Sułkowice w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie)

Sułkowice - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Sułkowice to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa małopolskiego, powiatu myślenickiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Sułkowice.
 • 6 614 Liczba mieszkańców
 • 16,5 km² Powierzchnia
 • 401,8 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 12 Numer kierunkowy
 • KMY Tablice rejestracyjne
 • Artur Wojciech Grabczyk Burmistrz miasta
Sułkowice na mapie
Identyfikatory
 • 19.799649.8388 Współrzędne GPS
 • 1209074 TERYT (TERC)
 • 0952137 SIMC
Herb miasta Sułkowice
Sułkowice herb
Flaga miasta Sułkowice
Sułkowice flaga

Sułkowice - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
32-440Poczta Sułkowice
32-440Skrytki Pocztowe Poczta Sułkowice

Sułkowice - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Sułkowicach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Biuro Terenowe w Myślenicach (podlega pod: ZUS Oddział w Krakowie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
os. 1000-lecia 15A
32-400 Myślenice
Urząd Miejski w Sułkowicach
(12) 273-20-75
(12) 272-14-22
Rynek 1
32-440 Sułkowice

Sułkowice - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Sułkowice jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 6 614, z czego 51,5% stanowią kobiety, a 48,5% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 6,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 37,7 lat i jest mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2017 roku 37 małżeństw, co odpowiada 5,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  32,2% mieszkańców Sułkowic jest stanu wolnego, 57,8% żyje w małżeństwie, 1,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,9% to wdowy/wdowcy.

  Sułkowice ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 54. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 8,16 na 1000 mieszkańców Sułkowic. W 2017 roku urodziło się 103 dzieci, w tym 49,5% dziewczynek i 50,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 321 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,48 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 48,9% zgonów w Sułkowicach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 28,6% zgonów w Sułkowicach były nowotwory, a 4,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Sułkowic przypada 8.39 zgonów. Jest to mniej od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2017 roku zarejestrowano 42 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 74 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Sułkowic -32. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  63,0% mieszkańców Sułkowic jest w wieku produkcyjnym, 21,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 15,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Sułkowic
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 6 614 Liczba mieszkańców
 • 3 406 Kobiety
 • 3 208 Mężczyźni
 • 51,5%
  48,5%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Sułkowicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Sułkowicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Sułkowicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Sułkowic
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 37,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  37,7 lat
  woj. małopolskie
  40,5 lat
  Cały kraj
  41,4 lat
 • 38,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 36,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Sułkowice, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Sułkowic
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Sułkowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Sułkowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Sułkowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32,2% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  32,3%
  woj. małopolskie
  30,6%
  Cały kraj
  28,8%
 • 26,7% Kobiety
  (Panny)
 • 38,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,8% Żonaci/Zamężne
 • Sułkowice
  57,8%
  Województwo
  56,8%
  Kraj
  55,8%
 • 57,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,9% Wdowcy/Wdowy
 • Sułkowice
  7,9%
  Małopolskie
  8,9%
  Kraj
  9,6%
 • 13,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 1,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Sułkowice
  1,8%
  woj. małopolskie
  3,4%
  Cały kraj
  5,0%
 • 2,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 1,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Sułkowice
  0,2%
  Województwo
  0,4%
  Polska
  0,8%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Sułkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Sułkowicach w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Miasto
  5,6
  Małopolskie
  5,4
  Cały kraj
  5,0
 • 1,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  1,0
  Małopolskie
  1,3
  Kraj
  1,7
 • 37 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Sułkowicach w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Sułkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 54 Przyrost naturalny w roku 2017
 • 29 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 25 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 8,16 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,2
  Małopolskie
  1,9
  Polska
  -0,0
 • Wykres - Przyrost naturalny w Sułkowicach w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Sułkowicach w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Sułkowicach w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Sułkowicach w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 103 Urodzenia żywe
 • 51 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 52 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,5%
  50,5%
 • 15,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  15,6
  Województwo
  11,3
  Kraj
  10,5
 • 50,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  50,4
  Małopolskie
  46,2
  Polska
  44,2
 • 9.52 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9.52
 • 52.27 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 52.27
 • 123.51 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 123.51
 • 94.5 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 94.5
 • 37.26 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 37.26
 • 9.07 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9.07
 • 0.52 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.52
 • 3 321 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 256 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 385 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Sułkowice
  3 321 g
  Małopolskie
  3 333 g
  Kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 12 Waga 4500g - 4999g
 • 12
 • 120 Waga 4000g - 4499g
 • 120
 • 471 Waga 3500g - 3999g
 • 471
 • 610 Waga 3000g - 3499g
 • 610
 • 255 Waga 2500g - 2999g
 • 255
 • 69 Waga 2000g - 2499g
 • 69
 • 19 Waga 1500g - 1999g
 • 19
 • 13 Waga 1000g - 1499g
 • 13
 • 5 Waga 600g - 999g
 • 5
 • 1,62 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Sułkowice
  1,62
  Województwo
  1,49
  Cały kraj
  1,45
 • 0,81 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,81
  woj. małopolskie
  0,72
  Cała Polska
  0,71
 • 1,48 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  1,48
  woj. małopolskie
  1,20
  Cały kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w Sułkowicach w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 55 Zgony
 • 23 Kobiety
  (Zgony)
 • 32 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 41,8%
  58,2%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 8,4 Zgony na 1000 ludności
 • Sułkowice
  8,4
  woj. małopolskie
  9,1
  Cały kraj
  10,1
 • 67,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  67,4
  woj. małopolskie
  84,5
  Cała Polska
  101,5
 • 3,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  3,2
  Województwo
  3,4
  Polska
  4,0
 • 2,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  2,3
  Małopolskie
  2,5
  Cały kraj
  3,2
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Małopolskie
  1,2
  Cała Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie myślenickim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 50,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  50,0%
  Województwo
  50,2%
  Cały kraj
  45,7%
 • 27,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Sułkowice
  27,9%
  Małopolskie
  28,1%
  Cały kraj
  26,7%
 • 3,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  3,8%
  Małopolskie
  4,6%
  Cała Polska
  6,1%
 • 5,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Małopolskie
  5,3
  Kraj
  5,9
 • 72,9 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  72,9
  Kraj
  74,3
 • 231,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  231,7
  Województwo
  261,6
  Polska
  274,3
 • 248,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Małopolskie
  248,4
  Polska
  261,6
 • 415,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 464,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 365,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Sułkowice
  415,3
  woj. małopolskie
  467,3
  Cała Polska
  469,0
 • 60,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 29,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 89,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Sułkowice
  60,2
  woj. małopolskie
  72,0
  Polska
  87,7
 • 23,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  23,9
  Małopolskie
  31,1
  Polska
  31,8
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  0,0
  Województwo
  7,3
  Kraj
  8,0
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,0%
  woj. małopolskie
  0,8%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 42 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 18 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 24 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 74 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 39 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 35 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -31 Saldo migracji
 • -20 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -11 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -32 Saldo migracji wewnętrznych
 • -21 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -11 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Sułkowicach w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Sułkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 17,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 12,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 10,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Sułkowice, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Sułkowice - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Sułkowicach oddano do użytku 20 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,02 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Sułkowicach to 1 687 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 256 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Sułkowicach to 6,05 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w Sułkowicach to 162,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,87% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,33% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 95,14% mieszkań posiada łazienkę, 86,19% korzysta z centralnego ogrzewania, a 63,43% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w Sułkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 687 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 255,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Sułkowice
  255,80
  Małopolskie
  343,80
  Cały kraj
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 92,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  92,20 m2
  Województwo
  78,20 m2
  Kraj
  73,80 m2
 • 23,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Sułkowice
  23,60 m2
  Województwo
  26,90 m2
  Cała Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,53 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,53
  woj. małopolskie
  3,92
  Cały kraj
  3,82
 • 3,91 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Sułkowice
  3,91
  Małopolskie
  2,91
  Cała Polska
  2,69
 • 0,86 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Sułkowice
  0,86
  Województwo
  0,74
  Cały kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Sułkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 20 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 3,02 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  3,02
  Małopolskie
  5,89
  Cała Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 16 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 121 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 6,05 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  6,05
  Małopolskie
  3,92
  Polska
  3,91
 • 18,29 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  18,29
  Małopolskie
  23,09
  Cała Polska
  18,14
 • 3 251 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 162,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  162,6 m2
  Małopolskie
  93,4 m2
  Cała Polska
  92,7 m2
 • 0,49 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  0,49 m2
  Województwo
  0,55 m2
  Cały kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Sułkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 97,87% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Sułkowice
  97,87%
  Województwo
  96,82%
  Kraj
  96,79%
 • 97,33% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Sułkowice
  97,33%
  woj. małopolskie
  94,95%
  Cały kraj
  93,66%
 • 95,14% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Sułkowice
  95,14%
  woj. małopolskie
  93,08%
  Polska
  91,31%
 • 86,19% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Sułkowice
  86,19%
  woj. małopolskie
  81,97%
  Kraj
  82,12%
 • 63,43% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Sułkowice
  63,43%
  woj. małopolskie
  63,94%
  Cała Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Sułkowice - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Sułkowicach na 1000 mieszkańców pracuje 179 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 51,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 48,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Sułkowicach wynosiło w 2017 roku 3,7% (4,1% wśród kobiet i 3,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Sułkowicach wynosiło 3 745,92 PLN, co odpowiada 82.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Sułkowic 599 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 405 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -194.

  41,7% aktywnych zawodowo mieszkańców Sułkowic pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 25,1% w przemyśle i budownictwie, a 12,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Sułkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 179 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  179,0
  woj. małopolskie
  238,0
  Kraj
  247,0
 • 3,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 4,1% Kobiety
 • 3,3% Mężczyźni
 • Tutaj
  3,7%
  Małopolskie
  5,4%
  Polska
  6,6%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Sułkowicach w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Sułkowicach w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Sułkowicach w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Sułkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 746 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  3 746 PLN
  Małopolskie
  4 347 PLN
  Cały kraj
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Sułkowicach w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Sułkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 599 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 405 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -194 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,68 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Sułkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 41,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 40,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 43,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 25,1% Przemysł i budownictwo
 • 17,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 34,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 12,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 19,6% Pozostałe
 • 27,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Sułkowicach w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Sułkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 185 Pracujący ogółem
 • 611 Kobiety
 • 574 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Sułkowicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 21,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 21,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 21,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,0% W wieku produkcyjnym
 • 57,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 15,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 21,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 10,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Sułkowice, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 58,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  58,8
  Małopolskie
  62,6
  Cały kraj
  63,4
 • 25,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  25,1
  Małopolskie
  31,8
  Polska
  34,0
 • 74,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  74,5
  Małopolskie
  103,2
  Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 65,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 68,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 62,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 34,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 31,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 37,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Sułkowice - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Sułkowicach w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 591 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 495 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 58 nowych podmiotów, a 70 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (64) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (46) w roku 2012. W tym samym okresie najwięcej (70) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2017 roku, najmniej (29) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2009 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Sułkowicach najwięcej (30) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (566) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,7% (4) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 39,1% (231) podmiotów, a 60,2% (356) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Sułkowicach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.5%) oraz Przetwórstwo przemysłowe (23.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 591 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 231 Przemysł i budownictwo
 • 356 Pozostała działalność
 • 58 Podmioty nowo zarejestrowane w Sułkowicach w 2017 roku
 • 70 Podmioty wyrejestrowane w Sułkowicach w 2017 roku
 • 495 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 566 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 566
 • 16 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 16
 • 8 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 8
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 590 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 590
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 Spółdzielnie ogółem
 • 4
 • 18 Spółki handlowe ogółem
 • 18
 • 4  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 14  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 14
 • 4    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 30 Spółki cywilne ogółem
 • 30
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 495 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 126 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 126
 • 117 Przetwórstwo przemysłowe
 • 117
 • 100 Budownictwo
 • 100
 • 28 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 28
 • 26 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 26
 • 23 Transport i gospodarka magazynowa
 • 23
 • 23 Pozostała działalność
 • 23
 • 13 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 13
 • 13 Informacja i komunikacja
 • 13
 • 5 Edukacja
 • 5
 • 5 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 5
 • 5 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 5
 • 4 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 4
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4
 • 3 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Sułkowice - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Sułkowicach stwierdzono szacunkowo 59 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 8,94 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Sułkowicach wynosi 74,00% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Sułkowic najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 5,82 (wykrywalność 67%) oraz przeciwko mieniu - 3,80 (wykrywalność 51%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,52 (97%), o charakterze gospodarczym - 1,18 (69%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,22 (82%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Sułkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Sułkowic.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Sułkowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 59 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 59
 • 38 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 38
 • 8 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 8
 • 10 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 10
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 25 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 25
 • 8,94 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Sułkowice
  8,94
  woj. małopolskie
  24,34
  Polska
  19,62
 • 5,82 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,82
  Województwo
  12,99
  Polska
  12,07
 • 1,18 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,18
  Małopolskie
  9,11
  Kraj
  4,94
 • 1,52 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,52
  Województwo
  1,46
  Polska
  1,78
 • 0,22 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,22
  Małopolskie
  0,40
  Polska
  0,49
 • 3,80 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,80
  woj. małopolskie
  9,56
  Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Sułkowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Sułkowice
  74%
  Województwo
  79%
  Cały kraj
  72%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Sułkowice
  67%
  woj. małopolskie
  67%
  Kraj
  60%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Sułkowice
  69%
  Małopolskie
  93%
  Polska
  88%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  97%
  Małopolskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  82%
  Małopolskie
  83%
  Polska
  84%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  52%
  Małopolskie
  58%
  Cały kraj
  52%

Sułkowice - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu Sułkowic wyniosła w 2016 roku 54,5 mln złotych, co daje 3,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 7.6% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu Sułkowic - 41.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (30.4%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (7.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 7,8 mln złotych, czyli 14,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Sułkowic wyniosła w 2016 roku 54,8 mln złotych, co daje 3,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 23.9% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (34%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (26.6%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (21.6%). W budżecie Sułkowic wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 481 złotych na mieszkańca (12,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 9,6 złotych na mieszkańca (0,3%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 7,5%.
 • Wydatki budżetu w Sułkowicach według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Sułkowic według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Sułkowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Sułkowic według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  41,7 mln

  3,0 tys(100%)

  34,7 mln

  2,4 tys(100%)

  38,3 mln

  2,7 tys(100%)

  44,2 mln

  3,0 tys(100%)

  49,8 mln

  3,4 tys(100%)

  58,4 mln

  4,0 tys(100%)

  50,5 mln

  3,4 tys(100%)

  54,5 mln

  3,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  13,4 mln

  2,1 tys(32.1%)

  15,7 mln

  2,4 tys(45.3%)

  17,3 mln

  2,7 tys(45.2%)

  19,8 mln

  3,0 tys(44.9%)

  19,9 mln

  3,1 tys(40%)

  18,8 mln

  2,9 tys(32.3%)

  20,4 mln

  3,1 tys(40.3%)

  22,6 mln

  3,4 tys(41.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,9 mln

  918(14.2%)

  6,5 mln

  1,0 tys(18.8%)

  6,8 mln

  1,0 tys(17.6%)

  6,9 mln

  1,1 tys(15.6%)

  7,2 mln

  1,1 tys(14.4%)

  7,0 mln

  1,1 tys(12.1%)

  7,1 mln

  1,1 tys(14%)

  16,6 mln

  2,5 tys(30.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,4 mln

  522(8%)

  3,6 mln

  555(10.3%)

  3,8 mln

  579(9.8%)

  4,1 mln

  621(9.2%)

  4,2 mln

  646(8.5%)

  4,2 mln

  641(7.2%)

  4,2 mln

  640(8.3%)

  4,3 mln

  655(7.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  12,1 mln

  1,9 tys(29.1%)

  1,7 mln

  271(5%)

  1,6 mln

  244(4.1%)

  4,1 mln

  625(9.2%)

  9,4 mln

  1,4 tys(18.9%)

  18,1 mln

  2,8 tys(31%)

  12,5 mln

  1,9 tys(24.8%)

  3,5 mln

  530(6.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,9 mln

  455(7%)

  1,6 mln

  243(4.5%)

  1,2 mln

  179(3%)

  2,1 mln

  323(4.8%)

  2,3 mln

  355(4.6%)

  1,4 mln

  217(2.4%)

  1,1 mln

  163(2.1%)

  2,5 mln

  384(4.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  795,6 tys

  124(1.9%)

  1,2 mln

  193(3.6%)

  807,8 tys

  124(2.1%)

  827,7 tys

  127(1.9%)

  1,0 mln

  159(2.1%)

  852,4 tys

  130(1.5%)

  784,9 tys

  120(1.6%)

  865,9 tys

  131(1.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  305,7 tys

  47,6(0.7%)

  572,9 tys

  89,0(1.7%)

  682,4 tys

  105(1.8%)

  773,4 tys

  118(1.8%)

  563,4 tys

  86,4(1.1%)

  697,1 tys

  107(1.2%)

  620,7 tys

  94,9(1.2%)

  707,6 tys

  107(1.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  326,1 tys

  50,7(0.8%)

  403,1 tys

  62,6(1.2%)

  434,0 tys

  66,6(1.1%)

  305,0 tys

  46,7(0.7%)

  674,3 tys

  103(1.4%)

  426,5 tys

  65,2(0.7%)

  262,4 tys

  40,1(0.5%)

  656,4 tys

  99,5(1.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  339,9 tys

  52,9(0.8%)

  482,0 tys

  74,9(1.4%)

  479,4 tys

  73,6(1.2%)

  493,2 tys

  75,4(1.1%)

  462,8 tys

  71,0(0.9%)

  495,9 tys

  75,9(0.8%)

  549,8 tys

  84,1(1.1%)

  619,6 tys

  94,0(1.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  202,2 tys

  31,5(0.5%)

  247,2 tys

  38,4(0.7%)

  290,7 tys

  44,6(0.8%)

  708,9 tys

  108(1.6%)

  858,5 tys

  132(1.7%)

  1,1 mln

  167(1.9%)

  820,8 tys

  126(1.6%)

  413,4 tys

  62,7(0.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  230,2 tys

  35,8(0.6%)

  277,1 tys

  43,1(0.8%)

  303,0 tys

  46,5(0.8%)

  333,5 tys

  51,0(0.8%)

  338,9 tys

  52,0(0.7%)

  350,8 tys

  53,7(0.6%)

  429,1 tys

  65,6(0.8%)

  389,7 tys

  59,1(0.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  733,5 tys

  114(1.8%)

  231,3 tys

  35,9(0.7%)

  224,7 tys

  34,5(0.6%)

  324,4 tys

  49,6(0.7%)

  281,2 tys

  43,1(0.6%)

  493,4 tys

  75,5(0.8%)

  398,1 tys

  60,9(0.8%)

  359,3 tys

  54,5(0.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  82,8 tys

  12,9(0.2%)

  100,4 tys

  15,6(0.3%)

  2,7 mln

  408(6.9%)

  1,8 mln

  272(4%)

  125,7 tys

  19,3(0.3%)

  162,2 tys

  24,8(0.3%)

  205,9 tys

  31,5(0.4%)

  341,2 tys

  51,7(0.6%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  595,3 tys

  92,7(1.4%)

  825,0 tys

  128(2.4%)

  724,1 tys

  111(1.9%)

  1,0 mln

  160(2.4%)

  1,7 mln

  262(3.4%)

  3,3 mln

  504(5.6%)

  920,3 tys

  141(1.8%)

  286,6 tys

  43,5(0.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  273,8 tys

  42,6(0.7%)

  821,6 tys

  128(2.4%)

  826,7 tys

  127(2.2%)

  267,0 tys

  40,8(0.6%)

  444,6 tys

  68,2(0.9%)

  632,1 tys

  96,7(1.1%)

  164,7 tys

  25,2(0.3%)

  217,1 tys

  32,9(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  61,5 tys

  9,6(0.1%)

  287,9 tys

  44,7(0.8%)

  255,1 tys

  39,2(0.7%)

  337,5 tys

  51,6(0.8%)

  254,7 tys

  39,1(0.5%)

  165,5 tys

  25,3(0.3%)

  15,2 tys

  2,3(0%)

  60,7 tys

  9,2(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  18,2 tys

  2,8(0%)

  3,9 tys

  0,6(0%)

  3,5 tys

  0,5(0%)

  3,6 tys

  0,6(0%)

  10,9 tys

  1,7(0%)

  11,3 tys

  1,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  29,5 tys

  4,5(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  19,3 tys

  3,0(0%)

  57,3 tys

  8,9(0.2%)

  22,8 tys

  3,5(0.1%)

  2,5 tys

  0,4(0%)

  2,1 tys

  0,3(0%)

  99,1 tys

  15,2(0.2%)

  87,6 tys

  13,4(0.2%)

  12,7 tys

  1,9(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,4 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  516

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  800

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  650

  0,1(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  17,8 tys

  2,8(0%)

  22,3 tys

  3,5(0.1%)

  21,0 tys

  3,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Sułkowicach według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Sułkowic według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Sułkowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Sułkowic według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  30,1 mln

  2,1 tys(100%)

  33,1 mln

  2,3 tys(100%)

  39,2 mln

  2,7 tys(100%)

  45,2 mln

  3,1 tys(100%)

  45,9 mln

  3,2 tys(100%)

  53,5 mln

  3,7 tys(100%)

  44,2 mln

  3,0 tys(100%)

  54,8 mln

  3,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  14,7 mln

  2,3 tys(48.8%)

  15,8 mln

  2,5 tys(47.8%)

  18,9 mln

  2,9 tys(48.1%)

  17,9 mln

  2,7 tys(39.5%)

  17,8 mln

  2,7 tys(38.7%)

  17,6 mln

  2,7 tys(32.9%)

  18,2 mln

  2,8 tys(41.3%)

  18,6 mln

  2,8 tys(34%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,8 mln

  740(15.8%)

  5,2 mln

  807(15.7%)

  5,2 mln

  797(13.2%)

  5,3 mln

  805(11.7%)

  5,4 mln

  835(11.9%)

  5,3 mln

  808(9.9%)

  5,3 mln

  804(11.9%)

  14,6 mln

  2,2 tys(26.6%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  7,7 mln

  1,2 tys(25.6%)

  7,9 mln

  1,2 tys(23.9%)

  8,7 mln

  1,3 tys(22.2%)

  9,3 mln

  1,4 tys(20.6%)

  10,1 mln

  1,6 tys(22.1%)

  10,3 mln

  1,6 tys(19.2%)

  11,0 mln

  1,7 tys(24.9%)

  11,8 mln

  1,8 tys(21.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  346,1 tys

  53,9(1.1%)

  769,2 tys

  120(2.3%)

  525,9 tys

  80,7(1.3%)

  8,7 mln

  1,3 tys(19.2%)

  8,1 mln

  1,2 tys(17.6%)

  13,7 mln

  2,1 tys(25.5%)

  5,9 mln

  900(13.3%)

  5,5 mln

  831(10%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,1 mln

  170(3.6%)

  952,1 tys

  148(2.9%)

  1,5 mln

  235(3.9%)

  1,8 mln

  277(4%)

  1,5 mln

  225(3.2%)

  1,9 mln

  295(3.6%)

  1,9 mln

  285(4.2%)

  2,4 mln

  358(4.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  300,7 tys

  46,8(1%)

  611,6 tys

  95,0(1.8%)

  210,0 tys

  32,2(0.5%)

  367,4 tys

  56,2(0.8%)

  628,5 tys

  96,4(1.4%)

  159,4 tys

  24,4(0.3%)

  95,9 tys

  14,7(0.2%)

  740,1 tys

  112(1.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  416,3 tys

  64,8(1.4%)

  446,1 tys

  69,3(1.3%)

  582,4 tys

  89,4(1.5%)

  316,8 tys

  48,5(0.7%)

  425,4 tys

  65,2(0.9%)

  668,9 tys

  102(1.3%)

  754,0 tys

  115(1.7%)

  249,6 tys

  37,9(0.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  156,2 tys

  24,3(0.5%)

  673,2 tys

  105(2%)

  716,8 tys

  110(1.8%)

  216,4 tys

  33,1(0.5%)

  423,4 tys

  64,9(0.9%)

  586,2 tys

  89,7(1.1%)

  112,4 tys

  17,2(0.3%)

  234,0 tys

  35,5(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  99,6 tys

  15,5(0.3%)

  147,9 tys

  23,0(0.4%)

  134,5 tys

  20,7(0.3%)

  113,9 tys

  17,4(0.3%)

  112,7 tys

  17,3(0.2%)

  147,7 tys

  22,6(0.3%)

  186,1 tys

  28,5(0.4%)

  202,0 tys

  30,6(0.4%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  200

  0,0(0%)

  60,0 tys

  9,3(0.2%)

  43,6 tys

  6,7(0.1%)

  676,4 tys

  103(1.5%)

  805,2 tys

  123(1.8%)

  2,6 mln

  398(4.9%)

  453,3 tys

  69,3(1%)

  185,7 tys

  28,2(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  248,8 tys

  38,7(0.8%)

  287,9 tys

  44,8(0.9%)

  258,1 tys

  39,6(0.7%)

  227,9 tys

  34,9(0.5%)

  206,8 tys

  31,7(0.5%)

  194,6 tys

  29,8(0.4%)

  168,6 tys

  25,8(0.4%)

  122,4 tys

  18,6(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  13,0 tys

  2,0(0%)

  12,5 tys

  1,9(0%)

  2,1 mln

  324(5.4%)

  188,4 tys

  28,8(0.4%)

  271,2 tys

  41,6(0.6%)

  64,9 tys

  9,9(0.1%)

  58,7 tys

  9,0(0.1%)

  98,0 tys

  14,9(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  50,3 tys

  7,8(0.2%)

  143,1 tys

  22,2(0.4%)

  40,8 tys

  6,3(0.1%)

  36,0 tys

  5,5(0.1%)

  90,4 tys

  13,9(0.2%)

  55,8 tys

  8,5(0.1%)

  2,5 tys

  0,4(0%)

  59,9 tys

  9,1(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  19,3 tys

  3,0(0.1%)

  57,3 tys

  8,9(0.2%)

  22,8 tys

  3,5(0.1%)

  2,5 tys

  0,4(0%)

  2,1 tys

  0,3(0%)

  99,1 tys

  15,2(0.2%)

  87,6 tys

  13,4(0.2%)

  12,7 tys

  1,9(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  251,5 tys

  38,6(0.6%)

  1,8

  0,0(0%)

  1,3

  0,0(0%)

  43,5 tys

  6,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,0 tys

  1,7(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  218,7 tys

  34,0(0.7%)

  15,0 tys

  2,3(0%)

  123

  0,0(0%)

  79,5 tys

  12,2(0.2%)

  1,4 tys

  0,2(0%)

  3,4 tys

  0,5(0%)

  2,9 tys

  0,4(0%)

  1,7 tys

  0,3(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  6,7 tys

  1,0(0%)

  298

  0,0(0%)

  102

  0,0(0%)

  463

  0,1(0%)

  299

  0,0(0%)

  679

  0,1(0%)

  444

  0,1(0%)

  962

  0,1(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  938

  0,1(0%)

  554

  0,1(0%)

  630

  0,1(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  939

  0,1(0%)

  834

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,4 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  516

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  800

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  650

  0,1(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  5,5 tys

  0,9(0%)

  766

  0,1(0%)

  40,5 tys

  6,2(0.1%)

  4,0 tys

  0,6(0%)

  87,4 tys

  13,4(0.2%)

  115,7 tys

  17,7(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Sułkowice - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 727 mieszkańców Sułkowic jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 874 kobiet oraz 853 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,6% wykształcenie policealne, 11,5% średnie ogólnokształcące, a 15,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 29,8% mieszkańców Sułkowic, gimnazjalnym 6,2%, natomiast 21,1% podstawowym ukończonym. 1,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy Sułkowic mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Sułkowicach największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (22,6%) oraz zasadnicze zawodowe (21,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (38,4%) oraz podstawowe ukończone (19,6%).

  17,4% mieszkańców Sułkowic w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,3% wśród dziewczynek i 16,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 816 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,87 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,3% ludności (26,1% wśród dziewczynek i 26,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 96,87.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,4% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,1% wśród dziewczyn i 12,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 124,43.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,1% mieszkańców (17,4% wśród dziewczyn i 18,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 22 uczniów. 24 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,8% mieszkańców Sułkowic w wieku potencjalnej nauki (26,1% kobiet i 25,6% mężczyzn).

 • 12,6% Wykształcenie wyższe
 • Sułkowice
  12,6%
  Małopolskie
  18,2%
  Kraj
  17,9%
 • 16,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 28,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  28,9%
  Małopolskie
  33,0%
  Polska
  33,3%
 • 32,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 25,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,6% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  1,6%
  Małopolskie
  2,6%
  Kraj
  2,7%
 • 2,5% Kobiety
  (policealne)
 • 0,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  11,5%
  Województwo
  12,6%
  Polska
  12,4%
 • 14,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  15,8%
  Małopolskie
  17,8%
  Cała Polska
  18,1%
 • 16,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 15,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 29,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  29,8%
  Województwo
  24,2%
  Cały kraj
  22,9%
 • 21,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 38,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Sułkowice
  6,2%
  Małopolskie
  5,3%
  Kraj
  5,2%
 • 5,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 21,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  21,1%
  Małopolskie
  18,1%
  Cały kraj
  19,3%
 • 22,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 19,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  1,4%
  Małopolskie
  1,2%
  Kraj
  1,4%
 • 1,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Sułkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 816 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  816,0
  Małopolskie
  820,0
  Polska
  811,0
 • 0,87 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  0,87
  Województwo
  0,99
  Cała Polska
  1,01
 •  
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Sułkowicach

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Sułkowicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Sułkowicach
  Publiczne
  12 273-26-78
  ul. 1-go Maja 56
  32-440 Sułkowice
  51157
  Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sułkowicach
  Publiczne
  12 273-25-02
  ul. 11 LISTOPADA 10
  32-440 Sułkowice
  4938
  Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Sułkowicach
  Publiczne
  12 273-21-99
  ul. Starowiejska 4
  32-440 Sułkowice
  2455
 • Szkoły podstawowe w Sułkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 96,87 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  96,87
  woj. małopolskie
  96,08
  Kraj
  96,62
 • 95,75 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Sułkowice
  95,75
  Małopolskie
  93,17
  Cała Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Sułkowice) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Sułkowice) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  20,0
  woj. małopolskie
  17,0
  Cała Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 20 Szkoły podstawowe ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 20 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 •  
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Sułkowicach

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Sułkowicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Sułkowicach (Adam Mickiewicz)
  Publiczna
  12 273-20-46
  12 273-20-46
  ul. Tysiąclecia 17
  32-440 Sułkowice
  2447045
 • Szkoły gimnazjalne w Sułkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 124,43 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  124,43
  Małopolskie
  98,59
  Cały kraj
  100,01
 • 121,72 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Miasto
  121,72
  Małopolskie
  93,36
  Cały kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Sułkowice) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Sułkowice) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Miasto
  18,0
  woj. małopolskie
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 18 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 18 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18
 •  
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Sułkowicach

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Sułkowicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum w Sułkowicach (Stefan kard. Wyszyński)
  Publiczne
  12 273-35-22
  12 372-52-80
  ul. Sportowa 51
  32-440 Sułkowice
  1528632
 • Szkoły ponadgimnazjalne w Sułkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w Sułkowicach w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  22,0
  Małopolskie
  27,0
  Kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 22 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 22
 • 22 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 22
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Miasto
  24,0
  Województwo
  24,0
  Polska
  24,0
 • 24 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 24
 • 24 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 24
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w Sułkowicach

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Sułkowicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum (Karol Wojtyła)
  Publiczne
  12 273-20-08
  12 274-21-22
  ul. Szkolna 34
  32-440 Sułkowice
  8200-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa (WojskoPolskie)
  Publiczna
  12 273-20-08
  12 274-21-22
  ul. Szkolna 34
  32-440 Sułkowice
  4118-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  12 273-20-08
  12 274-21-22
  ul. Szkolna 34
  32-440 Sułkowice
  251-
  Szkola Muzyczna I stopnia w Czasławiu - Filia w Sułkowicach
  Publiczna
  ul. Szkolna 34
  32-440 Sułkowice
  -40-
  Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  12 273-20-08
  12 274-21-22
  ul. Szkolna 34
  32-440 Sułkowice
  ---
  Technikum dla Dorosłych
  Publiczne
  12 273-20-08
  12 274-21-22
  ul. Szkolna 34
  32-440 Sułkowice
  ---
  Szkoła Policealna dla Dorosłych
  Publiczna
  12 273-20-08
  12 274-21-22
  ul. Szkolna 34
  32-440 Sułkowice
  ---
  Liceum Ogólnokształcące (Św. Jan Kanty)
  Publiczne
  12 273-20-08
  12 274-21-22
  ul. Szkolna 34
  32-440 Sułkowice
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Sułkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • 17,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 26,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Sułkowice, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Sułkowice, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Sułkowice, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Sułkowice - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Sułkowicach

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Sułkowicach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Sułkowicach
  (Źródło: GUS, 2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w Sułkowicach: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Sułkowicach 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 168 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 163 (uczestnicy: 19 650)
  • seanse filmowe: 5 (uczestnicy: 550)
  • wystawy: 7 (uczestnicy: 3 600)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 9 (uczestnicy: 2 000)
  • koncerty: 35 (uczestnicy: 7 500)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 40 (uczestnicy: 250)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 8 (uczestnicy: 800)
  • konkursy: 23 (uczestnicy: 1 200)
  • pokazy teatralne: 3 (uczestnicy: 850)
  • warsztaty: 6 (uczestnicy: 200)
  • inne: 27 (uczestnicy: 2 700)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 16 (członkowie: 266)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 40)
  • taneczne: 5 (członkowie: 115)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 26)
  • inne: 5 (członkowie: 85)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 13 (członkowie: 281)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 40)
  • wokalne i chóry: 4 (członkowie: 60)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 66)
  • taneczne: 5 (członkowie: 115)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2016 w Sułkowicach działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 18 320 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 6 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 15 267 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 3
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  Według danych z 2016 w Sułkowicach działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 95 członków. Zarejestrowano 95 ćwiczących (mężczyźni: 84, kobiety: 11, chłopcy do lat 18: 53, dziewczęta do lat 18: 7). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1), instruktora sportowego (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Sułkowicach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Sułkowicach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Sułkowic znajdują się 2 zabytkowe obiekty wpisane do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Sułkowicach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Mur/ogrodzenie z 1828 r.dnia 1961-05-09, wykaz dokumentów: 101/5/61 z 1961-05-09
  • Kościół z 1825 r.dnia 1994-12-28, wykaz dokumentów: A-693 z 1994-12-28
 • Formy ochrony przyrody w Sułkowicach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Sułkowic znajdują się 3 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Sułkowicach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-11-16, Opis granicy: Na terenie ogrodu od południa ogrodzenia na betonowych słupach żywopłot ligustrowy (na odziomku) dalej droga gminna asfaltowa
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2002-01-31, Opis granicy: Przy głównej szosie asfaltowej od strony południowej przylega do starej kuźni przy ul. Partyzantów
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2004-05-08, Opis granicy: W lesie przy żółtym szlaku turystycznym z Sułkowic do Myślenic

Sułkowice - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017) • W 2017 roku w Sułkowicach znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 3 taksówki oraz 3 licencje na taksówki.

  Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu myślenickiego.

  Powiat myślenicki - dane o wypadkach i pojazdach
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 Liczba licencji na taksówki
 • 3 Liczba taksówek
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Sułkowice przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 955droga wojewódzka nr 955( Sułkowice - Rudnik - Jawornik)
  • DW 956droga wojewódzka nr 956(Biertowice - Sułkowice - Harbutowice - Palcza - Baczyn - Budzów - Zembrzyce)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Sułkowice nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 97Linia kolejowa nr 97: Skawina - Żywiec [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Skawina - Rzozów - Radziszów - Wola Radziszowska - Podolany - Leńcze - Przytkowice - Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona - Stronie - Stryszów - Zembrzyce - Sucha Beskidzka - Stryszawa - Lachowice - Lachowice Centrum - Kurów Suski - Hucisko - Pewel Wielka - Pewel Wielka Centrum - Jeleśnia - Pewel Mała - Żywiec Sporysz - Żywiec)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Sułkowicach istnieje 30 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. 11 Listopada

  ul. 24 Lipca

  ul. Kowalska

  ul. Krzywa

  ul. Kwiatowa

  ul. Leśna

  ul. Na Granicy

  ul. Na Oblasek

  ul. Na Węgry

  ul. Partyzantów

  ul. Polna

  ul. Ptasznica

  Rynek

  ul. Smereczyńskiego

  ul. Sportowa

  ul. Starowiejska

  ul. Sucha Góra

  ul. Szkolna

  ul. Tysiąclecia

  ul. Wolności

  ul. Wyzwolenia

  ul. Wąska

  ul. Zagroda

  ul. Zagumnie

  ul. Zarzecze

  os. Zielona

  ul. kpt. Stanisława Stanaszka

  ul. ks. Józefa Sadzika

  ul. Ślusarska