Dynów w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Dynów - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Dynów to miasto leżące w południowo-wschodniej Polsce. Należy do województwa podkarpackiego, powiatu rzeszowskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Dynów.
 • 6 009 Liczba mieszkańców
 • 24,6 km² Powierzchnia
 • 244,8 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1429-1919, od 1946 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 16 Numer kierunkowy
 • RZE Tablice rejestracyjne
 • Zygmunt Frańczak Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 22.233949.8151 Współrzędne GPS
 • 1816011 TERYT (TERC)
 • 0972080 SIMC
Herb miasta Dynów
Dynów herb

Jak Dynów wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Dynów na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Dynów wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Dynów plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
34Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
35Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
93Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
94Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
119Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
125Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
127Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
153Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
163Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
175Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
184Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
199Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
202Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
215Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2020 roku
219Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
228Miasta w Polsce z największą liczbą wypadków drogowych
233Miasta o największej powierzchni w Polsce
234Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
245Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
252Miasta w Polsce z największą liczbą rannych na skutek wypadków drogowych
252Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
269Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
271Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
295Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
295Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)

Dynów - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
36-065Poczta Dynów
36-065Skrytki Pocztowe Poczta Dynów

Dynów - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Dynowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Rzeszowie
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
Al. Piłsudskiego 12
35-075 Rzeszów
Urząd Miasta Dynów
(16) 652-10-93 21
(16) 652-11-13
ul. Rynek 2
36-065 Dynów

Dynów - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Dynów jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 6 009, z czego 50,4% stanowią kobiety, a 49,6% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 0,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Dynowa zawarli w 2021 roku 24 małżeństw, co odpowiada 4,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,9% mieszkańców Dynowa jest stanu wolnego, 59,7% żyje w małżeństwie, 3,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,5% to wdowy/wdowcy.

  Dynów ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -21. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,46 na 1000 mieszkańców Dynowa. W 2021 roku urodziło się 51 dzieci, w tym 51,0% dziewczynek i 49,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 344 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,96 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 31,5% zgonów w Dynowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 16,5% zgonów w Dynowie były nowotwory, a 7,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Dynowa przypada 11.87 zgonów. Jest to mniej od wartości średniej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 48 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 66 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Dynowa -18. W tym samym roku 4 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 4.

  59,8% mieszkańców Dynowa jest w wieku produkcyjnym, 18,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Dynowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 009 Liczba mieszkańców
 • 3 029 Kobiety
 • 2 980 Mężczyźni
 • 50,4%
  49,6%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Dynowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Dynowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Dynowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Dynowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  41,5 lat
  Podkarpackie
  41,6 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 43,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Dynów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Dynowa
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Dynów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Dynów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Dynów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,9% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,9%
  woj. podkarpackie
  29,4%
  Cały kraj
  29,1%
 • 24,2% Kobiety
  (Panny)
 • 33,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,7% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  59,7%
  Podkarpackie
  57,0%
  Kraj
  54,0%
 • 59,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 60,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,5% Wdowcy/Wdowy
 • Dynów
  7,5%
  Województwo
  8,0%
  Cała Polska
  8,5%
 • 12,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  3,6%
  Województwo
  5,0%
  Cała Polska
  7,6%
 • 3,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Miasto
  0,3%
  woj. podkarpackie
  0,6%
  Polska
  0,7%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Dynowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Dynowie w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  4,0
  Podkarpackie
  4,4
  Kraj
  4,4
 • 1,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  1,0
  woj. podkarpackie
  1,2
  Cały kraj
  1,6
 • 24 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Dynowie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Dynowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -21 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -10 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -11 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,46 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -3,5
  woj. podkarpackie
  -4,1
  Polska
  -5,0
 • Wykres - Przyrost naturalny w Dynowie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Dynowie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Dynowie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Dynowie w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 51 Urodzenia żywe
 • 26 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 25 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 51,0%
  49,0%
 • 8,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,4
  Województwo
  8,6
  Kraj
  8,7
 • 37,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  37,8
  Województwo
  35,1
  Polska
  35,1
 • 2 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 2
 • 29 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 29
 • 100 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 100
 • 94 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 94
 • 35 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 344 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 274 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 408 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 344 g
  Województwo
  3 312 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 11 Waga 4500g - 4999g
 • 11
 • 130 Waga 4000g - 4499g
 • 130
 • 454 Waga 3500g - 3999g
 • 454
 • 642 Waga 3000g - 3499g
 • 642
 • 249 Waga 2500g - 2999g
 • 249
 • 51 Waga 2000g - 2499g
 • 51
 • 16 Waga 1500g - 1999g
 • 16
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 6 Waga 600g - 999g
 • 6
 • 1,33 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,33
  woj. podkarpackie
  1,25
  Cała Polska
  1,26
 • 0,64 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Dynów
  0,64
  Podkarpackie
  0,60
  Cały kraj
  0,61
 • 0,96 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,96
  Podkarpackie
  0,77
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Dynowie w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 72 Zgony
 • 36 Kobiety
  (Zgony)
 • 36 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,0%
  50,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,9 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,9
  Podkarpackie
  12,7
  Kraj
  13,7
 • 112,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  112,9
  woj. podkarpackie
  147,8
  Cała Polska
  156,7
 • 1,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Dynów
  1,2
  woj. podkarpackie
  4,1
  Kraj
  3,9
 • 2,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  2,7
  Województwo
  3,1
  Cały kraj
  3,6
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,0
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie rzeszowskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  31,5%
  woj. podkarpackie
  33,5%
  Kraj
  34,8%
 • 16,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Dynów
  16,5%
  Województwo
  18,0%
  Cała Polska
  19,6%
 • 7,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  7,0%
  woj. podkarpackie
  6,4%
  Cały kraj
  5,4%
 • 372 Zgony spowodowane COVID-19
 • 14,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Podkarpackie
  14,6
  Cały kraj
  13,3
 • 65,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podkarpackie
  65,3
  Polska
  74,4
 • 185,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Dynów
  185,7
  Województwo
  228,6
  Kraj
  268,1
 • 205,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Podkarpackie
  205,4
  Polska
  246,5
 • 353,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 381,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 325,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  353,6
  woj. podkarpackie
  424,1
  Cały kraj
  475,8
 • 44,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 15,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 72,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  44,3
  woj. podkarpackie
  51,4
  Polska
  70,6
 • 19,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  19,4
  Podkarpackie
  27,6
  Polska
  32,6
 • 8,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Dynów
  8,0
  Podkarpackie
  5,8
  Polska
  6,9
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,7%
  woj. podkarpackie
  0,5%
  Cała Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 48 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 24 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 24 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 66 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 33 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 33 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -14 Saldo migracji
 • -7 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -7 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -18 Saldo migracji wewnętrznych
 • -9 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -9 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 4 Saldo migracji zagranicznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Dynowie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Dynowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Dynów, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Dynów - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Dynowie oddano do użytku 17 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,83 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Dynowie to 2 007 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 332 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Dynowie to 5,35 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Dynowie to 131,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 90,09% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 86,89% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 82,43% mieszkań posiada łazienkę, 69,02% korzysta z centralnego ogrzewania, a 60,11% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu rzeszowskiego.

  Powiat rzeszowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Dynowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 007 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 331,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  331,70
  woj. podkarpackie
  337,20
  Cała Polska
  405,20
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 82,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Dynów
  82,80 m2
  Podkarpackie
  84,30 m2
  Kraj
  75,10 m2
 • 27,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Dynów
  27,50 m2
  Województwo
  28,40 m2
  Kraj
  30,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 4,25 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Dynów
  4,25
  Podkarpackie
  4,24
  Cały kraj
  3,84
 • 3,01 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,01
  Podkarpackie
  2,97
  Polska
  2,47
 • 0,71 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,71
  Podkarpackie
  0,70
  Kraj
  0,64
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Dynowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 17 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,83 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  2,83
  woj. podkarpackie
  5,39
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 91 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,35 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  5,35
  Województwo
  4,42
  Cała Polska
  3,89
 • 15,14 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  15,14
  Podkarpackie
  23,86
  Cały kraj
  24,56
 • 2 239 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 131,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Dynów
  131,7 m2
  Podkarpackie
  105,7 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,37 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Dynów
  0,37 m2
  Podkarpackie
  0,57 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Dynowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 90,09% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Dynów
  90,09%
  Województwo
  93,69%
  Polska
  95,85%
 • 86,89% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  86,89%
  Podkarpackie
  90,91%
  Cała Polska
  92,92%
 • 82,43% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  82,43%
  woj. podkarpackie
  88,88%
  Polska
  90,72%
 • 69,02% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  69,02%
  Województwo
  77,78%
  Kraj
  82,12%
 • 60,11% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  60,11%
  woj. podkarpackie
  74,21%
  Polska
  56,59%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Dynów - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Dynowie na 1000 mieszkańców pracuje 173osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 62,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 37,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Dynowie wynosiło w 2022 roku 8,6% (8,6% wśród kobiet i 8,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Dynowie wynosiło 4 995,32 PLN, co odpowiada 83.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Dynowa 311 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 381 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 70.

  18,0% aktywnych zawodowo mieszkańców Dynowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 38,8% w przemyśle i budownictwie, a 21,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Dynowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 173 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  173,0
  woj. podkarpackie
  224,0
  Cała Polska
  259,0
 • 17,3% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 21,6% Kobiety
 • 13,7% Mężczyźni
 • Miasto
  8,6%
  Podkarpackie
  8,8%
  Polska
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Dynowie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Dynowie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Dynowie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Dynowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 995 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Dynów
  4 995 PLN
  Województwo
  5 172 PLN
  Kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Dynowie w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Dynowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 311 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 381 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 70 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,23 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Dynowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 18,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 20,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 16,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 38,8% Przemysł i budownictwo
 • 20,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 53,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 21,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 21,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 21,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 21,0% Pozostałe
 • 36,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Dynowie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Dynowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 046 Pracujący ogółem
 • 654 Kobiety
 • 392 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Dynowie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 18,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,8% W wieku produkcyjnym
 • 54,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Dynów, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 67,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  67,2
  woj. podkarpackie
  64,6
  Polska
  69,0
 • 36,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Dynów
  36,5
  Województwo
  34,8
  Kraj
  38,2
 • 118,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  118,9
  woj. podkarpackie
  116,6
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 61,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Dynów - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Dynowie w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 546 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 428 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 36 nowych podmiotów, a 25 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (61) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (28) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (44) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2014 roku, najmniej (13) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Dynowie najwięcej (30) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (525) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,9% (5) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 31,5% (172) podmiotów, a 67,6% (369) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Dynowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27.3%) oraz Budownictwo (25.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 546 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 172 Przemysł i budownictwo
 • 369 Pozostała działalność
 • 36 Podmioty nowo zarejestrowane w Dynowie w 2022 roku
 • 25 Podmioty wyrejestrowane w Dynowie w 2022 roku
 • 428 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 525 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 525
 • 18 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 18
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 546 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 546
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 23 Spółki handlowe ogółem
 • 23
 • 2  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 20  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 20
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 30 Spółki cywilne ogółem
 • 30
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 428 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 117 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 117
 • 110 Budownictwo
 • 110
 • 41 Przetwórstwo przemysłowe
 • 41
 • 31 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 31
 • 26 Transport i gospodarka magazynowa
 • 26
 • 23 Pozostała działalność
 • 23
 • 20 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 20
 • 12 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 12
 • 12 Informacja i komunikacja
 • 12
 • 11 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 11
 • 6 Edukacja
 • 6
 • 6 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 6
 • 6 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 6
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Dynów - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Dynowie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 57 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 9,49 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Dynowie wynosi 68,10% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Dynowa najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 4,92 (wykrywalność 47%) oraz o charakterze kryminalnym - 4,19 (wykrywalność 62%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,35 (58%), drogowe - 1,46 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,25 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Dynowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Dynowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Dynów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 57 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 57
 • 25 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 25
 • 20 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 20
 • 9 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 9
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 29 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 29
 • 9,49 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,49
  woj. podkarpackie
  12,93
  Cała Polska
  22,81
 • 4,19 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  4,19
  Podkarpackie
  6,81
  Polska
  12,98
 • 3,35 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  3,35
  woj. podkarpackie
  3,93
  Polska
  6,99
 • 1,46 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Dynów
  1,46
  Województwo
  1,47
  Cały kraj
  1,82
 • 0,25 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,25
  Podkarpackie
  0,32
  Cała Polska
  0,35
 • 4,92 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Dynów
  4,92
  woj. podkarpackie
  6,46
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Dynów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  68%
  Podkarpackie
  68%
  Kraj
  71%
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  62%
  Województwo
  66%
  Cały kraj
  63%
 • 59% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  59%
  Województwo
  56%
  Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  93%
  Podkarpackie
  87%
  Cała Polska
  88%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Dynów
  48%
  Województwo
  48%
  Polska
  51%

Dynów - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Dynowa wyniosła w 2021 roku 36,3 mln złotych, co daje 6,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 4% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu Dynowa - 28.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (11.5%) oraz na Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (9.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 3,5 mln złotych, czyli 9,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Dynowa wyniosła w 2021 roku 39,4 mln złotych, co daje 6,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 7.1% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (34.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (17.8%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (8.4%). W budżecie Dynowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 618 złotych na mieszkańca (9,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 29,9 złotych na mieszkańca (0,5%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 7,0%.
 • Wydatki budżetu w Dynowie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Dynowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Dynów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Dynowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  22,5 mln

  3,6 tys(100%)

  21,8 mln

  3,5 tys(100%)

  23,3 mln

  3,8 tys(100%)

  25,6 mln

  4,2 tys(100%)

  32,7 mln

  5,3 tys(100%)

  34,3 mln

  5,6 tys(100%)

  35,3 mln

  5,8 tys(100%)

  36,3 mln

  6,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  7,2 mln

  1,2 tys(31.8%)

  7,5 mln

  1,2 tys(34.5%)

  7,7 mln

  1,2 tys(33.1%)

  8,6 mln

  1,4 tys(33.7%)

  9,8 mln

  1,6 tys(30.2%)

  8,9 mln

  1,5 tys(26%)

  9,4 mln

  1,5 tys(26.5%)

  10,5 mln

  1,7 tys(28.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,2 mln

  189(5.2%)

  1,3 mln

  210(5.9%)

  1,7 mln

  272(7.2%)

  1,3 mln

  219(5.3%)

  7,1 mln

  1,2 tys(21.8%)

  7,4 mln

  1,2 tys(21.6%)

  7,9 mln

  1,3 tys(22.4%)

  4,2 mln

  691(11.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  5,0 mln

  815(22.4%)

  4,2 mln

  674(19.1%)

  142,3 tys

  23,0(0.6%)

  1,6 mln

  260(6.3%)

  247,8 tys

  40,4(0.8%)

  276,1 tys

  45,1(0.8%)

  219,7 tys

  36,2(0.6%)

  3,6 mln

  590(9.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,4 mln

  388(10.6%)

  2,4 mln

  397(11.2%)

  2,6 mln

  421(11.2%)

  2,6 mln

  430(10.3%)

  2,7 mln

  434(8.1%)

  2,7 mln

  447(8%)

  2,6 mln

  421(7.2%)

  2,9 mln

  473(7.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,5 mln

  567(15.6%)

  3,6 mln

  584(16.5%)

  7,6 mln

  1,2 tys(32.6%)

  1,9 mln

  306(7.3%)

  2,1 mln

  338(6.4%)

  2,4 mln

  384(6.9%)

  2,3 mln

  373(6.4%)

  2,4 mln

  405(6.7%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  132,0 tys

  21,4(0.6%)

  6,2 tys

  1,0(0%)

  51,5 tys

  8,3(0.2%)

  19,0 tys

  3,1(0.1%)

  147,8 tys

  24,1(0.5%)

  64,4 tys

  10,5(0.2%)

  244,3 tys

  40,3(0.7%)

  1,0 mln

  170(2.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,5 mln

  239(6.6%)

  1,2 mln

  192(5.4%)

  1,2 mln

  199(5.3%)

  830,7 tys

  135(3.2%)

  2,0 mln

  325(6.1%)

  2,5 mln

  409(7.3%)

  1,9 mln

  312(5.4%)

  817,1 tys

  135(2.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  264,6 tys

  42,8(1.2%)

  343,8 tys

  55,7(1.6%)

  279,1 tys

  45,2(1.2%)

  187,4 tys

  30,5(0.7%)

  157,8 tys

  25,7(0.5%)

  136,5 tys

  22,3(0.4%)

  404,2 tys

  66,7(1.1%)

  614,4 tys

  102(1.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  331,9 tys

  53,7(1.5%)

  391,5 tys

  63,5(1.8%)

  425,9 tys

  68,9(1.8%)

  365,0 tys

  59,4(1.4%)

  350,0 tys

  57,0(1.1%)

  458,0 tys

  74,8(1.3%)

  393,0 tys

  64,8(1.1%)

  515,3 tys

  85,4(1.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  291,6 tys

  47,2(1.3%)

  314,1 tys

  50,9(1.4%)

  335,0 tys

  54,2(1.4%)

  305,1 tys

  49,6(1.2%)

  282,5 tys

  46,0(0.9%)

  337,5 tys

  55,2(1%)

  315,8 tys

  52,1(0.9%)

  369,4 tys

  61,2(1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  84,6 tys

  13,7(0.4%)

  92,0 tys

  14,9(0.4%)

  113,1 tys

  18,3(0.5%)

  119,6 tys

  19,5(0.5%)

  125,9 tys

  20,5(0.4%)

  121,4 tys

  19,8(0.4%)

  134,0 tys

  22,1(0.4%)

  165,2 tys

  27,4(0.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  165,0 tys

  26,7(0.7%)

  167,3 tys

  27,1(0.8%)

  222,4 tys

  36,0(1%)

  187,7 tys

  30,5(0.7%)

  167,0 tys

  27,2(0.5%)

  159,4 tys

  26,0(0.5%)

  166,4 tys

  27,4(0.5%)

  113,2 tys

  18,8(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  95,5 tys

  15,5(0.4%)

  86,9 tys

  14,1(0.4%)

  91,2 tys

  14,8(0.4%)

  89,5 tys

  14,6(0.3%)

  88,4 tys

  14,4(0.3%)

  87,0 tys

  14,2(0.3%)

  78,3 tys

  12,9(0.2%)

  108,9 tys

  18,0(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  157,2 tys

  25,4(0.7%)

  57,7 tys

  9,4(0.3%)

  751,0 tys

  122(3.2%)

  558,2 tys

  90,8(2.2%)

  60,4 tys

  9,8(0.2%)

  166,4 tys

  27,2(0.5%)

  68,2 tys

  11,2(0.2%)

  77,9 tys

  12,9(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  39,2 tys

  6,3(0.2%)

  38,7 tys

  6,3(0.2%)

  42,6 tys

  6,9(0.2%)

  42,8 tys

  7,0(0.2%)

  43,1 tys

  7,0(0.1%)

  55,5 tys

  9,1(0.2%)

  56,6 tys

  9,3(0.2%)

  57,8 tys

  9,6(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  17,4 tys

  2,8(0.1%)

  40,9 tys

  6,6(0.2%)

  27,4 tys

  4,4(0.1%)

  29,0 tys

  4,7(0.1%)

  35,6 tys

  5,8(0.1%)

  31,5 tys

  5,1(0.1%)

  24,8 tys

  4,1(0.1%)

  35,1 tys

  5,8(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  44,7 tys

  7,2(0.2%)

  58,0 tys

  9,4(0.3%)

  6,0 tys

  1,0(0%)

  4,7 tys

  0,8(0%)

  58,9 tys

  9,6(0.2%)

  61,8 tys

  10,1(0.2%)

  54,4 tys

  9,0(0.2%)

  7,9 tys

  1,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  117,6 tys

  19,2(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  132,7 tys

  21,5(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Dynowie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Dynowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Dynów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Dynowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  22,2 mln

  3,6 tys(100%)

  21,4 mln

  3,5 tys(100%)

  23,7 mln

  3,9 tys(100%)

  25,7 mln

  4,2 tys(100%)

  31,3 mln

  5,1 tys(100%)

  33,7 mln

  5,5 tys(100%)

  37,2 mln

  6,1 tys(100%)

  39,4 mln

  6,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  8,9 mln

  1,4 tys(40.2%)

  8,9 mln

  1,4 tys(41.4%)

  9,3 mln

  1,5 tys(39.2%)

  9,1 mln

  1,5 tys(35.5%)

  9,1 mln

  1,5 tys(29.2%)

  9,4 mln

  1,5 tys(28%)

  10,8 mln

  1,8 tys(29.1%)

  13,8 mln

  2,3 tys(34.9%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,0 mln

  806(22.4%)

  5,0 mln

  806(23.2%)

  5,2 mln

  845(22%)

  5,5 mln

  889(21.3%)

  6,0 mln

  979(19.2%)

  6,1 mln

  1,0 tys(18.2%)

  6,4 mln

  1,0 tys(17.1%)

  7,0 mln

  1,2 tys(17.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,8 mln

  611(17%)

  2,7 mln

  436(12.6%)

  315,4 tys

  51,0(1.3%)

  1,3 mln

  207(4.9%)

  412,6 tys

  67,2(1.3%)

  492,6 tys

  80,5(1.5%)

  265,9 tys

  43,9(0.7%)

  3,3 mln

  550(8.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  120,6 tys

  19,5(0.5%)

  596,6 tys

  96,7(2.8%)

  729,8 tys

  118(3.1%)

  621,0 tys

  101(2.4%)

  4,0 mln

  648(12.7%)

  5,0 mln

  811(14.7%)

  7,4 mln

  1,2 tys(19.9%)

  2,9 mln

  488(7.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,7 mln

  443(12.3%)

  2,8 mln

  454(13.1%)

  6,6 mln

  1,1 tys(27.9%)

  944,6 tys

  154(3.7%)

  1,0 mln

  169(3.3%)

  1,3 mln

  207(3.8%)

  1,2 mln

  193(3.2%)

  1,3 mln

  211(3.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  537,8 tys

  87,0(2.4%)

  544,9 tys

  88,3(2.5%)

  615,3 tys

  99,6(2.6%)

  901,7 tys

  147(3.5%)

  2,3 mln

  372(7.3%)

  1,0 mln

  165(3%)

  899,5 tys

  148(2.4%)

  1,1 mln

  182(2.8%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  152,4 tys

  24,7(0.7%)

  2,1 tys

  0,3(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  888,2 tys

  147(2.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  97,5 tys

  15,8(0.4%)

  117,5 tys

  19,0(0.5%)

  131,5 tys

  21,3(0.6%)

  101,8 tys

  16,6(0.4%)

  100,9 tys

  16,4(0.3%)

  76,8 tys

  12,5(0.2%)

  86,7 tys

  14,3(0.2%)

  105,4 tys

  17,5(0.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  28,1 tys

  4,6(0.1%)

  23,6 tys

  3,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  173,2 tys

  28,6(0.5%)

  98,0 tys

  16,2(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  32,6 tys

  5,3(0.1%)

  34,4 tys

  5,6(0.2%)

  37,1 tys

  6,0(0.2%)

  37,9 tys

  6,2(0.1%)

  38,3 tys

  6,2(0.1%)

  50,6 tys

  8,3(0.2%)

  51,4 tys

  8,5(0.1%)

  53,0 tys

  8,8(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  137,8 tys

  22,3(0.6%)

  104,6 tys

  17,0(0.5%)

  97,4 tys

  15,8(0.4%)

  84,8 tys

  13,8(0.3%)

  77,6 tys

  12,6(0.2%)

  53,4 tys

  8,7(0.2%)

  54,5 tys

  9,0(0.1%)

  40,6 tys

  6,7(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  57,3 tys

  9,3(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,7 tys

  0,6(0%)

  15,3 tys

  2,5(0%)

  17,2 tys

  2,8(0.1%)

  21,7 tys

  3,6(0.1%)

  22,2 tys

  3,7(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,6

  0,0(0%)

  416

  0,1(0%)

  100,0

  0,0(0%)

  823

  0,1(0%)

  139

  0,0(0%)

  16,3 tys

  2,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  44,7 tys

  7,2(0.2%)

  58,0 tys

  9,4(0.3%)

  6,0 tys

  1,0(0%)

  4,7 tys

  0,8(0%)

  58,9 tys

  9,6(0.2%)

  61,8 tys

  10,1(0.2%)

  54,4 tys

  9,0(0.1%)

  7,9 tys

  1,3(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  6,1 tys

  1,0(0%)

  3,5 tys

  0,6(0%)

  12,0 tys

  1,9(0.1%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  8,0 tys

  1,3(0%)

  2,5 tys

  0,4(0%)

  4,0 tys

  0,7(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  62,4 tys

  10,1(0.3%)

  5,3 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  14,1 tys

  2,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  504,3 tys

  81,6(2.3%)

  575,7 tys

  93,3(2.7%)

  660,6 tys

  107(2.8%)

  359,0 tys

  58,4(1.4%)

  1,2 mln

  187(3.7%)

  2,1 mln

  335(6.1%)

  785,4 tys

  130(2.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Dynów - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 435 mieszkańców Dynowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 679 kobiet oraz 756 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 23,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 11,0% średnie ogólnokształcące, a 21,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,4% mieszkańców Dynowa, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 12,7% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podkarpackiego mieszkańcy Dynowa mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Dynowie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (27,9%) oraz średnie zawodowe (18,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,7%) oraz średnie zawodowe (24,7%).

  W roku 2021 w Dynowie mieściły się 2 przedszkola, w których do 12 oddziałów uczęszczało 266 dzieci (122 dziewczynki oraz 144 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Dynowie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 149 dzieci (75 dziewczynek oraz 74 chłopców). Dostępnych było 149 miejsc.

  18,5% mieszkańców Dynowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,1% wśród dziewczynek i 18,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 985 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,57 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 29 oddziałach uczyło się 576 uczniów (259 kobiet oraz 317 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Dynowie placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 20 oddziałach uczyło się 445 uczniów (211 kobiet oraz 234 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,9% ludności (26,7% wśród dziewczynek i 27,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,9 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 109,71.

  W Dynowie znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 12 oddziałach uczyło się 286 uczniów (191 kobiet oraz 95 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 72 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Dynowie placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 12 oddziałach uczyło się 379 uczniów (260 kobiet oraz 119 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 130 absolwentów.

  W Dynowie znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 4 oddziałach uczyło się 85 uczniów (0 kobiet oraz 85 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,7% mieszkańców (18,1% wśród dziewczyn i 17,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23,8 uczniów. 21,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,6% mieszkańców Dynowa w wieku potencjalnej nauki (24,3% kobiet i 22,9% mężczyzn).

 • 23,3% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  23,3%
  Województwo
  22,6%
  Polska
  25,2%
 • 27,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 18,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Dynów
  35,2%
  woj. podkarpackie
  36,1%
  Cały kraj
  35,2%
 • 35,8% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Dynów
  2,7%
  woj. podkarpackie
  3,1%
  Polska
  3,3%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  11,0%
  Podkarpackie
  11,0%
  Polska
  11,9%
 • 13,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  21,5%
  Województwo
  21,9%
  Kraj
  20,0%
 • 18,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  22,4%
  woj. podkarpackie
  22,5%
  Kraj
  21,2%
 • 16,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,0%
  Podkarpackie
  2,9%
  Polska
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  12,7%
  Województwo
  12,7%
  Cała Polska
  12,3%
 • 14,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,4%
  Województwo
  3,1%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Dynowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 985 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  985,0
  Podkarpackie
  857,0
  Polska
  883,0
 • 0,57 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,57
  Podkarpackie
  0,95
  Kraj
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 12 Oddziały
 • 1 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 292 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Dynów) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 266 Dzieci
 • 122 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 144 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 45,9%
  54,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 49 3 lata
 • 49
 • 62 4 lata
 • 62
 • 82 5 lata
 • 82
 • 69 6 lat
 • 69
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 16 3 lata
 • 16
 • 26 4 lata
 • 26
 • 42 5 lata
 • 42
 • 36 6 lat
 • 36
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 33 3 lata
 • 33
 • 36 4 lata
 • 36
 • 40 5 lata
 • 40
 • 33 6 lat
 • 33
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 9 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 22,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 22,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Dynowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Dynowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Miejskie
  Publiczne
  16 652-10-14
  16 652-10-14
  ul. Jana Pawła II 15
  36-065 Dynów
  717614
  Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Dynowie
  Publiczny
  16 652-11-61
  16 652-11-61
  ul. Bartkówka 105
  36-065 Dynów
  1192
 • Szkoły podstawowe w Dynowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Dynów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 29 Oddziały
 • 576 Uczniowie
 • 259 Kobiety
  (uczniowie)
 • 317 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,0%
  55,0%
 • 78 Uczniowie w 1 klasie
 • 40 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 38 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 63 Absolwenci
 • 30 Kobiety
  (absolwenci)
 • 33 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Dynów
  19,9
  Województwo
  15,1
  Polska
  16,7
 •  
 • 41,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 31,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 109,71 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  109,71
  Województwo
  92,27
  Polska
  95,71
 • 108,95 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Dynów
  108,95
  Podkarpackie
  91,69
  Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Dynów) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Dynów) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Dynowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Dynowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 1 (Julian Przyboś)
  Publiczna
  16 652-12-51
  16 652-11-31
  ul. Szkolna 11
  36-065 Dynów
  16367-
  Szkoła Podstawowa nr 2 w Dynowie
  Publiczna
  16 652-11-61
  16 652-11-61
  ul. Bartkówka 105
  36-065 Dynów
  66714
 • Szkoły ponadpodstawowe w Dynowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Dynów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 12 Oddziały
 • 286 Uczniowie
 • 191 Kobiety
  (uczniowie)
 • 95 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 66,8%
  33,2%
 • 70 Uczniowie w 1 klasie
 • 47 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 23 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 72 Absolwenci
 • 48 Kobiety
  (absolwenci)
 • 24 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  23,8
  woj. podkarpackie
  26,8
  Polska
  26,3
 •  
 • 22,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 16,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Dynów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 16 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 21,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  21,3
  Województwo
  22,3
  Polska
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Dynowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Dynowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum
  Publiczne
  ul. Polna 3
  36-065 Dynów
  12378-
  Liceum Ogólnokształcące (Komisja Edukacji Narodowej)
  Publiczne
  16 652-10-77
  16 652-10-77
  ul. 1 MAJA 17
  36-065 Dynów
  1131825
  Szkoła Muzyczna I Stopnia
  Publiczna
  ul. Szkolna 11
  36-065 Dynów
  -17724
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  ul. Polna 3
  36-065 Dynów
  375-
 • Edukacyjne grupy wieku w Dynowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 18,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Dynów, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Dynów, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Dynów, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Dynów - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Dynowie

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Dynowie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Dynowie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Dynowie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 27 (uczestnicy: 7 890)
  • seanse filmowe: 1 (uczestnicy: 100)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 40)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 300)
  • koncerty: 12 (uczestnicy: 6 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 1 (uczestnicy: 20)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 3 (uczestnicy: 1 150)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 30)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 200)
  • warsztaty: 4 (uczestnicy: 50)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • muzyczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 117)
  • teatralne: 1 (członkowie: 40)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 35)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 30)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 12)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Dynowie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 24 995 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 24 572 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 18
  • dostępne dla czytelników: 8
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 8
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Dynowie działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 100 członków. Zarejestrowano 130 ćwiczących (mężczyźni: 115, kobiety: 15, chłopcy do lat 18: 85, dziewczęta do lat 18: 15). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (7), instruktora sportowego (5).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Dynowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Dynowie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Dynowa znajduje się 15 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Dynowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Funkcja osadnicza/mieszkalna Dynów, st.11 ze średniowieczadnia 1993-10-16, wykaz dokumentów: A-635 z 1993-10-16
  • Kościół z 1604 - 1617 (ul. Księdza Józefa Ożoga brak)dnia 1948-07-06, wykaz dokumentów: L.K.S.III.B-5-3-47 z 1948-07-06; 20/ZN/48 z 1960-10-20; A-1202 z 2013-11-25
  • Zespół - kościół z 1604 - 1617 (ul. Księdza Józefa Ożoga brak)dnia 1948-07-06, wykaz dokumentów: L.K.S.III.B-5-3-47 z 1948-07-06; 20/ZN/48 z 1960-10-20; A-1202 z 2013-11-25
  • Mur/ogrodzenie z 1663 r.dnia 1960-10-20, wykaz dokumentów: 20/ZN/48 z 1960-10-20; A-1202 z 2013-11-25
  • Dzwonnica z XVIII w. (ul. Księdza Józefa Ożoga brak)dnia 1960-10-20, wykaz dokumentów: 20/ZN/48 z 1960-10-20; A-1202 z 2013-11-25
  • Wał ziemny z XVII w.dnia 1968-04-10, wykaz dokumentów: A-370/ZN z 1968-04-10; brak numeru z 2002-09-17
  • Obelisk/kolumna z 2. poł. XVIII w. (ul. Mickiewicza 11)dnia 1971-09-03, wykaz dokumentów: A-706 z 1971-09-03
  • Kaplica z 1829 r. (ul. Grunwaldzka brak)dnia 1990-09-06, wykaz dokumentów: A-367 z 1990-09-06; A-1009 z 2012-11-07
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z pocz. XIX w.dnia 1990-09-06, wykaz dokumentów: A-367 z 1990-09-06; A-1009 z 2012-11-07
  • Dworzec z 1887 r.dnia 1991-09-30, wykaz dokumentów: A-463 z 1991-09-30
  • Budynek administracyjny (data nieznana) (ul. Kolejowa brak)dnia 1991-09-30, wykaz dokumentów: A-463 z 1991-09-30
  • Oficyna mieszkalna z 1905 r. (ul. Dworska 25)dnia 1994-09-06, wykaz dokumentów: A-591 z 1994-09-06; A-746 z 2012-01-31
  • Studnia (data nieznana)dnia 1994-09-06, wykaz dokumentów: A-591 z 1994-09-06; A-746 z 2012-01-31
  • Park z przełomu XVIII/XIX w.dnia 1994-09-06, wykaz dokumentów: A-591 z 1994-09-06; A-746 z 2012-01-31
  • Szkoła z przełomu XIX/XX w. (ul. Księdza Józefa Ożoga 2)dnia 1995-02-21, wykaz dokumentów: A-795 z 1995-02-21; A-1010 z 2012-11-07
 • Formy ochrony przyrody w Dynowie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Dynowa znajduje się 25 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Dynowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Park Krajobrazowy Pogórza PrzemyskiegoData ustanowienia: 1992-01-01, Powierzchnia: 60561.0 ha
  • Przemysko-Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu - obszar chronionego krajobrazuOpis: Przemysko - Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje środkowo-zachodnią część województwa podkarpackiego o łącznej powierzchni 47346 ha. Obszar ten ma charakter podgórski z licznymi niezbyt wysokimi wzgórzami poprzecinanymi potokami. Najwyższe wzniesienia dochodzą do 430 m n.p.m. Na piękno krajobrazu tego obszaru składa się mozaikowość pól uprawnych z kompleksami lasów wiele pomników przyrody doliny meandrujących rzek oraz pamiątki historyczne i walory kulturowe. Najokazalszymi drzewami pomnikowymi są: - 400-letnia lipa i 200-letni dąb w Dynowie - kilkadziesiąt dębów szypułkowych w parku w Bachórzu - dąb szypułkowy w Kuźminie - lipy 200 i 300 letnie w Pruchniku - 400-letni dąb szypułkowy w Babicach - 2 dęby szypułkowe w wieku 400 i 450 lat w Wapowicach. Osobliwością geologiczną są formacje solonośne w Komarnicach Aksmanicach Dubiecku i Sólcu. Spotkać można rzadkie gatunki zwierząt. Do najciekawszych należą: gronostaj dzik kuna leśna; z ptaków występują: jastrząb myszołów trzmielojad i bocian czarny a z gadów żmija zygzakowata., Data ustanowienia: 1987-01-01, Powierzchnia: 48475.0 ha
  • Pogórze Przemyskie - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 65366.31 ha
  • Rzeka San - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2009-03-06, Powierzchnia: 1374.76 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: wiek około 400 lat. (podczas inwentaryzacji w roku 2000 stwierdzono spróchniały pień i brak dużej części korony, Data ustanowienia: 1960-08-13, Opis granicy: nw część ogrodu otaczającego plebanię przy ul. ożoga
  • Pomnik przyrodyOpis: wiek około 200 lat, Data ustanowienia: 1960-08-13, Opis granicy: zabytek znajduje się przy kościele w dynowie.
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1977-06-01, Opis granicy: park podworski przy ul. dworskiej
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1977-06-01, Opis granicy: zabytek znajduje się obok plebanii.
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1979-04-10, Opis granicy: ul. świerczewskiego 29 w ogrodzie właścici za budynkiem gospodarczym
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1979-04-10, Opis granicy: drzewa pomnikowe znajdują się przy zabudowaniach plebanii.
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2014-03-05, Opis granicy: na terenie cmentarza rzymsko-katolickiego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2014-03-05, Opis granicy: na terenie cmentarza rzymsko-katolickiego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2014-03-05, Opis granicy: na terenie cmentarza rzymsko-katolickiego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2014-03-05, Opis granicy: na terenie cmentarza rzymsko-katolickiego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2014-03-05, Opis granicy: na terenie cmentarza rzymsko-katolickiego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2014-03-05, Opis granicy: na terenie cmentarza rzymsko-katolickiego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2014-03-05, Opis granicy: na terenie cmentarza rzymsko-katolickiego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2014-03-05, Opis granicy: na terenie cmentarza rzymsko-katolickiego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2014-03-05, Opis granicy: na terenie cmentarza rzymsko-katolickiego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2014-03-05, Opis granicy: na terenie cmentarza rzymsko-katolickiego
  • Pomnik przyrodyOpis: Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill) o obwodzie pnia 380 cm i wysokości 20 m. Odznacza się dostatecznym stanem zdrowotnym okazałym rozmiarem (grubość pnia wysokość) pięknym pokrojem oraz sędziwym wiekiem., Data ustanowienia: 2016-04-29, Opis granicy: Drzewo rośnie na terenie Parku Przydworskiego - Ulica Dworska w Dynowie (nr działki 2068/1)
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb Szypułkowy (Quercus robur L.) o obwodzie pnia 540 cm i wysokości 21 m. Odznacza się dostatecznym stanem zdrowotnym okazałym rozmiarem (grubość pnia wysokość) pięknym pokrojem oraz sędziwym wiekiem., Data ustanowienia: 2016-04-29, Opis granicy: Drzewo rośnie na terenie Parku Przydworskiego - Ulica Dworska w Dynowie (nr działki 2068/1)
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb Szypułkowy (Quercus robur L.) o obwodzie pnia 360 cm i wysokości 21 m. Odznacza się dostatecznym stanem zdrowotnym okazałym rozmiarem (grubość pnia wysokość) pięknym pokrojem oraz sędziwym wiekiem., Data ustanowienia: 2016-04-29, Opis granicy: Drzewo rośnie na terenie Parku Przydworskiego - ulica Dworska w Dynowie (nr działki 2068/1)
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb Szypułkowy (Quercus robur L.) o obwodzie pnia 340 cm i wysokości 24 m. Odznacza się dostatecznym stanem zdrowotnym okazałym rozmiarem (grubość pnia wysokość) pięknym pokrojem oraz sędziwym wiekiem., Data ustanowienia: 2016-04-29, Opis granicy: Drzewo rośnie na terenie Parku Przydworskiego - ulica Dworska w Dynowie (nr działki 2068/1)
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb Szypułkowy (Quercus robur L.) o obwodzie pnia 360 cm i wysokości 26 m. Odznacza się dostatecznym stanem zdrowotnym okazałym rozmiarem (grubość pnia wysokość) pięknym pokrojem oraz sędziwym wiekiem., Data ustanowienia: 2016-04-29, Opis granicy: Drzewo rośnie na terenie Parku Przydworskiego - ulica Dworska w Dynowie (nr działki 2068/1)

Dynów - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 11 wypadków drogowych w Dynowie odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 11 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 181,8 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 16,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w Dynowie znajdowało się 1 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu rzeszowskiego.

  Powiat rzeszowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Dynowie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 11 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 11 Ranni
  (rok 2021)
 • 2 Lekko ranni
 • 9 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Dynowie w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 181,85 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  181,8
  Województwo
  57,9
  Polska
  59,9
 • 16,53 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  16,5
  Podkarpackie
  4,5
  Cały kraj
  5,9
 • 181,85 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Miasto
  181,8
  Podkarpackie
  68,4
  Cały kraj
  69,4
 • 9,09 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  9,1
  woj. podkarpackie
  7,8
  Polska
  9,8
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  100,0
  woj. podkarpackie
  118,2
  Cała Polska
  115,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Dynowie w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 285,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  285,1 km
  woj. podkarpackie
  403,1 km
  Cała Polska
  591,9 km
 • 1,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  1,2 km
  woj. podkarpackie
  3,5 km
  Cały kraj
  4,9 km
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Dynów przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 835droga wojewódzka nr 835(Lublin - Kolonia Wólka Abramowicka - Ćmiłów - Głuszczyzna - Czarniejów - Jabłonna - Piotrków - Gierniak - Giełczew - Wysokie - Nowy Dwór - Guzówka - Tarnawa Mała - Huta Torubińska - Zagrody - Goraj - Frampol - Korytków - Biłgoraj - Okrągłe - Korczów - Nowy Majdan - Markowicze - Księżpol - Płusy - Tarnogród - Majdan Sieniawski - Adamówka - Rudka - Wylewa - Sieniawa - Ubieszyn - Tryńcza - Wólka Małkowa - Gniewczyna Tryniecka - Gniewczyna Łańcucka - Gorliczyna - Przeworsk - Wojciechówka - Urzejowice - Mikulice - Niżatyce - Kańczuga - Siedleczka - Manasterz - Hadle Kańczuckie - Hadle Szklarskie - Widaczów - Jawornik Polski - Szklary - Dynów - Nozdrzec - Wara - Niewistka - Krzemienna - Dydnia - Jabłonka - Niebocko - Grabownica Starzeńska)
  • DW 884droga wojewódzka nr 884(Przemyśl - Kuńkowce - Łętownia - Wapowce - Reczpol - Krzywcza - Ruszelczyce - Babice - Nienadowa Dolna - Dubiecko - Bachórzec - Bachórz - Dynów - Ujazdy - Wesoła - Barycz - Domaradz)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Dynowie istnieje 60 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. Bartkówka

  ul. Bławatkowa

  ul. Błonie

  ul. Dworska

  ul. Działowa

  ul. Fermstalowska

  ul. Gajowa

  ul. Graniczna

  ul. Gruntowa

  ul. Grunwaldzka

  ul. Głęboka

  ul. Handlowa

  ul. Igioza

  ul. Jaklów

  ul. Jana III Sobieskiego

  ul. Jana Pawła II

  ul. Kaniowiec

  ul. Karolówka

  ul. Kazimierza Wielkiego

  ul. Kolejowa

  ul. Konopnickiej

  ul. Kościuszki

  ul. Krzywa

  ul. Matejki

  ul. Mickiewicza

  ul. Ogrodowa

  ul. Pawia

  ul. Piotra Skargi

  ul. Piłsudskiego

  ul. Plażowa

  ul. Plebańska

  ul. Podgórska

  ul. Podwale

  ul. Polna

  ul. Potok

  ul. Przemysłowa

  ul. Rogozów

  ul. Rynek

  ul. Sanowa

  ul. Sienkiewicza

  ul. Stawiska

  ul. Strażacka

  ul. Szeroka

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Słowackiego

  ul. Wierzbowa

  ul. Witosa

  ul. Wuśki

  ul. Wąska

  ul. Węgierska

  ul. Zamkowa

  ul. Zarzeki

  ul. Zielona

  ul. gen. Sikorskiego

  ul. ks. Józefa Ożoga

  ul. Łazienna

  ul. Źródlana

  ul. Żurawiec