Koniecpol w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Koniecpol - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Koniecpol to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa śląskiego, powiatu częstochowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Koniecpol.
 • 5 404 Liczba mieszkańców
 • 36,9 km² Powierzchnia
 • 146,4 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • ok. 200 m n.p.m Wysokość
 • 1386 Data założenia
 • 29 grudnia 1443 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 34 Numer kierunkowy
 • SCZ Tablice rejestracyjne
 • Ryszard Suliga Burmistrz miasta
Koniecpol na mapie
Identyfikatory
 • 19.689250.7741 Współrzędne GPS
 • 2404064 TERYT (TERC)
 • 0931750 SIMC
Herb miasta Koniecpol
Koniecpol herb
Flaga miasta Koniecpol
Koniecpol flaga

Jak Koniecpol wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Koniecpol na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Koniecpol wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Koniecpol plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
4Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
35Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
37Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
107Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
109Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
113Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
127Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
132Miasta o największej powierzchni w Polsce
135Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
137Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
153Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
160Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
219Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
237Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
246Miasta w Polsce z największą liczbą rannych na skutek wypadków drogowych
265Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
275Miasta w Polsce z największą liczbą wypadków drogowych
282Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
282Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
287Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
305Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
316Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców

Koniecpol - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
42-230Poczta Koniecpol, ul. Kościuszki 14
42-230Skrytki Pocztowe Poczta Koniecpol, ul. Kościuszki 14

Koniecpol - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Koniecpolu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Biuro Terenowe w Koniecpolu (podlega pod: ZUS Oddział w Częstochowie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.15-17.15, Wt: 7.15-15.15, Śr: 7.15-15.15, Cz: 7.15-15.15, Pt: 7.15-15.15

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Rynek 1
42-230 Koniecpol
Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu
(34) 355-18-81 101
(34) 355-17-56
ul. Chrząstowska 6A
42-230 Koniecpol

Koniecpol - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Koniecpol jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 5 404, z czego 51,9% stanowią kobiety, a 48,1% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 16,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,9 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Koniecpola zawarli w 2022 roku 13 małżeństw, co odpowiada 2,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  24,7% mieszkańców Koniecpola jest stanu wolnego, 59,7% żyje w małżeństwie, 5,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,7% to wdowy/wdowcy.

  Koniecpol ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -36. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,57 na 1000 mieszkańców Koniecpola. W 2022 roku urodziło się 29 dzieci, w tym 62,1% dziewczynek i 37,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 344 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,53 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 41,3% zgonów w Koniecpolu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,1% zgonów w Koniecpolu były nowotwory, a 4,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Koniecpola przypada 11.85 zgonów. Jest to mniej od wartości średniej dla województwa śląskiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 40 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 68 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Koniecpola -28. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  57,1% mieszkańców Koniecpola jest w wieku produkcyjnym, 15,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 27,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Koniecpola
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 5 404 Liczba mieszkańców
 • 2 802 Kobiety
 • 2 602 Mężczyźni
 • 51,9%
  48,1%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Koniecpolu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Koniecpolu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Koniecpolu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Koniecpola
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  44,9 lat
  śląskie
  43,0 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 46,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 43,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Koniecpol, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Koniecpola
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Koniecpol,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Koniecpol,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Koniecpol,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 24,7% Kawalerowie/Panny
 • Koniecpol
  24,8%
  śląskie
  27,0%
  Polska
  29,1%
 • 19,3% Kobiety
  (Panny)
 • 30,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,7% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  59,7%
  Województwo
  55,6%
  Polska
  54,0%
 • 58,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 60,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,7% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  9,6%
  woj. śląskie
  9,2%
  Polska
  8,5%
 • 15,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Koniecpol
  5,6%
  śląskie
  8,0%
  Cała Polska
  7,6%
 • 5,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Tutaj
  0,4%
  śląskie
  0,2%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Koniecpolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Koniecpolu w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  2,4
  Województwo
  3,9
  Polska
  4,1
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,4
  Województwo
  1,7
  Polska
  1,6
 • 13 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Koniecpolu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Koniecpolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -36 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -13 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -23 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,57 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -6,6
  woj. śląskie
  -5,8
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Koniecpolu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Koniecpolu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Koniecpolu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Koniecpolu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 29 Urodzenia żywe
 • 18 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 11 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 62,1%
  37,9%
 • 5,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  5,3
  woj. śląskie
  7,3
  Cały kraj
  8,1
 • 32,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Koniecpol
  32,5
  Województwo
  32,5
  Cała Polska
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 29 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 29
 • 99 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 99
 • 78 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 78
 • 31 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 344 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 253 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 428 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Koniecpol
  3 344 g
  Województwo
  3 296 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 80 Waga 4000g - 4499g
 • 80
 • 295 Waga 3500g - 3999g
 • 295
 • 351 Waga 3000g - 3499g
 • 351
 • 148 Waga 2500g - 2999g
 • 148
 • 39 Waga 2000g - 2499g
 • 39
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 8 Waga 1000g - 1499g
 • 8
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,25 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,25
  woj. śląskie
  1,21
  Polska
  1,26
 • 0,60 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Koniecpol
  0,60
  woj. śląskie
  0,59
  Polska
  0,61
 • 0,53 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Koniecpol
  0,53
  śląskie
  0,56
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Koniecpolu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 65 Zgony
 • 31 Kobiety
  (Zgony)
 • 34 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,7%
  52,3%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,9 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,9
  Województwo
  13,0
  Cały kraj
  11,9
 • 189,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  189,8
  woj. śląskie
  179,4
  Cały kraj
  147,0
 • 5,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  5,3
  woj. śląskie
  4,8
  Cały kraj
  3,8
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Koniecpol
  3,8
  woj. śląskie
  3,5
  Cała Polska
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. śląskie
  1,0
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie częstochowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Koniecpol
  41,3%
  Województwo
  36,4%
  Cały kraj
  36,0%
 • 22,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  22,1%
  Województwo
  24,2%
  Kraj
  23,6%
 • 4,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  4,3%
  Województwo
  5,2%
  Cała Polska
  6,7%
 • 140 Zgony spowodowane COVID-19
 • 6,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. śląskie
  6,4
  Kraj
  15,8
 • 78,9 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. śląskie
  78,9
  Cały kraj
  70,6
 • 297,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Koniecpol
  297,3
  śląskie
  315,1
  Cała Polska
  280,1
 • 281,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  281,1
  Polska
  253,9
 • 556,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 623,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 485,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  556,1
  śląskie
  473,7
  Cały kraj
  426,2
 • 70,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 32,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 104,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  70,6
  Województwo
  63,1
  Cały kraj
  62,9
 • 38,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  38,6
  woj. śląskie
  39,0
  Kraj
  33,8
 • 5,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Koniecpol
  5,9
  śląskie
  8,1
  Cała Polska
  7,0
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Koniecpol
  0,5%
  śląskie
  0,7%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 40 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 21 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 19 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 68 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 31 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 37 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -28 Saldo migracji
 • -10 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -18 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -28 Saldo migracji wewnętrznych
 • -10 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -18 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Koniecpolu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Koniecpolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 12,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 63,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 61,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 23,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 26,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 20,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Koniecpol, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Koniecpol - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Koniecpolu oddano do użytku 12 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,20 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Koniecpolu to 2 312 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 424 mieszkania. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Koniecpolu to 5,25 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Koniecpolu to 133,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,79% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,46% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,86% mieszkań posiada łazienkę, 80,71% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,35% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu częstochowskiego.

  Powiat częstochowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Koniecpolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 312 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 424,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Koniecpol
  424,30
  woj. śląskie
  423,90
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 79,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Koniecpol
  79,90 m2
  Województwo
  72,70 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 33,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  33,90 m2
  śląskie
  30,80 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,05 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,05
  woj. śląskie
  3,79
  Cały kraj
  3,83
 • 2,36 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Koniecpol
  2,36
  woj. śląskie
  2,36
  Cały kraj
  2,42
 • 0,58 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,58
  Województwo
  0,62
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Koniecpolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 12 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,20 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  2,20
  woj. śląskie
  4,31
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 63 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,25 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  5,25
  woj. śląskie
  4,13
  Cała Polska
  3,89
 • 11,56 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  11,56
  woj. śląskie
  17,79
  Kraj
  24,56
 • 1 600 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 133,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  133,3 m2
  śląskie
  101,8 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,29 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,29 m2
  Województwo
  0,44 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Koniecpolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 97,79% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Koniecpol
  97,79%
  woj. śląskie
  99,06%
  Cały kraj
  97,75%
 • 95,46% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  95,46%
  śląskie
  96,69%
  Kraj
  95,18%
 • 93,86% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  93,86%
  woj. śląskie
  95,74%
  Kraj
  93,75%
 • 80,71% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  80,71%
  śląskie
  84,47%
  Kraj
  85,83%
 • 0,35% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Koniecpol
  0,35%
  śląskie
  68,55%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Koniecpol - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Koniecpolu na 1000 mieszkańców pracuje 242osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz mniej od wartości dla Polski. 49,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Koniecpolu wynosiło w 2023 roku 6,3% (6,3% wśród kobiet i 6,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Koniecpolu wynosiło 5 774,96 PLN, co odpowiada 86.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Koniecpola 291 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 373 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 82.

  18,3% aktywnych zawodowo mieszkańców Koniecpola pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 37,7% w przemyśle i budownictwie, a 19,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Koniecpolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 242 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  242,0
  śląskie
  282,0
  Kraj
  259,0
 • 20,3% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 24,4% Kobiety
 • 16,9% Mężczyźni
 • Miasto
  6,3%
  woj. śląskie
  3,6%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Koniecpolu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Koniecpolu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Koniecpolu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Koniecpolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 016 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Koniecpol
  5 775 PLN
  Województwo
  6 728 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Koniecpolu w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Koniecpolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 291 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 373 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 82 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,28 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Koniecpolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 18,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 18,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 18,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 37,7% Przemysł i budownictwo
 • 23,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 49,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 19,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 22,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 23,4% Pozostałe
 • 39,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Koniecpolu w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Koniecpolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 335 Pracujący ogółem
 • 659 Kobiety
 • 676 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Koniecpolu w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,1% W wieku produkcyjnym
 • 51,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 27,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 33,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 20,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Koniecpol, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 75,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  75,1
  woj. śląskie
  70,5
  Cały kraj
  69,0
 • 48,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  48,0
  Województwo
  41,1
  Cała Polska
  38,2
 • 177,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  177,2
  woj. śląskie
  139,7
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 56,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 57,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 54,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 44,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 42,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 45,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Koniecpol - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Koniecpolu w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 535 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 419 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 33 nowe podmioty, a 27 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (72) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (29) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (58) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2014 roku, najmniej (18) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Koniecpolu najwięcej (28) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (505) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,7% (4) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 35,7% (191) podmiotów, a 63,6% (340) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Koniecpolu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.0%) oraz Budownictwo (19.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 535 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 191 Przemysł i budownictwo
 • 340 Pozostała działalność
 • 33 Podmioty nowo zarejestrowane w Koniecpolu w 2023 roku
 • 27 Podmioty wyrejestrowane w Koniecpolu w 2023 roku
 • 419 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 505 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 505
 • 26 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 26
 • 4 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 4
 • 535 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 535
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 Spółdzielnie ogółem
 • 5
 • 42 Spółki handlowe ogółem
 • 42
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 28  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 28
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 22 Spółki cywilne ogółem
 • 22
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 419 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 109 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 109
 • 83 Budownictwo
 • 83
 • 80 Przetwórstwo przemysłowe
 • 80
 • 27 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 27
 • 25 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 25
 • 25 Transport i gospodarka magazynowa
 • 25
 • 15 Informacja i komunikacja
 • 15
 • 14 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 14
 • 12 Pozostała działalność
 • 12
 • 9 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 9
 • 6 Edukacja
 • 6
 • 5 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 5
 • 3 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 3
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Koniecpol - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Koniecpolu stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 61 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,10 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Koniecpolu wynosi 66,70% i jest znacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Koniecpola najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 5,00 (wykrywalność 44%) oraz o charakterze kryminalnym - 5,95 (wykrywalność 67%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,91 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,56 (34%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,30 (94%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Koniecpolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Koniecpola.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Koniecpol, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 61 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 61
 • 32 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 32
 • 14 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 14
 • 10 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 10
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 27 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 27
 • 11,10 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  11,10
  śląskie
  35,08
  Cała Polska
  22,81
 • 5,95 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Koniecpol
  5,95
  Województwo
  14,39
  Polska
  12,98
 • 2,56 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,56
  woj. śląskie
  17,79
  Cała Polska
  6,99
 • 1,91 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,91
  woj. śląskie
  1,68
  Polska
  1,82
 • 0,30 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Koniecpol
  0,30
  woj. śląskie
  0,44
  Polska
  0,35
 • 5,00 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Koniecpol
  5,00
  śląskie
  14,31
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Koniecpol, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Koniecpol
  67%
  śląskie
  80%
  Cała Polska
  71%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  68%
  Województwo
  67%
  Cała Polska
  63%
 • 34% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Koniecpol
  34%
  Województwo
  88%
  Kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  woj. śląskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  95%
  Województwo
  89%
  Kraj
  88%
 • 44% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  44%
  Województwo
  60%
  Polska
  51%

Koniecpol - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Koniecpola wyniosła w 2022 roku 60,3 mln złotych, co daje 6,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 24.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Koniecpola - 30.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (15.4%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 8,2 mln złotych, czyli 13,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Koniecpola wyniosła w 2022 roku 56,4 mln złotych, co daje 6,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 0.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (30.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (19.2%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (16.2%). W budżecie Koniecpola wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,3 tys złotych na mieszkańca (20,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 37,9 złotych na mieszkańca (0,6%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 8,8%.
 • Wydatki budżetu w Koniecpolu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Koniecpola według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Koniecpol, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Koniecpola według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  22,2 mln

  2,3 tys(100%)

  27,4 mln

  2,8 tys(100%)

  36,5 mln

  3,8 tys(100%)

  45,2 mln

  4,7 tys(100%)

  43,3 mln

  4,6 tys(100%)

  43,4 mln

  4,8 tys(100%)

  48,9 mln

  5,5 tys(100%)

  60,3 mln

  6,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  9,6 mln

  1,6 tys(43%)

  9,0 mln

  1,5 tys(32.8%)

  9,6 mln

  1,6 tys(26.2%)

  12,1 mln

  2,0 tys(26.8%)

  11,8 mln

  2,0 tys(27.2%)

  11,6 mln

  2,0 tys(26.7%)

  13,2 mln

  2,3 tys(27.1%)

  18,1 mln

  3,3 tys(30.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,2 tys

  1,6(0%)

  193,6 tys

  33,1(0.4%)

  180,6 tys

  31,5(0.4%)

  9,3 mln

  1,7 tys(15.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,3 mln

  538(14.7%)

  2,4 mln

  401(8.8%)

  3,4 mln

  566(9.3%)

  3,7 mln

  623(8.2%)

  4,2 mln

  705(9.6%)

  3,9 mln

  666(9%)

  4,7 mln

  817(9.6%)

  5,2 mln

  954(8.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,4 mln

  237(6.5%)

  1,8 mln

  301(6.6%)

  2,4 mln

  397(6.5%)

  8,3 mln

  1,4 tys(18.3%)

  6,9 mln

  1,2 tys(15.9%)

  6,6 mln

  1,1 tys(15.1%)

  6,4 mln

  1,1 tys(13.1%)

  4,9 mln

  905(8.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  59,4 tys

  9,7(0.3%)

  44,1 tys

  7,3(0.2%)

  620,3 tys

  103(1.7%)

  368,3 tys

  61,9(0.8%)

  184,4 tys

  31,2(0.4%)

  172,8 tys

  29,6(0.4%)

  222,3 tys

  38,7(0.5%)

  3,5 mln

  644(5.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,6 mln

  755(20.7%)

  9,3 mln

  1,5 tys(33.9%)

  1,1 mln

  180(3%)

  1,4 mln

  231(3%)

  1,5 mln

  262(3.6%)

  1,5 mln

  262(3.5%)

  2,1 mln

  367(4.3%)

  2,7 mln

  502(4.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,1 mln

  175(4.8%)

  365,4 tys

  60,4(1.3%)

  2,0 mln

  325(5.3%)

  3,2 mln

  540(7.1%)

  3,2 mln

  548(7.5%)

  2,7 mln

  458(6.2%)

  3,7 mln

  653(7.7%)

  2,0 mln

  366(3.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  411,3 tys

  67,5(1.8%)

  378,9 tys

  62,6(1.4%)

  415,0 tys

  69,1(1.1%)

  3,8 mln

  646(8.5%)

  1,1 mln

  182(2.5%)

  878,5 tys

  150(2%)

  1,1 mln

  183(2.2%)

  1,5 mln

  268(2.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  135,5 tys

  22,2(0.6%)

  133,4 tys

  22,0(0.5%)

  215,7 tys

  35,9(0.6%)

  256,6 tys

  43,1(0.6%)

  260,4 tys

  44,1(0.6%)

  837,3 tys

  143(1.9%)

  301,9 tys

  52,6(0.6%)

  1,0 mln

  191(1.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  294,1 tys

  48,3(1.3%)

  2,8 mln

  460(10.2%)

  5,8 mln

  964(15.8%)

  557,9 tys

  93,8(1.2%)

  416,8 tys

  70,6(1%)

  393,0 tys

  67,2(0.9%)

  374,6 tys

  65,3(0.8%)

  945,8 tys

  174(1.6%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  203,7 tys

  33,4(0.9%)

  23,9 tys

  3,9(0.1%)

  16,7 tys

  2,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,2 tys

  1,7(0%)

  2,1 mln

  371(4.4%)

  655,9 tys

  120(1.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  268,0 tys

  44,0(1.2%)

  348,8 tys

  57,7(1.3%)

  442,6 tys

  73,7(1.2%)

  372,5 tys

  62,6(0.8%)

  421,2 tys

  71,4(1%)

  510,8 tys

  87,4(1.2%)

  491,2 tys

  85,6(1%)

  574,6 tys

  105(1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  352,4 tys

  57,8(1.6%)

  260,7 tys

  43,1(1%)

  211,4 tys

  35,2(0.6%)

  186,8 tys

  31,4(0.4%)

  312,6 tys

  53,0(0.7%)

  228,4 tys

  39,1(0.5%)

  133,2 tys

  23,2(0.3%)

  404,5 tys

  74,2(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  177,4 tys

  29,1(0.8%)

  192,4 tys

  31,8(0.7%)

  135,2 tys

  22,5(0.4%)

  191,0 tys

  32,1(0.4%)

  242,8 tys

  41,1(0.6%)

  155,7 tys

  26,6(0.4%)

  233,4 tys

  40,7(0.5%)

  179,1 tys

  32,9(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  286,4 tys

  47,0(1.3%)

  347,5 tys

  57,4(1.3%)

  425,4 tys

  70,9(1.2%)

  404,0 tys

  67,9(0.9%)

  433,7 tys

  73,5(1%)

  485,7 tys

  83,1(1.1%)

  501,0 tys

  87,3(1%)

  67,8 tys

  12,4(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  10,4 tys

  1,7(0%)

  12,0 tys

  2,0(0%)

  8,5 tys

  1,4(0%)

  28,7 tys

  4,8(0.1%)

  34,7 tys

  5,9(0.1%)

  42,5 tys

  7,3(0.1%)

  16,4 tys

  2,9(0%)

  40,2 tys

  7,4(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  79,0 tys

  13,0(0.4%)

  10,7 tys

  1,8(0%)

  7,5 tys

  1,2(0%)

  77,4 tys

  13,0(0.2%)

  74,0 tys

  12,5(0.2%)

  71,3 tys

  12,2(0.2%)

  2,1 tys

  0,4(0%)

  8,4 tys

  1,5(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,4 tys

  0,9(0%)

  5,0 tys

  0,9(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  600

  0,1(0%)

  300

  0,0(0%)

  800

  0,1(0%)

  300

  0,1(0%)

  300

  0,1(0%)

  2,1 tys

  0,4(0%)

  487

  0,1(0%)

  400

  0,1(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  333,6 tys

  56,1(0.7%)

  1,9 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Koniecpolu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Koniecpola według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Koniecpol, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Koniecpola według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  26,0 mln

  2,7 tys(100%)

  31,8 mln

  3,3 tys(100%)

  38,0 mln

  3,9 tys(100%)

  42,5 mln

  4,5 tys(100%)

  46,0 mln

  4,9 tys(100%)

  45,0 mln

  4,9 tys(100%)

  57,3 mln

  6,4 tys(100%)

  56,4 mln

  6,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  9,1 mln

  1,5 tys(34.9%)

  9,7 mln

  1,6 tys(30.6%)

  10,0 mln

  1,7 tys(26.4%)

  11,5 mln

  1,9 tys(27.1%)

  12,0 mln

  2,0 tys(26.1%)

  12,0 mln

  2,1 tys(26.7%)

  15,0 mln

  2,6 tys(26.1%)

  17,1 mln

  3,1 tys(30.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  9,4 mln

  1,5 tys(36.3%)

  9,3 mln

  1,5 tys(29.2%)

  9,6 mln

  1,6 tys(25.2%)

  10,0 mln

  1,7 tys(23.5%)

  12,2 mln

  2,1 tys(26.6%)

  12,7 mln

  2,2 tys(28.3%)

  20,2 mln

  3,5 tys(35.3%)

  10,8 mln

  2,0 tys(19.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,1 tys

  1,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  18,5 tys

  3,1(0%)

  322,6 tys

  55,2(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,1 mln

  1,7 tys(16.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  697,1 tys

  114(2.7%)

  764,0 tys

  126(2.4%)

  791,5 tys

  132(2.1%)

  3,1 mln

  527(7.4%)

  3,7 mln

  634(8.1%)

  2,8 mln

  483(6.3%)

  1,8 mln

  315(3.2%)

  3,9 mln

  711(6.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,0 mln

  655(15.3%)

  8,8 mln

  1,5 tys(27.7%)

  656,0 tys

  109(1.7%)

  707,7 tys

  119(1.7%)

  699,0 tys

  118(1.5%)

  776,0 tys

  133(1.7%)

  1,4 mln

  246(2.5%)

  1,8 mln

  323(3.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  149,2 tys

  24,5(0.6%)

  107,3 tys

  17,7(0.3%)

  159,0 tys

  26,5(0.4%)

  1,4 mln

  232(3.2%)

  469,7 tys

  79,6(1%)

  190,8 tys

  32,6(0.4%)

  3,9 mln

  680(6.8%)

  1,4 mln

  249(2.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  755,5 tys

  124(2.9%)

  541,5 tys

  89,5(1.7%)

  683,3 tys

  114(1.8%)

  792,8 tys

  133(1.9%)

  1,7 mln

  284(3.6%)

  1,4 mln

  232(3%)

  1,4 mln

  243(2.4%)

  1,2 mln

  213(2.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  333,3 tys

  54,7(1.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  606,4 tys

  101(1.6%)

  810,8 tys

  136(1.9%)

  1,4 mln

  240(3.1%)

  950,5 tys

  163(2.1%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  1,0 mln

  186(1.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  9,1 tys

  1,5(0%)

  2,6 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  17,5 tys

  2,9(0%)

  44,4 tys

  7,5(0.1%)

  300,0 tys

  51,3(0.7%)

  3,1 tys

  0,5(0%)

  827,5 tys

  152(1.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  839,6 tys

  138(3.2%)

  193,8 tys

  32,0(0.6%)

  356,6 tys

  59,4(0.9%)

  493,7 tys

  83,0(1.2%)

  202,1 tys

  34,2(0.4%)

  135,3 tys

  23,1(0.3%)

  381,1 tys

  66,4(0.7%)

  579,0 tys

  106(1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  294,4 tys

  48,3(1.1%)

  2,1 mln

  352(6.7%)

  5,2 mln

  865(13.6%)

  1,3 mln

  227(3.2%)

  370,5 tys

  62,8(0.8%)

  385,8 tys

  66,0(0.9%)

  371,3 tys

  64,7(0.6%)

  429,5 tys

  78,8(0.8%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  153,3 tys

  25,1(0.6%)

  17,3 tys

  2,9(0.1%)

  13,9 tys

  2,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  31,7 tys

  5,5(0.1%)

  65,7 tys

  12,1(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  189,4 tys

  31,1(0.7%)

  190,2 tys

  31,4(0.6%)

  99,7 tys

  16,6(0.3%)

  87,9 tys

  14,8(0.2%)

  104,9 tys

  17,8(0.2%)

  79,7 tys

  13,6(0.2%)

  75,8 tys

  13,2(0.1%)

  52,8 tys

  9,7(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  5,4 tys

  0,9(0%)

  29,6 tys

  4,9(0.1%)

  32,2 tys

  5,4(0.1%)

  22,2 tys

  3,8(0%)

  29,2 tys

  5,0(0.1%)

  26,0 tys

  4,5(0%)

  50,2 tys

  9,2(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  79,0 tys

  13,0(0.3%)

  10,7 tys

  1,8(0%)

  7,5 tys

  1,2(0%)

  77,4 tys

  13,0(0.2%)

  74,0 tys

  12,5(0.2%)

  71,3 tys

  12,2(0.2%)

  2,1 tys

  0,4(0%)

  8,4 tys

  1,5(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,5 tys

  0,2(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  2,0 tys

  0,4(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,6 tys

  1,6(0%)

  2,1 mln

  359(5%)

  1,1 mln

  183(2.4%)

  6,2 tys

  1,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,3(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,2

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  551

  0,1(0%)

  978

  0,2(0%)

  3,7 tys

  0,6(0%)

  43,7 tys

  7,6(0.1%)

  1,4 tys

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  600

  0,1(0%)

  300

  0,0(0%)

  800

  0,1(0%)

  300

  0,1(0%)

  300

  0,1(0%)

  800

  0,1(0%)

  400

  0,1(0%)

  400

  0,1(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  196,3 tys

  33,0(0.5%)

  70,2 tys

  11,9(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Koniecpol - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 175 mieszkańców Koniecpola jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 578 kobiet oraz 597 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 10,1% średnie ogólnokształcące, a 22,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,0% mieszkańców Koniecpola, gimnazjalnym 2,9%, natomiast 13,7% podstawowym ukończonym. 3,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa śląskiego mieszkańcy Koniecpola mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Koniecpolu największy odsetek ma wykształcenie wyższe (24,0%) oraz średnie zawodowe (19,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,0%) oraz średnie zawodowe (24,5%).

  W roku 2022 w Koniecpolu mieściły się 3 przedszkola, w których do 12 oddziałów uczęszczało 219 dzieci (102 dziewczynki oraz 117 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Koniecpolu mieściły się 2 przedszkola, w których do 8 oddziałów uczęszczało 172 dzieci (93 dziewczynki oraz 79 chłopców). Dostępnych było 230 miejsc.

  16,2% mieszkańców Koniecpola w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,9% wśród dziewczynek i 16,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 303 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,51 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 26 oddziałach uczyło się 490 uczniów (244 kobiety oraz 246 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Koniecpolu placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 23 oddziałach uczyło się 456 uczniów (212 kobiet oraz 244 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,0% ludności (27,9% wśród dziewczynek i 28,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 114,75.

  W Koniecpolu znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 5 oddziałach uczyło się 109 uczniów (84 kobiety oraz 25 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 22 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Koniecpolu placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 8 oddziałach uczyło się 234 uczniów (147 kobiet oraz 87 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 71 absolwentów.

  W Koniecpolu znajduje się 1 Technikum, w którym w 8 oddziałach uczyło się 187 uczniów (89 kobiet oraz 98 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 29 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Koniecpolu placówkę miała 1 Technikum, w którym w 10 oddziałach uczyło się 237 uczniów (133 kobiety oraz 104 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 55 absolwentów.

  W Koniecpolu znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 4 oddziałach uczyło się 79 uczniów (13 kobiet oraz 66 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,4% mieszkańców (17,7% wśród dziewczyn i 15,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 21,8 uczniów. 19,8 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 23,4 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,6% mieszkańców Koniecpola w wieku potencjalnej nauki (22,7% kobiet i 24,5% mężczyzn).

 • 19,7% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  19,7%
  Województwo
  23,3%
  Cały kraj
  25,2%
 • 24,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 15,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  34,7%
  woj. śląskie
  36,2%
  Cały kraj
  35,2%
 • 35,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,5%
  Województwo
  3,4%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  10,1%
  woj. śląskie
  11,3%
  Kraj
  11,9%
 • 12,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Koniecpol
  22,1%
  woj. śląskie
  21,5%
  Cała Polska
  20,0%
 • 19,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  26,0%
  śląskie
  24,0%
  Cały kraj
  21,2%
 • 19,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  2,9%
  Województwo
  2,9%
  Polska
  3,0%
 • 2,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Koniecpol
  13,7%
  woj. śląskie
  10,6%
  Cała Polska
  12,3%
 • 15,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,1%
  woj. śląskie
  2,9%
  Polska
  3,1%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Koniecpolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1303 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 303,0
  śląskie
  951,0
  Cała Polska
  927,0
 • 0,51 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,51
  woj. śląskie
  0,81
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 3Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 12 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 255 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Koniecpol) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 219 Dzieci
 • 102 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 117 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 46,6%
  53,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 28 3 lata
 • 28
 • 63 4 lata
 • 63
 • 64 5 lata
 • 64
 • 60 6 lat
 • 60
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 15 3 lata
 • 15
 • 30 4 lata
 • 30
 • 29 5 lata
 • 29
 • 26 6 lat
 • 26
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 13 3 lata
 • 13
 • 33 4 lata
 • 33
 • 35 5 lata
 • 35
 • 34 6 lat
 • 34
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 14,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 14,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Koniecpolu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Koniecpolu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Nr 1 w Koniecpolu
  Publiczne
  34 355-15-44
  ul. PUŁASKIEGO 11/19
  42-230 Koniecpol
  49211
  Przedszkole Nr 2
  Publiczne
  34 355-25-37
  ul. Zamkowa 8
  42-230 Koniecpol
  4829
  Przedszkole niepubliczne '' Jaś i Małgosia''
  Niepubliczne
  50 936-10-11
  ul. Mickiewicza 10
  42-230 Koniecpol
  ---
 • Szkoły podstawowe w Koniecpolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Koniecpol) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 26 Oddziały
 • 490 Uczniowie
 • 244 Kobiety
  (uczniowie)
 • 246 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,8%
  50,2%
 • 59 Uczniowie w 1 klasie
 • 31 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 28 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 97 Absolwenci
 • 48 Kobiety
  (absolwenci)
 • 49 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Koniecpol
  18,8
  Województwo
  17,5
  Cała Polska
  17,0
 •  
 • 37,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 31,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 114,75 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Koniecpol
  114,75
  woj. śląskie
  96,89
  Polska
  95,96
 • 114,29 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  114,29
  Województwo
  95,51
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Koniecpol) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Koniecpol) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Koniecpolu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Koniecpolu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniecpolu (het. Stanisław Koniecpolski)
  Publiczna
  34 355-14-08
  34 355-17-12
  ul. Mickiewicza 26
  42-230 Koniecpol
  9208-
  Szkoła Podstawowa nr 2 (Józef Piłsudski)
  Publiczna
  34 355-13-12
  34 355-13-12
  ul. Szkolna 17
  42-230 Koniecpol
  10204-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Koniecpolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Koniecpol) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 5 Oddziały
 • 109 Uczniowie
 • 84 Kobiety
  (uczniowie)
 • 25 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 77,1%
  22,9%
 • 49 Uczniowie w 1 klasie
 • 37 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 22 Absolwenci
 • 13 Kobiety
  (absolwenci)
 • 9 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  21,8
  Województwo
  26,4
  Cała Polska
  26,5
 •  
 • 8,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 5,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Koniecpol) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 8 Oddziały
 • 187 Uczniowie
 • 89 Kobiety
  (uczniowie)
 • 98 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,6%
  52,4%
 • 50 Uczniowie w 1 klasie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 31 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 29 Absolwenci
 • 13 Kobiety
  (absolwenci)
 • 16 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Miasto
  23,4
  śląskie
  25,2
  Polska
  24,9
 •  
 • 14,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 10,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Koniecpol) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 51 Uczniowie w 1 klasie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 38 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 19,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Koniecpol
  19,8
  woj. śląskie
  19,6
  Polska
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Koniecpolu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Koniecpolu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum w Koniecpolu
  Publiczne
  34 355-18-39
  34 355-18-39
  ul. Armii Krajowej 26
  42-230 Koniecpol
  4111-
  Liceum Ogólnokształcace w Koniecpolu
  Publiczne
  34 355-18-39
  34 355-18-39
  ul. Armii Krajowej 26
  42-230 Koniecpol
  497-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Koniecpolu
  Publiczna
  34 355-18-39
  34 355-18-39
  ul. Armii Krajowej 26
  42-230 Koniecpol
  390-
  Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Koniecpolu
  Publiczne
  34 355-18-39
  34 355-18-39
  ul. Armii Krajowej 26
  42-230 Koniecpol
  ---
  Szkoła Policealna dla Dorosłych w Koniecpolu
  Publiczna
  34 355-18-39
  34 355-18-39
  ul. Armii Krajowej 26
  42-230 Koniecpol
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Koniecpolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 16,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Koniecpol, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Koniecpol, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Koniecpol, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Koniecpol - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Koniecpolu

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Koniecpolu w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Koniecpolu
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Koniecpolu: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Koniecpolu 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 200 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 12 (uczestnicy: 1 211)
  • wystawy: 4 (uczestnicy: 100)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 450)
  • koncerty: 2 (uczestnicy: 330)
  • konkursy: 1 (uczestnicy: 152)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 161)
  • warsztaty: 2 (uczestnicy: 18)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 8 (członkowie: 130)
  • teatralne: 3 (członkowie: 26)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 38)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 18)
  • taneczne: 2 (członkowie: 48)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Koniecpolu działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 15 876 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 29 529 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 9
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  Według danych z 2016 w Koniecpolu działały 4 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 127 członków. Zarejestrowano 228 ćwiczących (mężczyźni: 192, kobiety: 36, chłopcy do lat 18: 128, dziewczęta do lat 18: 35). Aktywnych było 8 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (3), instruktora sportowego (6) oraz inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Koniecpolu w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Koniecpolu
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Koniecpola znajduje się 17 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Koniecpolu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Cmentarzysko Koniecpol, st.1 z epoki brązu dnia 1972-03-07, wykaz dokumentów: 688A z 1972-03-07
  • Pałac z XVIII w. (ul. Zamkowa 27)dnia 1946-05-27, wykaz dokumentów: 10/43 z 1946-05-27; 248 z 1956-10-16; 643 z 1957-12-17; 404 z 1967-06-21
  • Park z XVIII w.dnia 1946-05-27, wykaz dokumentów: 10/43 z 1946-05-27; 248 z 1956-10-16; 643 z 1957-12-17; 404 z 1967-06-21
  • Zespół - pałac z XVIII w.dnia 1946-05-27, wykaz dokumentów: 10/43 z 1946-05-27; 404 z 1967-06-21
  • Baszta z XVI w.dnia 1946-05-27, wykaz dokumentów: 10/43 z 1946-05-27; 404 z 1967-06-21; 205/76/A z 1979-01-31
  • Kościół z XVIII w.dnia 1947-11-10, wykaz dokumentów: 76 z 1947-11-10; 403 z 1967-06-21; 206/76/A z 1978-01-21
  • Oficyna mieszkalna z końca XVIII w. (ul. Zamkowa 25)dnia 1967-06-21, wykaz dokumentów: 404 z 1967-06-21; 205/76/A z 1979-01-31
  • Oficyna mieszkalna z końca XVIII w. (ul. Zamkowa 16)dnia 1967-06-21, wykaz dokumentów: 404 z 1967-06-21; 205/76/A z 1979-01-31
  • Kościół z 1632 - 1644dnia 1987-01-06, wykaz dokumentów: 396/A86 z 1987-01-06
  • Oficyna gospodarcza z poł. XVII w. (ul. Kościelna 1)dnia 1987-01-06, wykaz dokumentów: 396/A86 z 1987-01-06
  • Kostnica z poł. XVII w. (ul. Kościelna 1)dnia 1987-01-06, wykaz dokumentów: 396/A86 z 1987-01-06
  • Wieża zegarowa z poł. XVII w.dnia 1987-01-06, wykaz dokumentów: 396/A86 z 1987-01-06
  • Dzwonnica z poł. XVII w.dnia 1987-01-06, wykaz dokumentów: 396/A86 z 1987-01-06
  • Brama z poł. XVII w.dnia 1987-01-06, wykaz dokumentów: 396/A86 z 1987-01-06
  • Mur/ogrodzenie z poł. XVII w.dnia 1987-01-06, wykaz dokumentów: 396/A86 z 1987-01-06
  • Zespół - kościół z 1632 - 1644dnia 1987-01-06, wykaz dokumentów: 396/A86 z 1987-01-06
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XVII w. (ul. Rynek 14)dnia 1999-01-20, wykaz dokumentów: A/506/90 z 1999-01-20
 • Formy ochrony przyrody w Koniecpolu
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Koniecpola znajdują się 2 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Koniecpolu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Borek - rezerwat przyrodyData ustanowienia: 1953-04-09, Opis granicy: W skład rezerwatu wchodzą oddziały 102a b c d f g h i 103a b c d f 104a b c d f 105a b c d f g h według oznaczeń przyjętych w planie urządzenia gospodarstwa leśnego (Leśnictwa Borek Nadleśnictwa Dąbrowa Zielona) na okres 1964-1973 r., Powierzchnia: 64.7 ha
  • Dolina Górnej Pilicy - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 11193.22 ha

Koniecpol - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 7 wypadków drogowych w Koniecpolu odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 10 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 128,5 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Koniecpolu znajdowało się 1 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu częstochowskiego.

  Powiat częstochowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Koniecpolu
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 7 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 10 Ranni
  (rok 2022)
 • 5 Lekko ranni
 • 5 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Koniecpolu w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 128,46 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Koniecpol
  128,5
  woj. śląskie
  45,6
  Cały kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  śląskie
  3,6
  Polska
  5,0
 • 183,52 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Koniecpol
  183,5
  Województwo
  52,1
  Polska
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  7,8
  Cały kraj
  8,9
 • 142,86 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  142,9
  Województwo
  114,1
  Cały kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Koniecpolu w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 34,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  34,1 km
  Województwo
  1 123,1 km
  Cała Polska
  633,6 km
 • 0,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Koniecpol
  0,6 km
  Województwo
  3,2 km
  Cały kraj
  5,3 km
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Koniecpol przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 786droga wojewódzka nr 786(Częstochowa - Jaskrów - Wancerzów - Mstów - Zawada - Mokrzesz - Jaźwiny - Pniaki Mokrzeskie - Wola Mokrzeska - Smyków - Święta Anna - Olbrachcice - Ulesie - Luborcza - Stary Koniecpol - Michałów - Gabrielów - Brzozowa - Secemin - Czarnca - Kuzki - Włoszczowa - Sułków - Krasocin - Lipie Pierwsze - Jakubów - Mieczyn - Jedle - Łopuszno - Wielebnów - Snochowice - Stara Wieś - Ruda Strawczyńska - Promnik - Micigózd - Piekoszów - Górki Szczukowskie - Kielce)
  • DW 794droga wojewódzka nr 794(Kraków - Zielonki - Trojanowice - Januszowice - Przybysławice - Brzozówka Korzkiewska - Świńczów - Cianowice Małe - Cianowice Duże - Skała - Zacisze - Wielmoża - Milonki - Zadroże - Trzyciąż - Chełm - Wolbrom - Dłużec - Kąpiele Wielkie - Strzegowa - Smoleń - Pilica - Dzwonowice - Sierbowice - Pradła - Biała Błotna - Wilków - Sadowie - Lelów - Drochlin - Koniecpol)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Koniecpol przechodzą 2 linie kolejowe wykorzystywane do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 61Linia kolejowa nr 61: Kielce - Fosowskie [o znaczeniu państwowym] (Kielce - Kielce Herbskie - Kielce Czarnów - Górki Szczukowskie - Piekoszów - Rykoszyn - Wierna Rzeka - Małogoszcz - Bukowa - Ludynia - Ludynia Dwór - Włoszczowa - Czarnca - Żelisławice -Koniecpol -Koniecpol Magdasz - Podlesie - Staropole Częstochowskie - Julianka - Lusławice - Turów - Kusięta Nowe - Częstochowa Stradom - Częstochowa Gnaszyn - Blachownia - Herby Stare (dawna lokalizacja) - Herby Stare - Liswarta - Lisów - Kochanowice - Lubliniec - Lisowice - Pawonków - Pludry - Fosowskie)
  • LK 64Linia kolejowa nr 64: Kozłów - Koniecpol [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Kozłów - Węgrzynów Stary - Wola Kuczkowska -Koniecpol)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Koniecpolu istnieje 70 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Adama Mickiewicza

  ul. Akacjowa

  ul. Aleksandra Fredry

  ul. Armii Krajowej

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Borki

  ul. Brzozowa

  ul. Bukowa

  ul. Chrząstowska

  ul. Cicha

  ul. Cypriana Kamila Norwida

  ul. Działkowa

  ul. Grzybowa

  ul. Górna

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Jana Kilińskiego

  ul. Jana Kochanowskiego

  ul. Jesionowa

  ul. Jodłowa

  ul. Juliana Tuwima

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Kazimierza Pułaskiego

  ul. Klonowa

  ul. Kolejowa

  ul. Kościelna

  ul. Krzywa

  ul. Leśna

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Marii i Zuzanny Gruszeckich

  ul. Mała

  ul. Modrzewiowa

  ul. Nad Brudną Wodą

  ul. Nad Strugą

  ul. Ogrodowa

  ul. Partyzantów

  ul. Piaskowa

  ul. Polna

  ul. Poprzeczna

  ul. Południowa

  ul. Przedmieście Dąbrówki

  ul. Przedmieście Koniawy

  ul. Przedmieście Magdasz

  ul. Przedmieście Niwa

  ul. Przedmieście Podstocze

  ul. Przedmieście Przysieka

  ul. Robotnicza

  ul. Rynek

  ul. Rzeczna

  ul. Różana

  ul. Stawowa

  ul. Szkolna

  ul. Słowik

  ul. Tadeusza Boya Żeleńskiego

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Tartaczna

  ul. Topolowa

  ul. Wesoła

  ul. Wiejska

  ul. Willowa

  ul. Wąska

  ul. Władysława Stanisława Reymonta

  ul. Włoszczowska

  ul. Zachodnia

  ul. Zamkowa

  ul. Zielona

  ul. Zygmunta Krasińskiego

  ul. mjr. Mieczysława Tarchalskiego

  ul. Łąkowa

  ul. Żeromskiego

  ul. Żytnia