Dynów w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie)

Dynów - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Dynów to miasto leżące w południowo-wschodniej Polsce. Należy do województwa podkarpackiego, powiatu rzeszowskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Dynów.
 • 6 049 Liczba mieszkańców
 • 24,6 km² Powierzchnia
 • 246,4 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1429-1919, od 1946 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 16 Numer kierunkowy
 • RZE Tablice rejestracyjne
 • Zygmunt Frańczak Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 22.233949.8151 Współrzędne GPS
 • 1816011 TERYT (TERC)
 • 0972080 SIMC
Herb miasta Dynów
Dynów herb

Dynów - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
36-065Poczta Dynów
36-065Skrytki Pocztowe Poczta Dynów

Dynów - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Dynowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Rzeszowie
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
Al. Piłsudskiego 12
35-075 Rzeszów
Urząd Miasta Dynów
(16) 652-10-93 21
(16) 652-11-13
ul. Rynek 2
36-065 Dynów

Dynów - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Dynów jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 6 049, z czego 50,6% stanowią kobiety, a 49,4% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 0,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Dynowa zawarli w 2020 roku 28 małżeństw, co odpowiada 4,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  31,1% mieszkańców Dynowa jest stanu wolnego, 58,0% żyje w małżeństwie, 1,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,7% to wdowy/wdowcy.

  Dynów ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -29. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,74 na 1000 mieszkańców Dynowa. W 2020 roku urodziło się 50 dzieci, w tym 46,0% dziewczynek i 54,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 329 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,01 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 39,6% zgonów w Dynowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,8% zgonów w Dynowie były nowotwory, a 7,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Dynowa przypada 12.9 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa podkarpackiego oraz nieznacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2020 roku zarejestrowano 54 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 72 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Dynowa -18. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

  61,0% mieszkańców Dynowa jest w wieku produkcyjnym, 17,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Dynowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 6 049 Liczba mieszkańców
 • 3 061 Kobiety
 • 2 988 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Dynowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Dynowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Dynowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Dynowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 41,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  41,4 lat
  woj. podkarpackie
  41,4 lat
  Cały kraj
  42,0 lat
 • 43,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Dynów, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Dynowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Dynów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Dynów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Dynów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31,1% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  31,1%
  Podkarpackie
  30,5%
  Kraj
  28,8%
 • 25,9% Kobiety
  (Panny)
 • 36,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,0% Żonaci/Zamężne
 • Dynów
  58,0%
  Województwo
  57,1%
  Cała Polska
  55,8%
 • 57,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,7% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,7%
  Województwo
  8,7%
  Cała Polska
  9,6%
 • 14,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 1,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  1,6%
  woj. podkarpackie
  2,8%
  Polska
  5,0%
 • 1,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 1,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • Tutaj
  0,5%
  Podkarpackie
  0,9%
  Kraj
  0,8%
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Dynowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Dynowie w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  4,6
  woj. podkarpackie
  3,7
  Cały kraj
  3,8
 • 0,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Miasto
  0,8
  woj. podkarpackie
  1,0
  Polska
  1,3
 • 28 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Dynowie w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Dynowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -29 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -12 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -17 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,74 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -4,7
  Województwo
  -2,2
  Kraj
  -3,2
 • Wykres - Przyrost naturalny w Dynowie w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Dynowie w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Dynowie w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Dynowie w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 50 Urodzenia żywe
 • 23 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 27 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 46,0%
  54,0%
 • 8,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,2
  Województwo
  9,2
  Polska
  9,3
 • 43,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  43,2
  Województwo
  38,8
  Cała Polska
  39,9
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 38 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 38
 • 100 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 100
 • 91 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 91
 • 46 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 46
 • 10 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 10
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 329 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 288 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 368 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 329 g
  woj. podkarpackie
  3 352 g
  Cała Polska
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 21 Waga 4500g - 4999g
 • 21
 • 128 Waga 4000g - 4499g
 • 128
 • 539 Waga 3500g - 3999g
 • 539
 • 721 Waga 3000g - 3499g
 • 721
 • 270 Waga 2500g - 2999g
 • 270
 • 72 Waga 2000g - 2499g
 • 72
 • 21 Waga 1500g - 1999g
 • 21
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 14 Waga 600g - 999g
 • 14
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,44 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Dynów
  1,44
  Podkarpackie
  1,30
  Cały kraj
  1,38
 • 0,70 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,70
  Podkarpackie
  0,63
  Polska
  0,67
 • 1,01 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  1,01
  Podkarpackie
  0,81
  Kraj
  0,74
 • Statystyki zgonów w Dynowie w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 79 Zgony
 • 35 Kobiety
  (Zgony)
 • 44 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,3%
  55,7%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,9 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  12,9
  woj. podkarpackie
  11,4
  Cała Polska
  12,5
 • 98,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Dynów
  98,7
  woj. podkarpackie
  123,3
  Kraj
  134,3
 • 5,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  5,6
  Województwo
  4,3
  Cały kraj
  3,6
 • 2,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,7
  Województwo
  2,8
  Cała Polska
  3,4
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podkarpackie
  1,0
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie rzeszowskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 39,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Dynów
  39,6%
  Województwo
  42,8%
  Cała Polska
  39,4%
 • 22,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  22,8%
  woj. podkarpackie
  25,2%
  Cały kraj
  26,5%
 • 7,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Dynów
  7,1%
  Województwo
  6,3%
  Kraj
  6,6%
 • 12,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Podkarpackie
  12,1
  Polska
  9,9
 • 64,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  64,0
  Kraj
  70,4
 • 204,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Dynów
  204,6
  Podkarpackie
  236,9
  Kraj
  283,2
 • 209,0 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. podkarpackie
  209,0
  Cały kraj
  261,3
 • 355,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 397,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 313,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  355,8
  woj. podkarpackie
  403,2
  Polska
  421,0
 • 41,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 17,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 64,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  41,2
  Podkarpackie
  56,6
  Polska
  69,5
 • 22,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Dynów
  22,3
  Podkarpackie
  25,3
  Polska
  35,1
 • 8,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  8,2
  woj. podkarpackie
  6,5
  Cała Polska
  7,9
 • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  1,0%
  woj. podkarpackie
  0,7%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 54 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 32 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 22 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 72 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 41 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 31 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -16 Saldo migracji
 • -9 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -7 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -18 Saldo migracji wewnętrznych
 • -9 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -9 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Dynowie w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Dynowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Dynów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Dynów - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w Dynowie oddano do użytku 30 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,95 nowych lokali. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Dynowie to 1 955 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 322 mieszkania. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  50,0% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 50,0% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Dynowie to 3,93 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz nieznacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w Dynowie to 106,00 m2 i jest nieznacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 92,07% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 88,80% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 84,25% mieszkań posiada łazienkę, 70,54% korzysta z centralnego ogrzewania, a 61,43% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu rzeszowskiego.

  Powiat rzeszowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Dynowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 955 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 322,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Dynów
  322,40
  Podkarpackie
  324,10
  Kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 80,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Dynów
  80,30 m2
  Województwo
  82,40 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 25,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Dynów
  25,90 m2
  Podkarpackie
  26,70 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,08 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,08
  Podkarpackie
  4,11
  Polska
  3,82
 • 3,10 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  3,10
  Podkarpackie
  3,09
  Kraj
  2,55
 • 0,76 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,76
  woj. podkarpackie
  0,75
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Dynowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 30 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 4,95 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Miasto
  4,95
  Województwo
  4,73
  Cała Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 118 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 3,93 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  3,93
  Podkarpackie
  4,38
  Cały kraj
  3,77
 • 19,46 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Dynów
  19,46
  Podkarpackie
  20,74
  Kraj
  21,77
 • 3 180 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 106,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Dynów
  106,0 m2
  Podkarpackie
  102,8 m2
  Kraj
  88,7 m2
 • 0,52 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Dynów
  0,52 m2
  Województwo
  0,49 m2
  Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Dynowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 92,07% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  92,07%
  Podkarpackie
  94,86%
  Cała Polska
  96,97%
 • 88,80% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  88,80%
  woj. podkarpackie
  92,04%
  Polska
  94,01%
 • 84,25% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  84,25%
  Województwo
  89,99%
  Kraj
  91,78%
 • 70,54% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  70,54%
  woj. podkarpackie
  78,75%
  Polska
  83,08%
 • 61,43% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  61,43%
  woj. podkarpackie
  75,14%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Dynów - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W Dynowie na 1000 mieszkańców pracuje 173osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 63,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 36,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Dynowie wynosiło w 2020 roku 14,0% (17,6% wśród kobiet i 10,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Dynowie wynosiło 4 614,22 PLN, co odpowiada 83.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Dynowa 311 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 381 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 70.

  45,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Dynowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 25,6% w przemyśle i budownictwie, a 14,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Dynowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 173 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  173,0
  Podkarpackie
  217,0
  Polska
  252,0
 • 14,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 17,6% Kobiety
 • 10,9% Mężczyźni
 • Dynów
  14,0%
  Województwo
  9,1%
  Kraj
  6,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Dynowie w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Dynowie w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Dynowie w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Dynowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 614 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 614 PLN
  woj. podkarpackie
  4 708 PLN
  Polska
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Dynowie w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Dynowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 311 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 381 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 70 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,23 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Dynowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 45,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 50,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 39,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 25,6% Przemysł i budownictwo
 • 12,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 38,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 14,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 15,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 14,3% Pozostałe
 • 23,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 6,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Dynowie w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Dynowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 046 Pracujący ogółem
 • 660 Kobiety
 • 386 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Dynowie w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,0% W wieku produkcyjnym
 • 56,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Dynów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 63,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Dynów
  63,9
  Województwo
  63,7
  Kraj
  68,0
 • 35,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  35,0
  woj. podkarpackie
  34,0
  Cały kraj
  37,5
 • 121,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  121,0
  woj. podkarpackie
  114,6
  Cała Polska
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Dynów - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W Dynowie w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 526 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 407 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 28 nowych podmiotów, a 26 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (61) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (28) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (44) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2014 roku, najmniej (13) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Dynowie najwięcej (33) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (504) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,0% (5) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 32,1% (169) podmiotów, a 66,9% (352) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Dynowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27.8%) oraz Budownictwo (24.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 526 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 169 Przemysł i budownictwo
 • 352 Pozostała działalność
 • 28 Podmioty nowo zarejestrowane w Dynowie w 2020 roku
 • 26 Podmioty wyrejestrowane w Dynowie w 2020 roku
 • 407 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 504 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 504
 • 19 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 19
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 526 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 526
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 23 Spółki handlowe ogółem
 • 23
 • 4  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 20  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 20
 • 4    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 33 Spółki cywilne ogółem
 • 33
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 407 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 113 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 113
 • 100 Budownictwo
 • 100
 • 45 Przetwórstwo przemysłowe
 • 45
 • 29 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 29
 • 28 Transport i gospodarka magazynowa
 • 28
 • 21 Pozostała działalność
 • 21
 • 17 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 17
 • 13 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 13
 • 10 Informacja i komunikacja
 • 10
 • 8 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 8
 • 6 Edukacja
 • 6
 • 6 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 6
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4
 • 4 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 4
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Dynów - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w Dynowie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 44 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 7,34 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Dynowie wynosi 66,50% i jest znacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Dynowa najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 3,12 (wykrywalność 37%) oraz o charakterze kryminalnym - 4,11 (wykrywalność 60%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,58 (98%), o charakterze gospodarczym - 1,27 (40%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,20 (94%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Dynowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Dynowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Dynów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 44
 • 25 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 25
 • 8 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 8
 • 10 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 10
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 19 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 19
 • 7,34 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  7,34
  Podkarpackie
  15,15
  Polska
  19,96
 • 4,11 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  4,11
  woj. podkarpackie
  7,01
  Polska
  12,25
 • 1,27 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Dynów
  1,27
  Województwo
  6,10
  Cały kraj
  5,17
 • 1,58 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,58
  Podkarpackie
  1,52
  Cała Polska
  1,73
 • 0,20 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Dynów
  0,20
  woj. podkarpackie
  0,29
  Cały kraj
  0,37
 • 3,12 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,12
  Podkarpackie
  8,68
  Kraj
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Dynów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  67%
  Województwo
  80%
  Cały kraj
  73%
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  60%
  Województwo
  70%
  Polska
  65%
 • 40% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  40%
  Województwo
  87%
  Polska
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Podkarpackie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Dynów
  94%
  Województwo
  87%
  Polska
  87%
 • 38% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  38%
  Województwo
  74%
  Polska
  54%

Dynów - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu Dynowa wyniosła w 2020 roku 35,3 mln złotych, co daje 5,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 3.3% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu Dynowa - 26.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (22.4%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (7.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 7,2 mln złotych, czyli 20,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Dynowa wyniosła w 2020 roku 37,2 mln złotych, co daje 6,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 10.5% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (29.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (19.9%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (17.1%). W budżecie Dynowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 543 złotych na mieszkańca (8,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 33,5 złotych na mieszkańca (0,6%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 6,9%.
 • Wydatki budżetu w Dynowie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Dynowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Dynów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Dynowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  17,4 mln

  2,8 tys(100%)

  22,5 mln

  3,6 tys(100%)

  21,8 mln

  3,5 tys(100%)

  23,3 mln

  3,8 tys(100%)

  25,6 mln

  4,2 tys(100%)

  32,7 mln

  5,3 tys(100%)

  34,3 mln

  5,6 tys(100%)

  35,3 mln

  5,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  6,2 mln

  1,0 tys(35.6%)

  7,2 mln

  1,2 tys(31.8%)

  7,5 mln

  1,2 tys(34.5%)

  7,7 mln

  1,2 tys(33.1%)

  8,6 mln

  1,4 tys(33.7%)

  9,8 mln

  1,6 tys(30.2%)

  8,9 mln

  1,5 tys(26%)

  9,4 mln

  1,5 tys(26.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  982,0 tys

  159(5.6%)

  1,2 mln

  189(5.2%)

  1,3 mln

  210(5.9%)

  1,7 mln

  272(7.2%)

  1,3 mln

  219(5.3%)

  7,1 mln

  1,2 tys(21.8%)

  7,4 mln

  1,2 tys(21.6%)

  7,9 mln

  1,3 tys(22.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,4 mln

  387(13.8%)

  2,4 mln

  388(10.6%)

  2,4 mln

  397(11.2%)

  2,6 mln

  421(11.2%)

  2,6 mln

  430(10.3%)

  2,7 mln

  434(8.1%)

  2,7 mln

  447(8%)

  2,6 mln

  421(7.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,5 mln

  567(20.1%)

  3,5 mln

  567(15.6%)

  3,6 mln

  584(16.5%)

  7,6 mln

  1,2 tys(32.6%)

  1,9 mln

  306(7.3%)

  2,1 mln

  338(6.4%)

  2,4 mln

  384(6.9%)

  2,3 mln

  373(6.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  645,0 tys

  104(3.7%)

  1,5 mln

  239(6.6%)

  1,2 mln

  192(5.4%)

  1,2 mln

  199(5.3%)

  830,7 tys

  135(3.2%)

  2,0 mln

  325(6.1%)

  2,5 mln

  409(7.3%)

  1,9 mln

  312(5.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  119,2 tys

  19,3(0.7%)

  264,6 tys

  42,8(1.2%)

  343,8 tys

  55,7(1.6%)

  279,1 tys

  45,2(1.2%)

  187,4 tys

  30,5(0.7%)

  157,8 tys

  25,7(0.5%)

  136,5 tys

  22,3(0.4%)

  404,2 tys

  66,7(1.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  334,5 tys

  54,1(1.9%)

  331,9 tys

  53,7(1.5%)

  391,5 tys

  63,5(1.8%)

  425,9 tys

  68,9(1.8%)

  365,0 tys

  59,4(1.4%)

  350,0 tys

  57,0(1.1%)

  458,0 tys

  74,8(1.3%)

  393,0 tys

  64,8(1.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  306,2 tys

  49,5(1.8%)

  291,6 tys

  47,2(1.3%)

  314,1 tys

  50,9(1.4%)

  335,0 tys

  54,2(1.4%)

  305,1 tys

  49,6(1.2%)

  282,5 tys

  46,0(0.9%)

  337,5 tys

  55,2(1%)

  315,8 tys

  52,1(0.9%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  780,2 tys

  126(4.5%)

  132,0 tys

  21,4(0.6%)

  6,2 tys

  1,0(0%)

  51,5 tys

  8,3(0.2%)

  19,0 tys

  3,1(0.1%)

  147,8 tys

  24,1(0.5%)

  64,4 tys

  10,5(0.2%)

  244,3 tys

  40,3(0.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,3 mln

  205(7.3%)

  5,0 mln

  815(22.4%)

  4,2 mln

  674(19.1%)

  142,3 tys

  23,0(0.6%)

  1,6 mln

  260(6.3%)

  247,8 tys

  40,4(0.8%)

  276,1 tys

  45,1(0.8%)

  219,7 tys

  36,2(0.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  171,0 tys

  27,6(1%)

  165,0 tys

  26,7(0.7%)

  167,3 tys

  27,1(0.8%)

  222,4 tys

  36,0(1%)

  187,7 tys

  30,5(0.7%)

  167,0 tys

  27,2(0.5%)

  159,4 tys

  26,0(0.5%)

  166,4 tys

  27,4(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  103,2 tys

  16,7(0.6%)

  84,6 tys

  13,7(0.4%)

  92,0 tys

  14,9(0.4%)

  113,1 tys

  18,3(0.5%)

  119,6 tys

  19,5(0.5%)

  125,9 tys

  20,5(0.4%)

  121,4 tys

  19,8(0.4%)

  134,0 tys

  22,1(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  71,8 tys

  11,6(0.4%)

  95,5 tys

  15,5(0.4%)

  86,9 tys

  14,1(0.4%)

  91,2 tys

  14,8(0.4%)

  89,5 tys

  14,6(0.3%)

  88,4 tys

  14,4(0.3%)

  87,0 tys

  14,2(0.3%)

  78,3 tys

  12,9(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  45,3 tys

  7,3(0.3%)

  157,2 tys

  25,4(0.7%)

  57,7 tys

  9,4(0.3%)

  751,0 tys

  122(3.2%)

  558,2 tys

  90,8(2.2%)

  60,4 tys

  9,8(0.2%)

  166,4 tys

  27,2(0.5%)

  68,2 tys

  11,2(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  42,2 tys

  6,8(0.2%)

  39,2 tys

  6,3(0.2%)

  38,7 tys

  6,3(0.2%)

  42,6 tys

  6,9(0.2%)

  42,8 tys

  7,0(0.2%)

  43,1 tys

  7,0(0.1%)

  55,5 tys

  9,1(0.2%)

  56,6 tys

  9,3(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  1,1 tys

  0,2(0%)

  44,7 tys

  7,2(0.2%)

  58,0 tys

  9,4(0.3%)

  6,0 tys

  1,0(0%)

  4,7 tys

  0,8(0%)

  58,9 tys

  9,6(0.2%)

  61,8 tys

  10,1(0.2%)

  54,4 tys

  9,0(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  119,5 tys

  19,3(0.7%)

  17,4 tys

  2,8(0.1%)

  40,9 tys

  6,6(0.2%)

  27,4 tys

  4,4(0.1%)

  29,0 tys

  4,7(0.1%)

  35,6 tys

  5,8(0.1%)

  31,5 tys

  5,1(0.1%)

  24,8 tys

  4,1(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  117,6 tys

  19,2(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  327,7 tys

  53,0(1.9%)

  132,7 tys

  21,5(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Dynowie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Dynowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Dynów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Dynowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  17,9 mln

  2,9 tys(100%)

  22,2 mln

  3,6 tys(100%)

  21,4 mln

  3,5 tys(100%)

  23,7 mln

  3,9 tys(100%)

  25,7 mln

  4,2 tys(100%)

  31,3 mln

  5,1 tys(100%)

  33,7 mln

  5,5 tys(100%)

  37,2 mln

  6,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,8 mln

  1,3 tys(43.6%)

  8,9 mln

  1,4 tys(40.2%)

  8,9 mln

  1,4 tys(41.4%)

  9,3 mln

  1,5 tys(39.2%)

  9,1 mln

  1,5 tys(35.5%)

  9,1 mln

  1,5 tys(29.2%)

  9,4 mln

  1,5 tys(28%)

  10,8 mln

  1,8 tys(29.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  131,6 tys

  21,3(0.7%)

  120,6 tys

  19,5(0.5%)

  596,6 tys

  96,7(2.8%)

  729,8 tys

  118(3.1%)

  621,0 tys

  101(2.4%)

  4,0 mln

  648(12.7%)

  5,0 mln

  811(14.7%)

  7,4 mln

  1,2 tys(19.9%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,5 mln

  730(25.2%)

  5,0 mln

  806(22.4%)

  5,0 mln

  806(23.2%)

  5,2 mln

  845(22%)

  5,5 mln

  889(21.3%)

  6,0 mln

  979(19.2%)

  6,1 mln

  1,0 tys(18.2%)

  6,4 mln

  1,0 tys(17.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,7 mln

  443(15.3%)

  2,7 mln

  443(12.3%)

  2,8 mln

  454(13.1%)

  6,6 mln

  1,1 tys(27.9%)

  944,6 tys

  154(3.7%)

  1,0 mln

  169(3.3%)

  1,3 mln

  207(3.8%)

  1,2 mln

  193(3.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  334,4 tys

  54,1(1.9%)

  537,8 tys

  87,0(2.4%)

  544,9 tys

  88,3(2.5%)

  615,3 tys

  99,6(2.6%)

  901,7 tys

  147(3.5%)

  2,3 mln

  372(7.3%)

  1,0 mln

  165(3%)

  899,5 tys

  148(2.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  289,1 tys

  46,7(1.6%)

  504,3 tys

  81,6(2.3%)

  575,7 tys

  93,3(2.7%)

  660,6 tys

  107(2.8%)

  359,0 tys

  58,4(1.4%)

  1,2 mln

  187(3.7%)

  2,1 mln

  335(6.1%)

  785,4 tys

  130(2.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,1 mln

  185(6.4%)

  3,8 mln

  611(17%)

  2,7 mln

  436(12.6%)

  315,4 tys

  51,0(1.3%)

  1,3 mln

  207(4.9%)

  412,6 tys

  67,2(1.3%)

  492,6 tys

  80,5(1.5%)

  265,9 tys

  43,9(0.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  28,1 tys

  4,6(0.1%)

  23,6 tys

  3,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  173,2 tys

  28,6(0.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  86,4 tys

  14,0(0.5%)

  97,5 tys

  15,8(0.4%)

  117,5 tys

  19,0(0.5%)

  131,5 tys

  21,3(0.6%)

  101,8 tys

  16,6(0.4%)

  100,9 tys

  16,4(0.3%)

  76,8 tys

  12,5(0.2%)

  86,7 tys

  14,3(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  155,6 tys

  25,2(0.9%)

  137,8 tys

  22,3(0.6%)

  104,6 tys

  17,0(0.5%)

  97,4 tys

  15,8(0.4%)

  84,8 tys

  13,8(0.3%)

  77,6 tys

  12,6(0.2%)

  53,4 tys

  8,7(0.2%)

  54,5 tys

  9,0(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  1,1 tys

  0,2(0%)

  44,7 tys

  7,2(0.2%)

  58,0 tys

  9,4(0.3%)

  6,0 tys

  1,0(0%)

  4,7 tys

  0,8(0%)

  58,9 tys

  9,6(0.2%)

  61,8 tys

  10,1(0.2%)

  54,4 tys

  9,0(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  35,1 tys

  5,7(0.2%)

  32,6 tys

  5,3(0.1%)

  34,4 tys

  5,6(0.2%)

  37,1 tys

  6,0(0.2%)

  37,9 tys

  6,2(0.1%)

  38,3 tys

  6,2(0.1%)

  50,6 tys

  8,3(0.2%)

  51,4 tys

  8,5(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  57,3 tys

  9,3(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,7 tys

  0,6(0%)

  15,3 tys

  2,5(0%)

  17,2 tys

  2,8(0.1%)

  21,7 tys

  3,6(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  8,0 tys

  1,3(0%)

  6,1 tys

  1,0(0%)

  3,5 tys

  0,6(0%)

  12,0 tys

  1,9(0.1%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  8,0 tys

  1,3(0%)

  2,5 tys

  0,4(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,6

  0,0(0%)

  416

  0,1(0%)

  100,0

  0,0(0%)

  823

  0,1(0%)

  139

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  370,9 tys

  60,0(2.1%)

  152,4 tys

  24,7(0.7%)

  2,1 tys

  0,3(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  275,7 tys

  44,6(1.5%)

  62,4 tys

  10,1(0.3%)

  5,3 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  14,1 tys

  2,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Dynów - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 1 380 mieszkańców Dynowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 657 kobiet oraz 723 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 13,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,3% wykształcenie policealne, 11,3% średnie ogólnokształcące, a 17,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,2% mieszkańców Dynowa, gimnazjalnym 6,3%, natomiast 22,3% podstawowym ukończonym. 1,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podkarpackiego mieszkańcy Dynowa mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Dynowie największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (24,6%) oraz zasadnicze zawodowe (18,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,3%) oraz podstawowe ukończone (19,9%).

  W roku 2018 w Dynowie mieściły się 2 przedszkola, w których do 12 oddziałów uczęszczało 267 dzieci (123 dziewczynki oraz 144 chłopców). Dostępne były 292 miejsca. Dla porównania w 2008 roku w Dynowie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 149 dzieci (75 dziewczynek oraz 74 chłopców). Dostępnych było 149 miejsc.

  19,0% mieszkańców Dynowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,6% wśród dziewczynek i 18,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 090 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,57 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 29 oddziałach uczyło się 532 uczniów (250 kobiet oraz 282 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Dynowie placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 20 oddziałach uczyło się 445 uczniów (211 kobiet oraz 234 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,1% ludności (24,2% wśród dziewczynek i 26,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,3 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 105,77.

  W Dynowie znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 9 oddziałach uczyło się 220 uczniów (149 kobiet oraz 71 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 87 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Dynowie placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 12 oddziałach uczyło się 379 uczniów (260 kobiet oraz 119 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 130 absolwentów.

  W Dynowie znajduje się 1 Technikum, w którym w 13 oddziałach uczyło się 371 uczniów (107 kobiet oraz 264 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 103 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Dynowie placówkę miała 1 Technikum, w którym w 10 oddziałach uczyło się 288 uczniów (119 kobiet oraz 169 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 61 absolwentów.

  W Dynowie znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 2 oddziałach uczyło się 45 uczniów (0 kobiet oraz 45 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,4% mieszkańców (18,1% wśród dziewczyn i 18,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24,4 uczniów. 22,5 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 28,5 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,0% mieszkańców Dynowa w wieku potencjalnej nauki (25,3% kobiet i 24,8% mężczyzn).

 • 13,8% Wykształcenie wyższe
 • Dynów
  13,8%
  woj. podkarpackie
  15,7%
  Cały kraj
  17,9%
 • 16,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 30,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • Dynów
  30,8%
  woj. podkarpackie
  32,8%
  Polska
  33,3%
 • 32,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 28,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,3% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,3%
  Podkarpackie
  2,6%
  Polska
  2,7%
 • 3,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  11,3%
  Województwo
  11,5%
  Kraj
  12,4%
 • 14,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  17,2%
  woj. podkarpackie
  18,7%
  Kraj
  18,1%
 • 15,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  25,2%
  Podkarpackie
  23,5%
  Polska
  22,9%
 • 18,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  6,3%
  Województwo
  6,0%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 22,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  22,3%
  Województwo
  20,6%
  Cała Polska
  19,3%
 • 24,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 19,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  1,7%
  Podkarpackie
  1,4%
  Polska
  1,4%
 • 2,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Dynowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 1090 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 090,0
  Podkarpackie
  849,0
  Kraj
  873,0
 • 0,57 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Dynów
  0,57
  Województwo
  0,95
  Polska
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 12 Oddziały
 • 1 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 292 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Dynów) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 267 Dzieci
 • 123 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 144 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 46,1%
  53,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 19 2 lata i mniej
 • 19
 • 50 3 lata
 • 50
 • 67 4 lata
 • 67
 • 59 5 lata
 • 59
 • 71 6 lat
 • 71
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 11 2 lata i mniej
 • 11
 • 25 3 lata
 • 25
 • 33 4 lata
 • 33
 • 29 5 lata
 • 29
 • 25 6 lat
 • 25
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 25 3 lata
 • 25
 • 34 4 lata
 • 34
 • 30 5 lata
 • 30
 • 46 6 lat
 • 46
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 9 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 19,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 19,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Dynowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Dynowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Miejskie
  Publiczne
  16 652-10-14
  16 652-10-14
  ul. Jana Pawła II 15
  36-065 Dynów
  717614
  Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Dynowie
  Publiczny
  16 652-11-61
  16 652-11-61
  ul. Bartkówka 105
  36-065 Dynów
  1192
 • Szkoły podstawowe w Dynowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Dynów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 29 Oddziały
 • 532 Uczniowie
 • 250 Kobiety
  (uczniowie)
 • 282 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,0%
  53,0%
 • 74 Uczniowie w 1 klasie
 • 36 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 38 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 60 Absolwenci 2016
 • 25 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 35 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 18,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  18,3
  Województwo
  15,5
  Polska
  17,3
 •  
 • 38,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 30,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 105,77 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Dynów
  105,77
  Podkarpackie
  93,09
  Polska
  95,46
 • 104,97 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  104,97
  woj. podkarpackie
  92,29
  Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Dynów) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Dynów) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Dynowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Dynowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 1 (Julian Przyboś)
  Publiczna
  16 652-12-51
  16 652-11-31
  ul. Szkolna 11
  36-065 Dynów
  16367-
  Szkoła Podstawowa nr 2 w Dynowie
  Publiczna
  16 652-11-61
  16 652-11-61
  ul. Bartkówka 105
  36-065 Dynów
  66714
 • Szkoły ponadpodstawowe w Dynowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Dynów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 9 Oddziały
 • 220 Uczniowie
 • 149 Kobiety
  (uczniowie)
 • 71 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 67,7%
  32,3%
 • 74 Uczniowie w 1 klasie
 • 49 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 25 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 87 Absolwenci
 • 55 Kobiety
  (absolwenci)
 • 32 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  24,4
  Województwo
  27,4
  Polska
  26,2
 •  
 • 19,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 12,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Dynów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 13 Oddziały
 • 371 Uczniowie
 • 107 Kobiety
  (uczniowie)
 • 264 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 28,8%
  71,2%
 • 100 Uczniowie w 1 klasie
 • 25 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 75 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 103 Absolwenci
 • 29 Kobiety
  (absolwenci)
 • 74 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 28,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  28,5
  Województwo
  26,5
  Polska
  23,8
 •  
 • 25,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 14,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Dynów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 2 Oddziały
 • 45 Uczniowie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie)
 • 45 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 0,0%
  100,0%
 • 18 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 18 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 22,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  22,5
  Podkarpackie
  23,0
  Cały kraj
  17,9
 •  
 •  
 • 871 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 481 angielski
 • 390 niemiecki
 • 370 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 243 niemiecki
 • 127 angielski
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Dynowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Dynowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum
  Publiczne
  ul. Polna 3
  36-065 Dynów
  12378-
  Liceum Ogólnokształcące (Komisja Edukacji Narodowej)
  Publiczne
  16 652-10-77
  16 652-10-77
  ul. 1 MAJA 17
  36-065 Dynów
  1131825
  Szkoła Muzyczna I Stopnia
  Publiczna
  ul. Szkolna 11
  36-065 Dynów
  -17724
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  ul. Polna 3
  36-065 Dynów
  375-
 • Edukacyjne grupy wieku w Dynowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 19,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 24,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Dynów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Dynów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Dynów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Dynów - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Dynowie

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Dynowie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Dynowie
  (Źródło: GUS, 2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w Dynowie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 3 (uczestnicy: 192)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 120)
  • konkursy: 1 (uczestnicy: 22)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 50)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • muzyczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 47)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 35)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 12)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2020 w Dynowie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 24 165 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 24 572 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 12
  • dostępne dla czytelników: 6
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 6
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Dynowie działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 100 członków. Zarejestrowano 130 ćwiczących (mężczyźni: 115, kobiety: 15, chłopcy do lat 18: 85, dziewczęta do lat 18: 15). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (7), instruktora sportowego (5).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Dynowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Dynowie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Dynowa znajduje się 15 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Dynowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Funkcja osadnicza/mieszkalna Dynów, st.11 ze średniowieczadnia 1993-10-16, wykaz dokumentów: A-635 z 1993-10-16
  • Kościół z 1604 - 1617 (ul. Księdza Józefa Ożoga brak)dnia 1948-07-06, wykaz dokumentów: L.K.S.III.B-5-3-47 z 1948-07-06; 20/ZN/48 z 1960-10-20; A-1202 z 2013-11-25
  • Zespół - kościół z 1604 - 1617 (ul. Księdza Józefa Ożoga brak)dnia 1948-07-06, wykaz dokumentów: L.K.S.III.B-5-3-47 z 1948-07-06; 20/ZN/48 z 1960-10-20; A-1202 z 2013-11-25
  • Mur/ogrodzenie z 1663 r.dnia 1960-10-20, wykaz dokumentów: 20/ZN/48 z 1960-10-20; A-1202 z 2013-11-25
  • Dzwonnica z XVIII w. (ul. Księdza Józefa Ożoga brak)dnia 1960-10-20, wykaz dokumentów: 20/ZN/48 z 1960-10-20; A-1202 z 2013-11-25
  • Wał ziemny z XVII w.dnia 1968-04-10, wykaz dokumentów: A-370/ZN z 1968-04-10; brak numeru z 2002-09-17
  • Obelisk/kolumna z 2. poł. XVIII w. (ul. Mickiewicza 11)dnia 1971-09-03, wykaz dokumentów: A-706 z 1971-09-03
  • Kaplica z 1829 r. (ul. Grunwaldzka brak)dnia 1990-09-06, wykaz dokumentów: A-367 z 1990-09-06; A-1009 z 2012-11-07
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z pocz. XIX w.dnia 1990-09-06, wykaz dokumentów: A-367 z 1990-09-06; A-1009 z 2012-11-07
  • Dworzec z 1887 r.dnia 1991-09-30, wykaz dokumentów: A-463 z 1991-09-30
  • Budynek administracyjny (data nieznana) (ul. Kolejowa brak)dnia 1991-09-30, wykaz dokumentów: A-463 z 1991-09-30
  • Oficyna mieszkalna z 1905 r. (ul. Dworska 25)dnia 1994-09-06, wykaz dokumentów: A-591 z 1994-09-06; A-746 z 2012-01-31
  • Studnia (data nieznana)dnia 1994-09-06, wykaz dokumentów: A-591 z 1994-09-06; A-746 z 2012-01-31
  • Park z przełomu XVIII/XIX w.dnia 1994-09-06, wykaz dokumentów: A-591 z 1994-09-06; A-746 z 2012-01-31
  • Szkoła z przełomu XIX/XX w. (ul. Księdza Józefa Ożoga 2)dnia 1995-02-21, wykaz dokumentów: A-795 z 1995-02-21; A-1010 z 2012-11-07
 • Formy ochrony przyrody w Dynowie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Dynowa znajduje się 25 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Dynowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Park Krajobrazowy Pogórza PrzemyskiegoData ustanowienia: 1992-01-01, Powierzchnia: 60561.0 ha
  • Przemysko-Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu - obszar chronionego krajobrazuOpis: Przemysko - Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje środkowo-zachodnią część województwa podkarpackiego o łącznej powierzchni 47346 ha. Obszar ten ma charakter podgórski z licznymi niezbyt wysokimi wzgórzami poprzecinanymi potokami. Najwyższe wzniesienia dochodzą do 430 m n.p.m. Na piękno krajobrazu tego obszaru składa się mozaikowość pól uprawnych z kompleksami lasów wiele pomników przyrody doliny meandrujących rzek oraz pamiątki historyczne i walory kulturowe. Najokazalszymi drzewami pomnikowymi są: - 400-letnia lipa i 200-letni dąb w Dynowie - kilkadziesiąt dębów szypułkowych w parku w Bachórzu - dąb szypułkowy w Kuźminie - lipy 200 i 300 letnie w Pruchniku - 400-letni dąb szypułkowy w Babicach - 2 dęby szypułkowe w wieku 400 i 450 lat w Wapowicach. Osobliwością geologiczną są formacje solonośne w Komarnicach Aksmanicach Dubiecku i Sólcu. Spotkać można rzadkie gatunki zwierząt. Do najciekawszych należą: gronostaj dzik kuna leśna; z ptaków występują: jastrząb myszołów trzmielojad i bocian czarny a z gadów żmija zygzakowata., Data ustanowienia: 1987-01-01, Powierzchnia: 48475.0 ha
  • Pogórze Przemyskie - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 65366.31 ha
  • Rzeka San - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2009-03-06, Powierzchnia: 1374.76 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: wiek około 400 lat. (podczas inwentaryzacji w roku 2000 stwierdzono spróchniały pień i brak dużej części korony, Data ustanowienia: 1960-08-13, Opis granicy: nw część ogrodu otaczającego plebanię przy ul. ożoga
  • Pomnik przyrodyOpis: wiek około 200 lat, Data ustanowienia: 1960-08-13, Opis granicy: zabytek znajduje się przy kościele w dynowie.
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1977-06-01, Opis granicy: park podworski przy ul. dworskiej
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1977-06-01, Opis granicy: zabytek znajduje się obok plebanii.
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1979-04-10, Opis granicy: ul. świerczewskiego 29 w ogrodzie właścici za budynkiem gospodarczym
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1979-04-10, Opis granicy: drzewa pomnikowe znajdują się przy zabudowaniach plebanii.
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2014-03-05, Opis granicy: na terenie cmentarza rzymsko-katolickiego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2014-03-05, Opis granicy: na terenie cmentarza rzymsko-katolickiego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2014-03-05, Opis granicy: na terenie cmentarza rzymsko-katolickiego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2014-03-05, Opis granicy: na terenie cmentarza rzymsko-katolickiego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2014-03-05, Opis granicy: na terenie cmentarza rzymsko-katolickiego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2014-03-05, Opis granicy: na terenie cmentarza rzymsko-katolickiego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2014-03-05, Opis granicy: na terenie cmentarza rzymsko-katolickiego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2014-03-05, Opis granicy: na terenie cmentarza rzymsko-katolickiego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2014-03-05, Opis granicy: na terenie cmentarza rzymsko-katolickiego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2014-03-05, Opis granicy: na terenie cmentarza rzymsko-katolickiego
  • Pomnik przyrodyOpis: Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill) o obwodzie pnia 380 cm i wysokości 20 m. Odznacza się dostatecznym stanem zdrowotnym okazałym rozmiarem (grubość pnia wysokość) pięknym pokrojem oraz sędziwym wiekiem., Data ustanowienia: 2016-04-29, Opis granicy: Drzewo rośnie na terenie Parku Przydworskiego - Ulica Dworska w Dynowie (nr działki 2068/1)
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb Szypułkowy (Quercus robur L.) o obwodzie pnia 540 cm i wysokości 21 m. Odznacza się dostatecznym stanem zdrowotnym okazałym rozmiarem (grubość pnia wysokość) pięknym pokrojem oraz sędziwym wiekiem., Data ustanowienia: 2016-04-29, Opis granicy: Drzewo rośnie na terenie Parku Przydworskiego - Ulica Dworska w Dynowie (nr działki 2068/1)
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb Szypułkowy (Quercus robur L.) o obwodzie pnia 360 cm i wysokości 21 m. Odznacza się dostatecznym stanem zdrowotnym okazałym rozmiarem (grubość pnia wysokość) pięknym pokrojem oraz sędziwym wiekiem., Data ustanowienia: 2016-04-29, Opis granicy: Drzewo rośnie na terenie Parku Przydworskiego - ulica Dworska w Dynowie (nr działki 2068/1)
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb Szypułkowy (Quercus robur L.) o obwodzie pnia 340 cm i wysokości 24 m. Odznacza się dostatecznym stanem zdrowotnym okazałym rozmiarem (grubość pnia wysokość) pięknym pokrojem oraz sędziwym wiekiem., Data ustanowienia: 2016-04-29, Opis granicy: Drzewo rośnie na terenie Parku Przydworskiego - ulica Dworska w Dynowie (nr działki 2068/1)
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb Szypułkowy (Quercus robur L.) o obwodzie pnia 360 cm i wysokości 26 m. Odznacza się dostatecznym stanem zdrowotnym okazałym rozmiarem (grubość pnia wysokość) pięknym pokrojem oraz sędziwym wiekiem., Data ustanowienia: 2016-04-29, Opis granicy: Drzewo rośnie na terenie Parku Przydworskiego - ulica Dworska w Dynowie (nr działki 2068/1)

Dynów - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 14 wypadków drogowych w Dynowie odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 14 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 230,9 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 16,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2020 roku w Dynowie znajdowało się 1 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu rzeszowskiego.

  Powiat rzeszowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Dynowie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 14 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 14 Ranni
  (rok 2020)
 • 2 Lekko ranni
 • 12 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Dynowie w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 230,91 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Miasto
  230,9
  Podkarpackie
  55,0
  Cały kraj
  61,5
 • 16,49 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  16,5
  woj. podkarpackie
  6,2
  Polska
  6,5
 • 230,91 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  230,9
  woj. podkarpackie
  58,5
  Cała Polska
  69,2
 • 7,14 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Miasto
  7,1
  woj. podkarpackie
  11,3
  Cała Polska
  10,6
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Miasto
  100,0
  woj. podkarpackie
  106,3
  Cały kraj
  112,4
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Dynowie w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 285,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  285,1 km
  Podkarpackie
  378,5 km
  Kraj
  551,8 km
 • 1,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Dynów
  1,2 km
  Podkarpackie
  3,2 km
  Cały kraj
  4,5 km
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Dynów przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 835droga wojewódzka nr 835(Lublin - Kolonia Wólka Abramowicka - Ćmiłów - Głuszczyzna - Czarniejów - Jabłonna - Piotrków - Gierniak - Giełczew - Wysokie - Nowy Dwór - Guzówka - Tarnawa Mała - Huta Torubińska - Zagrody - Goraj - Frampol - Korytków - Biłgoraj - Okrągłe - Korczów - Nowy Majdan - Markowicze - Księżpol - Płusy - Tarnogród - Majdan Sieniawski - Adamówka - Rudka - Wylewa - Sieniawa - Ubieszyn - Tryńcza - Wólka Małkowa - Gniewczyna Tryniecka - Gniewczyna Łańcucka - Gorliczyna - Przeworsk - Wojciechówka - Urzejowice - Mikulice - Niżatyce - Kańczuga - Siedleczka - Manasterz - Hadle Kańczuckie - Hadle Szklarskie - Widaczów - Jawornik Polski - Szklary - Dynów - Nozdrzec - Wara - Niewistka - Krzemienna - Dydnia - Jabłonka - Niebocko - Grabownica Starzeńska)
  • DW 884droga wojewódzka nr 884(Przemyśl - Kuńkowce - Łętownia - Wapowce - Reczpol - Krzywcza - Ruszelczyce - Babice - Nienadowa Dolna - Dubiecko - Bachórzec - Bachórz - Dynów - Ujazdy - Wesoła - Barycz - Domaradz)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Dynowie istnieje 60 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. Bartkówka

  ul. Bławatkowa

  ul. Błonie

  ul. Dworska

  ul. Działowa

  ul. Fermstalowska

  ul. Gajowa

  ul. Graniczna

  ul. Gruntowa

  ul. Grunwaldzka

  ul. Głęboka

  ul. Handlowa

  ul. Igioza

  ul. Jaklów

  ul. Jana III Sobieskiego

  ul. Jana Pawła II

  ul. Kaniowiec

  ul. Karolówka

  ul. Kazimierza Wielkiego

  ul. Kolejowa

  ul. Konopnickiej

  ul. Kościuszki

  ul. Krzywa

  ul. Matejki

  ul. Mickiewicza

  ul. Ogrodowa

  ul. Pawia

  ul. Piotra Skargi

  ul. Piłsudskiego

  ul. Plażowa

  ul. Plebańska

  ul. Podgórska

  ul. Podwale

  ul. Polna

  ul. Potok

  ul. Przemysłowa

  ul. Rogozów

  ul. Rynek

  ul. Sanowa

  ul. Sienkiewicza

  ul. Stawiska

  ul. Strażacka

  ul. Szeroka

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Słowackiego

  ul. Wierzbowa

  ul. Witosa

  ul. Wuśki

  ul. Wąska

  ul. Węgierska

  ul. Zamkowa

  ul. Zarzeki

  ul. Zielona

  ul. gen. Sikorskiego

  ul. ks. Józefa Ożoga

  ul. Łazienna

  ul. Źródlana

  ul. Żurawiec