Morąg w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Morąg - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Morąg to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu ostródzkiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Morąg.
 • 12 981 Liczba mieszkańców
 • 6,1 km² Powierzchnia
 • 2 124,5 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 115 m n.p.m Wysokość
 • 1327 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 89 Numer kierunkowy
 • NOS Tablice rejestracyjne
 • Tadeusz Zbigniew Sobierajski Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 19.927953.9160 Współrzędne GPS
 • 2815084 TERYT (TERC)
 • 0964850 SIMC
Herb miasta Morąg
Morąg herb
Flaga miasta Morąg
Morąg flaga

Jak Morąg wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Morąg na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Morąg wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Morąg plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
32Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
41Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
43Miasta o największej gęstości zaludnienia w Polsce
56Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
84Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
116Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
134Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
134Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
148Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
151Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
153Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
157Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
203Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
207Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
231Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
269Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
272Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
273Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
282Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
283Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
294Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
294Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
307Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców

Morąg - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
14-300Poczta Morąg 001, ul. 11 Listopada 2
14-300Skrytki Pocztowe Poczta Morąg 001, ul. 11 Listopada 2
14-301Poczta Morąg 003, Al. Wojska Polskiego 33

Morąg - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Morągu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Ostródzie (podlega pod: ZUS Oddział w Elblągu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Czarnieckiego 50
14-100 Ostróda
Urząd Miejski w Morągu
(89) 757-22-31
(89) 757-21-20
ul. 11 Listopada 9
14-300 Morąg

Morąg - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Morąg jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 12 981, z czego 51,9% stanowią kobiety, a 48,1% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 11,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,8 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Morąga zawarli w 2022 roku 48 małżeństw, co odpowiada 3,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz więcej od wartości dla kraju.
  27,9% mieszkańców Morąga jest stanu wolnego, 51,3% żyje w małżeństwie, 8,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,1% to wdowy/wdowcy.

  Morąg ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -56. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,29 na 1000 mieszkańców Morąga. W 2022 roku urodziło się 103 dzieci, w tym 37,9% dziewczynek i 62,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 386 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,59 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 28,3% zgonów w Morągu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,5% zgonów w Morągu były nowotwory, a 5,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Morąga przypada 12.19 zgonów. Jest to nieznacznie więcej od wartości średniej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 82 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 177 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Morąga -95. W tym samym roku 5 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 46 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -41.

  57,1% mieszkańców Morąga jest w wieku produkcyjnym, 17,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 25,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Morąga
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 12 981 Liczba mieszkańców
 • 6 743 Kobiety
 • 6 238 Mężczyźni
 • 51,9%
  48,1%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Morągu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Morągu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Morągu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Morąga
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • Morąg
  42,8 lat
  Województwo
  41,8 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 45,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Morąg, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Morąga
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Morąg,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Morąg,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Morąg,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,9% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  29,2%
  Kraj
  29,1%
 • 23,2% Kobiety
  (Panny)
 • 33,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 51,3% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  51,4%
  Województwo
  51,4%
  Cały kraj
  54,0%
 • 50,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 51,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,1% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,9%
  Województwo
  8,4%
  Cały kraj
  8,5%
 • 14,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  8,8%
  Warmińsko-mazurskie
  8,9%
  Polska
  7,6%
 • 9,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 8,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,8% Nieustalone
 • Miasto
  2,8%
  Warmińsko-mazurskie
  2,1%
  Kraj
  0,7%
 • 2,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,6% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Morągu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Morągu w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Morąg
  3,7
  Województwo
  3,9
  Kraj
  4,1
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,8
  Cała Polska
  1,6
 • 48 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Morągu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Morągu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -56 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -31 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -25 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,29 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -4,3
  Warmińsko-mazurskie
  -4,5
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Morągu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Morągu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Morągu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Morągu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 103 Urodzenia żywe
 • 39 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 64 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 37,9%
  62,1%
 • 7,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,9
  Warmińsko-mazurskie
  7,2
  Cały kraj
  8,1
 • 32,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  32,8
  Województwo
  32,1
  Cały kraj
  35,1
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 53 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 53
 • 91 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 91
 • 58 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 58
 • 32 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 386 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 358 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 408 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 386 g
  Warmińsko-mazurskie
  3 389 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 10 Waga 4500g - 4999g
 • 10
 • 57 Waga 4000g - 4499g
 • 57
 • 266 Waga 3500g - 3999g
 • 266
 • 257 Waga 3000g - 3499g
 • 257
 • 94 Waga 2500g - 2999g
 • 94
 • 27 Waga 2000g - 2499g
 • 27
 • 12 Waga 1500g - 1999g
 • 12
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,24 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,24
  Województwo
  1,21
  Kraj
  1,26
 • 0,56 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Morąg
  0,56
  Województwo
  0,59
  Kraj
  0,61
 • 0,59 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Morąg
  0,59
  Województwo
  0,61
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Morągu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 159 Zgony
 • 70 Kobiety
  (Zgony)
 • 89 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,0%
  56,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,2 Zgony na 1000 ludności
 • Morąg
  12,2
  woj. warmińsko-mazurskie
  11,8
  Cała Polska
  11,9
 • 168,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  168,9
  Warmińsko-mazurskie
  162,8
  Cały kraj
  147,0
 • 2,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  2,7
  Województwo
  4,6
  Polska
  3,8
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Morąg
  3,6
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,4
  Cała Polska
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. warmińsko-mazurskie
  1,5
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie ostródzkim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Morąg
  28,3%
  woj. warmińsko-mazurskie
  26,3%
  Polska
  34,8%
 • 21,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Morąg
  21,5%
  woj. warmińsko-mazurskie
  19,9%
  Cały kraj
  19,6%
 • 5,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  5,6%
  Warmińsko-mazurskie
  6,5%
  Cały kraj
  5,4%
 • 234 Zgony spowodowane COVID-19
 • 22,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  22,5
  Cały kraj
  13,3
 • 63,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. warmińsko-mazurskie
  63,0
  Cała Polska
  74,4
 • 299,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Morąg
  299,2
  woj. warmińsko-mazurskie
  271,1
  Polska
  268,1
 • 244,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. warmińsko-mazurskie
  244,1
  Kraj
  246,5
 • 393,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 424,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 360,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  393,3
  Województwo
  358,8
  Cała Polska
  475,8
 • 57,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 22,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 92,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Morąg
  57,8
  Warmińsko-mazurskie
  54,6
  Cały kraj
  70,6
 • 40,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  40,9
  Województwo
  29,2
  Kraj
  32,6
 • 9,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  9,7
  Warmińsko-mazurskie
  7,2
  Cała Polska
  6,9
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,8%
  Województwo
  0,6%
  Kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 82 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 43 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 39 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Zameldowania z zagranicy
 • 3 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 177 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 100 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 77 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 46 Wymeldowania za granicę
 • 19 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 27 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -136 Saldo migracji
 • -73 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -63 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -95 Saldo migracji wewnętrznych
 • -57 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -38 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -41 Saldo migracji zagranicznych
 • -16 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -25 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Morągu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Morągu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 14,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 61,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 24,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Morąg, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Morąg - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Morągu oddano do użytku 39 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,00 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Morągu to 5 477 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 422 mieszkań. Jest to wartość większa od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  82,1% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 17,9% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Morągu to 2,69 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Morągu to 63,30 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,41% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 99,36% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 98,29% mieszkań posiada łazienkę, 88,49% korzysta z centralnego ogrzewania, a 69,12% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu ostródzkiego.

  Powiat ostródzki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Morągu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 477 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 421,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  421,90
  Warmińsko-mazurskie
  396,50
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 59,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  59,60 m2
  Warmińsko-mazurskie
  69,60 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 25,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Morąg
  25,10 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  27,60 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,50 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Morąg
  3,50
  Województwo
  3,78
  Cała Polska
  3,83
 • 2,37 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,37
  Województwo
  2,52
  Kraj
  2,42
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Morąg
  0,68
  Województwo
  0,67
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Morągu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 39 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 3,00 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  3,00
  woj. warmińsko-mazurskie
  5,65
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 105 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 2,69 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  2,69
  Warmińsko-mazurskie
  3,77
  Cała Polska
  3,89
 • 8,09 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Morąg
  8,09
  Warmińsko-mazurskie
  21,29
  Polska
  24,56
 • 2 468 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 63,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  63,3 m2
  Warmińsko-mazurskie
  84,5 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,19 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,19 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,48 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Morągu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 99,41% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Morąg
  99,41%
  Województwo
  97,97%
  Polska
  97,71%
 • 99,36% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Morąg
  99,36%
  Województwo
  95,43%
  Cały kraj
  95,10%
 • 98,29% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  98,29%
  woj. warmińsko-mazurskie
  93,90%
  Cały kraj
  93,66%
 • 88,49% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  88,49%
  Województwo
  86,78%
  Polska
  85,62%
 • 69,12% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  69,12%
  Warmińsko-mazurskie
  44,21%
  Cała Polska
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Morąg - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Morągu na 1000 mieszkańców pracuje 355osób . Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Morągu wynosiło w 2022 roku 9,1% (9,1% wśród kobiet i 9,1% wśród mężczyzn). Jest to nieznacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Morągu wynosiło 5 403,55 PLN, co odpowiada 80.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Morąga 622 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 845 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 223.

  11,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Morąga pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 44,9% w przemyśle i budownictwie, a 14,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Morągu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 355 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  355,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  358,0
  Polska
  402,0
 • 9,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 9,1% Kobiety
 • 9,1% Mężczyźni
 • Morąg
  9,1%
  Województwo
  8,7%
  Polska
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Morągu w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Morągu w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Morągu w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Morągu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 404 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 404 PLN
  woj. warmińsko-mazurskie
  5 675 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Morągu w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Morągu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 622 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 845 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 223 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,36 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Morągu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 11,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 14,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 44,9% Przemysł i budownictwo
 • 30,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 58,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 14,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 12,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 28,2% Pozostałe
 • 42,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 13,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Morągu w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,1% W wieku produkcyjnym
 • 50,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 25,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 33,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Morąg, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 75,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Morąg
  75,0
  Województwo
  65,7
  Polska
  69,0
 • 44,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  44,2
  Województwo
  35,7
  Kraj
  38,2
 • 143,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  143,6
  Warmińsko-mazurskie
  119,2
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 61,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Morąg - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Morągu w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 421 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 964 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 103 nowe podmioty, a 51 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (170) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (88) w roku 2019. W tym samym okresie najwięcej (212) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (48) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Morągu najwięcej (65) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 371) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,4% (20) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,8% (324) podmiotów, a 75,8% (1 077) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Morągu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.2%) oraz Budownictwo (19.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 421 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 20 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 324 Przemysł i budownictwo
 • 1 077 Pozostała działalność
 • 103 Podmioty nowo zarejestrowane w Morągu w 2022 roku
 • 51 Podmioty wyrejestrowane w Morągu w 2022 roku
 • 964 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 371 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 371
 • 36 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 36
 • 12 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 12
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 1 419 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 419
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 8 Spółdzielnie ogółem
 • 8
 • 79 Spółki handlowe ogółem
 • 79
 • 9  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 9
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 65  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 65
 • 8    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 8
 • 59 Spółki cywilne ogółem
 • 59
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 964 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 233 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 233
 • 185 Budownictwo
 • 185
 • 92 Przetwórstwo przemysłowe
 • 92
 • 86 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 86
 • 85 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 85
 • 77 Pozostała działalność
 • 77
 • 36 Transport i gospodarka magazynowa
 • 36
 • 34 Edukacja
 • 34
 • 33 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 33
 • 27 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 27
 • 23 Informacja i komunikacja
 • 23
 • 21 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 21
 • 16 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 16
 • 11 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 11
 • 5 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 5
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Morąg - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Morągu stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 259 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,89 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Morągu wynosi 69,90% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Morąga najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 13,04 (wykrywalność 67%) oraz przeciwko mieniu - 9,76 (wykrywalność 52%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,26 (48%), drogowe - 2,20 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,42 (95%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Morągu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Morąga.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Morąg, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 259 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 259
 • 170 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 170
 • 42 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 42
 • 29 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 29
 • 5 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 5
 • 127 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 127
 • 19,89 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  19,89
  Warmińsko-mazurskie
  19,85
  Polska
  22,81
 • 13,04 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  13,04
  Województwo
  11,34
  Cały kraj
  12,98
 • 3,26 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,26
  Województwo
  5,43
  Cała Polska
  6,99
 • 2,20 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,20
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,01
  Cała Polska
  1,82
 • 0,42 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Morąg
  0,42
  Warmińsko-mazurskie
  0,37
  Cały kraj
  0,35
 • 9,76 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Morąg
  9,76
  Województwo
  10,33
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Morąg, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  70%
  woj. warmińsko-mazurskie
  75%
  Polska
  71%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  68%
  Warmińsko-mazurskie
  71%
  Cały kraj
  63%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Morąg
  48%
  woj. warmińsko-mazurskie
  70%
  Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  100%
  woj. warmińsko-mazurskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Morąg
  95%
  Województwo
  96%
  Kraj
  88%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  52%
  Województwo
  60%
  Cała Polska
  51%

Morąg - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Morąga wyniosła w 2022 roku 139,5 mln złotych, co daje 6,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 12.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Morąga - 31.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (16.2%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (9.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 14,9 mln złotych, czyli 10,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Morąga wyniosła w 2022 roku 139,6 mln złotych, co daje 6,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 6.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (29.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (24.3%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (12.3%). W budżecie Morąga wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 844 złotych na mieszkańca (14,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 30,2 złotych na mieszkańca (0,5%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 13,7%.
 • Wydatki budżetu w Morągu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Morąga według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Morąg, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Morąga według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  94,0 mln

  3,8 tys(100%)

  97,7 mln

  4,0 tys(100%)

  112,7 mln

  4,6 tys(100%)

  117,3 mln

  4,8 tys(100%)

  124,5 mln

  5,1 tys(100%)

  128,1 mln

  5,4 tys(100%)

  124,8 mln

  5,3 tys(100%)

  139,5 mln

  6,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  27,4 mln

  1,9 tys(29.2%)

  29,0 mln

  2,1 tys(29.7%)

  31,6 mln

  2,3 tys(28%)

  36,8 mln

  2,7 tys(31.3%)

  39,6 mln

  2,9 tys(31.8%)

  40,2 mln

  3,0 tys(31.4%)

  39,4 mln

  3,0 tys(31.6%)

  43,7 mln

  3,4 tys(31.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  24,3 mln

  1,7 tys(25.9%)

  40,5 mln

  2,9 tys(41.5%)

  11,0 mln

  783(9.7%)

  11,6 mln

  839(9.9%)

  10,2 mln

  743(8.2%)

  9,4 mln

  695(7.3%)

  9,9 mln

  752(8%)

  22,6 mln

  1,7 tys(16.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,9 mln

  138(2.1%)

  4,7 mln

  338(4.9%)

  9,5 mln

  677(8.4%)

  3,9 mln

  282(3.3%)

  7,9 mln

  574(6.3%)

  9,2 mln

  686(7.2%)

  5,2 mln

  391(4.1%)

  13,3 mln

  1,0 tys(9.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,3 mln

  444(6.7%)

  6,6 mln

  473(6.8%)

  7,6 mln

  544(6.8%)

  7,3 mln

  526(6.2%)

  7,3 mln

  530(5.8%)

  7,1 mln

  526(5.5%)

  8,2 mln

  624(6.6%)

  10,7 mln

  824(7.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,1 mln

  152(2.3%)

  2,3 mln

  166(2.4%)

  3,2 mln

  228(2.8%)

  4,3 mln

  314(3.7%)

  4,7 mln

  345(3.8%)

  3,9 mln

  288(3%)

  3,8 mln

  285(3%)

  3,7 mln

  283(2.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  17,9 mln

  1,3 tys(19%)

  2,8 mln

  202(2.9%)

  3,2 mln

  226(2.8%)

  3,2 mln

  229(2.7%)

  3,0 mln

  218(2.4%)

  3,2 mln

  238(2.5%)

  2,7 mln

  205(2.2%)

  3,4 mln

  259(2.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,2 mln

  155(2.3%)

  2,4 mln

  174(2.5%)

  2,9 mln

  206(2.6%)

  3,1 mln

  227(2.7%)

  3,9 mln

  282(3.1%)

  2,6 mln

  197(2.1%)

  2,9 mln

  221(2.3%)

  3,3 mln

  257(2.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,5 mln

  103(1.5%)

  1,3 mln

  95,2(1.4%)

  1,3 mln

  94,6(1.2%)

  1,3 mln

  90,9(1.1%)

  1,4 mln

  102(1.1%)

  1,0 mln

  74,7(0.8%)

  663,7 tys

  50,2(0.5%)

  2,5 mln

  189(1.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,2 mln

  88,3(1.3%)

  874,1 tys

  62,3(0.9%)

  779,5 tys

  55,7(0.7%)

  1,5 mln

  106(1.3%)

  1,3 mln

  92,4(1%)

  974,7 tys

  72,4(0.8%)

  1,1 mln

  81,5(0.9%)

  2,0 mln

  155(1.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  522,1 tys

  37,0(0.6%)

  367,8 tys

  26,2(0.4%)

  74,6 tys

  5,3(0.1%)

  115,4 tys

  8,3(0.1%)

  91,0 tys

  6,6(0.1%)

  764,8 tys

  56,8(0.6%)

  183,3 tys

  13,9(0.1%)

  1,6 mln

  125(1.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,5 mln

  109(1.6%)

  1,1 mln

  79,6(1.1%)

  1,1 mln

  80,8(1%)

  1,1 mln

  76,1(0.9%)

  965,8 tys

  70,5(0.8%)

  896,9 tys

  66,6(0.7%)

  980,7 tys

  74,2(0.8%)

  1,3 mln

  97,0(0.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  971,8 tys

  68,9(1%)

  781,6 tys

  55,7(0.8%)

  1,0 mln

  72,6(0.9%)

  3,3 mln

  236(2.8%)

  1,3 mln

  96,3(1.1%)

  1,0 mln

  77,1(0.8%)

  1,0 mln

  78,1(0.8%)

  1,1 mln

  82,3(0.8%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  291,4 tys

  20,7(0.3%)

  346,6 tys

  24,7(0.4%)

  1,4 mln

  101(1.3%)

  2,5 mln

  177(2.1%)

  1,0 mln

  74,6(0.8%)

  335,3 tys

  24,9(0.3%)

  600,8 tys

  45,5(0.5%)

  513,1 tys

  39,5(0.4%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  3,1 mln

  219(3.3%)

  1,2 mln

  82,8(1.2%)

  339,9 tys

  24,3(0.3%)

  389,5 tys

  28,1(0.3%)

  207,6 tys

  15,2(0.2%)

  263,0 tys

  19,5(0.2%)

  134,1 tys

  10,2(0.1%)

  436,1 tys

  33,6(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  427,7 tys

  30,3(0.5%)

  172,5 tys

  12,3(0.2%)

  193,0 tys

  13,8(0.2%)

  227,8 tys

  16,5(0.2%)

  336,8 tys

  24,6(0.3%)

  231,5 tys

  17,2(0.2%)

  318,1 tys

  24,1(0.3%)

  380,3 tys

  29,3(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  426,0 tys

  30,2(0.5%)

  1,1 mln

  75,5(1.1%)

  549,9 tys

  39,3(0.5%)

  619,7 tys

  44,8(0.5%)

  899,5 tys

  65,7(0.7%)

  1,1 mln

  84,2(0.9%)

  2,7 mln

  201(2.1%)

  298,4 tys

  23,0(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,5 mln

  107(1.6%)

  1,6 mln

  114(1.6%)

  2,0 mln

  142(1.8%)

  2,0 mln

  147(1.7%)

  2,0 mln

  149(1.6%)

  2,2 mln

  167(1.8%)

  2,3 mln

  173(1.8%)

  250,0 tys

  19,3(0.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  10,0 tys

  0,7(0%)

  353,7 tys

  25,2(0.4%)

  800,0 tys

  57,2(0.7%)

  250,0 tys

  18,1(0.2%)

  3,3 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,0 tys

  0,5(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  221,8 tys

  15,7(0.2%)

  25,2 tys

  1,8(0%)

  4,9 tys

  0,4(0%)

  192,5 tys

  13,9(0.2%)

  207,4 tys

  15,1(0.2%)

  208,0 tys

  15,5(0.2%)

  4,9 tys

  0,4(0%)

  4,8 tys

  0,4(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,1(0%)

  1,9 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,3(0%)

  4,0 tys

  0,3(0%)

  4,0 tys

  0,3(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  140,2 tys

  9,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Morągu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Morąga według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Morąg, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Morąga według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  91,3 mln

  3,7 tys(100%)

  103,7 mln

  4,2 tys(100%)

  111,4 mln

  4,5 tys(100%)

  118,2 mln

  4,8 tys(100%)

  128,0 mln

  5,3 tys(100%)

  129,1 mln

  5,4 tys(100%)

  132,5 mln

  5,6 tys(100%)

  139,6 mln

  6,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  28,0 mln

  2,0 tys(30.7%)

  30,0 mln

  2,1 tys(28.9%)

  33,1 mln

  2,4 tys(29.7%)

  36,7 mln

  2,7 tys(31.1%)

  37,7 mln

  2,7 tys(29.4%)

  37,6 mln

  2,8 tys(29.1%)

  39,9 mln

  3,0 tys(30.1%)

  40,9 mln

  3,2 tys(29.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  27,3 mln

  1,9 tys(29.9%)

  26,8 mln

  1,9 tys(25.8%)

  26,4 mln

  1,9 tys(23.7%)

  27,6 mln

  2,0 tys(23.4%)

  29,3 mln

  2,1 tys(22.9%)

  30,6 mln

  2,3 tys(23.7%)

  34,4 mln

  2,6 tys(26%)

  33,9 mln

  2,6 tys(24.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  19,7 mln

  1,4 tys(21.6%)

  35,7 mln

  2,5 tys(34.4%)

  6,1 mln

  434(5.5%)

  6,2 mln

  446(5.2%)

  5,1 mln

  370(4%)

  4,8 mln

  353(3.7%)

  4,9 mln

  369(3.7%)

  17,2 mln

  1,3 tys(12.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  548,2 tys

  38,8(0.6%)

  2,1 mln

  150(2%)

  3,1 mln

  222(2.8%)

  35,3 tys

  2,6(0%)

  6,5 mln

  475(5.1%)

  503,3 tys

  37,4(0.4%)

  2,0 mln

  154(1.5%)

  5,6 mln

  431(4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  4,1 mln

  291(4.5%)

  2,5 mln

  176(2.4%)

  2,9 mln

  207(2.6%)

  2,5 mln

  179(2.1%)

  1,9 mln

  142(1.5%)

  2,1 mln

  153(1.6%)

  2,3 mln

  174(1.7%)

  3,8 mln

  295(2.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  340,7 tys

  24,1(0.4%)

  282,9 tys

  20,1(0.3%)

  305,0 tys

  21,8(0.3%)

  289,4 tys

  20,9(0.2%)

  384,7 tys

  28,1(0.3%)

  291,0 tys

  21,6(0.2%)

  354,4 tys

  26,8(0.3%)

  2,9 mln

  220(2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,6 mln

  115(1.8%)

  1,7 mln

  119(1.6%)

  1,7 mln

  123(1.5%)

  4,2 mln

  301(3.5%)

  4,9 mln

  355(3.8%)

  4,6 mln

  342(3.6%)

  3,2 mln

  242(2.4%)

  1,8 mln

  135(1.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  396,6 tys

  28,1(0.4%)

  111,5 tys

  7,9(0.1%)

  67,4 tys

  4,8(0.1%)

  113,0 tys

  8,2(0.1%)

  342,0 tys

  25,0(0.3%)

  799,7 tys

  59,4(0.6%)

  94,9 tys

  7,2(0.1%)

  1,6 mln

  125(1.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  6,7 mln

  474(7.3%)

  2,1 mln

  150(2%)

  1,3 mln

  93,5(1.2%)

  1,3 mln

  97,5(1.1%)

  1,5 mln

  106(1.1%)

  625,9 tys

  46,5(0.5%)

  783,3 tys

  59,3(0.6%)

  1,5 mln

  113(1.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  892,7 tys

  63,3(1%)

  752,1 tys

  53,6(0.7%)

  742,2 tys

  53,0(0.7%)

  2,1 mln

  148(1.7%)

  1,2 mln

  90,9(1%)

  1,0 mln

  75,2(0.8%)

  976,1 tys

  73,9(0.7%)

  1,0 mln

  77,5(0.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  57,4 tys

  4,1(0.1%)

  68,4 tys

  4,9(0.1%)

  33,3 tys

  2,4(0%)

  135,2 tys

  9,8(0.1%)

  62,1 tys

  4,5(0%)

  9,2 tys

  0,7(0%)

  39,2 tys

  3,0(0%)

  861,2 tys

  66,3(0.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  446,5 tys

  31,6(0.5%)

  297,0 tys

  21,2(0.3%)

  420,8 tys

  30,1(0.4%)

  1,7 mln

  123(1.4%)

  846,0 tys

  61,7(0.7%)

  2,1 mln

  156(1.6%)

  1,0 mln

  77,9(0.8%)

  661,2 tys

  50,9(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  448,5 tys

  31,8(0.5%)

  401,7 tys

  28,6(0.4%)

  357,3 tys

  25,5(0.3%)

  327,6 tys

  23,7(0.3%)

  291,2 tys

  21,3(0.2%)

  236,5 tys

  17,6(0.2%)

  205,5 tys

  15,6(0.2%)

  203,2 tys

  15,7(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  166,4 tys

  11,8(0.2%)

  289,9 tys

  20,6(0.3%)

  151,5 tys

  10,8(0.1%)

  145,0 tys

  10,5(0.1%)

  178,0 tys

  13,0(0.1%)

  189,3 tys

  14,1(0.1%)

  172,0 tys

  13,0(0.1%)

  194,3 tys

  15,0(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  142,0 tys

  10,1(0.2%)

  35,0 tys

  2,5(0%)

  21,3 tys

  1,5(0%)

  232,8 tys

  16,8(0.2%)

  59,2 tys

  4,3(0%)

  365,6 tys

  27,2(0.3%)

  159,6 tys

  12,1(0.1%)

  93,7 tys

  7,2(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  53,1 tys

  3,8(0.1%)

  29,7 tys

  2,1(0%)

  816,6 tys

  58,4(0.7%)

  1,1 mln

  83,0(1%)

  97,2 tys

  7,1(0.1%)

  433,5 tys

  32,2(0.3%)

  34,8 tys

  2,6(0%)

  73,8 tys

  5,7(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  15,3 tys

  1,1(0%)

  13,4 tys

  1,0(0%)

  13,2 tys

  0,9(0%)

  13,4 tys

  1,0(0%)

  13,9 tys

  1,0(0%)

  15,0 tys

  1,1(0%)

  15,1 tys

  1,1(0%)

  33,1 tys

  2,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  221,8 tys

  15,7(0.2%)

  25,2 tys

  1,8(0%)

  4,9 tys

  0,4(0%)

  192,5 tys

  13,9(0.2%)

  207,4 tys

  15,1(0.2%)

  208,0 tys

  15,5(0.2%)

  4,9 tys

  0,4(0%)

  4,8 tys

  0,4(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,1(0%)

  1,9 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,3(0%)

  4,0 tys

  0,3(0%)

  4,0 tys

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,3(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  912

  0,1(0%)

  559,3 tys

  39,8(0.5%)

  94,5 tys

  6,8(0.1%)

  613

  0,0(0%)

  1,0 tys

  0,1(0%)

  163,8 tys

  12,2(0.1%)

  114,5 tys

  8,7(0.1%)

  1,2 tys

  0,1(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  126,3 tys

  9,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Morąg - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 836 mieszkańców Morąga jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 357 kobiet oraz 1 477 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 15,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 11,3% średnie ogólnokształcące, a 19,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,1% mieszkańców Morąga, gimnazjalnym 4,0%, natomiast 19,3% podstawowym ukończonym. 3,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa warmińsko-mazurskiego mieszkańcy Morąga mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Morągu największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (20,5%) oraz wyższe (19,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,5%) oraz średnie zawodowe (20,4%).

  W roku 2021 w Morągu mieściły się 3 przedszkola, w których do 17 oddziałów uczęszczało 424 dzieci (192 dziewczynki oraz 232 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Morągu mieściły się 3 przedszkola, w których do 17 oddziałów uczęszczało 418 dzieci (182 dziewczynki oraz 236 chłopców). Dostępnych było 350 miejsc.

  18,0% mieszkańców Morąga w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,5% wśród dziewczynek i 18,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 186 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,00 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 4 szkoły podstawowe, w których w 65 oddziałach uczyło się 1 405 uczniów (663 kobiety oraz 742 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Morągu placówkę miały 3 szkoły podstawowe, w których w 48 oddziałach uczyło się 1 064 uczniów (520 kobiet oraz 544 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,2% ludności (29,9% wśród dziewczynek i 28,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 124,89.

  W Morągu znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 12 oddziałach uczyło się 360 uczniów (220 kobiet oraz 140 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 65 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Morągu placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 18 oddziałach uczyło się 560 uczniów (352 kobiety oraz 208 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 213 absolwentów.

  W Morągu znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 8 oddziałach uczyło się 252 uczniów (102 kobiety oraz 150 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,8% mieszkańców (17,0% wśród dziewczyn i 18,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 30,0 uczniów. 31,5 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 19,8% mieszkańców Morąga w wieku potencjalnej nauki (20,2% kobiet i 19,3% mężczyzn).

 • 15,9% Wykształcenie wyższe
 • Morąg
  15,9%
  Województwo
  20,7%
  Cała Polska
  25,2%
 • 19,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  33,8%
  Warmińsko-mazurskie
  34,6%
  Kraj
  35,2%
 • 36,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,9%
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,3%
  Kraj
  3,3%
 • 4,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Morąg
  11,3%
  woj. warmińsko-mazurskie
  11,8%
  Cały kraj
  11,9%
 • 13,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  19,6%
  Warmińsko-mazurskie
  19,5%
  Cała Polska
  20,0%
 • 18,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  23,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  21,0%
  Kraj
  21,2%
 • 17,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  4,0%
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,7%
  Cały kraj
  3,0%
 • 3,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 19,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  19,3%
  woj. warmińsko-mazurskie
  16,5%
  Kraj
  12,3%
 • 20,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Morąg
  3,8%
  Województwo
  3,6%
  Kraj
  3,1%
 • 3,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Morągu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1186 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Morąg
  1 186,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  820,0
  Kraj
  883,0
 • 1,00 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  1,00
  Województwo
  1,00
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 3Przedszkola
 • 4 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 17 Oddziały
 • 10 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 400 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Morąg) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 424 Dzieci
 • 192 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 232 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 45,3%
  54,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 82 3 lata
 • 82
 • 96 4 lata
 • 96
 • 124 5 lata
 • 124
 • 120 6 lat
 • 120
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 37 3 lata
 • 37
 • 47 4 lata
 • 47
 • 50 5 lata
 • 50
 • 57 6 lat
 • 57
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 45 3 lata
 • 45
 • 49 4 lata
 • 49
 • 74 5 lata
 • 74
 • 63 6 lat
 • 63
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 203 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 34,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 34,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 16,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Morągu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Morągu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole nr 6 "Pod Zielonym Parasolem" w Morągu
  Publiczne
  89 757-26-34
  89 757-26-34
  ul. Pomorska 23
  14-300 Morąg
  614816
  PRZEDSZKOLE "JEDYNECZKA"
  Publiczne
  89 757-43-55
  89 757-43-55
  ul. 11-GO LISTOPADA 11
  14-300 Morąg
  614213
  Przedszkole Nr 2
  Publiczne
  89 757-28-88
  89 757-28-88
  ul. Armii Krajowej 15
  14-300 Morąg
  410111
 • Szkoły podstawowe w Morągu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Morąg) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 65 Oddziały
 • 1 405 Uczniowie
 • 663 Kobiety
  (uczniowie)
 • 742 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,2%
  52,8%
 • 169 Uczniowie w 1 klasie
 • 75 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 94 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 157 Absolwenci
 • 77 Kobiety
  (absolwenci)
 • 80 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  21,6
  Województwo
  16,0
  Polska
  16,7
 •  
 • 103,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 84,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 124,89 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  124,89
  Warmińsko-mazurskie
  91,99
  Cała Polska
  95,71
 • 123,73 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Morąg
  123,73
  Warmińsko-mazurskie
  90,65
  Kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Morąg) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Morąg) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Morągu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Morągu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 4 w Morągu (Stefan Żeromski)
  Publiczna
  89 757-47-43
  89 757-47-43
  ul. Kajki 2
  14-300 Morąg
  2047944
  Szkoła Podstawowa nr 3 (Jan Brzechwa)
  Publiczna
  89 757-42-08
  89 757-42-08
  ul. Wróblewskiego 17
  14-300 Morąg
  1945739
  Szkoła Podstawowa nr 2 (Władysław Reymont)
  Publiczna
  89 757-47-77
  89 757-47-77
  ul. Żeromskiego 26
  14-300 Morąg
  1223727
 • Szkoły ponadpodstawowe w Morągu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Morąg) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 12 Oddziały
 • 360 Uczniowie
 • 220 Kobiety
  (uczniowie)
 • 140 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 61,1%
  38,9%
 • 86 Uczniowie w 1 klasie
 • 52 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 34 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 65 Absolwenci
 • 44 Kobiety
  (absolwenci)
 • 21 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 30,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  30,0
  Warmińsko-mazurskie
  25,4
  Kraj
  26,3
 •  
 • 23,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 16,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Morąg) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 99 Uczniowie w 1 klasie
 • 39 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 60 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 31,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  31,5
  Warmińsko-mazurskie
  20,6
  Cały kraj
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Morągu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Morągu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące Nr II im. Leona Kruczkowskiego w Morągu (Leon Kruczkowski)
  Publiczne
  89 757-40-12
  89 757-40-12
  ul. 11 Listopada 7
  14-300 Morąg
  11318-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  89 757-26-70
  89 757-26-70
  ul. Kujawska 1
  14-300 Morąg
  8188-
  Technikum Nr 1
  Publiczne
  89 757-26-70
  89 757-26-70
  ul. Kujawska 1
  14-300 Morąg
  5161-
  Technikum Nr 2 w Morągu
  Publiczne
  89 757-40-12
  89 757-40-12
  ul. 11 Listopada 7
  14-300 Morąg
  4102-
  Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  89 757-26-70
  89 757-26-70
  ul. Kujawska 1
  14-300 Morąg
  2102-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  89 757-40-12
  89 757-40-12
  ul. 11 Listopada 7
  14-300 Morąg
  ---
  Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  89 757-26-70
  89 757-26-70
  ul. Kujawska 1
  14-300 Morąg
  ---
  Szkoła Policealna Nr 2
  Publiczna
  89 757-40-12
  89 757-40-12
  ul. 11 Listopada 7
  14-300 Morąg
  ---
  Szkoła Policealna w Morągu
  Publiczna
  89 757-26-70
  89 757-26-70
  ul. Kujawska 1
  14-300 Morąg
  ---
  Liceum Ogólnokształcące Nr 1
  Publiczne
  89 757-26-70
  89 757-26-70
  ul. Kujawska 1
  14-300 Morąg
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Morągu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 18,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 20,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 19,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Morąg, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Morąg, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Morąg, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Morąg - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Morągu

 • Według danych GUS z 2022 roku w Morągu znajdowały się 3 hotele (1 ★★★, 2 ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 2, liczba miejsc: 230)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 2


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Morągu w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Morągu
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Morągu: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Morągu 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 305 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 73 (uczestnicy: 13 654)
  • wystawy: 7 (uczestnicy: 2 100)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 10 (uczestnicy: 1 426)
  • koncerty: 13 (uczestnicy: 2 350)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 10 (uczestnicy: 1 000)
  • konkursy: 10 (uczestnicy: 528)
  • pokazy teatralne: 16 (uczestnicy: 3 750)
  • warsztaty: 5 (uczestnicy: 500)
  • inne: 2 (uczestnicy: 2 000)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 32 (członkowie: 476)
  • plastyczne/techniczne: 4 (członkowie: 40)
  • taneczne: 15 (członkowie: 92)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 15)
  • teatralne: 1 (członkowie: 10)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 5 (członkowie: 64)
  • literackie: 1 (członkowie: 5)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 229)
  • inne: 3 (członkowie: 21)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 1
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 25)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 10)
  • inne: 3 (członkowie: 15)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Morągu działało 1 kino posiadające 1 salę z 320 miejscami na widowni. Odbyło się 789 seansów, na które przyszło 17 281 widzów, w tym 167 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 4 436 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Morągu działało 1 muzeum lub oddział (oddziały: 1). Odnotowano 2 224 zwiedzających, co daje 1 705 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Morągu działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 56 683 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 11 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 57 238 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 47
  • dostępne dla czytelników: 28
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 28
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Morągu działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 178 członków. Zarejestrowano 106 ćwiczących (mężczyźni: 93, kobiety: 13, chłopcy do lat 18: 65, dziewczęta do lat 18: 11). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), instruktora sportowego (1) oraz inne osoby (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Morągu w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Morągu
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Morąga znajduje się 26 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Morągu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Miasto Morąg, st. 1 i 2 (chronologia niemożliwa do uzyskania)dnia 1992-07-02, wykaz dokumentów: A-A124 z 1992-07-02; C-159 z brak daty
  • Kościół z XIV - XVdnia 1949-09-16, wykaz dokumentów: IV-2-43/49 z 1949-09-16; M/103 z 1960-09-21
  • Ratusz z XV w. (ul. Plac Jana Pawła II 1)dnia 1953-06-27, wykaz dokumentów: 63 z 1953-06-27; M/103 z 1960-09-21; brak numeru z 1990-04-25
  • Zamek z końca XIII w. (ul. Zamkowa 11)dnia 1953-06-27, wykaz dokumentów: 65 z 1953-06-27; M/103 z 1960-09-21; brak numeru z 1990-04-19
  • Pałac z XVII w. (ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 54)dnia 1953-06-27, wykaz dokumentów: 66 z 1953-06-27; M/103 z 1960-09-21; brak numeru z 1990-04-19
  • Mur miejski z 1330 r.dnia 1960-09-21, wykaz dokumentów: A-583 z 1960-09-21; M/103 z 1960-09-21
  • Miasto z 1327 r.dnia 1960-09-21, wykaz dokumentów: M/103 z 1960-09-21
  • Inny budynek mieszkalny z 1. ćw. XIX w. (ul. Osińskiego 1)dnia 1960-09-21, wykaz dokumentów: M/103 z 1960-09-21; A-2583 z 1987-03-18
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Osińskiego 8)dnia 1960-09-21, wykaz dokumentów: M/103 z 1960-09-21; A-2584 z 1987-03-18
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Osińskiego 9)dnia 1960-09-21, wykaz dokumentów: M/103 z 1960-09-21; A-2585 z 1987-03-18
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Osińskiego 10)dnia 1960-09-21, wykaz dokumentów: M/103 z 1960-09-21; A-2586 z 1987-03-18
  • Inny budynek mieszkalny z 1. ćw. XIX w. (ul. Samulewskiego 9)dnia 1960-09-21, wykaz dokumentów: M/103 z 1960-09-21; A-3794 z 1987-03-18
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Zamkowa 6)dnia 1960-09-21, wykaz dokumentów: M/103 z 1960-09-21; A-858 z 1968-08-21
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Reymonta 6)dnia 1960-09-21, wykaz dokumentów: M/103 z 1960-09-21; A-863 z 1968-08-20
  • Wieża ciśnień z 1906 r.dnia 1987-03-18, wykaz dokumentów: A-2574 z 1987-03-18
  • Kamienica z 1910 r. (ul. Kwiatowa 1)dnia 1987-03-18, wykaz dokumentów: A-2576 z 1987-03-18
  • Kamienica z 1. ćw. XX w. (ul. 3 Maja 4)dnia 1987-03-18, wykaz dokumentów: A-2579 z 1987-03-18
  • Kamienica (data nieznana) (ul. 3 Maja 11a)dnia 1987-03-18, wykaz dokumentów: A-2580 z 1987-03-18
  • Kamienica (data nieznana) (ul. 11 Listopada 5)dnia 1987-03-18, wykaz dokumentów: A-2594 z 1987-03-18
  • Kaplica z 1926 r.dnia 1987-03-18, wykaz dokumentów: A-3790 z 1987-03-18
  • Cmentarz ewangelicki (data nieznana)dnia 1987-03-18, wykaz dokumentów: A-3790 z 1987-03-18
  • Kamienica z 3. ćw. XIX w. (ul. Zamkowa 16)dnia 1987-03-18, wykaz dokumentów: A-3791 z 1987-03-18
  • Magazyn z 2. ćw. XIX w. (ul. 11 Listopada 18)dnia 1987-03-18, wykaz dokumentów: A-3792 z 1987-03-18
  • Rogatka z poł. XIX w. (ul. Żeromskiego 18)dnia 1987-03-18, wykaz dokumentów: A-3793 z 1987-03-18
  • Park z pocz. XX w.dnia 1992-01-04, wykaz dokumentów: A-3682 z 1992-01-04
  • Cmentarz żydowski z 1. poł. XIX w.dnia 1992-01-09, wykaz dokumentów: A-3647 z 1992-01-09; A-3674 z 1992-01-09
 • Formy ochrony przyrody w Morągu
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Morąga znajdują się 2 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Morągu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyOpis: suche gałęzie w koronie, Data ustanowienia: 2004-10-14, Opis granicy: ul. Zawiszy Czarnego- zieleniec k/zamku; N-ctwo Dobrocin
  • Rozlewisko Morąskie - siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków (użytek ekologiczny)Cel: zachowanie rozlewiska będącego ostoją ptaków wodno-błotnych, Data ustanowienia: 1996-06-14, Opis granicy: gm. Morąg, Powierzchnia: 121.63 ha

Morąg - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 2 wypadków drogowych w Morągu odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 2 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 15,4 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Morągu znajdowało się 6 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 5 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 4 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu ostródzkiego.

  Powiat ostródzki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Morągu
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 2 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 2 Ranni
  (rok 2022)
 • 1 Lekko ranni
 • 1 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Morągu w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 15,41 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  15,4
  Województwo
  60,7
  Kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  6,1
  Cała Polska
  5,0
 • 15,41 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  15,4
  Województwo
  67,9
  Polska
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  Warmińsko-mazurskie
  10,1
  Cały kraj
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Morąg
  100,0
  Warmińsko-mazurskie
  111,8
  Cały kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 4 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 3 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Morągu w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 199,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  199,2 km
  Województwo
  331,9 km
  Cała Polska
  624,0 km
 • 2,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  2,7 km
  woj. warmińsko-mazurskie
  5,9 km
  Polska
  5,2 km
 • 4 Liczba licencji na taksówki
 • 5 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Morąg przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 519droga wojewódzka nr 519(Stary Dzierzgoń - Folwark - Wesoła Kępa - Przezmark - Gajdy - Półwieś - Zalewo - Zajezierze - Małdyty - Wilamowo - Dobrocin - Morąg)
  • DW 527droga wojewódzka nr 527(Dzierzgoń - Pachoły - Sójki - Protowo - Krupin - Kwietniewo - Dymnik - Rychliki - Marwica - Jelonki - Nowe Kusy - Krosno - Pasłęk - Rogajny - Surowe - Kwitajny - Kalnik - Kępa Kalnicka - Łączno - Morąg - Silin - Bramka - Zawroty - Florczaki - Łukta - Pelnik - Stękiny - Wrzesina - Giedajty - Warkały - Gutkowo - Olsztyn)
  • DW 528droga wojewódzka nr 528(Orneta - Głodówko - Miłakowo - Warny - Stare Bolity - Niebrzydowo Wielkie - Jurki - Plebania Wólka - Morąg)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Morąg przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 220Linia kolejowa nr 220: Olsztyn Główny - Bogaczewo [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Olsztyn Główny - Olsztyn Zachodni - Gutkowo - Jonkowo - Godki - Wołowno - Gamerki Wielkie - Kozia Góra - Żabi Róg -Morąg Kolonia -Morąg - Dobrocin - Małdyty - Zielonka Pasłęcka - Nowa Wieś Cierpkie - Pasłęk - Bogaczewo)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Morągu istnieje 85 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 11 Listopada

  ul. 3 Maja

  ul. Akacjowa

  ul. Aleja Parkowa

  ul. Aleja Wojska Polskiego

  ul. Armii Krajowej

  ul. Asnyka

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Chodkiewicza

  ul. Chopina

  ul. Dworcowa

  ul. Dębowa

  ul. Gabriela Narutowicza

  ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego

  ul. Generała Władysława Sikorskiego

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Herdera

  ul. Ignacego Daszyńskiego

  ul. Ignacego Paderewskiego

  ul. Jagiellończyka

  ul. Jagiełły

  ul. Jana Kilińskiego

  ul. Jodłowa

  ul. Kajki

  ul. Kardynała Wyszyńskiego

  ul. Kasprowicza

  ul. Kaszubska

  ul. Klonowa

  ul. Kolejowa

  ul. Kościelna

  ul. Kościuszki

  ul. Krasińskiego

  ul. Krańcowa

  ul. Krzywa

  ul. Kujawska

  ul. Kwiatowa

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Makowa

  ul. Malinowa

  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego

  ul. Mazowiecka

  ul. Mazurska

  ul. Mickiewicza

  ul. Młyńska

  ul. Ogrodowa

  ul. Osińskiego

  Pl. Jana Pawła II

  ul. Plac Gdański

  ul. Plac Kombatantów

  ul. Pomorska

  ul. Przemysłowa

  ul. Pułaskiego

  ul. Radna

  ul. Rataja

  ul. Reymonta

  Rondo Olsztyńskie

  Rondo Pałacowe

  Rondo Ratuszowe

  ul. Rzemieślnicza

  ul. Samulewskiego

  ul. Sierakowskiego

  ul. Skłodowskiej

  ul. Sosnowa

  ul. Sowia

  ul. St. Moniuszki

  ul. Szkolna

  ul. Szpitalna

  ul. Targowa

  ul. Topolowa

  ul. Warmińska

  ul. Wenecka

  ul. Wierzbowa

  ul. Wincentego Witosa

  ul. Wronia

  ul. Wrzosowa

  ul. Zamkowa

  ul. Zawiszy

  ul. Zbożowa

  ul. Zygmunta Wróblewskiego

  ul. gen. Józefa Bema

  ul. Łąkowa

  ul. Śląska

  ul. Świerkowa

  ul. Żeromskiego