Pionki w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Pionki - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Pionki to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu radomskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Pionki.
 • 16 174 Liczba mieszkańców
 • 18,4 km² Powierzchnia
 • 879,0 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 145 m n.p.m Wysokość
 • od 1954 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 48 Numer kierunkowy
 • WRA Tablice rejestracyjne
 • Robert Tomasz Kowalczyk Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 21.450151.4758 Współrzędne GPS
 • 1425011 TERYT (TERC)
 • 0973748 SIMC
Herb miasta Pionki
Pionki herb
Flaga miasta Pionki
Pionki flaga

Jak Pionki wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Pionki na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Pionki wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Pionki plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
13Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
30Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
42Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
48Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
56Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
66Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
92Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
113Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
127Miasta w Polsce z największą liczbą rannych na skutek wypadków drogowych
131Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
147Miasta w Polsce z największą liczbą wypadków drogowych
155Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
206Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
222Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
228Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 km2
249Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
262Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
264Największe miasta w Polsce pod względem liczby ludności
264Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
282Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
284Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
308Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
340Miasta o największej powierzchni w Polsce

Pionki - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
26-670Poczta Pionki
26-675Poczta Pionki 003, Al. Lipowa 14

Pionki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Pionkach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Biuro Terenowe w Pionkach (podlega pod: ZUS Oddział w Radomiu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Spokojna 9
26-670 Pionki
Urząd Miasta Pionki
(48) 341-42-00
(48) 312-11-02
Aleja Jana Pawła II 15
26-670 Pionki

Pionki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Pionki jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 16 174, z czego 52,8% stanowią kobiety, a 47,2% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 20,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 45,1 lat i jest większy od średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Pionek zawarli w 2022 roku 57 małżeństw, co odpowiada 3,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,8% mieszkańców Pionek jest stanu wolnego, 58,4% żyje w małżeństwie, 4,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,6% to wdowy/wdowcy.

  Pionki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -144. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -8,77 na 1000 mieszkańców Pionek. W 2022 roku urodziło się 83 dzieci, w tym 51,8% dziewczynek i 48,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 360 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,84 i jest nieznacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 36,8% zgonów w Pionkach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,9% zgonów w Pionkach były nowotwory, a 5,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Pionek przypada 13.82 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 71 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 210 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Pionek -139. W tym samym roku 4 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 3.

  56,1% mieszkańców Pionek jest w wieku produkcyjnym, 15,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 28,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Pionek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16 174 Liczba mieszkańców
 • 8 543 Kobiety
 • 7 631 Mężczyźni
 • 52,8%
  47,2%
 • 112 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 112 kobiet)
 • 89 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 89 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Pionkach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Pionkach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Pionkach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Pionek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 45,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Pionki
  45,1 lat
  Województwo
  41,6 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 47,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Pionki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Pionek
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Pionki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Pionki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Pionki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,8% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,1%
  Województwo
  30,0%
  Cała Polska
  29,1%
 • 22,5% Kobiety
  (Panny)
 • 34,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,4% Żonaci/Zamężne
 • Pionki
  58,5%
  woj. mazowieckie
  53,7%
  Kraj
  54,0%
 • 58,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,6% Wdowcy/Wdowy
 • Pionki
  8,3%
  Województwo
  8,1%
  Kraj
  8,5%
 • 13,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  4,8%
  Mazowieckie
  7,7%
  Kraj
  7,6%
 • 5,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Pionki
  0,3%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Pionkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Pionkach w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Pionki
  3,5
  Województwo
  4,3
  Cały kraj
  4,1
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,4
  Mazowieckie
  1,7
  Cała Polska
  1,6
 • 57 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Pionkach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Pionkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -144 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -87 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -57 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -8,77 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Pionki
  -8,8
  woj. mazowieckie
  -2,2
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Pionkach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Pionkach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Pionkach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Pionkach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 83 Urodzenia żywe
 • 43 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 40 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 51,8%
  48,2%
 • 5,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  5,1
  Województwo
  9,1
  Polska
  8,1
 • 38,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  38,1
  Województwo
  38,1
  Polska
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 36 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 36
 • 112 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 112
 • 87 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 87
 • 35 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 360 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 277 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 453 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 360 g
  Województwo
  3 386 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 19 Waga 4500g - 4999g
 • 19
 • 138 Waga 4000g - 4499g
 • 138
 • 395 Waga 3500g - 3999g
 • 395
 • 506 Waga 3000g - 3499g
 • 506
 • 181 Waga 2500g - 2999g
 • 181
 • 59 Waga 2000g - 2499g
 • 59
 • 21 Waga 1500g - 1999g
 • 21
 • 13 Waga 1000g - 1499g
 • 13
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,41 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,41
  woj. mazowieckie
  1,33
  Cała Polska
  1,26
 • 0,75 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,75
  Mazowieckie
  0,65
  Cały kraj
  0,61
 • 0,84 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Pionki
  0,84
  woj. mazowieckie
  0,80
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Pionkach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 227 Zgony
 • 130 Kobiety
  (Zgony)
 • 97 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 57,3%
  42,7%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 13,8 Zgony na 1000 ludności
 • Pionki
  13,8
  woj. mazowieckie
  11,4
  Polska
  11,9
 • 119,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  119,7
  Mazowieckie
  124,6
  Polska
  147,0
 • 1,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Pionki
  1,5
  woj. mazowieckie
  3,1
  Cały kraj
  3,8
 • 3,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Pionki
  3,1
  Województwo
  2,8
  Cały kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  1,5
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie radomskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 36,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  36,8%
  woj. mazowieckie
  28,7%
  Cała Polska
  36,0%
 • 21,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Pionki
  21,9%
  Województwo
  23,5%
  Kraj
  23,6%
 • 5,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  5,7%
  Mazowieckie
  7,7%
  Cały kraj
  6,7%
 • 77 Zgony spowodowane COVID-19
 • 16,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  16,6
  Polska
  15,8
 • 59,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  59,3
  Kraj
  70,6
 • 230,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  230,8
  Mazowieckie
  266,8
  Polska
  280,1
 • 240,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  240,9
  Polska
  253,9
 • 388,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 451,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 323,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Pionki
  388,3
  Mazowieckie
  326,2
  Cały kraj
  426,2
 • 49,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 17,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 101,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Pionki
  49,7
  Mazowieckie
  46,3
  Polska
  62,9
 • 34,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  34,1
  woj. mazowieckie
  33,8
  Polska
  33,8
 • 2,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  2,6
  woj. mazowieckie
  6,3
  Polska
  7,0
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Pionki
  0,3%
  Mazowieckie
  0,6%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 71 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 37 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 34 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 4 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 210 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 94 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 116 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -136 Saldo migracji
 • -57 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -79 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -139 Saldo migracji wewnętrznych
 • -57 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -82 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 3 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 3 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Pionkach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Pionkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 12,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 63,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 60,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 24,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 27,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 19,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Pionki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Pionki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Pionkach oddano do użytku 8 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,49 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Pionkach to 7 148 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 439 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Pionkach to 5,13 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Pionkach to 112,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,75% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,96% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,61% mieszkań posiada łazienkę, 91,17% korzysta z centralnego ogrzewania, a 93,98% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu radomskiego.

  Powiat radomski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Pionkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 7 148 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 439,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  439,10
  Mazowieckie
  450,60
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 60,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  60,20 m2
  Mazowieckie
  73,90 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 26,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  26,40 m2
  woj. mazowieckie
  33,30 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,45 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,45
  woj. mazowieckie
  3,65
  Polska
  3,83
 • 2,28 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Pionki
  2,28
  woj. mazowieckie
  2,22
  Polska
  2,42
 • 0,66 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Pionki
  0,66
  woj. mazowieckie
  0,61
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Pionkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 8 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 0,49 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Pionki
  0,49
  Województwo
  7,83
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 41 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,13 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Pionki
  5,13
  woj. mazowieckie
  3,70
  Polska
  3,89
 • 2,52 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  2,52
  Mazowieckie
  29,00
  Kraj
  24,56
 • 902 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 112,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Pionki
  112,8 m2
  woj. mazowieckie
  89,2 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,06 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Pionki
  0,06 m2
  woj. mazowieckie
  0,70 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Pionkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,75% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Pionki
  98,75%
  Mazowieckie
  97,23%
  Polska
  97,75%
 • 96,96% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Pionki
  96,96%
  woj. mazowieckie
  95,03%
  Polska
  95,18%
 • 96,61% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  96,61%
  Województwo
  93,83%
  Polska
  93,75%
 • 91,17% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  91,17%
  Województwo
  88,35%
  Cały kraj
  85,83%
 • 93,98% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  93,98%
  Województwo
  59,27%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Pionki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Pionkach na 1000 mieszkańców pracuje 214osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 57,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 42,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Pionkach wynosiło w 2023 roku 16,5% (16,5% wśród kobiet i 16,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Pionkach wynosiło 5 412,43 PLN, co odpowiada 80.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Pionek 1 108 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 514 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -594.

  29,6% aktywnych zawodowo mieszkańców Pionek pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 30,9% w przemyśle i budownictwie, a 14,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Pionkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 214 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  214,0
  woj. mazowieckie
  318,0
  Kraj
  259,0
 • 19,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 23,5% Kobiety
 • 15,4% Mężczyźni
 • Pionki
  16,5%
  woj. mazowieckie
  4,1%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Pionkach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Pionkach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Pionkach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Pionkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 859 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 412 PLN
  Mazowieckie
  7 913 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Pionkach w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Pionkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 108 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 514 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -594 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,46 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Pionkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 29,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 27,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 31,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 30,9% Przemysł i budownictwo
 • 19,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 42,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 14,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 16,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 23,9% Pozostałe
 • 39,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Pionkach w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Pionkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 550 Pracujący ogółem
 • 2 034 Kobiety
 • 1 516 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Pionkach w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 56,1% W wieku produkcyjnym
 • 48,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 28,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 36,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 19,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Pionki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 78,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Pionki
  78,4
  woj. mazowieckie
  71,5
  Cała Polska
  69,0
 • 51,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  51,4
  Województwo
  38,1
  Kraj
  38,2
 • 190,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Pionki
  190,2
  woj. mazowieckie
  113,9
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 58,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 60,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 39,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Pionki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Pionkach w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 741 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 309 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 94 nowe podmioty, a 72 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (170) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (80) w roku 2022. W tym samym okresie najwięcej (162) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (65) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Pionkach najwięcej (90) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 682) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,0% (18) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 27,6% (481) podmiotów, a 71,3% (1 242) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Pionkach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28.2%) oraz Budownictwo (19.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 741 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 18 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 481 Przemysł i budownictwo
 • 1 242 Pozostała działalność
 • 94 Podmioty nowo zarejestrowane w Pionkach w 2023 roku
 • 72 Podmioty wyrejestrowane w Pionkach w 2023 roku
 • 1 309 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 682 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 682
 • 43 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 43
 • 13 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 13
 • 3 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 3
 • 1 738 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 738
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 Spółdzielnie ogółem
 • 4
 • 95 Spółki handlowe ogółem
 • 95
 • 10  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 10
 • 82  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 82
 • 10    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 10
 • 90 Spółki cywilne ogółem
 • 90
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 309 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 369 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 369
 • 251 Budownictwo
 • 251
 • 157 Przetwórstwo przemysłowe
 • 157
 • 119 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 119
 • 74 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 74
 • 64 Transport i gospodarka magazynowa
 • 64
 • 62 Pozostała działalność
 • 62
 • 54 Informacja i komunikacja
 • 54
 • 42 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 42
 • 38 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 38
 • 27 Edukacja
 • 27
 • 23 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 23
 • 11 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 11
 • 10 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 10
 • 7 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 7
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Pionki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Pionkach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 186 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,44 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Pionkach wynosi 67,40% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Pionek najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,40 (wykrywalność 64%) oraz przeciwko mieniu - 4,91 (wykrywalność 43%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,60 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,06 (49%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,30 (95%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Pionkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Pionek.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Pionki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 186 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 186
 • 120 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 120
 • 33 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 33
 • 26 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 26
 • 5 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 5
 • 80 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 80
 • 11,44 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Pionki
  11,44
  Województwo
  23,30
  Cała Polska
  22,81
 • 7,40 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,40
  Województwo
  14,84
  Cały kraj
  12,98
 • 2,06 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,06
  woj. mazowieckie
  5,93
  Cały kraj
  6,99
 • 1,60 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Pionki
  1,60
  Województwo
  1,76
  Cały kraj
  1,82
 • 0,30 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,30
  woj. mazowieckie
  0,29
  Cały kraj
  0,35
 • 4,91 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Pionki
  4,91
  Mazowieckie
  13,04
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Pionki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Pionki
  67%
  Województwo
  63%
  Cały kraj
  71%
 • 64% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Pionki
  64%
  woj. mazowieckie
  55%
  Cały kraj
  63%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Pionki
  49%
  Mazowieckie
  69%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Pionki
  99%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  96%
  woj. mazowieckie
  87%
  Cała Polska
  88%
 • 44% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Pionki
  44%
  woj. mazowieckie
  42%
  Polska
  51%

Pionki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Pionek wyniosła w 2022 roku 95,7 mln złotych, co daje 5,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 0.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Pionek - 29.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (10.6%) oraz na Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 16,1 mln złotych, czyli 16,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Pionek wyniosła w 2022 roku 93,1 mln złotych, co daje 5,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 0.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (33.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (21%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (6.7%). W budżecie Pionek wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,0 tys złotych na mieszkańca (18,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 67,9 złotych na mieszkańca (1,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 12,9%.
 • Wydatki budżetu w Pionkach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Pionek według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Pionki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Pionek według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  54,9 mln

  2,9 tys(100%)

  61,7 mln

  3,3 tys(100%)

  72,5 mln

  3,9 tys(100%)

  77,1 mln

  4,2 tys(100%)

  80,0 mln

  4,4 tys(100%)

  92,2 mln

  5,4 tys(100%)

  98,0 mln

  5,9 tys(100%)

  95,7 mln

  5,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  18,4 mln

  969(33.4%)

  17,5 mln

  935(28.4%)

  19,7 mln

  1,1 tys(27.2%)

  20,3 mln

  1,1 tys(26.4%)

  22,1 mln

  1,2 tys(27.6%)

  22,8 mln

  1,3 tys(24.7%)

  24,9 mln

  1,4 tys(25.4%)

  28,4 mln

  1,7 tys(29.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,9 mln

  257(8.9%)

  6,3 mln

  335(10.2%)

  7,0 mln

  378(9.7%)

  7,0 mln

  382(9.1%)

  7,2 mln

  396(9%)

  7,1 mln

  399(7.8%)

  7,6 mln

  430(7.7%)

  10,1 mln

  622(10.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  4,7 mln

  248(8.5%)

  2,8 mln

  150(4.6%)

  4,9 mln

  262(6.7%)

  7,4 mln

  402(9.6%)

  5,3 mln

  292(6.6%)

  3,3 mln

  183(3.6%)

  7,3 mln

  414(7.4%)

  7,7 mln

  472(8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,4 mln

  233(8%)

  4,7 mln

  251(7.6%)

  4,2 mln

  224(5.7%)

  6,4 mln

  348(8.3%)

  6,9 mln

  379(8.6%)

  10,2 mln

  572(11.1%)

  11,8 mln

  672(12.1%)

  7,5 mln

  460(7.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  10,8 mln

  569(19.6%)

  18,5 mln

  988(30%)

  5,0 mln

  271(6.9%)

  4,9 mln

  266(6.4%)

  5,1 mln

  280(6.4%)

  5,0 mln

  282(5.5%)

  5,4 mln

  307(5.5%)

  7,3 mln

  451(7.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  994,7 tys

  52,5(1.8%)

  2,6 mln

  138(4.2%)

  4,2 mln

  227(5.8%)

  2,9 mln

  155(3.7%)

  3,7 mln

  205(4.7%)

  5,3 mln

  297(5.8%)

  5,3 mln

  300(5.4%)

  5,9 mln

  361(6.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  2,7 mln

  141(4.9%)

  4,1 mln

  220(6.7%)

  4,6 mln

  249(6.4%)

  3,7 mln

  203(4.9%)

  3,6 mln

  198(4.5%)

  9,0 mln

  505(9.8%)

  3,7 mln

  208(3.7%)

  5,0 mln

  308(5.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,7 mln

  92,1(3.2%)

  2,0 mln

  105(3.2%)

  2,4 mln

  127(3.3%)

  2,3 mln

  127(3%)

  2,7 mln

  151(3.4%)

  2,7 mln

  148(2.9%)

  3,0 mln

  173(3.1%)

  2,7 mln

  163(2.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,4 mln

  179(6.2%)

  223,6 tys

  11,9(0.4%)

  571,1 tys

  30,7(0.8%)

  263,7 tys

  14,3(0.3%)

  220,9 tys

  12,2(0.3%)

  927,0 tys

  51,8(1%)

  98,1 tys

  5,6(0.1%)

  2,5 mln

  151(2.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  178,9 tys

  9,4(0.3%)

  642,5 tys

  34,3(1%)

  124,9 tys

  6,7(0.2%)

  277,0 tys

  15,0(0.4%)

  236,3 tys

  13,0(0.3%)

  248,3 tys

  13,9(0.3%)

  297,2 tys

  16,9(0.3%)

  2,1 mln

  131(2.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  805,2 tys

  42,5(1.5%)

  466,1 tys

  24,9(0.8%)

  456,8 tys

  24,5(0.6%)

  421,3 tys

  22,9(0.5%)

  439,9 tys

  24,2(0.5%)

  275,6 tys

  15,4(0.3%)

  184,8 tys

  10,5(0.2%)

  1,1 mln

  65,6(1.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  292,0 tys

  15,4(0.5%)

  355,7 tys

  19,0(0.6%)

  313,1 tys

  16,8(0.4%)

  316,5 tys

  17,2(0.4%)

  330,3 tys

  18,2(0.4%)

  926,9 tys

  51,8(1%)

  1,4 mln

  78,6(1.4%)

  449,1 tys

  27,6(0.5%)

  Handel

  [Dział 500]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  155,8 tys

  8,6(0.2%)

  149,9 tys

  8,4(0.2%)

  3,9 mln

  222(4%)

  256,5 tys

  15,8(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  21,7 tys

  1,1(0%)

  187,6 tys

  10,0(0.3%)

  682,9 tys

  36,7(0.9%)

  2,9 mln

  160(3.8%)

  964,5 tys

  53,1(1.2%)

  250,2 tys

  14,0(0.3%)

  198,0 tys

  11,3(0.2%)

  244,2 tys

  15,0(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,4 mln

  72,4(2.5%)

  1,3 mln

  67,8(2.1%)

  1,1 mln

  60,4(1.6%)

  1,1 mln

  57,4(1.4%)

  1,1 mln

  59,5(1.3%)

  1,2 mln

  65,1(1.3%)

  1,2 mln

  69,3(1.2%)

  105,0 tys

  6,4(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  389

  0,0(0%)

  484

  0,0(0%)

  477

  0,0(0%)

  173

  0,0(0%)

  42,6 tys

  2,3(0.1%)

  17,0 tys

  1,0(0%)

  40,5 tys

  2,3(0%)

  60,6 tys

  3,7(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  116,3 tys

  6,1(0.2%)

  79,1 tys

  4,2(0.1%)

  71,2 tys

  3,8(0.1%)

  35,2 tys

  1,9(0%)

  34,0 tys

  1,9(0%)

  46,2 tys

  2,6(0.1%)

  29,7 tys

  1,7(0%)

  35,9 tys

  2,2(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  12,0 tys

  0,6(0%)

  13,0 tys

  0,7(0%)

  10,0 tys

  0,5(0%)

  6,5 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,9 tys

  0,2(0%)

  5,3 tys

  0,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  172,7 tys

  9,1(0.3%)

  20,2 tys

  1,1(0%)

  47,6 tys

  2,6(0.1%)

  225,4 tys

  12,2(0.3%)

  173,8 tys

  9,6(0.2%)

  160,1 tys

  8,9(0.2%)

  3,8 tys

  0,2(0%)

  3,7 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,4 tys

  0,1(0%)

  2,7 tys

  0,2(0%)

  3,1 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  96,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  37,6 tys

  2,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  22,1 tys

  1,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Pionkach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Pionek według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Pionki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Pionek według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  59,8 mln

  3,1 tys(100%)

  62,9 mln

  3,3 tys(100%)

  75,6 mln

  4,0 tys(100%)

  73,7 mln

  4,0 tys(100%)

  79,5 mln

  4,4 tys(100%)

  96,5 mln

  5,7 tys(100%)

  95,0 mln

  5,7 tys(100%)

  93,1 mln

  5,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  22,3 mln

  1,2 tys(37.3%)

  23,2 mln

  1,2 tys(36.9%)

  24,7 mln

  1,3 tys(32.6%)

  26,1 mln

  1,4 tys(35.4%)

  28,2 mln

  1,6 tys(35.5%)

  27,6 mln

  1,5 tys(28.6%)

  30,4 mln

  1,7 tys(31.9%)

  31,0 mln

  1,9 tys(33.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  14,7 mln

  778(24.6%)

  14,1 mln

  753(22.4%)

  14,1 mln

  756(18.6%)

  14,5 mln

  786(19.7%)

  15,8 mln

  868(19.8%)

  19,4 mln

  1,1 tys(20.1%)

  19,8 mln

  1,1 tys(20.9%)

  19,6 mln

  1,2 tys(21%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  6,8 mln

  357(11.3%)

  3,9 mln

  210(6.3%)

  10,1 mln

  545(13.4%)

  8,1 mln

  438(11%)

  3,6 mln

  200(4.6%)

  12,3 mln

  685(12.7%)

  6,9 mln

  395(7.3%)

  6,2 mln

  383(6.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,1 mln

  427(13.5%)

  15,8 mln

  843(25.1%)

  2,2 mln

  116(2.8%)

  2,2 mln

  118(3%)

  2,3 mln

  125(2.9%)

  2,2 mln

  124(2.3%)

  2,3 mln

  133(2.5%)

  4,0 mln

  246(4.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  863,5 tys

  46,4(1.1%)

  212,4 tys

  11,5(0.3%)

  2,1 mln

  115(2.6%)

  507,1 tys

  28,3(0.5%)

  1,1 mln

  65,2(1.2%)

  3,8 mln

  234(4.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,0 mln

  104(3.3%)

  2,1 mln

  110(3.3%)

  1,9 mln

  105(2.6%)

  2,8 mln

  154(3.8%)

  3,6 mln

  200(4.6%)

  5,2 mln

  293(5.4%)

  6,9 mln

  393(7.3%)

  3,6 mln

  223(3.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,7 mln

  87,3(2.8%)

  1,6 mln

  84,5(2.5%)

  2,4 mln

  127(3.1%)

  1,8 mln

  97,7(2.4%)

  1,9 mln

  103(2.4%)

  2,0 mln

  113(2.1%)

  2,7 mln

  153(2.8%)

  2,8 mln

  173(3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,7 mln

  143(4.5%)

  413,0 tys

  22,0(0.7%)

  215,5 tys

  11,6(0.3%)

  5,5 tys

  0,3(0%)

  2,8 tys

  0,2(0%)

  183,2 tys

  10,2(0.2%)

  108,8 tys

  6,2(0.1%)

  2,4 mln

  150(2.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  212,8 tys

  11,2(0.4%)

  287,7 tys

  15,4(0.5%)

  300,6 tys

  16,1(0.4%)

  283,3 tys

  15,4(0.4%)

  206,0 tys

  11,3(0.3%)

  235,9 tys

  13,2(0.2%)

  308,1 tys

  17,5(0.3%)

  2,3 mln

  139(2.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  266,3 tys

  14,1(0.4%)

  784,0 tys

  41,9(1.2%)

  1,9 mln

  99,8(2.5%)

  624,3 tys

  33,9(0.8%)

  1,4 mln

  76,0(1.7%)

  4,3 mln

  240(4.4%)

  510,7 tys

  29,0(0.5%)

  2,1 mln

  126(2.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  159

  0,0(0%)

  289,9 tys

  15,5(0.5%)

  3,0 tys

  0,2(0%)

  101,6 tys

  5,5(0.1%)

  49,0 tys

  2,7(0.1%)

  44,0 tys

  2,5(0%)

  68,8 tys

  3,9(0.1%)

  1,3 mln

  77,5(1.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  39,5 tys

  2,1(0.1%)

  235,0 tys

  12,8(0.3%)

  581,4 tys

  32,0(0.7%)

  132,3 tys

  7,4(0.1%)

  167,7 tys

  9,5(0.2%)

  159,3 tys

  9,8(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  145

  0,0(0%)

  284

  0,0(0%)

  284

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  19,8 tys

  1,1(0%)

  8,1 tys

  0,5(0%)

  20,3 tys

  1,2(0%)

  129,8 tys

  8,0(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  335,1 tys

  17,7(0.6%)

  269,5 tys

  14,4(0.4%)

  190,1 tys

  10,2(0.3%)

  150,4 tys

  8,2(0.2%)

  126,5 tys

  7,0(0.2%)

  89,3 tys

  5,0(0.1%)

  67,8 tys

  3,9(0.1%)

  55,0 tys

  3,4(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  498,7 tys

  26,3(0.8%)

  53,3 tys

  2,8(0.1%)

  142,3 tys

  7,6(0.2%)

  88,2 tys

  4,8(0.1%)

  60,4 tys

  3,3(0.1%)

  36,9 tys

  2,1(0%)

  276,0 tys

  15,7(0.3%)

  48,5 tys

  3,0(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  68,5 tys

  3,6(0.1%)

  108,6 tys

  5,8(0.2%)

  63,9 tys

  3,4(0.1%)

  113,3 tys

  6,1(0.2%)

  33,9 tys

  1,9(0%)

  41,9 tys

  2,3(0%)

  25,5 tys

  1,4(0%)

  30,9 tys

  1,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  172,7 tys

  9,1(0.3%)

  20,2 tys

  1,1(0%)

  11,5 tys

  0,6(0%)

  225,4 tys

  12,2(0.3%)

  173,8 tys

  9,6(0.2%)

  160,1 tys

  8,9(0.2%)

  3,8 tys

  0,2(0%)

  3,7 tys

  0,2(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,1 mln

  117(2.2%)

  3,3 tys

  0,2(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  35,4 tys

  2,0(0%)

  130

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  1,5 tys

  0,1(0%)

  2,3 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  17,0 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Pionki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 367 mieszkańców Pionek jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 632 kobiet oraz 1 738 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 20,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,8% wykształcenie policealne, 10,1% średnie ogólnokształcące, a 21,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,9% mieszkańców Pionek, gimnazjalnym 3,8%, natomiast 16,2% podstawowym ukończonym. 3,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy Pionek mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Pionkach największy odsetek ma wykształcenie wyższe (24,8%) oraz średnie zawodowe (19,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (27,8%) oraz średnie zawodowe (24,0%).

  W roku 2022 w Pionkach mieściły się 4 przedszkola, w których do 23 oddziałów uczęszczało 505 dzieci (270 dziewczynek oraz 235 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Pionkach mieściły się 3 przedszkola, w których do 15 oddziałów uczęszczało 353 dzieci (168 dziewczynek oraz 185 chłopców). Dostępnych było 350 miejsc.

  17,4% mieszkańców Pionek w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,3% wśród dziewczynek i 16,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 163 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,78 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 4 szkoły podstawowe, w których w 72 oddziałach uczyło się 1 183 uczniów (548 kobiet oraz 635 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Pionkach placówkę miały 3 szkoły podstawowe, w których w 52 oddziałach uczyło się 1 132 uczniów (525 kobiet oraz 607 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,5% ludności (27,7% wśród dziewczynek i 27,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,4 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 103,23.

  W Pionkach znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 7 oddziałach uczyło się 149 uczniów (104 kobiety oraz 45 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 17 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Pionkach placówkę miały 4 licea ogólnokształcące, w których w 18 oddziałach uczyło się 483 uczniów (298 kobiet oraz 185 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 181 absolwentów.

  W Pionkach znajdują się 2 Technika, w których w 30 oddziałach uczyło się 768 uczniów (348 kobiet oraz 420 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 146 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Pionkach placówkę miały 2 Technika, w których w 23 oddziałach uczyło się 620 uczniów (276 kobiet oraz 344 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 162 absolwentów.

  W Pionkach znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 7 oddziałach uczyło się 126 uczniów (35 kobiet oraz 91 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,5% mieszkańców (17,7% wśród dziewczyn i 17,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 21,3 uczniów. 18,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 25,6 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,2% mieszkańców Pionek w wieku potencjalnej nauki (22,6% kobiet i 23,8% mężczyzn).

 • 20,1% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  20,1%
  Województwo
  33,5%
  Cały kraj
  25,2%
 • 24,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  33,4%
  Województwo
  34,6%
  Cała Polska
  35,2%
 • 34,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,8% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  1,8%
  Województwo
  3,4%
  Cały kraj
  3,3%
 • 2,7% Kobiety
  (policealne)
 • 0,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Pionki
  10,1%
  Mazowieckie
  13,0%
  Cała Polska
  11,9%
 • 12,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Pionki
  21,5%
  Mazowieckie
  18,2%
  Polska
  20,0%
 • 19,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  22,9%
  woj. mazowieckie
  15,3%
  Polska
  21,2%
 • 18,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,8%
  woj. mazowieckie
  2,8%
  Polska
  3,0%
 • 3,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  16,2%
  Mazowieckie
  10,7%
  Cała Polska
  12,3%
 • 16,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,6%
  Mazowieckie
  3,1%
  Kraj
  3,1%
 • 3,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Pionkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1163 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Pionki
  1 163,0
  Mazowieckie
  970,0
  Kraj
  927,0
 • 0,78 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,78
  Mazowieckie
  0,84
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 4Przedszkola
 • 3 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 23 Oddziały
 • 10 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 603 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Pionki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 505 Dzieci
 • 270 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 235 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 53,5%
  46,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 17 2 lata i mniej
 • 17
 • 116 3 lata
 • 116
 • 135 4 lata
 • 135
 • 156 5 lata
 • 156
 • 79 6 lat
 • 79
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 10 2 lata i mniej
 • 10
 • 59 3 lata
 • 59
 • 69 4 lata
 • 69
 • 86 5 lata
 • 86
 • 44 6 lat
 • 44
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 57 3 lata
 • 57
 • 66 4 lata
 • 66
 • 70 5 lata
 • 70
 • 35 6 lat
 • 35
 • 113 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 45,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 45,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 14,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Pionkach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Pionkach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Miejskie nr 2 "Lipowy Zakątek" Pionki
  Publiczne
  48 384-85-00
  ul. Aleje Lipowe 24a
  26-670 Pionki
  614115
  Przedszkole Nr 1
  Publiczne
  48 385-23-23
  48 385-23-23
  ul. Żeromskiego 8
  26-670 Pionki
  613113
  PRZEDSZKOLE NR 3 W PIONKACH
  Publiczne
  48 384-84-97
  ul. TARGOWA 9
  26-670 Pionki
  3668
  Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Pudełko''
  Niepubliczne
  72 377-38-33
  ul. Plac Konstytucji 3 Maja 5
  26-670 Pionki
  ---
 • Szkoły podstawowe w Pionkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Pionki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 53 Oddziały
 • 1 132 Uczniowie
 • 533 Kobiety
  (uczniowie)
 • 599 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,1%
  52,9%
 • 142 Uczniowie w 1 klasie
 • 58 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 84 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 229 Absolwenci
 • 114 Kobiety
  (absolwenci)
 • 115 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 19 Oddziały
 • 51 Uczniowie
 • 15 Kobiety
  (uczniowie)
 • 36 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 29,4%
  70,6%
 • 9 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Absolwenci
 • 0 Kobiety
  (absolwenci)
 • 2 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  16,4
  woj. mazowieckie
  17,8
  Cały kraj
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16,4 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16,4
 • 16,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16,4
 • 21,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21,4
 • 2,7 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,7
 •  
 • 84,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 72,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 16,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 103,23 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  103,23
  Województwo
  99,83
  Polska
  95,96
 • 101,75 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  101,75
  woj. mazowieckie
  98,60
  Kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Pionki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Pionki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Pionkach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Pionkach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi Nr 5 (Jan Paweł II)
  Publiczna
  48 384-84-98
  48 384-84-98
  ul. Targowa 9
  26-670 Pionki
  2249046
  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Pionkach (Stefan Żeromski)
  Publiczna
  48 384-84-95
  48 384-84-95
  ul. 15 Stycznia 3
  26-670 Pionki
  2047041
  Publiczna Szkoła Podstawowa nr2 (Bolesław Prus)
  Publiczna
  48 384-84-96
  48 384-84-96
  ul. Kochanowskiego 14
  26-670 Pionki
  1314223
  Szkoła Podstawowa Specjalna w Pionkach, ul. Parkowa 5 (Jędrzej Śniadecki)
  Publiczna
  48 612-80-90
  48 612-80-90
  ul. Parkowa 5
  26-670 Pionki
  48-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Pionkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Pionki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 7 Oddziały
 • 149 Uczniowie
 • 104 Kobiety
  (uczniowie)
 • 45 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 69,8%
  30,2%
 • 39 Uczniowie w 1 klasie
 • 32 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 17 Absolwenci
 • 9 Kobiety
  (absolwenci)
 • 8 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  21,3
  Województwo
  26,9
  Cała Polska
  26,5
 •  
 • 11,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 7,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Pionki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 30 Oddziały
 • 768 Uczniowie
 • 348 Kobiety
  (uczniowie)
 • 420 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,3%
  54,7%
 • 210 Uczniowie w 1 klasie
 • 94 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 116 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 146 Absolwenci
 • 63 Kobiety
  (absolwenci)
 • 83 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Pionki
  25,6
  woj. mazowieckie
  24,4
  Polska
  24,9
 •  
 • 63,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 42,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Pionki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 64 Uczniowie w 1 klasie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 54 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 3 Oddziały
 • 9 Uczniowie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 33,3%
  66,7%
 • 4 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 18,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  18,0
  Mazowieckie
  19,4
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 18,0 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 18,0
 • 29,3 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 29,3
 • 3,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 3,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Pionkach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Pionkach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  I Technikum w Pionkach (Maria Skłodowska-Curie)
  Publiczne
  48 612-15-24
  48 612-15-24
  ul. Aleja Jana Pawła II 7
  26-670 Pionki
  17282-
  II Technikum w Pionkach (Jędrzej Śnadecki)
  Publiczne
  48 612-80-90
  48 612-80-90
  ul. Parkowa 6
  26-670 Pionki
  11277-
  Liceum Ogólnokształcące im.Marii Dąbrowskiej w Pionkach (Maria Dąbrowska)
  Publiczne
  48 612-33-59
  48 612-33-59
  ul. Aleje Lipowe 23
  26-670 Pionki
  925525
  I Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Pionkach (Maria Skłodowska-Curie)
  Publiczna
  48 612-15-24
  48 612-15-24
  ul. Aleja Jana Pawła II 7
  26-670 Pionki
  17120-
  II LIceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pionkach (Jędrzej Śniadecki)
  Publiczne
  48 612-80-90
  48 612-80-90
  ul. Parkowa 6
  26-670 Pionki
  384-
  I Liceum Ogólnokształcące w Pionkach (Maria Skłodowska-Curie)
  Publiczne
  48 612-15-24
  48 612-15-22
  ul. Aleja Jana Pawła II 7
  26-670 Pionki
  370-
  I Szkoła Policealna w Pionkach
  Publiczna
  48 612-15-24
  48 612-15-24
  ul. Aleja Jana Pawła II 7
  26-670 Pionki
  132-
  II Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Pionkach (Jędrzej Śniadeckiego)
  Publiczna
  48 612-80-90
  48 612-80-90
  ul. Parkowa 6
  26-670 Pionki
  230-
  II Liceum Ogólnokształcące w Pionkach (Jędrzej Śniadecki)
  Publiczne
  48 612-80-90
  48 612-80-90
  ul. Parkowa 6
  26-670 Pionki
  121-
  I Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Pionkach (Maria Skłodowska-Curie)
  Publiczne
  48 612-15-24
  48 612-15-22
  ul. Aleja Jana Pawła II 7
  26-670 Pionki
  220-
  I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pionkach
  Publiczne
  48 612-15-24
  ul. Aleja Jana Pawła II 7
  26-670 Pionki
  119-
  Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Pionkach, ul. Parkowa 5 (Jędrzej Śniadecki)
  Publiczna
  48 612-80-90
  48 612-80-90
  ul. Parkowa 5
  26-670 Pionki
  13-
  II Szkoła Policealna w Pionkach (Jędrzej Śniadecki)
  Publiczna
  48 612-80-90
  48 612-80-90
  ul. Parkowa 6
  26-670 Pionki
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Pionkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 17,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Pionki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Pionki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Pionki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Pionki - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Pionkach

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • inne obiekty hotelowe: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Pionkach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Pionkach
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Pionkach: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Pionkach 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 330 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 136 (uczestnicy: 5 489)
  • wystawy: 8 (uczestnicy: 240)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 500)
  • koncerty: 13 (uczestnicy: 897)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 11 (uczestnicy: 251)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 6 (uczestnicy: 425)
  • konkursy: 13 (uczestnicy: 975)
  • pokazy teatralne: 11 (uczestnicy: 584)
  • interdyscyplinarne: 5 (uczestnicy: 510)
  • warsztaty: 55 (uczestnicy: 287)
  • inne: 11 (uczestnicy: 820)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 18 (członkowie: 283)
  • plastyczne/techniczne: 4 (członkowie: 32)
  • taneczne: 8 (członkowie: 99)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 37)
  • teatralne: 2 (członkowie: 13)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 102)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • studia telewizyjne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 13)
  • teatralne: 1 (członkowie: 13)


  Według danych z 2022 w Pionkach działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 46 389 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 6 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 62 392 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 18
  • dostępne dla czytelników: 6
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 6
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2
  Według danych z 2022 w Pionkach działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 23 907 wolumenów w tym ziobry specjalne: 692. Odnotowano 244 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 38 374 wolumeny. Odnotowano 582 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 9
  • dostępne dla czytelników: 6
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 6
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Pionkach działało 9 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 419 członków. Zarejestrowano 521 ćwiczących (mężczyźni: 311, kobiety: 210, chłopcy do lat 18: 224, dziewczęta do lat 18: 201). Aktywnych było 11 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (11), instruktora sportowego (9) oraz inne osoby (8).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Pionkach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Pionkach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Pionek znajdują się 3 zabytkowe obiekty wpisane do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Pionkach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 1922 - 1929 (ul. Aleja Jana Pawła II 1)dnia 1988-01-05, wykaz dokumentów: 372/A/88 z 1988-01-05
  • Willa z 1930 - 1931 (ul. Spokojna 3)dnia 1993-06-23, wykaz dokumentów: 533/A/93 z 1993-06-23
  • Poczta z 1920 - 1930 (ul. Aleja Jana Pawła II 17)dnia 2011-04-27, wykaz dokumentów: DR.5140.7.2011 z 2011-04-27
 • Formy ochrony przyrody w Pionkach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Pionek znajduje się 22 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Pionkach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pionki - leśny rezerwat przyrodyData ustanowienia: 1982-04-15, Powierzchnia: 83.2 ha
  • Kozienicki Park KrajobrazowyData ustanowienia: 1983-06-28, Powierzchnia: 26233.83 ha, Powierzchnia otuliny: 36009.62 ha
  • Ostoja Kozienicka - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2007-10-13, Powierzchnia: 68301.2 ha
  • Puszcza Kozienicka - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 28230.37 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: okazała równomiernie rozwinięta korona, Data ustanowienia: 1994-12-29, Opis granicy: Tereny leśne
  • Pomnik przyrodyOpis: okazała równomiernie rozwinięta korona, Data ustanowienia: 1994-12-29, Opis granicy: Tereny leśne
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1994-12-29, Opis granicy: Tereny leśne
  • Pomnik przyrodyOpis: okazała równomiernie rozwinięta korona, Data ustanowienia: 1994-12-29, Opis granicy: Tereny leśne
  • Pomnik przyrodyOpis: okazała równomiernie rozwinięta korona, Data ustanowienia: 1994-12-29, Opis granicy: Tereny leśne
  • Pomnik przyrodyOpis: okazała równomiernie rozwinięta korona, Data ustanowienia: 1994-12-29, Opis granicy: Tereny leśne
  • Pomnik przyrodyOpis: okazała równomiernie rozwinięta korona, Data ustanowienia: 1994-12-29, Opis granicy: Tereny leśne
  • Pomnik przyrodyOpis: okazała równomiernie rozwinięta korona, Data ustanowienia: 1994-12-29, Opis granicy: Tereny leśne
  • Pomnik przyrodyOpis: okazała równomiernie rozwinięta korona, Data ustanowienia: 1994-12-29, Opis granicy: Tereny leśne
  • Pomnik przyrodyOpis: okazała równomiernie rozwinięta korona, Data ustanowienia: 1994-12-29, Opis granicy: Tereny leśne
  • Pomnik przyrodyOpis: drzewo dwupniowe, Data ustanowienia: 1994-12-29, Opis granicy: Tereny leśne
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1994-12-29, Opis granicy: Tereny leśne
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1994-12-29, Opis granicy: Tereny leśne
  • Pomnik przyrodyOpis: okazała równomiernie rozwinięta korona, Data ustanowienia: 1994-12-29, Opis granicy: Tereny leśne
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: równomiernie rozwinięta korona, Data ustanowienia: 1994-12-30, Opis granicy: Rośnie przy ul. Fabrycznej
  • użytek 59 - bagno (użytek ekologiczny)Cel: bagno nad strumieniem Żurawik, Data ustanowienia: 1995-12-08, Opis granicy: Gmina Miasto Pionki ewidencja gruntów 1811 1812, Powierzchnia: 1.27 ha
  • użytek 77 - bagno (użytek ekologiczny)Cel: bagno, Data ustanowienia: 1995-12-08, Opis granicy: Gmina Miasto Pionki ewidencja gruntów 1829, Powierzchnia: 1.29 ha
  • użytek 78 - bagno (użytek ekologiczny)Cel: bagno z pojedynczymi olszami, Data ustanowienia: 1995-12-08, Opis granicy: Gmina Miasto Pionki ewidencja gruntów 1831, Powierzchnia: 2.59 ha

Pionki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 16 wypadków drogowych w Pionkach odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 20 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 98,3 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 6,1 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Pionkach znajdowały się 5 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 5 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 5 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu radomskiego.

  Powiat radomski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Pionkach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 16 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 20 Ranni
  (rok 2022)
 • 2 Lekko ranni
 • 18 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Pionkach w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 98,29 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  98,3
  woj. mazowieckie
  52,6
  Cała Polska
  56,5
 • 6,14 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Pionki
  6,1
  Województwo
  5,2
  Polska
  5,0
 • 122,86 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  122,9
  Mazowieckie
  61,7
  Polska
  65,5
 • 6,25 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  6,3
  woj. mazowieckie
  10,0
  Kraj
  8,9
 • 125,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Pionki
  125,0
  woj. mazowieckie
  117,3
  Kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 5 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Pionkach w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 2 500,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  2 500,0 km
  Województwo
  796,1 km
  Cała Polska
  633,6 km
 • 2,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  2,8 km
  Mazowieckie
  5,1 km
  Kraj
  5,3 km
 • 5 Liczba licencji na taksówki
 • 5 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Pionki przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 691droga wojewódzka nr 691( Pionki - Laski - Żytkowice - Ponikwa - Garbatka-Letnisko - Bąkowiec - Wola Klasztorna - Opactwo)
  • DW 737droga wojewódzka nr 737(Radom - Antoniówka - Siczki - Jedlnia - Poświętne - Pionki - Aleksandrówka)
  • DW 787droga wojewódzka nr 787( Pionki - Suskowola - Sucha - Niwki - Zwoleń)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Pionki przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 26Linia kolejowa nr 26: Łuków - Radom [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Łuków - Łuków Łapiguz - Sarnów - Borowina - Krzywda - Hordzieżka - Okrzeja - Grabów Szlachecki - Leopoldów - Ryki - Stawy - Dęblin - Dęblin Towarowy - Zajezierze koło Dęblina - Bąkowiec - Garbatka Letnisko - Żytkowice -Pionki -Pionki Zachodnie - Jedlnia Kościelna - Jedlnia Letnisko - Antoniówka - Rajec Poduchowny - Radom Wschodni - Radom)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Pionkach istnieje 127 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Adama Asnyka

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Adasia Guzala

  ul. Akacjowa

  ul. Aleja Chrztu Polski

  ul. Aleja Jagiellońska

  ul. Aleja Królewska

  ul. Aleja Piastowska

  ul. Armii Krajowej

  ul. Augustowska

  ul. Biała

  ul. Bohaterów Studzianek

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Brzozowa

  ul. Chemiczna

  ul. Czesława Miłosza

  ul. Daleka

  ul. Dolna

  ul. Dziewiątego

  ul. Dębowa

  ul. Elizy Orzeszkowej

  ul. Fabryczna

  ul. Filtrowa

  ul. Gabriela Narutowicza

  ul. Graniczna

  ul. Harcerska

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Ignacego Mościckiego

  ul. Jana Kochanowskiego

  al. Jana Pawła II

  ul. Janusza Korczaka

  ul. Jasna

  ul. Jesionowa

  ul. Jodłowa

  ul. Jordanowska

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Klonowa

  ul. Kolejowa

  pl. Konstytucji 3 Maja

  ul. Kozienicka

  ul. Krucza

  ul. Krótka

  ul. Kwiatowa

  ul. Legionistów

  ul. Leśna

  ul. Liliowa

  al. Lipowe

  ul. Macieja Płażyńskiego

  ul. Macieja Rataja

  ul. Marii Dąbrowskiej

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Mikołaja Reja

  ul. Miła

  ul. Niepodległości

  ul. Nowa

  ul. Obrońców Ojczyzny

  ul. Ogrodowa

  ul. Olgi i Andrzeja Małkowskich

  ul. Orląt Lwowskich

  ul. Owocowa

  ul. Parkowa

  ul. Partyzantów

  Pionki Główne Stacja PKP

  Pionki Zachodnie Stacja PKP

  ul. Podgaje

  ul. Podmiejska

  ul. Pokoju

  ul. Polna

  ul. Poprzeczna

  ul. Powstania Styczniowego

  ul. Powstania Warszawskiego

  ul. Poziomkowa

  ul. Przemysłowa

  ul. Północna

  ul. Radomska

  ul. Roberta Schumana

  ul. Różana

  ul. Sosnowa

  ul. Spacerowa

  ul. Spokojna

  ul. Sporna

  ul. Sportowa

  ul. Stanisława Moniuszki

  ul. Stanisława Staszica

  ul. Stanisława Wojciechowskiego

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Szkolna

  ul. Szpitalna

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Tadeusza Mazowieckiego

  ul. Targowa

  ul. Unii Europejskiej

  ul. Wandy Kojro

  ul. Wesoła

  ul. Willowa

  ul. Wincentego Witosa

  ul. Wisławy Szymborskiej

  ul. Wiśniowa

  ul. Wspólna

  ul. Węglowa

  ul. Władysława Andersa

  ul. Władysława Sikorskiego

  ul. Zacisze

  ul. Zakładowa

  ul. Zaułek Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

  ul. Zaułek Tadeusza Gajcego

  ul. Zielona

  ul. Zwoleńska

  ul. Zwycięstwa

  ul. Złota

  ul. dr Marii Garszwo

  ul. gen. Józefa Hallera

  ul. gen. Leopolda Okulickiego

  ul. gen. Stefana Roweckiego "Grota"

  ul. gen. Tadeusza Rozwadowskiego

  ul. ks. Jerzego Popiełuszki

  ul. ks. Piotra Ściegiennego

  ul. marsz. Józefa Piłsudskiego

  ul. mjr. Hubala

  ul. Łączna

  ul. Łąkowa

  ul. Świerkowa

  ul. św. Królowej Jadwigi

  ul. Żurawia