Iłża w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Iłża - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Iłża to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu radomskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Iłża.
 • 4 296 Liczba mieszkańców
 • 15,8 km² Powierzchnia
 • 271,4 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1239 - 1867 , 1921 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 48 Numer kierunkowy
 • WRA Tablice rejestracyjne
 • Przemysław Artur Burek Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 21.239951.1631 Współrzędne GPS
 • 1425034 TERYT (TERC)
 • 0973375 SIMC
Herb miasta Iłża
Iłża herb

Jak Iłża wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Iłża na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Iłża wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Iłża plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
12Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
13Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
25Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
42Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
46Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
48Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
69Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
113Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
172Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
206Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
222Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
249Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
262Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
264Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
269Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
275Miasta w Polsce z największą liczbą wypadków drogowych
280Miasta w Polsce z największą liczbą rannych na skutek wypadków drogowych
282Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
284Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
349Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
355Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
363Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego

Iłża - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
27-100Poczta Iłża

Iłża - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Iłży)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Radomiu
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Czachowskiego 21 a
26-600 Radom
Urząd Miejski w Iłży
(48) 616-31-35
(48) 616-33-00
ul. Rynek 11
27-100 Iłża

Iłża - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Iłża jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 4 296, z czego 52,5% stanowią kobiety, a 47,5% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 17,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 46,1 lat i jest znacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Iłży zawarli w 2022 roku 24 małżeństw, co odpowiada 5,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,8% mieszkańców Iłży jest stanu wolnego, 58,4% żyje w małżeństwie, 4,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,5% to wdowy/wdowcy.

  Iłża ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -30. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,81 na 1000 mieszkańców Iłży. W 2022 roku urodziło się 36 dzieci, w tym 52,8% dziewczynek i 47,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 360 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,84 i jest nieznacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 36,8% zgonów w Iłży spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,9% zgonów w Iłży były nowotwory, a 5,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Iłży przypada 14.99 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 31 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 74 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Iłży -43. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  53,6% mieszkańców Iłży jest w wieku produkcyjnym, 15,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 31,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Iłży
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 4 296 Liczba mieszkańców
 • 2 256 Kobiety
 • 2 040 Mężczyźni
 • 52,5%
  47,5%
 • 111 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 111 kobiet)
 • 90 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 90 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Iłży w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Iłży w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Iłży w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Iłży
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 46,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  46,1 lat
  woj. mazowieckie
  41,6 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 48,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 43,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Iłża, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Iłży
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Iłża,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Iłża,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Iłża,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,8% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,1%
  Województwo
  30,0%
  Kraj
  29,1%
 • 22,4% Kobiety
  (Panny)
 • 33,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,4% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  58,5%
  Województwo
  53,7%
  Kraj
  54,0%
 • 58,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,5% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  8,3%
  Mazowieckie
  8,1%
  Cały kraj
  8,5%
 • 13,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  4,8%
  woj. mazowieckie
  7,7%
  Cały kraj
  7,6%
 • 5,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Tutaj
  0,3%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Polska
  0,7%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Iłży
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Iłży w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  5,5
  Województwo
  4,3
  Cała Polska
  4,1
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,4
  Województwo
  1,7
  Kraj
  1,6
 • 24 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Iłży w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Iłży
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -30 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -10 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -20 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,81 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -6,8
  Województwo
  -2,2
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Iłży w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Iłży w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Iłży w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Iłży w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 36 Urodzenia żywe
 • 19 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 17 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 52,8%
  47,2%
 • 8,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  8,2
  woj. mazowieckie
  9,1
  Kraj
  8,1
 • 38,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Iłża
  38,1
  Województwo
  38,1
  Cały kraj
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 36 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 36
 • 112 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 112
 • 87 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 87
 • 35 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 360 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 277 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 453 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 360 g
  Mazowieckie
  3 386 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 19 Waga 4500g - 4999g
 • 19
 • 138 Waga 4000g - 4499g
 • 138
 • 395 Waga 3500g - 3999g
 • 395
 • 506 Waga 3000g - 3499g
 • 506
 • 181 Waga 2500g - 2999g
 • 181
 • 59 Waga 2000g - 2499g
 • 59
 • 21 Waga 1500g - 1999g
 • 21
 • 13 Waga 1000g - 1499g
 • 13
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,41 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Iłża
  1,41
  Województwo
  1,33
  Polska
  1,26
 • 0,75 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,75
  woj. mazowieckie
  0,65
  Kraj
  0,61
 • 0,84 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,84
  Mazowieckie
  0,80
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Iłży w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 66 Zgony
 • 29 Kobiety
  (Zgony)
 • 37 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 43,9%
  56,1%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 15,0 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  15,0
  Województwo
  11,4
  Polska
  11,9
 • 119,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  119,7
  Województwo
  124,6
  Kraj
  147,0
 • 1,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Iłża
  1,5
  woj. mazowieckie
  3,1
  Kraj
  3,8
 • 3,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,1
  Województwo
  2,8
  Cała Polska
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,5
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie radomskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 36,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Iłża
  36,8%
  Mazowieckie
  28,7%
  Cały kraj
  36,0%
 • 21,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Iłża
  21,9%
  Województwo
  23,5%
  Cała Polska
  23,6%
 • 5,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  5,7%
  Mazowieckie
  7,7%
  Cała Polska
  6,7%
 • 77 Zgony spowodowane COVID-19
 • 16,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  16,6
  Kraj
  15,8
 • 59,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  59,3
  Kraj
  70,6
 • 230,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  230,8
  woj. mazowieckie
  266,8
  Cała Polska
  280,1
 • 240,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  240,9
  Cały kraj
  253,9
 • 388,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 451,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 323,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  388,3
  woj. mazowieckie
  326,2
  Cały kraj
  426,2
 • 49,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 17,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 101,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  49,7
  woj. mazowieckie
  46,3
  Cały kraj
  62,9
 • 34,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  34,1
  woj. mazowieckie
  33,8
  Polska
  33,8
 • 2,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  2,6
  Mazowieckie
  6,3
  Kraj
  7,0
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,3%
  woj. mazowieckie
  0,6%
  Kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 31 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 16 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 15 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 74 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 30 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 44 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -43 Saldo migracji
 • -14 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -29 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -43 Saldo migracji wewnętrznych
 • -14 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -29 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Iłży w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Iłży
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 12,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 60,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 57,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 64,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 26,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 31,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 21,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Iłża, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Iłża - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Iłży oddano do użytku 5 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,15 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Iłży to 1 913 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 439 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Iłży to 5,40 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Iłży to 124,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,12% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 92,32% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 90,85% mieszkań posiada łazienkę, 83,90% korzysta z centralnego ogrzewania, a 79,40% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu radomskiego.

  Powiat radomski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Iłży
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 913 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 438,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  438,70
  Województwo
  450,60
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 70,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Iłża
  70,60 m2
  woj. mazowieckie
  73,90 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 31,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  31,00 m2
  Mazowieckie
  33,30 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,72 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  3,72
  Województwo
  3,65
  Cała Polska
  3,83
 • 2,28 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Iłża
  2,28
  woj. mazowieckie
  2,22
  Kraj
  2,42
 • 0,61 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Iłża
  0,61
  Mazowieckie
  0,61
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Iłży
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 5 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,15 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Iłża
  1,15
  Województwo
  7,83
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 27 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,40 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,40
  Mazowieckie
  3,70
  Polska
  3,89
 • 6,19 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  6,19
  Mazowieckie
  29,00
  Cała Polska
  24,56
 • 621 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 124,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Iłża
  124,2 m2
  Mazowieckie
  89,2 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,14 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,14 m2
  Województwo
  0,70 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Iłży
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 97,12% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Iłża
  97,12%
  woj. mazowieckie
  97,23%
  Polska
  97,75%
 • 92,32% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Iłża
  92,32%
  Mazowieckie
  95,03%
  Cała Polska
  95,18%
 • 90,85% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  90,85%
  Województwo
  93,83%
  Cały kraj
  93,75%
 • 83,90% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Iłża
  83,90%
  Mazowieckie
  88,35%
  Cały kraj
  85,83%
 • 79,40% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  79,40%
  Województwo
  59,27%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Iłża - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Iłży na 1000 mieszkańców pracuje 215osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 72,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 27,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Iłży wynosiło w 2023 roku 16,5% (16,5% wśród kobiet i 16,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Iłży wynosiło 5 412,43 PLN, co odpowiada 80.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Iłży 375 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 552 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 177.

  29,6% aktywnych zawodowo mieszkańców Iłży pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 30,9% w przemyśle i budownictwie, a 14,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Iłży
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 215 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  215,0
  Mazowieckie
  318,0
  Cała Polska
  259,0
 • 23,8% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 25,7% Kobiety
 • 22,2% Mężczyźni
 • Miasto
  16,5%
  Województwo
  4,1%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Iłży w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Iłży w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Iłży w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Iłży
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 859 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 412 PLN
  woj. mazowieckie
  7 913 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Iłży w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Iłży
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 375 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 552 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 177 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,47 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Iłży
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 29,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 27,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 31,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 30,9% Przemysł i budownictwo
 • 19,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 42,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 14,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 16,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 23,9% Pozostałe
 • 39,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Iłży w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Iłży
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 952 Pracujący ogółem
 • 689 Kobiety
 • 263 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Iłży w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 53,6% W wieku produkcyjnym
 • 46,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 61,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 31,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 39,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 21,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Iłża, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 86,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  86,5
  woj. mazowieckie
  71,5
  Cała Polska
  69,0
 • 57,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  57,8
  woj. mazowieckie
  38,1
  Kraj
  38,2
 • 201,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  201,3
  Województwo
  113,9
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 56,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 58,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 55,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 43,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 41,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 44,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Iłża - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Iłży w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 472 podmioty gospodarki narodowej, z czego 341 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 32 nowe podmioty, a 14 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (49) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (18) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (48) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (14) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2023 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Iłży najwięcej (22) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (447) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,7% (8) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,5% (106) podmiotów, a 75,8% (358) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Iłży najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (33.1%) oraz Budownictwo (15.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 472 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 106 Przemysł i budownictwo
 • 358 Pozostała działalność
 • 32 Podmioty nowo zarejestrowane w Iłży w 2023 roku
 • 14 Podmioty wyrejestrowane w Iłży w 2023 roku
 • 341 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 447 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 447
 • 18 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 18
 • 6 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 6
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 471 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 471
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 19 Spółki handlowe ogółem
 • 19
 • 15  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 15
 • 22 Spółki cywilne ogółem
 • 22
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 341 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 113 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 113
 • 53 Budownictwo
 • 53
 • 36 Przetwórstwo przemysłowe
 • 36
 • 31 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 31
 • 27 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 27
 • 23 Pozostała działalność
 • 23
 • 12 Informacja i komunikacja
 • 12
 • 9 Transport i gospodarka magazynowa
 • 9
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8
 • 7 Edukacja
 • 7
 • 7 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 7
 • 6 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 6
 • 5 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 5
 • 3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 3
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Iłża - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Iłży stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 50 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,44 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Iłży wynosi 67,40% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Iłży najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,40 (wykrywalność 64%) oraz przeciwko mieniu - 4,91 (wykrywalność 43%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,60 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,06 (49%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,30 (95%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Iłży
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Iłży.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Iłża, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 50 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 50
 • 32 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 32
 • 9 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 9
 • 7 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 7
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 21 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 21
 • 11,44 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  11,44
  Mazowieckie
  23,30
  Cała Polska
  22,81
 • 7,40 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Iłża
  7,40
  Mazowieckie
  14,84
  Polska
  12,98
 • 2,06 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,06
  woj. mazowieckie
  5,93
  Kraj
  6,99
 • 1,60 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Iłża
  1,60
  Mazowieckie
  1,76
  Cały kraj
  1,82
 • 0,30 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Iłża
  0,30
  Mazowieckie
  0,29
  Cała Polska
  0,35
 • 4,91 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Iłża
  4,91
  Województwo
  13,04
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Iłża, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Iłża
  67%
  woj. mazowieckie
  63%
  Kraj
  71%
 • 64% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  64%
  Województwo
  55%
  Cały kraj
  63%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  49%
  Mazowieckie
  69%
  Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Iłża
  99%
  Mazowieckie
  99%
  Polska
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Iłża
  96%
  Województwo
  87%
  Polska
  88%
 • 44% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  44%
  Mazowieckie
  42%
  Kraj
  51%

Iłża - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Iłży wyniosła w 2022 roku 88,5 mln złotych, co daje 6,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 7.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Iłży - 29.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (11.4%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 14,9 mln złotych, czyli 16,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Iłży wyniosła w 2022 roku 91,2 mln złotych, co daje 6,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 9% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (33.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (27.8%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9.4%). W budżecie Iłży wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 856 złotych na mieszkańca (13,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 16,7 złotych na mieszkańca (0,3%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 10,4%.
 • Wydatki budżetu w Iłży według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Iłży według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Iłża, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Iłży według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  43,9 mln

  2,9 tys(100%)

  56,4 mln

  3,8 tys(100%)

  63,9 mln

  4,3 tys(100%)

  62,9 mln

  4,2 tys(100%)

  66,6 mln

  4,5 tys(100%)

  68,8 mln

  4,9 tys(100%)

  83,5 mln

  6,0 tys(100%)

  88,5 mln

  6,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  16,0 mln

  3,2 tys(36.6%)

  17,1 mln

  3,5 tys(30.3%)

  17,4 mln

  3,6 tys(27.2%)

  18,4 mln

  3,9 tys(29.3%)

  19,6 mln

  4,2 tys(29.5%)

  20,7 mln

  4,4 tys(30%)

  22,4 mln

  4,9 tys(26.8%)

  25,8 mln

  5,9 tys(29.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,7 mln

  1,1 tys(12.9%)

  5,2 mln

  1,1 tys(9.3%)

  6,0 mln

  1,2 tys(9.3%)

  6,4 mln

  1,3 tys(10.1%)

  6,8 mln

  1,4 tys(10.2%)

  7,0 mln

  1,5 tys(10.2%)

  8,3 mln

  1,8 tys(10%)

  10,0 mln

  2,3 tys(11.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  15,0 tys

  3,0(0%)

  20,0 tys

  4,1(0%)

  58,6 tys

  12,1(0.1%)

  69,7 tys

  14,6(0.1%)

  137,0 tys

  29,0(0.2%)

  298,8 tys

  64,4(0.4%)

  249,4 tys

  54,6(0.3%)

  8,7 mln

  2,0 tys(9.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,2 mln

  845(9.5%)

  7,1 mln

  1,5 tys(12.5%)

  5,2 mln

  1,1 tys(8.1%)

  4,2 mln

  878(6.7%)

  5,7 mln

  1,2 tys(8.6%)

  4,3 mln

  929(6.3%)

  6,6 mln

  1,4 tys(7.9%)

  5,7 mln

  1,3 tys(6.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,8 mln

  1,4 tys(15.5%)

  14,9 mln

  3,1 tys(26.5%)

  2,4 mln

  505(3.8%)

  2,4 mln

  496(3.8%)

  2,5 mln

  523(3.7%)

  2,8 mln

  596(4%)

  2,9 mln

  624(3.4%)

  5,1 mln

  1,2 tys(5.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  4,1 mln

  827(9.3%)

  5,2 mln

  1,1 tys(9.2%)

  8,3 mln

  1,7 tys(13%)

  4,0 mln

  847(6.4%)

  4,4 mln

  940(6.7%)

  3,6 mln

  782(5.3%)

  9,0 mln

  2,0 tys(10.8%)

  4,6 mln

  1,0 tys(5.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,3 mln

  272(3.1%)

  1,6 mln

  323(2.8%)

  2,1 mln

  443(3.4%)

  3,0 mln

  638(4.8%)

  3,3 mln

  692(4.9%)

  2,9 mln

  630(4.2%)

  3,8 mln

  834(4.6%)

  3,8 mln

  862(4.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,4 mln

  490(5.5%)

  2,4 mln

  484(4.2%)

  3,0 mln

  629(4.8%)

  4,4 mln

  913(6.9%)

  1,3 mln

  278(2%)

  2,0 mln

  421(2.8%)

  3,3 mln

  723(4%)

  3,6 mln

  822(4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  941,3 tys

  190(2.1%)

  1,1 mln

  229(2%)

  2,2 mln

  445(3.4%)

  1,3 mln

  273(2.1%)

  960,9 tys

  203(1.4%)

  944,4 tys

  203(1.4%)

  3,7 mln

  805(4.4%)

  3,3 mln

  750(3.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  787,7 tys

  159(1.8%)

  684,5 tys

  141(1.2%)

  1,0 mln

  209(1.6%)

  559,8 tys

  117(0.9%)

  705,0 tys

  149(1.1%)

  411,9 tys

  88,7(0.6%)

  814,2 tys

  178(1%)

  2,4 mln

  554(2.7%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  255,6 tys

  52,6(0.5%)

  129,5 tys

  26,8(0.2%)

  270,3 tys

  56,6(0.4%)

  211,6 tys

  44,8(0.3%)

  296,5 tys

  63,9(0.4%)

  200,0 tys

  43,7(0.2%)

  2,2 mln

  502(2.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  264,0 tys

  53,4(0.6%)

  275,0 tys

  56,6(0.5%)

  224,6 tys

  46,5(0.4%)

  243,7 tys

  51,0(0.4%)

  204,1 tys

  43,2(0.3%)

  234,1 tys

  50,4(0.3%)

  286,7 tys

  62,7(0.3%)

  769,2 tys

  176(0.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  565,1 tys

  114(1.3%)

  190,2 tys

  39,1(0.3%)

  278,9 tys

  57,7(0.4%)

  1,2 mln

  258(2%)

  2,2 mln

  459(3.3%)

  2,1 mln

  443(3%)

  1,5 mln

  338(1.8%)

  481,9 tys

  111(0.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  326,9 tys

  66,1(0.7%)

  150,9 tys

  31,0(0.3%)

  182,9 tys

  37,9(0.3%)

  205,2 tys

  43,0(0.3%)

  134,2 tys

  28,4(0.2%)

  130,0 tys

  28,0(0.2%)

  102,4 tys

  22,4(0.1%)

  151,1 tys

  34,7(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  246,3 tys

  49,8(0.6%)

  219,4 tys

  45,1(0.4%)

  201,0 tys

  41,6(0.3%)

  193,1 tys

  40,4(0.3%)

  317,2 tys

  67,1(0.5%)

  373,3 tys

  80,4(0.5%)

  429,8 tys

  94,0(0.5%)

  92,6 tys

  21,2(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,2 tys

  2,5(0%)

  91,8 tys

  19,2(0.1%)

  23,9 tys

  5,0(0%)

  16,7 tys

  3,6(0%)

  1,4 tys

  0,3(0%)

  39,5 tys

  9,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  182,7 tys

  36,9(0.4%)

  19,0 tys

  3,9(0%)

  7,0 tys

  1,4(0%)

  211,5 tys

  44,3(0.3%)

  153,2 tys

  32,4(0.2%)

  156,6 tys

  33,7(0.2%)

  3,1 tys

  0,7(0%)

  3,1 tys

  0,7(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  17,7 tys

  3,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  148,1 tys

  31,3(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Iłży według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Iłży według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Iłża, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Iłży według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  45,6 mln

  3,0 tys(100%)

  59,1 mln

  3,9 tys(100%)

  58,3 mln

  3,9 tys(100%)

  64,1 mln

  4,3 tys(100%)

  66,8 mln

  4,5 tys(100%)

  71,1 mln

  5,0 tys(100%)

  84,8 mln

  6,1 tys(100%)

  91,2 mln

  6,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  17,4 mln

  3,5 tys(38.2%)

  21,8 mln

  4,5 tys(36.9%)

  20,5 mln

  4,2 tys(35.1%)

  23,3 mln

  4,9 tys(36.3%)

  21,6 mln

  4,6 tys(32.4%)

  24,1 mln

  5,2 tys(33.9%)

  30,0 mln

  6,6 tys(35.4%)

  30,9 mln

  7,1 tys(33.9%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  14,8 mln

  3,0 tys(32.4%)

  15,4 mln

  3,2 tys(26%)

  16,0 mln

  3,3 tys(27.4%)

  16,9 mln

  3,5 tys(26.4%)

  18,2 mln

  3,8 tys(27.2%)

  18,7 mln

  4,0 tys(26.3%)

  21,5 mln

  4,7 tys(25.4%)

  25,4 mln

  5,8 tys(27.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  28,6 tys

  5,9(0%)

  11,5 tys

  2,4(0%)

  97,0 tys

  20,5(0.1%)

  258,8 tys

  55,7(0.4%)

  213,4 tys

  46,7(0.3%)

  8,6 mln

  2,0 tys(9.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,9 mln

  588(6.4%)

  1,3 mln

  268(2.2%)

  1,1 mln

  220(1.8%)

  3,4 mln

  708(5.3%)

  1,6 mln

  333(2.4%)

  2,4 mln

  509(3.3%)

  4,5 mln

  987(5.3%)

  3,5 mln

  801(3.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  522,5 tys

  106(1.1%)

  851,1 tys

  175(1.4%)

  734,2 tys

  152(1.3%)

  905,9 tys

  190(1.4%)

  3,0 mln

  640(4.5%)

  1,4 mln

  302(2%)

  1,1 mln

  240(1.3%)

  2,6 mln

  594(2.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,5 mln

  1,1 tys(12.1%)

  13,5 mln

  2,8 tys(22.8%)

  839,1 tys

  174(1.4%)

  798,6 tys

  167(1.2%)

  775,8 tys

  164(1.2%)

  757,2 tys

  163(1.1%)

  770,4 tys

  168(0.9%)

  2,5 mln

  581(2.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,1 mln

  230(2.5%)

  1,0 mln

  213(1.8%)

  1,1 mln

  233(1.9%)

  1,1 mln

  228(1.7%)

  1,2 mln

  262(1.9%)

  1,1 mln

  241(1.6%)

  1,7 mln

  373(2%)

  1,7 mln

  388(1.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,1 mln

  229(2.5%)

  763,9 tys

  157(1.3%)

  678,3 tys

  140(1.2%)

  981,8 tys

  206(1.5%)

  642,0 tys

  136(1%)

  426,7 tys

  91,9(0.6%)

  579,9 tys

  127(0.7%)

  1,2 mln

  278(1.3%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  21,4 tys

  4,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 mln

  273(1.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,5 mln

  294(3.2%)

  723,2 tys

  149(1.2%)

  859,4 tys

  178(1.5%)

  906,7 tys

  190(1.4%)

  981,3 tys

  208(1.5%)

  927,4 tys

  200(1.3%)

  809,7 tys

  177(1%)

  941,8 tys

  216(1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  170,0 tys

  34,4(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  399,9 tys

  82,8(0.7%)

  103,0 tys

  21,6(0.2%)

  44,8 tys

  9,5(0.1%)

  42,7 tys

  9,2(0.1%)

  25,0 tys

  5,5(0%)

  701,5 tys

  161(0.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  35,6 tys

  7,2(0.1%)

  1,9 mln

  400(3.3%)

  87,6 tys

  18,1(0.2%)

  23,6 tys

  4,9(0%)

  701,5 tys

  148(1.1%)

  323,5 tys

  69,7(0.5%)

  2,7 mln

  587(3.2%)

  562,6 tys

  129(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  111,7 tys

  22,6(0.2%)

  75,6 tys

  15,5(0.1%)

  50,5 tys

  10,4(0.1%)

  45,8 tys

  9,6(0.1%)

  131,0 tys

  27,7(0.2%)

  107,8 tys

  23,2(0.2%)

  78,8 tys

  17,2(0.1%)

  67,6 tys

  15,5(0.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  274,5 tys

  55,5(0.6%)

  1,7 mln

  354(2.9%)

  949,0 tys

  196(1.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  2,2(0%)

  180,0 tys

  39,4(0.2%)

  20,0 tys

  4,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  182,7 tys

  36,9(0.4%)

  19,0 tys

  3,9(0%)

  7,0 tys

  1,4(0%)

  211,5 tys

  44,3(0.3%)

  153,2 tys

  32,4(0.2%)

  156,6 tys

  33,7(0.2%)

  3,1 tys

  0,7(0%)

  3,1 tys

  0,7(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  31,8 tys

  6,9(0%)

  50,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,3(0%)

  20,0 tys

  4,2(0%)

  95,3 tys

  20,2(0.1%)

  127,9 tys

  27,5(0.2%)

  1,1 mln

  243(1.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  120,0 tys

  25,4(0.2%)

  28,1 tys

  6,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Iłża - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 903 mieszkańców Iłży jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 413 kobiet oraz 491 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 20,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,8% wykształcenie policealne, 10,1% średnie ogólnokształcące, a 21,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,9% mieszkańców Iłży, gimnazjalnym 3,8%, natomiast 16,2% podstawowym ukończonym. 3,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy Iłży mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Iłży największy odsetek ma wykształcenie wyższe (24,8%) oraz średnie zawodowe (19,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (27,8%) oraz średnie zawodowe (24,0%).

  W roku 2022 w Iłży mieściły się 2 przedszkola, w których do 15 oddziałów uczęszczało 308 dzieci (147 dziewczynek oraz 161 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Iłży mieściło się 1 przedszkole, w którym do 7 oddziałów uczęszczało 136 dzieci (55 dziewczynek oraz 81 chłopców). Dostępnych było 175 miejsc.

  16,3% mieszkańców Iłży w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,5% wśród dziewczynek i 15,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 2 162 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,37 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 29 oddziałach uczyło się 627 uczniów (307 kobiet oraz 320 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Iłży placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 23 oddziałach uczyło się 529 uczniów (265 kobiet oraz 264 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,6% ludności (30,4% wśród dziewczynek i 28,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 189,43.

  W Iłży znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 12 oddziałach uczyło się 294 uczniów (188 kobiet oraz 106 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 49 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Iłży placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 12 oddziałach uczyło się 426 uczniów (266 kobiet oraz 160 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 152 absolwentów.

  W Iłży znajduje się 1 Technikum, w którym w 12 oddziałach uczyło się 293 uczniów (89 kobiet oraz 204 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 56 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Iłży placówkę miała 1 Technikum, w którym w 12 oddziałach uczyło się 371 uczniów (139 kobiet oraz 232 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 71 absolwentów.

  W Iłży znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 2 oddziałach uczyło się 43 uczniów (5 kobiet oraz 38 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,3% mieszkańców (13,7% wśród dziewczyn i 16,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24,5 uczniów. 21,5 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 24,4 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,7% mieszkańców Iłży w wieku potencjalnej nauki (25,2% kobiet i 24,3% mężczyzn).

 • 20,1% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  20,1%
  Województwo
  33,5%
  Polska
  25,2%
 • 24,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  33,4%
  Mazowieckie
  34,6%
  Cała Polska
  35,2%
 • 34,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,8% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  1,8%
  Województwo
  3,4%
  Kraj
  3,3%
 • 2,7% Kobiety
  (policealne)
 • 0,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,1%
  woj. mazowieckie
  13,0%
  Kraj
  11,9%
 • 12,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Iłża
  21,5%
  woj. mazowieckie
  18,2%
  Cała Polska
  20,0%
 • 19,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Iłża
  22,9%
  woj. mazowieckie
  15,3%
  Cała Polska
  21,2%
 • 18,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Iłża
  3,8%
  Mazowieckie
  2,8%
  Kraj
  3,0%
 • 3,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  16,2%
  woj. mazowieckie
  10,7%
  Polska
  12,3%
 • 16,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,6%
  Województwo
  3,1%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Iłży
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2162 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Iłża
  2 162,0
  Województwo
  970,0
  Cała Polska
  927,0
 • 0,37 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,37
  Województwo
  0,84
  Polska
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 15 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 337 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Iłża) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 308 Dzieci
 • 147 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 161 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,7%
  52,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 9 2 lata i mniej
 • 9
 • 76 3 lata
 • 76
 • 74 4 lata
 • 74
 • 90 5 lata
 • 90
 • 59 6 lat
 • 59
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 28 3 lata
 • 28
 • 38 4 lata
 • 38
 • 45 5 lata
 • 45
 • 29 6 lat
 • 29
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 48 3 lata
 • 48
 • 36 4 lata
 • 36
 • 45 5 lata
 • 45
 • 30 6 lat
 • 30
 •  
 • 33,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 33,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Iłży(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Iłży aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Samorządowe Przedszkole w Iłży
  Publiczne
  48 616-26-86
  48 616-26-86
  ul. Staszica 14
  27-100 Iłża
  919913
  NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWYDWOREK"
  Niepubliczne
  Iłża
  27-100 Iłża
  ---
 • Szkoły podstawowe w Iłży
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Iłża) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 29 Oddziały
 • 627 Uczniowie
 • 307 Kobiety
  (uczniowie)
 • 320 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,0%
  51,0%
 • 74 Uczniowie w 1 klasie
 • 36 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 38 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 104 Absolwenci
 • 52 Kobiety
  (absolwenci)
 • 52 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  21,6
  woj. mazowieckie
  17,8
  Kraj
  17,0
 •  
 • 49,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 43,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 189,43 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Iłża
  189,43
  woj. mazowieckie
  99,83
  Cały kraj
  95,96
 • 189,12 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  189,12
  woj. mazowieckie
  98,60
  Kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Iłża) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Iłża) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Iłży(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Iłży aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Iłży (Marszałek Józef Piłsudski)
  Publiczna
  48 616-30-40
  48 616-30-40
  ul. Wójtowska 5
  27-100 Iłża
  1944845
 • Szkoły ponadpodstawowe w Iłży
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Iłża) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 12 Oddziały
 • 294 Uczniowie
 • 188 Kobiety
  (uczniowie)
 • 106 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 63,9%
  36,1%
 • 103 Uczniowie w 1 klasie
 • 66 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 37 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 49 Absolwenci
 • 28 Kobiety
  (absolwenci)
 • 21 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  24,5
  Województwo
  26,9
  Polska
  26,5
 •  
 • 20,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 14,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Iłża) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 12 Oddziały
 • 293 Uczniowie
 • 89 Kobiety
  (uczniowie)
 • 204 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 30,4%
  69,6%
 • 79 Uczniowie w 1 klasie
 • 25 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 54 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 56 Absolwenci
 • 14 Kobiety
  (absolwenci)
 • 42 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Iłża
  24,4
  Województwo
  24,4
  Cały kraj
  24,9
 •  
 • 25,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 17,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Iłża) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 18 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 21,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Iłża
  21,5
  woj. mazowieckie
  19,4
  Cała Polska
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Iłży(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Iłży aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum w Iłży
  Publiczne
  48 616-30-37
  48 616-30-37
  ul. Błazińska 5
  27-100 Iłża
  11276-
  Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Iłży (Mikołaj Kopernik)
  Publiczne
  48 616-33-42
  48 616-33-42
  ul. Jakuba Starszego 6
  27-100 Iłża
  1026226
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Iłży
  Publiczna
  48 616-30-37
  48 616-30-37
  ul. Błazińska 5
  27-100 Iłża
  250-
 • Edukacyjne grupy wieku w Iłży
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 16,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 30,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Iłża, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Iłża, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Iłża, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Iłża - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Iłży

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • zespoły domków turystycznych: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Iłży w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Iłży
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Iłży: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Iłży 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 352 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 25 (uczestnicy: 3 791)
  • wystawy: 4 (uczestnicy: 100)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 2 000)
  • koncerty: 3 (uczestnicy: 169)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 10 (uczestnicy: 500)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 1 (uczestnicy: 143)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 150)
  • pokazy teatralne: 3 (uczestnicy: 729)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 240)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 30)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 (członkowie: 60)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 150)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 8 (członkowie: 116)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 18)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 11)
  • taneczne: 6 (członkowie: 87)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Iłży działało 1 kino posiadające 1 salę z 352 miejscami na widowni. Odbyło się 47 seansów, na które przyszło 5 875 widzów, w tym 24 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 3 476 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Iłży działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 37 984 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 6 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 33 613 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 31
  • dostępne dla czytelników: 15
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 15
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2
  Według danych z 2016 w Iłży działały 4 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 390 członków. Zarejestrowano 453 ćwiczących (mężczyźni: 279, kobiety: 174, chłopcy do lat 18: 249, dziewczęta do lat 18: 174). Aktywnych było 9 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (10), instruktora sportowego (5) oraz inne osoby (5).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Iłży w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Iłży
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Iłży znajduje się 25 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Iłży
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Grodzisko Iłża, st.1 (chronologia niemożliwa do uzyskania)dnia , wykaz dokumentów: 323/A/67 z brak daty
  • Zamek Iłża, st.6 ze średniowieczadnia 1947-03-24, wykaz dokumentów: 23 z 1947-03-24; 156A z 1967-06-13; 96/A/81 z 1981-03-18
  • Park (data nieznana)dnia 1947-03-24, wykaz dokumentów: 23 z 1947-03-24
  • Zamek z XIII - XIVdnia 1947-03-24, wykaz dokumentów: 23 z 1947-03-24; 156/A z 1967-06-23; 96/A/81 z 1981-03-18
  • Kościół z 1820 r. (ul. Staromiejska 50)dnia 1947-09-27, wykaz dokumentów: 56 z 1947-09-27
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z XII w.dnia 1947-09-27, wykaz dokumentów: 56 z 1947-09-27; 522/A/92 z 1992-04-04
  • Kościół z 1448 r. (ul. Błazińska 1)dnia 1947-10-10, wykaz dokumentów: 55 z 1947-10-10; 178/A z 1967-02-11; 69/A/81 z 1981-03-05
  • Dom parafialny z XVIII w. (ul. Jana Kochanowskiego 6)dnia 1947-10-21, wykaz dokumentów: 53 z 1947-10-21; 155/A z 1967-06-23; 68/A/81 z 1981-03-05
  • Kaplica z XIX w.dnia 1947-10-21, wykaz dokumentów: 53 z 1947-10-21; 155/A z 1967-06-23; 68/A/81 z 1981-03-05
  • Dzwonnica z XVIII w.dnia 1947-10-21, wykaz dokumentów: 53 z 1947-10-21; 155/A z 1967-06-23; 68/A/81 z 1981-03-05
  • Kościół z XV w. (ul. Jana Kochanowskiego 6)dnia 1947-10-21, wykaz dokumentów: 53 z 1947-10-21; 180/A z 1967-02-11; 155/A z 1967-06-23; 68/A/81 z 1981-03-05; 70/A/81 z 1981-03-05
  • Zespół - kościół z XV - XVIIIdnia 1947-10-21, wykaz dokumentów: 53 z 1947-10-21; 180/A z 1967-02-11; 155/A z 1967-06-23; 68/A/81 z 1981-03-05; 70/A/81 z 1981-03-05
  • Miasto z XII w.dnia 1956-12-03, wykaz dokumentów: 323 z 1956-12-03; 157 z 1967-06-23
  • Piec z przełomu XIX/XX w.dnia 1966-02-10, wykaz dokumentów: 144/A z 1966-02-10; 345/A/86 z 1986-10-21
  • Mur/ogrodzenie z XVII w.dnia 1967-06-23, wykaz dokumentów: 155/A z 1967-06-23; 68/A/81 z 1981-03-05
  • Szpital z 1754 r. (ul. Błazińska 1)dnia 1971-05-08, wykaz dokumentów: 179/A z 1971-05-08; 216/A/83 z 1983-06-06
  • Piec z 1920 - 1940dnia 1980-03-18, wykaz dokumentów: 23/A/80 z 1980-03-18
  • Piec z 1920 - 1940 (ul. Błazińska 72)dnia 1980-03-18, wykaz dokumentów: 23/A/80 z 1980-03-18; brak numeru z 2011-03-21
  • Zespół - piec z 1920 - 1940 (ul. Błazińska 76)dnia 1980-03-18, wykaz dokumentów: 23/A/80 z 1980-03-18; brak numeru z 2011-03-21
  • Mur/ogrodzenie z 1936 r. (ul. Staromiejska 50)dnia 1992-04-04, wykaz dokumentów: 522/A/92 z 1992-04-04
  • Mur/ogrodzenie z 1842 - 1853dnia 1992-04-06, wykaz dokumentów: 520/A/92 z 1992-04-06
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 1598 r.dnia 1992-04-06, wykaz dokumentów: 520/A/92 z 1992-04-06
  • Cmentarz przyszpitalny z 1448 r.dnia 1992-04-06, wykaz dokumentów: 521/A/92 z 1992-04-06
  • Dworzec z przełomu XIX/XX w. (ul. Błazińska 48)dnia 1995-01-27, wykaz dokumentów: 543/A/95 z 1995-01-27
  • Linia kolejowa z XIX w.dnia 1995-01-27, wykaz dokumentów: 543/A/95 z 1995-01-27; brak numeru z 1995-04-03
 • Formy ochrony przyrody w Iłży
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Iłży znajdują się 4 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Iłży
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Iłża-Makowiec - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar Chronionego KrajobrazuIłża - Makowiec obejmuje swym zasięgiem dolinę rzeki Iłżanki przecinającą Wzgórza Iłżeckie w części środkowej największe torfowisko w województwie (około 700ha) w okolicach Pakosławia ze źródliskami Modrzejowicy oraz położone dalej na północ kompleksy leśne Modrzejowice Skaryszew i Makowiec. Obszar ten jest dardzo malowniczy ze względu na zróżnicowane ukształtowanie terenu występujące rzeki oraz kompleksy leśne. Najciekawszym i najbardziej cennym obiektem przyrodniczym jest torfowisko Pakosław położone pomiędzy lasem Polańskim a miejscowością Pakosław. Powierzchnia ogólna wynosi 16 650 ha w tym: grunty Lasow Państwowych 4 450 ha grunty lasów niepaństwowych 1 300 ha parki zabytkowe 4 ha, Data ustanowienia: 1983-01-01, Powierzchnia: 166650.0 ha
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2004-03-03, Opis granicy: Oddział 82d
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2004-03-03, Opis granicy: Oddział 82d
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2004-03-03, Opis granicy: Oddział 82d

Iłża - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 7 wypadków drogowych w Iłży odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 8 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 160,5 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Iłży znajdowały się 3 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu radomskiego.

  Powiat radomski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Iłży
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 7 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 8 Ranni
  (rok 2022)
 • 2 Lekko ranni
 • 6 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Iłży w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 160,51 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  160,5
  Województwo
  52,6
  Cały kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  woj. mazowieckie
  5,2
  Kraj
  5,0
 • 183,44 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  183,4
  Województwo
  61,7
  Polska
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  Mazowieckie
  10,0
  Cała Polska
  8,9
 • 114,29 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  114,3
  woj. mazowieckie
  117,3
  Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 3 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Iłży w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 101,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  101,6 km
  Mazowieckie
  796,1 km
  Cały kraj
  633,6 km
 • 1,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  1,9 km
  Mazowieckie
  5,1 km
  Kraj
  5,3 km
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Iłża przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 9droga krajowa nr 9(Radom - Makowiec - Skaryszew - Modrzejowice - Bujak - Alojzów - Walentynów - Krzyżanowice - Iłża - Pastwiska - Marcule - Lubienia - Młynek - Brody - Rudnik - Nietulisko Duże - Kunów - Rudka - Boksycka - Ostrowiec Świętokrzyski - Milków - Rżuchów - Obręczyna - Sadowie - Opatów - Oficjałów - Okalina - Włostów - Lipnik - Kurów - Grabina - Pęchów - Klimontów - Byszówka - Borek Klimontowski - Wólka Gieraszowska - Sulisławice - Trzebiesławice - Łoniów - Jasienica - Piaseczno - Łążek - Tarnobrzeg - Jadachy - Tarnowska Wola - Nowa Dęba - Majdan Królewski - Hadykówka - Cmolas - Kolbuszowa Dolna - Kolbuszowa - Kolbuszowa Górna - Kupno - Widełka - Głogów Małopolski - Rudna Mała - Rzeszów)
  • DW 747droga wojewódzka nr 747( Iłża - Piłatka - Pasztowa Wola - Pasztowa Wola-Kolonia - Michałów - Jawor Solecki - Zofiówka - Krępa Kościelna - Nowa Wieś - Lipa-Miklas - Lipsko - Dziurków - Przedmieście Bliższe - Solec nad Wisłą - Kolonia Nadwiślańska - Kamień - Niezdów - Opole Lubelskie - Zosin - Emilcin - Nowe Komaszyce - Stare Komaszyce - Przytyki - Chodel - Trzciniec - Dylążki - Krężnica Okrągła - Bełżyce - Podole Pierwsze - Zosin - Matczyn - Wojcieszyn - Radawiec Duży - Marynin - Kozubszczyzna - Konopnica)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Iłży istnieje 58 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • pl. 11 Listopada

  ul. Armii Krajowej

  ul. Batalionów Chłopskich

  ul. Bodzentyńska

  ul. Błazińska

  ul. Cicha

  ul. Czachowskiego

  ul. Danuty Siedzikówny "Inki"

  ul. Garbarska

  ul. Garncarska

  ul. Jakuba Starszego

  ul. Jana Kochanowskiego

  ul. Józefa Piłsudskiego

  ul. Kaleta

  ul. Kampanii Wrześniowej

  ul. Kowalska

  ul. Krzemieniec

  ul. Langiewicza

  ul. Leonarda

  ul. Leśmiana

  ul. Maksymiliana Jakubowskiego

  ul. Milenijna

  ul. Mostowa

  ul. Na Probostwo

  ul. Orła Białego

  ul. Pankowszczyzna

  ul. Partyzantów

  ul. Peowiaków

  ul. Podzamcze

  ul. Polna

  ul. Powstania Listopadowego

  ul. Powstania Styczniowego

  ul. Przemysłowa

  ul. Przy Malenie

  ul. Przy Murach

  ul. Przytulna

  ul. Radomska

  ul. Ratuszowa

  ul. Rynek

  os. Stanisława Staszica

  ul. Staromiejska

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Tatarska

  ul. Trakt Seredzki

  ul. Tylna

  ul. Warszawska

  ul. Wołyniaków

  ul. Wójtowska

  ul. Wójtowski Młyn

  ul. Zacisze

  ul. Zamłynie

  ul. Zawady

  os. Zuchowiec

  ul. Zuchowiec

  ul. płk. Rembajło

  ul. płk. Wł. Muzyki

  ul. św. Franciszka