Dynów w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Dynów - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Dynów to miasto leżące w południowo-wschodniej Polsce. Należy do województwa podkarpackiego, powiatu rzeszowskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Dynów.
 • 6 017 Liczba mieszkańców
 • 24,6 km² Powierzchnia
 • 245,1 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1429-1919, od 1946 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 16 Numer kierunkowy
 • RZE Tablice rejestracyjne
 • Zygmunt Frańczak Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 22.233949.8151 Współrzędne GPS
 • 1816011 TERYT (TERC)
 • 0972080 SIMC
Herb miasta Dynów
Dynów herb

Jak Dynów wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Dynów na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Dynów wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Dynów plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
24Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
35Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
82Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
83Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
132Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
149Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
155Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
157Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
158Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
159Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
173Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
177Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
197Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
219Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
231Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
232Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
238Miasta o największej powierzchni w Polsce
250Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
255Miasta w Polsce z największą liczbą wypadków drogowych
264Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
266Miasta w Polsce z największą liczbą rannych na skutek wypadków drogowych
282Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
284Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce

Dynów - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
36-065Poczta Dynów
36-065Skrytki Pocztowe Poczta Dynów

Dynów - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Dynowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Rzeszowie
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
Al. Piłsudskiego 12
35-075 Rzeszów
Urząd Miasta Dynów
(16) 652-10-93 21
(16) 652-11-13
ul. Rynek 2
36-065 Dynów

Dynów - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Dynów jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 6 017, z czego 50,4% stanowią kobiety, a 49,6% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 0,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Dynowa zawarli w 2022 roku 18 małżeństw, co odpowiada 3,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,9% mieszkańców Dynowa jest stanu wolnego, 59,7% żyje w małżeństwie, 3,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,5% to wdowy/wdowcy.

  Dynów ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -30. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,98 na 1000 mieszkańców Dynowa. W 2022 roku urodziło się 41 dzieci, w tym 53,7% dziewczynek i 46,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 344 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,96 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 46,8% zgonów w Dynowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 17,5% zgonów w Dynowie były nowotwory, a 6,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Dynowa przypada 11.79 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa podkarpackiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 53 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 68 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Dynowa -15. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  59,8% mieszkańców Dynowa jest w wieku produkcyjnym, 18,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Dynowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 6 017 Liczba mieszkańców
 • 3 035 Kobiety
 • 2 982 Mężczyźni
 • 50,4%
  49,6%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Dynowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Dynowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Dynowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Dynowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  41,5 lat
  woj. podkarpackie
  41,6 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 43,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Dynów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Dynowa
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Dynów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Dynów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Dynów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,9% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  28,9%
  Podkarpackie
  29,4%
  Kraj
  29,1%
 • 24,2% Kobiety
  (Panny)
 • 33,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,7% Żonaci/Zamężne
 • Dynów
  59,7%
  Województwo
  57,0%
  Cała Polska
  54,0%
 • 59,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 60,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,5% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  7,5%
  Województwo
  8,0%
  Cała Polska
  8,5%
 • 12,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  3,6%
  woj. podkarpackie
  5,0%
  Polska
  7,6%
 • 3,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Tutaj
  0,3%
  Podkarpackie
  0,6%
  Kraj
  0,7%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Dynowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Dynowie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,0
  woj. podkarpackie
  4,0
  Cały kraj
  4,1
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,1
  woj. podkarpackie
  1,2
  Polska
  1,6
 • 18 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Dynowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Dynowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -30 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -15 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -15 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,98 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -5,0
  Województwo
  -2,5
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Dynowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Dynowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Dynowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Dynowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 41 Urodzenia żywe
 • 22 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 19 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 53,7%
  46,3%
 • 6,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  6,8
  Województwo
  8,1
  Polska
  8,1
 • 37,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  37,8
  Województwo
  35,1
  Cała Polska
  35,1
 • 2 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 2
 • 29 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 29
 • 100 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 100
 • 94 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 94
 • 35 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 344 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 274 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 408 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 344 g
  woj. podkarpackie
  3 312 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 11 Waga 4500g - 4999g
 • 11
 • 130 Waga 4000g - 4499g
 • 130
 • 454 Waga 3500g - 3999g
 • 454
 • 642 Waga 3000g - 3499g
 • 642
 • 249 Waga 2500g - 2999g
 • 249
 • 51 Waga 2000g - 2499g
 • 51
 • 16 Waga 1500g - 1999g
 • 16
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 6 Waga 600g - 999g
 • 6
 • 1,33 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Dynów
  1,33
  Podkarpackie
  1,25
  Cały kraj
  1,26
 • 0,64 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,64
  Podkarpackie
  0,60
  Polska
  0,61
 • 0,96 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,96
  Podkarpackie
  0,77
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Dynowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 71 Zgony
 • 37 Kobiety
  (Zgony)
 • 34 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 52,1%
  47,9%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,8 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  11,8
  woj. podkarpackie
  10,5
  Cała Polska
  11,9
 • 103,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Dynów
  103,9
  woj. podkarpackie
  130,5
  Kraj
  147,0
 • 6,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  6,4
  Województwo
  3,9
  Cały kraj
  3,8
 • 2,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,4
  Województwo
  2,6
  Cała Polska
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podkarpackie
  1,1
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie rzeszowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 46,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Dynów
  46,8%
  Województwo
  44,0%
  Cała Polska
  36,0%
 • 17,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  17,5%
  woj. podkarpackie
  21,3%
  Cały kraj
  23,6%
 • 6,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Dynów
  6,0%
  Województwo
  6,4%
  Kraj
  6,7%
 • 147 Zgony spowodowane COVID-19
 • 18,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Podkarpackie
  18,0
  Polska
  15,8
 • 68,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  68,8
  Kraj
  70,6
 • 162,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Dynów
  162,5
  Podkarpackie
  224,0
  Kraj
  280,1
 • 198,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. podkarpackie
  198,8
  Cały kraj
  253,9
 • 435,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 434,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 436,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  435,2
  woj. podkarpackie
  463,9
  Polska
  426,2
 • 77,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 29,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 77,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  77,5
  Podkarpackie
  72,9
  Polska
  62,9
 • 18,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Dynów
  18,2
  Podkarpackie
  25,5
  Polska
  33,8
 • 4,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  4,5
  woj. podkarpackie
  4,8
  Cała Polska
  7,0
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,5%
  woj. podkarpackie
  0,5%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 53 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 21 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 32 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 68 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 33 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 35 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -14 Saldo migracji
 • -11 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -15 Saldo migracji wewnętrznych
 • -12 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Dynowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Dynowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Dynów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Dynów - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Dynowie oddano do użytku 17 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,83 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Dynowie to 2 018 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 336 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Dynowie to 5,35 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Dynowie to 131,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,97% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 91,77% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 88,55% mieszkań posiada łazienkę, 79,93% korzysta z centralnego ogrzewania, a 69,67% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu rzeszowskiego.

  Powiat rzeszowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Dynowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 018 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 335,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Dynów
  335,80
  Podkarpackie
  342,90
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 83,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Dynów
  83,10 m2
  Województwo
  84,50 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 27,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Dynów
  27,90 m2
  Podkarpackie
  29,00 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,26 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,26
  Podkarpackie
  4,24
  Polska
  3,83
 • 2,98 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,98
  Podkarpackie
  2,92
  Kraj
  2,42
 • 0,70 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,70
  woj. podkarpackie
  0,69
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Dynowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 17 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,83 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  2,83
  Województwo
  5,39
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 91 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,35 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,35
  Podkarpackie
  4,42
  Cały kraj
  3,89
 • 15,14 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Dynów
  15,14
  Podkarpackie
  23,86
  Kraj
  24,56
 • 2 239 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 131,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Dynów
  131,7 m2
  Podkarpackie
  105,7 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,37 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Dynów
  0,37 m2
  Województwo
  0,57 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Dynowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 97,97% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  97,97%
  Podkarpackie
  97,52%
  Cała Polska
  97,75%
 • 91,77% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  91,77%
  woj. podkarpackie
  94,28%
  Polska
  95,18%
 • 88,55% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  88,55%
  Województwo
  92,88%
  Kraj
  93,75%
 • 79,93% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  79,93%
  woj. podkarpackie
  84,55%
  Polska
  85,83%
 • 69,67% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  69,67%
  woj. podkarpackie
  78,45%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Dynów - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Dynowie na 1000 mieszkańców pracuje 173osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 62,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 37,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Dynowie wynosiło w 2023 roku 7,6% (7,6% wśród kobiet i 7,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Dynowie wynosiło 5 684,10 PLN, co odpowiada 84.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Dynowa 311 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 381 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 70.

  18,0% aktywnych zawodowo mieszkańców Dynowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 38,8% w przemyśle i budownictwie, a 21,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Dynowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 173 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  173,0
  Podkarpackie
  224,0
  Polska
  259,0
 • 17,3% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 21,6% Kobiety
 • 13,7% Mężczyźni
 • Dynów
  7,6%
  Województwo
  8,6%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Dynowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Dynowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Dynowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Dynowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 995 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 684 PLN
  woj. podkarpackie
  5 663 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Dynowie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Dynowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 311 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 381 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 70 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,23 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Dynowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 18,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 20,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 16,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 38,8% Przemysł i budownictwo
 • 20,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 53,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 21,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 21,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 21,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 21,0% Pozostałe
 • 36,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Dynowie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Dynowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 046 Pracujący ogółem
 • 654 Kobiety
 • 392 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Dynowie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,8% W wieku produkcyjnym
 • 54,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Dynów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 67,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Dynów
  67,2
  Województwo
  64,6
  Kraj
  69,0
 • 36,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  36,5
  woj. podkarpackie
  34,8
  Cały kraj
  38,2
 • 118,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  118,9
  woj. podkarpackie
  116,6
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 61,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Dynów - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Dynowie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 547 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 416 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 49 nowych podmiotów, a 38 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (61) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (28) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (44) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2014 roku, najmniej (13) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Dynowie najwięcej (29) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (527) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,7% (4) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 30,2% (165) podmiotów, a 69,1% (378) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Dynowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.9%) oraz Budownictwo (25.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 547 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 165 Przemysł i budownictwo
 • 378 Pozostała działalność
 • 49 Podmioty nowo zarejestrowane w Dynowie w 2023 roku
 • 38 Podmioty wyrejestrowane w Dynowie w 2023 roku
 • 416 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 527 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 527
 • 17 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 17
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 547 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 547
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 33 Spółki handlowe ogółem
 • 33
 • 2  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 28  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 28
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 29 Spółki cywilne ogółem
 • 29
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 416 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 112 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 112
 • 106 Budownictwo
 • 106
 • 35 Przetwórstwo przemysłowe
 • 35
 • 31 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 31
 • 26 Transport i gospodarka magazynowa
 • 26
 • 24 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 24
 • 23 Pozostała działalność
 • 23
 • 12 Informacja i komunikacja
 • 12
 • 11 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 11
 • 11 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 11
 • 7 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 7
 • 6 Edukacja
 • 6
 • 5 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 5
 • 3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 3
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Dynów - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Dynowie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 57 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 9,49 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Dynowie wynosi 68,10% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Dynowa najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 4,92 (wykrywalność 47%) oraz o charakterze kryminalnym - 4,19 (wykrywalność 62%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,35 (58%), drogowe - 1,46 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,25 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Dynowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Dynowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Dynów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 57 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 57
 • 25 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 25
 • 20 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 20
 • 9 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 9
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 29 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 29
 • 9,49 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  9,49
  Podkarpackie
  12,93
  Polska
  22,81
 • 4,19 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  4,19
  woj. podkarpackie
  6,81
  Polska
  12,98
 • 3,35 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Dynów
  3,35
  Województwo
  3,93
  Cały kraj
  6,99
 • 1,46 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,46
  Podkarpackie
  1,47
  Cała Polska
  1,82
 • 0,25 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Dynów
  0,25
  woj. podkarpackie
  0,32
  Cały kraj
  0,35
 • 4,92 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,92
  Podkarpackie
  6,46
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Dynów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  68%
  Województwo
  68%
  Cały kraj
  71%
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  62%
  Województwo
  66%
  Polska
  63%
 • 59% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  59%
  Województwo
  56%
  Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Podkarpackie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Dynów
  93%
  Województwo
  87%
  Polska
  88%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  48%
  Województwo
  48%
  Polska
  51%

Dynów - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Dynowa wyniosła w 2022 roku 47,7 mln złotych, co daje 7,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 32.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Dynowa - 23.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (20.8%) oraz na Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (8.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 13,1 mln złotych, czyli 27,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Dynowa wyniosła w 2022 roku 48,0 mln złotych, co daje 8,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 22.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (33.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (20.3%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9.9%). W budżecie Dynowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,0 tys złotych na mieszkańca (12,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 41,0 złotych na mieszkańca (0,5%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 6,4%.
 • Wydatki budżetu w Dynowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Dynowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Dynów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Dynowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  21,8 mln

  3,5 tys(100%)

  23,3 mln

  3,8 tys(100%)

  25,6 mln

  4,2 tys(100%)

  32,7 mln

  5,3 tys(100%)

  34,3 mln

  5,6 tys(100%)

  35,3 mln

  5,8 tys(100%)

  36,3 mln

  6,0 tys(100%)

  47,7 mln

  7,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  7,5 mln

  1,2 tys(34.5%)

  7,7 mln

  1,2 tys(33.1%)

  8,6 mln

  1,4 tys(33.7%)

  9,8 mln

  1,6 tys(30.2%)

  8,9 mln

  1,5 tys(26%)

  9,4 mln

  1,5 tys(26.5%)

  10,5 mln

  1,7 tys(28.9%)

  11,1 mln

  1,8 tys(23.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,3 mln

  210(5.9%)

  1,7 mln

  272(7.2%)

  1,3 mln

  219(5.3%)

  7,1 mln

  1,2 tys(21.8%)

  7,4 mln

  1,2 tys(21.6%)

  7,9 mln

  1,3 tys(22.4%)

  4,2 mln

  691(11.5%)

  9,9 mln

  1,6 tys(20.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  4,2 mln

  674(19.1%)

  142,3 tys

  23,0(0.6%)

  1,6 mln

  260(6.3%)

  247,8 tys

  40,4(0.8%)

  276,1 tys

  45,1(0.8%)

  219,7 tys

  36,2(0.6%)

  3,6 mln

  590(9.8%)

  4,1 mln

  683(8.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,7 mln

  616(7.8%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  6,2 tys

  1,0(0%)

  51,5 tys

  8,3(0.2%)

  19,0 tys

  3,1(0.1%)

  147,8 tys

  24,1(0.5%)

  64,4 tys

  10,5(0.2%)

  244,3 tys

  40,3(0.7%)

  1,0 mln

  170(2.8%)

  3,6 mln

  607(7.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,4 mln

  397(11.2%)

  2,6 mln

  421(11.2%)

  2,6 mln

  430(10.3%)

  2,7 mln

  434(8.1%)

  2,7 mln

  447(8%)

  2,6 mln

  421(7.2%)

  2,9 mln

  473(7.9%)

  3,6 mln

  595(7.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,6 mln

  584(16.5%)

  7,6 mln

  1,2 tys(32.6%)

  1,9 mln

  306(7.3%)

  2,1 mln

  338(6.4%)

  2,4 mln

  384(6.9%)

  2,3 mln

  373(6.4%)

  2,4 mln

  405(6.7%)

  3,3 mln

  550(6.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,2 mln

  192(5.4%)

  1,2 mln

  199(5.3%)

  830,7 tys

  135(3.2%)

  2,0 mln

  325(6.1%)

  2,5 mln

  409(7.3%)

  1,9 mln

  312(5.4%)

  817,1 tys

  135(2.2%)

  942,1 tys

  157(2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  391,5 tys

  63,5(1.8%)

  425,9 tys

  68,9(1.8%)

  365,0 tys

  59,4(1.4%)

  350,0 tys

  57,0(1.1%)

  458,0 tys

  74,8(1.3%)

  393,0 tys

  64,8(1.1%)

  515,3 tys

  85,4(1.4%)

  659,9 tys

  110(1.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  167,3 tys

  27,1(0.8%)

  222,4 tys

  36,0(1%)

  187,7 tys

  30,5(0.7%)

  167,0 tys

  27,2(0.5%)

  159,4 tys

  26,0(0.5%)

  166,4 tys

  27,4(0.5%)

  113,2 tys

  18,8(0.3%)

  249,9 tys

  41,6(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  92,0 tys

  14,9(0.4%)

  113,1 tys

  18,3(0.5%)

  119,6 tys

  19,5(0.5%)

  125,9 tys

  20,5(0.4%)

  121,4 tys

  19,8(0.4%)

  134,0 tys

  22,1(0.4%)

  165,2 tys

  27,4(0.5%)

  230,4 tys

  38,3(0.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  343,8 tys

  55,7(1.6%)

  279,1 tys

  45,2(1.2%)

  187,4 tys

  30,5(0.7%)

  157,8 tys

  25,7(0.5%)

  136,5 tys

  22,3(0.4%)

  404,2 tys

  66,7(1.1%)

  614,4 tys

  102(1.7%)

  202,2 tys

  33,7(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  314,1 tys

  50,9(1.4%)

  335,0 tys

  54,2(1.4%)

  305,1 tys

  49,6(1.2%)

  282,5 tys

  46,0(0.9%)

  337,5 tys

  55,2(1%)

  315,8 tys

  52,1(0.9%)

  369,4 tys

  61,2(1%)

  97,3 tys

  16,2(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  86,9 tys

  14,1(0.4%)

  91,2 tys

  14,8(0.4%)

  89,5 tys

  14,6(0.3%)

  88,4 tys

  14,4(0.3%)

  87,0 tys

  14,2(0.3%)

  78,3 tys

  12,9(0.2%)

  108,9 tys

  18,0(0.3%)

  75,2 tys

  12,5(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  38,7 tys

  6,3(0.2%)

  42,6 tys

  6,9(0.2%)

  42,8 tys

  7,0(0.2%)

  43,1 tys

  7,0(0.1%)

  55,5 tys

  9,1(0.2%)

  56,6 tys

  9,3(0.2%)

  57,8 tys

  9,6(0.2%)

  69,2 tys

  11,5(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  57,7 tys

  9,4(0.3%)

  751,0 tys

  122(3.2%)

  558,2 tys

  90,8(2.2%)

  60,4 tys

  9,8(0.2%)

  166,4 tys

  27,2(0.5%)

  68,2 tys

  11,2(0.2%)

  77,9 tys

  12,9(0.2%)

  63,1 tys

  10,5(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  40,9 tys

  6,6(0.2%)

  27,4 tys

  4,4(0.1%)

  29,0 tys

  4,7(0.1%)

  35,6 tys

  5,8(0.1%)

  31,5 tys

  5,1(0.1%)

  24,8 tys

  4,1(0.1%)

  35,1 tys

  5,8(0.1%)

  35,6 tys

  5,9(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  58,0 tys

  9,4(0.3%)

  6,0 tys

  1,0(0%)

  4,7 tys

  0,8(0%)

  58,9 tys

  9,6(0.2%)

  61,8 tys

  10,1(0.2%)

  54,4 tys

  9,0(0.2%)

  7,9 tys

  1,3(0%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  117,6 tys

  19,2(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Dynowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Dynowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Dynów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Dynowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  21,4 mln

  3,5 tys(100%)

  23,7 mln

  3,9 tys(100%)

  25,7 mln

  4,2 tys(100%)

  31,3 mln

  5,1 tys(100%)

  33,7 mln

  5,5 tys(100%)

  37,2 mln

  6,1 tys(100%)

  39,4 mln

  6,5 tys(100%)

  48,0 mln

  8,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  8,9 mln

  1,4 tys(41.4%)

  9,3 mln

  1,5 tys(39.2%)

  9,1 mln

  1,5 tys(35.5%)

  9,1 mln

  1,5 tys(29.2%)

  9,4 mln

  1,5 tys(28%)

  10,8 mln

  1,8 tys(29.1%)

  13,8 mln

  2,3 tys(34.9%)

  16,0 mln

  2,7 tys(33.3%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,0 mln

  806(23.2%)

  5,2 mln

  845(22%)

  5,5 mln

  889(21.3%)

  6,0 mln

  979(19.2%)

  6,1 mln

  1,0 tys(18.2%)

  6,4 mln

  1,0 tys(17.1%)

  7,0 mln

  1,2 tys(17.8%)

  9,7 mln

  1,6 tys(20.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  596,6 tys

  96,7(2.8%)

  729,8 tys

  118(3.1%)

  621,0 tys

  101(2.4%)

  4,0 mln

  648(12.7%)

  5,0 mln

  811(14.7%)

  7,4 mln

  1,2 tys(19.9%)

  2,9 mln

  488(7.5%)

  4,7 mln

  788(9.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,7 mln

  436(12.6%)

  315,4 tys

  51,0(1.3%)

  1,3 mln

  207(4.9%)

  412,6 tys

  67,2(1.3%)

  492,6 tys

  80,5(1.5%)

  265,9 tys

  43,9(0.7%)

  3,3 mln

  550(8.4%)

  4,4 mln

  738(9.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,6 mln

  607(7.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,8 mln

  454(13.1%)

  6,6 mln

  1,1 tys(27.9%)

  944,6 tys

  154(3.7%)

  1,0 mln

  169(3.3%)

  1,3 mln

  207(3.8%)

  1,2 mln

  193(3.2%)

  1,3 mln

  211(3.2%)

  2,1 mln

  347(4.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  544,9 tys

  88,3(2.5%)

  615,3 tys

  99,6(2.6%)

  901,7 tys

  147(3.5%)

  2,3 mln

  372(7.3%)

  1,0 mln

  165(3%)

  899,5 tys

  148(2.4%)

  1,1 mln

  182(2.8%)

  781,8 tys

  130(1.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  575,7 tys

  93,3(2.7%)

  660,6 tys

  107(2.8%)

  359,0 tys

  58,4(1.4%)

  1,2 mln

  187(3.7%)

  2,1 mln

  335(6.1%)

  785,4 tys

  130(2.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  540,3 tys

  89,9(1.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  117,5 tys

  19,0(0.5%)

  131,5 tys

  21,3(0.6%)

  101,8 tys

  16,6(0.4%)

  100,9 tys

  16,4(0.3%)

  76,8 tys

  12,5(0.2%)

  86,7 tys

  14,3(0.2%)

  105,4 tys

  17,5(0.3%)

  365,1 tys

  60,8(0.8%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  2,1 tys

  0,3(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  888,2 tys

  147(2.3%)

  70,6 tys

  11,7(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  34,4 tys

  5,6(0.2%)

  37,1 tys

  6,0(0.2%)

  37,9 tys

  6,2(0.1%)

  38,3 tys

  6,2(0.1%)

  50,6 tys

  8,3(0.2%)

  51,4 tys

  8,5(0.1%)

  53,0 tys

  8,8(0.1%)

  64,3 tys

  10,7(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  104,6 tys

  17,0(0.5%)

  97,4 tys

  15,8(0.4%)

  84,8 tys

  13,8(0.3%)

  77,6 tys

  12,6(0.2%)

  53,4 tys

  8,7(0.2%)

  54,5 tys

  9,0(0.1%)

  40,6 tys

  6,7(0.1%)

  37,6 tys

  6,3(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,7 tys

  0,6(0%)

  15,3 tys

  2,5(0%)

  17,2 tys

  2,8(0.1%)

  21,7 tys

  3,6(0.1%)

  22,2 tys

  3,7(0.1%)

  23,8 tys

  4,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  3,5 tys

  0,6(0%)

  12,0 tys

  1,9(0.1%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  8,0 tys

  1,3(0%)

  2,5 tys

  0,4(0%)

  4,0 tys

  0,7(0%)

  3,5 tys

  0,6(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  23,6 tys

  3,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  173,2 tys

  28,6(0.5%)

  98,0 tys

  16,2(0.2%)

  2,2 tys

  0,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  58,0 tys

  9,4(0.3%)

  6,0 tys

  1,0(0%)

  4,7 tys

  0,8(0%)

  58,9 tys

  9,6(0.2%)

  61,8 tys

  10,1(0.2%)

  54,4 tys

  9,0(0.1%)

  7,9 tys

  1,3(0%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  10,6

  0,0(0%)

  416

  0,1(0%)

  100,0

  0,0(0%)

  823

  0,1(0%)

  139

  0,0(0%)

  16,3 tys

  2,7(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,5 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  14,1 tys

  2,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  5,3 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Dynów - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 435 mieszkańców Dynowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 679 kobiet oraz 756 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 23,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 11,0% średnie ogólnokształcące, a 21,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,4% mieszkańców Dynowa, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 12,7% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podkarpackiego mieszkańcy Dynowa mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Dynowie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (27,9%) oraz średnie zawodowe (18,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,7%) oraz średnie zawodowe (24,7%).

  W roku 2022 w Dynowie mieściły się 2 przedszkola, w których do 12 oddziałów uczęszczało 267 dzieci (121 dziewczynek oraz 146 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Dynowie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 149 dzieci (75 dziewczynek oraz 74 chłopców). Dostępnych było 149 miejsc.

  18,5% mieszkańców Dynowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,1% wśród dziewczynek i 18,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 062 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,57 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 27 oddziałach uczyło się 533 uczniów (250 kobiet oraz 283 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Dynowie placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 20 oddziałach uczyło się 445 uczniów (211 kobiet oraz 234 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,9% ludności (26,7% wśród dziewczynek i 27,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,7 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 106,60.

  W Dynowie znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 13 oddziałach uczyło się 329 uczniów (228 kobiet oraz 101 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 76 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Dynowie placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 12 oddziałach uczyło się 379 uczniów (260 kobiet oraz 119 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 130 absolwentów.

  W Dynowie znajduje się 1 Technikum, w którym w 16 oddziałach uczyło się 450 uczniów (126 kobiet oraz 324 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 89 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Dynowie placówkę miała 1 Technikum, w którym w 10 oddziałach uczyło się 288 uczniów (119 kobiet oraz 169 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 61 absolwentów.

  W Dynowie znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 3 oddziałach uczyło się 60 uczniów (0 kobiet oraz 60 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,7% mieszkańców (18,1% wśród dziewczyn i 17,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25,3 uczniów. 20,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 28,1 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,6% mieszkańców Dynowa w wieku potencjalnej nauki (24,3% kobiet i 22,9% mężczyzn).

 • 23,3% Wykształcenie wyższe
 • Dynów
  23,3%
  woj. podkarpackie
  22,6%
  Cały kraj
  25,2%
 • 27,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 18,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Dynów
  35,2%
  woj. podkarpackie
  36,1%
  Polska
  35,2%
 • 35,8% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,7%
  Podkarpackie
  3,1%
  Polska
  3,3%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  11,0%
  Województwo
  11,0%
  Kraj
  11,9%
 • 13,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  21,5%
  woj. podkarpackie
  21,9%
  Kraj
  20,0%
 • 18,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  22,4%
  Podkarpackie
  22,5%
  Polska
  21,2%
 • 16,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,0%
  Województwo
  2,9%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  12,7%
  Województwo
  12,7%
  Cała Polska
  12,3%
 • 14,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,4%
  Podkarpackie
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 3,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Dynowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1062 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 062,0
  Podkarpackie
  896,0
  Kraj
  927,0
 • 0,57 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Dynów
  0,57
  Województwo
  0,95
  Polska
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 12 Oddziały
 • 1 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 292 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Dynów) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 267 Dzieci
 • 121 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 146 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 45,3%
  54,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 48 3 lata
 • 48
 • 73 4 lata
 • 73
 • 66 5 lata
 • 66
 • 77 6 lat
 • 77
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 23 3 lata
 • 23
 • 26 4 lata
 • 26
 • 30 5 lata
 • 30
 • 40 6 lat
 • 40
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 25 3 lata
 • 25
 • 47 4 lata
 • 47
 • 36 5 lata
 • 36
 • 37 6 lat
 • 37
 • 8 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 18,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 18,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 0,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Dynowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Dynowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Miejskie
  Publiczne
  16 652-10-14
  16 652-10-14
  ul. Jana Pawła II 15
  36-065 Dynów
  717614
  Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Dynowie
  Publiczny
  16 652-11-61
  16 652-11-61
  ul. Bartkówka 105
  36-065 Dynów
  1192
 • Szkoły podstawowe w Dynowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Dynów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 27 Oddziały
 • 533 Uczniowie
 • 250 Kobiety
  (uczniowie)
 • 283 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,9%
  53,1%
 • 67 Uczniowie w 1 klasie
 • 34 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 33 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 115 Absolwenci
 • 48 Kobiety
  (absolwenci)
 • 67 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  19,7
  Województwo
  15,1
  Polska
  17,0
 •  
 • 41,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 31,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 106,60 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Dynów
  106,60
  Podkarpackie
  90,63
  Polska
  95,96
 • 106,00 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  106,00
  woj. podkarpackie
  89,99
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Dynów) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Dynów) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Dynowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Dynowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 1 (Julian Przyboś)
  Publiczna
  16 652-12-51
  16 652-11-31
  ul. Szkolna 11
  36-065 Dynów
  16367-
  Szkoła Podstawowa nr 2 w Dynowie
  Publiczna
  16 652-11-61
  16 652-11-61
  ul. Bartkówka 105
  36-065 Dynów
  66714
 • Szkoły ponadpodstawowe w Dynowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Dynów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 13 Oddziały
 • 329 Uczniowie
 • 228 Kobiety
  (uczniowie)
 • 101 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 69,3%
  30,7%
 • 119 Uczniowie w 1 klasie
 • 80 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 39 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 76 Absolwenci
 • 43 Kobiety
  (absolwenci)
 • 33 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  25,3
  Województwo
  27,1
  Polska
  26,5
 •  
 • 22,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 15,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Dynów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 16 Oddziały
 • 450 Uczniowie
 • 126 Kobiety
  (uczniowie)
 • 324 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 28,0%
  72,0%
 • 128 Uczniowie w 1 klasie
 • 39 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 89 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 89 Absolwenci
 • 24 Kobiety
  (absolwenci)
 • 65 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 28,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  28,1
  Województwo
  26,4
  Polska
  24,9
 •  
 • 32,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 18,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Dynów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 27 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 20,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  20,0
  Podkarpackie
  22,7
  Cały kraj
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Dynowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Dynowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum
  Publiczne
  ul. Polna 3
  36-065 Dynów
  12378-
  Liceum Ogólnokształcące (Komisja Edukacji Narodowej)
  Publiczne
  16 652-10-77
  16 652-10-77
  ul. 1 MAJA 17
  36-065 Dynów
  1131825
  Szkoła Muzyczna I Stopnia
  Publiczna
  ul. Szkolna 11
  36-065 Dynów
  -17724
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  ul. Polna 3
  36-065 Dynów
  375-
 • Edukacyjne grupy wieku w Dynowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 18,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Dynów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Dynów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Dynów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Dynów - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Dynowie

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Dynowie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Dynowie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Dynowie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 27 (uczestnicy: 7 890)
  • seanse filmowe: 1 (uczestnicy: 100)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 40)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 300)
  • koncerty: 12 (uczestnicy: 6 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 1 (uczestnicy: 20)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 3 (uczestnicy: 1 150)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 30)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 200)
  • warsztaty: 4 (uczestnicy: 50)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • muzyczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 117)
  • teatralne: 1 (członkowie: 40)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 35)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 30)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 12)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Dynowie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 24 995 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 24 572 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 18
  • dostępne dla czytelników: 8
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 8
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Dynowie działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 100 członków. Zarejestrowano 130 ćwiczących (mężczyźni: 115, kobiety: 15, chłopcy do lat 18: 85, dziewczęta do lat 18: 15). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (7), instruktora sportowego (5).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Dynowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Dynowie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Dynowa znajduje się 15 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Dynowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Funkcja osadnicza/mieszkalna Dynów, st.11 ze średniowieczadnia 1993-10-16, wykaz dokumentów: A-635 z 1993-10-16
  • Kościół z 1604 - 1617 (ul. Księdza Józefa Ożoga brak)dnia 1948-07-06, wykaz dokumentów: L.K.S.III.B-5-3-47 z 1948-07-06; 20/ZN/48 z 1960-10-20; A-1202 z 2013-11-25
  • Zespół - kościół z 1604 - 1617 (ul. Księdza Józefa Ożoga brak)dnia 1948-07-06, wykaz dokumentów: L.K.S.III.B-5-3-47 z 1948-07-06; 20/ZN/48 z 1960-10-20; A-1202 z 2013-11-25
  • Mur/ogrodzenie z 1663 r.dnia 1960-10-20, wykaz dokumentów: 20/ZN/48 z 1960-10-20; A-1202 z 2013-11-25
  • Dzwonnica z XVIII w. (ul. Księdza Józefa Ożoga brak)dnia 1960-10-20, wykaz dokumentów: 20/ZN/48 z 1960-10-20; A-1202 z 2013-11-25
  • Wał ziemny z XVII w.dnia 1968-04-10, wykaz dokumentów: A-370/ZN z 1968-04-10; brak numeru z 2002-09-17
  • Obelisk/kolumna z 2. poł. XVIII w. (ul. Mickiewicza 11)dnia 1971-09-03, wykaz dokumentów: A-706 z 1971-09-03
  • Kaplica z 1829 r. (ul. Grunwaldzka brak)dnia 1990-09-06, wykaz dokumentów: A-367 z 1990-09-06; A-1009 z 2012-11-07
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z pocz. XIX w.dnia 1990-09-06, wykaz dokumentów: A-367 z 1990-09-06; A-1009 z 2012-11-07
  • Dworzec z 1887 r.dnia 1991-09-30, wykaz dokumentów: A-463 z 1991-09-30
  • Budynek administracyjny (data nieznana) (ul. Kolejowa brak)dnia 1991-09-30, wykaz dokumentów: A-463 z 1991-09-30
  • Oficyna mieszkalna z 1905 r. (ul. Dworska 25)dnia 1994-09-06, wykaz dokumentów: A-591 z 1994-09-06; A-746 z 2012-01-31
  • Studnia (data nieznana)dnia 1994-09-06, wykaz dokumentów: A-591 z 1994-09-06; A-746 z 2012-01-31
  • Park z przełomu XVIII/XIX w.dnia 1994-09-06, wykaz dokumentów: A-591 z 1994-09-06; A-746 z 2012-01-31
  • Szkoła z przełomu XIX/XX w. (ul. Księdza Józefa Ożoga 2)dnia 1995-02-21, wykaz dokumentów: A-795 z 1995-02-21; A-1010 z 2012-11-07
 • Formy ochrony przyrody w Dynowie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Dynowa znajduje się 25 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Dynowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Park Krajobrazowy Pogórza PrzemyskiegoData ustanowienia: 1992-01-01, Powierzchnia: 60561.0 ha
  • Przemysko-Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu - obszar chronionego krajobrazuOpis: Przemysko - Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje środkowo-zachodnią część województwa podkarpackiego o łącznej powierzchni 47346 ha. Obszar ten ma charakter podgórski z licznymi niezbyt wysokimi wzgórzami poprzecinanymi potokami. Najwyższe wzniesienia dochodzą do 430 m n.p.m. Na piękno krajobrazu tego obszaru składa się mozaikowość pól uprawnych z kompleksami lasów wiele pomników przyrody doliny meandrujących rzek oraz pamiątki historyczne i walory kulturowe. Najokazalszymi drzewami pomnikowymi są: - 400-letnia lipa i 200-letni dąb w Dynowie - kilkadziesiąt dębów szypułkowych w parku w Bachórzu - dąb szypułkowy w Kuźminie - lipy 200 i 300 letnie w Pruchniku - 400-letni dąb szypułkowy w Babicach - 2 dęby szypułkowe w wieku 400 i 450 lat w Wapowicach. Osobliwością geologiczną są formacje solonośne w Komarnicach Aksmanicach Dubiecku i Sólcu. Spotkać można rzadkie gatunki zwierząt. Do najciekawszych należą: gronostaj dzik kuna leśna; z ptaków występują: jastrząb myszołów trzmielojad i bocian czarny a z gadów żmija zygzakowata., Data ustanowienia: 1987-01-01, Powierzchnia: 48475.0 ha
  • Pogórze Przemyskie - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 65366.31 ha
  • Rzeka San - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2009-03-06, Powierzchnia: 1374.76 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: wiek około 400 lat. (podczas inwentaryzacji w roku 2000 stwierdzono spróchniały pień i brak dużej części korony, Data ustanowienia: 1960-08-13, Opis granicy: nw część ogrodu otaczającego plebanię przy ul. ożoga
  • Pomnik przyrodyOpis: wiek około 200 lat, Data ustanowienia: 1960-08-13, Opis granicy: zabytek znajduje się przy kościele w dynowie.
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1977-06-01, Opis granicy: park podworski przy ul. dworskiej
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1977-06-01, Opis granicy: zabytek znajduje się obok plebanii.
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1979-04-10, Opis granicy: ul. świerczewskiego 29 w ogrodzie właścici za budynkiem gospodarczym
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1979-04-10, Opis granicy: drzewa pomnikowe znajdują się przy zabudowaniach plebanii.
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2014-03-05, Opis granicy: na terenie cmentarza rzymsko-katolickiego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2014-03-05, Opis granicy: na terenie cmentarza rzymsko-katolickiego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2014-03-05, Opis granicy: na terenie cmentarza rzymsko-katolickiego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2014-03-05, Opis granicy: na terenie cmentarza rzymsko-katolickiego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2014-03-05, Opis granicy: na terenie cmentarza rzymsko-katolickiego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2014-03-05, Opis granicy: na terenie cmentarza rzymsko-katolickiego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2014-03-05, Opis granicy: na terenie cmentarza rzymsko-katolickiego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2014-03-05, Opis granicy: na terenie cmentarza rzymsko-katolickiego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2014-03-05, Opis granicy: na terenie cmentarza rzymsko-katolickiego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2014-03-05, Opis granicy: na terenie cmentarza rzymsko-katolickiego
  • Pomnik przyrodyOpis: Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill) o obwodzie pnia 380 cm i wysokości 20 m. Odznacza się dostatecznym stanem zdrowotnym okazałym rozmiarem (grubość pnia wysokość) pięknym pokrojem oraz sędziwym wiekiem., Data ustanowienia: 2016-04-29, Opis granicy: Drzewo rośnie na terenie Parku Przydworskiego - Ulica Dworska w Dynowie (nr działki 2068/1)
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb Szypułkowy (Quercus robur L.) o obwodzie pnia 540 cm i wysokości 21 m. Odznacza się dostatecznym stanem zdrowotnym okazałym rozmiarem (grubość pnia wysokość) pięknym pokrojem oraz sędziwym wiekiem., Data ustanowienia: 2016-04-29, Opis granicy: Drzewo rośnie na terenie Parku Przydworskiego - Ulica Dworska w Dynowie (nr działki 2068/1)
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb Szypułkowy (Quercus robur L.) o obwodzie pnia 360 cm i wysokości 21 m. Odznacza się dostatecznym stanem zdrowotnym okazałym rozmiarem (grubość pnia wysokość) pięknym pokrojem oraz sędziwym wiekiem., Data ustanowienia: 2016-04-29, Opis granicy: Drzewo rośnie na terenie Parku Przydworskiego - ulica Dworska w Dynowie (nr działki 2068/1)
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb Szypułkowy (Quercus robur L.) o obwodzie pnia 340 cm i wysokości 24 m. Odznacza się dostatecznym stanem zdrowotnym okazałym rozmiarem (grubość pnia wysokość) pięknym pokrojem oraz sędziwym wiekiem., Data ustanowienia: 2016-04-29, Opis granicy: Drzewo rośnie na terenie Parku Przydworskiego - ulica Dworska w Dynowie (nr działki 2068/1)
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb Szypułkowy (Quercus robur L.) o obwodzie pnia 360 cm i wysokości 26 m. Odznacza się dostatecznym stanem zdrowotnym okazałym rozmiarem (grubość pnia wysokość) pięknym pokrojem oraz sędziwym wiekiem., Data ustanowienia: 2016-04-29, Opis granicy: Drzewo rośnie na terenie Parku Przydworskiego - ulica Dworska w Dynowie (nr działki 2068/1)

Dynów - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 8 wypadków drogowych w Dynowie odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 9 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 133,1 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 16,6 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Dynowie znajdowało się 1 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu rzeszowskiego.

  Powiat rzeszowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Dynowie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 8 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 9 Ranni
  (rok 2022)
 • 2 Lekko ranni
 • 7 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Dynowie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 133,13 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  133,1
  Podkarpackie
  51,1
  Cały kraj
  56,5
 • 16,64 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  16,6
  woj. podkarpackie
  4,2
  Polska
  5,0
 • 149,78 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  149,8
  woj. podkarpackie
  60,8
  Cała Polska
  65,5
 • 12,50 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  12,5
  woj. podkarpackie
  8,3
  Cała Polska
  8,9
 • 112,50 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  112,5
  woj. podkarpackie
  119,0
  Cały kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Dynowie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 285,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  285,1 km
  Podkarpackie
  418,0 km
  Kraj
  633,6 km
 • 1,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Dynów
  1,2 km
  Podkarpackie
  3,6 km
  Cały kraj
  5,3 km
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Dynów przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 835droga wojewódzka nr 835(Lublin - Kolonia Wólka Abramowicka - Ćmiłów - Głuszczyzna - Czarniejów - Jabłonna - Piotrków - Gierniak - Giełczew - Wysokie - Nowy Dwór - Guzówka - Tarnawa Mała - Huta Torubińska - Zagrody - Goraj - Frampol - Korytków - Biłgoraj - Okrągłe - Korczów - Nowy Majdan - Markowicze - Księżpol - Płusy - Tarnogród - Majdan Sieniawski - Adamówka - Rudka - Wylewa - Sieniawa - Ubieszyn - Tryńcza - Wólka Małkowa - Gniewczyna Tryniecka - Gniewczyna Łańcucka - Gorliczyna - Przeworsk - Wojciechówka - Urzejowice - Mikulice - Niżatyce - Kańczuga - Siedleczka - Manasterz - Hadle Kańczuckie - Hadle Szklarskie - Widaczów - Jawornik Polski - Szklary - Dynów - Nozdrzec - Wara - Niewistka - Krzemienna - Dydnia - Jabłonka - Niebocko - Grabownica Starzeńska)
  • DW 884droga wojewódzka nr 884(Przemyśl - Kuńkowce - Łętownia - Wapowce - Reczpol - Krzywcza - Ruszelczyce - Babice - Nienadowa Dolna - Dubiecko - Bachórzec - Bachórz - Dynów - Ujazdy - Wesoła - Barycz - Domaradz)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Dynowie istnieje 60 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. Bartkówka

  ul. Bławatkowa

  ul. Błonie

  ul. Dworska

  ul. Działowa

  ul. Fermstalowska

  ul. Gajowa

  ul. Graniczna

  ul. Gruntowa

  ul. Grunwaldzka

  ul. Głęboka

  ul. Handlowa

  ul. Igioza

  ul. Jaklów

  ul. Jana III Sobieskiego

  ul. Jana Pawła II

  ul. Kaniowiec

  ul. Karolówka

  ul. Kazimierza Wielkiego

  ul. Kolejowa

  ul. Konopnickiej

  ul. Kościuszki

  ul. Krzywa

  ul. Matejki

  ul. Mickiewicza

  ul. Ogrodowa

  ul. Pawia

  ul. Piotra Skargi

  ul. Piłsudskiego

  ul. Plażowa

  ul. Plebańska

  ul. Podgórska

  ul. Podwale

  ul. Polna

  ul. Potok

  ul. Przemysłowa

  ul. Rogozów

  ul. Rynek

  ul. Sanowa

  ul. Sienkiewicza

  ul. Stawiska

  ul. Strażacka

  ul. Szeroka

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Słowackiego

  ul. Wierzbowa

  ul. Witosa

  ul. Wuśki

  ul. Wąska

  ul. Węgierska

  ul. Zamkowa

  ul. Zarzeki

  ul. Zielona

  ul. gen. Sikorskiego

  ul. ks. Józefa Ożoga

  ul. Łazienna

  ul. Źródlana

  ul. Żurawiec