Powiat skierniewicki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat skierniewicki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 38 061 Liczba mieszkańców
 • 753 km2 Powierzchnia
 • 51 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • Mirosław Belina Starosta
 • ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice Adres starostwa powiatowego
 • ESK Tablice rejestracyjne
 • Miasta (gminy miejskie) w powiecie skierniewickim (1)
 • Bolimów
Powiat skierniewicki na mapie
Identyfikatory
 • 1015 TERYT (TERC)
Herb powiatu skierniewickiego
powiat skierniewicki herb

Powiat skierniewicki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat skierniewicki ma 38 061 mieszkańców, z czego 50,2% stanowią kobiety, a 49,8% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 1,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,2 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu skierniewickiego w 2050 roku wynosi 36 423, z czego 18 163 to kobiety, a 18 260 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu skierniewickiego zawarli w 2020 roku 140 małżeństw, co odpowiada 3,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,0% mieszkańców powiatu skierniewickiego jest stanu wolnego, 57,5% żyje w małżeństwie, 2,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,8% to wdowy/wdowcy.

  Powiat skierniewicki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -166. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,35 na 1000 mieszkańców powiatu skierniewickiego. W 2020 roku urodziło się 378 dzieci, w tym 44,2% dziewczynek i 55,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 494 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,69 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 51,8% zgonów w powiecie skierniewickim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,3% zgonów w powiecie skierniewickim były nowotwory, a 5,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu skierniewickiego przypada 14.26 zgonów.

  W 2020 roku zarejestrowano 367 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 289 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu skierniewickiego 78. W tym samym roku 3 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 3.

  59,6% mieszkańców powiatu skierniewickiego jest w wieku produkcyjnym, 19,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu skierniewickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 38 061 Liczba mieszkańców
 • 19 100 Kobiety
 • 18 961 Mężczyźni
 • 50,2%
  49,8%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie skierniewickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie skierniewickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie skierniewickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu skierniewickiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 36 423 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 18 163 Kobiety
 • 18 260 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie skierniewickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie skierniewickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie skierniewickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu skierniewickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 41,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  41,2 lat
  woj. łódzkie
  43,3 lat
  Cały kraj
  42,0 lat
 • 42,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat skierniewicki, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu skierniewickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat skierniewicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat skierniewicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat skierniewicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,0% Kawalerowie/Panny
 • powiat skierniewicki
  28,0%
  łódzkie
  26,6%
  Cała Polska
  28,8%
 • 21,2% Kobiety
  (Panny)
 • 35,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,5% Żonaci/Zamężne
 • pow. skierniewicki
  57,5%
  Województwo
  55,0%
  Cały kraj
  55,8%
 • 56,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,8% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  11,8%
  Województwo
  11,5%
  Polska
  9,6%
 • 20,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  2,6%
  łódzkie
  5,8%
  Cała Polska
  5,0%
 • 2,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Powiat
  0,1%
  woj. łódzkie
  1,1%
  Polska
  0,8%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie skierniewickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie skierniewickim w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  3,7
  woj. łódzkie
  3,6
  Cały kraj
  3,8
 • 0,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • powiat skierniewicki
  0,8
  łódzkie
  1,3
  Polska
  1,3
 • 140 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie skierniewickim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie skierniewickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -166 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -104 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -62 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,35 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -4,4
  woj. łódzkie
  -6,1
  Kraj
  -3,2
 • 0,0 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -4,4 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie skierniewickim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie skierniewickim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie skierniewickim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie skierniewickim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 378 Urodzenia żywe
 • 167 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 211 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 44,2%
  55,8%
 • 9,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  9,9
  woj. łódzkie
  8,5
  Cała Polska
  9,3
 • 43,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. skierniewicki
  43,9
  Województwo
  38,2
  Cały kraj
  39,9
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 34 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 34
 • 114 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 114
 • 83 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 83
 • 46 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 46
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 3 494 g Średnia waga noworodków
 • 3 407 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 563 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 494 g
  łódzkie
  3 375 g
  Cały kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 53 Waga 4000g - 4499g
 • 53
 • 128 Waga 3500g - 3999g
 • 128
 • 139 Waga 3000g - 3499g
 • 139
 • 33 Waga 2500g - 2999g
 • 33
 • 8 Waga 2000g - 2499g
 • 8
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,42 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,42
  łódzkie
  1,34
  Cały kraj
  1,38
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,63
  Województwo
  0,65
  Kraj
  0,67
 • 0,69 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,69
  łódzkie
  0,58
  Cały kraj
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie skierniewickim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 544 Zgony
 • 271 Kobiety
  (Zgony)
 • 273 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,8%
  50,2%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 14,3 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  14,3
  łódzkie
  14,6
  Kraj
  12,5
 • 143,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  143,9
  woj. łódzkie
  171,4
  Cała Polska
  134,3
 • 5,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat skierniewicki
  5,3
  woj. łódzkie
  3,1
  Cały kraj
  3,6
 • 3,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,9
  Województwo
  4,1
  Cała Polska
  3,4
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. łódzkie
  1,4
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie skierniewickim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 51,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. skierniewicki
  51,8%
  łódzkie
  36,3%
  Kraj
  39,4%
 • 20,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. skierniewicki
  20,3%
  woj. łódzkie
  25,1%
  Cała Polska
  26,5%
 • 5,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. skierniewicki
  5,1%
  łódzkie
  7,9%
  Polska
  6,6%
 • 11,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • łódzkie
  11,4
  Polska
  9,9
 • 76,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  76,4
  Kraj
  70,4
 • 230,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  230,3
  woj. łódzkie
  312,0
  Cały kraj
  283,2
 • 285,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. łódzkie
  285,7
  Cały kraj
  261,3
 • 589,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 661,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 515,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  589,0
  woj. łódzkie
  451,8
  Cała Polska
  421,0
 • 63,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 26,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 97,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. skierniewicki
  63,5
  łódzkie
  62,5
  Polska
  69,5
 • 52,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  52,1
  Województwo
  39,3
  Cały kraj
  35,1
 • 10,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  10,4
  łódzkie
  8,4
  Kraj
  7,9
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,9%
  łódzkie
  0,7%
  Cała Polska
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie skierniewickim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 27 Osoby w zamachach samobójczych
 • 7 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 20 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 14 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 13 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 7 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 1 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 6 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 71 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • powiat skierniewicki
  71,0
  woj. łódzkie
  51,0
  Polska
  31,0
 • 18 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • pow. skierniewicki
  18,0
  woj. łódzkie
  14,0
  Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 3 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 3
 • 3 zażycie innych leków
 • 3
 • 3 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 3
 • 2 samookaleczenie powierzchniowe
 • 2
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 14 powieszenie się
 • 14
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 7 powieszenie się
 • 7
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 7 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 7
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 8 zawód miłosny
 • 8
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 10 nieustalona
 • 10
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 6 nieustalona
 • 6
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 7 13-18 lat
 • 7
 • 5 19-24 lat
 • 5
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 7 30-49 lat
 • 7
 • 2 50-60 lat
 • 2
 • 4 70 lat i więcej
 • 4
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 3 13-18 lat
 • 3
 • 2 30-49 lat
 • 2
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy6
  • pod wpływem alkoholu10
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków3
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony9
 • 6 trzeźwy
 • 10 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 3 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 9 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony6
 • 0 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 6 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 17 kawaler/panna
 • 17
 • 5 żonaty/zamężna
 • 5
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 • 1 nieustalony
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 4 kawaler/panna
 • 4
 • 1 żonaty/zamężna
 • 1
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne2
  • podstawowe i gimnazjalne7
  • zasadnicze zawodowe3
  • średnie4
  • wyższe3
  • nieustalony8
 • 2 podstawowe niepełne
 • 7 podstawowe i gimnazjalne
 • 3 zasadnicze zawodowe
 • 4 średnie
 • 3 wyższe
 • 8 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne1
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony3
 • 1 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 3 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 6 praca
 • 6
 • 11 na utrzymaniu innej osoby
 • 11
 • 1 renta
 • 1
 • 3 emerytura
 • 3
 • 3 bez stałego źródła utrzymania
 • 3
 • 3 nieustalony
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 1 praca
 • 1
 • 4 na utrzymaniu innej osoby
 • 4
 • 1 emerytura
 • 1
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 367 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 178 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 189 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 289 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 164 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 125 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 81 Saldo migracji
 • 16 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 65 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 78 Saldo migracji wewnętrznych
 • 14 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 64 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 3 Saldo migracji zagranicznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie skierniewickim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie skierniewickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat skierniewicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat skierniewicki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie skierniewickim oddano do użytku 123 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,22 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie skierniewickim to 12 704 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 333 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie skierniewickim to 5,69 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie skierniewickim to 134,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 87,52% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 79,93% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 75,86% mieszkań posiada łazienkę, 68,76% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,89% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie skierniewickim 6 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 2 687 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 2 123 zł/m2. Wszystkie transakcje dotyczyły rynku wtórnego.
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie skierniewickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 687 zł
 • pow. skierniewicki
  2 687 zł
  woj. łódzkie
  5 134 zł
  Cała Polska
  5 248 zł
 • 2 687 zł Ogółem
 • 2 687 zł
 • 2 872 zł do 40 m2
 • 2 872 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 123 zł
 • pow. skierniewicki
  2 123 zł
  Województwo
  5 078 zł
  Polska
  5 689 zł
 • 2 123 zł Ogółem
 • 2 123 zł
 • 2 316 zł do 40 m2
 • 2 316 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 6
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m24
  • od 40,1 do 60 m20
  • od 60,1 do 80 m20
  • od 80,1 m20
 • 4 do 40 m2
 • 0 od 40,1 do 60 m2
 • 0 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie skierniewickim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 687 zł
 • pow. skierniewicki
  2 687 zł
  łódzkie
  4 769 zł
  Cała Polska
  4 694 zł
 • 2 687 zł Ogółem
 • 2 687 zł
 • 2 872 zł do 40 m2
 • 2 872 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 123 zł
 • pow. skierniewicki
  2 123 zł
  woj. łódzkie
  4 688 zł
  Polska
  5 276 zł
 • 2 123 zł Ogółem
 • 2 123 zł
 • 2 316 zł do 40 m2
 • 2 316 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 6
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m24
  • od 40,1 do 60 m20
  • od 60,1 do 80 m20
  • od 80,1 m20
 • 4 do 40 m2
 • 0 od 40,1 do 60 m2
 • 0 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie skierniewickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 12 704 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 332,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  332,80
  łódzkie
  427,80
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 92,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. skierniewicki
  92,80 m2
  Województwo
  69,90 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 30,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat skierniewicki
  30,90 m2
  woj. łódzkie
  29,90 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,28 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  4,28
  Województwo
  3,61
  Kraj
  3,82
 • 3,00 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. skierniewicki
  3,00
  łódzkie
  2,34
  Cały kraj
  2,55
 • 0,70 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat skierniewicki
  0,70
  Województwo
  0,65
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie skierniewickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 123 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 3,22 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat skierniewicki
  3,22
  woj. łódzkie
  4,63
  Kraj
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 700 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,69 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. skierniewicki
  5,69
  Województwo
  3,79
  Polska
  3,77
 • 18,34 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  18,34
  łódzkie
  17,55
  Cały kraj
  21,77
 • 16 488 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 134,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  134,0 m2
  łódzkie
  90,6 m2
  Cała Polska
  88,7 m2
 • 0,43 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat skierniewicki
  0,43 m2
  Województwo
  0,42 m2
  Cały kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie skierniewickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 87,52% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. skierniewicki
  87,52%
  woj. łódzkie
  94,90%
  Cała Polska
  96,97%
 • 79,93% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat skierniewicki
  79,93%
  woj. łódzkie
  89,89%
  Polska
  94,01%
 • 75,86% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. skierniewicki
  75,86%
  woj. łódzkie
  86,01%
  Kraj
  91,78%
 • 68,76% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. skierniewicki
  68,76%
  woj. łódzkie
  77,97%
  Kraj
  83,08%
 • 0,89% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat skierniewicki
  0,89%
  woj. łódzkie
  45,26%
  Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat skierniewicki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie skierniewickim na 1000 mieszkańców pracuje 122osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 44,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 55,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie skierniewickim wynosiło w 2020 roku 4,0% (5,1% wśród kobiet i 3,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie skierniewickim wynosiło 4 451,49 PLN, co odpowiada 80.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu skierniewickiego 4 017 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 926 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -3 091.

  66,3% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu skierniewickiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 14,5% w przemyśle i budownictwie, a 8,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie skierniewickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 122 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. skierniewicki
  122,0
  woj. łódzkie
  252,0
  Kraj
  252,0
 • 4,0% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 5,1% Kobiety
 • 3,0% Mężczyźni
 • powiat skierniewicki
  4,0%
  łódzkie
  6,2%
  Cała Polska
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie skierniewickim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie skierniewickim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie skierniewickim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie skierniewickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 451 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 451 PLN
  łódzkie
  5 148 PLN
  Cała Polska
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie skierniewickim w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie skierniewickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 4 017 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 926 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -3 091 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,23 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie skierniewickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 66,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 67,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 65,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 14,5% Przemysł i budownictwo
 • 10,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 18,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 8,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 5,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 10,3% Pozostałe
 • 15,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 5,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie skierniewickim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie skierniewickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 670 Pracujący ogółem
 • 2 087 Kobiety
 • 2 583 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie skierniewickim w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,6% W wieku produkcyjnym
 • 54,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat skierniewicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 67,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  67,8
  woj. łódzkie
  71,6
  Polska
  68,0
 • 35,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  35,3
  łódzkie
  42,3
  Cały kraj
  37,5
 • 108,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat skierniewicki
  108,9
  Województwo
  144,5
  Cała Polska
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat skierniewicki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie skierniewickim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 2 978 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 2 346 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 245 nowych podmiotów, a 108 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (289) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (164) w roku 2013. W tym samym okresie najwięcej (241) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (97) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie skierniewickim najwięcej (117) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (2 869) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,9% (145) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 30,0% (892) podmiotów, a 65,2% (1 941) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie skierniewickim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (23.7%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 2 978 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 145 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 892 Przemysł i budownictwo
 • 1 941 Pozostała działalność
 • 245 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie skierniewickim w 2020 roku
 • 108 Podmioty wyrejestrowane w powiecie skierniewickim w 2020 roku
 • 2 346 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 869 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 2 869
 • 99 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 99
 • 10 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 10
 • 2 978 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 2 978
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 12 Spółdzielnie ogółem
 • 12
 • 108 Spółki handlowe ogółem
 • 108
 • 5  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 89  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 89
 • 5    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 117 Spółki cywilne ogółem
 • 117
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 346 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 557 Budownictwo
 • 557
 • 547 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 547
 • 230 Przetwórstwo przemysłowe
 • 230
 • 225 Transport i gospodarka magazynowa
 • 225
 • 174 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 174
 • 119 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 119
 • 96 Pozostała działalność
 • 96
 • 88 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 88
 • 72 Informacja i komunikacja
 • 72
 • 62 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 62
 • 45 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 45
 • 37 Edukacja
 • 37
 • 35 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 35
 • 26 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 26
 • 12 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 12
 • 9 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 9
 • 7 Górnictwo i wydobywanie
 • 7
 • 5 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 5
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat skierniewicki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie skierniewickim stwierdzono 425 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,14 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie skierniewickim wynosi 64,80% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu skierniewickiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,34 (wykrywalność 56%) oraz przeciwko mieniu - 5,14 (wykrywalność 34%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,02 (98%), o charakterze gospodarczym - 1,42 (56%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,18 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie skierniewickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat skierniewicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 425 Przestępstwa ogółem
 • 425
 • 280 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 280
 • 54 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 54
 • 77 Przestępstwa drogowe
 • 77
 • 7 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 7
 • 196 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 196
 • 11,14 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  11,14
  woj. łódzkie
  18,25
  Kraj
  19,96
 • 7,34 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  7,34
  łódzkie
  11,15
  Cała Polska
  12,25
 • 1,42 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,42
  Województwo
  4,55
  Cały kraj
  5,17
 • 2,02 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,02
  woj. łódzkie
  1,96
  Kraj
  1,73
 • 0,18 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,18
  woj. łódzkie
  0,40
  Cały kraj
  0,37
 • 5,14 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. skierniewicki
  5,14
  Województwo
  8,73
  Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat skierniewicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  65%
  łódzkie
  70%
  Cała Polska
  73%
 • 57% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  57%
  łódzkie
  60%
  Cały kraj
  65%
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  56%
  Województwo
  79%
  Polska
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat skierniewicki
  99%
  łódzkie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  100%
  woj. łódzkie
  87%
  Polska
  87%
 • 35% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  35%
  woj. łódzkie
  48%
  Cały kraj
  54%

Powiat skierniewicki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu skierniewickiego wyniosła w 2020 roku 28,9 mln złotych, co daje 758 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 5.2% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu powiatu skierniewickiego - 31.7% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (25.2%) oraz na Dział 801 - Oświata i wychowanie (13.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 7,3 mln złotych, czyli 25,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu skierniewickiego wyniosła w 2020 roku 31,0 mln złotych, co daje 812 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 6.9% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (36%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (26.8%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (14.5%). W budżecie powiatu skierniewickiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 203 złotych na mieszkańca (25,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 3,2 złotych na mieszkańca (0,4%).
 • Wydatki budżetu w powiecie skierniewickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu skierniewickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat skierniewicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu skierniewickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  17,0 mln

  444(100%)

  21,1 mln

  551(100%)

  16,8 mln

  439(100%)

  21,0 mln

  551(100%)

  23,1 mln

  605(100%)

  22,6 mln

  592(100%)

  27,5 mln

  720(100%)

  28,9 mln

  758(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,0 mln

  79,3(17.9%)

  7,5 mln

  196(35.5%)

  3,1 mln

  81,2(18.5%)

  7,1 mln

  185(33.5%)

  7,7 mln

  200(33.1%)

  7,0 mln

  183(30.9%)

  10,0 mln

  262(36.4%)

  9,2 mln

  240(31.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,8 mln

  124(27.9%)

  4,8 mln

  126(22.8%)

  5,2 mln

  136(31%)

  5,3 mln

  137(25%)

  5,5 mln

  144(23.9%)

  5,9 mln

  155(26.3%)

  7,1 mln

  186(25.9%)

  7,3 mln

  191(25.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  3,7 mln

  95,6(21.5%)

  3,2 mln

  84,0(15.2%)

  2,8 mln

  73,9(16.8%)

  2,6 mln

  69,0(12.5%)

  3,4 mln

  89,6(14.8%)

  2,8 mln

  72,9(12.3%)

  3,1 mln

  80,1(11.1%)

  4,0 mln

  105(13.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  714,9 tys

  18,7(4.2%)

  719,8 tys

  18,8(3.4%)

  703,2 tys

  18,4(4.2%)

  1,0 mln

  26,7(4.9%)

  922,8 tys

  24,1(4%)

  878,9 tys

  23,0(3.9%)

  971,1 tys

  25,4(3.5%)

  1,2 mln

  30,5(4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  659,4 tys

  17,2(3.9%)

  697,6 tys

  18,3(3.3%)

  688,7 tys

  18,0(4.1%)

  686,3 tys

  18,0(3.3%)

  734,6 tys

  19,2(3.2%)

  789,9 tys

  20,7(3.5%)

  821,4 tys

  21,5(3%)

  888,9 tys

  23,3(3.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  598,5 tys

  15,6(3.5%)

  574,1 tys

  15,0(2.7%)

  617,9 tys

  16,2(3.7%)

  399,7 tys

  10,5(1.9%)

  400,5 tys

  10,5(1.7%)

  678,2 tys

  17,8(3%)

  714,2 tys

  18,7(2.6%)

  730,7 tys

  19,1(2.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,9 mln

  76,2(17.2%)

  2,9 mln

  76,9(13.9%)

  3,0 mln

  79,3(18.1%)

  3,2 mln

  84,1(15.3%)

  277,4 tys

  7,3(1.2%)

  276,5 tys

  7,2(1.2%)

  311,6 tys

  8,2(1.1%)

  379,3 tys

  9,9(1.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  226,5 tys

  5,9(1.3%)

  242,6 tys

  6,4(1.2%)

  200,4 tys

  5,3(1.2%)

  266,9 tys

  7,0(1.3%)

  255,6 tys

  6,7(1.1%)

  326,2 tys

  8,5(1.4%)

  346,3 tys

  9,1(1.3%)

  294,9 tys

  7,7(1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  160,5 tys

  4,2(0.9%)

  163,5 tys

  4,3(0.8%)

  165,5 tys

  4,3(1%)

  180,1 tys

  4,7(0.9%)

  219,4 tys

  5,7(0.9%)

  176,2 tys

  4,6(0.8%)

  151,1 tys

  4,0(0.5%)

  158,6 tys

  4,2(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  3,2(0.6%)

  125,2 tys

  3,3(0.5%)

  125,2 tys

  3,3(0.6%)

  132,0 tys

  3,5(0.5%)

  132,0 tys

  3,5(0.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  29,1 tys

  0,8(0.2%)

  16,8 tys

  0,4(0.1%)

  52,8 tys

  1,4(0.3%)

  46,6 tys

  1,2(0.2%)

  66,1 tys

  1,7(0.3%)

  67,7 tys

  1,8(0.3%)

  43,9 tys

  1,2(0.2%)

  90,9 tys

  2,4(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  28,9 tys

  0,8(0.2%)

  26,6 tys

  0,7(0.1%)

  26,4 tys

  0,7(0.2%)

  31,0 tys

  0,8(0.1%)

  30,9 tys

  0,8(0.1%)

  38,0 tys

  1,0(0.2%)

  37,7 tys

  1,0(0.1%)

  79,7 tys

  2,1(0.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  23,4 tys

  0,6(0.1%)

  8,3 tys

  0,2(0%)

  11,7 tys

  0,3(0.1%)

  8,0 tys

  0,2(0%)

  14,6 tys

  0,4(0.1%)

  39,6 tys

  1,0(0.2%)

  25,7 tys

  0,7(0.1%)

  49,6 tys

  1,3(0.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  25,2 tys

  0,7(0.1%)

  24,5 tys

  0,6(0.1%)

  26,0 tys

  0,7(0.2%)

  30,4 tys

  0,8(0.1%)

  38,5 tys

  1,0(0.2%)

  26,7 tys

  0,7(0.1%)

  43,6 tys

  1,1(0.2%)

  28,5 tys

  0,7(0.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  163,7 tys

  4,3(1%)

  119,2 tys

  3,1(0.6%)

  124,1 tys

  3,3(0.7%)

  92,0 tys

  2,4(0.4%)

  79,0 tys

  2,1(0.3%)

  76,9 tys

  2,0(0.3%)

  62,9 tys

  1,6(0.2%)

  22,9 tys

  0,6(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,1 tys

  0,1(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  105,5 tys

  2,8(0.5%)

  29,2 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  4,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  47,8 tys

  1,3(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  35,2 tys

  0,9(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie skierniewickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu skierniewickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat skierniewicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu skierniewickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  17,8 mln

  464(100%)

  19,4 mln

  507(100%)

  18,3 mln

  480(100%)

  22,0 mln

  577(100%)

  22,3 mln

  584(100%)

  23,9 mln

  626(100%)

  29,0 mln

  759(100%)

  31,0 mln

  812(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  8,4 mln

  220(47.5%)

  8,2 mln

  216(42.5%)

  7,8 mln

  204(42.5%)

  8,1 mln

  213(37%)

  7,7 mln

  202(34.7%)

  7,9 mln

  207(33%)

  8,7 mln

  227(29.9%)

  11,1 mln

  292(36%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,3 mln

  112(24.2%)

  4,5 mln

  118(23.3%)

  5,4 mln

  142(29.6%)

  5,7 mln

  148(25.7%)

  6,3 mln

  164(28.1%)

  7,4 mln

  193(30.8%)

  8,2 mln

  214(28.2%)

  8,3 mln

  217(26.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  570,8 tys

  14,9(3.2%)

  2,4 mln

  62,0(12.2%)

  402,5 tys

  10,5(2.2%)

  2,7 mln

  71,2(12.4%)

  2,9 mln

  75,7(13%)

  3,0 mln

  79,6(12.7%)

  5,4 mln

  141(18.5%)

  4,5 mln

  118(14.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,2 mln

  32,3(7%)

  1,2 mln

  30,2(5.9%)

  1,3 mln

  32,9(6.9%)

  1,3 mln

  35,1(6.1%)

  1,5 mln

  38,3(6.6%)

  1,4 mln

  37,8(6%)

  1,5 mln

  39,9(5.3%)

  1,5 mln

  38,8(4.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  931,9 tys

  24,3(5.2%)

  925,2 tys

  24,2(4.8%)

  1,2 mln

  32,5(6.8%)

  783,5 tys

  20,5(3.6%)

  723,9 tys

  18,9(3.2%)

  1,1 mln

  27,5(4.4%)

  1,1 mln

  28,4(3.7%)

  1,2 mln

  30,6(3.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  28,7 tys

  0,7(0.2%)

  53,7 tys

  1,4(0.3%)

  50,7 tys

  1,3(0.3%)

  55,0 tys

  1,4(0.2%)

  109,3 tys

  2,9(0.5%)

  241,4 tys

  6,3(1%)

  435,4 tys

  11,4(1.5%)

  680,9 tys

  17,8(2.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  127,3 tys

  3,3(0.7%)

  19,6 tys

  0,5(0.1%)

  49,4 tys

  1,3(0.3%)

  721,4 tys

  18,9(3.3%)

  583,3 tys

  15,3(2.6%)

  168,0 tys

  4,4(0.7%)

  859,9 tys

  22,5(3%)

  336,2 tys

  8,8(1.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  153,0 tys

  4,0(0.9%)

  154,4 tys

  4,0(0.8%)

  154,4 tys

  4,0(0.8%)

  153,0 tys

  4,0(0.7%)

  143,5 tys

  3,8(0.6%)

  145,5 tys

  3,8(0.6%)

  147,9 tys

  3,9(0.5%)

  143,3 tys

  3,8(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  3,2(0.6%)

  125,2 tys

  3,3(0.6%)

  125,2 tys

  3,3(0.5%)

  132,0 tys

  3,5(0.5%)

  132,0 tys

  3,5(0.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  61,6 tys

  1,6(0.3%)

  69,5 tys

  1,8(0.4%)

  239,6 tys

  6,3(1.3%)

  313,2 tys

  8,2(1.4%)

  113,2 tys

  3,0(0.5%)

  108,2 tys

  2,8(0.5%)

  77,9 tys

  2,0(0.3%)

  114,0 tys

  3,0(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  24,6 tys

  0,6(0.1%)

  25,9 tys

  0,7(0.1%)

  24,2 tys

  0,6(0.1%)

  24,4 tys

  0,6(0.1%)

  24,7 tys

  0,6(0.1%)

  35,6 tys

  0,9(0.1%)

  36,6 tys

  1,0(0.1%)

  49,2 tys

  1,3(0.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,8 mln

  47,6(10.3%)

  1,7 mln

  45,2(8.9%)

  1,6 mln

  41,8(8.7%)

  1,9 mln

  49,0(8.5%)

  203

  0,0(0%)

  188

  0,0(0%)

  24,3 tys

  0,6(0.1%)

  32,6 tys

  0,9(0.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  8,6 tys

  0,2(0%)

  10,4 tys

  0,3(0.1%)

  9,6 tys

  0,3(0.1%)

  8,4 tys

  0,2(0%)

  8,8 tys

  0,2(0%)

  12,6 tys

  0,3(0.1%)

  19,0 tys

  0,5(0.1%)

  19,5 tys

  0,5(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  20,2 tys

  0,5(0.1%)

  19,5 tys

  0,5(0.1%)

  21,0 tys

  0,6(0.1%)

  20,4 tys

  0,5(0.1%)

  18,5 tys

  0,5(0.1%)

  16,7 tys

  0,4(0.1%)

  20,6 tys

  0,5(0.1%)

  18,3 tys

  0,5(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  6,1 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,0 tys

  0,2(0%)

  8,0 tys

  0,2(0%)

  8,0 tys

  0,2(0%)

  13,6 tys

  0,4(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  29,7 tys

  0,8(0.2%)

  39,2 tys

  1,0(0.2%)

  69,3 tys

  1,8(0.4%)

  61,4 tys

  1,6(0.3%)

  8,7 tys

  0,2(0%)

  51,5 tys

  1,3(0.2%)

  9,5 tys

  0,2(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  55,5 tys

  1,5(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  17,6 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  4,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  5,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  47,8 tys

  1,3(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  35,2 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat skierniewicki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 9 240 mieszkańców powiatu skierniewickiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 4 454 kobiet oraz 4 786 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 9,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,3% wykształcenie policealne, 10,1% średnie ogólnokształcące, a 16,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,6% mieszkańców powiatu skierniewickiego, gimnazjalnym 6,2%, natomiast 26,8% podstawowym ukończonym. 1,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu skierniewickiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie skierniewickim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (29,9%) oraz zasadnicze zawodowe (19,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (35,4%) oraz podstawowe ukończone (23,6%).

  W roku 2018 w powiecie skierniewickim mieściło się 7 przedszkoli, w których do 23 oddziałów uczęszczało 442 dzieci (201 dziewczynek oraz 241 chłopców). Dostępnych było 575 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie skierniewickim mieściło się 7 przedszkoli, w których do 17 oddziałów uczęszczało 369 dzieci (181 dziewczynek oraz 188 chłopców). Dostępnych było 410 miejsc.

  16,8% mieszkańców powiatu skierniewickiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,9% wśród dziewczynek i 16,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 747 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,40 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 35 szkół podstawowych, w których w 260 oddziałach uczyło się 3 109 uczniów (1 490 kobiet oraz 1 619 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie skierniewickim placówkę miały 32 szkoły podstawowe, w których w 195 oddziałach uczyło się 2 502 uczniów (1 208 kobiet oraz 1 294 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,9% ludności (28,0% wśród dziewczynek i 29,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 12,0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 89,34.

  W powiecie skierniewickim znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 3 oddziałach uczyło się 77 uczniów (42 kobiety oraz 35 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 37 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie skierniewickim placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 3 oddziałach uczyło się 66 uczniów (30 kobiet oraz 36 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 0 absolwentów.

  W powiecie skierniewickim znajduje się 1 Technikum, w którym w 5 oddziałach uczyło się 108 uczniów (34 kobiety oraz 74 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 22 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie skierniewickim placówkę miały 4 Technika, w których w 19 oddziałach uczyło się 395 uczniów (122 kobiety oraz 273 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 42 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,2% mieszkańców (13,0% wśród dziewczyn i 11,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25,7 uczniów. 21,6 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,3% mieszkańców powiatu skierniewickiego w wieku potencjalnej nauki (28,4% kobiet i 28,1% mężczyzn).

 • 9,7% Wykształcenie wyższe
 • powiat skierniewicki
  9,7%
  łódzkie
  16,6%
  Cała Polska
  17,9%
 • 12,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 6,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 28,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. skierniewicki
  28,0%
  łódzkie
  34,1%
  Cała Polska
  33,3%
 • 29,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 26,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,3% Wykształcenie policealne
 • powiat skierniewicki
  1,3%
  łódzkie
  2,8%
  Kraj
  2,7%
 • 1,8% Kobiety
  (policealne)
 • 0,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. skierniewicki
  10,1%
  łódzkie
  13,7%
  Cały kraj
  12,4%
 • 12,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat skierniewicki
  16,6%
  woj. łódzkie
  17,7%
  Kraj
  18,1%
 • 15,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 27,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. skierniewicki
  27,6%
  woj. łódzkie
  20,8%
  Kraj
  22,9%
 • 19,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 35,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  6,2%
  łódzkie
  4,8%
  Cały kraj
  5,2%
 • 5,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 26,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  26,8%
  woj. łódzkie
  22,1%
  Cała Polska
  19,3%
 • 29,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 23,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. skierniewicki
  1,8%
  woj. łódzkie
  1,6%
  Kraj
  1,4%
 • 2,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie skierniewickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 747 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  747,0
  łódzkie
  868,0
  Kraj
  873,0
 • 1,40 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • pow. skierniewicki
  1,40
  woj. łódzkie
  0,90
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 7Przedszkola
 • 28 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 23 Oddziały
 • 38 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 575 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat skierniewicki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 442 Dzieci
 • 201 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 241 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 45,5%
  54,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 103 3 lata
 • 103
 • 113 4 lata
 • 113
 • 110 5 lata
 • 110
 • 110 6 lat
 • 110
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 46 3 lata
 • 46
 • 48 4 lata
 • 48
 • 49 5 lata
 • 49
 • 55 6 lat
 • 55
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 57 3 lata
 • 57
 • 65 4 lata
 • 65
 • 61 5 lata
 • 61
 • 55 6 lat
 • 55
 • 652 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 31,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 30,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 40,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 40,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10Punkty przedszkolne
 • 9 Oddziały
 • 202 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat skierniewicki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 155 Dzieci
 • 74 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 81 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,7%
  52,3%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 9 2 lata i mniej
 • 9
 • 51 3 lata
 • 51
 • 61 4 lata
 • 61
 • 33 5 lata
 • 33
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 25 3 lata
 • 25
 • 30 4 lata
 • 30
 • 17 5 lata
 • 17
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 26 3 lata
 • 26
 • 31 4 lata
 • 31
 • 16 5 lata
 • 16
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 9,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 9,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 3,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zespoły wychowania przedszkolnego)
 • 3,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie skierniewickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat skierniewicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 260 Oddziały
 • 3 109 Uczniowie
 • 1 490 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 619 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,9%
  52,1%
 • 369 Uczniowie w 1 klasie
 • 166 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 203 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 365 Absolwenci 2016
 • 189 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 176 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 12,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat skierniewicki
  12,0
  Województwo
  17,3
  Kraj
  17,3
 •  
 • 312,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 272,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 39,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 268 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 194 niemiecki
 • 74 inny
 •  
 • 89,34 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat skierniewicki
  89,34
  Województwo
  95,95
  Cały kraj
  95,46
 • 88,76 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat skierniewicki
  88,76
  woj. łódzkie
  94,41
  Kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat skierniewicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat skierniewicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie skierniewickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat skierniewicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 3 Oddziały
 • 77 Uczniowie
 • 42 Kobiety
  (uczniowie)
 • 35 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 54,5%
  45,5%
 • 30 Uczniowie w 1 klasie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 17 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 37 Absolwenci
 • 18 Kobiety
  (absolwenci)
 • 19 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. skierniewicki
  25,7
  Województwo
  25,7
  Polska
  26,2
 •  
 • 6,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 5,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat skierniewicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 5 Oddziały
 • 108 Uczniowie
 • 34 Kobiety
  (uczniowie)
 • 74 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 31,5%
  68,5%
 • 29 Uczniowie w 1 klasie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 21 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 22 Absolwenci
 • 8 Kobiety
  (absolwenci)
 • 14 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • powiat skierniewicki
  21,6
  Województwo
  22,9
  Cała Polska
  23,8
 •  
 • 15,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 12,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 262 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 185 angielski
 • 77 niemiecki
 • 108 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 74 niemiecki
 • 34 inny
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie skierniewickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 11,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat skierniewicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat skierniewicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat skierniewicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat skierniewicki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie skierniewickim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie skierniewickim znajdowało się 0 hoteli, 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • ośrodki wczasowe: 1 (całoroczne: 0)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):


   Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
   • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


  • Domy i ośrodki kultury w powiecie skierniewickim
   (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie skierniewickim: 4 (publiczne: 4, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 2, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W powiecie skierniewickim 3 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 480 standardowych miejsc dla widzów.   Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
   • imprezy ogółem: 248 (uczestnicy: 8 208)
   • seanse filmowe: 4 (uczestnicy: 174)
   • wystawy: 2 (uczestnicy: 1 100)
   • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 150)
   • koncerty: 12 (uczestnicy: 1 286)
   • prelekcje, spotkania, wykłady: 36 (uczestnicy: 1 021)
   • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 86 (uczestnicy: 2 217)
   • konkursy: 16 (uczestnicy: 271)
   • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 280)
   • warsztaty: 83 (uczestnicy: 991)
   • inne: 5 (uczestnicy: 718)


   Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
   • ogółem: 17 (członkowie: 501)
   • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 20)
   • taneczne: 3 (członkowie: 50)
   • muzyczne: 2 (członkowie: 70)
   • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 90)
   • literackie: 3 (członkowie: 20)
   • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 30)
   • koło gospodyń wiejskich: 6 (członkowie: 221)


   Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
   • ogółem: 8 (absolwenci: 135)
   • języków obcych: 4 (absolwenci: 51)
   • tańca: 2 (absolwenci: 40)
   • komputerowe: 2 (absolwenci: 44)


   Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
   • plastyczne: 3
   • muzyczne: 2
   • komputerowe: 3
   • sale baletowe/taneczne: 1


   Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
   • ogółem: 25 (członkowie: 481)
   • teatralne: 1 (członkowie: 10)
   • muzyczne - instrumentalne: 7 (członkowie: 158)
   • wokalne i chóry: 6 (członkowie: 96)
   • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 5 (członkowie: 107)
   • taneczne: 6 (członkowie: 110)


   Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Muzea w powiecie skierniewickim
   (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • Według danych z 2020 w powiecie skierniewickim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 2 415 zwiedzających, co daje 633 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

   Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Biblioteki publiczne w powiecie skierniewickim
   (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • Według danych z 2020 w powiecie skierniewickim działało 18 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 164 769 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 25 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 4 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 4 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

   Dla porównania w 2008 roku działało 20 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 197 230 wolumenów.

   Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


   Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
   • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 102
   • dostępne dla czytelników: 67
   • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 67
   • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 6
   • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 6
   • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
   • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2


  • Kluby sportowe w powiecie skierniewickim
   (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Według danych z 2016 w powiecie skierniewickim działało 17 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 161 członków. Zarejestrowano 1 039 ćwiczących (mężczyźni: 925, kobiety: 114, chłopcy do lat 18: 585, dziewczęta do lat 18: 98). Aktywne były 22 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (24), instruktora sportowego (12) oraz inne osoby (11).

   Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie skierniewickim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

  Powiat skierniewicki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat skierniewicki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

  • Transport i komunikacja w pigułce
   (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • Według danych z 2020 roku w wyniku 38 wypadków drogowych w powiecie skierniewickim odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 52 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 99,5 wypadków (wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 5,2 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 4,7 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 121,7 rannych (nieznacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

   W 2020 roku w powiecie skierniewickim zarejestrowanych było 42 726 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 27 707 samochodów osobowych (725,8 na każdy 1000 mieszkańców - więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 4 390 samochodów ciężarowych (129,0 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 31 autobusów (0,8 - znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 533 ciągników siodłowych (14,0 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 2 506 motocykli (65,6 - znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

   Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
   • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,3 lat, ma masę całkowitą do 1399 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
   • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 22,4 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
   • typowy autobus ma szacunkowy wiek 25,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
   • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 14,2 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
   • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 28,1 lat.


   W 2020 roku w powiecie skierniewickim znajdowało się 30 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.
  • Wypadki drogowe w powiecie skierniewickim
   (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

  • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
  • 38 Wypadki drogowe
   (rok 2020)
  • 2 Ofiary śmiertelne
   (rok 2020)
  • 52 Ranni
   (rok 2020)
  • 10 Lekko ranni
  • 42 Ciężko ranni
  • Wypadki drogowe w powiecie skierniewickim w latach 2010 - 2020,
   (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
  • 99,55 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
   (rok 2020)
  • powiat skierniewicki
   99,5
   woj. łódzkie
   99,9
   Polska
   61,5
  • 5,24 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
   (rok 2020)
  • Tutaj
   5,2
   Województwo
   9,1
   Polska
   6,5
  • 136,22 Ranni na 100 tys. ludności
   (rok 2020)
  • Powiat
   136,2
   łódzkie
   113,3
   Cała Polska
   69,2
  • 4,68 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  • Tutaj
   4,7
   łódzkie
   10,1
   Polska
   7,6
  • 121,71 Ranni na 100 tys. pojazdów
  • pow. skierniewicki
   121,7
   łódzkie
   126,4
   Kraj
   80,2
  • 5,26 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
   (rok 2020)
  • Powiat
   5,3
   woj. łódzkie
   9,1
   Cała Polska
   10,6
  • 136,84 Ranni na 100 wypadków
   (rok 2020)
  • Powiat
   136,8
   woj. łódzkie
   113,4
   Polska
   112,4
  • Pojazdy
   (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
  • 42 726 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie skierniewickim w 2020 roku
  • 27 707 Samochody osobowe
  • 4 390 Samochody ciężarowe
  • 34 Samochody ciężarowo-osobowe
  • 31 Autobusy
  • 291 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
  • 533 Ciągniki samochodowe
  • 533   Ciągniki siodłowe
  • 7 268 Ciągniki rolnicze
  • 2 506 Motocykle
  • 974   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
  • 2 280 Motorowery
  • 27 707Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie skierniewickim
  • Samochody osobowe w powiecie skierniewickim w latach 2009 - 2020,
   (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
  • 725,8 Samochody osobowe na 1000 ludności
  • pow. skierniewicki
   725,8
   woj. łódzkie
   666,6
   Kraj
   656,3
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
   • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
   • do 1399 kg7 332
   • 1400-1649 kg7 068
   • 1650-1899 kg6 580
   • 1900 kg i więcej6 727
  • 7 332 do 1399 kg
  • 7 068 1400-1649 kg
  • 6 580 1650-1899 kg
  • 6 727 1900 kg i więcej
  • Samochody osobowe według pojemności silnika
  • 11 477 do 1399 cm3
  • 11 477
  • 14 422 1400-1999 cm3
  • 14 422
  • 1 808 2000 i więcej cm3
  • 1 808
  • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie skierniewickim w latach 2009 - 2020,
   (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
   • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
   • benzyna13 902
   • olej napędowy8 105
   • gaz (LPG)5 459
   • pozostałe241
  • 13 902 benzyna
  • 8 105 olej napędowy
  • 5 459 gaz (LPG)
  • 241 pozostałe
  • Samochody osobowe według grup wieku
  • 182 do 1 roku
  • 182
  • 153 2 lata
  • 153
  • 186 3 lata
  • 186
  • 549 4-5 lat
  • 549
  • 646 6-7 lat
  • 646
  • 1 019 8-9 lat
  • 1 019
  • 1 307 10-11 lat
  • 1 307
  • 4 786 12-15 lat
  • 4 786
  • 6 841 16-20 lat
  • 6 841
  • 4 931 21-25 lat
  • 4 931
  • 2 515 26-30 lat
  • 2 515
  • 4 592 31 lat i więcej
  • 4 592
  • 20,3 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie skierniewickim
  • Powiat
   20,3 lat
   Województwo
   19,2 lat
   Kraj
   18,8 lat
  • 4 390Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie skierniewickim
  • Samochody ciężarowe w powiecie skierniewickim w latach 2009 - 2020,
   (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
  • 129,0 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
  • Tutaj
   129,0
   łódzkie
   111,5
   Kraj
   104,5
  • Samochody ciężarowe według grup ładowności
  • 2 127 do 999 kg
  • 2 127
  • 1 260 1000-1499 kg
  • 1 260
  • 341 1500-2999 kg
  • 341
  • 38 3000-3499 kg
  • 38
  • 68 3500-4999 kg
  • 68
  • 268 5000-6999 kg
  • 268
  • 117 7000-9999 kg
  • 117
  • 101 10000-14999 kg
  • 101
  • 70 15000 kg i więcej
  • 70
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
   • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
   • benzyna996
   • olej napędowy2 795
   • gaz (LPG)186
   • pozostałe413
  • 996 benzyna
  • 2 795 olej napędowy
  • 186 gaz (LPG)
  • 413 pozostałe
  • Samochody ciężarowe według grup wieku
  • 16 do 1 roku
  • 16
  • 16 2 lata
  • 16
  • 23 3 lata
  • 23
  • 83 4-5 lat
  • 83
  • 102 6-7 lat
  • 102
  • 171 8-9 lat
  • 171
  • 206 10-11 lat
  • 206
  • 569 12-15 lat
  • 569
  • 849 16-20 lat
  • 849
  • 750 21-25 lat
  • 750
  • 395 26-30 lat
  • 395
  • 1 210 31 lat i więcej
  • 1 210
  • 22,4 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie skierniewickim
  • powiat skierniewicki
   22,4 lat
   woj. łódzkie
   20,5 lat
   Cały kraj
   19,4 lat
  • 31Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie skierniewickim
  • Autobusy w powiecie skierniewickim w latach 2009 - 2020,
   (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
  • 0,8 Autobusy na 1000 ludności
  • powiat skierniewicki
   0,8
   woj. łódzkie
   2,9
   Cały kraj
   3,3
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
   • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
   • benzyna4
   • olej napędowy17
   • gaz (LPG)0
   • pozostałe10
  • 4 benzyna
  • 17 olej napędowy
  • 0 gaz (LPG)
  • 10 pozostałe
  • Autobusy według grup wieku
  • 1 do 1 roku
  • 1
  • 4 12-15 lat
  • 4
  • 8 16-20 lat
  • 8
  • 2 21-25 lat
  • 2
  • 4 26-30 lat
  • 4
  • 12 31 lat i więcej
  • 12
  • 25,1 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie skierniewickim
  • Tutaj
   25,1 lat
   Województwo
   22,6 lat
   Cała Polska
   21,6 lat
  • 533Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie skierniewickim
  • Ciągniki siodłowe w powiecie skierniewickim w latach 2009 - 2020,
   (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
  • 14,0 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
  • pow. skierniewicki
   14,0
   woj. łódzkie
   11,6
   Kraj
   12,3
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
   • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
   • benzyna0
   • olej napędowy487
   • gaz (LPG)1
   • pozostałe45
  • 0 benzyna
  • 487 olej napędowy
  • 1 gaz (LPG)
  • 45 pozostałe
  • Ciągniki siodłowe według grup wieku
  • 19 do 1 roku
  • 19
  • 17 2 lata
  • 17
  • 19 3 lata
  • 19
  • 22 4-5 lat
  • 22
  • 48 6-7 lat
  • 48
  • 50 8-9 lat
  • 50
  • 18 10-11 lat
  • 18
  • 139 12-15 lat
  • 139
  • 92 16-20 lat
  • 92
  • 60 21-25 lat
  • 60
  • 30 26-30 lat
  • 30
  • 19 31 lat i więcej
  • 19
  • 14,2 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie skierniewickim
  • Powiat
   14,2 lat
   łódzkie
   13,9 lat
   Polska
   12,6 lat
  • 2 506Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie skierniewickim
  • Motocykle w powiecie skierniewickim w latach 2009 - 2020,
   (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
  • 65,6 Motocykle na 1000 ludności
  • Powiat
   65,6
   łódzkie
   45,3
   Polska
   43,6
  • Motocykle według grup wieku
  • 15 do 1 roku
  • 15
  • 19 2 lata
  • 19
  • 13 3 lata
  • 13
  • 80 4-5 lat
  • 80
  • 37 6-7 lat
  • 37
  • 41 8-9 lat
  • 41
  • 56 10-11 lat
  • 56
  • 181 12-15 lat
  • 181
  • 180 16-20 lat
  • 180
  • 173 21-25 lat
  • 173
  • 116 26-30 lat
  • 116
  • 1 595 31 lat i więcej
  • 1 595
  • 28,1 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie skierniewickim
  • powiat skierniewicki
   28,1 lat
   woj. łódzkie
   25,0 lat
   Polska
   24,2 lat
  • Transport niepubliczny
   (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • 30 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
  • 0 km  Będących pod zarządem gminy
  • 13 km  Będących pod zarządem starostwa
  • 18 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
  • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie skierniewickim w latach 2013 - 2020,
   (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
  • 403,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
  • pow. skierniewicki
   403,5 km
   łódzkie
   519,2 km
   Kraj
   551,8 km
  • 8,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
  • Tutaj
   8,0 km
   łódzkie
   3,9 km
   Cała Polska
   4,5 km