Powiat słupski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat słupski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 96 231 Liczba mieszkańców
 • 2 304 km2 Powierzchnia
 • 42 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 20,7% Stopa urbanizacji
 • Zdzisław Kołodziejski Starosta
 • ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk Adres starostwa powiatowego
 • GSL Tablice rejestracyjne
Powiat słupski na mapie
Identyfikatory
 • 2212 TERYT (TERC)
Herb powiatu słupskiego
powiat słupski herb
Flaga powiatu słupskiego
powiat słupski flaga

Powiat słupski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Powiat słupski ma 96 231 mieszkańców, z czego 50,1% stanowią kobiety, a 49,9% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców wzrosła o 4,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa pomorskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu słupskiego w 2050 roku wynosi 92 241, z czego 45 831 to kobiety, a 46 410 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu słupskiego zawarli w 2022 roku 370 małżeństw, co odpowiada 3,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa pomorskiego oraz więcej od wartości dla kraju.
  31,3% mieszkańców powiatu słupskiego jest stanu wolnego, 52,2% żyje w małżeństwie, 8,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,9% to wdowy/wdowcy.

  Powiat słupski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -311. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,23 na 1000 mieszkańców powiatu słupskiego. W 2022 roku urodziło się 744 dzieci, w tym 45,4% dziewczynek i 54,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 402 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,71 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz nieznacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 27,2% zgonów w powiecie słupskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,0% zgonów w powiecie słupskim były nowotwory, a 5,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu słupskiego przypada 10.96 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 1 750 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 475 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu słupskiego 275. W tym samym roku 53 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 71 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -18.

  60,8% mieszkańców powiatu słupskiego jest w wieku produkcyjnym, 19,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu słupskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 96 231 Liczba mieszkańców
 • 48 166 Kobiety
 • 48 065 Mężczyźni
 • 50,1%
  49,9%
 • 100 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 100 kobiet)
 • 100 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 100 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie słupskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie słupskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie słupskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu słupskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 92 241 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 45 831 Kobiety
 • 46 410 Mężczyźni
 • 49,9%
  50,1%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie słupskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie słupskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie słupskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu słupskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  40,6 lat
  Pomorskie
  40,9 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 41,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat słupski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu słupskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat słupski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat słupski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat słupski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 31,3% Kawalerowie/Panny
 • pow. słupski
  31,3%
  Pomorskie
  30,3%
  Cała Polska
  29,1%
 • 25,7% Kobiety
  (Panny)
 • 36,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,2% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  52,2%
  woj. pomorskie
  53,3%
  Polska
  54,0%
 • 52,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 52,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,9% Wdowcy/Wdowy
 • powiat słupski
  7,9%
  Województwo
  7,5%
  Polska
  8,5%
 • 12,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  8,2%
  woj. pomorskie
  7,9%
  Polska
  7,6%
 • 8,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,4% Nieustalone
 • powiat słupski
  0,4%
  Pomorskie
  0,9%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie słupskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,8
  Województwo
  4,5
  Cała Polska
  4,1
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Powiat
  1,7
  Województwo
  1,6
  Polska
  1,6
 • 370 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie słupskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -311 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -178 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -133 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,23 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. słupski
  -3,2
  woj. pomorskie
  -1,9
  Kraj
  -3,8
 • -9,1 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -1,9 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie słupskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie słupskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie słupskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie słupskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 744 Urodzenia żywe
 • 338 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 406 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 45,4%
  54,6%
 • 7,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  7,7
  woj. pomorskie
  8,9
  Kraj
  8,1
 • 33,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat słupski
  33,9
  woj. pomorskie
  37,4
  Cała Polska
  35,1
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 40 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 40
 • 94 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 94
 • 73 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 73
 • 36 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 36
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 3 402 g Średnia waga noworodków
 • 3 339 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 455 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 402 g
  Pomorskie
  3 411 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 85 Waga 4000g - 4499g
 • 85
 • 253 Waga 3500g - 3999g
 • 253
 • 255 Waga 3000g - 3499g
 • 255
 • 101 Waga 2500g - 2999g
 • 101
 • 24 Waga 2000g - 2499g
 • 24
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,29 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. słupski
  1,29
  woj. pomorskie
  1,32
  Polska
  1,26
 • 0,59 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,59
  woj. pomorskie
  0,65
  Cały kraj
  0,61
 • 0,71 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,71
  Pomorskie
  0,82
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie słupskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 055 Zgony
 • 516 Kobiety
  (Zgony)
 • 539 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,9%
  51,1%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 11,0 Zgony na 1000 ludności
 • powiat słupski
  11,0
  Pomorskie
  10,8
  Cała Polska
  11,9
 • 141,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  141,8
  woj. pomorskie
  121,3
  Cały kraj
  147,0
 • 2,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  2,7
  Województwo
  4,6
  Cały kraj
  3,8
 • 3,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  3,5
  Pomorskie
  2,8
  Cała Polska
  3,1
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,3
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie słupskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. słupski
  27,2%
  woj. pomorskie
  35,1%
  Polska
  34,8%
 • 22,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  22,0%
  Województwo
  21,5%
  Kraj
  19,6%
 • 5,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat słupski
  5,7%
  woj. pomorskie
  6,0%
  Kraj
  5,4%
 • 217 Zgony spowodowane COVID-19
 • 22,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. pomorskie
  22,5
  Polska
  13,3
 • 67,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. pomorskie
  67,4
  Kraj
  74,4
 • 281,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  281,2
  Pomorskie
  256,3
  Kraj
  268,1
 • 239,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  239,1
  Cały kraj
  246,5
 • 348,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 395,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 301,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat słupski
  348,6
  Pomorskie
  417,4
  Cały kraj
  475,8
 • 53,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 27,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 77,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  53,2
  Województwo
  61,2
  Cały kraj
  70,6
 • 26,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. słupski
  26,9
  Województwo
  27,8
  Kraj
  32,6
 • 16,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. słupski
  16,6
  woj. pomorskie
  7,3
  Cała Polska
  6,9
 • 1,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat słupski
  1,4%
  Województwo
  0,7%
  Cała Polska
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie słupskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 117 Osoby w zamachach samobójczych
 • 58 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 59 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 77 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 40 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 30 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 9 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 21 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 15 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 15 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 122 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Powiat
  122,0
  Pomorskie
  74,0
  Cały kraj
  38,0
 • 31 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  31,0
  Województwo
  14,0
  Cała Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 23 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 23
 • 14 zażycie innych leków
 • 14
 • 11 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 11
 • 14 samookaleczenie powierzchniowe
 • 14
 • 6 rzucenie się z wysokości
 • 6
 • 4 utonięcie / utopienie się
 • 4
 • 40 powieszenie się
 • 40
 • 2 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 2
 • 3 inny
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 1
 • 2 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 2
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 25 powieszenie się
 • 25
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 42 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 42
 • 3 choroba fizyczna
 • 3
 • 10 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 10
 • 3 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 3
 • 15 zawód miłosny
 • 15
 • 1 problemy w szkole lub pracy
 • 1
 • 3 nagła utrata źródła utrzymania
 • 3
 • 3 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 3
 • 1 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 10 inna nie wymieniona
 • 10
 • 33 nieustalona
 • 33
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 11 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 11
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 15 nieustalona
 • 15
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 20 13-18 lat
 • 20
 • 16 19-24 lat
 • 16
 • 8 25-29 lat
 • 8
 • 38 30-49 lat
 • 38
 • 28 50-60 lat
 • 28
 • 7 70 lat i więcej
 • 7
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 2 13-18 lat
 • 2
 • 3 19-24 lat
 • 3
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 9 30-49 lat
 • 9
 • 11 50-60 lat
 • 11
 • 4 70 lat i więcej
 • 4
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy18
  • pod wpływem alkoholu40
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków25
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony39
 • 18 trzeźwy
 • 40 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 25 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 39 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy4
  • pod wpływem alkoholu2
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków1
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony23
 • 4 trzeźwy
 • 2 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 1 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 23 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 60 kawaler/panna
 • 60
 • 37 żonaty/zamężna
 • 37
 • 8 konkubinat
 • 8
 • 3 wdowiec/wdowa
 • 3
 • 5 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 5
 • 4 nieustalony
 • 4
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 12 kawaler/panna
 • 12
 • 13 żonaty/zamężna
 • 13
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne5
  • podstawowe i gimnazjalne27
  • zasadnicze zawodowe21
  • średnie21
  • wyższe4
  • nieustalony39
 • 5 podstawowe niepełne
 • 27 podstawowe i gimnazjalne
 • 21 zasadnicze zawodowe
 • 21 średnie
 • 4 wyższe
 • 39 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne1
  • podstawowe i gimnazjalne3
  • zasadnicze zawodowe9
  • średnie6
  • wyższe2
  • nieustalony9
 • 1 podstawowe niepełne
 • 3 podstawowe i gimnazjalne
 • 9 zasadnicze zawodowe
 • 6 średnie
 • 2 wyższe
 • 9 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 36 praca
 • 36
 • 35 na utrzymaniu innej osoby
 • 35
 • 6 renta
 • 6
 • 10 emerytura
 • 10
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 13 bez stałego źródła utrzymania
 • 13
 • 16 nieustalony
 • 16
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 11 praca
 • 11
 • 4 na utrzymaniu innej osoby
 • 4
 • 2 renta
 • 2
 • 5 emerytura
 • 5
 • 4 bez stałego źródła utrzymania
 • 4
 • 4 nieustalony
 • 4
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 750 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 913 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 837 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 53 Zameldowania z zagranicy
 • 21 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 32 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 475 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 801 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 674 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 71 Wymeldowania za granicę
 • 21 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 50 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 257 Saldo migracji
 • 112 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 145 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 275 Saldo migracji wewnętrznych
 • 112 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 163 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -18 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -18 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie słupskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat słupski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat słupski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie słupskim oddano do użytku 712 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 7,40 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie słupskim to 36 085 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 375 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  53,9% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 44,5% na cele indywidualne, 1,5% jako lokale społeczne czynszowe.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie słupskim to 4,25 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa pomorskiego oraz większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie słupskim to 105,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,37% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,06% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 95,67% mieszkań posiada łazienkę, 85,57% korzysta z centralnego ogrzewania, a 27,79% z gazu sieciowego.

  W 2021 zarejestrowano w powiecie słupskim 464 transakcje rynkowe lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 797 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 685 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 188 transakcji (mediana cen - 4 797 zł/m2, średnia - 4 800 zł/m2), a na rynku wtórnym 276 transakcji rynkowych (mediana cen - 4 847 zł/m2, średnia - 4 597 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 797 zł
 • Tutaj
  4 797 zł
  woj. pomorskie
  6 878 zł
  Kraj
  5 877 zł
 • 4 797 zł Ogółem
 • 4 797 zł
 • 5 761 zł do 40 m2
 • 5 761 zł
 • 4 920 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 920 zł
 • 3 846 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 846 zł
 • 2 669 zł od 80,1 m2
 • 2 669 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 685 zł
 • Powiat
  4 685 zł
  woj. pomorskie
  7 493 zł
  Cała Polska
  6 334 zł
 • 4 685 zł Ogółem
 • 4 685 zł
 • 5 595 zł do 40 m2
 • 5 595 zł
 • 5 203 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 203 zł
 • 4 453 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 453 zł
 • 3 257 zł od 80,1 m2
 • 3 257 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 464
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m267
  • od 40,1 do 60 m2232
  • od 60,1 do 80 m2129
  • od 80,1 m236
 • 67 do 40 m2
 • 232 od 40,1 do 60 m2
 • 129 od 60,1 do 80 m2
 • 36 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie słupskim w latach 2015 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 797 zł
 • Powiat
  4 797 zł
  Województwo
  6 650 zł
  Cały kraj
  6 412 zł
 • 4 797 zł Ogółem
 • 4 797 zł
 • 7 078 zł do 40 m2
 • 7 078 zł
 • 4 803 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 803 zł
 • 3 834 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 834 zł
 • 2 459 zł od 80,1 m2
 • 2 459 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 800 zł
 • Powiat
  4 800 zł
  Województwo
  7 530 zł
  Kraj
  6 899 zł
 • 4 800 zł Ogółem
 • 4 800 zł
 • 7 843 zł do 40 m2
 • 7 843 zł
 • 5 623 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 623 zł
 • 4 523 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 523 zł
 • 2 737 zł od 80,1 m2
 • 2 737 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 188
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m26
  • od 40,1 do 60 m296
  • od 60,1 do 80 m273
  • od 80,1 m213
 • 6 do 40 m2
 • 96 od 40,1 do 60 m2
 • 73 od 60,1 do 80 m2
 • 13 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 847 zł
 • Tutaj
  4 847 zł
  Pomorskie
  7 259 zł
  Polska
  5 254 zł
 • 4 847 zł Ogółem
 • 4 847 zł
 • 5 675 zł do 40 m2
 • 5 675 zł
 • 5 606 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 606 zł
 • 4 053 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 053 zł
 • 3 060 zł od 80,1 m2
 • 3 060 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 597 zł
 • Powiat
  4 597 zł
  woj. pomorskie
  7 458 zł
  Polska
  5 903 zł
 • 4 597 zł Ogółem
 • 4 597 zł
 • 5 350 zł do 40 m2
 • 5 350 zł
 • 4 893 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 893 zł
 • 4 367 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 367 zł
 • 3 592 zł od 80,1 m2
 • 3 592 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 276
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m261
  • od 40,1 do 60 m2136
  • od 60,1 do 80 m256
  • od 80,1 m223
 • 61 do 40 m2
 • 136 od 40,1 do 60 m2
 • 56 od 60,1 do 80 m2
 • 23 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 36 085 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 375,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  375,00
  Pomorskie
  411,40
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 81,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. słupski
  81,10 m2
  Województwo
  73,20 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 30,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  30,40 m2
  Pomorskie
  30,10 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,08 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,08
  Województwo
  3,75
  Cała Polska
  3,83
 • 2,67 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. słupski
  2,67
  woj. pomorskie
  2,43
  Cały kraj
  2,42
 • 0,65 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,65
  Pomorskie
  0,65
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 712 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 7,40 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. słupski
  7,40
  Pomorskie
  8,74
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3 027 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,25 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  4,25
  Pomorskie
  3,50
  Cały kraj
  3,89
 • 31,46 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  31,46
  Pomorskie
  30,63
  Kraj
  24,56
 • 75 220 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 105,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat słupski
  105,6 m2
  woj. pomorskie
  80,9 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,78 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat słupski
  0,78 m2
  Pomorskie
  0,71 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 98,37% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  98,37%
  Pomorskie
  97,54%
  Cała Polska
  97,71%
 • 97,06% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  97,06%
  Pomorskie
  96,81%
  Kraj
  95,10%
 • 95,67% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat słupski
  95,67%
  Pomorskie
  95,74%
  Cała Polska
  93,66%
 • 85,57% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat słupski
  85,57%
  Pomorskie
  88,34%
  Cała Polska
  85,62%
 • 27,79% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  27,79%
  Województwo
  55,51%
  Cała Polska
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Powiat słupski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie słupskim na 1000 mieszkańców pracuje 369osób . Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie słupskim wynosiło w 2022 roku 7,9% (7,9% wśród kobiet i 7,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa pomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie słupskim wynosiło 5 628,96 PLN, co odpowiada 83.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu słupskiego 9 971 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 6 187 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -3 784.

  11,9% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu słupskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 46,9% w przemyśle i budownictwie, a 16,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 369 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  369,0
  Pomorskie
  392,0
  Polska
  402,0
 • 7,9% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 7,9% Kobiety
 • 7,9% Mężczyźni
 • Tutaj
  7,9%
  woj. pomorskie
  4,6%
  Kraj
  5,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie słupskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie słupskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie słupskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 629 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. słupski
  5 629 PLN
  woj. pomorskie
  6 697 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie słupskim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 9 971 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 6 187 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -3 784 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,62 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 11,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 15,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 46,9% Przemysł i budownictwo
 • 37,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 55,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 16,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 24,1% Pozostałe
 • 36,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie słupskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 19,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,8% W wieku produkcyjnym
 • 55,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat słupski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 64,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat słupski
  64,5
  Województwo
  69,7
  Kraj
  69,0
 • 32,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  32,7
  woj. pomorskie
  35,9
  Cała Polska
  38,2
 • 103,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  103,0
  Województwo
  106,5
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 62,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat słupski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie słupskim w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 11 369 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 8 739 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 888 nowych podmiotów, a 536 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (989) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (720) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (1 039) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (409) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie słupskim najwięcej (708) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (11 034) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  5,2% (592) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,4% (2 999) podmiotów, a 68,4% (7 778) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie słupskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (19.7%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 11 369 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 592 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 999 Przemysł i budownictwo
 • 7 778 Pozostała działalność
 • 888 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie słupskim w 2022 roku
 • 536 Podmioty wyrejestrowane w powiecie słupskim w 2022 roku
 • 8 739 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 11 034 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 11 034
 • 262 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 262
 • 66 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 66
 • 7 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 7
 • 11 362 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 11 362
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 28 Spółdzielnie ogółem
 • 28
 • 656 Spółki handlowe ogółem
 • 656
 • 96  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 96
 • 4  Spółki handlowe - akcyjne
 • 4
 • 2    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 580  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 580
 • 93    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 93
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 708 Spółki cywilne ogółem
 • 708
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 8 739 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 720 Budownictwo
 • 1 720
 • 1 635 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 635
 • 1 057 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 1 057
 • 770 Przetwórstwo przemysłowe
 • 770
 • 620 Transport i gospodarka magazynowa
 • 620
 • 606 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 606
 • 455 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 455
 • 415 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 415
 • 374 Pozostała działalność
 • 374
 • 299 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 299
 • 179 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 179
 • 170 Edukacja
 • 170
 • 158 Informacja i komunikacja
 • 158
 • 143 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 143
 • 98 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 98
 • 18 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 18
 • 11 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 11
 • 10 Górnictwo i wydobywanie
 • 10
 • 1 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat słupski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie słupskim stwierdzono 1 577 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,39 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie słupskim wynosi 74,50% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa pomorskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu słupskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,69 (wykrywalność 76%) oraz przeciwko mieniu - 7,39 (wykrywalność 50%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,98 (100%), o charakterze gospodarczym - 2,47 (37%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,41 (97%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat słupski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 577 Przestępstwa ogółem
 • 1 577
 • 1 029 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 029
 • 238 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 238
 • 191 Przestępstwa drogowe
 • 191
 • 39 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 39
 • 711 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 711
 • 16,39 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. słupski
  16,39
  Pomorskie
  23,25
  Polska
  22,81
 • 10,69 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  10,69
  Pomorskie
  14,36
  Kraj
  12,98
 • 2,47 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,47
  Województwo
  6,34
  Cały kraj
  6,99
 • 1,98 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat słupski
  1,98
  Województwo
  1,68
  Kraj
  1,82
 • 0,41 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,41
  Województwo
  0,36
  Kraj
  0,35
 • 7,39 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat słupski
  7,39
  Województwo
  12,89
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat słupski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat słupski
  75%
  Pomorskie
  65%
  Cała Polska
  71%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  76%
  Województwo
  59%
  Cała Polska
  63%
 • 37% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat słupski
  37%
  Województwo
  68%
  Cały kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat słupski
  100%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. słupski
  97%
  Pomorskie
  82%
  Kraj
  88%
 • 51% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  51%
  Województwo
  45%
  Cały kraj
  51%

Powiat słupski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu słupskiego wyniosła w 2022 roku 175,3 mln złotych, co daje 1,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 20.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu słupskiego - 35.5% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (21%) oraz na Dział 801 - Oświata i wychowanie (10%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 49,6 mln złotych, czyli 28,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu słupskiego wyniosła w 2022 roku 177,3 mln złotych, co daje 1,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 17.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 600 - Transport i łączność (27.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (23.9%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (19.1%). W budżecie powiatu słupskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 295 złotych na mieszkańca (16,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 8,9 złotych na mieszkańca (0,5%).
 • Wydatki budżetu w powiecie słupskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu słupskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat słupski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu słupskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  82,2 mln

  841(100%)

  89,7 mln

  913(100%)

  97,5 mln

  989(100%)

  98,1 mln

  993(100%)

  108,9 mln

  1,1 tys(100%)

  130,0 mln

  1,3 tys(100%)

  145,8 mln

  1,5 tys(100%)

  175,3 mln

  1,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  17,1 mln

  174(20.8%)

  23,7 mln

  240(26.4%)

  25,0 mln

  253(25.7%)

  27,3 mln

  276(27.8%)

  32,2 mln

  326(29.6%)

  46,0 mln

  465(35.4%)

  52,9 mln

  536(36.3%)

  62,2 mln

  646(35.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  22,4 mln

  229(27.3%)

  24,7 mln

  251(27.5%)

  16,5 mln

  167(16.9%)

  18,0 mln

  182(18.4%)

  19,2 mln

  194(17.6%)

  21,1 mln

  214(16.2%)

  24,7 mln

  250(16.9%)

  36,8 mln

  383(21%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  12,7 mln

  130(15.5%)

  12,8 mln

  130(14.2%)

  14,0 mln

  141(14.3%)

  13,6 mln

  137(13.8%)

  14,0 mln

  142(12.8%)

  15,6 mln

  158(12%)

  16,9 mln

  171(11.6%)

  17,5 mln

  181(10%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  9,5 mln

  96,4(11.5%)

  9,5 mln

  96,1(10.6%)

  10,0 mln

  101(10.2%)

  10,5 mln

  106(10.7%)

  11,6 mln

  118(10.7%)

  12,4 mln

  126(9.6%)

  12,2 mln

  124(8.4%)

  16,6 mln

  172(9.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  6,3 mln

  64,7(7.7%)

  6,3 mln

  63,9(7%)

  6,4 mln

  64,5(6.5%)

  6,4 mln

  64,8(6.5%)

  6,8 mln

  68,7(6.2%)

  6,9 mln

  69,3(5.3%)

  7,9 mln

  80,0(5.4%)

  8,6 mln

  89,6(4.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  5,2 mln

  53,4(6.4%)

  5,3 mln

  53,9(5.9%)

  6,9 mln

  70,0(7.1%)

  6,4 mln

  65,1(6.6%)

  6,1 mln

  62,0(5.6%)

  7,6 mln

  76,7(5.8%)

  6,3 mln

  63,8(4.3%)

  7,6 mln

  78,9(4.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  5,6 mln

  56,9(6.8%)

  4,3 mln

  43,5(4.8%)

  3,1 mln

  31,1(3.2%)

  2,5 mln

  25,8(2.6%)

  2,4 mln

  24,1(2.2%)

  3,2 mln

  32,6(2.5%)

  5,1 mln

  51,3(3.5%)

  4,4 mln

  45,8(2.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  367,5 tys

  3,7(0.4%)

  349,4 tys

  3,5(0.4%)

  524,6 tys

  5,3(0.5%)

  364,0 tys

  3,7(0.4%)

  2,7 mln

  27,5(2.5%)

  1,9 mln

  18,9(1.4%)

  2,9 mln

  29,3(2%)

  3,1 mln

  31,8(1.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  985,2 tys

  10,0(1.2%)

  1,0 mln

  10,3(1.1%)

  1,1 mln

  10,8(1.1%)

  1,1 mln

  10,9(1.1%)

  1,1 mln

  11,4(1%)

  1,2 mln

  12,6(1%)

  2,7 mln

  27,0(1.8%)

  3,0 mln

  30,8(1.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  559,8 tys

  5,7(0.7%)

  505,4 tys

  5,1(0.6%)

  453,3 tys

  4,6(0.5%)

  453,9 tys

  4,6(0.5%)

  402,7 tys

  4,1(0.4%)

  278,8 tys

  2,8(0.2%)

  288,3 tys

  2,9(0.2%)

  1,4 mln

  14,6(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  232,9 tys

  2,4(0.3%)

  331,6 tys

  3,4(0.4%)

  416,6 tys

  4,2(0.4%)

  349,0 tys

  3,5(0.4%)

  748,2 tys

  7,6(0.7%)

  731,7 tys

  7,4(0.6%)

  673,5 tys

  6,8(0.5%)

  768,4 tys

  8,0(0.4%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  362,8 tys

  3,7(0.4%)

  347,5 tys

  3,5(0.4%)

  369,9 tys

  3,7(0.4%)

  394,5 tys

  4,0(0.4%)

  327,1 tys

  3,3(0.3%)

  328,9 tys

  3,3(0.3%)

  314,3 tys

  3,2(0.2%)

  281,0 tys

  2,9(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  246,5 tys

  2,5(0.3%)

  249,9 tys

  2,5(0.3%)

  246,7 tys

  2,5(0.3%)

  263,8 tys

  2,7(0.2%)

  260,9 tys

  2,6(0.2%)

  264,0 tys

  2,7(0.2%)

  264,0 tys

  2,7(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  115,3 tys

  1,2(0.1%)

  114,4 tys

  1,2(0.1%)

  141,0 tys

  1,4(0.1%)

  139,8 tys

  1,4(0.1%)

  158,9 tys

  1,6(0.1%)

  93,3 tys

  0,9(0.1%)

  136,2 tys

  1,4(0.1%)

  231,8 tys

  2,4(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  107,2 tys

  1,1(0.1%)

  97,9 tys

  1,0(0.1%)

  143,5 tys

  1,5(0.1%)

  98,2 tys

  1,0(0.1%)

  150,9 tys

  1,5(0.1%)

  237,4 tys

  2,4(0.2%)

  953,8 tys

  9,7(0.7%)

  230,8 tys

  2,4(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  53,7 tys

  0,5(0.1%)

  19,2 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  58,6 tys

  0,6(0.1%)

  31,9 tys

  0,3(0%)

  38,0 tys

  0,4(0%)

  65,1 tys

  0,7(0%)

  61,4 tys

  0,6(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  461,9 tys

  4,7(0.6%)

  158,3 tys

  1,6(0.2%)

  2,0 mln

  19,9(2%)

  105,2 tys

  1,1(0.1%)

  21,1 tys

  0,2(0%)

  15,4 tys

  0,2(0%)

  18,7 tys

  0,2(0%)

  9,2 tys

  0,1(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  875,1 tys

  8,9(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  54,2 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  37,7 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  19,4 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  63,8 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie słupskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu słupskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat słupski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu słupskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  83,9 mln

  859(100%)

  94,0 mln

  956(100%)

  96,4 mln

  978(100%)

  102,2 mln

  1,0 tys(100%)

  120,7 mln

  1,2 tys(100%)

  136,4 mln

  1,4 tys(100%)

  150,8 mln

  1,6 tys(100%)

  177,3 mln

  1,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  6,9 mln

  70,2(8.2%)

  12,5 mln

  127(13.3%)

  10,4 mln

  105(10.8%)

  13,2 mln

  133(12.9%)

  26,9 mln

  272(22.3%)

  25,3 mln

  256(18.5%)

  35,9 mln

  363(23.8%)

  48,4 mln

  503(27.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  30,1 mln

  307(35.9%)

  30,2 mln

  307(32.2%)

  30,6 mln

  310(31.7%)

  31,8 mln

  322(31.2%)

  32,3 mln

  327(26.8%)

  45,8 mln

  463(33.5%)

  41,1 mln

  417(27.3%)

  42,3 mln

  440(23.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  15,5 mln

  157(18.4%)

  17,8 mln

  181(19%)

  15,3 mln

  155(15.9%)

  16,8 mln

  170(16.4%)

  17,8 mln

  180(14.7%)

  19,6 mln

  199(14.4%)

  22,4 mln

  227(14.8%)

  33,8 mln

  352(19.1%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  17,4 mln

  178(20.8%)

  19,3 mln

  196(20.5%)

  21,4 mln

  216(22.2%)

  23,8 mln

  241(23.3%)

  26,3 mln

  267(21.8%)

  25,4 mln

  257(18.6%)

  28,6 mln

  289(18.9%)

  31,1 mln

  324(17.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  5,5 mln

  56,4(6.6%)

  4,4 mln

  44,4(4.7%)

  3,0 mln

  30,6(3.1%)

  2,3 mln

  23,7(2.3%)

  2,2 mln

  22,0(1.8%)

  2,9 mln

  29,5(2.1%)

  4,9 mln

  49,7(3.3%)

  4,3 mln

  44,6(2.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,9 mln

  29,4(3.4%)

  3,1 mln

  31,2(3.3%)

  4,5 mln

  46,0(4.7%)

  3,8 mln

  38,5(3.7%)

  4,0 mln

  40,6(3.3%)

  5,5 mln

  55,6(4%)

  4,4 mln

  44,8(2.9%)

  4,1 mln

  42,6(2.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,9 mln

  19,6(2.3%)

  2,1 mln

  21,1(2.2%)

  2,0 mln

  20,4(2.1%)

  2,1 mln

  21,1(2%)

  2,1 mln

  21,2(1.7%)

  2,4 mln

  24,2(1.7%)

  3,0 mln

  30,2(2%)

  3,0 mln

  30,9(1.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,4 mln

  14,3(1.7%)

  2,0 mln

  20,8(2.2%)

  1,3 mln

  13,2(1.4%)

  1,4 mln

  14,3(1.4%)

  1,7 mln

  17,3(1.4%)

  1,8 mln

  18,6(1.4%)

  1,9 mln

  18,8(1.2%)

  1,9 mln

  20,2(1.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  546,3 tys

  5,6(0.7%)

  816,8 tys

  8,3(0.9%)

  1,6 mln

  16,6(1.7%)

  445,3 tys

  4,5(0.4%)

  397,7 tys

  4,0(0.3%)

  457,9 tys

  4,6(0.3%)

  638,3 tys

  6,5(0.4%)

  770,8 tys

  8,0(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  461,5 tys

  4,7(0.5%)

  480,6 tys

  4,9(0.5%)

  578,5 tys

  5,9(0.6%)

  464,6 tys

  4,7(0.5%)

  388,7 tys

  3,9(0.3%)

  234,0 tys

  2,4(0.2%)

  408,4 tys

  4,1(0.3%)

  637,0 tys

  6,6(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  590,9 tys

  6,0(0.7%)

  195,6 tys

  2,0(0.2%)

  198,0 tys

  2,0(0.2%)

  220,5 tys

  2,2(0.2%)

  172,6 tys

  1,7(0.1%)

  206,0 tys

  2,1(0.2%)

  195,3 tys

  2,0(0.1%)

  612,8 tys

  6,4(0.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  331,6 tys

  3,4(0.4%)

  417,8 tys

  4,2(0.4%)

  909,9 tys

  9,2(0.9%)

  712,9 tys

  7,2(0.7%)

  518,7 tys

  5,3(0.4%)

  459,3 tys

  4,6(0.3%)

  767,4 tys

  7,8(0.5%)

  482,3 tys

  5,0(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  306,2 tys

  3,1(0.4%)

  303,4 tys

  3,1(0.3%)

  301,6 tys

  3,1(0.3%)

  307,6 tys

  3,1(0.3%)

  311,5 tys

  3,2(0.3%)

  307,0 tys

  3,1(0.2%)

  314,1 tys

  3,2(0.2%)

  332,1 tys

  3,5(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  246,5 tys

  2,5(0.3%)

  249,9 tys

  2,5(0.3%)

  246,7 tys

  2,5(0.2%)

  263,8 tys

  2,7(0.2%)

  260,9 tys

  2,6(0.2%)

  264,0 tys

  2,7(0.2%)

  264,0 tys

  2,7(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  10,0 tys

  0,1(0%)

  19,2 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  58,6 tys

  0,6(0.1%)

  31,9 tys

  0,3(0%)

  38,0 tys

  0,4(0%)

  65,1 tys

  0,7(0%)

  61,4 tys

  0,6(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  27,2 tys

  0,3(0%)

  28,4 tys

  0,3(0%)

  30,0 tys

  0,3(0%)

  30,0 tys

  0,3(0%)

  30,0 tys

  0,3(0%)

  12,6 tys

  0,1(0%)

  22,3 tys

  0,2(0%)

  36,0 tys

  0,4(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,1 tys

  0,0(0%)

  96,4

  0,0(0%)

  20,5 tys

  0,2(0%)

  7,2 tys

  0,1(0%)

  4,8 tys

  0,0(0%)

  149,2 tys

  1,5(0.1%)

  57,5 tys

  0,6(0%)

  8,5 tys

  0,1(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  18,3 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  669

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  223

  0,0(0%)

  70,1

  0,0(0%)

  49,3

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  63,8 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat słupski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 24 267 mieszkańców powiatu słupskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 11 824 kobiet oraz 12 443 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 10,6% średnie ogólnokształcące, a 18,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,1% mieszkańców powiatu słupskiego, gimnazjalnym 4,2%, natomiast 17,3% podstawowym ukończonym. 4,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu słupskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie słupskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (21,5%) oraz zasadnicze zawodowe (19,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,3%) oraz średnie zawodowe (20,5%).

  W roku 2021 w powiecie słupskim mieściły się 23 przedszkola, w których do 94 oddziałów uczęszczało 2 018 dzieci (1 007 dziewczynek oraz 1 011 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie słupskim mieściło się 12 przedszkoli, w których do 46 oddziałów uczęszczało 1 043 dzieci (495 dziewczynek oraz 548 chłopców). Dostępne były 1 082 miejsca.

  16,3% mieszkańców powiatu słupskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,5% wśród dziewczynek i 16,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 695 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,21 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 42 szkoły podstawowe, w których w 482 oddziałach uczyło się 8 107 uczniów (3 929 kobiet oraz 4 178 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie słupskim placówkę miało 45 szkół podstawowych, w których w 358 oddziałach uczyło się 6 277 uczniów (3 098 kobiet oraz 3 179 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,7% ludności (27,7% wśród dziewczynek i 27,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 86,82.

  W powiecie słupskim znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 6 oddziałach uczyło się 125 uczniów (35 kobiet oraz 90 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 20 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie słupskim placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 8 oddziałach uczyło się 218 uczniów (118 kobiet oraz 100 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 85 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,8% mieszkańców (12,9% wśród dziewczyn i 12,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 20,8 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,5% mieszkańców powiatu słupskiego w wieku potencjalnej nauki (27,7% kobiet i 27,4% mężczyzn).

 • 17,7% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  17,7%
  Pomorskie
  26,3%
  Polska
  25,2%
 • 21,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  31,6%
  Województwo
  34,2%
  Kraj
  35,2%
 • 33,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,4%
  woj. pomorskie
  3,3%
  Cała Polska
  3,3%
 • 3,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. słupski
  10,6%
  Województwo
  12,8%
  Kraj
  11,9%
 • 12,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat słupski
  18,6%
  Województwo
  18,1%
  Cała Polska
  20,0%
 • 17,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat słupski
  25,1%
  woj. pomorskie
  21,0%
  Polska
  21,2%
 • 19,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat słupski
  4,2%
  woj. pomorskie
  3,4%
  Kraj
  3,0%
 • 3,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 17,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  17,3%
  Województwo
  11,9%
  Kraj
  12,3%
 • 18,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 4,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat słupski
  4,1%
  Województwo
  3,3%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 4,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 695 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  695,0
  Pomorskie
  849,0
  Kraj
  883,0
 • 1,21 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • pow. słupski
  1,21
  Pomorskie
  0,98
  Polska
  0,89
 •  
 • 23Przedszkola
 • 27 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 94 Oddziały
 • 51 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 2 238 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat słupski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 018 Dzieci
 • 1 007 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 011 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,9%
  50,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 47 2 lata i mniej
 • 47
 • 465 3 lata
 • 465
 • 545 4 lata
 • 545
 • 557 5 lata
 • 557
 • 388 6 lat
 • 388
 • 16 7 lat i więcej
 • 16
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 21 2 lata i mniej
 • 21
 • 239 3 lata
 • 239
 • 254 4 lata
 • 254
 • 278 5 lata
 • 278
 • 212 6 lat
 • 212
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 26 2 lata i mniej
 • 26
 • 226 3 lata
 • 226
 • 291 4 lata
 • 291
 • 279 5 lata
 • 279
 • 176 6 lat
 • 176
 • 13 7 lat i więcej
 • 13
 • 956 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 143,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 142,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 67,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 67,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6Punkty przedszkolne
 • 11 Oddziały
 • 199 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat słupski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 212 Dzieci
 • 107 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 105 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,5%
  49,5%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 72 3 lata
 • 72
 • 83 4 lata
 • 83
 • 49 5 lata
 • 49
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 41 3 lata
 • 41
 • 44 4 lata
 • 44
 • 18 5 lata
 • 18
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 31 3 lata
 • 31
 • 39 4 lata
 • 39
 • 31 5 lata
 • 31
 •  
 • 19,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 19,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat słupski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 467 Oddziały
 • 8 011 Uczniowie
 • 3 896 Kobiety
  (uczniowie)
 • 4 115 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,6%
  51,4%
 • 1 031 Uczniowie w 1 klasie
 • 518 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 513 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 907 Absolwenci
 • 446 Kobiety
  (absolwenci)
 • 461 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 15 Oddziały
 • 96 Uczniowie
 • 33 Kobiety
  (uczniowie)
 • 63 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 34,4%
  65,6%
 • 7 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 26 Absolwenci
 • 8 Kobiety
  (absolwenci)
 • 18 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat słupski
  16,8
  woj. pomorskie
  17,6
  Cała Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16,8 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16,8
 • 16,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16,8
 • 17,2 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17,2
 • 6,4 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6,4
 •  
 • 729,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 599,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 129,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 19,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 86,82 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. słupski
  86,82
  Województwo
  95,93
  Cały kraj
  95,71
 • 85,71 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  85,71
  Pomorskie
  94,81
  Kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat słupski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat słupski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat słupski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 6 Oddziały
 • 125 Uczniowie
 • 35 Kobiety
  (uczniowie)
 • 90 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 28,0%
  72,0%
 • 44 Uczniowie w 1 klasie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 33 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 20 Absolwenci
 • 8 Kobiety
  (absolwenci)
 • 12 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat słupski
  20,8
  Pomorskie
  26,7
  Cała Polska
  26,3
 •  
 • 12,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 7,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat słupski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat słupski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat słupski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat słupski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie słupskim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie słupskim znajdowało się 10 hoteli (1 ★★★★★, 3 ★★★★, 2 ★★★, 4 ★★), 0 moteli oraz 2 pensjonaty (1 ★★, 1 w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 12 (całoroczne: 6)
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 2 (całoroczne: 1)
  • ośrodki wczasowe: 34 (całoroczne: 8)
  • ośrodki kolonijne: 3 (całoroczne: 0)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 5 (całoroczne: 2)
  • domy pracy twórczej: 1 (całoroczne: 0)
  • zespoły domków turystycznych: 14 (całoroczne: 0)
  • kempingi: 2 (całoroczne: 0)
  • pola biwakowe: 4 (całoroczne: 0)
  • zakłady uzdrowiskowe: 2
  • pokoje gościnne: 33 (całoroczne: 0)
  • kwatery agroturystyczne: 1 (całoroczne: 0)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1 (całoroczne: 0)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 19
  • drzwi automatycznie otwierane: 11
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 12
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 21


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 17 (liczba sal: 34, liczba miejsc: 2 714)
  • z nagłośnieniem: 13
  • z projektorem multimedialnym: 14
  • z zestawem do wideokonferencji: 6
  • z obsługą techniczną: 7
  • z ekranem: 15
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 14
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 10
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 81


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie słupskim: 90 (publiczne: 90, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie słupskim 11 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 981 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 1 583 (uczestnicy: 97 758)
  • seanse filmowe: 47 (uczestnicy: 1 178)
  • wystawy: 33 (uczestnicy: 4 342)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 40 (uczestnicy: 30 296)
  • koncerty: 117 (uczestnicy: 22 939)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 168 (uczestnicy: 4 160)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 247 (uczestnicy: 6 341)
  • konkursy: 330 (uczestnicy: 4 417)
  • pokazy teatralne: 30 (uczestnicy: 3 559)
  • konferencje: 4 (uczestnicy: 170)
  • interdyscyplinarne: 56 (uczestnicy: 2 198)
  • warsztaty: 403 (uczestnicy: 5 114)
  • inne: 108 (uczestnicy: 13 044)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 99 (członkowie: 1 227)
  • plastyczne/techniczne: 14 (członkowie: 185)
  • taneczne: 10 (członkowie: 107)
  • muzyczne: 18 (członkowie: 169)
  • informatyczne: 2 (członkowie: 20)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 7)
  • teatralne: 5 (członkowie: 32)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 3 (członkowie: 30)
  • literackie: 1 (członkowie: 2)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 30 (członkowie: 518)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 6)
  • inne: 14 (członkowie: 151)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 19 (absolwenci: 159)
  • języków obcych: 15 (absolwenci: 89)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 10)
  • komputerowe: 3 (absolwenci: 60)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 13
  • muzyczne: 9
  • studia telewizyjne: 1
  • komputerowe: 15
  • ceramiczne: 3
  • sale baletowe/taneczne: 23
  • inne: 3


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 39 (członkowie: 533)
  • teatralne: 4 (członkowie: 58)
  • muzyczne - instrumentalne: 3 (członkowie: 25)
  • wokalne i chóry: 17 (członkowie: 244)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 4 (członkowie: 65)
  • taneczne: 11 (członkowie: 141)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie słupskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 240 miejscami na widowni. Odbyło się 1 055 seansów, na które przyszło 14 289 widzów, w tym 467 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 5 604 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie słupskim działały 3 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 2). Odnotowano 60 317 zwiedzających, co daje 6 268 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie słupskim działało 28 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 257 384 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 47 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 23 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 282 747 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 176
  • dostępne dla czytelników: 106
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 105
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 24
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 14
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 23
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 23


 • Biblioteki naukowe w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie słupskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 6 435 wolumenów w tym ziobry specjalne: 136. Odnotowano 17 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 1 pracownik.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 4 710 wolumenów. Odnotowano 61 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1


 • Kluby sportowe w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie słupskim działały 44 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 2 098 członków. Zarejestrowano 2 224 ćwiczących (mężczyźni: 1 849, kobiety: 375, chłopcy do lat 18: 1 375, dziewczęta do lat 18: 332). Aktywnych było 78 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (62), instruktora sportowego (42) oraz inne osoby (23).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie słupskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat słupski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, ruch pasażerów, flota transportowa, drogi publiczne przechodzące przez powiat słupski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 76 wypadków drogowych w powiecie słupskim odnotowano 6 ofiar śmiertelnych oraz 89 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 79,0 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 6,2 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 9,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 90,4 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie słupskim zarejestrowanych było 86 266 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 67 040 samochodów osobowych (696,0 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie więcej od wartości dla województwa pomorskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski), 8 502 samochodów ciężarowych (94,9 - mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 481 autobusów (4,9 - znacznie więcej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 639 ciągników siodłowych (6,5 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 4 572 motocykli (47,5 - znacznie więcej od wartości dla województwa pomorskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,6 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 21,3 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 22,9 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 16,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 25,3 lat.


  W 2022 roku w powiecie słupskim znajdowało się 101 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 2 parkingi w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 33 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 31 licencji na taksówki.

  W 2022 roku odnotowano w portach morskich w powiecie słupskim 0 przyjazdów pasażerów międzynarodowych, 0 krajowych oraz 0 wyjazdów pasażerów międzynarodowych i 0 krajowych. Na międzynarodowy obrót morski w portach morskich składał się załadunek łącznie z tranzytem 0 tysięcy ton oraz wyładunek łącznie z tranzytem 95 tysięcy ton.
 • Wypadki drogowe w powiecie słupskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 76 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 6 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 89 Ranni
  (rok 2022)
 • 27 Lekko ranni
 • 62 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie słupskim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 78,98 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Powiat
  79,0
  Pomorskie
  67,5
  Cała Polska
  56,5
 • 6,23 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • pow. słupski
  6,2
  Województwo
  4,2
  Kraj
  5,0
 • 92,49 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Powiat
  92,5
  woj. pomorskie
  82,5
  Polska
  65,5
 • 9,27 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • Powiat
  9,3
  Pomorskie
  5,9
  Polska
  6,6
 • 90,42 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • pow. słupski
  90,4
  Województwo
  103,7
  Kraj
  77,6
 • 7,89 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • powiat słupski
  7,9
  Województwo
  6,3
  Cała Polska
  8,9
 • 117,11 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  117,1
  woj. pomorskie
  122,2
  Cała Polska
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 86 266 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie słupskim w 2021 roku
 • 67 040 Samochody osobowe
 • 8 502 Samochody ciężarowe
 • 61 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 481 Autobusy
 • 640 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 646 Ciągniki samochodowe
 • 639   Ciągniki siodłowe
 • 4 385 Ciągniki rolnicze
 • 4 572 Motocykle
 • 1 535   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 4 786 Motorowery
 • 67 040Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie słupskim
 • Samochody osobowe w powiecie słupskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 696,0 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  696,0
  Województwo
  660,0
  Cały kraj
  682,4
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg13 214
  • 1400-1649 kg17 080
  • 1650-1899 kg15 737
  • 1900 kg i więcej21 009
 • 13 214 do 1399 kg
 • 17 080 1400-1649 kg
 • 15 737 1650-1899 kg
 • 21 009 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 23 033 do 1399 cm3
 • 23 033
 • 37 614 1400-1999 cm3
 • 37 614
 • 6 393 2000 i więcej cm3
 • 6 393
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie słupskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna34 190
  • olej napędowy23 184
  • gaz (LPG)8 558
  • pozostałe1 108
 • 34 190 benzyna
 • 23 184 olej napędowy
 • 8 558 gaz (LPG)
 • 1 108 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 837 do 1 roku
 • 837
 • 731 2 lata
 • 731
 • 821 3 lata
 • 821
 • 1 996 4-5 lat
 • 1 996
 • 1 944 6-7 lat
 • 1 944
 • 2 137 8-9 lat
 • 2 137
 • 2 880 10-11 lat
 • 2 880
 • 9 086 12-15 lat
 • 9 086
 • 13 490 16-20 lat
 • 13 490
 • 13 143 21-25 lat
 • 13 143
 • 8 751 26-30 lat
 • 8 751
 • 11 224 31 lat i więcej
 • 11 224
 • 20,6 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie słupskim
 • Tutaj
  20,6 lat
  woj. pomorskie
  19,1 lat
  Cały kraj
  19,0 lat
 • 8 502Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie słupskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie słupskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 94,9 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  94,9
  woj. pomorskie
  103,2
  Kraj
  109,2
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 4 477 do 999 kg
 • 4 477
 • 2 489 1000-1499 kg
 • 2 489
 • 477 1500-2999 kg
 • 477
 • 40 3000-3499 kg
 • 40
 • 122 3500-4999 kg
 • 122
 • 360 5000-6999 kg
 • 360
 • 212 7000-9999 kg
 • 212
 • 267 10000-14999 kg
 • 267
 • 58 15000 kg i więcej
 • 58
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 666
  • olej napędowy5 616
  • gaz (LPG)305
  • pozostałe915
 • 1 666 benzyna
 • 5 616 olej napędowy
 • 305 gaz (LPG)
 • 915 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 85 do 1 roku
 • 85
 • 73 2 lata
 • 73
 • 119 3 lata
 • 119
 • 228 4-5 lat
 • 228
 • 325 6-7 lat
 • 325
 • 345 8-9 lat
 • 345
 • 456 10-11 lat
 • 456
 • 1 090 12-15 lat
 • 1 090
 • 1 408 16-20 lat
 • 1 408
 • 1 502 21-25 lat
 • 1 502
 • 801 26-30 lat
 • 801
 • 2 070 31 lat i więcej
 • 2 070
 • 21,3 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie słupskim
 • Tutaj
  21,3 lat
  Województwo
  19,8 lat
  Polska
  19,6 lat
 • 481Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie słupskim
 • Autobusy w powiecie słupskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 4,9 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. słupski
  4,9
  woj. pomorskie
  3,5
  Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna14
  • olej napędowy401
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe66
 • 14 benzyna
 • 401 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 66 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 3 do 1 roku
 • 3
 • 2 2 lata
 • 2
 • 1 3 lata
 • 1
 • 9 4-5 lat
 • 9
 • 2 6-7 lat
 • 2
 • 13 8-9 lat
 • 13
 • 16 10-11 lat
 • 16
 • 73 12-15 lat
 • 73
 • 103 16-20 lat
 • 103
 • 70 21-25 lat
 • 70
 • 57 26-30 lat
 • 57
 • 132 31 lat i więcej
 • 132
 • 22,9 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie słupskim
 • Tutaj
  22,9 lat
  woj. pomorskie
  22,6 lat
  Kraj
  22,0 lat
 • 639Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie słupskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie słupskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 6,5 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  6,5
  Województwo
  12,8
  Kraj
  13,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy514
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe124
 • 1 benzyna
 • 514 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 124 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 3 do 1 roku
 • 3
 • 2 2 lata
 • 2
 • 10 3 lata
 • 10
 • 52 4-5 lat
 • 52
 • 45 6-7 lat
 • 45
 • 105 8-9 lat
 • 105
 • 42 10-11 lat
 • 42
 • 99 12-15 lat
 • 99
 • 72 16-20 lat
 • 72
 • 68 21-25 lat
 • 68
 • 53 26-30 lat
 • 53
 • 88 31 lat i więcej
 • 88
 • 16,7 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie słupskim
 • powiat słupski
  16,7 lat
  Pomorskie
  13,7 lat
  Kraj
  12,6 lat
 • 4 572Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie słupskim
 • Motocykle w powiecie słupskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 47,5 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat słupski
  47,5
  woj. pomorskie
  39,9
  Cały kraj
  46,2
 • Motocykle według grup wieku
 • 72 do 1 roku
 • 72
 • 48 2 lata
 • 48
 • 48 3 lata
 • 48
 • 103 4-5 lat
 • 103
 • 192 6-7 lat
 • 192
 • 108 8-9 lat
 • 108
 • 97 10-11 lat
 • 97
 • 387 12-15 lat
 • 387
 • 493 16-20 lat
 • 493
 • 492 21-25 lat
 • 492
 • 339 26-30 lat
 • 339
 • 2 193 31 lat i więcej
 • 2 193
 • 25,3 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie słupskim
 • Tutaj
  25,3 lat
  Województwo
  23,6 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 101 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 65 km  Będących pod zarządem gminy
 • 23 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 14 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie słupskim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 438,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  438,9 km
  woj. pomorskie
  890,1 km
  Cały kraj
  624,0 km
 • 10,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  10,5 km
  woj. pomorskie
  6,9 km
  Kraj
  5,2 km
 • 2 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 31 Liczba licencji na taksówki
 • 33 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Transport morski
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Międzynarodowy ruch pasażerów w portach morskich
 • 0 Przyjazdy
 • 0 Wyjazdy
 • Krajowy ruch pasażerów w portach morskich
 • 0 Przyjazdy
 • 0 Wyjazdy
 • Ruch pasażerów w portach morskich w powiecie słupskim w latach 2007 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Międzynarodowy obrót morski w portach morskich w 2022 roku
 • 0,0 tys. ton Załadunek łącznie z tranzytem
 • 95,0 tys. ton Wyładunek łącznie z tranzytem
 • 0,0 tys. ton Tranzyt (rok 2016)
 • Międzynarodowy obrót morski w portach morskich w powiecie słupskim w latach 2007 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Morska flota transportowa - liczba statków
 • Morska flota transportowa - nośność (DWT - ang. deadweight tonnage)