Dobczyce w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie)

Dobczyce - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Dobczyce to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa małopolskiego, powiatu myślenickiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Dobczyce.
 • 6 413 Liczba mieszkańców
 • 13,0 km² Powierzchnia
 • 494,4 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 24 kwietnia 1362 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 12 Numer kierunkowy
 • KMY Tablice rejestracyjne
 • Tomasz Paweł Suś Burmistrz miasta
Dobczyce na mapie
Identyfikatory
 • 20.089149.8812 Współrzędne GPS
 • 1209014 TERYT (TERC)
 • 0951505 SIMC
Herb miasta Dobczyce
Dobczyce herb
Flaga miasta Dobczyce
Dobczyce flaga

Dobczyce - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
32-410Poczta Dobczyce
32-410Skrytki Pocztowe Poczta Dobczyce

Dobczyce - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Dobczycach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Biuro Terenowe w Myślenicach (podlega pod: ZUS Oddział w Krakowie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
os. 1000-lecia 15A
32-400 Myślenice
Urząd Gminy i Miasta Dobczyce
(12) 372-17-00
(12) 271-29-93
ul. Rynek 26
32-410 Dobczyce

Dobczyce - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Dobczyce jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 6 413, z czego 51,1% stanowią kobiety, a 48,9% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 6,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,2 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Dobczyc zawarli w 2020 roku 26 małżeństw, co odpowiada 4,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa małopolskiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  32,1% mieszkańców Dobczyc jest stanu wolnego, 57,8% żyje w małżeństwie, 1,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,0% to wdowy/wdowcy.

  Dobczyce ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 22. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 3,43 na 1000 mieszkańców Dobczyc. W 2020 roku urodziło się 67 dzieci, w tym 44,8% dziewczynek i 55,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 329 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,13 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 43,8% zgonów w Dobczycach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 28,0% zgonów w Dobczycach były nowotwory, a 7,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Dobczyc przypada 7.01 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2020 roku zarejestrowano 53 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 76 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Dobczyc -23. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  61,2% mieszkańców Dobczyc jest w wieku produkcyjnym, 19,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Dobczyc
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 6 413 Liczba mieszkańców
 • 3 275 Kobiety
 • 3 138 Mężczyźni
 • 51,1%
  48,9%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Dobczycach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Dobczycach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Dobczycach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Dobczyc
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 39,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  39,2 lat
  woj. małopolskie
  41,1 lat
  Polska
  42,0 lat
 • 40,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Dobczyce, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Dobczyc
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Dobczyce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Dobczyce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Dobczyce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32,1% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  32,3%
  Województwo
  30,6%
  Polska
  28,8%
 • 26,7% Kobiety
  (Panny)
 • 38,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,8% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  57,8%
  Małopolskie
  56,8%
  Cała Polska
  55,8%
 • 57,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,0% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  7,9%
  Województwo
  8,9%
  Kraj
  9,6%
 • 13,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 1,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  1,8%
  woj. małopolskie
  3,4%
  Kraj
  5,0%
 • 2,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 1,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Dobczyce
  0,2%
  Małopolskie
  0,4%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Dobczycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Dobczycach w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  4,1
  Województwo
  4,2
  Polska
  3,8
 • 0,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Miasto
  0,9
  Małopolskie
  1,1
  Cała Polska
  1,3
 • 26 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Dobczycach w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Dobczycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 22 Przyrost naturalny w roku 2020
 • 11 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 11 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 3,43 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  3,4
  woj. małopolskie
  -1,0
  Polska
  -3,2
 • Wykres - Przyrost naturalny w Dobczycach w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Dobczycach w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Dobczycach w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Dobczycach w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 67 Urodzenia żywe
 • 30 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 37 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 44,8%
  55,2%
 • 10,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Dobczyce
  10,4
  Małopolskie
  10,4
  Kraj
  9,3
 • 46,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  46,5
  Województwo
  43,4
  Cała Polska
  39,9
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 47 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 47
 • 110 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 110
 • 90 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 90
 • 48 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 48
 • 10 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 10
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 329 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 246 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 407 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Dobczyce
  3 329 g
  woj. małopolskie
  3 328 g
  Cała Polska
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 111 Waga 4000g - 4499g
 • 111
 • 441 Waga 3500g - 3999g
 • 441
 • 579 Waga 3000g - 3499g
 • 579
 • 217 Waga 2500g - 2999g
 • 217
 • 58 Waga 2000g - 2499g
 • 58
 • 17 Waga 1500g - 1999g
 • 17
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 10 Waga 600g - 999g
 • 10
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,53 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,53
  Małopolskie
  1,45
  Cała Polska
  1,38
 • 0,74 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,74
  Małopolskie
  0,70
  Polska
  0,67
 • 1,13 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  1,13
  Małopolskie
  0,91
  Cały kraj
  0,74
 • Statystyki zgonów w Dobczycach w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 45 Zgony
 • 19 Kobiety
  (Zgony)
 • 26 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 42,2%
  57,8%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 7,0 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  7,0
  Województwo
  11,4
  Polska
  12,5
 • 88,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Dobczyce
  88,8
  Województwo
  109,7
  Cały kraj
  134,3
 • 6,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  6,2
  Województwo
  3,5
  Polska
  3,6
 • 2,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Dobczyce
  2,9
  woj. małopolskie
  2,8
  Cały kraj
  3,4
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. małopolskie
  1,1
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie myślenickim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 43,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  43,8%
  Województwo
  46,1%
  Kraj
  39,4%
 • 28,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  28,0%
  Małopolskie
  26,4%
  Kraj
  26,5%
 • 7,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Dobczyce
  7,9%
  Województwo
  6,9%
  Cały kraj
  6,6%
 • 5,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. małopolskie
  5,7
  Polska
  9,9
 • 70,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Małopolskie
  70,3
  Kraj
  70,4
 • 251,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  251,4
  woj. małopolskie
  256,0
  Polska
  283,2
 • 237,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Małopolskie
  237,9
  Cała Polska
  261,3
 • 393,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 400,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 386,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  393,7
  Małopolskie
  446,5
  Polska
  421,0
 • 78,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 31,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 123,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  78,2
  Województwo
  72,1
  Cała Polska
  69,5
 • 34,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  34,3
  woj. małopolskie
  32,4
  Polska
  35,1
 • 10,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  10,9
  Małopolskie
  6,8
  Polska
  7,9
 • 1,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  1,3%
  woj. małopolskie
  0,7%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 53 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 29 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 24 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 76 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 38 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 38 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -22 Saldo migracji
 • -8 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -14 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -23 Saldo migracji wewnętrznych
 • -9 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -14 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Dobczycach w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Dobczycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 18,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Dobczyce, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Dobczyce - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w Dobczycach oddano do użytku 22 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,42 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Dobczycach to 1 929 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 300 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Dobczycach to 5,73 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w Dobczycach to 153,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,20% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,11% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,04% mieszkań posiada łazienkę, 84,24% korzysta z centralnego ogrzewania, a 88,02% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu myślenickiego.

  Powiat myślenicki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Dobczycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 929 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 300,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  300,20
  Województwo
  363,30
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 95,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Dobczyce
  95,80 m2
  Małopolskie
  79,00 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 28,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Dobczyce
  28,80 m2
  woj. małopolskie
  28,70 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,54 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Dobczyce
  4,54
  Województwo
  3,91
  Cała Polska
  3,82
 • 3,33 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,33
  Województwo
  2,75
  Cała Polska
  2,55
 • 0,73 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,73
  Małopolskie
  0,70
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Dobczycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 22 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 3,42 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Dobczyce
  3,42
  Województwo
  5,82
  Cała Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 126 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,73 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Miasto
  5,73
  woj. małopolskie
  3,86
  Cała Polska
  3,77
 • 19,61 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Dobczyce
  19,61
  Małopolskie
  22,49
  Kraj
  21,77
 • 3 381 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 153,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Dobczyce
  153,7 m2
  woj. małopolskie
  92,3 m2
  Kraj
  88,7 m2
 • 0,53 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Miasto
  0,53 m2
  woj. małopolskie
  0,54 m2
  Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Dobczycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 97,20% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  97,20%
  Małopolskie
  97,03%
  Kraj
  96,97%
 • 96,11% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  96,11%
  Małopolskie
  95,28%
  Kraj
  94,01%
 • 94,04% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  94,04%
  Województwo
  93,52%
  Cała Polska
  91,78%
 • 84,24% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Dobczyce
  84,24%
  Małopolskie
  83,12%
  Cały kraj
  83,08%
 • 88,02% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  88,02%
  Województwo
  64,65%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Dobczyce - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W Dobczycach na 1000 mieszkańców pracuje 481osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 58,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 41,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Dobczycach wynosiło w 2020 roku 3,8% (4,3% wśród kobiet i 3,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Dobczycach wynosiło 4 525,20 PLN, co odpowiada 81.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Dobczyc 527 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 766 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 239.

  40,1% aktywnych zawodowo mieszkańców Dobczyc pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 26,3% w przemyśle i budownictwie, a 13,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Dobczycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 481 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  481,0
  woj. małopolskie
  249,0
  Kraj
  252,0
 • 3,8% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 4,3% Kobiety
 • 3,3% Mężczyźni
 • Miasto
  3,8%
  Małopolskie
  5,3%
  Cała Polska
  6,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Dobczycach w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Dobczycach w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Dobczycach w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Dobczycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 525 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 525 PLN
  woj. małopolskie
  5 536 PLN
  Cała Polska
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Dobczycach w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Dobczycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 527 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 766 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 239 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,45 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Dobczycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 40,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 38,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 42,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 26,3% Przemysł i budownictwo
 • 19,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 35,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 13,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 19,3% Pozostałe
 • 27,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Dobczycach w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Dobczycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 3 088 Pracujący ogółem
 • 1 795 Kobiety
 • 1 293 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Dobczycach w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 21,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,2% W wieku produkcyjnym
 • 56,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 24,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Dobczyce, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 63,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  63,3
  Małopolskie
  66,2
  Kraj
  68,0
 • 30,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  30,8
  woj. małopolskie
  34,4
  Polska
  37,5
 • 94,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  94,5
  woj. małopolskie
  108,5
  Polska
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 65,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 64,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 34,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 35,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Dobczyce - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W Dobczycach w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowane były 934 podmioty gospodarki narodowej, z czego 709 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 70 nowych podmiotów, a 41 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (106) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (53) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (95) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (33) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Dobczycach najwięcej (75) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (903) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,7% (7) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,6% (230) podmiotów, a 74,6% (697) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Dobczycach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.6%) oraz Budownictwo (19.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 934 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 7 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 230 Przemysł i budownictwo
 • 697 Pozostała działalność
 • 70 Podmioty nowo zarejestrowane w Dobczycach w 2020 roku
 • 41 Podmioty wyrejestrowane w Dobczycach w 2020 roku
 • 709 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 903 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 903
 • 19 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 19
 • 11 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 11
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 933 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 933
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 Spółdzielnie ogółem
 • 5
 • 56 Spółki handlowe ogółem
 • 56
 • 3  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 39  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 39
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 75 Spółki cywilne ogółem
 • 75
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 709 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 167 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 167
 • 135 Budownictwo
 • 135
 • 69 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 69
 • 66 Przetwórstwo przemysłowe
 • 66
 • 48 Transport i gospodarka magazynowa
 • 48
 • 44 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 44
 • 38 Pozostała działalność
 • 38
 • 31 Informacja i komunikacja
 • 31
 • 25 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 25
 • 22 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 22
 • 20 Edukacja
 • 20
 • 18 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 18
 • 11 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 11
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 6
 • 6 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 6
 • 3 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Dobczyce - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w Dobczycach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 67 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 10,49 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Dobczycach wynosi 76,80% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Dobczyc najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,00 (wykrywalność 78%) oraz przeciwko mieniu - 3,78 (wykrywalność 48%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu - 0,25 (93%), drogowe - 1,17 (97%) oraz o charakterze gospodarczym - 1,97 (55%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Dobczycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Dobczyc.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Dobczyce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 67 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 67
 • 45 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 45
 • 13 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 13
 • 7 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 7
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 24 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 24
 • 10,49 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  10,49
  Województwo
  20,26
  Kraj
  19,96
 • 7,00 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  7,00
  Małopolskie
  10,99
  Cały kraj
  12,25
 • 1,97 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Dobczyce
  1,97
  woj. małopolskie
  7,23
  Kraj
  5,17
 • 1,17 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Dobczyce
  1,17
  Województwo
  1,25
  Cały kraj
  1,73
 • 0,25 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Dobczyce
  0,25
  Województwo
  0,30
  Polska
  0,37
 • 3,78 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,78
  woj. małopolskie
  7,50
  Cały kraj
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Dobczyce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  77%
  Województwo
  78%
  Kraj
  73%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  79%
  Małopolskie
  70%
  Cały kraj
  65%
 • 55% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  55%
  Województwo
  86%
  Kraj
  82%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  97%
  Województwo
  98%
  Cały kraj
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  94%
  woj. małopolskie
  84%
  Polska
  87%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  49%
  Województwo
  54%
  Cały kraj
  54%

Dobczyce - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu Dobczyc wyniosła w 2020 roku 99,3 mln złotych, co daje 6,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 11.1% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu Dobczyc - 32.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (11.7%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (6.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 24,4 mln złotych, czyli 24,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Dobczyc wyniosła w 2020 roku 105,5 mln złotych, co daje 6,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 1.2% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (26.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (25.1%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10.8%). W budżecie Dobczyc wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 913 złotych na mieszkańca (13,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 66,8 złotych na mieszkańca (1,0%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 11,9%.
 • Wydatki budżetu w Dobczycach według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Dobczyc według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Dobczyce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Dobczyc według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  51,7 mln

  3,4 tys(100%)

  51,3 mln

  3,4 tys(100%)

  62,7 mln

  4,1 tys(100%)

  58,3 mln

  3,8 tys(100%)

  66,1 mln

  4,3 tys(100%)

  79,8 mln

  5,2 tys(100%)

  109,9 mln

  7,2 tys(100%)

  99,3 mln

  6,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  17,4 mln

  2,7 tys(33.8%)

  17,9 mln

  2,8 tys(34.9%)

  18,2 mln

  2,8 tys(29.1%)

  18,8 mln

  2,9 tys(32.2%)

  22,6 mln

  3,5 tys(34.1%)

  24,8 mln

  3,9 tys(31.1%)

  30,5 mln

  4,7 tys(27.8%)

  32,5 mln

  5,1 tys(32.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  8,0 mln

  1,2 tys(15.5%)

  11,7 mln

  1,8 tys(22.9%)

  21,3 mln

  3,3 tys(33.9%)

  6,0 mln

  938(10.4%)

  5,9 mln

  923(9%)

  13,6 mln

  2,1 tys(17.1%)

  27,7 mln

  4,3 tys(25.2%)

  11,7 mln

  1,8 tys(11.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,0 mln

  615(7.7%)

  3,9 mln

  600(7.5%)

  4,7 mln

  727(7.5%)

  5,1 mln

  797(8.8%)

  5,6 mln

  868(8.4%)

  5,9 mln

  920(7.4%)

  6,4 mln

  1,0 tys(5.9%)

  6,2 mln

  958(6.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,6 mln

  870(10.9%)

  1,5 mln

  225(2.8%)

  2,4 mln

  372(3.8%)

  1,7 mln

  261(2.9%)

  1,8 mln

  281(2.7%)

  3,6 mln

  565(4.6%)

  2,2 mln

  343(2%)

  5,6 mln

  875(5.7%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  3,0 mln

  467(5.8%)

  2,5 mln

  394(5%)

  2,8 mln

  429(4.4%)

  3,1 mln

  481(5.3%)

  2,8 mln

  433(4.2%)

  2,8 mln

  428(3.4%)

  3,3 mln

  516(3%)

  4,0 mln

  619(4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,0 mln

  930(11.6%)

  6,1 mln

  940(11.8%)

  6,2 mln

  956(9.8%)

  15,7 mln

  2,4 tys(26.9%)

  2,3 mln

  350(3.4%)

  2,3 mln

  364(2.9%)

  3,7 mln

  580(3.4%)

  3,8 mln

  591(3.8%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  52,7 tys

  8,2(0.1%)

  21,2 tys

  3,3(0%)

  251,7 tys

  39,1(0.4%)

  138,0 tys

  21,4(0.2%)

  801,1 tys

  125(1.2%)

  2,9 mln

  447(3.6%)

  7,7 mln

  1,2 tys(7%)

  3,4 mln

  529(3.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,2 mln

  339(4.2%)

  1,4 mln

  223(2.8%)

  1,6 mln

  253(2.6%)

  1,7 mln

  269(3%)

  1,9 mln

  290(2.8%)

  1,9 mln

  301(2.4%)

  2,0 mln

  316(1.8%)

  2,2 mln

  338(2.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,0 mln

  159(2%)

  1,2 mln

  183(2.3%)

  1,1 mln

  169(1.7%)

  1,1 mln

  177(2%)

  1,3 mln

  204(2%)

  1,4 mln

  223(1.8%)

  1,6 mln

  254(1.5%)

  1,6 mln

  252(1.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,2 mln

  185(2.3%)

  1,0 mln

  157(2%)

  559,1 tys

  86,8(0.9%)

  490,3 tys

  76,2(0.8%)

  356,3 tys

  55,5(0.5%)

  429,0 tys

  66,7(0.5%)

  792,1 tys

  123(0.7%)

  1,1 mln

  172(1.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  324,1 tys

  50,2(0.6%)

  640,4 tys

  99,3(1.2%)

  386,7 tys

  60,0(0.6%)

  403,9 tys

  62,8(0.7%)

  402,4 tys

  62,6(0.6%)

  484,6 tys

  75,3(0.6%)

  722,4 tys

  112(0.7%)

  576,3 tys

  89,7(0.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  301,6 tys

  46,7(0.6%)

  1,1 mln

  178(2.2%)

  1,5 mln

  225(2.3%)

  1,8 mln

  276(3%)

  1,5 mln

  233(2.3%)

  655,5 tys

  102(0.8%)

  602,8 tys

  93,8(0.5%)

  440,3 tys

  68,5(0.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,3 mln

  204(2.6%)

  962,7 tys

  149(1.9%)

  703,3 tys

  109(1.1%)

  521,4 tys

  81,0(0.9%)

  472,7 tys

  73,6(0.7%)

  297,6 tys

  46,2(0.4%)

  254,2 tys

  39,6(0.2%)

  276,9 tys

  43,1(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  345,9 tys

  53,6(0.7%)

  314,4 tys

  48,8(0.6%)

  274,6 tys

  42,6(0.4%)

  308,4 tys

  47,9(0.5%)

  423,1 tys

  65,9(0.6%)

  397,3 tys

  61,8(0.5%)

  374,1 tys

  58,2(0.3%)

  256,4 tys

  39,9(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  353,9 tys

  54,8(0.7%)

  168,3 tys

  26,1(0.3%)

  104,9 tys

  16,3(0.2%)

  991,8 tys

  154(1.7%)

  430,7 tys

  67,0(0.7%)

  175,8 tys

  27,3(0.2%)

  141,3 tys

  22,0(0.1%)

  162,0 tys

  25,2(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  299,3 tys

  46,4(0.6%)

  524,8 tys

  81,4(1%)

  625,2 tys

  97,0(1%)

  226,2 tys

  35,2(0.4%)

  160,4 tys

  25,0(0.2%)

  160,8 tys

  25,0(0.2%)

  288,0 tys

  44,8(0.3%)

  148,3 tys

  23,1(0.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  207,0 tys

  32,1(0.4%)

  209,7 tys

  32,5(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  146,0 tys

  22,7(0.3%)

  173,6 tys

  27,0(0.3%)

  220,4 tys

  34,3(0.3%)

  141,3 tys

  22,0(0.1%)

  141,9 tys

  22,1(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  3,9 tys

  0,6(0%)

  75,7 tys

  11,7(0.1%)

  126,5 tys

  19,6(0.2%)

  12,4 tys

  1,9(0%)

  2,7 tys

  0,4(0%)

  94,5 tys

  14,7(0.1%)

  97,7 tys

  15,2(0.1%)

  99,7 tys

  15,5(0.1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  28,8 tys

  4,5(0%)

  28,9 tys

  4,5(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,3 tys

  0,4(0%)

  2,2 tys

  0,3(0%)

  2,3 tys

  0,4(0%)

  2,3 tys

  0,4(0%)

  2,3 tys

  0,4(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  78,3 tys

  12,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  410

  0,1(0%)

  800

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  265

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  351

  0,1(0%)

  470

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  49,9

  0,0(0%)

  193

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Dobczycach według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Dobczyc według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Dobczyce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Dobczyc według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  54,8 mln

  3,6 tys(100%)

  53,1 mln

  3,5 tys(100%)

  68,6 mln

  4,5 tys(100%)

  65,4 mln

  4,3 tys(100%)

  70,8 mln

  4,7 tys(100%)

  82,0 mln

  5,4 tys(100%)

  103,9 mln

  6,8 tys(100%)

  105,5 mln

  6,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  18,2 mln

  2,8 tys(33.1%)

  19,6 mln

  3,0 tys(36.9%)

  20,5 mln

  3,2 tys(29.9%)

  21,8 mln

  3,4 tys(33.3%)

  23,1 mln

  3,6 tys(32.6%)

  26,0 mln

  4,0 tys(31.7%)

  27,8 mln

  4,3 tys(26.8%)

  28,2 mln

  4,4 tys(26.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  12,3 mln

  1,9 tys(22.5%)

  12,9 mln

  2,0 tys(24.2%)

  13,6 mln

  2,1 tys(19.9%)

  13,6 mln

  2,1 tys(20.8%)

  14,4 mln

  2,2 tys(20.3%)

  15,0 mln

  2,3 tys(18.3%)

  16,7 mln

  2,6 tys(16.1%)

  26,5 mln

  4,1 tys(25.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  5,9 mln

  920(10.8%)

  7,3 mln

  1,1 tys(13.8%)

  21,4 mln

  3,3 tys(31.2%)

  8,8 mln

  1,4 tys(13.5%)

  5,7 mln

  895(8.1%)

  13,8 mln

  2,2 tys(16.9%)

  18,7 mln

  2,9 tys(18%)

  11,4 mln

  1,8 tys(10.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,7 mln

  418(4.9%)

  1,4 mln

  217(2.6%)

  1,3 mln

  203(1.9%)

  1,4 mln

  220(2.2%)

  2,7 mln

  423(3.8%)

  1,2 mln

  193(1.5%)

  4,7 mln

  732(4.5%)

  3,9 mln

  613(3.7%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  3,0 mln

  467(5.5%)

  2,9 mln

  451(5.5%)

  3,0 mln

  466(4.4%)

  3,0 mln

  468(4.6%)

  3,3 mln

  519(4.7%)

  3,5 mln

  543(4.3%)

  3,3 mln

  517(3.2%)

  3,3 mln

  513(3.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  24,7 tys

  3,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  111,9 tys

  17,4(0.2%)

  14,8 tys

  2,3(0%)

  291,4 tys

  45,4(0.4%)

  1,8 mln

  277(2.2%)

  4,6 mln

  723(4.5%)

  2,5 mln

  393(2.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,0 mln

  779(9.2%)

  5,0 mln

  768(9.3%)

  4,9 mln

  759(7.1%)

  14,5 mln

  2,2 tys(22.1%)

  984,2 tys

  153(1.4%)

  993,0 tys

  154(1.2%)

  2,3 mln

  359(2.2%)

  2,0 mln

  319(1.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  901,0 tys

  140(1.6%)

  1,2 mln

  182(2.2%)

  1,2 mln

  181(1.7%)

  812,7 tys

  126(1.2%)

  857,4 tys

  133(1.2%)

  698,3 tys

  109(0.9%)

  936,5 tys

  146(0.9%)

  1,0 mln

  156(1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  671,3 tys

  104(1.2%)

  700,0 tys

  109(1.3%)

  660,4 tys

  103(1%)

  640,0 tys

  99,5(1%)

  612,7 tys

  95,4(0.9%)

  621,3 tys

  96,6(0.8%)

  626,5 tys

  97,5(0.6%)

  620,2 tys

  96,5(0.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,6 mln

  713(8.4%)

  552,3 tys

  85,6(1%)

  296,1 tys

  46,0(0.4%)

  47,5 tys

  7,4(0.1%)

  541,8 tys

  84,3(0.8%)

  174,3 tys

  27,1(0.2%)

  2,1 mln

  325(2%)

  415,6 tys

  64,7(0.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  536,4 tys

  83,1(1%)

  304,1 tys

  47,1(0.6%)

  262,3 tys

  40,7(0.4%)

  130,2 tys

  20,2(0.2%)

  134,5 tys

  20,9(0.2%)

  121,2 tys

  18,8(0.1%)

  124,6 tys

  19,4(0.1%)

  220,0 tys

  34,2(0.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  165,9 tys

  25,7(0.3%)

  200,4 tys

  31,1(0.4%)

  145,3 tys

  22,6(0.2%)

  203,7 tys

  31,7(0.3%)

  299,6 tys

  46,6(0.4%)

  243,5 tys

  37,8(0.3%)

  211,5 tys

  32,9(0.2%)

  162,4 tys

  25,3(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  297,0 tys

  46,0(0.5%)

  28,5 tys

  4,4(0.1%)

  101,8 tys

  15,8(0.1%)

  10,9 tys

  1,7(0%)

  59,2 tys

  9,2(0.1%)

  14,0 tys

  2,2(0%)

  144,2 tys

  22,4(0.1%)

  104,8 tys

  16,3(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  3,9 tys

  0,6(0%)

  75,7 tys

  11,7(0.1%)

  126,5 tys

  19,6(0.2%)

  12,4 tys

  1,9(0%)

  2,7 tys

  0,4(0%)

  94,5 tys

  14,7(0.1%)

  97,7 tys

  15,2(0.1%)

  99,7 tys

  15,5(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  211,7 tys

  32,8(0.4%)

  707,2 tys

  110(1.3%)

  760,3 tys

  118(1.1%)

  155,5 tys

  24,2(0.2%)

  196,4 tys

  30,6(0.3%)

  75,4 tys

  11,7(0.1%)

  115,4 tys

  17,9(0.1%)

  91,9 tys

  14,3(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  47,8 tys

  7,4(0.1%)

  102,3 tys

  15,9(0.2%)

  75,7 tys

  11,7(0.1%)

  35,4 tys

  5,5(0.1%)

  319,4 tys

  49,7(0.5%)

  79,0 tys

  12,3(0.1%)

  63,2 tys

  9,8(0.1%)

  79,8 tys

  12,4(0.1%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,0 tys

  2,3(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  177,9 tys

  27,6(0.3%)

  180,2 tys

  27,9(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  157,1 tys

  24,4(0.2%)

  173,3 tys

  27,0(0.2%)

  128,9 tys

  20,0(0.2%)

  231,3 tys

  36,0(0.2%)

  5,9 tys

  0,9(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,3 tys

  0,4(0%)

  2,1 tys

  0,3(0%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  1,8 tys

  0,3(0%)

  2,4 tys

  0,4(0%)

  3,8 tys

  0,6(0%)

  2,6 tys

  0,4(0%)

  4,0 tys

  0,6(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  410

  0,1(0%)

  800

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  265

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  350

  0,1(0%)

  470

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  8,7 tys

  1,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  50,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,0 tys

  0,3(0%)

  41,4 tys

  6,4(0.1%)

  86,0 tys

  13,3(0.1%)

  151,9 tys

  23,6(0.2%)

  39,3 tys

  6,1(0.1%)

  91,7 tys

  14,3(0.1%)

  60,7 tys

  9,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  64,0 tys

  10,0(0.1%)

  -6 334,3

  -1,0(-0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Dobczyce - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 1 547 mieszkańców Dobczyc jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 743 kobiet oraz 804 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,6% wykształcenie policealne, 11,5% średnie ogólnokształcące, a 15,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 29,8% mieszkańców Dobczyc, gimnazjalnym 6,2%, natomiast 21,1% podstawowym ukończonym. 1,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy Dobczyc mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Dobczycach największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (22,6%) oraz zasadnicze zawodowe (21,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (38,4%) oraz podstawowe ukończone (19,6%).

  W roku 2018 w Dobczycach mieściły się 3 przedszkola, w których do 16 oddziałów uczęszczało 371 dzieci (169 dziewczynek oraz 202 chłopców). Dostępnych było 400 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Dobczycach mieściły się 2 przedszkola, w których do 10 oddziałów uczęszczało 250 dzieci (109 dziewczynek oraz 141 chłopców). Dostępnych było 250 miejsc.

  19,5% mieszkańców Dobczyc w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (20,5% wśród dziewczynek i 18,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 119 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,59 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 35 oddziałach uczyło się 775 uczniów (373 kobiety oraz 402 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Dobczycach placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 23 oddziałach uczyło się 537 uczniów (252 kobiety oraz 285 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 31,1% ludności (30,1% wśród dziewczynek i 32,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 22,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 127,89.

  W Dobczycach znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 6 oddziałach uczyło się 149 uczniów (91 kobiet oraz 58 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 45 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Dobczycach placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 6 oddziałach uczyło się 160 uczniów (124 kobiety oraz 36 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 66 absolwentów.

  W Dobczycach znajduje się 1 Technikum, w którym w 17 oddziałach uczyło się 433 uczniów (118 kobiet oraz 315 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 102 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Dobczycach placówkę miały 2 Technika, w których w 33 oddziałach uczyło się 832 uczniów (300 kobiet oraz 532 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 177 absolwentów.

  W Dobczycach znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 4 oddziałach uczyło się 132 uczniów (28 kobiet oraz 104 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 14,8% mieszkańców (14,5% wśród dziewczyn i 15,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24,8 uczniów. 33,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 25,5 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,8% mieszkańców Dobczyc w wieku potencjalnej nauki (20,2% kobiet i 23,3% mężczyzn).

 • 12,6% Wykształcenie wyższe
 • Dobczyce
  12,6%
  woj. małopolskie
  18,2%
  Kraj
  17,9%
 • 16,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 28,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  28,9%
  woj. małopolskie
  33,0%
  Kraj
  33,3%
 • 32,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 25,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,6% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  1,6%
  woj. małopolskie
  2,6%
  Polska
  2,7%
 • 2,5% Kobiety
  (policealne)
 • 0,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  11,5%
  Małopolskie
  12,6%
  Cała Polska
  12,4%
 • 14,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Dobczyce
  15,8%
  woj. małopolskie
  17,8%
  Polska
  18,1%
 • 16,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 15,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 29,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  29,8%
  woj. małopolskie
  24,2%
  Cały kraj
  22,9%
 • 21,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 38,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Dobczyce
  6,2%
  Małopolskie
  5,3%
  Kraj
  5,2%
 • 5,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 21,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  21,1%
  Małopolskie
  18,1%
  Cały kraj
  19,3%
 • 22,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 19,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Dobczyce
  1,4%
  Małopolskie
  1,2%
  Polska
  1,4%
 • 1,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Dobczycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 1119 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 119,0
  woj. małopolskie
  883,0
  Polska
  873,0
 • 0,59 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Dobczyce
  0,59
  Województwo
  0,88
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 3Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 16 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 400 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Dobczyce) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 371 Dzieci
 • 169 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 202 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 45,6%
  54,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 84 3 lata
 • 84
 • 78 4 lata
 • 78
 • 102 5 lata
 • 102
 • 101 6 lat
 • 101
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 40 3 lata
 • 40
 • 38 4 lata
 • 38
 • 45 5 lata
 • 45
 • 43 6 lat
 • 43
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 44 3 lata
 • 44
 • 40 4 lata
 • 40
 • 57 5 lata
 • 57
 • 58 6 lat
 • 58
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Dobczycach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Dobczycach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe nr 1 w Dobczycach
  Publiczne
  12 271-10-58
  12 271-10-58
  ul. PLAC ZGODY 9
  32-410 Dobczyce
  819714
  Przedszkole Samorządowe nr 3 w Dobczycach
  Publiczne
  12 271-14-54
  12 271-14-54
  ul. Szkolna 27
  32-410 Dobczyce
  614712
  Przedszkole Bajkoland Wioletta Michalik
  Niepubliczne
  66 877-37-61
  ul. Zarabie 31
  32-410 Dobczyce
  ---
 • Szkoły podstawowe w Dobczycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Dobczyce) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 35 Oddziały
 • 775 Uczniowie
 • 373 Kobiety
  (uczniowie)
 • 402 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,1%
  51,9%
 • 109 Uczniowie w 1 klasie
 • 44 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 65 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 81 Absolwenci 2016
 • 41 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 40 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 22,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  22,1
  woj. małopolskie
  16,8
  Polska
  17,3
 • 263 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 263 niemiecki
 •  
 • 127,89 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  127,89
  Małopolskie
  95,56
  Cała Polska
  95,46
 • 127,89 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  127,89
  Małopolskie
  94,56
  Kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Dobczyce) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Dobczyce) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Dobczycach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Dobczycach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (Krzysztof Kamil Baczyński)
  Publiczna
  12 271-10-63
  12 271-10-63
  ul. Parkowa 4
  32-410 Dobczyce
  2250951
 • Szkoły ponadpodstawowe w Dobczycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Dobczyce) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 6 Oddziały
 • 149 Uczniowie
 • 91 Kobiety
  (uczniowie)
 • 58 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 61,1%
  38,9%
 • 51 Uczniowie w 1 klasie
 • 30 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 21 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 45 Absolwenci
 • 27 Kobiety
  (absolwenci)
 • 18 Mężczyźni
  (absolwenci)
 • 8 Absolwenci
 • 6 Kobiety
  (absolwenci)
 • 2 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  24,8
  Województwo
  26,5
  Cały kraj
  26,2
 •  
 • Wykres - Technika (Dobczyce) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 17 Oddziały
 • 433 Uczniowie
 • 118 Kobiety
  (uczniowie)
 • 315 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 27,3%
  72,7%
 • 119 Uczniowie w 1 klasie
 • 32 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 87 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 102 Absolwenci
 • 46 Kobiety
  (absolwenci)
 • 56 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Miasto
  25,5
  Małopolskie
  25,3
  Cała Polska
  23,8
 •  
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Dobczyce) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 132 Uczniowie
 • 28 Kobiety
  (uczniowie)
 • 104 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 21,2%
  78,8%
 • 65 Uczniowie w 1 klasie
 • 14 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 51 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 33,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  33,0
  Województwo
  17,3
  Kraj
  17,9
 •  
 •  
 • 1 357 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 775 niemiecki
 • 582 angielski
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Dobczycach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Dobczycach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum Nr 1
  Publiczne
  12 271-01-81
  12 271-00-72
  ul. Szkolna 20A
  32-410 Dobczyce
  19461-
  Szkoła Muzyczna I stopnia w Dobczycach
  Publiczna
  12 274-20-78
  12 274-20-78
  ul. Szkolna 43
  32-410 Dobczyce
  -17726
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1
  Publiczna
  12 271-01-81
  12 271-10-72
  ul. Szkolna 20A
  32-410 Dobczyce
  6159-
  I Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  12 271-01-81
  12 271-10-72
  ul. Szkolna 20A
  32-410 Dobczyce
  5141-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych dla absolwentów ZSZ
  Publiczne
  12 271-01-81
  12 271-10-72
  ul. Szkolna 20 A
  32-410 Dobczyce
  ---
  Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Nr 1
  Publiczne
  12 271-01-81
  12 271-10-72
  ul. Szkolna 20a
  32-410 Dobczyce
  ---
  Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 2
  Publiczna
  12 271-01-81
  12 271-10-72
  ul. Szkolna 20A
  32-410 Dobczyce
  ---
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  12 271-01-81
  12 271-10-72
  ul. SZKOLNA 20a
  32-410 Dobczyce
  ---
  Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Niepubliczne
  73 027-86-40
  ul. Parkowa 4
  32-410 Dobczyce
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Dobczycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 19,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 20,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 31,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 30,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 32,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 20,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Dobczyce, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Dobczyce, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Dobczyce, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Dobczyce - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Dobczycach

 • Według danych GUS z 2020 roku w Dobczycach znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • kwatery agroturystyczne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 7, liczba miejsc: 230)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 3
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 3


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Dobczycach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Dobczycach
  (Źródło: GUS, 2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w Dobczycach: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W Dobczycach 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 447 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 110 (uczestnicy: 10 000)
  • seanse filmowe: 9 (uczestnicy: 1 000)
  • wystawy: 2 (uczestnicy: 100)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 150)
  • koncerty: 8 (uczestnicy: 1 300)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 10 (uczestnicy: 700)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 16 (uczestnicy: 1 500)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 250)
  • pokazy teatralne: 7 (uczestnicy: 700)
  • interdyscyplinarne: 38 (uczestnicy: 3 500)
  • warsztaty: 16 (uczestnicy: 800)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 9 (członkowie: 440)
  • plastyczne/techniczne: 4 (członkowie: 90)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 3 (członkowie: 294)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 40)
  • inne: 1 (członkowie: 16)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • ceramiczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 19 (członkowie: 809)
  • teatralne: 3 (członkowie: 60)
  • muzyczne - instrumentalne: 4 (członkowie: 99)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 150)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 160)
  • taneczne: 7 (członkowie: 340)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2020 w Dobczycach działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 18 209 zwiedzających, co daje 28 376 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2020 w Dobczycach działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 36 185 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 6 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 24 125 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 21
  • dostępne dla czytelników: 15
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 15
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Dobczycach działały 4 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 156 członków. Zarejestrowano 205 ćwiczących (mężczyźni: 152, kobiety: 53, chłopcy do lat 18: 115, dziewczęta do lat 18: 27). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (5), instruktora sportowego (1) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Dobczycach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Dobczycach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Dobczyc znajduje się 7 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Dobczycach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Miasto Dobczyce, st.7 ze średniowieczadnia 1976-10-25, wykaz dokumentów: A-435 z 1976-10-25
  • Relikt z XIII w.dnia 1934-03-15, wykaz dokumentów: AK.11/Ka/2/Kr/934 z 1934-03-15
  • Kościół z 1834 r.dnia 1970-10-31, wykaz dokumentów: A-200 z 1970-10-31
  • Kaplica z XIX w.dnia 1976-10-25, wykaz dokumentów: A-435 z 1976-10-25
  • Mur/ogrodzenie z XIV w.dnia 1976-10-25, wykaz dokumentów: A-435 z 1976-10-25
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z XIX w.dnia 1976-10-25, wykaz dokumentów: A-435 z 1976-10-25
  • Miasto z XIII w.dnia 1976-10-25, wykaz dokumentów: A-435 z 1976-10-25
 • Formy ochrony przyrody w Dobczycach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Dobczyc znajdują się 3 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Dobczycach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Marysieńka - Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1947-03-31, Opis granicy: Przy starym kościele na Górze Zamkowej
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1968-01-17
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1968-01-17

Dobczyce - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 13 wypadków drogowych w Dobczycach odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 14 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 202,3 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2020 roku w Dobczycach znajdowały się 3 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 9 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 9 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu myślenickiego.

  Powiat myślenicki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Dobczycach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 13 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 14 Ranni
  (rok 2020)
 • 5 Lekko ranni
 • 9 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Dobczycach w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 202,33 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Dobczyce
  202,3
  Województwo
  66,4
  Kraj
  61,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  4,6
  Cała Polska
  6,5
 • 217,90 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  217,9
  Małopolskie
  75,2
  Cały kraj
  69,2
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Miasto
  0,0
  Województwo
  6,9
  Kraj
  10,6
 • 107,69 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Dobczyce
  107,7
  woj. małopolskie
  113,2
  Kraj
  112,4
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 3 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 3 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Dobczycach w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 466,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  466,9 km
  Małopolskie
  508,5 km
  Polska
  551,8 km
 • 2,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Dobczyce
  2,0 km
  Małopolskie
  2,3 km
  Cały kraj
  4,5 km
 • 9 Liczba licencji na taksówki
 • 9 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Dobczyce przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 964droga wojewódzka nr 964(Fornale - Kasina Wielka - Wierzbanowa - Wiśniowa - Poznachowice Dolne - Czasław - Dobczyce - Dziekanowice - Rudnik - Jankówka - Koźmice Małe - Pawlikowice - Rożnowa - Wieliczka - Zabawa - Mała Wieś - Sułków - Ochmanów - Zakrzów - Podłęże - Niepołomice - Batorska Wola - Zabierzów Bocheński - Zabierzowska Wola - Ispina - Świniary - Niedary - Uście Solne - Strzelce Małe - Szczurowa - Rylowa - Borzęcin Dolny - Wał Ruda - Zabawa - Biskupice Radłowskie)
  • DW 967droga wojewódzka nr 967(Myślenice - Borzęta - Brzączowice - Dobczyce - Winiary - Kunice - Gdów - Marszowice - Nieznanowice - Pierzchów - Książnice - Gierczyce - Łapczyca)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Dobczycach istnieje 69 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Akacjowa

  ul. Budowlanych

  ul. Cegielniana

  ul. Dębowa

  ul. Długosza

  ul. Energetyków

  ul. Garncarska

  ul. Grabowa

  ul. Góra Jałowcowa

  ul. Górska

  ul. Jagiellońska

  os. Jagiellońskie

  ul. Jałowcowa

  ul. Józefa Dominika

  ul. Józefa Piłsudskiego

  ul. Kasztelana Dobka

  ul. Kazimierza Wielkiego

  ul. Kilińskiego

  ul. Kościelna

  ul. Królowej Jadwigi

  ul. Królowej Kingi

  ul. Laskowa

  ul. Lubomirskich

  ul. Marwin

  Most im. Grzegorza Stecha

  ul. Mostowa

  ul. Myślenicka

  ul. Myśliwska

  ul. Nowowiejska

  ul. Obwodowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Parkowa

  ul. Piastowska

  os. Piastowskie

  ul. Podgórska

  ul. Podlesie

  ul. Polna

  ul. Przedbronie

  ul. Przemysłowa

  ul. Rolnicza

  Rynek

  ul. Rzeźnicza

  ul. Skalna

  ul. Skrzynecka

  ul. Sosnowa

  ul. Spacerowa

  ul. Stadnicka

  ul. Stare Miasto

  ul. Stojowicka

  ul. Stroma

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Targowa

  ul. Turystyczna

  ul. Wawelska

  ul. Wesoła

  ul. Widokowa

  ul. Wincentego Witosa

  ul. Wąska

  ul. Węgielnica

  ul. Zacisze

  ul. Zarabie

  ul. Zdrojowa

  pl. Zgody

  ul. Łanowa

  ul. Łąkowa

  ul. św. Anny

  ul. św. Floriana