Głogówek w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie)

Głogówek - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Głogówek to miasto leżące w południowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa opolskiego, powiatu prudnickiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Głogówek.
 • 5 480 Liczba mieszkańców
 • 22,1 km² Powierzchnia
 • 248,4 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 212 m n.p.m Wysokość
 • XI wiek Data założenia
 • 1275 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 77 Numer kierunkowy
 • OPR Tablice rejestracyjne
 • Piotr Marek Bujak Burmistrz miasta
Głogówek na mapie
Identyfikatory
 • 17.864450.3535 Współrzędne GPS
 • 1610024 TERYT (TERC)
 • 0965281 SIMC
Herb miasta Głogówek
Głogówek herb
Flaga miasta Głogówek
Głogówek flaga

Głogówek - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
48-250Poczta Głogówek, Pl. Wolności 1
48-250Skrytki Pocztowe Poczta Głogówek, Pl. Wolności 1

Głogówek - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Głogówku)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Prudniku (podlega pod: ZUS Oddział w Opolu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Powstańców Śląskich 7 a i b
48-200 Prudnik
Urząd Miejski w Głogówku
(77) 406-99-00
(77) 406-99-06
Rynek 1
48-250 Głogówek

Głogówek - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Głogówek jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 5 480, z czego 52,0% stanowią kobiety, a 48,0% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 10,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,4 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Głogówka zawarli w 2021 roku 29 małżeństw, co odpowiada 5,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,9% mieszkańców Głogówka jest stanu wolnego, 53,9% żyje w małżeństwie, 7,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,7% to wdowy/wdowcy.

  Głogówek ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -17. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,07 na 1000 mieszkańców Głogówka. W 2021 roku urodziło się 61 dzieci, w tym 55,7% dziewczynek i 44,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 344 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,48 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 44,2% zgonów w Głogówku spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 17,9% zgonów w Głogówku były nowotwory, a 3,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Głogówka przypada 14.07 zgonów. Jest to nieznacznie więcej od wartości średniej dla województwa opolskiego oraz nieznacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 45 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 55 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Głogówka -10. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 18 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -16.

  60,7% mieszkańców Głogówka jest w wieku produkcyjnym, 18,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Głogówka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 480 Liczba mieszkańców
 • 2 849 Kobiety
 • 2 631 Mężczyźni
 • 52,0%
  48,0%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Głogówku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Głogówku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Głogówku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Głogówka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  41,4 lat
  Województwo
  43,7 lat
  Polska
  42,2 lat
 • 43,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Głogówek, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Głogówka
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Głogówek,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Głogówek,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Głogówek,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,9% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  28,9%
  Opolskie
  27,8%
  Cała Polska
  29,1%
 • 23,9% Kobiety
  (Panny)
 • 34,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,9% Żonaci/Zamężne
 • Głogówek
  53,9%
  Opolskie
  54,6%
  Cała Polska
  54,0%
 • 52,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,7% Wdowcy/Wdowy
 • Głogówek
  9,6%
  Województwo
  8,8%
  Cały kraj
  8,5%
 • 15,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  7,5%
  Województwo
  7,5%
  Kraj
  7,6%
 • 8,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Miasto
  0,0%
  Opolskie
  1,3%
  Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Głogówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Głogówku w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  5,2
  woj. opolskie
  4,0
  Cała Polska
  4,4
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Miasto
  1,1
  Opolskie
  1,4
  Cała Polska
  1,6
 • 29 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Głogówku w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Głogówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -17 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -3 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -14 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,07 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -3,1
  Opolskie
  -6,1
  Cała Polska
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Głogówku w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Głogówku w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Głogówku w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Głogówku w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61 Urodzenia żywe
 • 34 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 27 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 55,7%
  44,3%
 • 11,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,0
  Województwo
  7,5
  Cały kraj
  8,7
 • 34,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Głogówek
  34,2
  woj. opolskie
  32,9
  Kraj
  37,5
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 49 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 49
 • 89 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 89
 • 64 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 64
 • 25 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 25
 • 4 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4
 • 3 344 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 292 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 389 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 344 g
  Opolskie
  3 356 g
  Kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 29 Waga 4000g - 4499g
 • 29
 • 138 Waga 3500g - 3999g
 • 138
 • 162 Waga 3000g - 3499g
 • 162
 • 70 Waga 2500g - 2999g
 • 70
 • 10 Waga 2000g - 2499g
 • 10
 • 3 Waga 1500g - 1999g
 • 3
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,20 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,20
  Województwo
  1,17
  Kraj
  1,32
 • 0,56 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,56
  Województwo
  0,57
  Polska
  0,64
 • 0,48 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Głogówek
  0,48
  woj. opolskie
  0,55
  Cała Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w Głogówku w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 78 Zgony
 • 37 Kobiety
  (Zgony)
 • 41 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,4%
  52,6%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 14,1 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  14,1
  woj. opolskie
  13,6
  Cały kraj
  13,6
 • 206,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  206,4
  Województwo
  181,0
  Kraj
  156,7
 • 7,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  7,1
  Opolskie
  4,0
  Polska
  3,9
 • 4,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  4,4
  Województwo
  3,6
  Kraj
  3,6
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. opolskie
  1,0
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie prudnickim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Głogówek
  44,2%
  Opolskie
  36,7%
  Cała Polska
  34,8%
 • 17,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  17,9%
  Województwo
  20,4%
  Kraj
  19,6%
 • 3,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Głogówek
  3,9%
  woj. opolskie
  4,8%
  Kraj
  5,4%
 • 136 Zgony spowodowane COVID-19
 • 26,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Opolskie
  26,5
  Cały kraj
  13,3
 • 79,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  79,0
  Cały kraj
  74,4
 • 297,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  297,0
  Opolskie
  282,4
  Cały kraj
  268,1
 • 254,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  254,5
  Kraj
  246,5
 • 732,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 755,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 706,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  732,0
  Województwo
  508,0
  Polska
  475,8
 • 103,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 42,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 163,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  103,5
  woj. opolskie
  75,7
  Kraj
  70,6
 • 40,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Głogówek
  40,1
  Województwo
  37,4
  Cała Polska
  32,6
 • 14,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Głogówek
  14,6
  Opolskie
  8,9
  Kraj
  6,9
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,9%
  Województwo
  0,7%
  Kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 45 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 21 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 24 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 55 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 25 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 30 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 18 Wymeldowania za granicę
 • 9 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 9 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -26 Saldo migracji
 • -13 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -13 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -10 Saldo migracji wewnętrznych
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -6 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -16 Saldo migracji zagranicznych
 • -9 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -7 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Głogówku w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Głogówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Głogówek, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Głogówek - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Głogówku oddano do użytku 26 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,74 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Głogówku to 2 267 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 408 mieszkań. Jest to wartość większa od wartości dla województwa opolskiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  84,6% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 15,4% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Głogówku to 3,77 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa opolskiego oraz nieznacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Głogówku to 82,70 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,81% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,99% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 91,66% mieszkań posiada łazienkę, 78,87% korzysta z centralnego ogrzewania, a 86,24% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu prudnickiego.

  Powiat prudnicki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Głogówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 2 267 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 407,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Głogówek
  407,50
  woj. opolskie
  370,90
  Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 83,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  83,80 m2
  Opolskie
  81,40 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 34,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Głogówek
  34,20 m2
  Opolskie
  30,20 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,09 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,09
  Województwo
  4,19
  Cały kraj
  3,82
 • 2,45 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,45
  Województwo
  2,70
  Cały kraj
  2,55
 • 0,60 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,60
  woj. opolskie
  0,64
  Cały kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Głogówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 26 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 4,74 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  4,74
  Opolskie
  3,52
  Kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 98 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 3,77 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  3,77
  Województwo
  4,26
  Cały kraj
  3,90
 • 17,88 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  17,88
  Województwo
  14,97
  Cały kraj
  24,07
 • 2 150 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 82,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Głogówek
  82,7 m2
  woj. opolskie
  105,4 m2
  Cały kraj
  92,9 m2
 • 0,39 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  0,39 m2
  woj. opolskie
  0,37 m2
  Kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Głogówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 98,81% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Głogówek
  98,81%
  woj. opolskie
  98,31%
  Cały kraj
  96,97%
 • 95,99% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Głogówek
  95,99%
  Województwo
  97,06%
  Polska
  94,01%
 • 91,66% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  91,66%
  woj. opolskie
  93,71%
  Cała Polska
  91,78%
 • 78,87% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Głogówek
  78,87%
  Województwo
  82,73%
  Kraj
  83,08%
 • 86,24% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  86,24%
  Opolskie
  48,46%
  Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Głogówek - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Głogówku na 1000 mieszkańców pracuje 339osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 41,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 58,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Głogówku wynosiło w 2021 roku 6,7% (8,7% wśród kobiet i 4,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Głogówku wynosiło 4 808,55 PLN, co odpowiada 80.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Głogówka 229 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 396 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 167.

  33,4% aktywnych zawodowo mieszkańców Głogówka pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 22,3% w przemyśle i budownictwie, a 16,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Głogówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 339 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  339,0
  Województwo
  224,0
  Cały kraj
  257,0
 • 6,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 8,7% Kobiety
 • 4,9% Mężczyźni
 • Głogówek
  6,7%
  woj. opolskie
  6,0%
  Polska
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Głogówku w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Głogówku w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Głogówku w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Głogówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 809 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  4 809 PLN
  woj. opolskie
  5 493 PLN
  Cała Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Głogówku w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Głogówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 229 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 396 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 167 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,73 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Głogówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 33,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 28,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 38,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 22,3% Przemysł i budownictwo
 • 15,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 29,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 19,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 26,3% Pozostałe
 • 40,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Głogówku w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Głogówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 858 Pracujący ogółem
 • 768 Kobiety
 • 1 090 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Głogówku w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,7% W wieku produkcyjnym
 • 56,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Głogówek, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 64,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Głogówek
  64,7
  Opolskie
  66,0
  Polska
  69,0
 • 34,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  34,4
  Województwo
  39,3
  Cała Polska
  38,2
 • 113,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  113,9
  Opolskie
  147,3
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 59,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Głogówek - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Głogówku w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 701 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 475 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 45 nowych podmiotów, a 31 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (45) podmiotów zarejestrowano w roku 2021, a najmniej (27) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (50) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (16) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2012 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Głogówku najwięcej (50) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (670) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,7% (12) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 21,7% (152) podmiotów, a 76,6% (537) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Głogówku najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27.4%) oraz Budownictwo (19.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 701 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 12 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 152 Przemysł i budownictwo
 • 537 Pozostała działalność
 • 45 Podmioty nowo zarejestrowane w Głogówku w 2021 roku
 • 31 Podmioty wyrejestrowane w Głogówku w 2021 roku
 • 475 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 670 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 670
 • 21 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 21
 • 10 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 10
 • 701 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 701
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 Spółdzielnie ogółem
 • 5
 • 58 Spółki handlowe ogółem
 • 58
 • 16  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 16
 • 50  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 50
 • 16    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 16
 • 35 Spółki cywilne ogółem
 • 35
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 475 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 130 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 130
 • 94 Budownictwo
 • 94
 • 54 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 54
 • 34 Przetwórstwo przemysłowe
 • 34
 • 28 Transport i gospodarka magazynowa
 • 28
 • 23 Pozostała działalność
 • 23
 • 23 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 23
 • 21 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 21
 • 16 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 16
 • 13 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 13
 • 12 Edukacja
 • 12
 • 8 Informacja i komunikacja
 • 8
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8
 • 5 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 5
 • 5 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 5
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Głogówek - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Głogówku stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 95 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,22 przestępstw. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Głogówku wynosi 81,10% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Głogówka najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,89 (wykrywalność 82%) oraz przeciwko mieniu - 7,60 (wykrywalność 60%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,64 (63%), drogowe - 1,67 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,46 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Głogówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Głogówka.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Głogówek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 95 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 95
 • 60 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 60
 • 20 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 20
 • 9 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 9
 • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 3
 • 42 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 42
 • 17,22 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  17,22
  Województwo
  17,77
  Kraj
  21,51
 • 10,89 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  10,89
  woj. opolskie
  10,23
  Polska
  12,82
 • 3,64 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Głogówek
  3,64
  woj. opolskie
  4,94
  Polska
  5,89
 • 1,67 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,67
  woj. opolskie
  1,77
  Cały kraj
  1,85
 • 0,46 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Głogówek
  0,46
  Opolskie
  0,35
  Cały kraj
  0,35
 • 7,60 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,60
  woj. opolskie
  8,68
  Cały kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Głogówek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Głogówek
  81%
  Opolskie
  70%
  Cała Polska
  71%
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  82%
  woj. opolskie
  65%
  Kraj
  64%
 • 64% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  64%
  Województwo
  66%
  Kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Opolskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Głogówek
  92%
  Województwo
  91%
  Cały kraj
  89%
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  60%
  Opolskie
  49%
  Polska
  53%

Głogówek - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Głogówka wyniosła w 2021 roku 71,2 mln złotych, co daje 5,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 11.6% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu Głogówka - 34.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (11.7%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (7.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 3,5 mln złotych, czyli 4,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Głogówka wyniosła w 2021 roku 74,7 mln złotych, co daje 5,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 16.7% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (29.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (28%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (7.8%). W budżecie Głogówka wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 725 złotych na mieszkańca (12,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 45,1 złotych na mieszkańca (0,8%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 14,1%.
 • Wydatki budżetu w Głogówku według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Głogówka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Głogówek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Głogówka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  41,3 mln

  3,0 tys(100%)

  38,8 mln

  2,9 tys(100%)

  45,0 mln

  3,4 tys(100%)

  47,9 mln

  3,6 tys(100%)

  60,4 mln

  4,5 tys(100%)

  60,7 mln

  4,6 tys(100%)

  64,2 mln

  4,9 tys(100%)

  71,2 mln

  5,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  16,2 mln

  2,8 tys(39.2%)

  15,3 mln

  2,7 tys(39.4%)

  15,7 mln

  2,8 tys(34.9%)

  16,4 mln

  2,9 tys(34.3%)

  19,2 mln

  3,4 tys(31.7%)

  21,1 mln

  3,8 tys(34.7%)

  21,6 mln

  3,9 tys(33.6%)

  24,3 mln

  4,4 tys(34.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,5 mln

  605(8.4%)

  4,0 mln

  716(10.3%)

  3,6 mln

  644(8%)

  3,7 mln

  669(7.8%)

  6,4 mln

  1,1 tys(10.7%)

  5,1 mln

  914(8.4%)

  5,7 mln

  1,0 tys(8.9%)

  8,4 mln

  1,5 tys(11.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,7 mln

  828(11.4%)

  4,3 mln

  758(11%)

  4,8 mln

  856(10.6%)

  4,7 mln

  842(9.8%)

  4,6 mln

  828(7.7%)

  5,4 mln

  976(9%)

  5,7 mln

  1,0 tys(8.9%)

  5,1 mln

  934(7.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,9 mln

  326(4.5%)

  2,1 mln

  367(5.3%)

  1,2 mln

  218(2.7%)

  1,4 mln

  249(2.9%)

  2,0 mln

  364(3.4%)

  2,3 mln

  406(3.7%)

  2,0 mln

  359(3.1%)

  4,8 mln

  884(6.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,7 mln

  826(11.4%)

  5,1 mln

  918(13.3%)

  10,0 mln

  1,8 tys(22.3%)

  2,9 mln

  517(6%)

  2,9 mln

  522(4.8%)

  4,7 mln

  843(7.8%)

  3,0 mln

  540(4.7%)

  3,3 mln

  608(4.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  3,2 mln

  558(7.7%)

  2,4 mln

  420(6.1%)

  2,7 mln

  483(6%)

  2,1 mln

  370(4.3%)

  7,4 mln

  1,3 tys(12.3%)

  2,1 mln

  374(3.4%)

  2,0 mln

  358(3.1%)

  2,3 mln

  422(3.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,4 mln

  251(3.5%)

  884,8 tys

  158(2.3%)

  2,1 mln

  376(4.7%)

  2,7 mln

  475(5.6%)

  3,0 mln

  539(5%)

  1,8 mln

  328(3%)

  3,1 mln

  561(4.9%)

  1,5 mln

  281(2.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,2 mln

  202(2.8%)

  1,2 mln

  209(3%)

  1,2 mln

  213(2.6%)

  1,3 mln

  229(2.7%)

  1,3 mln

  233(2.2%)

  1,6 mln

  281(2.6%)

  1,6 mln

  279(2.4%)

  1,5 mln

  274(2.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  658,3 tys

  115(1.6%)

  651,3 tys

  116(1.7%)

  492,0 tys

  88,3(1.1%)

  474,7 tys

  84,7(1%)

  825,6 tys

  147(1.4%)

  1,1 mln

  194(1.8%)

  1,3 mln

  235(2%)

  1,4 mln

  255(2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  2,4 mln

  422(5.8%)

  1,4 mln

  247(3.6%)

  1,4 mln

  249(3.1%)

  836,7 tys

  149(1.7%)

  1,1 mln

  191(1.8%)

  873,9 tys

  156(1.4%)

  824,5 tys

  148(1.3%)

  1,1 mln

  209(1.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  524,0 tys

  91,9(1.3%)

  581,2 tys

  104(1.5%)

  580,1 tys

  104(1.3%)

  783,7 tys

  140(1.6%)

  467,6 tys

  83,4(0.8%)

  671,2 tys

  120(1.1%)

  550,8 tys

  99,0(0.9%)

  682,3 tys

  124(1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  213,1 tys

  37,4(0.5%)

  240,1 tys

  42,8(0.6%)

  225,5 tys

  40,5(0.5%)

  236,4 tys

  42,2(0.5%)

  234,9 tys

  41,9(0.4%)

  342,1 tys

  61,2(0.6%)

  296,1 tys

  53,2(0.5%)

  347,9 tys

  63,5(0.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  347,0 tys

  60,9(0.8%)

  282,3 tys

  50,3(0.7%)

  262,5 tys

  47,1(0.6%)

  258,3 tys

  46,1(0.5%)

  282,4 tys

  50,4(0.5%)

  339,6 tys

  60,8(0.6%)

  271,6 tys

  48,8(0.4%)

  181,8 tys

  33,2(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  53,9 tys

  9,5(0.1%)

  58,5 tys

  10,4(0.2%)

  74,6 tys

  13,4(0.2%)

  83,3 tys

  14,9(0.2%)

  107,6 tys

  19,2(0.2%)

  71,7 tys

  12,8(0.1%)

  54,6 tys

  9,8(0.1%)

  116,3 tys

  21,2(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  150,8 tys

  26,4(0.4%)

  158,5 tys

  28,3(0.4%)

  16,0 tys

  2,9(0%)

  2,7 tys

  0,5(0%)

  211,2 tys

  37,7(0.3%)

  164,9 tys

  29,5(0.3%)

  143,4 tys

  25,8(0.2%)

  2,7 tys

  0,5(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,1 tys

  0,2(0%)

  800

  0,1(0%)

  1,7 tys

  0,3(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  297,6 tys

  53,4(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,0 tys

  3,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  231,8 tys

  40,7(0.6%)

  277,5 tys

  49,5(0.7%)

  234,9 tys

  42,1(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  94,0 tys

  16,9(0.2%)

  67,3 tys

  12,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Głogówku według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Głogówka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Głogówek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Głogówka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  39,8 mln

  2,9 tys(100%)

  39,6 mln

  2,9 tys(100%)

  46,1 mln

  3,4 tys(100%)

  47,9 mln

  3,6 tys(100%)

  56,4 mln

  4,2 tys(100%)

  61,4 mln

  4,6 tys(100%)

  64,3 mln

  4,9 tys(100%)

  74,7 mln

  5,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  11,0 mln

  1,9 tys(27.5%)

  10,9 mln

  2,0 tys(27.6%)

  12,0 mln

  2,2 tys(26%)

  11,6 mln

  2,1 tys(24.2%)

  12,6 mln

  2,3 tys(22.4%)

  17,1 mln

  3,1 tys(27.8%)

  20,6 mln

  3,7 tys(32%)

  22,3 mln

  4,1 tys(29.9%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  17,0 mln

  3,0 tys(42.7%)

  17,9 mln

  3,2 tys(45.1%)

  17,4 mln

  3,1 tys(37.8%)

  17,1 mln

  3,1 tys(35.8%)

  18,5 mln

  3,3 tys(32.8%)

  19,2 mln

  3,4 tys(31.3%)

  18,7 mln

  3,4 tys(29%)

  20,9 mln

  3,8 tys(28%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,9 mln

  334(4.8%)

  1,2 mln

  210(3%)

  1,8 mln

  331(4%)

  2,4 mln

  433(5.1%)

  1,5 mln

  272(2.7%)

  1,3 mln

  235(2.1%)

  1,4 mln

  259(2.2%)

  5,8 mln

  1,1 tys(7.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,0 mln

  347(5%)

  2,0 mln

  363(5.1%)

  2,0 mln

  358(4.3%)

  2,0 mln

  365(4.3%)

  3,2 mln

  566(5.6%)

  3,7 mln

  658(6%)

  2,6 mln

  474(4.1%)

  3,4 mln

  626(4.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,7 mln

  302(4.3%)

  1,5 mln

  270(3.8%)

  1,5 mln

  274(3.3%)

  1,6 mln

  278(3.2%)

  3,0 mln

  533(5.3%)

  1,6 mln

  283(2.6%)

  2,0 mln

  364(3.1%)

  2,0 mln

  372(2.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  968,3 tys

  170(2.4%)

  985,0 tys

  176(2.5%)

  1,0 mln

  188(2.3%)

  1,1 mln

  190(2.2%)

  1,1 mln

  193(1.9%)

  1,3 mln

  242(2.2%)

  1,4 mln

  246(2.1%)

  1,4 mln

  250(1.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,3 mln

  576(8.3%)

  3,4 mln

  615(8.7%)

  8,4 mln

  1,5 tys(18.1%)

  1,0 mln

  185(2.2%)

  1,0 mln

  181(1.8%)

  1,9 mln

  343(3.1%)

  1,1 mln

  191(1.6%)

  1,1 mln

  206(1.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  242,9 tys

  42,6(0.6%)

  259,9 tys

  46,3(0.7%)

  249,0 tys

  44,7(0.5%)

  261,8 tys

  46,7(0.5%)

  265,9 tys

  47,5(0.5%)

  281,2 tys

  50,4(0.5%)

  284,4 tys

  51,1(0.4%)

  826,7 tys

  151(1.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  507,8 tys

  90,6(1.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 mln

  238(2.2%)

  62,2 tys

  11,2(0.1%)

  636,0 tys

  116(0.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  175,3 tys

  30,7(0.4%)

  252,5 tys

  45,0(0.6%)

  174,4 tys

  31,3(0.4%)

  178,5 tys

  31,8(0.4%)

  269,6 tys

  48,1(0.5%)

  468,9 tys

  84,0(0.8%)

  329,7 tys

  59,3(0.5%)

  264,5 tys

  48,3(0.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  590,5 tys

  104(1.5%)

  444,7 tys

  79,3(1.1%)

  1,2 mln

  208(2.5%)

  207,7 tys

  37,0(0.4%)

  4,2 mln

  758(7.5%)

  166,7 tys

  29,8(0.3%)

  18,5 tys

  3,3(0%)

  175,1 tys

  32,0(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  633,2 tys

  111(1.6%)

  291,3 tys

  51,9(0.7%)

  213,4 tys

  38,3(0.5%)

  93,3 tys

  16,6(0.2%)

  110,1 tys

  19,6(0.2%)

  98,8 tys

  17,7(0.2%)

  66,8 tys

  12,0(0.1%)

  140,5 tys

  25,6(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  81,5 tys

  14,3(0.2%)

  69,0 tys

  12,3(0.2%)

  60,6 tys

  10,9(0.1%)

  50,8 tys

  9,1(0.1%)

  420,6 tys

  75,1(0.7%)

  81,9 tys

  14,7(0.1%)

  71,7 tys

  12,9(0.1%)

  79,0 tys

  14,4(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  23,4 tys

  4,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,4 tys

  3,7(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,4 tys

  0,2(0%)

  7,0 tys

  1,3(0%)

  7,2 tys

  1,3(0%)

  5,0 tys

  0,9(0%)

  28,1 tys

  5,0(0%)

  52,7 tys

  9,4(0.1%)

  36,6 tys

  6,6(0.1%)

  20,0 tys

  3,7(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  3,9 tys

  0,7(0%)

  4,0 tys

  0,7(0%)

  3,5 tys

  0,6(0%)

  3,8 tys

  0,7(0%)

  3,8 tys

  0,7(0%)

  4,0 tys

  0,7(0%)

  4,3 tys

  0,8(0%)

  4,3 tys

  0,8(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  150,8 tys

  26,4(0.4%)

  158,5 tys

  28,3(0.4%)

  16,0 tys

  2,9(0%)

  2,7 tys

  0,5(0%)

  211,2 tys

  37,7(0.4%)

  164,9 tys

  29,5(0.3%)

  143,4 tys

  25,8(0.2%)

  2,7 tys

  0,5(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,1 tys

  0,2(0%)

  800

  0,1(0%)

  1,7 tys

  0,3(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  91,2 tys

  16,0(0.2%)

  140,2 tys

  25,0(0.4%)

  47,8 tys

  8,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Głogówek - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 183 mieszkańców Głogówka jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 541 kobiet oraz 642 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 10,8% średnie ogólnokształcące, a 20,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 29,1% mieszkańców Głogówka, gimnazjalnym 2,9%, natomiast 13,5% podstawowym ukończonym. 3,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa opolskiego mieszkańcy Głogówka mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Głogówku największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (22,4%) oraz wyższe (21,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (36,7%) oraz średnie zawodowe (21,6%).

  W roku 2021 w Głogówku mieściły się 2 przedszkola, w których do 14 oddziałów uczęszczało 311 dzieci (155 dziewczynek oraz 156 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Głogówku mieściły się 2 przedszkola, w których do 13 oddziałów uczęszczało 287 dzieci (126 dziewczynek oraz 161 chłopców). Dostępnych było 345 miejsc.

  20,0% mieszkańców Głogówka w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (21,6% wśród dziewczynek i 18,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 384 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,49 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 3 szkoły podstawowe, w których w 52 oddziałach uczyło się 693 uczniów (316 kobiet oraz 377 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Głogówku placówkę miały 3 szkoły podstawowe, w których w 27 oddziałach uczyło się 531 uczniów (258 kobiet oraz 273 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,8% ludności (25,7% wśród dziewczynek i 31,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 13,3 uczniów.

  W Głogówku znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 2 oddziałach uczyło się 23 uczniów (10 kobiet oraz 13 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 13 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Głogówku placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 4 oddziałach uczyło się 95 uczniów (72 kobiety oraz 23 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 23 absolwentów.

  W Głogówku znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 4 oddziałach uczyło się 143 uczniów (37 kobiet oraz 106 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,6% mieszkańców (15,2% wśród dziewczyn i 16,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 11,5 uczniów. 35,8 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,1% mieszkańców Głogówka w wieku potencjalnej nauki (22,2% kobiet i 22,0% mężczyzn).

 • 17,3% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  17,3%
  woj. opolskie
  21,2%
  Kraj
  25,2%
 • 21,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • Głogówek
  34,1%
  Opolskie
  34,9%
  Cała Polska
  35,2%
 • 35,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,9%
  Opolskie
  3,1%
  Polska
  3,3%
 • 4,1% Kobiety
  (policealne)
 • 2,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,8%
  Województwo
  10,9%
  Cała Polska
  11,9%
 • 12,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  20,4%
  woj. opolskie
  20,9%
  Polska
  20,0%
 • 19,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 29,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  29,1%
  Opolskie
  25,7%
  Polska
  21,2%
 • 22,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 36,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  2,9%
  woj. opolskie
  2,9%
  Polska
  3,0%
 • 2,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  13,5%
  Województwo
  12,3%
  Cała Polska
  12,3%
 • 15,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Głogówek
  3,1%
  Opolskie
  3,0%
  Kraj
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Głogówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1384 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Głogówek
  1 384,0
  woj. opolskie
  919,0
  Polska
  896,0
 • 0,49 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Głogówek
  0,49
  Województwo
  0,79
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 14 Oddziały
 • 1 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 345 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Głogówek) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 311 Dzieci
 • 155 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 156 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,8%
  50,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 79 3 lata
 • 79
 • 88 4 lata
 • 88
 • 71 5 lata
 • 71
 • 72 6 lat
 • 72
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 39 3 lata
 • 39
 • 49 4 lata
 • 49
 • 32 5 lata
 • 32
 • 34 6 lat
 • 34
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 40 3 lata
 • 40
 • 39 4 lata
 • 39
 • 39 5 lata
 • 39
 • 38 6 lat
 • 38
 • 25 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 20,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 20,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 1,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Głogówku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Głogówku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne nr 4 w Głogówku
  Publiczne
  77 437-32-88
  77 437-32-88
  ul. Powstańców 16
  48-250 Głogówek
  918214
  PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W GŁOGÓWKU
  Publiczne
  77 437-37-32
  ul. KORFANTEGO 3
  48-250 Głogówek
  715114
 • Szkoły podstawowe w Głogówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Głogówek) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 34 Oddziały
 • 640 Uczniowie
 • 302 Kobiety
  (uczniowie)
 • 338 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,2%
  52,8%
 • 81 Uczniowie w 1 klasie
 • 37 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 44 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 66 Absolwenci
 • 31 Kobiety
  (absolwenci)
 • 35 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 18 Oddziały
 • 53 Uczniowie
 • 14 Kobiety
  (uczniowie)
 • 39 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 26,4%
  73,6%
 • 3 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 9 Absolwenci
 • 4 Kobiety
  (absolwenci)
 • 5 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 13,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  13,3
  Województwo
  15,7
  Cała Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 13,3 Szkoły podstawowe ogółem
 • 13,3
 • 13,3 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 13,3
 • 18,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18,8
 • 2,9 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,9
 •  
 • 49,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 38,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 12,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Głogówku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Głogówku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Głogówku (Maria Skłodowska - Curie)
  Publiczna
  77 437-34-20
  77 437-34-20
  ul. Jana Pawła II 1
  48-250 Głogówek
  1531839
  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Głogówku (Henryk Sienkiewicz)
  Publiczna
  77 406-92-90
  77 406-92-90
  ul. Sobieskiego 6
  48-250 Głogówek
  815719
  Szkoła Podstawowa Nr 4 w Głogówku
  Publiczna
  77 437-29-29
  77 437-29-29
  ul. Batorego 2
  48-250 Głogówek
  322-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Głogówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Głogówek) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 2 Oddziały
 • 23 Uczniowie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie)
 • 13 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 43,5%
  56,5%
 • 13 Absolwenci
 • 7 Kobiety
  (absolwenci)
 • 6 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 11,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  11,5
  Opolskie
  25,4
  Kraj
  26,3
 •  
 • 0,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Głogówek) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37 Uczniowie w 1 klasie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 27 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 35,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Głogówek
  35,8
  Województwo
  18,1
  Cała Polska
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Głogówku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Głogówku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Głogówku
  Publiczna
  77 437-33-01
  77 437-33-01
  ul. Powstańców 34
  48-250 Głogówek
  5123-
  Liceum Ogólnokształcące w Głogówku
  Publiczne
  77 437-33-01
  77 437-33-01
  ul. Powstańców 34
  48-250 Głogówek
  376-
  Technikum w Głogówku
  Publiczne
  77 437-33-01
  77 437-33-01
  ul. Powstańców 34
  48-250 Głogówek
  355-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  77 437-33-01
  77 437-33-01
  ul. Powstańców 34
  48-250 Głogówek
  243-
  Przysposabiająca do Pracy Specjalna w Głogówku
  Publiczna
  77 437-29-29
  77 437-29-29
  ul. Batorego 2
  48-250 Głogówek
  19-
  Liceum Uzupełniające dla Dorosłych w Głogówku
  Publiczne
  77 437-33-01
  77 437-33-01
  ul. Powstańców 34
  48-250 Głogówek
  ---
  Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  77 437-33-01
  77 437-33-01
  ul. Powstańców 34
  48-250 Głogówek
  ---
  Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Głogówku
  Publiczne
  77 437-33-01
  77 437-33-01
  ul. Powstańców 34
  48-250 Głogówek
  ---
  Szkoła Policealna dla Dorosłych w Głogówku
  Publiczna
  77 437-33-01
  77 437-33-01
  ul. Powstańców 34
  48-250 Głogówek
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Głogówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 20,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 21,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 31,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Głogówek, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Głogówek, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Głogówek, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Głogówek - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome)

 • Baza noclegowa w Głogówku

 • Według danych GUS z 2021 roku w Głogówku znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):


   Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):


    Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Głogówku w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
   • Kultura i rekreacja w Głogówku
    (Źródło: GUS, 2021)

   • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w Głogówku: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Głogówku 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 346 standardowych miejsc dla widzów.    Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
    • imprezy ogółem: 66 (uczestnicy: 8 720)
    • seanse filmowe: 11 (uczestnicy: 1 260)
    • wystawy: 1 (uczestnicy: 60)
    • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 380)
    • koncerty: 15 (uczestnicy: 1 960)
    • prelekcje, spotkania, wykłady: 11 (uczestnicy: 820)
    • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 8 (uczestnicy: 1 850)
    • konkursy: 4 (uczestnicy: 70)
    • pokazy teatralne: 4 (uczestnicy: 810)
    • interdyscyplinarne: 4 (uczestnicy: 1 170)
    • warsztaty: 3 (uczestnicy: 280)
    • inne: 3 (uczestnicy: 60)


    Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
    • ogółem: 22 (członkowie: 161)
    • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 12)
    • taneczne: 9 (członkowie: 75)
    • muzyczne: 12 (członkowie: 74)


    Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
    • ogółem: 12 (absolwenci: 93)
    • języków obcych: 1 (absolwenci: 12)
    • nauki gry na instrumentach: 10 (absolwenci: 69)
    • komputerowe: 1 (absolwenci: 12)


    Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
    • plastyczne: 1
    • muzyczne: 1
    • sale baletowe/taneczne: 1


    Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
    • ogółem: 8 (członkowie: 95)
    • teatralne: 3 (członkowie: 31)
    • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 39)
    • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 25)


    Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Według danych z 2021 w Głogówku działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 25 155 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

    Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 28 118 wolumenów.

    Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


    Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
    • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
    • dostępne dla czytelników: 5
    • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
    • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
    • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
    • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
    Według danych z 2016 w Głogówku działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 292 członków. Zarejestrowano 267 ćwiczących (mężczyźni: 244, kobiety: 23, chłopcy do lat 18: 151, dziewczęta do lat 18: 17). Aktywnych było 5 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (10), instruktora sportowego (8) oraz inne osoby (3).

    Ćwiczący w klubach sportowych w Głogówku w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


   • Zabytki w Głogówku
    (Źródło: NID, 15.XII.2017)

   • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Głogówka znajduje się 75 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
   • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
   • Interaktywna mapa zabytków w Głogówku
    Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
    • Osada Głogówek, st.48 z epoki kamieniadnia 1968-03-30, wykaz dokumentów: A-103/68 z 1968-03-30; A-103/68 z 1987-01-23
    • Cmentarzysko ciałopalne Głogówek- Głogowiec, st.23 z epoki brązu dnia 1968-03-30, wykaz dokumentów: A-104/68 z 1968-03-30
    • Osada Głogówek, st.22 z epoki kamieniadnia 1968-03-30, wykaz dokumentów: A-105/68 z 1968-03-30; A-105/68 z 1987-01-31
    • Cmentarzysko ciałopalne Głogówek, st.46 z epoki brązu dnia 1995-04-24, wykaz dokumentów: A-1000/95 z 1995-04-24
    • Osada Głogówek, st.43 z epoki brązu dnia 1995-04-24, wykaz dokumentów: A-999/95 z 1995-04-24
    • Punkt osadniczy Głogówek, st.32 z epoki kamieniadnia 1995-04-25, wykaz dokumentów: A-1001/95 z 1995-04-25
    • Osada Głogówek, st.49 z epoki kamieniadnia 1996-12-16, wykaz dokumentów: A-1014/96 z 1996-12-16
    • Osada Głogówek, st.50 z epoki kamieniadnia 1996-12-16, wykaz dokumentów: A-1015/96 z 1996-12-16
    • Osada Głogówek, st.39 z epoki brązu dnia 1996-12-16, wykaz dokumentów: A-1016/96 z 1996-12-16
    • Osada Głogówek, st.40 z epoki kamieniadnia 1996-12-17, wykaz dokumentów: A-1017/96 z 1996-12-17
    • Osada Głogówek, st.38 z epoki kamieniadnia 1996-12-17, wykaz dokumentów: A-1018/96 z 1996-12-17
    • Osada Głogówek, st.41 z epoki kamieniadnia 1996-12-17, wykaz dokumentów: A-1019/96 z 1996-12-17
    • Osada Głogówek, st.42 z pradziejówdnia 1996-12-18, wykaz dokumentów: A-1020/96 z 1996-12-18
    • Osada Głogówek, st.51 z epoki brązu dnia 1996-12-31, wykaz dokumentów: A-1032/96 z 1996-12-31
    • Założenie urbanistyczne (data nieznana)dnia 1949-06-10, wykaz dokumentów: R.184 z 1949-06-10
    • Kościół z 1380 r. (ul. Kościelna 4)dnia 1951-02-05, wykaz dokumentów: IV36a/5/329/51 z 1951-02-05; brak numeru z 1970-11-05
    • Kościół z 1705 r. (ul. Piastowska 31)dnia 1951-02-05, wykaz dokumentów: Ks.At.I92/2009 z 1951-02-05
    • Zamek z XVI w. (ul. Zamkowa 23)dnia 1954-08-16, wykaz dokumentów: 116 z 1954-08-16
    • Ratusz z 1608 r. (ul. Rynek 1)dnia 1954-09-03, wykaz dokumentów: 117 z 1954-09-03
    • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Rynek 24)dnia 1957-09-24, wykaz dokumentów: 101 z 1957-09-24; 336/58 z 1958-03-10; brak numeru z 1958-03-10
    • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Rynek 3)dnia 1958-02-05, wykaz dokumentów: 340/58 z 1958-02-05
    • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Rynek 21)dnia 1958-03-01, wykaz dokumentów: 315/58 z 1958-03-01; 731/64 z 1964-03-14
    • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Rynek 5)dnia 1958-03-10, wykaz dokumentów: 327 z 1958-03-10
    • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Rynek 30)dnia 1958-03-10, wykaz dokumentów: 328/58 z 1958-03-10; brak numeru z 1958-03-10
    • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Rynek 17)dnia 1958-03-10, wykaz dokumentów: 329 z 1958-03-10
    • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Rynek 22)dnia 1958-03-10, wykaz dokumentów: 330/58 z 1958-03-10; brak numeru z 1958-06-10
    • Inny budynek mieszkalny z 1725 r. (ul. Rynek 2)dnia 1958-03-10, wykaz dokumentów: 332/58 z 1958-03-10
    • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XVIII w. (ul. Rynek 25)dnia 1958-03-10, wykaz dokumentów: 333/58 z 1958-03-10; brak numeru z 1958-03-10
    • Winiarnia z XVI w.dnia 1958-05-12, wykaz dokumentów: 337/58 z 1958-05-12
    • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Rynek 31)dnia 1958-05-12, wykaz dokumentów: 339/58 z 1958-05-12; brak numeru z 1958-05-12
    • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Rynek 14)dnia 1958-05-12, wykaz dokumentów: 341/58 z 1958-05-12
    • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Rynek 16)dnia 1958-05-12, wykaz dokumentów: 343/58 z 1958-05-12
    • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Rynek 4)dnia 1958-05-12, wykaz dokumentów: 347/58 z 1958-05-12
    • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Rynek 12)dnia 1958-05-12, wykaz dokumentów: 348/58 z 1958-05-12
    • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Mickiewicza 1)dnia 1958-10-10, wykaz dokumentów: 492/58 z 1958-10-10; 872/64 z 1964-05-14
    • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Zamkowa 4)dnia 1958-10-15, wykaz dokumentów: 424/58 z 1958-10-15; brak numeru z 1958-10-15
    • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Zamkowa 23)dnia 1958-10-15, wykaz dokumentów: 428/58 z 1958-10-15
    • Klasztor z 1630 - 1665 (ul. Klasztorna 3)dnia 1959-02-20, wykaz dokumentów: 549/59 z 1959-02-20; 549/III/59 z 1959-02-20
    • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XVII w. (ul. Rynek 19)dnia 1959-02-24, wykaz dokumentów: 555/59 z 1959-02-24
    • Zajazd z przełomu XVII/XVIII w. (ul. Pasternik 2)dnia 1959-02-24, wykaz dokumentów: 556/59 z 1959-02-24
    • Kapliczka z 1762 r.dnia 1959-07-01, wykaz dokumentów: 582/59 z 1959-07-01
    • Brama z 1700 r.dnia 1964-05-11, wykaz dokumentów: 864/64 z 1964-05-11; 866/64 z 1964-05-11
    • Baszta z przełomu XIV/XV w.dnia 1964-05-11, wykaz dokumentów: 865/64 z 1964-05-11
    • Mur miejski z przełomu XIV/XV w.dnia 1964-05-11, wykaz dokumentów: 866/64 z 1964-05-11
    • Wieża ciśnień z 1597 r.dnia 1964-05-13, wykaz dokumentów: 870/64 z 1964-05-13
    • Szpital z XVIII w. (ul. Piastowska 37)dnia 1964-05-14, wykaz dokumentów: 871/64 z 1964-05-14; 871/64-B z 1964-05-14
    • Kościół z 1773 r. (ul. Piastowska 35)dnia 1964-05-14, wykaz dokumentów: 871/64 z 1964-05-14; 871/64-B z 1964-05-14
    • Zespół - szpital z XVIII w. (ul. Piastowska 37)dnia 1964-05-14, wykaz dokumentów: 871/64 z 1964-05-14; 871/64-B z 1964-05-14
    • Inny budynek mieszkalny z 1. ćw. XIX w. (ul. Kościuszki 12)dnia 1964-05-14, wykaz dokumentów: 874/64 z 1964-05-14
    • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Rynek 18)dnia 1964-05-14, wykaz dokumentów: 875/64 z 1964-05-14
    • Kościół (data nieznana) (ul. Klasztorna 1)dnia 1964-12-11, wykaz dokumentów: 943/64 z 1964-12-11
    • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Rynek 8)dnia 1965-03-10, wykaz dokumentów: 976/65 z 1965-03-10
    • Kaplica z XVIII w. (ul. Zamkowa 21a)dnia 1966-08-02, wykaz dokumentów: 1434/66 z 1966-08-02
    • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Kościelna 6)dnia 1966-08-02, wykaz dokumentów: 1436/66 z 1966-08-02
    • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Mickiewicza 9)dnia 1966-08-02, wykaz dokumentów: 1438/66 z 1966-08-02; A.Op.1960/72 z 1972-09-14
    • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Mickiewicza 11)dnia 1966-08-02, wykaz dokumentów: 1440/66 z 1966-08-02
    • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Mickiewicza 13)dnia 1966-08-03, wykaz dokumentów: 1441/66 z 1966-08-03
    • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Mickiewicza 15)dnia 1966-08-03, wykaz dokumentów: 1442/66 z 1966-08-03
    • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Piastowska 33)dnia 1966-08-03, wykaz dokumentów: 1443/66 z 1966-08-03; brak numeru z 2013-04-24
    • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Zamkowa 3)dnia 1966-08-03, wykaz dokumentów: 1444/66 z 1966-08-03
    • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Zamkowa 5)dnia 1966-08-03, wykaz dokumentów: 1445/66 z 1966-08-03
    • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Zamkowa 8)dnia 1966-08-03, wykaz dokumentów: 1446/66 z 1966-08-03
    • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Zamkowa 10)dnia 1966-08-03, wykaz dokumentów: 1447/66 z 1966-08-03
    • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Zamkowa 12)dnia 1966-08-03, wykaz dokumentów: 1448/66 z 1966-08-03
    • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Zamkowa 14)dnia 1966-08-03, wykaz dokumentów: 1449/66 z 1966-08-03
    • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Zamkowa 18)dnia 1966-08-03, wykaz dokumentów: 1450/66 z 1966-08-03
    • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Zamkowa 20)dnia 1966-08-03, wykaz dokumentów: 1451/66 z 1966-08-03
    • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Zamkowa 21)dnia 1966-08-03, wykaz dokumentów: 1452/66 z 1966-08-03
    • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Zamkowa 26)dnia 1966-08-03, wykaz dokumentów: 1453/66 z 1966-08-03
    • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Zamkowa 30)dnia 1966-08-03, wykaz dokumentów: 1454/66 z 1966-08-03
    • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Zamkowa 32)dnia 1966-08-03, wykaz dokumentów: 1455/66 z 1966-08-03
    • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Zamkowa 38)dnia 1966-08-03, wykaz dokumentów: 1456/66 z 1966-08-03
    • Park z poł. XIX w.dnia 1989-01-09, wykaz dokumentów: Ks.A-t.I-201/88 z 1989-01-09
    • Cmentarz żydowski z 2. poł. XIX w.dnia 1990-03-14, wykaz dokumentów: Ks.At.I-242/90 z 1990-03-14
    • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Zamkowa 19)dnia 1994-12-19, wykaz dokumentów: Ks.A.t.III.2341/94 z 1994-12-19

   Głogówek - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

   • Transport i komunikacja w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

   • Według danych z lat 2010 - 2021 w wyniku 29 wypadków drogowych w Głogówku odnotowano 5 ofiar śmiertelnych oraz 30 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 523,2 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 90,2 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i mniej od wartości dla kraju).

    W 2021 roku w Głogówku znajdowały się 4 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 2 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 2 licencje na taksówki.

    Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu prudnickiego.

    Powiat prudnicki - dane o pojazdach
   • Wypadki drogowe w Głogówku
    (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

   • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
   • 29 Wypadki drogowe
    (lata 2010 - 2021)
   • 5 Ofiary śmiertelne
    (lata 2010 - 2021)
   • 30 Ranni
    (lata 2010 - 2021)
   • 3 Lekko ranni
   • 27 Ciężko ranni
   • Wypadki drogowe w Głogówku w latach 2010 - 2021,
    (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
   • 523,18 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
    (lata 2010 - 2021)
   • Miasto
    523,2
    woj. opolskie
    877,5
    Cała Polska
    1 035,8
   • 90,20 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
    (lata 2010 - 2021)
   • Głogówek
    90,2
    Opolskie
    110,2
    Kraj
    98,5
   • 541,22 Ranni na 100 tys. ludności
    (lata 2010 - 2021)
   • Głogówek
    541,2
    woj. opolskie
    1 023,6
    Kraj
    1 251,4
   • 17,24 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
    (lata 2010 - 2021)
   • Miasto
    17,2
    woj. opolskie
    12,6
    Polska
    9,5
   • 103,45 Ranni na 100 wypadków
    (lata 2010 - 2021)
   • Tutaj
    103,4
    Opolskie
    116,6
    Kraj
    120,8
   • Transport niepubliczny
    (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

   • 4 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
   • 0 km  Będących pod zarządem gminy
   • 3 km  Będących pod zarządem starostwa
   • 2 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
   • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Głogówku w latach 2013 - 2021,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
   • 258,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
   • Tutaj
    258,9 km
    Opolskie
    618,7 km
    Kraj
    591,9 km
   • 3,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
   • Miasto
    3,4 km
    Województwo
    6,0 km
    Cała Polska
    4,9 km
   • 2 Liczba licencji na taksówki
   • 2 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
   • Drogi publiczne

   • Przez miasto Głogówek przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
    • DK 40droga krajowa nr 40(granica (Czechy) - Głuchołazy - Wierzbiec - Łąka Prudnicka - Prudnik - Lubrza - Laskowice - Nowy Browiniec - Wierzch - Mochów - Głogówek - Stare Kotkowice - Biedrzychowice - Zwiastowice - Twardawa - Pokrzywnica - Większyce - Reńska Wieś - Kędzierzyn-Koźle - Ujazd - Łany - Niewiesze - Bycina - Pyskowice)
    • DW 416droga wojewódzka nr 416(Krapkowice - Żywocice - Pietna - Ściborowice - Kórnica - Nowy Dwór Prudnicki - Rzepcze - Głogówek - Tomice - Szonów - Klisino - Kietlice - Głubczyce-Sady - Głubczyce - Bernacice - Bernacice Górne - Boguchwałów - Sucha Psina - Nowa Cerekwia - Kozłówki - Kietrz - Pietrowice Wielkie - Racibórz)
   • Linie kolejowe

   • Przez miasto Głogówek przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
    • LK 137Linia kolejowa nr 137: Katowice - Legnica [o znaczeniu państwowym] (Katowice - Katowice Załęże - Chorzów Batory - Świętochłowice - Ruda Chebzie - Ruda Śląska - Zabrze - Gliwice ZNTK - Gliwice - Gliwice Łabędy - Rzeczyce Śląskie - Taciszów - Rudziniec Gliwicki - Sławięcice - Kędzierzyn Blachownia Śląska - Kędzierzyn Koźle - Kędzierzyn Koźle Port - Kędzierzyn Koźle Przystanek - Kędzierzyn Koźle Zachodnie - Pokrzywnica - Twardawa -Głogówek - Racławice Śląskie - Dytmarów - Prudnik - Szybowice - Nowy Las - Nowy Świętów - Przełęk - Nysa - Radzikowice - Goświnowice - Wójcice - Otmuchów - Otmuchów Jezioro - Paczków - Doboszowice - Kamieniec Ząbkowicki - Ząbkowice Śląskie - Piława Górna - Dzierżoniów Śląski - Mościsko Dzierżoniowskie - Krzyżowa - Świdnica Kraszowice - Świdnica Miasto - Bolesławice Świdnickie - Jaworzyna Śląska - Stanowice - Strzegom - Goczałków - Rogoźnica - Jawor - Stary Jawor - Brachów - Przybyłowice - Nowa Wieś Legnicka - Legnica Piekary - Legnica)
   • Spis ulic
    (Źródło: GUS, 15.I.2018)

   • W Głogówku istnieje 66 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
   • ul. 3 Maja

    ul. Batorego

    ul. Bończyka

    ul. Chopina

    ul. Damrota

    ul. Dworcowa

    ul. Dąbrowskiego

    ul. Elizy Orzeszkowej

    ul. Fabryczna

    ul. Głogowiec

    ul. Głubczycka

    ul. Jagiellońska

    ul. Jana Kazimierza

    ul. Jana Pawła II

    pl. Karola Miarki

    ul. Klasztorna

    ul. Kolejowa

    ul. Kopernika

    ul. Korfantego

    ul. Kołłątaja

    ul. Kościelna

    ul. Kościuszki

    ul. Krótka

    ul. Kąpielowa

    ul. Ligonia

    al. Lipowa

    ul. Marii Konopnickiej

    ul. Małe Winiary

    ul. Mickiewicza

    pl. Moniuszki

    ul. Młyńska

    ul. Niepodległości

    ul. Ogrodowa

    ul. Olszynka

    ul. Pasternik

    ul. Piastowska

    ul. Piotra Skargi

    ul. Podgórna

    ul. Polna

    ul. Powstańców

    ul. Prusa

    ul. Rafała Urbana

    ul. Rataja

    ul. Reja

    ul. Reymonta

    Rondo im. Georga III von Oppersdorff

    Rynek

    ul. Sienkiewicza

    ul. Sobieskiego

    ul. Sportowa

    ul. Spółdzielcza

    ul. Staszica

    ul. Szkolna

    ul. Słowackiego

    ul. Targowa

    ul. Tylne Winiary

    ul. Wiejska

    ul. Wielkie Oracze

    ul. Winiary

    ul. Wodna

    pl. Wolności

    ul. Wyspiańskiego

    ul. Zamkowa

    ul. Zbożowa

    ul. Łąkowa

    ul. Świętej Anny