Powiat tomaszowski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat tomaszowski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 81 350 Liczba mieszkańców
 • 1 489 km2 Powierzchnia
 • 57 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 25,3% Stopa urbanizacji
 • Jan Kowalczyk Starosta
 • ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski Adres starostwa powiatowego
 • LTM Tablice rejestracyjne
Powiat tomaszowski na mapie
Identyfikatory
 • 0618 TERYT (TERC)
Herb powiatu tomaszowskiego
powiat tomaszowski herb

powiat tomaszowski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim
84-64-44-488
84-66-43-588
Petera 7
22-600 Tomaszów Lubelski
Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim
84-66-48-210
84-66-48-244
Żeromskiego 4
22-600 Tomaszów Lubelski
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Lubelskim
84-66-43-190
84-66-43-190
Lwowska 68
22-600 Tomaszów Lubelski
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tomaszowie Lubelskim
84-66-44-478
84-64-42-361
Lwowska 51
22-600 Tomaszów Lubelski
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim
84-66-42-201
84-66-42-201
Krucza 6
22-600 Tomaszów Lubelski
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim
(84) 664-35-35
(84) 664-41-11
ul. Lwowska
22-600 Tomaszów Lubelski

Powiat tomaszowski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat tomaszowski ma 81 350 mieszkańców, z czego 50,8% stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 9,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubelskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu tomaszowskiego w 2050 roku wynosi 59 455, z czego 29 456 to kobiety, a 29 999 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu tomaszowskiego zawarli w 2020 roku 324 małżeństw, co odpowiada 3,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  28,9% mieszkańców powiatu tomaszowskiego jest stanu wolnego, 56,7% żyje w małżeństwie, 3,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,6% to wdowy/wdowcy.

  Powiat tomaszowski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -553. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,72 na 1000 mieszkańców powiatu tomaszowskiego. W 2020 roku urodziło się 581 dzieci, w tym 48,7% dziewczynek i 51,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 325 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,51 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 50,3% zgonów w powiecie tomaszowskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,3% zgonów w powiecie tomaszowskim były nowotwory, a 2,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu tomaszowskiego przypada 13.77 zgonów.

  W 2020 roku zarejestrowano 620 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 040 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu tomaszowskiego -420. W tym samym roku 25 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 7 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 18.

  60,7% mieszkańców powiatu tomaszowskiego jest w wieku produkcyjnym, 16,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu tomaszowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 81 350 Liczba mieszkańców
 • 41 330 Kobiety
 • 40 020 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie tomaszowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie tomaszowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie tomaszowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu tomaszowskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 59 455 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 29 456 Kobiety
 • 29 999 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie tomaszowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie tomaszowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie tomaszowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu tomaszowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 43,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  43,1 lat
  woj. lubelskie
  42,4 lat
  Polska
  42,0 lat
 • 44,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat tomaszowski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu tomaszowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat tomaszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat tomaszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat tomaszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,9% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  28,9%
  Lubelskie
  28,7%
  Kraj
  28,8%
 • 21,7% Kobiety
  (Panny)
 • 36,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,7% Żonaci/Zamężne
 • pow. tomaszowski
  56,7%
  Lubelskie
  56,4%
  Cały kraj
  55,8%
 • 56,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,6% Wdowcy/Wdowy
 • powiat tomaszowski
  10,6%
  Lubelskie
  10,4%
  Polska
  9,6%
 • 18,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. tomaszowski
  3,1%
  Lubelskie
  3,9%
  Kraj
  5,0%
 • 3,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,6% Nieustalone
 • pow. tomaszowski
  0,6%
  woj. lubelskie
  0,6%
  Kraj
  0,8%
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,6% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie tomaszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie tomaszowskim w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • powiat tomaszowski
  3,9
  Województwo
  3,7
  Cały kraj
  3,8
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  1,3
  Województwo
  1,3
  Kraj
  1,3
 • 324 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie tomaszowskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie tomaszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -553 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -228 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -325 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,72 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -6,7
  Lubelskie
  -4,4
  Kraj
  -3,2
 • -6,2 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -7,0 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie tomaszowskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie tomaszowskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie tomaszowskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie tomaszowskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 581 Urodzenia żywe
 • 283 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 298 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,7%
  51,3%
 • 7,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat tomaszowski
  7,1
  woj. lubelskie
  8,6
  Kraj
  9,3
 • 31,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  31,5
  woj. lubelskie
  37,5
  Kraj
  39,9
 • 11 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 11
 • 37 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 37
 • 67 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 67
 • 67 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 67
 • 29 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 325 g Średnia waga noworodków
 • 3 303 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 346 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat tomaszowski
  3 325 g
  Województwo
  3 363 g
  Polska
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 49 Waga 4000g - 4499g
 • 49
 • 174 Waga 3500g - 3999g
 • 174
 • 234 Waga 3000g - 3499g
 • 234
 • 82 Waga 2500g - 2999g
 • 82
 • 24 Waga 2000g - 2499g
 • 24
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 5 Waga poniżej 600g
 • 5
 • 1,08 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat tomaszowski
  1,08
  woj. lubelskie
  1,27
  Cała Polska
  1,38
 • 0,53 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. tomaszowski
  0,53
  Lubelskie
  0,61
  Cały kraj
  0,67
 • 0,51 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat tomaszowski
  0,51
  Lubelskie
  0,66
  Kraj
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie tomaszowskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 134 Zgony
 • 511 Kobiety
  (Zgony)
 • 623 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,1%
  54,9%
 • 7 Zgony niemowląt
 • 3 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 4 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 42,9%
  57,1%
 • 13,8 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  13,8
  woj. lubelskie
  13,0
  Polska
  12,5
 • 195,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. tomaszowski
  195,2
  woj. lubelskie
  151,1
  Polska
  134,3
 • 12,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  12,0
  Województwo
  3,9
  Cały kraj
  3,6
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  3,6
  woj. lubelskie
  3,4
  Cały kraj
  3,4
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. lubelskie
  1,5
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie tomaszowskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 50,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  50,3%
  Województwo
  43,4%
  Polska
  39,4%
 • 20,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. tomaszowski
  20,3%
  Województwo
  22,8%
  Polska
  26,5%
 • 2,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. tomaszowski
  2,6%
  Lubelskie
  4,0%
  Cała Polska
  6,6%
 • 0,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Lubelskie
  0,8
  Cała Polska
  9,9
 • 72,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  72,1
  Polska
  70,4
 • 256,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. tomaszowski
  256,2
  Lubelskie
  248,7
  Cała Polska
  283,2
 • 234,6 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  234,6
  Kraj
  261,3
 • 635,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 618,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 651,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  635,0
  Lubelskie
  472,5
  Polska
  421,0
 • 99,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 30,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 163,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  99,0
  Województwo
  80,8
  Cały kraj
  69,5
 • 30,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat tomaszowski
  30,8
  Województwo
  27,6
  Cała Polska
  35,1
 • 4,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. tomaszowski
  4,7
  Województwo
  6,2
  Cały kraj
  7,9
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,4%
  woj. lubelskie
  0,6%
  Polska
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie tomaszowskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 48 Osoby w zamachach samobójczych
 • 13 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 35 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 16 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 32 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 21 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 1 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 20 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 8 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 13 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 58 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Powiat
  58,0
  Lubelskie
  32,0
  Cała Polska
  31,0
 • 25 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  25,0
  Województwo
  14,0
  Cały kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 2 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 2
 • 8 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 8
 • 4 zażycie innych leków
 • 4
 • 2 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 2
 • 2 samookaleczenie powierzchniowe
 • 2
 • 28 powieszenie się
 • 28
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 • 1 inny
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 1
 • 19 powieszenie się
 • 19
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 10 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 10
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 4 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 4
 • 1 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 1
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 problemy w szkole lub pracy
 • 1
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 28 nieustalona
 • 28
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 3 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 3
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 15 nieustalona
 • 15
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 7 13-18 lat
 • 7
 • 4 19-24 lat
 • 4
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 15 30-49 lat
 • 15
 • 15 50-60 lat
 • 15
 • 4 70 lat i więcej
 • 4
 • 1 nieustalony
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 8 30-49 lat
 • 8
 • 9 50-60 lat
 • 9
 • 3 70 lat i więcej
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy4
  • pod wpływem alkoholu18
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków3
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony23
 • 4 trzeźwy
 • 18 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 3 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 23 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu5
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony15
 • 1 trzeźwy
 • 5 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 15 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 18 kawaler/panna
 • 18
 • 15 żonaty/zamężna
 • 15
 • 2 konkubinat
 • 2
 • 5 wdowiec/wdowa
 • 5
 • 3 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 3
 • 1 separacja
 • 1
 • 4 nieustalony
 • 4
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 7 kawaler/panna
 • 7
 • 10 żonaty/zamężna
 • 10
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 1 separacja
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne3
  • podstawowe i gimnazjalne6
  • zasadnicze zawodowe5
  • średnie6
  • wyższe2
  • nieustalony26
 • 3 podstawowe niepełne
 • 6 podstawowe i gimnazjalne
 • 5 zasadnicze zawodowe
 • 6 średnie
 • 2 wyższe
 • 26 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne1
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe2
  • średnie4
  • wyższe2
  • nieustalony12
 • 1 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 2 zasadnicze zawodowe
 • 4 średnie
 • 2 wyższe
 • 12 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 9 praca
 • 9
 • 8 na utrzymaniu innej osoby
 • 8
 • 4 renta
 • 4
 • 5 emerytura
 • 5
 • 7 bez stałego źródła utrzymania
 • 7
 • 15 nieustalony
 • 15
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 6 praca
 • 6
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 1 renta
 • 1
 • 4 emerytura
 • 4
 • 3 bez stałego źródła utrzymania
 • 3
 • 5 nieustalony
 • 5
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 620 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 321 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 299 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 25 Zameldowania z zagranicy
 • 9 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 16 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 040 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 549 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 491 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Wymeldowania za granicę
 • 2 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 5 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -402 Saldo migracji
 • -221 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -181 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -420 Saldo migracji wewnętrznych
 • -228 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -192 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 18 Saldo migracji zagranicznych
 • 7 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 11 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie tomaszowskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie tomaszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 13,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat tomaszowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat tomaszowski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie tomaszowskim oddano do użytku 80 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,98 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie tomaszowskim to 28 316 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 346 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  56,3% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 43,8% na mieszkania komunalne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie tomaszowskim to 3,68 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa lubelskiego oraz porównywalna do przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie tomaszowskim to 107,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 91,01% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 81,98% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 79,50% mieszkań posiada łazienkę, 71,39% korzysta z centralnego ogrzewania, a 29,77% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie tomaszowskim 84 transakcje rynkowe lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 360 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 028 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 20 transakcji (mediana cen - 4 219 zł/m2, średnia - 4 191 zł/m2), a na rynku wtórnym 64 transakcje rynkowe (mediana cen - 2 028 zł/m2, średnia - 2 682 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie tomaszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 360 zł
 • pow. tomaszowski
  3 360 zł
  Województwo
  5 551 zł
  Polska
  5 248 zł
 • 3 360 zł Ogółem
 • 3 360 zł
 • 4 211 zł do 40 m2
 • 4 211 zł
 • 3 839 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 839 zł
 • 2 902 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 902 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 028 zł
 • pow. tomaszowski
  3 028 zł
  Województwo
  5 337 zł
  Polska
  5 689 zł
 • 3 028 zł Ogółem
 • 3 028 zł
 • 3 654 zł do 40 m2
 • 3 654 zł
 • 3 155 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 155 zł
 • 2 779 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 779 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 84
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m217
  • od 40,1 do 60 m242
  • od 60,1 do 80 m223
  • od 80,1 m20
 • 17 do 40 m2
 • 42 od 40,1 do 60 m2
 • 23 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie tomaszowskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 219 zł
 • pow. tomaszowski
  4 219 zł
  Województwo
  5 856 zł
  Polska
  5 761 zł
 • 4 219 zł Ogółem
 • 4 219 zł
 • 4 211 zł do 40 m2
 • 4 211 zł
 • 4 325 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 325 zł
 • 4 021 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 021 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 191 zł
 • Powiat
  4 191 zł
  Lubelskie
  5 714 zł
  Cały kraj
  6 212 zł
 • 4 191 zł Ogółem
 • 4 191 zł
 • 4 290 zł do 40 m2
 • 4 290 zł
 • 4 227 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 227 zł
 • 4 065 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 065 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 20
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m23
  • od 40,1 do 60 m213
  • od 60,1 do 80 m24
  • od 80,1 m20
 • 3 do 40 m2
 • 13 od 40,1 do 60 m2
 • 4 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 028 zł
 • powiat tomaszowski
  2 028 zł
  woj. lubelskie
  4 986 zł
  Kraj
  4 694 zł
 • 2 028 zł Ogółem
 • 2 028 zł
 • 3 775 zł do 40 m2
 • 3 775 zł
 • 1 890 zł od 40,1 do 60 m2
 • 1 890 zł
 • 2 235 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 235 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 682 zł
 • Powiat
  2 682 zł
  woj. lubelskie
  4 964 zł
  Cały kraj
  5 276 zł
 • 2 682 zł Ogółem
 • 2 682 zł
 • 3 489 zł do 40 m2
 • 3 489 zł
 • 2 696 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 696 zł
 • 2 511 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 511 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 64
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m214
  • od 40,1 do 60 m229
  • od 60,1 do 80 m219
  • od 80,1 m20
 • 14 do 40 m2
 • 29 od 40,1 do 60 m2
 • 19 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie tomaszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 28 316 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 345,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  345,60
  woj. lubelskie
  378,90
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 86,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  86,10 m2
  Województwo
  77,70 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 29,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  29,70 m2
  Województwo
  29,40 m2
  Kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,01 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  4,01
  Województwo
  3,86
  Cała Polska
  3,82
 • 2,89 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat tomaszowski
  2,89
  Województwo
  2,64
  Cała Polska
  2,55
 • 0,72 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat tomaszowski
  0,72
  Województwo
  0,68
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie tomaszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 80 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 0,98 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  0,98
  Województwo
  4,03
  Kraj
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 294 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 3,68 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  3,68
  woj. lubelskie
  4,18
  Polska
  3,77
 • 3,59 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat tomaszowski
  3,59
  woj. lubelskie
  16,85
  Cała Polska
  21,77
 • 8 561 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 107,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. tomaszowski
  107,0 m2
  Województwo
  96,3 m2
  Cała Polska
  88,7 m2
 • 0,10 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat tomaszowski
  0,10 m2
  Województwo
  0,39 m2
  Cała Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie tomaszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 91,01% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  91,01%
  Lubelskie
  91,91%
  Cała Polska
  96,97%
 • 81,98% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  81,98%
  Województwo
  85,47%
  Kraj
  94,01%
 • 79,50% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  79,50%
  Lubelskie
  83,02%
  Cała Polska
  91,78%
 • 71,39% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  71,39%
  Lubelskie
  76,30%
  Cała Polska
  83,08%
 • 29,77% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat tomaszowski
  29,77%
  woj. lubelskie
  46,14%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat tomaszowski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie tomaszowskim na 1000 mieszkańców pracuje 130osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 49,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie tomaszowskim wynosiło w 2020 roku 7,9% (9,2% wśród kobiet i 6,9% wśród mężczyzn). Jest to nieznacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie tomaszowskim wynosiło 4 337,56 PLN, co odpowiada 78.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu tomaszowskiego 4 007 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 045 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -962.

  62,2% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu tomaszowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 13,2% w przemyśle i budownictwie, a 7,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie tomaszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 130 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  130,0
  Lubelskie
  189,0
  Cała Polska
  252,0
 • 7,9% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 9,2% Kobiety
 • 6,9% Mężczyźni
 • Powiat
  7,9%
  Lubelskie
  8,2%
  Kraj
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie tomaszowskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie tomaszowskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie tomaszowskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie tomaszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 338 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 338 PLN
  woj. lubelskie
  4 915 PLN
  Cała Polska
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie tomaszowskim w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie tomaszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 4 007 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 045 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -962 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,76 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie tomaszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 62,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 61,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 63,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 13,2% Przemysł i budownictwo
 • 6,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 19,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 7,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 7,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 7,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 16,3% Pozostałe
 • 23,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie tomaszowskim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie tomaszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 10 665 Pracujący ogółem
 • 5 299 Kobiety
 • 5 366 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie tomaszowskim w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,7% W wieku produkcyjnym
 • 54,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat tomaszowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 64,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  64,6
  Lubelskie
  67,6
  Cała Polska
  68,0
 • 38,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat tomaszowski
  38,0
  Lubelskie
  38,2
  Cała Polska
  37,5
 • 143,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. tomaszowski
  143,0
  Lubelskie
  129,5
  Kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat tomaszowski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie tomaszowskim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 7 290 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 5 693 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 512 nowych podmiotów, a 205 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (626) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (419) w roku 2013. W tym samym okresie najwięcej (664) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (205) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie tomaszowskim najwięcej (400) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (7 053) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,0% (220) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,4% (1 636) podmiotów, a 74,5% (5 434) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie tomaszowskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (30.8%) oraz Budownictwo (19.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 7 290 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 220 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 636 Przemysł i budownictwo
 • 5 434 Pozostała działalność
 • 512 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie tomaszowskim w 2020 roku
 • 205 Podmioty wyrejestrowane w powiecie tomaszowskim w 2020 roku
 • 5 693 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 053 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 7 053
 • 191 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 191
 • 43 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 43
 • 3 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 3
 • 7 287 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 7 287
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 30 Spółdzielnie ogółem
 • 30
 • 231 Spółki handlowe ogółem
 • 231
 • 34  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 34
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 171  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 171
 • 33    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 33
 • 400 Spółki cywilne ogółem
 • 400
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 693 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 754 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 754
 • 1 087 Budownictwo
 • 1 087
 • 459 Transport i gospodarka magazynowa
 • 459
 • 410 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 410
 • 404 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 404
 • 379 Przetwórstwo przemysłowe
 • 379
 • 239 Pozostała działalność
 • 239
 • 164 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 164
 • 163 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 163
 • 153 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 153
 • 136 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 136
 • 129 Informacja i komunikacja
 • 129
 • 98 Edukacja
 • 98
 • 52 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 52
 • 27 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 27
 • 19 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 19
 • 17 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 17
 • 3 Górnictwo i wydobywanie
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat tomaszowski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie tomaszowskim stwierdzono 1 009 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 12,25 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie tomaszowskim wynosi 84,20% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa lubelskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu tomaszowskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,08 (wykrywalność 84%) oraz przeciwko mieniu - 3,83 (wykrywalność 72%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,83 (100%), o charakterze gospodarczym - 2,50 (69%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,27 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie tomaszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat tomaszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 009 Przestępstwa ogółem
 • 1 009
 • 583 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 583
 • 206 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 206
 • 151 Przestępstwa drogowe
 • 151
 • 22 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 22
 • 315 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 315
 • 12,25 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. tomaszowski
  12,25
  Lubelskie
  13,81
  Kraj
  19,96
 • 7,08 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. tomaszowski
  7,08
  Lubelskie
  8,49
  Cały kraj
  12,25
 • 2,50 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,50
  Województwo
  2,78
  Cała Polska
  5,17
 • 1,83 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat tomaszowski
  1,83
  Województwo
  1,81
  Cały kraj
  1,73
 • 0,27 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,27
  Lubelskie
  0,34
  Polska
  0,37
 • 3,83 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,83
  Lubelskie
  5,14
  Cały kraj
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat tomaszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  84%
  Lubelskie
  81%
  Cały kraj
  73%
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  84%
  Lubelskie
  79%
  Polska
  65%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. tomaszowski
  69%
  Lubelskie
  75%
  Kraj
  82%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat tomaszowski
  100%
  Lubelskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  100%
  woj. lubelskie
  94%
  Kraj
  87%
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat tomaszowski
  72%
  Lubelskie
  65%
  Kraj
  54%

Powiat tomaszowski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu tomaszowskiego wyniosła w 2020 roku 99,1 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 3.3% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu powiatu tomaszowskiego - 29.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (11.2%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 16,5 mln złotych, czyli 16,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu tomaszowskiego wyniosła w 2020 roku 114,3 mln złotych, co daje 1,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 14.8% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (53.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (11.3%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (6.2%). W budżecie powiatu tomaszowskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 134 złotych na mieszkańca (9,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 2,6 złotych na mieszkańca (0,2%).
 • Wydatki budżetu w powiecie tomaszowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu tomaszowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat tomaszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu tomaszowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  71,9 mln

  825(100%)

  73,2 mln

  844(100%)

  69,1 mln

  803(100%)

  78,6 mln

  921(100%)

  79,3 mln

  936(100%)

  102,3 mln

  1,2 tys(100%)

  103,4 mln

  1,2 tys(100%)

  99,1 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  24,3 mln

  280(33.8%)

  23,8 mln

  275(32.5%)

  21,3 mln

  249(30.9%)

  21,8 mln

  256(27.7%)

  23,1 mln

  273(29.1%)

  26,1 mln

  312(25.6%)

  25,0 mln

  302(24.2%)

  29,3 mln

  357(29.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  7,5 mln

  85,7(10.4%)

  9,9 mln

  115(13.6%)

  10,4 mln

  122(15.1%)

  19,6 mln

  230(25%)

  18,0 mln

  213(22.7%)

  32,3 mln

  386(31.6%)

  22,1 mln

  268(21.4%)

  11,1 mln

  135(11.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  8,0 mln

  91,6(11.1%)

  8,0 mln

  92,1(10.9%)

  8,5 mln

  99,0(12.3%)

  8,0 mln

  93,8(10.2%)

  8,4 mln

  99,8(10.6%)

  8,6 mln

  102(8.4%)

  9,6 mln

  116(9.3%)

  9,6 mln

  117(9.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,0 mln

  80,3(9.7%)

  6,9 mln

  80,2(9.5%)

  7,2 mln

  84,3(10.5%)

  7,9 mln

  93,1(10.1%)

  6,0 mln

  70,6(7.5%)

  7,1 mln

  85,0(7%)

  8,0 mln

  96,8(7.7%)

  8,8 mln

  108(8.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  7,2 mln

  82,9(10%)

  7,5 mln

  86,6(10.2%)

  7,0 mln

  82,2(10.2%)

  7,5 mln

  87,8(9.5%)

  7,3 mln

  86,1(9.2%)

  7,3 mln

  86,7(7.1%)

  7,6 mln

  92,0(7.4%)

  8,5 mln

  103(8.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,9 mln

  44,9(5.4%)

  4,2 mln

  48,6(5.7%)

  2,9 mln

  34,1(4.2%)

  2,6 mln

  30,8(3.3%)

  2,2 mln

  26,6(2.8%)

  4,2 mln

  49,8(4.1%)

  7,3 mln

  88,7(7.1%)

  7,9 mln

  96,1(7.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,1 mln

  47,6(5.8%)

  3,9 mln

  45,1(5.3%)

  4,1 mln

  47,5(5.9%)

  4,1 mln

  47,8(5.2%)

  4,3 mln

  51,5(5.5%)

  4,7 mln

  55,8(4.6%)

  5,1 mln

  61,1(4.9%)

  6,3 mln

  76,5(6.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  5,9 mln

  68,4(8.3%)

  5,3 mln

  61,8(7.3%)

  3,9 mln

  45,4(5.6%)

  3,0 mln

  34,9(3.8%)

  3,2 mln

  38,1(4.1%)

  3,4 mln

  40,3(3.3%)

  3,7 mln

  44,4(3.6%)

  4,6 mln

  56,3(4.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  511,2 tys

  5,9(0.7%)

  620,7 tys

  7,2(0.8%)

  553,8 tys

  6,5(0.8%)

  990,1 tys

  11,6(1.3%)

  924,9 tys

  11,0(1.2%)

  1,4 mln

  16,5(1.4%)

  5,3 mln

  64,5(5.2%)

  3,4 mln

  41,1(3.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  65,5 tys

  0,8(0.1%)

  42,6 tys

  0,5(0.1%)

  46,3 tys

  0,5(0.1%)

  47,8 tys

  0,6(0.1%)

  49,7 tys

  0,6(0.1%)

  46,6 tys

  0,6(0%)

  64,1 tys

  0,8(0.1%)

  3,1 mln

  37,5(3.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  52,5 tys

  0,6(0.1%)

  49,8 tys

  0,6(0.1%)

  33,3 tys

  0,4(0%)

  29,8 tys

  0,4(0%)

  514,4 tys

  6,1(0.6%)

  1,8 mln

  21,1(1.7%)

  2,2 mln

  27,1(2.2%)

  1,1 mln

  13,5(1.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  777,3 tys

  8,9(1.1%)

  690,4 tys

  8,0(0.9%)

  761,7 tys

  8,9(1.1%)

  800,8 tys

  9,4(1%)

  777,4 tys

  9,2(1%)

  866,2 tys

  10,3(0.8%)

  2,8 mln

  34,4(2.8%)

  939,8 tys

  11,5(0.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,9 mln

  22,2(2.7%)

  1,5 mln

  17,8(2.1%)

  1,1 mln

  12,6(1.6%)

  915,8 tys

  10,8(1.2%)

  822,9 tys

  9,7(1%)

  771,3 tys

  9,2(0.8%)

  956,7 tys

  11,6(0.9%)

  848,6 tys

  10,4(0.9%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  565,6 tys

  6,5(0.8%)

  589,2 tys

  6,8(0.8%)

  534,1 tys

  6,2(0.8%)

  574,3 tys

  6,7(0.7%)

  772,3 tys

  9,1(1%)

  728,9 tys

  8,7(0.7%)

  573,6 tys

  6,9(0.6%)

  607,9 tys

  7,4(0.6%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,2(0.2%)

  187,8 tys

  2,2(0.2%)

  187,8 tys

  2,2(0.2%)

  198,0 tys

  2,4(0.2%)

  197,1 tys

  2,4(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  62,7 tys

  0,7(0.1%)

  36,5 tys

  0,4(0%)

  101,0 tys

  1,2(0.1%)

  96,2 tys

  1,1(0.1%)

  115,5 tys

  1,4(0.1%)

  165,1 tys

  2,0(0.2%)

  197,2 tys

  2,4(0.2%)

  150,7 tys

  1,8(0.2%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  5,6 tys

  0,1(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  560

  0,0(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  7,1 tys

  0,1(0%)

  10,9 tys

  0,1(0%)

  68,1 tys

  0,8(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,8 tys

  0,0(0%)

  6,3 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  615

  0,0(0%)

  16,3 tys

  0,2(0%)

  10,3 tys

  0,1(0%)

  14,8 tys

  0,2(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  576,7 tys

  6,7(0.8%)

  531,6 tys

  6,2(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  53,9 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,9 tys

  0,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  89,8 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  62,6 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie tomaszowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu tomaszowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat tomaszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu tomaszowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  78,1 mln

  896(100%)

  74,8 mln

  864(100%)

  74,2 mln

  862(100%)

  80,3 mln

  941(100%)

  76,9 mln

  907(100%)

  98,5 mln

  1,2 tys(100%)

  100,5 mln

  1,2 tys(100%)

  114,3 mln

  1,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  42,0 mln

  484(53.9%)

  40,2 mln

  465(53.7%)

  39,9 mln

  466(53.8%)

  41,7 mln

  490(51.9%)

  40,8 mln

  483(53.1%)

  40,1 mln

  479(40.8%)

  43,7 mln

  527(43.4%)

  61,2 mln

  747(53.6%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  9,0 mln

  104(11.6%)

  9,7 mln

  112(12.9%)

  10,3 mln

  121(13.9%)

  10,9 mln

  128(13.5%)

  11,5 mln

  136(14.9%)

  12,7 mln

  151(12.9%)

  13,6 mln

  165(13.6%)

  13,0 mln

  158(11.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,5 mln

  52,2(5.8%)

  4,3 mln

  49,9(5.8%)

  4,4 mln

  51,1(5.9%)

  5,1 mln

  60,2(6.4%)

  4,7 mln

  55,1(6.1%)

  5,9 mln

  70,1(6%)

  6,5 mln

  79,1(6.5%)

  7,1 mln

  86,1(6.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,9 mln

  44,6(5%)

  3,7 mln

  42,8(4.9%)

  2,9 mln

  33,9(3.9%)

  2,6 mln

  30,8(3.3%)

  2,0 mln

  24,2(2.7%)

  1,6 mln

  19,7(1.7%)

  4,7 mln

  57,1(4.7%)

  6,7 mln

  81,2(5.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,9 mln

  68,3(7.6%)

  3,9 mln

  44,8(5.2%)

  3,9 mln

  45,3(5.2%)

  4,0 mln

  47,1(5%)

  4,2 mln

  50,2(5.5%)

  4,6 mln

  54,8(4.7%)

  4,9 mln

  59,4(4.9%)

  6,2 mln

  75,5(5.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,7 mln

  19,5(2.2%)

  3,1 mln

  36,1(4.2%)

  7,7 mln

  89,8(10.4%)

  11,4 mln

  134(14.2%)

  5,2 mln

  61,6(6.8%)

  18,8 mln

  224(19.1%)

  13,0 mln

  157(12.9%)

  5,4 mln

  65,5(4.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  947,2 tys

  10,9(1.2%)

  1,1 mln

  12,4(1.4%)

  1,0 mln

  11,8(1.4%)

  1,4 mln

  15,9(1.7%)

  1,5 mln

  17,6(1.9%)

  2,0 mln

  24,0(2%)

  5,4 mln

  64,7(5.3%)

  4,0 mln

  48,5(3.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  228,8 tys

  2,6(0.3%)

  2,5 mln

  28,8(3.3%)

  874,8 tys

  10,2(1.2%)

  396,1 tys

  4,7(0.5%)

  1,9 mln

  22,1(2.4%)

  3,3 mln

  39,6(3.4%)

  454,5 tys

  5,5(0.5%)

  3,3 mln

  40,7(2.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  3,6 mln

  41,2(4.6%)

  1,1 mln

  13,0(1.5%)

  836,8 tys

  9,8(1.1%)

  1,1 mln

  12,8(1.4%)

  1,7 mln

  20,6(2.3%)

  4,6 mln

  54,5(4.6%)

  3,0 mln

  35,6(2.9%)

  2,3 mln

  28,6(2.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  4,2 mln

  48,3(5.4%)

  3,2 mln

  37,5(4.3%)

  1,4 mln

  15,8(1.8%)

  739,8 tys

  8,7(0.9%)

  837,1 tys

  9,9(1.1%)

  888,5 tys

  10,6(0.9%)

  906,9 tys

  11,0(0.9%)

  1,7 mln

  20,5(1.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  30,0 tys

  0,3(0%)

  30,0 tys

  0,3(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  484,8 tys

  5,7(0.6%)

  1,8 mln

  20,9(1.8%)

  2,2 mln

  26,7(2.2%)

  1,1 mln

  13,4(1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,5 mln

  17,7(2%)

  1,5 mln

  17,7(2%)

  533,7 tys

  6,2(0.7%)

  392,8 tys

  4,6(0.5%)

  445,0 tys

  5,3(0.6%)

  417,9 tys

  5,0(0.4%)

  457,0 tys

  5,5(0.5%)

  349,2 tys

  4,3(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  302,5 tys

  3,5(0.4%)

  305,0 tys

  3,5(0.4%)

  303,4 tys

  3,5(0.4%)

  301,5 tys

  3,5(0.4%)

  341,5 tys

  4,0(0.4%)

  376,4 tys

  4,5(0.4%)

  305,9 tys

  3,7(0.3%)

  312,4 tys

  3,8(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,2(0.2%)

  187,8 tys

  2,2(0.2%)

  187,8 tys

  2,2(0.2%)

  198,0 tys

  2,4(0.2%)

  197,1 tys

  2,4(0.2%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  5,6 tys

  0,1(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  560

  0,0(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  5,5 tys

  0,1(0%)

  10,9 tys

  0,1(0%)

  68,1 tys

  0,8(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  34,7 tys

  0,4(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  63,3 tys

  0,7(0.1%)

  101,1 tys

  1,2(0.1%)

  89,5 tys

  1,0(0.1%)

  86,5 tys

  1,0(0.1%)

  86,9 tys

  1,0(0.1%)

  91,7 tys

  1,1(0.1%)

  33,1 tys

  0,4(0%)

  25,2 tys

  0,3(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  36,8 tys

  0,4(0%)

  20,4 tys

  0,2(0%)

  23,5 tys

  0,3(0%)

  25,0 tys

  0,3(0%)

  20,5 tys

  0,2(0%)

  54,2 tys

  0,6(0.1%)

  28,3 tys

  0,3(0%)

  11,5 tys

  0,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  89,8 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  62,6 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat tomaszowski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 17 866 mieszkańców powiatu tomaszowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 8 744 kobiet oraz 9 122 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 10,0% średnie ogólnokształcące, a 18,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 20,8% mieszkańców powiatu tomaszowskiego, gimnazjalnym 6,3%, natomiast 27,8% podstawowym ukończonym. 2,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu tomaszowskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie tomaszowskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (29,3%) oraz średnie zawodowe (16,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (27,3%) oraz podstawowe ukończone (26,2%).

  W roku 2018 w powiecie tomaszowskim mieściło się 16 przedszkoli, w których do 72 oddziałów uczęszczało 1 497 dzieci (730 dziewczynek oraz 767 chłopców). Dostępne były 1 744 miejsca. Dla porównania w 2008 roku w powiecie tomaszowskim mieściło się 13 przedszkoli, w których do 48 oddziałów uczęszczało 1 071 dzieci (534 dziewczynki oraz 537 chłopców). Dostępnych było 1 231 miejsc.

  14,8% mieszkańców powiatu tomaszowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,2% wśród dziewczynek i 14,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 742 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,20 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 53 szkoły podstawowe, w których w 442 oddziałach uczyło się 5 993 uczniów (2 923 kobiety oraz 3 070 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie tomaszowskim placówkę miały 63 szkoły podstawowe, w których w 359 oddziałach uczyło się 5 730 uczniów (2 804 kobiety oraz 2 926 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,2% ludności (27,2% wśród dziewczynek i 27,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 13,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 91,13.

  W powiecie tomaszowskim znajdują się 4 licea ogólnokształcące, w których w 32 oddziałach uczyło się 871 uczniów (541 kobiet oraz 330 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 313 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie tomaszowskim placówkę miałp 7 licea ogólnokształcące, w których w 61 oddziałach uczyło się 1 837 uczniów (1 145 kobiet oraz 692 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 617 absolwentów.

  W powiecie tomaszowskim znajdują się 3 Technika, w których w 40 oddziałach uczyło się 909 uczniów (323 kobiety oraz 586 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 196 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie tomaszowskim placówkę miały 3 Technika, w których w 44 oddziałach uczyło się 1 145 uczniów (372 kobiety oraz 773 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 232 absolwentów.

  W powiecie tomaszowskim znajdują się 4 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 17 oddziałach uczyło się 218 uczniów (50 kobiet oraz 168 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,1% mieszkańców (12,8% wśród dziewczyn i 13,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 27,2 uczniów. 12,8 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 22,7 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,9% mieszkańców powiatu tomaszowskiego w wieku potencjalnej nauki (31,7% kobiet i 32,0% mężczyzn).

 • 12,0% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  12,0%
  Województwo
  17,0%
  Polska
  17,9%
 • 14,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  31,0%
  woj. lubelskie
  33,2%
  Kraj
  33,3%
 • 33,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 28,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,7%
  Województwo
  3,1%
  Kraj
  2,7%
 • 3,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  10,0%
  woj. lubelskie
  11,7%
  Polska
  12,4%
 • 13,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  18,3%
  woj. lubelskie
  18,4%
  Kraj
  18,1%
 • 16,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. tomaszowski
  20,8%
  Województwo
  20,3%
  Polska
  22,9%
 • 14,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  6,3%
  Województwo
  5,6%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 27,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat tomaszowski
  27,8%
  Lubelskie
  22,1%
  Kraj
  19,3%
 • 29,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 26,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. tomaszowski
  2,1%
  woj. lubelskie
  2,0%
  Polska
  1,4%
 • 2,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie tomaszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 742 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  742,0
  Lubelskie
  844,0
  Kraj
  873,0
 • 1,20 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Powiat
  1,20
  Województwo
  1,01
  Polska
  0,89
 •  
 • 16Przedszkola
 • 39 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 72 Oddziały
 • 62 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 2 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 744 Miejsca
 • 6 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat tomaszowski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 497 Dzieci
 • 730 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 767 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,8%
  51,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 33 2 lata i mniej
 • 33
 • 279 3 lata
 • 279
 • 379 4 lata
 • 379
 • 385 5 lata
 • 385
 • 411 6 lat
 • 411
 • 10 7 lat i więcej
 • 10
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 10 2 lata i mniej
 • 10
 • 146 3 lata
 • 146
 • 187 4 lata
 • 187
 • 182 5 lata
 • 182
 • 204 6 lat
 • 204
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 23 2 lata i mniej
 • 23
 • 133 3 lata
 • 133
 • 192 4 lata
 • 192
 • 203 5 lata
 • 203
 • 207 6 lat
 • 207
 • 9 7 lat i więcej
 • 9
 • 837 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 126,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 124,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 61,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 59,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie tomaszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat tomaszowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 52Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 434 Oddziały
 • 5 946 Uczniowie
 • 2 909 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 037 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,9%
  51,1%
 • 737 Uczniowie w 1 klasie
 • 369 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 368 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 778 Absolwenci 2016
 • 370 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 408 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 8 Oddziały
 • 47 Uczniowie
 • 14 Kobiety
  (uczniowie)
 • 33 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 29,8%
  70,2%
 • 1 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 8 Absolwenci 2016
 • 0 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 8 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 13,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  13,6
  woj. lubelskie
  15,8
  Cała Polska
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 13,6 Szkoły podstawowe ogółem
 • 13,6
 • 13,6 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 13,6
 • 13,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 13,7
 • 5,9 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5,9
 •  
 • 628,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 491,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 136,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 14,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 573 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Dodatkowo uczący się języka obcego
  • niemiecki525
  • francuski9
  • inny39
 • 525 niemiecki
 • 9 francuski
 • 39 inny
 • 34 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 34 rosyjski
 •  
 • 91,13 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat tomaszowski
  91,13
  Województwo
  93,78
  Cała Polska
  95,46
 • 90,18 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. tomaszowski
  90,18
  Województwo
  92,63
  Cała Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat tomaszowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat tomaszowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie tomaszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat tomaszowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 30 Oddziały
 • 847 Uczniowie
 • 536 Kobiety
  (uczniowie)
 • 311 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 63,3%
  36,7%
 • 259 Uczniowie w 1 klasie
 • 170 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 89 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 301 Absolwenci
 • 181 Kobiety
  (absolwenci)
 • 120 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 2 Oddziały
 • 24 Uczniowie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie)
 • 19 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 20,8%
  79,2%
 • 17 Absolwenci
 • 2 Kobiety
  (absolwenci)
 • 15 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 27,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  27,2
  Województwo
  25,7
  Polska
  26,2
 •  
 • 64,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 43,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat tomaszowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 40 Oddziały
 • 909 Uczniowie
 • 323 Kobiety
  (uczniowie)
 • 586 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 35,5%
  64,5%
 • 231 Uczniowie w 1 klasie
 • 77 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 154 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 196 Absolwenci
 • 70 Kobiety
  (absolwenci)
 • 126 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • pow. tomaszowski
  22,7
  Województwo
  22,1
  Cały kraj
  23,8
 •  
 • 81,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 55,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat tomaszowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 16 Oddziały
 • 211 Uczniowie
 • 47 Kobiety
  (uczniowie)
 • 164 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 22,3%
  77,7%
 • 107 Uczniowie w 1 klasie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 88 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 1 Oddziały
 • 7 Uczniowie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 42,9%
  57,1%
 • 7 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 12,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  12,8
  Województwo
  17,7
  Cały kraj
  17,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 12,8 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 12,8
 • 13,2 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 13,2
 • 7,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 7,0
 •  
 •  
 • 3 473 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski2 063
  • niemiecki1 025
  • rosyjski378
 • 2 063 angielski
 • 1 025 niemiecki
 • 378 rosyjski
 • 7 francuski
 • 346 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 315 niemiecki
 • 31 inny
 • 10 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 10 rosyjski
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie tomaszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 31,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 32,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat tomaszowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat tomaszowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat tomaszowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat tomaszowski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie tomaszowskim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie tomaszowskim znajdowało się 5 hoteli (2 ★★★, 2 ★★, 1 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 2 pensjonaty (kategorii ★★★). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 7 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 2 (całoroczne: 0)
  • ośrodki wczasowe: 1 (całoroczne: 0)
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)
  • kempingi: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 1 (całoroczne: 0)
  • kwatery agroturystyczne: 1 (całoroczne: 0)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 4
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 7 (liczba sal: 9, liczba miejsc: 715)
  • z nagłośnieniem: 7
  • z projektorem multimedialnym: 6
  • z zestawem do wideokonferencji: 3
  • z obsługą techniczną: 5
  • z ekranem: 6
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 5
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 11


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie tomaszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie tomaszowskim: 10 (publiczne: 10, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 9, udogodnienia wewnątrz budynku: 5). W powiecie tomaszowskim 8 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 437 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 226 (uczestnicy: 29 213)
  • seanse filmowe: 3 (uczestnicy: 250)
  • wystawy: 17 (uczestnicy: 1 938)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 10 (uczestnicy: 1 306)
  • koncerty: 32 (uczestnicy: 7 379)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 23 (uczestnicy: 1 640)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 19 (uczestnicy: 7 141)
  • konkursy: 62 (uczestnicy: 1 440)
  • pokazy teatralne: 19 (uczestnicy: 5 893)
  • interdyscyplinarne: 6 (uczestnicy: 1 050)
  • warsztaty: 34 (uczestnicy: 1 026)
  • inne: 1 (uczestnicy: 150)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 123 (członkowie: 1 906)
  • plastyczne/techniczne: 7 (członkowie: 83)
  • taneczne: 3 (członkowie: 36)
  • muzyczne: 5 (członkowie: 38)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 10)
  • teatralne: 1 (członkowie: 15)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 (członkowie: 20)
  • literackie: 1 (członkowie: 28)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 10 (członkowie: 341)
  • koło gospodyń wiejskich: 93 (członkowie: 1 335)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 4 (absolwenci: 80)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 10)
  • wiedzy praktycznej: 2 (absolwenci: 50)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 20)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • plastyczne: 5
  • muzyczne: 5
  • komputerowe: 2
  • sale baletowe/taneczne: 3
  • inne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 76 (członkowie: 1 108)
  • teatralne: 3 (członkowie: 46)
  • muzyczne - instrumentalne: 10 (członkowie: 117)
  • wokalne i chóry: 26 (członkowie: 348)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 28 (członkowie: 448)
  • taneczne: 9 (członkowie: 149)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie tomaszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie tomaszowskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 337 miejscami na widowni. Odbyło się 197 seansów, na które przyszło 6 938 widzów, w tym 88 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 3 796 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie tomaszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie tomaszowskim działały 4 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 25 001 zwiedzających, co daje 3 036 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 3 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 3 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie tomaszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie tomaszowskim działało 21 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 224 829 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 40 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 12 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 7 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 25 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 295 236 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 140
  • dostępne dla czytelników: 77
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 77
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 17
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 16
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 17
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 8


 • Biblioteki naukowe w powiecie tomaszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie tomaszowskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 35 684 wolumeny w tym ziobry specjalne: 133. Odnotowano 610 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 2 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 45 338 wolumenów. Odnotowano 1 330 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 12
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie tomaszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie tomaszowskim działało 39 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 2 759 członków. Zarejestrowano 2 691 ćwiczących (mężczyźni: 1 954, kobiety: 737, chłopcy do lat 18: 1 434, dziewczęta do lat 18: 615). Aktywnych było 90 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (53), instruktora sportowego (82) oraz inne osoby (18).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie tomaszowskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat tomaszowski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat tomaszowski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 24 wypadków drogowych w powiecie tomaszowskim odnotowano 7 ofiar śmiertelnych oraz 24 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 29,3 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 8,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 9,7 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 33,1 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie tomaszowskim zarejestrowanych było 72 490 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 50 865 samochodów osobowych (620,7 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla całej Polski), 5 914 samochodów ciężarowych (79,4 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 364 autobusów (4,4 - znacznie więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 594 ciągników siodłowych (7,2 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 2 552 motocykli (31,1 - znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 21,4 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 22,5 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 19,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 16,2 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 23,1 lat.


  W 2020 roku w powiecie tomaszowskim znajdowało się 81 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 52 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 52 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie tomaszowskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 24 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 7 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 24 Ranni
  (rok 2020)
 • 10 Lekko ranni
 • 14 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie tomaszowskim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 29,29 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • powiat tomaszowski
  29,3
  Województwo
  44,4
  Kraj
  61,5
 • 8,54 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • powiat tomaszowski
  8,5
  Województwo
  7,4
  Kraj
  6,5
 • 29,29 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • powiat tomaszowski
  29,3
  Lubelskie
  45,2
  Cała Polska
  69,2
 • 9,66 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • powiat tomaszowski
  9,7
  Lubelskie
  8,2
  Cały kraj
  7,6
 • 33,11 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • pow. tomaszowski
  33,1
  Lubelskie
  49,9
  Polska
  80,2
 • 29,17 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Tutaj
  29,2
  Województwo
  16,8
  Cała Polska
  10,6
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Tutaj
  100,0
  woj. lubelskie
  101,7
  Polska
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 72 490 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie tomaszowskim w 2020 roku
 • 50 865 Samochody osobowe
 • 5 914 Samochody ciężarowe
 • 70 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 364 Autobusy
 • 353 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 597 Ciągniki samochodowe
 • 594   Ciągniki siodłowe
 • 11 845 Ciągniki rolnicze
 • 2 552 Motocykle
 • 907   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 299 Motorowery
 • 50 865Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie tomaszowskim
 • Samochody osobowe w powiecie tomaszowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 620,7 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. tomaszowski
  620,7
  Województwo
  643,8
  Polska
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg8 849
  • 1400-1649 kg11 286
  • 1650-1899 kg13 874
  • 1900 kg i więcej16 856
 • 8 849 do 1399 kg
 • 11 286 1400-1649 kg
 • 13 874 1650-1899 kg
 • 16 856 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 13 844 do 1399 cm3
 • 13 844
 • 31 351 1400-1999 cm3
 • 31 351
 • 5 670 2000 i więcej cm3
 • 5 670
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie tomaszowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna22 364
  • olej napędowy20 974
  • gaz (LPG)7 045
  • pozostałe482
 • 22 364 benzyna
 • 20 974 olej napędowy
 • 7 045 gaz (LPG)
 • 482 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 217 do 1 roku
 • 217
 • 162 2 lata
 • 162
 • 225 3 lata
 • 225
 • 616 4-5 lat
 • 616
 • 846 6-7 lat
 • 846
 • 1 303 8-9 lat
 • 1 303
 • 2 003 10-11 lat
 • 2 003
 • 8 074 12-15 lat
 • 8 074
 • 12 664 16-20 lat
 • 12 664
 • 9 876 21-25 lat
 • 9 876
 • 5 769 26-30 lat
 • 5 769
 • 9 110 31 lat i więcej
 • 9 110
 • 21,4 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie tomaszowskim
 • Powiat
  21,4 lat
  woj. lubelskie
  20,2 lat
  Cała Polska
  18,8 lat
 • 5 914Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie tomaszowskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie tomaszowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 79,4 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  79,4
  Województwo
  96,3
  Cała Polska
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 834 do 999 kg
 • 2 834
 • 1 661 1000-1499 kg
 • 1 661
 • 424 1500-2999 kg
 • 424
 • 44 3000-3499 kg
 • 44
 • 106 3500-4999 kg
 • 106
 • 298 5000-6999 kg
 • 298
 • 181 7000-9999 kg
 • 181
 • 246 10000-14999 kg
 • 246
 • 120 15000 kg i więcej
 • 120
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 200
  • olej napędowy3 885
  • gaz (LPG)203
  • pozostałe626
 • 1 200 benzyna
 • 3 885 olej napędowy
 • 203 gaz (LPG)
 • 626 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 30 do 1 roku
 • 30
 • 14 2 lata
 • 14
 • 33 3 lata
 • 33
 • 84 4-5 lat
 • 84
 • 145 6-7 lat
 • 145
 • 166 8-9 lat
 • 166
 • 274 10-11 lat
 • 274
 • 885 12-15 lat
 • 885
 • 1 082 16-20 lat
 • 1 082
 • 995 21-25 lat
 • 995
 • 606 26-30 lat
 • 606
 • 1 600 31 lat i więcej
 • 1 600
 • 22,5 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie tomaszowskim
 • Tutaj
  22,5 lat
  Lubelskie
  20,6 lat
  Cały kraj
  19,4 lat
 • 364Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie tomaszowskim
 • Autobusy w powiecie tomaszowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,4 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  4,4
  Lubelskie
  3,5
  Cały kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna0
  • olej napędowy344
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe20
 • 0 benzyna
 • 344 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 20 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 8 2 lata
 • 8
 • 10 3 lata
 • 10
 • 11 4-5 lat
 • 11
 • 3 6-7 lat
 • 3
 • 10 8-9 lat
 • 10
 • 3 10-11 lat
 • 3
 • 48 12-15 lat
 • 48
 • 89 16-20 lat
 • 89
 • 115 21-25 lat
 • 115
 • 39 26-30 lat
 • 39
 • 27 31 lat i więcej
 • 27
 • 19,7 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie tomaszowskim
 • Tutaj
  19,7 lat
  Lubelskie
  22,1 lat
  Polska
  21,6 lat
 • 594Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie tomaszowskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie tomaszowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 7,2 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. tomaszowski
  7,2
  Województwo
  10,5
  Cały kraj
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy505
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe88
 • 1 benzyna
 • 505 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 88 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 10 3 lata
 • 10
 • 26 4-5 lat
 • 26
 • 40 6-7 lat
 • 40
 • 74 8-9 lat
 • 74
 • 35 10-11 lat
 • 35
 • 144 12-15 lat
 • 144
 • 96 16-20 lat
 • 96
 • 82 21-25 lat
 • 82
 • 47 26-30 lat
 • 47
 • 39 31 lat i więcej
 • 39
 • 16,2 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie tomaszowskim
 • powiat tomaszowski
  16,2 lat
  Lubelskie
  14,6 lat
  Cała Polska
  12,6 lat
 • 2 552Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie tomaszowskim
 • Motocykle w powiecie tomaszowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 31,1 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  31,1
  Lubelskie
  50,2
  Cały kraj
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 24 do 1 roku
 • 24
 • 12 2 lata
 • 12
 • 10 3 lata
 • 10
 • 104 4-5 lat
 • 104
 • 32 6-7 lat
 • 32
 • 65 8-9 lat
 • 65
 • 87 10-11 lat
 • 87
 • 318 12-15 lat
 • 318
 • 423 16-20 lat
 • 423
 • 432 21-25 lat
 • 432
 • 230 26-30 lat
 • 230
 • 815 31 lat i więcej
 • 815
 • 23,1 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie tomaszowskim
 • Powiat
  23,1 lat
  Lubelskie
  26,0 lat
  Kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 81 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 25 km  Będących pod zarządem gminy
 • 56 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie tomaszowskim w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 544,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat tomaszowski
  544,7 km
  Lubelskie
  410,4 km
  Cały kraj
  551,8 km
 • 9,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  9,9 km
  Lubelskie
  4,9 km
  Polska
  4,5 km
 • 52 Liczba licencji na taksówki
 • 52 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami