Powiat suski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat suski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 84 317 Liczba mieszkańców
 • 686 km2 Powierzchnia
 • 123 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 25,2% Stopa urbanizacji
 • Józef Bałos Starosta
 • ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka Adres starostwa powiatowego
 • KSU Tablice rejestracyjne
Powiat suski na mapie
Identyfikatory
 • 1215 TERYT (TERC)
Herb powiatu suskiego
powiat suski herb
Flaga powiatu suskiego
powiat suski flaga

powiat suski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej
(033)874-18-00
(033)877-05-91
ul. Makowska 26
34-200 Sucha Beskidzka
Komenda Powiatowa Policji w Suchej Beskidzkiej
(033)874-52-11
(033)874-52-39
ul. Mickiewicza 42
34-200 Sucha Beskidzka
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Suchej Beskidzkiej
(033)488-65-55
(033)874-40-05
ul. Kościelna 5B
34-200 Sucha Beskidzka
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Suchej Beskidzkiej
(033)874-22-34
(033)877-05-71
ul. M. Konopnickiej 7
34-200 Sucha Beskidzka
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
(33) 875-78-00
(33) 874-15-52
ul. Kościelna
34-200 Sucha Beskidzka

Powiat suski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat suski ma 84 317 mieszkańców, z czego 50,5% stanowią kobiety, a 49,5% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 3,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu suskiego w 2050 roku wynosi 81 075, z czego 40 936 to kobiety, a 40 139 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu suskiego zawarli w 2017 roku 465 małżeństw, co odpowiada 5,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  32,8% mieszkańców powiatu suskiego jest stanu wolnego, 55,9% żyje w małżeństwie, 1,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,3% to wdowy/wdowcy.

  Powiat suski ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 157. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 1,86 na 1000 mieszkańców powiatu suskiego. W 2017 roku urodziło się 963 dzieci, w tym 48,5% dziewczynek i 51,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 380 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,19 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 46,7% zgonów w powiecie suskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,6% zgonów w powiecie suskim były nowotwory, a 5,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu suskiego przypada 9.92 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 684 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 631 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu suskiego 53. W tym samym roku 25 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 35 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -10.

  61,8% mieszkańców powiatu suskiego jest w wieku produkcyjnym, 20,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu suskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 84 317 Liczba mieszkańców
 • 42 542 Kobiety
 • 41 775 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie suskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie suskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie suskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu suskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 81 075 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 40 936 Kobiety
 • 40 139 Mężczyźni
 • 50,4%
  49,6%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie suskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie suskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie suskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu suskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 39,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. suski
  39,6 lat
  Województwo
  40,5 lat
  Cały kraj
  41,4 lat
 • 41,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat suski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu suskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat suski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat suski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat suski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32,8% Kawalerowie/Panny
 • pow. suski
  32,8%
  Województwo
  30,6%
  Cała Polska
  28,8%
 • 26,8% Kobiety
  (Panny)
 • 39,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,9% Żonaci/Zamężne
 • pow. suski
  55,9%
  woj. małopolskie
  56,8%
  Cała Polska
  55,8%
 • 55,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,3% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  9,3%
  Małopolskie
  8,9%
  Polska
  9,6%
 • 15,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 1,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. suski
  1,9%
  Województwo
  3,4%
  Polska
  5,0%
 • 2,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 1,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Tutaj
  0,1%
  Małopolskie
  0,4%
  Polska
  0,8%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie suskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie suskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  5,5
  Małopolskie
  5,4
  Polska
  5,0
 • 0,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • pow. suski
  0,8
  Województwo
  1,3
  Kraj
  1,7
 • 465 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie suskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie suskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 157 Przyrost naturalny w roku 2017
 • 96 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 61 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 1,86 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat suski
  1,9
  Województwo
  1,9
  Cała Polska
  -0,0
 • -0,8 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 2,7 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie suskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie suskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie suskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie suskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 963 Urodzenia żywe
 • 467 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 496 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,5%
  51,5%
 • 11,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. suski
  11,4
  Małopolskie
  11,3
  Polska
  10,5
 • 47,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat suski
  47,3
  woj. małopolskie
  46,2
  Cała Polska
  44,2
 • 7.91 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7.91
 • 50.48 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 50.48
 • 103.89 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 103.89
 • 92.35 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 92.35
 • 48.04 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 48.04
 • 8.74 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8.74
 • 3 380 g Średnia waga noworodków
 • 3 286 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 468 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 380 g
  woj. małopolskie
  3 333 g
  Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 14 Waga 4500g - 4999g
 • 14
 • 72 Waga 4000g - 4499g
 • 72
 • 315 Waga 3500g - 3999g
 • 315
 • 374 Waga 3000g - 3499g
 • 374
 • 133 Waga 2500g - 2999g
 • 133
 • 40 Waga 2000g - 2499g
 • 40
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,55 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,55
  Województwo
  1,49
  Cała Polska
  1,45
 • 0,75 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. suski
  0,75
  woj. małopolskie
  0,72
  Kraj
  0,71
 • 1,19 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  1,19
  woj. małopolskie
  1,20
  Kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie suskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 835 Zgony
 • 396 Kobiety
  (Zgony)
 • 439 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,4%
  52,6%
 • 4 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 3 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 25,0%
  75,0%
 • 9,9 Zgony na 1000 ludności
 • pow. suski
  9,9
  Małopolskie
  9,1
  Cała Polska
  10,1
 • 94,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. suski
  94,8
  woj. małopolskie
  84,5
  Cały kraj
  101,5
 • 4,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat suski
  4,5
  Małopolskie
  3,4
  Polska
  4,0
 • 2,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,9
  Województwo
  2,5
  Cały kraj
  3,2
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,2
  Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie suskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 47,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  47,6%
  Małopolskie
  50,2%
  Polska
  45,7%
 • 24,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  24,6%
  Małopolskie
  28,1%
  Polska
  26,7%
 • 7,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  7,2%
  Małopolskie
  4,6%
  Cały kraj
  6,1%
 • 5,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Małopolskie
  5,3
  Polska
  5,9
 • 72,9 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Małopolskie
  72,9
  Polska
  74,3
 • 266,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  266,3
  Województwo
  261,6
  Polska
  274,3
 • 248,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  248,4
  Cały kraj
  261,6
 • 515,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 539,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 491,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  515,9
  Województwo
  467,3
  Polska
  469,0
 • 65,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 20,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 108,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  65,2
  Województwo
  72,0
  Kraj
  87,7
 • 33,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  33,0
  Województwo
  31,1
  Cały kraj
  31,8
 • 2,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat suski
  2,4
  woj. małopolskie
  7,3
  Polska
  8,0
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,2%
  Małopolskie
  0,8%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 684 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 369 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 315 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 25 Zameldowania z zagranicy
 • 15 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 10 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 631 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 337 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 294 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 35 Wymeldowania za granicę
 • 13 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 22 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 43 Saldo migracji
 • 34 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 9 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 53 Saldo migracji wewnętrznych
 • 32 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 21 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -10 Saldo migracji zagranicznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -12 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie suskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie suskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat suski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat suski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie suskim oddano do użytku 343 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,07 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie suskim to 25 078 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 298 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie suskim to 5,86 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie suskim to 155,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,11% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 93,26% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 88,40% mieszkań posiada łazienkę, 72,29% korzysta z centralnego ogrzewania, a 3,68% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie suskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 25 078 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 297,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat suski
  297,90
  Małopolskie
  343,80
  Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 92,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  92,00 m2
  Województwo
  78,20 m2
  Polska
  73,80 m2
 • 27,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  27,40 m2
  woj. małopolskie
  26,90 m2
  Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,47 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. suski
  4,47
  Małopolskie
  3,92
  Cała Polska
  3,82
 • 3,36 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,36
  Małopolskie
  2,91
  Cała Polska
  2,69
 • 0,75 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,75
  Województwo
  0,74
  Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie suskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 343 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 4,07 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  4,07
  Województwo
  5,89
  Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 229 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 2 010 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,86 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  5,86
  woj. małopolskie
  3,92
  Kraj
  3,91
 • 23,84 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  23,84
  woj. małopolskie
  23,09
  Cały kraj
  18,14
 • 53 442 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 155,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat suski
  155,8 m2
  Województwo
  93,4 m2
  Cała Polska
  92,7 m2
 • 0,63 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. suski
  0,63 m2
  Województwo
  0,55 m2
  Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie suskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 97,11% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  97,11%
  woj. małopolskie
  96,82%
  Polska
  96,79%
 • 93,26% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat suski
  93,26%
  woj. małopolskie
  94,95%
  Polska
  93,66%
 • 88,40% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat suski
  88,40%
  Małopolskie
  93,08%
  Kraj
  91,31%
 • 72,29% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  72,29%
  Województwo
  81,97%
  Cały kraj
  82,12%
 • 3,68% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. suski
  3,68%
  woj. małopolskie
  63,94%
  Cały kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat suski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie suskim na 1000 mieszkańców pracuje 161 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 51,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 48,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie suskim wynosiło w 2017 roku 4,8% (5,6% wśród kobiet i 4,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie suskim wynosiło 3 675,07 PLN, co odpowiada 81.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu suskiego 9 605 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 6 795 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -2 810.

  43,0% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu suskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 26,8% w przemyśle i budownictwie, a 10,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie suskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 161 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  161,0
  woj. małopolskie
  238,0
  Cały kraj
  247,0
 • 4,8% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 5,6% Kobiety
 • 4,1% Mężczyźni
 • powiat suski
  4,8%
  woj. małopolskie
  5,4%
  Cała Polska
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie suskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie suskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie suskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie suskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 675 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  3 675 PLN
  Województwo
  4 347 PLN
  Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie suskim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie suskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 9 605 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 6 795 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -2 810 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,71 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie suskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 43,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 44,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 41,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 26,8% Przemysł i budownictwo
 • 16,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 38,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 10,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 10,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 18,6% Pozostałe
 • 27,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie suskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie suskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 13 542 Pracujący ogółem
 • 6 975 Kobiety
 • 6 567 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie suskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 20,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,8% W wieku produkcyjnym
 • 56,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 24,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat suski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 61,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  61,8
  Województwo
  62,6
  Kraj
  63,4
 • 29,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  29,5
  woj. małopolskie
  31,8
  Cały kraj
  34,0
 • 91,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  91,4
  woj. małopolskie
  103,2
  Cała Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 64,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 67,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 35,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 32,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat suski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie suskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 8 061 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 6 579 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 681 nowych podmiotów, a 539 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (681) podmiotów zarejestrowano w roku 2017, a najmniej (563) w roku 2013. W tym samym okresie najwięcej (663) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (376) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie suskim najwięcej (532) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (7 768) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,8% (146) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 39,8% (3 207) podmiotów, a 58,4% (4 708) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie suskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.6%) oraz Przetwórstwo przemysłowe (23.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 8 061 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 146 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3 207 Przemysł i budownictwo
 • 4 708 Pozostała działalność
 • 681 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie suskim w 2017 roku
 • 539 Podmioty wyrejestrowane w powiecie suskim w 2017 roku
 • 6 579 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 768 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 7 768
 • 244 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 244
 • 45 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 45
 • 4 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 4
 • 8 057 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 8 057
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 27 Spółdzielnie ogółem
 • 27
 • 261 Spółki handlowe ogółem
 • 261
 • 29  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 29
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 186  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 186
 • 29    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 29
 • 532 Spółki cywilne ogółem
 • 532
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 579 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 554 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 554
 • 1 529 Przetwórstwo przemysłowe
 • 1 529
 • 1 359 Budownictwo
 • 1 359
 • 379 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 379
 • 365 Transport i gospodarka magazynowa
 • 365
 • 345 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 345
 • 206 Pozostała działalność
 • 206
 • 197 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 197
 • 132 Edukacja
 • 132
 • 120 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 120
 • 108 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 108
 • 99 Informacja i komunikacja
 • 99
 • 95 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 95
 • 58 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 58
 • 20 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 20
 • 9 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 9
 • 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 2
 • 2 Górnictwo i wydobywanie
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat suski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie suskim stwierdzono 911 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 10,81 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie suskim wynosi 76,90% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu suskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 6,75 (wykrywalność 74%) oraz przeciwko mieniu - 4,52 (wykrywalność 55%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,48 (100%), o charakterze gospodarczym - 2,05 (64%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,34 (86%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie suskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat suski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 911 Przestępstwa ogółem
 • 911
 • 569 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 569
 • 173 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 173
 • 125 Przestępstwa drogowe
 • 125
 • 29 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 29
 • 381 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 381
 • 10,81 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. suski
  10,81
  woj. małopolskie
  24,34
  Cały kraj
  19,62
 • 6,75 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat suski
  6,75
  Małopolskie
  12,99
  Cała Polska
  12,07
 • 2,05 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,05
  Małopolskie
  9,11
  Kraj
  4,94
 • 1,48 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat suski
  1,48
  Województwo
  1,46
  Cała Polska
  1,78
 • 0,34 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,34
  Województwo
  0,40
  Cała Polska
  0,49
 • 4,52 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. suski
  4,52
  woj. małopolskie
  9,56
  Kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat suski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat suski
  77%
  woj. małopolskie
  79%
  Kraj
  72%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat suski
  75%
  Województwo
  67%
  Polska
  60%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. suski
  65%
  woj. małopolskie
  93%
  Polska
  88%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Województwo
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. suski
  86%
  Małopolskie
  83%
  Cały kraj
  84%
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  56%
  Województwo
  58%
  Kraj
  52%

Powiat suski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu suskiego wyniosła w 2016 roku 81,4 mln złotych, co daje 967 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 0.8% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu suskiego - 34.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (12.1%) oraz na Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (10.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 11,1 mln złotych, czyli 13,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu suskiego wyniosła w 2016 roku 79,5 mln złotych, co daje 945 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 4.7% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (49.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (18%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (8.9%). W budżecie powiatu suskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 143 złotych na mieszkańca (15,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 1,9 złotych na mieszkańca (0,2%).
 • Wydatki budżetu w powiecie suskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu suskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat suski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu suskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  65,3 mln

  790(100%)

  75,8 mln

  904(100%)

  81,0 mln

  965(100%)

  92,3 mln

  1,1 tys(100%)

  98,9 mln

  1,2 tys(100%)

  82,2 mln

  978(100%)

  80,7 mln

  959(100%)

  81,4 mln

  967(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  26,7 mln

  323(40.9%)

  26,7 mln

  322(35.2%)

  27,2 mln

  324(33.6%)

  28,3 mln

  337(30.6%)

  27,9 mln

  332(28.2%)

  27,8 mln

  330(33.8%)

  27,9 mln

  331(34.6%)

  28,3 mln

  336(34.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,2 mln

  98,7(12.5%)

  9,1 mln

  110(12.1%)

  9,1 mln

  109(11.3%)

  9,5 mln

  113(10.3%)

  9,5 mln

  113(9.6%)

  9,4 mln

  111(11.4%)

  9,0 mln

  107(11.2%)

  9,8 mln

  117(12.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  7,0 mln

  84,6(10.7%)

  6,9 mln

  82,8(9.1%)

  7,8 mln

  93,3(9.7%)

  8,1 mln

  96,5(8.8%)

  8,4 mln

  100(8.5%)

  8,9 mln

  106(10.9%)

  9,5 mln

  113(11.8%)

  8,8 mln

  105(10.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,8 mln

  82,0(10.4%)

  6,9 mln

  83,4(9.1%)

  7,7 mln

  91,9(9.5%)

  8,9 mln

  106(9.6%)

  12,3 mln

  146(12.4%)

  8,4 mln

  99,3(10.2%)

  8,7 mln

  103(10.7%)

  8,5 mln

  100(10.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  8,2 mln

  98,6(12.5%)

  16,0 mln

  193(21.1%)

  16,4 mln

  196(20.3%)

  18,2 mln

  217(19.7%)

  8,6 mln

  102(8.7%)

  8,3 mln

  98,7(10.1%)

  9,4 mln

  112(11.7%)

  7,1 mln

  84,1(8.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,5 tys

  0,0(0%)

  424,9 tys

  5,1(0.6%)

  226,0 tys

  2,7(0.3%)

  5,8 mln

  69,5(6.3%)

  18,2 mln

  217(18.4%)

  5,1 mln

  60,8(6.2%)

  1,1 mln

  12,7(1.3%)

  6,9 mln

  81,5(8.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,2 mln

  38,2(4.8%)

  3,4 mln

  40,7(4.5%)

  3,6 mln

  42,3(4.4%)

  3,5 mln

  41,2(3.7%)

  3,7 mln

  43,7(3.7%)

  3,8 mln

  45,7(4.7%)

  3,7 mln

  43,7(4.6%)

  3,8 mln

  45,7(4.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,5 mln

  18,0(2.3%)

  1,7 mln

  20,0(2.2%)

  1,8 mln

  22,0(2.3%)

  1,8 mln

  21,7(2%)

  1,9 mln

  22,4(1.9%)

  2,0 mln

  23,5(2.4%)

  1,9 mln

  22,5(2.3%)

  2,1 mln

  24,7(2.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,0 mln

  24,5(3.1%)

  2,5 mln

  29,6(3.2%)

  3,5 mln

  41,8(4.3%)

  2,3 mln

  27,8(2.5%)

  2,7 mln

  31,6(2.7%)

  2,5 mln

  29,7(3%)

  2,1 mln

  25,5(2.7%)

  1,8 mln

  21,3(2.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  566,3 tys

  6,8(0.9%)

  574,5 tys

  6,9(0.8%)

  806,2 tys

  9,6(1%)

  2,4 mln

  28,6(2.6%)

  1,5 mln

  17,4(1.5%)

  1,6 mln

  18,7(1.9%)

  1,1 mln

  12,5(1.3%)

  1,8 mln

  21,1(2.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  399,0 tys

  4,8(0.6%)

  668,6 tys

  8,1(0.9%)

  840,4 tys

  10,0(1%)

  1,1 mln

  13,6(1.2%)

  1,0 mln

  12,2(1%)

  983,0 tys

  11,7(1.2%)

  1,1 mln

  12,6(1.3%)

  1,1 mln

  12,6(1.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  189,7 tys

  2,3(0.3%)

  241,8 tys

  2,9(0.3%)

  258,8 tys

  3,1(0.3%)

  325,1 tys

  3,9(0.4%)

  362,9 tys

  4,3(0.4%)

  433,1 tys

  5,1(0.5%)

  454,6 tys

  5,4(0.6%)

  491,3 tys

  5,8(0.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  298,0 tys

  3,6(0.5%)

  307,3 tys

  3,7(0.4%)

  378,3 tys

  4,5(0.5%)

  516,6 tys

  6,2(0.6%)

  501,2 tys

  6,0(0.5%)

  552,9 tys

  6,6(0.7%)

  604,3 tys

  7,2(0.7%)

  329,7 tys

  3,9(0.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  211,9 tys

  2,6(0.3%)

  206,6 tys

  2,5(0.3%)

  311,9 tys

  3,7(0.4%)

  351,7 tys

  4,2(0.4%)

  435,5 tys

  5,2(0.4%)

  383,1 tys

  4,6(0.5%)

  217,9 tys

  2,6(0.3%)

  233,1 tys

  2,8(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  184,6 tys

  2,2(0.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  130,0 tys

  1,5(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  76,1 tys

  0,9(0.1%)

  104,6 tys

  1,3(0.1%)

  78,0 tys

  0,9(0.1%)

  98,0 tys

  1,2(0.1%)

  65,4 tys

  0,8(0.1%)

  87,0 tys

  1,0(0.1%)

  92,3 tys

  1,1(0.1%)

  87,8 tys

  1,0(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  1,8 tys

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,0(0%)

  4,8 tys

  0,1(0%)

  5,7 tys

  0,1(0%)

  5,8 tys

  0,1(0%)

  6,8 tys

  0,1(0%)

  6,8 tys

  0,1(0%)

  5,4 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  500

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  61,0 tys

  0,7(0.1%)

  40,0 tys

  0,5(0.1%)

  776,9 tys

  9,2(1%)

  1,1 mln

  12,8(1.2%)

  1,8 mln

  21,7(1.8%)

  1,9 mln

  22,8(2.3%)

  3,9 mln

  46,4(4.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  18,4 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  89,1 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie suskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu suskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat suski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu suskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  64,4 mln

  778(100%)

  76,1 mln

  909(100%)

  77,7 mln

  927(100%)

  92,9 mln

  1,1 tys(100%)

  81,8 mln

  974(100%)

  82,5 mln

  982(100%)

  83,3 mln

  990(100%)

  79,5 mln

  945(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  37,7 mln

  455(58.5%)

  38,6 mln

  465(50.7%)

  40,9 mln

  487(52.6%)

  41,6 mln

  496(44.8%)

  40,1 mln

  476(49%)

  39,1 mln

  465(47.4%)

  39,1 mln

  464(46.9%)

  39,6 mln

  470(49.8%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  8,6 mln

  104(13.4%)

  8,9 mln

  107(11.7%)

  10,1 mln

  120(13%)

  10,7 mln

  127(11.5%)

  11,2 mln

  133(13.7%)

  12,0 mln

  143(14.5%)

  13,0 mln

  154(15.6%)

  14,3 mln

  170(18%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,9 mln

  58,8(7.6%)

  5,0 mln

  60,6(6.6%)

  5,2 mln

  62,4(6.7%)

  5,8 mln

  69,4(6.3%)

  6,3 mln

  75,4(7.8%)

  6,8 mln

  80,4(8.2%)

  5,7 mln

  67,4(6.8%)

  7,1 mln

  84,3(8.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,1 mln

  37,5(4.8%)

  3,3 mln

  39,2(4.3%)

  3,5 mln

  41,4(4.5%)

  3,4 mln

  40,2(3.6%)

  3,6 mln

  42,5(4.4%)

  3,6 mln

  43,1(4.4%)

  3,5 mln

  42,2(4.3%)

  3,7 mln

  44,4(4.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,8 mln

  34,0(4.4%)

  8,0 mln

  96,8(10.6%)

  7,9 mln

  93,6(10.1%)

  5,8 mln

  69,5(6.3%)

  2,9 mln

  34,9(3.6%)

  3,5 mln

  41,6(4.2%)

  4,7 mln

  55,8(5.6%)

  3,5 mln

  41,0(4.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  5,6 mln

  68,0(7.4%)

  233,8 tys

  2,8(0.3%)

  13,4 mln

  159(14.4%)

  7,3 mln

  87,0(8.9%)

  6,6 mln

  78,9(8%)

  4,5 mln

  53,6(5.4%)

  3,4 mln

  40,2(4.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,4 mln

  17,0(2.2%)

  1,6 mln

  19,9(2.2%)

  1,8 mln

  21,6(2.3%)

  2,1 mln

  25,2(2.3%)

  2,5 mln

  29,8(3.1%)

  2,3 mln

  27,2(2.8%)

  2,0 mln

  24,3(2.5%)

  1,8 mln

  21,2(2.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  567,0 tys

  6,9(0.9%)

  574,9 tys

  6,9(0.8%)

  2,4 mln

  28,1(3%)

  2,4 mln

  28,4(2.6%)

  1,5 mln

  17,4(1.8%)

  2,1 mln

  24,5(2.5%)

  1,6 mln

  18,4(1.9%)

  1,6 mln

  19,3(2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,3 mln

  28,1(3.6%)

  1,7 mln

  20,0(2.2%)

  2,2 mln

  26,5(2.9%)

  2,0 mln

  24,0(2.2%)

  1,7 mln

  20,2(2.1%)

  1,4 mln

  17,2(1.7%)

  1,7 mln

  19,8(2%)

  1,4 mln

  17,1(1.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,4 mln

  16,7(2.1%)

  1,0 mln

  12,5(1.4%)

  1,0 mln

  12,1(1.3%)

  916,6 tys

  10,9(1%)

  985,2 tys

  11,7(1.2%)

  1,2 mln

  14,6(1.5%)

  1,5 mln

  18,0(1.8%)

  1,2 mln

  14,3(1.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  449,4 tys

  5,4(0.7%)

  488,3 tys

  5,9(0.6%)

  678,4 tys

  8,1(0.9%)

  504,8 tys

  6,0(0.5%)

  516,1 tys

  6,1(0.6%)

  657,6 tys

  7,8(0.8%)

  626,4 tys

  7,4(0.8%)

  686,4 tys

  8,2(0.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  715,4 tys

  8,6(1.1%)

  817,2 tys

  9,8(1.1%)

  715,6 tys

  8,5(0.9%)

  2,7 mln

  31,7(2.9%)

  868,1 tys

  10,3(1.1%)

  566,4 tys

  6,7(0.7%)

  629,9 tys

  7,5(0.8%)

  583,2 tys

  6,9(0.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  352,6 tys

  4,3(0.5%)

  375,1 tys

  4,5(0.5%)

  301,8 tys

  3,6(0.4%)

  381,4 tys

  4,5(0.4%)

  349,5 tys

  4,2(0.4%)

  382,4 tys

  4,5(0.5%)

  438,9 tys

  5,2(0.5%)

  339,8 tys

  4,0(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  184,6 tys

  2,2(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  980

  0,0(0%)

  30,5 tys

  0,4(0%)

  88,1 tys

  1,0(0.1%)

  108,7 tys

  1,3(0.1%)

  120,2 tys

  1,4(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  9,7 tys

  0,1(0%)

  11,5 tys

  0,1(0%)

  14,2 tys

  0,2(0%)

  100,1 tys

  1,2(0.1%)

  119,1 tys

  1,4(0.1%)

  132,2 tys

  1,6(0.2%)

  149,3 tys

  1,8(0.2%)

  11,5 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  500

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  65,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  160,2 tys

  1,9(0.2%)

  602

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  18,4 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  89,1 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  61,0 tys

  0,7(0.1%)

  40,1 tys

  0,5(0.1%)

  776,9 tys

  9,2(1%)

  1,1 mln

  12,8(1.2%)

  1,8 mln

  21,7(2.2%)

  1,9 mln

  22,8(2.3%)

  3,9 mln

  46,4(4.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat suski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 22 018 mieszkańców powiatu suskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 10 753 kobiet oraz 11 265 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 10,0% średnie ogólnokształcące, a 16,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,5% mieszkańców powiatu suskiego, gimnazjalnym 6,2%, natomiast 25,5% podstawowym ukończonym. 1,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu suskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie suskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (26,5%) oraz zasadnicze zawodowe (19,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (35,8%) oraz podstawowe ukończone (24,5%).

  16,4% mieszkańców powiatu suskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,9% wśród dziewczynek i 16,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 724 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,26 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,0% ludności (27,3% wśród dziewczynek i 26,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 94,62.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,1% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,5% wśród dziewczyn i 11,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 96,44.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,0% mieszkańców (12,5% wśród dziewczyn i 13,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24 uczniów. 25 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,5% mieszkańców powiatu suskiego w wieku potencjalnej nauki (31,7% kobiet i 31,3% mężczyzn).

 • 10,5% Wykształcenie wyższe
 • pow. suski
  10,5%
  Województwo
  18,2%
  Cała Polska
  17,9%
 • 13,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 7,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 16,6% W miastach
  (wyższe)
 • 8,5% Na wsi
  (wyższe)
 • 28,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  28,5%
  woj. małopolskie
  33,0%
  Kraj
  33,3%
 • 33,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 23,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 38,8% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 25,1% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,4%
  woj. małopolskie
  2,6%
  Cała Polska
  2,7%
 • 3,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 4,7% W miastach
  (policealne)
 • 1,7% Na wsi
  (policealne)
 • 10,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  10,0%
  woj. małopolskie
  12,6%
  Kraj
  12,4%
 • 12,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,2% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,2% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. suski
  16,1%
  woj. małopolskie
  17,8%
  Kraj
  18,1%
 • 16,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 15,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 18,8% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 15,2% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 27,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. suski
  27,5%
  woj. małopolskie
  24,2%
  Kraj
  22,9%
 • 19,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 35,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 23,3% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,9% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  6,2%
  woj. małopolskie
  5,3%
  Polska
  5,2%
 • 5,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 6,1% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,2% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 25,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  25,5%
  Województwo
  18,1%
  Kraj
  19,3%
 • 26,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 24,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 14,3% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 29,2% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. suski
  1,7%
  woj. małopolskie
  1,2%
  Kraj
  1,4%
 • 2,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,0% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie suskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 724 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. suski
  724,0
  woj. małopolskie
  820,0
  Cała Polska
  811,0
 • 1,26 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat suski
  1,26
  woj. małopolskie
  0,99
  Polska
  1,01
 •  
 • 132,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 130,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 52,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 51,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie suskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 94,62 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat suski
  94,62
  Województwo
  96,08
  Cała Polska
  96,62
 • 92,34 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat suski
  92,34
  woj. małopolskie
  93,17
  Cała Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat suski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat suski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. suski
  17,0
  Województwo
  17,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17
 • 11 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 11
 •  
 • 438,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 382,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 55,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 4,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie suskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 96,44 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  96,44
  Małopolskie
  98,59
  Cały kraj
  100,01
 • 93,13 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. suski
  93,13
  Województwo
  93,36
  Cały kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat suski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat suski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Tutaj
  21,0
  woj. małopolskie
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 • 7 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 7
 •  
 • 222,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 167,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 54,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 4,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie suskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie suskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. suski
  24,0
  woj. małopolskie
  27,0
  Cała Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 24 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 24
 • 27 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 27
 • 18 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 18
 • 57,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 41,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 2,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • powiat suski
  25,0
  woj. małopolskie
  24,0
  Polska
  24,0
 • 25 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 25
 • 25 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 25
 • 134,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 89,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 44,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  7,0
  Małopolskie
  20,0
  Cała Polska
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 7 Szkoły policealne ogółem
 • 7
 • 7 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 7
 • 10,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 8,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie suskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 31,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat suski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat suski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat suski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat suski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie suskim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie suskim znajdowały się 4 hotele (3 ★★★, 1 ★★), 1 motel (kategorii ★★★) oraz 1 pensjonat (kategorii w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • schroniska: 4
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 3
  • ośrodki wczasowe: 4
  • ośrodki kolonijne: 2
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 4
  • pola biwakowe: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 4
  • kwatery agroturystyczne: 5 (całoroczne: 3)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 3 (całoroczne: 2)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 8
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 7


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 14 (liczba sal: 30, liczba miejsc: 1 977)
  • z nagłośnieniem: 13
  • z projektorem multimedialnym: 13
  • z zestawem do wideokonferencji: 4
  • z obsługą techniczną: 4
  • z ekranem: 13
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 10
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 12
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 30


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie suskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie suskim: 16 (publiczne: 16, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 2 (przystosowane wejście do budynku: 2, udogodnienia wewnątrz budynku: 2). W powiecie suskim 4 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 670 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 749 (uczestnicy: 62 638)
  • seanse filmowe: 38 (uczestnicy: 2 099)
  • wystawy: 49 (uczestnicy: 4 730)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 25 (uczestnicy: 11 876)
  • koncerty: 43 (uczestnicy: 19 360)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 91 (uczestnicy: 2 586)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 200 (uczestnicy: 9 187)
  • konkursy: 70 (uczestnicy: 3 908)
  • pokazy teatralne: 13 (uczestnicy: 1 610)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 220)
  • interdyscyplinarne: 5 (uczestnicy: 940)
  • warsztaty: 203 (uczestnicy: 3 663)
  • inne: 11 (uczestnicy: 2 459)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 120 (członkowie: 2 652)
  • plastyczne/techniczne: 21 (członkowie: 329)
  • taneczne: 21 (członkowie: 359)
  • muzyczne: 17 (członkowie: 331)
  • informatyczne: 2 (członkowie: 65)
  • fotograficzne i filmowe: 3 (członkowie: 43)
  • teatralne: 2 (członkowie: 60)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 21 (członkowie: 707)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 95)
  • koło gospodyń wiejskich: 30 (członkowie: 643)
  • inne: 2 (członkowie: 20)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 49 (absolwenci: 566)
  • języków obcych: 10 (absolwenci: 73)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 15)
  • nauki gry na instrumentach: 13 (absolwenci: 146)
  • wiedzy praktycznej: 2 (absolwenci: 24)
  • tańca: 21 (absolwenci: 275)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 30)
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 1 (absolwenci: 3)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 9
  • muzyczne: 7
  • komputerowe: 10
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 4


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 39 (członkowie: 1 123)
  • teatralne: 2 (członkowie: 60)
  • muzyczne - instrumentalne: 9 (członkowie: 316)
  • wokalne i chóry: 5 (członkowie: 159)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 18 (członkowie: 497)
  • taneczne: 4 (członkowie: 63)
  • inne: 1 (członkowie: 28)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie suskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie suskim działały 3 muzea łącznie z oddziałami . Odnotowano 18 539 zwiedzających, co daje 2 199 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie suskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie suskim działało 31 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 386 865 wolumenów oraz 641 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 60 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 5 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 3 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 31 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 358 487 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 158
  • dostępne dla czytelników: 103
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 97
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 27
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 11
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 21
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 11
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 14
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 8


 • Biblioteki naukowe w powiecie suskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie suskim działały 2 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 38 555 wolumenów w tym ziobry specjalne: 192. Odnotowano 653 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 5 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 27 257 wolumenów. Odnotowano 1 344 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1


 • Kluby sportowe w powiecie suskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie suskim działało 27 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 801 członków. Zarejestrowano 1 892 ćwiczących (mężczyźni: 1 431, kobiety: 461, chłopcy do lat 18: 1 096, dziewczęta do lat 18: 440). Aktywne były 44 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (34), instruktora sportowego (47) oraz inne osoby (6).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie suskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat suski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat suski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2016 roku w wyniku 59 wypadków drogowych w powiecie suskim odnotowano 10 ofiar śmiertelnych oraz 59 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 70,1 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 11,9 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 17,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 103,0 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2016 roku w powiecie suskim zarejestrowanych było 57 264 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 42 381 samochodów osobowych (503,4 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski), 6 286 samochodów ciężarowych (81,0 - mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 186 autobusów (2,2 - znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 535 ciągników siodłowych (6,4 - mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 3 045 motocykli (36,2 - więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 17,5 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 17,6 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 17,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 12,3 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 24,4 lat.


  W 2017 roku w powiecie suskim znajdowały się 4 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 17 taksówek oraz 17 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 59 Wypadki drogowe
 • 10 Ofiary śmiertelne
 • 59 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie suskim w latach 2011 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 70,10 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • Powiat
  70,1
  woj. małopolskie
  116,5
  Cały kraj
  87,6
 • 11,88 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • pow. suski
  11,9
  Małopolskie
  5,5
  Polska
  7,9
 • 17,46 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  17,5
  Małopolskie
  7,8
  Polska
  10,6
 • 103,03 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • pow. suski
  103,0
  Województwo
  200,8
  Polska
  142,5
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 57 264 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie suskim w 2016 roku
 • 42 381 Samochody osobowe
 • 6 286 Samochody ciężarowe
 • 241 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 186 Autobusy
 • 375 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 536 Ciągniki samochodowe
 • 535   Ciągniki siodłowe
 • 4 455 Ciągniki rolnicze
 • 3 045 Motocykle
 • 675   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 515 Motorowery
 • 42 381Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie suskim
 • Samochody osobowe w powiecie suskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 503,4 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat suski
  503,4
  Województwo
  534,6
  Cała Polska
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg11 554
  • 1400-1649 kg12 034
  • 1650-1899 kg9 583
  • 1900 kg i więcej9 210
 • 11 554 do 1399 kg
 • 12 034 1400-1649 kg
 • 9 583 1650-1899 kg
 • 9 210 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 17 913 do 1399 cm3
 • 17 913
 • 21 604 1400-1999 cm3
 • 21 604
 • 2 864 2000 i więcej cm3
 • 2 864
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie suskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna23 570
  • olej napędowy13 854
  • gaz (LPG)4 748
  • pozostałe209
 • 23 570 benzyna
 • 13 854 olej napędowy
 • 4 748 gaz (LPG)
 • 209 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 463 do 1 roku
 • 463
 • 318 2 lata
 • 318
 • 388 3 lata
 • 388
 • 1 252 4-5 lat
 • 1 252
 • 1 737 6-7 lat
 • 1 737
 • 2 931 8-9 lat
 • 2 931
 • 3 474 10-11 lat
 • 3 474
 • 8 584 12-15 lat
 • 8 584
 • 11 003 16-20 lat
 • 11 003
 • 5 183 21-25 lat
 • 5 183
 • 2 788 26-30 lat
 • 2 788
 • 4 260 31 lat i więcej
 • 4 260
 • 17,5 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie suskim
 • Tutaj
  17,5 lat
  woj. małopolskie
  17,6 lat
  Kraj
  17,9 lat
 • 6 286Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie suskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie suskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 81,0 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  81,0
  Małopolskie
  86,8
  Cała Polska
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 949 do 999 kg
 • 2 949
 • 1 808 1000-1499 kg
 • 1 808
 • 449 1500-2999 kg
 • 449
 • 68 3000-3499 kg
 • 68
 • 98 3500-4999 kg
 • 98
 • 235 5000-6999 kg
 • 235
 • 213 7000-9999 kg
 • 213
 • 326 10000-14999 kg
 • 326
 • 140 15000 kg i więcej
 • 140
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna833
  • olej napędowy5 101
  • gaz (LPG)218
  • pozostałe134
 • 833 benzyna
 • 5 101 olej napędowy
 • 218 gaz (LPG)
 • 134 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 61 do 1 roku
 • 61
 • 69 2 lata
 • 69
 • 61 3 lata
 • 61
 • 211 4-5 lat
 • 211
 • 356 6-7 lat
 • 356
 • 542 8-9 lat
 • 542
 • 494 10-11 lat
 • 494
 • 1 149 12-15 lat
 • 1 149
 • 1 442 16-20 lat
 • 1 442
 • 642 21-25 lat
 • 642
 • 418 26-30 lat
 • 418
 • 841 31 lat i więcej
 • 841
 • 17,6 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie suskim
 • Powiat
  17,6 lat
  Małopolskie
  17,7 lat
  Kraj
  18,2 lat
 • 186Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie suskim
 • Autobusy w powiecie suskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 2,2 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  2,2
  woj. małopolskie
  3,6
  Cała Polska
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy184
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe0
 • 2 benzyna
 • 184 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 1 2 lata
 • 1
 • 3 4-5 lat
 • 3
 • 3 6-7 lat
 • 3
 • 7 8-9 lat
 • 7
 • 13 10-11 lat
 • 13
 • 47 12-15 lat
 • 47
 • 65 16-20 lat
 • 65
 • 21 21-25 lat
 • 21
 • 14 26-30 lat
 • 14
 • 11 31 lat i więcej
 • 11
 • 17,7 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie suskim
 • Tutaj
  17,7 lat
  Małopolskie
  19,7 lat
  Kraj
  20,5 lat
 • 535Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie suskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie suskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 6,4 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  6,4
  Województwo
  6,8
  Cały kraj
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna0
  • olej napędowy531
  • gaz (LPG)4
  • pozostałe0
 • 0 benzyna
 • 531 olej napędowy
 • 4 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 6 do 1 roku
 • 6
 • 1 2 lata
 • 1
 • 28 3 lata
 • 28
 • 42 4-5 lat
 • 42
 • 42 6-7 lat
 • 42
 • 121 8-9 lat
 • 121
 • 71 10-11 lat
 • 71
 • 76 12-15 lat
 • 76
 • 76 16-20 lat
 • 76
 • 43 21-25 lat
 • 43
 • 19 26-30 lat
 • 19
 • 10 31 lat i więcej
 • 10
 • 12,3 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie suskim
 • pow. suski
  12,3 lat
  Województwo
  11,8 lat
  Kraj
  11,9 lat
 • 3 045Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie suskim
 • Motocykle w powiecie suskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 36,2 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  36,2
  Województwo
  33,1
  Cała Polska
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 72 do 1 roku
 • 72
 • 27 2 lata
 • 27
 • 22 3 lata
 • 22
 • 64 4-5 lat
 • 64
 • 69 6-7 lat
 • 69
 • 158 8-9 lat
 • 158
 • 142 10-11 lat
 • 142
 • 251 12-15 lat
 • 251
 • 320 16-20 lat
 • 320
 • 191 21-25 lat
 • 191
 • 506 26-30 lat
 • 506
 • 1 223 31 lat i więcej
 • 1 223
 • 24,4 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie suskim
 • pow. suski
  24,4 lat
  Małopolskie
  22,9 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 4 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 2 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 2 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie suskim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 64,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  64,2 km
  Województwo
  326,7 km
  Cały kraj
  388,2 km
 • 0,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat suski
  0,5 km
  Województwo
  1,5 km
  Cała Polska
  3,2 km
 • 17 Liczba licencji na taksówki
 • 17 Liczba taksówek