Sułkowice w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie)

Sułkowice - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Sułkowice to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa małopolskiego, powiatu myślenickiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Sułkowice.
 • 6 641 Liczba mieszkańców
 • 16,5 km² Powierzchnia
 • 403,5 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 12 Numer kierunkowy
 • KMY Tablice rejestracyjne
 • Artur Wojciech Grabczyk Burmistrz miasta
Sułkowice na mapie
Identyfikatory
 • 19.799649.8388 Współrzędne GPS
 • 1209074 TERYT (TERC)
 • 0952137 SIMC
Herb miasta Sułkowice
Sułkowice herb
Flaga miasta Sułkowice
Sułkowice flaga

Sułkowice - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
32-440Poczta Sułkowice
32-440Skrytki Pocztowe Poczta Sułkowice

Sułkowice - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Sułkowicach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Biuro Terenowe w Myślenicach (podlega pod: ZUS Oddział w Krakowie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
os. 1000-lecia 15A
32-400 Myślenice
Urząd Miejski w Sułkowicach
(12) 273-20-75
(12) 272-14-22
Rynek 1
32-440 Sułkowice

Sułkowice - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Sułkowice jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 6 641, z czego 51,5% stanowią kobiety, a 48,5% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 7,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 38,7 lat i jest mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Sułkowic zawarli w 2021 roku 31 małżeństw, co odpowiada 4,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,0% mieszkańców Sułkowic jest stanu wolnego, 58,7% żyje w małżeństwie, 3,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,4% to wdowy/wdowcy.

  Sułkowice ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 20. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 3,01 na 1000 mieszkańców Sułkowic. W 2021 roku urodziło się 75 dzieci, w tym 49,3% dziewczynek i 50,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 317 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,00 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 38,4% zgonów w Sułkowicach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,2% zgonów w Sułkowicach były nowotwory, a 5,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Sułkowic przypada 8.27 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 48 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 78 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Sułkowic -30. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

  61,5% mieszkańców Sułkowic jest w wieku produkcyjnym, 21,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 17,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Sułkowic
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 6 641 Liczba mieszkańców
 • 3 423 Kobiety
 • 3 218 Mężczyźni
 • 51,5%
  48,5%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Sułkowicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Sułkowicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Sułkowicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Sułkowic
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 38,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  38,7 lat
  Małopolskie
  41,2 lat
  Kraj
  42,2 lat
 • 39,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Sułkowice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Sułkowic
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Sułkowice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Sułkowice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Sułkowice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,0% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  30,2%
  woj. małopolskie
  30,2%
  Cały kraj
  29,1%
 • 25,3% Kobiety
  (Panny)
 • 35,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,7% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  58,7%
  woj. małopolskie
  56,1%
  Cały kraj
  54,0%
 • 58,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,4% Wdowcy/Wdowy
 • Sułkowice
  7,3%
  Województwo
  7,7%
  Kraj
  8,5%
 • 12,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Sułkowice
  3,7%
  Małopolskie
  5,7%
  Kraj
  7,6%
 • 3,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Sułkowice
  0,1%
  woj. małopolskie
  0,3%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Sułkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Sułkowicach w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Sułkowice
  4,7
  Województwo
  4,9
  Polska
  4,4
 • 0,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Miasto
  0,8
  Małopolskie
  1,3
  Cały kraj
  1,6
 • 31 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Sułkowicach w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Sułkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 20 Przyrost naturalny w roku 2021
 • 11 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 9 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 3,01 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  3,0
  Małopolskie
  -2,2
  Kraj
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Sułkowicach w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Sułkowicach w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Sułkowicach w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Sułkowicach w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 75 Urodzenia żywe
 • 37 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 38 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,3%
  50,7%
 • 11,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,3
  Małopolskie
  9,8
  Polska
  8,7
 • 44,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  44,2
  Województwo
  41,1
  Kraj
  37,5
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 42 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 42
 • 108 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 108
 • 92 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 92
 • 41 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 41
 • 11 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 11
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 317 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 242 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 394 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 317 g
  Małopolskie
  3 319 g
  Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 94 Waga 4000g - 4499g
 • 94
 • 399 Waga 3500g - 3999g
 • 399
 • 562 Waga 3000g - 3499g
 • 562
 • 232 Waga 2500g - 2999g
 • 232
 • 57 Waga 2000g - 2499g
 • 57
 • 11 Waga 1500g - 1999g
 • 11
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,48 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Sułkowice
  1,48
  Małopolskie
  1,39
  Kraj
  1,32
 • 0,75 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Sułkowice
  0,75
  Województwo
  0,68
  Cały kraj
  0,64
 • 1,00 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  1,00
  woj. małopolskie
  0,82
  Cała Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w Sułkowicach w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 55 Zgony
 • 26 Kobiety
  (Zgony)
 • 29 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,3%
  52,7%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 8,3 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,3
  woj. małopolskie
  12,0
  Cały kraj
  13,6
 • 99,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Sułkowice
  99,8
  woj. małopolskie
  122,4
  Cały kraj
  156,7
 • 3,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  3,6
  woj. małopolskie
  3,0
  Cała Polska
  3,9
 • 2,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  2,7
  Województwo
  2,9
  Polska
  3,6
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. małopolskie
  1,1
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie myślenickim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 38,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  38,4%
  Małopolskie
  38,1%
  Cała Polska
  34,8%
 • 21,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  21,2%
  Województwo
  21,2%
  Cały kraj
  19,6%
 • 5,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Sułkowice
  5,5%
  Małopolskie
  5,0%
  Cały kraj
  5,4%
 • 209 Zgony spowodowane COVID-19
 • 8,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  8,8
  Polska
  13,3
 • 70,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  70,4
  Polska
  74,4
 • 225,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Sułkowice
  225,2
  Województwo
  251,3
  Kraj
  268,1
 • 231,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. małopolskie
  231,7
  Cały kraj
  246,5
 • 407,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 432,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 383,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Sułkowice
  407,8
  Małopolskie
  452,3
  Polska
  475,8
 • 58,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 20,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 96,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Sułkowice
  58,9
  woj. małopolskie
  60,9
  Cała Polska
  70,6
 • 19,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Sułkowice
  19,9
  woj. małopolskie
  31,1
  Polska
  32,6
 • 4,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  4,6
  Małopolskie
  6,6
  Polska
  6,9
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,5%
  Województwo
  0,6%
  Kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 48 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 21 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 27 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 78 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 39 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 39 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -28 Saldo migracji
 • -17 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -11 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -30 Saldo migracji wewnętrznych
 • -18 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -12 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Sułkowicach w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Sułkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 17,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 18,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Sułkowice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Sułkowice - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Sułkowicach oddano do użytku 19 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,86 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Sułkowicach to 1 755 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 264 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Sułkowicach to 6,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Sułkowicach to 153,40 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,95% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,49% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 95,38% mieszkań posiada łazienkę, 86,78% korzysta z centralnego ogrzewania, a 88,09% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu myślenickiego.

  Powiat myślenicki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Sułkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 755 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 263,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  263,60
  woj. małopolskie
  363,30
  Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 94,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Sułkowice
  94,80 m2
  Małopolskie
  79,00 m2
  Cały kraj
  74,50 m2
 • 25,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  25,00 m2
  Województwo
  28,70 m2
  Kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,58 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Sułkowice
  4,58
  Województwo
  3,91
  Cała Polska
  3,82
 • 3,79 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,79
  woj. małopolskie
  2,75
  Cały kraj
  2,55
 • 0,83 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Sułkowice
  0,83
  Małopolskie
  0,70
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Sułkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 19 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 2,86 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Sułkowice
  2,86
  Województwo
  6,43
  Cały kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 114 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 6,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  6,00
  Małopolskie
  4,02
  Cała Polska
  3,90
 • 17,17 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  17,17
  Małopolskie
  25,89
  Polska
  24,07
 • 2 914 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 153,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  153,4 m2
  Małopolskie
  98,4 m2
  Cała Polska
  92,9 m2
 • 0,44 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  0,44 m2
  Małopolskie
  0,63 m2
  Cała Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Sułkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 97,95% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  97,95%
  Województwo
  97,03%
  Cały kraj
  96,97%
 • 97,49% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Sułkowice
  97,49%
  Województwo
  95,28%
  Kraj
  94,01%
 • 95,38% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Sułkowice
  95,38%
  woj. małopolskie
  93,52%
  Cały kraj
  91,78%
 • 86,78% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Sułkowice
  86,78%
  woj. małopolskie
  83,12%
  Polska
  83,08%
 • 88,09% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Sułkowice
  88,09%
  woj. małopolskie
  64,65%
  Kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Sułkowice - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Sułkowicach na 1000 mieszkańców pracuje 169osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 48,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 51,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Sułkowicach wynosiło w 2021 roku 2,6% (2,7% wśród kobiet i 2,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Sułkowicach wynosiło 5 025,52 PLN, co odpowiada 83.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Sułkowic 599 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 405 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -194.

  39,5% aktywnych zawodowo mieszkańców Sułkowic pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 27,4% w przemyśle i budownictwie, a 12,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Sułkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 169 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Sułkowice
  169,0
  woj. małopolskie
  255,0
  Cała Polska
  257,0
 • 2,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 2,7% Kobiety
 • 2,6% Mężczyźni
 • Tutaj
  2,6%
  woj. małopolskie
  4,5%
  Kraj
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Sułkowicach w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Sułkowicach w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Sułkowicach w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Sułkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 026 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 026 PLN
  Małopolskie
  6 047 PLN
  Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Sułkowicach w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Sułkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 599 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 405 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -194 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,68 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Sułkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 39,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 38,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 41,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 27,4% Przemysł i budownictwo
 • 20,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 36,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 12,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 19,6% Pozostałe
 • 28,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Sułkowicach w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Sułkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 121 Pracujący ogółem
 • 545 Kobiety
 • 576 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Sułkowicach w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 21,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 20,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 21,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,5% W wieku produkcyjnym
 • 56,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 17,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 22,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Sułkowice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  62,7
  Małopolskie
  67,1
  Cały kraj
  69,0
 • 28,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  28,4
  Małopolskie
  35,0
  Cały kraj
  38,2
 • 82,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  82,7
  Małopolskie
  109,4
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 63,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Sułkowice - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Sułkowicach w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 708 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 603 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 62 nowe podmioty, a 28 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (64) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (42) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (70) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2017 roku, najmniej (24) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Sułkowicach najwięcej (33) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (685) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,6% (4) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 40,4% (286) podmiotów, a 59,0% (418) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Sułkowicach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (24.0%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 708 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 286 Przemysł i budownictwo
 • 418 Pozostała działalność
 • 62 Podmioty nowo zarejestrowane w Sułkowicach w 2021 roku
 • 28 Podmioty wyrejestrowane w Sułkowicach w 2021 roku
 • 603 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 685 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 685
 • 15 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 15
 • 7 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 7
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 707 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 707
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 21 Spółki handlowe ogółem
 • 21
 • 2  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 19  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 19
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 33 Spółki cywilne ogółem
 • 33
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 603 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 145 Budownictwo
 • 145
 • 140 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 140
 • 129 Przetwórstwo przemysłowe
 • 129
 • 39 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 39
 • 31 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 31
 • 31 Pozostała działalność
 • 31
 • 23 Transport i gospodarka magazynowa
 • 23
 • 15 Informacja i komunikacja
 • 15
 • 14 Edukacja
 • 14
 • 11 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 11
 • 9 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 9
 • 6 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 6
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4
 • 3 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 3
 • 3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Sułkowice - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Sułkowicach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 75 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,34 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Sułkowicach wynosi 76,70% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Sułkowic najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 5,20 (wykrywalność 58%) oraz o charakterze kryminalnym - 5,68 (wykrywalność 80%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,01 (63%), drogowe - 1,07 (97%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,16 (85%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Sułkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Sułkowic.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Sułkowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 75 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 75
 • 38 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 38
 • 27 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 27
 • 7 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 7
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 34 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 34
 • 11,34 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  11,34
  Małopolskie
  20,48
  Polska
  21,51
 • 5,68 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Sułkowice
  5,68
  woj. małopolskie
  10,79
  Polska
  12,82
 • 4,01 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,01
  Województwo
  7,08
  Polska
  5,89
 • 1,07 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,07
  Małopolskie
  1,29
  Kraj
  1,85
 • 0,16 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,16
  Województwo
  0,25
  Polska
  0,35
 • 5,20 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,20
  Małopolskie
  9,25
  Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Sułkowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  77%
  woj. małopolskie
  76%
  Polska
  71%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Sułkowice
  80%
  Województwo
  70%
  Cały kraj
  64%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Sułkowice
  63%
  woj. małopolskie
  76%
  Kraj
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Sułkowice
  98%
  Małopolskie
  99%
  Polska
  99%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  85%
  Małopolskie
  83%
  Cały kraj
  89%
 • 59% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  59%
  Małopolskie
  57%
  Polska
  53%

Sułkowice - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Sułkowic wyniosła w 2021 roku 73,1 mln złotych, co daje 4,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 5.1% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu Sułkowic - 33.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,3 mln złotych, czyli 5,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Sułkowic wyniosła w 2021 roku 84,8 mln złotych, co daje 5,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 13.6% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (35.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (22.6%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (6.4%). W budżecie Sułkowic wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 835 złotych na mieszkańca (14,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 16,8 złotych na mieszkańca (0,3%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 6,7%.
 • Wydatki budżetu w Sułkowicach według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Sułkowic według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Sułkowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Sułkowic według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  58,4 mln

  4,0 tys(100%)

  50,5 mln

  3,4 tys(100%)

  54,5 mln

  3,7 tys(100%)

  58,0 mln

  3,9 tys(100%)

  57,3 mln

  3,9 tys(100%)

  61,6 mln

  4,1 tys(100%)

  69,2 mln

  4,6 tys(100%)

  73,1 mln

  4,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  18,8 mln

  2,9 tys(32.3%)

  20,4 mln

  3,1 tys(40.3%)

  22,6 mln

  3,4 tys(41.5%)

  24,1 mln

  3,6 tys(41.5%)

  22,9 mln

  3,4 tys(39.9%)

  23,1 mln

  3,5 tys(37.5%)

  24,3 mln

  3,7 tys(35.1%)

  24,6 mln

  3,7 tys(33.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  18,1 mln

  2,8 tys(31%)

  12,5 mln

  1,9 tys(24.8%)

  3,5 mln

  530(6.4%)

  2,9 mln

  433(4.9%)

  3,1 mln

  463(5.4%)

  3,8 mln

  580(6.2%)

  5,6 mln

  839(8.1%)

  6,6 mln

  991(9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,2 mln

  641(7.2%)

  4,2 mln

  640(8.3%)

  4,3 mln

  655(7.9%)

  5,1 mln

  768(8.8%)

  5,1 mln

  767(8.9%)

  5,3 mln

  804(8.7%)

  5,3 mln

  792(7.6%)

  6,2 mln

  926(8.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,0 mln

  1,1 tys(12.1%)

  7,1 mln

  1,1 tys(14%)

  16,6 mln

  2,5 tys(30.4%)

  2,6 mln

  392(4.5%)

  2,6 mln

  399(4.6%)

  2,8 mln

  425(4.6%)

  2,9 mln

  442(4.3%)

  3,7 mln

  550(5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,4 mln

  217(2.4%)

  1,1 mln

  163(2.1%)

  2,5 mln

  384(4.6%)

  1,6 mln

  240(2.7%)

  1,0 mln

  156(1.8%)

  623,3 tys

  94,0(1%)

  1,3 mln

  188(1.8%)

  2,3 mln

  347(3.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  852,4 tys

  130(1.5%)

  784,9 tys

  120(1.6%)

  865,9 tys

  131(1.6%)

  901,5 tys

  136(1.6%)

  900,7 tys

  136(1.6%)

  916,4 tys

  138(1.5%)

  939,0 tys

  141(1.4%)

  1,2 mln

  180(1.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  495,9 tys

  75,9(0.8%)

  549,8 tys

  84,1(1.1%)

  619,6 tys

  94,0(1.1%)

  555,3 tys

  84,0(1%)

  791,9 tys

  119(1.4%)

  890,7 tys

  134(1.4%)

  907,5 tys

  136(1.3%)

  1,0 mln

  153(1.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,1 mln

  167(1.9%)

  820,8 tys

  126(1.6%)

  413,4 tys

  62,7(0.8%)

  230,7 tys

  34,9(0.4%)

  205,6 tys

  31,0(0.4%)

  340,0 tys

  51,3(0.6%)

  272,6 tys

  40,9(0.4%)

  516,8 tys

  77,8(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  350,8 tys

  53,7(0.6%)

  429,1 tys

  65,6(0.8%)

  389,7 tys

  59,1(0.7%)

  429,2 tys

  64,9(0.7%)

  451,3 tys

  68,0(0.8%)

  363,4 tys

  54,8(0.6%)

  340,4 tys

  51,1(0.5%)

  470,6 tys

  70,9(0.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  426,5 tys

  65,2(0.7%)

  262,4 tys

  40,1(0.5%)

  656,4 tys

  99,5(1.2%)

  372,5 tys

  56,3(0.6%)

  327,8 tys

  49,4(0.6%)

  602,8 tys

  90,9(1%)

  624,9 tys

  93,9(0.9%)

  427,2 tys

  64,3(0.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  493,4 tys

  75,5(0.8%)

  398,1 tys

  60,9(0.8%)

  359,3 tys

  54,5(0.7%)

  314,7 tys

  47,6(0.5%)

  459,0 tys

  69,2(0.8%)

  349,8 tys

  52,7(0.6%)

  859,6 tys

  129(1.2%)

  361,6 tys

  54,4(0.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  162,2 tys

  24,8(0.3%)

  205,9 tys

  31,5(0.4%)

  341,2 tys

  51,7(0.6%)

  221,4 tys

  33,5(0.4%)

  270,1 tys

  40,7(0.5%)

  273,9 tys

  41,3(0.4%)

  211,4 tys

  31,8(0.3%)

  322,6 tys

  48,6(0.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  632,1 tys

  96,7(1.1%)

  164,7 tys

  25,2(0.3%)

  217,1 tys

  32,9(0.4%)

  269,5 tys

  40,8(0.5%)

  279,5 tys

  42,1(0.5%)

  161,0 tys

  24,3(0.3%)

  191,6 tys

  28,8(0.3%)

  256,7 tys

  38,7(0.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  697,1 tys

  107(1.2%)

  620,7 tys

  94,9(1.2%)

  707,6 tys

  107(1.3%)

  718,3 tys

  109(1.2%)

  730,2 tys

  110(1.3%)

  628,7 tys

  94,8(1%)

  410,0 tys

  61,6(0.6%)

  202,4 tys

  30,5(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  165,5 tys

  25,3(0.3%)

  15,2 tys

  2,3(0%)

  60,7 tys

  9,2(0.1%)

  28,7 tys

  4,3(0%)

  59,0 tys

  8,9(0.1%)

  49,3 tys

  7,4(0.1%)

  60,3 tys

  9,1(0.1%)

  40,2 tys

  6,1(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  99,1 tys

  15,2(0.2%)

  87,6 tys

  13,4(0.2%)

  12,7 tys

  1,9(0%)

  2,6 tys

  0,4(0%)

  96,0 tys

  14,5(0.2%)

  99,7 tys

  15,0(0.2%)

  97,1 tys

  14,6(0.1%)

  2,7 tys

  0,4(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  3,3 mln

  504(5.6%)

  920,3 tys

  141(1.8%)

  286,6 tys

  43,5(0.5%)

  186,0 tys

  28,1(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  69,1 tys

  10,4(0.1%)

  10,7 tys

  1,6(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  800

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  650

  0,1(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  470

  0,1(0%)

  1,6 tys

  0,2(0%)

  600

  0,1(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  11,3 tys

  1,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  29,5 tys

  4,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  235,6 tys

  35,5(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Sułkowicach według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Sułkowic według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Sułkowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Sułkowic według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  53,5 mln

  3,7 tys(100%)

  44,2 mln

  3,0 tys(100%)

  54,8 mln

  3,7 tys(100%)

  56,4 mln

  3,8 tys(100%)

  59,8 mln

  4,0 tys(100%)

  65,5 mln

  4,4 tys(100%)

  74,3 mln

  4,9 tys(100%)

  84,8 mln

  5,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  17,6 mln

  2,7 tys(32.9%)

  18,2 mln

  2,8 tys(41.3%)

  18,6 mln

  2,8 tys(34%)

  19,0 mln

  2,9 tys(33.7%)

  18,8 mln

  2,8 tys(31.5%)

  19,9 mln

  3,0 tys(30.4%)

  22,3 mln

  3,4 tys(30%)

  29,9 mln

  4,5 tys(35.2%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  10,3 mln

  1,6 tys(19.2%)

  11,0 mln

  1,7 tys(24.9%)

  11,8 mln

  1,8 tys(21.6%)

  13,2 mln

  2,0 tys(23.3%)

  14,8 mln

  2,2 tys(24.8%)

  16,6 mln

  2,5 tys(25.3%)

  17,0 mln

  2,6 tys(22.9%)

  19,1 mln

  2,9 tys(22.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  13,7 mln

  2,1 tys(25.5%)

  5,9 mln

  900(13.3%)

  5,5 mln

  831(10%)

  2,4 mln

  360(4.2%)

  2,7 mln

  406(4.5%)

  3,1 mln

  473(4.8%)

  5,2 mln

  781(7%)

  5,4 mln

  817(6.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,9 mln

  295(3.6%)

  1,9 mln

  285(4.2%)

  2,4 mln

  358(4.3%)

  2,4 mln

  357(4.2%)

  3,2 mln

  483(5.4%)

  2,6 mln

  393(4%)

  2,8 mln

  424(3.8%)

  3,2 mln

  489(3.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,3 mln

  808(9.9%)

  5,3 mln

  804(11.9%)

  14,6 mln

  2,2 tys(26.6%)

  793,7 tys

  120(1.4%)

  715,7 tys

  108(1.2%)

  784,6 tys

  118(1.2%)

  873,9 tys

  131(1.2%)

  833,8 tys

  126(1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  668,9 tys

  102(1.3%)

  754,0 tys

  115(1.7%)

  249,6 tys

  37,9(0.5%)

  451,4 tys

  68,2(0.8%)

  773,7 tys

  117(1.3%)

  314,1 tys

  47,4(0.5%)

  270,4 tys

  40,6(0.4%)

  303,4 tys

  45,7(0.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  586,2 tys

  89,7(1.1%)

  112,4 tys

  17,2(0.3%)

  234,0 tys

  35,5(0.4%)

  253,9 tys

  38,4(0.4%)

  281,0 tys

  42,4(0.5%)

  168,6 tys

  25,4(0.3%)

  200,2 tys

  30,1(0.3%)

  260,1 tys

  39,2(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  147,7 tys

  22,6(0.3%)

  186,1 tys

  28,5(0.4%)

  202,0 tys

  30,6(0.4%)

  256,5 tys

  38,8(0.5%)

  404,3 tys

  60,9(0.7%)

  278,5 tys

  42,0(0.4%)

  193,0 tys

  29,0(0.3%)

  252,4 tys

  38,0(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  3,4 tys

  0,5(0%)

  2,9 tys

  0,4(0%)

  1,7 tys

  0,3(0%)

  0,1

  0,0(0%)

  86,0

  0,0(0%)

  52,5 tys

  7,9(0.1%)

  151,4 tys

  22,7(0.2%)

  232,9 tys

  35,1(0.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  159,4 tys

  24,4(0.3%)

  95,9 tys

  14,7(0.2%)

  740,1 tys

  112(1.4%)

  124,0 tys

  18,7(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,0 tys

  0,9(0%)

  249,8 tys

  37,5(0.3%)

  198,3 tys

  29,9(0.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  2,6 mln

  398(4.9%)

  453,3 tys

  69,3(1%)

  185,7 tys

  28,2(0.3%)

  185,7 tys

  28,1(0.3%)

  185,7 tys

  28,0(0.3%)

  185,7 tys

  28,0(0.3%)

  185,7 tys

  27,9(0.2%)

  185,7 tys

  28,0(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  43,5 tys

  6,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,0 tys

  1,7(0%)

  25,0 tys

  3,8(0%)

  19,9 tys

  3,0(0%)

  94,1 tys

  14,2(0.1%)

  13,6 tys

  2,0(0%)

  122,3 tys

  18,4(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  64,9 tys

  9,9(0.1%)

  58,7 tys

  9,0(0.1%)

  98,0 tys

  14,9(0.2%)

  75,7 tys

  11,4(0.1%)

  44,5 tys

  6,7(0.1%)

  112,5 tys

  17,0(0.2%)

  46,7 tys

  7,0(0.1%)

  122,0 tys

  18,4(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  194,6 tys

  29,8(0.4%)

  168,6 tys

  25,8(0.4%)

  122,4 tys

  18,6(0.2%)

  80,0 tys

  12,1(0.1%)

  168,7 tys

  25,4(0.3%)

  135,0 tys

  20,4(0.2%)

  98,5 tys

  14,8(0.1%)

  94,3 tys

  14,2(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  679

  0,1(0%)

  444

  0,1(0%)

  962

  0,1(0%)

  1,0 tys

  0,2(0%)

  99,4 tys

  15,0(0.2%)

  961

  0,1(0%)

  3,2 tys

  0,5(0%)

  40,2 tys

  6,1(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  55,8 tys

  8,5(0.1%)

  2,5 tys

  0,4(0%)

  59,9 tys

  9,1(0.1%)

  800

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,6(0%)

  283,8 tys

  42,8(0.4%)

  127,0 tys

  19,1(0.2%)

  16,3 tys

  2,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  99,1 tys

  15,2(0.2%)

  87,6 tys

  13,4(0.2%)

  12,7 tys

  1,9(0%)

  2,6 tys

  0,4(0%)

  96,0 tys

  14,5(0.2%)

  99,7 tys

  15,0(0.2%)

  97,1 tys

  14,6(0.1%)

  2,7 tys

  0,4(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  1,2 tys

  0,2(0%)

  939

  0,1(0%)

  834

  0,1(0%)

  947

  0,1(0%)

  1,0 tys

  0,2(0%)

  1,0 tys

  0,2(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  800

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  650

  0,1(0%)

  420

  0,1(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  470

  0,1(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  115,7 tys

  17,7(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  59,1 tys

  8,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Sułkowice - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 700 mieszkańców Sułkowic jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 863 kobiet oraz 837 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 20,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 9,1% średnie ogólnokształcące, a 21,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 28,3% mieszkańców Sułkowic, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 12,0% podstawowym ukończonym. 3,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy Sułkowic mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Sułkowicach największy odsetek ma wykształcenie wyższe (25,9%) oraz zasadnicze zawodowe (21,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (36,0%) oraz średnie zawodowe (22,4%).

  W roku 2021 w Sułkowicach mieściły się 3 przedszkola, w których do 14 oddziałów uczęszczało 325 dzieci (160 dziewczynek oraz 165 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Sułkowicach mieściły się 3 przedszkola, w których do 10 oddziałów uczęszczało 241 dzieci (116 dziewczynek oraz 125 chłopców). Dostępnych było 245 miejsc.

  22,0% mieszkańców Sułkowic w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (21,7% wśród dziewczynek i 22,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 807 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,81 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 31 oddziałach uczyło się 557 uczniów (280 kobiet oraz 277 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Sułkowicach placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 23 oddziałach uczyło się 493 uczniów (252 kobiety oraz 241 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,6% ludności (26,9% wśród dziewczynek i 26,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,0 uczniów.

  W Sułkowicach znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 4 oddziałach uczyło się 120 uczniów (33 kobiety oraz 87 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,1% mieszkańców (15,4% wśród dziewczyn i 16,8% wśród chłopaków). 30,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,6% mieszkańców Sułkowic w wieku potencjalnej nauki (23,3% kobiet i 22,0% mężczyzn).

 • 20,1% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  20,1%
  Małopolskie
  26,3%
  Cały kraj
  25,2%
 • 25,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Sułkowice
  32,7%
  Małopolskie
  34,2%
  Kraj
  35,2%
 • 33,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,6%
  Małopolskie
  3,3%
  Polska
  3,3%
 • 3,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  9,1%
  Małopolskie
  11,2%
  Kraj
  11,9%
 • 10,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  21,0%
  Województwo
  19,7%
  Polska
  20,0%
 • 19,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 28,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  28,3%
  Małopolskie
  22,6%
  Cała Polska
  21,2%
 • 21,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 36,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,0%
  Województwo
  2,8%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Sułkowice
  12,0%
  Małopolskie
  11,0%
  Kraj
  12,3%
 • 12,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,8%
  Małopolskie
  3,1%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Sułkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 807 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  807,0
  Małopolskie
  901,0
  Kraj
  896,0
 • 0,81 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,81
  Małopolskie
  0,88
  Polska
  0,89
 •  
 • 3Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 14 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 275 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Sułkowice) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 325 Dzieci
 • 160 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 165 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,2%
  50,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 52 3 lata
 • 52
 • 103 4 lata
 • 103
 • 79 5 lata
 • 79
 • 84 6 lat
 • 84
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 26 3 lata
 • 26
 • 47 4 lata
 • 47
 • 35 5 lata
 • 35
 • 49 6 lat
 • 49
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 26 3 lata
 • 26
 • 56 4 lata
 • 56
 • 44 5 lata
 • 44
 • 35 6 lat
 • 35
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 •  
 • 19,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 19,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Sułkowicach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Sułkowicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Sułkowicach
  Publiczne
  12 273-26-78
  ul. 1-go Maja 56
  32-440 Sułkowice
  51157
  Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sułkowicach
  Publiczne
  12 273-25-02
  ul. 11 LISTOPADA 10
  32-440 Sułkowice
  4938
  Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Sułkowicach
  Publiczne
  12 273-21-99
  ul. Starowiejska 4
  32-440 Sułkowice
  2455
 • Szkoły podstawowe w Sułkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Sułkowice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 31 Oddziały
 • 557 Uczniowie
 • 280 Kobiety
  (uczniowie)
 • 277 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,3%
  49,7%
 • 74 Uczniowie w 1 klasie
 • 42 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 32 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 85 Absolwenci
 • 51 Kobiety
  (absolwenci)
 • 34 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  18,0
  Województwo
  16,5
  Cała Polska
  16,7
 •  
 • 42,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 35,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Sułkowicach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Sułkowicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Sułkowicach (Adam Mickiewicz)
  Publiczna
  12 273-20-46
  12 273-20-46
  ul. Tysiąclecia 17
  32-440 Sułkowice
  2447045
 • Szkoły ponadpodstawowe w Sułkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Sułkowice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 25 Uczniowie w 1 klasie
 • 9 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 16 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 30,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  30,0
  woj. małopolskie
  20,9
  Kraj
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Sułkowicach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Sułkowicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum (Karol Wojtyła)
  Publiczne
  12 273-20-08
  12 274-21-22
  ul. Szkolna 34
  32-440 Sułkowice
  8200-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa (WojskoPolskie)
  Publiczna
  12 273-20-08
  12 274-21-22
  ul. Szkolna 34
  32-440 Sułkowice
  4118-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  12 273-20-08
  12 274-21-22
  ul. Szkolna 34
  32-440 Sułkowice
  251-
  Szkola Muzyczna I stopnia w Czasławiu - Filia w Sułkowicach
  Publiczna
  ul. Szkolna 34
  32-440 Sułkowice
  -40-
  Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  12 273-20-08
  12 274-21-22
  ul. Szkolna 34
  32-440 Sułkowice
  ---
  Technikum dla Dorosłych
  Publiczne
  12 273-20-08
  12 274-21-22
  ul. Szkolna 34
  32-440 Sułkowice
  ---
  Szkoła Policealna dla Dorosłych
  Publiczna
  12 273-20-08
  12 274-21-22
  ul. Szkolna 34
  32-440 Sułkowice
  ---
  Liceum Ogólnokształcące (Św. Jan Kanty)
  Publiczne
  12 273-20-08
  12 274-21-22
  ul. Szkolna 34
  32-440 Sułkowice
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Sułkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 22,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 21,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 22,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Sułkowice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Sułkowice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Sułkowice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Sułkowice - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Sułkowicach

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Sułkowicach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Sułkowicach
  (Źródło: GUS, 2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w Sułkowicach: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Sułkowicach 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 168 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 15 (uczestnicy: 1 157)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 200)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 144)
  • koncerty: 2 (uczestnicy: 400)
  • konkursy: 7 (uczestnicy: 278)
  • warsztaty: 2 (uczestnicy: 35)
  • inne: 1 (uczestnicy: 100)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 85)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 30)
  • taneczne: 3 (członkowie: 25)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 10)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 20)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 5)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 5)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 135)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 30)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 50)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 55)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2021 w Sułkowicach działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 19 782 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 15 267 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 5
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Sułkowicach działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 95 członków. Zarejestrowano 95 ćwiczących (mężczyźni: 84, kobiety: 11, chłopcy do lat 18: 53, dziewczęta do lat 18: 7). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1), instruktora sportowego (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Sułkowicach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Sułkowicach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Sułkowic znajdują się 2 zabytkowe obiekty wpisane do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Sułkowicach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Mur/ogrodzenie z 1828 r.dnia 1961-05-09, wykaz dokumentów: 101/5/61 z 1961-05-09
  • Kościół z 1825 r.dnia 1994-12-28, wykaz dokumentów: A-693 z 1994-12-28
 • Formy ochrony przyrody w Sułkowicach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Sułkowic znajdują się 3 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Sułkowicach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-11-16, Opis granicy: Na terenie ogrodu od południa ogrodzenia na betonowych słupach żywopłot ligustrowy (na odziomku) dalej droga gminna asfaltowa
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2002-01-31, Opis granicy: Przy głównej szosie asfaltowej od strony południowej przylega do starej kuźni przy ul. Partyzantów
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2004-05-08, Opis granicy: W lesie przy żółtym szlaku turystycznym z Sułkowic do Myślenic

Sułkowice - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 7 wypadków drogowych w Sułkowicach odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 7 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 105,2 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w Sułkowicach znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 3 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 3 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu myślenickiego.

  Powiat myślenicki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Sułkowicach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 7 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 7 Ranni
  (rok 2021)
 • 0 Lekko ranni
 • 7 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Sułkowicach w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 105,25 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Sułkowice
  105,2
  Małopolskie
  65,7
  Cała Polska
  59,9
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  0,0
  woj. małopolskie
  4,2
  Cała Polska
  5,9
 • 105,25 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  105,2
  Małopolskie
  76,0
  Cały kraj
  69,4
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Miasto
  0,0
  Małopolskie
  6,4
  Cały kraj
  9,8
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Miasto
  100,0
  woj. małopolskie
  115,7
  Kraj
  115,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 Liczba licencji na taksówki
 • 3 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Sułkowice przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 955droga wojewódzka nr 955( Sułkowice - Rudnik - Jawornik)
  • DW 956droga wojewódzka nr 956(Biertowice - Sułkowice - Harbutowice - Palcza - Baczyn - Budzów - Zembrzyce)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Sułkowice nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 97Linia kolejowa nr 97: Skawina - Żywiec [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Skawina - Rzozów - Radziszów - Wola Radziszowska - Podolany - Leńcze - Przytkowice - Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona - Stronie - Stryszów - Zembrzyce - Sucha Beskidzka - Stryszawa - Lachowice - Lachowice Centrum - Kurów Suski - Hucisko - Pewel Wielka - Pewel Wielka Centrum - Jeleśnia - Pewel Mała - Żywiec Sporysz - Żywiec)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Sułkowicach istnieje 30 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. 11 Listopada

  ul. 24 Lipca

  ul. Kowalska

  ul. Krzywa

  ul. Kwiatowa

  ul. Leśna

  ul. Na Granicy

  ul. Na Oblasek

  ul. Na Węgry

  ul. Partyzantów

  ul. Polna

  ul. Ptasznica

  Rynek

  ul. Smereczyńskiego

  ul. Sportowa

  ul. Starowiejska

  ul. Sucha Góra

  ul. Szkolna

  ul. Tysiąclecia

  ul. Wolności

  ul. Wyzwolenia

  ul. Wąska

  ul. Zagroda

  ul. Zagumnie

  ul. Zarzecze

  os. Zielona

  ul. kpt. Stanisława Stanaszka

  ul. ks. Józefa Sadzika

  ul. Ślusarska