Powiat słupski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat słupski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 98 823 Liczba mieszkańców
 • 2 304 km2 Powierzchnia
 • 43 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 20,7% Stopa urbanizacji
 • Zdzisław Kołodziejski Starosta
 • ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk Adres starostwa powiatowego
 • GSL Tablice rejestracyjne
Powiat słupski na mapie
Identyfikatory
 • 2212 TERYT (TERC)
Herb powiatu słupskiego
powiat słupski herb
Flaga powiatu słupskiego
powiat słupski flaga

Powiat słupski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat słupski ma 98 823 mieszkańców, z czego 50,1% stanowią kobiety, a 49,9% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 7,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa pomorskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu słupskiego w 2050 roku wynosi 92 241, z czego 45 831 to kobiety, a 46 410 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu słupskiego zawarli w 2020 roku 320 małżeństw, co odpowiada 3,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa pomorskiego oraz więcej od wartości dla kraju.
  32,2% mieszkańców powiatu słupskiego jest stanu wolnego, 53,6% żyje w małżeństwie, 5,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,4% to wdowy/wdowcy.

  Powiat słupski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -242. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,45 na 1000 mieszkańców powiatu słupskiego. W 2020 roku urodziło się 895 dzieci, w tym 50,2% dziewczynek i 49,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 426 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,79 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz nieznacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 33,4% zgonów w powiecie słupskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 29,4% zgonów w powiecie słupskim były nowotwory, a 7,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu słupskiego przypada 11.51 zgonów.

  W 2020 roku zarejestrowano 1 747 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 456 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu słupskiego 291. W tym samym roku 49 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 60 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -11.

  61,3% mieszkańców powiatu słupskiego jest w wieku produkcyjnym, 19,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu słupskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 98 823 Liczba mieszkańców
 • 49 558 Kobiety
 • 49 265 Mężczyźni
 • 50,1%
  49,9%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie słupskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie słupskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie słupskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu słupskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 92 241 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 45 831 Kobiety
 • 46 410 Mężczyźni
 • 49,9%
  50,1%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie słupskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie słupskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie słupskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu słupskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 40,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. słupski
  40,5 lat
  Pomorskie
  40,8 lat
  Cała Polska
  42,0 lat
 • 41,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat słupski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu słupskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat słupski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat słupski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat słupski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32,2% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  32,2%
  woj. pomorskie
  29,4%
  Polska
  28,8%
 • 26,3% Kobiety
  (Panny)
 • 38,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,6% Żonaci/Zamężne
 • powiat słupski
  53,6%
  Województwo
  55,9%
  Polska
  55,8%
 • 53,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,4% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  8,4%
  woj. pomorskie
  8,5%
  Polska
  9,6%
 • 14,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat słupski
  5,4%
  Pomorskie
  5,3%
  Cała Polska
  5,0%
 • 5,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,4% Nieustalone
 • Tutaj
  0,4%
  Województwo
  0,9%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie słupskim w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Powiat
  3,2
  Województwo
  4,0
  Polska
  3,8
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • pow. słupski
  1,4
  woj. pomorskie
  1,3
  Kraj
  1,3
 • 320 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie słupskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -242 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -34 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -208 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,45 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -2,5
  woj. pomorskie
  -0,5
  Kraj
  -3,2
 • -7,9 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -1,2 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie słupskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie słupskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie słupskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie słupskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 895 Urodzenia żywe
 • 449 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 446 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,2%
  49,8%
 • 9,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat słupski
  9,1
  woj. pomorskie
  10,4
  Cała Polska
  9,3
 • 38,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  38,4
  Pomorskie
  44,1
  Cały kraj
  39,9
 • 14 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 14
 • 61 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 61
 • 86 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 86
 • 69 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 69
 • 32 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 426 g Średnia waga noworodków
 • 3 339 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 515 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. słupski
  3 426 g
  woj. pomorskie
  3 449 g
  Polska
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 12 Waga 4500g - 4999g
 • 12
 • 104 Waga 4000g - 4499g
 • 104
 • 309 Waga 3500g - 3999g
 • 309
 • 315 Waga 3000g - 3499g
 • 315
 • 109 Waga 2500g - 2999g
 • 109
 • 28 Waga 2000g - 2499g
 • 28
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 3 Waga poniżej 600g
 • 3
 • 1,35 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,35
  woj. pomorskie
  1,53
  Cały kraj
  1,38
 • 0,68 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,68
  Pomorskie
  0,74
  Cały kraj
  0,67
 • 0,79 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat słupski
  0,79
  Pomorskie
  0,95
  Cała Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie słupskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 137 Zgony
 • 483 Kobiety
  (Zgony)
 • 654 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 42,5%
  57,5%
 • 4 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 11,5 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,5
  woj. pomorskie
  10,9
  Cały kraj
  12,5
 • 127,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  127,0
  Województwo
  104,8
  Cały kraj
  134,3
 • 4,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  4,5
  Pomorskie
  4,0
  Cała Polska
  3,6
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  3,8
  woj. pomorskie
  2,9
  Kraj
  3,4
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. pomorskie
  1,4
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie słupskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  33,4%
  Województwo
  42,7%
  Kraj
  39,4%
 • 29,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat słupski
  29,4%
  woj. pomorskie
  28,1%
  Kraj
  26,5%
 • 7,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. słupski
  7,7%
  Pomorskie
  7,9%
  Kraj
  6,6%
 • 17,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. pomorskie
  17,0
  Cała Polska
  9,9
 • 68,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Pomorskie
  68,0
  Kraj
  70,4
 • 298,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  298,6
  Województwo
  270,1
  Polska
  283,2
 • 256,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Pomorskie
  256,4
  Cały kraj
  261,3
 • 339,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 311,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 366,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  339,1
  Województwo
  409,7
  Cały kraj
  421,0
 • 74,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 24,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 122,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. słupski
  74,7
  Województwo
  72,2
  Kraj
  69,5
 • 42,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. słupski
  42,5
  woj. pomorskie
  33,7
  Cała Polska
  35,1
 • 8,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat słupski
  8,1
  Województwo
  8,8
  Cała Polska
  7,9
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,9%
  Pomorskie
  1,0%
  Cały kraj
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie słupskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 47 Osoby w zamachach samobójczych
 • 13 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 34 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 21 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 26 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 25 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 3 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 22 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 9 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 16 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 48 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Powiat
  48,0
  Województwo
  29,0
  Cała Polska
  31,0
 • 25 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  25,0
  woj. pomorskie
  13,0
  Kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 3 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 3
 • 6 zażycie innych leków
 • 6
 • 2 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 2
 • 5 samookaleczenie powierzchniowe
 • 5
 • 5 rzucenie się z wysokości
 • 5
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 24 powieszenie się
 • 24
 • 1 inny
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 2 zażycie innych leków
 • 2
 • 1 samookaleczenie powierzchniowe
 • 1
 • 2 rzucenie się z wysokości
 • 2
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 18 powieszenie się
 • 18
 • 1 inny
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 11 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 11
 • 3 choroba fizyczna
 • 3
 • 1 trwałe kalectwo
 • 1
 • 9 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 9
 • 1 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 1
 • 2 zawód miłosny
 • 2
 • 3 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 3
 • 1 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 1
 • 4 inna nie wymieniona
 • 4
 • 14 nieustalona
 • 14
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 4 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 4
 • 3 choroba fizyczna
 • 3
 • 1 trwałe kalectwo
 • 1
 • 3 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 3
 • 3 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 3
 • 1 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 1
 • 2 inna nie wymieniona
 • 2
 • 8 nieustalona
 • 8
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 4 13-18 lat
 • 4
 • 6 19-24 lat
 • 6
 • 4 25-29 lat
 • 4
 • 19 30-49 lat
 • 19
 • 8 50-60 lat
 • 8
 • 6 70 lat i więcej
 • 6
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 2 19-24 lat
 • 2
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 8 30-49 lat
 • 8
 • 7 50-60 lat
 • 7
 • 6 70 lat i więcej
 • 6
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy3
  • pod wpływem alkoholu16
  • pod wpływem środków odurzających1
  • pod wpływem leków4
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony24
 • 3 trzeźwy
 • 16 pod wpływem alkoholu
 • 1 pod wpływem środków odurzających
 • 4 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 24 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy2
  • pod wpływem alkoholu5
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony18
 • 2 trzeźwy
 • 5 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 18 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 19 kawaler/panna
 • 19
 • 13 żonaty/zamężna
 • 13
 • 4 konkubinat
 • 4
 • 5 wdowiec/wdowa
 • 5
 • 3 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 3
 • 3 nieustalony
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 8 kawaler/panna
 • 8
 • 8 żonaty/zamężna
 • 8
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 5 wdowiec/wdowa
 • 5
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne3
  • podstawowe i gimnazjalne13
  • zasadnicze zawodowe8
  • średnie7
  • wyższe0
  • nieustalony16
 • 3 podstawowe niepełne
 • 13 podstawowe i gimnazjalne
 • 8 zasadnicze zawodowe
 • 7 średnie
 • 0 wyższe
 • 16 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne2
  • podstawowe i gimnazjalne4
  • zasadnicze zawodowe6
  • średnie3
  • wyższe0
  • nieustalony10
 • 2 podstawowe niepełne
 • 4 podstawowe i gimnazjalne
 • 6 zasadnicze zawodowe
 • 3 średnie
 • 0 wyższe
 • 10 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 11 praca
 • 11
 • 7 na utrzymaniu innej osoby
 • 7
 • 3 renta
 • 3
 • 7 emerytura
 • 7
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 8 bez stałego źródła utrzymania
 • 8
 • 10 nieustalony
 • 10
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 5 praca
 • 5
 • 3 na utrzymaniu innej osoby
 • 3
 • 2 renta
 • 2
 • 6 emerytura
 • 6
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 3 bez stałego źródła utrzymania
 • 3
 • 5 nieustalony
 • 5
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 747 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 919 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 828 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 49 Zameldowania z zagranicy
 • 24 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 25 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 456 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 771 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 685 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 60 Wymeldowania za granicę
 • 23 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 37 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 280 Saldo migracji
 • 149 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 131 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 291 Saldo migracji wewnętrznych
 • 148 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 143 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -11 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -12 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie słupskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat słupski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat słupski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie słupskim oddano do użytku 532 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 5,38 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie słupskim to 34 162 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 346 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  53,9% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 39,3% na cele indywidualne, 6,8% jako lokale społeczne czynszowe.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie słupskim to 4,28 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie słupskim to 101,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,12% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,80% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,91% mieszkań posiada łazienkę, 80,71% korzysta z centralnego ogrzewania, a 23,50% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie słupskim 351 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 5 016 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 892 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 151 transakcji (mediana cen - 5 901 zł/m2, średnia - 5 750 zł/m2), a na rynku wtórnym 200 transakcji rynkowych (mediana cen - 4 563 zł/m2, średnia - 4 285 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 016 zł
 • Powiat
  5 016 zł
  woj. pomorskie
  6 343 zł
  Cała Polska
  5 248 zł
 • 5 016 zł Ogółem
 • 5 016 zł
 • 5 685 zł do 40 m2
 • 5 685 zł
 • 5 539 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 539 zł
 • 3 877 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 877 zł
 • 3 113 zł od 80,1 m2
 • 3 113 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 892 zł
 • Powiat
  4 892 zł
  Województwo
  6 751 zł
  Cały kraj
  5 689 zł
 • 4 892 zł Ogółem
 • 4 892 zł
 • 6 187 zł do 40 m2
 • 6 187 zł
 • 5 437 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 437 zł
 • 3 820 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 820 zł
 • 3 027 zł od 80,1 m2
 • 3 027 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 351
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m286
  • od 40,1 do 60 m2190
  • od 60,1 do 80 m252
  • od 80,1 m223
 • 86 do 40 m2
 • 190 od 40,1 do 60 m2
 • 52 od 60,1 do 80 m2
 • 23 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie słupskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 901 zł
 • Powiat
  5 901 zł
  Województwo
  6 246 zł
  Kraj
  5 761 zł
 • 5 901 zł Ogółem
 • 5 901 zł
 • 7 179 zł do 40 m2
 • 7 179 zł
 • 5 969 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 969 zł
 • 5 557 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 557 zł
 • 2 642 zł od 80,1 m2
 • 2 642 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 750 zł
 • Tutaj
  5 750 zł
  Pomorskie
  6 907 zł
  Polska
  6 212 zł
 • 5 750 zł Ogółem
 • 5 750 zł
 • 7 261 zł do 40 m2
 • 7 261 zł
 • 5 930 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 930 zł
 • 5 447 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 447 zł
 • 2 617 zł od 80,1 m2
 • 2 617 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 151
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m229
  • od 40,1 do 60 m2102
  • od 60,1 do 80 m215
  • od 80,1 m25
 • 29 do 40 m2
 • 102 od 40,1 do 60 m2
 • 15 od 60,1 do 80 m2
 • 5 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 563 zł
 • Powiat
  4 563 zł
  woj. pomorskie
  6 469 zł
  Polska
  4 694 zł
 • 4 563 zł Ogółem
 • 4 563 zł
 • 5 478 zł do 40 m2
 • 5 478 zł
 • 5 174 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 174 zł
 • 3 203 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 203 zł
 • 3 361 zł od 80,1 m2
 • 3 361 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 285 zł
 • Powiat
  4 285 zł
  Pomorskie
  6 586 zł
  Cała Polska
  5 276 zł
 • 4 285 zł Ogółem
 • 4 285 zł
 • 5 607 zł do 40 m2
 • 5 607 zł
 • 4 873 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 873 zł
 • 3 193 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 193 zł
 • 3 167 zł od 80,1 m2
 • 3 167 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 200
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m257
  • od 40,1 do 60 m288
  • od 60,1 do 80 m237
  • od 80,1 m218
 • 57 do 40 m2
 • 88 od 40,1 do 60 m2
 • 37 od 60,1 do 80 m2
 • 18 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 34 162 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 345,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. słupski
  345,70
  Województwo
  389,50
  Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 79,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  79,20 m2
  Pomorskie
  72,40 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 27,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  27,40 m2
  Województwo
  28,20 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,04 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. słupski
  4,04
  woj. pomorskie
  3,76
  Cały kraj
  3,82
 • 2,89 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,89
  Pomorskie
  2,57
  Cały kraj
  2,55
 • 0,72 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. słupski
  0,72
  Pomorskie
  0,68
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 532 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 5,38 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  5,38
  Pomorskie
  8,13
  Cały kraj
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 2 277 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 4,28 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  4,28
  Pomorskie
  3,40
  Kraj
  3,77
 • 23,04 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat słupski
  23,04
  woj. pomorskie
  27,69
  Cały kraj
  21,77
 • 54 051 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 101,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat słupski
  101,6 m2
  Pomorskie
  79,7 m2
  Kraj
  88,7 m2
 • 0,55 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  0,55 m2
  Pomorskie
  0,65 m2
  Cała Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 99,12% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  99,12%
  Pomorskie
  99,36%
  Kraj
  96,97%
 • 96,80% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat słupski
  96,80%
  Pomorskie
  98,15%
  Cała Polska
  94,01%
 • 93,91% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat słupski
  93,91%
  Pomorskie
  96,02%
  Cała Polska
  91,78%
 • 80,71% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  80,71%
  Województwo
  88,26%
  Cała Polska
  83,08%
 • 23,50% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  23,50%
  Pomorskie
  56,41%
  Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat słupski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie słupskim na 1000 mieszkańców pracuje 200osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 49,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie słupskim wynosiło w 2020 roku 9,4% (11,1% wśród kobiet i 7,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa pomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie słupskim wynosiło 4 696,62 PLN, co odpowiada 85.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu słupskiego 9 971 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 6 187 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -3 784.

  20,1% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu słupskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 44,9% w przemyśle i budownictwie, a 12,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 200 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  200,0
  woj. pomorskie
  249,0
  Kraj
  252,0
 • 9,4% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 11,1% Kobiety
 • 7,9% Mężczyźni
 • pow. słupski
  9,4%
  woj. pomorskie
  5,9%
  Polska
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie słupskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie słupskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie słupskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 697 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat słupski
  4 697 PLN
  Województwo
  5 484 PLN
  Kraj
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie słupskim w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 9 971 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 6 187 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -3 784 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,62 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 20,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 17,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 22,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 44,9% Przemysł i budownictwo
 • 36,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 53,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 11,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 12,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,0% Pozostałe
 • 33,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie słupskim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 19 753 Pracujący ogółem
 • 9 723 Kobiety
 • 10 030 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie słupskim w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,3% W wieku produkcyjnym
 • 55,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat słupski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 63,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  63,1
  woj. pomorskie
  68,7
  Cała Polska
  68,0
 • 31,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  31,6
  Województwo
  35,3
  Polska
  37,5
 • 100,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. słupski
  100,2
  Pomorskie
  105,5
  Polska
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat słupski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie słupskim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 10 481 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 8 014 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 839 nowych podmiotów, a 409 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (989) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (720) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (1 039) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (409) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie słupskim najwięcej (699) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (10 140) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  5,6% (589) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,5% (2 676) podmiotów, a 68,8% (7 216) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie słupskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20.1%) oraz Budownictwo (18.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 10 481 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 589 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 676 Przemysł i budownictwo
 • 7 216 Pozostała działalność
 • 839 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie słupskim w 2020 roku
 • 409 Podmioty wyrejestrowane w powiecie słupskim w 2020 roku
 • 8 014 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 10 140 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 10 140
 • 267 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 267
 • 67 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 67
 • 7 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 7
 • 10 474 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 10 474
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 29 Spółdzielnie ogółem
 • 29
 • 566 Spółki handlowe ogółem
 • 566
 • 104  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 104
 • 3  Spółki handlowe - akcyjne
 • 3
 • 2    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 489  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 489
 • 101    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 101
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 699 Spółki cywilne ogółem
 • 699
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 8 014 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 610 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 610
 • 1 482 Budownictwo
 • 1 482
 • 957 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 957
 • 728 Przetwórstwo przemysłowe
 • 728
 • 565 Transport i gospodarka magazynowa
 • 565
 • 548 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 548
 • 417 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 417
 • 416 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 416
 • 347 Pozostała działalność
 • 347
 • 263 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 263
 • 184 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 184
 • 129 Edukacja
 • 129
 • 124 Informacja i komunikacja
 • 124
 • 113 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 113
 • 93 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 93
 • 15 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 15
 • 12 Górnictwo i wydobywanie
 • 12
 • 11 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 11
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat słupski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie słupskim stwierdzono 1 457 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,75 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie słupskim wynosi 74,20% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa pomorskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu słupskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,24 (wykrywalność 71%) oraz przeciwko mieniu - 5,67 (wykrywalność 43%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,06 (98%), o charakterze gospodarczym - 1,39 (47%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,21 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat słupski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 457 Przestępstwa ogółem
 • 1 457
 • 1 012 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 012
 • 137 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 137
 • 203 Przestępstwa drogowe
 • 203
 • 21 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 21
 • 560 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 560
 • 14,75 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  14,75
  Pomorskie
  21,04
  Kraj
  19,96
 • 10,24 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  10,24
  Województwo
  14,90
  Cały kraj
  12,25
 • 1,39 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat słupski
  1,39
  Województwo
  3,71
  Kraj
  5,17
 • 2,06 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,06
  Województwo
  1,59
  Kraj
  1,73
 • 0,21 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat słupski
  0,21
  Województwo
  0,39
  Polska
  0,37
 • 5,67 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat słupski
  5,67
  Pomorskie
  11,04
  Cała Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat słupski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  74%
  Województwo
  67%
  Cała Polska
  73%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat słupski
  71%
  Województwo
  62%
  Cały kraj
  65%
 • 47% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat słupski
  47%
  Województwo
  68%
  Kraj
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. słupski
  99%
  Pomorskie
  98%
  Kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  100%
  Województwo
  86%
  Cały kraj
  87%
 • 43% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  43%
  Pomorskie
  45%
  Polska
  54%

Powiat słupski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu słupskiego wyniosła w 2020 roku 130,0 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 19.4% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu powiatu słupskiego - 35.4% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (16.2%) oraz na Dział 801 - Oświata i wychowanie (12%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 37,6 mln złotych, czyli 28,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu słupskiego wyniosła w 2020 roku 136,4 mln złotych, co daje 1,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 13% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (33.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (18.6%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (18.5%). W budżecie powiatu słupskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 229 złotych na mieszkańca (16,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 5,8 złotych na mieszkańca (0,4%).
 • Wydatki budżetu w powiecie słupskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu słupskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat słupski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu słupskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  81,6 mln

  838(100%)

  80,4 mln

  824(100%)

  82,2 mln

  841(100%)

  89,7 mln

  913(100%)

  97,5 mln

  989(100%)

  98,1 mln

  993(100%)

  108,9 mln

  1,1 tys(100%)

  130,0 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  17,1 mln

  176(21%)

  13,9 mln

  142(17.3%)

  17,1 mln

  174(20.8%)

  23,7 mln

  240(26.4%)

  25,0 mln

  253(25.7%)

  27,3 mln

  276(27.8%)

  32,2 mln

  326(29.6%)

  46,0 mln

  465(35.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  20,0 mln

  205(24.5%)

  21,2 mln

  216(26.3%)

  22,4 mln

  229(27.3%)

  24,7 mln

  251(27.5%)

  16,5 mln

  167(16.9%)

  18,0 mln

  182(18.4%)

  19,2 mln

  194(17.6%)

  21,1 mln

  214(16.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  12,8 mln

  131(15.7%)

  12,8 mln

  131(15.9%)

  12,7 mln

  130(15.5%)

  12,8 mln

  130(14.2%)

  14,0 mln

  141(14.3%)

  13,6 mln

  137(13.8%)

  14,0 mln

  142(12.8%)

  15,6 mln

  158(12%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  8,8 mln

  90,7(10.8%)

  9,1 mln

  93,6(11.4%)

  9,5 mln

  96,4(11.5%)

  9,5 mln

  96,1(10.6%)

  10,0 mln

  101(10.2%)

  10,5 mln

  106(10.7%)

  11,6 mln

  118(10.7%)

  12,4 mln

  126(9.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  6,0 mln

  61,7(7.4%)

  6,6 mln

  67,5(8.2%)

  5,2 mln

  53,4(6.4%)

  5,3 mln

  53,9(5.9%)

  6,9 mln

  70,0(7.1%)

  6,4 mln

  65,1(6.6%)

  6,1 mln

  62,0(5.6%)

  7,6 mln

  76,7(5.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  6,0 mln

  61,5(7.4%)

  6,3 mln

  64,5(7.8%)

  6,3 mln

  64,7(7.7%)

  6,3 mln

  63,9(7%)

  6,4 mln

  64,5(6.5%)

  6,4 mln

  64,8(6.5%)

  6,8 mln

  68,7(6.2%)

  6,9 mln

  69,3(5.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  7,1 mln

  73,2(8.7%)

  7,3 mln

  75,1(9.1%)

  5,6 mln

  56,9(6.8%)

  4,3 mln

  43,5(4.8%)

  3,1 mln

  31,1(3.2%)

  2,5 mln

  25,8(2.6%)

  2,4 mln

  24,1(2.2%)

  3,2 mln

  32,6(2.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  565,2 tys

  5,8(0.7%)

  283,4 tys

  2,9(0.4%)

  367,5 tys

  3,7(0.4%)

  349,4 tys

  3,5(0.4%)

  524,6 tys

  5,3(0.5%)

  364,0 tys

  3,7(0.4%)

  2,7 mln

  27,5(2.5%)

  1,9 mln

  18,9(1.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  784,7 tys

  8,1(1%)

  746,6 tys

  7,6(0.9%)

  985,2 tys

  10,0(1.2%)

  1,0 mln

  10,3(1.1%)

  1,1 mln

  10,8(1.1%)

  1,1 mln

  10,9(1.1%)

  1,1 mln

  11,4(1%)

  1,2 mln

  12,6(1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  148,4 tys

  1,5(0.2%)

  276,3 tys

  2,8(0.3%)

  232,9 tys

  2,4(0.3%)

  331,6 tys

  3,4(0.4%)

  416,6 tys

  4,2(0.4%)

  349,0 tys

  3,5(0.4%)

  748,2 tys

  7,6(0.7%)

  731,7 tys

  7,4(0.6%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  331,1 tys

  3,4(0.4%)

  351,2 tys

  3,6(0.4%)

  362,8 tys

  3,7(0.4%)

  347,5 tys

  3,5(0.4%)

  369,9 tys

  3,7(0.4%)

  394,5 tys

  4,0(0.4%)

  327,1 tys

  3,3(0.3%)

  328,9 tys

  3,3(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  955,4 tys

  9,8(1.2%)

  764,4 tys

  7,8(1%)

  559,8 tys

  5,7(0.7%)

  505,4 tys

  5,1(0.6%)

  453,3 tys

  4,6(0.5%)

  453,9 tys

  4,6(0.5%)

  402,7 tys

  4,1(0.4%)

  278,8 tys

  2,8(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  246,5 tys

  2,5(0.3%)

  249,9 tys

  2,5(0.3%)

  246,7 tys

  2,5(0.3%)

  263,8 tys

  2,7(0.2%)

  260,9 tys

  2,6(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  95,3 tys

  1,0(0.1%)

  97,8 tys

  1,0(0.1%)

  107,2 tys

  1,1(0.1%)

  97,9 tys

  1,0(0.1%)

  143,5 tys

  1,5(0.1%)

  98,2 tys

  1,0(0.1%)

  150,9 tys

  1,5(0.1%)

  237,4 tys

  2,4(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  90,1 tys

  0,9(0.1%)

  113,2 tys

  1,2(0.1%)

  115,3 tys

  1,2(0.1%)

  114,4 tys

  1,2(0.1%)

  141,0 tys

  1,4(0.1%)

  139,8 tys

  1,4(0.1%)

  158,9 tys

  1,6(0.1%)

  93,3 tys

  0,9(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  124,4 tys

  1,3(0.2%)

  72,6 tys

  0,7(0.1%)

  53,7 tys

  0,5(0.1%)

  19,2 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  58,6 tys

  0,6(0.1%)

  31,9 tys

  0,3(0%)

  38,0 tys

  0,4(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  516,5 tys

  5,3(0.6%)

  341,7 tys

  3,5(0.4%)

  461,9 tys

  4,7(0.6%)

  158,3 tys

  1,6(0.2%)

  2,0 mln

  19,9(2%)

  105,2 tys

  1,1(0.1%)

  21,1 tys

  0,2(0%)

  15,4 tys

  0,2(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  875,1 tys

  8,9(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  54,2 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  11,5 tys

  0,1(0%)

  22,9 tys

  0,2(0%)

  19,4 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  91,3 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  63,8 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie słupskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu słupskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat słupski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu słupskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  83,0 mln

  853(100%)

  82,9 mln

  850(100%)

  83,9 mln

  859(100%)

  94,0 mln

  956(100%)

  96,4 mln

  978(100%)

  102,2 mln

  1,0 tys(100%)

  120,7 mln

  1,2 tys(100%)

  136,4 mln

  1,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  30,6 mln

  315(36.9%)

  30,7 mln

  314(37%)

  30,1 mln

  307(35.9%)

  30,2 mln

  307(32.2%)

  30,6 mln

  310(31.7%)

  31,8 mln

  322(31.2%)

  32,3 mln

  327(26.8%)

  45,8 mln

  463(33.5%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  14,4 mln

  148(17.4%)

  15,6 mln

  160(18.8%)

  17,4 mln

  178(20.8%)

  19,3 mln

  196(20.5%)

  21,4 mln

  216(22.2%)

  23,8 mln

  241(23.3%)

  26,3 mln

  267(21.8%)

  25,4 mln

  257(18.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  7,3 mln

  75,3(8.8%)

  4,5 mln

  45,8(5.4%)

  6,9 mln

  70,2(8.2%)

  12,5 mln

  127(13.3%)

  10,4 mln

  105(10.8%)

  13,2 mln

  133(12.9%)

  26,9 mln

  272(22.3%)

  25,3 mln

  256(18.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  13,4 mln

  138(16.2%)

  14,5 mln

  149(17.5%)

  15,5 mln

  157(18.4%)

  17,8 mln

  181(19%)

  15,3 mln

  155(15.9%)

  16,8 mln

  170(16.4%)

  17,8 mln

  180(14.7%)

  19,6 mln

  199(14.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  4,4 mln

  45,3(5.3%)

  4,9 mln

  50,6(6%)

  2,9 mln

  29,4(3.4%)

  3,1 mln

  31,2(3.3%)

  4,5 mln

  46,0(4.7%)

  3,8 mln

  38,5(3.7%)

  4,0 mln

  40,6(3.3%)

  5,5 mln

  55,6(4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  7,1 mln

  72,7(8.5%)

  7,3 mln

  74,7(8.8%)

  5,5 mln

  56,4(6.6%)

  4,4 mln

  44,4(4.7%)

  3,0 mln

  30,6(3.1%)

  2,3 mln

  23,7(2.3%)

  2,2 mln

  22,0(1.8%)

  2,9 mln

  29,5(2.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,8 mln

  18,3(2.2%)

  1,8 mln

  18,2(2.1%)

  1,9 mln

  19,6(2.3%)

  2,1 mln

  21,1(2.2%)

  2,0 mln

  20,4(2.1%)

  2,1 mln

  21,1(2%)

  2,1 mln

  21,2(1.7%)

  2,4 mln

  24,2(1.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,4 mln

  14,3(1.7%)

  1,4 mln

  14,0(1.7%)

  1,4 mln

  14,3(1.7%)

  2,0 mln

  20,8(2.2%)

  1,3 mln

  13,2(1.4%)

  1,4 mln

  14,3(1.4%)

  1,7 mln

  17,3(1.4%)

  1,8 mln

  18,6(1.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  491,5 tys

  5,0(0.6%)

  394,4 tys

  4,0(0.5%)

  331,6 tys

  3,4(0.4%)

  417,8 tys

  4,2(0.4%)

  909,9 tys

  9,2(0.9%)

  712,9 tys

  7,2(0.7%)

  518,7 tys

  5,3(0.4%)

  459,3 tys

  4,6(0.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  720,7 tys

  7,4(0.9%)

  524,2 tys

  5,4(0.6%)

  546,3 tys

  5,6(0.7%)

  816,8 tys

  8,3(0.9%)

  1,6 mln

  16,6(1.7%)

  445,3 tys

  4,5(0.4%)

  397,7 tys

  4,0(0.3%)

  457,9 tys

  4,6(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  300,1 tys

  3,1(0.4%)

  306,2 tys

  3,1(0.4%)

  306,2 tys

  3,1(0.4%)

  303,4 tys

  3,1(0.3%)

  301,6 tys

  3,1(0.3%)

  307,6 tys

  3,1(0.3%)

  311,5 tys

  3,2(0.3%)

  307,0 tys

  3,1(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  246,5 tys

  2,5(0.3%)

  249,9 tys

  2,5(0.3%)

  246,7 tys

  2,5(0.2%)

  263,8 tys

  2,7(0.2%)

  260,9 tys

  2,6(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  462,7 tys

  4,7(0.6%)

  471,3 tys

  4,8(0.6%)

  461,5 tys

  4,7(0.5%)

  480,6 tys

  4,9(0.5%)

  578,5 tys

  5,9(0.6%)

  464,6 tys

  4,7(0.5%)

  388,7 tys

  3,9(0.3%)

  234,0 tys

  2,4(0.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  277,8 tys

  2,9(0.3%)

  331,3 tys

  3,4(0.4%)

  590,9 tys

  6,0(0.7%)

  195,6 tys

  2,0(0.2%)

  198,0 tys

  2,0(0.2%)

  220,5 tys

  2,2(0.2%)

  172,6 tys

  1,7(0.1%)

  206,0 tys

  2,1(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  150

  0,0(0%)

  428

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  96,4

  0,0(0%)

  20,5 tys

  0,2(0%)

  7,2 tys

  0,1(0%)

  4,8 tys

  0,0(0%)

  149,2 tys

  1,5(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  124,6 tys

  1,3(0.2%)

  72,7 tys

  0,7(0.1%)

  10,0 tys

  0,1(0%)

  19,2 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  58,6 tys

  0,6(0.1%)

  31,9 tys

  0,3(0%)

  38,0 tys

  0,4(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  30,0 tys

  0,3(0%)

  31,0 tys

  0,3(0%)

  27,2 tys

  0,3(0%)

  28,4 tys

  0,3(0%)

  30,0 tys

  0,3(0%)

  30,0 tys

  0,3(0%)

  30,0 tys

  0,3(0%)

  12,6 tys

  0,1(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  669

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  223

  0,0(0%)

  70,1

  0,0(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  120,0 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  9,2 tys

  0,1(0%)

  18,3 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  91,3 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  63,8 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat słupski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 24 311 mieszkańców powiatu słupskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 11 819 kobiet oraz 12 492 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,5% wykształcenie policealne, 10,9% średnie ogólnokształcące, a 14,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,4% mieszkańców powiatu słupskiego, gimnazjalnym 6,3%, natomiast 25,4% podstawowym ukończonym. 2,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu słupskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie słupskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (27,1%) oraz zasadnicze zawodowe (20,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,8%) oraz podstawowe ukończone (23,6%).

  W roku 2018 w powiecie słupskim mieściło się 27 przedszkoli, w których do 101 oddziałów uczęszczało 1 979 dzieci (1 005 dziewczynek oraz 974 chłopców). Dostępnych było 2 238 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie słupskim mieściło się 12 przedszkoli, w których do 46 oddziałów uczęszczało 1 043 dzieci (495 dziewczynek oraz 548 chłopców). Dostępne były 1 082 miejsca.

  16,1% mieszkańców powiatu słupskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,2% wśród dziewczynek i 16,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 700 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,21 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 45 szkół podstawowych, w których w 484 oddziałach uczyło się 7 710 uczniów (3 704 kobiety oraz 4 006 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie słupskim placówkę miało 45 szkół podstawowych, w których w 358 oddziałach uczyło się 6 277 uczniów (3 098 kobiet oraz 3 179 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,5% ludności (28,3% wśród dziewczynek i 28,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,9 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 84,42.

  W powiecie słupskim znajdują się 3 licea ogólnokształcące, w których w 5 oddziałach uczyło się 91 uczniów (32 kobiety oraz 59 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 13 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie słupskim placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 8 oddziałach uczyło się 218 uczniów (118 kobiet oraz 100 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 85 absolwentów.

  W powiecie słupskim znajdują się 2 Technika, w których w 13 oddziałach uczyło się 304 uczniów (98 kobiet oraz 206 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 72 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie słupskim placówkę miały 2 Technika, w których w 18 oddziałach uczyło się 499 uczniów (157 kobiet oraz 342 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 108 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,7% mieszkańców (12,8% wśród dziewczyn i 12,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 18,2 uczniów. 23,4 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,5% mieszkańców powiatu słupskiego w wieku potencjalnej nauki (28,7% kobiet i 28,3% mężczyzn).

 • 11,4% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  11,4%
  Województwo
  18,7%
  Kraj
  17,9%
 • 13,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 27,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  27,0%
  woj. pomorskie
  33,2%
  Cała Polska
  33,3%
 • 30,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 24,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,5% Wykształcenie policealne
 • pow. słupski
  1,5%
  Województwo
  2,7%
  Kraj
  2,7%
 • 2,2% Kobiety
  (policealne)
 • 0,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat słupski
  10,9%
  Województwo
  13,3%
  Cała Polska
  12,4%
 • 13,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat słupski
  14,6%
  woj. pomorskie
  17,3%
  Polska
  18,1%
 • 13,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 15,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 27,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat słupski
  27,4%
  woj. pomorskie
  23,2%
  Kraj
  22,9%
 • 20,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  6,3%
  Województwo
  5,3%
  Kraj
  5,2%
 • 6,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 25,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat słupski
  25,4%
  Województwo
  18,3%
  Cały kraj
  19,3%
 • 27,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 23,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  2,6%
  Pomorskie
  1,2%
  Kraj
  1,4%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 700 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. słupski
  700,0
  Pomorskie
  835,0
  Polska
  873,0
 • 1,21 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat słupski
  1,21
  woj. pomorskie
  0,98
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 27Przedszkola
 • 31 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 101 Oddziały
 • 57 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 2 238 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat słupski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 979 Dzieci
 • 1 005 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 974 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,8%
  49,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 74 2 lata i mniej
 • 74
 • 457 3 lata
 • 457
 • 525 4 lata
 • 525
 • 548 5 lata
 • 548
 • 363 6 lat
 • 363
 • 12 7 lat i więcej
 • 12
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 38 2 lata i mniej
 • 38
 • 258 3 lata
 • 258
 • 266 4 lata
 • 266
 • 264 5 lata
 • 264
 • 174 6 lat
 • 174
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 36 2 lata i mniej
 • 36
 • 199 3 lata
 • 199
 • 259 4 lata
 • 259
 • 284 5 lata
 • 284
 • 189 6 lat
 • 189
 • 7 7 lat i więcej
 • 7
 • 913 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 147,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 146,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 58,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 57,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8Punkty przedszkolne
 • 11 Oddziały
 • 199 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat słupski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 157 Dzieci
 • 69 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 88 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 43,9%
  56,1%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 11 2 lata i mniej
 • 11
 • 41 3 lata
 • 41
 • 62 4 lata
 • 62
 • 43 5 lata
 • 43
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 18 3 lata
 • 18
 • 34 4 lata
 • 34
 • 15 5 lata
 • 15
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 9 2 lata i mniej
 • 9
 • 23 3 lata
 • 23
 • 28 4 lata
 • 28
 • 28 5 lata
 • 28
 •  
 • 10,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 10,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat słupski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 43Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 472 Oddziały
 • 7 629 Uczniowie
 • 3 673 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 956 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,1%
  51,9%
 • 950 Uczniowie w 1 klasie
 • 432 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 518 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 946 Absolwenci 2016
 • 458 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 488 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 12 Oddziały
 • 81 Uczniowie
 • 31 Kobiety
  (uczniowie)
 • 50 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 38,3%
  61,7%
 • 2 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 8 Absolwenci 2016
 • 1 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 7 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 15,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. słupski
  15,9
  Województwo
  18,3
  Cały kraj
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,9 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,9
 • 15,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,9
 • 16,2 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16,2
 • 6,8 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6,8
 •  
 • 688,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 562,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 126,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 35,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 31,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 547 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Dodatkowo uczący się języka obcego
  • niemiecki1 385
  • angielski75
  • inny87
 • 1 385 niemiecki
 • 75 angielski
 • 87 inny
 • 83 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 48 angielski
 • 35 niemiecki
 •  
 • 84,42 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  84,42
  Pomorskie
  94,99
  Kraj
  95,46
 • 82,39 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat słupski
  82,39
  Pomorskie
  93,21
  Cała Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat słupski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat słupski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat słupski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 72 Uczniowie
 • 26 Kobiety
  (uczniowie)
 • 46 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 36,1%
  63,9%
 • 27 Uczniowie w 1 klasie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 16 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 13 Absolwenci
 • 8 Kobiety
  (absolwenci)
 • 5 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 1 Oddziały
 • 19 Uczniowie
 • 6 Kobiety
  (uczniowie)
 • 13 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 31,6%
  68,4%
 •  
 • 18,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  18,2
  Pomorskie
  26,3
  Cała Polska
  26,2
 •  
 • 10,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 7,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat słupski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 13 Oddziały
 • 304 Uczniowie
 • 98 Kobiety
  (uczniowie)
 • 206 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 32,2%
  67,8%
 • 78 Uczniowie w 1 klasie
 • 25 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 53 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 72 Absolwenci
 • 20 Kobiety
  (absolwenci)
 • 52 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • pow. słupski
  23,4
  Województwo
  24,2
  Kraj
  23,8
 •  
 • 24,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 13,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 748 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski376
  • niemiecki300
  • rosyjski72
 • 376 angielski
 • 300 niemiecki
 • 72 rosyjski
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat słupski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat słupski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat słupski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat słupski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie słupskim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie słupskim znajdowało się 10 hoteli (1 ★★★★★, 3 ★★★★, 2 ★★★, 4 ★★), 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 12 (całoroczne: 5)
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • ośrodki wczasowe: 38 (całoroczne: 9)
  • ośrodki kolonijne: 4 (całoroczne: 0)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 5 (całoroczne: 2)
  • domy pracy twórczej: 1 (całoroczne: 0)
  • zespoły domków turystycznych: 16 (całoroczne: 0)
  • kempingi: 3 (całoroczne: 0)
  • pola biwakowe: 4 (całoroczne: 0)
  • zakłady uzdrowiskowe: 3
  • pokoje gościnne: 35 (całoroczne: 0)
  • kwatery agroturystyczne: 1 (całoroczne: 0)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 25
  • drzwi automatycznie otwierane: 8
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 13
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 23


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 25 (liczba sal: 40, liczba miejsc: 3 050)
  • z nagłośnieniem: 24
  • z projektorem multimedialnym: 20
  • z zestawem do wideokonferencji: 3
  • z obsługą techniczną: 14
  • z ekranem: 26
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 24
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 24
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 95


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie słupskim: 89 (publiczne: 89, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 46, udogodnienia wewnątrz budynku: 33). W powiecie słupskim 9 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 851 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 1 103 (uczestnicy: 30 863)
  • seanse filmowe: 53 (uczestnicy: 811)
  • wystawy: 23 (uczestnicy: 4 552)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 18 (uczestnicy: 4 439)
  • koncerty: 40 (uczestnicy: 3 800)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 143 (uczestnicy: 2 099)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 68 (uczestnicy: 2 342)
  • konkursy: 318 (uczestnicy: 3 489)
  • pokazy teatralne: 30 (uczestnicy: 1 166)
  • konferencje: 22 (uczestnicy: 201)
  • interdyscyplinarne: 34 (uczestnicy: 1 504)
  • warsztaty: 272 (uczestnicy: 3 803)
  • inne: 82 (uczestnicy: 2 657)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 112 (członkowie: 1 445)
  • plastyczne/techniczne: 17 (członkowie: 210)
  • taneczne: 10 (członkowie: 120)
  • muzyczne: 15 (członkowie: 129)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 6)
  • teatralne: 1 (członkowie: 7)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 15 (członkowie: 247)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 14)
  • koło gospodyń wiejskich: 48 (członkowie: 663)
  • inne: 4 (członkowie: 49)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 25 (absolwenci: 255)
  • języków obcych: 21 (absolwenci: 222)
  • plastyczne: 2 (absolwenci: 18)
  • wiedzy praktycznej: 1 (absolwenci: 5)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 10)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 17
  • muzyczne: 8
  • komputerowe: 17
  • ceramiczne: 3
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 24
  • inne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 62 (członkowie: 840)
  • teatralne: 6 (członkowie: 53)
  • muzyczne - instrumentalne: 12 (członkowie: 132)
  • wokalne i chóry: 21 (członkowie: 283)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 79)
  • taneczne: 16 (członkowie: 245)
  • inne: 4 (członkowie: 48)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie słupskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 240 miejscami na widowni. Odbyło się 217 seansów, na które przyszło 3 874 widzów, w tym 117 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 2 231 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie słupskim działały 3 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 2). Odnotowano 27 122 zwiedzających, co daje 2 746 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie słupskim działało 26 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 247 829 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 56 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 13 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 11 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 23 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 282 747 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 148
  • dostępne dla czytelników: 90
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 90
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 19
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 16
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 19
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 21


 • Biblioteki naukowe w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie słupskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 6 355 wolumenów w tym ziobry specjalne: 136. Odnotowano 25 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 1 pracownik.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 4 710 wolumenów. Odnotowano 61 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1


 • Kluby sportowe w powiecie słupskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie słupskim działały 44 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 2 098 członków. Zarejestrowano 2 224 ćwiczących (mężczyźni: 1 849, kobiety: 375, chłopcy do lat 18: 1 375, dziewczęta do lat 18: 332). Aktywnych było 78 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (62), instruktora sportowego (42) oraz inne osoby (23).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie słupskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat słupski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, ruch pasażerów, flota transportowa, drogi publiczne przechodzące przez powiat słupski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 69 wypadków drogowych w powiecie słupskim odnotowano 18 ofiar śmiertelnych oraz 83 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 69,8 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 18,2 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 21,7 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 99,9 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie słupskim zarejestrowanych było 83 068 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 64 519 samochodów osobowych (652,8 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa pomorskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski), 8 170 samochodów ciężarowych (88,9 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 478 autobusów (4,8 - znacznie więcej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 615 ciągników siodłowych (6,2 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 4 381 motocykli (44,3 - znacznie więcej od wartości dla województwa pomorskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,3 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 21,1 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 22,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 16,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 25,3 lat.


  W 2020 roku w powiecie słupskim znajdowało się 87 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 39 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 39 licencji na taksówki.

  W 2020 roku odnotowano w portach morskich w powiecie słupskim 0 przyjazdów pasażerów międzynarodowych, 0 krajowych oraz 0 wyjazdów pasażerów międzynarodowych i 0 krajowych. Na międzynarodowy obrót morski w portach morskich składał się załadunek łącznie z tranzytem 0 tysięcy ton oraz wyładunek łącznie z tranzytem 16 tysięcy ton.
 • Wypadki drogowe w powiecie słupskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 69 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 18 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 83 Ranni
  (rok 2020)
 • 39 Lekko ranni
 • 44 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie słupskim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 69,82 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Powiat
  69,8
  woj. pomorskie
  78,7
  Polska
  61,5
 • 18,21 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Powiat
  18,2
  Pomorskie
  7,2
  Polska
  6,5
 • 83,98 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • pow. słupski
  84,0
  Województwo
  95,3
  Kraj
  69,2
 • 21,67 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • powiat słupski
  21,7
  Województwo
  8,8
  Cała Polska
  7,6
 • 99,92 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  99,9
  woj. pomorskie
  116,4
  Cała Polska
  80,2
 • 26,09 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Powiat
  26,1
  Województwo
  9,1
  Cały kraj
  10,6
 • 120,29 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Tutaj
  120,3
  woj. pomorskie
  121,0
  Cały kraj
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 83 068 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie słupskim w 2020 roku
 • 64 519 Samochody osobowe
 • 8 170 Samochody ciężarowe
 • 56 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 478 Autobusy
 • 607 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 622 Ciągniki samochodowe
 • 615   Ciągniki siodłowe
 • 4 291 Ciągniki rolnicze
 • 4 381 Motocykle
 • 1 462   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 4 619 Motorowery
 • 64 519Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie słupskim
 • Samochody osobowe w powiecie słupskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 652,8 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  652,8
  woj. pomorskie
  641,8
  Kraj
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg13 205
  • 1400-1649 kg16 843
  • 1650-1899 kg15 123
  • 1900 kg i więcej19 348
 • 13 205 do 1399 kg
 • 16 843 1400-1649 kg
 • 15 123 1650-1899 kg
 • 19 348 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 22 399 do 1399 cm3
 • 22 399
 • 36 096 1400-1999 cm3
 • 36 096
 • 6 024 2000 i więcej cm3
 • 6 024
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie słupskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna33 008
  • olej napędowy22 158
  • gaz (LPG)8 371
  • pozostałe982
 • 33 008 benzyna
 • 22 158 olej napędowy
 • 8 371 gaz (LPG)
 • 982 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 972 do 1 roku
 • 972
 • 709 2 lata
 • 709
 • 861 3 lata
 • 861
 • 1 731 4-5 lat
 • 1 731
 • 1 667 6-7 lat
 • 1 667
 • 2 217 8-9 lat
 • 2 217
 • 2 823 10-11 lat
 • 2 823
 • 9 423 12-15 lat
 • 9 423
 • 13 352 16-20 lat
 • 13 352
 • 12 715 21-25 lat
 • 12 715
 • 8 015 26-30 lat
 • 8 015
 • 10 034 31 lat i więcej
 • 10 034
 • 20,3 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie słupskim
 • Tutaj
  20,3 lat
  Województwo
  18,9 lat
  Polska
  18,8 lat
 • 8 170Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie słupskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie słupskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 88,9 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. słupski
  88,9
  woj. pomorskie
  100,3
  Polska
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 4 340 do 999 kg
 • 4 340
 • 2 338 1000-1499 kg
 • 2 338
 • 467 1500-2999 kg
 • 467
 • 40 3000-3499 kg
 • 40
 • 117 3500-4999 kg
 • 117
 • 361 5000-6999 kg
 • 361
 • 205 7000-9999 kg
 • 205
 • 246 10000-14999 kg
 • 246
 • 56 15000 kg i więcej
 • 56
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 655
  • olej napędowy5 310
  • gaz (LPG)305
  • pozostałe900
 • 1 655 benzyna
 • 5 310 olej napędowy
 • 305 gaz (LPG)
 • 900 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 101 do 1 roku
 • 101
 • 89 2 lata
 • 89
 • 94 3 lata
 • 94
 • 213 4-5 lat
 • 213
 • 310 6-7 lat
 • 310
 • 315 8-9 lat
 • 315
 • 438 10-11 lat
 • 438
 • 1 122 12-15 lat
 • 1 122
 • 1 443 16-20 lat
 • 1 443
 • 1 369 21-25 lat
 • 1 369
 • 725 26-30 lat
 • 725
 • 1 951 31 lat i więcej
 • 1 951
 • 21,1 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie słupskim
 • Tutaj
  21,1 lat
  woj. pomorskie
  19,6 lat
  Kraj
  19,4 lat
 • 478Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie słupskim
 • Autobusy w powiecie słupskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,8 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  4,8
  Województwo
  3,4
  Kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna14
  • olej napędowy398
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe66
 • 14 benzyna
 • 398 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 66 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 2 do 1 roku
 • 2
 • 1 2 lata
 • 1
 • 6 3 lata
 • 6
 • 3 4-5 lat
 • 3
 • 13 6-7 lat
 • 13
 • 6 8-9 lat
 • 6
 • 22 10-11 lat
 • 22
 • 87 12-15 lat
 • 87
 • 81 16-20 lat
 • 81
 • 75 21-25 lat
 • 75
 • 58 26-30 lat
 • 58
 • 124 31 lat i więcej
 • 124
 • 22,4 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie słupskim
 • powiat słupski
  22,4 lat
  Pomorskie
  22,2 lat
  Kraj
  21,6 lat
 • 615Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie słupskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie słupskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 6,2 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat słupski
  6,2
  woj. pomorskie
  12,1
  Cały kraj
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy491
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe123
 • 1 benzyna
 • 491 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 123 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 4 do 1 roku
 • 4
 • 9 2 lata
 • 9
 • 26 3 lata
 • 26
 • 24 4-5 lat
 • 24
 • 72 6-7 lat
 • 72
 • 84 8-9 lat
 • 84
 • 19 10-11 lat
 • 19
 • 103 12-15 lat
 • 103
 • 77 16-20 lat
 • 77
 • 71 21-25 lat
 • 71
 • 45 26-30 lat
 • 45
 • 81 31 lat i więcej
 • 81
 • 16,4 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie słupskim
 • Tutaj
  16,4 lat
  Województwo
  13,5 lat
  Cały kraj
  12,6 lat
 • 4 381Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie słupskim
 • Motocykle w powiecie słupskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 44,3 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  44,3
  woj. pomorskie
  38,1
  Cały kraj
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 61 do 1 roku
 • 61
 • 43 2 lata
 • 43
 • 38 3 lata
 • 38
 • 182 4-5 lat
 • 182
 • 109 6-7 lat
 • 109
 • 85 8-9 lat
 • 85
 • 121 10-11 lat
 • 121
 • 412 12-15 lat
 • 412
 • 439 16-20 lat
 • 439
 • 446 21-25 lat
 • 446
 • 329 26-30 lat
 • 329
 • 2 116 31 lat i więcej
 • 2 116
 • 25,3 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie słupskim
 • Powiat
  25,3 lat
  woj. pomorskie
  23,6 lat
  Kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 87 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 59 km  Będących pod zarządem gminy
 • 14 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 14 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie słupskim w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 378,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. słupski
  378,9 km
  Województwo
  807,3 km
  Kraj
  551,8 km
 • 8,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. słupski
  8,8 km
  woj. pomorskie
  6,3 km
  Kraj
  4,5 km
 • 39 Liczba licencji na taksówki
 • 39 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Transport morski
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Międzynarodowy ruch pasażerów w portach morskich
 • 0 Przyjazdy
 • 0 Wyjazdy
 • Krajowy ruch pasażerów w portach morskich
 • 0 Przyjazdy
 • 0 Wyjazdy
 • Ruch pasażerów w portach morskich w powiecie słupskim w latach 2007 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Międzynarodowy obrót morski w portach morskich w 2020 roku
 • 0,0 tys. ton Załadunek łącznie z tranzytem
 • 16,3 tys. ton Wyładunek łącznie z tranzytem
 • 0,0 tys. ton Tranzyt (rok 2016)
 • Międzynarodowy obrót morski w portach morskich w powiecie słupskim w latach 2007 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Morska flota transportowa - liczba statków
 • Morska flota transportowa - nośność (DWT - ang. deadweight tonnage)