Głogówek w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Głogówek - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Głogówek to miasto leżące w południowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa opolskiego, powiatu prudnickiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Głogówek.
 • 5 441 Liczba mieszkańców
 • 22,1 km² Powierzchnia
 • 246,6 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 212 m n.p.m Wysokość
 • XI wiek Data założenia
 • 1275 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 77 Numer kierunkowy
 • OPR Tablice rejestracyjne
 • Piotr Marek Bujak Burmistrz miasta
Głogówek na mapie
Identyfikatory
 • 17.864450.3535 Współrzędne GPS
 • 1610024 TERYT (TERC)
 • 0965281 SIMC
Herb miasta Głogówek
Głogówek herb
Flaga miasta Głogówek
Głogówek flaga

Jak Głogówek wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Głogówek na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Głogówek wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Głogówek plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
11Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
77Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
85Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
137Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
153Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
167Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
190Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
195Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
219Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
236Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
244Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
265Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
266Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
270Miasta o największej powierzchni w Polsce
271Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
274Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
300Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
317Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
327Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
355Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
362Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
365Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
366Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce

Głogówek - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
48-250Poczta Głogówek, Pl. Wolności 1
48-250Skrytki Pocztowe Poczta Głogówek, Pl. Wolności 1

Głogówek - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Głogówku)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Prudniku (podlega pod: ZUS Oddział w Opolu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Powstańców Śląskich 7 a i b
48-200 Prudnik
Urząd Miejski w Głogówku
(77) 406-99-00
(77) 406-99-06
Rynek 1
48-250 Głogówek

Głogówek - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Głogówek jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 5 441, z czego 52,3% stanowią kobiety, a 47,7% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 11,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,6 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Głogówka zawarli w 2022 roku 26 małżeństw, co odpowiada 4,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,9% mieszkańców Głogówka jest stanu wolnego, 53,9% żyje w małżeństwie, 7,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,7% to wdowy/wdowcy.

  Głogówek ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -35. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,34 na 1000 mieszkańców Głogówka. W 2022 roku urodziło się 37 dzieci, w tym 56,8% dziewczynek i 43,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 342 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,45 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 42,4% zgonów w Głogówku spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,4% zgonów w Głogówku były nowotwory, a 5,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Głogówka przypada 13.05 zgonów. Jest to nieznacznie więcej od wartości średniej dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 37 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 63 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Głogówka -26. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 21 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -20.

  60,9% mieszkańców Głogówka jest w wieku produkcyjnym, 17,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Głogówka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 5 441 Liczba mieszkańców
 • 2 845 Kobiety
 • 2 596 Mężczyźni
 • 52,3%
  47,7%
 • 110 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 110 kobiet)
 • 91 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 91 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Głogówku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Głogówku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Głogówku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Głogówka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Głogówek
  41,6 lat
  Województwo
  43,3 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 43,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Głogówek, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Głogówka
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Głogówek,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Głogówek,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Głogówek,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,9% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  28,9%
  Województwo
  27,8%
  Kraj
  29,1%
 • 23,9% Kobiety
  (Panny)
 • 34,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,9% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  53,9%
  Opolskie
  54,6%
  Polska
  54,0%
 • 52,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,7% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,6%
  woj. opolskie
  8,8%
  Cała Polska
  8,5%
 • 15,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  7,5%
  Opolskie
  7,5%
  Cała Polska
  7,6%
 • 8,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Tutaj
  0,0%
  Opolskie
  1,3%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Głogówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Głogówku w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  4,7
  Województwo
  3,7
  Cały kraj
  4,1
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Głogówek
  1,4
  woj. opolskie
  1,5
  Kraj
  1,6
 • 26 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Głogówku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Głogówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -35 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -11 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -24 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,34 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -6,3
  Opolskie
  -5,2
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Głogówku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Głogówku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Głogówku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Głogówku w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 37 Urodzenia żywe
 • 21 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 16 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 56,8%
  43,2%
 • 6,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  6,7
  Województwo
  7,2
  Kraj
  8,1
 • 28,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  28,1
  Województwo
  32,0
  Polska
  35,1
 • 11 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 11
 • 40 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 40
 • 79 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 79
 • 54 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 54
 • 21 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 21
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 342 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 217 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 456 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Głogówek
  3 342 g
  woj. opolskie
  3 355 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 31 Waga 4000g - 4499g
 • 31
 • 99 Waga 3500g - 3999g
 • 99
 • 124 Waga 3000g - 3499g
 • 124
 • 46 Waga 2500g - 2999g
 • 46
 • 17 Waga 2000g - 2499g
 • 17
 • 3 Waga 1500g - 1999g
 • 3
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,06 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,06
  woj. opolskie
  1,20
  Cały kraj
  1,26
 • 0,51 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,51
  Województwo
  0,57
  Kraj
  0,61
 • 0,45 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,45
  Opolskie
  0,58
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Głogówku w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 72 Zgony
 • 32 Kobiety
  (Zgony)
 • 40 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,4%
  55,6%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 13,1 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  13,1
  Województwo
  12,4
  Kraj
  11,9
 • 219,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  219,9
  woj. opolskie
  173,0
  Polska
  147,0
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Głogówek
  0,0
  woj. opolskie
  2,4
  Cały kraj
  3,8
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,4
  woj. opolskie
  3,3
  Polska
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. opolskie
  1,1
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie prudnickim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 42,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Głogówek
  42,4%
  Województwo
  35,2%
  Cały kraj
  36,0%
 • 21,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  21,4%
  Województwo
  24,2%
  Polska
  23,6%
 • 5,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,7%
  Województwo
  6,0%
  Kraj
  6,7%
 • 57 Zgony spowodowane COVID-19
 • 29,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. opolskie
  29,4
  Cały kraj
  15,8
 • 73,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Opolskie
  73,8
  Cała Polska
  70,6
 • 295,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  295,1
  woj. opolskie
  300,6
  Polska
  280,1
 • 273,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  273,1
  Cała Polska
  253,9
 • 584,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 657,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 505,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Głogówek
  584,4
  Opolskie
  437,7
  Kraj
  426,2
 • 50,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 24,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 134,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  50,3
  Województwo
  60,6
  Kraj
  62,9
 • 33,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Głogówek
  33,3
  woj. opolskie
  34,0
  Polska
  33,8
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  0,0
  Opolskie
  8,4
  Polska
  7,0
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Głogówek
  0,0%
  Opolskie
  0,7%
  Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 37 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 21 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 16 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 63 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 31 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 32 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 21 Wymeldowania za granicę
 • 8 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 13 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -46 Saldo migracji
 • -17 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -29 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -26 Saldo migracji wewnętrznych
 • -10 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -16 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -20 Saldo migracji zagranicznych
 • -7 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -13 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Głogówku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Głogówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Głogówek, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Głogówek - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Głogówku oddano do użytku 8 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,46 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Głogówku to 2 256 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 412 mieszkań. Jest to wartość większa od wartości dla województwa opolskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Głogówku to 6,13 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Głogówku to 172,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,18% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,50% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,97% mieszkań posiada łazienkę, 83,47% korzysta z centralnego ogrzewania, a 88,96% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu prudnickiego.

  Powiat prudnicki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Głogówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 256 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 411,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  411,80
  Województwo
  388,00
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 82,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  82,20 m2
  Województwo
  82,00 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 33,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  33,90 m2
  woj. opolskie
  31,80 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,09 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,09
  Opolskie
  4,18
  Kraj
  3,83
 • 2,43 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,43
  Województwo
  2,58
  Cały kraj
  2,42
 • 0,59 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,59
  Województwo
  0,62
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Głogówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 8 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,46 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Głogówek
  1,46
  woj. opolskie
  3,50
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 49 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 6,13 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  6,13
  woj. opolskie
  4,34
  Kraj
  3,89
 • 8,94 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Głogówek
  8,94
  woj. opolskie
  15,18
  Cały kraj
  24,56
 • 1 378 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 172,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Głogówek
  172,3 m2
  Województwo
  106,0 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,25 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,25 m2
  woj. opolskie
  0,37 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Głogówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,18% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Głogówek
  98,18%
  Województwo
  98,44%
  Kraj
  97,75%
 • 96,50% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  96,50%
  Opolskie
  97,49%
  Polska
  95,18%
 • 93,97% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  93,97%
  Województwo
  95,94%
  Cały kraj
  93,75%
 • 83,47% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Głogówek
  83,47%
  woj. opolskie
  85,05%
  Polska
  85,83%
 • 88,96% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  88,96%
  woj. opolskie
  50,68%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Głogówek - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Głogówku na 1000 mieszkańców pracuje 334osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 41,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 58,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Głogówku wynosiło w 2023 roku 9,1% (9,1% wśród kobiet i 9,1% wśród mężczyzn). Jest to więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Głogówku wynosiło 5 463,74 PLN, co odpowiada 81.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Głogówka 229 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 396 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 167.

  23,9% aktywnych zawodowo mieszkańców Głogówka pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 24,8% w przemyśle i budownictwie, a 18,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Głogówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 334 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Głogówek
  334,0
  Opolskie
  229,0
  Polska
  259,0
 • 7,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 9,1% Kobiety
 • 5,1% Mężczyźni
 • Miasto
  9,1%
  Województwo
  5,9%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Głogówku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Głogówku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Głogówku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Głogówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 809 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 464 PLN
  Opolskie
  6 134 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Głogówku w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Głogówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 229 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 396 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 167 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,73 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Głogówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 23,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 19,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 28,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 24,8% Przemysł i budownictwo
 • 17,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 32,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 18,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 21,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 31,3% Pozostałe
 • 46,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Głogówku w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Głogówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 858 Pracujący ogółem
 • 768 Kobiety
 • 1 090 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Głogówku w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,9% W wieku produkcyjnym
 • 56,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Głogówek, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 64,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  64,1
  Województwo
  66,0
  Kraj
  69,0
 • 34,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  34,7
  woj. opolskie
  39,3
  Polska
  38,2
 • 117,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Głogówek
  117,7
  woj. opolskie
  147,3
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 60,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Głogówek - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Głogówku w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 724 podmioty gospodarki narodowej, z czego 486 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 38 nowych podmiotów, a 27 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (45) podmiotów zarejestrowano w roku 2021, a najmniej (27) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (50) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (16) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2012 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Głogówku najwięcej (53) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (694) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,9% (14) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,9% (166) podmiotów, a 75,1% (544) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Głogówku najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.7%) oraz Budownictwo (20.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 724 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 14 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 166 Przemysł i budownictwo
 • 544 Pozostała działalność
 • 38 Podmioty nowo zarejestrowane w Głogówku w 2023 roku
 • 27 Podmioty wyrejestrowane w Głogówku w 2023 roku
 • 486 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 694 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 694
 • 21 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 21
 • 9 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 9
 • 724 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 724
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 Spółdzielnie ogółem
 • 5
 • 59 Spółki handlowe ogółem
 • 59
 • 14  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 14
 • 53  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 53
 • 14    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 14
 • 33 Spółki cywilne ogółem
 • 33
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 486 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 125 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 125
 • 99 Budownictwo
 • 99
 • 50 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 50
 • 43 Przetwórstwo przemysłowe
 • 43
 • 25 Pozostała działalność
 • 25
 • 24 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 24
 • 24 Transport i gospodarka magazynowa
 • 24
 • 22 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 22
 • 18 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 18
 • 14 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 14
 • 11 Edukacja
 • 11
 • 10 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 10
 • 9 Informacja i komunikacja
 • 9
 • 7 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 7
 • 4 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 4
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Głogówek - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Głogówku stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 93 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,94 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Głogówku wynosi 81,50% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Głogówka najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,73 (wykrywalność 84%) oraz przeciwko mieniu - 7,97 (wykrywalność 63%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,78 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,68 (51%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,25 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Głogówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Głogówka.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Głogówek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 93 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 93
 • 65 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 65
 • 15 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 15
 • 10 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 10
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 44 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 44
 • 16,94 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  16,94
  woj. opolskie
  17,34
  Cały kraj
  22,81
 • 11,73 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Głogówek
  11,73
  Opolskie
  10,21
  Cały kraj
  12,98
 • 2,68 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,68
  woj. opolskie
  4,50
  Cały kraj
  6,99
 • 1,78 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Głogówek
  1,78
  Opolskie
  1,77
  Cała Polska
  1,82
 • 0,25 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,25
  woj. opolskie
  0,36
  Kraj
  0,35
 • 7,97 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  7,97
  Województwo
  9,23
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Głogówek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  82%
  Opolskie
  69%
  Kraj
  71%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Głogówek
  85%
  Województwo
  65%
  Cały kraj
  63%
 • 51% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  51%
  Opolskie
  60%
  Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  woj. opolskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Głogówek
  100%
  Opolskie
  87%
  Cała Polska
  88%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  63%
  Opolskie
  50%
  Polska
  51%

Głogówek - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Głogówka wyniosła w 2022 roku 81,6 mln złotych, co daje 6,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 16.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Głogówka - 35.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (13.3%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 5,2 mln złotych, czyli 6,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Głogówka wyniosła w 2022 roku 76,9 mln złotych, co daje 6,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 5% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (29.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (26.3%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11%). W budżecie Głogówka wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 871 złotych na mieszkańca (14,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 22,4 złotych na mieszkańca (0,4%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 14,3%.
 • Wydatki budżetu w Głogówku według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Głogówka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Głogówek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Głogówka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  38,8 mln

  2,9 tys(100%)

  45,0 mln

  3,4 tys(100%)

  47,9 mln

  3,6 tys(100%)

  60,4 mln

  4,5 tys(100%)

  60,7 mln

  4,6 tys(100%)

  64,2 mln

  4,9 tys(100%)

  71,2 mln

  5,5 tys(100%)

  81,6 mln

  6,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  15,3 mln

  2,7 tys(39.4%)

  15,7 mln

  2,8 tys(34.9%)

  16,4 mln

  2,9 tys(34.3%)

  19,2 mln

  3,4 tys(31.7%)

  21,1 mln

  3,8 tys(34.7%)

  21,6 mln

  3,9 tys(33.6%)

  24,3 mln

  4,4 tys(34.1%)

  29,3 mln

  5,3 tys(35.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,0 mln

  716(10.3%)

  3,6 mln

  644(8%)

  3,7 mln

  669(7.8%)

  6,4 mln

  1,1 tys(10.7%)

  5,1 mln

  914(8.4%)

  5,7 mln

  1,0 tys(8.9%)

  8,4 mln

  1,5 tys(11.7%)

  10,8 mln

  2,0 tys(13.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  277,5 tys

  49,5(0.7%)

  234,9 tys

  42,1(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,1 mln

  1,5 tys(9.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,3 mln

  758(11%)

  4,8 mln

  856(10.6%)

  4,7 mln

  842(9.8%)

  4,6 mln

  828(7.7%)

  5,4 mln

  976(9%)

  5,7 mln

  1,0 tys(8.9%)

  5,1 mln

  934(7.2%)

  6,0 mln

  1,1 tys(7.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,1 mln

  918(13.3%)

  10,0 mln

  1,8 tys(22.3%)

  2,9 mln

  517(6%)

  2,9 mln

  522(4.8%)

  4,7 mln

  843(7.8%)

  3,0 mln

  540(4.7%)

  3,3 mln

  608(4.7%)

  5,1 mln

  929(6.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,4 mln

  420(6.1%)

  2,7 mln

  483(6%)

  2,1 mln

  370(4.3%)

  7,4 mln

  1,3 tys(12.3%)

  2,1 mln

  374(3.4%)

  2,0 mln

  358(3.1%)

  2,3 mln

  422(3.2%)

  3,3 mln

  610(4.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  581,2 tys

  104(1.5%)

  580,1 tys

  104(1.3%)

  783,7 tys

  140(1.6%)

  467,6 tys

  83,4(0.8%)

  671,2 tys

  120(1.1%)

  550,8 tys

  99,0(0.9%)

  682,3 tys

  124(1%)

  2,4 mln

  435(2.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,2 mln

  209(3%)

  1,2 mln

  213(2.6%)

  1,3 mln

  229(2.7%)

  1,3 mln

  233(2.2%)

  1,6 mln

  281(2.6%)

  1,6 mln

  279(2.4%)

  1,5 mln

  274(2.1%)

  1,7 mln

  316(2.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,1 mln

  367(5.3%)

  1,2 mln

  218(2.7%)

  1,4 mln

  249(2.9%)

  2,0 mln

  364(3.4%)

  2,3 mln

  406(3.7%)

  2,0 mln

  359(3.1%)

  4,8 mln

  884(6.8%)

  1,5 mln

  266(1.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  884,8 tys

  158(2.3%)

  2,1 mln

  376(4.7%)

  2,7 mln

  475(5.6%)

  3,0 mln

  539(5%)

  1,8 mln

  328(3%)

  3,1 mln

  561(4.9%)

  1,5 mln

  281(2.2%)

  1,2 mln

  221(1.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,4 mln

  247(3.6%)

  1,4 mln

  249(3.1%)

  836,7 tys

  149(1.7%)

  1,1 mln

  191(1.8%)

  873,9 tys

  156(1.4%)

  824,5 tys

  148(1.3%)

  1,1 mln

  209(1.6%)

  1,0 mln

  190(1.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  282,3 tys

  50,3(0.7%)

  262,5 tys

  47,1(0.6%)

  258,3 tys

  46,1(0.5%)

  282,4 tys

  50,4(0.5%)

  339,6 tys

  60,8(0.6%)

  271,6 tys

  48,8(0.4%)

  181,8 tys

  33,2(0.3%)

  991,8 tys

  181(1.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  651,3 tys

  116(1.7%)

  492,0 tys

  88,3(1.1%)

  474,7 tys

  84,7(1%)

  825,6 tys

  147(1.4%)

  1,1 mln

  194(1.8%)

  1,3 mln

  235(2%)

  1,4 mln

  255(2%)

  799,9 tys

  146(1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  240,1 tys

  42,8(0.6%)

  225,5 tys

  40,5(0.5%)

  236,4 tys

  42,2(0.5%)

  234,9 tys

  41,9(0.4%)

  342,1 tys

  61,2(0.6%)

  296,1 tys

  53,2(0.5%)

  347,9 tys

  63,5(0.5%)

  481,6 tys

  87,9(0.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  58,5 tys

  10,4(0.2%)

  74,6 tys

  13,4(0.2%)

  83,3 tys

  14,9(0.2%)

  107,6 tys

  19,2(0.2%)

  71,7 tys

  12,8(0.1%)

  54,6 tys

  9,8(0.1%)

  116,3 tys

  21,2(0.2%)

  29,7 tys

  5,4(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  94,0 tys

  16,9(0.2%)

  67,3 tys

  12,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,3 tys

  2,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  158,5 tys

  28,3(0.4%)

  16,0 tys

  2,9(0%)

  2,7 tys

  0,5(0%)

  211,2 tys

  37,7(0.3%)

  164,9 tys

  29,5(0.3%)

  143,4 tys

  25,8(0.2%)

  2,7 tys

  0,5(0%)

  9,1 tys

  1,7(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  800

  0,1(0%)

  1,7 tys

  0,3(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  297,6 tys

  53,4(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,0 tys

  3,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Głogówku według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Głogówka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Głogówek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Głogówka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  39,6 mln

  2,9 tys(100%)

  46,1 mln

  3,4 tys(100%)

  47,9 mln

  3,6 tys(100%)

  56,4 mln

  4,2 tys(100%)

  61,4 mln

  4,6 tys(100%)

  64,3 mln

  4,9 tys(100%)

  74,7 mln

  5,8 tys(100%)

  76,9 mln

  6,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  17,9 mln

  3,2 tys(45.1%)

  17,4 mln

  3,1 tys(37.8%)

  17,1 mln

  3,1 tys(35.8%)

  18,5 mln

  3,3 tys(32.8%)

  19,2 mln

  3,4 tys(31.3%)

  18,7 mln

  3,4 tys(29%)

  20,9 mln

  3,8 tys(28%)

  22,6 mln

  4,1 tys(29.4%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  10,9 mln

  2,0 tys(27.6%)

  12,0 mln

  2,2 tys(26%)

  11,6 mln

  2,1 tys(24.2%)

  12,6 mln

  2,3 tys(22.4%)

  17,1 mln

  3,1 tys(27.8%)

  20,6 mln

  3,7 tys(32%)

  22,3 mln

  4,1 tys(29.9%)

  20,3 mln

  3,7 tys(26.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  140,2 tys

  25,0(0.4%)

  47,8 tys

  8,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,5 mln

  1,5 tys(11%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,0 mln

  363(5.1%)

  2,0 mln

  358(4.3%)

  2,0 mln

  365(4.3%)

  3,2 mln

  566(5.6%)

  3,7 mln

  658(6%)

  2,6 mln

  474(4.1%)

  3,4 mln

  626(4.6%)

  5,7 mln

  1,0 tys(7.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,5 mln

  270(3.8%)

  1,5 mln

  274(3.3%)

  1,6 mln

  278(3.2%)

  3,0 mln

  533(5.3%)

  1,6 mln

  283(2.6%)

  2,0 mln

  364(3.1%)

  2,0 mln

  372(2.7%)

  2,6 mln

  478(3.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,4 mln

  615(8.7%)

  8,4 mln

  1,5 tys(18.1%)

  1,0 mln

  185(2.2%)

  1,0 mln

  181(1.8%)

  1,9 mln

  343(3.1%)

  1,1 mln

  191(1.6%)

  1,1 mln

  206(1.5%)

  2,4 mln

  440(3.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,2 mln

  210(3%)

  1,8 mln

  331(4%)

  2,4 mln

  433(5.1%)

  1,5 mln

  272(2.7%)

  1,3 mln

  235(2.1%)

  1,4 mln

  259(2.2%)

  5,8 mln

  1,1 tys(7.8%)

  2,4 mln

  431(3.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  985,0 tys

  176(2.5%)

  1,0 mln

  188(2.3%)

  1,1 mln

  190(2.2%)

  1,1 mln

  193(1.9%)

  1,3 mln

  242(2.2%)

  1,4 mln

  246(2.1%)

  1,4 mln

  250(1.8%)

  1,6 mln

  287(2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  7,0 tys

  1,3(0%)

  7,2 tys

  1,3(0%)

  5,0 tys

  0,9(0%)

  28,1 tys

  5,0(0%)

  52,7 tys

  9,4(0.1%)

  36,6 tys

  6,6(0.1%)

  20,0 tys

  3,7(0%)

  1,2 mln

  214(1.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  252,5 tys

  45,0(0.6%)

  174,4 tys

  31,3(0.4%)

  178,5 tys

  31,8(0.4%)

  269,6 tys

  48,1(0.5%)

  468,9 tys

  84,0(0.8%)

  329,7 tys

  59,3(0.5%)

  264,5 tys

  48,3(0.4%)

  659,7 tys

  120(0.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  259,9 tys

  46,3(0.7%)

  249,0 tys

  44,7(0.5%)

  261,8 tys

  46,7(0.5%)

  265,9 tys

  47,5(0.5%)

  281,2 tys

  50,4(0.5%)

  284,4 tys

  51,1(0.4%)

  826,7 tys

  151(1.1%)

  305,6 tys

  55,8(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  291,3 tys

  51,9(0.7%)

  213,4 tys

  38,3(0.5%)

  93,3 tys

  16,6(0.2%)

  110,1 tys

  19,6(0.2%)

  98,8 tys

  17,7(0.2%)

  66,8 tys

  12,0(0.1%)

  140,5 tys

  25,6(0.2%)

  254,1 tys

  46,4(0.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  507,8 tys

  90,6(1.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 mln

  238(2.2%)

  62,2 tys

  11,2(0.1%)

  636,0 tys

  116(0.9%)

  150,4 tys

  27,5(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  69,0 tys

  12,3(0.2%)

  60,6 tys

  10,9(0.1%)

  50,8 tys

  9,1(0.1%)

  420,6 tys

  75,1(0.7%)

  81,9 tys

  14,7(0.1%)

  71,7 tys

  12,9(0.1%)

  79,0 tys

  14,4(0.1%)

  70,5 tys

  12,9(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  444,7 tys

  79,3(1.1%)

  1,2 mln

  208(2.5%)

  207,7 tys

  37,0(0.4%)

  4,2 mln

  758(7.5%)

  166,7 tys

  29,8(0.3%)

  18,5 tys

  3,3(0%)

  175,1 tys

  32,0(0.2%)

  63,9 tys

  11,7(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  158,5 tys

  28,3(0.4%)

  16,0 tys

  2,9(0%)

  2,7 tys

  0,5(0%)

  211,2 tys

  37,7(0.4%)

  164,9 tys

  29,5(0.3%)

  143,4 tys

  25,8(0.2%)

  2,7 tys

  0,5(0%)

  9,1 tys

  1,7(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  4,0 tys

  0,7(0%)

  3,5 tys

  0,6(0%)

  3,8 tys

  0,7(0%)

  3,8 tys

  0,7(0%)

  4,0 tys

  0,7(0%)

  4,3 tys

  0,8(0%)

  4,3 tys

  0,8(0%)

  4,8 tys

  0,9(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  800

  0,1(0%)

  1,7 tys

  0,3(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  23,4 tys

  4,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,4 tys

  3,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Głogówek - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 184 mieszkańców Głogówka jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 549 kobiet oraz 634 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 10,8% średnie ogólnokształcące, a 20,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 29,1% mieszkańców Głogówka, gimnazjalnym 2,9%, natomiast 13,5% podstawowym ukończonym. 3,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa opolskiego mieszkańcy Głogówka mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Głogówku największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (22,4%) oraz wyższe (21,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (36,7%) oraz średnie zawodowe (21,6%).

  W roku 2022 w Głogówku mieściły się 2 przedszkola, w których do 16 oddziałów uczęszczało 328 dzieci (171 dziewczynek oraz 157 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Głogówku mieściły się 2 przedszkola, w których do 13 oddziałów uczęszczało 287 dzieci (126 dziewczynek oraz 161 chłopców). Dostępnych było 345 miejsc.

  20,4% mieszkańców Głogówka w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (23,3% wśród dziewczynek i 18,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 534 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,49 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 3 szkoły podstawowe, w których w 50 oddziałach uczyło się 686 uczniów (318 kobiet oraz 368 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Głogówku placówkę miały 3 szkoły podstawowe, w których w 27 oddziałach uczyło się 531 uczniów (258 kobiet oraz 273 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,0% ludności (27,3% wśród dziewczynek i 30,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 13,7 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 149,13.

  W Głogówku znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 3 oddziałach uczyło się 49 uczniów (25 kobiet oraz 24 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 0 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Głogówku placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 4 oddziałach uczyło się 95 uczniów (72 kobiety oraz 23 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 23 absolwentów.

  W Głogówku znajduje się 1 Technikum, w którym w 5 oddziałach uczyło się 88 uczniów (34 kobiety oraz 54 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 23 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Głogówku placówkę miała 1 Technikum, w którym w 4 oddziałach uczyło się 94 uczniów (11 kobiet oraz 83 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 21 absolwentów.

  W Głogówku znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 4 oddziałach uczyło się 113 uczniów (40 kobiet oraz 73 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,3% mieszkańców (15,3% wśród dziewczyn i 17,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 16,3 uczniów. 28,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 17,6 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,8% mieszkańców Głogówka w wieku potencjalnej nauki (21,4% kobiet i 24,0% mężczyzn).

 • 17,3% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  17,3%
  Województwo
  21,2%
  Cała Polska
  25,2%
 • 21,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  34,1%
  woj. opolskie
  34,9%
  Polska
  35,2%
 • 35,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,9%
  Opolskie
  3,1%
  Polska
  3,3%
 • 4,1% Kobiety
  (policealne)
 • 2,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,8%
  woj. opolskie
  10,9%
  Polska
  11,9%
 • 12,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  20,4%
  Województwo
  20,9%
  Cała Polska
  20,0%
 • 19,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 29,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Głogówek
  29,1%
  Opolskie
  25,7%
  Kraj
  21,2%
 • 22,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 36,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Głogówek
  2,9%
  woj. opolskie
  2,9%
  Polska
  3,0%
 • 2,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Głogówek
  13,5%
  Województwo
  12,3%
  Cała Polska
  12,3%
 • 15,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,1%
  Województwo
  3,0%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Głogówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1534 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 534,0
  Opolskie
  953,0
  Kraj
  927,0
 • 0,49 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Głogówek
  0,49
  Województwo
  0,79
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 16 Oddziały
 • 1 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 345 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Głogówek) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 328 Dzieci
 • 171 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 157 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 52,1%
  47,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 65 3 lata
 • 65
 • 103 4 lata
 • 103
 • 104 5 lata
 • 104
 • 53 6 lat
 • 53
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 35 3 lata
 • 35
 • 55 4 lata
 • 55
 • 56 5 lata
 • 56
 • 23 6 lat
 • 23
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 30 3 lata
 • 30
 • 48 4 lata
 • 48
 • 48 5 lata
 • 48
 • 30 6 lat
 • 30
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 27 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 20,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 20,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 1,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Głogówku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Głogówku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne nr 4 w Głogówku
  Publiczne
  77 437-32-88
  77 437-32-88
  ul. Powstańców 16
  48-250 Głogówek
  918214
  PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W GŁOGÓWKU
  Publiczne
  77 437-37-32
  ul. KORFANTEGO 3
  48-250 Głogówek
  715114
 • Szkoły podstawowe w Głogówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Głogówek) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 33 Oddziały
 • 641 Uczniowie
 • 308 Kobiety
  (uczniowie)
 • 333 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,0%
  52,0%
 • 93 Uczniowie w 1 klasie
 • 44 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 49 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 101 Absolwenci
 • 46 Kobiety
  (absolwenci)
 • 55 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 17 Oddziały
 • 45 Uczniowie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie)
 • 35 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 22,2%
  77,8%
 • 1 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Absolwenci
 • 4 Kobiety
  (absolwenci)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 13,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  13,7
  woj. opolskie
  15,9
  Cała Polska
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 13,7 Szkoły podstawowe ogółem
 • 13,7
 • 13,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 13,7
 • 19,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19,4
 • 2,6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,6
 •  
 • 48,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 37,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 12,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 149,13 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Głogówek
  149,13
  Opolskie
  94,54
  Kraj
  95,96
 • 145,65 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Głogówek
  145,65
  woj. opolskie
  93,41
  Kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Głogówek) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Głogówek) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Głogówku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Głogówku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Głogówku (Maria Skłodowska - Curie)
  Publiczna
  77 437-34-20
  77 437-34-20
  ul. Jana Pawła II 1
  48-250 Głogówek
  1531839
  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Głogówku (Henryk Sienkiewicz)
  Publiczna
  77 406-92-90
  77 406-92-90
  ul. Sobieskiego 6
  48-250 Głogówek
  815719
  Szkoła Podstawowa Nr 4 w Głogówku
  Publiczna
  77 437-29-29
  77 437-29-29
  ul. Batorego 2
  48-250 Głogówek
  322-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Głogówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Głogówek) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 3 Oddziały
 • 49 Uczniowie
 • 25 Kobiety
  (uczniowie)
 • 24 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 51,0%
  49,0%
 •  
 • 16,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  16,3
  woj. opolskie
  25,9
  Polska
  26,5
 •  
 • 0,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 0,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Głogówek) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 5 Oddziały
 • 88 Uczniowie
 • 34 Kobiety
  (uczniowie)
 • 54 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 38,6%
  61,4%
 • 15 Uczniowie w 1 klasie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 23 Absolwenci
 • 9 Kobiety
  (absolwenci)
 • 14 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  17,6
  Opolskie
  25,5
  Kraj
  24,9
 •  
 • 11,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 7,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Głogówek) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 50 Uczniowie w 1 klasie
 • 20 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 30 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 28,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  28,3
  Opolskie
  19,6
  Kraj
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Głogówku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Głogówku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Głogówku
  Publiczna
  77 437-33-01
  77 437-33-01
  ul. Powstańców 34
  48-250 Głogówek
  5123-
  Liceum Ogólnokształcące w Głogówku
  Publiczne
  77 437-33-01
  77 437-33-01
  ul. Powstańców 34
  48-250 Głogówek
  376-
  Technikum w Głogówku
  Publiczne
  77 437-33-01
  77 437-33-01
  ul. Powstańców 34
  48-250 Głogówek
  355-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  77 437-33-01
  77 437-33-01
  ul. Powstańców 34
  48-250 Głogówek
  243-
  Przysposabiająca do Pracy Specjalna w Głogówku
  Publiczna
  77 437-29-29
  77 437-29-29
  ul. Batorego 2
  48-250 Głogówek
  19-
  Liceum Uzupełniające dla Dorosłych w Głogówku
  Publiczne
  77 437-33-01
  77 437-33-01
  ul. Powstańców 34
  48-250 Głogówek
  ---
  Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  77 437-33-01
  77 437-33-01
  ul. Powstańców 34
  48-250 Głogówek
  ---
  Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Głogówku
  Publiczne
  77 437-33-01
  77 437-33-01
  ul. Powstańców 34
  48-250 Głogówek
  ---
  Szkoła Policealna dla Dorosłych w Głogówku
  Publiczna
  77 437-33-01
  77 437-33-01
  ul. Powstańców 34
  48-250 Głogówek
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Głogówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 20,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 23,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 30,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 10,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 21,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Głogówek, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Głogówek, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Głogówek, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Głogówek - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome)

 • Baza noclegowa w Głogówku

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • hotele: 1
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Głogówku w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Głogówku
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Głogówku: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Głogówku 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 346 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 250 (uczestnicy: 40 185)
  • seanse filmowe: 132 (uczestnicy: 1 080)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 6 (uczestnicy: 4 350)
  • koncerty: 45 (uczestnicy: 19 490)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 11 (uczestnicy: 2 450)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 23 (uczestnicy: 7 070)
  • konkursy: 6 (uczestnicy: 180)
  • pokazy teatralne: 13 (uczestnicy: 4 200)
  • interdyscyplinarne: 1 (uczestnicy: 900)
  • warsztaty: 8 (uczestnicy: 325)
  • inne: 5 (uczestnicy: 140)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 30 (członkowie: 228)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 35)
  • taneczne: 9 (członkowie: 81)
  • muzyczne: 14 (członkowie: 77)
  • teatralne: 4 (członkowie: 35)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 47 (absolwenci: 263)
  • języków obcych: 10 (absolwenci: 47)
  • plastyczne: 3 (absolwenci: 35)
  • nauki gry na instrumentach: 11 (absolwenci: 65)
  • tańca: 9 (absolwenci: 81)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 78)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 40)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 38)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Głogówku działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 24 605 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 28 118 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Głogówku działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 292 członków. Zarejestrowano 267 ćwiczących (mężczyźni: 244, kobiety: 23, chłopcy do lat 18: 151, dziewczęta do lat 18: 17). Aktywnych było 5 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (10), instruktora sportowego (8) oraz inne osoby (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Głogówku w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Głogówku
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Głogówka znajduje się 75 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Głogówku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Osada Głogówek, st.48 z epoki kamieniadnia 1968-03-30, wykaz dokumentów: A-103/68 z 1968-03-30; A-103/68 z 1987-01-23
  • Cmentarzysko ciałopalne Głogówek- Głogowiec, st.23 z epoki brązu dnia 1968-03-30, wykaz dokumentów: A-104/68 z 1968-03-30
  • Osada Głogówek, st.22 z epoki kamieniadnia 1968-03-30, wykaz dokumentów: A-105/68 z 1968-03-30; A-105/68 z 1987-01-31
  • Cmentarzysko ciałopalne Głogówek, st.46 z epoki brązu dnia 1995-04-24, wykaz dokumentów: A-1000/95 z 1995-04-24
  • Osada Głogówek, st.43 z epoki brązu dnia 1995-04-24, wykaz dokumentów: A-999/95 z 1995-04-24
  • Punkt osadniczy Głogówek, st.32 z epoki kamieniadnia 1995-04-25, wykaz dokumentów: A-1001/95 z 1995-04-25
  • Osada Głogówek, st.49 z epoki kamieniadnia 1996-12-16, wykaz dokumentów: A-1014/96 z 1996-12-16
  • Osada Głogówek, st.50 z epoki kamieniadnia 1996-12-16, wykaz dokumentów: A-1015/96 z 1996-12-16
  • Osada Głogówek, st.39 z epoki brązu dnia 1996-12-16, wykaz dokumentów: A-1016/96 z 1996-12-16
  • Osada Głogówek, st.40 z epoki kamieniadnia 1996-12-17, wykaz dokumentów: A-1017/96 z 1996-12-17
  • Osada Głogówek, st.38 z epoki kamieniadnia 1996-12-17, wykaz dokumentów: A-1018/96 z 1996-12-17
  • Osada Głogówek, st.41 z epoki kamieniadnia 1996-12-17, wykaz dokumentów: A-1019/96 z 1996-12-17
  • Osada Głogówek, st.42 z pradziejówdnia 1996-12-18, wykaz dokumentów: A-1020/96 z 1996-12-18
  • Osada Głogówek, st.51 z epoki brązu dnia 1996-12-31, wykaz dokumentów: A-1032/96 z 1996-12-31
  • Założenie urbanistyczne (data nieznana)dnia 1949-06-10, wykaz dokumentów: R.184 z 1949-06-10
  • Kościół z 1380 r. (ul. Kościelna 4)dnia 1951-02-05, wykaz dokumentów: IV36a/5/329/51 z 1951-02-05; brak numeru z 1970-11-05
  • Kościół z 1705 r. (ul. Piastowska 31)dnia 1951-02-05, wykaz dokumentów: Ks.At.I92/2009 z 1951-02-05
  • Zamek z XVI w. (ul. Zamkowa 23)dnia 1954-08-16, wykaz dokumentów: 116 z 1954-08-16
  • Ratusz z 1608 r. (ul. Rynek 1)dnia 1954-09-03, wykaz dokumentów: 117 z 1954-09-03
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Rynek 24)dnia 1957-09-24, wykaz dokumentów: 101 z 1957-09-24; 336/58 z 1958-03-10; brak numeru z 1958-03-10
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Rynek 3)dnia 1958-02-05, wykaz dokumentów: 340/58 z 1958-02-05
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Rynek 21)dnia 1958-03-01, wykaz dokumentów: 315/58 z 1958-03-01; 731/64 z 1964-03-14
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Rynek 5)dnia 1958-03-10, wykaz dokumentów: 327 z 1958-03-10
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Rynek 30)dnia 1958-03-10, wykaz dokumentów: 328/58 z 1958-03-10; brak numeru z 1958-03-10
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Rynek 17)dnia 1958-03-10, wykaz dokumentów: 329 z 1958-03-10
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Rynek 22)dnia 1958-03-10, wykaz dokumentów: 330/58 z 1958-03-10; brak numeru z 1958-06-10
  • Inny budynek mieszkalny z 1725 r. (ul. Rynek 2)dnia 1958-03-10, wykaz dokumentów: 332/58 z 1958-03-10
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XVIII w. (ul. Rynek 25)dnia 1958-03-10, wykaz dokumentów: 333/58 z 1958-03-10; brak numeru z 1958-03-10
  • Winiarnia z XVI w.dnia 1958-05-12, wykaz dokumentów: 337/58 z 1958-05-12
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Rynek 31)dnia 1958-05-12, wykaz dokumentów: 339/58 z 1958-05-12; brak numeru z 1958-05-12
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Rynek 14)dnia 1958-05-12, wykaz dokumentów: 341/58 z 1958-05-12
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Rynek 16)dnia 1958-05-12, wykaz dokumentów: 343/58 z 1958-05-12
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Rynek 4)dnia 1958-05-12, wykaz dokumentów: 347/58 z 1958-05-12
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Rynek 12)dnia 1958-05-12, wykaz dokumentów: 348/58 z 1958-05-12
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Mickiewicza 1)dnia 1958-10-10, wykaz dokumentów: 492/58 z 1958-10-10; 872/64 z 1964-05-14
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Zamkowa 4)dnia 1958-10-15, wykaz dokumentów: 424/58 z 1958-10-15; brak numeru z 1958-10-15
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Zamkowa 23)dnia 1958-10-15, wykaz dokumentów: 428/58 z 1958-10-15
  • Klasztor z 1630 - 1665 (ul. Klasztorna 3)dnia 1959-02-20, wykaz dokumentów: 549/59 z 1959-02-20; 549/III/59 z 1959-02-20
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XVII w. (ul. Rynek 19)dnia 1959-02-24, wykaz dokumentów: 555/59 z 1959-02-24
  • Zajazd z przełomu XVII/XVIII w. (ul. Pasternik 2)dnia 1959-02-24, wykaz dokumentów: 556/59 z 1959-02-24
  • Kapliczka z 1762 r.dnia 1959-07-01, wykaz dokumentów: 582/59 z 1959-07-01
  • Brama z 1700 r.dnia 1964-05-11, wykaz dokumentów: 864/64 z 1964-05-11; 866/64 z 1964-05-11
  • Baszta z przełomu XIV/XV w.dnia 1964-05-11, wykaz dokumentów: 865/64 z 1964-05-11
  • Mur miejski z przełomu XIV/XV w.dnia 1964-05-11, wykaz dokumentów: 866/64 z 1964-05-11
  • Wieża ciśnień z 1597 r.dnia 1964-05-13, wykaz dokumentów: 870/64 z 1964-05-13
  • Szpital z XVIII w. (ul. Piastowska 37)dnia 1964-05-14, wykaz dokumentów: 871/64 z 1964-05-14; 871/64-B z 1964-05-14
  • Kościół z 1773 r. (ul. Piastowska 35)dnia 1964-05-14, wykaz dokumentów: 871/64 z 1964-05-14; 871/64-B z 1964-05-14
  • Zespół - szpital z XVIII w. (ul. Piastowska 37)dnia 1964-05-14, wykaz dokumentów: 871/64 z 1964-05-14; 871/64-B z 1964-05-14
  • Inny budynek mieszkalny z 1. ćw. XIX w. (ul. Kościuszki 12)dnia 1964-05-14, wykaz dokumentów: 874/64 z 1964-05-14
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Rynek 18)dnia 1964-05-14, wykaz dokumentów: 875/64 z 1964-05-14
  • Kościół (data nieznana) (ul. Klasztorna 1)dnia 1964-12-11, wykaz dokumentów: 943/64 z 1964-12-11
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Rynek 8)dnia 1965-03-10, wykaz dokumentów: 976/65 z 1965-03-10
  • Kaplica z XVIII w. (ul. Zamkowa 21a)dnia 1966-08-02, wykaz dokumentów: 1434/66 z 1966-08-02
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Kościelna 6)dnia 1966-08-02, wykaz dokumentów: 1436/66 z 1966-08-02
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Mickiewicza 9)dnia 1966-08-02, wykaz dokumentów: 1438/66 z 1966-08-02; A.Op.1960/72 z 1972-09-14
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Mickiewicza 11)dnia 1966-08-02, wykaz dokumentów: 1440/66 z 1966-08-02
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Mickiewicza 13)dnia 1966-08-03, wykaz dokumentów: 1441/66 z 1966-08-03
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Mickiewicza 15)dnia 1966-08-03, wykaz dokumentów: 1442/66 z 1966-08-03
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Piastowska 33)dnia 1966-08-03, wykaz dokumentów: 1443/66 z 1966-08-03; brak numeru z 2013-04-24
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Zamkowa 3)dnia 1966-08-03, wykaz dokumentów: 1444/66 z 1966-08-03
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Zamkowa 5)dnia 1966-08-03, wykaz dokumentów: 1445/66 z 1966-08-03
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Zamkowa 8)dnia 1966-08-03, wykaz dokumentów: 1446/66 z 1966-08-03
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Zamkowa 10)dnia 1966-08-03, wykaz dokumentów: 1447/66 z 1966-08-03
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Zamkowa 12)dnia 1966-08-03, wykaz dokumentów: 1448/66 z 1966-08-03
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Zamkowa 14)dnia 1966-08-03, wykaz dokumentów: 1449/66 z 1966-08-03
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Zamkowa 18)dnia 1966-08-03, wykaz dokumentów: 1450/66 z 1966-08-03
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Zamkowa 20)dnia 1966-08-03, wykaz dokumentów: 1451/66 z 1966-08-03
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Zamkowa 21)dnia 1966-08-03, wykaz dokumentów: 1452/66 z 1966-08-03
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Zamkowa 26)dnia 1966-08-03, wykaz dokumentów: 1453/66 z 1966-08-03
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Zamkowa 30)dnia 1966-08-03, wykaz dokumentów: 1454/66 z 1966-08-03
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Zamkowa 32)dnia 1966-08-03, wykaz dokumentów: 1455/66 z 1966-08-03
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Zamkowa 38)dnia 1966-08-03, wykaz dokumentów: 1456/66 z 1966-08-03
  • Park z poł. XIX w.dnia 1989-01-09, wykaz dokumentów: Ks.A-t.I-201/88 z 1989-01-09
  • Cmentarz żydowski z 2. poł. XIX w.dnia 1990-03-14, wykaz dokumentów: Ks.At.I-242/90 z 1990-03-14
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Zamkowa 19)dnia 1994-12-19, wykaz dokumentów: Ks.A.t.III.2341/94 z 1994-12-19

Głogówek - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 2 wypadków drogowych w Głogówku odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 1 osobę ranną. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 36,5 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 36,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Głogówku znajdowały się 4 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu prudnickiego.

  Powiat prudnicki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Głogówku
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 2 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 1 Ranni
  (rok 2022)
 • 0 Lekko ranni
 • 1 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Głogówku w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 36,50 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  36,5
  Województwo
  46,5
  Cała Polska
  56,5
 • 36,50 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Głogówek
  36,5
  Opolskie
  6,8
  Cały kraj
  5,0
 • 18,25 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  18,3
  Województwo
  54,4
  Cała Polska
  65,5
 • 100,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  100,0
  woj. opolskie
  14,6
  Kraj
  8,9
 • 50,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  50,0
  Opolskie
  117,1
  Cała Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 3 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 2 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Głogówku w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 259,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  259,0 km
  woj. opolskie
  681,6 km
  Cała Polska
  633,6 km
 • 3,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  3,5 km
  Opolskie
  6,8 km
  Kraj
  5,3 km
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Głogówek przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 40droga krajowa nr 40(granica (Czechy) - Głuchołazy - Wierzbiec - Łąka Prudnicka - Prudnik - Lubrza - Laskowice - Nowy Browiniec - Wierzch - Mochów - Głogówek - Stare Kotkowice - Biedrzychowice - Zwiastowice - Twardawa - Pokrzywnica - Większyce - Reńska Wieś - Kędzierzyn-Koźle - Ujazd - Łany - Niewiesze - Bycina - Pyskowice)
  • DW 416droga wojewódzka nr 416(Krapkowice - Żywocice - Pietna - Ściborowice - Kórnica - Nowy Dwór Prudnicki - Rzepcze - Głogówek - Tomice - Szonów - Klisino - Kietlice - Głubczyce-Sady - Głubczyce - Bernacice - Bernacice Górne - Boguchwałów - Sucha Psina - Nowa Cerekwia - Kozłówki - Kietrz - Pietrowice Wielkie - Racibórz)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Głogówek przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 137Linia kolejowa nr 137: Katowice - Legnica [o znaczeniu państwowym] (Katowice - Katowice Załęże - Chorzów Batory - Świętochłowice - Ruda Chebzie - Ruda Śląska - Zabrze - Gliwice ZNTK - Gliwice - Gliwice Łabędy - Rzeczyce Śląskie - Taciszów - Rudziniec Gliwicki - Sławięcice - Kędzierzyn Blachownia Śląska - Kędzierzyn Koźle - Kędzierzyn Koźle Port - Kędzierzyn Koźle Przystanek - Kędzierzyn Koźle Zachodnie - Pokrzywnica - Twardawa -Głogówek - Racławice Śląskie - Dytmarów - Prudnik - Szybowice - Nowy Las - Nowy Świętów - Przełęk - Nysa - Radzikowice - Goświnowice - Wójcice - Otmuchów - Otmuchów Jezioro - Paczków - Doboszowice - Kamieniec Ząbkowicki - Ząbkowice Śląskie - Piława Górna - Dzierżoniów Śląski - Mościsko Dzierżoniowskie - Krzyżowa - Świdnica Kraszowice - Świdnica Miasto - Bolesławice Świdnickie - Jaworzyna Śląska - Stanowice - Strzegom - Goczałków - Rogoźnica - Jawor - Stary Jawor - Brachów - Przybyłowice - Nowa Wieś Legnicka - Legnica Piekary - Legnica)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Głogówku istnieje 66 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 3 Maja

  ul. Batorego

  ul. Bończyka

  ul. Chopina

  ul. Damrota

  ul. Dworcowa

  ul. Dąbrowskiego

  ul. Elizy Orzeszkowej

  ul. Fabryczna

  ul. Głogowiec

  ul. Głubczycka

  ul. Jagiellońska

  ul. Jana Kazimierza

  ul. Jana Pawła II

  pl. Karola Miarki

  ul. Klasztorna

  ul. Kolejowa

  ul. Kopernika

  ul. Korfantego

  ul. Kołłątaja

  ul. Kościelna

  ul. Kościuszki

  ul. Krótka

  ul. Kąpielowa

  ul. Ligonia

  al. Lipowa

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Małe Winiary

  ul. Mickiewicza

  pl. Moniuszki

  ul. Młyńska

  ul. Niepodległości

  ul. Ogrodowa

  ul. Olszynka

  ul. Pasternik

  ul. Piastowska

  ul. Piotra Skargi

  ul. Podgórna

  ul. Polna

  ul. Powstańców

  ul. Prusa

  ul. Rafała Urbana

  ul. Rataja

  ul. Reja

  ul. Reymonta

  Rondo im. Georga III von Oppersdorff

  Rynek

  ul. Sienkiewicza

  ul. Sobieskiego

  ul. Sportowa

  ul. Spółdzielcza

  ul. Staszica

  ul. Szkolna

  ul. Słowackiego

  ul. Targowa

  ul. Tylne Winiary

  ul. Wiejska

  ul. Wielkie Oracze

  ul. Winiary

  ul. Wodna

  pl. Wolności

  ul. Wyspiańskiego

  ul. Zamkowa

  ul. Zbożowa

  ul. Łąkowa

  ul. Świętej Anny