Powiat słupski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat słupski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 98 737 Liczba mieszkańców
 • 2 304 km2 Powierzchnia
 • 43 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 20,7% Stopa urbanizacji
 • Zdzisław Kołodziejski Starosta
 • ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk Adres starostwa powiatowego
 • GSL Tablice rejestracyjne
Powiat słupski na mapie
Identyfikatory
 • 2212 TERYT (TERC)
Herb powiatu słupskiego
powiat słupski herb
Flaga powiatu słupskiego
powiat słupski flaga

Powiat słupski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat słupski ma 98 737 mieszkańców, z czego 50,0% stanowią kobiety, a 50,0% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 7,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa pomorskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu słupskiego w 2050 roku wynosi 92 241, z czego 45 831 to kobiety, a 46 410 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu słupskiego zawarli w 2017 roku 509 małżeństw, co odpowiada 5,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  32,2% mieszkańców powiatu słupskiego jest stanu wolnego, 53,6% żyje w małżeństwie, 5,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,4% to wdowy/wdowcy.

  Powiat słupski ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 10. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,10 na 1000 mieszkańców powiatu słupskiego. W 2017 roku urodziło się 963 dzieci, w tym 48,4% dziewczynek i 51,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 372 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,01 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 37,4% zgonów w powiecie słupskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 31,1% zgonów w powiecie słupskim były nowotwory, a 6,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu słupskiego przypada 9.15 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 1 604 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 441 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu słupskiego 163. W tym samym roku 33 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 31 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

  63,1% mieszkańców powiatu słupskiego jest w wieku produkcyjnym, 19,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 17,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu słupskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 98 737 Liczba mieszkańców
 • 49 333 Kobiety
 • 49 404 Mężczyźni
 • 50,0%
  50,0%
 • 100 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 100 kobiet)
 • 100 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 100 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie słupskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie słupskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie słupskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu słupskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 92 241 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 45 831 Kobiety
 • 46 410 Mężczyźni
 • 49,9%
  50,1%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie słupskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie słupskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie słupskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu słupskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 39,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. słupski
  39,6 lat
  woj. pomorskie
  40,3 lat
  Kraj
  41,4 lat
 • 40,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat słupski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu słupskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat słupski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat słupski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat słupski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32,2% Kawalerowie/Panny
 • powiat słupski
  32,2%
  Województwo
  29,4%
  Kraj
  28,8%
 • 26,3% Kobiety
  (Panny)
 • 38,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,6% Żonaci/Zamężne
 • powiat słupski
  53,6%
  Województwo
  55,9%
  Kraj
  55,8%
 • 53,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,4% Wdowcy/Wdowy
 • pow. słupski
  8,4%
  Województwo
  8,5%
  Polska
  9,6%
 • 14,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. słupski
  5,4%
  Pomorskie
  5,3%
  Cały kraj
  5,0%
 • 5,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,4% Nieustalone
 • powiat słupski
  0,4%
  Pomorskie
  0,9%
  Kraj
  0,8%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie słupskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  5,2
  woj. pomorskie
  5,4
  Kraj
  5,0
 • 2,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Powiat
  2,1
  Pomorskie
  1,6
  Cała Polska
  1,7
 • 509 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie słupskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 10 Przyrost naturalny w roku 2017
 • 63 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -53 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,10 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. słupski
  0,1
  Pomorskie
  2,5
  Cała Polska
  -0,0
 • -4,7 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 1,3 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie słupskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie słupskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie słupskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie słupskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 963 Urodzenia żywe
 • 466 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 497 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,4%
  51,6%
 • 9,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,8
  woj. pomorskie
  11,9
  Polska
  10,5
 • 40,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat słupski
  40,8
  Województwo
  49,3
  Polska
  44,2
 • 17.64 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 17.64
 • 63.18 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 63.18
 • 92.28 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 92.28
 • 63.55 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 63.55
 • 29.92 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29.92
 • 6.92 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.92
 • 0.68 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.68
 • 3 372 g Średnia waga noworodków
 • 3 295 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 444 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 372 g
  woj. pomorskie
  3 446 g
  Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 17 Waga 4500g - 4999g
 • 17
 • 88 Waga 4000g - 4499g
 • 88
 • 308 Waga 3500g - 3999g
 • 308
 • 349 Waga 3000g - 3499g
 • 349
 • 130 Waga 2500g - 2999g
 • 130
 • 48 Waga 2000g - 2499g
 • 48
 • 14 Waga 1500g - 1999g
 • 14
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,37 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat słupski
  1,37
  Pomorskie
  1,62
  Cała Polska
  1,45
 • 0,66 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,66
  Województwo
  0,79
  Cała Polska
  0,71
 • 1,01 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  1,01
  Województwo
  1,27
  Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie słupskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 899 Zgony
 • 400 Kobiety
  (Zgony)
 • 499 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,5%
  55,5%
 • 4 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 9,2 Zgony na 1000 ludności
 • pow. słupski
  9,2
  woj. pomorskie
  9,2
  Kraj
  10,1
 • 95,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  95,2
  woj. pomorskie
  81,8
  Kraj
  101,5
 • 4,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat słupski
  4,2
  woj. pomorskie
  3,6
  Cała Polska
  4,0
 • 3,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,7
  Pomorskie
  2,9
  Cały kraj
  3,2
 • 1,6 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. pomorskie
  1,6
  Cała Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie słupskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat słupski
  41,7%
  Województwo
  41,1%
  Kraj
  45,7%
 • 32,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  32,1%
  Województwo
  29,7%
  Kraj
  26,7%
 • 7,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  7,4%
  Pomorskie
  8,3%
  Polska
  6,1%
 • 12,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  12,1
  Cały kraj
  5,9
 • 64,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. pomorskie
  64,6
  Cały kraj
  74,3
 • 291,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  291,6
  Województwo
  271,3
  Cały kraj
  274,3
 • 263,6 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  263,6
  Polska
  261,6
 • 378,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 368,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 388,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  378,5
  Województwo
  374,8
  Cała Polska
  469,0
 • 99,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 59,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 136,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. słupski
  99,0
  woj. pomorskie
  80,2
  Polska
  87,7
 • 32,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  32,8
  Województwo
  27,5
  Kraj
  31,8
 • 8,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat słupski
  8,2
  woj. pomorskie
  7,8
  Kraj
  8,0
 • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. słupski
  1,0%
  Pomorskie
  0,9%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 604 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 860 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 744 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 33 Zameldowania z zagranicy
 • 15 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 18 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 441 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 827 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 614 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 31 Wymeldowania za granicę
 • 15 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 16 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 165 Saldo migracji
 • 33 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 132 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 163 Saldo migracji wewnętrznych
 • 33 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 130 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie słupskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 70,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 68,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 13,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat słupski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat słupski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie słupskim oddano do użytku 564 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 5,71 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie słupskim to 32 258 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 328 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 53,7% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 42,9% na cele indywidualne, 3,2% jako mieszkania komunalne, lokale zakładowe (0,2%).

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie słupskim to 4,49 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie słupskim to 104,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,06% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,58% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,52% mieszkań posiada łazienkę, 79,44% korzysta z centralnego ogrzewania, a 19,88% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 32 258 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 327,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. słupski
  327,50
  woj. pomorskie
  366,50
  Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 77,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. słupski
  77,80 m2
  Województwo
  72,00 m2
  Cały kraj
  73,80 m2
 • 25,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat słupski
  25,50 m2
  Pomorskie
  26,40 m2
  Cały kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,02 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  4,02
  Województwo
  3,79
  Cały kraj
  3,82
 • 3,05 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. słupski
  3,05
  Województwo
  2,73
  Kraj
  2,69
 • 0,76 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. słupski
  0,76
  woj. pomorskie
  0,72
  Cała Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 564 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 5,71 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat słupski
  5,71
  Województwo
  6,80
  Cała Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 235 Użytek własny
 • 92 Sprzedaż lub wynajem
 • 71,9%
  28,1%
 • 2 531 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 4,49 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  4,49
  Pomorskie
  3,50
  Cały kraj
  3,91
 • 25,63 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  25,63
  Województwo
  23,80
  Cała Polska
  18,14
 • 58 772 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 104,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  104,2 m2
  woj. pomorskie
  82,5 m2
  Kraj
  92,7 m2
 • 0,60 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  0,60 m2
  woj. pomorskie
  0,56 m2
  Cała Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 99,06% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  99,06%
  Województwo
  99,31%
  Cały kraj
  96,79%
 • 96,58% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  96,58%
  Województwo
  97,98%
  Kraj
  93,66%
 • 93,52% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  93,52%
  Pomorskie
  95,66%
  Polska
  91,31%
 • 79,44% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  79,44%
  woj. pomorskie
  87,25%
  Polska
  82,12%
 • 19,88% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  19,88%
  Pomorskie
  54,82%
  Cała Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat słupski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie słupskim na 1000 mieszkańców pracuje 196 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 49,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie słupskim wynosiło w 2017 roku 8,3% (10,4% wśród kobiet i 6,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa pomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie słupskim wynosiło 3 870,93 PLN, co odpowiada 85.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu słupskiego 9 971 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 6 187 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -3 784.

  21,2% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu słupskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 45,1% w przemyśle i budownictwie, a 11,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 196 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. słupski
  196,0
  Województwo
  248,0
  Polska
  247,0
 • 8,3% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 10,4% Kobiety
 • 6,6% Mężczyźni
 • Powiat
  8,3%
  Pomorskie
  5,5%
  Kraj
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie słupskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie słupskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie słupskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 871 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  3 871 PLN
  Województwo
  4 497 PLN
  Cała Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie słupskim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 9 971 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 6 187 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -3 784 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,62 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 21,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 17,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 24,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 45,1% Przemysł i budownictwo
 • 37,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 52,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 11,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 10,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 21,5% Pozostałe
 • 32,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie słupskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 19 382 Pracujący ogółem
 • 9 632 Kobiety
 • 9 750 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie słupskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 19,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,1% W wieku produkcyjnym
 • 57,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 17,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 23,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat słupski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 58,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. słupski
  58,5
  woj. pomorskie
  64,2
  Cały kraj
  63,4
 • 27,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  27,7
  Pomorskie
  32,1
  Cały kraj
  34,0
 • 89,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. słupski
  89,7
  Pomorskie
  99,9
  Cała Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 63,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat słupski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie słupskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 9 460 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 6 965 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 916 nowych podmiotów, a 754 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (916) podmiotów zarejestrowano w roku 2017, a najmniej (720) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (1 039) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (517) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie słupskim najwięcej (690) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (9 095) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  6,6% (621) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,8% (2 154) podmiotów, a 70,7% (6 685) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie słupskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.9%) oraz Budownictwo (14.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 9 460 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 621 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 154 Przemysł i budownictwo
 • 6 685 Pozostała działalność
 • 916 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie słupskim w 2017 roku
 • 754 Podmioty wyrejestrowane w powiecie słupskim w 2017 roku
 • 6 965 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 9 095 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 9 095
 • 290 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 290
 • 68 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 68
 • 7 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 7
 • 9 453 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 9 453
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 38 Spółdzielnie ogółem
 • 38
 • 598 Spółki handlowe ogółem
 • 598
 • 151  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 151
 • 7  Spółki handlowe - akcyjne
 • 7
 • 3    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 528  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 528
 • 148    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 148
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 690 Spółki cywilne ogółem
 • 690
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 965 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 595 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 595
 • 1 033 Budownictwo
 • 1 033
 • 861 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 861
 • 650 Przetwórstwo przemysłowe
 • 650
 • 497 Transport i gospodarka magazynowa
 • 497
 • 474 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 474
 • 405 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 405
 • 354 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 354
 • 290 Pozostała działalność
 • 290
 • 210 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 210
 • 186 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 186
 • 111 Edukacja
 • 111
 • 104 Informacja i komunikacja
 • 104
 • 86 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 86
 • 73 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 73
 • 19 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 19
 • 15 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 15
 • 2 Górnictwo i wydobywanie
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat słupski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie słupskim stwierdzono 1 394 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,14 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie słupskim wynosi 76,80% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa pomorskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu słupskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,25 (wykrywalność 69%) oraz przeciwko mieniu - 5,76 (wykrywalność 51%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,17 (99%), o charakterze gospodarczym - 1,77 (77%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,41 (82%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat słupski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 394 Przestępstwa ogółem
 • 1 394
 • 912 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 912
 • 174 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 174
 • 214 Przestępstwa drogowe
 • 214
 • 40 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 40
 • 568 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 568
 • 14,14 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  14,14
  Pomorskie
  19,02
  Cały kraj
  19,62
 • 9,25 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  9,25
  Pomorskie
  12,49
  Kraj
  12,07
 • 1,77 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat słupski
  1,77
  woj. pomorskie
  4,24
  Cały kraj
  4,94
 • 2,17 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat słupski
  2,17
  Pomorskie
  1,60
  Kraj
  1,78
 • 0,41 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,41
  Pomorskie
  0,55
  Cała Polska
  0,49
 • 5,76 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  5,76
  Pomorskie
  10,35
  Kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat słupski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat słupski
  77%
  Pomorskie
  65%
  Cała Polska
  72%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat słupski
  69%
  Pomorskie
  54%
  Cała Polska
  60%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  78%
  Województwo
  80%
  Cała Polska
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Pomorskie
  98%
  Polska
  99%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  83%
  woj. pomorskie
  83%
  Kraj
  84%
 • 51% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. słupski
  51%
  woj. pomorskie
  47%
  Polska
  52%

Powiat słupski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu słupskiego wyniosła w 2016 roku 89,7 mln złotych, co daje 913 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 8.6% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu słupskiego - 27.5% została przeznaczona na Dział 852 - Pomoc społeczna. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (26.4%) oraz na Dział 801 - Oświata i wychowanie (14.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 17,8 mln złotych, czyli 19,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu słupskiego wyniosła w 2016 roku 94,0 mln złotych, co daje 956 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 11.4% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (32.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (20.5%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (19%). W budżecie powiatu słupskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 167 złotych na mieszkańca (17,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 4,3 złotych na mieszkańca (0,4%).
 • Wydatki budżetu w powiecie słupskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu słupskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat słupski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu słupskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  81,0 mln

  871(100%)

  82,6 mln

  857(100%)

  85,1 mln

  880(100%)

  77,8 mln

  802(100%)

  81,6 mln

  838(100%)

  80,4 mln

  824(100%)

  82,2 mln

  841(100%)

  89,7 mln

  913(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  16,3 mln

  175(20.2%)

  16,8 mln

  180(20.4%)

  18,1 mln

  186(21.2%)

  19,0 mln

  195(24.4%)

  20,0 mln

  205(24.5%)

  21,2 mln

  216(26.3%)

  22,4 mln

  229(27.3%)

  24,7 mln

  251(27.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  21,8 mln

  234(26.9%)

  20,7 mln

  221(25.1%)

  20,6 mln

  213(24.2%)

  13,1 mln

  134(16.8%)

  17,1 mln

  176(21%)

  13,9 mln

  142(17.3%)

  17,1 mln

  174(20.8%)

  23,7 mln

  240(26.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  12,6 mln

  135(15.6%)

  12,8 mln

  136(15.4%)

  12,6 mln

  130(14.8%)

  13,3 mln

  137(17.1%)

  12,8 mln

  131(15.7%)

  12,8 mln

  131(15.9%)

  12,7 mln

  130(15.5%)

  12,8 mln

  130(14.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  10,3 mln

  111(12.7%)

  9,9 mln

  106(12%)

  9,7 mln

  100(11.4%)

  9,4 mln

  96,9(12.1%)

  8,8 mln

  90,7(10.8%)

  9,1 mln

  93,6(11.4%)

  9,5 mln

  96,4(11.5%)

  9,5 mln

  96,1(10.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  6,2 mln

  66,3(7.6%)

  6,1 mln

  64,7(7.3%)

  5,7 mln

  58,7(6.7%)

  5,8 mln

  60,0(7.5%)

  6,0 mln

  61,5(7.4%)

  6,3 mln

  64,5(7.8%)

  6,3 mln

  64,7(7.7%)

  6,3 mln

  63,9(7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  6,1 mln

  65,8(7.6%)

  6,1 mln

  65,1(7.4%)

  6,2 mln

  63,8(7.3%)

  6,2 mln

  64,1(8%)

  6,0 mln

  61,7(7.4%)

  6,6 mln

  67,5(8.2%)

  5,2 mln

  53,4(6.4%)

  5,3 mln

  53,9(5.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,5 mln

  48,3(5.6%)

  6,3 mln

  67,1(7.6%)

  8,1 mln

  83,9(9.6%)

  6,2 mln

  63,6(8%)

  7,1 mln

  73,2(8.7%)

  7,3 mln

  75,1(9.1%)

  5,6 mln

  56,9(6.8%)

  4,3 mln

  43,5(4.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  667,5 tys

  7,2(0.8%)

  583,2 tys

  6,2(0.7%)

  856,6 tys

  8,8(1%)

  898,5 tys

  9,2(1.2%)

  784,7 tys

  8,1(1%)

  746,6 tys

  7,6(0.9%)

  985,2 tys

  10,0(1.2%)

  1,0 mln

  10,3(1.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  867,4 tys

  9,3(1.1%)

  1,3 mln

  14,3(1.6%)

  1,6 mln

  17,0(1.9%)

  1,5 mln

  15,2(1.9%)

  955,4 tys

  9,8(1.2%)

  764,4 tys

  7,8(1%)

  559,8 tys

  5,7(0.7%)

  505,4 tys

  5,1(0.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  220,3 tys

  2,4(0.3%)

  310,9 tys

  3,3(0.4%)

  242,7 tys

  2,5(0.3%)

  415,4 tys

  4,3(0.5%)

  565,2 tys

  5,8(0.7%)

  283,4 tys

  2,9(0.4%)

  367,5 tys

  3,7(0.4%)

  349,4 tys

  3,5(0.4%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  322,5 tys

  3,5(0.4%)

  337,8 tys

  3,6(0.4%)

  330,7 tys

  3,4(0.4%)

  325,6 tys

  3,3(0.4%)

  331,1 tys

  3,4(0.4%)

  351,2 tys

  3,6(0.4%)

  362,8 tys

  3,7(0.4%)

  347,5 tys

  3,5(0.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  570,0 tys

  6,1(0.7%)

  318,0 tys

  3,4(0.4%)

  266,7 tys

  2,8(0.3%)

  213,8 tys

  2,2(0.3%)

  148,4 tys

  1,5(0.2%)

  276,3 tys

  2,8(0.3%)

  232,9 tys

  2,4(0.3%)

  331,6 tys

  3,4(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  246,5 tys

  2,5(0.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  594,2 tys

  6,3(0.7%)

  478,7 tys

  4,9(0.6%)

  953,4 tys

  9,8(1.2%)

  516,5 tys

  5,3(0.6%)

  341,7 tys

  3,5(0.4%)

  461,9 tys

  4,7(0.6%)

  158,3 tys

  1,6(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  63,5 tys

  0,7(0.1%)

  55,9 tys

  0,6(0.1%)

  54,5 tys

  0,6(0.1%)

  60,2 tys

  0,6(0.1%)

  90,1 tys

  0,9(0.1%)

  113,2 tys

  1,2(0.1%)

  115,3 tys

  1,2(0.1%)

  114,4 tys

  1,2(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  351,9 tys

  3,8(0.4%)

  365,3 tys

  3,9(0.4%)

  187,9 tys

  1,9(0.2%)

  361,9 tys

  3,7(0.5%)

  95,3 tys

  1,0(0.1%)

  97,8 tys

  1,0(0.1%)

  107,2 tys

  1,1(0.1%)

  97,9 tys

  1,0(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  59,6 tys

  0,6(0.1%)

  29,0 tys

  0,3(0%)

  19,7 tys

  0,2(0%)

  18,9 tys

  0,2(0%)

  124,4 tys

  1,3(0.2%)

  72,6 tys

  0,7(0.1%)

  53,7 tys

  0,5(0.1%)

  19,2 tys

  0,2(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,6 tys

  0,1(0%)

  11,5 tys

  0,1(0%)

  22,9 tys

  0,2(0%)

  19,4 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  25,1 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  91,3 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie słupskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu słupskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat słupski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu słupskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  72,3 mln

  777(100%)

  78,6 mln

  816(100%)

  86,6 mln

  895(100%)

  80,4 mln

  828(100%)

  83,0 mln

  853(100%)

  82,9 mln

  850(100%)

  83,9 mln

  859(100%)

  94,0 mln

  956(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  28,2 mln

  302(39%)

  28,2 mln

  301(35.8%)

  29,2 mln

  301(33.7%)

  29,5 mln

  303(36.7%)

  30,6 mln

  315(36.9%)

  30,7 mln

  314(37%)

  30,1 mln

  307(35.9%)

  30,2 mln

  307(32.2%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  10,8 mln

  116(14.9%)

  11,2 mln

  120(14.3%)

  12,3 mln

  127(14.2%)

  13,4 mln

  137(16.6%)

  14,4 mln

  148(17.4%)

  15,6 mln

  160(18.8%)

  17,4 mln

  178(20.8%)

  19,3 mln

  196(20.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  9,9 mln

  106(13.7%)

  10,7 mln

  114(13.6%)

  11,5 mln

  118(13.2%)

  12,7 mln

  130(15.8%)

  13,4 mln

  138(16.2%)

  14,5 mln

  149(17.5%)

  15,5 mln

  157(18.4%)

  17,8 mln

  181(19%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  11,2 mln

  120(15.5%)

  13,9 mln

  149(17.7%)

  10,2 mln

  105(11.8%)

  6,2 mln

  63,4(7.7%)

  7,3 mln

  75,3(8.8%)

  4,5 mln

  45,8(5.4%)

  6,9 mln

  70,2(8.2%)

  12,5 mln

  127(13.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,5 mln

  47,8(6.2%)

  6,2 mln

  66,3(7.9%)

  8,0 mln

  82,4(9.2%)

  6,2 mln

  63,3(7.7%)

  7,1 mln

  72,7(8.5%)

  7,3 mln

  74,7(8.8%)

  5,5 mln

  56,4(6.6%)

  4,4 mln

  44,4(4.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  4,3 mln

  46,5(6%)

  4,6 mln

  49,1(5.9%)

  5,7 mln

  59,0(6.6%)

  4,8 mln

  49,2(6%)

  4,4 mln

  45,3(5.3%)

  4,9 mln

  50,6(6%)

  2,9 mln

  29,4(3.4%)

  3,1 mln

  31,2(3.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  927,9 tys

  10,0(1.3%)

  723,8 tys

  7,7(0.9%)

  1,9 mln

  19,9(2.2%)

  1,9 mln

  19,4(2.4%)

  1,8 mln

  18,3(2.2%)

  1,8 mln

  18,2(2.1%)

  1,9 mln

  19,6(2.3%)

  2,1 mln

  21,1(2.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  789,6 tys

  8,5(1.1%)

  835,7 tys

  8,9(1.1%)

  1,2 mln

  12,3(1.4%)

  3,0 mln

  30,8(3.7%)

  1,4 mln

  14,3(1.7%)

  1,4 mln

  14,0(1.7%)

  1,4 mln

  14,3(1.7%)

  2,0 mln

  20,8(2.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  645,3 tys

  6,9(0.8%)

  486,6 tys

  5,0(0.6%)

  964,6 tys

  9,9(1.2%)

  720,7 tys

  7,4(0.9%)

  524,2 tys

  5,4(0.6%)

  546,3 tys

  5,6(0.7%)

  816,8 tys

  8,3(0.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  594,4 tys

  6,4(0.8%)

  457,0 tys

  4,9(0.6%)

  479,1 tys

  4,9(0.6%)

  445,2 tys

  4,6(0.6%)

  462,7 tys

  4,7(0.6%)

  471,3 tys

  4,8(0.6%)

  461,5 tys

  4,7(0.5%)

  480,6 tys

  4,9(0.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  401,2 tys

  4,3(0.6%)

  368,5 tys

  3,9(0.5%)

  626,4 tys

  6,5(0.7%)

  390,4 tys

  4,0(0.5%)

  491,5 tys

  5,0(0.6%)

  394,4 tys

  4,0(0.5%)

  331,6 tys

  3,4(0.4%)

  417,8 tys

  4,2(0.4%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  274,8 tys

  2,9(0.4%)

  284,3 tys

  3,0(0.4%)

  291,7 tys

  3,0(0.3%)

  294,5 tys

  3,0(0.4%)

  300,1 tys

  3,1(0.4%)

  306,2 tys

  3,1(0.4%)

  306,2 tys

  3,1(0.4%)

  303,4 tys

  3,1(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  246,5 tys

  2,5(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  377,2 tys

  4,0(0.5%)

  382,9 tys

  4,1(0.5%)

  369,8 tys

  3,8(0.4%)

  272,7 tys

  2,8(0.3%)

  277,8 tys

  2,9(0.3%)

  331,3 tys

  3,4(0.4%)

  590,9 tys

  6,0(0.7%)

  195,6 tys

  2,0(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,0 tys

  0,3(0%)

  31,0 tys

  0,3(0%)

  27,2 tys

  0,3(0%)

  28,4 tys

  0,3(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  59,6 tys

  0,6(0.1%)

  29,0 tys

  0,3(0%)

  20,9 tys

  0,2(0%)

  28,9 tys

  0,3(0%)

  124,6 tys

  1,3(0.2%)

  72,7 tys

  0,7(0.1%)

  10,0 tys

  0,1(0%)

  19,2 tys

  0,2(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,1 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  74,3 tys

  0,8(0.1%)

  150

  0,0(0%)

  428

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  96,4

  0,0(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,4 mln

  44,9(5%)

  125,0 tys

  1,3(0.2%)

  120,0 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,2 tys

  0,1(0%)

  18,3 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  25,1 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  91,3 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  398

  0,0(0%)

  215,6 tys

  2,2(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat słupski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 24 950 mieszkańców powiatu słupskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 12 057 kobiet oraz 12 893 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,5% wykształcenie policealne, 10,9% średnie ogólnokształcące, a 14,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,4% mieszkańców powiatu słupskiego, gimnazjalnym 6,3%, natomiast 25,4% podstawowym ukończonym. 2,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu słupskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie słupskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (27,1%) oraz zasadnicze zawodowe (20,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,8%) oraz podstawowe ukończone (23,6%).

  16,5% mieszkańców powiatu słupskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,6% wśród dziewczynek i 16,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 628 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,41 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,1% ludności (27,9% wśród dziewczynek i 28,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 85,56.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,0% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,1% wśród dziewczyn i 11,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 86,02.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,7% mieszkańców (14,0% wśród dziewczyn i 13,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 19 uczniów. 27 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,6% mieszkańców powiatu słupskiego w wieku potencjalnej nauki (29,4% kobiet i 29,9% mężczyzn).

 • 11,4% Wykształcenie wyższe
 • powiat słupski
  11,4%
  Województwo
  18,7%
  Kraj
  17,9%
 • 13,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 16,4% W miastach
  (wyższe)
 • 10,0% Na wsi
  (wyższe)
 • 27,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  27,0%
  woj. pomorskie
  33,2%
  Cała Polska
  33,3%
 • 30,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 24,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 36,7% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 24,3% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 1,5% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  1,5%
  Województwo
  2,7%
  Polska
  2,7%
 • 2,2% Kobiety
  (policealne)
 • 0,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 2,7% W miastach
  (policealne)
 • 1,2% Na wsi
  (policealne)
 • 10,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. słupski
  10,9%
  Pomorskie
  13,3%
  Polska
  12,4%
 • 13,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,8% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,6% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  14,6%
  Pomorskie
  17,3%
  Kraj
  18,1%
 • 13,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 15,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 18,2% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 13,6% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 27,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  27,4%
  Województwo
  23,2%
  Cały kraj
  22,9%
 • 20,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 23,8% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,4% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat słupski
  6,3%
  Województwo
  5,3%
  Kraj
  5,2%
 • 6,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,1% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,9% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 25,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  25,4%
  Województwo
  18,3%
  Kraj
  19,3%
 • 27,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 23,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 17,1% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 27,7% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat słupski
  2,6%
  Województwo
  1,2%
  Polska
  1,4%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,0% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,7% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 628 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat słupski
  628,0
  Pomorskie
  763,0
  Cała Polska
  811,0
 • 1,41 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Powiat
  1,41
  Województwo
  1,13
  Cała Polska
  1,01
 •  
 • 113,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 113,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 54,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 54,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 15,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 85,56 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat słupski
  85,56
  Województwo
  96,70
  Cały kraj
  96,62
 • 80,71 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat słupski
  80,71
  Województwo
  91,49
  Kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat słupski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat słupski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. słupski
  16,0
  Pomorskie
  19,0
  Kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16
 • 5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5
 •  
 • 493,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 418,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 75,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 24,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 86,02 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  86,02
  Województwo
  101,10
  Cały kraj
  100,01
 • 79,09 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  79,09
  Pomorskie
  91,18
  Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat słupski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat słupski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Powiat
  18,0
  Województwo
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 18 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19
 • 9 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 9
 •  
 • 258,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 199,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 59,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 14,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie słupskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  19,0
  woj. pomorskie
  26,0
  Cała Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 19 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 19
 • 23 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 23
 • 15 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 15
 • 7,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 5,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 27 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • pow. słupski
  27,0
  Województwo
  24,0
  Kraj
  24,0
 • 27 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 27
 • 27 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 27
 • 24,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 12,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 29,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat słupski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat słupski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat słupski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat słupski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie słupskim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie słupskim znajdowało się 10 hoteli (3 ★★★★, 2 ★★★, 5 ★★), 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 11 (całoroczne: 4)
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 2 (całoroczne: 1)
  • ośrodki wczasowe: 42 (całoroczne: 8)
  • ośrodki kolonijne: 4 (całoroczne: 0)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 5 (całoroczne: 2)
  • domy pracy twórczej: 1 (całoroczne: 0)
  • zespoły domków turystycznych: 15 (całoroczne: 0)
  • kempingi: 2 (całoroczne: 0)
  • pola biwakowe: 4 (całoroczne: 0)
  • zakłady uzdrowiskowe: 4
  • pokoje gościnne: 43 (całoroczne: 1)
  • kwatery agroturystyczne: 5 (całoroczne: 1)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1 (całoroczne: 0)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 25
  • drzwi automatycznie otwierane: 8
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 13
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 23


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 25 (liczba sal: 40, liczba miejsc: 3 050)
  • z nagłośnieniem: 24
  • z projektorem multimedialnym: 20
  • z zestawem do wideokonferencji: 3
  • z obsługą techniczną: 14
  • z ekranem: 26
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 24
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 24
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 95


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie słupskim: 96 (publiczne: 96, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 46 (przystosowane wejście do budynku: 46, udogodnienia wewnątrz budynku: 34). W powiecie słupskim 8 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 727 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 1 899 (uczestnicy: 142 141)
  • seanse filmowe: 147 (uczestnicy: 3 795)
  • wystawy: 92 (uczestnicy: 13 163)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 134 (uczestnicy: 52 405)
  • koncerty: 73 (uczestnicy: 28 011)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 216 (uczestnicy: 6 084)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 298 (uczestnicy: 11 922)
  • konkursy: 412 (uczestnicy: 8 335)
  • pokazy teatralne: 43 (uczestnicy: 3 419)
  • konferencje: 37 (uczestnicy: 1 195)
  • interdyscyplinarne: 55 (uczestnicy: 1 403)
  • warsztaty: 358 (uczestnicy: 4 619)
  • inne: 34 (uczestnicy: 7 790)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 289 (członkowie: 4 351)
  • plastyczne/techniczne: 68 (członkowie: 1 098)
  • taneczne: 26 (członkowie: 411)
  • muzyczne: 42 (członkowie: 554)
  • informatyczne: 3 (członkowie: 40)
  • fotograficzne i filmowe: 6 (członkowie: 43)
  • teatralne: 8 (członkowie: 76)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 4 (członkowie: 82)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 34 (członkowie: 605)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 12)
  • koło gospodyń wiejskich: 79 (członkowie: 1 092)
  • inne: 18 (członkowie: 338)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 29 (absolwenci: 521)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 6)
  • plastyczne: 9 (absolwenci: 83)
  • nauki gry na instrumentach: 8 (absolwenci: 79)
  • tańca: 5 (absolwenci: 117)
  • komputerowe: 5 (absolwenci: 224)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • fotograficzne: 2
  • filmowe: 17
  • plastyczne: 37
  • muzyczne: 19
  • studia telewizyjne: 5
  • komputerowe: 47
  • ceramiczne: 5
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 33
  • inne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 76 (członkowie: 1 140)
  • teatralne: 7 (członkowie: 80)
  • muzyczne - instrumentalne: 4 (członkowie: 30)
  • wokalne i chóry: 33 (członkowie: 571)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 6 (członkowie: 79)
  • taneczne: 23 (członkowie: 349)
  • inne: 3 (członkowie: 31)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie słupskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 242 miejscami na widowni. Odbyły się 862 seanse, na które przyszło 13 727 widzów, w tym 421 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 7 950 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie słupskim działały 3 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 2). Odnotowano 79 206 zwiedzających, co daje 8 036 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 2 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie słupskim działały 22 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 268 518 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 57 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 9 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 10 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 23 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 282 747 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 109
  • dostępne dla czytelników: 71
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 70
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 13
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 10
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 8
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 11
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 12
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 11


 • Biblioteki naukowe w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie słupskim działały 2 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 8 189 wolumenów w tym ziobry specjalne: 437. Odnotowano 35 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 1 pracownik.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 4 710 wolumenów. Odnotowano 61 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 1
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1


 • Kluby sportowe w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie słupskim działały 44 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 2 098 członków. Zarejestrowano 2 224 ćwiczących (mężczyźni: 1 849, kobiety: 375, chłopcy do lat 18: 1 375, dziewczęta do lat 18: 332). Aktywnych było 78 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (62), instruktora sportowego (42) oraz inne osoby (23).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie słupskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat słupski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, ruch pasażerów, flota transportowa, drogi publiczne przechodzące przez powiat słupski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2016 roku w wyniku 104 wypadków drogowych w powiecie słupskim odnotowano 9 ofiar śmiertelnych oraz 128 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 105,6 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 9,2 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 13,0 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 185,3 rannych (mniej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2016 roku w powiecie słupskim zarejestrowanych było 69 065 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 53 126 samochodów osobowych (539,3 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla całej Polski), 7 048 samochodów ciężarowych (76,2 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 402 autobusów (4,1 - znacznie więcej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 457 ciągników siodłowych (4,6 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 3 552 motocykli (36,1 - znacznie więcej od wartości dla województwa pomorskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,2 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 19,9 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 22,0 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 16,2 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 25,4 lat.


  W 2017 roku w powiecie słupskim znajdowało się 69 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 40 taksówek oraz 40 licencji na taksówki.

  W 2017 roku odnotowano w portach morskich w powiecie słupskim 0 przyjazdów pasażerów międzynarodowych, 0 krajowych oraz 0 wyjazdów pasażerów międzynarodowych i 0 krajowych. Na międzynarodowy obrót morski w portach morskich składał się załadunek łącznie z tranzytem 1 tysięcy ton oraz wyładunek łącznie z tranzytem 0 tysięcy ton.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 104 Wypadki drogowe
 • 9 Ofiary śmiertelne
 • 128 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie słupskim w latach 2011 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 105,60 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • powiat słupski
  105,6
  Województwo
  117,7
  Cała Polska
  87,6
 • 9,16 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • powiat słupski
  9,2
  woj. pomorskie
  6,2
  Polska
  7,9
 • 13,03 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • powiat słupski
  13,0
  woj. pomorskie
  8,7
  Kraj
  10,6
 • 185,33 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  185,3
  Województwo
  202,6
  Kraj
  142,5
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 69 065 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie słupskim w 2016 roku
 • 53 126 Samochody osobowe
 • 7 048 Samochody ciężarowe
 • 450 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 402 Autobusy
 • 468 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 464 Ciągniki samochodowe
 • 457   Ciągniki siodłowe
 • 4 004 Ciągniki rolnicze
 • 3 552 Motocykle
 • 1 160   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 4 009 Motorowery
 • 53 126Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie słupskim
 • Samochody osobowe w powiecie słupskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 539,3 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat słupski
  539,3
  Województwo
  559,3
  Cały kraj
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg13 273
  • 1400-1649 kg15 258
  • 1650-1899 kg12 000
  • 1900 kg i więcej12 595
 • 13 273 do 1399 kg
 • 15 258 1400-1649 kg
 • 12 000 1650-1899 kg
 • 12 595 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 19 607 do 1399 cm3
 • 19 607
 • 28 909 1400-1999 cm3
 • 28 909
 • 4 610 2000 i więcej cm3
 • 4 610
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie słupskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna28 338
  • olej napędowy17 459
  • gaz (LPG)7 173
  • pozostałe156
 • 28 338 benzyna
 • 17 459 olej napędowy
 • 7 173 gaz (LPG)
 • 156 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 804 do 1 roku
 • 804
 • 404 2 lata
 • 404
 • 394 3 lata
 • 394
 • 1 171 4-5 lat
 • 1 171
 • 1 435 6-7 lat
 • 1 435
 • 2 544 8-9 lat
 • 2 544
 • 3 349 10-11 lat
 • 3 349
 • 8 510 12-15 lat
 • 8 510
 • 13 938 16-20 lat
 • 13 938
 • 9 317 21-25 lat
 • 9 317
 • 4 397 26-30 lat
 • 4 397
 • 6 863 31 lat i więcej
 • 6 863
 • 19,2 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie słupskim
 • Powiat
  19,2 lat
  Pomorskie
  18,1 lat
  Kraj
  17,9 lat
 • 7 048Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie słupskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie słupskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 76,2 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. słupski
  76,2
  Pomorskie
  90,7
  Polska
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 3 916 do 999 kg
 • 3 916
 • 1 817 1000-1499 kg
 • 1 817
 • 413 1500-2999 kg
 • 413
 • 38 3000-3499 kg
 • 38
 • 115 3500-4999 kg
 • 115
 • 338 5000-6999 kg
 • 338
 • 180 7000-9999 kg
 • 180
 • 188 10000-14999 kg
 • 188
 • 43 15000 kg i więcej
 • 43
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 671
  • olej napędowy5 077
  • gaz (LPG)267
  • pozostałe33
 • 1 671 benzyna
 • 5 077 olej napędowy
 • 267 gaz (LPG)
 • 33 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 79 do 1 roku
 • 79
 • 73 2 lata
 • 73
 • 80 3 lata
 • 80
 • 186 4-5 lat
 • 186
 • 342 6-7 lat
 • 342
 • 454 8-9 lat
 • 454
 • 417 10-11 lat
 • 417
 • 1 004 12-15 lat
 • 1 004
 • 1 533 16-20 lat
 • 1 533
 • 788 21-25 lat
 • 788
 • 570 26-30 lat
 • 570
 • 1 522 31 lat i więcej
 • 1 522
 • 19,9 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie słupskim
 • powiat słupski
  19,9 lat
  woj. pomorskie
  18,4 lat
  Cała Polska
  18,2 lat
 • 402Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie słupskim
 • Autobusy w powiecie słupskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,1 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. słupski
  4,1
  Województwo
  3,2
  Cały kraj
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna14
  • olej napędowy380
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe8
 • 14 benzyna
 • 380 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 8 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 3 do 1 roku
 • 3
 • 2 2 lata
 • 2
 • 3 4-5 lat
 • 3
 • 3 6-7 lat
 • 3
 • 28 8-9 lat
 • 28
 • 14 10-11 lat
 • 14
 • 48 12-15 lat
 • 48
 • 80 16-20 lat
 • 80
 • 72 21-25 lat
 • 72
 • 77 26-30 lat
 • 77
 • 72 31 lat i więcej
 • 72
 • 22,0 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie słupskim
 • Tutaj
  22,0 lat
  Pomorskie
  20,3 lat
  Kraj
  20,5 lat
 • 457Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie słupskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie słupskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,6 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat słupski
  4,6
  Pomorskie
  9,9
  Cała Polska
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy446
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe9
 • 2 benzyna
 • 446 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 9 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 2 do 1 roku
 • 2
 • 6 2 lata
 • 6
 • 13 3 lata
 • 13
 • 62 4-5 lat
 • 62
 • 13 6-7 lat
 • 13
 • 51 8-9 lat
 • 51
 • 31 10-11 lat
 • 31
 • 70 12-15 lat
 • 70
 • 68 16-20 lat
 • 68
 • 53 21-25 lat
 • 53
 • 33 26-30 lat
 • 33
 • 55 31 lat i więcej
 • 55
 • 16,2 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie słupskim
 • Powiat
  16,2 lat
  Pomorskie
  12,8 lat
  Cała Polska
  11,9 lat
 • 3 552Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie słupskim
 • Motocykle w powiecie słupskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 36,1 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. słupski
  36,1
  Województwo
  30,8
  Kraj
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 100 do 1 roku
 • 100
 • 44 2 lata
 • 44
 • 31 3 lata
 • 31
 • 59 4-5 lat
 • 59
 • 81 6-7 lat
 • 81
 • 117 8-9 lat
 • 117
 • 153 10-11 lat
 • 153
 • 255 12-15 lat
 • 255
 • 333 16-20 lat
 • 333
 • 250 21-25 lat
 • 250
 • 427 26-30 lat
 • 427
 • 1 702 31 lat i więcej
 • 1 702
 • 25,4 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie słupskim
 • Powiat
  25,4 lat
  woj. pomorskie
  23,6 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 69 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 55 km  Będących pod zarządem gminy
 • 12 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 3 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie słupskim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 300,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  300,7 km
  Pomorskie
  634,6 km
  Polska
  388,2 km
 • 7,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. słupski
  7,0 km
  Województwo
  5,0 km
  Kraj
  3,2 km
 • 40 Liczba licencji na taksówki
 • 40 Liczba taksówek
 • Transport morski
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Międzynarodowy ruch pasażerów w portach morskich
 • 0 Przyjazdy
 • 0 Wyjazdy
 • Krajowy ruch pasażerów w portach morskich
 • 0 Przyjazdy
 • 0 Wyjazdy
 • Ruch pasażerów w portach morskich w powiecie słupskim w latach 2007 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Międzynarodowy obrót morski w portach morskich w 2017 roku
 • 0,6 tys. ton Załadunek łącznie z tranzytem
 • 0,0 tys. ton Wyładunek łącznie z tranzytem
 • 0,0 tys. ton Tranzyt (rok 2016)
 • Międzynarodowy obrót morski w portach morskich w powiecie słupskim w latach 2007 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Morska flota transportowa - liczba statków
 • Morska flota transportowa - nośność (DWT - ang. deadweight tonnage)