Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
(W oparciu o dane GUS dla powiatów z 2019 roku)