Powiat suski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat suski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 83 761 Liczba mieszkańców
 • 686 km2 Powierzchnia
 • 123 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 25,2% Stopa urbanizacji
 • Józef Bałos Starosta
 • ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka Adres starostwa powiatowego
 • KSU Tablice rejestracyjne
Powiat suski na mapie
Identyfikatory
 • 1215 TERYT (TERC)
Herb powiatu suskiego
powiat suski herb
Flaga powiatu suskiego
powiat suski flaga

powiat suski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej
(033)874-18-00
(033)877-05-91
ul. Makowska 26
34-200 Sucha Beskidzka
Komenda Powiatowa Policji w Suchej Beskidzkiej
(033)874-52-11
(033)874-52-39
ul. Mickiewicza 42
34-200 Sucha Beskidzka
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Suchej Beskidzkiej
(033)488-65-55
(033)874-40-05
ul. Kościelna 5B
34-200 Sucha Beskidzka
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Suchej Beskidzkiej
(033)874-22-34
(033)877-05-71
ul. M. Konopnickiej 7
34-200 Sucha Beskidzka
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
(33) 875-78-00
(33) 874-15-52
ul. Kościelna
34-200 Sucha Beskidzka

Powiat suski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Powiat suski ma 83 761 mieszkańców, z czego 50,4% stanowią kobiety, a 49,6% mężczyźni. W latach 2002-2020 liczba mieszkańców wzrosła o 2,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu suskiego w 2050 roku wynosi 81 075, z czego 40 936 to kobiety, a 40 139 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu suskiego zawarli w 2019 roku 459 małżeństw, co odpowiada 5,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  32,8% mieszkańców powiatu suskiego jest stanu wolnego, 55,9% żyje w małżeństwie, 1,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,3% to wdowy/wdowcy.

  Powiat suski ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 29. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,34 na 1000 mieszkańców powiatu suskiego. W 2019 roku urodziło się 885 dzieci, w tym 48,7% dziewczynek i 51,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 361 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,80 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 46,8% zgonów w powiecie suskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,8% zgonów w powiecie suskim były nowotwory, a 7,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu suskiego przypada 10.17 zgonów.

  W 2019 roku zarejestrowano 632 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 781 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu suskiego -149. W tym samym roku 45 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 13 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 32.

  61,1% mieszkańców powiatu suskiego jest w wieku produkcyjnym, 19,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu suskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 83 761 Liczba mieszkańców
 • 42 185 Kobiety
 • 41 576 Mężczyźni
 • 50,4%
  49,6%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie suskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie suskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie suskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu suskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 81 075 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 40 936 Kobiety
 • 40 139 Mężczyźni
 • 50,4%
  49,6%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie suskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie suskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie suskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu suskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 40,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. suski
  40,4 lat
  Województwo
  41,1 lat
  Kraj
  42,0 lat
 • 41,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat suski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu suskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat suski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat suski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat suski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32,8% Kawalerowie/Panny
 • powiat suski
  32,8%
  Województwo
  30,6%
  Cała Polska
  28,8%
 • 26,8% Kobiety
  (Panny)
 • 39,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,9% Żonaci/Zamężne
 • pow. suski
  55,9%
  Małopolskie
  56,8%
  Polska
  55,8%
 • 55,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,3% Wdowcy/Wdowy
 • powiat suski
  9,3%
  woj. małopolskie
  8,9%
  Cała Polska
  9,6%
 • 15,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 1,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  1,9%
  woj. małopolskie
  3,4%
  Polska
  5,0%
 • 2,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 1,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Tutaj
  0,1%
  Województwo
  0,4%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie suskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie suskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • pow. suski
  5,5
  woj. małopolskie
  5,3
  Kraj
  4,8
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • Tutaj
  1,2
  woj. małopolskie
  1,4
  Kraj
  1,7
 • 459 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie suskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie suskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 29 Przyrost naturalny w roku 2019
 • 39 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -10 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,34 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. suski
  0,3
  Małopolskie
  1,2
  Cała Polska
  -0,9
 • -1,7 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 1,0 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie suskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie suskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie suskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie suskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 885 Urodzenia żywe
 • 431 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 454 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,7%
  51,3%
 • 10,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. suski
  10,5
  woj. małopolskie
  10,9
  Cały kraj
  9,8
 • 40,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat suski
  40,5
  Małopolskie
  43,4
  Polska
  39,9
 • 8 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8
 • 46 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 46
 • 91 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 91
 • 79 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 79
 • 38 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 38
 • 11 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 11
 • 3 361 g Średnia waga noworodków
 • 3 304 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 420 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 361 g
  Województwo
  3 328 g
  Cały kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 84 Waga 4000g - 4499g
 • 84
 • 243 Waga 3500g - 3999g
 • 243
 • 312 Waga 3000g - 3499g
 • 312
 • 114 Waga 2500g - 2999g
 • 114
 • 28 Waga 2000g - 2499g
 • 28
 • 13 Waga 1500g - 1999g
 • 13
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,36 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,36
  Małopolskie
  1,45
  Cała Polska
  1,38
 • 0,69 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. suski
  0,69
  Małopolskie
  0,70
  Cały kraj
  0,67
 • 0,80 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat suski
  0,80
  Małopolskie
  0,91
  Cała Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie suskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 856 Zgony
 • 392 Kobiety
  (Zgony)
 • 464 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,8%
  54,2%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 10,2 Zgony na 1000 ludności
 • pow. suski
  10,2
  Województwo
  9,7
  Kraj
  10,7
 • 96,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat suski
  96,7
  Małopolskie
  89,3
  Polska
  109,3
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  0,0
  Województwo
  3,1
  Polska
  3,8
 • 2,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,8
  Województwo
  2,5
  Cały kraj
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,1
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie suskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 46,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  46,8%
  Województwo
  46,1%
  Kraj
  39,4%
 • 23,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  23,8%
  Województwo
  26,4%
  Cały kraj
  26,5%
 • 7,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat suski
  7,9%
  woj. małopolskie
  6,9%
  Polska
  6,6%
 • 5,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  5,7
  Polska
  9,9
 • 70,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  70,3
  Polska
  70,4
 • 242,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat suski
  242,4
  Małopolskie
  256,0
  Cała Polska
  283,2
 • 237,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  237,9
  Polska
  261,3
 • 476,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 485,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 467,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  476,5
  woj. małopolskie
  446,5
  Polska
  421,0
 • 86,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 37,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 132,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. suski
  86,0
  Małopolskie
  72,1
  Cała Polska
  69,5
 • 25,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  25,9
  Małopolskie
  32,4
  Cała Polska
  35,1
 • 7,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  7,1
  Województwo
  6,8
  Polska
  7,9
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,8%
  Województwo
  0,7%
  Polska
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie suskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 25 Osoby w zamachach samobójczych
 • 4 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 21 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 10 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 15 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 18 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 2 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 16 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 7 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 11 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 30 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  30,0
  woj. małopolskie
  32,0
  Kraj
  31,0
 • 21 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  21,0
  woj. małopolskie
  13,0
  Cały kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 2 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 2
 • 2 zażycie innych leków
 • 2
 • 1 samookaleczenie powierzchniowe
 • 1
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 15 powieszenie się
 • 15
 • 1 uduszenie się
 • 1
 • 1 inny
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 1 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 1
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 14 powieszenie się
 • 14
 • 1 uduszenie się
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 8 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 8
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 1 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 1
 • 2 zawód miłosny
 • 2
 • 1 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 2 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 2
 • 2 inna nie wymieniona
 • 2
 • 8 nieustalona
 • 8
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 6 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 6
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 2 zawód miłosny
 • 2
 • 1 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 1
 • 2 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 2
 • 2 inna nie wymieniona
 • 2
 • 6 nieustalona
 • 6
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 4 13-18 lat
 • 4
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 10 30-49 lat
 • 10
 • 5 50-60 lat
 • 5
 • 5 70 lat i więcej
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 2 13-18 lat
 • 2
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 7 30-49 lat
 • 7
 • 4 50-60 lat
 • 4
 • 4 70 lat i więcej
 • 4
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy7
  • pod wpływem alkoholu7
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków1
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony11
 • 7 trzeźwy
 • 7 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 1 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 11 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy5
  • pod wpływem alkoholu2
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony11
 • 5 trzeźwy
 • 2 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 11 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 12 kawaler/panna
 • 12
 • 9 żonaty/zamężna
 • 9
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 • 1 separacja
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 9 kawaler/panna
 • 9
 • 7 żonaty/zamężna
 • 7
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 1 separacja
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne1
  • podstawowe i gimnazjalne7
  • zasadnicze zawodowe3
  • średnie3
  • wyższe1
  • nieustalony10
 • 1 podstawowe niepełne
 • 7 podstawowe i gimnazjalne
 • 3 zasadnicze zawodowe
 • 3 średnie
 • 1 wyższe
 • 10 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne5
  • zasadnicze zawodowe2
  • średnie2
  • wyższe1
  • nieustalony8
 • 0 podstawowe niepełne
 • 5 podstawowe i gimnazjalne
 • 2 zasadnicze zawodowe
 • 2 średnie
 • 1 wyższe
 • 8 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 5 praca
 • 5
 • 5 na utrzymaniu innej osoby
 • 5
 • 6 emerytura
 • 6
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 7 nieustalony
 • 7
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 4 praca
 • 4
 • 3 na utrzymaniu innej osoby
 • 3
 • 4 emerytura
 • 4
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 6 nieustalony
 • 6
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 632 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 367 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 265 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 45 Zameldowania z zagranicy
 • 20 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 25 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 781 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 442 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 339 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 13 Wymeldowania za granicę
 • 7 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 6 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -117 Saldo migracji
 • -62 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -55 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -149 Saldo migracji wewnętrznych
 • -75 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -74 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 32 Saldo migracji zagranicznych
 • 13 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 19 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie suskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie suskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 16,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat suski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat suski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie suskim oddano do użytku 323 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,86 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie suskim to 25 998 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 309 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie suskim to 5,71 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie suskim to 161,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,22% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 93,51% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 88,83% mieszkań posiada łazienkę, 73,29% korzysta z centralnego ogrzewania, a 4,72% z gazu sieciowego.

  W 2019 zarejestrowano w powiecie suskim 24 transakcje rynkowe lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 329 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 2 815 zł/m2. Wszystkie transakcje dotyczyły rynku wtórnego.
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie suskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 329 zł
 • powiat suski
  3 329 zł
  Województwo
  6 460 zł
  Cała Polska
  4 829 zł
 • 3 329 zł Ogółem
 • 3 329 zł
 • 3 361 zł do 40 m2
 • 3 361 zł
 • 3 415 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 415 zł
 • 1 609 zł od 80,1 m2
 • 1 609 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 815 zł
 • pow. suski
  2 815 zł
  Województwo
  6 498 zł
  Polska
  5 202 zł
 • 2 815 zł Ogółem
 • 2 815 zł
 • 3 391 zł do 40 m2
 • 3 391 zł
 • 3 219 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 219 zł
 • 1 405 zł od 80,1 m2
 • 1 405 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 24
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m23
  • od 40,1 do 60 m216
  • od 60,1 do 80 m20
  • od 80,1 m23
 • 3 do 40 m2
 • 16 od 40,1 do 60 m2
 • 0 od 60,1 do 80 m2
 • 3 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie suskim w latach 2015 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 •  
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 329 zł
 • Tutaj
  3 329 zł
  woj. małopolskie
  6 356 zł
  Polska
  4 241 zł
 • 3 329 zł Ogółem
 • 3 329 zł
 • 3 361 zł do 40 m2
 • 3 361 zł
 • 3 415 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 415 zł
 • 1 609 zł od 80,1 m2
 • 1 609 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 815 zł
 • powiat suski
  2 815 zł
  woj. małopolskie
  6 267 zł
  Polska
  4 840 zł
 • 2 815 zł Ogółem
 • 2 815 zł
 • 3 391 zł do 40 m2
 • 3 391 zł
 • 3 219 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 219 zł
 • 1 405 zł od 80,1 m2
 • 1 405 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 24
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m23
  • od 40,1 do 60 m216
  • od 60,1 do 80 m20
  • od 80,1 m23
 • 3 do 40 m2
 • 16 od 40,1 do 60 m2
 • 0 od 60,1 do 80 m2
 • 3 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie suskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 25 998 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 308,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat suski
  308,60
  Małopolskie
  357,90
  Kraj
  385,90
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 94,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  94,50 m2
  Województwo
  78,80 m2
  Cały kraj
  74,40 m2
 • 29,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. suski
  29,20 m2
  woj. małopolskie
  28,20 m2
  Cały kraj
  28,70 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 4,52 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,52
  woj. małopolskie
  3,91
  Cały kraj
  3,82
 • 3,24 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat suski
  3,24
  woj. małopolskie
  2,79
  Cała Polska
  2,59
 • 0,72 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,72
  Województwo
  0,71
  Polska
  0,68
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie suskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 323 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 3,86 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  3,86
  Województwo
  5,82
  Kraj
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 1 843 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,71 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  5,71
  woj. małopolskie
  3,86
  Cały kraj
  3,77
 • 22,00 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  22,00
  woj. małopolskie
  22,49
  Cała Polska
  21,77
 • 52 073 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 161,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. suski
  161,2 m2
  woj. małopolskie
  92,3 m2
  Cały kraj
  88,7 m2
 • 0,62 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat suski
  0,62 m2
  Małopolskie
  0,54 m2
  Cała Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie suskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 97,22% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  97,22%
  Małopolskie
  96,99%
  Kraj
  96,93%
 • 93,51% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat suski
  93,51%
  Województwo
  95,21%
  Cała Polska
  93,92%
 • 88,83% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  88,83%
  Województwo
  93,42%
  Cała Polska
  91,66%
 • 73,29% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. suski
  73,29%
  woj. małopolskie
  82,86%
  Kraj
  82,84%
 • 4,72% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat suski
  4,72%
  woj. małopolskie
  63,61%
  Kraj
  56,01%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

Powiat suski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W powiecie suskim na 1000 mieszkańców pracuje 167osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 50,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 49,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie suskim wynosiło w 2020 roku 6,1% (6,8% wśród kobiet i 5,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2019 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie suskim wynosiło 4 212,34 PLN, co odpowiada 81.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu suskiego 9 605 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 6 795 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -2 810.

  41,9% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu suskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 27,4% w przemyśle i budownictwie, a 11,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie suskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 167 Pracujący na 1000 ludności (rok 2019)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat suski
  167,0
  Województwo
  250,0
  Polska
  255,0
 • 4,7% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 5,5% Kobiety
 • 4,0% Mężczyźni
 • pow. suski
  6,1%
  woj. małopolskie
  5,3%
  Polska
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie suskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie suskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie suskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie suskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 4 212 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 212 PLN
  Województwo
  5 098 PLN
  Cała Polska
  5 182 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie suskim w latach 2002 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie suskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 9 605 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 6 795 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -2 810 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,71 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie suskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 41,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 43,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 40,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 27,4% Przemysł i budownictwo
 • 17,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 38,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 11,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 10,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 12,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 18,8% Pozostałe
 • 28,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie suskim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie suskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 14 061 Pracujący ogółem
 • 7 113 Kobiety
 • 6 948 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie suskim w latach 1995 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 19,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,1% W wieku produkcyjnym
 • 56,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat suski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 63,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. suski
  63,7
  Małopolskie
  66,2
  Cały kraj
  68,0
 • 31,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  31,6
  Województwo
  34,4
  Kraj
  37,5
 • 98,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. suski
  98,7
  Województwo
  108,5
  Cała Polska
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 63,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat suski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie suskim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowane były 8 872 podmioty gospodarki narodowej, z czego 7 351 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 590 nowych podmiotów, a 315 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (778) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (563) w roku 2013. W tym samym okresie najwięcej (663) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (315) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie suskim najwięcej (531) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (8 591) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,5% (134) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 42,1% (3 738) podmiotów, a 56,4% (5 000) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie suskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (24.2%) oraz Przetwórstwo przemysłowe (22.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 8 872 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 134 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3 738 Przemysł i budownictwo
 • 5 000 Pozostała działalność
 • 590 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie suskim w 2020 roku
 • 315 Podmioty wyrejestrowane w powiecie suskim w 2020 roku
 • 7 351 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 8 591 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 8 591
 • 236 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 236
 • 41 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 41
 • 4 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 4
 • 8 868 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 8 868
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 17 Spółdzielnie ogółem
 • 17
 • 288 Spółki handlowe ogółem
 • 288
 • 16  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 16
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 203  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 203
 • 16    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 16
 • 531 Spółki cywilne ogółem
 • 531
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 351 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 781 Budownictwo
 • 1 781
 • 1 628 Przetwórstwo przemysłowe
 • 1 628
 • 1 559 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 559
 • 416 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 416
 • 409 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 409
 • 371 Transport i gospodarka magazynowa
 • 371
 • 249 Pozostała działalność
 • 249
 • 212 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 212
 • 149 Informacja i komunikacja
 • 149
 • 142 Edukacja
 • 142
 • 138 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 138
 • 98 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 98
 • 84 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 84
 • 69 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 69
 • 30 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 30
 • 10 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 10
 • 4 Górnictwo i wydobywanie
 • 4
 • 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat suski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie suskim stwierdzono 957 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,37 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie suskim wynosi 74,60% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu suskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 6,69 (wykrywalność 72%) oraz przeciwko mieniu - 4,56 (wykrywalność 53%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,09 (67%), drogowe - 1,25 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,31 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie suskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat suski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 957 Przestępstwa ogółem
 • 957
 • 563 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 563
 • 260 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 260
 • 105 Przestępstwa drogowe
 • 105
 • 26 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 26
 • 384 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 384
 • 11,37 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  11,37
  woj. małopolskie
  20,26
  Kraj
  19,96
 • 6,69 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  6,69
  woj. małopolskie
  10,99
  Cała Polska
  12,25
 • 3,09 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  3,09
  woj. małopolskie
  7,23
  Kraj
  5,17
 • 1,25 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. suski
  1,25
  woj. małopolskie
  1,25
  Kraj
  1,73
 • 0,31 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. suski
  0,31
  woj. małopolskie
  0,30
  Kraj
  0,37
 • 4,56 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,56
  woj. małopolskie
  7,50
  Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat suski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  75%
  Województwo
  78%
  Kraj
  73%
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. suski
  73%
  woj. małopolskie
  70%
  Kraj
  65%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. suski
  67%
  woj. małopolskie
  86%
  Cała Polska
  82%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat suski
  98%
  woj. małopolskie
  98%
  Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat suski
  100%
  Województwo
  84%
  Cała Polska
  87%
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat suski
  54%
  woj. małopolskie
  54%
  Cała Polska
  54%

Powiat suski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu suskiego wyniosła w 2019 roku 102,2 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 13.4% w porównaniu do roku 2018. Największa część budżetu powiatu suskiego - 34.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (13.7%) oraz na Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (10.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 13,5 mln złotych, czyli 13,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu suskiego wyniosła w 2019 roku 114,9 mln złotych, co daje 1,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 26.3% w porównaniu do roku 2018. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (39.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (16.6%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (11%). W budżecie powiatu suskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 198 złotych na mieszkańca (14,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 2,6 złotych na mieszkańca (0,2%).
 • Wydatki budżetu w powiecie suskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu suskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat suski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu suskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  92,3 mln

  1,1 tys(100%)

  98,9 mln

  1,2 tys(100%)

  82,2 mln

  978(100%)

  80,7 mln

  959(100%)

  81,4 mln

  967(100%)

  88,0 mln

  1,0 tys(100%)

  90,1 mln

  1,1 tys(100%)

  102,2 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  28,3 mln

  337(30.6%)

  27,9 mln

  332(28.2%)

  27,8 mln

  330(33.8%)

  27,9 mln

  331(34.6%)

  28,3 mln

  336(34.7%)

  29,9 mln

  354(33.9%)

  28,5 mln

  338(31.6%)

  35,5 mln

  421(34.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  18,2 mln

  217(19.7%)

  8,6 mln

  102(8.7%)

  8,3 mln

  98,7(10.1%)

  9,4 mln

  112(11.7%)

  7,1 mln

  84,1(8.7%)

  9,3 mln

  110(10.5%)

  10,2 mln

  121(11.3%)

  14,0 mln

  167(13.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  8,1 mln

  96,5(8.8%)

  8,4 mln

  100(8.5%)

  8,9 mln

  106(10.9%)

  9,5 mln

  113(11.8%)

  8,8 mln

  105(10.9%)

  9,1 mln

  107(10.3%)

  9,1 mln

  108(10.1%)

  10,3 mln

  123(10.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  8,9 mln

  106(9.6%)

  12,3 mln

  146(12.4%)

  8,4 mln

  99,3(10.2%)

  8,7 mln

  103(10.7%)

  8,5 mln

  100(10.4%)

  9,3 mln

  110(10.6%)

  9,7 mln

  115(10.8%)

  10,3 mln

  122(10.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  9,5 mln

  113(10.3%)

  9,5 mln

  113(9.6%)

  9,4 mln

  111(11.4%)

  9,0 mln

  107(11.2%)

  9,8 mln

  117(12.1%)

  8,1 mln

  95,8(9.2%)

  8,4 mln

  99,6(9.3%)

  9,1 mln

  108(8.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,4 mln

  28,6(2.6%)

  1,5 mln

  17,4(1.5%)

  1,6 mln

  18,7(1.9%)

  1,1 mln

  12,5(1.3%)

  1,8 mln

  21,1(2.2%)

  3,5 mln

  41,7(4%)

  5,3 mln

  62,6(5.9%)

  5,7 mln

  67,9(5.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,5 mln

  41,2(3.7%)

  3,7 mln

  43,7(3.7%)

  3,8 mln

  45,7(4.7%)

  3,7 mln

  43,7(4.6%)

  3,8 mln

  45,7(4.7%)

  4,2 mln

  50,2(4.8%)

  4,3 mln

  51,3(4.8%)

  4,8 mln

  56,7(4.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,8 mln

  21,7(2%)

  1,9 mln

  22,4(1.9%)

  2,0 mln

  23,5(2.4%)

  1,9 mln

  22,5(2.3%)

  2,1 mln

  24,7(2.6%)

  2,2 mln

  26,5(2.5%)

  2,1 mln

  25,1(2.3%)

  2,1 mln

  25,2(2.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,1 mln

  12,8(1.2%)

  1,8 mln

  21,7(1.8%)

  1,9 mln

  22,8(2.3%)

  3,9 mln

  46,4(4.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,9 mln

  34,8(3.3%)

  2,5 mln

  30,1(2.8%)

  1,6 mln

  19,2(1.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  5,8 mln

  69,5(6.3%)

  18,2 mln

  217(18.4%)

  5,1 mln

  60,8(6.2%)

  1,1 mln

  12,7(1.3%)

  6,9 mln

  81,5(8.4%)

  2,9 mln

  34,1(3.3%)

  2,6 mln

  31,4(2.9%)

  1,5 mln

  17,7(1.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,3 mln

  27,8(2.5%)

  2,7 mln

  31,6(2.7%)

  2,5 mln

  29,7(3%)

  2,1 mln

  25,5(2.7%)

  1,8 mln

  21,3(2.2%)

  1,3 mln

  15,8(1.5%)

  1,4 mln

  16,8(1.6%)

  1,5 mln

  17,4(1.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,1 mln

  13,6(1.2%)

  1,0 mln

  12,2(1%)

  983,0 tys

  11,7(1.2%)

  1,1 mln

  12,6(1.3%)

  1,1 mln

  12,6(1.3%)

  1,1 mln

  12,6(1.2%)

  1,0 mln

  12,3(1.2%)

  997,9 tys

  11,8(1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  516,6 tys

  6,2(0.6%)

  501,2 tys

  6,0(0.5%)

  552,9 tys

  6,6(0.7%)

  604,3 tys

  7,2(0.7%)

  329,7 tys

  3,9(0.4%)

  628,0 tys

  7,4(0.7%)

  911,9 tys

  10,8(1%)

  724,3 tys

  8,6(0.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  98,0 tys

  1,2(0.1%)

  65,4 tys

  0,8(0.1%)

  87,0 tys

  1,0(0.1%)

  92,3 tys

  1,1(0.1%)

  87,8 tys

  1,0(0.1%)

  286,8 tys

  3,4(0.3%)

  383,8 tys

  4,6(0.4%)

  353,3 tys

  4,2(0.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  130,0 tys

  1,5(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  255,5 tys

  3,0(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  351,7 tys

  4,2(0.4%)

  435,5 tys

  5,2(0.4%)

  383,1 tys

  4,6(0.5%)

  217,9 tys

  2,6(0.3%)

  233,1 tys

  2,8(0.3%)

  334,1 tys

  4,0(0.4%)

  398,4 tys

  4,7(0.4%)

  204,7 tys

  2,4(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  325,1 tys

  3,9(0.4%)

  362,9 tys

  4,3(0.4%)

  433,1 tys

  5,1(0.5%)

  454,6 tys

  5,4(0.6%)

  491,3 tys

  5,8(0.6%)

  379,4 tys

  4,5(0.4%)

  189,5 tys

  2,2(0.2%)

  204,2 tys

  2,4(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  184,6 tys

  2,2(0.2%)

  187,8 tys

  2,2(0.2%)

  187,8 tys

  2,2(0.2%)

  200,7 tys

  2,4(0.2%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  4,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  37,4 tys

  0,4(0%)

  35,7 tys

  0,4(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  5,7 tys

  0,1(0%)

  5,8 tys

  0,1(0%)

  6,8 tys

  0,1(0%)

  6,8 tys

  0,1(0%)

  5,4 tys

  0,1(0%)

  1,7 tys

  0,0(0%)

  5,4 tys

  0,1(0%)

  6,6 tys

  0,1(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  89,1 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  57,2 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie suskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu suskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat suski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu suskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  92,9 mln

  1,1 tys(100%)

  81,8 mln

  974(100%)

  82,5 mln

  982(100%)

  83,3 mln

  990(100%)

  79,5 mln

  945(100%)

  87,5 mln

  1,0 tys(100%)

  91,0 mln

  1,1 tys(100%)

  114,9 mln

  1,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  41,6 mln

  496(44.8%)

  40,1 mln

  476(49%)

  39,1 mln

  465(47.4%)

  39,1 mln

  464(46.9%)

  39,6 mln

  470(49.8%)

  39,5 mln

  469(45.2%)

  40,4 mln

  479(44.4%)

  45,4 mln

  539(39.5%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  10,7 mln

  127(11.5%)

  11,2 mln

  133(13.7%)

  12,0 mln

  143(14.5%)

  13,0 mln

  154(15.6%)

  14,3 mln

  170(18%)

  15,3 mln

  182(17.5%)

  17,9 mln

  212(19.7%)

  19,1 mln

  227(16.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,8 mln

  69,5(6.3%)

  2,9 mln

  34,9(3.6%)

  3,5 mln

  41,6(4.2%)

  4,7 mln

  55,8(5.6%)

  3,5 mln

  41,0(4.3%)

  3,8 mln

  45,4(4.4%)

  3,5 mln

  41,6(3.9%)

  12,7 mln

  150(11%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,8 mln

  69,4(6.3%)

  6,3 mln

  75,4(7.8%)

  6,8 mln

  80,4(8.2%)

  5,7 mln

  67,4(6.8%)

  7,1 mln

  84,3(8.9%)

  7,0 mln

  83,5(8%)

  7,5 mln

  89,2(8.3%)

  8,2 mln

  97,1(7.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  13,4 mln

  159(14.4%)

  7,3 mln

  87,0(8.9%)

  6,6 mln

  78,9(8%)

  4,5 mln

  53,6(5.4%)

  3,4 mln

  40,2(4.3%)

  2,7 mln

  31,8(3.1%)

  1,1 mln

  13,1(1.2%)

  7,8 mln

  92,9(6.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,4 mln

  28,4(2.6%)

  1,5 mln

  17,4(1.8%)

  2,1 mln

  24,5(2.5%)

  1,6 mln

  18,4(1.9%)

  1,6 mln

  19,3(2%)

  3,4 mln

  39,9(3.8%)

  4,4 mln

  51,9(4.8%)

  5,5 mln

  64,9(4.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,4 mln

  40,2(3.6%)

  3,6 mln

  42,5(4.4%)

  3,6 mln

  43,1(4.4%)

  3,5 mln

  42,2(4.3%)

  3,7 mln

  44,4(4.7%)

  4,1 mln

  48,9(4.7%)

  4,1 mln

  48,5(4.5%)

  4,5 mln

  53,2(3.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,0 mln

  24,0(2.2%)

  1,7 mln

  20,2(2.1%)

  1,4 mln

  17,2(1.7%)

  1,7 mln

  19,8(2%)

  1,4 mln

  17,1(1.8%)

  3,3 mln

  39,4(3.8%)

  3,6 mln

  43,0(4%)

  4,2 mln

  50,0(3.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,1 mln

  12,8(1.2%)

  1,8 mln

  21,7(2.2%)

  1,9 mln

  22,8(2.3%)

  3,9 mln

  46,4(4.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,9 mln

  34,8(3.4%)

  2,5 mln

  30,1(2.8%)

  1,6 mln

  19,2(1.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,1 mln

  25,2(2.3%)

  2,5 mln

  29,8(3.1%)

  2,3 mln

  27,2(2.8%)

  2,0 mln

  24,3(2.5%)

  1,8 mln

  21,2(2.2%)

  1,2 mln

  13,8(1.3%)

  1,3 mln

  14,8(1.4%)

  1,3 mln

  15,4(1.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  916,6 tys

  10,9(1%)

  985,2 tys

  11,7(1.2%)

  1,2 mln

  14,6(1.5%)

  1,5 mln

  18,0(1.8%)

  1,2 mln

  14,3(1.5%)

  1,1 mln

  13,2(1.3%)

  1,1 mln

  12,9(1.2%)

  1,1 mln

  12,7(0.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  504,8 tys

  6,0(0.5%)

  516,1 tys

  6,1(0.6%)

  657,6 tys

  7,8(0.8%)

  626,4 tys

  7,4(0.8%)

  686,4 tys

  8,2(0.9%)

  803,0 tys

  9,5(0.9%)

  690,9 tys

  8,2(0.8%)

  637,3 tys

  7,6(0.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  381,4 tys

  4,5(0.4%)

  349,5 tys

  4,2(0.4%)

  382,4 tys

  4,5(0.5%)

  438,9 tys

  5,2(0.5%)

  339,8 tys

  4,0(0.4%)

  451,9 tys

  5,4(0.5%)

  735,2 tys

  8,7(0.8%)

  636,0 tys

  7,6(0.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,7 mln

  31,7(2.9%)

  868,1 tys

  10,3(1.1%)

  566,4 tys

  6,7(0.7%)

  629,9 tys

  7,5(0.8%)

  583,2 tys

  6,9(0.7%)

  562,0 tys

  6,7(0.6%)

  475,5 tys

  5,6(0.5%)

  408,2 tys

  4,8(0.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  100,1 tys

  1,2(0.1%)

  119,1 tys

  1,4(0.1%)

  132,2 tys

  1,6(0.2%)

  149,3 tys

  1,8(0.2%)

  11,5 tys

  0,1(0%)

  8,2 tys

  0,1(0%)

  54,7 tys

  0,6(0.1%)

  211,2 tys

  2,5(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  184,6 tys

  2,2(0.2%)

  187,8 tys

  2,2(0.2%)

  187,8 tys

  2,2(0.2%)

  198,0 tys

  2,4(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  65,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  160,2 tys

  1,9(0.2%)

  602

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  255,3 tys

  3,0(0.3%)

  150,0 tys

  1,8(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  4,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  37,4 tys

  0,4(0%)

  35,7 tys

  0,4(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  980

  0,0(0%)

  30,5 tys

  0,4(0%)

  88,1 tys

  1,0(0.1%)

  108,7 tys

  1,3(0.1%)

  120,2 tys

  1,4(0.2%)

  2,1 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  89,1 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  57,2 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat suski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 21 007 mieszkańców powiatu suskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 10 201 kobiet oraz 10 806 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 10,0% średnie ogólnokształcące, a 16,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,5% mieszkańców powiatu suskiego, gimnazjalnym 6,2%, natomiast 25,5% podstawowym ukończonym. 1,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu suskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie suskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (26,5%) oraz zasadnicze zawodowe (19,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (35,8%) oraz podstawowe ukończone (24,5%).

  W roku 2018 w powiecie suskim mieściły się 33 przedszkola, w których do 107 oddziałów uczęszczało 2 108 dzieci (1 002 dziewczynki oraz 1 106 chłopców). Dostępne były 2 403 miejsca. Dla porównania w 2008 roku w powiecie suskim mieściło się 21 przedszkoli, w których do 57 oddziałów uczęszczało 1 338 dzieci (667 dziewczynek oraz 671 chłopców). Dostępnych było 1 340 miejsc.

  17,0% mieszkańców powiatu suskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,0% wśród dziewczynek i 17,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 787 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,09 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 43 szkoły podstawowe, w których w 441 oddziałach uczyło się 7 368 uczniów (3 610 kobiet oraz 3 758 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie suskim placówkę miało 45 szkół podstawowych, w których w 329 oddziałach uczyło się 6 143 uczniów (2 968 kobiet oraz 3 175 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,9% ludności (27,7% wśród dziewczynek i 28,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,7 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 94,02.

  W powiecie suskim znajduje się 5 licea ogólnokształcące, w których w 35 oddziałach uczyło się 782 uczniów (526 kobiet oraz 256 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 260 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie suskim placówkę miałp 7 licea ogólnokształcące, w których w 60 oddziałach uczyło się 1 627 uczniów (959 kobiet oraz 668 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 473 absolwentów.

  W powiecie suskim znajdują się 4 Technika, w których w 65 oddziałach uczyło się 1 635 uczniów (754 kobiety oraz 881 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 384 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie suskim placówkę miały 4 Technika, w których w 66 oddziałach uczyło się 1 740 uczniów (784 kobiety oraz 956 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 387 absolwentów.

  W powiecie suskim znajdują się 3 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 14 oddziałach uczyło się 374 uczniów (105 kobiet oraz 269 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,0% mieszkańców (12,3% wśród dziewczyn i 11,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 22,3 uczniów. 26,7 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 25,2 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,7% mieszkańców powiatu suskiego w wieku potencjalnej nauki (29,5% kobiet i 29,9% mężczyzn).

 • 10,5% Wykształcenie wyższe
 • pow. suski
  10,5%
  Województwo
  18,2%
  Polska
  17,9%
 • 13,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 7,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 28,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  28,5%
  Małopolskie
  33,0%
  Cały kraj
  33,3%
 • 33,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 23,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • pow. suski
  2,4%
  Województwo
  2,6%
  Cały kraj
  2,7%
 • 3,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,0%
  woj. małopolskie
  12,6%
  Kraj
  12,4%
 • 12,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. suski
  16,1%
  woj. małopolskie
  17,8%
  Cała Polska
  18,1%
 • 16,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 15,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 27,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat suski
  27,5%
  woj. małopolskie
  24,2%
  Polska
  22,9%
 • 19,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 35,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  6,2%
  Małopolskie
  5,3%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 25,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  25,5%
  woj. małopolskie
  18,1%
  Cały kraj
  19,3%
 • 26,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 24,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. suski
  1,7%
  Małopolskie
  1,2%
  Polska
  1,4%
 • 2,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie suskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 787 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  787,0
  Małopolskie
  883,0
  Polska
  873,0
 • 1,09 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • pow. suski
  1,09
  Województwo
  0,88
  Polska
  0,89
 •  
 • 33Przedszkola
 • 30 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 107 Oddziały
 • 47 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 2 403 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat suski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 108 Dzieci
 • 1 002 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 106 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,5%
  52,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 48 2 lata i mniej
 • 48
 • 507 3 lata
 • 507
 • 513 4 lata
 • 513
 • 572 5 lata
 • 572
 • 459 6 lat
 • 459
 • 9 7 lat i więcej
 • 9
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 26 2 lata i mniej
 • 26
 • 247 3 lata
 • 247
 • 241 4 lata
 • 241
 • 269 5 lata
 • 269
 • 217 6 lat
 • 217
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 22 2 lata i mniej
 • 22
 • 260 3 lata
 • 260
 • 272 4 lata
 • 272
 • 303 5 lata
 • 303
 • 242 6 lat
 • 242
 • 7 7 lat i więcej
 • 7
 • 913 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 152,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 150,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 51,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 50,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie suskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat suski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 42Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 438 Oddziały
 • 7 340 Uczniowie
 • 3 596 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 744 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,0%
  51,0%
 • 911 Uczniowie w 1 klasie
 • 439 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 472 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 825 Absolwenci 2016
 • 432 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 393 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3 Oddziały
 • 28 Uczniowie
 • 14 Kobiety
  (uczniowie)
 • 14 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,0%
  50,0%
 • 1 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Absolwenci 2016
 • 1 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 2 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 16,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat suski
  16,7
  Województwo
  16,8
  Cała Polska
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16,7 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16,7
 • 16,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16,7
 • 16,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16,8
 • 9,3 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 9,3
 •  
 • 606,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 510,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 95,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 7,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 8 919 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 7 320 angielski
 • 1 599 niemiecki
 • 674 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 674 niemiecki
 • 10 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 10 angielski
 •  
 • 94,02 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  94,02
  woj. małopolskie
  95,56
  Kraj
  95,46
 • 93,36 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  93,36
  Małopolskie
  94,56
  Cała Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat suski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat suski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie suskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat suski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 28 Oddziały
 • 697 Uczniowie
 • 494 Kobiety
  (uczniowie)
 • 203 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 70,9%
  29,1%
 • 214 Uczniowie w 1 klasie
 • 154 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 60 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 192 Absolwenci
 • 128 Kobiety
  (absolwenci)
 • 64 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 3Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 7 Oddziały
 • 85 Uczniowie
 • 32 Kobiety
  (uczniowie)
 • 53 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 37,6%
  62,4%
 • 64 Absolwenci
 • 36 Kobiety
  (absolwenci)
 • 28 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  22,3
  Małopolskie
  26,5
  Kraj
  26,2
 •  
 • 52,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 37,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat suski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 65 Oddziały
 • 1 635 Uczniowie
 • 754 Kobiety
  (uczniowie)
 • 881 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,1%
  53,9%
 • 440 Uczniowie w 1 klasie
 • 196 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 244 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 384 Absolwenci
 • 192 Kobiety
  (absolwenci)
 • 192 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  25,2
  woj. małopolskie
  25,3
  Cała Polska
  23,8
 •  
 • 132,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 84,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 47,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat suski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 14 Oddziały
 • 374 Uczniowie
 • 105 Kobiety
  (uczniowie)
 • 269 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 28,1%
  71,9%
 • 185 Uczniowie w 1 klasie
 • 54 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 131 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 26,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  26,7
  Małopolskie
  17,3
  Kraj
  17,9
 •  
 • 30,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych)
 • 17,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 5 349 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski2 667
  • niemiecki2 253
  • francuski272
  • rosyjski157
 • 2 667 angielski
 • 2 253 niemiecki
 • 272 francuski
 • 157 rosyjski
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat suski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 5Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 20 Oddziały
 • 92 Uczniowie
 • 77 Kobiety
  (uczniowie)
 • 15 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 83,7%
  16,3%
 • 56 Absolwenci
 • 51 Kobiety
  (absolwenci)
 • 5 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 4,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  4,6
  Województwo
  19,6
  Cały kraj
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 4,6 Szkoły policealne ogółem
 • 4,6
 • 4,6 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 4,6
 •  
 • 4,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 3,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie suskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 17,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 11,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 29,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat suski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat suski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat suski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat suski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie suskim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie suskim znajdowało się 5 hoteli (4 ★★★, 1 ★★), 1 motel (kategorii ★★★) oraz 1 pensjonat (kategorii w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • schroniska: 4
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 2
  • ośrodki wczasowe: 7
  • ośrodki kolonijne: 2
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 3
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 3
  • kwatery agroturystyczne: 4 (całoroczne: 3)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 8
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 7


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 14 (liczba sal: 30, liczba miejsc: 1 977)
  • z nagłośnieniem: 13
  • z projektorem multimedialnym: 13
  • z zestawem do wideokonferencji: 4
  • z obsługą techniczną: 4
  • z ekranem: 13
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 10
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 12
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 30


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie suskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie suskim: 15 (publiczne: 15, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 5, udogodnienia wewnątrz budynku: 4). W powiecie suskim 4 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 660 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 611 (uczestnicy: 21 436)
  • seanse filmowe: 16 (uczestnicy: 610)
  • wystawy: 23 (uczestnicy: 4 000)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 20 (uczestnicy: 1 606)
  • koncerty: 24 (uczestnicy: 3 530)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 86 (uczestnicy: 1 320)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 58 (uczestnicy: 1 688)
  • konkursy: 92 (uczestnicy: 1 882)
  • pokazy teatralne: 12 (uczestnicy: 916)
  • konferencje: 3 (uczestnicy: 40)
  • warsztaty: 261 (uczestnicy: 2 866)
  • inne: 16 (uczestnicy: 2 978)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 70 (członkowie: 1 360)
  • plastyczne/techniczne: 9 (członkowie: 89)
  • taneczne: 1 (członkowie: 15)
  • muzyczne: 13 (członkowie: 244)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 5)
  • teatralne: 2 (członkowie: 24)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 14 (członkowie: 309)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 58)
  • koło gospodyń wiejskich: 27 (członkowie: 605)
  • inne: 1 (członkowie: 11)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 15 (absolwenci: 166)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 7)
  • nauki gry na instrumentach: 6 (absolwenci: 52)
  • tańca: 4 (absolwenci: 56)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • plastyczne: 7
  • muzyczne: 9
  • komputerowe: 5
  • sale baletowe/taneczne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 36 (członkowie: 797)
  • teatralne: 2 (członkowie: 40)
  • muzyczne - instrumentalne: 14 (członkowie: 270)
  • wokalne i chóry: 4 (członkowie: 92)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 15 (członkowie: 359)
  • inne: 1 (członkowie: 36)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie suskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie suskim działały 3 muzea łącznie z oddziałami . Odnotowano 10 374 zwiedzających, co daje 1 232 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie suskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie suskim działało 31 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 409 342 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 45 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 6 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 4 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 31 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 358 487 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 157
  • dostępne dla czytelników: 85
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 85
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 20
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 11
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 17
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 14


 • Biblioteki naukowe w powiecie suskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie suskim działały 2 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 38 722 wolumeny w tym ziobry specjalne: 192. Odnotowano 359 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 4 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 27 257 wolumenów. Odnotowano 1 344 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 6
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie suskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie suskim działało 27 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 801 członków. Zarejestrowano 1 892 ćwiczących (mężczyźni: 1 431, kobiety: 461, chłopcy do lat 18: 1 096, dziewczęta do lat 18: 440). Aktywne były 44 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (34), instruktora sportowego (47) oraz inne osoby (6).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie suskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat suski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat suski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 19 wypadków drogowych w powiecie suskim odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 27 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 22,7 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 3,6 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 9,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całego kraju) oraz 79,4 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie suskim zarejestrowanych było 64 238 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 47 685 samochodów osobowych (566,1 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski), 7 000 samochodów ciężarowych (90,5 - nieznacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 210 autobusów (2,5 - znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 622 ciągników siodłowych (7,4 - mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 3 504 motocykli (41,6 - nieznacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 18,2 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 18,7 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 18,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 13,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 24,6 lat.


  W 2019 roku w powiecie suskim znajdowały się 5 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 18 taksówek oraz 18 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie suskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 19 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 3 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 27 Ranni
  (rok 2020)
 • 10 Lekko ranni
 • 17 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie suskim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 22,68 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • pow. suski
  22,7
  Województwo
  66,4
  Kraj
  61,5
 • 3,58 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Powiat
  3,6
  Województwo
  4,6
  Cała Polska
  6,5
 • 32,23 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • pow. suski
  32,2
  Małopolskie
  75,2
  Polska
  69,2
 • 9,34 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2019)
 • Powiat
  9,3
  Województwo
  6,6
  Cały kraj
  9,1
 • 79,39 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2019)
 • powiat suski
  79,4
  Województwo
  139,1
  Cała Polska
  110,9
 • 15,79 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Powiat
  15,8
  Małopolskie
  6,9
  Polska
  10,6
 • 142,11 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Powiat
  142,1
  Województwo
  113,2
  Kraj
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 64 238 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie suskim w 2019 roku
 • 47 685 Samochody osobowe
 • 7 000 Samochody ciężarowe
 • 82 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 210 Autobusy
 • 444 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 623 Ciągniki samochodowe
 • 622   Ciągniki siodłowe
 • 4 772 Ciągniki rolnicze
 • 3 504 Motocykle
 • 865   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 734 Motorowery
 • 47 685Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie suskim
 • Samochody osobowe w powiecie suskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 566,1 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. suski
  566,1
  Małopolskie
  598,3
  Cały kraj
  634,7
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg10 772
  • 1400-1649 kg12 501
  • 1650-1899 kg11 676
  • 1900 kg i więcej12 736
 • 10 772 do 1399 kg
 • 12 501 1400-1649 kg
 • 11 676 1650-1899 kg
 • 12 736 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 18 969 do 1399 cm3
 • 18 969
 • 25 149 1400-1999 cm3
 • 25 149
 • 3 567 2000 i więcej cm3
 • 3 567
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie suskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna25 463
  • olej napędowy16 385
  • gaz (LPG)5 095
  • pozostałe742
 • 25 463 benzyna
 • 16 385 olej napędowy
 • 5 095 gaz (LPG)
 • 742 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 584 do 1 roku
 • 584
 • 459 2 lata
 • 459
 • 526 3 lata
 • 526
 • 1 414 4-5 lat
 • 1 414
 • 1 724 6-7 lat
 • 1 724
 • 2 550 8-9 lat
 • 2 550
 • 3 572 10-11 lat
 • 3 572
 • 9 622 12-15 lat
 • 9 622
 • 11 413 16-20 lat
 • 11 413
 • 6 374 21-25 lat
 • 6 374
 • 3 640 26-30 lat
 • 3 640
 • 5 807 31 lat i więcej
 • 5 807
 • 18,2 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie suskim
 • powiat suski
  18,2 lat
  woj. małopolskie
  17,9 lat
  Cały kraj
  18,4 lat
 • 7 000Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie suskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie suskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 90,5 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  90,5
  Województwo
  94,4
  Kraj
  101,2
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 3 162 do 999 kg
 • 3 162
 • 2 184 1000-1499 kg
 • 2 184
 • 479 1500-2999 kg
 • 479
 • 72 3000-3499 kg
 • 72
 • 99 3500-4999 kg
 • 99
 • 245 5000-6999 kg
 • 245
 • 242 7000-9999 kg
 • 242
 • 371 10000-14999 kg
 • 371
 • 146 15000 kg i więcej
 • 146
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna798
  • olej napędowy5 397
  • gaz (LPG)198
  • pozostałe607
 • 798 benzyna
 • 5 397 olej napędowy
 • 198 gaz (LPG)
 • 607 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 63 do 1 roku
 • 63
 • 37 2 lata
 • 37
 • 81 3 lata
 • 81
 • 248 4-5 lat
 • 248
 • 261 6-7 lat
 • 261
 • 448 8-9 lat
 • 448
 • 537 10-11 lat
 • 537
 • 1 313 12-15 lat
 • 1 313
 • 1 457 16-20 lat
 • 1 457
 • 996 21-25 lat
 • 996
 • 498 26-30 lat
 • 498
 • 1 061 31 lat i więcej
 • 1 061
 • 18,7 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie suskim
 • Tutaj
  18,7 lat
  Województwo
  18,4 lat
  Polska
  19,0 lat
 • 210Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie suskim
 • Autobusy w powiecie suskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 2,5 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. suski
  2,5
  Małopolskie
  3,8
  Cała Polska
  3,2
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy194
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe15
 • 1 benzyna
 • 194 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 15 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 4 do 1 roku
 • 4
 • 1 2 lata
 • 1
 • 2 3 lata
 • 2
 • 5 4-5 lat
 • 5
 • 1 6-7 lat
 • 1
 • 8 8-9 lat
 • 8
 • 8 10-11 lat
 • 8
 • 48 12-15 lat
 • 48
 • 58 16-20 lat
 • 58
 • 48 21-25 lat
 • 48
 • 11 26-30 lat
 • 11
 • 16 31 lat i więcej
 • 16
 • 18,4 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie suskim
 • Tutaj
  18,4 lat
  Województwo
  20,4 lat
  Cała Polska
  21,2 lat
 • 622Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie suskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie suskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 7,4 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,4
  Województwo
  8,1
  Cała Polska
  11,7
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna0
  • olej napędowy568
  • gaz (LPG)3
  • pozostałe51
 • 0 benzyna
 • 568 olej napędowy
 • 3 gaz (LPG)
 • 51 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 12 do 1 roku
 • 12
 • 5 2 lata
 • 5
 • 15 3 lata
 • 15
 • 28 4-5 lat
 • 28
 • 89 6-7 lat
 • 89
 • 68 8-9 lat
 • 68
 • 85 10-11 lat
 • 85
 • 130 12-15 lat
 • 130
 • 81 16-20 lat
 • 81
 • 55 21-25 lat
 • 55
 • 35 26-30 lat
 • 35
 • 19 31 lat i więcej
 • 19
 • 13,4 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie suskim
 • powiat suski
  13,4 lat
  Małopolskie
  12,4 lat
  Kraj
  12,2 lat
 • 3 504Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie suskim
 • Motocykle w powiecie suskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 41,6 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. suski
  41,6
  Małopolskie
  40,0
  Polska
  41,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 41 do 1 roku
 • 41
 • 30 2 lata
 • 30
 • 41 3 lata
 • 41
 • 123 4-5 lat
 • 123
 • 64 6-7 lat
 • 64
 • 90 8-9 lat
 • 90
 • 162 10-11 lat
 • 162
 • 375 12-15 lat
 • 375
 • 413 16-20 lat
 • 413
 • 281 21-25 lat
 • 281
 • 347 26-30 lat
 • 347
 • 1 537 31 lat i więcej
 • 1 537
 • 24,6 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie suskim
 • Powiat
  24,6 lat
  Województwo
  22,7 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 5 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 3 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 2 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie suskim w latach 2013 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 70,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat suski
  70,0 km
  Małopolskie
  419,4 km
  Polska
  496,9 km
 • 0,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  0,6 km
  Małopolskie
  1,9 km
  Cała Polska
  4,1 km
 • 18 Liczba licencji na taksówki
 • 18 Liczba taksówek