Kietrz w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Kietrz - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Kietrz to miasto leżące w południowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa opolskiego, powiatu głubczyckiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Kietrz.
 • 5 462 Liczba mieszkańców
 • 18,7 km² Powierzchnia
 • 291,5 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • przed 1321 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 77 Numer kierunkowy
 • OGL Tablice rejestracyjne
 • Dorota Iwona Przysiężna - Bator Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 18.004150.0801 Współrzędne GPS
 • 1602044 TERYT (TERC)
 • 0965602 SIMC
Herb miasta Kietrz
Kietrz herb
Flaga miasta Kietrz
Kietrz flaga

Jak Kietrz wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Kietrz na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Kietrz wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Kietrz plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
7Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
15Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
20Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
31Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
77Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
101Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
130Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
164Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
168Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
209Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
210Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
210Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
242Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
273Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
282Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
291Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
296Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
301Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
305Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
312Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
329Miasta o największej powierzchni w Polsce
339Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce

Kietrz - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
48-130Poczta Kietrz Śląski, ul. Wojska Polskiego 19
48-130Skrytki Pocztowe Poczta Kietrz Śląski, ul. Wojska Polskiego 19

Kietrz - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Kietrzu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Głubczycach (podlega pod: ZUS Oddział w Opolu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Chrobrego 5
48-100 Głubczyce
Urząd Miejski w Kietrzu
(77) 485-43-56 27
(77) 485-43-59
ul. 3-go Maja 1
48-130 Kietrz

Kietrz - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Kietrz jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 5 462, z czego 51,6% stanowią kobiety, a 48,4% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 16,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Kietrza zawarli w 2022 roku 19 małżeństw, co odpowiada 3,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,0% mieszkańców Kietrza jest stanu wolnego, 53,1% żyje w małżeństwie, 7,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,9% to wdowy/wdowcy.

  Kietrz ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -53. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -9,52 na 1000 mieszkańców Kietrza. W 2022 roku urodziło się 39 dzieci, w tym 28,2% dziewczynek i 71,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 319 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,35 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 31,2% zgonów w Kietrzu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,0% zgonów w Kietrzu były nowotwory, a 6,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Kietrza przypada 16.52 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 74 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 74 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Kietrza 0. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  59,0% mieszkańców Kietrza jest w wieku produkcyjnym, 15,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 25,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Kietrza
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 5 462 Liczba mieszkańców
 • 2 820 Kobiety
 • 2 642 Mężczyźni
 • 51,6%
  48,4%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Kietrzu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Kietrzu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Kietrzu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Kietrza
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  44,1 lat
  Opolskie
  43,3 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 46,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Kietrz, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Kietrza
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Kietrz,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Kietrz,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Kietrz,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 29,0% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  29,1%
  Opolskie
  27,8%
  Cały kraj
  29,1%
 • 23,1% Kobiety
  (Panny)
 • 35,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,1% Żonaci/Zamężne
 • Kietrz
  53,2%
  Opolskie
  54,6%
  Kraj
  54,0%
 • 52,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,9% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  9,8%
  Opolskie
  8,8%
  Polska
  8,5%
 • 15,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  7,1%
  Opolskie
  7,5%
  Kraj
  7,6%
 • 7,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,8% Nieustalone
 • Miasto
  0,8%
  Województwo
  1,3%
  Polska
  0,7%
 • 1,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Kietrzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Kietrzu w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,4
  Opolskie
  3,7
  Cała Polska
  4,1
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,5
  Województwo
  1,5
  Cały kraj
  1,6
 • 19 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Kietrzu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Kietrzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -53 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -31 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -22 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -9,52 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Kietrz
  -9,5
  Opolskie
  -5,2
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Kietrzu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Kietrzu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Kietrzu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Kietrzu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 39 Urodzenia żywe
 • 11 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 28 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 28,2%
  71,8%
 • 7,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  7,0
  Opolskie
  7,2
  Cały kraj
  8,1
 • 26,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  26,9
  Opolskie
  32,0
  Kraj
  35,1
 • 12 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 12
 • 44 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 44
 • 67 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 67
 • 58 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 58
 • 22 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 22
 • 3 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 3
 • 3 319 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 229 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 396 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 319 g
  Opolskie
  3 355 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 24 Waga 4000g - 4499g
 • 24
 • 69 Waga 3500g - 3999g
 • 69
 • 99 Waga 3000g - 3499g
 • 99
 • 34 Waga 2500g - 2999g
 • 34
 • 11 Waga 2000g - 2499g
 • 11
 • 2 Waga 1500g - 1999g
 • 2
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,04 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,04
  Województwo
  1,20
  Cała Polska
  1,26
 • 0,47 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,47
  woj. opolskie
  0,57
  Kraj
  0,61
 • 0,35 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Kietrz
  0,35
  Opolskie
  0,58
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Kietrzu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 92 Zgony
 • 42 Kobiety
  (Zgony)
 • 50 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,7%
  54,3%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 16,5 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  16,5
  woj. opolskie
  12,4
  Cała Polska
  11,9
 • 286,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  286,1
  Opolskie
  173,0
  Cały kraj
  147,0
 • 12,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  12,2
  Opolskie
  2,4
  Cały kraj
  3,8
 • 4,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  4,9
  woj. opolskie
  3,3
  Kraj
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. opolskie
  1,1
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie głubczyckim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  31,2%
  woj. opolskie
  35,2%
  Cały kraj
  36,0%
 • 22,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Kietrz
  22,0%
  Opolskie
  24,2%
  Cały kraj
  23,6%
 • 6,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  6,4%
  Województwo
  6,0%
  Polska
  6,7%
 • 63 Zgony spowodowane COVID-19
 • 29,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  29,4
  Cały kraj
  15,8
 • 73,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  73,8
  Kraj
  70,6
 • 355,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  355,6
  Opolskie
  300,6
  Kraj
  280,1
 • 273,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Opolskie
  273,1
  Kraj
  253,9
 • 505,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 522,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 488,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Kietrz
  505,6
  Województwo
  437,7
  Cały kraj
  426,2
 • 67,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 36,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 145,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Kietrz
  67,5
  woj. opolskie
  60,6
  Cały kraj
  62,9
 • 22,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Kietrz
  22,7
  woj. opolskie
  34,0
  Polska
  33,8
 • 4,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Kietrz
  4,5
  Opolskie
  8,4
  Cały kraj
  7,0
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,3%
  Opolskie
  0,7%
  Kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 74 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 40 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 34 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 74 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 35 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 39 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Saldo migracji
 • 5 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 0 Saldo migracji wewnętrznych
 • 5 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -5 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Kietrzu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Kietrzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 12,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 21,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 25,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Kietrz, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kietrz - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Kietrzu oddano do użytku 5 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,91 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Kietrzu to 2 221 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 402 mieszkania. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa opolskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Kietrzu to 5,60 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Kietrzu to 257,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,33% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,78% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,62% mieszkań posiada łazienkę, 82,67% korzysta z centralnego ogrzewania, a 83,88% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu głubczyckiego.

  Powiat głubczycki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Kietrzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 221 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 402,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Kietrz
  402,20
  Województwo
  388,00
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 75,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Kietrz
  75,80 m2
  woj. opolskie
  82,00 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 30,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  30,50 m2
  Województwo
  31,80 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,91 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  3,91
  Opolskie
  4,18
  Cały kraj
  3,83
 • 2,49 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,49
  Województwo
  2,58
  Polska
  2,42
 • 0,64 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Kietrz
  0,64
  Opolskie
  0,62
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Kietrzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 5 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 0,91 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,91
  Województwo
  3,50
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 28 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,60 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Kietrz
  5,60
  woj. opolskie
  4,34
  Polska
  3,89
 • 5,07 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,07
  Opolskie
  15,18
  Polska
  24,56
 • 1 285 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 257,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  257,0 m2
  Województwo
  106,0 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,23 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,23 m2
  Opolskie
  0,37 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Kietrzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,33% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,33%
  Województwo
  98,44%
  Polska
  97,75%
 • 94,78% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  94,78%
  woj. opolskie
  97,49%
  Cały kraj
  95,18%
 • 92,62% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  92,62%
  Województwo
  95,94%
  Polska
  93,75%
 • 82,67% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Kietrz
  82,67%
  Opolskie
  85,05%
  Cała Polska
  85,83%
 • 83,88% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  83,88%
  Opolskie
  50,68%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Kietrz - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Kietrzu na 1000 mieszkańców pracuje 199osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 55,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 44,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Kietrzu wynosiło w 2023 roku 10,2% (10,2% wśród kobiet i 10,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Kietrzu wynosiło 5 978,21 PLN, co odpowiada 89.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Kietrza 442 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 262 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -180.

  20,1% aktywnych zawodowo mieszkańców Kietrza pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 28,1% w przemyśle i budownictwie, a 12,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Kietrzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 199 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  199,0
  Opolskie
  229,0
  Cały kraj
  259,0
 • 9,8% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 10,3% Kobiety
 • 9,4% Mężczyźni
 • Miasto
  10,2%
  woj. opolskie
  5,9%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Kietrzu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Kietrzu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Kietrzu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Kietrzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 182 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 978 PLN
  Województwo
  6 134 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Kietrzu w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Kietrzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 442 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 262 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -180 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,59 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Kietrzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 20,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 13,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 26,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 28,1% Przemysł i budownictwo
 • 13,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 42,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 10,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 38,1% Pozostałe
 • 56,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 19,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Kietrzu w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Kietrzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 112 Pracujący ogółem
 • 616 Kobiety
 • 496 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Kietrzu w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,0% W wieku produkcyjnym
 • 52,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 25,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 33,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Kietrz, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 69,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Kietrz
  69,6
  Województwo
  66,0
  Cały kraj
  69,0
 • 43,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Kietrz
  43,6
  Województwo
  39,3
  Kraj
  38,2
 • 168,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  168,3
  Województwo
  147,3
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 59,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Kietrz - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Kietrzu w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 685 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 427 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 28 nowych podmiotów, a 15 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (73) podmiotów zarejestrowano w roku 2015, a najmniej (18) w roku 2022. W tym samym okresie najwięcej (60) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (15) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2023 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Kietrzu najwięcej (39) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (670) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,0% (14) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 18,8% (129) podmiotów, a 79,1% (542) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Kietrzu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (30.7%) oraz Budownictwo (18.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 685 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 14 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 129 Przemysł i budownictwo
 • 542 Pozostała działalność
 • 28 Podmioty nowo zarejestrowane w Kietrzu w 2023 roku
 • 15 Podmioty wyrejestrowane w Kietrzu w 2023 roku
 • 427 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 670 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 670
 • 10 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 10
 • 4 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 4
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 684 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 684
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 33 Spółki handlowe ogółem
 • 33
 • 3  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 26  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 26
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 39 Spółki cywilne ogółem
 • 39
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 427 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 131 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 131
 • 78 Budownictwo
 • 78
 • 33 Przetwórstwo przemysłowe
 • 33
 • 30 Transport i gospodarka magazynowa
 • 30
 • 29 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 29
 • 22 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 22
 • 19 Pozostała działalność
 • 19
 • 14 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 14
 • 14 Informacja i komunikacja
 • 14
 • 13 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 13
 • 12 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 12
 • 12 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 12
 • 10 Edukacja
 • 10
 • 7 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 7
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kietrz - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Kietrzu stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 78 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,08 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Kietrzu wynosi 68,50% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Kietrza najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,32 (wykrywalność 68%) oraz przeciwko mieniu - 6,46 (wykrywalność 47%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu - 0,37 (87%), drogowe - 1,22 (98%) oraz o charakterze gospodarczym - 2,08 (44%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Kietrzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Kietrza.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Kietrz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 78 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 78
 • 57 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 57
 • 12 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 12
 • 7 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 7
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 36 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 36
 • 14,08 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  14,08
  Województwo
  17,34
  Cały kraj
  22,81
 • 10,32 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  10,32
  woj. opolskie
  10,21
  Kraj
  12,98
 • 2,08 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,08
  woj. opolskie
  4,50
  Kraj
  6,99
 • 1,22 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,22
  Opolskie
  1,77
  Cały kraj
  1,82
 • 0,37 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,37
  woj. opolskie
  0,36
  Polska
  0,35
 • 6,46 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Kietrz
  6,46
  woj. opolskie
  9,23
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Kietrz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  69%
  Województwo
  69%
  Cały kraj
  71%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  69%
  Opolskie
  65%
  Polska
  63%
 • 44% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  44%
  Opolskie
  60%
  Cały kraj
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  98%
  woj. opolskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  88%
  Opolskie
  87%
  Cały kraj
  88%
 • 47% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  47%
  woj. opolskie
  50%
  Cała Polska
  51%

Kietrz - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Kietrza wyniosła w 2022 roku 67,3 mln złotych, co daje 6,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 16.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Kietrza - 31.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12.5%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (12%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 10,2 mln złotych, czyli 15,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Kietrza wyniosła w 2022 roku 64,6 mln złotych, co daje 6,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 1.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (31.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (21.9%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (12.5%). W budżecie Kietrza wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,0 tys złotych na mieszkańca (15,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 15,7 złotych na mieszkańca (0,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 13,8%.
 • Wydatki budżetu w Kietrzu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Kietrza według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Kietrz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Kietrza według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  33,3 mln

  3,0 tys(100%)

  37,2 mln

  3,3 tys(100%)

  40,5 mln

  3,7 tys(100%)

  42,6 mln

  3,9 tys(100%)

  47,6 mln

  4,4 tys(100%)

  49,8 mln

  4,8 tys(100%)

  58,3 mln

  5,7 tys(100%)

  67,3 mln

  6,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  12,7 mln

  2,1 tys(38.3%)

  12,9 mln

  2,1 tys(34.5%)

  14,6 mln

  2,4 tys(35.9%)

  14,9 mln

  2,5 tys(35%)

  15,9 mln

  2,7 tys(33.4%)

  16,3 mln

  2,8 tys(32.7%)

  19,3 mln

  3,3 tys(33.1%)

  21,2 mln

  3,8 tys(31.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,7 mln

  449(8.3%)

  2,6 mln

  428(6.9%)

  2,9 mln

  484(7.2%)

  4,3 mln

  713(10.1%)

  5,1 mln

  860(10.8%)

  4,1 mln

  692(8.2%)

  4,4 mln

  760(7.6%)

  8,4 mln

  1,5 tys(12.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  34,2 tys

  5,6(0.1%)

  5,4 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,1 mln

  1,5 tys(12%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,4 mln

  721(13.2%)

  3,5 mln

  580(9.4%)

  3,5 mln

  578(8.6%)

  3,5 mln

  584(8.3%)

  3,8 mln

  636(8%)

  3,9 mln

  672(7.9%)

  4,0 mln

  683(6.8%)

  5,0 mln

  901(7.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,7 mln

  935(17.2%)

  10,6 mln

  1,7 tys(28.4%)

  2,9 mln

  479(7.2%)

  3,1 mln

  511(7.2%)

  3,0 mln

  507(6.3%)

  3,1 mln

  519(6.1%)

  3,3 mln

  564(5.6%)

  4,1 mln

  746(6.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  563,5 tys

  92,1(1.7%)

  663,0 tys

  110(1.8%)

  798,5 tys

  132(2%)

  412,8 tys

  68,4(1%)

  696,4 tys

  117(1.5%)

  1,7 mln

  288(3.4%)

  2,4 mln

  419(4.2%)

  3,1 mln

  565(4.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,6 mln

  264(4.9%)

  1,3 mln

  208(3.4%)

  1,3 mln

  210(3.1%)

  1,3 mln

  220(3.1%)

  1,4 mln

  237(3%)

  1,3 mln

  221(2.6%)

  2,1 mln

  365(3.6%)

  2,5 mln

  460(3.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,3 mln

  212(3.9%)

  1,5 mln

  248(4%)

  1,4 mln

  238(3.6%)

  1,3 mln

  208(2.9%)

  1,5 mln

  245(3.1%)

  1,2 mln

  202(2.4%)

  4,2 mln

  732(7.3%)

  2,5 mln

  449(3.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,1 mln

  185(3.4%)

  1,2 mln

  193(3.1%)

  1,2 mln

  205(3.1%)

  1,2 mln

  196(2.8%)

  1,4 mln

  232(2.9%)

  1,4 mln

  234(2.8%)

  1,5 mln

  261(2.6%)

  1,7 mln

  305(2.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  403,0 tys

  65,9(1.2%)

  350,3 tys

  58,0(0.9%)

  232,4 tys

  38,3(0.6%)

  273,7 tys

  45,4(0.6%)

  257,5 tys

  43,3(0.5%)

  477,3 tys

  81,3(1%)

  318,1 tys

  54,8(0.5%)

  666,2 tys

  121(1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,4 mln

  226(4.2%)

  1,6 mln

  270(4.4%)

  1,6 mln

  260(3.9%)

  2,0 mln

  325(4.6%)

  1,2 mln

  205(2.6%)

  1,3 mln

  228(2.7%)

  1,0 mln

  173(1.7%)

  428,6 tys

  77,6(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  199,7 tys

  32,6(0.6%)

  218,6 tys

  36,2(0.6%)

  180,2 tys

  29,7(0.4%)

  221,6 tys

  36,7(0.5%)

  209,0 tys

  35,1(0.4%)

  258,9 tys

  44,1(0.5%)

  293,1 tys

  50,5(0.5%)

  401,4 tys

  72,7(0.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  359,6 tys

  58,8(1.1%)

  311,5 tys

  51,5(0.8%)

  322,3 tys

  53,2(0.8%)

  266,3 tys

  44,1(0.6%)

  239,0 tys

  40,2(0.5%)

  227,0 tys

  38,6(0.5%)

  119,4 tys

  20,6(0.2%)

  319,6 tys

  57,9(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  26,8 tys

  4,4(0.1%)

  66,4 tys

  11,0(0.2%)

  40,5 tys

  6,7(0.1%)

  33,6 tys

  5,6(0.1%)

  43,4 tys

  7,3(0.1%)

  82,2 tys

  14,0(0.2%)

  69,8 tys

  12,0(0.1%)

  93,2 tys

  16,9(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  111,0 tys

  19,1(0.2%)

  73,5 tys

  13,3(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  535,2 tys

  87,5(1.6%)

  539,1 tys

  89,2(1.4%)

  240,5 tys

  39,7(0.6%)

  296,7 tys

  49,2(0.7%)

  391,4 tys

  65,8(0.8%)

  410,8 tys

  69,9(0.8%)

  548,2 tys

  94,5(0.9%)

  23,6 tys

  4,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  600

  0,1(0%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  2,8 tys

  0,5(0%)

  6,6 tys

  1,1(0%)

  700

  0,1(0%)

  1,6 tys

  0,3(0%)

  2,1 tys

  0,4(0%)

  8,0 tys

  1,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  115,9 tys

  18,9(0.3%)

  16,0 tys

  2,7(0%)

  2,3 tys

  0,4(0%)

  108,7 tys

  18,0(0.3%)

  109,7 tys

  18,4(0.2%)

  101,4 tys

  17,3(0.2%)

  2,2 tys

  0,4(0%)

  2,2 tys

  0,4(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  ----
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Kietrzu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Kietrza według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Kietrz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Kietrza według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  34,8 mln

  3,1 tys(100%)

  37,6 mln

  3,4 tys(100%)

  42,5 mln

  3,8 tys(100%)

  44,3 mln

  4,0 tys(100%)

  48,5 mln

  4,4 tys(100%)

  54,2 mln

  5,2 tys(100%)

  64,0 mln

  6,3 tys(100%)

  64,6 mln

  6,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  13,1 mln

  2,1 tys(37.6%)

  12,8 mln

  2,1 tys(34.1%)

  13,6 mln

  2,3 tys(32.1%)

  14,7 mln

  2,4 tys(33.2%)

  15,5 mln

  2,6 tys(32.1%)

  17,0 mln

  2,9 tys(31.4%)

  18,1 mln

  3,1 tys(28.3%)

  20,4 mln

  3,7 tys(31.6%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  10,7 mln

  1,8 tys(30.8%)

  9,5 mln

  1,6 tys(25.4%)

  10,8 mln

  1,8 tys(25.3%)

  12,2 mln

  2,0 tys(27.5%)

  13,3 mln

  2,2 tys(27.4%)

  14,8 mln

  2,5 tys(27.3%)

  19,0 mln

  3,3 tys(29.8%)

  14,2 mln

  2,6 tys(21.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  36,2 tys

  5,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,1 mln

  1,5 tys(12.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,5 mln

  417(7.3%)

  1,7 mln

  275(4.4%)

  2,1 mln

  342(4.9%)

  2,7 mln

  446(6.1%)

  2,9 mln

  487(6%)

  2,6 mln

  443(4.8%)

  4,0 mln

  689(6.3%)

  5,5 mln

  999(8.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,2 mln

  188(3.3%)

  1,6 mln

  260(4.2%)

  2,8 mln

  468(6.7%)

  1,4 mln

  235(3.2%)

  1,2 mln

  200(2.5%)

  2,0 mln

  338(3.7%)

  5,2 mln

  897(8.1%)

  2,9 mln

  517(4.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,9 mln

  632(11.1%)

  8,7 mln

  1,4 tys(23.1%)

  1,2 mln

  193(2.7%)

  1,2 mln

  202(2.8%)

  1,1 mln

  177(2.2%)

  1,1 mln

  185(2%)

  1,0 mln

  178(1.6%)

  1,6 mln

  296(2.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  827,2 tys

  135(2.4%)

  1,1 mln

  183(3%)

  880,9 tys

  145(2.1%)

  1,0 mln

  170(2.3%)

  924,8 tys

  155(1.9%)

  1,6 mln

  266(2.9%)

  1,1 mln

  192(1.7%)

  1,5 mln

  280(2.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  878,7 tys

  144(2.5%)

  889,3 tys

  147(2.4%)

  987,6 tys

  163(2.3%)

  928,1 tys

  154(2.1%)

  1,1 mln

  189(2.3%)

  1,2 mln

  197(2.1%)

  1,2 mln

  204(1.8%)

  1,3 mln

  243(2.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  336,9 tys

  55,1(1%)

  452,8 tys

  74,9(1.2%)

  274,9 tys

  45,4(0.6%)

  211,0 tys

  35,0(0.5%)

  208,5 tys

  35,0(0.4%)

  171,6 tys

  29,2(0.3%)

  232,3 tys

  40,0(0.4%)

  545,4 tys

  98,8(0.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,7 tys

  0,9(0%)

  639

  0,1(0%)

  81,5 tys

  13,5(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  191,2 tys

  32,1(0.4%)

  168,6 tys

  28,7(0.3%)

  444,2 tys

  76,6(0.7%)

  214,6 tys

  38,9(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  542,5 tys

  88,7(1.6%)

  642,4 tys

  106(1.7%)

  628,5 tys

  104(1.5%)

  453,1 tys

  75,1(1%)

  66,7 tys

  11,2(0.1%)

  19,6 tys

  3,3(0%)

  94,9 tys

  16,4(0.1%)

  101,0 tys

  18,3(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,6 tys

  2,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  35,0 tys

  6,0(0.1%)

  13,0 tys

  2,2(0%)

  20,0 tys

  3,6(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  593,0 tys

  96,9(1.7%)

  74,8 tys

  12,4(0.2%)

  38,9 tys

  6,4(0.1%)

  63,2 tys

  10,5(0.1%)

  43,0 tys

  7,2(0.1%)

  23,5 tys

  4,0(0%)

  42,7 tys

  7,4(0.1%)

  19,6 tys

  3,5(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  69,3 tys

  11,3(0.2%)

  70,3 tys

  11,6(0.2%)

  64,9 tys

  10,7(0.2%)

  49,9 tys

  8,3(0.1%)

  47,5 tys

  8,0(0.1%)

  34,7 tys

  5,9(0.1%)

  22,8 tys

  3,9(0%)

  19,2 tys

  3,5(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,3 tys

  0,4(0%)

  11,8 tys

  2,0(0%)

  5,0 tys

  0,8(0%)

  5,2 tys

  0,9(0%)

  16,3 tys

  2,7(0%)

  39,0 tys

  6,6(0.1%)

  10,0 tys

  1,7(0%)

  14,8 tys

  2,7(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  600

  0,1(0%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  900

  0,1(0%)

  9,8 tys

  1,6(0%)

  700

  0,1(0%)

  1,6 tys

  0,3(0%)

  2,1 tys

  0,4(0%)

  8,0 tys

  1,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  115,9 tys

  18,9(0.3%)

  16,0 tys

  2,7(0%)

  2,3 tys

  0,4(0%)

  108,7 tys

  18,0(0.2%)

  109,7 tys

  18,4(0.2%)

  101,4 tys

  17,3(0.2%)

  2,2 tys

  0,4(0%)

  2,2 tys

  0,4(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  36,2 tys

  6,2(0.1%)

  65,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Kietrz - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 137 mieszkańców Kietrza jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 546 kobiet oraz 591 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,4% wykształcenie policealne, 11,7% średnie ogólnokształcące, a 19,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,4% mieszkańców Kietrza, gimnazjalnym 3,4%, natomiast 16,0% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa opolskiego mieszkańcy Kietrza mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Kietrzu największy odsetek ma wykształcenie wyższe (19,4%) oraz zasadnicze zawodowe (18,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,5%) oraz średnie zawodowe (20,8%).

  W roku 2022 w Kietrzu mieściło się 1 przedszkole, w którym do 7 oddziałów uczęszczało 152 dzieci (78 dziewczynek oraz 74 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Kietrzu mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 97 dzieci (46 dziewczynek oraz 51 chłopców). Dostępnych było 120 miejsc.

  16,0% mieszkańców Kietrza w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,2% wśród dziewczynek i 15,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 829 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,02 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 17 oddziałach uczyło się 367 uczniów (176 kobiet oraz 191 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Kietrzu placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 17 oddziałach uczyło się 372 uczniów (181 kobiet oraz 191 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,3% ludności (28,0% wśród dziewczynek i 28,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 90,39.

  W Kietrzu znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 4 oddziałach uczyło się 55 uczniów (21 kobiet oraz 34 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 15 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Kietrzu placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 7 oddziałach uczyło się 134 uczniów (79 kobiet oraz 55 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 40 absolwentów.

  W Kietrzu znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 3 oddziałach uczyło się 47 uczniów (11 kobiet oraz 36 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,8% mieszkańców (16,4% wśród dziewczyn i 19,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 13,8 uczniów. 15,7 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,3% mieszkańców Kietrza w wieku potencjalnej nauki (24,0% kobiet i 22,6% mężczyzn).

 • 16,0% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  16,0%
  Województwo
  21,2%
  Kraj
  25,2%
 • 19,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Kietrz
  35,0%
  Województwo
  34,9%
  Cała Polska
  35,2%
 • 37,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,4% Wykształcenie policealne
 • Kietrz
  3,4%
  woj. opolskie
  3,1%
  Cała Polska
  3,3%
 • 4,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,7%
  Opolskie
  10,9%
  Kraj
  11,9%
 • 13,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Kietrz
  19,8%
  Województwo
  20,9%
  Cały kraj
  20,0%
 • 18,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  26,4%
  woj. opolskie
  25,7%
  Cały kraj
  21,2%
 • 18,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,4%
  Opolskie
  2,9%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Kietrz
  16,0%
  Województwo
  12,3%
  Cała Polska
  12,3%
 • 18,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Kietrz
  3,2%
  Województwo
  3,0%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Kietrzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 829 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  829,0
  woj. opolskie
  953,0
  Polska
  927,0
 • 1,02 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  1,02
  Województwo
  0,79
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 7 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 125 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Kietrz) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 152 Dzieci
 • 78 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 74 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 51,3%
  48,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 33 3 lata
 • 33
 • 37 4 lata
 • 37
 • 37 5 lata
 • 37
 • 40 6 lat
 • 40
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 14 3 lata
 • 14
 • 23 4 lata
 • 23
 • 22 5 lata
 • 22
 • 16 6 lat
 • 16
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 19 3 lata
 • 19
 • 14 4 lata
 • 14
 • 15 5 lata
 • 15
 • 24 6 lat
 • 24
 •  
 • 10,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 10,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Kietrzu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kietrzu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole w Kietrzu
  Publiczne
  77 485-42-68
  ul. Długa 32
  48-130 Kietrz
  4100-
 • Szkoły podstawowe w Kietrzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Kietrz) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 17 Oddziały
 • 367 Uczniowie
 • 176 Kobiety
  (uczniowie)
 • 191 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,0%
  52,0%
 • 37 Uczniowie w 1 klasie
 • 14 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 23 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 49 Absolwenci
 • 18 Kobiety
  (absolwenci)
 • 31 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  21,6
  Opolskie
  15,9
  Kraj
  17,0
 •  
 • 25,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 20,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 90,39 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  90,39
  Województwo
  94,54
  Kraj
  95,96
 • 89,41 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  89,41
  Województwo
  93,41
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Kietrz) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Kietrz) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Kietrzu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kietrzu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Kietrzu (Jan Paweł II)
  Publiczna
  77 485-44-84
  77 485-44-84
  ul. Głowackiego 37
  48-130 Kietrz
  19401-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Kietrzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Kietrz) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 55 Uczniowie
 • 21 Kobiety
  (uczniowie)
 • 34 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 38,2%
  61,8%
 • 19 Uczniowie w 1 klasie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 15 Absolwenci
 • 11 Kobiety
  (absolwenci)
 • 4 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 13,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  13,8
  Opolskie
  25,9
  Cała Polska
  26,5
 •  
 • 6,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 5,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Kietrz) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie w 1 klasie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 13 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 15,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  15,7
  Opolskie
  19,6
  Cały kraj
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Kietrzu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kietrzu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zespół Szkół w Kietrzu Zasadnicz Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  77 485-41-24
  77 485-41-24
  ul. kościuszki 14
  48-130 Kietrz
  370-
  Zespół Szkół w Kietrzu Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  ul. Kościuszki 14
  48-130 Kietrz
  366-
  Zespół Szkół w Kietrzu Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  77 485-41-24
  77 485-41-24
  ul. Kościuszki 14
  48-130 Kietrz
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Kietrzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 16,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Kietrz, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Kietrz, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Kietrz, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kietrz - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Kietrzu

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Kietrzu w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Kietrzu
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Kietrzu: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Kietrzu 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 325 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 114 (uczestnicy: 18 263)
  • wystawy: 11 (uczestnicy: 1 800)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 6 (uczestnicy: 850)
  • koncerty: 20 (uczestnicy: 5 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 15 (uczestnicy: 1 200)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 20 (uczestnicy: 3 950)
  • konkursy: 7 (uczestnicy: 410)
  • pokazy teatralne: 5 (uczestnicy: 590)
  • konferencje: 3 (uczestnicy: 123)
  • interdyscyplinarne: 7 (uczestnicy: 350)
  • warsztaty: 11 (uczestnicy: 2 100)
  • inne: 9 (uczestnicy: 1 890)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 8 (członkowie: 610)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 15)
  • taneczne: 2 (członkowie: 150)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 20)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 (członkowie: 350)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 40)
  • inne: 1 (członkowie: 35)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (absolwenci: 70)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 20)
  • tańca: 1 (absolwenci: 50)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 200)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 50)
  • taneczne: 2 (członkowie: 150)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Kietrzu działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 20 244 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 25 004 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 3
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  Według danych z 2016 w Kietrzu działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 201 członków. Zarejestrowano 155 ćwiczących (mężczyźni: 123, kobiety: 32, chłopcy do lat 18: 93, dziewczęta do lat 18: 32). Aktywnych było 6 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (4), instruktora sportowego (5).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Kietrzu w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Kietrzu
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Kietrza znajduje się 25 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Kietrzu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Cmentarzysko Kietrz, st.1 z epoki brązu dnia 1965-04-15, wykaz dokumentów: A-35/65 z 1965-04-15
  • Cmentarzysko Kietrz z epoki żelazadnia 1965-04-15, wykaz dokumentów: A-36/65 z 1965-04-15
  • Osada Kietrz, st.148 z epoki żelazadnia 1977-10-24, wykaz dokumentów: A-433/77 z 1977-10-24
  • Osada Kietrz, st.23 z epoki kamieniadnia 1980-05-08, wykaz dokumentów: A-569/80 z 1980-05-08
  • Osada Kietrz, st. 27 z epoki kamieniadnia 1980-05-16, wykaz dokumentów: A-574/80 z 1980-05-16
  • Osada Kietrz, st. 28 z epoki żelazadnia 1980-05-26, wykaz dokumentów: A-578/80 z 1980-05-26
  • Osada Kietrz, st. 25 z epoki kamieniadnia 1984-10-10, wykaz dokumentów: A-654/84 z 1984-10-10
  • Stanowisko archeologiczne Kietrz, st.149 z epoki kamieniadnia 2000-04-03, wykaz dokumentów: A-1124/2000 z 2000-04-03
  • Miasto (data nieznana)dnia 1957-09-12, wykaz dokumentów: 119/57 z 1957-09-12
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Górska 18)dnia 1964-01-21, wykaz dokumentów: 703/64 z 1964-01-21
  • Zamek z 1451 r.dnia 1964-03-07, wykaz dokumentów: 722/64 z 1964-03-07; 2270/91 z 1991-05-23
  • Kościół z 1563 - 1577dnia 1964-04-11, wykaz dokumentów: 788/64 z 1964-04-11; 21/50 z 1970-11-09
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Górska 2)dnia 1964-04-11, wykaz dokumentów: 789/64 z 1964-04-11
  • Mur/ogrodzenie z XIX w. (ul. Górska 2)dnia 1964-04-11, wykaz dokumentów: 789/64 z 1964-04-11
  • Zespół - zagroda z XIX w. (ul. Górska 2)dnia 1964-04-11, wykaz dokumentów: 789/64 z 1964-04-11
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Górska 32)dnia 1964-04-11, wykaz dokumentów: 791/64 z 1964-04-11
  • Mur/ogrodzenie z XIX w.dnia 1964-04-11, wykaz dokumentów: 791/64 z 1964-04-11
  • Zespół - zagroda z XIX w. (ul. Górska 32)dnia 1964-04-11, wykaz dokumentów: 791/64 z 1964-04-11
  • Plebania z XVIII w. (ul. Kościelna 4)dnia 1972-11-15, wykaz dokumentów: 1965/72 z 1972-11-15
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Górska 40)dnia 1972-11-17, wykaz dokumentów: 1975/72 z 1972-11-17
  • Spichlerz z poł. XIX w. (ul. Górska 40)dnia 1972-11-17, wykaz dokumentów: 1975/72 z 1972-11-17
  • Mur/ogrodzenie z poł. XIX w. (ul. Górska 40)dnia 1972-11-17, wykaz dokumentów: 1975/72 z 1972-11-17
  • Zespół - inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Górska 40)dnia 1972-11-17, wykaz dokumentów: 1975/72 z 1972-11-17
  • Kaplica z 1783 r. (ul. Okopowa 1)dnia 1972-11-30, wykaz dokumentów: 1976/72 z 1972-11-30
  • Kościół z 1928 - 1929 (ul. Raciborska 81)dnia 2009-08-12, wykaz dokumentów: A-97/2009 z 2009-08-12
 • Formy ochrony przyrody w Kietrzu
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Kietrza znajduje się jedna forma ochrony przyrody. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Kietrzu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Góra Gipsowa - stepowy rezerwat przyrodyTyp: fitocenotyczny, Data ustanowienia: 1958-02-03, Opis granicy: Przebieg granicy rezerwatu określają zał. nr 1 (wykaz punktów załamania granicy) i nr 2 (mapa obszaru) do zarządzenia z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Góra Gipsowa"., Powierzchnia: 8.65 ha

Kietrz - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 17 wypadków drogowych w Kietrzu odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 20 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 307,9 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Kietrzu znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu głubczyckiego.

  Powiat głubczycki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Kietrzu
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 17 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 20 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 6 Lekko ranni
 • 14 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Kietrzu w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 307,86 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  307,9
  Opolskie
  949,1
  Cały kraj
  1 100,9
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  0,0
  woj. opolskie
  120,1
  Polska
  104,4
 • 362,19 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Kietrz
  362,2
  Opolskie
  1 107,3
  Cały kraj
  1 327,3
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Kietrz
  0,0
  woj. opolskie
  12,7
  Polska
  9,5
 • 117,65 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  117,6
  woj. opolskie
  116,7
  Kraj
  120,6
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Kietrz przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 416droga wojewódzka nr 416(Krapkowice - Żywocice - Pietna - Ściborowice - Kórnica - Nowy Dwór Prudnicki - Rzepcze - Głogówek - Tomice - Szonów - Klisino - Kietlice - Głubczyce-Sady - Głubczyce - Bernacice - Bernacice Górne - Boguchwałów - Sucha Psina - Nowa Cerekwia - Kozłówki - Kietrz - Pietrowice Wielkie - Racibórz)
  • DW 420droga wojewódzka nr 420( Kietrz - Dzierżysław - Pilszcz - granica (Czechy))
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Kietrz przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 194Linia kolejowa nr 194: Kietrz - Pietrowice Wielkie [o znaczenia miejscowym] (Kietrz)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Kietrzu istnieje 49 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 3 Maja

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Cegielniana

  ul. Długa

  ul. Fabryczna

  ul. Górska

  ul. Głowackiego

  ul. Głubczycka

  pl. Hrabiego Mikołaja Gaszyńskiego

  ul. Hugo Kołłątaja

  ul. Jana Kochanowskiego

  ul. Kilińskiego

  ul. Kombatantów

  ul. Kościelna

  ul. Kościuszki

  ul. Krasińskiego

  ul. Kwiatowa

  ul. Langenowska

  ul. Lubotyńska

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Matejki

  rynek Mały

  ul. Mickiewicza

  ul. Mikołaja Reja

  ul. Młyńska

  ul. Nadbrzeżna

  ul. Niepodległości

  ul. Nowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Okopowa

  ul. Okrzei

  ul. Plac Biskupa Konrada

  ul. Pocztowa

  ul. Polna

  ul. Raciborska

  ul. Różana

  pl. Skwer Sybiraków

  ul. Sportowa

  ul. Szkolna

  ul. Szpitalna

  ul. Słoneczna

  ul. Traugutta

  ul. Wieżowa

  ul. Wojska Polskiego

  pl. Wolności

  ul. Zatorze

  ul. Zielona

  ul. Zwycięstwa

  ul. Żeromskiego