3.8%)

  1,7 mln

  261(2.9%)

  1,8 mln

  281(2.7%)

  3,6 mln

  565(4.6%)

  2,2 mln

  343(2%)

  5,6 mln

  875(5.7%)

  4,7 mln

  729(4.7%)

  6,9 mln

  1,1 tys(6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  146,0 tys

  22,7(0.3%)

  173,6 tys

  27,0(0.3%)

  220,4 tys

  34,3(0.3%)

  141,3 tys

  22,0(0.1%)

  141,9 tys

  22,1(0.1%)

  137,2 tys

  21,5(0.1%)

  6,5 mln

  1,0 tys(5.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,5 mln

  225(2.3%)

  1,8 mln

  276(3%)

  1,5 mln

  233(2.3%)

  655,5 tys

  102(0.8%)

  602,8 tys

  93,8(0.5%)

  440,3 tys

  68,5(0.4%)

  703,6 tys

  110(0.7%)

  6,4 mln

  1,0 tys(5.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,2 mln

  956(9.8%)

  15,7 mln

  2,4 tys(26.9%)

  2,3 mln

  350(3.4%)

  2,3 mln

  364(2.9%)

  3,7 mln

  580(3.4%)

  3,8 mln

  591(3.8%)

  3,4 mln

  539(3.5%)

  6,2 mln

  993(5.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  559,1 tys

  86,8(0.9%)

  490,3 tys

  76,2(0.8%)

  356,3 tys

  55,5(0.5%)

  429,0 tys

  66,7(0.5%)

  792,1 tys

  123(0.7%)

  1,1 mln

  172(1.1%)

  3,3 mln

  522(3.4%)

  5,7 mln

  918(5%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  2,8 mln

  429(4.4%)

  3,1 mln

  481(5.3%)

  2,8 mln

  433(4.2%)

  2,8 mln

  428(3.4%)

  3,3 mln

  516(3%)

  4,0 mln

  619(4%)

  3,5 mln

  555(3.6%)

  3,8 mln

  605(3.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,6 mln

  253(2.6%)

  1,7 mln

  269(3%)

  1,9 mln

  290(2.8%)

  1,9 mln

  301(2.4%)

  2,0 mln

  316(1.8%)

  2,2 mln

  338(2.2%)

  2,7 mln

  420(2.7%)

  2,3 mln

  376(2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  386,7 tys

  60,0(0.6%)

  403,9 tys

  62,8(0.7%)

  402,4 tys

  62,6(0.6%)

  484,6 tys

  75,3(0.6%)

  722,4 tys

  112(0.7%)

  576,3 tys

  89,7(0.6%)

  626,5 tys

  98,1(0.6%)

  969,9 tys

  156(0.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,1 mln

  169(1.7%)

  1,1 mln

  177(2%)

  1,3 mln

  204(2%)

  1,4 mln

  223(1.8%)

  1,6 mln

  254(1.5%)

  1,6 mln

  252(1.6%)

  1,7 mln

  270(1.7%)

  864,6 tys

  139(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  625,2 tys

  97,0(1%)

  226,2 tys

  35,2(0.4%)

  160,4 tys

  25,0(0.2%)

  160,8 tys

  25,0(0.2%)

  288,0 tys

  44,8(0.3%)

  148,3 tys

  23,1(0.1%)

  366,3 tys

  57,3(0.4%)

  708,7 tys

  114(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  274,6 tys

  42,6(0.4%)

  308,4 tys

  47,9(0.5%)

  423,1 tys

  65,9(0.6%)

  397,3 tys

  61,8(0.5%)

  374,1 tys

  58,2(0.3%)

  256,4 tys

  39,9(0.3%)

  352,6 tys

  55,2(0.4%)

  667,8 tys

  108(0.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  703,3 tys

  109(1.1%)

  521,4 tys

  81,0(0.9%)

  472,7 tys

  73,6(0.7%)

  297,6 tys

  46,2(0.4%)

  254,2 tys

  39,6(0.2%)

  276,9 tys

  43,1(0.3%)

  194,9 tys

  30,5(0.2%)

  516,1 tys

  83,2(0.5%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  251,7 tys

  39,1(0.4%)

  138,0 tys

  21,4(0.2%)

  801,1 tys

  125(1.2%)

  2,9 mln

  447(3.6%)

  7,7 mln

  1,2 tys(7%)

  3,4 mln

  529(3.4%)

  1,9 mln

  295(1.9%)

  513,2 tys

  82,7(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  104,9 tys

  16,3(0.2%)

  991,8 tys

  154(1.7%)

  430,7 tys

  67,0(0.7%)

  175,8 tys

  27,3(0.2%)

  141,3 tys

  22,0(0.1%)

  162,0 tys

  25,2(0.2%)

  251,8 tys

  39,4(0.3%)

  210,0 tys

  33,8(0.2%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,9 tys

  1,6(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  2,3 tys

  0,4(0%)

  2,2 tys

  0,3(0%)

  2,3 tys

  0,4(0%)

  2,3 tys

  0,4(0%)

  2,3 tys

  0,4(0%)

  2,4 tys

  0,4(0%)

  3,1 tys

  0,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  126,5 tys

  19,6(0.2%)

  12,4 tys

  1,9(0%)

  2,7 tys

  0,4(0%)

  94,5 tys

  14,7(0.1%)

  97,7 tys

  15,2(0.1%)

  99,7 tys

  15,5(0.1%)

  2,8 tys

  0,4(0%)

  3,1 tys

  0,5(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  78,3 tys

  12,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  265

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  351

  0,1(0%)

  470

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  28,8 tys

  4,5(0%)

  28,9 tys

  4,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Dobczycach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Dobczyc według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Dobczyce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Dobczyc według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  68,6 mln

  4,5 tys(100%)

  65,4 mln

  4,3 tys(100%)

  70,8 mln

  4,7 tys(100%)

  82,0 mln

  5,4 tys(100%)

  103,9 mln

  6,8 tys(100%)

  105,5 mln

  6,8 tys(100%)

  112,5 mln

  7,2 tys(100%)

  101,6 mln

  6,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  20,5 mln

  3,2 tys(29.9%)

  21,8 mln

  3,4 tys(33.3%)

  23,1 mln

  3,6 tys(32.6%)

  26,0 mln

  4,0 tys(31.7%)

  27,8 mln

  4,3 tys(26.8%)

  28,2 mln

  4,4 tys(26.7%)

  30,9 mln

  4,8 tys(27.5%)

  33,9 mln

  5,5 tys(33.4%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  13,6 mln

  2,1 tys(19.9%)

  13,6 mln

  2,1 tys(20.8%)

  14,4 mln

  2,2 tys(20.3%)

  15,0 mln

  2,3 tys(18.3%)

  16,7 mln

  2,6 tys(16.1%)

  26,5 mln

  4,1 tys(25.1%)

  32,4 mln

  5,1 tys(28.8%)

  20,4 mln

  3,3 tys(20%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  21,4 mln

  3,3 tys(31.2%)

  8,8 mln

  1,4 tys(13.5%)

  5,7 mln

  895(8.1%)

  13,8 mln

  2,2 tys(16.9%)

  18,7 mln

  2,9 tys(18%)

  11,4 mln

  1,8 tys(10.8%)

  12,0 mln

  1,9 tys(10.7%)

  11,2 mln

  1,8 tys(11%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  157,1 tys

  24,4(0.2%)

  173,3 tys

  27,0(0.2%)

  128,9 tys

  20,0(0.2%)

  231,3 tys

  36,0(0.2%)

  5,9 tys

  0,9(0%)

  261,3 tys

  40,9(0.2%)

  6,5 mln

  1,0 tys(6.4%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  3,0 mln

  466(4.4%)

  3,0 mln

  468(4.6%)

  3,3 mln

  519(4.7%)

  3,5 mln

  543(4.3%)

  3,3 mln

  517(3.2%)

  3,3 mln

  513(3.1%)

  3,5 mln

  547(3.1%)

  4,2 mln

  675(4.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,9 mln

  759(7.1%)

  14,5 mln

  2,2 tys(22.1%)

  984,2 tys

  153(1.4%)

  993,0 tys

  154(1.2%)

  2,3 mln

  359(2.2%)

  2,0 mln

  319(1.9%)

  1,7 mln

  269(1.5%)

  3,1 mln

  494(3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,3 mln

  203(1.9%)

  1,4 mln

  220(2.2%)

  2,7 mln

  423(3.8%)

  1,2 mln

  193(1.5%)

  4,7 mln

  732(4.5%)

  3,9 mln

  613(3.7%)

  2,4 mln

  374(2.1%)

  2,3 mln

  372(2.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  86,0 tys

  13,3(0.1%)

  151,9 tys

  23,6(0.2%)

  39,3 tys

  6,1(0.1%)

  91,7 tys

  14,3(0.1%)

  60,7 tys

  9,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  41,0 tys

  6,4(0%)

  1,6 mln

  255(1.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,2 mln

  181(1.7%)

  812,7 tys

  126(1.2%)

  857,4 tys

  133(1.2%)

  698,3 tys

  109(0.9%)

  936,5 tys

  146(0.9%)

  1,0 mln

  156(1%)

  1,3 mln

  199(1.1%)

  1,2 mln

  201(1.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  296,1 tys

  46,0(0.4%)

  47,5 tys

  7,4(0.1%)

  541,8 tys

  84,3(0.8%)

  174,3 tys

  27,1(0.2%)

  2,1 mln

  325(2%)

  415,6 tys

  64,7(0.4%)

  1,4 mln

  218(1.2%)

  1,2 mln

  200(1.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  145,3 tys

  22,6(0.2%)

  203,7 tys

  31,7(0.3%)

  299,6 tys

  46,6(0.4%)

  243,5 tys

  37,8(0.3%)

  211,5 tys

  32,9(0.2%)

  162,4 tys

  25,3(0.2%)

  407,3 tys

  63,8(0.4%)

  889,6 tys

  143(0.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  660,4 tys

  103(1%)

  640,0 tys

  99,5(1%)

  612,7 tys

  95,4(0.9%)

  621,3 tys

  96,6(0.8%)

  626,5 tys

  97,5(0.6%)

  620,2 tys

  96,5(0.6%)

  592,8 tys

  92,8(0.5%)

  597,6 tys

  96,3(0.6%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  111,9 tys

  17,4(0.2%)

  14,8 tys

  2,3(0%)

  291,4 tys

  45,4(0.4%)

  1,8 mln

  277(2.2%)

  4,6 mln

  723(4.5%)

  2,5 mln

  393(2.4%)

  972,8 tys

  152(0.9%)

  528,3 tys

  85,1(0.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  262,3 tys

  40,7(0.4%)

  130,2 tys

  20,2(0.2%)

  134,5 tys

  20,9(0.2%)

  121,2 tys

  18,8(0.1%)

  124,6 tys

  19,4(0.1%)

  220,0 tys

  34,2(0.2%)

  131,4 tys

  20,6(0.1%)

  519,8 tys

  83,8(0.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  101,8 tys

  15,8(0.1%)

  10,9 tys

  1,7(0%)

  59,2 tys

  9,2(0.1%)

  14,0 tys

  2,2(0%)

  144,2 tys

  22,4(0.1%)

  104,8 tys

  16,3(0.1%)

  69,1 tys

  10,8(0.1%)

  296,6 tys

  47,8(0.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  760,3 tys

  118(1.1%)

  155,5 tys

  24,2(0.2%)

  196,4 tys

  30,6(0.3%)

  75,4 tys

  11,7(0.1%)

  115,4 tys

  17,9(0.1%)

  91,9 tys

  14,3(0.1%)

  169,8 tys

  26,6(0.2%)

  159,9 tys

  25,8(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  75,7 tys

  11,7(0.1%)

  35,4 tys

  5,5(0.1%)

  319,4 tys

  49,7(0.5%)

  79,0 tys

  12,3(0.1%)

  63,2 tys

  9,8(0.1%)

  79,8 tys

  12,4(0.1%)

  100,3 tys

  15,7(0.1%)

  89,8 tys

  14,5(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  126,5 tys

  19,6(0.2%)

  12,4 tys

  1,9(0%)

  2,7 tys

  0,4(0%)

  94,5 tys

  14,7(0.1%)

  97,7 tys

  15,2(0.1%)

  99,7 tys

  15,5(0.1%)

  2,8 tys

  0,4(0%)

  3,1 tys

  0,5(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,3 tys

  0,2(0%)

  1,8 tys

  0,3(0%)

  2,4 tys

  0,4(0%)

  3,8 tys

  0,6(0%)

  2,6 tys

  0,4(0%)

  4,0 tys

  0,6(0%)

  45,2 tys

  7,1(0%)

  2,4 tys

  0,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  265

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  350

  0,1(0%)

  470

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,0 tys

  2,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  64,0 tys

  10,0(0.1%)

  -6 334,3

  -1,0(-0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Dobczyce - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 542 mieszkańców Dobczyc jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 732 kobiet oraz 810 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 20,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 9,1% średnie ogólnokształcące, a 21,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 28,3% mieszkańców Dobczyc, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 12,0% podstawowym ukończonym. 3,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy Dobczyc mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Dobczycach największy odsetek ma wykształcenie wyższe (25,9%) oraz zasadnicze zawodowe (21,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (36,0%) oraz średnie zawodowe (22,4%).

  W roku 2022 w Dobczycach mieściły się 2 przedszkola, w których do 15 oddziałów uczęszczało 381 dzieci (183 dziewczynki oraz 198 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Dobczycach mieściły się 2 przedszkola, w których do 10 oddziałów uczęszczało 250 dzieci (109 dziewczynek oraz 141 chłopców). Dostępnych było 250 miejsc.

  18,9% mieszkańców Dobczyc w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,7% wśród dziewczynek i 18,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 272 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,59 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 39 oddziałach uczyło się 879 uczniów (409 kobiet oraz 470 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Dobczycach placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 23 oddziałach uczyło się 537 uczniów (252 kobiety oraz 285 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 30,2% ludności (29,8% wśród dziewczynek i 30,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 22,5 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 140,87.

  W Dobczycach znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 10 oddziałach uczyło się 302 uczniów (177 kobiet oraz 125 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 52 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Dobczycach placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 6 oddziałach uczyło się 160 uczniów (124 kobiety oraz 36 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 66 absolwentów.

  W Dobczycach znajduje się 1 Technikum, w którym w 23 oddziałach uczyło się 650 uczniów (183 kobiety oraz 467 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 111 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Dobczycach placówkę miały 2 Technika, w których w 33 oddziałach uczyło się 832 uczniów (300 kobiet oraz 532 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 177 absolwentów.

  W Dobczycach znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 7 oddziałach uczyło się 221 uczniów (67 kobiet oraz 154 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,7% mieszkańców (14,7% wśród dziewczyn i 16,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 30,2 uczniów. 31,6 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 28,3 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 20,3% mieszkańców Dobczyc w wieku potencjalnej nauki (19,4% kobiet i 21,1% mężczyzn).

 • 20,1% Wykształcenie wyższe
 • Dobczyce
  20,1%
  woj. małopolskie
  26,3%
  Kraj
  25,2%
 • 25,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  32,7%
  woj. małopolskie
  34,2%
  Kraj
  35,2%
 • 33,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,6%
  woj. małopolskie
  3,3%
  Polska
  3,3%
 • 3,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  9,1%
  Małopolskie
  11,2%
  Cała Polska
  11,9%
 • 10,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Dobczyce
  21,0%
  woj. małopolskie
  19,7%
  Polska
  20,0%
 • 19,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 28,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  28,3%
  woj. małopolskie
  22,6%
  Cały kraj
  21,2%
 • 21,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 36,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Dobczyce
  3,0%
  Małopolskie
  2,8%
  Kraj
  3,0%
 • 2,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  12,0%
  Małopolskie
  11,0%
  Cały kraj
  12,3%
 • 12,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Dobczyce
  3,8%
  Małopolskie
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 3,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Dobczycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1272 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 272,0
  woj. małopolskie
  929,0
  Polska
  927,0
 • 0,59 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Dobczyce
  0,59
  Województwo
  0,88
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 15 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 400 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Dobczyce) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 381 Dzieci
 • 183 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 198 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,0%
  52,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 75 3 lata
 • 75
 • 86 4 lata
 • 86
 • 101 5 lata
 • 101
 • 117 6 lat
 • 117
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 33 3 lata
 • 33
 • 42 4 lata
 • 42
 • 51 5 lata
 • 51
 • 56 6 lat
 • 56
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 42 3 lata
 • 42
 • 44 4 lata
 • 44
 • 50 5 lata
 • 50
 • 61 6 lat
 • 61
 •  
 • 25,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 24,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Dobczycach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Dobczycach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe nr 1 w Dobczycach
  Publiczne
  12 271-10-58
  12 271-10-58
  ul. PLAC ZGODY 9
  32-410 Dobczyce
  819714
  Przedszkole Samorządowe nr 3 w Dobczycach
  Publiczne
  12 271-14-54
  12 271-14-54
  ul. Szkolna 27
  32-410 Dobczyce
  614712
  Przedszkole Bajkoland Wioletta Michalik
  Niepubliczne
  66 877-37-61
  ul. Zarabie 31
  32-410 Dobczyce
  ---
 • Szkoły podstawowe w Dobczycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Dobczyce) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 39 Oddziały
 • 879 Uczniowie
 • 409 Kobiety
  (uczniowie)
 • 470 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,5%
  53,5%
 • 109 Uczniowie w 1 klasie
 • 56 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 53 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 108 Absolwenci
 • 60 Kobiety
  (absolwenci)
 • 48 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  22,5
  woj. małopolskie
  16,7
  Polska
  17,0
 •  
 • 57,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 49,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 140,87 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  140,87
  Małopolskie
  95,57
  Cała Polska
  95,96
 • 140,54 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  140,54
  Małopolskie
  94,75
  Kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Dobczyce) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Dobczyce) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Dobczycach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Dobczycach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (Krzysztof Kamil Baczyński)
  Publiczna
  12 271-10-63
  12 271-10-63
  ul. Parkowa 4
  32-410 Dobczyce
  2250951
 • Szkoły ponadpodstawowe w Dobczycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Dobczyce) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 10 Oddziały
 • 302 Uczniowie
 • 177 Kobiety
  (uczniowie)
 • 125 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 58,6%
  41,4%
 • 128 Uczniowie w 1 klasie
 • 66 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 62 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 52 Absolwenci
 • 35 Kobiety
  (absolwenci)
 • 17 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 30,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  30,2
  Województwo
  26,8
  Cały kraj
  26,5
 •  
 • 18,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 14,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Dobczyce) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 23 Oddziały
 • 650 Uczniowie
 • 183 Kobiety
  (uczniowie)
 • 467 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 28,2%
  71,8%
 • 182 Uczniowie w 1 klasie
 • 42 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 140 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 111 Absolwenci
 • 31 Kobiety
  (absolwenci)
 • 80 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 28,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Miasto
  28,3
  Małopolskie
  26,1
  Cała Polska
  24,9
 •  
 • 53,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 31,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Dobczyce) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 102 Uczniowie w 1 klasie
 • 37 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 65 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 31,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  31,6
  Województwo
  21,6
  Kraj
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Dobczycach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Dobczycach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum Nr 1
  Publiczne
  12 271-01-81
  12 271-00-72
  ul. Szkolna 20A
  32-410 Dobczyce
  19461-
  Szkoła Muzyczna I stopnia w Dobczycach
  Publiczna
  12 274-20-78
  12 274-20-78
  ul. Szkolna 43
  32-410 Dobczyce
  -17726
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1
  Publiczna
  12 271-01-81
  12 271-10-72
  ul. Szkolna 20A
  32-410 Dobczyce
  6159-
  I Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  12 271-01-81
  12 271-10-72
  ul. Szkolna 20A
  32-410 Dobczyce
  5141-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych dla absolwentów ZSZ
  Publiczne
  12 271-01-81
  12 271-10-72
  ul. Szkolna 20 A
  32-410 Dobczyce
  ---
  Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Nr 1
  Publiczne
  12 271-01-81
  12 271-10-72
  ul. Szkolna 20a
  32-410 Dobczyce
  ---
  Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 2
  Publiczna
  12 271-01-81
  12 271-10-72
  ul. Szkolna 20A
  32-410 Dobczyce
  ---
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  12 271-01-81
  12 271-10-72
  ul. SZKOLNA 20a
  32-410 Dobczyce
  ---
  Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Niepubliczne
  73 027-86-40
  ul. Parkowa 4
  32-410 Dobczyce
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Dobczycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 18,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 30,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 30,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 19,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Dobczyce, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Dobczyce, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Dobczyce, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Dobczyce - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Dobczycach

 • Według danych GUS z 2022 roku w Dobczycach znajdowały się 2 hotele (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • kwatery agroturystyczne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 2, liczba miejsc: 80)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 3


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Dobczycach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Dobczycach
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Dobczycach: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Dobczycach 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 447 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 149 (uczestnicy: 23 420)
  • seanse filmowe: 8 (uczestnicy: 1 600)
  • wystawy: 5 (uczestnicy: 200)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 7 (uczestnicy: 1 900)
  • koncerty: 17 (uczestnicy: 3 800)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 16 (uczestnicy: 1 200)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 18 (uczestnicy: 3 500)
  • konkursy: 5 (uczestnicy: 420)
  • pokazy teatralne: 12 (uczestnicy: 3 000)
  • interdyscyplinarne: 49 (uczestnicy: 7 000)
  • warsztaty: 12 (uczestnicy: 800)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 11 (członkowie: 459)
  • plastyczne/techniczne: 7 (członkowie: 136)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 (członkowie: 256)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 50)
  • inne: 1 (członkowie: 17)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 23 (członkowie: 804)
  • teatralne: 3 (członkowie: 60)
  • muzyczne - instrumentalne: 4 (członkowie: 95)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 149)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 120)
  • taneczne: 10 (członkowie: 380)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Dobczycach działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 32 480 zwiedzających, co daje 52 127 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Dobczycach działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 37 917 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 5 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 24 125 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 29
  • dostępne dla czytelników: 15
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 15
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Dobczycach działały 4 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 156 członków. Zarejestrowano 205 ćwiczących (mężczyźni: 152, kobiety: 53, chłopcy do lat 18: 115, dziewczęta do lat 18: 27). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (5), instruktora sportowego (1) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Dobczycach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Dobczycach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Dobczyc znajduje się 7 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Dobczycach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Miasto Dobczyce, st.7 ze średniowieczadnia 1976-10-25, wykaz dokumentów: A-435 z 1976-10-25
  • Relikt z XIII w.dnia 1934-03-15, wykaz dokumentów: AK.11/Ka/2/Kr/934 z 1934-03-15
  • Kościół z 1834 r.dnia 1970-10-31, wykaz dokumentów: A-200 z 1970-10-31
  • Kaplica z XIX w.dnia 1976-10-25, wykaz dokumentów: A-435 z 1976-10-25
  • Mur/ogrodzenie z XIV w.dnia 1976-10-25, wykaz dokumentów: A-435 z 1976-10-25
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z XIX w.dnia 1976-10-25, wykaz dokumentów: A-435 z 1976-10-25
  • Miasto z XIII w.dnia 1976-10-25, wykaz dokumentów: A-435 z 1976-10-25
 • Formy ochrony przyrody w Dobczycach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Dobczyc znajdują się 3 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Dobczycach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Marysieńka - Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1947-03-31, Opis granicy: Przy starym kościele na Górze Zamkowej
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1968-01-17
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1968-01-17

Dobczyce - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 3 wypadków drogowych w Dobczycach odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 3 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 48,3 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 16,1 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Dobczycach znajdowały się 3 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 9 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 9 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu myślenickiego.

  Powiat myślenicki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Dobczycach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 3 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 3 Ranni
  (rok 2022)
 • 0 Lekko ranni
 • 3 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Dobczycach w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 48,35 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Dobczyce
  48,3
  Województwo
  64,9
  Kraj
  56,5
 • 16,12 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  16,1
  Województwo
  3,0
  Cała Polska
  5,0
 • 48,35 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  48,3
  Małopolskie
  76,3
  Cały kraj
  65,5
 • 33,33 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  33,3
  Województwo
  4,6
  Kraj
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Dobczyce
  100,0
  woj. małopolskie
  117,5
  Kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 3 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Dobczycach w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 466,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  466,9 km
  Małopolskie
  599,5 km
  Polska
  633,6 km
 • 2,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Dobczyce
  2,0 km
  Małopolskie
  2,7 km
  Cały kraj
  5,3 km
 • 9 Liczba licencji na taksówki
 • 9 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Dobczyce przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 964droga wojewódzka nr 964(Fornale - Kasina Wielka - Wierzbanowa - Wiśniowa - Poznachowice Dolne - Czasław - Dobczyce - Dziekanowice - Rudnik - Jankówka - Koźmice Małe - Pawlikowice - Rożnowa - Wieliczka - Zabawa - Mała Wieś - Sułków - Ochmanów - Zakrzów - Podłęże - Niepołomice - Batorska Wola - Zabierzów Bocheński - Zabierzowska Wola - Ispina - Świniary - Niedary - Uście Solne - Strzelce Małe - Szczurowa - Rylowa - Borzęcin Dolny - Wał Ruda - Zabawa - Biskupice Radłowskie)
  • DW 967droga wojewódzka nr 967(Myślenice - Borzęta - Brzączowice - Dobczyce - Winiary - Kunice - Gdów - Marszowice - Nieznanowice - Pierzchów - Książnice - Gierczyce - Łapczyca)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Dobczycach istnieje 69 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Akacjowa

  ul. Budowlanych

  ul. Cegielniana

  ul. Dębowa

  ul. Długosza

  ul. Energetyków

  ul. Garncarska

  ul. Grabowa

  ul. Góra Jałowcowa

  ul. Górska

  ul. Jagiellońska

  os. Jagiellońskie

  ul. Jałowcowa

  ul. Józefa Dominika

  ul. Józefa Piłsudskiego

  ul. Kasztelana Dobka

  ul. Kazimierza Wielkiego

  ul. Kilińskiego

  ul. Kościelna

  ul. Królowej Jadwigi

  ul. Królowej Kingi

  ul. Laskowa

  ul. Lubomirskich

  ul. Marwin

  Most im. Grzegorza Stecha

  ul. Mostowa

  ul. Myślenicka

  ul. Myśliwska

  ul. Nowowiejska

  ul. Obwodowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Parkowa

  ul. Piastowska

  os. Piastowskie

  ul. Podgórska

  ul. Podlesie

  ul. Polna

  ul. Przedbronie

  ul. Przemysłowa

  ul. Rolnicza

  Rynek

  ul. Rzeźnicza

  ul. Skalna

  ul. Skrzynecka

  ul. Sosnowa

  ul. Spacerowa

  ul. Stadnicka

  ul. Stare Miasto

  ul. Stojowicka

  ul. Stroma

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Targowa

  ul. Turystyczna

  ul. Wawelska

  ul. Wesoła

  ul. Widokowa

  ul. Wincentego Witosa

  ul. Wąska

  ul. Węgielnica

  ul. Zacisze

  ul. Zarabie

  ul. Zdrojowa

  pl. Zgody

  ul. Łanowa

  ul. Łąkowa

  ul. św. Anny

  ul. św. Floriana