Oleśnica w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Oleśnica - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Oleśnica to miasto leżące w południowo-wschodniej Polsce. Należy do województwa świętokrzyskiego, powiatu staszowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Oleśnica.
 • 1 724 Liczba mieszkańców
 • 10,0 km² Powierzchnia
 • 171,7 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1470–1869; 2019 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 41 Numer kierunkowy
 • TSZ Tablice rejestracyjne
 • Leszek Juda Burmistrz miasta
Oleśnica na mapie
Identyfikatory
 • 21.065050.4533 Współrzędne GPS
 • 2612034 TERYT (TERC)
 • 0257118 SIMC
Herb miasta Oleśnica
Oleśnica herb

Jak Oleśnica wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Oleśnica na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Oleśnica wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Oleśnica plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
1Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
50Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
55Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
58Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
81Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
87Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
134Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
146Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
151Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
166Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
170Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
171Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
175Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
189Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
215Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
220Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
242Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
242Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
275Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
287Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
296Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
301Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
303Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce

Oleśnica - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
28-220Poczta Oleśnica koło Stopnicy

Oleśnica - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Oleśnicy)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Biuro Terenowe w Staszowie (podlega pod: ZUS Oddział w Kielcach)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Długa 10
28-200 Staszów
Urząd Gminy Oleśnica
(41) 377-40-36 32
(41) 377-40-36
ul. Nadstawie 1
28-220 Oleśnica

Oleśnica - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oleśnica jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 1 724, z czego 51,3% stanowią kobiety, a 48,7% mężczyźni. W latach 2019-2022 liczba mieszkańców zmalała o 6,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,8 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Oleśnicy zawarli w 2022 roku 16 małżeństw, co odpowiada 9,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,0% mieszkańców Oleśnicy jest stanu wolnego, 58,1% żyje w małżeństwie, 4,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,2% to wdowy/wdowcy.

  Oleśnica ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -9. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,20 na 1000 mieszkańców Oleśnicy. W 2022 roku urodziło się 13 dzieci, w tym 23,1% dziewczynek i 76,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 350 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,58 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 35,6% zgonów w Oleśnicy spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,4% zgonów w Oleśnicy były nowotwory, a 4,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Oleśnicy przypada 12.72 zgonów. Jest to nieznacznie mniej od wartości średniej dla województwa świętokrzyskiego oraz więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 9 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 18 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Oleśnicy -9. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  61,1% mieszkańców Oleśnicy jest w wieku produkcyjnym, 16,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Oleśnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 724 Liczba mieszkańców
 • 885 Kobiety
 • 839 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Oleśnicy w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Oleśnicy w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Oleśnicy w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Oleśnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • Oleśnica
  42,8 lat
  świętokrzyskie
  43,5 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 44,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Oleśnica, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Oleśnicy
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Oleśnica,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Oleśnica,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Oleśnica,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,0% Kawalerowie/Panny
 • Oleśnica
  27,1%
  woj. świętokrzyskie
  27,5%
  Kraj
  29,1%
 • 20,6% Kobiety
  (Panny)
 • 33,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,1% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  58,1%
  Województwo
  55,8%
  Polska
  54,0%
 • 57,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,2% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  9,2%
  świętokrzyskie
  9,7%
  Polska
  8,5%
 • 15,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  4,9%
  Województwo
  6,8%
  Cały kraj
  7,6%
 • 5,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,6% Nieustalone
 • Tutaj
  0,7%
  Województwo
  0,3%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Oleśnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Oleśnicy w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 9,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  9,2
  świętokrzyskie
  3,7
  Polska
  4,1
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Oleśnica
  1,2
  Województwo
  1,3
  Cała Polska
  1,6
 • 16 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Oleśnicy w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Oleśnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -9 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -9 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 0 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,20 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Oleśnica
  -5,2
  świętokrzyskie
  -6,5
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Oleśnicy w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Oleśnicy w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Oleśnicy w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Oleśnicy w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 13 Urodzenia żywe
 • 3 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 10 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 23,1%
  76,9%
 • 7,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  7,5
  świętokrzyskie
  6,9
  Polska
  8,1
 • 31,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  31,4
  Województwo
  31,9
  Polska
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 35 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 35
 • 77 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 77
 • 72 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 72
 • 37 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 37
 • 4 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 350 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 271 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 427 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 350 g
  woj. świętokrzyskie
  3 328 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 51 Waga 4000g - 4499g
 • 51
 • 128 Waga 3500g - 3999g
 • 128
 • 179 Waga 3000g - 3499g
 • 179
 • 80 Waga 2500g - 2999g
 • 80
 • 18 Waga 2000g - 2499g
 • 18
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,15 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,15
  świętokrzyskie
  1,19
  Polska
  1,26
 • 0,56 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Oleśnica
  0,56
  świętokrzyskie
  0,59
  Kraj
  0,61
 • 0,58 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Oleśnica
  0,58
  Województwo
  0,52
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Oleśnicy w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 22 Zgony
 • 12 Kobiety
  (Zgony)
 • 10 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 54,5%
  45,5%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,7 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  12,7
  Województwo
  13,4
  Kraj
  11,9
 • 172,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  172,3
  woj. świętokrzyskie
  193,5
  Cała Polska
  147,0
 • 6,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  6,4
  Województwo
  3,7
  Cała Polska
  3,8
 • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,3
  woj. świętokrzyskie
  3,6
  Polska
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,5
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie staszowskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  35,6%
  Województwo
  36,4%
  Cały kraj
  34,8%
 • 20,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  20,4%
  Województwo
  19,1%
  Polska
  19,6%
 • 4,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Oleśnica
  4,0%
  świętokrzyskie
  4,9%
  Cały kraj
  5,4%
 • 150 Zgony spowodowane COVID-19
 • 11,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • świętokrzyskie
  11,1
  Polska
  13,3
 • 85,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. świętokrzyskie
  85,6
  Polska
  74,4
 • 268,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  268,0
  Województwo
  294,3
  Cały kraj
  268,1
 • 268,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  268,5
  Kraj
  246,5
 • 467,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 508,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 425,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  467,3
  Województwo
  562,0
  Cała Polska
  475,8
 • 58,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 14,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 100,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  58,9
  Województwo
  67,5
  Kraj
  70,6
 • 25,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Oleśnica
  25,5
  woj. świętokrzyskie
  35,0
  Kraj
  32,6
 • 8,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  8,5
  woj. świętokrzyskie
  8,0
  Cała Polska
  6,9
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Oleśnica
  0,7%
  świętokrzyskie
  0,6%
  Cała Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 9 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 3 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 18 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 7 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -9 Saldo migracji
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -5 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -9 Saldo migracji wewnętrznych
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -5 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Oleśnicy w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Oleśnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 14,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Oleśnica, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Oleśnica - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Oleśnicy oddano do użytku 4 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,32 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Oleśnicy to 622 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 361 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Oleśnicy to 7,25 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Oleśnicy to 130,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,60% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,50% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,39% mieszkań posiada łazienkę, 84,63% korzysta z centralnego ogrzewania, a 70,06% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu staszowskiego.

  Powiat staszowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Oleśnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 622 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 360,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Oleśnica
  360,80
  Województwo
  389,40
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2019-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 86,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  86,30 m2
  Województwo
  77,60 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 31,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  31,10 m2
  Województwo
  30,20 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2019-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,40 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,40
  Województwo
  3,91
  Kraj
  3,83
 • 2,77 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,77
  woj. świętokrzyskie
  2,57
  Cała Polska
  2,42
 • 0,63 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,63
  świętokrzyskie
  0,66
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2019-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Oleśnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 4 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,32 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  2,32
  Województwo
  3,74
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2019-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 29 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 7,25 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  7,25
  Województwo
  4,75
  Kraj
  3,89
 • 16,82 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  16,82
  woj. świętokrzyskie
  17,76
  Cały kraj
  24,56
 • 523 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 130,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Oleśnica
  130,8 m2
  świętokrzyskie
  109,9 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,30 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,30 m2
  woj. świętokrzyskie
  0,41 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2019-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Oleśnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 96,60% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  96,60%
  woj. świętokrzyskie
  95,88%
  Cała Polska
  97,71%
 • 94,50% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  94,50%
  woj. świętokrzyskie
  90,59%
  Kraj
  95,10%
 • 92,39% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Oleśnica
  92,39%
  Województwo
  88,09%
  Cała Polska
  93,66%
 • 84,63% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Oleśnica
  84,63%
  świętokrzyskie
  82,71%
  Kraj
  85,62%
 • 70,06% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  70,06%
  świętokrzyskie
  45,54%
  Kraj
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2019-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Oleśnica - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Oleśnicy na 1000 mieszkańców pracuje 430osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz więcej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Oleśnicy wynosiło w 2022 roku 6,3% (6,3% wśród kobiet i 6,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Oleśnicy wynosiło 5 856,73 PLN, co odpowiada 87.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  31,8% aktywnych zawodowo mieszkańców Oleśnicy pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 30,9% w przemyśle i budownictwie, a 8,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Oleśnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 430 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  430,0
  woj. świętokrzyskie
  370,0
  Kraj
  402,0
 • 6,3% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 6,3% Kobiety
 • 6,3% Mężczyźni
 • Tutaj
  6,3%
  świętokrzyskie
  7,7%
  Cała Polska
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Oleśnicy w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Oleśnicy w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Oleśnicy w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Oleśnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 857 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 857 PLN
  Województwo
  5 783 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Oleśnicy w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Oleśnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 31,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 33,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 30,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 30,9% Przemysł i budownictwo
 • 13,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 47,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 8,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 10,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 7,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,2% Pozostałe
 • 40,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Oleśnicy w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,1% W wieku produkcyjnym
 • 54,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Oleśnica, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 63,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Oleśnica
  63,7
  świętokrzyskie
  69,3
  Cały kraj
  69,0
 • 36,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  36,2
  woj. świętokrzyskie
  41,5
  Polska
  38,2
 • 131,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  131,4
  woj. świętokrzyskie
  149,5
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 57,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 59,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 55,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 42,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 40,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 44,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Oleśnica - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Oleśnicy w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 177 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 160 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 19 nowych podmiotów, a 6 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (19) podmiotów zarejestrowano w roku 2022, a najmniej (8) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (10) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2019 roku, najmniej (4) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Oleśnicy najwięcej (3) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (169) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,6% (1) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 64,4% (114) podmiotów, a 35,0% (62) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Oleśnicy najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (66.3%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (13.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 177 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 114 Przemysł i budownictwo
 • 62 Pozostała działalność
 • 19 Podmioty nowo zarejestrowane w Oleśnicy w 2022 roku
 • 6 Podmioty wyrejestrowane w Oleśnicy w 2022 roku
 • 160 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 169 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 169
 • 8 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 8
 • 177 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 177
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółki cywilne ogółem
 • 3
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 160 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 106 Budownictwo
 • 106
 • 22 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 22
 • 6 Przetwórstwo przemysłowe
 • 6
 • 5 Transport i gospodarka magazynowa
 • 5
 • 4 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 4
 • 4 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 4
 • 3 Pozostała działalność
 • 3
 • 2 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 2
 • 2 Edukacja
 • 2
 • 2 Informacja i komunikacja
 • 2
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • 1 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 1
 • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Oleśnica - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Oleśnicy stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 41 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 23,45 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Oleśnicy wynosi 87,10% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Oleśnicy najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze gospodarczym - 13,97 (wykrywalność 93%) oraz o charakterze kryminalnym - 6,90 (wykrywalność 70%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 5,01 (51%), drogowe - 1,81 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,29 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Oleśnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Oleśnicy.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Oleśnica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 41
 • 12 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 12
 • 24 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 24
 • 3 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 3
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 9 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 9
 • 23,45 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Oleśnica
  23,45
  woj. świętokrzyskie
  19,77
  Polska
  22,81
 • 6,90 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Oleśnica
  6,90
  Województwo
  10,85
  Cała Polska
  12,98
 • 13,97 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  13,97
  Województwo
  6,27
  Polska
  6,99
 • 1,81 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Oleśnica
  1,81
  świętokrzyskie
  1,83
  Kraj
  1,82
 • 0,29 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,29
  woj. świętokrzyskie
  0,36
  Polska
  0,35
 • 5,01 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Oleśnica
  5,01
  Województwo
  8,86
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Oleśnica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Oleśnica
  87%
  Województwo
  76%
  Cały kraj
  71%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  71%
  woj. świętokrzyskie
  69%
  Polska
  63%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Oleśnica
  93%
  świętokrzyskie
  78%
  Cała Polska
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  98%
  woj. świętokrzyskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Oleśnica
  100%
  Województwo
  87%
  Cała Polska
  88%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  52%
  Województwo
  59%
  Polska
  51%

Oleśnica - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Oleśnicy wyniosła w 2022 roku 31,6 mln złotych, co daje 8,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 39.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Oleśnicy - 20.5% została przeznaczona na Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (19.4%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (11.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 10,0 mln złotych, czyli 31,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Oleśnicy wyniosła w 2022 roku 26,3 mln złotych, co daje 6,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 24.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (32.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (21.1%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9.8%). W budżecie Oleśnicy wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,3 tys złotych na mieszkańca (19,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 62,6 złotych na mieszkańca (0,9%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 10,1%.
 • Wydatki budżetu w Oleśnicy według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Oleśnicy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Oleśnica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Oleśnicy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  ----19,1 mln

  4,9 tys(100%)

  20,6 mln

  5,3 tys(100%)

  22,7 mln

  6,0 tys(100%)

  31,6 mln

  8,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  ----1,1 mln

  589(5.7%)

  215,9 tys

  119(1.1%)

  2,7 mln

  1,5 tys(12.1%)

  6,5 mln

  3,8 tys(20.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  ----4,9 mln

  2,6 tys(25.4%)

  5,1 mln

  2,8 tys(24.7%)

  5,6 mln

  3,1 tys(24.8%)

  6,1 mln

  3,6 tys(19.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  ----2,3 mln

  1,2 tys(11.8%)

  2,3 mln

  1,3 tys(11.1%)

  2,4 mln

  1,4 tys(10.8%)

  3,6 mln

  2,1 tys(11.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  ----1,3 mln

  727(7%)

  1,9 mln

  1,0 tys(9.1%)

  2,0 mln

  1,1 tys(8.9%)

  2,7 mln

  1,5 tys(8.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  ----117,9 tys

  64,1(0.6%)

  438,2 tys

  242(2.1%)

  68,4 tys

  38,1(0.3%)

  2,6 mln

  1,5 tys(8.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  ----1,2 mln

  634(6.1%)

  1,1 mln

  589(5.2%)

  1,2 mln

  655(5.2%)

  1,9 mln

  1,1 tys(6.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  ----1,8 mln

  965(9.3%)

  1,8 mln

  989(8.7%)

  308,4 tys

  172(1.4%)

  1,5 mln

  852(4.6%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  ----751,6 tys

  409(3.9%)

  430,9 tys

  238(2.1%)

  444,5 tys

  248(2%)

  1,2 mln

  671(3.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  ----199,0 tys

  108(1%)

  138,2 tys

  76,4(0.7%)

  519,3 tys

  289(2.3%)

  957,2 tys

  555(3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  ----171,8 tys

  93,4(0.9%)

  924,6 tys

  511(4.5%)

  997,7 tys

  556(4.4%)

  320,3 tys

  186(1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  ----0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  180,1 tys

  104(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  ----39,8 tys

  21,7(0.2%)

  15,4 tys

  8,5(0.1%)

  52,4 tys

  29,2(0.2%)

  80,8 tys

  46,8(0.3%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  ----0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  61,5 tys

  35,7(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  ----9,3 tys

  5,0(0%)

  614

  0,3(0%)

  27,5 tys

  15,3(0.1%)

  49,0 tys

  28,4(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  ----210,2 tys

  114(1.1%)

  218,4 tys

  121(1.1%)

  240,0 tys

  134(1.1%)

  24,0 tys

  13,9(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  ----5,0 tys

  2,7(0%)

  1,7 tys

  1,0(0%)

  1,8 tys

  1,0(0%)

  16,1 tys

  9,3(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  ----6,4 tys

  3,5(0%)

  60,2 tys

  33,3(0.3%)

  21,7 tys

  12,1(0.1%)

  12,0 tys

  7,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  ----42,9 tys

  23,3(0.2%)

  34,9 tys

  19,3(0.2%)

  857

  0,5(0%)

  838

  0,5(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Oleśnicy według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Oleśnicy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Oleśnica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Oleśnicy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  ----20,4 mln

  5,3 tys(100%)

  20,7 mln

  5,4 tys(100%)

  21,2 mln

  5,6 tys(100%)

  26,3 mln

  6,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  ----5,5 mln

  3,0 tys(26.9%)

  5,6 mln

  3,1 tys(27.3%)

  5,6 mln

  3,1 tys(26.5%)

  8,5 mln

  4,9 tys(32.4%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  ----5,0 mln

  2,7 tys(24.4%)

  5,1 mln

  2,8 tys(24.8%)

  6,6 mln

  3,7 tys(31.2%)

  5,6 mln

  3,2 tys(21.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  ----184,6 tys

  100(0.9%)

  319,9 tys

  177(1.5%)

  30,7 tys

  17,1(0.1%)

  2,6 mln

  1,5 tys(9.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  ----674,5 tys

  367(3.3%)

  1,3 mln

  730(6.4%)

  744,8 tys

  415(3.5%)

  1,7 mln

  984(6.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  ----593,7 tys

  323(2.9%)

  471,7 tys

  261(2.3%)

  464,7 tys

  259(2.2%)

  1,1 mln

  664(4.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  ----209,2 tys

  114(1%)

  585,4 tys

  324(2.8%)

  823,5 tys

  459(3.9%)

  1,1 mln

  654(4.3%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  ----251,5 tys

  137(1.2%)

  486,4 tys

  269(2.4%)

  224,6 tys

  125(1.1%)

  909,3 tys

  527(3.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  ----0,0

  0,0(0%)

  184,0 tys

  102(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  316,0 tys

  183(1.2%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  ----0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  190,3 tys

  110(0.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  ----994,0 tys

  541(4.9%)

  262,3 tys

  145(1.3%)

  161,1 tys

  89,8(0.8%)

  170,1 tys

  98,7(0.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  ----207,9 tys

  113(1%)

  252,2 tys

  139(1.2%)

  417,3 tys

  232(2%)

  119,2 tys

  69,2(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  ----38,1 tys

  20,7(0.2%)

  35,2 tys

  19,5(0.2%)

  27,0 tys

  15,0(0.1%)

  19,2 tys

  11,1(0.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  ----18,3 tys

  10,0(0.1%)

  17,3 tys

  9,6(0.1%)

  16,6 tys

  9,2(0.1%)

  15,5 tys

  9,0(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  ----15,3 tys

  8,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  32,0 tys

  17,8(0.2%)

  7,0 tys

  4,1(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  ----870

  0,5(0%)

  982

  0,5(0%)

  966

  0,5(0%)

  1,2 tys

  0,7(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  ----210

  0,1(0%)

  210

  0,1(0%)

  280

  0,2(0%)

  840

  0,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  ----42,9 tys

  23,3(0.2%)

  34,9 tys

  19,3(0.2%)

  857

  0,5(0%)

  838

  0,5(0%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  ----1,7 mln

  929(8.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Oleśnica - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 390 mieszkańców Oleśnicy jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 201 kobiet oraz 189 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,2% wykształcenie policealne, 10,4% średnie ogólnokształcące, a 20,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,4% mieszkańców Oleśnicy, gimnazjalnym 2,6%, natomiast 14,7% podstawowym ukończonym. 3,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa świętokrzyskiego mieszkańcy Oleśnicy mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Oleśnicy największy odsetek ma wykształcenie wyższe (24,7%) oraz zasadnicze zawodowe (20,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,1%) oraz średnie zawodowe (24,6%).

  W roku 2021 w Oleśnicy mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 125 dzieci (62 dziewczynki oraz 63 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc.

  16,9% mieszkańców Oleśnicy w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,7% wśród dziewczynek i 18,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 935 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 15 oddziałach uczyło się 271 uczniów (143 kobiety oraz 128 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,9% ludności (28,4% wśród dziewczynek i 31,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 183,11.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,9% mieszkańców (16,2% wśród dziewczyn i 15,5% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,3% mieszkańców Oleśnicy w wieku potencjalnej nauki (22,8% kobiet i 26,0% mężczyzn).

 • 19,7% Wykształcenie wyższe
 • Oleśnica
  19,7%
  Województwo
  23,2%
  Kraj
  25,2%
 • 24,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  33,5%
  świętokrzyskie
  35,3%
  Cała Polska
  35,2%
 • 33,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,2% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,2%
  świętokrzyskie
  3,0%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Oleśnica
  10,4%
  woj. świętokrzyskie
  10,9%
  Polska
  11,9%
 • 13,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Oleśnica
  20,9%
  woj. świętokrzyskie
  21,5%
  Cały kraj
  20,0%
 • 16,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  26,4%
  świętokrzyskie
  21,7%
  Cały kraj
  21,2%
 • 20,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  2,6%
  woj. świętokrzyskie
  2,7%
  Polska
  3,0%
 • 2,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,2% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  14,7%
  Województwo
  14,1%
  Polska
  12,3%
 • 16,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,1%
  woj. świętokrzyskie
  3,0%
  Polska
  3,1%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Oleśnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1935 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 935,0
  Województwo
  860,0
  Cała Polska
  883,0
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 5 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Oleśnica) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 125 Dzieci
 • 62 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 63 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,6%
  50,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 27 3 lata
 • 27
 • 21 4 lata
 • 21
 • 41 5 lata
 • 41
 • 35 6 lat
 • 35
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 16 3 lata
 • 16
 • 8 4 lata
 • 8
 • 21 5 lata
 • 21
 • 16 6 lat
 • 16
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 11 3 lata
 • 11
 • 13 4 lata
 • 13
 • 20 5 lata
 • 20
 • 19 6 lat
 • 19
 •  
 • 7,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 7,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Oleśnicy(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Oleśnicy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Gminne w Oleśnicy
  Publiczne
  41 377-40-47
  41 377-40-47
  ul. Nadstawie 29
  28-220 Oleśnica
  49311
 • Szkoły podstawowe w Oleśnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Oleśnica) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 15 Oddziały
 • 271 Uczniowie
 • 143 Kobiety
  (uczniowie)
 • 128 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 52,8%
  47,2%
 • 40 Uczniowie w 1 klasie
 • 17 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 23 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 32 Absolwenci
 • 21 Kobiety
  (absolwenci)
 • 11 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  18,1
  woj. świętokrzyskie
  14,9
  Cała Polska
  16,7
 •  
 • 23,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 19,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 183,11 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Oleśnica
  183,11
  Województwo
  92,95
  Kraj
  95,71
 • 181,76 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  181,76
  woj. świętokrzyskie
  92,04
  Kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Oleśnica) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Oleśnica) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Oleśnicy(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Oleśnicy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Oleśnicy (im. Stefana Żeromskiego)
  Publiczna
  41 377-40-27
  41 377-40-27
  ul. ul. Szkolna 9
  28-220 Oleśnica
  1119825
 • Edukacyjne grupy wieku w Oleśnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 16,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 31,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 8,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Oleśnica, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Oleśnica, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Oleśnica, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Oleśnica - Zabytki i atrakcje(atrakcje, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Kultura i rekreacja w Oleśnicy
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Oleśnicy: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Oleśnicy 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 40 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 4 (uczestnicy: 190)
  • koncerty: 2 (uczestnicy: 60)
  • konkursy: 1 (uczestnicy: 30)
  • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 100)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 8 (członkowie: 37)
  • muzyczne - instrumentalne: 3 (członkowie: 10)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 4)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 15)
  • taneczne: 3 (członkowie: 8)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Oleśnicy działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 8 109 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 4
  • dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
 • Zabytki w Oleśnicy
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Oleśnicy znajdują się 2 zabytkowe obiekty wpisane do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Oleśnicy
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z pocz. XV w.dnia 1971-08-27, wykaz dokumentów: 574 z 1971-08-27; A.855 z 2011-08-31
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 1. poł. XIX w.dnia 1992-06-22, wykaz dokumentów: 1141 z 1992-06-22; A.856 z 2011-08-31
 • Formy ochrony przyrody w Oleśnicy
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Oleśnicy znajduje się jedna forma ochrony przyrody. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Oleśnicy
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Solecko-Pacanowski - obszar chronionego krajobrazuOpis: Solecko-Pacanowski Obszar Chronionego Krajobrazu jest położony w granicach Garbu Pińczowskiego Niecki Soleckiej i Niziny Nadwiślańskiej. W morfologii zaznacza się wyraźnie wydłużony grzbiet zwany Wałem Pińczowsko-Wójczańskim zbudowany z mioceńskich wapieni detrytyczych leżących na marglach kredowych. W obrębie Niecki Soleckiej i w okolicach Buska na powierzchni terenu lub pod niewielkim nakładem piaszczystych osadów czwartorzędowych odsłaniają się mioceńskie skały gipsowe tworzące kopulaste wzniesienia. W ich obrębie rozwijają się typowe zjawiska krasowe: jaskinie zapadliska leje ślepe doliny itp. Szeroka dolina Wisły wcięta w iły mioceńskie wypełniona jest grubymi seriami plejstoceńskich osadów żwirowo-piaszczystych niekiedy lessów oraz holoceńskimi madami. Na tak urozmaiconym podłożu geologicznym wykształciły się zróżnicowane pokrywy glebowe: na wychodniach skał mioceńskich-rędziny wapienne i gipsowe na plejstoceńskich piaskach-lekkie bielicowe a na Ponidziu urodzajne mady. Cały teren jest zagospodarowany intensywnie rolniczo i w krajobrazie dominują zbiorowiska nieleśne. Pod względem przyrodniczym największą wartość mają zbiorowiska torfowiskowe i łąkowe z udziałem halofitów: komonicy skrzydlatostąkowej muchotrzewu solniskowego koniczyny rozdętej rozwijającej się w dolinach Wschodniej i Sanicy a także w okolicy stopnicy i Solca-Zdroju. Lasy o charakterze zbliżonym do naturalnych rozwijają się na siedliskach borów sosnowych i borów mieszanych. W zależności od panujących stosunków wodnych wykształciły się zbiorowiska bagiennego boru trzcinnikowego subkontynentalnego boru świeżego i boru mieszanego. W płd. części OChK na lessach w okolicach Wójeczki oraz w płn.-zach. na gipsach wykształciły się zbiorowiska muraw kserotermicznych z interesującymi i chronionymi gatunkami roślin m.in.: wisienką stepową ostnicą włosowatą rojnikiem pospolitym miłkiem wiosennym dziewięćsiłem bezłodygowym. Ważną rolę ws krajobrazie i biocenotyczną odgrywają zarośla krzewiaste z budującymi je tarniną i leszczyną., Data ustanowienia: 1995-11-21, Opis granicy: Opis granic Solecko - Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/621/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. dotycząca Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu) Solecko-Pacanowski Obszar Chronionego Krajobrazu położony jest w południowo-wschodniej części województwa świętokrzyskiego będąc osłoną Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych i granicząc od północy z Chmielnicko-Szydłowskim Obszarem Chronionego Krajobrazu. Północna granica Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu biegnie wspólnie z odcinkiem południowej granicy Ch-SzOChK poczynając od styku granic obrębów: Janina Bosowice i Kołaczkowice i biegnąc w kierunku wschodnim wzdłuż północnych granic obrębów: Kołaczkowice Zaborze Skrobaczów Jastrzębiec Żerniki Dolne (gm. Stopnica) Tuczępy (gm. Tuczepy) do Podlesia. Stąd dalej na wschód a następnie na południe wzdłuż północnych granic obrębów: Tuczępy Nieciesławice Jarosławice północnej i wschodniej granicy obrębu Niziny (gm. Tuczępy) do granicy gminy Oleśnica i stąd wschodnimi granicami gmin Oleśnica i Pacanów na południe aż do Zalesia Starego gdzie osiąga dolinę Wisły i skręca na zachód biegnąc wzdłuż rzeki w górę jej biegu pokrywając się początkowo z południową granicą gminy Pacanów a następnie z fragmentem południowej granicy gm. Nowy Korczyn. W miejscu ujścia Nidy do Wisły granica opisywanego obszaru odbiega od doliny Wisły i skręca ogólnie w kierunku północno-zachodnim biegnąc zgodnie z zachodnimi i południowymi granicami obrębów: Grotniki Małe Ucisków Badrzychowice Piasek Wielki (gm. Nowy Korczyn). Następnie wąską zatoką wchodzi pomiędzy otuliny Nadnidziańskiego i Szanieckiego Parku Krajobrazowego obejmując swoim zasięgiem następujące obręby: Dobrowoda Olganów Wolica Zbludowice Siesławice Wełecz (gm. Busko Zdrój) oraz Hołudza (gm. Wiślica). Od wschodniej granicy obrębu Dobrowoda granica S-POChK biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż północnych granic obrębów: Gadawa (gm. Busko Zdrój) Piasek Mały (gm. Solec Zdrój) oraz północnej i wschodniej granicy obrębu Żuków Strażnik a następnie północnej granicy obrębu Solec-Zdrój osiągając na krótkim odcinku kierunek wschodni a następnie skręcając na północ i północny zachód zachodnimi i południowo-zachodnimi granicami obrębów: Włosnowice Piestrzec Magierów (gm. Solec Zdrój) Suchowola Stopnica Wolica Podlasek Prusy Kuchary Szczytniki (gm. Stopnica) i Kołaczkowice (gm. Busko Zdrój). Tutaj w okolicach styku granic obrębów: Janina Bosowice i Kołaczkowice zamyka się granica S -POChK., Powierzchnia: 47347.0 ha

Oleśnica - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 10 wypadków drogowych w Oleśnicy odnotowano 4 ofiary śmiertelne oraz 6 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 580,0 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 232,0 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Oleśnicy znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu staszowskiego.

  Powiat staszowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Oleśnicy
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 10 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 4 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 6 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 1 Lekko ranni
 • 5 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Oleśnicy w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 580,05 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  580,0
  świętokrzyskie
  1 329,3
  Polska
  1 100,9
 • 232,02 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  232,0
  woj. świętokrzyskie
  137,7
  Cała Polska
  104,4
 • 348,03 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Oleśnica
  348,0
  Województwo
  1 628,0
  Cały kraj
  1 327,3
 • 40,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Oleśnica
  40,0
  woj. świętokrzyskie
  10,4
  Cała Polska
  9,5
 • 60,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Oleśnica
  60,0
  Województwo
  122,5
  Cała Polska
  120,6
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Oleśnica nie przechodzi żadna droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista takich dróg w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 73droga krajowa nr 73(Wiśniówka - Dąbrowa - Kielce - Bilcza - Piaseczna Górka - Bieleckie Młyny - Morawica - Wola Morawicka - Zalesie - Lisów - Piotrkowice - Celiny - Chmielnik - Śladków Mały - Skorzów - Zwierzyniec - Mikułowice - Busko-Zdrój - Bronina - Szczaworyż - Smogorzów - Podlasek - Stopnica - Mietel - Szczeglin - Pacanów - Słupia - Żabiec - Szczucin - Zalesie - Wieżyce - Radwan - Smęgorzów - Dąbrowa Tarnowska - Żelazówka - Breń - Lisia Góra - Brzozówka - Tarnów - Ładna - Podgórska Wola - Machowa - Pilzno - Strzegocice - Bielowy - Jaworze Górne - Kamienica Dolna - Zawadka Brzostecka - Brzostek - Bukowa - Kołaczyce - Krajowice - Jasło)
  • DW 756droga wojewódzka nr 756(Starachowice - Rezpin Drugi - Rzepin Kolonia - Pawłów - Ambrożów - Chybice - Sosnówka - Rudki - Serwis - Nowa Słupia - Dębniak - Paprocice - Zamkowa Wola - Łagów - Wola Łagowska - Sadków - Nowy Rembów - Raków - Życiny - Osówka - Szydłów - Wola Poduchowna - Brzozówka - Kargów - Żreniki Dolne - Jastrzębiec - Falęcin Stary - Nowe Kąty - Stopnica)
  • DW 757droga wojewódzka nr 757(Opatów - Kobylany - Iwaniska - Gryzikamień - Wygiełzów - Przyborowice - Kiełczyna - Bogoria - Zimnowoda - Kolonia-Bogoria - Mostki - Sztombergi - Podmaleniec - Staszów - Sielec - Grzybów - Niziny - Strzelce - Pieczonogi - Białoborze - Stopnica)
  • DK 79droga krajowa nr 79(Warszawa - Mysiadło - Piaseczno - Żabieniec - Pilawa - Baniocha - Kąty - Góra Kalwaria - Coniew - Potycz - Konary - Ostrówek - Mniszew - Rękowice - Gruszczyn - Żelazna Nowa - Wilczkowice Dolne - Grzybów - Magnuszew - Przydworzyce - Ryczywół - Chinów - Kozienice - Aleksandrówka - Nowiny - Kociołki - Garbatka-Letnisko - Policzna - Wilczowola - Wojciechówka - Andrzejówka - Strykowice Górne - Zwoleń - Sycyna Północna - Ciepielów - Anusin - Drezno - Gołębiów - Lipsko - Śląsko - Daniszów - Walentynów - Maruszów - Czekarzewice Drugie - Tarłów - Wola Tarłowska - Wólka Lipowa - Karsy - Ożarów - Wyszmontów - Przybysławice - Jakubowice - Sobótka - Łukawa - Łukawa Kościelna - Gałkowice-Ocin - Wysiadłów - Ocinek - Sandomierz - Andruszkowice - Złota - Samborzec - Szewce - Koprzywnica - Skrzypaczowice - Łoniów - Zawidza - Osiek - Strużki - Luszyca - Połaniec - Ruszcza - Przeczów - Łyczba - Łubnice - Orzelec Mały - Beszowa - Zborówek - Książnice - Pacanów - Słupia - Wola Biechowska - Żółcza - Świniary - Zielonki - Wełnin - Ostrowce - Nowy Korczyn - Winiary Dolne - Winiary - Senisławice - Chwalibogowice - Opatowiec - Podskale - Rogów - Ławy - Piotrowice - Koszyce - Wroczków - Jaksice - Sierosławice - Śmiłowice - Hebdów - Nowe Brzesko - Wawrzeńczyce - Złotniki - Igołomia - Zofipole - Brzostek - Pobiednik Wielki - Kraków - Rząska - Zabierzów - Kochnów - Rudawa - Młynka - Krzeszowice - Wola Filipowska - Dulowa - Trzebinia - Chrzanów - Byczyna - Jaworzno - Sosnowiec - Mysłowice - Katowice - Chorzów - Bytom)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Oleśnica nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 70Linia kolejowa nr 70: Włoszczowice - Chmielów koło Tarnobrzega [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Włoszczowice - Chmielnik - Grzybów - Staszów - Strzegomek - Osiek Staszowski - Stary Łążek - Chodków - Chmielów koło Tarnobrzega)