Chorzele w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Chorzele - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Chorzele to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu przasnyskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Chorzele.
 • 2 921 Liczba mieszkańców
 • 17,5 km² Powierzchnia
 • 166,8 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • XV wiek Data założenia
 • 1542 do 1870, odzyskane w 1919 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 29 Numer kierunkowy
 • WPZ Tablice rejestracyjne
 • Beata Szczepankowska Burmistrz miasta
Chorzele na mapie
Identyfikatory
 • 20.897153.2601 Współrzędne GPS
 • 1422024 TERYT (TERC)
 • 0966270 SIMC
Herb miasta Chorzele
Chorzele herb
Flaga miasta Chorzele
Chorzele flaga

Jak Chorzele wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Chorzele na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Chorzele wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Chorzele plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
24Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
47Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
65Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
68Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
70Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
100Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
109Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
115Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
136Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
149Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
157Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
160Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
184Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
210Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
213Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
219Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
232Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
237Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi
240Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
264Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
269Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
282Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych

Chorzele - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
06-330Poczta Chorzele, ul. Mostowa 13

Chorzele - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Chorzelach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Przasnyszu (podlega pod: ZUS Oddział w Płocku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Leszno 4
06-300 Przasnysz
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
(29) 751-65-40
(29) 751-65-30
ul. Stanisława Komosińskiego 1
06-330 Chorzele

Chorzele - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Chorzele jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 921, z czego 50,8% stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 5,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,0 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Chorzel zawarli w 2022 roku 11 małżeństw, co odpowiada 3,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,1% mieszkańców Chorzel jest stanu wolnego, 55,6% żyje w małżeństwie, 5,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,6% to wdowy/wdowcy.

  Chorzele ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -18. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,13 na 1000 mieszkańców Chorzel. W 2022 roku urodziło się 24 dzieci, w tym 45,8% dziewczynek i 54,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 334 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,67 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 35,9% zgonów w Chorzelach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,9% zgonów w Chorzelach były nowotwory, a 5,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Chorzel przypada 14.3 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 33 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 32 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Chorzel 1. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  57,5% mieszkańców Chorzel jest w wieku produkcyjnym, 22,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Chorzel
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 921 Liczba mieszkańców
 • 1 485 Kobiety
 • 1 436 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Chorzelach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Chorzelach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Chorzelach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Chorzel
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Chorzele
  40,0 lat
  Województwo
  41,6 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 41,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Chorzele, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Chorzel
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Chorzele,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Chorzele,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Chorzele,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 29,1% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  29,2%
  Województwo
  30,0%
  Cały kraj
  29,1%
 • 21,9% Kobiety
  (Panny)
 • 36,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,6% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  55,7%
  Mazowieckie
  53,7%
  Kraj
  54,0%
 • 55,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,6% Wdowcy/Wdowy
 • Chorzele
  9,6%
  woj. mazowieckie
  8,1%
  Cała Polska
  8,5%
 • 16,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  5,3%
  Województwo
  7,7%
  Cały kraj
  7,6%
 • 5,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Tutaj
  0,2%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Chorzelach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Chorzelach w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Chorzele
  3,7
  woj. mazowieckie
  4,3
  Polska
  4,1
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Chorzele
  1,3
  Województwo
  1,7
  Cały kraj
  1,6
 • 11 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Chorzelach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Chorzelach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -18 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -13 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -5 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,13 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -6,1
  Województwo
  -2,2
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Chorzelach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Chorzelach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Chorzelach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Chorzelach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 24 Urodzenia żywe
 • 11 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 13 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 45,8%
  54,2%
 • 8,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Chorzele
  8,2
  Mazowieckie
  9,1
  Kraj
  8,1
 • 41,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  41,7
  Mazowieckie
  38,1
  Polska
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 51 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 51
 • 113 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 113
 • 95 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 95
 • 38 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 38
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 3 334 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 245 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 417 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 334 g
  Mazowieckie
  3 386 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 40 Waga 4000g - 4499g
 • 40
 • 135 Waga 3500g - 3999g
 • 135
 • 175 Waga 3000g - 3499g
 • 175
 • 66 Waga 2500g - 2999g
 • 66
 • 18 Waga 2000g - 2499g
 • 18
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,53 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Chorzele
  1,53
  woj. mazowieckie
  1,33
  Polska
  1,26
 • 0,73 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,73
  Mazowieckie
  0,65
  Cała Polska
  0,61
 • 0,67 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,67
  woj. mazowieckie
  0,80
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Chorzelach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 42 Zgony
 • 24 Kobiety
  (Zgony)
 • 18 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 57,1%
  42,9%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 14,3 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  14,3
  Mazowieckie
  11,4
  Polska
  11,9
 • 150,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Chorzele
  150,2
  woj. mazowieckie
  124,6
  Cały kraj
  147,0
 • 8,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  8,9
  Mazowieckie
  3,1
  Kraj
  3,8
 • 3,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Chorzele
  3,9
  Województwo
  2,8
  Cały kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,5
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie przasnyskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  35,9%
  Mazowieckie
  28,7%
  Cała Polska
  36,0%
 • 21,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Chorzele
  21,9%
  woj. mazowieckie
  23,5%
  Polska
  23,6%
 • 5,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,0%
  woj. mazowieckie
  7,7%
  Cała Polska
  6,7%
 • 33 Zgony spowodowane COVID-19
 • 16,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  16,6
  Cała Polska
  15,8
 • 59,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  59,3
  Cały kraj
  70,6
 • 298,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  298,4
  Mazowieckie
  266,8
  Cała Polska
  280,1
 • 240,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  240,9
  Kraj
  253,9
 • 490,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 587,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 392,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Chorzele
  490,0
  woj. mazowieckie
  326,2
  Cały kraj
  426,2
 • 49,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 25,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 97,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  49,1
  woj. mazowieckie
  46,3
  Polska
  62,9
 • 32,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Chorzele
  32,2
  Mazowieckie
  33,8
  Polska
  33,8
 • 12,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  12,1
  Mazowieckie
  6,3
  Cały kraj
  7,0
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Chorzele
  0,9%
  woj. mazowieckie
  0,6%
  Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 33 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 20 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 13 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 32 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 17 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 15 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Saldo migracji
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 1 Saldo migracji wewnętrznych
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Chorzelach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Chorzelach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 18,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 61,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Chorzele, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Chorzele - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Chorzelach oddano do użytku 12 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,09 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Chorzelach to 1 036 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 353 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Chorzelach to 6,42 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Chorzelach to 143,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 93,82% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 93,15% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 90,15% mieszkań posiada łazienkę, 77,12% korzysta z centralnego ogrzewania, a 7,82% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu przasnyskiego.

  Powiat przasnyski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Chorzelach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 036 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 352,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  352,90
  Mazowieckie
  450,60
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 88,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Chorzele
  88,60 m2
  Województwo
  73,90 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 31,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  31,20 m2
  woj. mazowieckie
  33,30 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,47 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Chorzele
  4,47
  Województwo
  3,65
  Kraj
  3,83
 • 2,83 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Chorzele
  2,83
  Mazowieckie
  2,22
  Kraj
  2,42
 • 0,63 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,63
  Województwo
  0,61
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Chorzelach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 12 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 4,09 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  4,09
  Województwo
  7,83
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 77 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 6,42 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  6,42
  woj. mazowieckie
  3,70
  Polska
  3,89
 • 26,23 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  26,23
  woj. mazowieckie
  29,00
  Cała Polska
  24,56
 • 1 722 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 143,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  143,5 m2
  Województwo
  89,2 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,59 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Chorzele
  0,59 m2
  Mazowieckie
  0,70 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Chorzelach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 93,82% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Chorzele
  93,82%
  woj. mazowieckie
  97,23%
  Kraj
  97,75%
 • 93,15% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  93,15%
  woj. mazowieckie
  95,03%
  Polska
  95,18%
 • 90,15% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  90,15%
  Mazowieckie
  93,83%
  Cały kraj
  93,75%
 • 77,12% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  77,12%
  Mazowieckie
  88,35%
  Cała Polska
  85,83%
 • 7,82% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  7,82%
  Mazowieckie
  59,27%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Chorzele - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Chorzelach na 1000 mieszkańców pracuje 354osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 54,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 45,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Chorzelach wynosiło w 2023 roku 9,2% (9,2% wśród kobiet i 9,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Chorzelach wynosiło 5 756,31 PLN, co odpowiada 85.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Chorzel 84 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 295 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 211.

  37,9% aktywnych zawodowo mieszkańców Chorzel pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 18,3% w przemyśle i budownictwie, a 14,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Chorzelach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 354 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  354,0
  Mazowieckie
  318,0
  Cały kraj
  259,0
 • 9,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 12,7% Kobiety
 • 7,3% Mężczyźni
 • Chorzele
  9,2%
  Województwo
  4,1%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Chorzelach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Chorzelach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Chorzelach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Chorzelach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 095 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 756 PLN
  woj. mazowieckie
  7 913 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Chorzelach w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Chorzelach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 84 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 295 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 211 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 3,51 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Chorzelach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 37,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 31,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 43,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 18,3% Przemysł i budownictwo
 • 11,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 24,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 14,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 16,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,9% Pozostałe
 • 42,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Chorzelach w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Chorzelach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 041 Pracujący ogółem
 • 563 Kobiety
 • 478 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Chorzelach w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 22,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 22,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 22,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,5% W wieku produkcyjnym
 • 50,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Chorzele, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 73,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  73,9
  woj. mazowieckie
  71,5
  Cała Polska
  69,0
 • 35,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  35,1
  Mazowieckie
  38,1
  Cały kraj
  38,2
 • 90,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  90,7
  Mazowieckie
  113,9
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 60,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Chorzele - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Chorzelach w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 289 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 228 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 20 nowych podmiotów, a 14 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (29) podmiotów zarejestrowano w roku 2020, a najmniej (14) w roku 2022. W tym samym okresie najwięcej (25) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2014 roku, najmniej (8) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2015 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Chorzelach najwięcej (10) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (275) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,4% (4) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,9% (69) podmiotów, a 74,7% (216) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Chorzelach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (30.3%) oraz Budownictwo (19.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 289 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 69 Przemysł i budownictwo
 • 216 Pozostała działalność
 • 20 Podmioty nowo zarejestrowane w Chorzelach w 2023 roku
 • 14 Podmioty wyrejestrowane w Chorzelach w 2023 roku
 • 228 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 275 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 275
 • 12 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 12
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 289 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 289
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 6 Spółki handlowe ogółem
 • 6
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 5  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 5
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 10 Spółki cywilne ogółem
 • 10
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 228 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 69 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 69
 • 45 Budownictwo
 • 45
 • 22 Pozostała działalność
 • 22
 • 19 Przetwórstwo przemysłowe
 • 19
 • 17 Transport i gospodarka magazynowa
 • 17
 • 16 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 16
 • 9 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 9
 • 7 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 7
 • 6 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 6
 • 6 Informacja i komunikacja
 • 6
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4
 • 4 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 4
 • 2 Edukacja
 • 2
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Chorzele - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Chorzelach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 56 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,05 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Chorzelach wynosi 83,60% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Chorzel najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,50 (wykrywalność 83%) oraz przeciwko mieniu - 7,00 (wykrywalność 58%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,63 (73%), drogowe - 2,14 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,38 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Chorzelach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Chorzel.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Chorzele, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 56 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 56
 • 37 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 37
 • 11 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 11
 • 6 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 6
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 21 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 21
 • 19,05 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  19,05
  Województwo
  23,30
  Kraj
  22,81
 • 12,50 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Chorzele
  12,50
  Mazowieckie
  14,84
  Cały kraj
  12,98
 • 3,63 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Chorzele
  3,63
  Mazowieckie
  5,93
  Cały kraj
  6,99
 • 2,14 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Chorzele
  2,14
  Mazowieckie
  1,76
  Kraj
  1,82
 • 0,38 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,38
  woj. mazowieckie
  0,29
  Cała Polska
  0,35
 • 7,00 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Chorzele
  7,00
  Województwo
  13,04
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Chorzele, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  84%
  woj. mazowieckie
  63%
  Cała Polska
  71%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Chorzele
  83%
  Województwo
  55%
  Cały kraj
  63%
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  73%
  Województwo
  69%
  Cała Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  100%
  woj. mazowieckie
  99%
  Kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  100%
  woj. mazowieckie
  87%
  Kraj
  88%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  58%
  Województwo
  42%
  Cały kraj
  51%

Chorzele - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Chorzel wyniosła w 2022 roku 67,0 mln złotych, co daje 7,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 7.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Chorzel - 30.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (17.1%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 5,1 mln złotych, czyli 7,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Chorzel wyniosła w 2022 roku 71,9 mln złotych, co daje 7,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 11.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (31.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (21.2%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (13.2%). W budżecie Chorzel wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 792 złotych na mieszkańca (10,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 27,5 złotych na mieszkańca (0,4%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 9,9%.
 • Wydatki budżetu w Chorzelach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Chorzel według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Chorzele, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Chorzel według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  33,6 mln

  3,3 tys(100%)

  42,0 mln

  4,1 tys(100%)

  48,0 mln

  4,7 tys(100%)

  62,3 mln

  6,1 tys(100%)

  63,0 mln

  6,2 tys(100%)

  69,5 mln

  7,2 tys(100%)

  62,9 mln

  6,6 tys(100%)

  67,0 mln

  7,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  15,0 mln

  4,9 tys(44.6%)

  14,1 mln

  4,6 tys(33.5%)

  14,9 mln

  4,8 tys(31%)

  14,9 mln

  4,8 tys(23.9%)

  16,9 mln

  5,4 tys(26.8%)

  17,2 mln

  5,6 tys(24.8%)

  18,7 mln

  6,2 tys(29.8%)

  20,1 mln

  6,9 tys(30.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,3 mln

  2,4 tys(21.7%)

  15,6 mln

  5,1 tys(37.2%)

  2,7 mln

  880(5.6%)

  2,8 mln

  921(4.5%)

  3,0 mln

  959(4.7%)

  3,2 mln

  1,0 tys(4.6%)

  3,3 mln

  1,1 tys(5.3%)

  11,5 mln

  3,9 tys(17.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,5 mln

  1,2 tys(10.5%)

  4,0 mln

  1,3 tys(9.6%)

  4,1 mln

  1,3 tys(8.6%)

  4,4 mln

  1,4 tys(7.1%)

  4,9 mln

  1,6 tys(7.8%)

  5,4 mln

  1,7 tys(7.8%)

  5,7 mln

  1,9 tys(9.1%)

  6,4 mln

  2,2 tys(9.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,6 mln

  533(4.8%)

  1,1 mln

  346(2.5%)

  2,7 mln

  894(5.7%)

  6,9 mln

  2,2 tys(11.1%)

  3,4 mln

  1,1 tys(5.3%)

  5,3 mln

  1,7 tys(7.6%)

  4,1 mln

  1,4 tys(6.5%)

  3,3 mln

  1,1 tys(4.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,0 mln

  655(5.9%)

  1,9 mln

  630(4.6%)

  2,3 mln

  751(4.8%)

  10,2 mln

  3,3 tys(16.3%)

  11,8 mln

  3,8 tys(18.8%)

  14,3 mln

  4,6 tys(20.6%)

  6,8 mln

  2,2 tys(10.8%)

  3,2 mln

  1,1 tys(4.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,2 mln

  397(3.6%)

  1,2 mln

  375(2.7%)

  1,3 mln

  417(2.7%)

  3,1 mln

  1,0 tys(5%)

  1,9 mln

  608(3%)

  1,3 mln

  428(1.9%)

  1,6 mln

  514(2.5%)

  2,1 mln

  705(3.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,0 mln

  335(3%)

  1,1 mln

  361(2.6%)

  1,5 mln

  485(3.1%)

  1,4 mln

  440(2.2%)

  1,5 mln

  497(2.5%)

  1,5 mln

  497(2.2%)

  1,6 mln

  514(2.5%)

  1,8 mln

  625(2.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  424,4 tys

  140(1.3%)

  377,5 tys

  123(0.9%)

  346,5 tys

  113(0.7%)

  317,3 tys

  103(0.5%)

  509,9 tys

  164(0.8%)

  573,8 tys

  185(0.8%)

  462,8 tys

  152(0.7%)

  1,5 mln

  506(2.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  443,6 tys

  146(1.3%)

  537,1 tys

  175(1.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  59,0 tys

  19,0(0.1%)

  88,8 tys

  28,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 mln

  452(2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  549

  0,2(0%)

  1,5 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  161

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,0 mln

  353(1.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  340,3 tys

  112(1%)

  1,4 mln

  442(3.2%)

  739,1 tys

  241(1.5%)

  512,6 tys

  167(0.8%)

  439,9 tys

  141(0.7%)

  422,4 tys

  136(0.6%)

  402,5 tys

  132(0.6%)

  861,1 tys

  293(1.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  282,2 tys

  93,1(0.8%)

  274,7 tys

  89,4(0.7%)

  238,8 tys

  77,8(0.5%)

  255,6 tys

  83,1(0.4%)

  357,8 tys

  115(0.6%)

  399,5 tys

  129(0.6%)

  396,0 tys

  130(0.6%)

  398,2 tys

  136(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  168,5 tys

  55,6(0.5%)

  171,5 tys

  55,8(0.4%)

  176,5 tys

  57,5(0.4%)

  173,7 tys

  56,4(0.3%)

  180,2 tys

  57,9(0.3%)

  142,0 tys

  45,8(0.2%)

  213,0 tys

  69,9(0.3%)

  284,9 tys

  97,0(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  52,3 tys

  17,3(0.2%)

  76,0 tys

  24,7(0.2%)

  305,9 tys

  99,7(0.6%)

  876,7 tys

  285(1.4%)

  117,7 tys

  37,8(0.2%)

  96,7 tys

  31,2(0.1%)

  114,2 tys

  37,5(0.2%)

  192,5 tys

  65,6(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  35,1 tys

  11,6(0.1%)

  151,7 tys

  49,4(0.4%)

  319,1 tys

  104(0.7%)

  108,7 tys

  35,3(0.2%)

  214,5 tys

  68,9(0.3%)

  17,5 tys

  5,7(0%)

  167,2 tys

  54,9(0.3%)

  81,1 tys

  27,6(0.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  60,5 tys

  20,6(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  85,8 tys

  28,3(0.3%)

  56,3 tys

  18,3(0.1%)

  282,2 tys

  92,0(0.6%)

  32,4 tys

  10,5(0.1%)

  43,8 tys

  14,1(0.1%)

  58,4 tys

  18,8(0.1%)

  19,7 tys

  6,5(0%)

  48,1 tys

  16,4(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  136,2 tys

  44,9(0.4%)

  19,0 tys

  6,2(0%)

  2,0 tys

  0,7(0%)

  120,3 tys

  39,1(0.2%)

  119,7 tys

  38,4(0.2%)

  123,0 tys

  39,7(0.2%)

  2,0 tys

  0,7(0%)

  2,0 tys

  0,7(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  48,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  3,1 tys

  1,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  3,6 tys

  1,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Chorzelach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Chorzel według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Chorzele, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Chorzel według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  34,6 mln

  3,4 tys(100%)

  44,4 mln

  4,3 tys(100%)

  48,8 mln

  4,8 tys(100%)

  57,3 mln

  5,6 tys(100%)

  61,8 mln

  6,1 tys(100%)

  63,5 mln

  6,6 tys(100%)

  65,4 mln

  6,9 tys(100%)

  71,9 mln

  7,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  16,9 mln

  5,6 tys(48.7%)

  17,2 mln

  5,6 tys(38.7%)

  17,8 mln

  5,8 tys(36.4%)

  17,8 mln

  5,8 tys(31.1%)

  18,2 mln

  5,9 tys(29.5%)

  21,2 mln

  6,8 tys(33.4%)

  24,0 mln

  7,9 tys(36.8%)

  22,6 mln

  7,7 tys(31.3%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  7,6 mln

  2,5 tys(21.8%)

  8,3 mln

  2,7 tys(18.7%)

  9,6 mln

  3,1 tys(19.7%)

  10,1 mln

  3,3 tys(17.7%)

  11,2 mln

  3,6 tys(18.2%)

  10,9 mln

  3,5 tys(17.2%)

  11,9 mln

  3,9 tys(18.2%)

  15,3 mln

  5,2 tys(21.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,1 mln

  2,0 tys(17.7%)

  14,4 mln

  4,7 tys(32.4%)

  1,3 mln

  415(2.6%)

  1,2 mln

  394(2.1%)

  1,2 mln

  401(2%)

  1,4 mln

  446(2.2%)

  1,4 mln

  461(2.1%)

  9,5 mln

  3,2 tys(13.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,2 mln

  404(3.5%)

  1,7 mln

  555(3.8%)

  1,8 mln

  588(3.7%)

  9,6 mln

  3,1 tys(16.7%)

  10,0 mln

  3,2 tys(16.2%)

  6,3 mln

  2,0 tys(10%)

  3,9 mln

  1,3 tys(6%)

  4,2 mln

  1,4 tys(5.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  53,7 tys

  17,7(0.2%)

  1,2 tys

  0,4(0%)

  4,2 tys

  1,4(0%)

  163,8 tys

  53,2(0.3%)

  1,0 mln

  323(1.6%)

  1,8 mln

  581(2.8%)

  2,4 mln

  790(3.7%)

  2,8 mln

  961(3.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  264,5 tys

  87,3(0.8%)

  230,6 tys

  75,1(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,8 tys

  1,6(0%)

  147,8 tys

  47,5(0.2%)

  1,7 tys

  0,5(0%)

  2,0 tys

  0,7(0%)

  2,0 mln

  679(2.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  944,3 tys

  312(2.7%)

  1,1 mln

  342(2.4%)

  1,3 mln

  409(2.6%)

  1,1 mln

  373(2%)

  1,4 mln

  436(2.2%)

  1,4 mln

  466(2.3%)

  1,5 mln

  482(2.2%)

  1,7 mln

  569(2.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  736,2 tys

  243(2.1%)

  611,2 tys

  199(1.4%)

  597,6 tys

  195(1.2%)

  662,8 tys

  215(1.2%)

  623,8 tys

  200(1%)

  1,0 mln

  335(1.6%)

  1,1 mln

  351(1.6%)

  926,2 tys

  315(1.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  103,4 tys

  34,1(0.3%)

  107,1 tys

  34,9(0.2%)

  110,9 tys

  36,1(0.2%)

  83,4 tys

  27,1(0.1%)

  110,1 tys

  35,4(0.2%)

  134,2 tys

  43,3(0.2%)

  119,8 tys

  39,3(0.2%)

  620,6 tys

  211(0.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  226,1 tys

  74,6(0.7%)

  220,6 tys

  71,8(0.5%)

  191,0 tys

  62,2(0.4%)

  215,7 tys

  70,1(0.4%)

  324,8 tys

  104(0.5%)

  359,5 tys

  116(0.6%)

  356,4 tys

  117(0.5%)

  358,3 tys

  122(0.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  284,7 tys

  94,0(0.8%)

  109,2 tys

  35,5(0.2%)

  121,1 tys

  39,5(0.2%)

  109,8 tys

  35,7(0.2%)

  124,7 tys

  40,1(0.2%)

  123,8 tys

  39,9(0.2%)

  148,6 tys

  48,8(0.2%)

  224,6 tys

  76,5(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  113,1 tys

  37,3(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,7 tys

  1,5(0%)

  20,0 tys

  6,5(0%)

  215,2 tys

  69,1(0.3%)

  30,4 tys

  9,8(0%)

  73,1 tys

  24,0(0.1%)

  39,7 tys

  13,5(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  446,8 tys

  145(1%)

  356,4 tys

  116(0.7%)

  29,1 tys

  9,5(0.1%)

  1,1 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,8 tys

  1,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  136,2 tys

  44,9(0.4%)

  19,0 tys

  6,2(0%)

  2,0 tys

  0,7(0%)

  120,3 tys

  39,1(0.2%)

  119,7 tys

  38,4(0.2%)

  123,0 tys

  39,7(0.2%)

  2,0 tys

  0,7(0%)

  2,0 tys

  0,7(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  24,3 tys

  8,0(0%)

  216

  0,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  138

  0,0(0%)

  250,0 tys

  81,2(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  21,2 tys

  6,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Chorzele - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 777 mieszkańców Chorzel jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 382 kobiet oraz 396 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,2% wykształcenie policealne, 12,3% średnie ogólnokształcące, a 20,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 21,1% mieszkańców Chorzel, gimnazjalnym 3,4%, natomiast 17,9% podstawowym ukończonym. 3,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy Chorzel mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Chorzelach największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,2%) oraz podstawowe ukończone (18,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (27,0%) oraz średnie zawodowe (22,5%).

  W roku 2022 w Chorzelach mieściły się 2 przedszkola, w których do 5 oddziałów uczęszczało 127 dzieci (56 dziewczynek oraz 71 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Chorzelach mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 138 dzieci (70 dziewczynek oraz 68 chłopców). Dostępnych było 120 miejsc.

  20,1% mieszkańców Chorzel w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,2% wśród dziewczynek i 22,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 710 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,89 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 20 oddziałach uczyło się 383 uczniów (189 kobiet oraz 194 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Chorzelach placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 16 oddziałach uczyło się 324 uczniów (160 kobiet oraz 164 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,3% ludności (28,8% wśród dziewczynek i 27,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,2 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 123,95.

  W Chorzelach znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 8 oddziałach uczyło się 165 uczniów (106 kobiet oraz 59 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 44 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Chorzelach placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 7 oddziałach uczyło się 206 uczniów (130 kobiet oraz 76 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 54 absolwentów.

  W Chorzelach znajdują się 2 Technika, w których w 5 oddziałach uczyło się 77 uczniów (56 kobiet oraz 21 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 0 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Chorzelach placówkę miały 2 Technika, w których w 3 oddziałach uczyło się 69 uczniów (51 kobiet oraz 18 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 26 absolwentów.

  W Chorzelach znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 5 oddziałach uczyło się 92 uczniów (16 kobiet oraz 76 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,4% mieszkańców (17,4% wśród dziewczyn i 15,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 20,6 uczniów. 18,4 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 15,4 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 18,3% mieszkańców Chorzel w wieku potencjalnej nauki (17,4% kobiet i 19,1% mężczyzn).

 • 17,9% Wykształcenie wyższe
 • Chorzele
  17,9%
  Województwo
  33,5%
  Polska
  25,2%
 • 22,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  35,6%
  woj. mazowieckie
  34,6%
  Cała Polska
  35,2%
 • 36,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,2% Wykształcenie policealne
 • Chorzele
  3,2%
  woj. mazowieckie
  3,4%
  Polska
  3,3%
 • 4,3% Kobiety
  (policealne)
 • 2,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  12,3%
  Województwo
  13,0%
  Cała Polska
  11,9%
 • 14,5% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  20,1%
  Województwo
  18,2%
  Cały kraj
  20,0%
 • 17,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  21,1%
  woj. mazowieckie
  15,3%
  Polska
  21,2%
 • 15,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Chorzele
  3,4%
  Mazowieckie
  2,8%
  Polska
  3,0%
 • 2,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 17,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  17,9%
  Mazowieckie
  10,7%
  Kraj
  12,3%
 • 18,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,9%
  woj. mazowieckie
  3,1%
  Kraj
  3,1%
 • 3,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 4,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Chorzelach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 710 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  710,0
  Mazowieckie
  970,0
  Polska
  927,0
 • 0,89 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Chorzele
  0,89
  Województwo
  0,84
  Polska
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 5 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 125 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Chorzele) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 127 Dzieci
 • 56 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 71 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 44,1%
  55,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 3 3 lata
 • 3
 • 31 4 lata
 • 31
 • 42 5 lata
 • 42
 • 51 6 lat
 • 51
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 14 4 lata
 • 14
 • 21 5 lata
 • 21
 • 21 6 lat
 • 21
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 3 3 lata
 • 3
 • 17 4 lata
 • 17
 • 21 5 lata
 • 21
 • 30 6 lat
 • 30
 •  
 • 9,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 9,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Chorzelach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Chorzelach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe w Chorzelach
  Publiczne
  29 751-50-43
  29 751-50-43
  ul. WESOŁA 1
  06-330 Chorzele
  512510
 • Szkoły podstawowe w Chorzelach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Chorzele) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 20 Oddziały
 • 383 Uczniowie
 • 189 Kobiety
  (uczniowie)
 • 194 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,3%
  50,7%
 • 55 Uczniowie w 1 klasie
 • 26 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 29 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 80 Absolwenci
 • 43 Kobiety
  (absolwenci)
 • 37 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Chorzele
  19,2
  Mazowieckie
  17,8
  Cała Polska
  17,0
 •  
 • 27,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 24,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 123,95 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Chorzele
  123,95
  woj. mazowieckie
  99,83
  Kraj
  95,96
 • 123,95 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  123,95
  woj. mazowieckie
  98,60
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Chorzele) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Chorzele) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Chorzelach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Chorzelach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Chorzelach (Marszałek Józef Piłsudski)
  Publiczna
  29 751-50-44
  29 751-50-44
  ul. Szkolna 4
  06-330 Chorzele
  1734735
 • Szkoły ponadpodstawowe w Chorzelach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Chorzele) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 8 Oddziały
 • 165 Uczniowie
 • 106 Kobiety
  (uczniowie)
 • 59 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 64,2%
  35,8%
 • 63 Uczniowie w 1 klasie
 • 42 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 21 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 44 Absolwenci
 • 26 Kobiety
  (absolwenci)
 • 18 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  20,6
  woj. mazowieckie
  26,9
  Kraj
  26,5
 •  
 • 12,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 8,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Chorzele) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 5 Oddziały
 • 77 Uczniowie
 • 56 Kobiety
  (uczniowie)
 • 21 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 72,7%
  27,3%
 • 17 Uczniowie w 1 klasie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 15,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Miasto
  15,4
  woj. mazowieckie
  24,4
  Cały kraj
  24,9
 •  
 • 8,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 5,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Chorzele) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 50 Uczniowie w 1 klasie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 40 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 18,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  18,4
  woj. mazowieckie
  19,4
  Cała Polska
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Chorzelach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Chorzelach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  29 751-50-24
  29 751-70-70
  ul. Szkolna 4
  06-330 Chorzele
  5106-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  29 751-50-24
  29 751-70-70
  ul. Szkolna 4
  06-330 Chorzele
  575-
  Technikkum Obsługi Turystycznej (Wł. St. Reymont)
  Publiczne
  29 751-50-24
  29 751-70-70
  ul. Szkolna 4
  06-330 Chorzele
  113-
  Technikum Przetwórstwa Mleczarskiego
  Publiczne
  29 751-50-24
  29 751-70-70
  ul. Szkolna 4
  06-330 Chorzele
  110-
 • Edukacyjne grupy wieku w Chorzelach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 20,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 22,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 16,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 18,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 19,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Chorzele, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Chorzele, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Chorzele, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Chorzele - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Chorzelach

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Chorzelach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Chorzelach
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Chorzelach: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 49 (uczestnicy: 4 525)
  • seanse filmowe: 5 (uczestnicy: 520)
  • wystawy: 6 (uczestnicy: 300)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 8 (uczestnicy: 560)
  • koncerty: 4 (uczestnicy: 1 200)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 50)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 8 (uczestnicy: 480)
  • konkursy: 14 (uczestnicy: 925)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 490)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 55)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 30)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 10)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 15)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • komputerowe: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 63)
  • teatralne: 1 (członkowie: 7)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 30)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 6)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 5)
  • taneczne: 1 (członkowie: 15)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Chorzelach działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 32 710 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 5 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 30 697 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 20
  • dostępne dla czytelników: 8
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 8
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Chorzelach działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 151 członków. Zarejestrowano 194 ćwiczących (mężczyźni: 173, kobiety: 21, chłopcy do lat 18: 83, dziewczęta do lat 18: 21). Aktywnych było 6 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (5), instruktora sportowego (1) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Chorzelach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Chorzelach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Chorzel znajdują się 3 zabytkowe obiekty wpisane do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Chorzelach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 2. poł. XIX w. (ul. Kościelna 3B)dnia 1981-07-08, wykaz dokumentów: 32/81 z 1981-07-08; A-472 z 2005-09-30
  • Cmentarz rzymsko-katolicki (data nieznana)dnia 1986-01-09, wykaz dokumentów: 223 z 1986-01-09; A-545 z 2005-12-12
  • Cmentarz rzymsko-katolicki (data nieznana)dnia 1986-01-18, wykaz dokumentów: 229 z 1986-01-18; A-551 z 2005-12-12
 • Formy ochrony przyrody w Chorzelach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Chorzel znajdują się 2 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Chorzelach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Doliny Omulwi i Płodownicy - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 34386.66 ha
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1978-01-30

Chorzele - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 2 wypadków drogowych w Chorzelach odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 2 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 68,1 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Chorzelach znajdowało się 16 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu przasnyskiego.

  Powiat przasnyski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Chorzelach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 2 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 2 Ranni
  (rok 2022)
 • 1 Lekko ranni
 • 1 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Chorzelach w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 68,12 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  68,1
  Województwo
  52,6
  Cała Polska
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  woj. mazowieckie
  5,2
  Cały kraj
  5,0
 • 68,12 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  68,1
  Województwo
  61,7
  Cały kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  10,0
  Polska
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  100,0
  Województwo
  117,3
  Cała Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 15 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Chorzelach w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 434,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  434,2 km
  Mazowieckie
  796,1 km
  Cały kraj
  633,6 km
 • 17,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  17,2 km
  Mazowieckie
  5,1 km
  Cały kraj
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Chorzele przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 57droga krajowa nr 57(Szwaruny - Minty - Galiny - Wozławki - Bisztynek - Troszkowo - Lutry - Tejstymy - Biesowo - Czerwonka - Biskupiec - Labuszewo - Dymer - Gisiel - Augustowo - Szczepankowo - Dźwierzuty - Dąbrowa - Linowo - Trelkówko - Szczytno - Leśny Dwór - Nowiny - Szymany - Szymanki - Wielbark - Piwnice Wielkie - Opaleniec - Chorzele - Rembielin - Aleksandrowo - Rycice - Świniary - Plewnik - Romany-Sebory - Mchowo - Mchówko - Przasnysz - Sierakowo - Dobrzankowo - Bogate - Szczuki - Węgrzynowo - Młodzianowo - Obiecanowo - Maków Mazowiecki - Chrzanowo - Pomaski Wielkie - Głódki - Dzierżanowo - Przemiarowo - Kleszewo - Pułtusk)
  • DW 614droga wojewódzka nr 614(Myszyniec - Surowe - Krukowo - Zaręby - Chorzele)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Chorzele przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 35Linia kolejowa nr 35: Ostrołęka - Szczytno [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Ostrołęka - Grabowo - Nowa Wieś Kościelna - Zabiele Wielkie - Jastrząbka - Parciaki - Olszewka - Raszujka -Chorzele - Wielbark - Jesionowiec - Szymany - Siódmak - Szczytno)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Chorzelach istnieje 58 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. 11 Listopada

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Akacjowa

  ul. Bagienna

  ul. Bolesława Chrobrego

  ul. Brzozowa

  ul. Cmentarna

  ul. Grunwaldzka

  ul. Jana III Sobieskiego

  ul. Jodłowa

  ul. Józefa Ignatowskiego

  ul. Kasztanowa

  ul. Kazimierza Wielkiego

  ul. Klonowa

  ul. Kolejowa

  ul. Kościelna

  ul. Królewska

  ul. Królowej Bony

  ul. Królowej Jadwigi

  ul. Krótka

  ul. Księżycowa

  ul. Leśna

  ul. Mieszka I

  ul. Mostowa

  ul. Młynarska

  ul. Nadrzeczna

  ul. Nowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Olszewska

  Plac Tadeusza Kościuszki

  ul. Pogodna

  ul. Polna

  ul. Przechodnia

  ul. Przytulna

  Rondo Brygady Syberyjskiej

  ul. Ruda

  ul. Rzemieślnicza

  ul. Sosnowa

  ul. Spokojna

  ul. Stanisława Komosińskiego

  ul. Stara Targowica

  ul. Szkolna

  ul. Wesoła

  ul. Wiatraczna

  ul. Wierzbowa

  ul. Wincentego Witosa

  ul. Władysława Jagiełły

  ul. Władysława Łokietka

  ul. Zarębska

  ul. Zduńska

  ul. Zuzanny

  ul. Zygmunta I Starego

  ul. Zygmunta Padlewskiego

  ul. dr. Wacława Bendowskiego

  ul. por. Mieczysława Karczewskiego

  ul. Świerkowa

  ul. Żabia