Iłża w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Iłża - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Iłża to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu radomskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Iłża.
 • 4 572 Liczba mieszkańców
 • 15,8 km² Powierzchnia
 • 288,8 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1239 - 1867 , 1921 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 48 Numer kierunkowy
 • WRA Tablice rejestracyjne
 • Przemysław Artur Burek Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 21.239951.1631 Współrzędne GPS
 • 1425034 TERYT (TERC)
 • 0973375 SIMC
Herb miasta Iłża
Iłża herb

Jak Iłża wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Iłża na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Iłża wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Iłża plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
24Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
32Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
34Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
46Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
70Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
74Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
110Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
112Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
127Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
151Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
184Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
188Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
237Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
245Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
247Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
258Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
268Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
271Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
351Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
390Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
400Miasta o największej powierzchni w Polsce
438Miasta w Polsce z największą liczbą wypadków drogowych
450Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
463Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
466Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności

Iłża - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
27-100Poczta Iłża

Iłża - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Iłży)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Radomiu
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Czachowskiego 21 a
26-600 Radom
Urząd Miejski w Iłży
(48) 616-31-35
(48) 616-33-00
ul. Rynek 11
27-100 Iłża

Iłża - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Iłża jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 4 572, z czego 51,9% stanowią kobiety, a 48,1% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 12,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,9 lat i jest większy od średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Iłży zawarli w 2021 roku 18 małżeństw, co odpowiada 3,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,9% mieszkańców Iłży jest stanu wolnego, 58,5% żyje w małżeństwie, 4,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,5% to wdowy/wdowcy.

  Iłża ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -48. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -10,44 na 1000 mieszkańców Iłży. W 2021 roku urodziło się 24 dzieci, w tym 54,2% dziewczynek i 45,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 389 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,69 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 36,4% zgonów w Iłży spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 17,0% zgonów w Iłży były nowotwory, a 3,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Iłży przypada 15.66 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 32 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 62 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Iłży -30. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  55,8% mieszkańców Iłży jest w wieku produkcyjnym, 15,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 28,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Iłży
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 572 Liczba mieszkańców
 • 2 375 Kobiety
 • 2 197 Mężczyźni
 • 51,9%
  48,1%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Iłży w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Iłży w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Iłży w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Iłży
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • Iłża
  44,9 lat
  Mazowieckie
  41,7 lat
  Cała Polska
  42,2 lat
 • 47,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Iłża, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Iłży
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Iłża,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Iłża,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Iłża,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,9% Kawalerowie/Panny
 • Iłża
  28,1%
  Województwo
  30,0%
  Cała Polska
  29,1%
 • 22,4% Kobiety
  (Panny)
 • 34,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,5% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  58,5%
  woj. mazowieckie
  53,7%
  Polska
  54,0%
 • 58,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,5% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  8,3%
  Mazowieckie
  8,1%
  Cały kraj
  8,5%
 • 13,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Iłża
  4,8%
  woj. mazowieckie
  7,7%
  Polska
  7,6%
 • 5,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Tutaj
  0,3%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Iłży
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Iłży w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  3,9
  Województwo
  4,6
  Kraj
  4,4
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Miasto
  1,4
  Województwo
  1,7
  Kraj
  1,6
 • 18 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Iłży w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Iłży
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -48 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -21 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -27 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -10,44 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -10,4
  Mazowieckie
  -3,6
  Cały kraj
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Iłży w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Iłży w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Iłży w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Iłży w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 24 Urodzenia żywe
 • 13 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 11 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 54,2%
  45,8%
 • 5,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  5,2
  woj. mazowieckie
  10,0
  Cały kraj
  8,7
 • 38,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  38,4
  woj. mazowieckie
  42,2
  Polska
  37,5
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 37 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 37
 • 98 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 98
 • 85 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 85
 • 31 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 389 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 321 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 451 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 389 g
  Województwo
  3 396 g
  Cała Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 25 Waga 4500g - 4999g
 • 25
 • 137 Waga 4000g - 4499g
 • 137
 • 454 Waga 3500g - 3999g
 • 454
 • 500 Waga 3000g - 3499g
 • 500
 • 197 Waga 2500g - 2999g
 • 197
 • 44 Waga 2000g - 2499g
 • 44
 • 23 Waga 1500g - 1999g
 • 23
 • 12 Waga 1000g - 1499g
 • 12
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,32 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,32
  Województwo
  1,49
  Kraj
  1,32
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,63
  Województwo
  0,73
  Cały kraj
  0,64
 • 0,69 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,69
  woj. mazowieckie
  0,73
  Kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w Iłży w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 72 Zgony
 • 34 Kobiety
  (Zgony)
 • 38 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,2%
  52,8%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 15,7 Zgony na 1000 ludności
 • Iłża
  15,7
  Województwo
  13,6
  Cały kraj
  13,6
 • 144,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  144,4
  Mazowieckie
  136,2
  Kraj
  156,7
 • 3,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Iłża
  3,6
  Województwo
  3,4
  Polska
  3,9
 • 3,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,7
  woj. mazowieckie
  3,4
  Kraj
  3,6
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,2
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie radomskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 36,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Iłża
  36,4%
  Województwo
  30,5%
  Cały kraj
  34,8%
 • 17,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Iłża
  17,0%
  woj. mazowieckie
  18,6%
  Cała Polska
  19,6%
 • 3,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  3,9%
  Mazowieckie
  6,4%
  Cała Polska
  5,4%
 • 370 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  13,8
  Cały kraj
  13,3
 • 65,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  65,5
  Cała Polska
  74,4
 • 225,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  225,3
  Mazowieckie
  248,2
  Kraj
  268,1
 • 228,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  228,1
  Cały kraj
  246,5
 • 482,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 518,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 445,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Iłża
  482,3
  Województwo
  407,0
  Cała Polska
  475,8
 • 67,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 29,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 104,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  67,5
  Mazowieckie
  50,0
  Cała Polska
  70,6
 • 23,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Iłża
  23,6
  woj. mazowieckie
  31,1
  Cała Polska
  32,6
 • 6,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Iłża
  6,6
  woj. mazowieckie
  6,7
  Cała Polska
  6,9
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,5%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Cały kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 32 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 17 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 15 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 62 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 33 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 29 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -30 Saldo migracji
 • -16 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -14 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -30 Saldo migracji wewnętrznych
 • -16 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -14 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Iłży w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Iłży
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 12,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 63,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 60,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 24,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 28,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 19,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Iłża, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Iłża - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Iłży oddano do użytku 4 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,87 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Iłży to 1 924 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 415 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Iłży to 6,50 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Iłży to 188,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 95,69% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 91,27% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 88,98% mieszkań posiada łazienkę, 81,96% korzysta z centralnego ogrzewania, a 75,78% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu radomskiego.

  Powiat radomski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Iłży
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 924 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 414,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  414,50
  woj. mazowieckie
  440,20
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 69,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  69,20 m2
  woj. mazowieckie
  72,60 m2
  Cały kraj
  74,50 m2
 • 28,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  28,70 m2
  woj. mazowieckie
  32,00 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,71 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,71
  Mazowieckie
  3,61
  Kraj
  3,82
 • 2,41 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,41
  woj. mazowieckie
  2,27
  Kraj
  2,55
 • 0,65 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,65
  Województwo
  0,63
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Iłży
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 4 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 0,87 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Iłża
  0,87
  woj. mazowieckie
  8,19
  Cały kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 26 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 6,50 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  6,50
  Mazowieckie
  3,74
  Polska
  3,90
 • 5,69 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  5,69
  Województwo
  30,65
  Cała Polska
  24,07
 • 754 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 188,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Iłża
  188,5 m2
  woj. mazowieckie
  91,2 m2
  Kraj
  92,9 m2
 • 0,16 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Iłża
  0,16 m2
  Mazowieckie
  0,75 m2
  Cała Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Iłży
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 95,69% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Iłża
  95,69%
  Województwo
  96,09%
  Polska
  96,97%
 • 91,27% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  91,27%
  Mazowieckie
  93,90%
  Polska
  94,01%
 • 88,98% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  88,98%
  Mazowieckie
  92,00%
  Cała Polska
  91,78%
 • 81,96% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Iłża
  81,96%
  Mazowieckie
  87,29%
  Kraj
  83,08%
 • 75,78% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  75,78%
  Województwo
  58,44%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Iłża - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Iłży na 1000 mieszkańców pracuje 208osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 72,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 27,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Iłży wynosiło w 2021 roku 18,7% (20,1% wśród kobiet i 17,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Iłży wynosiło 4 859,10 PLN, co odpowiada 81.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Iłży 375 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 552 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 177.

  51,7% aktywnych zawodowo mieszkańców Iłży pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 21,2% w przemyśle i budownictwie, a 9,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Iłży
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 208 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Iłża
  208,0
  woj. mazowieckie
  323,0
  Polska
  257,0
 • 18,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 20,1% Kobiety
 • 17,6% Mężczyźni
 • Iłża
  18,7%
  Mazowieckie
  4,6%
  Cała Polska
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Iłży w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Iłży w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Iłży w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Iłży
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 859 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 859 PLN
  Województwo
  7 108 PLN
  Cały kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Iłży w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Iłży
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 375 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 552 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 177 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,47 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Iłży
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 51,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 50,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 52,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 21,2% Przemysł i budownictwo
 • 12,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 29,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 9,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 8,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 10,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 16,9% Pozostałe
 • 26,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 6,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Iłży w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Iłży
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 952 Pracujący ogółem
 • 689 Kobiety
 • 263 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Iłży w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 55,8% W wieku produkcyjnym
 • 49,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 28,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 37,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 19,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Iłża, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 79,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Iłża
  79,3
  Mazowieckie
  71,5
  Cały kraj
  69,0
 • 51,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  51,7
  Województwo
  38,1
  Kraj
  38,2
 • 187,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  187,2
  Mazowieckie
  113,9
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 58,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 60,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 39,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Iłża - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Iłży w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 457 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 337 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 23 nowe podmioty, a 15 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (49) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (18) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (48) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (15) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Iłży najwięcej (20) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (430) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,0% (9) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 21,4% (98) podmiotów, a 76,6% (350) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Iłży najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (34.7%) oraz Budownictwo (13.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 457 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 98 Przemysł i budownictwo
 • 350 Pozostała działalność
 • 23 Podmioty nowo zarejestrowane w Iłży w 2021 roku
 • 15 Podmioty wyrejestrowane w Iłży w 2021 roku
 • 337 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 430 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 430
 • 18 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 18
 • 8 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 8
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 456 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 456
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 16 Spółki handlowe ogółem
 • 16
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 13  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 13
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 20 Spółki cywilne ogółem
 • 20
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 337 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 117 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 117
 • 46 Budownictwo
 • 46
 • 36 Przetwórstwo przemysłowe
 • 36
 • 28 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 28
 • 26 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 26
 • 21 Pozostała działalność
 • 21
 • 13 Informacja i komunikacja
 • 13
 • 9 Transport i gospodarka magazynowa
 • 9
 • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9
 • 8 Edukacja
 • 8
 • 8 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 8
 • 7 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 7
 • 4 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 4
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Iłża - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Iłży stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 55 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,93 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Iłży wynosi 72,90% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Iłży najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,35 (wykrywalność 68%) oraz przeciwko mieniu - 4,88 (wykrywalność 50%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 2,55 (65%), drogowe - 1,53 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,20 (96%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Iłży
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Iłży.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Iłża, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 55 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 55
 • 34 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 34
 • 12 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 12
 • 7 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 7
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 22 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 22
 • 11,93 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  11,93
  Województwo
  22,31
  Cała Polska
  21,51
 • 7,35 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  7,35
  woj. mazowieckie
  14,38
  Polska
  12,82
 • 2,55 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,55
  woj. mazowieckie
  5,32
  Cała Polska
  5,89
 • 1,53 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,53
  woj. mazowieckie
  1,84
  Kraj
  1,85
 • 0,20 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,20
  Województwo
  0,30
  Cały kraj
  0,35
 • 4,88 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  4,88
  Mazowieckie
  11,83
  Cała Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Iłża, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Iłża
  73%
  Mazowieckie
  64%
  Polska
  71%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  69%
  woj. mazowieckie
  55%
  Kraj
  64%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Iłża
  66%
  Mazowieckie
  71%
  Cały kraj
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Iłża
  98%
  Mazowieckie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Iłża
  97%
  Województwo
  86%
  Kraj
  89%
 • 50% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Iłża
  50%
  woj. mazowieckie
  41%
  Kraj
  53%

Iłża - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Iłży wyniosła w 2021 roku 83,5 mln złotych, co daje 5,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 22.5% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu Iłży - 26.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (10.8%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 17,2 mln złotych, czyli 20,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Iłży wyniosła w 2021 roku 84,8 mln złotych, co daje 5,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 20.4% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (35.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (25.4%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (5.3%). W budżecie Iłży wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 740 złotych na mieszkańca (12,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 24,6 złotych na mieszkańca (0,4%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 11,2%.
 • Wydatki budżetu w Iłży według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Iłży według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Iłża, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Iłży według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  40,8 mln

  2,7 tys(100%)

  43,9 mln

  2,9 tys(100%)

  56,4 mln

  3,8 tys(100%)

  63,9 mln

  4,3 tys(100%)

  62,9 mln

  4,2 tys(100%)

  66,6 mln

  4,5 tys(100%)

  68,8 mln

  4,7 tys(100%)

  83,5 mln

  5,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  15,5 mln

  3,1 tys(37.9%)

  16,0 mln

  3,2 tys(36.6%)

  17,1 mln

  3,5 tys(30.3%)

  17,4 mln

  3,6 tys(27.2%)

  18,4 mln

  3,9 tys(29.3%)

  19,6 mln

  4,2 tys(29.5%)

  20,7 mln

  4,4 tys(30%)

  22,4 mln

  4,9 tys(26.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,4 mln

  475(5.8%)

  4,1 mln

  827(9.3%)

  5,2 mln

  1,1 tys(9.2%)

  8,3 mln

  1,7 tys(13%)

  4,0 mln

  847(6.4%)

  4,4 mln

  940(6.7%)

  3,6 mln

  782(5.3%)

  9,0 mln

  2,0 tys(10.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,9 mln

  977(11.9%)

  5,7 mln

  1,1 tys(12.9%)

  5,2 mln

  1,1 tys(9.3%)

  6,0 mln

  1,2 tys(9.3%)

  6,4 mln

  1,3 tys(10.1%)

  6,8 mln

  1,4 tys(10.2%)

  7,0 mln

  1,5 tys(10.2%)

  8,3 mln

  1,8 tys(10%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  5,4 mln

  1,1 tys(13.3%)

  4,2 mln

  845(9.5%)

  7,1 mln

  1,5 tys(12.5%)

  5,2 mln

  1,1 tys(8.1%)

  4,2 mln

  878(6.7%)

  5,7 mln

  1,2 tys(8.6%)

  4,3 mln

  929(6.3%)

  6,6 mln

  1,4 tys(7.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  569,6 tys

  114(1.4%)

  1,3 mln

  272(3.1%)

  1,6 mln

  323(2.8%)

  2,1 mln

  443(3.4%)

  3,0 mln

  638(4.8%)

  3,3 mln

  692(4.9%)

  2,9 mln

  630(4.2%)

  3,8 mln

  834(4.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  809,1 tys

  162(2%)

  941,3 tys

  190(2.1%)

  1,1 mln

  229(2%)

  2,2 mln

  445(3.4%)

  1,3 mln

  273(2.1%)

  960,9 tys

  203(1.4%)

  944,4 tys

  203(1.4%)

  3,7 mln

  805(4.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,5 mln

  506(6.2%)

  2,4 mln

  490(5.5%)

  2,4 mln

  484(4.2%)

  3,0 mln

  629(4.8%)

  4,4 mln

  913(6.9%)

  1,3 mln

  278(2%)

  2,0 mln

  421(2.8%)

  3,3 mln

  723(4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,8 mln

  1,4 tys(16.7%)

  6,8 mln

  1,4 tys(15.5%)

  14,9 mln

  3,1 tys(26.5%)

  2,4 mln

  505(3.8%)

  2,4 mln

  496(3.8%)

  2,5 mln

  523(3.7%)

  2,8 mln

  596(4%)

  2,9 mln

  624(3.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  430,5 tys

  86,2(1.1%)

  565,1 tys

  114(1.3%)

  190,2 tys

  39,1(0.3%)

  278,9 tys

  57,7(0.4%)

  1,2 mln

  258(2%)

  2,2 mln

  459(3.3%)

  2,1 mln

  443(3%)

  1,5 mln

  338(1.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  343,2 tys

  68,8(0.8%)

  787,7 tys

  159(1.8%)

  684,5 tys

  141(1.2%)

  1,0 mln

  209(1.6%)

  559,8 tys

  117(0.9%)

  705,0 tys

  149(1.1%)

  411,9 tys

  88,7(0.6%)

  814,2 tys

  178(1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  339,7 tys

  68,1(0.8%)

  246,3 tys

  49,8(0.6%)

  219,4 tys

  45,1(0.4%)

  201,0 tys

  41,6(0.3%)

  193,1 tys

  40,4(0.3%)

  317,2 tys

  67,1(0.5%)

  373,3 tys

  80,4(0.5%)

  429,8 tys

  94,0(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  292,2 tys

  58,6(0.7%)

  264,0 tys

  53,4(0.6%)

  275,0 tys

  56,6(0.5%)

  224,6 tys

  46,5(0.4%)

  243,7 tys

  51,0(0.4%)

  204,1 tys

  43,2(0.3%)

  234,1 tys

  50,4(0.3%)

  286,7 tys

  62,7(0.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  166,2 tys

  33,3(0.4%)

  15,0 tys

  3,0(0%)

  20,0 tys

  4,1(0%)

  58,6 tys

  12,1(0.1%)

  69,7 tys

  14,6(0.1%)

  137,0 tys

  29,0(0.2%)

  298,8 tys

  64,4(0.4%)

  249,4 tys

  54,6(0.3%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  255,6 tys

  52,6(0.5%)

  129,5 tys

  26,8(0.2%)

  270,3 tys

  56,6(0.4%)

  211,6 tys

  44,8(0.3%)

  296,5 tys

  63,9(0.4%)

  200,0 tys

  43,7(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  264,2 tys

  52,9(0.6%)

  326,9 tys

  66,1(0.7%)

  150,9 tys

  31,0(0.3%)

  182,9 tys

  37,9(0.3%)

  205,2 tys

  43,0(0.3%)

  134,2 tys

  28,4(0.2%)

  130,0 tys

  28,0(0.2%)

  102,4 tys

  22,4(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  128,2 tys

  25,7(0.3%)

  182,7 tys

  36,9(0.4%)

  19,0 tys

  3,9(0%)

  7,0 tys

  1,4(0%)

  211,5 tys

  44,3(0.3%)

  153,2 tys

  32,4(0.2%)

  156,6 tys

  33,7(0.2%)

  3,1 tys

  0,7(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,2 tys

  2,5(0%)

  91,8 tys

  19,2(0.1%)

  23,9 tys

  5,0(0%)

  16,7 tys

  3,6(0%)

  1,4 tys

  0,3(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  17,7 tys

  3,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  148,1 tys

  31,3(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Iłży według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Iłży według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Iłża, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Iłży według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  41,2 mln

  2,7 tys(100%)

  45,6 mln

  3,0 tys(100%)

  59,1 mln

  3,9 tys(100%)

  58,3 mln

  3,9 tys(100%)

  64,1 mln

  4,3 tys(100%)

  66,8 mln

  4,5 tys(100%)

  71,1 mln

  4,9 tys(100%)

  84,8 mln

  5,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  16,8 mln

  3,4 tys(40.8%)

  17,4 mln

  3,5 tys(38.2%)

  21,8 mln

  4,5 tys(36.9%)

  20,5 mln

  4,2 tys(35.1%)

  23,3 mln

  4,9 tys(36.3%)

  21,6 mln

  4,6 tys(32.4%)

  24,1 mln

  5,2 tys(33.9%)

  30,0 mln

  6,6 tys(35.4%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  11,5 mln

  2,3 tys(27.9%)

  14,8 mln

  3,0 tys(32.4%)

  15,4 mln

  3,2 tys(26%)

  16,0 mln

  3,3 tys(27.4%)

  16,9 mln

  3,5 tys(26.4%)

  18,2 mln

  3,8 tys(27.2%)

  18,7 mln

  4,0 tys(26.3%)

  21,5 mln

  4,7 tys(25.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,1 mln

  620(7.5%)

  2,9 mln

  588(6.4%)

  1,3 mln

  268(2.2%)

  1,1 mln

  220(1.8%)

  3,4 mln

  708(5.3%)

  1,6 mln

  333(2.4%)

  2,4 mln

  509(3.3%)

  4,5 mln

  987(5.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  272,3 tys

  54,6(0.7%)

  35,6 tys

  7,2(0.1%)

  1,9 mln

  400(3.3%)

  87,6 tys

  18,1(0.2%)

  23,6 tys

  4,9(0%)

  701,5 tys

  148(1.1%)

  323,5 tys

  69,7(0.5%)

  2,7 mln

  587(3.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  943,0 tys

  189(2.3%)

  1,1 mln

  230(2.5%)

  1,0 mln

  213(1.8%)

  1,1 mln

  233(1.9%)

  1,1 mln

  228(1.7%)

  1,2 mln

  262(1.9%)

  1,1 mln

  241(1.6%)

  1,7 mln

  373(2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,3(0%)

  20,0 tys

  4,2(0%)

  95,3 tys

  20,2(0.1%)

  127,9 tys

  27,5(0.2%)

  1,1 mln

  243(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  620,0 tys

  124(1.5%)

  522,5 tys

  106(1.1%)

  851,1 tys

  175(1.4%)

  734,2 tys

  152(1.3%)

  905,9 tys

  190(1.4%)

  3,0 mln

  640(4.5%)

  1,4 mln

  302(2%)

  1,1 mln

  240(1.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  954,7 tys

  191(2.3%)

  1,5 mln

  294(3.2%)

  723,2 tys

  149(1.2%)

  859,4 tys

  178(1.5%)

  906,7 tys

  190(1.4%)

  981,3 tys

  208(1.5%)

  927,4 tys

  200(1.3%)

  809,7 tys

  177(1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,7 mln

  1,1 tys(13.9%)

  5,5 mln

  1,1 tys(12.1%)

  13,5 mln

  2,8 tys(22.8%)

  839,1 tys

  174(1.4%)

  798,6 tys

  167(1.2%)

  775,8 tys

  164(1.2%)

  757,2 tys

  163(1.1%)

  770,4 tys

  168(0.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  795,9 tys

  159(1.9%)

  1,1 mln

  229(2.5%)

  763,9 tys

  157(1.3%)

  678,3 tys

  140(1.2%)

  981,8 tys

  206(1.5%)

  642,0 tys

  136(1%)

  426,7 tys

  91,9(0.6%)

  579,9 tys

  127(0.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  117,5 tys

  23,5(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  28,6 tys

  5,9(0%)

  11,5 tys

  2,4(0%)

  97,0 tys

  20,5(0.1%)

  258,8 tys

  55,7(0.4%)

  213,4 tys

  46,7(0.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  0,0

  0,0(0%)

  274,5 tys

  55,5(0.6%)

  1,7 mln

  354(2.9%)

  949,0 tys

  196(1.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  2,2(0%)

  180,0 tys

  39,4(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  197,0 tys

  39,5(0.5%)

  111,7 tys

  22,6(0.2%)

  75,6 tys

  15,5(0.1%)

  50,5 tys

  10,4(0.1%)

  45,8 tys

  9,6(0.1%)

  131,0 tys

  27,7(0.2%)

  107,8 tys

  23,2(0.2%)

  78,8 tys

  17,2(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  31,8 tys

  6,9(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  17,6 tys

  3,5(0%)

  170,0 tys

  34,4(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  399,9 tys

  82,8(0.7%)

  103,0 tys

  21,6(0.2%)

  44,8 tys

  9,5(0.1%)

  42,7 tys

  9,2(0.1%)

  25,0 tys

  5,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  128,2 tys

  25,7(0.3%)

  182,7 tys

  36,9(0.4%)

  19,0 tys

  3,9(0%)

  7,0 tys

  1,4(0%)

  211,5 tys

  44,3(0.3%)

  153,2 tys

  32,4(0.2%)

  156,6 tys

  33,7(0.2%)

  3,1 tys

  0,7(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  21,4 tys

  4,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  120,0 tys

  25,4(0.2%)

  28,1 tys

  6,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Iłża - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 925 mieszkańców Iłży jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 423 kobiet oraz 502 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 20,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,8% wykształcenie policealne, 10,1% średnie ogólnokształcące, a 21,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,9% mieszkańców Iłży, gimnazjalnym 3,8%, natomiast 16,2% podstawowym ukończonym. 3,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy Iłży mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Iłży największy odsetek ma wykształcenie wyższe (24,8%) oraz średnie zawodowe (19,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (27,8%) oraz średnie zawodowe (24,0%).

  W roku 2021 w Iłży mieściły się 2 przedszkola, w których do 15 oddziałów uczęszczało 286 dzieci (140 dziewczynek oraz 146 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Iłży mieściło się 1 przedszkole, w którym do 7 oddziałów uczęszczało 136 dzieci (55 dziewczynek oraz 81 chłopców). Dostępnych było 175 miejsc.

  16,4% mieszkańców Iłży w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,0% wśród dziewczynek i 15,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 821 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,37 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 30 oddziałach uczyło się 655 uczniów (322 kobiety oraz 333 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Iłży placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 23 oddziałach uczyło się 529 uczniów (265 kobiet oraz 264 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,8% ludności (29,8% wśród dziewczynek i 27,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21,8 uczniów.

  W Iłży znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 10 oddziałach uczyło się 243 uczniów (152 kobiety oraz 91 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 66 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Iłży placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 12 oddziałach uczyło się 426 uczniów (266 kobiet oraz 160 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 152 absolwentów.

  W Iłży znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 2 oddziałach uczyło się 39 uczniów (8 kobiet oraz 31 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,7% mieszkańców (14,2% wśród dziewczyn i 16,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24,3 uczniów. 19,5 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,4% mieszkańców Iłży w wieku potencjalnej nauki (25,8% kobiet i 25,1% mężczyzn).

 • 20,1% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  20,1%
  Województwo
  33,5%
  Cały kraj
  25,2%
 • 24,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  33,4%
  Mazowieckie
  34,6%
  Polska
  35,2%
 • 34,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,8% Wykształcenie policealne
 • Iłża
  1,8%
  Mazowieckie
  3,4%
  Polska
  3,3%
 • 2,7% Kobiety
  (policealne)
 • 0,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Iłża
  10,1%
  Województwo
  13,0%
  Polska
  11,9%
 • 12,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  21,5%
  Mazowieckie
  18,2%
  Kraj
  20,0%
 • 19,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  22,9%
  Województwo
  15,3%
  Polska
  21,2%
 • 18,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,8%
  Mazowieckie
  2,8%
  Cała Polska
  3,0%
 • 3,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  16,2%
  Województwo
  10,7%
  Kraj
  12,3%
 • 16,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,6%
  woj. mazowieckie
  3,1%
  Kraj
  3,1%
 • 3,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Iłży
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1821 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Iłża
  1 821,0
  woj. mazowieckie
  937,0
  Cała Polska
  896,0
 • 0,37 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Iłża
  0,37
  woj. mazowieckie
  0,84
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 15 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 337 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Iłża) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 286 Dzieci
 • 140 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 146 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,0%
  51,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 58 3 lata
 • 58
 • 86 4 lata
 • 86
 • 60 5 lata
 • 60
 • 78 6 lat
 • 78
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 30 3 lata
 • 30
 • 42 4 lata
 • 42
 • 29 5 lata
 • 29
 • 38 6 lat
 • 38
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 28 3 lata
 • 28
 • 44 4 lata
 • 44
 • 31 5 lata
 • 31
 • 40 6 lat
 • 40
 •  
 • 27,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 27,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Iłży(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Iłży aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Samorządowe Przedszkole w Iłży
  Publiczne
  48 616-26-86
  48 616-26-86
  ul. Staszica 14
  27-100 Iłża
  919913
  NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWYDWOREK"
  Niepubliczne
  Iłża
  27-100 Iłża
  ---
 • Szkoły podstawowe w Iłży
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Iłża) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 30 Oddziały
 • 655 Uczniowie
 • 322 Kobiety
  (uczniowie)
 • 333 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,2%
  50,8%
 • 87 Uczniowie w 1 klasie
 • 40 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 47 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 72 Absolwenci
 • 37 Kobiety
  (absolwenci)
 • 35 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Iłża
  21,8
  Mazowieckie
  17,3
  Kraj
  16,7
 •  
 • 51,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 44,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Iłży(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Iłży aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Iłży (Marszałek Józef Piłsudski)
  Publiczna
  48 616-30-40
  48 616-30-40
  ul. Wójtowska 5
  27-100 Iłża
  1944845
 • Szkoły ponadpodstawowe w Iłży
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Iłża) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 10 Oddziały
 • 243 Uczniowie
 • 152 Kobiety
  (uczniowie)
 • 91 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 62,6%
  37,4%
 • 61 Uczniowie w 1 klasie
 • 42 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 19 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 66 Absolwenci
 • 42 Kobiety
  (absolwenci)
 • 24 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  24,3
  woj. mazowieckie
  26,4
  Polska
  26,3
 •  
 • 18,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 13,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Iłża) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 19,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  19,5
  Województwo
  17,7
  Cały kraj
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Iłży(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Iłży aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum w Iłży
  Publiczne
  48 616-30-37
  48 616-30-37
  ul. Błazińska 5
  27-100 Iłża
  11276-
  Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Iłży (Mikołaj Kopernik)
  Publiczne
  48 616-33-42
  48 616-33-42
  ul. Jakuba Starszego 6
  27-100 Iłża
  1026226
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Iłży
  Publiczna
  48 616-30-37
  48 616-30-37
  ul. Błazińska 5
  27-100 Iłża
  250-
 • Edukacyjne grupy wieku w Iłży
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 16,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Iłża, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Iłża, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Iłża, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Iłża - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Iłży

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2021 roku):
  • zespoły domków turystycznych: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Iłży w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Iłży
  (Źródło: GUS, 2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w Iłży: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Iłży 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 352 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 51 (uczestnicy: 2 926)
  • wystawy: 11 (uczestnicy: 350)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 8 (uczestnicy: 650)
  • koncerty: 3 (uczestnicy: 450)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 7 (uczestnicy: 500)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 1 (uczestnicy: 9)
  • konkursy: 6 (uczestnicy: 150)
  • pokazy teatralne: 5 (uczestnicy: 597)
  • konferencje: 3 (uczestnicy: 100)
  • warsztaty: 7 (uczestnicy: 120)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 167)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 17)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 150)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 2 (absolwenci: 23)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 15)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 8)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 7 (członkowie: 101)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 15)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 8)
  • taneczne: 5 (członkowie: 78)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2021 w Iłży działało 1 kino posiadające 1 salę z 352 miejscami na widowni. Odbyło się 35 seansów, na które przyszło 3 374 widzów, w tym 15 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 1 612 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2021 w Iłży działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 36 773 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 6 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 33 613 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 29
  • dostępne dla czytelników: 14
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 14
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2
  Według danych z 2016 w Iłży działały 4 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 390 członków. Zarejestrowano 453 ćwiczących (mężczyźni: 279, kobiety: 174, chłopcy do lat 18: 249, dziewczęta do lat 18: 174). Aktywnych było 9 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (10), instruktora sportowego (5) oraz inne osoby (5).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Iłży w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Iłży
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Iłży znajduje się 25 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Iłży
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Grodzisko Iłża, st.1 (chronologia niemożliwa do uzyskania)dnia , wykaz dokumentów: 323/A/67 z brak daty
  • Zamek Iłża, st.6 ze średniowieczadnia 1947-03-24, wykaz dokumentów: 23 z 1947-03-24; 156A z 1967-06-13; 96/A/81 z 1981-03-18
  • Park (data nieznana)dnia 1947-03-24, wykaz dokumentów: 23 z 1947-03-24
  • Zamek z XIII - XIVdnia 1947-03-24, wykaz dokumentów: 23 z 1947-03-24; 156/A z 1967-06-23; 96/A/81 z 1981-03-18
  • Kościół z 1820 r. (ul. Staromiejska 50)dnia 1947-09-27, wykaz dokumentów: 56 z 1947-09-27
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z XII w.dnia 1947-09-27, wykaz dokumentów: 56 z 1947-09-27; 522/A/92 z 1992-04-04
  • Kościół z 1448 r. (ul. Błazińska 1)dnia 1947-10-10, wykaz dokumentów: 55 z 1947-10-10; 178/A z 1967-02-11; 69/A/81 z 1981-03-05
  • Dom parafialny z XVIII w. (ul. Jana Kochanowskiego 6)dnia 1947-10-21, wykaz dokumentów: 53 z 1947-10-21; 155/A z 1967-06-23; 68/A/81 z 1981-03-05
  • Kaplica z XIX w.dnia 1947-10-21, wykaz dokumentów: 53 z 1947-10-21; 155/A z 1967-06-23; 68/A/81 z 1981-03-05
  • Dzwonnica z XVIII w.dnia 1947-10-21, wykaz dokumentów: 53 z 1947-10-21; 155/A z 1967-06-23; 68/A/81 z 1981-03-05
  • Kościół z XV w. (ul. Jana Kochanowskiego 6)dnia 1947-10-21, wykaz dokumentów: 53 z 1947-10-21; 180/A z 1967-02-11; 155/A z 1967-06-23; 68/A/81 z 1981-03-05; 70/A/81 z 1981-03-05
  • Zespół - kościół z XV - XVIIIdnia 1947-10-21, wykaz dokumentów: 53 z 1947-10-21; 180/A z 1967-02-11; 155/A z 1967-06-23; 68/A/81 z 1981-03-05; 70/A/81 z 1981-03-05
  • Miasto z XII w.dnia 1956-12-03, wykaz dokumentów: 323 z 1956-12-03; 157 z 1967-06-23
  • Piec z przełomu XIX/XX w.dnia 1966-02-10, wykaz dokumentów: 144/A z 1966-02-10; 345/A/86 z 1986-10-21
  • Mur/ogrodzenie z XVII w.dnia 1967-06-23, wykaz dokumentów: 155/A z 1967-06-23; 68/A/81 z 1981-03-05
  • Szpital z 1754 r. (ul. Błazińska 1)dnia 1971-05-08, wykaz dokumentów: 179/A z 1971-05-08; 216/A/83 z 1983-06-06
  • Piec z 1920 - 1940dnia 1980-03-18, wykaz dokumentów: 23/A/80 z 1980-03-18
  • Piec z 1920 - 1940 (ul. Błazińska 72)dnia 1980-03-18, wykaz dokumentów: 23/A/80 z 1980-03-18; brak numeru z 2011-03-21
  • Zespół - piec z 1920 - 1940 (ul. Błazińska 76)dnia 1980-03-18, wykaz dokumentów: 23/A/80 z 1980-03-18; brak numeru z 2011-03-21
  • Mur/ogrodzenie z 1936 r. (ul. Staromiejska 50)dnia 1992-04-04, wykaz dokumentów: 522/A/92 z 1992-04-04
  • Mur/ogrodzenie z 1842 - 1853dnia 1992-04-06, wykaz dokumentów: 520/A/92 z 1992-04-06
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 1598 r.dnia 1992-04-06, wykaz dokumentów: 520/A/92 z 1992-04-06
  • Cmentarz przyszpitalny z 1448 r.dnia 1992-04-06, wykaz dokumentów: 521/A/92 z 1992-04-06
  • Dworzec z przełomu XIX/XX w. (ul. Błazińska 48)dnia 1995-01-27, wykaz dokumentów: 543/A/95 z 1995-01-27
  • Linia kolejowa z XIX w.dnia 1995-01-27, wykaz dokumentów: 543/A/95 z 1995-01-27; brak numeru z 1995-04-03
 • Formy ochrony przyrody w Iłży
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Iłży znajdują się 4 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Iłży
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Iłża-Makowiec - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar Chronionego KrajobrazuIłża - Makowiec obejmuje swym zasięgiem dolinę rzeki Iłżanki przecinającą Wzgórza Iłżeckie w części środkowej największe torfowisko w województwie (około 700ha) w okolicach Pakosławia ze źródliskami Modrzejowicy oraz położone dalej na północ kompleksy leśne Modrzejowice Skaryszew i Makowiec. Obszar ten jest dardzo malowniczy ze względu na zróżnicowane ukształtowanie terenu występujące rzeki oraz kompleksy leśne. Najciekawszym i najbardziej cennym obiektem przyrodniczym jest torfowisko Pakosław położone pomiędzy lasem Polańskim a miejscowością Pakosław. Powierzchnia ogólna wynosi 16 650 ha w tym: grunty Lasow Państwowych 4 450 ha grunty lasów niepaństwowych 1 300 ha parki zabytkowe 4 ha, Data ustanowienia: 1983-01-01, Powierzchnia: 166650.0 ha
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2004-03-03, Opis granicy: Oddział 82d
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2004-03-03, Opis granicy: Oddział 82d
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2004-03-03, Opis granicy: Oddział 82d

Iłża - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 4 wypadków drogowych w Iłży odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 3 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 87,0 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 21,7 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w Iłży znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu radomskiego.

  Powiat radomski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Iłży
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 4 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 3 Ranni
  (rok 2021)
 • 0 Lekko ranni
 • 3 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Iłży w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 86,99 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Iłża
  87,0
  Województwo
  56,9
  Cała Polska
  59,9
 • 21,75 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Miasto
  21,7
  Województwo
  6,9
  Polska
  5,9
 • 65,25 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Miasto
  65,2
  woj. mazowieckie
  65,7
  Kraj
  69,4
 • 25,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Iłża
  25,0
  woj. mazowieckie
  12,2
  Cały kraj
  9,8
 • 75,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  75,0
  woj. mazowieckie
  115,4
  Kraj
  115,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Iłża przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 9droga krajowa nr 9(Radom - Makowiec - Skaryszew - Modrzejowice - Bujak - Alojzów - Walentynów - Krzyżanowice - Iłża - Pastwiska - Marcule - Lubienia - Młynek - Brody - Rudnik - Nietulisko Duże - Kunów - Rudka - Boksycka - Ostrowiec Świętokrzyski - Milków - Rżuchów - Obręczyna - Sadowie - Opatów - Oficjałów - Okalina - Włostów - Lipnik - Kurów - Grabina - Pęchów - Klimontów - Byszówka - Borek Klimontowski - Wólka Gieraszowska - Sulisławice - Trzebiesławice - Łoniów - Jasienica - Piaseczno - Łążek - Tarnobrzeg - Jadachy - Tarnowska Wola - Nowa Dęba - Majdan Królewski - Hadykówka - Cmolas - Kolbuszowa Dolna - Kolbuszowa - Kolbuszowa Górna - Kupno - Widełka - Głogów Małopolski - Rudna Mała - Rzeszów)
  • DW 747droga wojewódzka nr 747( Iłża - Piłatka - Pasztowa Wola - Pasztowa Wola-Kolonia - Michałów - Jawor Solecki - Zofiówka - Krępa Kościelna - Nowa Wieś - Lipa-Miklas - Lipsko - Dziurków - Przedmieście Bliższe - Solec nad Wisłą - Kolonia Nadwiślańska - Kamień - Niezdów - Opole Lubelskie - Zosin - Emilcin - Nowe Komaszyce - Stare Komaszyce - Przytyki - Chodel - Trzciniec - Dylążki - Krężnica Okrągła - Bełżyce - Podole Pierwsze - Zosin - Matczyn - Wojcieszyn - Radawiec Duży - Marynin - Kozubszczyzna - Konopnica)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Iłży istnieje 58 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • pl. 11 Listopada

  ul. Armii Krajowej

  ul. Batalionów Chłopskich

  ul. Bodzentyńska

  ul. Błazińska

  ul. Cicha

  ul. Czachowskiego

  ul. Danuty Siedzikówny "Inki"

  ul. Garbarska

  ul. Garncarska

  ul. Jakuba Starszego

  ul. Jana Kochanowskiego

  ul. Józefa Piłsudskiego

  ul. Kaleta

  ul. Kampanii Wrześniowej

  ul. Kowalska

  ul. Krzemieniec

  ul. Langiewicza

  ul. Leonarda

  ul. Leśmiana

  ul. Maksymiliana Jakubowskiego

  ul. Milenijna

  ul. Mostowa

  ul. Na Probostwo

  ul. Orła Białego

  ul. Pankowszczyzna

  ul. Partyzantów

  ul. Peowiaków

  ul. Podzamcze

  ul. Polna

  ul. Powstania Listopadowego

  ul. Powstania Styczniowego

  ul. Przemysłowa

  ul. Przy Malenie

  ul. Przy Murach

  ul. Przytulna

  ul. Radomska

  ul. Ratuszowa

  ul. Rynek

  os. Stanisława Staszica

  ul. Staromiejska

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Tatarska

  ul. Trakt Seredzki

  ul. Tylna

  ul. Warszawska

  ul. Wołyniaków

  ul. Wójtowska

  ul. Wójtowski Młyn

  ul. Zacisze

  ul. Zamłynie

  ul. Zawady

  os. Zuchowiec

  ul. Zuchowiec

  ul. płk. Rembajło

  ul. płk. Wł. Muzyki

  ul. św. Franciszka