Radoszyce w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie, bezrobocie)

Radoszyce - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Radoszyce to miasto leżące w południowo-wschodniej Polsce. Należy do województwa świętokrzyskiego, powiatu koneckiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Radoszyce.
 • 2 845 Liczba mieszkańców
 • 17,2 km² Powierzchnia
 • 165,7 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1370-1870, 2018 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 41 Numer kierunkowy
 • TKN Tablice rejestracyjne
 • Michał Pękala Burmistrz miasta
Radoszyce na mapie
Identyfikatory
 • 20.258651.0742 Współrzędne GPS
 • 2605044 TERYT (TERC)
 • 0264986 SIMC
Herb miasta Radoszyce
Radoszyce herb

Jak Radoszyce wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Radoszyce na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Radoszyce wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Radoszyce plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
34Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
36Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
59Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
64Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
72Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
74Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
119Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
160Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
177Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
210Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
222Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
239Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
259Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi
283Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
284Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
308Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
311Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
322Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
330Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
340Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
344Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
346Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 km2

Radoszyce - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
26-230Poczta Radoszyce

Radoszyce - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Radoszycach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Radoszyce
(41) 373-50-83 211
(41) 373-50-84
ul. Żeromskiego 28
26-230 Radoszyce

Radoszyce - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Radoszyce jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 845, z czego 50,8% stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 12,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,2 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Radoszyc zawarli w 2022 roku 14 małżeństw, co odpowiada 5,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,3% mieszkańców Radoszyc jest stanu wolnego, 55,4% żyje w małżeństwie, 6,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,5% to wdowy/wdowcy.

  Radoszyce ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -29. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -8,14 na 1000 mieszkańców Radoszyc. W 2022 roku urodziło się 19 dzieci, w tym 57,9% dziewczynek i 42,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 377 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,41 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 36,0% zgonów w Radoszycach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,1% zgonów w Radoszycach były nowotwory, a 6,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Radoszyc przypada 14.93 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 12 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 35 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Radoszyc -23. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  58,7% mieszkańców Radoszyc jest w wieku produkcyjnym, 18,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Radoszyc
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 845 Liczba mieszkańców
 • 1 445 Kobiety
 • 1 400 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Radoszycach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Radoszycach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Radoszycach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Radoszyc
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  42,2 lat
  Województwo
  43,5 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 44,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Radoszyce, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Radoszyc
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Radoszyce,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Radoszyce,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Radoszyce,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,3% Kawalerowie/Panny
 • Radoszyce
  27,4%
  Województwo
  27,5%
  Kraj
  29,1%
 • 20,4% Kobiety
  (Panny)
 • 34,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,4% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  55,5%
  woj. świętokrzyskie
  55,8%
  Cała Polska
  54,0%
 • 55,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,5% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  10,5%
  świętokrzyskie
  9,7%
  Cały kraj
  8,5%
 • 17,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  6,2%
  świętokrzyskie
  6,8%
  Cała Polska
  7,6%
 • 6,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,4% Nieustalone
 • Radoszyce
  0,5%
  świętokrzyskie
  0,3%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,6% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Radoszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Radoszycach w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Radoszyce
  5,3
  Województwo
  3,7
  Polska
  4,1
 • 1,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,0
  Województwo
  1,3
  Cały kraj
  1,6
 • 14 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Radoszycach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Radoszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -29 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -13 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -16 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -8,14 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -8,1
  Województwo
  -6,5
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Radoszycach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Radoszycach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Radoszycach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Radoszycach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 19 Urodzenia żywe
 • 11 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 8 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 57,9%
  42,1%
 • 6,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Radoszyce
  6,8
  woj. świętokrzyskie
  6,9
  Kraj
  8,1
 • 28,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  28,9
  świętokrzyskie
  31,9
  Kraj
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 28 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 28
 • 89 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 89
 • 69 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 69
 • 24 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 24
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 377 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 321 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 436 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 377 g
  świętokrzyskie
  3 328 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 31 Waga 4000g - 4499g
 • 31
 • 150 Waga 3500g - 3999g
 • 150
 • 177 Waga 3000g - 3499g
 • 177
 • 67 Waga 2500g - 2999g
 • 67
 • 13 Waga 2000g - 2499g
 • 13
 • 2 Waga 1500g - 1999g
 • 2
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,12 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,12
  świętokrzyskie
  1,19
  Cały kraj
  1,26
 • 0,57 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,57
  woj. świętokrzyskie
  0,59
  Cały kraj
  0,61
 • 0,41 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,41
  świętokrzyskie
  0,52
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Radoszycach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 48 Zgony
 • 24 Kobiety
  (Zgony)
 • 24 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,0%
  50,0%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 14,9 Zgony na 1000 ludności
 • Radoszyce
  14,9
  świętokrzyskie
  13,4
  Kraj
  11,9
 • 246,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  246,9
  Województwo
  193,5
  Cały kraj
  147,0
 • 2,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Radoszyce
  2,2
  Województwo
  3,7
  Kraj
  3,8
 • 4,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Radoszyce
  4,4
  Województwo
  3,6
  Polska
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • świętokrzyskie
  1,5
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie koneckim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 36,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  36,0%
  świętokrzyskie
  38,8%
  Polska
  36,0%
 • 22,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  22,1%
  woj. świętokrzyskie
  23,4%
  Polska
  23,6%
 • 6,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  6,1%
  świętokrzyskie
  4,8%
  Polska
  6,7%
 • 94 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. świętokrzyskie
  17,5
  Polska
  15,8
 • 83,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • świętokrzyskie
  83,1
  Cały kraj
  70,6
 • 325,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  325,5
  woj. świętokrzyskie
  312,9
  Cała Polska
  280,1
 • 284,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. świętokrzyskie
  284,7
  Polska
  253,9
 • 531,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 595,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 464,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  531,0
  woj. świętokrzyskie
  517,8
  Polska
  426,2
 • 65,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 17,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 162,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  65,7
  Województwo
  63,9
  Cały kraj
  62,9
 • 26,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  26,2
  świętokrzyskie
  34,3
  Polska
  33,8
 • 7,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  7,9
  świętokrzyskie
  8,6
  Cały kraj
  7,0
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,6%
  Województwo
  0,7%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 12 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 7 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 35 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 16 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 19 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -22 Saldo migracji
 • -9 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -13 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -23 Saldo migracji wewnętrznych
 • -9 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -14 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Radoszycach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Radoszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Radoszyce, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Radoszyce - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Radoszycach oddano do użytku 7 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,44 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Radoszycach to 1 023 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 356 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Radoszycach to 5,71 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Radoszycach to 135,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 92,67% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 87,49% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 81,43% mieszkań posiada łazienkę, 78,49% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,20% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu koneckiego.

  Powiat konecki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Radoszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 023 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 355,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  355,90
  Województwo
  389,40
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2018-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 85,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  85,00 m2
  świętokrzyskie
  77,60 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 30,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Radoszyce
  30,30 m2
  Województwo
  30,20 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2018-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,06 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,06
  świętokrzyskie
  3,91
  Cały kraj
  3,83
 • 2,81 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Radoszyce
  2,81
  Województwo
  2,57
  Cały kraj
  2,42
 • 0,69 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,69
  Województwo
  0,66
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2018-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Radoszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 7 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,44 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  2,44
  Województwo
  3,74
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 40 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,71 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  5,71
  świętokrzyskie
  4,75
  Cały kraj
  3,89
 • 13,92 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  13,92
  Województwo
  17,76
  Cały kraj
  24,56
 • 946 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 135,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  135,1 m2
  świętokrzyskie
  109,9 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,33 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,33 m2
  Województwo
  0,41 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Radoszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 92,67% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  92,67%
  Województwo
  95,94%
  Polska
  97,75%
 • 87,49% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  87,49%
  woj. świętokrzyskie
  90,70%
  Cały kraj
  95,18%
 • 81,43% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  81,43%
  Województwo
  88,22%
  Kraj
  93,75%
 • 78,49% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  78,49%
  Województwo
  82,88%
  Cały kraj
  85,83%
 • 0,20% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  0,20%
  woj. świętokrzyskie
  46,61%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2018-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Radoszyce - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Radoszycach na 1000 mieszkańców pracuje 75osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 52,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 47,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Radoszycach wynosiło w 2023 roku 10,2% (10,2% wśród kobiet i 10,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Radoszycach wynosiło 5 493,64 PLN, co odpowiada 81.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  14,8% aktywnych zawodowo mieszkańców Radoszyc pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 37,6% w przemyśle i budownictwie, a 12,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Radoszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 75 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Radoszyce
  75,0
  świętokrzyskie
  200,0
  Cała Polska
  259,0
 • 12,3% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 15,9% Kobiety
 • 9,5% Mężczyźni
 • Miasto
  10,2%
  Województwo
  7,8%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Radoszycach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Radoszycach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Radoszycach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Radoszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 923 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Radoszyce
  5 494 PLN
  Województwo
  5 783 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Radoszycach w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Radoszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 14,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 12,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 16,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 37,6% Przemysł i budownictwo
 • 17,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 57,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 10,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 33,7% Pozostałe
 • 52,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Radoszycach w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Radoszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 481 Pracujący ogółem
 • 254 Kobiety
 • 227 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Radoszycach w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,7% W wieku produkcyjnym
 • 52,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Radoszyce, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 70,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  70,5
  świętokrzyskie
  69,3
  Polska
  69,0
 • 39,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  39,1
  Województwo
  41,5
  Kraj
  38,2
 • 124,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Radoszyce
  124,4
  Województwo
  149,5
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 58,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 55,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 38,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 44,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Radoszyce - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Radoszycach w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 343 podmioty gospodarki narodowej, z czego 275 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 23 nowe podmioty, a 17 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (38) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (19) w roku 2019. W tym samym okresie najwięcej (41) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (14) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Radoszycach najwięcej (18) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (323) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,0% (7) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 31,5% (108) podmiotów, a 66,5% (228) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Radoszycach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (35.6%) oraz Budownictwo (22.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 343 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 7 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 108 Przemysł i budownictwo
 • 228 Pozostała działalność
 • 23 Podmioty nowo zarejestrowane w Radoszycach w 2023 roku
 • 17 Podmioty wyrejestrowane w Radoszycach w 2023 roku
 • 275 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 323 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 323
 • 20 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 20
 • 343 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 343
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 9 Spółki handlowe ogółem
 • 9
 • 4  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 4
 • 18 Spółki cywilne ogółem
 • 18
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 275 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 98 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 98
 • 62 Budownictwo
 • 62
 • 28 Przetwórstwo przemysłowe
 • 28
 • 19 Transport i gospodarka magazynowa
 • 19
 • 12 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 12
 • 11 Pozostała działalność
 • 11
 • 9 Informacja i komunikacja
 • 9
 • 8 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 8
 • 5 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 5
 • 5 Edukacja
 • 5
 • 5 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 5
 • 4 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 4
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Radoszyce - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Radoszycach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 58 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,99 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Radoszycach wynosi 74,50% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Radoszyc najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,59 (wykrywalność 66%) oraz o charakterze gospodarczym - 6,44 (wykrywalność 78%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 6,43 (42%), drogowe - 2,17 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,63 (85%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Radoszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Radoszyc.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Radoszyce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 58 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 58
 • 31 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 31
 • 19 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 19
 • 6 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 6
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 19 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 19
 • 19,99 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  19,99
  świętokrzyskie
  19,77
  Cały kraj
  22,81
 • 10,59 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Radoszyce
  10,59
  Województwo
  10,85
  Polska
  12,98
 • 6,44 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  6,44
  Województwo
  6,27
  Polska
  6,99
 • 2,17 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,17
  świętokrzyskie
  1,83
  Polska
  1,82
 • 0,63 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,63
  świętokrzyskie
  0,36
  Cała Polska
  0,35
 • 6,43 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  6,43
  Województwo
  8,86
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Radoszyce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  75%
  Województwo
  76%
  Polska
  71%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  66%
  świętokrzyskie
  69%
  Cały kraj
  63%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Radoszyce
  79%
  woj. świętokrzyskie
  78%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  woj. świętokrzyskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Radoszyce
  85%
  woj. świętokrzyskie
  87%
  Polska
  88%
 • 43% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Radoszyce
  43%
  świętokrzyskie
  59%
  Kraj
  51%

Radoszyce - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Radoszyc wyniosła w 2022 roku 54,4 mln złotych, co daje 6,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 14.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Radoszyc - 33% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (12.8%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 5,3 mln złotych, czyli 9,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Radoszyc wyniosła w 2022 roku 53,6 mln złotych, co daje 6,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 2.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (36.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (18.2%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (13.4%). W budżecie Radoszyc wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 770 złotych na mieszkańca (11,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 2,2 złotych na mieszkańca (0,0%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 5,7%.
 • Wydatki budżetu w Radoszycach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Radoszyc według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Radoszyce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Radoszyc według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  ---47,5 mln

  5,3 tys(100%)

  49,5 mln

  5,6 tys(100%)

  48,4 mln

  5,7 tys(100%)

  48,0 mln

  5,7 tys(100%)

  54,4 mln

  6,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  ---18,7 mln

  5,9 tys(39.3%)

  14,3 mln

  4,6 tys(28.9%)

  14,2 mln

  4,6 tys(29.3%)

  15,4 mln

  5,1 tys(32.1%)

  17,9 mln

  6,2 tys(33%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  ---362,9 tys

  115(0.8%)

  597,8 tys

  190(1.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,0 mln

  2,4 tys(12.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  ---3,9 mln

  1,2 tys(8.2%)

  4,1 mln

  1,3 tys(8.2%)

  4,4 mln

  1,4 tys(9.1%)

  4,8 mln

  1,6 tys(10.1%)

  5,5 mln

  1,9 tys(10.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  ---2,5 mln

  792(5.3%)

  2,7 mln

  846(5.4%)

  3,2 mln

  1,0 tys(6.7%)

  3,6 mln

  1,2 tys(7.5%)

  5,2 mln

  1,8 tys(9.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  ---1,3 mln

  401(2.7%)

  1,8 mln

  562(3.6%)

  1,9 mln

  608(3.9%)

  2,5 mln

  822(5.2%)

  2,6 mln

  900(4.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  ---796,6 tys

  252(1.7%)

  651,2 tys

  207(1.3%)

  2,1 mln

  671(4.3%)

  1,3 mln

  431(2.7%)

  1,3 mln

  465(2.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  ---502,8 tys

  159(1.1%)

  1,8 mln

  579(3.7%)

  5,1 mln

  1,7 tys(10.6%)

  1,6 mln

  530(3.4%)

  1,1 mln

  397(2.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  ---193,7 tys

  61,2(0.4%)

  180,0 tys

  57,3(0.4%)

  179,5 tys

  58,0(0.4%)

  334,6 tys

  110(0.7%)

  1,0 mln

  349(1.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  ---5,3 mln

  1,7 tys(11.1%)

  8,5 mln

  2,7 tys(17.1%)

  224,0 tys

  72,4(0.5%)

  575,0 tys

  189(1.2%)

  705,4 tys

  245(1.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  ---12,1 tys

  3,8(0%)

  165,2 tys

  52,6(0.3%)

  137,4 tys

  44,4(0.3%)

  96,5 tys

  31,7(0.2%)

  573,0 tys

  199(1.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  ---197,3 tys

  62,3(0.4%)

  222,1 tys

  70,7(0.4%)

  224,2 tys

  72,4(0.5%)

  321,0 tys

  105(0.7%)

  562,4 tys

  196(1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  ---955,2 tys

  302(2%)

  140,7 tys

  44,8(0.3%)

  83,6 tys

  27,0(0.2%)

  281,7 tys

  92,5(0.6%)

  508,8 tys

  177(0.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  ---336,9 tys

  106(0.7%)

  971,1 tys

  309(2%)

  339,5 tys

  110(0.7%)

  354,5 tys

  116(0.7%)

  395,1 tys

  137(0.7%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  ---39,3 tys

  12,4(0.1%)

  127,7 tys

  40,7(0.3%)

  24,8 tys

  8,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  262,8 tys

  91,4(0.5%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  ---59,3 tys

  18,7(0.1%)

  152,5 tys

  48,6(0.3%)

  1,7 mln

  557(3.6%)

  2,4 mln

  797(5.1%)

  243,5 tys

  84,7(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  ---583,9 tys

  184(1.2%)

  580,0 tys

  185(1.2%)

  620,6 tys

  201(1.3%)

  646,1 tys

  212(1.3%)

  151,6 tys

  52,8(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  ---28,0 tys

  8,8(0.1%)

  25,2 tys

  8,0(0.1%)

  24,8 tys

  8,0(0.1%)

  27,3 tys

  9,0(0.1%)

  21,7 tys

  7,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  ---93,7 tys

  29,6(0.2%)

  119,0 tys

  37,9(0.2%)

  86,4 tys

  27,9(0.2%)

  1,9 tys

  0,6(0%)

  8,1 tys

  2,8(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  ---4,0 tys

  1,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Radoszycach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Radoszyc według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Radoszyce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Radoszyc według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  ---41,7 mln

  4,6 tys(100%)

  44,4 mln

  5,0 tys(100%)

  51,4 mln

  6,0 tys(100%)

  53,2 mln

  6,4 tys(100%)

  53,6 mln

  6,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  ---17,6 mln

  5,6 tys(42.3%)

  18,8 mln

  6,0 tys(42.4%)

  20,5 mln

  6,6 tys(39.9%)

  23,4 mln

  7,7 tys(44%)

  19,7 mln

  6,9 tys(36.7%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  ---5,4 mln

  1,7 tys(12.9%)

  5,8 mln

  1,8 tys(13%)

  6,4 mln

  2,1 tys(12.5%)

  7,1 mln

  2,3 tys(13.3%)

  9,8 mln

  3,4 tys(18.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  ---382,2 tys

  121(0.9%)

  578,5 tys

  184(1.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,2 mln

  2,5 tys(13.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  ---1,2 mln

  380(2.9%)

  1,3 mln

  401(2.8%)

  2,1 mln

  664(4%)

  2,1 mln

  700(4%)

  3,4 mln

  1,2 tys(6.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  ---469,2 tys

  148(1.1%)

  815,9 tys

  260(1.8%)

  1,3 mln

  420(2.5%)

  1,6 mln

  516(3%)

  1,6 mln

  556(3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  ---4,0 mln

  1,3 tys(9.7%)

  1,0 mln

  328(2.3%)

  551,7 tys

  178(1.1%)

  974,5 tys

  320(1.8%)

  783,1 tys

  272(1.5%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  ---0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,4 mln

  465(2.8%)

  2,1 mln

  687(3.9%)

  676,2 tys

  235(1.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  ---302,1 tys

  95,4(0.7%)

  650,5 tys

  207(1.5%)

  3,9 mln

  1,3 tys(7.7%)

  1,5 mln

  488(2.8%)

  461,4 tys

  161(0.9%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  ---44,8 tys

  14,1(0.1%)

  100,0 tys

  31,8(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  262,8 tys

  91,4(0.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  ---0,0

  0,0(0%)

  89,8 tys

  28,6(0.2%)

  636,8 tys

  206(1.2%)

  14,0 tys

  4,6(0%)

  250,8 tys

  87,3(0.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  ---140,6 tys

  44,4(0.3%)

  2,1 mln

  655(4.6%)

  307,7 tys

  99,4(0.6%)

  76,0 tys

  25,0(0.1%)

  108,8 tys

  37,8(0.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  ---88,0 tys

  27,8(0.2%)

  95,9 tys

  30,5(0.2%)

  259,5 tys

  83,8(0.5%)

  109,2 tys

  35,9(0.2%)

  101,2 tys

  35,2(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  ---182,3 tys

  57,5(0.4%)

  150,3 tys

  47,9(0.3%)

  125,9 tys

  40,7(0.2%)

  106,2 tys

  34,9(0.2%)

  91,6 tys

  31,9(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  ---0,0

  0,0(0%)

  7,8 tys

  2,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  25,0 tys

  8,2(0%)

  53,0 tys

  18,4(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  ---93,7 tys

  29,6(0.2%)

  119,0 tys

  37,9(0.3%)

  86,4 tys

  27,9(0.2%)

  1,9 tys

  0,6(0%)

  8,1 tys

  2,8(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  ---1,8 tys

  0,6(0%)

  1,8 tys

  0,6(0%)

  2,0 tys

  0,6(0%)

  2,2 tys

  0,7(0%)

  4,4 tys

  1,5(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  ---930

  0,3(0%)

  420

  0,1(0%)

  280

  0,1(0%)

  534,9 tys

  176(1%)

  910

  0,3(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  ---12,1 tys

  3,8(0%)

  335,5 tys

  107(0.8%)

  12,6 tys

  4,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  ---16,9 tys

  5,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  503

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  ---0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 tys

  1,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Radoszyce - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 728 mieszkańców Radoszyc jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 353 kobiet oraz 374 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 18,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 10,0% średnie ogólnokształcące, a 20,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,1% mieszkańców Radoszyc, gimnazjalnym 2,5%, natomiast 18,5% podstawowym ukończonym. 3,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa świętokrzyskiego mieszkańcy Radoszyc mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Radoszycach największy odsetek ma wykształcenie wyższe (23,0%) oraz podstawowe ukończone (20,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,2%) oraz średnie zawodowe (24,1%).

  W roku 2022 w Radoszycach mieściło się 1 przedszkole, w którym do 7 oddziałów uczęszczało 175 dzieci (83 dziewczynki oraz 92 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc.

  15,1% mieszkańców Radoszyc w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (14,2% wśród dziewczynek i 15,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 654 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,53 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 16 oddziałach uczyło się 304 uczniów (153 kobiety oraz 151 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,4% ludności (28,5% wśród dziewczynek i 26,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 121,12.

  W Radoszycach znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 3 oddziałach uczyło się 145 uczniów (65 kobiet oraz 80 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 53 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,0% mieszkańców (16,6% wśród dziewczyn i 19,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 48,3 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,5% mieszkańców Radoszyc w wieku potencjalnej nauki (23,7% kobiet i 23,4% mężczyzn).

 • 18,4% Wykształcenie wyższe
 • Radoszyce
  18,4%
  woj. świętokrzyskie
  23,2%
  Cała Polska
  25,2%
 • 23,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Radoszyce
  33,3%
  świętokrzyskie
  35,3%
  Kraj
  35,2%
 • 33,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,6%
  Województwo
  3,0%
  Polska
  3,3%
 • 3,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,0%
  woj. świętokrzyskie
  10,9%
  Cały kraj
  11,9%
 • 12,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  20,7%
  woj. świętokrzyskie
  21,5%
  Kraj
  20,0%
 • 17,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Radoszyce
  24,1%
  Województwo
  21,7%
  Cały kraj
  21,2%
 • 17,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • Radoszyce
  2,5%
  świętokrzyskie
  2,7%
  Polska
  3,0%
 • 2,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 2,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 18,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  18,5%
  Województwo
  14,1%
  Cały kraj
  12,3%
 • 20,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Radoszyce
  3,1%
  woj. świętokrzyskie
  3,0%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Radoszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1654 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 654,0
  Województwo
  893,0
  Polska
  927,0
 • 0,53 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,53
  Województwo
  0,99
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 7 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 175 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Radoszyce) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 175 Dzieci
 • 83 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 92 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,4%
  52,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 34 3 lata
 • 34
 • 54 4 lata
 • 54
 • 46 5 lata
 • 46
 • 37 6 lat
 • 37
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 13 3 lata
 • 13
 • 29 4 lata
 • 29
 • 23 5 lata
 • 23
 • 17 6 lat
 • 17
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 21 3 lata
 • 21
 • 25 4 lata
 • 25
 • 23 5 lata
 • 23
 • 20 6 lat
 • 20
 •  
 • 9,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 9,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w Radoszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Radoszyce) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 16 Oddziały
 • 304 Uczniowie
 • 153 Kobiety
  (uczniowie)
 • 151 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,3%
  49,7%
 • 29 Uczniowie w 1 klasie
 • 18 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 11 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 63 Absolwenci
 • 32 Kobiety
  (absolwenci)
 • 31 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  19,0
  Województwo
  14,8
  Kraj
  17,0
 •  
 • 26,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 21,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 121,12 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  121,12
  Województwo
  90,62
  Cały kraj
  95,96
 • 121,12 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  121,12
  Województwo
  89,66
  Kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Radoszyce) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Radoszyce) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Radoszycach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Radoszycach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Radoszycach (Gen. bryg. Antoni Heda - Szary)
  Publiczna
  41 373-62-68
  41 373-50-32
  ul. Szkolna 1
  26-230 Radoszyce
  1329926
 • Szkoły ponadpodstawowe w Radoszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Radoszyce) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 3 Oddziały
 • 145 Uczniowie
 • 65 Kobiety
  (uczniowie)
 • 80 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,8%
  55,2%
 • 53 Absolwenci
 • 21 Kobiety
  (absolwenci)
 • 32 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 48,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  48,3
  Województwo
  27,0
  Cała Polska
  26,5
 •  
 • 0,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Szkoły policealne (Radoszyce) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 11 Oddziały
 • 566 Uczniowie
 • 315 Kobiety
  (uczniowie)
 • 251 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 55,7%
  44,3%
 • 267 Uczniowie w 1 klasie
 • 149 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 118 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 200 Absolwenci
 • 109 Kobiety
  (absolwenci)
 • 91 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 51,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  51,5
  Województwo
  21,6
  Kraj
  23,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w Radoszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 15,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 14,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 16,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Radoszyce, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Radoszyce, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Radoszyce, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Radoszyce - Zabytki i atrakcje(atrakcje, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Kultura i rekreacja w Radoszycach
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Według danych z 2022 w Radoszycach działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 20 383 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 20 204 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 6
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  Według danych z 2016 w Radoszycach działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 131 członków. Zarejestrowano 131 ćwiczących (mężczyźni: 99, kobiety: 32, chłopcy do lat 18: 78, dziewczęta do lat 18: 32). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (5), instruktora sportowego (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Radoszycach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Radoszycach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Radoszyc znajdują się 2 zabytkowe obiekty wpisane do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Radoszycach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Zamek Radoszyce ze średniowieczadnia 1988-01-06, wykaz dokumentów: 75Aa z 1988-01-06
  • Kościół z 1. poł. XVII w.dnia 1957-02-26, wykaz dokumentów: 446 z 1957-02-26; 313 z 1967-06-15; A.493 z 2010-03-23
 • Formy ochrony przyrody w Radoszycach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Radoszyc znajduje się jedna forma ochrony przyrody. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Radoszycach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Konecko-Łopuszniański - obszar chronionego krajobrazuOpis: Charakterystycznymi cechami urozmaiconej pagórkowatej rzeźby są szerokie kopulaste pagóry garby i stoliwa-rozwinięte na wychodniach piaskowców i piaskowcowo-mułowcowo-ilastych skał wieku dolnojurajskiego (lias) a w części wsch. i płd. obszaru także wieku dolnotriasowego (ret). Z kompleksami tych skał związane było historyczne już dziś kopalnictwo syderytowo-lionitowych rud żelaza i przemysł metalurgiczny a współcześnie ważne gospodarczo zbiorniki podziemnych wód pitnych (Konecki i Zagnańsk) zaszeregowane do karegorii chronionych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP). Zarówno zbocza wzniesień jak i rozdzielające je doliny rzeczne i obniżenia wypełnione są piaszczysto-gliniastymi lodowcowymi i wodno-lodowcowymi osadami czwartorzędowymi. W dolinach rzek występują holoceńskie namuły i mady a często także torfowiska. Obszary te stanowią ważny regionalny wododziałowy węzeł hydrograficzny gdzie biorą początek liczne rzeki zasilane przez często wystepujące tu źródła młaki i wysieki. Położone są tutaj źródła prawobrzegowych dopływów Pilicy:Czarnej Koneckiej Czarnej Włoszczowskiej Nowej Czarnej Czarnej Taraski i Drzewiczki a także stąd wypływają Radomka Kamienna oraz Łośna-lewobrzeżny dopływ Białej Nidy. Na podłożu kwaśnych skał krzemionkowych wykształciły się zwarte kompleksy leśne (Lasy Koneckie Lasy Radoszyckie) oraz mozaikowe krajobrazy leśno-łąkowe i polne. Są to w większości zbiorowiska roślinne prawidłowo wykształcone o charakterze naturalnym odznaczające się wielogatunkowymi drzewostanami w których dominują jodła i sosna z domieszką dębu świerka buka i graba. W pół. i płd.-wsch. części OChK przeważają kwaśne i mineralne siedliska borowe które w zależności od poziomu wód gruntowych porośnięte są przez bory mieszane z jodłą świeże bory sosnowe wilgotne bory sosnowe zbiorowiska mszystego jodłowego i boru bagiennego rozwijające się na terenach płaskich i w zagłębieniach terenu. W płd. części OChK kompleksy leśne o podobnym składzie fitocenotycznym są znacznie bardziej rozczłonkowane i tworza mozaikę ze zbiorowiskami nieleśnymi zwłaszcza łąkami torfowiskami wysokimi i wrzosowiskami. Konecko-Łopuszański OChK jest w skali województwa Kieleckiego szczególnie bogaty w fałnę. Wysoka jest zarówno liczebność populacji zwierząt łownych (łosia jelenia dzika sarny cietrzewia) jak również liczne miejsca lęgowe i ostoje ptactwa w tym takich gatunków rzadkich jak bocian czarny łabądź niemy. Zabytki kultury materialnej związane są na tym obszarze głównie z tradycjami Staropolskiego Okręgu Przemysłowego i obejmują pozostałości licznych w XIX wieku i do tej pory XX wieku kopaliny rudy żelaza a nad rzekami nieliczne już zabytki urządzeń hydrotechnicznych i budownictwa przemysłowego związanego z hutnictwem i przetwórstwem żelaza., Data ustanowienia: 1995-11-21, Opis granicy: Opis granic Konecko-Łopuszniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/616/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. dotycząca wyznaczenia Konecko-Łopuszniańskiego obszaru Chronionego Krajobrazu) K-ŁOChK położony jest w północno-zachodniej części województwa świętokrzyskiego. Północna granica K-ŁOChK biegnie od doliny rz. Czarna Maleniecka na wschód wzdłuż granicy województw świętokrzyskiego i łódzkiego z którą pokrywają się północne granice obrębów: Kołoniec Machory Maleniec oraz Koliszowy gm. Ruda Maleniecka. Od punktu styku granicy województwa z granicami gmin Końskie i Ruda Maleniecka granica skręca w kierunku południowo - wschodnim biegnąc wzdłuż granicy gmin Ruda Maleniecka i Końskie wzdłuż rzeki Wąglanki zgodnie z północnymi granicami obrębów Stary Dziebałtów i Brody. W okolicach Zaborcza dochodzi do granicy m. Końskie wzdłuż której omijając je od południa biegnie do najdalej na wschód wysuniętej części miasta o nazwie Stary Młyn skąd zmieniając kierunek na północno - wschodni pokrywa się z zachodnią i północną granicą obrębu Koczwara a następnie zgodnie z północną granicą obrębu Stara Kuźnica i zachodnią granicą obrębu Baczyna. Tutaj po przecięciu drogi Baczyna - Rogówek dochodzi do granicy województw świętokrzyskiego i mazowieckiego i biegnie tą granica generalnie na wschód aż do granicy m. Skarżysko - Kamienna wzdłuż której skręca na południe odchodząc od granicy województw. Biegnąc wzdłuż wschodnich granic obrębów Zagórze i Brzeście granica K-ŁOChK osiąga dolinę Kamiennej w okolicach Wołowa. Tutaj skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż południowych granic obrębów Brzeście Zagórze Ubyszów Gostków Górki i Płaczków. Następnie granica biegnie zgodnie z południową granicą gminy Stąporków do przysiółka Opcinek i dalej w kierunku zachodnim wzdłuż południowej granicy obrębów: Odrowąż Świerczów Włochów Gosań i Duraczów południowej i wschodniej granicy obrębu Modrzewina wschodniej granicy obrębów Kamienna Wola i Adamek wschodniej i południowej granicy obrębu Baran fragmentu południowej granicy obrębu Zaborowice południowej granicy obrębów Przełom Zachybie Salata Straszów i Pałęgi aż do Wólki Kłuckiej gdzie osiąga granicę gmin Mniów i Łopuszno. Stąd granica skręca na południe i biegnie zgodnie ze wschodnią granicą gminy Łopuszno aż do północnej granicy obrębu Korczyn w gm. Strawczyn fragmentem której wzdłuż Łososiny oraz północną granicą obrębu Małogoskie skręca na wschód a następnie ostro na południe wzdłuż wschodnich granic obrębów: Małogoskie Łosień i Łubno. Dalej biegnie południową granicą obrębu Łosienek wschodnią południową i zachodnią granicą obrębu Lesica (gdzie osiąga granicę gmin Piekoszów i Łopuszno) fragmentem południowej granicy obrębu: Ruda Zajączkowska do przecięcia się z rzeką Wierna Rzeka (Łososiną) którą blisko 40 m. w dół znów do przecięcia się z południową granicą obrębu Ruda Zajączkowska dalej południowymi granicami obrębów: Ruda Zajączkowska Gnieździska w gm. Łopuszno do granicy z gminą Małogoszcz i dalej wzdłuż linii kolejowej do mostka na prawym bezimiennym dopływie rz. Wiernej Rzeki (Łososiny) gdzie zmienia kierunek na południowy biegnąc w stronę Małogoszcza i kontynuuje się wzdłuż linii kolejowej do Zakrucza. Stąd granica biegnie w kierunku północno-zachodnim generalnie wzdłuż południowej granicy obrębu Zakrucze przecinając obręb Skorków wzdłuż drogi lokalnej a następnie południową granicą obrębu Gnieździska wzdłuż podnóży pasma Przedborsko - Małogoskiego omijając przemysłowe tereny cementowni Małogoszcz i zakładów wydobywczo - przetwórczych w Bukowej. Granica K-ŁOChK biegnie zgodnie z zachodnimi granicami obrębów Mieczyn Jakubów ponownie Mieczyn do przecięcia się z granicą działki nr 488 obrębu Mieczyn następnie wschodnimi granicami działek numer 488 i 429 przecinając działki numer 552 i 522 następnie zachodnią granicą obrębu: Wojciechów do przecięcia się z wschodnią granicą działki numer 12 i wzdłuż tej granicy do północno - wschodniej granicy obrębu Wojciechów następnie wzdłuż niej i zachodnich granic obrębów: Wojciechów Antonielów Jasień Rudniki Mnin Słupia Olszówka Radwanów Kolonia oraz Biały Ług a następnie fragmentem południowej granicy obrębu Szkucin (gm. Ruda Maleniecka). W okolicach miejscowości Budy granica K-ŁOChK osiąga granicę gminy Fałków i biegnie dalej wzdłuż granicy tej gminy generalnie w kierunku północnym aż do doliny rz. Czarnej Malenieckiej i granicy województw świętokrzyskiego i łódzkiego gdzie zamyka się opisywany obszar. Z obrębu K-ŁOChK wyłącza się teren Stąporkowa zgodnie z administracyjnymi granicami tego miasta., Powierzchnia: 98287.0 ha

Radoszyce - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 21 wypadków drogowych w Radoszycach odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 23 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 730,7 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 34,8 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Radoszycach znajdowało się 15 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 3 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 3 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu koneckiego.

  Powiat konecki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Radoszycach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 21 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 23 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 8 Lekko ranni
 • 15 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Radoszycach w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 730,69 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  730,7
  woj. świętokrzyskie
  1 329,3
  Polska
  1 100,9
 • 34,79 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Radoszyce
  34,8
  Województwo
  137,7
  Kraj
  104,4
 • 800,28 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  800,3
  woj. świętokrzyskie
  1 628,0
  Polska
  1 327,3
 • 4,76 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  4,8
  woj. świętokrzyskie
  10,4
  Cały kraj
  9,5
 • 109,52 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Radoszyce
  109,5
  Województwo
  122,5
  Cała Polska
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 15 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Radoszycach w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 050,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Radoszyce
  1 050,2 km
  Województwo
  382,3 km
  Polska
  633,6 km
 • 18,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  18,8 km
  woj. świętokrzyskie
  3,8 km
  Polska
  5,3 km
 • 3 Liczba licencji na taksówki
 • 3 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Radoszyce przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 728droga wojewódzka nr 728(Grójec - Odrzywołek - Bielsk Mały - Bielsk Duży - Stara Wieś - Łęczeszyce - Kozietuły - Wodziczna - Mogielnica - Otaląż - Brzostowiec - Wólka Gostomska - Nowe Miasto nad Pilicą - Żdżarki - Wysokin - Odrzywół - Kłonna - Żardki - Zakościele - Drzewica - Brzustowiec - Brzuśnia - Snarki - Rozwady - Kotfin - Kamienna Wola - Korytków - Gowarczów - Morzywół - Bębnów - Kornica - Końskie - Wincentów - Gatniki - Sielpia Wielka - Plenna - Radoszyce - Radoska - Kapałów - Mularzów - Jóźwików - Sarbice Drugie - Sarbice Pierwsze - Czałczyn - Łopuszno - Czartoszowy - Gnieździska - Wrzosówka - Małogoszcz - Wola Tesserowa - Lipnica - Lasków - Jędrzejów)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Radoszycach istnieje 31 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. Częstochowska

  ul. Glinianki

  ul. Kapitana Stoińskiego

  ul. Karola

  ul. Kielecka

  ul. Konecka

  ul. Kopernika

  ul. Kościelna

  ul. Kościuszki

  ul. Krakowska

  ul. Krochmalna

  ul. Krzywa

  ul. Krótka

  ul. Leśna

  ul. Majora Hubala

  ul. Mickiewicza

  ul. Nowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Papieża Jana Pawła II

  ul. Piaskowa

  ul. Piotrkowska

  ul. Poprzeczna

  ul. Południowa

  ul. Rynek

  ul. Sportowa

  ul. Spółdzielcza

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Zachodnia

  ul. Żeromskiego