Połczyn-Zdrój w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Połczyn-Zdrój - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Połczyn-Zdrój to miasto leżące w północno-zachodniej Polsce. Należy do województwa zachodniopomorskiego, powiatu świdwińskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Połczyn-Zdrój.
 • 7 310 Liczba mieszkańców
 • 7,2 km² Powierzchnia
 • 1 013,9 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • ok. 1290 Data założenia
 • 1337 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 94 Numer kierunkowy
 • ZSD Tablice rejestracyjne
 • Sebastian Stanisław Witek Burmistrz miasta
Połczyn-Zdrój na mapie
Identyfikatory
 • 16.091753.7674 Współrzędne GPS
 • 3216034 TERYT (TERC)
 • 0950144 SIMC
Herb miasta Połczyn-Zdrój
Połczyn-Zdrój herb
Flaga miasta Połczyn-Zdrój
Połczyn-Zdrój flaga

Jak Połczyn-Zdrój wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Połczyn-Zdrój na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Połczyn-Zdrój wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Połczyn-Zdrój plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
17Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
25Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
25Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
55Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
56Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
85Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
86Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
101Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
108Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
110Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
152Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
155Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
157Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
159Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
168Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi
190Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
210Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
218Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
221Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
230Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
232Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
267Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
282Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców

Połczyn-Zdrój - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
78-320Poczta Połczyn-Zdrój, ul. Grunwaldzka 27

Połczyn-Zdrój - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Połczynie-Zdroju)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Świdwinie (podlega pod: ZUS Oddział w Koszalinie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Wojska Polskiego 1
78-300 Świdwin
Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju
(94) 366-61-00
(94) 366-61-05
Pl. Wolności 3\4
78-320 Połczyn-Zdrój

Połczyn-Zdrój - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Połczyn-Zdrój jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 7 310, z czego 52,9% stanowią kobiety, a 47,1% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 16,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 46,1 lat i jest większy od średniego wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Połczyna-Zdroju zawarli w 2022 roku 33 małżeństw, co odpowiada 4,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  27,8% mieszkańców Połczyna-Zdroju jest stanu wolnego, 50,1% żyje w małżeństwie, 8,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,5% to wdowy/wdowcy.

  Połczyn-Zdrój ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -80. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -10,89 na 1000 mieszkańców Połczyna-Zdroju. W 2022 roku urodziło się 52 dzieci, w tym 69,2% dziewczynek i 30,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 264 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,47 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 39,1% zgonów w Połczynie-Zdroju spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,5% zgonów w Połczynie-Zdroju były nowotwory, a 6,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Połczyna-Zdroju przypada 17.98 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 61 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 91 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Połczyna-Zdroju -30. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  54,9% mieszkańców Połczyna-Zdroju jest w wieku produkcyjnym, 14,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 30,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Połczyna-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 7 310 Liczba mieszkańców
 • 3 866 Kobiety
 • 3 444 Mężczyźni
 • 52,9%
  47,1%
 • 112 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 112 kobiet)
 • 89 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 89 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Połczynie-Zdroju w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Połczynie-Zdroju w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Połczynie-Zdroju w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Połczyna-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 46,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  46,1 lat
  Województwo
  42,8 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 48,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 43,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Połczyn-Zdrój, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Połczyna-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Połczyn-Zdrój,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Połczyn-Zdrój,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Połczyn-Zdrój,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,8% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  28,1%
  Województwo
  27,5%
  Cała Polska
  29,1%
 • 22,7% Kobiety
  (Panny)
 • 33,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 50,1% Żonaci/Zamężne
 • Połczyn-Zdrój
  50,1%
  Zachodniopomorskie
  51,0%
  Cała Polska
  54,0%
 • 50,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 50,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,5% Wdowcy/Wdowy
 • Połczyn-Zdrój
  9,2%
  woj. zachodniopomorskie
  8,2%
  Cała Polska
  8,5%
 • 14,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  8,1%
  woj. zachodniopomorskie
  9,4%
  Cały kraj
  7,6%
 • 8,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 4,4% Nieustalone
 • Miasto
  4,5%
  Zachodniopomorskie
  3,7%
  Cały kraj
  0,7%
 • 3,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 5,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Połczynie-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Połczynie-Zdroju w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Połczyn-Zdrój
  4,5
  Województwo
  4,1
  Cała Polska
  4,1
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Połczyn-Zdrój
  1,8
  Województwo
  2,0
  Cała Polska
  1,6
 • 33 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Połczynie-Zdroju w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Połczynie-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -80 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -31 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -49 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -10,89 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Połczyn-Zdrój
  -10,9
  Zachodniopomorskie
  -5,3
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Połczynie-Zdroju w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Połczynie-Zdroju w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Połczynie-Zdroju w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Połczynie-Zdroju w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 52 Urodzenia żywe
 • 36 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 16 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 69,2%
  30,8%
 • 7,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Połczyn-Zdrój
  7,1
  Województwo
  7,1
  Cała Polska
  8,1
 • 32,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Połczyn-Zdrój
  32,0
  Województwo
  31,3
  Kraj
  35,1
 • 12 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 12
 • 56 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 56
 • 84 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 84
 • 63 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 63
 • 27 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 27
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 3 264 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 224 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 310 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Połczyn-Zdrój
  3 264 g
  woj. zachodniopomorskie
  3 325 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 4500g - 4999g
 • 1
 • 13 Waga 4000g - 4499g
 • 13
 • 100 Waga 3500g - 3999g
 • 100
 • 116 Waga 3000g - 3499g
 • 116
 • 49 Waga 2500g - 2999g
 • 49
 • 10 Waga 2000g - 2499g
 • 10
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,25 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,25
  woj. zachodniopomorskie
  1,18
  Cała Polska
  1,26
 • 0,68 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,68
  Województwo
  0,58
  Polska
  0,61
 • 0,47 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,47
  woj. zachodniopomorskie
  0,57
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Połczynie-Zdroju w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 132 Zgony
 • 67 Kobiety
  (Zgony)
 • 65 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,8%
  49,2%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 18,0 Zgony na 1000 ludności
 • Połczyn-Zdrój
  18,0
  Województwo
  12,4
  Kraj
  11,9
 • 213,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  213,2
  Zachodniopomorskie
  175,3
  Kraj
  147,0
 • 6,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  6,6
  woj. zachodniopomorskie
  4,4
  Polska
  3,8
 • 4,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  4,8
  woj. zachodniopomorskie
  3,4
  Polska
  3,1
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Zachodniopomorskie
  1,3
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie świdwińskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 39,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  39,1%
  woj. zachodniopomorskie
  36,9%
  Kraj
  36,0%
 • 22,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Połczyn-Zdrój
  22,5%
  Zachodniopomorskie
  23,6%
  Cała Polska
  23,6%
 • 6,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  6,5%
  Województwo
  6,1%
  Kraj
  6,7%
 • 27 Zgony spowodowane COVID-19
 • 26,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. zachodniopomorskie
  26,0
  Polska
  15,8
 • 75,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Zachodniopomorskie
  75,2
  Cała Polska
  70,6
 • 331,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  331,1
  Województwo
  293,4
  Kraj
  280,1
 • 266,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Zachodniopomorskie
  266,7
  Polska
  253,9
 • 575,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 633,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 515,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  575,3
  Województwo
  458,5
  Kraj
  426,2
 • 114,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 70,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 168,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  114,7
  woj. zachodniopomorskie
  72,6
  Polska
  62,9
 • 31,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  31,4
  woj. zachodniopomorskie
  29,8
  Cała Polska
  33,8
 • 18,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Połczyn-Zdrój
  18,0
  Zachodniopomorskie
  7,1
  Kraj
  7,0
 • 1,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  1,3%
  woj. zachodniopomorskie
  0,6%
  Kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 61 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 30 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 31 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 91 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 46 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 45 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -30 Saldo migracji
 • -15 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -15 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -30 Saldo migracji wewnętrznych
 • -16 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -14 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Połczynie-Zdroju w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Połczynie-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 11,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 10,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 62,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 59,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 65,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 25,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 29,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 21,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Połczyn-Zdrój, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Połczyn-Zdrój - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Połczynie-Zdroju oddano do użytku 5 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,68 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Połczynie-Zdroju to 3 267 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 445 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Połczynie-Zdroju to 4,20 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa zachodniopomorskiego oraz większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Połczynie-Zdroju to 127,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,54% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,95% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 95,16% mieszkań posiada łazienkę, 80,53% korzysta z centralnego ogrzewania, a 36,58% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu świdwińskiego.

  Powiat świdwiński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Połczynie-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 267 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 445,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  445,40
  Województwo
  430,70
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 64,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  64,60 m2
  Zachodniopomorskie
  70,10 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 28,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  28,80 m2
  Województwo
  30,20 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,60 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  3,60
  Zachodniopomorskie
  3,70
  Cała Polska
  3,83
 • 2,25 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Połczyn-Zdrój
  2,25
  woj. zachodniopomorskie
  2,32
  Kraj
  2,42
 • 0,62 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,62
  Województwo
  0,63
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Połczynie-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 5 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 0,68 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,68
  Zachodniopomorskie
  6,21
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 21 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,20 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  4,20
  Zachodniopomorskie
  3,40
  Cała Polska
  3,89
 • 2,86 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Połczyn-Zdrój
  2,86
  Województwo
  21,10
  Kraj
  24,56
 • 639 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 127,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  127,8 m2
  Województwo
  78,7 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,09 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,09 m2
  woj. zachodniopomorskie
  0,49 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Połczynie-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,54% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Połczyn-Zdrój
  99,54%
  woj. zachodniopomorskie
  98,58%
  Cały kraj
  97,75%
 • 97,95% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Połczyn-Zdrój
  97,95%
  woj. zachodniopomorskie
  97,12%
  Polska
  95,18%
 • 95,16% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Połczyn-Zdrój
  95,16%
  woj. zachodniopomorskie
  96,11%
  Cały kraj
  93,75%
 • 80,53% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  80,53%
  Województwo
  87,94%
  Cała Polska
  85,83%
 • 36,58% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  36,58%
  Województwo
  64,99%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Połczyn-Zdrój - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Połczynie-Zdroju na 1000 mieszkańców pracuje 205osób . Jest to mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 60,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 39,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Połczynie-Zdroju wynosiło w 2023 roku 13,1% (13,1% wśród kobiet i 13,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Połczynie-Zdroju wynosiło 5 239,03 PLN, co odpowiada 78.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Połczyna-Zdroju 282 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 838 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 556.

  19,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Połczyna-Zdroju pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 30,4% w przemyśle i budownictwie, a 12,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Połczynie-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 205 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Połczyn-Zdrój
  205,0
  Województwo
  222,0
  Cała Polska
  259,0
 • 14,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 17,8% Kobiety
 • 11,1% Mężczyźni
 • Tutaj
  13,1%
  Zachodniopomorskie
  6,7%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Połczynie-Zdroju w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Połczynie-Zdroju w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Połczynie-Zdroju w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Połczynie-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 705 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 239 PLN
  Zachodniopomorskie
  6 170 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Połczynie-Zdroju w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Połczynie-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 282 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 838 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 556 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 2,97 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Połczynie-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 19,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 13,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 25,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 30,4% Przemysł i budownictwo
 • 19,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 42,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 9,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 35,7% Pozostałe
 • 49,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 21,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Połczynie-Zdroju w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Połczynie-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 518 Pracujący ogółem
 • 920 Kobiety
 • 598 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Połczynie-Zdroju w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 54,9% W wieku produkcyjnym
 • 48,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 62,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 30,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 39,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 21,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Połczyn-Zdrój, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 82,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Połczyn-Zdrój
  82,2
  Zachodniopomorskie
  69,1
  Cały kraj
  69,0
 • 56,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  56,0
  Województwo
  40,0
  Polska
  38,2
 • 213,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  213,0
  woj. zachodniopomorskie
  137,7
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 58,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 55,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 38,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 44,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Połczyn-Zdrój - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Połczynie-Zdroju w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 189 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 731 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 58 nowych podmiotów, a 37 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (92) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (51) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (104) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (31) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Połczynie-Zdroju najwięcej (59) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 152) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,9% (22) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 20,9% (249) podmiotów, a 77,2% (918) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Połczynie-Zdroju najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27.9%) oraz Budownictwo (20.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 189 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 22 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 249 Przemysł i budownictwo
 • 918 Pozostała działalność
 • 58 Podmioty nowo zarejestrowane w Połczynie-Zdroju w 2023 roku
 • 37 Podmioty wyrejestrowane w Połczynie-Zdroju w 2023 roku
 • 731 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 152 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 152
 • 27 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 27
 • 8 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 8
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 1 187 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 187
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 Spółdzielnie ogółem
 • 5
 • 67 Spółki handlowe ogółem
 • 67
 • 12  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 12
 • 3  Spółki handlowe - akcyjne
 • 3
 • 2    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 53  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 53
 • 9    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 9
 • 59 Spółki cywilne ogółem
 • 59
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 731 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 204 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 204
 • 152 Budownictwo
 • 152
 • 82 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 82
 • 58 Przetwórstwo przemysłowe
 • 58
 • 49 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 49
 • 40 Pozostała działalność
 • 40
 • 32 Transport i gospodarka magazynowa
 • 32
 • 23 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 23
 • 20 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 20
 • 16 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 16
 • 15 Informacja i komunikacja
 • 15
 • 15 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 15
 • 12 Edukacja
 • 12
 • 5 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 5
 • 3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 3
 • 3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 3
 • 2 Górnictwo i wydobywanie
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Połczyn-Zdrój - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Połczynie-Zdroju stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 130 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,65 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Połczynie-Zdroju wynosi 76,60% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa zachodniopomorskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Połczyna-Zdroju najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,56 (wykrywalność 73%) oraz przeciwko mieniu - 7,65 (wykrywalność 55%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,37 (99%), o charakterze gospodarczym - 1,51 (56%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,30 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Połczynie-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Połczyna-Zdroju.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Połczyn-Zdrój, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 130 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 130
 • 93 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 93
 • 11 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 11
 • 18 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 18
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 56 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 56
 • 17,65 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  17,65
  Województwo
  22,28
  Kraj
  22,81
 • 12,56 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  12,56
  woj. zachodniopomorskie
  15,77
  Polska
  12,98
 • 1,51 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Połczyn-Zdrój
  1,51
  Zachodniopomorskie
  2,98
  Kraj
  6,99
 • 2,37 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,37
  Zachodniopomorskie
  2,47
  Kraj
  1,82
 • 0,30 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,30
  woj. zachodniopomorskie
  0,45
  Kraj
  0,35
 • 7,65 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,65
  Województwo
  10,86
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Połczyn-Zdrój, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Połczyn-Zdrój
  77%
  Zachodniopomorskie
  72%
  Kraj
  71%
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  73%
  woj. zachodniopomorskie
  63%
  Kraj
  63%
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Połczyn-Zdrój
  56%
  Zachodniopomorskie
  83%
  Kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Zachodniopomorskie
  99%
  Polska
  99%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  92%
  Województwo
  90%
  Kraj
  88%
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  56%
  Zachodniopomorskie
  50%
  Polska
  51%

Połczyn-Zdrój - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Połczyna-Zdroju wyniosła w 2022 roku 88,5 mln złotych, co daje 6,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 2.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Połczyna-Zdroju - 28.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (16.7%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 6,2 mln złotych, czyli 7,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Połczyna-Zdroju wyniosła w 2022 roku 90,3 mln złotych, co daje 6,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 5.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (32.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (20.9%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (12.1%). W budżecie Połczyna-Zdroju wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 932 złotych na mieszkańca (14,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 28,7 złotych na mieszkańca (0,4%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 15,1%.
 • Wydatki budżetu w Połczynie-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Połczyna-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Połczyn-Zdrój, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Połczyna-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  56,9 mln

  3,6 tys(100%)

  60,2 mln

  3,9 tys(100%)

  65,8 mln

  4,2 tys(100%)

  68,8 mln

  4,5 tys(100%)

  69,6 mln

  4,6 tys(100%)

  79,7 mln

  5,6 tys(100%)

  87,3 mln

  6,2 tys(100%)

  88,5 mln

  6,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  18,1 mln

  2,2 tys(31.9%)

  18,3 mln

  2,2 tys(30.4%)

  18,9 mln

  2,3 tys(28.7%)

  20,6 mln

  2,5 tys(30%)

  21,6 mln

  2,7 tys(31.1%)

  22,8 mln

  2,9 tys(28.6%)

  24,2 mln

  3,1 tys(27.8%)

  25,4 mln

  3,5 tys(28.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  11,5 mln

  1,4 tys(20.3%)

  18,5 mln

  2,2 tys(30.7%)

  5,9 mln

  721(9%)

  5,9 mln

  732(8.6%)

  6,1 mln

  757(8.7%)

  6,1 mln

  768(7.7%)

  6,2 mln

  791(7.2%)

  14,8 mln

  2,0 tys(16.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  6,8 mln

  813(11.9%)

  4,5 mln

  540(7.4%)

  4,8 mln

  581(7.2%)

  8,0 mln

  992(11.7%)

  5,0 mln

  629(7.2%)

  7,5 mln

  941(9.4%)

  9,7 mln

  1,2 tys(11.1%)

  7,6 mln

  1,0 tys(8.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,7 mln

  809(11.8%)

  6,6 mln

  794(10.9%)

  6,7 mln

  821(10.2%)

  7,3 mln

  900(10.6%)

  7,6 mln

  945(10.9%)

  6,4 mln

  806(8.1%)

  6,9 mln

  868(7.9%)

  7,6 mln

  1,0 tys(8.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,1 mln

  257(3.8%)

  4,1 mln

  496(6.8%)

  4,2 mln

  511(6.4%)

  3,4 mln

  422(5%)

  3,1 mln

  388(4.5%)

  5,0 mln

  629(6.3%)

  6,6 mln

  831(7.5%)

  3,8 mln

  515(4.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  4,2 mln

  504(7.4%)

  1,4 mln

  166(2.3%)

  1,4 mln

  167(2.1%)

  1,3 mln

  165(1.9%)

  1,7 mln

  213(2.5%)

  3,4 mln

  420(4.2%)

  2,1 mln

  272(2.5%)

  3,4 mln

  466(3.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,1 mln

  135(2%)

  701,1 tys

  84,8(1.2%)

  921,4 tys

  113(1.4%)

  887,7 tys

  109(1.3%)

  793,4 tys

  98,9(1.1%)

  1,0 mln

  128(1.3%)

  1,4 mln

  182(1.6%)

  2,5 mln

  342(2.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,5 mln

  185(2.7%)

  1,8 mln

  223(3.1%)

  3,2 mln

  395(4.9%)

  1,5 mln

  183(2.2%)

  1,4 mln

  170(2%)

  1,7 mln

  212(2.1%)

  4,6 mln

  577(5.2%)

  2,1 mln

  289(2.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  884,0 tys

  106(1.6%)

  895,1 tys

  108(1.5%)

  926,8 tys

  113(1.4%)

  1,0 mln

  124(1.5%)

  915,7 tys

  114(1.3%)

  896,9 tys

  112(1.1%)

  1,2 mln

  152(1.4%)

  2,1 mln

  286(2.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  333,7 tys

  40,1(0.6%)

  242,0 tys

  29,3(0.4%)

  460,7 tys

  56,3(0.7%)

  130,1 tys

  16,0(0.2%)

  255,4 tys

  31,8(0.4%)

  437,2 tys

  54,7(0.5%)

  358,9 tys

  45,5(0.4%)

  1,9 mln

  264(2.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,4 mln

  173(2.5%)

  1,4 mln

  174(2.4%)

  1,4 mln

  168(2.1%)

  1,5 mln

  179(2.1%)

  1,5 mln

  189(2.2%)

  1,6 mln

  204(2%)

  1,7 mln

  212(1.9%)

  1,8 mln

  248(2.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  706,2 tys

  84,8(1.2%)

  604,0 tys

  73,1(1%)

  590,0 tys

  72,1(0.9%)

  590,8 tys

  72,9(0.9%)

  611,7 tys

  76,3(0.9%)

  459,2 tys

  57,5(0.6%)

  269,9 tys

  34,2(0.3%)

  961,7 tys

  131(1.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  333,3 tys

  40,0(0.6%)

  306,1 tys

  37,0(0.5%)

  493,3 tys

  60,3(0.7%)

  389,8 tys

  48,1(0.6%)

  398,2 tys

  49,6(0.6%)

  500,0 tys

  62,6(0.6%)

  759,6 tys

  96,2(0.9%)

  904,5 tys

  123(1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  350,0 tys

  42,0(0.6%)

  346,1 tys

  41,9(0.6%)

  367,3 tys

  44,9(0.6%)

  356,5 tys

  44,0(0.5%)

  342,0 tys

  42,6(0.5%)

  335,3 tys

  42,0(0.4%)

  439,8 tys

  55,7(0.5%)

  463,4 tys

  63,2(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  547,7 tys

  65,8(1%)

  562,4 tys

  68,0(0.9%)

  629,0 tys

  76,9(1%)

  838,8 tys

  103(1.2%)

  669,6 tys

  83,5(1%)

  786,2 tys

  98,4(1%)

  805,0 tys

  102(0.9%)

  139,1 tys

  19,0(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  98,6 tys

  11,8(0.2%)

  12,7 tys

  1,5(0%)

  3,2 tys

  0,4(0%)

  146,4 tys

  18,1(0.2%)

  108,2 tys

  13,5(0.2%)

  81,8 tys

  10,2(0.1%)

  3,1 tys

  0,4(0%)

  9,7 tys

  1,3(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  25,6 tys

  3,1(0%)

  20,0 tys

  2,5(0%)

  42,0 tys

  5,2(0.1%)

  50,6 tys

  6,3(0.1%)

  45,5 tys

  5,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  54,3 tys

  6,8(0.1%)

  289,4 tys

  36,2(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Połczynie-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Połczyna-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Połczyn-Zdrój, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Połczyna-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  57,7 mln

  3,7 tys(100%)

  60,9 mln

  3,9 tys(100%)

  64,7 mln

  4,2 tys(100%)

  69,0 mln

  4,5 tys(100%)

  74,1 mln

  4,9 tys(100%)

  81,7 mln

  5,8 tys(100%)

  86,9 mln

  6,2 tys(100%)

  90,3 mln

  6,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  20,6 mln

  2,5 tys(35.7%)

  22,8 mln

  2,8 tys(37.4%)

  22,4 mln

  2,7 tys(34.7%)

  23,2 mln

  2,9 tys(33.7%)

  25,4 mln

  3,2 tys(34.3%)

  26,0 mln

  3,3 tys(31.8%)

  26,9 mln

  3,4 tys(30.9%)

  29,6 mln

  4,0 tys(32.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  15,4 mln

  1,9 tys(26.7%)

  15,4 mln

  1,9 tys(25.3%)

  15,5 mln

  1,9 tys(24%)

  18,6 mln

  2,3 tys(26.9%)

  18,0 mln

  2,3 tys(24.4%)

  18,9 mln

  2,4 tys(23.2%)

  20,7 mln

  2,6 tys(23.8%)

  18,9 mln

  2,6 tys(20.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  9,2 mln

  1,1 tys(15.9%)

  15,8 mln

  1,9 tys(26%)

  3,4 mln

  419(5.3%)

  3,3 mln

  405(4.8%)

  3,1 mln

  391(4.2%)

  2,9 mln

  367(3.6%)

  2,9 mln

  373(3.4%)

  10,9 mln

  1,5 tys(12.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,1 mln

  377(5.4%)

  2,8 mln

  338(4.6%)

  3,8 mln

  465(5.9%)

  3,5 mln

  433(5.1%)

  4,6 mln

  569(6.2%)

  4,5 mln

  560(5.5%)

  7,1 mln

  894(8.1%)

  5,7 mln

  774(6.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  5,0 mln

  605(8.7%)

  302,1 tys

  36,5(0.5%)

  1,5 mln

  186(2.3%)

  1,6 mln

  200(2.4%)

  2,3 mln

  285(3.1%)

  3,6 mln

  451(4.4%)

  5,5 mln

  695(6.3%)

  4,7 mln

  641(5.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  150,0 tys

  18,7(0.2%)

  358,0 tys

  44,8(0.4%)

  418,8 tys

  53,0(0.5%)

  2,0 mln

  273(2.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,2 mln

  141(2%)

  1,4 mln

  166(2.3%)

  1,3 mln

  159(2%)

  1,4 mln

  178(2.1%)

  1,3 mln

  166(1.8%)

  1,3 mln

  166(1.6%)

  1,8 mln

  228(2.1%)

  1,8 mln

  248(2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  127,0 tys

  15,3(0.2%)

  31,9 tys

  3,9(0.1%)

  9,8 tys

  1,2(0%)

  10,7 tys

  1,3(0%)

  14,9 tys

  1,9(0%)

  18,4 tys

  2,3(0%)

  20,6 tys

  2,6(0%)

  1,1 mln

  156(1.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,4 mln

  166(2.4%)

  794,5 tys

  96,1(1.3%)

  838,6 tys

  103(1.3%)

  477,1 tys

  58,8(0.7%)

  603,5 tys

  75,3(0.8%)

  427,7 tys

  53,5(0.5%)

  363,2 tys

  46,0(0.4%)

  1,1 mln

  150(1.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  953,5 tys

  115(1.7%)

  858,8 tys

  104(1.4%)

  800,7 tys

  97,9(1.2%)

  854,9 tys

  105(1.2%)

  927,1 tys

  116(1.3%)

  1,0 mln

  131(1.3%)

  919,6 tys

  116(1.1%)

  996,6 tys

  136(1.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  133,0 tys

  16,0(0.2%)

  428,9 tys

  51,9(0.7%)

  68,3 tys

  8,4(0.1%)

  1,0 mln

  124(1.5%)

  203,0 tys

  25,3(0.3%)

  2,0 mln

  250(2.4%)

  594,4 tys

  75,3(0.7%)

  848,9 tys

  116(0.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  246,4 tys

  29,6(0.4%)

  233,7 tys

  28,3(0.4%)

  227,9 tys

  27,9(0.4%)

  216,7 tys

  26,7(0.3%)

  120,8 tys

  15,1(0.2%)

  89,9 tys

  11,3(0.1%)

  100,3 tys

  12,7(0.1%)

  115,3 tys

  15,7(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,8 tys

  1,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  490,7 tys

  61,4(0.6%)

  144,4 tys

  18,3(0.2%)

  44,2 tys

  6,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  37,0 tys

  4,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  27,3 tys

  3,3(0%)

  11,0 tys

  1,4(0%)

  4,7 tys

  0,6(0%)

  14,5 tys

  1,8(0%)

  26,9 tys

  3,4(0%)

  10,7 tys

  1,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  98,6 tys

  11,8(0.2%)

  12,7 tys

  1,5(0%)

  3,2 tys

  0,4(0%)

  146,4 tys

  18,1(0.2%)

  108,2 tys

  13,5(0.1%)

  81,8 tys

  10,2(0.1%)

  3,1 tys

  0,4(0%)

  9,7 tys

  1,3(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  166,9 tys

  20,0(0.3%)

  49,6 tys

  6,0(0.1%)

  56,1 tys

  6,9(0.1%)

  52,3 tys

  6,4(0.1%)

  68,1 tys

  8,5(0.1%)

  4,7 tys

  0,6(0%)

  4,7 tys

  0,6(0%)

  4,7 tys

  0,6(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  37,0 tys

  4,7(0%)

  440

  0,1(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  71,7

  0,0(0%)

  339

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  19,6 tys

  2,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Połczyn-Zdrój - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 426 mieszkańców Połczyna-Zdroju jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 672 kobiet oraz 755 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 14,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,7% wykształcenie policealne, 11,7% średnie ogólnokształcące, a 20,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,6% mieszkańców Połczyna-Zdroju, gimnazjalnym 3,7%, natomiast 17,4% podstawowym ukończonym. 3,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa zachodniopomorskiego mieszkańcy Połczyna-Zdroju mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Połczynie-Zdroju największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (18,9%) oraz zasadnicze zawodowe (18,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,8%) oraz średnie zawodowe (22,5%).

  W roku 2022 w Połczynie-Zdroju mieściły się 3 przedszkola, w których do 14 oddziałów uczęszczało 357 dzieci (156 dziewczynek oraz 201 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Połczynie-Zdroju mieściły się 2 przedszkola, w których do 10 oddziałów uczęszczało 249 dzieci (109 dziewczynek oraz 140 chłopców). Dostępnych było 270 miejsc.

  16,5% mieszkańców Połczyna-Zdroju w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,3% wśród dziewczynek i 15,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 552 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,48 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 34 oddziałach uczyło się 774 uczniów (335 kobiet oraz 439 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Połczynie-Zdroju placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 28 oddziałach uczyło się 629 uczniów (307 kobiet oraz 322 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,8% ludności (25,7% wśród dziewczynek i 27,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 22,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 156,05.

  W Połczynie-Zdroju znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 9 oddziałach uczyło się 336 uczniów (189 kobiet oraz 147 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 138 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Połczynie-Zdroju placówkę miały 3 licea ogólnokształcące, w których w 18 oddziałach uczyło się 457 uczniów (270 kobiet oraz 187 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 137 absolwentów.

  W Połczynie-Zdroju znajduje się 1 Technikum, w którym w 6 oddziałach uczyło się 183 uczniów (66 kobiet oraz 117 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 25 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Połczynie-Zdroju placówkę miała 1 Technikum, w którym w 6 oddziałach uczyło się 169 uczniów (115 kobiet oraz 54 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 23 absolwentów.

  W Połczynie-Zdroju znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 2 oddziałach uczyło się 28 uczniów (6 kobiet oraz 22 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 19,1% mieszkańców (18,3% wśród dziewczyn i 19,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 37,3 uczniów. 14,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 30,5 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,2% mieszkańców Połczyna-Zdroju w wieku potencjalnej nauki (23,1% kobiet i 21,3% mężczyzn).

 • 14,9% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  14,9%
  Zachodniopomorskie
  23,4%
  Polska
  25,2%
 • 17,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Połczyn-Zdrój
  35,7%
  woj. zachodniopomorskie
  35,6%
  Polska
  35,2%
 • 37,8% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,7% Wykształcenie policealne
 • Połczyn-Zdrój
  3,7%
  woj. zachodniopomorskie
  3,4%
  Kraj
  3,3%
 • 5,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  11,7%
  Zachodniopomorskie
  13,1%
  Cały kraj
  11,9%
 • 13,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  20,3%
  Województwo
  19,1%
  Cała Polska
  20,0%
 • 18,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  24,6%
  woj. zachodniopomorskie
  20,6%
  Polska
  21,2%
 • 18,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,7% Wykształcenie gimnazjalne
 • Połczyn-Zdrój
  3,7%
  woj. zachodniopomorskie
  3,4%
  Kraj
  3,0%
 • 2,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 17,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  17,4%
  Zachodniopomorskie
  13,8%
  Polska
  12,3%
 • 18,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,7%
  Województwo
  3,3%
  Polska
  3,1%
 • 3,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Połczynie-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1552 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 552,0
  Zachodniopomorskie
  900,0
  Cały kraj
  927,0
 • 0,48 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Połczyn-Zdrój
  0,48
  Województwo
  0,97
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 3Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 14 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 381 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Połczyn-Zdrój) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 357 Dzieci
 • 156 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 201 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 43,7%
  56,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 11 2 lata i mniej
 • 11
 • 79 3 lata
 • 79
 • 66 4 lata
 • 66
 • 111 5 lata
 • 111
 • 88 6 lat
 • 88
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 31 3 lata
 • 31
 • 27 4 lata
 • 27
 • 55 5 lata
 • 55
 • 38 6 lat
 • 38
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 48 3 lata
 • 48
 • 39 4 lata
 • 39
 • 56 5 lata
 • 56
 • 50 6 lat
 • 50
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 •  
 • 21,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 20,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Połczynie-Zdroju(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Połczynie-Zdroju aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe Nr 1 im. Kubusia Puchatka
  Publiczne
  94 366-21-50
  ul. ZAMKOWA 3
  78-320 Połczyn-Zdrój
  815121
  Przedszkole Samorządowe Nr 2 Pod Jarzębinką
  Publiczne
  94 366-21-32
  ul. Sobieskiego 10
  78-320 Połczyn-Zdrój
  510314
  Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek (0)
  Niepubliczne
  94 366-21-13
  ul. Wąska 5
  78-320 Połczyn-Zdrój
  ---
 • Szkoły podstawowe w Połczynie-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Połczyn-Zdrój) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 34 Oddziały
 • 774 Uczniowie
 • 335 Kobiety
  (uczniowie)
 • 439 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 43,3%
  56,7%
 • 107 Uczniowie w 1 klasie
 • 48 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 59 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 127 Absolwenci
 • 61 Kobiety
  (absolwenci)
 • 66 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  22,8
  woj. zachodniopomorskie
  17,6
  Kraj
  17,0
 •  
 • 50,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 39,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 156,05 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Połczyn-Zdrój
  156,05
  Województwo
  96,34
  Cała Polska
  95,96
 • 154,44 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  154,44
  Województwo
  94,40
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Połczyn-Zdrój) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Połczyn-Zdrój) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Połczynie-Zdroju(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Połczynie-Zdroju aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa NR.1 w Połczynie-Zdroju (ADAM MICKIEWICZ)
  Publiczna
  94 366-26-95
  94 366-27-04
  ul. GRUNWALDZKA 34
  78-320 Połczyn-Zdrój
  2653153
 • Szkoły ponadpodstawowe w Połczynie-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Połczyn-Zdrój) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 5 Oddziały
 • 118 Uczniowie
 • 86 Kobiety
  (uczniowie)
 • 32 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 72,9%
  27,1%
 • 51 Uczniowie w 1 klasie
 • 38 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 13 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 28 Absolwenci
 • 23 Kobiety
  (absolwenci)
 • 5 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 4 Oddziały
 • 218 Uczniowie
 • 103 Kobiety
  (uczniowie)
 • 115 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,2%
  52,8%
 • 110 Absolwenci
 • 66 Kobiety
  (absolwenci)
 • 44 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 37,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  37,3
  Województwo
  25,0
  Cały kraj
  26,5
 •  
 • 9,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 6,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Połczyn-Zdrój) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 6 Oddziały
 • 183 Uczniowie
 • 66 Kobiety
  (uczniowie)
 • 117 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 36,1%
  63,9%
 • 71 Uczniowie w 1 klasie
 • 29 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 42 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 25 Absolwenci
 • 7 Kobiety
  (absolwenci)
 • 18 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 30,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Połczyn-Zdrój
  30,5
  woj. zachodniopomorskie
  23,8
  Cała Polska
  24,9
 •  
 • 15,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 10,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Połczyn-Zdrój) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 14 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 14,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Połczyn-Zdrój
  14,0
  woj. zachodniopomorskie
  20,2
  Polska
  21,0
 •  
 • Wykres - Szkoły policealne (Połczyn-Zdrój) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 89 Uczniowie
 • 59 Kobiety
  (uczniowie)
 • 30 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 66,3%
  33,7%
 • 35 Uczniowie w 1 klasie
 • 25 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 31 Absolwenci
 • 22 Kobiety
  (absolwenci)
 • 9 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Miasto
  22,3
  Zachodniopomorskie
  19,0
  Kraj
  23,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Połczynie-Zdroju(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Połczynie-Zdroju aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum Zawodowe
  Publiczne
  94 366-20-83
  94 366-50-40
  ul. Stanisława Staszica 6
  78-320 Połczyn-Zdrój
  5132-
  Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży (Stanisław Staszic)
  Publiczne
  94 366-20-83
  94 366-50-40
  ul. Stanisława Staszica 6
  78-320 Połczyn-Zdrój
  4120-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  94 366-20-83
  94 366-50-40
  ul. Stanisława Staszica 6
  78-320 Połczyn-Zdrój
  373-
  Zaoczne Liceum Ogólnokształcace dla Dorosłych
  Publiczne
  94 366-20-83
  94 366-50-40
  ul. Stanisława Staszica 6
  78-320 Połczyn-Zdrój
  573-
  Szkoła Policealna ZDZ
  Niepubliczna
  94 366-46-03
  94 366-46-03
  ul. Grunwaldzka 34
  78-320 Połczyn-Zdrój
  ---
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ w Połczynie-Zdroju
  Niepubliczne
  94 366-46-03
  94 366-46-03
  ul. Grunwaldzka 34
  78-320 Połczyn-Zdrój
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Połczynie-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 16,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 19,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Połczyn-Zdrój, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Połczyn-Zdrój, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Połczyn-Zdrój, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Połczyn-Zdrój - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Połczynie-Zdroju

 • Według danych GUS z 2022 roku w Połczynie-Zdroju znajdowało się 0 hoteli, 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • ośrodki kolonijne: 1
  • zakłady uzdrowiskowe: 2


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • drzwi automatycznie otwierane: 2
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 1, liczba miejsc: 30)
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 2


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Połczynie-Zdroju w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Połczynie-Zdroju
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Połczynie-Zdroju: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Połczynie-Zdroju 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 279 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 104 (uczestnicy: 17 152)
  • seanse filmowe: 1 (uczestnicy: 56)
  • wystawy: 10 (uczestnicy: 650)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 4 (uczestnicy: 5 100)
  • koncerty: 40 (uczestnicy: 8 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 5 (uczestnicy: 790)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 1 (uczestnicy: 30)
  • konkursy: 8 (uczestnicy: 126)
  • pokazy teatralne: 7 (uczestnicy: 2 000)
  • warsztaty: 28 (uczestnicy: 400)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 37)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 18)
  • inne: 2 (członkowie: 19)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 13 (członkowie: 197)
  • teatralne: 1 (członkowie: 12)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 12)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 53)
  • taneczne: 8 (członkowie: 120)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Połczynie-Zdroju działało 1 kino posiadające 1 salę z 279 miejscami na widowni. Odbyło się 911 seansów, na które przyszło 15 144 widzów, w tym 363 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 7 743 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Połczynie-Zdroju działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 19 677 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 30 092 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 5
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Połczynie-Zdroju działało 5 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 551 członków. Zarejestrowano 536 ćwiczących (mężczyźni: 451, kobiety: 85, chłopcy do lat 18: 386, dziewczęta do lat 18: 76). Aktywnych było 12 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (9), instruktora sportowego (17) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Połczynie-Zdroju w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Połczynie-Zdroju
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Połczyna-Zdroju znajduje się 9 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Połczynie-Zdroju
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pałac z XVII w. (ul. Zamkowa 7)dnia 1955-05-25, wykaz dokumentów: 91 z 1955-05-25
  • Miasto z XIV w.dnia 1965-05-15, wykaz dokumentów: 491 z 1965-05-15
  • Kościół z końca XVIII w.dnia 1965-12-30, wykaz dokumentów: 539 z 1965-12-30
  • Młyn z pocz. XIX w.dnia 1976-10-27, wykaz dokumentów: 912 z 1976-10-27
  • Park z 1. poł. XIX w.dnia 1978-06-29, wykaz dokumentów: 1063 z 1978-06-29
  • Kamienica z 2. poł. XIX w. (ul. 5 Marca 21)dnia 1991-10-03, wykaz dokumentów: 1226/1-2 z 1991-10-03; brak numeru z 2015-05-12
  • Inny budynek mieszkalny z 1824 - 1825 (ul. Piwna 10)dnia 2005-07-29, wykaz dokumentów: A-222 z 2005-07-29
  • Browar z 1824 - 1825 (ul. Piwna 10)dnia 2005-07-29, wykaz dokumentów: A-222 z 2005-07-29
  • Zespół - browar z 1824 r. (ul. Piwna 10)dnia 2005-07-29, wykaz dokumentów: A-222 z 2005-07-29
 • Formy ochrony przyrody w Połczynie-Zdroju
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Połczyna-Zdroju znajduje się 11 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Połczynie-Zdroju
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Drawski Park KrajobrazowyData ustanowienia: 1979-04-24, Powierzchnia: 38360.17 ha, Powierzchnia otuliny: 23560.41 ha
  • Obszar Chronionego Krajobrazu "Pojezierze Drawskie - obszar chronionego krajobrazuOpis: 1. Jezioro Drawsko z licznymi zatokami o mocno wyniesionych przybrzeżnych skarpach porośniętych starodrzewiami głównie buczyn Deschampsio Flexuosae-Fagetum z wieloma niewielkimi wysepkami i dużą wyspą Bielawą; 2. Dolina rz. Drawy z mocno zróżnicowaną roslinnością wodną z Potametea i szuwarową Phragmitetea; 3. Bogactwo nie przeżyźnionych jezior; liczne zbiorniki dystroficzne i oligotroficzne w tym lobeliowe jezioro Łęka; 4. Duże kompleksy siedlisk olsowych i łęgowych z towarzyszącą im roślinnością źródliskową szuwarową i ziołoroślową typu okrajkowego; 5. Rozległy kompleks eu- i mezotroficznych lasów liściastych w strefie pagórów morenowych na północy gminy (Nadl. Połczyn Zdrój) z przewagą siedlisk Melico-Fagetum i Deschampsio-Fagetum z dużym udziałem starodrzewi skupiających leśne gatunki z rzędu Fagetalia; 6. Wyjątkowe bogactwo śródleśnych i śródpolnych oczek wytopiskowych z roślinnością torfowiskową na terenie całego obszaru; 7. Ok. 45 gatunków chronionych oraz blisko 55 regionalnie zagrożonych wymarciem; 9. Około 30 nieczynnych cmentarzy ewangelickich w obrębie których swe stanowiska mają liczne gatunki prawnie chronione; są miejscem występowania pomników przyrody nierzadko też placówkami starodrzewi jak również regeneracyjno-degeneracyjnych postaci grądów Stellario-Carpinetum dużo rzadziej kwaśnej dąbrowy trzcinnikowej Calamagrostio arundinaceae-Quercetum; 10. Parki podworskie ze starodrzewiami między innymi w: Drahimku Kaleńsku Nowym Pławnie Rzepowie oraz pałacowy w Siemczynie; 11. Wyjątkowa ilość jak na pomorskie gminy ustanowionych pomników przyrody; 12. 35 użytków ekologicznych przewidzianychdo ochrony w Planie ochrony DPK mających chronić głównie biotopy bagienne; kilka użytków z bogatymi populacjami storczyków; 13. Dwa kolejne przewidziane do ochrony użytki ekologiczne UE-1 i UE-2; jeden ze stanowiskiem regionalnie bardzo rzadkiego ostrożenia łąkowego Cirsium rivulare reprezentującego element górski na niżu; 14. Siedlisko bytowania wielu cennych gatunków ryb płazów gadów i ssaków; 15. Kilkadziesiąt alei przydrożnych drzew pełniących funkcje liniowych korytarzy ekologicznych., Data ustanowienia: 1975-11-17, Powierzchnia: 92616.4 ha
  • Ostoja Drawska - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2007-10-13, Powierzchnia: 153906.15 ha
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 4 dębów szypułkowych; 1 : dużo ubytków, Data ustanowienia: 1992-10-15, Opis granicy: Popielewko zadrzewienie przydrożne; przy wawozie
  • Pomnik przyrodyOpis: drzewo złamane odrosty, Data ustanowienia: 1992-10-15, Opis granicy: Ogrodno na terenie cmentarza oddział 169c Nadleśnictwo Połczyn Zdrój
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 7 bluszczy pospolitych występujacych na brzozach, Data ustanowienia: 1996-01-27, Opis granicy: Cmentarz w Połczynie Zdroju położony pomiędzy ul. Wąską a Browarną
  • Pomnik przyrodyOpis: dwa pnie, Data ustanowienia: 1996-01-27, Opis granicy: Popielewo cmentarz "żydowski" przy drodze polnej
  • Pomnik przyrodyOpis: Popielewko, Data ustanowienia: 1996-01-27, Opis granicy: Popielewko ok. 100 m od drogi Czaplinek – Połczyn Zdrój po prawej stronie
  • Pomnik przyrodyOpis: Granit, Data ustanowienia: 1996-01-27, Opis granicy: Cmentarz komunalny położony pomiędzy ul. Wąską a Browarną
  • Pomnik przyrodyOpis: Brak danych, Data ustanowienia: 2010-11-20, Opis granicy: przy ul. Grunwaldzkiej przed budynkiem poczty
  • Pomnik przyrodyOpis: Brak danych, Data ustanowienia: 2010-11-20, Opis granicy: osiedle Staszica

Połczyn-Zdrój - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 10 wypadków drogowych w Połczynie-Zdroju odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 7 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 136,3 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 40,9 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Połczynie-Zdroju znajdowało się 22 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 5 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 5 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu świdwińskiego.

  Powiat świdwiński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Połczynie-Zdroju
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 10 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 3 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 7 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 6 Lekko ranni
 • 1 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Połczynie-Zdroju w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 136,33 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Połczyn-Zdrój
  136,3
  Zachodniopomorskie
  998,0
  Polska
  1 100,9
 • 40,90 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Połczyn-Zdrój
  40,9
  Zachodniopomorskie
  102,2
  Cała Polska
  104,4
 • 95,43 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  95,4
  woj. zachodniopomorskie
  1 178,3
  Cała Polska
  1 327,3
 • 30,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Połczyn-Zdrój
  30,0
  Województwo
  10,2
  Cała Polska
  9,5
 • 70,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Połczyn-Zdrój
  70,0
  Zachodniopomorskie
  118,1
  Polska
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 22 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 21 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Połczynie-Zdroju w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 633,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Połczyn-Zdrój
  633,1 km
  woj. zachodniopomorskie
  542,9 km
  Cała Polska
  633,6 km
 • 15,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  15,8 km
  woj. zachodniopomorskie
  7,6 km
  Polska
  5,3 km
 • 5 Liczba licencji na taksówki
 • 5 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Połczyn-Zdrój przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 163droga wojewódzka nr 163(Kołobrzeg - Stramnica - Czernin - Dygowo - Pyszka - Wrzosowo - Łykowo - Brzeźno - Karlino - Redlino - Białogard - Moczyłki - Przegonia - Byszyno - Wygoda - Tychówko - Bolkowo - Buślary - Połczyn-Zdrój - Gaworkowo - Kluczewo - Stare Drawsko - Czaplin Nowy - Czaplinek - Piekary - Broczyno - Machliny - Kosin - Dobrzyca - Golce - Glinki - Kłębowiec - Wałcz)
  • DW 172droga wojewódzka nr 172( Połczyn-Zdrój - Ogartowo - Piaski - Łęknica - Barwice - Stary Grabiąż - Ostropole - Trójka - Szczecinek)
  • DW 173droga wojewódzka nr 173( Połczyn-Zdrój - Toporzyk - Gawroniec - Dobrosław - Ostrowice - Borne - Zarańsko - Drawsko Pomorskie)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Połczynie-Zdroju istnieje 61 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 5 Marca

  ul. Armii Krajowej

  ul. Batalionów Chłopskich

  ul. Bolesława Chrobrego

  ul. Browarna

  ul. Chopina

  ul. Cmentarna

  ul. Demokracji

  ul. Dolna

  ul. Gdańska

  ul. Graniczna

  ul. Grunwaldzka

  ul. Jana Pawła II

  ul. Kazimierza Wielkiego

  ul. Kilińskiego

  ul. Kolejowa

  ul. Koszalińska

  ul. Kołobrzeska

  ul. Kościuszki

  ul. Krucza

  ul. Krótka

  ul. Mariacka

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Mickiewicza

  ul. Mieszka I

  ul. Miodowa

  ul. Młyńska

  ul. Nowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Okrzei

  pl. Orła Białego

  ul. Parkowa

  ul. Piwna

  ul. Polna

  ul. Powstańców Warszawskich

  ul. Reymonta

  Rondo Sybiraków

  ul. Rynkowa

  ul. Rzemieślnicza

  ul. Sobieskiego

  ul. Solankowa

  ul. Sportowa

  ul. Stanisława Moniuszki

  ul. Stanisława Staszica

  ul. Strażacka

  ul. Szczecinecka

  ul. Szpitalna

  ul. Słoneczna

  ul. Targowa

  ul. Traugutta

  pl. Tysiąclecia Państwa Polskiego

  ul. Warszawska

  ul. Wiejska

  ul. Wilcza

  ul. Wojska Polskiego

  pl. Wolności

  ul. Wąska

  ul. Zamkowa

  ul. Zdrojowa

  park Zdrojowy

  ul. bł. Adolfa Kolpinga