Krapkowice w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Krapkowice - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Krapkowice to miasto leżące w południowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa opolskiego, powiatu krapkowickiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Krapkowice.
 • 15 464 Liczba mieszkańców
 • 21,0 km² Powierzchnia
 • 736,0 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 77 Numer kierunkowy
 • OKR Tablice rejestracyjne
 • Andrzej Kasiura Burmistrz miasta
Krapkowice na mapie
Identyfikatory
 • 17.965150.4745 Współrzędne GPS
 • 1605024 TERYT (TERC)
 • 0965677 SIMC
Herb miasta Krapkowice
Krapkowice herb
Flaga miasta Krapkowice
Krapkowice flaga

Jak Krapkowice wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Krapkowice na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Krapkowice wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Krapkowice plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
10Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
34Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
39Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
64Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
65Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
73Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
74Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
95Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
127Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
141Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
142Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
145Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
168Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
184Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
207Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
226Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
258Miasta w Polsce z największą liczbą licencji na taksówki
265Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
275Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
278Miasta o największej powierzchni w Polsce
283Największe miasta w Polsce pod względem liczby ludności
302Miasta w Polsce z największą liczbą wypadków drogowych
344Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
353Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
356Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych

Krapkowice - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
47-300Poczta Krapkowice 001, ul. Opolska 30
47-300Skrytki Pocztowe Poczta Krapkowice 001, ul. Opolska 30
47-303Poczta Krapkowice 003 (Otmet), ul. Krasickiego 4
47-303Skrytki Pocztowe Poczta Krapkowice 003 (Otmet), ul. Krasickiego 4

Krapkowice - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Krapkowicach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis urzędów można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki urzędów w Krapkowicach aby wyświetlić jedynie instytucje spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Skarbowy w Krapkowicach
(77) 446-77-10
(77) 446-77-11
Opolska 96 A
47-300 Krapkowice
ZUS Inspektorat w Strzelcach Opolskich (podlega pod: ZUS Oddział w Opolu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. K. Miarki 2 a
47-100 Strzelce Opolskie
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach
77 407 97 00
77 407 97 19
3-go Maja 19
47-303 Krapkowice
Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach
77-40-79-723
77-40-79-765
Sadowa 25
47-300 Krapkowice
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krapkowicach
77-46-61-470
77-46-61-470
Kilińskiego 1
47-303 Krapkowice
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krapkowicach
77-44-66-740
77-44-66-741
Ks. Koziołka 30
47-303 Krapkowice
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krapkowicach
77-46-61-515
77-46-61-515
Kilińskiego 1
47-303 Krapkowice
Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
(77) 446-68-00
(77) 446-68-88
ul. 3 Maja 17
47-303 Krapkowice
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
(77) 407-43-00
(77) 407-43-80
ul. Kilińskiego 1
47-303 Krapkowice

Krapkowice - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Krapkowice jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 15 464, z czego 52,8% stanowią kobiety, a 47,2% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 17,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Krapkowic zawarli w 2021 roku 52 małżeństw, co odpowiada 3,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,0% mieszkańców Krapkowic jest stanu wolnego, 56,3% żyje w małżeństwie, 6,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,0% to wdowy/wdowcy.

  Krapkowice ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -110. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,99 na 1000 mieszkańców Krapkowic. W 2021 roku urodziło się 101 dzieci, w tym 56,4% dziewczynek i 43,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 295 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,59 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 35,3% zgonów w Krapkowicach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,1% zgonów w Krapkowicach były nowotwory, a 4,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Krapkowic przypada 13.4 zgonów. Jest to nieznacznie mniej od wartości średniej dla województwa opolskiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 95 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 197 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Krapkowic -102. W tym samym roku 5 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 9 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -4.

  59,4% mieszkańców Krapkowic jest w wieku produkcyjnym, 14,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 25,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Krapkowic
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15 464 Liczba mieszkańców
 • 8 166 Kobiety
 • 7 298 Mężczyźni
 • 52,8%
  47,2%
 • 112 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 112 kobiet)
 • 89 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 89 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Krapkowicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Krapkowicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Krapkowicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Krapkowic
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  44,5 lat
  Opolskie
  43,3 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 46,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Krapkowice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Krapkowic
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Krapkowice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Krapkowice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Krapkowice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,0% Kawalerowie/Panny
 • Krapkowice
  27,1%
  Opolskie
  27,8%
  Cały kraj
  29,1%
 • 22,5% Kobiety
  (Panny)
 • 32,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,3% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  56,3%
  woj. opolskie
  54,6%
  Polska
  54,0%
 • 55,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,0% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,0%
  Województwo
  8,8%
  Kraj
  8,5%
 • 14,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  6,7%
  Opolskie
  7,5%
  Polska
  7,6%
 • 7,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,0% Nieustalone
 • Tutaj
  1,0%
  woj. opolskie
  1,3%
  Cały kraj
  0,7%
 • 1,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Krapkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Krapkowicach w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Miasto
  3,3
  woj. opolskie
  4,1
  Polska
  4,4
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  1,3
  woj. opolskie
  1,4
  Cała Polska
  1,6
 • 52 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Krapkowicach w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Krapkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -110 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -37 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -73 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,99 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -7,0
  woj. opolskie
  -6,2
  Kraj
  -5,0
 • Wykres - Przyrost naturalny w Krapkowicach w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Krapkowicach w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Krapkowicach w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Krapkowicach w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 101 Urodzenia żywe
 • 57 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 44 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 56,4%
  43,6%
 • 6,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  6,4
  Opolskie
  7,7
  Cała Polska
  8,7
 • 30,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Krapkowice
  30,4
  Województwo
  32,0
  Kraj
  35,1
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 32 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 32
 • 98 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 98
 • 66 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 66
 • 25 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 25
 • 3 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 3
 • 3 295 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 195 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 389 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Krapkowice
  3 295 g
  Województwo
  3 355 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 28 Waga 4000g - 4499g
 • 28
 • 132 Waga 3500g - 3999g
 • 132
 • 140 Waga 3000g - 3499g
 • 140
 • 77 Waga 2500g - 2999g
 • 77
 • 21 Waga 2000g - 2499g
 • 21
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1,15 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Krapkowice
  1,15
  woj. opolskie
  1,20
  Polska
  1,26
 • 0,56 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Krapkowice
  0,56
  Opolskie
  0,57
  Cały kraj
  0,61
 • 0,59 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,59
  woj. opolskie
  0,58
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Krapkowicach w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 211 Zgony
 • 94 Kobiety
  (Zgony)
 • 117 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,5%
  55,5%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 13,4 Zgony na 1000 ludności
 • Krapkowice
  13,4
  Opolskie
  13,8
  Kraj
  13,7
 • 162,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  162,4
  Opolskie
  181,0
  Polska
  156,7
 • 4,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  4,4
  Województwo
  4,0
  Cała Polska
  3,9
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,0
  woj. opolskie
  3,7
  Cały kraj
  3,6
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. opolskie
  1,0
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie krapkowickim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  35,3%
  Opolskie
  36,7%
  Cały kraj
  34,8%
 • 22,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  22,1%
  Województwo
  20,4%
  Polska
  19,6%
 • 4,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  4,6%
  woj. opolskie
  4,8%
  Polska
  5,4%
 • 142 Zgony spowodowane COVID-19
 • 26,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. opolskie
  26,5
  Kraj
  13,3
 • 79,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. opolskie
  79,0
  Cała Polska
  74,4
 • 269,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  269,3
  Województwo
  282,4
  Polska
  268,1
 • 254,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  254,5
  Cały kraj
  246,5
 • 431,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 441,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 420,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  431,2
  Opolskie
  508,0
  Polska
  475,8
 • 66,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 8,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 124,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Krapkowice
  66,6
  Opolskie
  75,7
  Polska
  70,6
 • 25,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Krapkowice
  25,6
  Województwo
  37,4
  Polska
  32,6
 • 16,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  16,0
  Opolskie
  8,9
  Kraj
  6,9
 • 1,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  1,4%
  Opolskie
  0,7%
  Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 95 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 53 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 42 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 197 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 105 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 92 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Wymeldowania za granicę
 • 5 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 4 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -106 Saldo migracji
 • -55 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -51 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -102 Saldo migracji wewnętrznych
 • -52 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -50 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -4 Saldo migracji zagranicznych
 • -3 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Krapkowicach w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Krapkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 12,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 12,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 22,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 25,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 18,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Krapkowice, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Krapkowice - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Krapkowicach oddano do użytku 94 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 6,08 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa opolskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Krapkowicach to 6 444 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 413 mieszkań. Jest to wartość większa od wartości dla województwa opolskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  90,4% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 9,6% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Krapkowicach to 3,57 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa opolskiego oraz mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Krapkowicach to 81,50 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,48% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 99,15% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,45% mieszkań posiada łazienkę, 87,54% korzysta z centralnego ogrzewania, a 67,69% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu krapkowickiego.

  Powiat krapkowicki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Krapkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 6 444 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 412,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  412,90
  Opolskie
  382,50
  Cały kraj
  405,20
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 70,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  70,40 m2
  woj. opolskie
  81,80 m2
  Kraj
  75,10 m2
 • 29,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  29,10 m2
  woj. opolskie
  31,30 m2
  Kraj
  30,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 3,77 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,77
  Województwo
  4,18
  Cały kraj
  3,84
 • 2,42 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Krapkowice
  2,42
  Województwo
  2,61
  Cały kraj
  2,47
 • 0,64 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,64
  Opolskie
  0,63
  Cała Polska
  0,64
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Krapkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 94 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 6,08 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  6,08
  woj. opolskie
  3,50
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 336 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 3,57 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  3,57
  woj. opolskie
  4,34
  Cały kraj
  3,89
 • 21,73 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  21,73
  woj. opolskie
  15,18
  Cała Polska
  24,56
 • 7 658 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 81,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Krapkowice
  81,5 m2
  Opolskie
  106,0 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,50 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,50 m2
  woj. opolskie
  0,37 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Krapkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 99,48% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Krapkowice
  99,48%
  Województwo
  98,83%
  Cały kraj
  95,85%
 • 99,15% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  99,15%
  Opolskie
  97,58%
  Kraj
  92,92%
 • 97,45% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  97,45%
  woj. opolskie
  94,20%
  Kraj
  90,72%
 • 87,54% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  87,54%
  Województwo
  83,16%
  Kraj
  82,12%
 • 67,69% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  67,69%
  Opolskie
  48,71%
  Cała Polska
  56,59%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Krapkowice - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Krapkowicach na 1000 mieszkańców pracuje 522osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 30,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 69,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Krapkowicach wynosiło w 2022 roku 5,4% (5,4% wśród kobiet i 5,4% wśród mężczyzn). Jest to wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa opolskiego oraz więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Krapkowicach wynosiło 5 787,32 PLN, co odpowiada 96.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Krapkowic 62 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 980 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 918.

  5,3% aktywnych zawodowo mieszkańców Krapkowic pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 61,5% w przemyśle i budownictwie, a 13,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Krapkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 522 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  522,0
  woj. opolskie
  229,0
  Cały kraj
  259,0
 • 6,4% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 8,2% Kobiety
 • 4,7% Mężczyźni
 • Tutaj
  5,4%
  Opolskie
  6,1%
  Cały kraj
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Krapkowicach w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Krapkowicach w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Krapkowicach w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Krapkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 787 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Krapkowice
  5 787 PLN
  woj. opolskie
  5 493 PLN
  Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Krapkowicach w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Krapkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 62 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 980 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 918 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 15,81 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Krapkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 5,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 4,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 61,5% Przemysł i budownictwo
 • 27,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 79,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 19,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 9,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 19,0% Pozostałe
 • 43,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 6,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Krapkowicach w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Krapkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 8 147 Pracujący ogółem
 • 2 471 Kobiety
 • 5 676 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Krapkowicach w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 14,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,4% W wieku produkcyjnym
 • 52,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 25,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 32,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 18,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Krapkowice, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 68,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Krapkowice
  68,3
  Województwo
  66,0
  Cała Polska
  69,0
 • 43,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Krapkowice
  43,6
  Opolskie
  39,3
  Kraj
  38,2
 • 177,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  177,0
  woj. opolskie
  147,3
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 58,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 60,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 39,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Krapkowice - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Krapkowicach w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 813 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 230 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 96 nowych podmiotów, a 62 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (134) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (82) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (162) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (51) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Krapkowicach najwięcej (152) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 726) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,8% (15) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,6% (427) podmiotów, a 75,6% (1 371) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Krapkowicach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.6%) oraz Budownictwo (17.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 813 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 15 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 427 Przemysł i budownictwo
 • 1 371 Pozostała działalność
 • 96 Podmioty nowo zarejestrowane w Krapkowicach w 2022 roku
 • 62 Podmioty wyrejestrowane w Krapkowicach w 2022 roku
 • 1 230 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 726 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 726
 • 66 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 66
 • 20 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 20
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 1 812 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 812
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 Spółdzielnie ogółem
 • 4
 • 187 Spółki handlowe ogółem
 • 187
 • 29  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 29
 • 152  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 152
 • 28    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 28
 • 138 Spółki cywilne ogółem
 • 138
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 230 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 315 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 315
 • 209 Budownictwo
 • 209
 • 137 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 137
 • 102 Przetwórstwo przemysłowe
 • 102
 • 92 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 92
 • 75 Transport i gospodarka magazynowa
 • 75
 • 67 Pozostała działalność
 • 67
 • 51 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 51
 • 40 Informacja i komunikacja
 • 40
 • 39 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 39
 • 32 Edukacja
 • 32
 • 30 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 30
 • 18 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 18
 • 11 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 11
 • 10 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 10
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Krapkowice - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Krapkowicach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 229 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,80 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Krapkowicach wynosi 64,50% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Krapkowic najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 8,16 (wykrywalność 46%) oraz o charakterze kryminalnym - 8,69 (wykrywalność 59%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,71 (54%), drogowe - 1,78 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,42 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Krapkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Krapkowic.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Krapkowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 229 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 229
 • 135 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 135
 • 58 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 58
 • 28 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 28
 • 6 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 6
 • 126 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 126
 • 14,80 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  14,80
  Województwo
  17,34
  Cały kraj
  22,81
 • 8,69 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,69
  Opolskie
  10,21
  Cała Polska
  12,98
 • 3,71 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,71
  Województwo
  4,50
  Polska
  6,99
 • 1,78 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Krapkowice
  1,78
  Opolskie
  1,77
  Kraj
  1,82
 • 0,42 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,42
  woj. opolskie
  0,36
  Kraj
  0,35
 • 8,16 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Krapkowice
  8,16
  woj. opolskie
  9,23
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Krapkowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  65%
  woj. opolskie
  69%
  Polska
  71%
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Krapkowice
  60%
  woj. opolskie
  65%
  Kraj
  63%
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Krapkowice
  54%
  Opolskie
  60%
  Cała Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Krapkowice
  92%
  woj. opolskie
  87%
  Kraj
  88%
 • 47% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  47%
  Opolskie
  50%
  Kraj
  51%

Krapkowice - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Krapkowic wyniosła w 2021 roku 119,1 mln złotych, co daje 5,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 2.7% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu Krapkowic - 30.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (9.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 9,6 mln złotych, czyli 8,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Krapkowic wyniosła w 2021 roku 124,8 mln złotych, co daje 5,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 7.3% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (38.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (18.8%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (6.4%). W budżecie Krapkowic wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (18,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 68,6 złotych na mieszkańca (1,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 17,6%.
 • Wydatki budżetu w Krapkowicach według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Krapkowic według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Krapkowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Krapkowic według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  72,7 mln

  3,1 tys(100%)

  67,9 mln

  2,9 tys(100%)

  75,9 mln

  3,3 tys(100%)

  84,1 mln

  3,7 tys(100%)

  90,3 mln

  4,0 tys(100%)

  101,7 mln

  4,5 tys(100%)

  123,6 mln

  5,6 tys(100%)

  119,1 mln

  5,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  25,0 mln

  1,5 tys(34.4%)

  25,1 mln

  1,5 tys(37%)

  26,2 mln

  1,6 tys(34.6%)

  26,8 mln

  1,6 tys(31.8%)

  27,7 mln

  1,7 tys(30.7%)

  32,0 mln

  2,0 tys(31.5%)

  31,3 mln

  2,0 tys(25.3%)

  36,5 mln

  2,3 tys(30.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  9,3 mln

  554(12.8%)

  6,8 mln

  405(10%)

  7,2 mln

  433(9.5%)

  7,7 mln

  466(9.1%)

  8,9 mln

  541(9.8%)

  10,9 mln

  675(10.8%)

  11,5 mln

  721(9.3%)

  14,2 mln

  905(12%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  12,7 mln

  752(17.4%)

  13,7 mln

  816(20.2%)

  20,9 mln

  1,3 tys(27.5%)

  9,2 mln

  560(11%)

  9,7 mln

  591(10.7%)

  10,3 mln

  637(10.2%)

  10,5 mln

  660(8.5%)

  11,3 mln

  718(9.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,4 mln

  437(10.1%)

  8,0 mln

  475(11.7%)

  8,3 mln

  502(11%)

  9,4 mln

  569(11.1%)

  10,6 mln

  647(11.7%)

  10,8 mln

  667(10.6%)

  11,1 mln

  698(9%)

  11,3 mln

  715(9.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,2 mln

  311(7.2%)

  3,5 mln

  209(5.2%)

  3,6 mln

  218(4.8%)

  5,1 mln

  309(6.1%)

  4,6 mln

  284(5.1%)

  4,7 mln

  293(4.7%)

  21,5 mln

  1,3 tys(17.4%)

  6,4 mln

  407(5.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  913,1 tys

  54,2(1.3%)

  638,1 tys

  38,0(0.9%)

  327,1 tys

  19,7(0.4%)

  440,2 tys

  26,7(0.5%)

  696,6 tys

  42,5(0.8%)

  405,6 tys

  25,0(0.4%)

  629,3 tys

  39,4(0.5%)

  3,6 mln

  230(3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  3,5 mln

  205(4.7%)

  3,0 mln

  176(4.4%)

  3,0 mln

  181(4%)

  3,0 mln

  179(3.5%)

  4,6 mln

  282(5.1%)

  3,9 mln

  238(3.8%)

  3,5 mln

  219(2.8%)

  3,4 mln

  218(2.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  573,7 tys

  34,0(0.8%)

  1,1 mln

  67,5(1.7%)

  637,6 tys

  38,4(0.8%)

  561,2 tys

  34,0(0.7%)

  617,6 tys

  37,7(0.7%)

  744,9 tys

  45,9(0.7%)

  662,5 tys

  41,5(0.5%)

  1,5 mln

  97,4(1.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  4,1 mln

  244(5.7%)

  2,0 mln

  117(2.9%)

  2,4 mln

  142(3.1%)

  2,8 mln

  171(3.4%)

  2,5 mln

  153(2.8%)

  3,0 mln

  185(2.9%)

  2,8 mln

  175(2.3%)

  1,2 mln

  76,0(1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  609,3 tys

  36,2(0.8%)

  650,0 tys

  38,7(1%)

  638,6 tys

  38,4(0.8%)

  615,7 tys

  37,3(0.7%)

  646,0 tys

  39,4(0.7%)

  819,3 tys

  50,5(0.8%)

  751,2 tys

  47,1(0.6%)

  785,2 tys

  49,9(0.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  814,7 tys

  48,3(1.1%)

  669,5 tys

  39,9(1%)

  626,7 tys

  37,7(0.8%)

  769,8 tys

  46,7(0.9%)

  894,7 tys

  54,6(1%)

  1,0 mln

  61,8(1%)

  935,7 tys

  58,6(0.8%)

  763,0 tys

  48,5(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  405,2 tys

  24,0(0.6%)

  421,7 tys

  25,1(0.6%)

  447,9 tys

  27,0(0.6%)

  439,8 tys

  26,7(0.5%)

  472,5 tys

  28,8(0.5%)

  477,0 tys

  29,4(0.5%)

  492,8 tys

  30,9(0.4%)

  683,7 tys

  43,4(0.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,1 mln

  62,5(1.4%)

  966,1 tys

  57,5(1.4%)

  714,5 tys

  43,0(0.9%)

  1,1 mln

  68,6(1.3%)

  1,4 mln

  87,3(1.6%)

  686,9 tys

  42,3(0.7%)

  937,5 tys

  58,7(0.8%)

  632,3 tys

  40,2(0.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  470,2 tys

  27,9(0.6%)

  554,3 tys

  33,0(0.8%)

  626,5 tys

  37,7(0.8%)

  388,3 tys

  23,5(0.5%)

  253,6 tys

  15,5(0.3%)

  270,8 tys

  16,7(0.3%)

  285,0 tys

  17,9(0.2%)

  277,0 tys

  17,6(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  398,5 tys

  23,6(0.5%)

  320,6 tys

  19,1(0.5%)

  56,3 tys

  3,4(0.1%)

  80,9 tys

  4,9(0.1%)

  63,6 tys

  3,9(0.1%)

  74,2 tys

  4,6(0.1%)

  59,7 tys

  3,7(0%)

  88,8 tys

  5,6(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  24,7 tys

  1,5(0%)

  34,5 tys

  2,1(0.1%)

  24,9 tys

  1,5(0%)

  33,9 tys

  2,1(0%)

  118,9 tys

  7,3(0.1%)

  46,8 tys

  2,9(0%)

  38,2 tys

  2,4(0%)

  43,5 tys

  2,8(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  271,9 tys

  16,2(0.4%)

  136,7 tys

  8,2(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,6 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  17,5 tys

  1,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  235,1 tys

  14,0(0.3%)

  233,2 tys

  13,9(0.3%)

  24,2 tys

  1,5(0%)

  4,7 tys

  0,3(0%)

  213,6 tys

  13,0(0.2%)

  208,0 tys

  12,8(0.2%)

  185,1 tys

  11,6(0.1%)

  4,7 tys

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,2 tys

  0,1(0%)

  800

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  800

  0,0(0%)

  3,4 tys

  0,2(0%)

  1,2 tys

  0,1(0%)

  1,7 tys

  0,1(0%)

  2,2 tys

  0,1(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  25,0 tys

  1,5(0%)

  ---
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Krapkowicach według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Krapkowic według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Krapkowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Krapkowic według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  68,3 mln

  2,9 tys(100%)

  68,6 mln

  3,0 tys(100%)

  74,9 mln

  3,2 tys(100%)

  81,4 mln

  3,6 tys(100%)

  85,4 mln

  3,7 tys(100%)

  99,5 mln

  4,4 tys(100%)

  117,6 mln

  5,3 tys(100%)

  124,8 mln

  5,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  33,9 mln

  2,0 tys(49.6%)

  32,8 mln

  2,0 tys(47.8%)

  34,5 mln

  2,1 tys(46%)

  35,9 mln

  2,2 tys(44.1%)

  38,7 mln

  2,4 tys(45.3%)

  41,4 mln

  2,6 tys(41.7%)

  42,2 mln

  2,6 tys(35.9%)

  47,8 mln

  3,0 tys(38.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  17,1 mln

  1,0 tys(25%)

  16,0 mln

  951(23.3%)

  15,9 mln

  960(21.3%)

  15,5 mln

  939(19%)

  16,2 mln

  989(19%)

  19,5 mln

  1,2 tys(19.6%)

  27,5 mln

  1,7 tys(23.4%)

  23,5 mln

  1,5 tys(18.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  4,4 mln

  259(6.4%)

  2,8 mln

  169(4.1%)

  2,5 mln

  152(3.4%)

  4,3 mln

  262(5.3%)

  3,0 mln

  184(3.5%)

  4,2 mln

  262(4.3%)

  3,6 mln

  226(3.1%)

  8,0 mln

  511(6.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  251,8 tys

  14,9(0.4%)

  2,6 mln

  153(3.8%)

  2,7 mln

  162(3.6%)

  2,9 mln

  175(3.6%)

  2,9 mln

  179(3.4%)

  3,7 mln

  230(3.7%)

  5,5 mln

  346(4.7%)

  6,0 mln

  379(4.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  688,0 tys

  40,8(1%)

  700,0 tys

  41,7(1%)

  50,3 tys

  3,0(0.1%)

  82,4 tys

  5,0(0.1%)

  1,0 mln

  62,0(1.2%)

  1,2 mln

  75,4(1.2%)

  4,5 mln

  284(3.9%)

  5,2 mln

  331(4.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,1 mln

  423(10.4%)

  7,8 mln

  467(11.4%)

  14,9 mln

  898(19.9%)

  3,6 mln

  217(4.4%)

  3,9 mln

  241(4.6%)

  4,2 mln

  261(4.3%)

  4,5 mln

  280(3.8%)

  4,6 mln

  293(3.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,6 mln

  155(3.8%)

  2,7 mln

  162(4%)

  2,4 mln

  145(3.2%)

  2,6 mln

  160(3.2%)

  2,5 mln

  153(2.9%)

  2,8 mln

  170(2.8%)

  2,2 mln

  139(1.9%)

  2,8 mln

  178(2.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  624,6 tys

  37,1(0.9%)

  615,9 tys

  36,7(0.9%)

  598,1 tys

  36,0(0.8%)

  564,3 tys

  34,2(0.7%)

  655,3 tys

  40,0(0.8%)

  633,2 tys

  39,0(0.6%)

  659,8 tys

  41,3(0.6%)

  656,2 tys

  41,7(0.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  300,3 tys

  17,8(0.4%)

  609,9 tys

  36,3(0.9%)

  408,1 tys

  24,6(0.5%)

  349,0 tys

  21,1(0.4%)

  325,1 tys

  19,8(0.4%)

  352,3 tys

  21,7(0.4%)

  525,1 tys

  32,9(0.4%)

  509,2 tys

  32,3(0.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  359,8 tys

  21,3(0.5%)

  804,1 tys

  47,9(1.2%)

  382,0 tys

  23,0(0.5%)

  375,7 tys

  22,8(0.5%)

  386,7 tys

  23,6(0.5%)

  491,8 tys

  30,3(0.5%)

  453,6 tys

  28,4(0.4%)

  469,2 tys

  29,8(0.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  84,3 tys

  5,0(0.1%)

  74,1 tys

  4,4(0.1%)

  76,5 tys

  4,6(0.1%)

  150,8 tys

  9,1(0.2%)

  73,3 tys

  4,5(0.1%)

  77,6 tys

  4,8(0.1%)

  81,7 tys

  5,1(0.1%)

  105,3 tys

  6,7(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  281,9 tys

  16,7(0.4%)

  239,2 tys

  14,2(0.3%)

  224,4 tys

  13,5(0.3%)

  165,8 tys

  10,0(0.2%)

  136,8 tys

  8,4(0.2%)

  110,6 tys

  6,8(0.1%)

  104,1 tys

  6,5(0.1%)

  87,6 tys

  5,6(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  70,4 tys

  4,2(0.1%)

  17,3 tys

  1,0(0%)

  27,3 tys

  1,6(0%)

  22,7 tys

  1,4(0%)

  26,6 tys

  1,6(0%)

  121,5 tys

  7,5(0.1%)

  17,3 tys

  1,1(0%)

  54,7 tys

  3,5(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  30,4 tys

  1,8(0%)

  30,9 tys

  1,8(0%)

  29,0 tys

  1,7(0%)

  32,8 tys

  2,0(0%)

  25,1 tys

  1,5(0%)

  39,7 tys

  2,4(0%)

  42,5 tys

  2,7(0%)

  47,4 tys

  3,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  55,0 tys

  3,3(0.1%)

  362,1 tys

  21,6(0.5%)

  33,8 tys

  2,0(0%)

  33,3 tys

  2,0(0%)

  60,7 tys

  3,7(0.1%)

  74,4 tys

  4,6(0.1%)

  45,9 tys

  2,9(0%)

  40,0 tys

  2,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  235,1 tys

  14,0(0.3%)

  233,2 tys

  13,9(0.3%)

  24,2 tys

  1,5(0%)

  4,7 tys

  0,3(0%)

  176,2 tys

  10,8(0.2%)

  188,3 tys

  11,6(0.2%)

  185,1 tys

  11,6(0.2%)

  4,7 tys

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,2 tys

  0,1(0%)

  1,7 tys

  0,1(0%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  800

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,1(0%)

  2,7 tys

  0,2(0%)

  1,2 tys

  0,1(0%)

  1,7 tys

  0,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  278,6 tys

  16,5(0.4%)

  190,9 tys

  11,4(0.3%)

  116,8 tys

  7,0(0.2%)

  45,9 tys

  2,8(0.1%)

  54,7 tys

  3,3(0.1%)

  51,6 tys

  3,2(0.1%)

  6,5 tys

  0,4(0%)

  1,2 tys

  0,1(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,3

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  100,0

  0,0(0%)

  38,1 tys

  2,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Krapkowice - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 901 mieszkańców Krapkowic jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 445 kobiet oraz 1 457 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 9,8% średnie ogólnokształcące, a 18,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 31,0% mieszkańców Krapkowic, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 14,5% podstawowym ukończonym. 3,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa opolskiego mieszkańcy Krapkowic mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Krapkowicach największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (23,2%) oraz wyższe (21,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (39,4%) oraz średnie zawodowe (19,5%).

  W roku 2021 w Krapkowicach mieściło się 5 przedszkoli, w których do 24 oddziałów uczęszczało 567 dzieci (272 dziewczynki oraz 295 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Krapkowicach mieściło się 5 przedszkoli, w których do 20 oddziałów uczęszczało 488 dzieci (222 dziewczynki oraz 266 chłopców). Dostępnych było 525 miejsc.

  18,1% mieszkańców Krapkowic w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,4% wśród dziewczynek i 18,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 054 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,64 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 4 szkoły podstawowe, w których w 76 oddziałach uczyło się 1 105 uczniów (555 kobiet oraz 550 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Krapkowicach placówkę miały 4 szkoły podstawowe, w których w 46 oddziałach uczyło się 961 uczniów (466 kobiet oraz 495 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,7% ludności (28,2% wśród dziewczynek i 25,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14,5 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 108,55.

  W Krapkowicach znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 19 oddziałach uczyło się 283 uczniów (187 kobiet oraz 96 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 57 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Krapkowicach placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 15 oddziałach uczyło się 393 uczniów (243 kobiety oraz 150 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 115 absolwentów.

  W Krapkowicach znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 12 oddziałach uczyło się 253 uczniów (78 kobiet oraz 175 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,8% mieszkańców (16,1% wśród dziewczyn i 17,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 14,9 uczniów. 21,1 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,0% mieszkańców Krapkowic w wieku potencjalnej nauki (23,4% kobiet i 24,7% mężczyzn).

 • 17,8% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  17,8%
  woj. opolskie
  21,2%
  Cały kraj
  25,2%
 • 21,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 30,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  30,6%
  Województwo
  34,9%
  Cały kraj
  35,2%
 • 32,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,6%
  Województwo
  3,1%
  Kraj
  3,3%
 • 3,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Krapkowice
  9,8%
  woj. opolskie
  10,9%
  Cały kraj
  11,9%
 • 11,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Krapkowice
  18,2%
  woj. opolskie
  20,9%
  Cały kraj
  20,0%
 • 17,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 31,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  31,0%
  Województwo
  25,7%
  Kraj
  21,2%
 • 23,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 39,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,0%
  woj. opolskie
  2,9%
  Polska
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  14,5%
  woj. opolskie
  12,3%
  Kraj
  12,3%
 • 17,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,0%
  Opolskie
  3,0%
  Cały kraj
  3,1%
 • 2,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Krapkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1054 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Krapkowice
  1 054,0
  woj. opolskie
  907,0
  Cały kraj
  883,0
 • 0,64 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,64
  Województwo
  0,79
  Polska
  0,89
 •  
 • 5Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 24 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 615 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Krapkowice) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 567 Dzieci
 • 272 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 295 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,0%
  52,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 127 3 lata
 • 127
 • 159 4 lata
 • 159
 • 117 5 lata
 • 117
 • 154 6 lat
 • 154
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 62 3 lata
 • 62
 • 79 4 lata
 • 79
 • 53 5 lata
 • 53
 • 72 6 lat
 • 72
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 65 3 lata
 • 65
 • 80 4 lata
 • 80
 • 64 5 lata
 • 64
 • 82 6 lat
 • 82
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 •  
 • 42,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 42,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Krapkowice) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 11 Dzieci
 • 5 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 6 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 45,5%
  54,5%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 7 3 lata
 • 7
 • 1 4 lata
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 4 3 lata
 • 4
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 3 3 lata
 • 3
 • 1 4 lata
 • 1
 •  
 • 2,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 1,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Krapkowicach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Krapkowicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
  Publiczne
  77 446-03-33
  77 446-00-07
  ul. Moniuszki 6
  47-300 Krapkowice
  614014
  Przedszkole Publiczne nr 6 (Tęczowa Szósteczka)
  Publiczne
  77 466-52-81
  77 466-52-81
  ul. Buczka 11
  47-303 Krapkowice
  512312
  Przedszkole Publiczne Nr 8 w Krapkowicach
  Publiczne
  77 466-29-80
  77 466-29-80
  ul. Osiedle XXX - lecia 18
  47-303 Krapkowice
  510610
  Przedszkole Publiczne NR 4
  Publiczne
  77 466-14-33
  77 466-14-33
  ul. ŻEROMSKIEGO 34
  47-303 Krapkowice
  4100-
  Przedszkole Publiczne Nr 1 w Krapkowicach
  Publiczne
  77 446-03-84
  77 446-03-84
  ul. Moniuszki 12
  47-300 Krapkowice
  49612
 • Szkoły podstawowe w Krapkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Krapkowice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 55 Oddziały
 • 1 060 Uczniowie
 • 540 Kobiety
  (uczniowie)
 • 520 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,9%
  49,1%
 • 122 Uczniowie w 1 klasie
 • 56 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 66 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 155 Absolwenci
 • 80 Kobiety
  (absolwenci)
 • 75 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21 Oddziały
 • 45 Uczniowie
 • 15 Kobiety
  (uczniowie)
 • 30 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 33,3%
  66,7%
 • 4 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Absolwenci
 • 0 Kobiety
  (absolwenci)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 14,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  14,5
  Opolskie
  15,7
  Cały kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 14,5 Szkoły podstawowe ogółem
 • 14,5
 • 14,5 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 14,5
 • 19,3 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19,3
 • 2,1 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,1
 •  
 • 87,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 72,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 15,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 108,55 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  108,55
  Województwo
  94,73
  Cały kraj
  95,71
 • 105,70 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Krapkowice
  105,70
  woj. opolskie
  93,56
  Cała Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Krapkowice) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Krapkowice) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Krapkowicach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Krapkowicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 (Juliusz Słowacki)
  Publiczna
  77 446-03-95
  77 446-03-93
  ul. Szkolna 3
  47-300 Krapkowice
  1834836
  Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 (Janusz Korczak)
  Publiczna
  77 407-80-85
  77 407-80-85
  ul. osiedle XXX-lecia 24
  47-303 Krapkowice
  15335-
  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 (Jan Brzechwa)
  Publiczna
  77 466-14-33
  77 466-14-33
  ul. żEROMSKIEGO 34
  47-303 Krapkowice
  9184-
  Szkoła Podstawowa Specjalna
  Publiczna
  77 466-14-17
  77 466-14-17
  ul. Kościelna 10
  47-300 Krapkowice
  530-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Krapkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Krapkowice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 18 Oddziały
 • 266 Uczniowie
 • 183 Kobiety
  (uczniowie)
 • 83 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 68,8%
  31,2%
 • 91 Uczniowie w 1 klasie
 • 59 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 32 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 44 Absolwenci
 • 26 Kobiety
  (absolwenci)
 • 18 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 1 Oddziały
 • 17 Uczniowie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie)
 • 13 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 23,5%
  76,5%
 • 13 Absolwenci
 • 3 Kobiety
  (absolwenci)
 • 10 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 14,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Krapkowice
  14,9
  woj. opolskie
  25,4
  Kraj
  26,3
 •  
 • 21,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 16,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Krapkowice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 68 Uczniowie w 1 klasie
 • 12 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 56 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 21,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  21,1
  woj. opolskie
  18,1
  Kraj
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Krapkowicach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Krapkowicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  TECHNIKUM
  Publiczne
  77 466-13-38
  77 466-17-28
  ul. ZAMKOWA 5
  47-300 Krapkowice
  15367-
  ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
  Publiczna
  77 466-13-38
  77 466-17-28
  ul. ZAMKOWA 5
  47-300 Krapkowice
  12296-
  Liceum Ogólnokształcące w Krapkowicach
  Publiczne
  77 466-32-02
  77 466-32-02
  ul. Ks.Fr.Duszy 7
  47-303 Krapkowice
  7184-
  PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA (PIOTR ŚWIERC)
  Publiczna
  77 407-96-90
  77 407-96-90
  ul. KRAWIECKA 1
  47-300 Krapkowice
  -12521
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Krapkowicach
  Publiczne
  77 466-32-02
  77 466-32-02
  ul. Ks.Fr.Duszy 7
  47-303 Krapkowice
  357-
  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
  Publiczne
  77 466-13-38
  77 466-17-28
  ul. ZAMKOWA 5
  47-300 Krapkowice
  237-
  Szkoła Ponadgimnazjalna Przysposabiająca do Pracy
  Publiczna
  77 466-14-17
  77 466-14-17
  ul. Kościelna 10
  47-300 Krapkowice
  17-
  SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH
  Publiczna
  77 466-13-38
  77 466-17-28
  ul. ZAMKOWA 5
  47-300 Krapkowice
  ---
  Szkoła Główna Służb Społecznych Kolegium Królewskie w Krapkowicach
  Niepubliczna
  12 633-26-06
  12 633-26-06
  ul. os. XXX-lecia 24
  47-303 Krapkowice
  ---
  Kolegium Królewskie - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Krapkowicach
  Niepubliczne
  12 633-26-06
  ul. os. XXX-lecia 24
  47-303 Krapkowice
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Krapkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 18,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Krapkowice, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Krapkowice, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Krapkowice, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Krapkowice - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Krapkowicach

 • Według danych GUS z 2022 roku w Krapkowicach znajdował się 1 hotel (kategorii w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):


   Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):


    Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Krapkowicach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
   • Kultura i rekreacja w Krapkowicach
    (Źródło: GUS, 2022)

   • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Krapkowicach: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Krapkowicach 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 295 standardowych miejsc dla widzów.    Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
    • imprezy ogółem: 33 (uczestnicy: 6 855)
    • wystawy: 3 (uczestnicy: 60)
    • koncerty: 19 (uczestnicy: 2 000)
    • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 120)
    • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 3 (uczestnicy: 4 500)
    • konkursy: 1 (uczestnicy: 40)
    • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 90)
    • warsztaty: 3 (uczestnicy: 45)


    Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
    • ogółem: 13 (członkowie: 218)
    • plastyczne/techniczne: 4 (członkowie: 92)
    • taneczne: 2 (członkowie: 15)
    • muzyczne: 2 (członkowie: 51)
    • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 15)
    • teatralne: 3 (członkowie: 25)
    • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 20)


    Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
    • filmowe: 1
    • plastyczne: 1
    • muzyczne: 1
    • ceramiczne: 1
    • sale baletowe/taneczne: 1


    Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Według danych z 2022 w Krapkowicach działało 1 kino posiadające 1 salę z 294 miejscami na widowni. Odbyło się 485 seansów, na które przyszło 9 815 widzów, w tym 205 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 3 482 widzów.

    Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


    Według danych z 2022 w Krapkowicach działało 5 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 60 775 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 20 pracowników.

    Dla porównania w 2008 roku działało 5 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 64 057 wolumenów.

    Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


    Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
    • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 32
    • dostępne dla czytelników: 18
    • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 18
    • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 5
    • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 5
    • biblioteki, które oferują katalog on-line: 5
    • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 5
    Według danych z 2016 w Krapkowicach działało 14 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 827 członków. Zarejestrowano 1 022 ćwiczących (mężczyźni: 677, kobiety: 345, chłopcy do lat 18: 469, dziewczęta do lat 18: 225). Aktywnych było 19 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (16), instruktora sportowego (17) oraz inne osoby (11).

    Ćwiczący w klubach sportowych w Krapkowicach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


   • Zabytki w Krapkowicach
    (Źródło: NID, 15.XII.2017)

   • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Krapkowic znajduje się 25 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
   • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
   • Interaktywna mapa zabytków w Krapkowicach
    Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
    • Stanowisko archeologiczne Krapkowice, st.24 z epoki żelazadnia 1965-04-15, wykaz dokumentów: A-43/65 z 1965-04-15
    • Osada Krapkowice, st.26 ze średniowieczadnia 1980-04-22, wykaz dokumentów: A-545/80 z 1980-04-22; A-545/80 z 1982-08-23
    • Osada Krapkowice, st.29 ze średniowieczadnia 1980-05-19, wykaz dokumentów: A-577/80 z 1980-05-19
    • Osada Krapkowice, st.15 z epoki żelazadnia 1987-05-16, wykaz dokumentów: A-755/87 z 1987-05-16
    • Zamek z 1678 r. (ul. Zamkowa 5)dnia 1951-02-08, wykaz dokumentów: R/324 z 1951-02-08
    • Miasto (data nieznana)dnia 1956-01-01, wykaz dokumentów: 197/56 z 1956-01-01
    • Wieża ciśnień z XVII w.dnia 1958-06-15, wykaz dokumentów: 388 z 1958-06-15
    • Kościół z XIV w. (ul. Księdza Franciszka Duszy 33)dnia 1964-03-14, wykaz dokumentów: 729/64 z 1964-03-14
    • Zamek z XVI w. (ul. Piastowska 46)dnia 1964-03-14, wykaz dokumentów: 729/64 z 1964-03-14
    • Kaplica z XIX w. (ul. Księdza Franciszka Duszy 33)dnia 1964-03-14, wykaz dokumentów: 729/64 z 1964-03-14
    • Mur/ogrodzenie z przełomu XVI/XVII w.dnia 1964-03-14, wykaz dokumentów: 729/64 z 1964-03-14
    • Zespół - kościół z XIV w.dnia 1964-03-14, wykaz dokumentów: 729/64 z 1964-03-14
    • Park z XIX w.dnia 1964-03-14, wykaz dokumentów: 729/64 z 1964-03-14
    • Brama miejska z 2. poł. XIV w.dnia 1964-05-05, wykaz dokumentów: 834/64 z 1964-05-05; 840/64 z 1964-05-07
    • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XVIII w. (ul. Rynek 4)dnia 1964-05-07, wykaz dokumentów: 641/64 z 1964-05-07
    • Kościół z końca XIII w. (ul. Kościelna 9)dnia 1964-05-07, wykaz dokumentów: 839/64 z 1964-05-07
    • Mur obronny z 2. poł. XIV w.dnia 1964-05-07, wykaz dokumentów: 840/64 z 1964-05-07
    • Cmentarz II wojna światowa z 1946 r.dnia 1987-06-22, wykaz dokumentów: 155/87 z 1987-06-22
    • Cmentarz powstania śląskie z 1921 r.dnia 1987-06-22, wykaz dokumentów: 156/87 z 1987-06-22
    • Cmentarz żydowski z pocz. XIX w.dnia 1989-12-04, wykaz dokumentów: 230/89 z 1989-12-04
    • śluza z 1890 - 1895dnia 1990-12-17, wykaz dokumentów: 2247/90 z 1990-12-17
    • Piec z 1900 r.dnia 1991-10-14, wykaz dokumentów: 2286/91 z 1991-10-14
    • Piec z 1907 r.dnia 1991-10-18, wykaz dokumentów: 2287/91 z 1991-10-18
    • Piec z 1880 r.dnia 1991-10-18, wykaz dokumentów: 2288/91 z 1991-10-18
    • Inny budynek mieszkalny z 1866 r. (ul. Sądowa 6)dnia 1991-11-29, wykaz dokumentów: 2291/91 z 1991-11-29
   • Formy ochrony przyrody w Krapkowicach
    (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

   • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Krapkowic znajduje się 13 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
   • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
   • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Krapkowicach
    Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
    • Bory Niemodlińskie - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie o powierzchni 49170 5 ha położony jest w obrębie Równiny Niemodlińskiej gdzie przeważają tereny piaszczyste sandrowe i kemowe ze zlodowacenia odrzańskiego. W związku z takim charakterem gruntów znaczną powierzchnię zajmuje kompleks leśny Borów Niemodlińskich w którym utworzono kilka rezerwatów przyrodniczych m.in. Przysiecz (3.1 ha) ze starodrzewiem modrzewia sudeckiego Blok (6.6 ha) ze starodrzewiem sosnowym Jeleni Dwór (3.5 ha) z lasem mieszanym. Ze względu na dużą lesistość region jest słabo zaludniony. Główną miejscowością jest Niemodlin., Data ustanowienia: 1989-01-01, Opis granicy: Położenie obszaru chronionego krajobrazu określa mapa w skali 1:150 000 stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały., Powierzchnia: 49170.5 ha
    • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1963-04-11, Opis granicy: 80m na zachód od stadionu przy alei prowadzącej do gospodarstwa
    • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1963-04-11, Opis granicy: na południe od stadionu w odległości około 100m
    • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1963-04-11, Opis granicy: drzewo suche
    • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1972-03-10, Opis granicy: 70m od bramy prowadzącej do parku przy nowo usypanym wale
    • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1972-03-10, Opis granicy: przy murze otaczającym park około 30 m od przepływającego strumienia
    • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1972-09-15, Opis granicy: Nadleśnictwo: Strzelce Opolskie Obręb leśny: Kamień Leśnictwo Górażdże Oddz.: 264
    • Pomnik przyrodyOpis: Zawieszona budka lęgowa dla ptaków przycięte gałęzie, Data ustanowienia: 2000-02-05, Opis granicy: przy drodze z Pietni do wsi Borek około 70 m od szosy Krapkowice-Głogówek
    • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2000-02-05
    • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2000-02-05, Opis granicy: przy ul. Kozielskiej 4 przed zakładem weterynarii
    • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2000-02-05, Opis granicy: Nadleśnictwo: Strzelce Opolskie Obręb leśny: Kamień Leśnictwo Górażdże Oddz.: 264
    • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2000-02-05, Opis granicy: Nadleśnictwo: Strzelce Opolskie Obręb leśny: Kamień Leśnictwo Górażdże Oddz.: 264
    • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2000-02-05, Opis granicy: Nadleśnictwo: Strzelce Opolskie Obręb leśny: Kamień Leśnictwo Górażdże Oddz.: 264

   Krapkowice - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

   • Transport i komunikacja w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

   • Według danych z 2021 roku w wyniku 7 wypadków drogowych w Krapkowicach odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 6 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 44,1 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 6,3 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i więcej od wartości dla kraju).

    W 2021 roku w Krapkowicach znajdowało się 8 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 15 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 15 licencji na taksówki.

    Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu krapkowickiego.

    Powiat krapkowicki - dane o pojazdach
   • Wypadki drogowe w Krapkowicach
    (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

   • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
   • 7 Wypadki drogowe
    (rok 2021)
   • 1 Ofiary śmiertelne
    (rok 2021)
   • 6 Ranni
    (rok 2021)
   • 1 Lekko ranni
   • 5 Ciężko ranni
   • Wypadki drogowe w Krapkowicach w latach 2010 - 2021,
    (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
   • 44,07 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
    (rok 2021)
   • Miasto
    44,1
    woj. opolskie
    55,4
    Cały kraj
    59,9
   • 6,30 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
    (rok 2021)
   • Miasto
    6,3
    woj. opolskie
    8,4
    Cała Polska
    5,9
   • 37,78 Ranni na 100 tys. ludności
    (rok 2021)
   • Tutaj
    37,8
    Województwo
    61,2
    Kraj
    69,4
   • 14,29 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
    (rok 2021)
   • Krapkowice
    14,3
    Opolskie
    15,1
    Cała Polska
    9,8
   • 85,71 Ranni na 100 wypadków
    (rok 2021)
   • Tutaj
    85,7
    woj. opolskie
    110,4
    Polska
    115,8
   • Transport niepubliczny
    (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

   • 8 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
   • 3 km  Będących pod zarządem gminy
   • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
   • 5 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
   • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Krapkowicach w latach 2013 - 2021,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
   • 863,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
   • Krapkowice
    863,2 km
    Opolskie
    618,7 km
    Polska
    591,9 km
   • 3,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
   • Tutaj
    3,9 km
    Województwo
    6,1 km
    Kraj
    4,9 km
   • 15 Liczba licencji na taksówki
   • 15 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
   • Drogi publiczne

   • Przez miasto Krapkowice przechodzi 7 dróg publicznych zaliczanych do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
    • A4autostrada A4(granica (Niemcy) - Jędrzychowice - Zgorzelec - Godzieszów - Bolesławiec - Krzyżowa - Krzywa - Chojnów - Lubiatów - Złotoryja - Legnica - Legnickie Pole - Mikołajowice - Wądroże Wielkie - Budziszów Wielki - Łagiewniki Średzkie - Jarosław - Kostomłoty - Kąty Wrocławskie - Pietrzykowice - Wrocław - Bielany Wrocławskie - Krajków - Brzezimierz - Owczary - Przylesie - Prądy - Dąbrówka Górna - Gogolin - Krapkowice - Olszowa - Nogowczyce - Łany - Kleszczów - Gliwice - Zabrze - Ruda Śląska - Chorzów - Katowice - Mysłowice - Jaworzno - Chrzanów - Trzebinia - Rudno - Balice - Kraków - Wieliczka - Szarów - Bochnia - Brzesko - Tarnów - Dębica - Ropczyce - Rzeszów - Nowa Wieś - Łańcut - Przeworsk - Jarosław - Radymno - Korczowa - granica (Ukraina))
    • DK 45droga krajowa nr 45(Zabełków - Roszków - Krzyżanowice - Tworków - Bieńkowice - Racibórz - Rudnik - Szonowice - Witosławice - Ciężkowice - Polska Cerkiew - Zakrzów - Długomiłowice - Reńska Wieś - Większyce - Komorno - Poborszów - Mechnica - Stradunia - Żużela - Żywocice - Krapkowice - Gwoździce - Dąbrówka Górna - Zimnice Wielkie - Zimnice Małe - Źlinice - Boguszyce - Chrzowice - Folwark - Opole - Zawada - Borek - Węgry - Osowiec Śląski - Jełowa - Bierdzany - Trzebiszyn - Kopalina - Jasienie - Kuniów - Kluczbork - Ligota Zamecka - Ligota Górna - Bogdańczowice - Biadacz - Dębina - Gorzów Śląski - Praszka - Kowale - Sołtysy - Wierzbie - Morzykobyła - Kadłub - Gaszyn - Wieluń - Wydrzyn - Czarnożyły - Emanuelina - Nietuszyna - Gwizdałki - Dobroszyny - Wola Rudlicka - Oleśnica - Złoczew)
    • DW 409droga wojewódzka nr 409(Dębina - Moszna - Zielina - Kujawy - Strzeleczki - Dobra - Steblów - Krapkowice - Gogolin - Dąbrówka - Ligota Dolna - Niwki - Kalinów - Rożniątów - Strzelce Opolskie)
    • DW 415droga wojewódzka nr 415(Zimnice Wielkie - Dąbrówka Górna - Rogów Opolski - Gwoździce - Krapkowice)
    • DW 416droga wojewódzka nr 416( Krapkowice - Żywocice - Pietna - Ściborowice - Kórnica - Nowy Dwór Prudnicki - Rzepcze - Głogówek - Tomice - Szonów - Klisino - Kietlice - Głubczyce-Sady - Głubczyce - Bernacice - Bernacice Górne - Boguchwałów - Sucha Psina - Nowa Cerekwia - Kozłówki - Kietrz - Pietrowice Wielkie - Racibórz)
    • DW 423droga wojewódzka nr 423(Opole - Przywory - Kąty Opolskie - Chorula - Malnia - Odrowąż - Gogolin - Krapkowice - Obrowiec - Krępna - Rozwadza - Zdzieszowice - Wielmierzowice - Januszkowice - Kędzierzyn-Koźle)
    • DW 424droga wojewódzka nr 424( Krapkowice - Odrowąż)
   • Linie kolejowe

   • Przez miasto Krapkowice przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
    • LK 306Linia kolejowa nr 306: Krapkowice - Prudnik [o znaczenia miejscowym] (Krapkowice - Łowkowice - Strzeleczki - Zielina - Moszna - Łącznik - Krobusz - Biała Prudnicka - Józefówek - Lubrza - Prudnik)
   • Spis ulic
    (Źródło: GUS, 15.I.2018)

   • W Krapkowicach istnieje 150 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
   • ul. 1 Maja

    ul. 3 Maja

    Aleja Burmistrza Adolfa Barona

    Aleja Jana Pawła II

    Aleja Lipowa

    ul. Andersa

    ul. Arki Bożka

    ul. Armii Krajowej

    ul. Azalii

    ul. Basztowa

    ul. Bema

    ul. Bohaterów Westerplatte

    ul. Bolesława Chrobrego

    ul. Bolesława Prusa

    ul. Broniewskiego

    ul. Brzechwy

    ul. Bursztynowa

    ul. Bzów

    ul. Bławatków

    ul. Cegielniana

    ul. Chopina

    ul. Cicha

    ul. Cypriana Kamila Norwida

    ul. Czecha

    ul. Dambonia

    ul. Damrota

    ul. Drzymały

    ul. Dworcowa

    ul. Działkowa

    ul. Dzierżonia

    ul. Dąbrowskiego

    ul. Dąbrowskiej

    ul. Dębowa

    ul. Elsnera

    ul. Emilii Plater

    ul. Fabryczna

    ul. Fiołkowa

    ul. Gimnazjalna

    ul. Grunwaldzka

    ul. Gustawa Morcinka

    ul. Górna

    ul. Głowackiego

    ul. Głęboka

    ul. Harcerska

    ul. Hotelowa

    ul. I Dywizji

    ul. Jagiellońska

    ul. Jakuba Kani

    ul. Jana Kasprowicza

    ul. Jaśminowa

    ul. Kamienna

    ul. Kilińskiego

    ul. Kochanowskiego

    ul. Kolejowa

    ul. Konopnickiej

    ul. Konwalii

    ul. Kopernika

    ul. Korczaka

    ul. Korfantego

    ul. Kozielska

    ul. Kołłątaja

    ul. Kościelna

    ul. Kościuszki

    ul. Krasickiego

    ul. Krasińskiego

    ul. Krawiecka

    ul. Krótka

    ul. Księdza Duszy

    ul. Księdza Koziołka

    ul. Kusocińskiego

    ul. Kwiatowa

    ul. Leśna

    ul. Ligonia

    ul. Liliowa

    ul. Limanowskiego

    ul. Lompy

    ul. Maków

    ul. Malinowskiego

    ul. Malwy

    ul. Marusarzówny

    ul. Meblarska

    ul. Miarki

    ul. Mickiewicza

    ul. Mieszka I

    ul. Mimozy

    ul. Moniuszki

    ul. Młyńska

    ul. Narcyzów

    ul. Niezapominajek

    ul. Odrowążów

    ul. Odrzańska

    ul. Ogrodowa

    ul. Oleandrów

    ul. Olimpijska

    ul. Opolska

    ul. Orkana

    ul. Orzeszkowej

    Osiedle 1000 Lecia

    Osiedle Fabryczne

    Osiedle Powstańców Śląskich

    Osiedle Sady

    Osiedle XXX Lecia

    ul. Parkowa

    ul. Piastowska

    ul. Piwonii

    Plac Josepha von Eichendorffa

    ul. Pocztowa

    ul. Podgórna

    ul. Polna

    ul. Portowa

    ul. Prudnicka

    ul. Przemysłowa

    ul. Przybrzeżna

    ul. Pułaskiego

    ul. Reja

    ul. Reymonta

    ul. Rodzinna

    ul. Rybacka

    Rynek

    ul. Różana

    ul. Sienkiewicza

    ul. Sportowa

    ul. Staszica

    ul. Stokrotek

    ul. Storczyków

    ul. Strzelców Bytomskich

    ul. Szkolna

    ul. Sądowa

    ul. Słoneczna

    ul. Słowackiego

    ul. Targowa

    ul. Tomasza Baty

    ul. Transportowa

    ul. Traugutta

    ul. Tulipanów

    ul. Tuwima

    ul. Wapienna

    ul. Waryńskiego

    ul. Wiejska

    ul. Wodna

    ul. Wolności

    ul. Wrzosów

    ul. Wróblewskiego

    ul. Wyspiańskiego

    ul. Wyzwolenia

    ul. Zamkowa

    ul. Zwycięstwa

    ul. o. Maksymiliana Marii Kolbe

    ul. św. Józefa

    ul. Żeromskiego