Kleczew w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Kleczew - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Kleczew to miasto leżące w środkowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu konińskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Kleczew.
 • 3 921 Liczba mieszkańców
 • 7,8 km² Powierzchnia
 • 502,7 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • XIV Data założenia
 • 1366-1870 , 1919 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 63 Numer kierunkowy
 • PKN Tablice rejestracyjne
 • Mariusz Musiałowski Burmistrz miasta
Kleczew na mapie
Identyfikatory
 • 18.177252.3705 Współrzędne GPS
 • 3010044 TERYT (TERC)
 • 0949023 SIMC
Herb miasta Kleczew
Kleczew herb
Flaga miasta Kleczew
Kleczew flaga

Jak Kleczew wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Kleczew na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Kleczew wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Kleczew plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
3Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
27Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
60Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
68Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
77Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
100Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
101Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
102Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
122Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
127Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
131Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
139Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
146Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
157Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
169Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
170Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
178Miasta w Polsce z najdłuszymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
182Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
184Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
236Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
256Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
264Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
298Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce

Kleczew - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
62-540Poczta Kleczew

Kleczew - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Kleczewie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Koninie (podlega pod: ZUS II Oddział w Poznaniu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Św. Maksymiliana Kolbego 1
62-510 Konin
Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie
(63) 270-09-00
(63) 270-09-40
pl. Kościuszki 5
62-540 Kleczew

Kleczew - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Kleczew jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 3 921, z czego 51,4% stanowią kobiety, a 48,6% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 4,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Kleczewa zawarli w 2022 roku 18 małżeństw, co odpowiada 4,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,6% mieszkańców Kleczewa jest stanu wolnego, 58,9% żyje w małżeństwie, 4,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,6% to wdowy/wdowcy.

  Kleczew ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -26. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,58 na 1000 mieszkańców Kleczewa. W 2022 roku urodziło się 25 dzieci, w tym 44,0% dziewczynek i 56,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 383 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,79 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 23,5% zgonów w Kleczewie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,2% zgonów w Kleczewie były nowotwory, a 5,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Kleczewa przypada 12.91 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 51 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 72 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Kleczewa -21. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  63,6% mieszkańców Kleczewa jest w wieku produkcyjnym, 17,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Kleczewa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 921 Liczba mieszkańców
 • 2 014 Kobiety
 • 1 907 Mężczyźni
 • 51,4%
  48,6%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Kleczewie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Kleczewie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Kleczewie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Kleczewa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Kleczew
  41,6 lat
  woj. wielkopolskie
  41,1 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 43,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Kleczew, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Kleczewa
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Kleczew,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Kleczew,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Kleczew,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,6% Kawalerowie/Panny
 • Kleczew
  27,8%
  woj. wielkopolskie
  29,8%
  Polska
  29,1%
 • 22,2% Kobiety
  (Panny)
 • 33,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,9% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  58,9%
  woj. wielkopolskie
  54,7%
  Polska
  54,0%
 • 58,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,6% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,4%
  Województwo
  8,3%
  Kraj
  8,5%
 • 14,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Kleczew
  4,8%
  woj. wielkopolskie
  7,0%
  Kraj
  7,6%
 • 4,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Miasto
  0,1%
  woj. wielkopolskie
  0,2%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Kleczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Kleczewie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Kleczew
  4,6
  Województwo
  4,2
  Cała Polska
  4,1
 • 1,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,0
  woj. wielkopolskie
  1,4
  Cały kraj
  1,6
 • 18 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Kleczewie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Kleczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -26 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -10 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -16 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,58 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -6,6
  Wielkopolskie
  -2,2
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Kleczewie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Kleczewie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Kleczewie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Kleczewie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 25 Urodzenia żywe
 • 11 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 14 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 44,0%
  56,0%
 • 6,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  6,3
  Województwo
  8,7
  Polska
  8,1
 • 33,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Kleczew
  33,8
  woj. wielkopolskie
  37,1
  Polska
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 37 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 37
 • 101 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 101
 • 75 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 75
 • 25 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 25
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 383 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 311 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 452 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Kleczew
  3 383 g
  Województwo
  3 392 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 18 Waga 4500g - 4999g
 • 18
 • 99 Waga 4000g - 4499g
 • 99
 • 322 Waga 3500g - 3999g
 • 322
 • 377 Waga 3000g - 3499g
 • 377
 • 148 Waga 2500g - 2999g
 • 148
 • 37 Waga 2000g - 2499g
 • 37
 • 12 Waga 1500g - 1999g
 • 12
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 5 Waga 600g - 999g
 • 5
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,25 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,25
  Wielkopolskie
  1,33
  Cała Polska
  1,26
 • 0,62 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,62
  Wielkopolskie
  0,65
  Cały kraj
  0,61
 • 0,79 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,79
  woj. wielkopolskie
  0,80
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Kleczewie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 51 Zgony
 • 21 Kobiety
  (Zgony)
 • 30 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 41,2%
  58,8%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,9 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  12,9
  woj. wielkopolskie
  10,9
  Polska
  11,9
 • 127,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  127,3
  woj. wielkopolskie
  124,8
  Cała Polska
  147,0
 • 2,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Kleczew
  2,0
  Wielkopolskie
  3,5
  Polska
  3,8
 • 2,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,8
  woj. wielkopolskie
  2,9
  Cała Polska
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,1
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie konińskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 23,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Kleczew
  23,5%
  Województwo
  27,5%
  Kraj
  34,8%
 • 20,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  20,2%
  Wielkopolskie
  21,2%
  Polska
  19,6%
 • 5,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Kleczew
  5,3%
  Województwo
  5,4%
  Cały kraj
  5,4%
 • 232 Zgony spowodowane COVID-19
 • 8,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  8,6
  Cała Polska
  13,3
 • 60,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  60,0
  Cały kraj
  74,4
 • 226,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Kleczew
  226,8
  woj. wielkopolskie
  261,2
  Polska
  268,1
 • 242,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  242,8
  Kraj
  246,5
 • 263,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 282,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 243,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Kleczew
  263,3
  Województwo
  338,7
  Kraj
  475,8
 • 36,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 7,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 64,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  36,7
  Województwo
  49,4
  Cały kraj
  70,6
 • 29,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Kleczew
  29,4
  Województwo
  35,6
  Cała Polska
  32,6
 • 6,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Kleczew
  6,2
  woj. wielkopolskie
  6,8
  Kraj
  6,9
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,6%
  Województwo
  0,6%
  Kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 51 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 25 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 26 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 72 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 43 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 29 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -20 Saldo migracji
 • -17 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -21 Saldo migracji wewnętrznych
 • -18 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Kleczewie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Kleczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 14,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 70,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 69,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Kleczew, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kleczew - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Kleczewie oddano do użytku 16 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,08 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Kleczewie to 1 372 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 350 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  68,8% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 31,3% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Kleczewie to 4,44 i jest większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Kleczewie to 123,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,56% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 99,34% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 98,53% mieszkań posiada łazienkę, 85,94% korzysta z centralnego ogrzewania, a 17,60% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu konińskiego.

  Powiat koniński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Kleczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 372 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 349,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  349,90
  Wielkopolskie
  386,90
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 88,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Kleczew
  88,60 m2
  Wielkopolskie
  81,90 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 31,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  31,00 m2
  Wielkopolskie
  31,70 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,49 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Kleczew
  4,49
  Wielkopolskie
  4,06
  Cała Polska
  3,83
 • 2,86 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Kleczew
  2,86
  woj. wielkopolskie
  2,58
  Cała Polska
  2,42
 • 0,64 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,64
  woj. wielkopolskie
  0,64
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Kleczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 16 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 4,08 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  4,08
  Wielkopolskie
  7,35
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 71 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,44 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Kleczew
  4,44
  Wielkopolskie
  4,04
  Polska
  3,89
 • 18,11 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Kleczew
  18,11
  woj. wielkopolskie
  29,73
  Polska
  24,56
 • 1 972 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 123,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Kleczew
  123,3 m2
  Wielkopolskie
  94,4 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,50 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,50 m2
  Województwo
  0,69 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Kleczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 99,56% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Kleczew
  99,56%
  Województwo
  98,04%
  Kraj
  97,71%
 • 99,34% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  99,34%
  Wielkopolskie
  96,58%
  Polska
  95,10%
 • 98,53% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Kleczew
  98,53%
  Województwo
  95,43%
  Kraj
  93,66%
 • 85,94% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  85,94%
  Województwo
  86,82%
  Cały kraj
  85,62%
 • 17,60% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  17,60%
  Województwo
  55,85%
  Cały kraj
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Kleczew - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Kleczewie na 1000 mieszkańców pracuje 407osób . Jest to mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Kleczewie wynosiło w 2022 roku 9,4% (9,4% wśród kobiet i 9,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Kleczewie wynosiło 4 988,03 PLN, co odpowiada 74.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Kleczewa 313 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 4 020 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 3 707.

  29,8% aktywnych zawodowo mieszkańców Kleczewa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 28,3% w przemyśle i budownictwie, a 20,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Kleczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 407 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Kleczew
  407,0
  Wielkopolskie
  440,0
  Kraj
  402,0
 • 9,4% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 9,4% Kobiety
 • 9,4% Mężczyźni
 • Tutaj
  9,4%
  Województwo
  2,9%
  Polska
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Kleczewie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Kleczewie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Kleczewie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Kleczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 988 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Kleczew
  4 988 PLN
  Województwo
  6 020 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Kleczewie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Kleczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 313 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 4 020 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 3 707 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 12,84 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Kleczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 29,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 25,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 33,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 28,3% Przemysł i budownictwo
 • 17,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 38,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 20,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 20,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 20,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 20,6% Pozostałe
 • 35,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Kleczewie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,6% W wieku produkcyjnym
 • 58,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Kleczew, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 57,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  57,1
  Wielkopolskie
  68,5
  Cały kraj
  69,0
 • 30,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  30,5
  Województwo
  35,6
  Kraj
  38,2
 • 114,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  114,2
  woj. wielkopolskie
  108,0
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 57,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 59,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 55,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 42,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 40,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 44,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Kleczew - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Kleczewie w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowane były 423 podmioty gospodarki narodowej, z czego 317 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 31 nowych podmiotów, a 22 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (38) podmiotów zarejestrowano w roku 2014, a najmniej (27) w roku 2013. W tym samym okresie najwięcej (41) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (17) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2017 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Kleczewie najwięcej (14) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (404) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,2% (5) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,5% (95) podmiotów, a 76,4% (323) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Kleczewie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.8%) oraz Budownictwo (18.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 423 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 95 Przemysł i budownictwo
 • 323 Pozostała działalność
 • 31 Podmioty nowo zarejestrowane w Kleczewie w 2022 roku
 • 22 Podmioty wyrejestrowane w Kleczewie w 2022 roku
 • 317 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 404 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 404
 • 15 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 15
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 422 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 422
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 Spółdzielnie ogółem
 • 4
 • 21 Spółki handlowe ogółem
 • 21
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 14  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 14
 • 12 Spółki cywilne ogółem
 • 12
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 317 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 85 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 85
 • 60 Budownictwo
 • 60
 • 29 Pozostała działalność
 • 29
 • 25 Przetwórstwo przemysłowe
 • 25
 • 24 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 24
 • 16 Transport i gospodarka magazynowa
 • 16
 • 15 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 15
 • 12 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 12
 • 11 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 11
 • 10 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 10
 • 9 Informacja i komunikacja
 • 9
 • 7 Edukacja
 • 7
 • 6 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 6
 • 4 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 4
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kleczew - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Kleczewie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 42 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 10,60 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Kleczewie wynosi 79,30% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Kleczewa najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 6,14 (wykrywalność 78%) oraz przeciwko mieniu - 4,98 (wykrywalność 60%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,83 (100%), o charakterze gospodarczym - 1,81 (54%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,31 (97%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Kleczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Kleczewa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Kleczew, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 42 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 42
 • 24 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 24
 • 7 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 7
 • 7 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 7
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 20 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 20
 • 10,60 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  10,60
  Województwo
  18,91
  Cała Polska
  22,81
 • 6,14 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Kleczew
  6,14
  woj. wielkopolskie
  11,58
  Polska
  12,98
 • 1,81 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Kleczew
  1,81
  Województwo
  4,85
  Kraj
  6,99
 • 1,83 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Kleczew
  1,83
  woj. wielkopolskie
  1,67
  Kraj
  1,82
 • 0,31 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Kleczew
  0,31
  Wielkopolskie
  0,30
  Cały kraj
  0,35
 • 4,98 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  4,98
  Wielkopolskie
  9,57
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Kleczew, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  79%
  woj. wielkopolskie
  72%
  Polska
  71%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  78%
  Województwo
  65%
  Cała Polska
  63%
 • 55% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Kleczew
  55%
  Województwo
  77%
  Kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Wielkopolskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Kleczew
  98%
  Wielkopolskie
  94%
  Polska
  88%
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  60%
  Wielkopolskie
  52%
  Cała Polska
  51%

Kleczew - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Kleczewa wyniosła w 2022 roku 84,0 mln złotych, co daje 8,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 22.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Kleczewa - 25.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (10.6%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 13,2 mln złotych, czyli 15,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Kleczewa wyniosła w 2022 roku 77,0 mln złotych, co daje 8,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 0.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (47.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (12.8%) oraz z Dział 758 - Różne rozliczenia (11.9%). W budżecie Kleczewa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,2 tys złotych na mieszkańca (15,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 24,9 złotych na mieszkańca (0,3%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 28,1%.
 • Wydatki budżetu w Kleczewie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Kleczewa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Kleczew, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Kleczewa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  52,3 mln

  5,2 tys(100%)

  56,7 mln

  5,7 tys(100%)

  56,3 mln

  5,7 tys(100%)

  68,8 mln

  6,9 tys(100%)

  70,6 mln

  7,1 tys(100%)

  70,8 mln

  7,3 tys(100%)

  68,7 mln

  7,1 tys(100%)

  84,0 mln

  8,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  16,1 mln

  3,8 tys(30.8%)

  16,1 mln

  3,8 tys(28.4%)

  15,9 mln

  3,8 tys(28.2%)

  17,0 mln

  4,1 tys(24.7%)

  17,4 mln

  4,2 tys(24.7%)

  18,5 mln

  4,5 tys(26.1%)

  19,3 mln

  4,7 tys(28.1%)

  21,7 mln

  5,5 tys(25.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  106,1 tys

  25,1(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  71,2 tys

  16,9(0.1%)

  64,7 tys

  15,5(0.1%)

  2,5 tys

  0,6(0%)

  134,9 tys

  32,9(0.2%)

  320,6 tys

  78,7(0.5%)

  8,9 mln

  2,3 tys(10.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,5 mln

  1,3 tys(10.5%)

  5,6 mln

  1,3 tys(9.8%)

  6,1 mln

  1,5 tys(10.9%)

  6,3 mln

  1,5 tys(9.2%)

  6,0 mln

  1,5 tys(8.6%)

  5,9 mln

  1,4 tys(8.4%)

  6,9 mln

  1,7 tys(10.1%)

  8,1 mln

  2,1 tys(9.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,8 mln

  1,1 tys(9.1%)

  3,9 mln

  926(6.9%)

  4,2 mln

  995(7.4%)

  5,7 mln

  1,4 tys(8.3%)

  5,3 mln

  1,3 tys(7.5%)

  7,0 mln

  1,7 tys(10%)

  8,0 mln

  2,0 tys(11.6%)

  6,4 mln

  1,6 tys(7.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,2 mln

  518(4.2%)

  3,0 mln

  721(5.3%)

  3,4 mln

  802(6%)

  4,2 mln

  1,0 tys(6.1%)

  2,0 mln

  471(2.8%)

  6,2 mln

  1,5 tys(8.8%)

  4,0 mln

  973(5.8%)

  4,4 mln

  1,1 tys(5.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  2,2 mln

  512(4.1%)

  2,5 mln

  604(4.5%)

  2,6 mln

  624(4.7%)

  5,3 mln

  1,3 tys(7.6%)

  3,2 mln

  780(4.6%)

  3,0 mln

  729(4.2%)

  3,2 mln

  789(4.7%)

  4,1 mln

  1,0 tys(4.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  5,6 mln

  1,3 tys(10.7%)

  6,9 mln

  1,6 tys(12.1%)

  3,9 mln

  924(6.9%)

  7,3 mln

  1,7 tys(10.6%)

  11,8 mln

  2,9 tys(16.8%)

  4,2 mln

  1,0 tys(5.9%)

  793,6 tys

  195(1.2%)

  4,0 mln

  1,0 tys(4.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,9 mln

  1,2 tys(9.4%)

  11,0 mln

  2,6 tys(19.4%)

  1,7 mln

  406(3%)

  1,9 mln

  455(2.8%)

  2,0 mln

  484(2.8%)

  2,4 mln

  590(3.4%)

  2,5 mln

  603(3.6%)

  3,9 mln

  1,0 tys(4.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,7 mln

  646(5.2%)

  2,6 mln

  624(4.6%)

  2,6 mln

  619(4.6%)

  3,8 mln

  910(5.5%)

  3,5 mln

  844(5%)

  3,1 mln

  752(4.4%)

  3,0 mln

  740(4.4%)

  3,9 mln

  995(4.6%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  3,2 mln

  763(6.2%)

  2,7 mln

  633(4.7%)

  2,2 mln

  524(3.9%)

  2,8 mln

  673(4.1%)

  3,3 mln

  803(4.7%)

  2,0 mln

  484(2.8%)

  1,8 mln

  433(2.6%)

  2,3 mln

  587(2.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,6 mln

  626(5.1%)

  994,4 tys

  237(1.8%)

  1,0 mln

  247(1.9%)

  906,7 tys

  217(1.3%)

  924,6 tys

  223(1.3%)

  807,4 tys

  197(1.1%)

  1,0 mln

  249(1.5%)

  924,5 tys

  236(1.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  1,2 mln

  286(2.3%)

  453,1 tys

  108(0.8%)

  566,9 tys

  135(1%)

  696,9 tys

  166(1%)

  1,1 mln

  267(1.6%)

  1,0 mln

  249(1.4%)

  1,0 mln

  254(1.5%)

  746,9 tys

  190(0.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  351,6 tys

  83,2(0.7%)

  278,8 tys

  66,4(0.5%)

  277,6 tys

  65,9(0.5%)

  901,2 tys

  215(1.3%)

  360,5 tys

  86,8(0.5%)

  776,6 tys

  190(1.1%)

  598,1 tys

  147(0.9%)

  385,7 tys

  98,4(0.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  173,4 tys

  41,0(0.3%)

  206,6 tys

  49,2(0.4%)

  276,1 tys

  65,5(0.5%)

  233,3 tys

  55,7(0.3%)

  234,0 tys

  56,4(0.3%)

  313,9 tys

  76,6(0.4%)

  329,4 tys

  80,8(0.5%)

  312,8 tys

  79,8(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  183,1 tys

  43,3(0.3%)

  185,7 tys

  44,2(0.3%)

  197,8 tys

  47,0(0.4%)

  511,7 tys

  122(0.7%)

  204,7 tys

  49,3(0.3%)

  133,3 tys

  32,5(0.2%)

  432,0 tys

  106(0.6%)

  246,8 tys

  62,9(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  169,7 tys

  40,2(0.3%)

  140,0 tys

  33,3(0.2%)

  191,2 tys

  45,4(0.3%)

  216,8 tys

  51,8(0.3%)

  205,7 tys

  49,6(0.3%)

  109,3 tys

  26,7(0.2%)

  67,6 tys

  16,6(0.1%)

  71,2 tys

  18,2(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  63,9 tys

  15,1(0.1%)

  76,5 tys

  18,2(0.1%)

  196,6 tys

  46,7(0.3%)

  77,2 tys

  18,4(0.1%)

  229,5 tys

  55,3(0.3%)

  19,3 tys

  4,7(0%)

  65,2 tys

  16,0(0.1%)

  69,7 tys

  17,8(0.1%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  10,1 tys

  2,4(0%)

  11,2 tys

  2,7(0%)

  11,1 tys

  2,7(0%)

  11,1 tys

  2,7(0%)

  8,3 tys

  2,0(0%)

  6,7 tys

  1,6(0%)

  8,9 tys

  2,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  61,4 tys

  14,5(0.1%)

  7,7 tys

  1,8(0%)

  7,2 tys

  1,7(0%)

  84,5 tys

  20,2(0.1%)

  76,7 tys

  18,5(0.1%)

  72,9 tys

  17,8(0.1%)

  2,0 tys

  0,5(0%)

  2,0 tys

  0,5(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  7,2 tys

  1,7(0%)

  3,5 tys

  0,8(0%)

  1,2 tys

  0,3(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  2,0 tys

  0,5(0%)

  1,5 tys

  0,4(0%)

  1,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  86,4 tys

  20,5(0.2%)

  82,2 tys

  19,6(0.1%)

  95,0 tys

  22,6(0.2%)

  103,8 tys

  24,8(0.2%)

  83,2 tys

  20,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Kleczewie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Kleczewa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Kleczew, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Kleczewa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  52,7 mln

  5,3 tys(100%)

  60,9 mln

  6,1 tys(100%)

  64,4 mln

  6,5 tys(100%)

  63,9 mln

  6,4 tys(100%)

  65,8 mln

  6,6 tys(100%)

  78,3 mln

  8,1 tys(100%)

  76,6 mln

  7,9 tys(100%)

  77,0 mln

  8,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  31,2 mln

  7,4 tys(59.2%)

  34,4 mln

  8,2 tys(56.5%)

  39,0 mln

  9,3 tys(60.6%)

  35,8 mln

  8,6 tys(56.1%)

  36,6 mln

  8,8 tys(55.6%)

  38,6 mln

  9,4 tys(49.2%)

  42,2 mln

  10,4 tys(55.1%)

  36,8 mln

  9,4 tys(47.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  71,2 tys

  16,9(0.1%)

  64,7 tys

  15,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  146,4 tys

  35,7(0.2%)

  230,4 tys

  56,5(0.3%)

  9,8 mln

  2,5 tys(12.8%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  9,7 mln

  2,3 tys(18.5%)

  10,1 mln

  2,4 tys(16.5%)

  9,8 mln

  2,3 tys(15.2%)

  10,4 mln

  2,5 tys(16.2%)

  10,5 mln

  2,5 tys(16%)

  12,9 mln

  3,2 tys(16.5%)

  11,1 mln

  2,7 tys(14.5%)

  9,2 mln

  2,3 tys(11.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,3 mln

  319(2.6%)

  1,8 mln

  437(3%)

  1,6 mln

  372(2.4%)

  1,9 mln

  455(3%)

  1,7 mln

  408(2.6%)

  3,1 mln

  768(4%)

  3,2 mln

  783(4.2%)

  3,4 mln

  861(4.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,7 mln

  873(7%)

  9,6 mln

  2,3 tys(15.9%)

  439,3 tys

  104(0.7%)

  388,2 tys

  92,7(0.6%)

  380,2 tys

  91,6(0.6%)

  594,5 tys

  145(0.8%)

  445,5 tys

  109(0.6%)

  2,0 mln

  520(2.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  685,2 tys

  162(1.3%)

  587,6 tys

  140(1%)

  537,7 tys

  128(0.8%)

  667,4 tys

  159(1%)

  468,2 tys

  113(0.7%)

  903,3 tys

  220(1.2%)

  1,1 mln

  279(1.5%)

  1,7 mln

  438(2.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  4,1 mln

  964(7.7%)

  2,6 mln

  611(4.2%)

  1,1 mln

  254(1.7%)

  1,9 mln

  443(2.9%)

  1,1 mln

  268(1.7%)

  2,5 mln

  604(3.2%)

  1,2 mln

  298(1.6%)

  1,6 mln

  414(2.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,2 mln

  292(2.3%)

  427,7 tys

  102(0.7%)

  424,2 tys

  101(0.7%)

  422,0 tys

  101(0.7%)

  517,1 tys

  125(0.8%)

  564,4 tys

  138(0.7%)

  525,6 tys

  129(0.7%)

  590,9 tys

  151(0.8%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  218,1 tys

  51,6(0.4%)

  334,0 tys

  79,5(0.5%)

  303,6 tys

  72,1(0.5%)

  358,8 tys

  85,7(0.6%)

  328,0 tys

  79,0(0.5%)

  685,3 tys

  167(0.9%)

  500,2 tys

  123(0.7%)

  549,9 tys

  140(0.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  0,0

  0,0(0%)

  434,7 tys

  103(0.7%)

  79,3 tys

  18,8(0.1%)

  112,4 tys

  26,9(0.2%)

  890,8 tys

  215(1.4%)

  2,3 mln

  554(2.9%)

  376,9 tys

  92,5(0.5%)

  481,3 tys

  123(0.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  184,8 tys

  43,7(0.4%)

  223,9 tys

  53,3(0.4%)

  176,6 tys

  41,9(0.3%)

  230,5 tys

  55,1(0.4%)

  152,5 tys

  36,7(0.2%)

  300,5 tys

  73,3(0.4%)

  117,2 tys

  28,8(0.2%)

  222,3 tys

  56,7(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  99,1 tys

  23,5(0.2%)

  113,7 tys

  27,1(0.2%)

  81,1 tys

  19,3(0.1%)

  866,4 tys

  207(1.4%)

  439,5 tys

  106(0.7%)

  197,3 tys

  48,2(0.3%)

  180,2 tys

  44,2(0.2%)

  160,7 tys

  41,0(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  147,9 tys

  35,0(0.3%)

  183,2 tys

  43,6(0.3%)

  110,5 tys

  26,2(0.2%)

  107,1 tys

  25,6(0.2%)

  103,1 tys

  24,8(0.2%)

  490,7 tys

  120(0.6%)

  53,7 tys

  13,2(0.1%)

  107,7 tys

  27,5(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  10,9 tys

  2,6(0%)

  12,1 tys

  2,9(0%)

  17,5 tys

  4,2(0%)

  43,4 tys

  10,4(0.1%)

  10,5 tys

  2,5(0%)

  24,1 tys

  5,9(0%)

  10,3 tys

  2,5(0%)

  12,1 tys

  3,1(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  45,9 tys

  10,9(0.1%)

  21,4 tys

  5,1(0%)

  72,8 tys

  17,3(0.1%)

  86,6 tys

  20,7(0.1%)

  90,7 tys

  21,9(0.1%)

  23,6 tys

  5,8(0%)

  6,6 tys

  1,6(0%)

  9,6 tys

  2,4(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,3 tys

  4,0(0%)

  6,8 tys

  1,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  61,4 tys

  14,5(0.1%)

  7,7 tys

  1,8(0%)

  7,2 tys

  1,7(0%)

  84,5 tys

  20,2(0.1%)

  76,7 tys

  18,5(0.1%)

  72,9 tys

  17,8(0.1%)

  2,0 tys

  0,5(0%)

  2,0 tys

  0,5(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  388

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  87,3 tys

  21,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Kleczew - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 889 mieszkańców Kleczewa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 429 kobiet oraz 461 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,9% wykształcenie policealne, 9,0% średnie ogólnokształcące, a 20,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,4% mieszkańców Kleczewa, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 17,1% podstawowym ukończonym. 3,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy Kleczewa mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Kleczewie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (21,6%) oraz podstawowe ukończone (19,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (35,3%) oraz średnie zawodowe (22,9%).

  W roku 2021 w Kleczewie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 7 oddziałów uczęszczało 142 dzieci (70 dziewczynek oraz 72 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Kleczewie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 95 dzieci (43 dziewczynki oraz 52 chłopców). Dostępnych było 125 miejsc.

  17,2% mieszkańców Kleczewa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,1% wśród dziewczynek i 17,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 883 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,52 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 17 oddziałach uczyło się 300 uczniów (141 kobiet oraz 159 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Kleczewie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 17 oddziałach uczyło się 323 uczniów (154 kobiety oraz 169 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,3% ludności (27,9% wśród dziewczynek i 22,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 99,01.

  W Kleczewie znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 10 oddziałach uczyło się 199 uczniów (120 kobiet oraz 79 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 49 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Kleczewie placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 12 oddziałach uczyło się 331 uczniów (218 kobiet oraz 113 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 114 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,3% mieszkańców (15,6% wśród dziewczyn i 16,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 19,9 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,2% mieszkańców Kleczewa w wieku potencjalnej nauki (25,5% kobiet i 26,8% mężczyzn).

 • 17,1% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  17,1%
  Województwo
  23,5%
  Kraj
  25,2%
 • 21,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  31,4%
  Województwo
  33,7%
  Polska
  35,2%
 • 32,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,9% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  1,9%
  woj. wielkopolskie
  3,0%
  Polska
  3,3%
 • 2,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Kleczew
  9,0%
  woj. wielkopolskie
  10,9%
  Cała Polska
  11,9%
 • 11,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  20,5%
  Wielkopolskie
  19,9%
  Cały kraj
  20,0%
 • 18,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 27,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  27,4%
  Województwo
  25,0%
  Cały kraj
  21,2%
 • 19,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 35,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,2%
  woj. wielkopolskie
  3,1%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 17,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  17,1%
  Województwo
  11,5%
  Polska
  12,3%
 • 19,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,7%
  woj. wielkopolskie
  3,2%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Kleczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 883 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  883,0
  Wielkopolskie
  902,0
  Kraj
  883,0
 • 0,52 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,52
  woj. wielkopolskie
  0,83
  Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 7 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 175 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Kleczew) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 142 Dzieci
 • 70 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 72 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,3%
  50,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 33 3 lata
 • 33
 • 37 4 lata
 • 37
 • 36 5 lata
 • 36
 • 32 6 lat
 • 32
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 15 3 lata
 • 15
 • 19 4 lata
 • 19
 • 18 5 lata
 • 18
 • 16 6 lat
 • 16
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 18 3 lata
 • 18
 • 18 4 lata
 • 18
 • 18 5 lata
 • 18
 • 16 6 lat
 • 16
 •  
 • 8,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 8,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Kleczewie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kleczewie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole
  Publiczne
  63 270-19-92
  63 270-80-35
  ul. św. Kingi 7
  62-540 Kleczew
  5107-
 • Szkoły podstawowe w Kleczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Kleczew) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 17 Oddziały
 • 300 Uczniowie
 • 141 Kobiety
  (uczniowie)
 • 159 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,0%
  53,0%
 • 29 Uczniowie w 1 klasie
 • 15 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 14 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 49 Absolwenci
 • 27 Kobiety
  (absolwenci)
 • 22 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  17,6
  Wielkopolskie
  17,0
  Polska
  16,7
 •  
 • 27,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 23,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 99,01 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  99,01
  Wielkopolskie
  97,57
  Kraj
  95,71
 • 98,35 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  98,35
  Wielkopolskie
  96,51
  Kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Kleczew) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Kleczew) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Kleczewie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kleczewie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła podstawowa (Wanda Chotomska)
  Publiczna
  63 270-19-92
  63 270-80-35
  ul. św. Kingi 7
  62-540 Kleczew
  14257-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Kleczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Kleczew) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 10 Oddziały
 • 199 Uczniowie
 • 120 Kobiety
  (uczniowie)
 • 79 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 60,3%
  39,7%
 • 60 Uczniowie w 1 klasie
 • 33 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 27 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 43 Absolwenci
 • 29 Kobiety
  (absolwenci)
 • 14 Mężczyźni
  (absolwenci)
 • 6 Absolwenci
 • 4 Kobiety
  (absolwenci)
 • 2 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Kleczew
  19,9
  Województwo
  26,2
  Polska
  26,3
 •  
 • 20,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 11,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Kleczewie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kleczewie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące (A. Mickiewicz)
  Publiczne
  63 270-10-24
  63 270-10-24
  ul. Pl. J. Piłsudskiego 13
  62-540 Kleczew
  8191-
  Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych
  Publiczne
  63 270-10-24
  63 270-10-24
  ul. Pl. J. Piłsudskiego 13
  62-540 Kleczew
  349-
  Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  63 270-10-24
  63 270-10-24
  ul. Pl. J. Piłsudskiego 13
  62-540 Kleczew
  ---
  Technikum dla młodzieży E
  Publiczne
  63 270-10-24
  63 270-10-24
  ul. Pl. J. Piłsudskiego 13
  62-540 Kleczew
  ---
  Szkola Policealna
  Publiczna
  63 270-10-24
  63 270-10-24
  ul. Pl. J. Piłsudskiego 13
  62-540 Kleczew
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Kleczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 17,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 22,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 26,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Kleczew, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Kleczew, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Kleczew, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kleczew - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome)

 • Baza noclegowa w Kleczewie

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Kleczewie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Kleczewie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Kleczewie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Kleczewie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 220 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 80 (uczestnicy: 14 490)
  • seanse filmowe: 73 (uczestnicy: 10 300)
  • koncerty: 3 (uczestnicy: 4 000)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 150)
  • warsztaty: 2 (uczestnicy: 40)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 145)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 100)
  • taneczne: 1 (członkowie: 20)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 25)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 8 (członkowie: 80)
  • muzyczne - instrumentalne: 4 (członkowie: 25)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 35)
  • taneczne: 1 (członkowie: 20)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Kleczewie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 40 542 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 5 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 36 845 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Kleczewie działały 4 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 270 członków. Zarejestrowano 232 ćwiczących (mężczyźni: 184, kobiety: 48, chłopcy do lat 18: 135, dziewczęta do lat 18: 37). Aktywnych było 7 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (5), instruktora sportowego (6) oraz inne osoby (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Kleczewie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Kleczewie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Kleczewa znajduje się 8 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Kleczewie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 2. poł. XIV w. (ul. Kościelna 8)dnia 1965-02-01, wykaz dokumentów: 47/A z 1965-02-01
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. pl. Wolności 5)dnia 1970-03-21, wykaz dokumentów: 1037/A z 1970-03-21
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. pl. Tadeusza Kościuszki 16)dnia 1970-03-21, wykaz dokumentów: 1038/A z 1970-03-21
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. pl. Tadeusza Kościuszki 17)dnia 1970-03-21, wykaz dokumentów: 1039/A z 1970-03-21
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. pl. Tadeusza Kościuszki 20)dnia 1970-03-21, wykaz dokumentów: 1040/A z 1970-03-21
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Toruńska 2)dnia 1970-03-21, wykaz dokumentów: 1041/A z 1970-03-21
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z pocz. XIX w.dnia 1995-06-13, wykaz dokumentów: 516/257 z 1995-06-13
  • Miasto z XIV w.dnia 2007-03-16, wykaz dokumentów: 478/Wlkp/A z 2007-03-16

Kleczew - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 1 wypadków drogowych w Kleczewie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 2 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 25,5 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Kleczewie znajdowało się 9 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu konińskiego.

  Powiat koniński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Kleczewie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 1 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 2 Ranni
  (rok 2022)
 • 1 Lekko ranni
 • 1 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Kleczewie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 25,50 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Kleczew
  25,5
  Wielkopolskie
  65,8
  Cały kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  woj. wielkopolskie
  6,1
  Cała Polska
  5,0
 • 51,01 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Kleczew
  51,0
  woj. wielkopolskie
  74,9
  Kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Kleczew
  0,0
  Województwo
  9,3
  Cały kraj
  8,9
 • 200,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  200,0
  Wielkopolskie
  113,8
  Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 9 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 4 km  Będących pod zarządem gminy
 • 5 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Kleczewie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 798,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  798,0 km
  Wielkopolskie
  848,7 km
  Cała Polska
  624,0 km
 • 9,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  9,1 km
  Wielkopolskie
  7,3 km
  Polska
  5,2 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Kleczew przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 264droga wojewódzka nr 264(Sławoszewek - Kleczew - Kazimierz Biskupi - Włodzimirów - Wola Łaszczowa - Posada - Konin)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Kleczewie istnieje 75 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 11 Listopada

  ul. 3 Maja

  ul. 50-lecia Kopalni Konin

  al. 600-lecia

  ul. Akacjowa

  ul. Alojzego Putza

  ul. Białobrodzka

  ul. Borówkowa

  ul. Cechowa

  ul. Chopina

  ul. Dożynkowa

  ul. Dębowa

  ul. Fiołkowa

  ul. Górnicza

  ul. Głogowa

  ul. Hiacyntowa

  ul. Irysowa

  ul. Jagodowa

  ul. Jana Pawła II

  ul. Jaśminowa

  ul. Jubileuszowa

  pl. Józefa Piłsudskiego

  ul. Kasztanowa

  ul. Kolejowa

  ul. Konińska

  ul. Konwaliowa

  ul. Kościelna

  pl. Kościuszki

  ul. Krańcowa

  ul. Krokusowa

  ul. Krótka

  ul. Lawendowa

  ul. Leśna

  ul. Liliowa

  ul. Makowa

  ul. Malinowa

  ul. Młynarska

  ul. Na Wzgórze

  ul. Nowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Okrzei

  ul. Piaski

  ul. Polna

  ul. Poziomkowa

  ul. Poznańska

  ul. Przylesie

  ul. Północna

  Rondo Miast Partnerskich

  Rondo Powstańców Styczniowych

  ul. Rutki

  ul. Rzemieślnicza

  ul. Różana

  ul. Solidarności

  ul. Sosnowa

  ul. Spacerowa

  ul. Stodolna

  ul. Stokrotkowa

  ul. Strażacka

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Targowa

  ul. Toruńska

  ul. Tulipanowa

  ul. Warszawska

  ul. Wiatraczna

  ul. Wjazdowa

  ul. Wodna

  pl. Wolności

  ul. Zacisze

  ul. gen. Franciszka Kamińskiego

  ul. ks. Jerzego Popiełuszki

  ul. Łąkowa

  ul. Świętej Barbary

  ul. Świętej Kingi

  ul. Żeromskiego