Województwo zachodniopomorskie w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, noclegi, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki, wynagrodzenie)

Woj. zachodniopomorskie - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • 1 640 622 Liczba mieszkańców
 • 22 892 km² Powierzchnia
 • 75 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 68,9% Stopa urbanizacji
 • Szczecin Siedziba wojewody
 • Wały Chrobrego 4 Urząd Wojewódzki
 • Marek Tałasiewicz Wojewoda
 • Szczecin Siedziba sejmiku
 • Zamek Książąt Pomorskich ul. Korsarzy 34 Urząd Marszałkowski
 • Olgierd Geblewicz Marszałek
 • Z Tablica rejestracyjna
Mapa
Identyfikatory
 • 32 TERYT (TERC)
Herb woj. zachodniopomorskie
Woj. zachodniopomorskie herb
Flaga woj. zachodniopomorskie
Woj. zachodniopomorskie flaga

Woj. zachodniopomorskie - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Woj. zachodniopomorskie ma 1 640 622 mieszkańców, z czego 51,5% stanowią kobiety, a 48,5% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 3,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,8 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców zachodniopomorskiego w 2050 roku wynosi 1 453 315, z czego 744 264 to kobiety, a 709 051 mężczyźni.

  Mieszkańcy zachodniopomorskiego zawarli w 2022 roku 6 770 małżeństw, co odpowiada 4,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla kraju. W tym samym okresie odnotowano 2,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla kraju.
  27,5% mieszkańców zachodniopomorskiego jest stanu wolnego, 51,0% żyje w małżeństwie, 9,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,2% to wdowy/wdowcy.

  Woj. zachodniopomorskie ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -8 773. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,33 na 1000 mieszkańców zachodniopomorskiego. W 2022 roku urodziło się 11 654 dzieci, w tym 49,3% dziewczynek i 50,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 325 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,57 i jest znacznie mniejszy od średniej dla całego kraju.

  W 2021 roku 36,1% zgonów w zachodniopomorskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,9% zgonów w zachodniopomorskim były nowotwory, a 5,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności zachodniopomorskiego przypada 12.42 zgonów. Jest to nieznacznie więcej od wartości średniej dla Polski.

  W 2022 roku zarejestrowano 18 786 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 19 363 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla zachodniopomorskiego -577. W tym samym roku 863 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 795 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 68.

  59,1% mieszkańców zachodniopomorskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców zachodniopomorskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 640 622 Liczba mieszkańców
 • 844 433 Kobiety
 • 796 189 Mężczyźni
 • 51,5%
  48,5%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w zachodniopomorskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w zachodniopomorskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w zachodniopomorskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców zachodniopomorskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 453 315 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 744 264 Kobiety
 • 709 051 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • Wykres - Prognozowana populacja w zachodniopomorskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w zachodniopomorskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w zachodniopomorskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców zachodniopomorskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • Województwo
  42,8 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 44,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Woj. zachodniopomorskie, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców zachodniopomorskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - Woj. zachodniopomorskie,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Woj. zachodniopomorskie,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Woj. zachodniopomorskie,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,5% Kawalerowie/Panny
 • woj. zachodniopomorskie
  27,5%
  Kraj
  29,1%
 • 23,4% Kobiety
  (Panny)
 • 32,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 51,0% Żonaci/Zamężne
 • Województwo
  51,0%
  Cała Polska
  54,0%
 • 50,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 51,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,2% Wdowcy/Wdowy
 • woj. zachodniopomorskie
  8,2%
  Cała Polska
  8,5%
 • 13,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 9,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Zachodniopomorskie
  9,4%
  Cały kraj
  7,6%
 • 10,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 8,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 3,7% Nieustalone
 • woj. zachodniopomorskie
  3,7%
  Cała Polska
  0,7%
 • 2,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 4,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w zachodniopomorskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w zachodniopomorskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • woj. zachodniopomorskie
  4,1
  Cały kraj
  4,1
 • 2,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • woj. zachodniopomorskie
  2,0
  Cała Polska
  1,6
 • 6 770 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w zachodniopomorskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w zachodniopomorskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -8 773 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -3 912 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -4 861 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,33 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Województwo
  -5,3
  Cały kraj
  -3,8
 • -5,9 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -4,1 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w zachodniopomorskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w zachodniopomorskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w zachodniopomorskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w zachodniopomorskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 11 654 Urodzenia żywe
 • 5 742 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 5 912 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,3%
  50,7%
 • 7,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Województwo
  7,1
  Cały kraj
  8,1
 • 31,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Województwo
  31,3
  Cały kraj
  35,1
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 41 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 41
 • 81 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 81
 • 69 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 69
 • 29 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 325 g Średnia waga noworodków
 • 3 254 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 394 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Zachodniopomorskie
  3 325 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 7 Waga 5000g i więcej
 • 7
 • 94 Waga 4500g - 4999g
 • 94
 • 855 Waga 4000g - 4499g
 • 855
 • 3 572 Waga 3500g - 3999g
 • 3 572
 • 4 533 Waga 3000g - 3499g
 • 4 533
 • 1 893 Waga 2500g - 2999g
 • 1 893
 • 470 Waga 2000g - 2499g
 • 470
 • 152 Waga 1500g - 1999g
 • 152
 • 64 Waga 1000g - 1499g
 • 64
 • 43 Waga 600g - 999g
 • 43
 • 7 Waga poniżej 600g
 • 7
 • 1,18 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Zachodniopomorskie
  1,18
  Cały kraj
  1,26
 • 0,58 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • woj. zachodniopomorskie
  0,58
  Polska
  0,61
 • 0,57 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Województwo
  0,57
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w zachodniopomorskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 20 427 Zgony
 • 9 654 Kobiety
  (Zgony)
 • 10 773 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,3%
  52,7%
 • 51 Zgony niemowląt
 • 18 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 33 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 35,3%
  64,7%
 • 12,4 Zgony na 1000 ludności
 • woj. zachodniopomorskie
  12,4
  Cały kraj
  11,9
 • 175,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • woj. zachodniopomorskie
  175,3
  Cała Polska
  147,0
 • 4,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Województwo
  4,4
  Polska
  3,8
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • woj. zachodniopomorskie
  3,4
  Kraj
  3,1
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. zachodniopomorskie
  1,3
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w zachodniopomorskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 36,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • woj. zachodniopomorskie
  36,1%
  Cały kraj
  34,8%
 • 20,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • woj. zachodniopomorskie
  20,9%
  Kraj
  19,6%
 • 5,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • woj. zachodniopomorskie
  5,2%
  Cała Polska
  5,4%
 • 3 689 Zgony spowodowane COVID-19
 • 14,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Zachodniopomorskie
  14,6
  Polska
  13,3
 • 80,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  80,0
  Polska
  74,4
 • 293,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Zachodniopomorskie
  293,2
  Cały kraj
  268,1
 • 270,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  270,8
  Kraj
  246,5
 • 506,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 531,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 479,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Zachodniopomorskie
  506,4
  Polska
  475,8
 • 88,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 48,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 128,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Zachodniopomorskie
  88,9
  Kraj
  70,6
 • 31,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • woj. zachodniopomorskie
  31,0
  Polska
  32,6
 • 7,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Zachodniopomorskie
  7,9
  Kraj
  6,9
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • woj. zachodniopomorskie
  0,6%
  Cała Polska
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w zachodniopomorskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 602 Osoby w zamachach samobójczych
 • 185 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 417 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 425 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 177 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 238 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 42 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 196 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 160 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 78 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 37 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Zachodniopomorskie
  37,0
  Kraj
  38,0
 • 14 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Zachodniopomorskie
  14,0
  Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 2 zatrucie gazem / spalinami
 • 2
 • 5 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 5
 • 65 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 65
 • 79 zażycie innych leków
 • 79
 • 29 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 29
 • 68 samookaleczenie powierzchniowe
 • 68
 • 37 rzucenie się z wysokości
 • 37
 • 11 utonięcie / utopienie się
 • 11
 • 253 powieszenie się
 • 253
 • 13 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 13
 • 6 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 6
 • 8 uduszenie się
 • 8
 • 2 samopodpalenie
 • 2
 • 24 inny
 • 24
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 1
 • 3 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 3
 • 5 zażycie innych leków
 • 5
 • 2 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 2
 • 2 samookaleczenie powierzchniowe
 • 2
 • 21 rzucenie się z wysokości
 • 21
 • 3 utonięcie / utopienie się
 • 3
 • 183 powieszenie się
 • 183
 • 5 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 5
 • 5 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 5
 • 5 uduszenie się
 • 5
 • 3 inny
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 174 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 174
 • 14 choroba fizyczna
 • 14
 • 1 trwałe kalectwo
 • 1
 • 57 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 57
 • 2 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 2
 • 79 zawód miłosny
 • 79
 • 12 problemy w szkole lub pracy
 • 12
 • 5 nagła utrata źródła utrzymania
 • 5
 • 14 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 14
 • 2 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 2
 • 10 śmierć bliskiej osoby
 • 10
 • 4 zagrożenie lub utrata miejsca zamieszkania
 • 4
 • 7 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 7
 • 36 inna nie wymieniona
 • 36
 • 209 nieustalona
 • 209
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 66 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 66
 • 9 choroba fizyczna
 • 9
 • 1 trwałe kalectwo
 • 1
 • 11 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 11
 • 10 zawód miłosny
 • 10
 • 1 problemy w szkole lub pracy
 • 1
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 10 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 10
 • 4 śmierć bliskiej osoby
 • 4
 • 3 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 3
 • 4 inna nie wymieniona
 • 4
 • 126 nieustalona
 • 126
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 3 12 lat i mniej
 • 3
 • 61 13-18 lat
 • 61
 • 69 19-24 lat
 • 69
 • 62 25-29 lat
 • 62
 • 235 30-49 lat
 • 235
 • 136 50-60 lat
 • 136
 • 36 70 lat i więcej
 • 36
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 4 13-18 lat
 • 4
 • 12 19-24 lat
 • 12
 • 20 25-29 lat
 • 20
 • 89 30-49 lat
 • 89
 • 89 50-60 lat
 • 89
 • 24 70 lat i więcej
 • 24
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy109
  • pod wpływem alkoholu202
  • pod wpływem środków odurzających5
  • pod wpływem leków57
  • pod wpływem dopalaczy1
  • nieustalony240
 • 109 trzeźwy
 • 202 pod wpływem alkoholu
 • 5 pod wpływem środków odurzających
 • 57 pod wpływem leków
 • 1 pod wpływem dopalaczy
 • 240 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy20
  • pod wpływem alkoholu31
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków3
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony184
 • 20 trzeźwy
 • 31 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 3 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 184 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 276 kawaler/panna
 • 276
 • 148 żonaty/zamężna
 • 148
 • 41 konkubinat
 • 41
 • 26 wdowiec/wdowa
 • 26
 • 28 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 28
 • 83 nieustalony
 • 83
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 72 kawaler/panna
 • 72
 • 77 żonaty/zamężna
 • 77
 • 19 konkubinat
 • 19
 • 16 wdowiec/wdowa
 • 16
 • 19 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 19
 • 35 nieustalony
 • 35
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne14
  • podstawowe i gimnazjalne89
  • zasadnicze zawodowe38
  • średnie42
  • wyższe16
  • nieustalony403
 • 14 podstawowe niepełne
 • 89 podstawowe i gimnazjalne
 • 38 zasadnicze zawodowe
 • 42 średnie
 • 16 wyższe
 • 403 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne2
  • podstawowe i gimnazjalne16
  • zasadnicze zawodowe14
  • średnie17
  • wyższe8
  • nieustalony181
 • 2 podstawowe niepełne
 • 16 podstawowe i gimnazjalne
 • 14 zasadnicze zawodowe
 • 17 średnie
 • 8 wyższe
 • 181 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 131 praca
 • 131
 • 107 na utrzymaniu innej osoby
 • 107
 • 14 renta
 • 14
 • 42 emerytura
 • 42
 • 5 zasiłek lub alimenty
 • 5
 • 75 bez stałego źródła utrzymania
 • 75
 • 228 nieustalony
 • 228
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 59 praca
 • 59
 • 19 na utrzymaniu innej osoby
 • 19
 • 7 renta
 • 7
 • 27 emerytura
 • 27
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 28 bez stałego źródła utrzymania
 • 28
 • 97 nieustalony
 • 97
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 18 786 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 9 834 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 952 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 863 Zameldowania z zagranicy
 • 410 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 453 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 19 363 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 10 181 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 182 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 795 Wymeldowania za granicę
 • 280 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 515 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -509 Saldo migracji
 • -217 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -292 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -577 Saldo migracji wewnętrznych
 • -347 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -230 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 68 Saldo migracji zagranicznych
 • 130 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -62 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w zachodniopomorskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w zachodniopomorskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 14,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Woj. zachodniopomorskie, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. zachodniopomorskie - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w zachodniopomorskim oddano do użytku 10 190 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 6,21 nowych lokali. Jest to wartość porównywalna do średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w zachodniopomorskim to 706 609 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 431 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  67,6% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 29,9% na cele indywidualne, 2,5% jako lokale społeczne czynszowe.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w zachodniopomorskim to 3,40 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w zachodniopomorskim to 78,70 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,56% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,08% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,06% mieszkań posiada łazienkę, 87,78% korzysta z centralnego ogrzewania, a 63,75% z gazu sieciowego.

  W 2021 zarejestrowano w zachodniopomorskim 9 464 transakcje rynkowe lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 5 199 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 5 497 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 3 115 transakcji (mediana cen - 6 554 zł/m2, średnia - 7 029 zł/m2), a na rynku wtórnym 6 349 transakcji rynkowych (mediana cen - 4 444 zł/m2, średnia - 4 774 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w zachodniopomorskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 199 zł
 • Województwo
  5 199 zł
  Cała Polska
  5 877 zł
 • 5 199 zł Ogółem
 • 5 199 zł
 • 6 693 zł do 40 m2
 • 6 693 zł
 • 5 091 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 091 zł
 • 4 644 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 644 zł
 • 4 731 zł od 80,1 m2
 • 4 731 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 497 zł
 • Zachodniopomorskie
  5 497 zł
  Cały kraj
  6 334 zł
 • 5 497 zł Ogółem
 • 5 497 zł
 • 7 247 zł do 40 m2
 • 7 247 zł
 • 5 480 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 480 zł
 • 4 938 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 938 zł
 • 4 738 zł od 80,1 m2
 • 4 738 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 9 464
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m22 490
  • od 40,1 do 60 m24 221
  • od 60,1 do 80 m21 851
  • od 80,1 m2902
 • 2 490 do 40 m2
 • 4 221 od 40,1 do 60 m2
 • 1 851 od 60,1 do 80 m2
 • 902 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w zachodniopomorskim w latach 2015 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 6 554 zł
 • Województwo
  6 554 zł
  Cały kraj
  6 412 zł
 • 6 554 zł Ogółem
 • 6 554 zł
 • 8 698 zł do 40 m2
 • 8 698 zł
 • 6 154 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 154 zł
 • 5 854 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 854 zł
 • 5 342 zł od 80,1 m2
 • 5 342 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 7 029 zł
 • woj. zachodniopomorskie
  7 029 zł
  Cała Polska
  6 899 zł
 • 7 029 zł Ogółem
 • 7 029 zł
 • 9 048 zł do 40 m2
 • 9 048 zł
 • 6 822 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 822 zł
 • 6 555 zł od 60,1 do 80 m2
 • 6 555 zł
 • 5 725 zł od 80,1 m2
 • 5 725 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 3 115
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m21 012
  • od 40,1 do 60 m21 282
  • od 60,1 do 80 m2522
  • od 80,1 m2299
 • 1 012 do 40 m2
 • 1 282 od 40,1 do 60 m2
 • 522 od 60,1 do 80 m2
 • 299 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 444 zł
 • Zachodniopomorskie
  4 444 zł
  Cała Polska
  5 254 zł
 • 4 444 zł Ogółem
 • 4 444 zł
 • 5 042 zł do 40 m2
 • 5 042 zł
 • 4 486 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 486 zł
 • 3 993 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 993 zł
 • 4 137 zł od 80,1 m2
 • 4 137 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 774 zł
 • Zachodniopomorskie
  4 774 zł
  Polska
  5 903 zł
 • 4 774 zł Ogółem
 • 4 774 zł
 • 5 941 zł do 40 m2
 • 5 941 zł
 • 4 908 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 908 zł
 • 4 303 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 303 zł
 • 4 248 zł od 80,1 m2
 • 4 248 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 6 349
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m21 478
  • od 40,1 do 60 m22 939
  • od 60,1 do 80 m21 329
  • od 80,1 m2603
 • 1 478 do 40 m2
 • 2 939 od 40,1 do 60 m2
 • 1 329 od 60,1 do 80 m2
 • 603 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w zachodniopomorskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 706 609 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 430,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Województwo
  430,70
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 70,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • woj. zachodniopomorskie
  70,10 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 30,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Województwo
  30,20 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,70 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Województwo
  3,70
  Cała Polska
  3,83
 • 2,32 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Województwo
  2,32
  Kraj
  2,42
 • 0,63 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Zachodniopomorskie
  0,63
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w zachodniopomorskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 10 190 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 6,21 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Zachodniopomorskie
  6,21
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 34 623 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 3,40 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Zachodniopomorskie
  3,40
  Cała Polska
  3,89
 • 21,10 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Województwo
  21,10
  Cała Polska
  24,56
 • 802 148 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 78,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • woj. zachodniopomorskie
  78,7 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,49 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • woj. zachodniopomorskie
  0,49 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w zachodniopomorskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 98,56% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Województwo
  98,56%
  Cała Polska
  97,71%
 • 97,08% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Zachodniopomorskie
  97,08%
  Kraj
  95,10%
 • 96,06% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Zachodniopomorskie
  96,06%
  Polska
  93,66%
 • 87,78% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Zachodniopomorskie
  87,78%
  Cały kraj
  85,62%
 • 63,75% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • woj. zachodniopomorskie
  63,75%
  Kraj
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 1999-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Woj. zachodniopomorskie - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W zachodniopomorskim na 1000 mieszkańców pracuje 362osób . Jest to mniej od wartości dla kraju.

  Bezrobocie rejestrowane w zachodniopomorskim wynosiło w 2022 roku 6,7% (6,7% wśród kobiet i 6,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia dla Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w zachodniopomorskim wynosiło 6 169,94 PLN, co odpowiada 92.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców zachodniopomorskiego 102 114 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 86 138 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -15 976.

  7,2% aktywnych zawodowo mieszkańców zachodniopomorskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 29,0% w przemyśle i budownictwie, a 25,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w zachodniopomorskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 362 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Województwo
  362,0
  Kraj
  402,0
 • 6,7% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 6,7% Kobiety
 • 6,7% Mężczyźni
 • woj. zachodniopomorskie
  6,7%
  Cały kraj
  5,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w zachodniopomorskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w zachodniopomorskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w zachodniopomorskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w zachodniopomorskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 170 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Województwo
  6 170 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w zachodniopomorskim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w zachodniopomorskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 102 114 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 86 138 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -15 976 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,84 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w zachodniopomorskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 7,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 9,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 29,0% Przemysł i budownictwo
 • 18,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 40,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 25,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 24,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 26,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 35,6% Pozostałe
 • 49,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 20,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w zachodniopomorskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,1% W wieku produkcyjnym
 • 53,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Woj. zachodniopomorskie, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 69,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Zachodniopomorskie
  69,1
  Cała Polska
  69,0
 • 40,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • woj. zachodniopomorskie
  40,0
  Kraj
  38,2
 • 137,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Województwo
  137,7
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 61,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Woj. zachodniopomorskie - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W zachodniopomorskim w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 245 268 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 181 240 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 17 409 nowych podmiotów, a 11 858 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (20 824) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (15 776) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (24 298) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (9 645) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w zachodniopomorskim najwięcej (17 713) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (238 325) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,2% (5 307) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,2% (59 431) podmiotów, a 73,6% (180 530) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zachodniopomorskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19.3%) oraz Budownictwo (18.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 245 268 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 5 307 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 59 431 Przemysł i budownictwo
 • 180 530 Pozostała działalność
 • 17 409 Podmioty nowo zarejestrowane w zachodniopomorskim w 2022 roku
 • 11 858 Podmioty wyrejestrowane w zachodniopomorskim w 2022 roku
 • 181 240 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 238 325 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 238 325
 • 5 680 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 5 680
 • 1 130 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1 130
 • 113 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 113
 • 20 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 20
 • 245 135 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 245 135
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Przedsiębiorstwa państwowe ogółem
 • 2
 • 572 Spółdzielnie ogółem
 • 572
 • 20 951 Spółki handlowe ogółem
 • 20 951
 • 3 365  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3 365
 • 242  Spółki handlowe - akcyjne
 • 242
 • 5    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 5
 • 31    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 31
 • 17 713  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 17 713
 • 3 194    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3 194
 • 8    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 8
 • 13 813 Spółki cywilne ogółem
 • 13 813
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 181 240 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 35 028 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 35 028
 • 34 232 Budownictwo
 • 34 232
 • 16 837 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 16 837
 • 15 186 Przetwórstwo przemysłowe
 • 15 186
 • 14 780 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 14 780
 • 12 798 Transport i gospodarka magazynowa
 • 12 798
 • 12 638 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 12 638
 • 9 320 Pozostała działalność
 • 9 320
 • 6 688 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 6 688
 • 6 004 Informacja i komunikacja
 • 6 004
 • 4 795 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 4 795
 • 4 176 Edukacja
 • 4 176
 • 3 748 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3 748
 • 2 557 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2 557
 • 1 921 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1 921
 • 341 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 341
 • 122 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 122
 • 43 Górnictwo i wydobywanie
 • 43
 • 26 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 26
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. zachodniopomorskie - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w zachodniopomorskim stwierdzono 36 649 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 22,28 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w zachodniopomorskim wynosi 71,50% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców zachodniopomorskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 15,77 (wykrywalność 63%) oraz przeciwko mieniu - 10,86 (wykrywalność 49%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,47 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,98 (83%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,45 (90%).
 • Przestępstwa stwierdzone w zachodniopomorskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - Woj. zachodniopomorskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 36 649 Przestępstwa ogółem
 • 36 649
 • 25 945 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 25 945
 • 4 897 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 4 897
 • 4 060 Przestępstwa drogowe
 • 4 060
 • 740 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 740
 • 17 865 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 17 865
 • 22,28 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • woj. zachodniopomorskie
  22,28
  Polska
  22,81
 • 15,77 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • woj. zachodniopomorskie
  15,77
  Polska
  12,98
 • 2,98 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Zachodniopomorskie
  2,98
  Polska
  6,99
 • 2,47 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Województwo
  2,47
  Cała Polska
  1,82
 • 0,45 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Województwo
  0,45
  Cały kraj
  0,35
 • 10,86 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Zachodniopomorskie
  10,86
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Woj. zachodniopomorskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Zachodniopomorskie
  72%
  Kraj
  71%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Województwo
  63%
  Polska
  63%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • woj. zachodniopomorskie
  83%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Zachodniopomorskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • woj. zachodniopomorskie
  90%
  Cała Polska
  88%
 • 50% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Województwo
  50%
  Cały kraj
  51%

Woj. zachodniopomorskie - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu zachodniopomorskiego wyniosła w 2022 roku 1,32 mld złotych, co daje 802 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 19.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu zachodniopomorskiego - 48.7% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (16.1%) oraz na Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (12.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 615,1 mln złotych, czyli 46,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu zachodniopomorskiego wyniosła w 2022 roku 1,31 mld złotych, co daje 795 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 14.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (55%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (27%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (9.3%). W budżecie zachodniopomorskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 59,8 złotych na mieszkańca (7,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 148 złotych na mieszkańca (18,7%).
 • Wydatki budżetu w zachodniopomorskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu zachodniopomorskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu województwa i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających powiatów i gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Woj. zachodniopomorskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu zachodniopomorskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  738,6 mln

  431(100%)

  576,8 mln

  338(100%)

  806,0 mln

  472(100%)

  952,1 mln

  559(100%)

  787,1 mln

  463(100%)

  964,1 mln

  579(100%)

  1,11 mld

  670(100%)

  1,32 mld

  802(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  368,8 mln

  216(49.9%)

  298,9 mln

  175(51.8%)

  495,6 mln

  291(61.5%)

  598,8 mln

  352(62.9%)

  434,2 mln

  256(55.2%)

  401,2 mln

  238(41.6%)

  527,3 mln

  314(47.6%)

  642,9 mln

  392(48.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  76,2 mln

  44,5(10.3%)

  77,5 mln

  45,4(13.4%)

  86,4 mln

  50,7(10.7%)

  106,0 mln

  62,3(11.1%)

  111,4 mln

  65,7(14.2%)

  148,9 mln

  88,2(15.4%)

  228,5 mln

  136(20.6%)

  212,4 mln

  129(16.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  78,7 mln

  46,0(10.7%)

  50,5 mln

  29,5(8.7%)

  56,1 mln

  32,9(7%)

  68,1 mln

  40,0(7.1%)

  73,6 mln

  43,4(9.4%)

  99,2 mln

  58,8(10.3%)

  114,2 mln

  68,1(10.3%)

  169,2 mln

  103(12.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  39,6 mln

  23,1(5.4%)

  16,3 mln

  9,5(2.8%)

  21,6 mln

  12,7(2.7%)

  16,1 mln

  9,5(1.7%)

  26,2 mln

  15,4(3.3%)

  40,1 mln

  23,7(4.2%)

  36,7 mln

  21,9(3.3%)

  63,0 mln

  38,4(4.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  33,4 mln

  19,5(4.5%)

  20,1 mln

  11,8(3.5%)

  29,1 mln

  17,1(3.6%)

  43,0 mln

  25,3(4.5%)

  55,2 mln

  32,6(7%)

  143,0 mln

  84,7(14.8%)

  54,1 mln

  32,2(4.9%)

  56,4 mln

  34,4(4.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  5,1 mln

  3,0(0.7%)

  3,5 mln

  2,0(0.6%)

  4,0 mln

  2,4(0.5%)

  4,1 mln

  2,4(0.4%)

  4,3 mln

  2,5(0.5%)

  5,9 mln

  3,5(0.6%)

  11,3 mln

  6,7(1%)

  34,8 mln

  21,2(2.6%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  8,9 mln

  5,2(1.2%)

  1,2 mln

  0,7(0.2%)

  2,1 mln

  1,2(0.3%)

  49,7 mln

  29,2(5.2%)

  16,7 mln

  9,9(2.1%)

  46,5 mln

  27,6(4.8%)

  42,8 mln

  25,5(3.9%)

  33,9 mln

  20,7(2.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,4 mln

  4,4(1%)

  4,9 mln

  2,9(0.8%)

  1,2 mln

  0,7(0.2%)

  1,5 mln

  0,9(0.2%)

  1,9 mln

  1,1(0.2%)

  4,1 mln

  2,4(0.4%)

  21,4 mln

  12,8(1.9%)

  22,4 mln

  13,7(1.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  16,5 mln

  9,7(2.2%)

  16,6 mln

  9,7(2.9%)

  16,0 mln

  9,4(2%)

  15,9 mln

  9,3(1.7%)

  16,7 mln

  9,9(2.1%)

  18,5 mln

  11,0(1.9%)

  20,6 mln

  12,3(1.9%)

  20,6 mln

  12,5(1.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  6,7 mln

  3,9(0.9%)

  6,0 mln

  3,5(1%)

  5,4 mln

  3,1(0.7%)

  5,1 mln

  3,0(0.5%)

  5,7 mln

  3,4(0.7%)

  3,3 mln

  2,0(0.3%)

  1,9 mln

  1,1(0.2%)

  18,3 mln

  11,1(1.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  70,1 mln

  41,0(9.5%)

  63,9 mln

  37,4(11.1%)

  65,0 mln

  38,1(8.1%)

  16,6 mln

  9,8(1.7%)

  14,1 mln

  8,3(1.8%)

  12,0 mln

  7,1(1.2%)

  15,9 mln

  9,5(1.4%)

  8,9 mln

  5,5(0.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  4,5 mln

  2,7(0.6%)

  4,7 mln

  2,7(0.8%)

  4,5 mln

  2,6(0.6%)

  4,9 mln

  2,9(0.5%)

  5,4 mln

  3,2(0.7%)

  5,4 mln

  3,2(0.6%)

  5,9 mln

  3,5(0.5%)

  8,1 mln

  4,9(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  3,4 mln

  2,0(0.5%)

  3,2 mln

  1,9(0.6%)

  3,1 mln

  1,8(0.4%)

  3,1 mln

  1,8(0.3%)

  3,1 mln

  1,8(0.4%)

  3,4 mln

  2,0(0.3%)

  3,7 mln

  2,2(0.3%)

  3,9 mln

  2,4(0.3%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  5,2 mln

  3,0(0.7%)

  1,7 mln

  1,0(0.3%)

  1,1 mln

  0,7(0.1%)

  8,6 mln

  5,1(0.9%)

  4,2 mln

  2,5(0.5%)

  17,3 mln

  10,3(1.8%)

  5,0 mln

  3,0(0.5%)

  3,9 mln

  2,4(0.3%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  6,1 mln

  3,6(0.8%)

  771,4 tys

  0,5(0.1%)

  5,6 mln

  3,3(0.7%)

  616,3 tys

  0,4(0.1%)

  524,5 tys

  0,3(0.1%)

  580,7 tys

  0,3(0.1%)

  1,0 mln

  0,6(0.1%)

  2,7 mln

  1,7(0.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  246,6 tys

  0,1(0%)

  3,8 mln

  2,2(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  74,5 tys

  0,0(0%)

  2,0 mln

  1,2(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  401,7 tys

  0,2(0.1%)

  3,1 mln

  1,8(0.5%)

  1,6 mln

  0,9(0.2%)

  239,2 tys

  0,1(0%)

  591,1 tys

  0,3(0.1%)

  1,3 mln

  0,7(0.1%)

  2,2 mln

  1,3(0.2%)

  1,9 mln

  1,2(0.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,1 mln

  0,7(0.2%)

  1,2 mln

  0,7(0.2%)

  1,2 mln

  0,7(0.1%)

  1,3 mln

  0,7(0.1%)

  1,5 mln

  0,9(0.2%)

  2,1 mln

  1,2(0.2%)

  1,9 mln

  1,1(0.2%)

  1,9 mln

  1,2(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  429,6 tys

  0,3(0.1%)

  485,3 tys

  0,3(0.1%)

  369,9 tys

  0,2(0%)

  1,2 mln

  0,7(0.1%)

  785,4 tys

  0,5(0.1%)

  1,3 mln

  0,8(0.1%)

  1,3 mln

  0,8(0.1%)

  1,8 mln

  1,1(0.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  4,0 mln

  2,3(0.5%)

  473,1 tys

  0,3(0.1%)

  120,8 tys

  0,1(0%)

  9,9 tys

  0,0(0%)

  10,0 tys

  0,0(0%)

  10,0 tys

  0,0(0%)

  10,0 tys

  0,0(0%)

  20,0 tys

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  729,1 tys

  0,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  1,7 mln

  1,0(0.2%)

  1,5 mln

  0,9(0.3%)

  1,2 mln

  0,7(0.1%)

  1,0 mln

  0,6(0.1%)

  1,0 mln

  0,6(0.1%)

  1,0 mln

  0,6(0.1%)

  493,2 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  326,2 tys

  0,2(0%)

  93,3 tys

  0,1(0%)

  91,4 tys

  0,1(0%)

  702,4 tys

  0,4(0.1%)

  ----
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w zachodniopomorskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu zachodniopomorskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu województwa i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających powiatów i gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Woj. zachodniopomorskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu zachodniopomorskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  770,2 mln

  449(100%)

  667,4 mln

  391(100%)

  805,5 mln

  472(100%)

  941,3 mln

  553(100%)

  796,5 mln

  469(100%)

  1,03 mld

  621(100%)

  1,15 mld

  692(100%)

  1,31 mld

  795(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  303,8 mln

  178(39.4%)

  248,2 mln

  145(37.2%)

  371,5 mln

  218(46.1%)

  517,5 mln

  304(55%)

  377,9 mln

  223(47.4%)

  567,9 mln

  336(54.9%)

  554,4 mln

  331(48.4%)

  718,5 mln

  438(55%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  179,4 mln

  105(23.3%)

  192,0 mln

  112(28.8%)

  208,1 mln

  122(25.8%)

  221,8 mln

  130(23.6%)

  246,1 mln

  145(30.9%)

  266,9 mln

  158(25.8%)

  341,2 mln

  203(29.8%)

  352,5 mln

  215(27%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  176,6 mln

  103(22.9%)

  138,8 mln

  81,3(20.8%)

  141,4 mln

  82,9(17.5%)

  159,8 mln

  94,0(17%)

  126,5 mln

  74,6(15.9%)

  127,5 mln

  75,6(12.3%)

  137,5 mln

  82,0(12%)

  121,5 mln

  74,1(9.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  13,0 mln

  7,6(1.7%)

  304,4 tys

  0,2(0%)

  4,6 mln

  2,7(0.6%)

  542,3 tys

  0,3(0.1%)

  860,3 tys

  0,5(0.1%)

  5,4 mln

  3,2(0.5%)

  16,5 mln

  9,8(1.4%)

  30,1 mln

  18,4(2.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  13,4 mln

  7,8(1.7%)

  15,9 mln

  9,3(2.4%)

  670,2 tys

  0,4(0.1%)

  4,3 mln

  2,5(0.5%)

  3,5 mln

  2,0(0.4%)

  8,0 mln

  4,7(0.8%)

  30,1 mln

  17,9(2.6%)

  29,1 mln

  17,7(2.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  56,2 mln

  32,8(7.3%)

  53,0 mln

  31,0(7.9%)

  48,9 mln

  28,6(6.1%)

  11,6 mln

  6,8(1.2%)

  16,8 mln

  9,9(2.1%)

  12,8 mln

  7,6(1.2%)

  14,9 mln

  8,9(1.3%)

  17,1 mln

  10,4(1.3%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  558,4 tys

  0,3(0.1%)

  218,7 tys

  0,1(0%)

  50,7 tys

  0,0(0%)

  3,4 mln

  2,0(0.4%)

  2,7 mln

  1,6(0.3%)

  4,3 mln

  2,6(0.4%)

  4,4 mln

  2,6(0.4%)

  9,7 mln

  5,9(0.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,3 mln

  1,9(0.4%)

  3,9 mln

  2,3(0.6%)

  14,8 mln

  8,7(1.8%)

  2,3 mln

  1,4(0.2%)

  2,3 mln

  1,4(0.3%)

  1,9 mln

  1,2(0.2%)

  9,4 mln

  5,6(0.8%)

  6,7 mln

  4,1(0.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  9,6 mln

  5,6(1.2%)

  3,1 mln

  1,8(0.5%)

  2,8 mln

  1,6(0.3%)

  3,7 mln

  2,2(0.4%)

  7,9 mln

  4,7(1%)

  25,9 mln

  15,3(2.5%)

  7,8 mln

  4,6(0.7%)

  6,3 mln

  3,8(0.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,9 mln

  1,7(0.4%)

  2,9 mln

  1,7(0.4%)

  4,0 mln

  2,3(0.5%)

  6,9 mln

  4,0(0.7%)

  3,9 mln

  2,3(0.5%)

  4,2 mln

  2,5(0.4%)

  4,4 mln

  2,6(0.4%)

  4,7 mln

  2,8(0.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,5 mln

  0,9(0.2%)

  2,2 mln

  1,3(0.3%)

  1,5 mln

  0,9(0.2%)

  1,4 mln

  0,8(0.1%)

  1,1 mln

  0,6(0.1%)

  1,7 mln

  1,0(0.2%)

  1,5 mln

  0,9(0.1%)

  1,6 mln

  1,0(0.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  280,6 tys

  0,2(0%)

  309,5 tys

  0,2(0%)

  207,3 tys

  0,1(0%)

  179,1 tys

  0,1(0%)

  444,5 tys

  0,3(0.1%)

  947,7 tys

  0,6(0.1%)

  1,4 mln

  0,8(0.1%)

  1,6 mln

  1,0(0.1%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  683,1 tys

  0,4(0.1%)

  902,7 tys

  0,5(0.1%)

  802,4 tys

  0,5(0.1%)

  1,1 mln

  0,7(0.1%)

  1,0 mln

  0,6(0.1%)

  1,2 mln

  0,7(0.1%)

  15,2 mln

  9,1(1.3%)

  1,6 mln

  1,0(0.1%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  274,8 tys

  0,2(0%)

  14,7 tys

  0,0(0%)

  85,5 tys

  0,1(0%)

  180,0 tys

  0,1(0%)

  426,0 tys

  0,3(0.1%)

  219,0 tys

  0,1(0%)

  309,0 tys

  0,2(0%)

  790,8 tys

  0,5(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  918,6 tys

  0,5(0.1%)

  230,0 tys

  0,1(0%)

  591,2 tys

  0,3(0.1%)

  765,0 tys

  0,4(0.1%)

  576,1 tys

  0,3(0.1%)

  139,4 tys

  0,1(0%)

  621,7 tys

  0,4(0.1%)

  714,8 tys

  0,4(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  30,0 tys

  0,0(0%)

  11,0

  0,0(0%)

  473,3 tys

  0,3(0.1%)

  2,9

  0,0(0%)

  2,3 tys

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  505,3 tys

  0,3(0%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,1 mln

  3,6(0.8%)

  3,9 mln

  2,3(0.6%)

  36,0 tys

  0,0(0%)

  307,8 tys

  0,2(0%)

  446,1 tys

  0,3(0.1%)

  458,2 tys

  0,3(0%)

  1,5 mln

  0,9(0.1%)

  377,4 tys

  0,2(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  2,7 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,3 tys

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,0(0%)

  25,6 tys

  0,0(0%)

  11,7 tys

  0,0(0%)

  12,5 tys

  0,0(0%)

  103,4 tys

  0,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  62,5 tys

  0,0(0%)

  5,4 tys

  0,0(0%)

  16,5 tys

  0,0(0%)

  16,3 tys

  0,0(0%)

  22,7 tys

  0,0(0%)

  25,9 tys

  0,0(0%)

  92,2 tys

  0,1(0%)

  38,6 tys

  0,0(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  1,7 mln

  1,0(0.2%)

  1,5 mln

  0,9(0.2%)

  1,2 mln

  0,7(0.1%)

  1,0 mln

  0,6(0.1%)

  1,0 mln

  0,6(0.1%)

  1,0 mln

  0,6(0.1%)

  493,2 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  729,1 tys

  0,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  66,2

  0,0(0%)

  4,8 tys

  0,0(0%)

  190,0 tys

  0,1(0%)

  ----
  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Woj. zachodniopomorskie - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 362 165 mieszkańców zachodniopomorskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 176 894 kobiet oraz 185 263 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 23,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,4% wykształcenie policealne, 13,1% średnie ogólnokształcące, a 19,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 20,6% mieszkańców zachodniopomorskiego, gimnazjalnym 3,4%, natomiast 13,8% podstawowym ukończonym. 3,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy zachodniopomorskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w zachodniopomorskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (27,1%) oraz średnie zawodowe (17,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (26,6%) oraz średnie zawodowe (21,0%).

  W roku 2021 w zachodniopomorskim mieściło się 455 przedszkoli, w których do 2 185 oddziałów uczęszczało 44 250 dzieci (21 638 dziewczynek oraz 22 612 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w zachodniopomorskim mieściło się 265 przedszkoli, w których do 1 191 oddziałów uczęszczało 29 270 dzieci (14 180 dziewczynek oraz 15 090 chłopców). Dostępnych było 28 349 miejsc.

  17,4% mieszkańców zachodniopomorskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,4% wśród dziewczynek i 17,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 856 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,97 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 542 szkoły podstawowe, w których w 7 529 oddziałach uczyło się 129 094 uczniów (62 617 kobiet oraz 66 477 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w zachodniopomorskim placówkę miało 517 szkół podstawowych, w których w 5 516 oddziałach uczyło się 100 002 uczniów (48 316 kobiet oraz 51 686 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,5% ludności (27,5% wśród dziewczynek i 27,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 94,69.

  W zachodniopomorskim znajduje się 138 licea ogólnokształcące, w których w 1 173 oddziałach uczyło się 29 292 uczniów (17 855 kobiet oraz 11 437 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 7 081 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w zachodniopomorskim placówkę miałp 205 licea ogólnokształcące, w których w 1 382 oddziałach uczyło się 36 458 uczniów (21 064 kobiety oraz 15 394 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 11 917 absolwentów.

  W zachodniopomorskim znajduje się 89 Branżowych szkół I stopnia, w których w 543 oddziałach uczyło się 9 768 uczniów (3 241 kobiet oraz 6 527 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,0% mieszkańców (12,8% wśród dziewczyn i 13,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25,0 uczniów. 18,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,4% mieszkańców zachodniopomorskiego w wieku potencjalnej nauki (27,5% kobiet i 27,2% mężczyzn).

 • 23,4% Wykształcenie wyższe
 • woj. zachodniopomorskie
  23,4%
  Cały kraj
  25,2%
 • 27,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 19,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Województwo
  35,6%
  Cały kraj
  35,2%
 • 37,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,4% Wykształcenie policealne
 • Zachodniopomorskie
  3,4%
  Polska
  3,3%
 • 4,6% Kobiety
  (policealne)
 • 2,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • woj. zachodniopomorskie
  13,1%
  Cała Polska
  11,9%
 • 14,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • woj. zachodniopomorskie
  19,1%
  Kraj
  20,0%
 • 17,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Województwo
  20,6%
  Cały kraj
  21,2%
 • 15,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 26,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • woj. zachodniopomorskie
  3,4%
  Polska
  3,0%
 • 2,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Województwo
  13,8%
  Cały kraj
  12,3%
 • 14,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 12,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Zachodniopomorskie
  3,3%
  Polska
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w zachodniopomorskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 856 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • woj. zachodniopomorskie
  856,0
  Polska
  883,0
 • 0,97 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Zachodniopomorskie
  0,97
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 455Przedszkola
 • 314 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 16 Przedszkola specjalne
 • 2 185 Oddziały
 • 622 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 91 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 45 528 Miejsca
  (rok 2018)
 • 450 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Woj. zachodniopomorskie) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44 250 Dzieci
 • 21 638 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 22 612 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,9%
  51,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 664 2 lata i mniej
 • 664
 • 10 324 3 lata
 • 10 324
 • 11 964 4 lata
 • 11 964
 • 11 691 5 lata
 • 11 691
 • 9 357 6 lat
 • 9 357
 • 250 7 lat i więcej
 • 250
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 333 2 lata i mniej
 • 333
 • 5 104 3 lata
 • 5 104
 • 5 860 4 lata
 • 5 860
 • 5 705 5 lata
 • 5 705
 • 4 547 6 lat
 • 4 547
 • 89 7 lat i więcej
 • 89
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 331 2 lata i mniej
 • 331
 • 5 220 3 lata
 • 5 220
 • 6 104 4 lata
 • 6 104
 • 5 986 5 lata
 • 5 986
 • 4 810 6 lat
 • 4 810
 • 161 7 lat i więcej
 • 161
 • 11 748 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 3 342,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 3 318,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 97,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 97,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 874,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 859,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 82Punkty przedszkolne
 • 122 Oddziały
 • 2 139 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Woj. zachodniopomorskie) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 570 Dzieci
 • 676 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 894 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 43,1%
  56,9%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 56 2 lata i mniej
 • 56
 • 387 3 lata
 • 387
 • 478 4 lata
 • 478
 • 388 5 lata
 • 388
 • 178 6 lat
 • 178
 • 83 7 lat i więcej
 • 83
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 23 2 lata i mniej
 • 23
 • 174 3 lata
 • 174
 • 220 4 lata
 • 220
 • 169 5 lata
 • 169
 • 69 6 lat
 • 69
 • 21 7 lat i więcej
 • 21
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 33 2 lata i mniej
 • 33
 • 213 3 lata
 • 213
 • 258 4 lata
 • 258
 • 219 5 lata
 • 219
 • 109 6 lat
 • 109
 • 62 7 lat i więcej
 • 62
 •  
 • 132,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 126,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 1,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zespoły wychowania przedszkolnego)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w zachodniopomorskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Woj. zachodniopomorskie) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 475Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 6 861 Oddziały
 • 126 301 Uczniowie
 • 61 770 Kobiety
  (uczniowie)
 • 64 531 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,9%
  51,1%
 • 15 552 Uczniowie w 1 klasie
 • 7 657 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 895 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 14 328 Absolwenci
 • 7 108 Kobiety
  (absolwenci)
 • 7 220 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 56Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 647 Oddziały
 • 2 559 Uczniowie
 • 776 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 783 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 30,3%
  69,7%
 • 211 Uczniowie w 1 klasie
 • 53 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 158 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 486 Absolwenci
 • 136 Kobiety
  (absolwenci)
 • 350 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 11Szkoły podstawowe dla dorosłych
 • 21 Oddziały
 • 234 Uczniowie
 • 71 Kobiety
  (uczniowie)
 • 163 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 30,3%
  69,7%
 • 134 Absolwenci
 • 36 Kobiety
  (absolwenci)
 • 98 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Zachodniopomorskie
  17,1
  Cała Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17,1 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17,1
 • 17,2 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17,2
 • 18,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18,4
 • 4,0 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4,0
 •  
 • 10 120,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 8 447,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 673,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 671,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 562,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 109,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dorosłych)
 • 15,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 94,69 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Zachodniopomorskie
  94,69
  Cała Polska
  95,71
 • 92,98 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • woj. zachodniopomorskie
  92,98
  Cały kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Woj. zachodniopomorskie) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Woj. zachodniopomorskie) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w zachodniopomorskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Woj. zachodniopomorskie) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 99Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 1 010 Oddziały
 • 25 213 Uczniowie
 • 15 847 Kobiety
  (uczniowie)
 • 9 366 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 62,9%
  37,1%
 • 6 610 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 196 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 414 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 497 Absolwenci
 • 3 387 Kobiety
  (absolwenci)
 • 2 110 Mężczyźni
  (absolwenci)
 • 47 Uczniowie w 1 klasie
 • 23 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 24 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 39Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 163 Oddziały
 • 4 079 Uczniowie
 • 2 008 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 071 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,2%
  50,8%
 • 1 584 Absolwenci
 • 828 Kobiety
  (absolwenci)
 • 756 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Zachodniopomorskie
  25,0
  Kraj
  26,3
 •  
 • 1 850,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 1 334,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 515,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 28,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 24,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 29,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 23,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Woj. zachodniopomorskie) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 851 Uczniowie w 1 klasie
 • 925 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 926 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 24Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 121 Oddziały
 • 764 Uczniowie
 • 286 Kobiety
  (uczniowie)
 • 478 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 37,4%
  62,6%
 • 289 Uczniowie w 1 klasie
 • 96 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 193 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 18,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Województwo
  18,0
  Kraj
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 18,0 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 18,0
 • 21,3 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 21,3
 • 6,3 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 6,3
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w zachodniopomorskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Woj. zachodniopomorskie, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Woj. zachodniopomorskie, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Woj. zachodniopomorskie, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. zachodniopomorskie - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w zachodniopomorskim

 • Według danych GUS z 2022 roku w zachodniopomorskim znajdowało się 135 hoteli (6 ★★★★★, 31 ★★★★, 56 ★★★, 22 ★★, 12 , 8 w trakcie kategoryzacji), 5 moteli (2 ★★★, 1 ★★, 1 , 1 w trakcie kategoryzacji) oraz 47 pensjonatów (1 ★★★★, 7 ★★★, 6 ★★, 4 , 29 w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 81 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 100 (całoroczne: 77)
  • schroniska młodzieżowe: 3
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 17 (całoroczne: 9)
  • ośrodki wczasowe: 333 (całoroczne: 77)
  • ośrodki kolonijne: 21 (całoroczne: 3)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 38 (całoroczne: 23)
  • hostele: 5
  • domy pracy twórczej: 2
  • zespoły domków turystycznych: 141 (całoroczne: 6)
  • kempingi: 27 (całoroczne: 1)
  • pola biwakowe: 17 (całoroczne: 1)
  • zakłady uzdrowiskowe: 47
  • pokoje gościnne: 455 (całoroczne: 79)
  • kwatery agroturystyczne: 33 (całoroczne: 20)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 32 (całoroczne: 17)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 212
  • drzwi automatycznie otwierane: 146
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 191
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 218


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 241 (liczba sal: 434, liczba miejsc: 27 147)
  • z nagłośnieniem: 183
  • z projektorem multimedialnym: 196
  • z zestawem do wideokonferencji: 73
  • z obsługą techniczną: 115
  • z ekranem: 198
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 171
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 133
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 847


 • Domy i ośrodki kultury w zachodniopomorskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w zachodniopomorskim: 327 (publiczne: 310, prywatne: 17), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W zachodniopomorskim 94 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 23 115 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 12 829 (uczestnicy: 1 231 506)
  • seanse filmowe: 1 088 (uczestnicy: 56 558)
  • wystawy: 705 (uczestnicy: 73 605)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 218 (uczestnicy: 175 480)
  • koncerty: 1 463 (uczestnicy: 443 149)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 1 874 (uczestnicy: 67 354)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 1 423 (uczestnicy: 129 096)
  • konkursy: 698 (uczestnicy: 18 605)
  • pokazy teatralne: 756 (uczestnicy: 83 779)
  • konferencje: 31 (uczestnicy: 3 550)
  • interdyscyplinarne: 258 (uczestnicy: 41 266)
  • warsztaty: 3 363 (uczestnicy: 50 390)
  • inne: 952 (uczestnicy: 88 674)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 794 (członkowie: 15 348)
  • plastyczne/techniczne: 224 (członkowie: 3 615)
  • taneczne: 111 (członkowie: 1 942)
  • muzyczne: 140 (członkowie: 1 700)
  • informatyczne: 12 (członkowie: 284)
  • fotograficzne i filmowe: 22 (członkowie: 242)
  • teatralne: 27 (członkowie: 313)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 77 (członkowie: 1 225)
  • literackie: 14 (członkowie: 220)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 74 (członkowie: 4 333)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 6 (członkowie: 256)
  • inne: 87 (członkowie: 1 218)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 109 (absolwenci: 1 477)
  • języków obcych: 17 (absolwenci: 313)
  • plastyczne: 14 (absolwenci: 188)
  • nauki gry na instrumentach: 27 (absolwenci: 169)
  • wiedzy praktycznej: 5 (absolwenci: 83)
  • tańca: 16 (absolwenci: 167)
  • komputerowe: 23 (absolwenci: 428)
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 1 (absolwenci: 2)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 12
  • filmowe: 10
  • plastyczne: 95
  • muzyczne: 68
  • politechniczne: 2
  • studia radiowe: 1
  • komputerowe: 32
  • ceramiczne: 25
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 6
  • sale baletowe/taneczne: 76
  • inne: 27


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 559 (członkowie: 8 982)
  • teatralne: 54 (członkowie: 803)
  • muzyczne - instrumentalne: 133 (członkowie: 1 306)
  • wokalne i chóry: 111 (członkowie: 1 754)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 74 (członkowie: 1 102)
  • taneczne: 155 (członkowie: 3 479)
  • inne: 32 (członkowie: 538)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w zachodniopomorskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w zachodniopomorskim działało 29 kin posiadających 57 sal z 11 189 miejscami na widowni. Odbyło się 69 547 seansów, na które przyszło 1 632 440 widzów, w tym 15 718 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 343 034 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Teatry w zachodniopomorskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w zachodniopomorskim siedzibę miało 6 teatrów (teatr dramatyczny: 4, teatr operowy: 1, teatr lalkowy: 1). Odbyło się 1 188 przedstawień/widowisk w stałych salach teatralnych, na które przyszło 201 243 widzów.

  Dla porównania w 2009 roku siedzibę w zachodniopomorskim miało 8 teatrów. Odbyło się 1 249 przedstawień, na które przyszło 221 107 widzów.

  Przedstawienia teatralne i widzowie w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w zachodniopomorskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w zachodniopomorskim działało 39 muzeów łącznie z oddziałami (oddziały: 10). Odnotowano 520 751 zwiedzających, co daje 3 166 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w zachodniopomorskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w zachodniopomorskim działało 348 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 5 934 887 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 838 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 380 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 7 023 680 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 2 423
  • dostępne dla czytelników: 1 193
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1 149
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 246
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 247
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 277
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 212


 • Biblioteki naukowe w zachodniopomorskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w zachodniopomorskim działały 34 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 4 005 288 wolumenów w tym ziobry specjalne: 328 564. Odnotowano 23 676 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 338 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 72 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 5 046 889 wolumenów. Odnotowano 112 694 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 1 047
  • dostępne dla czytelników: 427
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 423
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 19
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 24
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 22
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 19


 • Kluby sportowe w zachodniopomorskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w zachodniopomorskim działało 714 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 47 593 członków. Zarejestrowano 47 581 ćwiczących (mężczyźni: 35 496, kobiety: 12 085, chłopcy do lat 18: 24 221, dziewczęta do lat 18: 10 018). Aktywne były 1 093 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1117), instruktora sportowego (985) oraz inne osoby (375).

  Ćwiczący w klubach sportowych w zachodniopomorskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. zachodniopomorskie - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, ruch pasażerów, flota transportowa, drogi publiczne przechodzące przez Woj. zachodniopomorskie i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 881 wypadków drogowych w zachodniopomorskim odnotowano 75 ofiar śmiertelnych oraz 993 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 53,7 wypadków (nieznacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 4,6 ofiar śmiertelnych (mniej od wartości dla Polski). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 6,8 ofiar śmiertelnych (nieznacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 78,3 rannych (wartość porównywalna do wartości dla kraju).

  W 2022 roku w zachodniopomorskim zarejestrowanych było 1 396 229 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 1 084 077 samochodów osobowych (657,0 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie mniej od wartości dla kraju), 149 692 samochodów ciężarowych (101,4 - mniej od wartości dla Polski), 6 326 autobusów (3,8 - znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 17 654 ciągników siodłowych (10,5 - znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 76 433 motocykli (46,3 - wartość porównywalna do wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,1 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 21,0 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 23,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 14,2 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 26,2 lat.


  W 2022 roku w zachodniopomorskim znajdowały się 1 244 km ścieżek rowerowych, 15,4 km bus-pasów i 7 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 4 534 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 3 872 licencje na taksówki.

  W 2022 roku odnotowano w portach morskich w zachodniopomorskim 547 199 przyjazdów pasażerów międzynarodowych, 52 705 krajowych oraz 554 791 wyjazdów pasażerów międzynarodowych i 54 499 krajowych. Na międzynarodowy obrót morski w portach morskich składał się załadunek łącznie z tranzytem 5 335 tysięcy ton oraz wyładunek łącznie z tranzytem 10 780 tysięcy ton.
 • Wypadki drogowe w zachodniopomorskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 881 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 75 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 993 Ranni
  (rok 2022)
 • 345 Lekko ranni
 • 648 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w zachodniopomorskim w latach 2000 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 53,70 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Zachodniopomorskie
  53,7
  Cała Polska
  56,5
 • 4,57 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Zachodniopomorskie
  4,6
  Kraj
  5,0
 • 60,53 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • woj. zachodniopomorskie
  60,5
  Polska
  65,5
 • 6,80 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • Województwo
  6,8
  Polska
  6,6
 • 78,28 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • Zachodniopomorskie
  78,3
  Polska
  77,6
 • 8,51 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Zachodniopomorskie
  8,5
  Polska
  8,9
 • 112,71 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • woj. zachodniopomorskie
  112,7
  Kraj
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 1 396 229 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w zachodniopomorskim w 2021 roku
 • 1 084 077 Samochody osobowe
 • 149 692 Samochody ciężarowe
 • 1 088 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 6 326 Autobusy
 • 9 994 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 17 705 Ciągniki samochodowe
 • 17 654   Ciągniki siodłowe
 • 52 002 Ciągniki rolnicze
 • 76 433 Motocykle
 • 28 134   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 64 470 Motorowery
 • 1 084 077Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w zachodniopomorskim
 • Samochody osobowe w zachodniopomorskim w latach 2003 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 657,0 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • woj. zachodniopomorskie
  657,0
  Kraj
  682,4
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg213 156
  • 1400-1649 kg259 064
  • 1650-1899 kg254 083
  • 1900 kg i więcej357 774
 • 213 156 do 1399 kg
 • 259 064 1400-1649 kg
 • 254 083 1650-1899 kg
 • 357 774 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 360 080 do 1399 cm3
 • 360 080
 • 610 714 1400-1999 cm3
 • 610 714
 • 113 283 2000 i więcej cm3
 • 113 283
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w zachodniopomorskim w latach 2003 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna597 306
  • olej napędowy360 711
  • gaz (LPG)105 436
  • pozostałe20 624
 • 597 306 benzyna
 • 360 711 olej napędowy
 • 105 436 gaz (LPG)
 • 20 624 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 20 738 do 1 roku
 • 20 738
 • 16 914 2 lata
 • 16 914
 • 17 420 3 lata
 • 17 420
 • 38 181 4-5 lat
 • 38 181
 • 37 349 6-7 lat
 • 37 349
 • 38 407 8-9 lat
 • 38 407
 • 51 842 10-11 lat
 • 51 842
 • 155 175 12-15 lat
 • 155 175
 • 207 801 16-20 lat
 • 207 801
 • 176 242 21-25 lat
 • 176 242
 • 124 552 26-30 lat
 • 124 552
 • 199 456 31 lat i więcej
 • 199 456
 • 20,1 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w zachodniopomorskim
 • Zachodniopomorskie
  20,1 lat
  Cała Polska
  19,0 lat
 • 149 692Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w zachodniopomorskim
 • Samochody ciężarowe w zachodniopomorskim w latach 2003 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 101,4 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Województwo
  101,4
  Cały kraj
  109,2
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 74 387 do 999 kg
 • 74 387
 • 45 650 1000-1499 kg
 • 45 650
 • 9 645 1500-2999 kg
 • 9 645
 • 1 158 3000-3499 kg
 • 1 158
 • 2 670 3500-4999 kg
 • 2 670
 • 7 095 5000-6999 kg
 • 7 095
 • 3 520 7000-9999 kg
 • 3 520
 • 3 841 10000-14999 kg
 • 3 841
 • 1 726 15000 kg i więcej
 • 1 726
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna29 002
  • olej napędowy101 280
  • gaz (LPG)4 630
  • pozostałe14 780
 • 29 002 benzyna
 • 101 280 olej napędowy
 • 4 630 gaz (LPG)
 • 14 780 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 3 294 do 1 roku
 • 3 294
 • 2 523 2 lata
 • 2 523
 • 2 701 3 lata
 • 2 701
 • 5 164 4-5 lat
 • 5 164
 • 5 742 6-7 lat
 • 5 742
 • 5 305 8-9 lat
 • 5 305
 • 8 299 10-11 lat
 • 8 299
 • 19 121 12-15 lat
 • 19 121
 • 22 164 16-20 lat
 • 22 164
 • 22 375 21-25 lat
 • 22 375
 • 13 567 26-30 lat
 • 13 567
 • 39 437 31 lat i więcej
 • 39 437
 • 21,0 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w zachodniopomorskim
 • Województwo
  21,0 lat
  Kraj
  19,6 lat
 • 6 326Liczba autobusów zarejestrowanych w zachodniopomorskim
 • Autobusy w zachodniopomorskim w latach 2003 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 3,8 Autobusy na 1000 ludności
 • woj. zachodniopomorskie
  3,8
  Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna270
  • olej napędowy4 962
  • gaz (LPG)5
  • pozostałe1 089
 • 270 benzyna
 • 4 962 olej napędowy
 • 5 gaz (LPG)
 • 1 089 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 34 do 1 roku
 • 34
 • 85 2 lata
 • 85
 • 136 3 lata
 • 136
 • 137 4-5 lat
 • 137
 • 110 6-7 lat
 • 110
 • 157 8-9 lat
 • 157
 • 217 10-11 lat
 • 217
 • 631 12-15 lat
 • 631
 • 959 16-20 lat
 • 959
 • 991 21-25 lat
 • 991
 • 671 26-30 lat
 • 671
 • 2 198 31 lat i więcej
 • 2 198
 • 23,7 lat Szacowany średni wiek autobusów w zachodniopomorskim
 • Zachodniopomorskie
  23,7 lat
  Polska
  22,0 lat
 • 17 654Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w zachodniopomorskim
 • Ciągniki siodłowe w zachodniopomorskim w latach 2003 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 10,5 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • woj. zachodniopomorskie
  10,5
  Kraj
  13,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna55
  • olej napędowy15 384
  • gaz (LPG)18
  • pozostałe2 197
 • 55 benzyna
 • 15 384 olej napędowy
 • 18 gaz (LPG)
 • 2 197 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 914 do 1 roku
 • 914
 • 674 2 lata
 • 674
 • 809 3 lata
 • 809
 • 1 789 4-5 lat
 • 1 789
 • 1 729 6-7 lat
 • 1 729
 • 1 430 8-9 lat
 • 1 430
 • 1 356 10-11 lat
 • 1 356
 • 2 487 12-15 lat
 • 2 487
 • 1 993 16-20 lat
 • 1 993
 • 1 596 21-25 lat
 • 1 596
 • 950 26-30 lat
 • 950
 • 1 927 31 lat i więcej
 • 1 927
 • 14,2 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w zachodniopomorskim
 • Województwo
  14,2 lat
  Kraj
  12,6 lat
 • 76 433Liczba motocykli zarejestrowanych w zachodniopomorskim
 • Motocykle w zachodniopomorskim w latach 2003 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 46,3 Motocykle na 1000 ludności
 • woj. zachodniopomorskie
  46,3
  Polska
  46,2
 • Motocykle według grup wieku
 • 1 370 do 1 roku
 • 1 370
 • 941 2 lata
 • 941
 • 710 3 lata
 • 710
 • 1 601 4-5 lat
 • 1 601
 • 2 786 6-7 lat
 • 2 786
 • 1 482 8-9 lat
 • 1 482
 • 1 869 10-11 lat
 • 1 869
 • 6 167 12-15 lat
 • 6 167
 • 6 887 16-20 lat
 • 6 887
 • 6 720 21-25 lat
 • 6 720
 • 3 876 26-30 lat
 • 3 876
 • 42 024 31 lat i więcej
 • 42 024
 • 26,2 lat Szacowany średni wiek motocykli w zachodniopomorskim
 • Województwo
  26,2 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 244 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 891 km  Będących pod zarządem gminy
 • 175 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 177 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w zachodniopomorskim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 542,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Zachodniopomorskie
  542,9 km
  Kraj
  624,0 km
 • 7,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Województwo
  7,6 km
  Kraj
  5,2 km
 • 7 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 15,4 km Długość bus-pasów
 • 3 872 Liczba licencji na taksówki
 • 4 534 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Transport morski
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Międzynarodowy ruch pasażerów w portach morskich
 • 547 199 Przyjazdy
 • 554 791 Wyjazdy
 • Krajowy ruch pasażerów w portach morskich
 • 52 705 Przyjazdy
 • 54 499 Wyjazdy
 • Ruch pasażerów w portach morskich w zachodniopomorskim w latach 1999 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Międzynarodowy obrót morski w portach morskich w 2022 roku
 • 5 334,5 tys. ton Załadunek łącznie z tranzytem
 • 10 780,1 tys. ton Wyładunek łącznie z tranzytem
 • 2 354,8 tys. ton Tranzyt (rok 2022)
 • Międzynarodowy obrót morski w portach morskich w zachodniopomorskim w latach 1999 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Morska flota transportowa - liczba statków
 • 66 Ogółem
 • 51 Statki do przewozu ładunków stałych ogółem
 • 51  Masowce
 • 1  Zbiornikowce
 • 9 Promy
 • 1 Statki pasażerskie
 • 4 Jachty morskie
 • Morska flota transportowa - nośność (DWT - ang. deadweight tonnage)
 • 2 232,8 tys. ton Ogółem
 • 2 179,7 tys. ton Statki do przewozu ładunków stałych ogółem
 • 2 179,7 tys. ton  Masowce
 • 2,5 tys. ton  Zbiornikowce
 • 50,4 tys. ton Promy
 • 0,1 tys. ton Statki pasażerskie
 • 0,2 tys. ton Jachty morskie
 • Morska flota transportowa - pojemnoś (GT- ang. gross tonnage)
 • 1 549,2 tys. ton Ogółem
 • 1 324,9 tys. ton Statki do przewozu ładunków stałych ogółem
 • 1 324,9 tys. ton  Masowce
 • 1,6 tys. ton  Zbiornikowce
 • 221,7 tys. ton Promy
 • 0,6 tys. ton Statki pasażerskie
 • 0,3 tys. ton Jachty morskie
 • Morska flota transportowa - miejsca pasażerskie
 • 6 871 Ogółem
 • 95 Statki do przewozu ładunków stałych ogółem
 • 95  Masowce
 • 6 409 Promy
 • 288 Statki pasażerskie
 • 79 Jachty morskie