Orneta w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Orneta - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Orneta to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu lidzbarskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Orneta.
 • 8 114 Liczba mieszkańców
 • 9,6 km² Powierzchnia
 • 842,6 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 58 m n.p.m Wysokość
 • 1313 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 55 Numer kierunkowy
 • NLI Tablice rejestracyjne
 • Ireneusz Popiel Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 20.130254.1154 Współrzędne GPS
 • 2809054 TERYT (TERC)
 • 0932910 SIMC
Herb miasta Orneta
Orneta herb
Flaga miasta Orneta
Orneta flaga

Jak Orneta wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Orneta na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Orneta wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Orneta plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
13Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
59Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
71Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
81Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
92Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
93Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
123Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
151Miasta w Polsce z najdłuszymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
167Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
167Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
168Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
170Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
199Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
203Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
203Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
207Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
213Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
233Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
236Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
268Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
287Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
288Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
289Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce

Orneta - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
11-130Poczta Orneta, ul. Mickiewicza 3

Orneta - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Ornecie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Lidzbarku Warmińskim (podlega pod: ZUS Oddział w Olsztynie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Legionów 3
11-100 Lidzbark Warmiński
Urząd Miejski w Ornecie
(55) 221-02-00
(55) 221-02-10
Plac Wolności 26
11-130 Orneta

Orneta - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Orneta jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 8 114, z czego 52,4% stanowią kobiety, a 47,6% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 14,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,6 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Ornety zawarli w 2022 roku 36 małżeństw, co odpowiada 4,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  28,9% mieszkańców Ornety jest stanu wolnego, 50,3% żyje w małżeństwie, 8,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,8% to wdowy/wdowcy.

  Orneta ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -65. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -7,96 na 1000 mieszkańców Ornety. W 2022 roku urodziło się 44 dzieci, w tym 50,0% dziewczynek i 50,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 408 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,51 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 34,0% zgonów w Ornecie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,5% zgonów w Ornecie były nowotwory, a 5,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Ornety przypada 13.35 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 81 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 104 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Ornety -23. W tym samym roku 4 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 4.

  57,2% mieszkańców Ornety jest w wieku produkcyjnym, 17,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 25,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Ornety
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 8 114 Liczba mieszkańców
 • 4 254 Kobiety
 • 3 860 Mężczyźni
 • 52,4%
  47,6%
 • 110 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 110 kobiet)
 • 91 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 91 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Ornecie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Ornecie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Ornecie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Ornety
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  43,6 lat
  Województwo
  41,8 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 45,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Orneta, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Ornety
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Orneta,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Orneta,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Orneta,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,9% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  29,0%
  Warmińsko-mazurskie
  29,2%
  Polska
  29,1%
 • 23,4% Kobiety
  (Panny)
 • 35,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 50,3% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  50,3%
  woj. warmińsko-mazurskie
  51,4%
  Cały kraj
  54,0%
 • 49,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 50,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,8% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  9,6%
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,4%
  Polska
  8,5%
 • 15,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  8,7%
  Województwo
  8,9%
  Kraj
  7,6%
 • 9,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 8,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,4% Nieustalone
 • Tutaj
  2,4%
  Województwo
  2,1%
  Polska
  0,7%
 • 1,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Ornecie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Ornecie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  4,4
  Województwo
  3,9
  Kraj
  4,1
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,7
  Województwo
  1,8
  Cała Polska
  1,6
 • 36 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Ornecie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Ornecie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -65 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -44 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -21 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -7,96 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Orneta
  -8,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  -4,5
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Ornecie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Ornecie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Ornecie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Ornecie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 44 Urodzenia żywe
 • 22 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 22 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,0%
  50,0%
 • 5,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Orneta
  5,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  7,2
  Kraj
  8,1
 • 29,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Orneta
  29,8
  woj. warmińsko-mazurskie
  32,1
  Polska
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 39 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 39
 • 88 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 88
 • 56 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 56
 • 27 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 27
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 408 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 330 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 491 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 408 g
  woj. warmińsko-mazurskie
  3 389 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 32 Waga 4000g - 4499g
 • 32
 • 71 Waga 3500g - 3999g
 • 71
 • 97 Waga 3000g - 3499g
 • 97
 • 34 Waga 2500g - 2999g
 • 34
 • 10 Waga 2000g - 2499g
 • 10
 • 1 Waga 1500g - 1999g
 • 1
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1,11 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,11
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,21
  Polska
  1,26
 • 0,58 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Orneta
  0,58
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,59
  Cała Polska
  0,61
 • 0,51 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,51
  Warmińsko-mazurskie
  0,61
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Ornecie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 109 Zgony
 • 66 Kobiety
  (Zgony)
 • 43 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 60,6%
  39,4%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 13,4 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  13,4
  Warmińsko-mazurskie
  11,8
  Cała Polska
  11,9
 • 194,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Orneta
  194,8
  Województwo
  162,8
  Kraj
  147,0
 • 8,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  8,1
  Warmińsko-mazurskie
  4,6
  Polska
  3,8
 • 2,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  2,8
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,4
  Polska
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,5
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie lidzbarskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Orneta
  34,0%
  Warmińsko-mazurskie
  26,3%
  Kraj
  34,8%
 • 18,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  18,5%
  Warmińsko-mazurskie
  19,9%
  Cała Polska
  19,6%
 • 5,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Orneta
  5,6%
  Województwo
  6,5%
  Cała Polska
  5,4%
 • 89 Zgony spowodowane COVID-19
 • 22,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  22,5
  Cała Polska
  13,3
 • 63,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. warmińsko-mazurskie
  63,0
  Polska
  74,4
 • 270,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  270,9
  woj. warmińsko-mazurskie
  271,1
  Polska
  268,1
 • 244,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Warmińsko-mazurskie
  244,1
  Polska
  246,5
 • 498,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 530,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 464,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  498,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  358,8
  Kraj
  475,8
 • 91,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 19,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 159,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  91,2
  woj. warmińsko-mazurskie
  54,6
  Polska
  70,6
 • 30,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  30,0
  Warmińsko-mazurskie
  29,2
  Cały kraj
  32,6
 • 15,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  15,0
  Warmińsko-mazurskie
  7,2
  Kraj
  6,9
 • 1,1% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Orneta
  1,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,6%
  Cały kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 81 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 55 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 26 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Zameldowania z zagranicy
 • 3 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 104 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 56 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 48 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -19 Saldo migracji
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -21 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -23 Saldo migracji wewnętrznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -22 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 4 Saldo migracji zagranicznych
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Ornecie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Ornecie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 14,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 61,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 21,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 25,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Orneta, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Orneta - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Ornecie oddano do użytku 2 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,25 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Ornecie to 3 427 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 422 mieszkania. Jest to wartość większa od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Ornecie to 6,50 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Ornecie to 216,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,89% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,60% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 95,50% mieszkań posiada łazienkę, 86,46% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,15% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu lidzbarskiego.

  Powiat lidzbarski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Ornecie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 427 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 422,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  422,40
  Warmińsko-mazurskie
  396,50
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 60,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Orneta
  60,70 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  69,60 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 25,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Orneta
  25,60 m2
  Województwo
  27,60 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,50 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  3,50
  Warmińsko-mazurskie
  3,78
  Cały kraj
  3,83
 • 2,37 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Orneta
  2,37
  Warmińsko-mazurskie
  2,52
  Cały kraj
  2,42
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,68
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,67
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Ornecie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 2 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 0,25 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Orneta
  0,25
  Warmińsko-mazurskie
  5,65
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 13 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 6,50 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Orneta
  6,50
  Warmińsko-mazurskie
  3,77
  Polska
  3,89
 • 1,60 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  1,60
  Warmińsko-mazurskie
  21,29
  Polska
  24,56
 • 432 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 216,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  216,0 m2
  Województwo
  84,5 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,05 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Orneta
  0,05 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,48 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Ornecie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 98,89% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,89%
  Województwo
  97,97%
  Cała Polska
  97,71%
 • 98,60% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  98,60%
  Warmińsko-mazurskie
  95,43%
  Polska
  95,10%
 • 95,50% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Orneta
  95,50%
  Województwo
  93,90%
  Cała Polska
  93,66%
 • 86,46% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  86,46%
  Warmińsko-mazurskie
  86,78%
  Cały kraj
  85,62%
 • 0,15% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  0,15%
  Warmińsko-mazurskie
  44,21%
  Kraj
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Orneta - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Ornecie na 1000 mieszkańców pracuje 295osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Ornecie wynosiło w 2022 roku 11,3% (11,3% wśród kobiet i 11,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Ornecie wynosiło 5 155,53 PLN, co odpowiada 76.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Ornety 289 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 162 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -127.

  20,8% aktywnych zawodowo mieszkańców Ornety pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 35,4% w przemyśle i budownictwie, a 14,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Ornecie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 295 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Orneta
  295,0
  Warmińsko-mazurskie
  358,0
  Polska
  402,0
 • 11,3% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 11,3% Kobiety
 • 11,3% Mężczyźni
 • Miasto
  11,3%
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,7%
  Kraj
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Ornecie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Ornecie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Ornecie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Ornecie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 156 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 156 PLN
  Warmińsko-mazurskie
  5 675 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Ornecie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Ornecie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 289 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 162 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -127 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,56 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Ornecie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 20,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 15,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 25,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 35,4% Przemysł i budownictwo
 • 23,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 47,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 14,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,6% Pozostałe
 • 40,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Ornecie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,2% W wieku produkcyjnym
 • 51,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 25,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 33,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Orneta, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 74,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  74,7
  Warmińsko-mazurskie
  65,7
  Kraj
  69,0
 • 45,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Orneta
  45,1
  woj. warmińsko-mazurskie
  35,7
  Polska
  38,2
 • 152,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Orneta
  152,0
  Warmińsko-mazurskie
  119,2
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 59,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 38,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Orneta - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Ornecie w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowane były 1 092 podmioty gospodarki narodowej, z czego 695 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 66 nowych podmiotów, a 36 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (121) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (61) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (154) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (34) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Ornecie najwięcej (36) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 059) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,6% (17) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,9% (250) podmiotów, a 75,5% (825) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Ornecie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27.8%) oraz Budownictwo (24.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 092 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 17 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 250 Przemysł i budownictwo
 • 825 Pozostała działalność
 • 66 Podmioty nowo zarejestrowane w Ornecie w 2022 roku
 • 36 Podmioty wyrejestrowane w Ornecie w 2022 roku
 • 695 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 059 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 059
 • 29 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 29
 • 4 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 4
 • 1 092 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 092
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 Spółdzielnie ogółem
 • 5
 • 28 Spółki handlowe ogółem
 • 28
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 23  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 23
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 36 Spółki cywilne ogółem
 • 36
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 695 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 193 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 193
 • 169 Budownictwo
 • 169
 • 53 Przetwórstwo przemysłowe
 • 53
 • 48 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 48
 • 40 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 40
 • 39 Pozostała działalność
 • 39
 • 39 Transport i gospodarka magazynowa
 • 39
 • 26 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 26
 • 19 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 19
 • 19 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 19
 • 15 Informacja i komunikacja
 • 15
 • 13 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 13
 • 9 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 9
 • 6 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 6
 • 5 Edukacja
 • 5
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Orneta - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Ornecie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 119 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,54 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Ornecie wynosi 73,60% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Ornety najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,83 (wykrywalność 74%) oraz przeciwko mieniu - 7,57 (wykrywalność 55%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,40 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,32 (34%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,46 (94%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Ornecie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Ornety.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Orneta, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 119 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 119
 • 72 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 72
 • 19 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 19
 • 20 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 20
 • 4 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 4
 • 62 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 62
 • 14,54 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  14,54
  Warmińsko-mazurskie
  19,85
  Kraj
  22,81
 • 8,83 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,83
  woj. warmińsko-mazurskie
  11,34
  Kraj
  12,98
 • 2,32 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,32
  Warmińsko-mazurskie
  5,43
  Cały kraj
  6,99
 • 2,40 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,40
  Warmińsko-mazurskie
  2,01
  Kraj
  1,82
 • 0,46 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,46
  Warmińsko-mazurskie
  0,37
  Kraj
  0,35
 • 7,57 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Orneta
  7,57
  woj. warmińsko-mazurskie
  10,33
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Orneta, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Orneta
  74%
  woj. warmińsko-mazurskie
  75%
  Cały kraj
  71%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Orneta
  75%
  Województwo
  71%
  Cały kraj
  63%
 • 35% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Orneta
  35%
  woj. warmińsko-mazurskie
  70%
  Kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  Warmińsko-mazurskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  94%
  Województwo
  96%
  Cały kraj
  88%
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  56%
  woj. warmińsko-mazurskie
  60%
  Cała Polska
  51%

Orneta - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Ornety wyniosła w 2022 roku 72,5 mln złotych, co daje 6,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 10.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Ornety - 26% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (13.3%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (12.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 7,0 mln złotych, czyli 9,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Ornety wyniosła w 2022 roku 75,4 mln złotych, co daje 6,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 15.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (23.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (22.9%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (11%). W budżecie Ornety wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 830 złotych na mieszkańca (12,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 26,2 złotych na mieszkańca (0,4%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 9,8%.
 • Wydatki budżetu w Ornecie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Ornety według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Orneta, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Ornety według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  40,2 mln

  3,3 tys(100%)

  46,1 mln

  3,8 tys(100%)

  51,4 mln

  4,2 tys(100%)

  55,5 mln

  4,6 tys(100%)

  61,6 mln

  5,1 tys(100%)

  60,3 mln

  5,3 tys(100%)

  66,4 mln

  5,9 tys(100%)

  72,5 mln

  6,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  12,2 mln

  1,4 tys(30.3%)

  12,3 mln

  1,4 tys(26.6%)

  12,7 mln

  1,4 tys(24.7%)

  13,5 mln

  1,5 tys(24.3%)

  15,6 mln

  1,8 tys(25.3%)

  15,6 mln

  1,8 tys(25.9%)

  17,8 mln

  2,1 tys(26.9%)

  18,8 mln

  2,3 tys(26%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,6 mln

  512(11.5%)

  3,1 mln

  345(6.7%)

  3,4 mln

  377(6.5%)

  5,2 mln

  591(9.4%)

  6,2 mln

  708(10%)

  5,4 mln

  626(9%)

  9,2 mln

  1,1 tys(13.9%)

  9,6 mln

  1,2 tys(13.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  10,6 mln

  1,2 tys(26.3%)

  17,0 mln

  1,9 tys(37%)

  5,8 mln

  655(11.4%)

  6,2 mln

  700(11.1%)

  6,6 mln

  760(10.8%)

  6,8 mln

  789(11.3%)

  6,8 mln

  800(10.3%)

  8,8 mln

  1,1 tys(12.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  59,7 tys

  6,7(0.1%)

  465,5 tys

  52,2(0.9%)

  468,8 tys

  53,2(0.8%)

  451,6 tys

  51,8(0.7%)

  335,1 tys

  38,8(0.6%)

  178,8 tys

  20,9(0.3%)

  6,2 mln

  762(8.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,0 mln

  448(10%)

  4,2 mln

  470(9.1%)

  4,6 mln

  511(8.9%)

  4,9 mln

  555(8.8%)

  5,7 mln

  649(9.2%)

  5,9 mln

  684(9.8%)

  4,9 mln

  577(7.4%)

  5,9 mln

  729(8.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,2 mln

  134(3%)

  1,3 mln

  146(2.8%)

  1,3 mln

  141(2.4%)

  1,3 mln

  152(2.4%)

  1,6 mln

  185(2.6%)

  1,3 mln

  147(2.1%)

  1,2 mln

  138(1.8%)

  2,9 mln

  361(4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,7 mln

  297(6.7%)

  3,3 mln

  367(7.1%)

  3,5 mln

  392(6.8%)

  2,3 mln

  262(4.2%)

  2,4 mln

  277(3.9%)

  2,5 mln

  285(4.1%)

  2,4 mln

  283(3.6%)

  2,3 mln

  288(3.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  535,3 tys

  59,4(1.3%)

  515,5 tys

  57,8(1.1%)

  568,6 tys

  63,7(1.1%)

  567,7 tys

  64,4(1%)

  654,1 tys

  75,0(1.1%)

  548,2 tys

  63,4(0.9%)

  389,8 tys

  45,7(0.6%)

  1,4 mln

  177(2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  702,3 tys

  78,0(1.7%)

  1,1 mln

  125(2.4%)

  1,6 mln

  182(3.2%)

  4,2 mln

  476(7.6%)

  2,8 mln

  324(4.6%)

  677,5 tys

  78,3(1.1%)

  1,4 mln

  168(2.2%)

  1,2 mln

  152(1.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  989,4 tys

  110(2.5%)

  1,1 mln

  129(2.5%)

  2,2 mln

  241(4.2%)

  1,1 mln

  126(2%)

  1,1 mln

  124(1.8%)

  1,1 mln

  129(1.8%)

  1,4 mln

  159(2%)

  1,2 mln

  145(1.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  384,8 tys

  42,7(1%)

  359,2 tys

  40,3(0.8%)

  452,8 tys

  50,7(0.9%)

  599,2 tys

  68,0(1.1%)

  1,0 mln

  120(1.7%)

  613,9 tys

  71,0(1%)

  763,6 tys

  89,4(1.2%)

  1,2 mln

  144(1.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,4 mln

  158(3.5%)

  759,4 tys

  85,1(1.6%)

  743,4 tys

  83,3(1.4%)

  783,0 tys

  88,8(1.4%)

  828,7 tys

  95,0(1.3%)

  886,3 tys

  102(1.5%)

  906,5 tys

  106(1.4%)

  955,1 tys

  118(1.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  223,7 tys

  24,8(0.6%)

  256,2 tys

  28,7(0.6%)

  258,7 tys

  29,0(0.5%)

  268,6 tys

  30,5(0.5%)

  258,5 tys

  29,6(0.4%)

  154,8 tys

  17,9(0.3%)

  394,0 tys

  46,1(0.6%)

  433,7 tys

  53,4(0.6%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,4 tys

  1,5(0%)

  286,0 tys

  33,5(0.4%)

  299,0 tys

  36,8(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  512,7 tys

  56,9(1.3%)

  631,3 tys

  70,8(1.4%)

  585,8 tys

  65,6(1.1%)

  716,9 tys

  81,3(1.3%)

  647,6 tys

  74,2(1.1%)

  594,5 tys

  68,7(1%)

  611,4 tys

  71,6(0.9%)

  205,3 tys

  25,3(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  94,3 tys

  10,5(0.2%)

  73,8 tys

  8,3(0.2%)

  43,0 tys

  4,8(0.1%)

  16,0 tys

  1,8(0%)

  63,4 tys

  7,3(0.1%)

  27,9 tys

  3,2(0%)

  4,5 tys

  0,5(0%)

  41,7 tys

  5,1(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  80,0 tys

  8,9(0.2%)

  9,6 tys

  1,1(0%)

  4,1 tys

  0,5(0%)

  89,7 tys

  10,2(0.2%)

  99,3 tys

  11,4(0.2%)

  84,8 tys

  9,8(0.1%)

  2,5 tys

  0,3(0%)

  8,6 tys

  1,1(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  45,0 tys

  5,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  353

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Ornecie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Ornety według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Orneta, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Ornety według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  40,4 mln

  3,3 tys(100%)

  45,3 mln

  3,7 tys(100%)

  51,1 mln

  4,2 tys(100%)

  53,2 mln

  4,4 tys(100%)

  60,2 mln

  5,0 tys(100%)

  61,7 mln

  5,4 tys(100%)

  66,2 mln

  5,9 tys(100%)

  75,4 mln

  6,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  10,9 mln

  1,2 tys(26.9%)

  10,8 mln

  1,2 tys(23.8%)

  11,1 mln

  1,2 tys(21.8%)

  11,8 mln

  1,3 tys(22.1%)

  12,7 mln

  1,5 tys(21.1%)

  14,4 mln

  1,7 tys(23.3%)

  14,9 mln

  1,7 tys(22.5%)

  17,5 mln

  2,2 tys(23.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  12,8 mln

  1,4 tys(31.7%)

  13,3 mln

  1,5 tys(29.3%)

  14,0 mln

  1,6 tys(27.3%)

  15,1 mln

  1,7 tys(28.5%)

  16,1 mln

  1,8 tys(26.8%)

  17,2 mln

  2,0 tys(27.9%)

  19,5 mln

  2,3 tys(29.4%)

  17,2 mln

  2,1 tys(22.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,0 mln

  336(7.5%)

  1,7 mln

  190(3.7%)

  2,1 mln

  236(4.1%)

  2,6 mln

  300(5%)

  4,2 mln

  481(7%)

  3,4 mln

  397(5.6%)

  4,6 mln

  542(7%)

  8,3 mln

  1,0 tys(11%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  48,5 tys

  5,4(0.1%)

  451,4 tys

  50,6(0.9%)

  451,5 tys

  51,2(0.8%)

  439,8 tys

  50,4(0.7%)

  307,4 tys

  35,5(0.5%)

  157,4 tys

  18,4(0.2%)

  6,3 mln

  777(8.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,7 mln

  857(19.1%)

  14,5 mln

  1,6 tys(31.9%)

  3,2 mln

  359(6.3%)

  3,3 mln

  372(6.2%)

  3,3 mln

  379(5.5%)

  3,4 mln

  391(5.5%)

  3,3 mln

  391(5%)

  5,0 mln

  621(6.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,7 mln

  411(9.1%)

  3,0 mln

  335(6.6%)

  4,3 mln

  487(8.5%)

  3,2 mln

  367(6.1%)

  3,2 mln

  372(5.4%)

  2,9 mln

  334(4.7%)

  3,6 mln

  419(5.4%)

  4,2 mln

  513(5.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  509,6 tys

  56,6(1.3%)

  520,8 tys

  58,4(1.1%)

  433,1 tys

  48,5(0.8%)

  479,8 tys

  54,4(0.9%)

  1,4 mln

  161(2.3%)

  889,8 tys

  103(1.4%)

  1,2 mln

  139(1.8%)

  2,7 mln

  327(3.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,9 tys

  0,2(0%)

  99,4 tys

  11,1(0.2%)

  5,7 tys

  0,6(0%)

  10,7 tys

  1,2(0%)

  49,6 tys

  5,7(0.1%)

  87,8 tys

  10,2(0.1%)

  3,3 tys

  0,4(0%)

  1,2 mln

  148(1.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,1 mln

  125(2.8%)

  777,0 tys

  87,1(1.7%)

  763,5 tys

  85,6(1.5%)

  821,2 tys

  93,1(1.5%)

  864,7 tys

  99,1(1.4%)

  920,0 tys

  106(1.5%)

  901,4 tys

  106(1.4%)

  949,5 tys

  117(1.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  154,8 tys

  17,2(0.4%)

  177,8 tys

  19,9(0.4%)

  230,2 tys

  25,8(0.5%)

  172,2 tys

  19,5(0.3%)

  713,9 tys

  81,8(1.2%)

  328,1 tys

  37,9(0.5%)

  239,2 tys

  28,0(0.4%)

  568,9 tys

  70,1(0.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,8 tys

  0,5(0%)

  2,3 tys

  0,3(0%)

  4,0 tys

  0,4(0%)

  5,2 tys

  0,6(0%)

  101,8 tys

  11,7(0.2%)

  36,4 tys

  4,2(0.1%)

  5,6 tys

  0,7(0%)

  525,3 tys

  64,7(0.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  271,0 tys

  30,1(0.7%)

  264,9 tys

  29,7(0.6%)

  234,6 tys

  26,3(0.5%)

  233,3 tys

  26,5(0.4%)

  221,8 tys

  25,4(0.4%)

  201,1 tys

  23,3(0.3%)

  168,8 tys

  19,8(0.3%)

  158,4 tys

  19,5(0.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  47,0 tys

  5,2(0.1%)

  113,7 tys

  12,7(0.3%)

  575,4 tys

  64,5(1.1%)

  1,6 mln

  179(3%)

  1,3 mln

  153(2.2%)

  57,2 tys

  6,6(0.1%)

  65,7 tys

  7,7(0.1%)

  135,8 tys

  16,7(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  81,3 tys

  9,0(0.2%)

  95,6 tys

  10,7(0.2%)

  460,6 tys

  51,6(0.9%)

  156,7 tys

  17,8(0.3%)

  69,9 tys

  8,0(0.1%)

  47,0 tys

  5,4(0.1%)

  164,2 tys

  19,2(0.2%)

  60,8 tys

  7,5(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  80,0 tys

  8,9(0.2%)

  9,6 tys

  1,1(0%)

  4,1 tys

  0,5(0%)

  89,7 tys

  10,2(0.2%)

  99,3 tys

  11,4(0.2%)

  84,8 tys

  9,8(0.1%)

  2,5 tys

  0,3(0%)

  8,6 tys

  1,1(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1 000

  0,1(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  6,0 tys

  0,7(0%)

  4,0 tys

  0,5(0%)

  4,0 tys

  0,5(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  31,0 tys

  3,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  353

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  42,1 tys

  4,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  28,9 tys

  3,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Orneta - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 830 mieszkańców Ornety jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 894 kobiet oraz 936 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,6% wykształcenie policealne, 11,7% średnie ogólnokształcące, a 21,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,5% mieszkańców Ornety, gimnazjalnym 3,6%, natomiast 16,6% podstawowym ukończonym. 3,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa warmińsko-mazurskiego mieszkańcy Ornety mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Ornecie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (20,0%) oraz średnie zawodowe (19,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,9%) oraz średnie zawodowe (23,1%).

  W roku 2021 w Ornecie mieściły się 2 przedszkola, w których do 12 oddziałów uczęszczało 287 dzieci (139 dziewczynek oraz 148 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Ornecie mieściły się 2 przedszkola, w których do 11 oddziałów uczęszczało 260 dzieci (100 dziewczynek oraz 160 chłopców). Dostępnych było 250 miejsc.

  17,0% mieszkańców Ornety w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,3% wśród dziewczynek i 15,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 902 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,78 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 36 oddziałach uczyło się 724 uczniów (364 kobiety oraz 360 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Ornecie placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 27 oddziałach uczyło się 696 uczniów (356 kobiet oraz 340 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,1% ludności (28,2% wśród dziewczynek i 28,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 106,00.

  W Ornecie znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 5 oddziałach uczyło się 117 uczniów (75 kobiet oraz 42 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 40 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Ornecie placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 8 oddziałach uczyło się 242 uczniów (160 kobiet oraz 82 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 86 absolwentów.

  W Ornecie znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 4 oddziałach uczyło się 99 uczniów (32 kobiety oraz 67 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,9% mieszkańców (14,4% wśród dziewczyn i 19,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23,4 uczniów. 24,8 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,9% mieszkańców Ornety w wieku potencjalnej nauki (24,2% kobiet i 21,7% mężczyzn).

 • 16,3% Wykształcenie wyższe
 • Orneta
  16,3%
  Warmińsko-mazurskie
  20,7%
  Kraj
  25,2%
 • 20,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  36,5%
  Województwo
  34,6%
  Polska
  35,2%
 • 38,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,6% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,6%
  Województwo
  3,3%
  Cała Polska
  3,3%
 • 5,0% Kobiety
  (policealne)
 • 2,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  11,7%
  Województwo
  11,8%
  Polska
  11,9%
 • 13,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  21,2%
  Warmińsko-mazurskie
  19,5%
  Kraj
  20,0%
 • 19,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  23,5%
  Warmińsko-mazurskie
  21,0%
  Polska
  21,2%
 • 17,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,6%
  Województwo
  3,7%
  Cały kraj
  3,0%
 • 3,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  16,6%
  Warmińsko-mazurskie
  16,5%
  Kraj
  12,3%
 • 17,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,6%
  Warmińsko-mazurskie
  3,6%
  Polska
  3,1%
 • 3,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Ornecie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 902 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Orneta
  902,0
  Warmińsko-mazurskie
  820,0
  Cała Polska
  883,0
 • 0,78 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,78
  Warmińsko-mazurskie
  1,00
  Polska
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 12 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 295 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Orneta) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 287 Dzieci
 • 139 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 148 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,4%
  51,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 50 3 lata
 • 50
 • 72 4 lata
 • 72
 • 73 5 lata
 • 73
 • 87 6 lat
 • 87
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 26 3 lata
 • 26
 • 41 4 lata
 • 41
 • 30 5 lata
 • 30
 • 39 6 lat
 • 39
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 24 3 lata
 • 24
 • 31 4 lata
 • 31
 • 43 5 lata
 • 43
 • 48 6 lat
 • 48
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 19,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 19,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • 20 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Orneta) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 8 Dzieci
 • 4 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 4 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,0%
  50,0%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 3 lata
 • 3
 • 3 4 lata
 • 3
 • 1 5 lata
 • 1
 • 1 6 lat
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 3 lata
 • 2
 • 1 4 lata
 • 1
 • 1 5 lata
 • 1
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 2 4 lata
 • 2
 • 1 6 lat
 • 1
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Ornecie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Ornecie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  PRZEDSZKOLE NR1
  Publiczne
  55 242-11-61
  55 242-11-61
  ul. kopernika 4
  11-130 Orneta
  716411
  Przedszkole nr 2
  Publiczne
  55 242-10-26
  55 242-10-26
  ul. 1-go Maja 54
  11-130 Orneta
  51259
 • Szkoły podstawowe w Ornecie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Orneta) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 36 Oddziały
 • 724 Uczniowie
 • 364 Kobiety
  (uczniowie)
 • 360 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,3%
  49,7%
 • 89 Uczniowie w 1 klasie
 • 47 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 42 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 74 Absolwenci
 • 38 Kobiety
  (absolwenci)
 • 36 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Orneta
  20,1
  Warmińsko-mazurskie
  16,0
  Cała Polska
  16,7
 •  
 • 53,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 42,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 106,00 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Orneta
  106,00
  Warmińsko-mazurskie
  91,99
  Cały kraj
  95,71
 • 105,56 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Orneta
  105,56
  Warmińsko-mazurskie
  90,65
  Cała Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Orneta) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Orneta) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Ornecie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Ornecie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 1 w Ornecie im.majora Henryka Sucharskiego (major Henryk Sucharski)
  Publiczna
  55 242-11-20
  55 242-11-20
  ul. Zamkowa 26
  11-130 Orneta
  1738030
  Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka (Janusz Korczak)
  Publiczna
  55 242-11-74
  55 242-11-74
  ul. Kopernika 13
  11-130 Orneta
  717420
 • Szkoły ponadpodstawowe w Ornecie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Orneta) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 5 Oddziały
 • 117 Uczniowie
 • 75 Kobiety
  (uczniowie)
 • 42 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 64,1%
  35,9%
 • 20 Uczniowie w 1 klasie
 • 16 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 40 Absolwenci
 • 17 Kobiety
  (absolwenci)
 • 23 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  23,4
  Województwo
  25,4
  Kraj
  26,3
 •  
 • 10,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 6,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Orneta) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40 Uczniowie w 1 klasie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 29 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 24,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  24,8
  Warmińsko-mazurskie
  20,6
  Cała Polska
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Ornecie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Ornecie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące (im. Bojowników o Polskość Warmii)
  Publiczne
  55 242-11-09
  55 621-09-75
  ul. 1 -go Maja 28
  11-130 Orneta
  4129-
  TECHNIKUM (STANISŁAW STASZIC)
  Publiczne
  55 242-13-61
  55 242-13-61
  ul. 1 MAJA 20
  11-130 Orneta
  5127-
  ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA (STANISŁAW STASZIC)
  Publiczna
  55 242-13-61
  55 242-13-61
  ul. 1 MAJA 20
  11-130 Orneta
  4102-
  UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE DLA DOROSŁYCH (STANISŁAW STASZIC)
  Publiczne
  55 242-13-61
  55 242-13-61
  ul. 1 MAJA 20
  11-130 Orneta
  ---
  SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH (STANISŁAW STASZIC)
  Publiczna
  55 242-13-61
  55 242-13-61
  ul. 1 MAJA 20
  11-130 Orneta
  ---
  Szkoła Policealna Nr 2
  Publiczna
  55 242-11-09
  55 621-09-75
  ul. 1 -go Maja 28
  11-130 Orneta
  ---
  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH (STANISŁAW STASZIC)
  Publiczne
  55 242-13-61
  55 242-13-61
  ul. 1 MAJA 20
  11-130 Orneta
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Ornecie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 17,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Orneta, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Orneta, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Orneta, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Orneta - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Ornecie

 • Według danych GUS z 2022 roku w Ornecie znajdowały się 2 hotele (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):


   Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
   • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 1, liczba miejsc: 150)
   • z nagłośnieniem: 1
   • z projektorem multimedialnym: 1
   • z zestawem do wideokonferencji: 1
   • z ekranem: 1
   • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
   • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


   Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Ornecie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
  • Kultura i rekreacja w Ornecie
   (Źródło: GUS, 2022)

  • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Ornecie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Ornecie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 200 standardowych miejsc dla widzów.   Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
   • imprezy ogółem: 41 (uczestnicy: 3 524)
   • seanse filmowe: 6 (uczestnicy: 674)
   • wystawy: 2 (uczestnicy: 150)
   • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 250)
   • koncerty: 3 (uczestnicy: 450)
   • prelekcje, spotkania, wykłady: 4 (uczestnicy: 295)
   • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 7 (uczestnicy: 700)
   • konkursy: 2 (uczestnicy: 103)
   • pokazy teatralne: 7 (uczestnicy: 620)
   • konferencje: 1 (uczestnicy: 100)
   • warsztaty: 7 (uczestnicy: 182)


   Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
   • ogółem: 12 (członkowie: 177)
   • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 33)
   • taneczne: 1 (członkowie: 30)
   • muzyczne: 5 (członkowie: 76)
   • literackie: 1 (członkowie: 5)
   • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 22)
   • inne: 2 (członkowie: 11)


   Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
   • plastyczne: 1
   • muzyczne: 1
   • sale baletowe/taneczne: 1


   Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
   • ogółem: 4 (członkowie: 32)
   • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 12)
   • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 20)


   Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Według danych z 2022 w Ornecie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 23 308 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 6 pracowników.

   Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 41 240 wolumenów.

   Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


   Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
   • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 11
   • dostępne dla czytelników: 3
   • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
   • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
   • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
   • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
   Według danych z 2016 w Ornecie działało 5 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 368 członków. Zarejestrowano 368 ćwiczących (mężczyźni: 314, kobiety: 54, chłopcy do lat 18: 253, dziewczęta do lat 18: 43). Aktywnych było 6 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (8), instruktora sportowego (3) oraz inne osoby (1).

   Ćwiczący w klubach sportowych w Ornecie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  • Zabytki w Ornecie
   (Źródło: NID, 15.XII.2017)

  • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Ornety znajduje się 92 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
  • Interaktywna mapa zabytków w Ornecie
   Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
   • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w.dnia 1956-11-17, wykaz dokumentów: O/10 z 1956-11-17
   • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w.dnia 1956-11-17, wykaz dokumentów: O/11 z 1956-11-17
   • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w.dnia 1956-11-17, wykaz dokumentów: O/12 z 1956-11-17
   • Piwnica z XIV w. (ul. Zamkowa 26)dnia 1956-11-17, wykaz dokumentów: O/13 z 1956-11-17
   • Kościół z 1340 - 1370 (ul. Kościelna 3)dnia 1956-11-17, wykaz dokumentów: O/3 z 1956-11-17; A-185 z 2008-11-24
   • Kaplica z przełomu XVII/XVIII w.dnia 1956-11-17, wykaz dokumentów: O/4 z 1956-11-17
   • Miasto z XIV w.dnia 1956-11-17, wykaz dokumentów: O/5 z 1956-11-17
   • Mur miejski z XIV w.dnia 1956-11-17, wykaz dokumentów: O/6 z 1956-11-17
   • Ratusz z pocz. XV w. (ul. Plac Wolności 26)dnia 1956-11-17, wykaz dokumentów: O/7 z 1956-11-17
   • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Plac Wolności 26)dnia 1956-11-17, wykaz dokumentów: O/7 z 1956-11-17
   • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w.dnia 1956-11-17, wykaz dokumentów: O/7 z 1956-11-17
   • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w.dnia 1956-11-17, wykaz dokumentów: O/7 z 1956-11-17
   • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w.dnia 1956-11-17, wykaz dokumentów: O/7 z 1956-11-17
   • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w.dnia 1956-11-17, wykaz dokumentów: O/7 z 1956-11-17
   • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w.dnia 1956-11-17, wykaz dokumentów: O/7 z 1956-11-17
   • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w.dnia 1956-11-17, wykaz dokumentów: O/7 z 1956-11-17
   • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w.dnia 1956-11-17, wykaz dokumentów: O/7 z 1956-11-17
   • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w.dnia 1956-11-17, wykaz dokumentów: O/7 z 1956-11-17
   • Plebania z XVIII w. (ul. Kościelna 3)dnia 1956-11-17, wykaz dokumentów: O/8 z 1956-11-17
   • Klasztor z XVI w. (ul. Olsztyńska 9)dnia 1956-11-17, wykaz dokumentów: O/9 z 1956-11-17
   • Kościół z 1829 r.dnia 1967-10-16, wykaz dokumentów: 668/67 z 1967-10-16
   • Cmentarz przykościelny (data nieznana)dnia 1967-10-16, wykaz dokumentów: 668/67 z 1967-10-16
   • Kamienica z XIX w. (ul. 1 Maja 1)dnia 1967-10-16, wykaz dokumentów: 669/67 z 1967-10-16
   • Kamienica z XIX w.dnia 1967-10-18, wykaz dokumentów: 670/67 z 1967-10-18
   • Kamienica z XIX w.dnia 1967-10-18, wykaz dokumentów: 671/67 z 1967-10-18
   • Kamienica z XIX w.dnia 1967-10-18, wykaz dokumentów: 672/67 z 1967-10-18
   • Inny budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Browarna 14)dnia 1967-10-18, wykaz dokumentów: 673/67 z 1967-10-18
   • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Elbląska 70)dnia 1985-09-20, wykaz dokumentów: 80/85 z 1985-09-20; 91/86 z 1986-02-17
   • Inny budynek mieszkalny z 1848 - 1850 (ul. Elbląska 28)dnia 1986-02-17, wykaz dokumentów: 91/86 z 1986-02-17
   • Inny budynek mieszkalny z 1848 - 1850 (ul. Elbląska 30)dnia 1986-02-17, wykaz dokumentów: 91/86 z 1986-02-17
   • Inny budynek mieszkalny z 1848 - 1850 (ul. Elbląska 40)dnia 1986-02-17, wykaz dokumentów: 91/86 z 1986-02-17
   • Inny budynek mieszkalny z 1848 - 1850 (ul. Elbląska 42)dnia 1986-02-17, wykaz dokumentów: 91/86 z 1986-02-17
   • Inny budynek mieszkalny z 1848 - 1850 (ul. Elbląska 46)dnia 1986-02-17, wykaz dokumentów: 91/86 z 1986-02-17
   • Inny budynek mieszkalny z 1848 - 1850 (ul. Elbląska 50)dnia 1986-02-17, wykaz dokumentów: 91/86 z 1986-02-17
   • Inny budynek mieszkalny z 1848 - 1850 (ul. Elbląska 52)dnia 1986-02-17, wykaz dokumentów: 91/86 z 1986-02-17
   • Inny budynek mieszkalny z 1848 - 1850 (ul. Elbląska 54)dnia 1986-02-17, wykaz dokumentów: 91/86 z 1986-02-17
   • Inny budynek mieszkalny z 1848 - 1850 (ul. Elbląska 56)dnia 1986-02-17, wykaz dokumentów: 91/86 z 1986-02-17
   • Inny budynek mieszkalny z 1848 - 1850 (ul. Elbląska 58)dnia 1986-02-17, wykaz dokumentów: 91/86 z 1986-02-17
   • Inny budynek mieszkalny z 1848 - 1850 (ul. Elbląska 60)dnia 1986-02-17, wykaz dokumentów: 91/86 z 1986-02-17
   • Inny budynek mieszkalny z 1848 - 1850 (ul. Elbląska 62a)dnia 1986-02-17, wykaz dokumentów: 91/86 z 1986-02-17
   • Inny budynek mieszkalny z 1848 - 1850 (ul. Elbląska 66)dnia 1986-02-17, wykaz dokumentów: 91/86 z 1986-02-17
   • Inny budynek mieszkalny z 1848 - 1850 (ul. Elbląska 70)dnia 1986-02-17, wykaz dokumentów: 91/86 z 1986-02-17
   • Inny budynek mieszkalny z 1848 - 1850 (ul. Elbląska 70)dnia 1986-02-17, wykaz dokumentów: 91/86 z 1986-02-17
   • Inny budynek mieszkalny z 1848 - 1850 (ul. Elbląska 11)dnia 1986-02-17, wykaz dokumentów: 91/86 z 1986-02-17
   • Inny budynek mieszkalny z 1848 - 1850 (ul. Elbląska 13)dnia 1986-02-17, wykaz dokumentów: 91/86 z 1986-02-17
   • Inny budynek mieszkalny z 1848 - 1850 (ul. Elbląska 15)dnia 1986-02-17, wykaz dokumentów: 91/86 z 1986-02-17
   • Inny budynek mieszkalny z 1848 - 1850 (ul. Elbląska 17)dnia 1986-02-17, wykaz dokumentów: 91/86 z 1986-02-17
   • Inny budynek mieszkalny z 1848 - 1850 (ul. Elbląska 21)dnia 1986-02-17, wykaz dokumentów: 91/86 z 1986-02-17
   • Inny budynek mieszkalny z 1848 - 1850 (ul. Elbląska 25)dnia 1986-02-17, wykaz dokumentów: 91/86 z 1986-02-17
   • Inny budynek mieszkalny z 1848 - 1850 (ul. Elbląska 27)dnia 1986-02-17, wykaz dokumentów: 91/86 z 1986-02-17
   • Inny budynek mieszkalny z 1848 - 1850 (ul. Elbląska 29)dnia 1986-02-17, wykaz dokumentów: 91/86 z 1986-02-17
   • Inny budynek mieszkalny z 1848 - 1850 (ul. Elbląska 31)dnia 1986-02-17, wykaz dokumentów: 91/86 z 1986-02-17
   • Inny budynek mieszkalny z 1848 - 1850 (ul. Elbląska 33)dnia 1986-02-17, wykaz dokumentów: 91/86 z 1986-02-17
   • Inny budynek mieszkalny z 1848 - 1850 (ul. Elbląska 35)dnia 1986-02-17, wykaz dokumentów: 91/86 z 1986-02-17
   • Inny budynek mieszkalny z 1848 - 1850 (ul. Elbląska 37)dnia 1986-02-17, wykaz dokumentów: 91/86 z 1986-02-17
   • Inny budynek mieszkalny z 1848 - 1850 (ul. Elbląska 39)dnia 1986-02-17, wykaz dokumentów: 91/86 z 1986-02-17
   • Inny budynek mieszkalny z 1848 - 1850 (ul. Elbląska 41)dnia 1986-02-17, wykaz dokumentów: 91/86 z 1986-02-17
   • Inny budynek mieszkalny z 1848 - 1850 (ul. Elbląska 43)dnia 1986-02-17, wykaz dokumentów: 91/86 z 1986-02-17
   • Inny budynek mieszkalny z 1848 r. (ul. Elbląska 45)dnia 1986-02-17, wykaz dokumentów: 91/86 z 1986-02-17
   • Inny budynek mieszkalny z 1848 - 1850 (ul. Elbląska 47)dnia 1986-02-17, wykaz dokumentów: 91/86 z 1986-02-17
   • Inny budynek mieszkalny z 1848 - 1850 (ul. Elbląska 55)dnia 1986-02-17, wykaz dokumentów: 91/86 z 1986-02-17
   • Inny budynek mieszkalny z 1848 - 1850 (ul. Podgórna 52)dnia 1986-02-17, wykaz dokumentów: 91/86 z 1986-02-17
   • Inny budynek mieszkalny z 1848 - 1850 (ul. Podgórna 50)dnia 1986-02-17, wykaz dokumentów: 91/86 z 1986-02-17
   • Inny budynek mieszkalny z 1848 - 1850 (ul. Podgórna 48)dnia 1986-02-17, wykaz dokumentów: 91/86 z 1986-02-17
   • Inny budynek mieszkalny z 1848 - 1850 (ul. Podgórna 46)dnia 1986-02-17, wykaz dokumentów: 91/86 z 1986-02-17
   • Inny budynek mieszkalny z 1848 - 1850 (ul. Podgórna 44)dnia 1986-02-17, wykaz dokumentów: 91/86 z 1986-02-17
   • Inny budynek mieszkalny z 1848 - 1850 (ul. Podgórna 42)dnia 1986-02-17, wykaz dokumentów: 91/86 z 1986-02-17
   • Inny budynek mieszkalny z 1848 - 1850 (ul. Podgórna 12)dnia 1986-02-17, wykaz dokumentów: 91/86 z 1986-02-17
   • Ulica (data nieznana)dnia 1986-02-17, wykaz dokumentów: 91/86 z 1986-02-17; brak numeru z 2014-06-09; brak numeru z 2014-07-09
   • Kamienica z XVII - XVIII (ul. Plac Wolności 23)dnia 1990-12-28, wykaz dokumentów: 171/90 z 1990-12-28
   • Willa z 1906 r. (ul. 1 Maja 26)dnia 1991-02-18, wykaz dokumentów: 185/91 z 1991-02-18
   • Willa z 1904 r. (ul. 1 Maja 43)dnia 1993-04-30, wykaz dokumentów: 264/93 z 1993-04-30
   • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Sienkiewicza 2)dnia 1994-09-01, wykaz dokumentów: 382/94 z 1994-09-01
   • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Sienkiewicza 4)dnia 1994-09-03, wykaz dokumentów: 383/94 z 1994-09-03
   • Inny budynek mieszkalny z XVI - XVII (ul. Plac Wolności 21)dnia 1995-06-05, wykaz dokumentów: 460/95 z 1995-06-05
   • Inny budynek mieszkalny z 1870 - 1890 (ul. Plac Wolności 5)dnia 1997-03-11, wykaz dokumentów: 527/97 z 1997-03-11
   • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Plac Wolności 3)dnia 1997-04-14, wykaz dokumentów: 530/97 z 1997-04-14
   • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Plac Wolności 1)dnia 1997-05-05, wykaz dokumentów: 532/97 z 1997-05-05
   • Inny budynek mieszkalny z XV w. (ul. Plac Wolności 25)dnia 1997-06-19, wykaz dokumentów: 540/97 z 1997-06-19
   • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Plac Wolności 17)dnia 1997-06-19, wykaz dokumentów: 541/97 z 1997-06-19
   • Kamienica z 2. poł. XIX w. (ul. Plac Wolności 27)dnia 2005-03-07, wykaz dokumentów: A-2178 z 2005-03-07
   • Kamienica z XVIII w. (ul. Plac Wolności 29)dnia 2005-09-23, wykaz dokumentów: A-2208 z 2005-09-23
   • Sąd z 1905 r. (ul. 1 Maja 20)dnia 2006-08-16, wykaz dokumentów: A-2281 z 2006-08-16
   • Mur/ogrodzenie z 1905 r.dnia 2006-08-16, wykaz dokumentów: A-2281 z 2006-08-16
   • Kamienica z końca XIX w. (ul. Pionierów 5)dnia 2009-05-18, wykaz dokumentów: A-4523 z 2009-05-18
   • Kamienica z końca XIX w. (ul. Pionierów 10)dnia 2009-05-18, wykaz dokumentów: A-4524 z 2009-05-18
   • Inny budynek mieszkalny z 1870 - 1880 (ul. Kościuszki 8)dnia 2009-05-18, wykaz dokumentów: A-4525 z 2009-05-18
   • Kamienica z końca XIX w. (ul. Pionierów 12)dnia 2009-10-26, wykaz dokumentów: A-4536 z 2009-10-26
   • Kamienica z końca XIX w. (ul. Pionierów 14)dnia 2009-10-26, wykaz dokumentów: A-4537 z 2009-10-26
   • Kamienica z końca XIX w. (ul. Pionierów 15)dnia 2009-10-26, wykaz dokumentów: A-4538 z 2009-10-26
   • Kamienica z końca XIX w. (ul. Pionierów 5)dnia 2009-10-26, wykaz dokumentów: A-4539 z 2009-10-26
   • Szkoła z 1889 - 1899dnia 2016-04-14, wykaz dokumentów: A-4631 z 2016-04-14
  • Formy ochrony przyrody w Ornecie
   (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

  • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Ornety znajduje się 20 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
  • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
  • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Ornecie
   Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
   • Dolina Pasłęki - obszar chronionego krajobrazuData ustanowienia: 1998-01-01, Opis granicy: Mapa poglądowa Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Pasłęki stanowi Załącznik Nr 2 do uchwały z 2017 r., Powierzchnia: 43420.82 ha
   • Równiny Orneckiej - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar Chronionego Krajobrazu Równiny Orneckiej leży pomiędzy Wzniesieniami Górowskimi a Pojezierzem Olsztyńskim. Jego powierzchnia wynosi 9696 ha w tym użytki rolne - 32 1% lasy - 60 1% a wody powierzchniowe - 1 6%. Elementami krajobrazotwórczymi są: - tereny zwartego kompleksu leśnego boru mieszanego lokalnie suchego lub świeżego wraz z terenami przyjeziernymi jeziora Tawty; - tereny leśne krajobrazowego rezerwatu przyrody "Dolina Rzeki Wałszy"; - tereny przyrzecza rzeki Wałszy od miejscowości Wojnity do jej ujścia do Pasłęki. Rzeźba terenu jest w miarę płaska porozcinana młodymi erozyjnymi korytami różnych cieków wodnych. W krajobrazie dominują tereny leśne o siedliskach typu borowego., Data ustanowienia: 1985-07-01, Powierzchnia: 11511.3 ha
   • Rzeka Pasłęka - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2008-02-05, Powierzchnia: 8418.46 ha
   • Pomnik przyrodyOpis: 1 gałąź odcięta, Data ustanowienia: 1995-03-17, Opis granicy: 250 m od stacji PKP przy wieży ciśnień
   • Pomnik przyrodyOpis: wyłom po konarze obecna jemioła, Data ustanowienia: 1995-03-17, Opis granicy: przy ul. Wodnej nieopodal jeziora
   • Pomnik przyrodyOpis: uszkodzony pień, Data ustanowienia: 1995-03-17, Opis granicy: przy ul. Elbląskiej obok kapliczki
   • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Grupa 2 dębów szypułkowych, Data ustanowienia: 1997-01-30, Opis granicy: na terenie Jednostki Wojskowej nr 1715 przy ul. Braniewskiej
   • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Grupa 2 klonów pospolitych, Data ustanowienia: 1997-01-30, Opis granicy: Pl. Wolności 26 przy wejściu do Ratusza
   • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: aleja 113 drzew - 25 brzóz 58 dębów 30 lip; w terenie pomierzono 127 drzew (60 dębów 37 brzóz 25 lip) oraz 1 lipa nieistniejąca brak 4 lip, Data ustanowienia: 1999-01-12, Opis granicy: przy drodze do Ornety
   • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1999-01-12, Opis granicy: N-ctwo Orneta L-ctwo Karbowo oddz. 277 c
   • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1999-01-12, Opis granicy: na plaży nad jeziorem Mieczowym
   • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 2 buków pospolitych, Data ustanowienia: 1999-01-12, Opis granicy: park przed budynkiem LO (ul. 1 Maja 24)
   • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1999-01-12, Opis granicy: prawa strona szosy Orneta-Elbląg 100 m za oczyszczalnią ścieków
   • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1999-01-12, Opis granicy: prawa strona szosy Orneta-Elbląg 100 m za oczyszczalnią ścieków
   • Pomnik przyrodyOpis: uszkodzony pień, Data ustanowienia: 1999-01-12, Opis granicy: prawa strona szosy Orneta-Elbląg 130 m za oczyszczalnią ścieków
   • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 6 dębów szypułkowych; 4: 1 złamana gałąź; 5: mech; 6: wyłom po konarze suche gałęzie w koronie, Data ustanowienia: 1999-01-12, Opis granicy: przy drodze polnej będącej przedłużeniem ul. Polnej
   • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1999-01-12, Opis granicy: przy skrzyżowaniu ul. 1 Maja z ul. Podleśną
   • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1999-01-12, Opis granicy: przy ul. 1 Maja 45
   • Pomnik przyrodyOpis: grupa 3 klonów; obecnie 1 klon (wg gminy 2 zniesiono), Data ustanowienia: 1999-01-12, Opis granicy: ul. Dworcowa 14 przy skrzyżowaniu
   • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Grupa 8 topoli; 2 3 8: odcięty 1 konar, Data ustanowienia: 1999-01-12, Opis granicy: za budynkiem LO (ul. 1 Maja 24)

  Orneta - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

  • Transport i komunikacja w pigułce
   (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Według danych z 2022 roku w wyniku 2 wypadków drogowych w Ornecie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 2 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 24,6 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

   W 2022 roku w Ornecie znajdowało się 11 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 6 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 6 licencji na taksówki.

   Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu lidzbarskiego.

   Powiat lidzbarski - dane o pojazdach
  • Wypadki drogowe w Ornecie
   (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

  • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
  • 2 Wypadki drogowe
   (rok 2022)
  • 0 Ofiary śmiertelne
   (rok 2022)
  • 2 Ranni
   (rok 2022)
  • 1 Lekko ranni
  • 1 Ciężko ranni
  • Wypadki drogowe w Ornecie w latach 2010 - 2022,
   (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
  • 24,65 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
   (rok 2022)
  • Tutaj
   24,6
   Województwo
   60,7
   Kraj
   56,5
  • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
   (rok 2022)
  • Tutaj
   0,0
   Województwo
   6,1
   Polska
   5,0
  • 24,65 Ranni na 100 tys. ludności
   (rok 2022)
  • Miasto
   24,6
   Województwo
   67,9
   Cały kraj
   65,5
  • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
   (rok 2022)
  • Orneta
   0,0
   Warmińsko-mazurskie
   10,1
   Kraj
   8,9
  • 100,00 Ranni na 100 wypadków
   (rok 2022)
  • Orneta
   100,0
   Województwo
   111,8
   Kraj
   116,0
  • Transport niepubliczny
   (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 11 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
  • 6 km  Będących pod zarządem gminy
  • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
  • 5 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
  • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Ornecie w latach 2013 - 2022,
   (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
  • 462,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
  • Miasto
   462,7 km
   woj. warmińsko-mazurskie
   331,9 km
   Cała Polska
   624,0 km
  • 10,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
  • Orneta
   10,2 km
   Województwo
   5,9 km
   Cały kraj
   5,2 km
  • 6 Liczba licencji na taksówki
  • 6 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
  • Drogi publiczne

  • Przez miasto Orneta przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
   • DW 507droga wojewódzka nr 507(Braniewo - Bobrowiec - Maciejewo - Zakrzewiec - Lipowina - Wola Lipowska - Białczyn - Piotrowiec - Sawity - Pieniężno - Cieszęta - Henrykowo - Nowy Dwór - Orneta - Karbowo - Karbówka - Lubomino - Zagony - Praslity - Kunik - Dobre Miasto)
   • DW 513droga wojewódzka nr 513(Pasłęk - Kopina - Bielica - Burdajny - Godkowo - Swędkowo - Krykajny - Olkowo - Drwęczno - Orneta - Mingajny - Miłkowo - Babiak - Runowo - Ignalin - Lauda - Lidzbark Warmiński - Kierwiny - Kiwity - Wozławki)
   • DW 528droga wojewódzka nr 528( Orneta - Głodówko - Miłakowo - Warny - Stare Bolity - Niebrzydowo Wielkie - Jurki - Plebania Wólka - Morąg)
  • Linie kolejowe

  • Przez miasto Orneta przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
   • LK 221Linia kolejowa nr 221: Gutkowo - Braniewo [o znaczeniu drugorzędnym] (Gutkowo - Bukwałd - Cerkiewnik - Swobodna - Dobre Miasto - Bzowiec - Rogiedle - Lubomino -Orneta - Henrykowo - Pieniężno - Żugienie - Wysoka Braniewska - Jarzębiec - Grodzie - Braniewo)
  • Spis ulic
   (Źródło: GUS, 15.I.2018)

  • W Ornecie istnieje 77 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
  • ul. 1 Maja

   ul. Akacjowa

   ul. Aleja Wojska Polskiego

   ul. Braniewska

   ul. Browarna

   ul. Cicha

   ul. Dolna

   ul. Drzymały

   ul. Dworcowa

   ul. Dąbrowskiego

   ul. Elbląska

   ul. Fryzjerska

   ul. Gdańska

   skwer Henryka Dobosza

   ul. Jana Bażyńskiego

   ul. Jana Pawła II

   ul. Jarzębinowa

   ul. Jaśminowa

   ul. Klonowa

   rondo Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych

   ul. Kopernika

   ul. Kościelna

   ul. Kościuszki

   ul. Krośnieńska

   ul. Krzywa

   ul. Kwiatowa

   ul. Leśna

   ul. Mickiewicza

   ul. Miodowa

   ul. Morąska

   ul. Mostowa

   ul. Młynarska

   ul. Ogrodowa

   ul. Olsztyńska

   ul. Osiedle Dąbrowskiego

   ul. Owocowa

   ul. Parkowa

   ul. Piaskowa

   ul. Pieniężnego

   ul. Pionierów

   ul. Plac Wolności

   ul. Podgórna

   ul. Podleśna

   ul. Pogodna

   ul. Polna

   ul. Przedsiębiorcza

   ul. Przemysłowa

   Rondo 700-lecia Ornety

   Rondo Braniewskie

   Rondo Związku Harcerstwa Polskiego

   ul. Rozjazdowa

   ul. Rybna

   ul. Rycerska

   ul. Sadowa

   ul. Sienkiewicza

   Skwer im. Księdza Kanonika Jana Szulborskiego

   ul. Sosnowa

   ul. Spokojna

   ul. Sportowa

   rondo Sybiraków

   ul. Słoneczna

   ul. Towarowa

   ul. Warmińska

   ul. Wodna

   ul. Wspólna

   ul. Zamkowa

   ul. Zarzeczna

   ul. Zaułek Ciasny

   ul. Zaułek Klasztorny

   ul. Zielona

   ul. gen. Franciszka Barstcha

   ul. ks. Jerzego Popiełuszki

   ul. mjr. Henryka Sucharskiego

   ul. Świerkowa

   ul. św. Andrzeja

   ul. św. Jana

   ul. Żelazna