Radoszyce w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Radoszyce - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Radoszyce to miasto leżące w południowo-wschodniej Polsce. Należy do województwa świętokrzyskiego, powiatu koneckiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Radoszyce.
 • 3 044 Liczba mieszkańców
 • 17,2 km² Powierzchnia
 • 177,3 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1370-1870, 2018 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 41 Numer kierunkowy
 • TKN Tablice rejestracyjne
 • Michał Pękala Burmistrz miasta
Radoszyce na mapie
Identyfikatory
 • 20.258651.0742 Współrzędne GPS
 • 2605044 TERYT (TERC)
 • 0264986 SIMC
Herb miasta Radoszyce
Radoszyce herb

Radoszyce - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
26-230Poczta Radoszyce

Radoszyce - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Radoszycach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Radoszyce
(41) 373-50-83 211
(41) 373-50-84
ul. Żeromskiego 28
26-230 Radoszyce

Radoszyce - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Radoszyce jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 3 044, z czego 51,3% stanowią kobiety, a 48,7% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 6,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,2 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Radoszyc zawarli w 2021 roku 20 małżeństw, co odpowiada 5,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,3% mieszkańców Radoszyc jest stanu wolnego, 55,4% żyje w małżeństwie, 6,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,5% to wdowy/wdowcy.

  Radoszyce ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -9. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,75 na 1000 mieszkańców Radoszyc. W 2021 roku urodziło się 28 dzieci, w tym 57,1% dziewczynek i 42,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 362 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,40 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 33,5% zgonów w Radoszycach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,4% zgonów w Radoszycach były nowotwory, a 7,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Radoszyc przypada 12.89 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 8 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 56 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Radoszyc -48. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  60,2% mieszkańców Radoszyc jest w wieku produkcyjnym, 17,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Radoszyc
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 044 Liczba mieszkańców
 • 1 562 Kobiety
 • 1 482 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Radoszycach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Radoszycach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Radoszycach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Radoszyc
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Radoszyce
  42,2 lat
  woj. świętokrzyskie
  43,6 lat
  Polska
  42,2 lat
 • 43,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Radoszyce, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Radoszyc
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Radoszyce,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Radoszyce,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Radoszyce,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,3% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  27,4%
  woj. świętokrzyskie
  27,5%
  Polska
  29,1%
 • 20,4% Kobiety
  (Panny)
 • 34,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,4% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  55,5%
  świętokrzyskie
  55,8%
  Cała Polska
  54,0%
 • 55,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,5% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  10,5%
  Województwo
  9,7%
  Cały kraj
  8,5%
 • 17,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Radoszyce
  6,2%
  Województwo
  6,8%
  Kraj
  7,6%
 • 6,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,4% Nieustalone
 • Miasto
  0,5%
  woj. świętokrzyskie
  0,3%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,6% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Radoszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Radoszycach w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Miasto
  5,8
  świętokrzyskie
  4,1
  Cały kraj
  4,4
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  1,3
  świętokrzyskie
  1,4
  Cała Polska
  1,6
 • 20 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Radoszycach w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Radoszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -9 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -3 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -6 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,75 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Radoszyce
  -5,8
  świętokrzyskie
  -8,0
  Cały kraj
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Radoszycach w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Radoszycach w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Radoszycach w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Radoszycach w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 28 Urodzenia żywe
 • 16 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 12 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 57,1%
  42,9%
 • 7,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Radoszyce
  7,1
  Województwo
  7,2
  Polska
  8,7
 • 28,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  28,9
  Województwo
  32,0
  Cały kraj
  37,5
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 41 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 41
 • 70 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 70
 • 54 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 54
 • 27 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 27
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 362 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 364 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 360 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 362 g
  Województwo
  3 350 g
  Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 44 Waga 4000g - 4499g
 • 44
 • 157 Waga 3500g - 3999g
 • 157
 • 178 Waga 3000g - 3499g
 • 178
 • 74 Waga 2500g - 2999g
 • 74
 • 24 Waga 2000g - 2499g
 • 24
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,02 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Radoszyce
  1,02
  woj. świętokrzyskie
  1,11
  Kraj
  1,32
 • 0,48 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,48
  świętokrzyskie
  0,54
  Kraj
  0,64
 • 0,40 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,40
  świętokrzyskie
  0,47
  Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w Radoszycach w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 37 Zgony
 • 19 Kobiety
  (Zgony)
 • 18 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 51,4%
  48,6%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,9 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  12,9
  świętokrzyskie
  15,1
  Cały kraj
  13,6
 • 252,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  252,9
  woj. świętokrzyskie
  211,1
  Cały kraj
  156,7
 • 4,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  4,1
  świętokrzyskie
  2,6
  Cały kraj
  3,9
 • 4,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Radoszyce
  4,7
  świętokrzyskie
  3,9
  Kraj
  3,6
 • 2,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. świętokrzyskie
  2,2
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie koneckim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  33,5%
  świętokrzyskie
  36,4%
  Cały kraj
  34,8%
 • 18,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  18,4%
  świętokrzyskie
  19,1%
  Cała Polska
  19,6%
 • 7,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Radoszyce
  7,0%
  świętokrzyskie
  4,9%
  Cały kraj
  5,4%
 • 215 Zgony spowodowane COVID-19
 • 11,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  11,1
  Kraj
  13,3
 • 85,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • świętokrzyskie
  85,6
  Cały kraj
  74,4
 • 300,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  300,5
  świętokrzyskie
  294,3
  Cały kraj
  268,1
 • 268,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • świętokrzyskie
  268,5
  Polska
  246,5
 • 547,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 633,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 458,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  547,0
  świętokrzyskie
  562,0
  Kraj
  475,8
 • 79,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 52,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 104,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  79,5
  woj. świętokrzyskie
  67,5
  Kraj
  70,6
 • 44,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  44,1
  woj. świętokrzyskie
  35,0
  Polska
  32,6
 • 7,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  7,8
  woj. świętokrzyskie
  8,0
  Polska
  6,9
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,5%
  Województwo
  0,6%
  Cały kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 8 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 4 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 56 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 29 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 27 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -47 Saldo migracji
 • -25 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -22 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -48 Saldo migracji wewnętrznych
 • -25 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -23 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Radoszycach w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Radoszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 13,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Radoszyce, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Radoszyce - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Radoszycach oddano do użytku 9 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,96 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Radoszycach to 1 053 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 340 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Radoszycach to 5,00 i jest większa od przeciętnej liczby izb dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Radoszycach to 151,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 77,30% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 68,66% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 64,86% mieszkań posiada łazienkę, 52,90% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu koneckiego.

  Powiat konecki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Radoszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 053 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 340,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  340,20
  świętokrzyskie
  370,80
  Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2018-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 75,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  75,70 m2
  świętokrzyskie
  75,30 m2
  Cały kraj
  74,50 m2
 • 25,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  25,80 m2
  Województwo
  27,90 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2018-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,59 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  3,59
  Województwo
  3,80
  Polska
  3,82
 • 2,94 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,94
  świętokrzyskie
  2,70
  Cała Polska
  2,55
 • 0,82 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Radoszyce
  0,82
  Województwo
  0,71
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2018-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Radoszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 9 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 2,96 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  2,96
  świętokrzyskie
  3,73
  Cały kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 45 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Radoszyce
  5,00
  Województwo
  4,68
  Cały kraj
  3,90
 • 14,78 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  14,78
  Województwo
  17,45
  Cała Polska
  24,07
 • 1 361 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 151,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  151,2 m2
  Województwo
  110,0 m2
  Cała Polska
  92,9 m2
 • 0,45 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  0,45 m2
  świętokrzyskie
  0,41 m2
  Cały kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Radoszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 77,30% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  77,30%
  Województwo
  92,53%
  Cały kraj
  96,97%
 • 68,66% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  68,66%
  świętokrzyskie
  86,76%
  Cały kraj
  94,01%
 • 64,86% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  64,86%
  Województwo
  84,27%
  Cały kraj
  91,78%
 • 52,90% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  52,90%
  Województwo
  79,51%
  Polska
  83,08%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  0,00%
  woj. świętokrzyskie
  42,98%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2018-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Radoszyce - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Radoszycach na 1000 mieszkańców pracuje 72osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 52,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 47,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Radoszycach wynosiło w 2021 roku 10,2% (13,1% wśród kobiet i 7,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Radoszycach wynosiło 4 922,90 PLN, co odpowiada 82.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  33,3% aktywnych zawodowo mieszkańców Radoszyc pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 30,4% w przemyśle i budownictwie, a 9,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Radoszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 72 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  72,0
  Województwo
  196,0
  Kraj
  257,0
 • 10,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 13,1% Kobiety
 • 7,9% Mężczyźni
 • Miasto
  10,2%
  Województwo
  7,3%
  Cały kraj
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Radoszycach w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Radoszycach w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Radoszycach w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Radoszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 923 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 923 PLN
  woj. świętokrzyskie
  5 262 PLN
  Kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Radoszycach w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Radoszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 33,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 33,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 32,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 30,4% Przemysł i budownictwo
 • 14,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 47,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 9,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 10,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 7,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 25,9% Pozostałe
 • 39,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Radoszycach w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Radoszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 481 Pracujący ogółem
 • 254 Kobiety
 • 227 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Radoszycach w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,2% W wieku produkcyjnym
 • 54,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Radoszyce, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 66,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Radoszyce
  66,0
  świętokrzyskie
  69,3
  Cała Polska
  69,0
 • 37,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  37,3
  Województwo
  41,5
  Polska
  38,2
 • 130,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Radoszyce
  130,0
  Województwo
  149,5
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Radoszyce - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Radoszycach w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 339 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 274 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 22 nowe podmioty, a 14 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (38) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (19) w roku 2019. W tym samym okresie najwięcej (41) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (14) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Radoszycach najwięcej (19) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (319) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,1% (7) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 30,7% (104) podmiotów, a 67,3% (228) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Radoszycach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (34.7%) oraz Budownictwo (23.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 339 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 7 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 104 Przemysł i budownictwo
 • 228 Pozostała działalność
 • 22 Podmioty nowo zarejestrowane w Radoszycach w 2021 roku
 • 14 Podmioty wyrejestrowane w Radoszycach w 2021 roku
 • 274 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 319 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 319
 • 20 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 20
 • 339 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 339
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 9 Spółki handlowe ogółem
 • 9
 • 4  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 4
 • 19 Spółki cywilne ogółem
 • 19
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 274 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 95 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 95
 • 63 Budownictwo
 • 63
 • 22 Przetwórstwo przemysłowe
 • 22
 • 19 Transport i gospodarka magazynowa
 • 19
 • 12 Pozostała działalność
 • 12
 • 12 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 12
 • 11 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 11
 • 7 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 7
 • 6 Edukacja
 • 6
 • 6 Informacja i komunikacja
 • 6
 • 5 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 5
 • 5 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 5
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4
 • 3 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 3
 • 3 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 3
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Radoszyce - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Radoszycach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 42 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,81 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Radoszycach wynosi 72,90% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa świętokrzyskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Radoszyc najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,77 (wykrywalność 68%) oraz przeciwko mieniu - 4,32 (wykrywalność 46%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,20 (99%), o charakterze gospodarczym - 1,36 (54%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,62 (89%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Radoszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Radoszyc.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Radoszyce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 42 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 42
 • 30 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 30
 • 4 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 4
 • 7 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 7
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 13 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 13
 • 13,81 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  13,81
  świętokrzyskie
  18,46
  Polska
  21,51
 • 9,77 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  9,77
  Województwo
  10,81
  Kraj
  12,82
 • 1,36 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Radoszyce
  1,36
  Województwo
  4,93
  Polska
  5,89
 • 2,20 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,20
  świętokrzyskie
  1,97
  Cały kraj
  1,85
 • 0,62 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Radoszyce
  0,62
  Województwo
  0,34
  Polska
  0,35
 • 4,32 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  4,32
  Województwo
  8,73
  Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Radoszyce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  73%
  świętokrzyskie
  78%
  Polska
  71%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  69%
  świętokrzyskie
  71%
  Cała Polska
  64%
 • 55% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  55%
  Województwo
  81%
  Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  90%
  świętokrzyskie
  90%
  Cały kraj
  89%
 • 46% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Radoszyce
  46%
  woj. świętokrzyskie
  65%
  Cała Polska
  53%

Radoszyce - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Radoszyc wyniosła w 2021 roku 48,0 mln złotych, co daje 5,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 0.9% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu Radoszyc - 32.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (10.1%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (7.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 5,2 mln złotych, czyli 10,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Radoszyc wyniosła w 2021 roku 53,2 mln złotych, co daje 6,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 5.2% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (44%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (13.3%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (4%). W budżecie Radoszyc wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 473 złotych na mieszkańca (7,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 6,7 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 4,9%.
 • Wydatki budżetu w Radoszycach według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Radoszyc według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Radoszyce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Radoszyc według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  ----47,5 mln

  5,3 tys(100%)

  49,5 mln

  5,6 tys(100%)

  48,4 mln

  5,5 tys(100%)

  48,0 mln

  5,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  ----18,7 mln

  5,9 tys(39.3%)

  14,3 mln

  4,6 tys(28.9%)

  14,2 mln

  4,6 tys(29.3%)

  15,4 mln

  5,1 tys(32.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  ----3,9 mln

  1,2 tys(8.2%)

  4,1 mln

  1,3 tys(8.2%)

  4,4 mln

  1,4 tys(9.1%)

  4,8 mln

  1,6 tys(10.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  ----2,5 mln

  792(5.3%)

  2,7 mln

  846(5.4%)

  3,2 mln

  1,0 tys(6.7%)

  3,6 mln

  1,2 tys(7.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  ----1,3 mln

  401(2.7%)

  1,8 mln

  562(3.6%)

  1,9 mln

  608(3.9%)

  2,5 mln

  822(5.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  ----59,3 tys

  18,7(0.1%)

  152,5 tys

  48,6(0.3%)

  1,7 mln

  557(3.6%)

  2,4 mln

  797(5.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  ----502,8 tys

  159(1.1%)

  1,8 mln

  579(3.7%)

  5,1 mln

  1,7 tys(10.6%)

  1,6 mln

  530(3.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  ----796,6 tys

  252(1.7%)

  651,2 tys

  207(1.3%)

  2,1 mln

  671(4.3%)

  1,3 mln

  431(2.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  ----583,9 tys

  184(1.2%)

  580,0 tys

  185(1.2%)

  620,6 tys

  201(1.3%)

  646,1 tys

  212(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  ----5,3 mln

  1,7 tys(11.1%)

  8,5 mln

  2,7 tys(17.1%)

  224,0 tys

  72,4(0.5%)

  575,0 tys

  189(1.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  ----336,9 tys

  106(0.7%)

  971,1 tys

  309(2%)

  339,5 tys

  110(0.7%)

  354,5 tys

  116(0.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  ----193,7 tys

  61,2(0.4%)

  180,0 tys

  57,3(0.4%)

  179,5 tys

  58,0(0.4%)

  334,6 tys

  110(0.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  ----197,3 tys

  62,3(0.4%)

  222,1 tys

  70,7(0.4%)

  224,2 tys

  72,4(0.5%)

  321,0 tys

  105(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  ----955,2 tys

  302(2%)

  140,7 tys

  44,8(0.3%)

  83,6 tys

  27,0(0.2%)

  281,7 tys

  92,5(0.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  ----12,1 tys

  3,8(0%)

  165,2 tys

  52,6(0.3%)

  137,4 tys

  44,4(0.3%)

  96,5 tys

  31,7(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  ----28,0 tys

  8,8(0.1%)

  25,2 tys

  8,0(0.1%)

  24,8 tys

  8,0(0.1%)

  27,3 tys

  9,0(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  ----93,7 tys

  29,6(0.2%)

  119,0 tys

  37,9(0.2%)

  86,4 tys

  27,9(0.2%)

  1,9 tys

  0,6(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  ----362,9 tys

  115(0.8%)

  597,8 tys

  190(1.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  ----4,0 tys

  1,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  ----39,3 tys

  12,4(0.1%)

  127,7 tys

  40,7(0.3%)

  24,8 tys

  8,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Radoszycach według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Radoszyc według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Radoszyce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Radoszyc według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  ----41,7 mln

  4,6 tys(100%)

  44,4 mln

  5,0 tys(100%)

  51,4 mln

  5,8 tys(100%)

  53,2 mln

  6,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  ----17,6 mln

  5,6 tys(42.3%)

  18,8 mln

  6,0 tys(42.4%)

  20,5 mln

  6,6 tys(39.9%)

  23,4 mln

  7,7 tys(44%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  ----5,4 mln

  1,7 tys(12.9%)

  5,8 mln

  1,8 tys(13%)

  6,4 mln

  2,1 tys(12.5%)

  7,1 mln

  2,3 tys(13.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  ----1,2 mln

  380(2.9%)

  1,3 mln

  401(2.8%)

  2,1 mln

  664(4%)

  2,1 mln

  700(4%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  ----0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,4 mln

  465(2.8%)

  2,1 mln

  687(3.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  ----469,2 tys

  148(1.1%)

  815,9 tys

  260(1.8%)

  1,3 mln

  420(2.5%)

  1,6 mln

  516(3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  ----302,1 tys

  95,4(0.7%)

  650,5 tys

  207(1.5%)

  3,9 mln

  1,3 tys(7.7%)

  1,5 mln

  488(2.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  ----4,0 mln

  1,3 tys(9.7%)

  1,0 mln

  328(2.3%)

  551,7 tys

  178(1.1%)

  974,5 tys

  320(1.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  ----930

  0,3(0%)

  420

  0,1(0%)

  280

  0,1(0%)

  534,9 tys

  176(1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  ----88,0 tys

  27,8(0.2%)

  95,9 tys

  30,5(0.2%)

  259,5 tys

  83,8(0.5%)

  109,2 tys

  35,9(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  ----182,3 tys

  57,5(0.4%)

  150,3 tys

  47,9(0.3%)

  125,9 tys

  40,7(0.2%)

  106,2 tys

  34,9(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  ----140,6 tys

  44,4(0.3%)

  2,1 mln

  655(4.6%)

  307,7 tys

  99,4(0.6%)

  76,0 tys

  25,0(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  ----0,0

  0,0(0%)

  7,8 tys

  2,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  25,0 tys

  8,2(0%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  ----0,0

  0,0(0%)

  89,8 tys

  28,6(0.2%)

  636,8 tys

  206(1.2%)

  14,0 tys

  4,6(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  ----1,8 tys

  0,6(0%)

  1,8 tys

  0,6(0%)

  2,0 tys

  0,6(0%)

  2,2 tys

  0,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  ----93,7 tys

  29,6(0.2%)

  119,0 tys

  37,9(0.3%)

  86,4 tys

  27,9(0.2%)

  1,9 tys

  0,6(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  ----16,9 tys

  5,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  503

  0,2(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  ----382,2 tys

  121(0.9%)

  578,5 tys

  184(1.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  ----12,1 tys

  3,8(0%)

  335,5 tys

  107(0.8%)

  12,6 tys

  4,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  ----0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 tys

  1,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  ----44,8 tys

  14,1(0.1%)

  100,0 tys

  31,8(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Radoszyce - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 686 mieszkańców Radoszyc jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 356 kobiet oraz 330 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 18,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 10,0% średnie ogólnokształcące, a 20,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,1% mieszkańców Radoszyc, gimnazjalnym 2,5%, natomiast 18,5% podstawowym ukończonym. 3,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa świętokrzyskiego mieszkańcy Radoszyc mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Radoszycach największy odsetek ma wykształcenie wyższe (23,0%) oraz podstawowe ukończone (20,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,2%) oraz średnie zawodowe (24,1%).

  W roku 2021 w Radoszycach mieściło się 1 przedszkole, w którym do 7 oddziałów uczęszczało 175 dzieci (87 dziewczynek oraz 88 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc.

  12,5% mieszkańców Radoszyc w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (12,9% wśród dziewczynek i 12,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 2 306 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,53 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 17 oddziałach uczyło się 340 uczniów (173 kobiety oraz 167 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,4% ludności (28,9% wśród dziewczynek i 30,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,0 uczniów.

  W Radoszycach znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 3 oddziałach uczyło się 122 uczniów (49 kobiet oraz 73 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 86 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,7% mieszkańców (17,1% wśród dziewczyn i 20,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 40,7 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,5% mieszkańców Radoszyc w wieku potencjalnej nauki (25,3% kobiet i 23,6% mężczyzn).

 • 18,4% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  18,4%
  woj. świętokrzyskie
  23,2%
  Cała Polska
  25,2%
 • 23,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Radoszyce
  33,3%
  woj. świętokrzyskie
  35,3%
  Polska
  35,2%
 • 33,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • Radoszyce
  2,6%
  świętokrzyskie
  3,0%
  Kraj
  3,3%
 • 3,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Radoszyce
  10,0%
  woj. świętokrzyskie
  10,9%
  Cała Polska
  11,9%
 • 12,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Radoszyce
  20,7%
  świętokrzyskie
  21,5%
  Kraj
  20,0%
 • 17,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  24,1%
  Województwo
  21,7%
  Polska
  21,2%
 • 17,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  2,5%
  woj. świętokrzyskie
  2,7%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 2,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 18,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  18,5%
  woj. świętokrzyskie
  14,1%
  Kraj
  12,3%
 • 20,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Radoszyce
  3,1%
  Województwo
  3,0%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Radoszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2306 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Radoszyce
  2 306,0
  świętokrzyskie
  884,0
  Polska
  896,0
 • 0,53 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,53
  Województwo
  0,99
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 7 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 175 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Radoszyce) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 175 Dzieci
 • 87 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 88 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,7%
  50,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 46 3 lata
 • 46
 • 49 4 lata
 • 49
 • 48 5 lata
 • 48
 • 29 6 lat
 • 29
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 21 3 lata
 • 21
 • 24 4 lata
 • 24
 • 22 5 lata
 • 22
 • 17 6 lat
 • 17
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 25 3 lata
 • 25
 • 25 4 lata
 • 25
 • 26 5 lata
 • 26
 • 12 6 lat
 • 12
 •  
 • 9,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 9,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w Radoszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Radoszyce) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 17 Oddziały
 • 340 Uczniowie
 • 173 Kobiety
  (uczniowie)
 • 167 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,9%
  49,1%
 • 46 Uczniowie w 1 klasie
 • 26 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 20 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 43 Absolwenci
 • 27 Kobiety
  (absolwenci)
 • 16 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Radoszyce
  20,0
  woj. świętokrzyskie
  14,9
  Cała Polska
  16,7
 •  
 • 28,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 23,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Radoszycach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Radoszycach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Radoszycach (Gen. bryg. Antoni Heda - Szary)
  Publiczna
  41 373-62-68
  41 373-50-32
  ul. Szkolna 1
  26-230 Radoszyce
  1329926
 • Szkoły ponadpodstawowe w Radoszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Radoszyce) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 3 Oddziały
 • 122 Uczniowie
 • 49 Kobiety
  (uczniowie)
 • 73 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 40,2%
  59,8%
 • 86 Absolwenci
 • 40 Kobiety
  (absolwenci)
 • 46 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 40,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  40,7
  Województwo
  26,9
  Polska
  26,3
 •  
 • 0,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w Radoszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 12,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 12,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 30,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Radoszyce, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Radoszyce, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Radoszyce, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Radoszyce - Zabytki i atrakcje(atrakcje, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Kultura i rekreacja w Radoszycach
  (Źródło: GUS, 2021)

 • Według danych z 2021 w Radoszycach działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 20 285 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 20 204 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 5
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  Według danych z 2016 w Radoszycach działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 131 członków. Zarejestrowano 131 ćwiczących (mężczyźni: 99, kobiety: 32, chłopcy do lat 18: 78, dziewczęta do lat 18: 32). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (5), instruktora sportowego (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Radoszycach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Radoszycach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Radoszyc znajdują się 2 zabytkowe obiekty wpisane do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Radoszycach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Zamek Radoszyce ze średniowieczadnia 1988-01-06, wykaz dokumentów: 75Aa z 1988-01-06
  • Kościół z 1. poł. XVII w.dnia 1957-02-26, wykaz dokumentów: 446 z 1957-02-26; 313 z 1967-06-15; A.493 z 2010-03-23
 • Formy ochrony przyrody w Radoszycach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Radoszyc znajduje się jedna forma ochrony przyrody. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Radoszycach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Konecko-Łopuszniański - obszar chronionego krajobrazuOpis: Charakterystycznymi cechami urozmaiconej pagórkowatej rzeźby są szerokie kopulaste pagóry garby i stoliwa-rozwinięte na wychodniach piaskowców i piaskowcowo-mułowcowo-ilastych skał wieku dolnojurajskiego (lias) a w części wsch. i płd. obszaru także wieku dolnotriasowego (ret). Z kompleksami tych skał związane było historyczne już dziś kopalnictwo syderytowo-lionitowych rud żelaza i przemysł metalurgiczny a współcześnie ważne gospodarczo zbiorniki podziemnych wód pitnych (Konecki i Zagnańsk) zaszeregowane do karegorii chronionych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP). Zarówno zbocza wzniesień jak i rozdzielające je doliny rzeczne i obniżenia wypełnione są piaszczysto-gliniastymi lodowcowymi i wodno-lodowcowymi osadami czwartorzędowymi. W dolinach rzek występują holoceńskie namuły i mady a często także torfowiska. Obszary te stanowią ważny regionalny wododziałowy węzeł hydrograficzny gdzie biorą początek liczne rzeki zasilane przez często wystepujące tu źródła młaki i wysieki. Położone są tutaj źródła prawobrzegowych dopływów Pilicy:Czarnej Koneckiej Czarnej Włoszczowskiej Nowej Czarnej Czarnej Taraski i Drzewiczki a także stąd wypływają Radomka Kamienna oraz Łośna-lewobrzeżny dopływ Białej Nidy. Na podłożu kwaśnych skał krzemionkowych wykształciły się zwarte kompleksy leśne (Lasy Koneckie Lasy Radoszyckie) oraz mozaikowe krajobrazy leśno-łąkowe i polne. Są to w większości zbiorowiska roślinne prawidłowo wykształcone o charakterze naturalnym odznaczające się wielogatunkowymi drzewostanami w których dominują jodła i sosna z domieszką dębu świerka buka i graba. W pół. i płd.-wsch. części OChK przeważają kwaśne i mineralne siedliska borowe które w zależności od poziomu wód gruntowych porośnięte są przez bory mieszane z jodłą świeże bory sosnowe wilgotne bory sosnowe zbiorowiska mszystego jodłowego i boru bagiennego rozwijające się na terenach płaskich i w zagłębieniach terenu. W płd. części OChK kompleksy leśne o podobnym składzie fitocenotycznym są znacznie bardziej rozczłonkowane i tworza mozaikę ze zbiorowiskami nieleśnymi zwłaszcza łąkami torfowiskami wysokimi i wrzosowiskami. Konecko-Łopuszański OChK jest w skali województwa Kieleckiego szczególnie bogaty w fałnę. Wysoka jest zarówno liczebność populacji zwierząt łownych (łosia jelenia dzika sarny cietrzewia) jak również liczne miejsca lęgowe i ostoje ptactwa w tym takich gatunków rzadkich jak bocian czarny łabądź niemy. Zabytki kultury materialnej związane są na tym obszarze głównie z tradycjami Staropolskiego Okręgu Przemysłowego i obejmują pozostałości licznych w XIX wieku i do tej pory XX wieku kopaliny rudy żelaza a nad rzekami nieliczne już zabytki urządzeń hydrotechnicznych i budownictwa przemysłowego związanego z hutnictwem i przetwórstwem żelaza., Data ustanowienia: 1995-11-21, Opis granicy: Opis granic Konecko-Łopuszniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/616/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. dotycząca wyznaczenia Konecko-Łopuszniańskiego obszaru Chronionego Krajobrazu) K-ŁOChK położony jest w północno-zachodniej części województwa świętokrzyskiego. Północna granica K-ŁOChK biegnie od doliny rz. Czarna Maleniecka na wschód wzdłuż granicy województw świętokrzyskiego i łódzkiego z którą pokrywają się północne granice obrębów: Kołoniec Machory Maleniec oraz Koliszowy gm. Ruda Maleniecka. Od punktu styku granicy województwa z granicami gmin Końskie i Ruda Maleniecka granica skręca w kierunku południowo - wschodnim biegnąc wzdłuż granicy gmin Ruda Maleniecka i Końskie wzdłuż rzeki Wąglanki zgodnie z północnymi granicami obrębów Stary Dziebałtów i Brody. W okolicach Zaborcza dochodzi do granicy m. Końskie wzdłuż której omijając je od południa biegnie do najdalej na wschód wysuniętej części miasta o nazwie Stary Młyn skąd zmieniając kierunek na północno - wschodni pokrywa się z zachodnią i północną granicą obrębu Koczwara a następnie zgodnie z północną granicą obrębu Stara Kuźnica i zachodnią granicą obrębu Baczyna. Tutaj po przecięciu drogi Baczyna - Rogówek dochodzi do granicy województw świętokrzyskiego i mazowieckiego i biegnie tą granica generalnie na wschód aż do granicy m. Skarżysko - Kamienna wzdłuż której skręca na południe odchodząc od granicy województw. Biegnąc wzdłuż wschodnich granic obrębów Zagórze i Brzeście granica K-ŁOChK osiąga dolinę Kamiennej w okolicach Wołowa. Tutaj skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż południowych granic obrębów Brzeście Zagórze Ubyszów Gostków Górki i Płaczków. Następnie granica biegnie zgodnie z południową granicą gminy Stąporków do przysiółka Opcinek i dalej w kierunku zachodnim wzdłuż południowej granicy obrębów: Odrowąż Świerczów Włochów Gosań i Duraczów południowej i wschodniej granicy obrębu Modrzewina wschodniej granicy obrębów Kamienna Wola i Adamek wschodniej i południowej granicy obrębu Baran fragmentu południowej granicy obrębu Zaborowice południowej granicy obrębów Przełom Zachybie Salata Straszów i Pałęgi aż do Wólki Kłuckiej gdzie osiąga granicę gmin Mniów i Łopuszno. Stąd granica skręca na południe i biegnie zgodnie ze wschodnią granicą gminy Łopuszno aż do północnej granicy obrębu Korczyn w gm. Strawczyn fragmentem której wzdłuż Łososiny oraz północną granicą obrębu Małogoskie skręca na wschód a następnie ostro na południe wzdłuż wschodnich granic obrębów: Małogoskie Łosień i Łubno. Dalej biegnie południową granicą obrębu Łosienek wschodnią południową i zachodnią granicą obrębu Lesica (gdzie osiąga granicę gmin Piekoszów i Łopuszno) fragmentem południowej granicy obrębu: Ruda Zajączkowska do przecięcia się z rzeką Wierna Rzeka (Łososiną) którą blisko 40 m. w dół znów do przecięcia się z południową granicą obrębu Ruda Zajączkowska dalej południowymi granicami obrębów: Ruda Zajączkowska Gnieździska w gm. Łopuszno do granicy z gminą Małogoszcz i dalej wzdłuż linii kolejowej do mostka na prawym bezimiennym dopływie rz. Wiernej Rzeki (Łososiny) gdzie zmienia kierunek na południowy biegnąc w stronę Małogoszcza i kontynuuje się wzdłuż linii kolejowej do Zakrucza. Stąd granica biegnie w kierunku północno-zachodnim generalnie wzdłuż południowej granicy obrębu Zakrucze przecinając obręb Skorków wzdłuż drogi lokalnej a następnie południową granicą obrębu Gnieździska wzdłuż podnóży pasma Przedborsko - Małogoskiego omijając przemysłowe tereny cementowni Małogoszcz i zakładów wydobywczo - przetwórczych w Bukowej. Granica K-ŁOChK biegnie zgodnie z zachodnimi granicami obrębów Mieczyn Jakubów ponownie Mieczyn do przecięcia się z granicą działki nr 488 obrębu Mieczyn następnie wschodnimi granicami działek numer 488 i 429 przecinając działki numer 552 i 522 następnie zachodnią granicą obrębu: Wojciechów do przecięcia się z wschodnią granicą działki numer 12 i wzdłuż tej granicy do północno - wschodniej granicy obrębu Wojciechów następnie wzdłuż niej i zachodnich granic obrębów: Wojciechów Antonielów Jasień Rudniki Mnin Słupia Olszówka Radwanów Kolonia oraz Biały Ług a następnie fragmentem południowej granicy obrębu Szkucin (gm. Ruda Maleniecka). W okolicach miejscowości Budy granica K-ŁOChK osiąga granicę gminy Fałków i biegnie dalej wzdłuż granicy tej gminy generalnie w kierunku północnym aż do doliny rz. Czarnej Malenieckiej i granicy województw świętokrzyskiego i łódzkiego gdzie zamyka się opisywany obszar. Z obrębu K-ŁOChK wyłącza się teren Stąporkowa zgodnie z administracyjnymi granicami tego miasta., Powierzchnia: 98287.0 ha

Radoszyce - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z lat 2010 - 2021 w wyniku 21 wypadków drogowych w Radoszycach odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 23 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 685,4 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 32,6 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w Radoszycach znajdowało się 15 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 3 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 3 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu koneckiego.

  Powiat konecki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Radoszycach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 21 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2021)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2021)
 • 23 Ranni
  (lata 2010 - 2021)
 • 8 Lekko ranni
 • 15 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Radoszycach w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 685,38 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  685,4
  Województwo
  1 238,0
  Cały kraj
  1 035,8
 • 32,64 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  32,6
  Województwo
  128,2
  Kraj
  98,5
 • 750,65 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  750,7
  Województwo
  1 519,1
  Cały kraj
  1 251,4
 • 4,76 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  4,8
  Województwo
  10,4
  Kraj
  9,5
 • 109,52 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  109,5
  Województwo
  122,7
  Cała Polska
  120,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 15 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Radoszycach w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 1 050,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  1 050,2 km
  Województwo
  357,6 km
  Kraj
  591,9 km
 • 17,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  17,8 km
  woj. świętokrzyskie
  3,5 km
  Polska
  4,9 km
 • 3 Liczba licencji na taksówki
 • 3 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Radoszyce przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 728droga wojewódzka nr 728(Grójec - Odrzywołek - Bielsk Mały - Bielsk Duży - Stara Wieś - Łęczeszyce - Kozietuły - Wodziczna - Mogielnica - Otaląż - Brzostowiec - Wólka Gostomska - Nowe Miasto nad Pilicą - Żdżarki - Wysokin - Odrzywół - Kłonna - Żardki - Zakościele - Drzewica - Brzustowiec - Brzuśnia - Snarki - Rozwady - Kotfin - Kamienna Wola - Korytków - Gowarczów - Morzywół - Bębnów - Kornica - Końskie - Wincentów - Gatniki - Sielpia Wielka - Plenna - Radoszyce - Radoska - Kapałów - Mularzów - Jóźwików - Sarbice Drugie - Sarbice Pierwsze - Czałczyn - Łopuszno - Czartoszowy - Gnieździska - Wrzosówka - Małogoszcz - Wola Tesserowa - Lipnica - Lasków - Jędrzejów)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Radoszycach istnieje 31 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. Częstochowska

  ul. Glinianki

  ul. Kapitana Stoińskiego

  ul. Karola

  ul. Kielecka

  ul. Konecka

  ul. Kopernika

  ul. Kościelna

  ul. Kościuszki

  ul. Krakowska

  ul. Krochmalna

  ul. Krzywa

  ul. Krótka

  ul. Leśna

  ul. Majora Hubala

  ul. Mickiewicza

  ul. Nowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Papieża Jana Pawła II

  ul. Piaskowa

  ul. Piotrkowska

  ul. Poprzeczna

  ul. Południowa

  ul. Rynek

  ul. Sportowa

  ul. Spółdzielcza

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Zachodnia

  ul. Żeromskiego