Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
(W oparciu o dane GUS dla powiatów z 2022 roku)


 • 
 • Poniższy ranking polskich miast został stworzony w oparciu o dane pochodzące z Głównego Urzędu Satystycznego (GUS) z 2022 roku. Jako wyznacznik przyjęto liczbę prób samobójczych zakończonych zgonem na 100 tysięcy mieszkańców.

  W Polsce próba samobójcza definiowana jest jako samodzielna i dobrowolna czynność, której celem jest popełnienie samobójstwa. Zgodnie z polskim prawem, próba samobójcza nie jest karalna i nie powinna skutkować żadnymi negatywnymi konsekwencjami dla osoby, która ją podjęła.

  Nie ma oficjalnych statystyk na temat tego ile prób samobójczych w Polsce nie jest zgłaszanych. Dane dotyczące samobójstw i prób samobójczych pochodzą głównie z raportów policji i szpitali, które nie obejmują przypadków, w których osoba zaniechała pomocy lub nie została przetransportowana do szpitala. Ponadto, wiele prób samobójczych może być leczonych w prywatności domowej, bez konieczności hospitalizacji lub zgłoszenia do służb medycznych. W związku z tym, liczba niezgłoszonych prób samobójczych jest trudna do określenia.

  Istnieje wiele numerów kontaktowych dla osób zagrożonych samobójstwem. W Polsce głównym numerem kontaktowym jest 116 123. Jest to bezpłatna i całodobowa infolinia prowadzona przez Fundację Dzieci Niczyje, która oferuje wsparcie emocjonalne i psychologiczne dla osób w trudnej sytuacji życiowej, w tym dla osób zagrożonych samobójstwem. Oprócz tego w Polsce działa wiele innych organizacji, takich jak Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży (800 100 100) czy Infolinia Pomocy dla Osób w Kryzysie (116 111), które również oferują wsparcie dla osób w trudnej sytuacji życiowej, w tym dla osób zagrożonych samobójstwem.
  Liczba prób samobójczych zakończonych zgonem na 100 tysięcy mieszkańców wynosi w Polsce 14, co stanowi 35,2% wszystkich zgłoszonych prób samobójczych. Wśród wszystkich miast 366 miało proporcję prób samobujczych większy, natomiast 613 taki sam lub mniejszy. Zgromadzone dane pokazują, że największy współczynnik prób samobójczych zakończonych zgonem na 100 tysięcy mieszkańców przypada na województwo warmińsko-mazurskie 18 (39,6%), a najmniejszy na województwo małopolskie 12 (31,6%).

  Dla wszystkich województw cecha kształtuje się następująco:
  • Województwo warmińsko-mazurskie: 18 (39,6%)zachowań samobójczych zakończonych zgonem na 100 tysięcy mieszkańców
  • Województwo lubelskie: 16 (40,1%)zachowań samobójczych zakończonych zgonem na 100 tysięcy mieszkańców
  • Województwo dolnośląskie: 14 (41,1%)zachowań samobójczych zakończonych zgonem na 100 tysięcy mieszkańców
  • Województwo kujawsko-pomorskie: 14 (53,7%)zachowań samobójczych zakończonych zgonem na 100 tysięcy mieszkańców
  • Województwo lubuskie: 14 (44,4%)zachowań samobójczych zakończonych zgonem na 100 tysięcy mieszkańców
  • Województwo łódzkie: 14 (23,8%)zachowań samobójczych zakończonych zgonem na 100 tysięcy mieszkańców
  • Województwo opolskie: 14 (50,9%)zachowań samobójczych zakończonych zgonem na 100 tysięcy mieszkańców
  • Województwo pomorskie: 14 (18,9%)zachowań samobójczych zakończonych zgonem na 100 tysięcy mieszkańców
  • Województwo zachodniopomorskie: 14 (39,5%)zachowań samobójczych zakończonych zgonem na 100 tysięcy mieszkańców
  • Województwo mazowieckie: 13 (54,4%)zachowań samobójczych zakończonych zgonem na 100 tysięcy mieszkańców
  • Województwo podkarpackie: 13 (38,4%)zachowań samobójczych zakończonych zgonem na 100 tysięcy mieszkańców
  • Województwo podlaskie: 13 (25,7%)zachowań samobójczych zakończonych zgonem na 100 tysięcy mieszkańców
  • Województwo śląskie: 13 (28,3%)zachowań samobójczych zakończonych zgonem na 100 tysięcy mieszkańców
  • Województwo świętokrzyskie: 13 (29,1%)zachowań samobójczych zakończonych zgonem na 100 tysięcy mieszkańców
  • Województwo małopolskie: 12 (31,6%)zachowań samobójczych zakończonych zgonem na 100 tysięcy mieszkańców
  • Województwo wielkopolskie: 12 (49,0%)zachowań samobójczych zakończonych zgonem na 100 tysięcy mieszkańców


  Według danych historycznych z 2018 roku w Polsce odnotowano 13 prób samobójczych zakończonych zgonem na 100 tysięcy mieszkańców, co stanowiło 46,4% wszystkich zgłoszonych prób samobójczych. Najwięcej w województwie łódzkim - 16 (31,5%), a najmniej w województwie wielkopolskim - 11 (49,0%). 

  Warto zwrócić uwagę na to, że tabela z wynikami rankingu miast jest interaktywna. Wyniki można sortować klikając w nagłówki kolumn. Dostępne jest również wyszukiwanie - po wpisaniu frazy wyszukiwania tabela automatycznie ukryje wyniki nie pasujące do niej. Pozycję konkretnego miasta w rankingu można również łatwo sprawdzić klikając na nie na interaktywnej mapie.

  Zapraszamy również do zapoznania się z zestawieniami miast o pokrewnej tematyce.
 • Zobacz powiązane rankingi:


 • PozycjaMiastoSamobójstwa zakończone zgonem na 100 tyś Odsetek wszystkich (%)PowiatWojewództwo