Sułkowice w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Sułkowice - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Sułkowice to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa małopolskiego, powiatu myślenickiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Sułkowice.
 • 6 493 Liczba mieszkańców
 • 16,5 km² Powierzchnia
 • 394,5 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 12 Numer kierunkowy
 • KMY Tablice rejestracyjne
 • Artur Wojciech Grabczyk Burmistrz miasta
Sułkowice na mapie
Identyfikatory
 • 19.799649.8388 Współrzędne GPS
 • 1209074 TERYT (TERC)
 • 0952137 SIMC
Herb miasta Sułkowice
Sułkowice herb
Flaga miasta Sułkowice
Sułkowice flaga

Jak Sułkowice wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Sułkowice na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Sułkowice wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Sułkowice plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
2Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
20Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
23Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
37Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
51Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
55Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
61Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
63Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
67Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
70Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
85Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
89Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
96Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
119Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
142Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
178Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
188Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
194Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
251Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
260Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
321Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
326Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych

Sułkowice - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
32-440Poczta Sułkowice
32-440Skrytki Pocztowe Poczta Sułkowice

Sułkowice - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Sułkowicach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Biuro Terenowe w Myślenicach (podlega pod: ZUS Oddział w Krakowie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
os. 1000-lecia 15A
32-400 Myślenice
Urząd Miejski w Sułkowicach
(12) 273-20-75
(12) 272-14-22
Rynek 1
32-440 Sułkowice

Sułkowice - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Sułkowice jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 6 493, z czego 51,4% stanowią kobiety, a 48,6% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 4,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 38,9 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Sułkowic zawarli w 2022 roku 32 małżeństw, co odpowiada 4,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,1% mieszkańców Sułkowic jest stanu wolnego, 58,7% żyje w małżeństwie, 3,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,4% to wdowy/wdowcy.

  Sułkowice ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 9. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 1,38 na 1000 mieszkańców Sułkowic. W 2022 roku urodziło się 77 dzieci, w tym 42,9% dziewczynek i 57,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 333 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,04 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 39,5% zgonów w Sułkowicach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,3% zgonów w Sułkowicach były nowotwory, a 4,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Sułkowic przypada 10.44 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 47 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 63 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Sułkowic -16. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  61,1% mieszkańców Sułkowic jest w wieku produkcyjnym, 21,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 17,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Sułkowic
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 6 493 Liczba mieszkańców
 • 3 338 Kobiety
 • 3 155 Mężczyźni
 • 51,4%
  48,6%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Sułkowicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Sułkowicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Sułkowicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Sułkowic
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 38,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • Sułkowice
  38,9 lat
  Małopolskie
  41,2 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 39,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Sułkowice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Sułkowic
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Sułkowice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Sułkowice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Sułkowice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,1% Kawalerowie/Panny
 • Sułkowice
  30,2%
  woj. małopolskie
  30,2%
  Cały kraj
  29,1%
 • 25,3% Kobiety
  (Panny)
 • 35,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,7% Żonaci/Zamężne
 • Sułkowice
  58,7%
  Województwo
  56,1%
  Polska
  54,0%
 • 58,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,4% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  7,3%
  Małopolskie
  7,7%
  Cały kraj
  8,5%
 • 12,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  3,7%
  Małopolskie
  5,7%
  Kraj
  7,6%
 • 3,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Tutaj
  0,1%
  Małopolskie
  0,3%
  Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Sułkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Sułkowicach w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  4,9
  Województwo
  4,5
  Kraj
  4,1
 • 0,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  0,7
  Małopolskie
  1,2
  Polska
  1,6
 • 32 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Sułkowicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Sułkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 9 Przyrost naturalny w roku 2022
 • 10 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -1 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 1,38 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Sułkowice
  1,4
  Małopolskie
  -1,4
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Sułkowicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Sułkowicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Sułkowicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Sułkowicach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 77 Urodzenia żywe
 • 33 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 44 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 42,9%
  57,1%
 • 11,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Sułkowice
  11,8
  Województwo
  9,1
  Cały kraj
  8,1
 • 41,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  41,4
  woj. małopolskie
  38,0
  Cała Polska
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 38 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 38
 • 112 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 112
 • 91 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 91
 • 37 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 37
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 333 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 282 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 378 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 333 g
  woj. małopolskie
  3 313 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 98 Waga 4000g - 4499g
 • 98
 • 383 Waga 3500g - 3999g
 • 383
 • 511 Waga 3000g - 3499g
 • 511
 • 217 Waga 2500g - 2999g
 • 217
 • 40 Waga 2000g - 2499g
 • 40
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 5 Waga 600g - 999g
 • 5
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,46 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Sułkowice
  1,46
  woj. małopolskie
  1,29
  Cały kraj
  1,26
 • 0,69 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,69
  woj. małopolskie
  0,63
  Cała Polska
  0,61
 • 1,04 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  1,04
  Województwo
  0,86
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Sułkowicach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 68 Zgony
 • 23 Kobiety
  (Zgony)
 • 45 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 33,8%
  66,2%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 10,4 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  10,4
  Małopolskie
  10,5
  Cały kraj
  11,9
 • 96,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Sułkowice
  96,1
  woj. małopolskie
  115,7
  Kraj
  147,0
 • 1,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  1,6
  Województwo
  2,8
  Polska
  3,8
 • 2,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Sułkowice
  2,6
  Województwo
  2,5
  Cały kraj
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Małopolskie
  1,0
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie myślenickim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 39,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Sułkowice
  39,5%
  Małopolskie
  41,2%
  Cały kraj
  36,0%
 • 24,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Sułkowice
  24,3%
  woj. małopolskie
  25,4%
  Cały kraj
  23,6%
 • 4,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Sułkowice
  4,6%
  Małopolskie
  5,3%
  Polska
  6,7%
 • 90 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Małopolskie
  17,4
  Kraj
  15,8
 • 69,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  69,8
  Kraj
  70,6
 • 229,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  229,4
  Małopolskie
  266,5
  Cały kraj
  280,1
 • 248,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Małopolskie
  248,5
  Polska
  253,9
 • 373,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 408,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 337,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  373,1
  Województwo
  431,8
  Kraj
  426,2
 • 70,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 20,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 105,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  70,8
  woj. małopolskie
  61,4
  Polska
  62,9
 • 35,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Sułkowice
  35,2
  Małopolskie
  34,0
  Cały kraj
  33,8
 • 9,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  9,2
  Województwo
  6,1
  Kraj
  7,0
 • 1,1% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Sułkowice
  1,1%
  Województwo
  0,6%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 47 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 26 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 21 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 63 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 36 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 27 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -16 Saldo migracji
 • -10 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -6 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -16 Saldo migracji wewnętrznych
 • -10 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -6 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Sułkowicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Sułkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Sułkowice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Sułkowice - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Sułkowicach oddano do użytku 17 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,61 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Sułkowicach to 1 826 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 280 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  88,2% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 11,8% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Sułkowicach to 5,24 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Sułkowicach to 151,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,01% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,74% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 98,03% mieszkań posiada łazienkę, 86,14% korzysta z centralnego ogrzewania, a 79,68% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu myślenickiego.

  Powiat myślenicki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Sułkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 826 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 280,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  280,40
  woj. małopolskie
  385,20
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 96,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Sułkowice
  96,80 m2
  Małopolskie
  80,60 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 27,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Sułkowice
  27,10 m2
  Województwo
  31,00 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,73 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,73
  Małopolskie
  3,98
  Cała Polska
  3,83
 • 3,57 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  3,57
  Małopolskie
  2,60
  Polska
  2,42
 • 0,75 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,75
  Małopolskie
  0,65
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Sułkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 17 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,61 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  2,61
  Małopolskie
  6,96
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 89 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,24 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  5,24
  Województwo
  4,04
  Cały kraj
  3,89
 • 13,66 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Sułkowice
  13,66
  Województwo
  28,13
  Kraj
  24,56
 • 2 568 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 151,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Sułkowice
  151,1 m2
  woj. małopolskie
  97,5 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,39 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Sułkowice
  0,39 m2
  woj. małopolskie
  0,68 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Sułkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,01% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Sułkowice
  99,01%
  woj. małopolskie
  97,78%
  Kraj
  97,75%
 • 98,74% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Sułkowice
  98,74%
  woj. małopolskie
  96,13%
  Cała Polska
  95,18%
 • 98,03% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  98,03%
  woj. małopolskie
  95,21%
  Kraj
  93,75%
 • 86,14% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  86,14%
  Małopolskie
  86,21%
  Polska
  85,83%
 • 79,68% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  79,68%
  Małopolskie
  67,24%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Sułkowice - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Sułkowicach na 1000 mieszkańców pracuje 172osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 48,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 51,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Sułkowicach wynosiło w 2023 roku 3,0% (3,0% wśród kobiet i 3,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Sułkowicach wynosiło 5 603,51 PLN, co odpowiada 83.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Sułkowic 599 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 405 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -194.

  16,5% aktywnych zawodowo mieszkańców Sułkowic pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 37,0% w przemyśle i budownictwie, a 18,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Sułkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 172 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  172,0
  Małopolskie
  254,0
  Cały kraj
  259,0
 • 3,3% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 3,3% Kobiety
 • 3,2% Mężczyźni
 • Miasto
  3,0%
  Małopolskie
  4,2%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Sułkowicach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Sułkowicach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Sułkowicach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Sułkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 026 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 604 PLN
  Małopolskie
  6 825 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Sułkowicach w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Sułkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 599 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 405 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -194 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,68 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Sułkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 16,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 15,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 18,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 37,0% Przemysł i budownictwo
 • 25,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 50,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 18,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 18,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 18,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 26,8% Pozostałe
 • 39,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Sułkowicach w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Sułkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 121 Pracujący ogółem
 • 545 Kobiety
 • 576 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Sułkowicach w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 21,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 21,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,1% W wieku produkcyjnym
 • 55,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 17,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 23,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Sułkowice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 63,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Sułkowice
  63,8
  woj. małopolskie
  67,1
  Polska
  69,0
 • 29,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  29,3
  Województwo
  35,0
  Polska
  38,2
 • 85,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  85,1
  Małopolskie
  109,4
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 63,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Sułkowice - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Sułkowicach w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 740 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 627 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 50 nowych podmiotów, a 28 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (64) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (42) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (70) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2017 roku, najmniej (24) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Sułkowicach najwięcej (32) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (717) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,7% (5) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 41,4% (306) podmiotów, a 58,0% (429) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Sułkowicach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (25.4%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 740 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 306 Przemysł i budownictwo
 • 429 Pozostała działalność
 • 50 Podmioty nowo zarejestrowane w Sułkowicach w 2023 roku
 • 28 Podmioty wyrejestrowane w Sułkowicach w 2023 roku
 • 627 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 717 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 717
 • 15 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 15
 • 7 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 7
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 739 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 739
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 29 Spółki handlowe ogółem
 • 29
 • 2  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 27  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 27
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 32 Spółki cywilne ogółem
 • 32
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 627 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 159 Budownictwo
 • 159
 • 142 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 142
 • 131 Przetwórstwo przemysłowe
 • 131
 • 40 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 40
 • 31 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 31
 • 29 Pozostała działalność
 • 29
 • 22 Transport i gospodarka magazynowa
 • 22
 • 20 Informacja i komunikacja
 • 20
 • 13 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 13
 • 12 Edukacja
 • 12
 • 12 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 12
 • 6 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 6
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5
 • 3 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 3
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Sułkowice - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Sułkowicach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 79 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 12,18 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Sułkowicach wynosi 73,50% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Sułkowic najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 6,09 (wykrywalność 55%) oraz o charakterze kryminalnym - 6,44 (wykrywalność 81%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,02 (51%), drogowe - 1,30 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,19 (88%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Sułkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Sułkowic.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Sułkowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 79 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 79
 • 42 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 42
 • 26 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 26
 • 8 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 8
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 40 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 40
 • 12,18 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  12,18
  Województwo
  21,90
  Polska
  22,81
 • 6,44 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,44
  Małopolskie
  12,25
  Polska
  12,98
 • 4,02 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,02
  woj. małopolskie
  6,74
  Polska
  6,99
 • 1,30 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Sułkowice
  1,30
  Województwo
  1,39
  Cały kraj
  1,82
 • 0,19 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Sułkowice
  0,19
  woj. małopolskie
  0,26
  Kraj
  0,35
 • 6,09 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Sułkowice
  6,09
  Małopolskie
  10,41
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Sułkowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  74%
  Małopolskie
  75%
  Cały kraj
  71%
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  81%
  Małopolskie
  71%
  Polska
  63%
 • 51% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  51%
  Małopolskie
  72%
  Cały kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Sułkowice
  99%
  Małopolskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  88%
  Małopolskie
  82%
  Polska
  88%
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  56%
  Małopolskie
  56%
  Kraj
  51%

Sułkowice - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Sułkowic wyniosła w 2022 roku 79,8 mln złotych, co daje 5,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 9% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Sułkowic - 37.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9.1%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 8,5 mln złotych, czyli 10,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Sułkowic wyniosła w 2022 roku 84,0 mln złotych, co daje 5,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 1.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (32%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (24.7%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9.4%). W budżecie Sułkowic wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 908 złotych na mieszkańca (16,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 11,8 złotych na mieszkańca (0,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 7,3%.
 • Wydatki budżetu w Sułkowicach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Sułkowic według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Sułkowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Sułkowic według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  50,5 mln

  3,4 tys(100%)

  54,5 mln

  3,7 tys(100%)

  58,0 mln

  3,9 tys(100%)

  57,3 mln

  3,9 tys(100%)

  61,6 mln

  4,1 tys(100%)

  69,2 mln

  4,6 tys(100%)

  73,1 mln

  4,8 tys(100%)

  79,8 mln

  5,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  20,4 mln

  3,1 tys(40.3%)

  22,6 mln

  3,4 tys(41.5%)

  24,1 mln

  3,6 tys(41.5%)

  22,9 mln

  3,4 tys(39.9%)

  23,1 mln

  3,5 tys(37.5%)

  24,3 mln

  3,7 tys(35.1%)

  24,6 mln

  3,7 tys(33.6%)

  29,8 mln

  4,6 tys(37.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  164,7 tys

  25,2(0.3%)

  217,1 tys

  32,9(0.4%)

  269,5 tys

  40,8(0.5%)

  279,5 tys

  42,1(0.5%)

  161,0 tys

  24,3(0.3%)

  191,6 tys

  28,8(0.3%)

  256,7 tys

  38,7(0.4%)

  7,3 mln

  1,1 tys(9.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,2 mln

  640(8.3%)

  4,3 mln

  655(7.9%)

  5,1 mln

  768(8.8%)

  5,1 mln

  767(8.9%)

  5,3 mln

  804(8.7%)

  5,3 mln

  792(7.6%)

  6,2 mln

  926(8.4%)

  7,2 mln

  1,1 tys(9.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  12,5 mln

  1,9 tys(24.8%)

  3,5 mln

  530(6.4%)

  2,9 mln

  433(4.9%)

  3,1 mln

  463(5.4%)

  3,8 mln

  580(6.2%)

  5,6 mln

  839(8.1%)

  6,6 mln

  991(9%)

  6,3 mln

  973(7.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,1 mln

  1,1 tys(14%)

  16,6 mln

  2,5 tys(30.4%)

  2,6 mln

  392(4.5%)

  2,6 mln

  399(4.6%)

  2,8 mln

  425(4.6%)

  2,9 mln

  442(4.3%)

  3,7 mln

  550(5%)

  5,0 mln

  775(6.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  205,9 tys

  31,5(0.4%)

  341,2 tys

  51,7(0.6%)

  221,4 tys

  33,5(0.4%)

  270,1 tys

  40,7(0.5%)

  273,9 tys

  41,3(0.4%)

  211,4 tys

  31,8(0.3%)

  322,6 tys

  48,6(0.4%)

  3,8 mln

  586(4.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  262,4 tys

  40,1(0.5%)

  656,4 tys

  99,5(1.2%)

  372,5 tys

  56,3(0.6%)

  327,8 tys

  49,4(0.6%)

  602,8 tys

  90,9(1%)

  624,9 tys

  93,9(0.9%)

  427,2 tys

  64,3(0.6%)

  2,0 mln

  300(2.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  784,9 tys

  120(1.6%)

  865,9 tys

  131(1.6%)

  901,5 tys

  136(1.6%)

  900,7 tys

  136(1.6%)

  916,4 tys

  138(1.5%)

  939,0 tys

  141(1.4%)

  1,2 mln

  180(1.6%)

  1,2 mln

  185(1.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,1 mln

  163(2.1%)

  2,5 mln

  384(4.6%)

  1,6 mln

  240(2.7%)

  1,0 mln

  156(1.8%)

  623,3 tys

  94,0(1%)

  1,3 mln

  188(1.8%)

  2,3 mln

  347(3.2%)

  815,1 tys

  125(1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  620,7 tys

  94,9(1.2%)

  707,6 tys

  107(1.3%)

  718,3 tys

  109(1.2%)

  730,2 tys

  110(1.3%)

  628,7 tys

  94,8(1%)

  410,0 tys

  61,6(0.6%)

  202,4 tys

  30,5(0.3%)

  713,5 tys

  110(0.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  398,1 tys

  60,9(0.8%)

  359,3 tys

  54,5(0.7%)

  314,7 tys

  47,6(0.5%)

  459,0 tys

  69,2(0.8%)

  349,8 tys

  52,7(0.6%)

  859,6 tys

  129(1.2%)

  361,6 tys

  54,4(0.5%)

  537,2 tys

  82,5(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  429,1 tys

  65,6(0.8%)

  389,7 tys

  59,1(0.7%)

  429,2 tys

  64,9(0.7%)

  451,3 tys

  68,0(0.8%)

  363,4 tys

  54,8(0.6%)

  340,4 tys

  51,1(0.5%)

  470,6 tys

  70,9(0.6%)

  537,1 tys

  82,5(0.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  820,8 tys

  126(1.6%)

  413,4 tys

  62,7(0.8%)

  230,7 tys

  34,9(0.4%)

  205,6 tys

  31,0(0.4%)

  340,0 tys

  51,3(0.6%)

  272,6 tys

  40,9(0.4%)

  516,8 tys

  77,8(0.7%)

  508,4 tys

  78,1(0.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  15,2 tys

  2,3(0%)

  60,7 tys

  9,2(0.1%)

  28,7 tys

  4,3(0%)

  59,0 tys

  8,9(0.1%)

  49,3 tys

  7,4(0.1%)

  60,3 tys

  9,1(0.1%)

  40,2 tys

  6,1(0.1%)

  153,0 tys

  23,5(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  549,8 tys

  84,1(1.1%)

  619,6 tys

  94,0(1.1%)

  555,3 tys

  84,0(1%)

  791,9 tys

  119(1.4%)

  890,7 tys

  134(1.4%)

  907,5 tys

  136(1.3%)

  1,0 mln

  153(1.4%)

  100,8 tys

  15,5(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  92,3 tys

  14,2(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  87,6 tys

  13,4(0.2%)

  12,7 tys

  1,9(0%)

  2,6 tys

  0,4(0%)

  96,0 tys

  14,5(0.2%)

  99,7 tys

  15,0(0.2%)

  97,1 tys

  14,6(0.1%)

  2,7 tys

  0,4(0%)

  3,0 tys

  0,5(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  29,5 tys

  4,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  235,6 tys

  35,5(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  650

  0,1(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  470

  0,1(0%)

  1,6 tys

  0,2(0%)

  600

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  920,3 tys

  141(1.8%)

  286,6 tys

  43,5(0.5%)

  186,0 tys

  28,1(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  69,1 tys

  10,4(0.1%)

  10,7 tys

  1,6(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Sułkowicach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Sułkowic według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Sułkowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Sułkowic według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  44,2 mln

  3,0 tys(100%)

  54,8 mln

  3,7 tys(100%)

  56,4 mln

  3,8 tys(100%)

  59,8 mln

  4,0 tys(100%)

  65,5 mln

  4,4 tys(100%)

  74,3 mln

  4,9 tys(100%)

  84,8 mln

  5,6 tys(100%)

  84,0 mln

  5,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  18,2 mln

  2,8 tys(41.3%)

  18,6 mln

  2,8 tys(34%)

  19,0 mln

  2,9 tys(33.7%)

  18,8 mln

  2,8 tys(31.5%)

  19,9 mln

  3,0 tys(30.4%)

  22,3 mln

  3,4 tys(30%)

  29,9 mln

  4,5 tys(35.2%)

  26,9 mln

  4,1 tys(32%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  11,0 mln

  1,7 tys(24.9%)

  11,8 mln

  1,8 tys(21.6%)

  13,2 mln

  2,0 tys(23.3%)

  14,8 mln

  2,2 tys(24.8%)

  16,6 mln

  2,5 tys(25.3%)

  17,0 mln

  2,6 tys(22.9%)

  19,1 mln

  2,9 tys(22.6%)

  20,8 mln

  3,2 tys(24.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  112,4 tys

  17,2(0.3%)

  234,0 tys

  35,5(0.4%)

  253,9 tys

  38,4(0.4%)

  281,0 tys

  42,4(0.5%)

  168,6 tys

  25,4(0.3%)

  200,2 tys

  30,1(0.3%)

  260,1 tys

  39,2(0.3%)

  7,9 mln

  1,2 tys(9.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  5,9 mln

  900(13.3%)

  5,5 mln

  831(10%)

  2,4 mln

  360(4.2%)

  2,7 mln

  406(4.5%)

  3,1 mln

  473(4.8%)

  5,2 mln

  781(7%)

  5,4 mln

  817(6.4%)

  6,1 mln

  932(7.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,9 mln

  285(4.2%)

  2,4 mln

  358(4.3%)

  2,4 mln

  357(4.2%)

  3,2 mln

  483(5.4%)

  2,6 mln

  393(4%)

  2,8 mln

  424(3.8%)

  3,2 mln

  489(3.8%)

  2,7 mln

  413(3.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,3 mln

  804(11.9%)

  14,6 mln

  2,2 tys(26.6%)

  793,7 tys

  120(1.4%)

  715,7 tys

  108(1.2%)

  784,6 tys

  118(1.2%)

  873,9 tys

  131(1.2%)

  833,8 tys

  126(1%)

  2,5 mln

  389(3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,5 tys

  0,4(0%)

  59,9 tys

  9,1(0.1%)

  800

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,6(0%)

  283,8 tys

  42,8(0.4%)

  127,0 tys

  19,1(0.2%)

  16,3 tys

  2,5(0%)

  1,2 mln

  185(1.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  95,9 tys

  14,7(0.2%)

  740,1 tys

  112(1.4%)

  124,0 tys

  18,7(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,0 tys

  0,9(0%)

  249,8 tys

  37,5(0.3%)

  198,3 tys

  29,9(0.2%)

  730,6 tys

  112(0.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  186,1 tys

  28,5(0.4%)

  202,0 tys

  30,6(0.4%)

  256,5 tys

  38,8(0.5%)

  404,3 tys

  60,9(0.7%)

  278,5 tys

  42,0(0.4%)

  193,0 tys

  29,0(0.3%)

  252,4 tys

  38,0(0.3%)

  697,5 tys

  107(0.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  444

  0,1(0%)

  962

  0,1(0%)

  1,0 tys

  0,2(0%)

  99,4 tys

  15,0(0.2%)

  961

  0,1(0%)

  3,2 tys

  0,5(0%)

  40,2 tys

  6,1(0%)

  504,9 tys

  77,5(0.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  754,0 tys

  115(1.7%)

  249,6 tys

  37,9(0.5%)

  451,4 tys

  68,2(0.8%)

  773,7 tys

  117(1.3%)

  314,1 tys

  47,4(0.5%)

  270,4 tys

  40,6(0.4%)

  303,4 tys

  45,7(0.4%)

  312,7 tys

  48,0(0.4%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  453,3 tys

  69,3(1%)

  185,7 tys

  28,2(0.3%)

  185,7 tys

  28,1(0.3%)

  185,7 tys

  28,0(0.3%)

  185,7 tys

  28,0(0.3%)

  185,7 tys

  27,9(0.2%)

  185,7 tys

  28,0(0.2%)

  185,7 tys

  28,5(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  11,0 tys

  1,7(0%)

  25,0 tys

  3,8(0%)

  19,9 tys

  3,0(0%)

  94,1 tys

  14,2(0.1%)

  13,6 tys

  2,0(0%)

  122,3 tys

  18,4(0.1%)

  137,3 tys

  21,1(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  58,7 tys

  9,0(0.1%)

  98,0 tys

  14,9(0.2%)

  75,7 tys

  11,4(0.1%)

  44,5 tys

  6,7(0.1%)

  112,5 tys

  17,0(0.2%)

  46,7 tys

  7,0(0.1%)

  122,0 tys

  18,4(0.1%)

  97,8 tys

  15,0(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  168,6 tys

  25,8(0.4%)

  122,4 tys

  18,6(0.2%)

  80,0 tys

  12,1(0.1%)

  168,7 tys

  25,4(0.3%)

  135,0 tys

  20,4(0.2%)

  98,5 tys

  14,8(0.1%)

  94,3 tys

  14,2(0.1%)

  90,7 tys

  13,9(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,8(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  87,6 tys

  13,4(0.2%)

  12,7 tys

  1,9(0%)

  2,6 tys

  0,4(0%)

  96,0 tys

  14,5(0.2%)

  99,7 tys

  15,0(0.2%)

  97,1 tys

  14,6(0.1%)

  2,7 tys

  0,4(0%)

  3,0 tys

  0,5(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  939

  0,1(0%)

  834

  0,1(0%)

  947

  0,1(0%)

  1,0 tys

  0,2(0%)

  1,0 tys

  0,2(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  2,6 tys

  0,4(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  2,9 tys

  0,4(0%)

  1,7 tys

  0,3(0%)

  0,1

  0,0(0%)

  86,0

  0,0(0%)

  52,5 tys

  7,9(0.1%)

  151,4 tys

  22,7(0.2%)

  232,9 tys

  35,1(0.3%)

  960

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  650

  0,1(0%)

  420

  0,1(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  470

  0,1(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  59,1 tys

  8,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Sułkowice - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 702 mieszkańców Sułkowic jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 881 kobiet oraz 821 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 20,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 9,1% średnie ogólnokształcące, a 21,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 28,3% mieszkańców Sułkowic, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 12,0% podstawowym ukończonym. 3,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy Sułkowic mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Sułkowicach największy odsetek ma wykształcenie wyższe (25,9%) oraz zasadnicze zawodowe (21,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (36,0%) oraz średnie zawodowe (22,4%).

  W roku 2022 w Sułkowicach mieściły się 3 przedszkola, w których do 14 oddziałów uczęszczało 333 dzieci (161 dziewczynek oraz 172 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Sułkowicach mieściły się 3 przedszkola, w których do 10 oddziałów uczęszczało 241 dzieci (116 dziewczynek oraz 125 chłopców). Dostępnych było 245 miejsc.

  19,9% mieszkańców Sułkowic w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,7% wśród dziewczynek i 20,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 968 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,81 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 30 oddziałach uczyło się 550 uczniów (284 kobiety oraz 266 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Sułkowicach placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 23 oddziałach uczyło się 493 uczniów (252 kobiety oraz 241 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,2% ludności (27,8% wśród dziewczynek i 26,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,3 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 91,51.

  W Sułkowicach znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 1 oddziale uczyło się 37 uczniów (16 kobiet oraz 21 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 0 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Sułkowicach placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 3 oddziałach uczyło się 80 uczniów (67 kobiet oraz 13 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 21 absolwentów.

  W Sułkowicach znajduje się 1 Technikum, w którym w 11 oddziałach uczyło się 250 uczniów (80 kobiet oraz 170 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 17 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Sułkowicach placówkę miała 1 Technikum, w którym w 12 oddziałach uczyło się 327 uczniów (95 kobiet oraz 232 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 51 absolwentów.

  W Sułkowicach znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 4 oddziałach uczyło się 102 uczniów (32 kobiety oraz 70 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,1% mieszkańców (16,7% wśród dziewczyn i 17,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 37,0 uczniów. 25,5 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 22,7 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,4% mieszkańców Sułkowic w wieku potencjalnej nauki (22,2% kobiet i 22,7% mężczyzn).

 • 20,1% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  20,1%
  Województwo
  26,3%
  Polska
  25,2%
 • 25,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  32,7%
  Małopolskie
  34,2%
  Cała Polska
  35,2%
 • 33,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,6%
  Województwo
  3,3%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Sułkowice
  9,1%
  Małopolskie
  11,2%
  Kraj
  11,9%
 • 10,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  21,0%
  Małopolskie
  19,7%
  Cały kraj
  20,0%
 • 19,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 28,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  28,3%
  Małopolskie
  22,6%
  Kraj
  21,2%
 • 21,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 36,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,0%
  Małopolskie
  2,8%
  Polska
  3,0%
 • 2,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  12,0%
  Województwo
  11,0%
  Cała Polska
  12,3%
 • 12,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,8%
  woj. małopolskie
  3,1%
  Kraj
  3,1%
 • 3,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Sułkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 968 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Sułkowice
  968,0
  Małopolskie
  929,0
  Cała Polska
  927,0
 • 0,81 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,81
  woj. małopolskie
  0,88
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 3Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 14 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 275 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Sułkowice) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 333 Dzieci
 • 161 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 172 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,3%
  51,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 72 3 lata
 • 72
 • 65 4 lata
 • 65
 • 107 5 lata
 • 107
 • 79 6 lat
 • 79
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 43 3 lata
 • 43
 • 31 4 lata
 • 31
 • 49 5 lata
 • 49
 • 36 6 lat
 • 36
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 29 3 lata
 • 29
 • 34 4 lata
 • 34
 • 58 5 lata
 • 58
 • 43 6 lat
 • 43
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 20,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 20,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Sułkowicach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Sułkowicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Sułkowicach
  Publiczne
  12 273-26-78
  ul. 1-go Maja 56
  32-440 Sułkowice
  51157
  Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sułkowicach
  Publiczne
  12 273-25-02
  ul. 11 LISTOPADA 10
  32-440 Sułkowice
  4938
  Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Sułkowicach
  Publiczne
  12 273-21-99
  ul. Starowiejska 4
  32-440 Sułkowice
  2455
 • Szkoły podstawowe w Sułkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Sułkowice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 30 Oddziały
 • 550 Uczniowie
 • 284 Kobiety
  (uczniowie)
 • 266 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 51,6%
  48,4%
 • 84 Uczniowie w 1 klasie
 • 47 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 37 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 89 Absolwenci
 • 43 Kobiety
  (absolwenci)
 • 46 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  18,3
  Małopolskie
  16,7
  Cały kraj
  17,0
 •  
 • 41,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 33,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 91,51 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  91,51
  Małopolskie
  95,57
  Cały kraj
  95,96
 • 91,35 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  91,35
  woj. małopolskie
  94,75
  Kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Sułkowice) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Sułkowice) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Sułkowicach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Sułkowicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Sułkowicach (Adam Mickiewicz)
  Publiczna
  12 273-20-46
  12 273-20-46
  ul. Tysiąclecia 17
  32-440 Sułkowice
  2447045
 • Szkoły ponadpodstawowe w Sułkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Sułkowice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 1 Oddziały
 • 37 Uczniowie
 • 16 Kobiety
  (uczniowie)
 • 21 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 43,2%
  56,8%
 •  
 • 37,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  37,0
  Małopolskie
  26,8
  Kraj
  26,5
 •  
 • 0,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Sułkowice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 11 Oddziały
 • 250 Uczniowie
 • 80 Kobiety
  (uczniowie)
 • 170 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 32,0%
  68,0%
 • 72 Uczniowie w 1 klasie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 53 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 17 Absolwenci
 • 8 Kobiety
  (absolwenci)
 • 9 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Miasto
  22,7
  Województwo
  26,1
  Polska
  24,9
 •  
 • 20,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 14,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Sułkowice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 51 Uczniowie w 1 klasie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 32 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 25,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Sułkowice
  25,5
  Województwo
  21,6
  Kraj
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Sułkowicach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Sułkowicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum (Karol Wojtyła)
  Publiczne
  12 273-20-08
  12 274-21-22
  ul. Szkolna 34
  32-440 Sułkowice
  8200-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa (WojskoPolskie)
  Publiczna
  12 273-20-08
  12 274-21-22
  ul. Szkolna 34
  32-440 Sułkowice
  4118-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  12 273-20-08
  12 274-21-22
  ul. Szkolna 34
  32-440 Sułkowice
  251-
  Szkola Muzyczna I stopnia w Czasławiu - Filia w Sułkowicach
  Publiczna
  ul. Szkolna 34
  32-440 Sułkowice
  -40-
  Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  12 273-20-08
  12 274-21-22
  ul. Szkolna 34
  32-440 Sułkowice
  ---
  Technikum dla Dorosłych
  Publiczne
  12 273-20-08
  12 274-21-22
  ul. Szkolna 34
  32-440 Sułkowice
  ---
  Szkoła Policealna dla Dorosłych
  Publiczna
  12 273-20-08
  12 274-21-22
  ul. Szkolna 34
  32-440 Sułkowice
  ---
  Liceum Ogólnokształcące (Św. Jan Kanty)
  Publiczne
  12 273-20-08
  12 274-21-22
  ul. Szkolna 34
  32-440 Sułkowice
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Sułkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 19,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 20,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Sułkowice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Sułkowice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Sułkowice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Sułkowice - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Sułkowicach

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Sułkowicach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Sułkowicach
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Sułkowicach: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Sułkowicach 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 168 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 15 (uczestnicy: 1 445)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 300)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 170)
  • koncerty: 2 (uczestnicy: 500)
  • konkursy: 7 (uczestnicy: 325)
  • warsztaty: 2 (uczestnicy: 50)
  • inne: 1 (uczestnicy: 100)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 133)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 60)
  • taneczne: 3 (członkowie: 48)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 10)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 15)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 140)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 30)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 60)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 50)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Sułkowicach działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 19 789 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 15 267 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 5
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Sułkowicach działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 95 członków. Zarejestrowano 95 ćwiczących (mężczyźni: 84, kobiety: 11, chłopcy do lat 18: 53, dziewczęta do lat 18: 7). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1), instruktora sportowego (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Sułkowicach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Sułkowicach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Sułkowic znajdują się 2 zabytkowe obiekty wpisane do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Sułkowicach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Mur/ogrodzenie z 1828 r.dnia 1961-05-09, wykaz dokumentów: 101/5/61 z 1961-05-09
  • Kościół z 1825 r.dnia 1994-12-28, wykaz dokumentów: A-693 z 1994-12-28
 • Formy ochrony przyrody w Sułkowicach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Sułkowic znajdują się 3 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Sułkowicach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-11-16, Opis granicy: Na terenie ogrodu od południa ogrodzenia na betonowych słupach żywopłot ligustrowy (na odziomku) dalej droga gminna asfaltowa
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2002-01-31, Opis granicy: Przy głównej szosie asfaltowej od strony południowej przylega do starej kuźni przy ul. Partyzantów
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2004-05-08, Opis granicy: W lesie przy żółtym szlaku turystycznym z Sułkowic do Myślenic

Sułkowice - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 4 wypadków drogowych w Sułkowicach odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 4 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 61,4 wypadków (nieznacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Sułkowicach znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 3 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 3 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu myślenickiego.

  Powiat myślenicki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Sułkowicach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 4 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 4 Ranni
  (rok 2022)
 • 1 Lekko ranni
 • 3 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Sułkowicach w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 61,42 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  61,4
  Małopolskie
  64,9
  Cały kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  3,0
  Kraj
  5,0
 • 61,42 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  61,4
  Małopolskie
  76,3
  Kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Sułkowice
  0,0
  Małopolskie
  4,6
  Kraj
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  100,0
  Województwo
  117,5
  Kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 Liczba licencji na taksówki
 • 3 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Sułkowice przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 955droga wojewódzka nr 955( Sułkowice - Rudnik - Jawornik)
  • DW 956droga wojewódzka nr 956(Biertowice - Sułkowice - Harbutowice - Palcza - Baczyn - Budzów - Zembrzyce)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Sułkowice nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 97Linia kolejowa nr 97: Skawina - Żywiec [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Skawina - Rzozów - Radziszów - Wola Radziszowska - Podolany - Leńcze - Przytkowice - Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona - Stronie - Stryszów - Zembrzyce - Sucha Beskidzka - Stryszawa - Lachowice - Lachowice Centrum - Kurów Suski - Hucisko - Pewel Wielka - Pewel Wielka Centrum - Jeleśnia - Pewel Mała - Żywiec Sporysz - Żywiec)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Sułkowicach istnieje 30 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. 11 Listopada

  ul. 24 Lipca

  ul. Kowalska

  ul. Krzywa

  ul. Kwiatowa

  ul. Leśna

  ul. Na Granicy

  ul. Na Oblasek

  ul. Na Węgry

  ul. Partyzantów

  ul. Polna

  ul. Ptasznica

  Rynek

  ul. Smereczyńskiego

  ul. Sportowa

  ul. Starowiejska

  ul. Sucha Góra

  ul. Szkolna

  ul. Tysiąclecia

  ul. Wolności

  ul. Wyzwolenia

  ul. Wąska

  ul. Zagroda

  ul. Zagumnie

  ul. Zarzecze

  os. Zielona

  ul. kpt. Stanisława Stanaszka

  ul. ks. Józefa Sadzika

  ul. Ślusarska