Szydłowiec w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Szydłowiec - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Szydłowiec to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu szydłowieckiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Szydłowiec.
 • 10 671 Liczba mieszkańców
 • 21,9 km² Powierzchnia
 • 487,5 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • ok. 260 m n.p.m Wysokość
 • XII wiek Data założenia
 • 1427 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 61 Numer kierunkowy
 • WSZ Tablice rejestracyjne
 • Artur Ludew Burmistrz miasta
Szydłowiec na mapie
Identyfikatory
 • 20.861151.2280 Współrzędne GPS
 • 1430054 TERYT (TERC)
 • 0973895 SIMC
Herb miasta Szydłowiec
Szydłowiec herb

Jak Szydłowiec wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Szydłowiec na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Szydłowiec wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Szydłowiec plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
1Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
81Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
145Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
185Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
212Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
213Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
235Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
245Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
269Miasta o największej powierzchni w Polsce
270Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
271Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
281Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
289Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
294Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
320Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
342Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
351Miasta w Polsce z największą liczbą wypadków drogowych
362Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
368Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
373Największe miasta w Polsce pod względem liczby ludności
384Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
391Miasta w Polsce z największą liczbą rannych na skutek wypadków drogowych

Szydłowiec - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
26-500Poczta Szydłowiec

Szydłowiec - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Szydłowcu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis urzędów można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki urzędów w Szydłowcu aby wyświetlić jedynie instytucje spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Skarbowy w Szydłowcu
(48) 617-00-81
(48) 617-14-54
Widok 6
26-500 Szydłowiec
ZUS Inspektorat w Szydłowcu (podlega pod: ZUS Oddział w Radomiu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Sowińskiego 6
26-500 Szydłowiec
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu
48 617 11 72
48 617 08 89
ul.Strażacka 3
26-500 Szydłowiec
Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu
48 617 72 00
48 617 72 45
ul.Kościuszki 194
26-500 Szydłowiec
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szydłowcu
48 362 13 00
48 362 13 00
ul.Zamkowa 1
26-50 Szydłowiec
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szydłowcu
48 617 12 19
48 617 12 19
ul. Metalowa 7
26-500 Szydłowiec
Starostwo Powiatowe w Szydłowcu
(48) 617-70-00
(48) 617-70-09
pl. M. Konopnickiej 7
26-500 Szydłowiec
Urząd Miejski w Szydłowcu
(48) 617-86-30
(48) 617-05-10
ul. Rynek Wielki 1
26-500 Szydłowiec

Szydłowiec - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Szydłowiec jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 10 671, z czego 52,6% stanowią kobiety, a 47,4% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 12,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,7 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Szydłowca zawarli w 2022 roku 29 małżeństw, co odpowiada 2,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,2% mieszkańców Szydłowca jest stanu wolnego, 55,4% żyje w małżeństwie, 5,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,2% to wdowy/wdowcy.

  Szydłowiec ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -74. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,89 na 1000 mieszkańców Szydłowca. W 2022 roku urodziło się 61 dzieci, w tym 50,8% dziewczynek i 49,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 416 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,59 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 35,3% zgonów w Szydłowcu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 17,4% zgonów w Szydłowcu były nowotwory, a 5,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Szydłowca przypada 12.58 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 75 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 155 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Szydłowca -80. W tym samym roku 3 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 3.

  57,2% mieszkańców Szydłowca jest w wieku produkcyjnym, 16,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 26,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Szydłowca
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 10 671 Liczba mieszkańców
 • 5 613 Kobiety
 • 5 058 Mężczyźni
 • 52,6%
  47,4%
 • 111 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 111 kobiet)
 • 90 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 90 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Szydłowcu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Szydłowcu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Szydłowcu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Szydłowca
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  43,7 lat
  Mazowieckie
  41,6 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 45,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Szydłowiec, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Szydłowca
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Szydłowiec,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Szydłowiec,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Szydłowiec,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,2% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,5%
  woj. mazowieckie
  30,0%
  Polska
  29,1%
 • 21,5% Kobiety
  (Panny)
 • 35,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,4% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  55,4%
  woj. mazowieckie
  53,7%
  Cała Polska
  54,0%
 • 55,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,2% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,9%
  Województwo
  8,1%
  Kraj
  8,5%
 • 17,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  5,6%
  Mazowieckie
  7,7%
  Kraj
  7,6%
 • 5,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,6% Nieustalone
 • Szydłowiec
  0,6%
  Mazowieckie
  0,5%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,6% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Szydłowcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Szydłowcu w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  2,7
  Mazowieckie
  4,3
  Cały kraj
  4,1
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,4
  Województwo
  1,7
  Polska
  1,6
 • 29 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Szydłowcu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Szydłowcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -74 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -26 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -48 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,89 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -6,9
  woj. mazowieckie
  -2,2
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Szydłowcu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Szydłowcu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Szydłowcu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Szydłowcu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 61 Urodzenia żywe
 • 31 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 30 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,8%
  49,2%
 • 5,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Szydłowiec
  5,7
  Województwo
  9,1
  Kraj
  8,1
 • 35,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  35,4
  Województwo
  38,1
  Cała Polska
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 43 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 43
 • 89 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 89
 • 80 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 80
 • 36 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 36
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 416 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 370 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 467 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 416 g
  Mazowieckie
  3 386 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 31 Waga 4000g - 4499g
 • 31
 • 87 Waga 3500g - 3999g
 • 87
 • 132 Waga 3000g - 3499g
 • 132
 • 32 Waga 2500g - 2999g
 • 32
 • 5 Waga 2000g - 2499g
 • 5
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 1,30 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Szydłowiec
  1,30
  Województwo
  1,33
  Kraj
  1,26
 • 0,67 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Szydłowiec
  0,67
  Województwo
  0,65
  Cały kraj
  0,61
 • 0,59 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,59
  Województwo
  0,80
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Szydłowcu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 135 Zgony
 • 57 Kobiety
  (Zgony)
 • 78 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 42,2%
  57,8%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,6 Zgony na 1000 ludności
 • Szydłowiec
  12,6
  woj. mazowieckie
  11,4
  Cała Polska
  11,9
 • 169,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  169,0
  woj. mazowieckie
  124,6
  Cała Polska
  147,0
 • 3,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  3,4
  Województwo
  3,1
  Cała Polska
  3,8
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Szydłowiec
  3,6
  Województwo
  2,8
  Polska
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,5
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie szydłowieckim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Szydłowiec
  35,3%
  woj. mazowieckie
  30,5%
  Cały kraj
  34,8%
 • 17,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  17,4%
  Mazowieckie
  18,6%
  Cała Polska
  19,6%
 • 5,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  5,3%
  Województwo
  6,4%
  Cały kraj
  5,4%
 • 103 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  13,8
  Kraj
  13,3
 • 65,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  65,5
  Cała Polska
  74,4
 • 264,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  264,7
  Województwo
  248,2
  Polska
  268,1
 • 228,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  228,1
  Kraj
  246,5
 • 537,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 637,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 436,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Szydłowiec
  537,2
  Mazowieckie
  407,0
  Polska
  475,8
 • 60,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 20,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 98,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Szydłowiec
  60,7
  Województwo
  50,0
  Polska
  70,6
 • 15,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Szydłowiec
  15,7
  Województwo
  31,1
  Cała Polska
  32,6
 • 10,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  10,4
  Mazowieckie
  6,7
  Polska
  6,9
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,7%
  Mazowieckie
  0,5%
  Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 75 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 46 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 29 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 155 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 78 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 77 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -77 Saldo migracji
 • -30 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -47 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -80 Saldo migracji wewnętrznych
 • -32 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -48 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 3 Saldo migracji zagranicznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Szydłowcu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Szydłowcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 13,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 61,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 21,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 25,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 18,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Szydłowiec, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Szydłowiec - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Szydłowcu oddano do użytku 125 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 11,71 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Szydłowcu to 4 043 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 379 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  76,8% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 23,2% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Szydłowcu to 3,27 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Szydłowcu to 75,80 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,63% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,54% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,30% mieszkań posiada łazienkę, 84,19% korzysta z centralnego ogrzewania, a 63,60% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu szydłowieckiego.

  Powiat szydłowiecki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Szydłowcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 043 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 378,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  378,90
  Województwo
  450,60
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 77,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  77,50 m2
  Województwo
  73,90 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 29,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Szydłowiec
  29,40 m2
  woj. mazowieckie
  33,30 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,09 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,09
  Mazowieckie
  3,65
  Polska
  3,83
 • 2,64 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,64
  woj. mazowieckie
  2,22
  Cała Polska
  2,42
 • 0,65 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,65
  Województwo
  0,61
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Szydłowcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 125 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 11,71 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  11,71
  woj. mazowieckie
  7,83
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 409 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 3,27 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Szydłowiec
  3,27
  Mazowieckie
  3,70
  Cała Polska
  3,89
 • 38,33 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  38,33
  woj. mazowieckie
  29,00
  Polska
  24,56
 • 9 474 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 75,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  75,8 m2
  Mazowieckie
  89,2 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,89 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Szydłowiec
  0,89 m2
  Mazowieckie
  0,70 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Szydłowcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 97,63% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Szydłowiec
  97,63%
  woj. mazowieckie
  97,17%
  Cały kraj
  97,71%
 • 95,54% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  95,54%
  Mazowieckie
  94,94%
  Cały kraj
  95,10%
 • 94,30% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  94,30%
  Mazowieckie
  93,71%
  Polska
  93,66%
 • 84,19% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  84,19%
  Mazowieckie
  88,15%
  Polska
  85,62%
 • 63,60% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  63,60%
  Województwo
  59,35%
  Cała Polska
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Szydłowiec - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Szydłowcu na 1000 mieszkańców pracuje 342osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Szydłowcu wynosiło w 2022 roku 25,1% (25,1% wśród kobiet i 25,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Szydłowcu wynosiło 5 271,91 PLN, co odpowiada 78.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Szydłowca 475 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 671 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 196.

  19,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Szydłowca pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 26,1% w przemyśle i budownictwie, a 15,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Szydłowcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 342 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  342,0
  Mazowieckie
  442,0
  Kraj
  402,0
 • 25,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 25,1% Kobiety
 • 25,1% Mężczyźni
 • Miasto
  25,1%
  Województwo
  4,2%
  Cała Polska
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Szydłowcu w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Szydłowcu w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Szydłowcu w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Szydłowcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 272 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 272 PLN
  Województwo
  7 913 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Szydłowcu w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Szydłowcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 475 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 671 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 196 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,41 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Szydłowcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 19,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 15,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 23,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 26,1% Przemysł i budownictwo
 • 15,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 38,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 38,1% Pozostałe
 • 53,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 20,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Szydłowcu w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,2% W wieku produkcyjnym
 • 50,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 26,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 34,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 18,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Szydłowiec, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 74,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Szydłowiec
  74,8
  Mazowieckie
  71,5
  Cała Polska
  69,0
 • 46,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  46,4
  Mazowieckie
  38,1
  Polska
  38,2
 • 162,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  162,8
  woj. mazowieckie
  113,9
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 60,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Szydłowiec - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Szydłowcu w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 448 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 095 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 110 nowych podmiotów, a 66 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (160) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (89) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (339) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (57) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Szydłowcu najwięcej (106) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 394) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,4% (6) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 30,9% (447) podmiotów, a 68,7% (995) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Szydłowcu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27.6%) oraz Budownictwo (23.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 448 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 447 Przemysł i budownictwo
 • 995 Pozostała działalność
 • 110 Podmioty nowo zarejestrowane w Szydłowcu w 2022 roku
 • 66 Podmioty wyrejestrowane w Szydłowcu w 2022 roku
 • 1 095 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 394 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 394
 • 42 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 42
 • 11 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 11
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 1 447 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 447
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 Spółdzielnie ogółem
 • 4
 • 65 Spółki handlowe ogółem
 • 65
 • 6  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 6
 • 54  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 54
 • 6    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 6
 • 106 Spółki cywilne ogółem
 • 106
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 095 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 302 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 302
 • 258 Budownictwo
 • 258
 • 108 Przetwórstwo przemysłowe
 • 108
 • 70 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 70
 • 66 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 66
 • 59 Pozostała działalność
 • 59
 • 54 Transport i gospodarka magazynowa
 • 54
 • 35 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 35
 • 34 Informacja i komunikacja
 • 34
 • 25 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 25
 • 24 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 24
 • 23 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 23
 • 19 Edukacja
 • 19
 • 10 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 10
 • 3 Górnictwo i wydobywanie
 • 3
 • 3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 3
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Szydłowiec - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Szydłowcu stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 131 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 12,26 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Szydłowcu wynosi 67,90% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Szydłowca najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,58 (wykrywalność 66%) oraz przeciwko mieniu - 4,44 (wykrywalność 35%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,17 (96%), o charakterze gospodarczym - 1,85 (32%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,18 (71%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Szydłowcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Szydłowca.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Szydłowiec, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 131 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 131
 • 81 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 81
 • 20 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 20
 • 23 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 23
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 47 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 47
 • 12,26 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  12,26
  Województwo
  23,30
  Cały kraj
  22,81
 • 7,58 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Szydłowiec
  7,58
  Województwo
  14,84
  Polska
  12,98
 • 1,85 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Szydłowiec
  1,85
  Mazowieckie
  5,93
  Kraj
  6,99
 • 2,17 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Szydłowiec
  2,17
  Województwo
  1,76
  Kraj
  1,82
 • 0,18 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Szydłowiec
  0,18
  Mazowieckie
  0,29
  Cały kraj
  0,35
 • 4,44 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  4,44
  Województwo
  13,04
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Szydłowiec, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Szydłowiec
  68%
  Województwo
  63%
  Polska
  71%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Szydłowiec
  66%
  woj. mazowieckie
  55%
  Cały kraj
  63%
 • 33% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  33%
  woj. mazowieckie
  69%
  Cały kraj
  75%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  96%
  Mazowieckie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  71%
  Województwo
  87%
  Cały kraj
  88%
 • 36% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  36%
  woj. mazowieckie
  42%
  Cała Polska
  51%

Szydłowiec - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Szydłowca wyniosła w 2022 roku 103,2 mln złotych, co daje 5,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 14.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Szydłowca - 33.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10.1%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 15,2 mln złotych, czyli 14,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Szydłowca wyniosła w 2022 roku 99,3 mln złotych, co daje 5,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 7.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (28.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (25.1%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (10.3%). W budżecie Szydłowca wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 863 złotych na mieszkańca (15,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 23,6 złotych na mieszkańca (0,4%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 8,0%.
 • Wydatki budżetu w Szydłowcu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Szydłowca według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Szydłowiec, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Szydłowca według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  54,6 mln

  2,9 tys(100%)

  62,6 mln

  3,3 tys(100%)

  70,8 mln

  3,7 tys(100%)

  76,8 mln

  4,1 tys(100%)

  83,9 mln

  4,5 tys(100%)

  84,0 mln

  4,7 tys(100%)

  91,5 mln

  5,2 tys(100%)

  103,2 mln

  5,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  21,9 mln

  1,8 tys(40.1%)

  22,3 mln

  1,9 tys(35.6%)

  23,1 mln

  2,0 tys(32.7%)

  24,1 mln

  2,0 tys(31.5%)

  26,8 mln

  2,3 tys(32%)

  28,0 mln

  2,4 tys(33.3%)

  30,3 mln

  2,7 tys(33.1%)

  34,4 mln

  3,2 tys(33.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,9 mln

  411(9%)

  4,9 mln

  409(7.8%)

  6,3 mln

  530(8.9%)

  6,0 mln

  506(7.8%)

  9,3 mln

  792(11%)

  6,6 mln

  568(7.8%)

  7,6 mln

  670(8.3%)

  10,5 mln

  979(10.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,4 mln

  454(9.9%)

  5,5 mln

  462(8.8%)

  6,6 mln

  554(9.3%)

  7,7 mln

  654(10%)

  7,5 mln

  646(9%)

  7,6 mln

  653(9%)

  8,2 mln

  724(9%)

  10,4 mln

  972(10%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  794,9 tys

  66,6(1.5%)

  305,9 tys

  25,7(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  70,7 tys

  6,0(0.1%)

  20,0 tys

  1,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,8 mln

  918(9.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  11,6 mln

  975(21.3%)

  22,0 mln

  1,8 tys(35.1%)

  4,3 mln

  361(6%)

  4,3 mln

  363(5.6%)

  4,4 mln

  380(5.3%)

  4,8 mln

  416(5.7%)

  5,3 mln

  464(5.8%)

  8,1 mln

  760(7.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  671,7 tys

  56,3(1.2%)

  2,3 mln

  190(3.6%)

  3,3 mln

  280(4.7%)

  5,5 mln

  463(7.1%)

  2,7 mln

  233(3.2%)

  2,0 mln

  174(2.4%)

  3,6 mln

  317(3.9%)

  4,4 mln

  415(4.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  5,0 mln

  415(9.1%)

  1,1 mln

  94,3(1.8%)

  1,3 mln

  112(1.9%)

  1,4 mln

  119(1.8%)

  2,2 mln

  191(2.7%)

  4,1 mln

  352(4.8%)

  5,0 mln

  442(5.5%)

  2,8 mln

  259(2.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,0 mln

  86,5(1.9%)

  512,1 tys

  43,1(0.8%)

  496,6 tys

  41,9(0.7%)

  771,4 tys

  65,5(1%)

  1,0 mln

  88,7(1.2%)

  673,1 tys

  58,2(0.8%)

  767,1 tys

  67,5(0.8%)

  1,8 mln

  168(1.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  829,2 tys

  69,4(1.5%)

  768,9 tys

  64,6(1.2%)

  788,1 tys

  66,5(1.1%)

  767,7 tys

  65,2(1%)

  772,7 tys

  66,1(0.9%)

  632,4 tys

  54,7(0.8%)

  456,8 tys

  40,2(0.5%)

  1,5 mln

  139(1.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  233,4 tys

  19,5(0.4%)

  256,8 tys

  21,6(0.4%)

  225,1 tys

  19,0(0.3%)

  244,5 tys

  20,8(0.3%)

  207,5 tys

  17,8(0.2%)

  543,1 tys

  47,0(0.6%)

  1,5 mln

  136(1.7%)

  1,0 mln

  94,2(1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  523,8 tys

  43,9(1%)

  720,7 tys

  60,6(1.2%)

  1,2 mln

  100(1.7%)

  562,4 tys

  47,7(0.7%)

  886,6 tys

  75,9(1.1%)

  751,4 tys

  65,0(0.9%)

  903,1 tys

  79,5(1%)

  874,1 tys

  81,9(0.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  298,9 tys

  25,0(0.5%)

  692,2 tys

  58,2(1.1%)

  448,7 tys

  37,8(0.6%)

  2,4 mln

  204(3.1%)

  2,6 mln

  227(3.2%)

  666,0 tys

  57,6(0.8%)

  479,2 tys

  42,2(0.5%)

  749,3 tys

  70,2(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  326,0 tys

  27,3(0.6%)

  316,2 tys

  26,6(0.5%)

  322,6 tys

  27,2(0.5%)

  323,6 tys

  27,5(0.4%)

  319,8 tys

  27,4(0.4%)

  221,5 tys

  19,2(0.3%)

  364,1 tys

  32,0(0.4%)

  574,9 tys

  53,9(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  958,0 tys

  80,2(1.8%)

  981,4 tys

  82,5(1.6%)

  954,0 tys

  80,5(1.3%)

  852,1 tys

  72,3(1.1%)

  1,0 mln

  87,5(1.2%)

  944,4 tys

  81,7(1.1%)

  999,6 tys

  88,0(1.1%)

  143,3 tys

  13,4(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  12,0 tys

  1,0(0%)

  2,6 tys

  0,2(0%)

  23,5 tys

  2,0(0%)

  16,0 tys

  1,4(0%)

  22,3 tys

  1,9(0%)

  11,4 tys

  1,0(0%)

  3,9 tys

  0,3(0%)

  41,5 tys

  3,9(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  115,2 tys

  9,7(0.2%)

  2,1 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  36,8 tys

  3,2(0%)

  21,8 tys

  2,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  119,6 tys

  10,0(0.2%)

  13,6 tys

  1,1(0%)

  4,7 tys

  0,4(0%)

  120,1 tys

  10,2(0.2%)

  124,0 tys

  10,6(0.1%)

  120,8 tys

  10,5(0.1%)

  3,9 tys

  0,3(0%)

  3,8 tys

  0,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  12,0 tys

  1,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,1 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Szydłowcu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Szydłowca według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Szydłowiec, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Szydłowca według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  55,4 mln

  2,9 tys(100%)

  65,0 mln

  3,4 tys(100%)

  71,2 mln

  3,8 tys(100%)

  73,5 mln

  3,9 tys(100%)

  82,5 mln

  4,4 tys(100%)

  83,9 mln

  4,7 tys(100%)

  93,5 mln

  5,3 tys(100%)

  99,3 mln

  5,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  20,6 mln

  1,7 tys(37.1%)

  21,9 mln

  1,8 tys(33.7%)

  22,3 mln

  1,9 tys(31.3%)

  22,8 mln

  1,9 tys(31%)

  24,7 mln

  2,1 tys(29.9%)

  26,7 mln

  2,3 tys(31.8%)

  30,0 mln

  2,6 tys(32.1%)

  27,9 mln

  2,6 tys(28.1%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  15,3 mln

  1,3 tys(27.6%)

  16,4 mln

  1,4 tys(25.2%)

  17,7 mln

  1,5 tys(24.9%)

  18,8 mln

  1,6 tys(25.6%)

  20,7 mln

  1,8 tys(25.1%)

  20,4 mln

  1,8 tys(24.2%)

  22,6 mln

  2,0 tys(24.2%)

  24,9 mln

  2,3 tys(25.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  640,8 tys

  53,7(1.2%)

  195,6 tys

  16,4(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  70,7 tys

  6,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,4(0%)

  10,3 mln

  962(10.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,3 mln

  275(5.9%)

  2,2 mln

  189(3.5%)

  3,1 mln

  257(4.3%)

  2,1 mln

  181(2.9%)

  3,5 mln

  301(4.3%)

  3,6 mln

  309(4.2%)

  4,4 mln

  385(4.7%)

  5,8 mln

  545(5.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  9,2 mln

  775(16.7%)

  20,0 mln

  1,7 tys(30.7%)

  2,3 mln

  195(3.3%)

  2,3 mln

  192(3.1%)

  2,4 mln

  203(2.9%)

  2,5 mln

  220(3%)

  2,5 mln

  221(2.7%)

  4,6 mln

  435(4.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,9 mln

  158(3.4%)

  2,1 mln

  178(3.3%)

  2,2 mln

  185(3.1%)

  2,2 mln

  184(2.9%)

  2,3 mln

  199(2.8%)

  2,1 mln

  179(2.5%)

  2,8 mln

  245(3%)

  3,2 mln

  299(3.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  18,2 tys

  1,5(0%)

  138,1 tys

  11,6(0.2%)

  468,6 tys

  39,5(0.7%)

  594,0 tys

  50,4(0.8%)

  240,7 tys

  20,6(0.3%)

  491,7 tys

  42,5(0.6%)

  407,1 tys

  35,8(0.4%)

  1,8 mln

  168(1.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  937,1 tys

  78,5(1.7%)

  965,5 tys

  81,2(1.5%)

  1,2 mln

  102(1.7%)

  2,4 mln

  202(3.2%)

  2,7 mln

  234(3.3%)

  1,2 mln

  103(1.4%)

  1,4 mln

  123(1.5%)

  1,6 mln

  148(1.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  11,6 tys

  1,0(0%)

  6,3 tys

  0,5(0%)

  1,8 tys

  0,2(0%)

  124,0 tys

  10,5(0.2%)

  175,0 tys

  15,0(0.2%)

  36,0 tys

  3,1(0%)

  187,4 tys

  16,5(0.2%)

  1,3 mln

  123(1.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  86,0 tys

  7,2(0.2%)

  94,8 tys

  8,0(0.1%)

  96,5 tys

  8,1(0.1%)

  98,7 tys

  8,4(0.1%)

  136,3 tys

  11,7(0.2%)

  125,7 tys

  10,9(0.1%)

  391,3 tys

  34,4(0.4%)

  1,2 mln

  112(1.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  177,5 tys

  14,9(0.3%)

  349,4 tys

  29,4(0.5%)

  517,4 tys

  43,6(0.7%)

  273,2 tys

  23,2(0.4%)

  730,6 tys

  62,5(0.9%)

  448,3 tys

  38,8(0.5%)

  441,8 tys

  38,9(0.5%)

  1,0 mln

  95,1(1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  101,2 tys

  8,5(0.2%)

  1,4 tys

  0,1(0%)

  600,9 tys

  51,0(0.8%)

  634,9 tys

  54,3(0.8%)

  276,4 tys

  23,9(0.3%)

  125,5 tys

  11,0(0.1%)

  236,9 tys

  22,2(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  391,1 tys

  32,8(0.7%)

  371,9 tys

  31,3(0.6%)

  284,8 tys

  24,0(0.4%)

  202,8 tys

  17,2(0.3%)

  191,0 tys

  16,3(0.2%)

  136,3 tys

  11,8(0.2%)

  100,2 tys

  8,8(0.1%)

  86,7 tys

  8,1(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,7 mln

  230(5%)

  179,1 tys

  15,1(0.3%)

  10,0 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  564,3 tys

  48,3(0.7%)

  59,9 tys

  5,2(0.1%)

  2,9 mln

  253(3.1%)

  60,9 tys

  5,7(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  119,6 tys

  10,0(0.2%)

  13,6 tys

  1,1(0%)

  4,7 tys

  0,4(0%)

  120,1 tys

  10,2(0.2%)

  124,0 tys

  10,6(0.2%)

  120,8 tys

  10,5(0.1%)

  3,9 tys

  0,3(0%)

  3,8 tys

  0,4(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  550

  0,0(0%)

  800

  0,1(0%)

  1,5 tys

  0,1(0%)

  5,4 tys

  0,5(0%)

  500

  0,0(0%)

  1,7 tys

  0,2(0%)

  37,1 tys

  3,3(0%)

  1,7 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  10,0 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,0 tys

  1,7(0%)

  10,0 tys

  0,8(0%)

  7,0 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Szydłowiec - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 388 mieszkańców Szydłowca jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 186 kobiet oraz 1 203 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 10,9% średnie ogólnokształcące, a 20,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,3% mieszkańców Szydłowca, gimnazjalnym 2,9%, natomiast 15,7% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy Szydłowca mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Szydłowcu największy odsetek ma wykształcenie wyższe (23,1%) oraz zasadnicze zawodowe (19,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,8%) oraz średnie zawodowe (24,0%).

  W roku 2021 w Szydłowcu mieściło się 6 przedszkoli, w których do 19 oddziałów uczęszczało 397 dzieci (178 dziewczynek oraz 219 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Szydłowcu mieściły się 2 przedszkola, w których do 9 oddziałów uczęszczało 215 dzieci (124 dziewczynki oraz 91 chłopców). Dostępnych było 220 miejsc.

  17,1% mieszkańców Szydłowca w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,0% wśród dziewczynek i 17,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 505 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,72 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 5 szkół podstawowych, w których w 76 oddziałach uczyło się 1 243 uczniów (597 kobiet oraz 646 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Szydłowcu placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 36 oddziałach uczyło się 865 uczniów (405 kobiet oraz 460 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,2% ludności (27,4% wśród dziewczynek i 26,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,4 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 146,58.

  W Szydłowcu znajdują się 3 licea ogólnokształcące, w których w 22 oddziałach uczyło się 361 uczniów (219 kobiet oraz 142 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 98 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Szydłowcu placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 20 oddziałach uczyło się 536 uczniów (327 kobiet oraz 209 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 153 absolwentów.

  W Szydłowcu znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 14 oddziałach uczyło się 179 uczniów (54 kobiety oraz 125 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,9% mieszkańców (18,1% wśród dziewczyn i 17,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 16,4 uczniów. 12,8 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,0% mieszkańców Szydłowca w wieku potencjalnej nauki (22,1% kobiet i 24,0% mężczyzn).

 • 17,6% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  17,6%
  Mazowieckie
  33,5%
  Cała Polska
  25,2%
 • 23,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Szydłowiec
  34,0%
  woj. mazowieckie
  34,6%
  Kraj
  35,2%
 • 35,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,6%
  woj. mazowieckie
  3,4%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,2% Kobiety
  (policealne)
 • 0,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,9%
  woj. mazowieckie
  13,0%
  Cały kraj
  11,9%
 • 14,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  20,5%
  woj. mazowieckie
  18,2%
  Cały kraj
  20,0%
 • 17,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  26,3%
  woj. mazowieckie
  15,3%
  Polska
  21,2%
 • 19,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Szydłowiec
  2,9%
  woj. mazowieckie
  2,8%
  Cała Polska
  3,0%
 • 1,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 15,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  15,7%
  Mazowieckie
  10,7%
  Cała Polska
  12,3%
 • 17,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,5%
  Mazowieckie
  3,1%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Szydłowcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1505 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 505,0
  woj. mazowieckie
  925,0
  Cała Polska
  883,0
 • 0,72 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,72
  Mazowieckie
  0,84
  Polska
  0,89
 •  
 • 6Przedszkola
 • 3 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 19 Oddziały
 • 10 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 390 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Szydłowiec) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 397 Dzieci
 • 178 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 219 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 44,8%
  55,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 20 2 lata i mniej
 • 20
 • 118 3 lata
 • 118
 • 136 4 lata
 • 136
 • 119 5 lata
 • 119
 • 1 6 lat
 • 1
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 14 2 lata i mniej
 • 14
 • 55 3 lata
 • 55
 • 59 4 lata
 • 59
 • 50 5 lata
 • 50
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 63 3 lata
 • 63
 • 77 4 lata
 • 77
 • 69 5 lata
 • 69
 • 1 6 lat
 • 1
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • 194 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 25,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 25,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 10,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • 25 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Szydłowiec) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Dzieci
 • 9 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 9 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,0%
  50,0%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 5 3 lata
 • 5
 • 8 4 lata
 • 8
 • 2 5 lata
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 3 3 lata
 • 3
 • 5 4 lata
 • 5
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 2 3 lata
 • 2
 • 3 4 lata
 • 3
 • 2 5 lata
 • 2
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Szydłowcu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Szydłowcu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole SAmorządowe nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu
  Publiczne
  48 617-07-60
  48 617-07-60
  ul. STASZICA 3A
  26-500 Szydłowiec
  613520
  Przedszkole Samorządowe nr1 (im. Tęczowego Misia)
  Publiczne
  48 617-03-42
  48 617-03-42
  ul. Wschodnia 7
  26-500 Szydłowiec
  512513
  Królestwo Przedszkolaka Niepubliczne Przedszkole
  Niepubliczne
  72 218-16-02
  ul. Radomska 4 a
  26-500 Szydłowiec
  ---
 • Szkoły podstawowe w Szydłowcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Szydłowiec) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 61 Oddziały
 • 1 217 Uczniowie
 • 593 Kobiety
  (uczniowie)
 • 624 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,7%
  51,3%
 • 156 Uczniowie w 1 klasie
 • 71 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 85 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 136 Absolwenci
 • 64 Kobiety
  (absolwenci)
 • 72 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 15 Oddziały
 • 26 Uczniowie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie)
 • 22 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 15,4%
  84,6%
 • 2 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Absolwenci
 • 0 Kobiety
  (absolwenci)
 • 2 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Szydłowiec
  16,4
  woj. mazowieckie
  17,3
  Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16,4 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16,4
 • 16,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16,4
 • 20,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20,0
 • 1,7 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 1,7
 •  
 • 96,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 79,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 10,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 146,58 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Szydłowiec
  146,58
  Mazowieckie
  98,13
  Kraj
  95,71
 • 145,17 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  145,17
  Województwo
  97,07
  Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Szydłowiec) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Szydłowiec) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Szydłowcu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Szydłowcu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi (Jan III Sobieski)
  Publiczna
  48 617-10-07
  48 617-10-07
  ul. Wschodnia 19
  26-500 Szydłowiec
  2557357
  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Szydłowcu
  Publiczna
  48 617-60-70
  48 617-60-70
  ul. WSCHODNIA 57
  26-500 Szydłowiec
  20484-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Szydłowcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Szydłowiec) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 19 Oddziały
 • 341 Uczniowie
 • 211 Kobiety
  (uczniowie)
 • 130 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 61,9%
  38,1%
 • 89 Uczniowie w 1 klasie
 • 48 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 41 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 98 Absolwenci
 • 74 Kobiety
  (absolwenci)
 • 24 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 3 Oddziały
 • 20 Uczniowie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 40,0%
  60,0%
 •  
 • 16,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  16,4
  Mazowieckie
  26,4
  Kraj
  26,3
 •  
 • 35,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 22,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Szydłowiec) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28 Uczniowie w 1 klasie
 • 9 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 19 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 8 Oddziały
 • 35 Uczniowie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie)
 • 25 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 28,6%
  71,4%
 • 10 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 12,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  12,8
  Województwo
  17,7
  Cała Polska
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 12,8 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 12,8
 • 24,0 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 24,0
 • 4,4 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 4,4
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Szydłowcu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Szydłowcu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  I Liceum Ogólnokształcące w Szydłowcu
  Publiczne
  ul. ZAMKOWA 1
  26-500 Szydłowiec
  13278-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Szydłowcu (Korpusu Ochrony Pogranicza)
  Publiczna
  48 617-00-12
  48 617-48-31
  ul. Kościuszki 39
  26-500 Szydłowiec
  7186-
  II Liceum Ogólnokształcące w Szydłowcu (Korpusu Ochrony Pogranicza)
  Publiczne
  48 617-00-12
  48 617-48-31
  ul. Kościuszki 39
  26-500 Szydłowiec
  8184-
  Technikum w Szydłowcu (Korpusu Ochrony Pogranicza)
  Publiczne
  48 617-00-12
  48 617-48-31
  ul. Kościuszki 39
  26-500 Szydłowiec
  7122-
  Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Szydłowcu
  Publiczne
  ul. ZAMKOWA 1
  26-500 Szydłowiec
  453-
  Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Szydłowcu
  Publiczna
  48 617-13-11
  48 617-13-11
  ul. Kościuszki 39
  26-500 Szydłowiec
  328-
  Publiczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Szydłowcu
  Publiczna
  48 617-13-11
  48 617-13-11
  ul. Kościuszki 39
  26-500 Szydłowiec
  314-
 • Edukacyjne grupy wieku w Szydłowcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 17,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Szydłowiec, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Szydłowiec, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Szydłowiec, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Szydłowiec - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Szydłowcu

 • Według danych GUS z 2022 roku w Szydłowcu znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 2


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Szydłowcu w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Szydłowcu
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Szydłowcu: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Szydłowcu 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 260 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 98 (uczestnicy: 8 200)
  • seanse filmowe: 19 (uczestnicy: 760)
  • wystawy: 2 (uczestnicy: 300)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 4 (uczestnicy: 1 120)
  • koncerty: 21 (uczestnicy: 3 200)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 9 (uczestnicy: 640)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 1 (uczestnicy: 250)
  • konkursy: 1 (uczestnicy: 80)
  • pokazy teatralne: 22 (uczestnicy: 1 550)
  • warsztaty: 19 (uczestnicy: 300)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 175)
  • taneczne: 1 (członkowie: 40)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 (członkowie: 15)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 120)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 9 (członkowie: 132)
  • teatralne: 1 (członkowie: 22)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 40)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 37)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 5 (członkowie: 33)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Szydłowcu działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 12 100 zwiedzających, co daje 11 273 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Szydłowcu działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 41 640 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 7 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 42 984 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 20
  • dostępne dla czytelników: 10
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 10
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  Według danych z 2022 w Szydłowcu działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 34 912 wolumenów w tym ziobry specjalne: 2 962. Odnotowano 339 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 4 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 39 219 wolumenów. Odnotowano 1 536 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Szydłowcu działało 9 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 379 członków. Zarejestrowano 596 ćwiczących (mężczyźni: 406, kobiety: 190, chłopcy do lat 18: 302, dziewczęta do lat 18: 156). Aktywnych było 41 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (10), instruktora sportowego (13) oraz inne osoby (15).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Szydłowcu w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Szydłowcu
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Szydłowca znajduje się 15 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Szydłowcu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Zamek Szydłowiec (chronologia niemożliwa do uzyskania)dnia 1967-06-23, wykaz dokumentów: 394A z 1967-06-23; 161/A/82 z 1982-03-18
  • Zamek z XVI w. (ul. Generała Józefa Sowińskiego 2)dnia 1947-02-11, wykaz dokumentów: 19 z 1947-02-11; 394 z 1967-06-23; 161/A/82 z 1982-03-18
  • Kościół z XV w.dnia 1956-10-16, wykaz dokumentów: 272 z 1956-10-16; 393 z 1967-06-21; 160/A/82 z 1982-03-18
  • Zespół - kościół z XV - XVI (ul. Kielecka 2)dnia 1956-10-16, wykaz dokumentów: 272 z 1956-10-16; 393 z 1967-06-21; 160/A/82 z 1982-03-18
  • Ratusz z XVI w. (ul. Plac Rynek Wielki 1)dnia 1956-10-16, wykaz dokumentów: 273 z 1956-10-16; 395 z 1967-06-23; 55/A/80 z 1980-05-07
  • Cmentarz żydowski z końca XVII w.dnia 1959-04-02, wykaz dokumentów: 845 z 1959-04-02; 406/A/89 z 1989-05-08
  • Dzwonnica z pocz. XVI w.dnia 1967-06-21, wykaz dokumentów: 393 z 1967-06-21; 160/A/82 z 1982-03-18
  • Mur/ogrodzenie z XVI - XVII (ul. Kielecka 2)dnia 1967-06-21, wykaz dokumentów: 393 z 1967-06-21; 160/A/82 z 1982-03-18
  • Szkoła z 1820 r. (ul. Plac Rynek Wielki 5)dnia 1972-09-16, wykaz dokumentów: 452 z 1972-09-16
  • Zajazd z poł. XIX w. (ul. Radomska 60)dnia 1975-03-15, wykaz dokumentów: 840 z 1975-03-15; brak numeru z 2015-05-06
  • Lodownia z 3. ćw. XIX w. (ul. Browarska 6)dnia 1986-06-18, wykaz dokumentów: 344/A/86 z 1986-06-18
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z pocz. XIX w.dnia 1988-02-29, wykaz dokumentów: 377/A/88 z 1988-02-29
  • Dróżniczówka z 1840 r. (ul. Tadeusza Kościuszki 297)dnia 1989-04-03, wykaz dokumentów: 398/A/89 z 1989-04-03
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XX w. (ul. Garbarska 3)dnia 2011-09-09, wykaz dokumentów: A-1044 z 2011-09-09
  • Dom modlitwy z 1. poł. XX w. (ul. Garbarska 3)dnia 2011-09-09, wykaz dokumentów: A-1044 z 2011-09-09
 • Formy ochrony przyrody w Szydłowcu
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Szydłowca znajdują się 4 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Szydłowcu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Lasy Przysusko-Szydłowieckie - obszar chronionego krajobrazuOpis: W Obszar Chronionego Krajobrazu Lasy Przysusko-Szydłowieckie zostały włączone obszary źródliskowe rzeki Iłżanki wraz z jej doliną w górnym biegu duże i bogate kompleksy leśne sosnowo-jodłowe miejscami w wieku powyżej 100-130 lat. W składzie gatunkowym drzew dominują sosna i jodła w wieku powyżej 40 i 80 lat na siedliskach boru mieszanego świeżego boru świeżego i lasu mieszanego. W lasach tych spotykamy rośliny chronione takie jak: wawrzynek wilczełyko konwalia majowa pierwiosnka wyniosła. Wśród drzewostanów występują: sosna zwyczajna świerk pospolity jodła pospolita buk zwyczajny grab zwyczajny rzadziej dąb szypułkowy. W skład poszycia wchodzą: jeżyna fałdowana i popielica kruszyna pospolita bez czarny i koralowy malina właściwa głóg jałowiec pospolity. Runo leśne składa się z borówek turzycy orzęsionej i leśnej fiołka leśnego oraz licznych gatunków mszaków i porostów., Data ustanowienia: 1983-06-28, Opis granicy: Opis granic Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy przysusko-szydłowieckie na terenie woj. mazowieckiego (Załącznik do Rozporządzenia nr 40 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy przysusko-szydłowieckie) -powierzchnia 37247 ha Obszar Chronionego Krajobrazu Lasy przysusko - szydłowieckie obejmuje zespół leśny i tereny z nim związane należące do kompleksu lasów Gór Świętokrzyskich które wspólnie ze staropolskim zagłębiem przemysłowym rozciągającym się w rejonie Przysuchy Chlewisk Rzucowa stanowią bardzo atrakcyjny o dużym bogactwie przyrodniczym teren turystyczno - wypoczynkowy a także naukowo - badawczy. Opis granicy: od przecięcia granicy województwa z rzeką Iłżanką -wzdłuż rzeki do Mirowa następnie drogami przez: Mirów Rogów Gąsawy Rządowe do linii PKP Radom - Skarżysko Kamienna i nią w kierunku południowym do granicy polno - leśnej miejscowości Sadek z lasem Nadleśnictwa Skarżysko na zachód wzdłuż tej granicy obok miejscowości Barak Wola Korzeniowa Nowy Książek a następnie drogami przez Wymysłów Koszorów i strumykiem do drogi Chlewiska - Niekłań i nią na północ do Chlewisk do drogi prowadzącej do zbiornika rekreacyjnego następnie tą drogą na zachód w stronę zbiornika rekreacyjnego i dalej na północny - zachód rzeką Szabasówką do granicy lasu Nadleśnictwa Przysucha na zachód wzdłuż tej granicy do rzeki Jabłonicy i nią na północny - wschód do Stefankowa następnie drogą w kierunku Chlewisk do drogi prowadzącej do Przysuchy i nią na północ a następnie na północny wschód po granicy lasu państwowego do tej samej drogi i nią przez Rzuców Ninków Borkowice Młyny Topornię dalej na zachód do granicy z lasem państwowym wzdłuż niej do miejscowości Zawada i drogami przez: Gielniów Krzyżówki Rozwady do granicy z województwem świętokrzyskim i tą granicą na wschód do punktu wyjściowego. Opis granicy Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Przysusko-Szydłowieckie na terenie woj. świetokrzyskiego (Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/886/14 Sejmiku Województwa Świetokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/133/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Przysusko - Szydłowieckie)powierzchnia 4346 ha Granica Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Przysusko-Szydłowieckie bierze swój początek od drogi relacji Końskie-Grójec w punkcie granicy województwa świętokrzyskiego wysuniętym najbardziej na północ i biegnie dalej na wschód i południowy wschód granicą województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego do granicy gmin Gowarczów i Końskie dalej tą granicą do drogi relacji Gowarczów-Baczyna. Następnie północną stroną tej drogi (z wyłączeniem pasa drogowego) na północny zachód do Gowarczowa. Stąd wschodnią stroną drogi relacji Końskie-Grójec (z wyłączeniem pasa drogowego) do punktu granicy województwa świętokrzyskiego wysuniętego najbardziej na północ gdzie rozpoczyna się opis.
  • Łom Pikiel - formacja geologiczna (stanowisko dokumentacyjne)Opis: antropogeniczne, Data ustanowienia: 1996-05-03, Opis granicy: Położone jest w powiecie szydłowieckim w mieście Szydłowiec na działce nr 1794/4 w obrębie Szydłowiec., Powierzchnia: 0.1 ha
  • Łom Podkowiński - formacja geologiczna (stanowisko dokumentacyjne)Opis: antropogeniczne, Data ustanowienia: 1996-05-03, Opis granicy: Położone jest w powiecie szydłowieckim w mieście Szydłowiec na działce nr 4511 w obrębie Szydłowiec., Powierzchnia: 0.1 ha
  • Łom na Polankach - wyrobisko powierzchniowe (stanowisko dokumentacyjne)Opis: antropogeniczne, Data ustanowienia: 1996-05-03, Opis granicy: Stanowisko dokumentacyjne "Łom na Polankach" o powierzchni 0 20ha położone jest w powiecie szydłowieckim w mieście Szydłowiec na działkach nr 1588/2 oraz 1592 w obrębie Szydłowiec., Powierzchnia: 0.2 ha

Szydłowiec - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 5 wypadków drogowych w Szydłowcu odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 5 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 46,9 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Szydłowcu znajdowało się 7 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu szydłowieckiego.

  Powiat szydłowiecki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Szydłowcu
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 5 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 5 Ranni
  (rok 2022)
 • 1 Lekko ranni
 • 4 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Szydłowcu w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 46,86 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  46,9
  Mazowieckie
  52,6
  Kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  5,2
  Polska
  5,0
 • 46,86 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  46,9
  Mazowieckie
  61,7
  Kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  Województwo
  10,0
  Polska
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  100,0
  woj. mazowieckie
  117,3
  Cała Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 7 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 4 km  Będących pod zarządem gminy
 • 3 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Szydłowcu w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 527,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  527,9 km
  Mazowieckie
  796,1 km
  Cały kraj
  624,0 km
 • 4,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  4,2 km
  Mazowieckie
  5,1 km
  Polska
  5,2 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Szydłowiec przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • S7droga ekspresowa S7(Straszyn - Gdańsk - Przejazdowo - Koszwały - Elbląg - Bogaczewo - Pasłęk - Marzewo - Małdyty - Miłomłyn - Ostróda - Rychnowo - Olsztynek - Pawłowo - Waplewo - Rączki - Załuski - Nidzica - Powierz - Napierki - Płońsk - Siedlin - Zakroczym - Nowy Dwór Mazowiecki - Kazuń Nowy - Czosnów - Głuchów - Grójec - Skurów - Juzefów - Broniszew - Falęcice - Białobrzegi - Kamień - Stary Gózd - Kępiny - Radom - Szydłowiec - Skarżysko-Kamienna - Suchedniów - Zalezianka - Barcza - Wiśniówka - Kielce - Chęciny - Jędrzejów - Łączyn - Mierzawa - Wodzisław - Rząska - Balice - Kraków - Myślenice - Stróża - Pcim - Lubień)
  • DK 7droga krajowa nr 7(Żukowo - Lniska - Leźno - Gdańsk - Koszwały - Cedry Małe - Kiezmark - Dworek - Stare Babki - Nowy Dwór Gdański - Kmiecin - Rakowe Pole - Solnica - Jazowa - Kazimierzowo - Elbląg - Miłomłyn - Piławki - Ostróda - Grabin - Szyldak - Rychnowo - Olsztynek - Załuski - Litwinki - Nidzica - Kanigowo - Powierz - Napierki - Kuklin - Uniszki Zawadzkie - Mława - Modła - Wiśniewo - Żurominek - Dalnia - Mdzewo - Strzegowo - Unierzyż - Kowalewko - Glinojeck - Kondrajec Szlachecki - Rybitwy - Polesie - Wola Dłużniewska - Szymaki - Ćwiklinek - Cieciórki - Płońsk - Siedlin - Szczytniki - Szczytno - Przyborowice Górne - Michałówek - Załuski - Niepiekła - Sobole - Kroczewo - Zakroczym - Czosnów - Łomna - Palmiry - Nowy Dziekanów - Dziekanów Leśny - Łomianki - Warszawa - Raszyn - Janki - Sękocin Nowy - Słomin - Sękocin Las - Łazy - Marysin - Jabłonowo - Mroków - Wola Mrokowska - Grzędy - Tarczyn - Rembertów - Głuchów - Kępiny - Jedlińsk - Wsola - Wielogóra - Radom - Augustów - Młodocin - Orońsko - Dobrut - Wałsnów - Chustki - Świerczek - Szydłowiec - Barak - Skarżysko-Kamienna - Chęciny - Wrzosy - Podzamcze - Tokarnia - Brzegi - Kajtanów - Lipówka - Mnichów - Ignacówka - Podchojny - Jędrzejów - Łączyn - Diament - Mierzawa - Klemencice - Wodzisław - Świątniki - Książ Wielki - Cisia Wola - Antolka - Miechów - Poradów - Wielki Dół - Szczepanowice - Wężerów - Ojrzanów - Słomniki - Wesoła - Domiarki - Stary Poskwitów - Widoma - Firlejów - Zerwana - Michałowice - Węgrzyce - Rząska - Balice - Kraków - Libertów - Gaj - Mogilany - Głogoczów - Krzyszkowice - Jawornik - Myślenice - Lubień - Tenczyn - Krzeczów - Skomielna Biała - Rabka-Zdrój - Spytkowice - Podwilk - Kuligowa - Orawka - Jabłonka - Chyżne - granica (Słowacja))
  • DW 727droga wojewódzka nr 727(Klwów - Kadź - Dobra Wola - Przystałowice Duże - Sady-Kolonia - Sady - Wola Więcierzowa - Gliniec - Janików - Skrzyńsko - Przysucha - Ruszkowice - Borkowice - Radestów - Ninków - Wandów - Rzuców - Chlewiska - Pawłów - Szydłowiec - Szydłówek - Śmiłów - Jastrząb - Lipienice Dolne - Lipienice Górne - Wierzbica)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Szydłowiec przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 8Linia kolejowa nr 8: Warszawa Zachodnia - Kraków Główny [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Warszawa Zachodnia - Warszawa Aleje Jerozolimskie - Warszawa Rakowiec - Warszawa Żwirki i Wigury - Warszawa Służewiec - Warszawa Okęcie - Warszawa Dawidy - Warszawa Jeziorki - Nowa Iwiczna - Piaseczno - Zalesie Górne - Ustanówek - Czachówek Górny - Czachówek Południowy - Sułkowice - Chynów - Krężel - Michalczew - Gośniewice - Warka - Grabów nad Pilicą - Strzyżyna - Dobieszyn - Kruszyna - Wola Bierwiecka - Bartodzieje - Lesiów - Radom - Radom Południowy - Rożki - Ruda Wielka - Wola Lipieniecka - Jastrząb - Gąsawy Plebańskie -Szydłowiec - Lipowe Pole - Skarżysko Kamienna Północ - Skarżysko-Kamienna - Skarżysko Zachodnie - Suchedniów Północny - Suchedniów - Berezów - Łączna - Ostojów - Lekomin - Zagnańsk - Tumlin - Kostomłoty - Kielce Piaski - Kielce - Kielce Białogon - Słowik Przystanek - Sitkówka Nowiny - Radkowice - Wolica - Sobków - Miąsowa - Podchojny - Jędrzejów - Potok - Krzcięcice - Sędziszów - Gniewięcin - Klimontów - Kozłów - Kamionka Z - Tunel - Dziadówki - Miechów - Kamieńczyce - Szczepanowice - Smroków - Słomniki - Słomniki Miasto - Niedźwiedź - Goszcza - Łuczyce - Baranówka - Zastów - Zesławice - Kraków Batowice - Kraków Główny Osobowy)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Szydłowcu istnieje 96 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Armii Krajowej

  ul. Bankowa

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Browarska

  ul. Brzozowa

  ul. Dworska

  ul. Folwarczna

  ul. Fryderyka Chopina

  ul. Gabriela Narutowicza

  ul. Garbarska

  ul. Górna

  droga Indiańska Droga Sat-Okha

  ul. Iłżecka

  ul. Jana III Sobieskiego

  ul. Jana Kilińskiego

  ul. Jana Kochanowskiego

  ul. Janusza Kusocińskiego

  ul. Jastrzębska

  ul. Jodłowa

  ul. Kamienna

  ul. Kazimierza Jagiellończyka

  ul. Kielecka

  ul. Kolejowa

  ul. Krótka

  ul. Kręta

  ul. Książek Majdowski

  ul. Książek Nowy

  ul. Książek Stary

  ul. Księżnej Anny Sapieżyny

  ul. Kwiatowa

  ul. Kąpielowa

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Ludwika Waryńskiego

  ul. Majora Hubala

  ul. Mariana Langiewicza

  pl. Marii Konopnickiej

  ul. Mała

  ul. Metalowa

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Mikołaja Szydłowieckiego

  ul. Ogrodowa

  ul. Parkowa

  ul. Partyzantów

  ul. Piaskowa

  ul. Piękna

  ul. Podgórze

  ul. Podzamcze

  ul. Polanki

  ul. Polna

  ul. Poprzeczna

  ul. Powstania Listopadowego

  ul. Powstania Styczniowego

  ul. Powstania Warszawskiego

  ul. Przechodnia

  ul. Północna

  ul. Radomska

  pl. Rynek Wielki

  ul. Rzeczna

  ul. Różana

  ul. Sadowa

  ul. Sosnowa

  ul. Spacerowa

  ul. Sportowa

  ul. Spółdzielcza

  ul. Stanisława Moniuszki

  ul. Stanisława Staszica

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Strażacka

  ul. Słomiana

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Targowa

  ul. Widok

  ul. Wiejska

  ul. Willowa

  ul. Wincentego Witosa

  pl. Wolności

  ul. Wschodnia

  ul. Wspólna

  ul. Wymysłów

  ul. Wąska

  ul. Władysława Jachowskiego

  ul. Władysława Maleckiego

  ul. Władysława Reymonta

  ul. Władysława Sikorskiego

  ul. Zakościelna

  ul. Zamkowa

  ul. Zielona

  ul. Zielonka

  ul. gen. Józefa Sowińskiego

  ul. Świętokrzyska

  ul. Źródlana

  ul. Żołnierzy Września 1939 Roku