Powiat słupski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat słupski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 98 761 Liczba mieszkańców
 • 2 304 km2 Powierzchnia
 • 43 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 20,7% Stopa urbanizacji
 • Zdzisław Kołodziejski Starosta
 • ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk Adres starostwa powiatowego
 • GSL Tablice rejestracyjne
Powiat słupski na mapie
Identyfikatory
 • 2212 TERYT (TERC)
Herb powiatu słupskiego
powiat słupski herb
Flaga powiatu słupskiego
powiat słupski flaga

Powiat słupski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat słupski ma 98 761 mieszkańców, z czego 50,2% stanowią kobiety, a 49,8% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 7,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa pomorskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu słupskiego w 2050 roku wynosi 92 241, z czego 45 831 to kobiety, a 46 410 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu słupskiego zawarli w 2021 roku 397 małżeństw, co odpowiada 4,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  31,3% mieszkańców powiatu słupskiego jest stanu wolnego, 52,2% żyje w małżeństwie, 8,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,9% to wdowy/wdowcy.

  Powiat słupski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -459. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,64 na 1000 mieszkańców powiatu słupskiego. W 2021 roku urodziło się 775 dzieci, w tym 47,5% dziewczynek i 52,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 400 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,63 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 27,2% zgonów w powiecie słupskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,0% zgonów w powiecie słupskim były nowotwory, a 5,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu słupskiego przypada 12.49 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 1 865 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 505 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu słupskiego 360. W tym samym roku 49 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 37 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 12.

  60,8% mieszkańców powiatu słupskiego jest w wieku produkcyjnym, 19,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu słupskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 98 761 Liczba mieszkańców
 • 49 535 Kobiety
 • 49 226 Mężczyźni
 • 50,2%
  49,8%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie słupskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie słupskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie słupskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu słupskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 92 241 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 45 831 Kobiety
 • 46 410 Mężczyźni
 • 49,9%
  50,1%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie słupskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie słupskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie słupskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu słupskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat słupski
  40,7 lat
  Pomorskie
  41,0 lat
  Kraj
  42,2 lat
 • 41,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat słupski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu słupskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat słupski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat słupski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat słupski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 31,3% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  31,3%
  woj. pomorskie
  30,3%
  Kraj
  29,1%
 • 25,7% Kobiety
  (Panny)
 • 36,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,2% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  52,2%
  Pomorskie
  53,3%
  Cała Polska
  54,0%
 • 52,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 52,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,9% Wdowcy/Wdowy
 • pow. słupski
  7,9%
  Pomorskie
  7,5%
  Cała Polska
  8,5%
 • 12,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  8,2%
  woj. pomorskie
  7,9%
  Polska
  7,6%
 • 8,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,4% Nieustalone
 • powiat słupski
  0,4%
  Województwo
  0,9%
  Polska
  0,7%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie słupskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Powiat
  4,0
  woj. pomorskie
  4,7
  Polska
  4,4
 • 1,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • powiat słupski
  1,9
  Pomorskie
  1,7
  Cała Polska
  1,6
 • 397 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie słupskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -459 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -219 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -240 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,64 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -4,6
  Województwo
  -2,0
  Cała Polska
  -4,9
 • -10,8 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -3,2 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie słupskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie słupskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie słupskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie słupskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 775 Urodzenia żywe
 • 368 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 407 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,5%
  52,5%
 • 7,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  7,8
  Województwo
  10,0
  Polska
  8,7
 • 33,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. słupski
  33,3
  woj. pomorskie
  42,2
  Kraj
  37,5
 • 9 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9
 • 50 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 50
 • 79 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 79
 • 62 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 62
 • 28 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 28
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 400 g Średnia waga noworodków
 • 3 356 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 440 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 400 g
  woj. pomorskie
  3 428 g
  Kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 13 Waga 4500g - 4999g
 • 13
 • 89 Waga 4000g - 4499g
 • 89
 • 245 Waga 3500g - 3999g
 • 245
 • 281 Waga 3000g - 3499g
 • 281
 • 97 Waga 2500g - 2999g
 • 97
 • 37 Waga 2000g - 2499g
 • 37
 • 11 Waga 1500g - 1999g
 • 11
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,19 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat słupski
  1,19
  woj. pomorskie
  1,49
  Cała Polska
  1,32
 • 0,56 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,56
  Pomorskie
  0,72
  Cały kraj
  0,64
 • 0,63 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. słupski
  0,63
  woj. pomorskie
  0,83
  Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w powiecie słupskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 234 Zgony
 • 587 Kobiety
  (Zgony)
 • 647 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,6%
  52,4%
 • 4 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 12,5 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  12,5
  woj. pomorskie
  12,0
  Cały kraj
  13,6
 • 159,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  159,2
  Pomorskie
  120,3
  Cały kraj
  156,7
 • 5,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat słupski
  5,2
  Pomorskie
  4,1
  Cała Polska
  3,9
 • 4,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  4,0
  woj. pomorskie
  3,1
  Cały kraj
  3,6
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,3
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie słupskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  27,2%
  Województwo
  35,1%
  Polska
  34,8%
 • 22,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  22,0%
  Województwo
  21,5%
  Cała Polska
  19,6%
 • 5,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. słupski
  5,7%
  woj. pomorskie
  6,0%
  Polska
  5,4%
 • 217 Zgony spowodowane COVID-19
 • 22,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. pomorskie
  22,5
  Cały kraj
  13,3
 • 67,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Pomorskie
  67,4
  Polska
  74,4
 • 281,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  281,2
  woj. pomorskie
  256,3
  Kraj
  268,1
 • 239,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Pomorskie
  239,1
  Kraj
  246,5
 • 348,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 395,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 301,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. słupski
  348,6
  woj. pomorskie
  417,4
  Polska
  475,8
 • 53,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 27,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 77,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. słupski
  53,2
  Województwo
  61,2
  Cały kraj
  70,6
 • 26,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat słupski
  26,9
  Pomorskie
  27,8
  Cały kraj
  32,6
 • 16,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  16,6
  Województwo
  7,3
  Cały kraj
  6,9
 • 1,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. słupski
  1,4%
  Województwo
  0,7%
  Kraj
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie słupskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100 Osoby w zamachach samobójczych
 • 29 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 71 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 61 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 39 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 35 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 6 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 29 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 17 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 18 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 101 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • pow. słupski
  101,0
  woj. pomorskie
  71,0
  Cała Polska
  36,0
 • 35 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • powiat słupski
  35,0
  Województwo
  14,0
  Cała Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 11 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 11
 • 15 zażycie innych leków
 • 15
 • 4 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 4
 • 9 samookaleczenie powierzchniowe
 • 9
 • 7 rzucenie się z wysokości
 • 7
 • 5 utonięcie / utopienie się
 • 5
 • 41 powieszenie się
 • 41
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • 1 uduszenie się
 • 1
 • 1 samopodpalenie
 • 1
 • 5 inny
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 1
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 2 utonięcie / utopienie się
 • 2
 • 31 powieszenie się
 • 31
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 26 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 26
 • 3 choroba fizyczna
 • 3
 • 6 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 6
 • 14 zawód miłosny
 • 14
 • 2 problemy w szkole lub pracy
 • 2
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 3 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 3
 • 2 śmierć bliskiej osoby
 • 2
 • 3 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 3
 • 9 inna nie wymieniona
 • 9
 • 33 nieustalona
 • 33
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 8 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 8
 • 3 choroba fizyczna
 • 3
 • 3 zawód miłosny
 • 3
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 2 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 2
 • 5 inna nie wymieniona
 • 5
 • 13 nieustalona
 • 13
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 11 13-18 lat
 • 11
 • 13 19-24 lat
 • 13
 • 9 25-29 lat
 • 9
 • 40 30-49 lat
 • 40
 • 23 50-60 lat
 • 23
 • 4 70 lat i więcej
 • 4
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 4 19-24 lat
 • 4
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 11 30-49 lat
 • 11
 • 14 50-60 lat
 • 14
 • 3 70 lat i więcej
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy17
  • pod wpływem alkoholu40
  • pod wpływem środków odurzających1
  • pod wpływem leków12
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony34
 • 17 trzeźwy
 • 40 pod wpływem alkoholu
 • 1 pod wpływem środków odurzających
 • 12 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 34 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy4
  • pod wpływem alkoholu7
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków1
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony23
 • 4 trzeźwy
 • 7 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 1 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 23 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 46 kawaler/panna
 • 46
 • 29 żonaty/zamężna
 • 29
 • 9 konkubinat
 • 9
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 10 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 10
 • 1 separacja
 • 1
 • 3 nieustalony
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 11 kawaler/panna
 • 11
 • 16 żonaty/zamężna
 • 16
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 4 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 4
 • 1 separacja
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne8
  • podstawowe i gimnazjalne22
  • zasadnicze zawodowe20
  • średnie15
  • wyższe4
  • nieustalony31
 • 8 podstawowe niepełne
 • 22 podstawowe i gimnazjalne
 • 20 zasadnicze zawodowe
 • 15 średnie
 • 4 wyższe
 • 31 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne4
  • podstawowe i gimnazjalne6
  • zasadnicze zawodowe8
  • średnie6
  • wyższe1
  • nieustalony10
 • 4 podstawowe niepełne
 • 6 podstawowe i gimnazjalne
 • 8 zasadnicze zawodowe
 • 6 średnie
 • 1 wyższe
 • 10 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 33 praca
 • 33
 • 23 na utrzymaniu innej osoby
 • 23
 • 4 renta
 • 4
 • 12 emerytura
 • 12
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 10 bez stałego źródła utrzymania
 • 10
 • 17 nieustalony
 • 17
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 13 praca
 • 13
 • 7 na utrzymaniu innej osoby
 • 7
 • 2 renta
 • 2
 • 9 emerytura
 • 9
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 3 nieustalony
 • 3
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 865 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 943 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 922 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 49 Zameldowania z zagranicy
 • 23 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 26 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 505 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 793 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 712 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 37 Wymeldowania za granicę
 • 19 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 18 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 372 Saldo migracji
 • 154 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 218 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 360 Saldo migracji wewnętrznych
 • 150 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 210 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 12 Saldo migracji zagranicznych
 • 4 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 8 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie słupskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat słupski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat słupski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie słupskim oddano do użytku 779 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 7,89 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie słupskim to 34 162 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 346 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  53,5% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 37,6% na cele indywidualne, 8,9% jako lokale społeczne czynszowe.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie słupskim to 4,24 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa pomorskiego oraz większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w powiecie słupskim to 102,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,12% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,80% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,91% mieszkań posiada łazienkę, 80,71% korzysta z centralnego ogrzewania, a 23,50% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie słupskim 351 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 5 016 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 892 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 151 transakcji (mediana cen - 5 901 zł/m2, średnia - 5 750 zł/m2), a na rynku wtórnym 200 transakcji rynkowych (mediana cen - 4 563 zł/m2, średnia - 4 285 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 016 zł
 • Powiat
  5 016 zł
  Pomorskie
  6 343 zł
  Cały kraj
  5 248 zł
 • 5 016 zł Ogółem
 • 5 016 zł
 • 5 685 zł do 40 m2
 • 5 685 zł
 • 5 539 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 539 zł
 • 3 877 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 877 zł
 • 3 113 zł od 80,1 m2
 • 3 113 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 892 zł
 • Powiat
  4 892 zł
  Województwo
  6 751 zł
  Cała Polska
  5 689 zł
 • 4 892 zł Ogółem
 • 4 892 zł
 • 6 187 zł do 40 m2
 • 6 187 zł
 • 5 437 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 437 zł
 • 3 820 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 820 zł
 • 3 027 zł od 80,1 m2
 • 3 027 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 351
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m286
  • od 40,1 do 60 m2190
  • od 60,1 do 80 m252
  • od 80,1 m223
 • 86 do 40 m2
 • 190 od 40,1 do 60 m2
 • 52 od 60,1 do 80 m2
 • 23 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie słupskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 901 zł
 • Tutaj
  5 901 zł
  woj. pomorskie
  6 246 zł
  Kraj
  5 761 zł
 • 5 901 zł Ogółem
 • 5 901 zł
 • 7 179 zł do 40 m2
 • 7 179 zł
 • 5 969 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 969 zł
 • 5 557 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 557 zł
 • 2 642 zł od 80,1 m2
 • 2 642 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 750 zł
 • Powiat
  5 750 zł
  woj. pomorskie
  6 907 zł
  Cała Polska
  6 212 zł
 • 5 750 zł Ogółem
 • 5 750 zł
 • 7 261 zł do 40 m2
 • 7 261 zł
 • 5 930 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 930 zł
 • 5 447 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 447 zł
 • 2 617 zł od 80,1 m2
 • 2 617 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 151
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m229
  • od 40,1 do 60 m2102
  • od 60,1 do 80 m215
  • od 80,1 m25
 • 29 do 40 m2
 • 102 od 40,1 do 60 m2
 • 15 od 60,1 do 80 m2
 • 5 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 563 zł
 • Powiat
  4 563 zł
  Województwo
  6 469 zł
  Cały kraj
  4 694 zł
 • 4 563 zł Ogółem
 • 4 563 zł
 • 5 478 zł do 40 m2
 • 5 478 zł
 • 5 174 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 174 zł
 • 3 203 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 203 zł
 • 3 361 zł od 80,1 m2
 • 3 361 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 285 zł
 • Powiat
  4 285 zł
  Województwo
  6 586 zł
  Kraj
  5 276 zł
 • 4 285 zł Ogółem
 • 4 285 zł
 • 5 607 zł do 40 m2
 • 5 607 zł
 • 4 873 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 873 zł
 • 3 193 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 193 zł
 • 3 167 zł od 80,1 m2
 • 3 167 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 200
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m257
  • od 40,1 do 60 m288
  • od 60,1 do 80 m237
  • od 80,1 m218
 • 57 do 40 m2
 • 88 od 40,1 do 60 m2
 • 37 od 60,1 do 80 m2
 • 18 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 34 162 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 345,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  345,70
  Pomorskie
  389,50
  Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 79,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  79,20 m2
  woj. pomorskie
  72,40 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 27,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  27,40 m2
  Pomorskie
  28,20 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,04 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. słupski
  4,04
  Województwo
  3,76
  Polska
  3,82
 • 2,89 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  2,89
  Pomorskie
  2,57
  Kraj
  2,55
 • 0,72 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,72
  Województwo
  0,68
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 779 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 7,89 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. słupski
  7,89
  woj. pomorskie
  9,27
  Cały kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 3 303 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 4,24 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  4,24
  Pomorskie
  3,49
  Cały kraj
  3,90
 • 33,44 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. słupski
  33,44
  Pomorskie
  32,34
  Cała Polska
  24,07
 • 79 907 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 102,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  102,6 m2
  Pomorskie
  81,1 m2
  Cały kraj
  92,9 m2
 • 0,81 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  0,81 m2
  Pomorskie
  0,75 m2
  Kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 99,12% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat słupski
  99,12%
  woj. pomorskie
  99,36%
  Cały kraj
  96,97%
 • 96,80% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat słupski
  96,80%
  Pomorskie
  98,15%
  Kraj
  94,01%
 • 93,91% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  93,91%
  Pomorskie
  96,02%
  Cała Polska
  91,78%
 • 80,71% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  80,71%
  Pomorskie
  88,26%
  Kraj
  83,08%
 • 23,50% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat słupski
  23,50%
  Pomorskie
  56,41%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat słupski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie słupskim na 1000 mieszkańców pracuje 200osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 50,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 49,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie słupskim wynosiło w 2021 roku 9,5% (11,2% wśród kobiet i 8,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa pomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie słupskim wynosiło 5 105,88 PLN, co odpowiada 85.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu słupskiego 9 971 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 6 187 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -3 784.

  20,1% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu słupskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 43,7% w przemyśle i budownictwie, a 14,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 200 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat słupski
  200,0
  Pomorskie
  250,0
  Cała Polska
  257,0
 • 9,5% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 11,2% Kobiety
 • 8,0% Mężczyźni
 • Tutaj
  9,5%
  Województwo
  5,1%
  Cała Polska
  5,4%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie słupskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie słupskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie słupskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 106 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 106 PLN
  Pomorskie
  5 994 PLN
  Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie słupskim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 9 971 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 6 187 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -3 784 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,62 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 20,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 17,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 22,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 43,7% Przemysł i budownictwo
 • 35,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 51,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 14,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 15,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 20,7% Pozostałe
 • 31,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie słupskim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19 782 Pracujący ogółem
 • 9 929 Kobiety
 • 9 853 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie słupskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,8% W wieku produkcyjnym
 • 55,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat słupski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 64,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  64,5
  woj. pomorskie
  69,7
  Kraj
  69,0
 • 32,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. słupski
  32,7
  woj. pomorskie
  35,9
  Polska
  38,2
 • 103,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat słupski
  103,0
  Województwo
  106,5
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat słupski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie słupskim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowane były 10 992 podmioty gospodarki narodowej, z czego 8 455 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 972 nowe podmioty, a 494 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (989) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (720) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (1 039) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (409) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie słupskim najwięcej (705) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (10 650) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  5,4% (592) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,0% (2 862) podmiotów, a 68,6% (7 538) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie słupskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19.3%) oraz Budownictwo (19.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 10 992 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 592 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 862 Przemysł i budownictwo
 • 7 538 Pozostała działalność
 • 972 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie słupskim w 2021 roku
 • 494 Podmioty wyrejestrowane w powiecie słupskim w 2021 roku
 • 8 455 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 10 650 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 10 650
 • 269 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 269
 • 66 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 66
 • 7 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 7
 • 10 985 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 10 985
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 29 Spółdzielnie ogółem
 • 29
 • 599 Spółki handlowe ogółem
 • 599
 • 99  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 99
 • 3  Spółki handlowe - akcyjne
 • 3
 • 2    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 522  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 522
 • 96    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 96
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 705 Spółki cywilne ogółem
 • 705
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 8 455 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 636 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 636
 • 1 630 Budownictwo
 • 1 630
 • 1 040 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 1 040
 • 746 Przetwórstwo przemysłowe
 • 746
 • 606 Transport i gospodarka magazynowa
 • 606
 • 580 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 580
 • 435 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 435
 • 418 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 418
 • 365 Pozostała działalność
 • 365
 • 281 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 281
 • 186 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 186
 • 151 Edukacja
 • 151
 • 126 Informacja i komunikacja
 • 126
 • 125 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 125
 • 93 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 93
 • 15 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 15
 • 11 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 11
 • 10 Górnictwo i wydobywanie
 • 10
 • 1 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat słupski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie słupskim stwierdzono 1 783 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 18,04 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie słupskim wynosi 76,20% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa pomorskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu słupskiego najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 9,08 (wykrywalność 59%) oraz o charakterze kryminalnym - 9,33 (wykrywalność 72%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 5,49 (70%), drogowe - 2,25 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,30 (90%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat słupski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 783 Przestępstwa ogółem
 • 1 783
 • 922 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 922
 • 543 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 543
 • 222 Przestępstwa drogowe
 • 222
 • 30 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 30
 • 897 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 897
 • 18,04 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  18,04
  woj. pomorskie
  21,85
  Cała Polska
  21,51
 • 9,33 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  9,33
  Województwo
  14,09
  Polska
  12,82
 • 5,49 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. słupski
  5,49
  Pomorskie
  5,33
  Polska
  5,89
 • 2,25 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,25
  Pomorskie
  1,61
  Kraj
  1,85
 • 0,30 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,30
  Województwo
  0,34
  Cały kraj
  0,35
 • 9,08 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat słupski
  9,08
  Województwo
  12,67
  Kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat słupski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  76%
  Województwo
  63%
  Kraj
  71%
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat słupski
  72%
  Województwo
  56%
  Polska
  64%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat słupski
  71%
  Pomorskie
  64%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  99%
  Województwo
  98%
  Cała Polska
  99%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat słupski
  90%
  Województwo
  83%
  Cały kraj
  89%
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat słupski
  60%
  Województwo
  45%
  Kraj
  53%

Powiat słupski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu słupskiego wyniosła w 2021 roku 145,8 mln złotych, co daje 1,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 12.1% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu powiatu słupskiego - 36.3% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (16.9%) oraz na Dział 801 - Oświata i wychowanie (11.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 41,8 mln złotych, czyli 28,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu słupskiego wyniosła w 2021 roku 150,8 mln złotych, co daje 1,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 10.5% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (27.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 600 - Transport i łączność (23.8%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (18.9%). W budżecie powiatu słupskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 254 złotych na mieszkańca (16,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 9,4 złotych na mieszkańca (0,6%).
 • Wydatki budżetu w powiecie słupskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu słupskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat słupski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu słupskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  80,4 mln

  824(100%)

  82,2 mln

  841(100%)

  89,7 mln

  913(100%)

  97,5 mln

  989(100%)

  98,1 mln

  993(100%)

  108,9 mln

  1,1 tys(100%)

  130,0 mln

  1,3 tys(100%)

  145,8 mln

  1,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  13,9 mln

  142(17.3%)

  17,1 mln

  174(20.8%)

  23,7 mln

  240(26.4%)

  25,0 mln

  253(25.7%)

  27,3 mln

  276(27.8%)

  32,2 mln

  326(29.6%)

  46,0 mln

  465(35.4%)

  52,9 mln

  536(36.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  21,2 mln

  216(26.3%)

  22,4 mln

  229(27.3%)

  24,7 mln

  251(27.5%)

  16,5 mln

  167(16.9%)

  18,0 mln

  182(18.4%)

  19,2 mln

  194(17.6%)

  21,1 mln

  214(16.2%)

  24,7 mln

  250(16.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  12,8 mln

  131(15.9%)

  12,7 mln

  130(15.5%)

  12,8 mln

  130(14.2%)

  14,0 mln

  141(14.3%)

  13,6 mln

  137(13.8%)

  14,0 mln

  142(12.8%)

  15,6 mln

  158(12%)

  16,9 mln

  171(11.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  9,1 mln

  93,6(11.4%)

  9,5 mln

  96,4(11.5%)

  9,5 mln

  96,1(10.6%)

  10,0 mln

  101(10.2%)

  10,5 mln

  106(10.7%)

  11,6 mln

  118(10.7%)

  12,4 mln

  126(9.6%)

  12,2 mln

  124(8.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  6,3 mln

  64,5(7.8%)

  6,3 mln

  64,7(7.7%)

  6,3 mln

  63,9(7%)

  6,4 mln

  64,5(6.5%)

  6,4 mln

  64,8(6.5%)

  6,8 mln

  68,7(6.2%)

  6,9 mln

  69,3(5.3%)

  7,9 mln

  80,0(5.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  6,6 mln

  67,5(8.2%)

  5,2 mln

  53,4(6.4%)

  5,3 mln

  53,9(5.9%)

  6,9 mln

  70,0(7.1%)

  6,4 mln

  65,1(6.6%)

  6,1 mln

  62,0(5.6%)

  7,6 mln

  76,7(5.8%)

  6,3 mln

  63,8(4.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  7,3 mln

  75,1(9.1%)

  5,6 mln

  56,9(6.8%)

  4,3 mln

  43,5(4.8%)

  3,1 mln

  31,1(3.2%)

  2,5 mln

  25,8(2.6%)

  2,4 mln

  24,1(2.2%)

  3,2 mln

  32,6(2.5%)

  5,1 mln

  51,3(3.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  283,4 tys

  2,9(0.4%)

  367,5 tys

  3,7(0.4%)

  349,4 tys

  3,5(0.4%)

  524,6 tys

  5,3(0.5%)

  364,0 tys

  3,7(0.4%)

  2,7 mln

  27,5(2.5%)

  1,9 mln

  18,9(1.4%)

  2,9 mln

  29,3(2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  746,6 tys

  7,6(0.9%)

  985,2 tys

  10,0(1.2%)

  1,0 mln

  10,3(1.1%)

  1,1 mln

  10,8(1.1%)

  1,1 mln

  10,9(1.1%)

  1,1 mln

  11,4(1%)

  1,2 mln

  12,6(1%)

  2,7 mln

  27,0(1.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  97,8 tys

  1,0(0.1%)

  107,2 tys

  1,1(0.1%)

  97,9 tys

  1,0(0.1%)

  143,5 tys

  1,5(0.1%)

  98,2 tys

  1,0(0.1%)

  150,9 tys

  1,5(0.1%)

  237,4 tys

  2,4(0.2%)

  953,8 tys

  9,7(0.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  276,3 tys

  2,8(0.3%)

  232,9 tys

  2,4(0.3%)

  331,6 tys

  3,4(0.4%)

  416,6 tys

  4,2(0.4%)

  349,0 tys

  3,5(0.4%)

  748,2 tys

  7,6(0.7%)

  731,7 tys

  7,4(0.6%)

  673,5 tys

  6,8(0.5%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  351,2 tys

  3,6(0.4%)

  362,8 tys

  3,7(0.4%)

  347,5 tys

  3,5(0.4%)

  369,9 tys

  3,7(0.4%)

  394,5 tys

  4,0(0.4%)

  327,1 tys

  3,3(0.3%)

  328,9 tys

  3,3(0.3%)

  314,3 tys

  3,2(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  764,4 tys

  7,8(1%)

  559,8 tys

  5,7(0.7%)

  505,4 tys

  5,1(0.6%)

  453,3 tys

  4,6(0.5%)

  453,9 tys

  4,6(0.5%)

  402,7 tys

  4,1(0.4%)

  278,8 tys

  2,8(0.2%)

  288,3 tys

  2,9(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  246,5 tys

  2,5(0.3%)

  249,9 tys

  2,5(0.3%)

  246,7 tys

  2,5(0.3%)

  263,8 tys

  2,7(0.2%)

  260,9 tys

  2,6(0.2%)

  264,0 tys

  2,7(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  113,2 tys

  1,2(0.1%)

  115,3 tys

  1,2(0.1%)

  114,4 tys

  1,2(0.1%)

  141,0 tys

  1,4(0.1%)

  139,8 tys

  1,4(0.1%)

  158,9 tys

  1,6(0.1%)

  93,3 tys

  0,9(0.1%)

  136,2 tys

  1,4(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  72,6 tys

  0,7(0.1%)

  53,7 tys

  0,5(0.1%)

  19,2 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  58,6 tys

  0,6(0.1%)

  31,9 tys

  0,3(0%)

  38,0 tys

  0,4(0%)

  65,1 tys

  0,7(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  875,1 tys

  8,9(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  54,2 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  37,7 tys

  0,4(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  341,7 tys

  3,5(0.4%)

  461,9 tys

  4,7(0.6%)

  158,3 tys

  1,6(0.2%)

  2,0 mln

  19,9(2%)

  105,2 tys

  1,1(0.1%)

  21,1 tys

  0,2(0%)

  15,4 tys

  0,2(0%)

  18,7 tys

  0,2(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  22,9 tys

  0,2(0%)

  19,4 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  91,3 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  63,8 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie słupskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu słupskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat słupski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu słupskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  82,9 mln

  850(100%)

  83,9 mln

  859(100%)

  94,0 mln

  956(100%)

  96,4 mln

  978(100%)

  102,2 mln

  1,0 tys(100%)

  120,7 mln

  1,2 tys(100%)

  136,4 mln

  1,4 tys(100%)

  150,8 mln

  1,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  30,7 mln

  314(37%)

  30,1 mln

  307(35.9%)

  30,2 mln

  307(32.2%)

  30,6 mln

  310(31.7%)

  31,8 mln

  322(31.2%)

  32,3 mln

  327(26.8%)

  45,8 mln

  463(33.5%)

  41,1 mln

  417(27.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,5 mln

  45,8(5.4%)

  6,9 mln

  70,2(8.2%)

  12,5 mln

  127(13.3%)

  10,4 mln

  105(10.8%)

  13,2 mln

  133(12.9%)

  26,9 mln

  272(22.3%)

  25,3 mln

  256(18.5%)

  35,9 mln

  363(23.8%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  15,6 mln

  160(18.8%)

  17,4 mln

  178(20.8%)

  19,3 mln

  196(20.5%)

  21,4 mln

  216(22.2%)

  23,8 mln

  241(23.3%)

  26,3 mln

  267(21.8%)

  25,4 mln

  257(18.6%)

  28,6 mln

  289(18.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  14,5 mln

  149(17.5%)

  15,5 mln

  157(18.4%)

  17,8 mln

  181(19%)

  15,3 mln

  155(15.9%)

  16,8 mln

  170(16.4%)

  17,8 mln

  180(14.7%)

  19,6 mln

  199(14.4%)

  22,4 mln

  227(14.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  7,3 mln

  74,7(8.8%)

  5,5 mln

  56,4(6.6%)

  4,4 mln

  44,4(4.7%)

  3,0 mln

  30,6(3.1%)

  2,3 mln

  23,7(2.3%)

  2,2 mln

  22,0(1.8%)

  2,9 mln

  29,5(2.1%)

  4,9 mln

  49,7(3.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  4,9 mln

  50,6(6%)

  2,9 mln

  29,4(3.4%)

  3,1 mln

  31,2(3.3%)

  4,5 mln

  46,0(4.7%)

  3,8 mln

  38,5(3.7%)

  4,0 mln

  40,6(3.3%)

  5,5 mln

  55,6(4%)

  4,4 mln

  44,8(2.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,8 mln

  18,2(2.1%)

  1,9 mln

  19,6(2.3%)

  2,1 mln

  21,1(2.2%)

  2,0 mln

  20,4(2.1%)

  2,1 mln

  21,1(2%)

  2,1 mln

  21,2(1.7%)

  2,4 mln

  24,2(1.7%)

  3,0 mln

  30,2(2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,4 mln

  14,0(1.7%)

  1,4 mln

  14,3(1.7%)

  2,0 mln

  20,8(2.2%)

  1,3 mln

  13,2(1.4%)

  1,4 mln

  14,3(1.4%)

  1,7 mln

  17,3(1.4%)

  1,8 mln

  18,6(1.4%)

  1,9 mln

  18,8(1.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  394,4 tys

  4,0(0.5%)

  331,6 tys

  3,4(0.4%)

  417,8 tys

  4,2(0.4%)

  909,9 tys

  9,2(0.9%)

  712,9 tys

  7,2(0.7%)

  518,7 tys

  5,3(0.4%)

  459,3 tys

  4,6(0.3%)

  767,4 tys

  7,8(0.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  524,2 tys

  5,4(0.6%)

  546,3 tys

  5,6(0.7%)

  816,8 tys

  8,3(0.9%)

  1,6 mln

  16,6(1.7%)

  445,3 tys

  4,5(0.4%)

  397,7 tys

  4,0(0.3%)

  457,9 tys

  4,6(0.3%)

  638,3 tys

  6,5(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  471,3 tys

  4,8(0.6%)

  461,5 tys

  4,7(0.5%)

  480,6 tys

  4,9(0.5%)

  578,5 tys

  5,9(0.6%)

  464,6 tys

  4,7(0.5%)

  388,7 tys

  3,9(0.3%)

  234,0 tys

  2,4(0.2%)

  408,4 tys

  4,1(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  306,2 tys

  3,1(0.4%)

  306,2 tys

  3,1(0.4%)

  303,4 tys

  3,1(0.3%)

  301,6 tys

  3,1(0.3%)

  307,6 tys

  3,1(0.3%)

  311,5 tys

  3,2(0.3%)

  307,0 tys

  3,1(0.2%)

  314,1 tys

  3,2(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  246,5 tys

  2,5(0.3%)

  249,9 tys

  2,5(0.3%)

  246,7 tys

  2,5(0.2%)

  263,8 tys

  2,7(0.2%)

  260,9 tys

  2,6(0.2%)

  264,0 tys

  2,7(0.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  331,3 tys

  3,4(0.4%)

  590,9 tys

  6,0(0.7%)

  195,6 tys

  2,0(0.2%)

  198,0 tys

  2,0(0.2%)

  220,5 tys

  2,2(0.2%)

  172,6 tys

  1,7(0.1%)

  206,0 tys

  2,1(0.2%)

  195,3 tys

  2,0(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  72,7 tys

  0,7(0.1%)

  10,0 tys

  0,1(0%)

  19,2 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  58,6 tys

  0,6(0.1%)

  31,9 tys

  0,3(0%)

  38,0 tys

  0,4(0%)

  65,1 tys

  0,7(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  428

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  96,4

  0,0(0%)

  20,5 tys

  0,2(0%)

  7,2 tys

  0,1(0%)

  4,8 tys

  0,0(0%)

  149,2 tys

  1,5(0.1%)

  57,5 tys

  0,6(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  31,0 tys

  0,3(0%)

  27,2 tys

  0,3(0%)

  28,4 tys

  0,3(0%)

  30,0 tys

  0,3(0%)

  30,0 tys

  0,3(0%)

  30,0 tys

  0,3(0%)

  12,6 tys

  0,1(0%)

  22,3 tys

  0,2(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  669

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  223

  0,0(0%)

  70,1

  0,0(0%)

  49,3

  0,0(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  9,2 tys

  0,1(0%)

  18,3 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  91,3 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  63,8 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat słupski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 24 246 mieszkańców powiatu słupskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 11 811 kobiet oraz 12 435 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 10,6% średnie ogólnokształcące, a 18,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,1% mieszkańców powiatu słupskiego, gimnazjalnym 4,2%, natomiast 17,3% podstawowym ukończonym. 4,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu słupskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie słupskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (21,5%) oraz zasadnicze zawodowe (19,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,3%) oraz średnie zawodowe (20,5%).

  W roku 2021 w powiecie słupskim mieściły się 23 przedszkola, w których do 94 oddziałów uczęszczało 2 018 dzieci (1 007 dziewczynek oraz 1 011 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie słupskim mieściło się 12 przedszkoli, w których do 46 oddziałów uczęszczało 1 043 dzieci (495 dziewczynek oraz 548 chłopców). Dostępne były 1 082 miejsca.

  16,3% mieszkańców powiatu słupskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,5% wśród dziewczynek i 16,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 746 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,21 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 42 szkoły podstawowe, w których w 482 oddziałach uczyło się 8 107 uczniów (3 929 kobiet oraz 4 178 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie słupskim placówkę miało 45 szkół podstawowych, w których w 358 oddziałach uczyło się 6 277 uczniów (3 098 kobiet oraz 3 179 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,7% ludności (27,7% wśród dziewczynek i 27,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,8 uczniów.

  W powiecie słupskim znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 6 oddziałach uczyło się 125 uczniów (35 kobiet oraz 90 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 20 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie słupskim placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 8 oddziałach uczyło się 218 uczniów (118 kobiet oraz 100 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 85 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,8% mieszkańców (12,9% wśród dziewczyn i 12,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 20,8 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,5% mieszkańców powiatu słupskiego w wieku potencjalnej nauki (27,7% kobiet i 27,4% mężczyzn).

 • 17,7% Wykształcenie wyższe
 • pow. słupski
  17,7%
  Pomorskie
  26,3%
  Kraj
  25,2%
 • 21,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  31,6%
  Województwo
  34,2%
  Cały kraj
  35,2%
 • 33,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,4%
  Pomorskie
  3,3%
  Polska
  3,3%
 • 3,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  10,6%
  Województwo
  12,8%
  Kraj
  11,9%
 • 12,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  18,6%
  woj. pomorskie
  18,1%
  Cała Polska
  20,0%
 • 17,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. słupski
  25,1%
  Województwo
  21,0%
  Kraj
  21,2%
 • 19,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat słupski
  4,2%
  Województwo
  3,4%
  Cała Polska
  3,0%
 • 3,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 17,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat słupski
  17,3%
  woj. pomorskie
  11,9%
  Polska
  12,3%
 • 18,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 4,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat słupski
  4,1%
  woj. pomorskie
  3,3%
  Kraj
  3,1%
 • 3,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 4,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 746 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  746,0
  Województwo
  852,0
  Kraj
  896,0
 • 1,21 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • powiat słupski
  1,21
  Województwo
  0,98
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 23Przedszkola
 • 27 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 94 Oddziały
 • 51 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 2 238 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat słupski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 018 Dzieci
 • 1 007 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 011 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,9%
  50,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 47 2 lata i mniej
 • 47
 • 465 3 lata
 • 465
 • 545 4 lata
 • 545
 • 557 5 lata
 • 557
 • 388 6 lat
 • 388
 • 16 7 lat i więcej
 • 16
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 21 2 lata i mniej
 • 21
 • 239 3 lata
 • 239
 • 254 4 lata
 • 254
 • 278 5 lata
 • 278
 • 212 6 lat
 • 212
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 26 2 lata i mniej
 • 26
 • 226 3 lata
 • 226
 • 291 4 lata
 • 291
 • 279 5 lata
 • 279
 • 176 6 lat
 • 176
 • 13 7 lat i więcej
 • 13
 • 956 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 143,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 142,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 67,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 67,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6Punkty przedszkolne
 • 11 Oddziały
 • 199 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat słupski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 212 Dzieci
 • 107 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 105 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,5%
  49,5%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 72 3 lata
 • 72
 • 83 4 lata
 • 83
 • 49 5 lata
 • 49
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 41 3 lata
 • 41
 • 44 4 lata
 • 44
 • 18 5 lata
 • 18
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 31 3 lata
 • 31
 • 39 4 lata
 • 39
 • 31 5 lata
 • 31
 •  
 • 19,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 19,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat słupski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 467 Oddziały
 • 8 011 Uczniowie
 • 3 896 Kobiety
  (uczniowie)
 • 4 115 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,6%
  51,4%
 • 1 031 Uczniowie w 1 klasie
 • 518 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 513 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 907 Absolwenci
 • 446 Kobiety
  (absolwenci)
 • 461 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 15 Oddziały
 • 96 Uczniowie
 • 33 Kobiety
  (uczniowie)
 • 63 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 34,4%
  65,6%
 • 7 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 26 Absolwenci
 • 8 Kobiety
  (absolwenci)
 • 18 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  16,8
  Pomorskie
  17,6
  Kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16,8 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16,8
 • 16,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16,8
 • 17,2 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17,2
 • 6,4 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6,4
 •  
 • 729,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 599,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 129,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 19,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat słupski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 6 Oddziały
 • 125 Uczniowie
 • 35 Kobiety
  (uczniowie)
 • 90 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 28,0%
  72,0%
 • 44 Uczniowie w 1 klasie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 33 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 20 Absolwenci
 • 8 Kobiety
  (absolwenci)
 • 12 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. słupski
  20,8
  Pomorskie
  26,7
  Polska
  26,3
 •  
 • 12,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 7,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat słupski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat słupski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat słupski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat słupski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie słupskim

 • Według danych GUS z 2021 roku w powiecie słupskim znajdowało się 10 hoteli (1 ★★★★★, 3 ★★★★, 2 ★★★, 4 ★★), 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 12 (całoroczne: 6)
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 2 (całoroczne: 1)
  • ośrodki wczasowe: 34 (całoroczne: 8)
  • ośrodki kolonijne: 3 (całoroczne: 0)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 5 (całoroczne: 2)
  • domy pracy twórczej: 1 (całoroczne: 0)
  • zespoły domków turystycznych: 14 (całoroczne: 0)
  • kempingi: 2 (całoroczne: 0)
  • pola biwakowe: 4 (całoroczne: 0)
  • zakłady uzdrowiskowe: 2
  • pokoje gościnne: 33 (całoroczne: 0)
  • kwatery agroturystyczne: 1 (całoroczne: 0)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1 (całoroczne: 0)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 19
  • drzwi automatycznie otwierane: 11
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 12
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 21


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 17 (liczba sal: 34, liczba miejsc: 2 714)
  • z nagłośnieniem: 13
  • z projektorem multimedialnym: 14
  • z zestawem do wideokonferencji: 6
  • z obsługą techniczną: 7
  • z ekranem: 15
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 14
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 10
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 81


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w powiecie słupskim: 91 (publiczne: 91, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie słupskim 10 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 901 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 1 232 (uczestnicy: 50 482)
  • seanse filmowe: 45 (uczestnicy: 780)
  • wystawy: 31 (uczestnicy: 3 067)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 14 (uczestnicy: 5 458)
  • koncerty: 75 (uczestnicy: 12 441)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 86 (uczestnicy: 1 505)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 192 (uczestnicy: 5 405)
  • konkursy: 290 (uczestnicy: 3 501)
  • pokazy teatralne: 15 (uczestnicy: 1 115)
  • konferencje: 5 (uczestnicy: 80)
  • interdyscyplinarne: 43 (uczestnicy: 2 517)
  • warsztaty: 339 (uczestnicy: 4 503)
  • inne: 97 (uczestnicy: 10 110)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 85 (członkowie: 989)
  • plastyczne/techniczne: 12 (członkowie: 134)
  • taneczne: 15 (członkowie: 194)
  • muzyczne: 21 (członkowie: 164)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 8)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 6)
  • teatralne: 5 (członkowie: 33)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 20)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 18 (członkowie: 280)
  • inne: 11 (członkowie: 150)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 11 (absolwenci: 177)
  • języków obcych: 6 (absolwenci: 96)
  • plastyczne: 2 (absolwenci: 21)
  • komputerowe: 3 (absolwenci: 60)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 17
  • muzyczne: 10
  • komputerowe: 17
  • ceramiczne: 4
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 25
  • inne: 4


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 57 (członkowie: 749)
  • teatralne: 9 (członkowie: 98)
  • muzyczne - instrumentalne: 7 (członkowie: 67)
  • wokalne i chóry: 26 (członkowie: 332)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 4 (członkowie: 115)
  • taneczne: 11 (członkowie: 137)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie słupskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 240 miejscami na widowni. Odbyło się 190 seansów, na które przyszło 2 151 widzów, w tym 110 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 1 254 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie słupskim działały 3 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 2). Odnotowano 45 217 zwiedzających, co daje 4 576 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie słupskim działało 28 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 253 148 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 57 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 23 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 282 747 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 162
  • dostępne dla czytelników: 98
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 98
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 23
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 16
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 21
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 23


 • Biblioteki naukowe w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie słupskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 6 395 wolumenów w tym ziobry specjalne: 136. Odnotowano 13 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 1 pracownik.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 4 710 wolumenów. Odnotowano 61 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1


 • Kluby sportowe w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie słupskim działały 44 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 2 098 członków. Zarejestrowano 2 224 ćwiczących (mężczyźni: 1 849, kobiety: 375, chłopcy do lat 18: 1 375, dziewczęta do lat 18: 332). Aktywnych było 78 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (62), instruktora sportowego (42) oraz inne osoby (23).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie słupskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat słupski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, ruch pasażerów, flota transportowa, drogi publiczne przechodzące przez powiat słupski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 67 wypadków drogowych w powiecie słupskim odnotowano 8 ofiar śmiertelnych oraz 78 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 67,8 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 8,1 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 21,7 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 99,9 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2021 roku w powiecie słupskim zarejestrowanych było 83 068 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 64 519 samochodów osobowych (652,8 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa pomorskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski), 8 170 samochodów ciężarowych (88,9 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 478 autobusów (4,8 - znacznie więcej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 615 ciągników siodłowych (6,2 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 4 381 motocykli (44,3 - znacznie więcej od wartości dla województwa pomorskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,3 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 21,1 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 22,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 16,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 25,3 lat.


  W 2021 roku w powiecie słupskim znajdowało się 95 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 2 parkingi w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 38 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 38 licencji na taksówki.

  W 2021 roku odnotowano w portach morskich w powiecie słupskim 1 przyjazdów pasażerów międzynarodowych, 5 krajowych oraz 0 wyjazdów pasażerów międzynarodowych i 6 krajowych. Na międzynarodowy obrót morski w portach morskich składał się załadunek łącznie z tranzytem 0 tysięcy ton oraz wyładunek łącznie z tranzytem 15 tysięcy ton.
 • Wypadki drogowe w powiecie słupskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 67 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 8 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 78 Ranni
  (rok 2021)
 • 29 Lekko ranni
 • 49 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie słupskim w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 67,84 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • powiat słupski
  67,8
  woj. pomorskie
  75,7
  Cała Polska
  59,9
 • 8,10 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • pow. słupski
  8,1
  Województwo
  5,0
  Cały kraj
  5,9
 • 78,98 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  79,0
  Pomorskie
  87,8
  Kraj
  69,4
 • 21,67 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • powiat słupski
  21,7
  Pomorskie
  8,8
  Cała Polska
  7,6
 • 99,92 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • Powiat
  99,9
  Pomorskie
  116,4
  Cała Polska
  80,2
 • 11,94 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • pow. słupski
  11,9
  Województwo
  6,6
  Kraj
  9,8
 • 116,42 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Powiat
  116,4
  woj. pomorskie
  116,0
  Polska
  115,8
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 83 068 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie słupskim w 2020 roku
 • 64 519 Samochody osobowe
 • 8 170 Samochody ciężarowe
 • 56 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 478 Autobusy
 • 607 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 622 Ciągniki samochodowe
 • 615   Ciągniki siodłowe
 • 4 291 Ciągniki rolnicze
 • 4 381 Motocykle
 • 1 462   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 4 619 Motorowery
 • 64 519Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie słupskim
 • Samochody osobowe w powiecie słupskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 652,8 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  652,8
  Pomorskie
  641,8
  Polska
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg13 205
  • 1400-1649 kg16 843
  • 1650-1899 kg15 123
  • 1900 kg i więcej19 348
 • 13 205 do 1399 kg
 • 16 843 1400-1649 kg
 • 15 123 1650-1899 kg
 • 19 348 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 22 399 do 1399 cm3
 • 22 399
 • 36 096 1400-1999 cm3
 • 36 096
 • 6 024 2000 i więcej cm3
 • 6 024
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie słupskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna33 008
  • olej napędowy22 158
  • gaz (LPG)8 371
  • pozostałe982
 • 33 008 benzyna
 • 22 158 olej napędowy
 • 8 371 gaz (LPG)
 • 982 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 972 do 1 roku
 • 972
 • 709 2 lata
 • 709
 • 861 3 lata
 • 861
 • 1 731 4-5 lat
 • 1 731
 • 1 667 6-7 lat
 • 1 667
 • 2 217 8-9 lat
 • 2 217
 • 2 823 10-11 lat
 • 2 823
 • 9 423 12-15 lat
 • 9 423
 • 13 352 16-20 lat
 • 13 352
 • 12 715 21-25 lat
 • 12 715
 • 8 015 26-30 lat
 • 8 015
 • 10 034 31 lat i więcej
 • 10 034
 • 20,3 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie słupskim
 • pow. słupski
  20,3 lat
  Województwo
  18,9 lat
  Kraj
  18,8 lat
 • 8 170Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie słupskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie słupskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 88,9 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat słupski
  88,9
  Województwo
  100,3
  Cała Polska
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 4 340 do 999 kg
 • 4 340
 • 2 338 1000-1499 kg
 • 2 338
 • 467 1500-2999 kg
 • 467
 • 40 3000-3499 kg
 • 40
 • 117 3500-4999 kg
 • 117
 • 361 5000-6999 kg
 • 361
 • 205 7000-9999 kg
 • 205
 • 246 10000-14999 kg
 • 246
 • 56 15000 kg i więcej
 • 56
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 655
  • olej napędowy5 310
  • gaz (LPG)305
  • pozostałe900
 • 1 655 benzyna
 • 5 310 olej napędowy
 • 305 gaz (LPG)
 • 900 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 101 do 1 roku
 • 101
 • 89 2 lata
 • 89
 • 94 3 lata
 • 94
 • 213 4-5 lat
 • 213
 • 310 6-7 lat
 • 310
 • 315 8-9 lat
 • 315
 • 438 10-11 lat
 • 438
 • 1 122 12-15 lat
 • 1 122
 • 1 443 16-20 lat
 • 1 443
 • 1 369 21-25 lat
 • 1 369
 • 725 26-30 lat
 • 725
 • 1 951 31 lat i więcej
 • 1 951
 • 21,1 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie słupskim
 • Tutaj
  21,1 lat
  woj. pomorskie
  19,6 lat
  Cała Polska
  19,4 lat
 • 478Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie słupskim
 • Autobusy w powiecie słupskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,8 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  4,8
  Województwo
  3,4
  Cały kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna14
  • olej napędowy398
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe66
 • 14 benzyna
 • 398 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 66 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 2 do 1 roku
 • 2
 • 1 2 lata
 • 1
 • 6 3 lata
 • 6
 • 3 4-5 lat
 • 3
 • 13 6-7 lat
 • 13
 • 6 8-9 lat
 • 6
 • 22 10-11 lat
 • 22
 • 87 12-15 lat
 • 87
 • 81 16-20 lat
 • 81
 • 75 21-25 lat
 • 75
 • 58 26-30 lat
 • 58
 • 124 31 lat i więcej
 • 124
 • 22,4 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie słupskim
 • Tutaj
  22,4 lat
  woj. pomorskie
  22,2 lat
  Cały kraj
  21,6 lat
 • 615Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie słupskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie słupskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 6,2 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  6,2
  woj. pomorskie
  12,1
  Kraj
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy491
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe123
 • 1 benzyna
 • 491 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 123 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 4 do 1 roku
 • 4
 • 9 2 lata
 • 9
 • 26 3 lata
 • 26
 • 24 4-5 lat
 • 24
 • 72 6-7 lat
 • 72
 • 84 8-9 lat
 • 84
 • 19 10-11 lat
 • 19
 • 103 12-15 lat
 • 103
 • 77 16-20 lat
 • 77
 • 71 21-25 lat
 • 71
 • 45 26-30 lat
 • 45
 • 81 31 lat i więcej
 • 81
 • 16,4 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie słupskim
 • Tutaj
  16,4 lat
  Województwo
  13,5 lat
  Polska
  12,6 lat
 • 4 381Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie słupskim
 • Motocykle w powiecie słupskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 44,3 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. słupski
  44,3
  woj. pomorskie
  38,1
  Polska
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 61 do 1 roku
 • 61
 • 43 2 lata
 • 43
 • 38 3 lata
 • 38
 • 182 4-5 lat
 • 182
 • 109 6-7 lat
 • 109
 • 85 8-9 lat
 • 85
 • 121 10-11 lat
 • 121
 • 412 12-15 lat
 • 412
 • 439 16-20 lat
 • 439
 • 446 21-25 lat
 • 446
 • 329 26-30 lat
 • 329
 • 2 116 31 lat i więcej
 • 2 116
 • 25,3 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie słupskim
 • Tutaj
  25,3 lat
  woj. pomorskie
  23,6 lat
  Kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 95 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 62 km  Będących pod zarządem gminy
 • 19 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 14 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie słupskim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 413,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  413,6 km
  Województwo
  845,8 km
  Kraj
  591,9 km
 • 9,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat słupski
  9,7 km
  Pomorskie
  6,6 km
  Kraj
  4,9 km
 • 2 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 38 Liczba licencji na taksówki
 • 38 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Transport morski
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Międzynarodowy ruch pasażerów w portach morskich
 • 1 Przyjazdy
 • 0 Wyjazdy
 • Krajowy ruch pasażerów w portach morskich
 • 5 Przyjazdy
 • 6 Wyjazdy
 • Ruch pasażerów w portach morskich w powiecie słupskim w latach 2007 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Międzynarodowy obrót morski w portach morskich w 2021 roku
 • 0,0 tys. ton Załadunek łącznie z tranzytem
 • 14,5 tys. ton Wyładunek łącznie z tranzytem
 • 0,0 tys. ton Tranzyt (rok 2016)
 • Międzynarodowy obrót morski w portach morskich w powiecie słupskim w latach 2007 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Morska flota transportowa - liczba statków
 • Morska flota transportowa - nośność (DWT - ang. deadweight tonnage)