Powiat tomaszowski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat tomaszowski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 84 429 Liczba mieszkańców
 • 1 489 km2 Powierzchnia
 • 57 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 25,3% Stopa urbanizacji
 • Jan Kowalczyk Starosta
 • ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski Adres starostwa powiatowego
 • LTM Tablice rejestracyjne
Powiat tomaszowski na mapie
Identyfikatory
 • 0618 TERYT (TERC)
Herb powiatu tomaszowskiego
powiat tomaszowski herb

powiat tomaszowski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim
84-64-44-488
84-66-43-588
Petera 7
22-600 Tomaszów Lubelski
Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim
84-66-48-210
84-66-48-244
Żeromskiego 4
22-600 Tomaszów Lubelski
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Lubelskim
84-66-43-190
84-66-43-190
Lwowska 68
22-600 Tomaszów Lubelski
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tomaszowie Lubelskim
84-66-44-478
84-64-42-361
Lwowska 51
22-600 Tomaszów Lubelski
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim
84-66-42-201
84-66-42-201
Krucza 6
22-600 Tomaszów Lubelski
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim
(84) 664-35-35
(84) 664-41-11
ul. Lwowska
22-600 Tomaszów Lubelski

Powiat tomaszowski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat tomaszowski ma 84 429 mieszkańców, z czego 50,8% stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 6,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubelskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu tomaszowskiego w 2050 roku wynosi 59 455, z czego 29 456 to kobiety, a 29 999 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu tomaszowskiego zawarli w 2017 roku 431 małżeństw, co odpowiada 5,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa lubelskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,9% mieszkańców powiatu tomaszowskiego jest stanu wolnego, 56,7% żyje w małżeństwie, 3,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,6% to wdowy/wdowcy.

  Powiat tomaszowski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -337. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,98 na 1000 mieszkańców powiatu tomaszowskiego. W 2017 roku urodziło się 656 dzieci, w tym 45,9% dziewczynek i 54,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 404 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,66 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 55,2% zgonów w powiecie tomaszowskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,2% zgonów w powiecie tomaszowskim były nowotwory, a 2,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu tomaszowskiego przypada 11.09 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 738 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 112 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu tomaszowskiego -374. W tym samym roku 16 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 13 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 3.

  61,9% mieszkańców powiatu tomaszowskiego jest w wieku produkcyjnym, 16,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu tomaszowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 84 429 Liczba mieszkańców
 • 42 851 Kobiety
 • 41 578 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie tomaszowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie tomaszowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie tomaszowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu tomaszowskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 59 455 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 29 456 Kobiety
 • 29 999 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie tomaszowskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie tomaszowskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie tomaszowskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu tomaszowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 42,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  42,1 lat
  Lubelskie
  41,6 lat
  Polska
  41,4 lat
 • 43,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat tomaszowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu tomaszowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat tomaszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat tomaszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat tomaszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,9% Kawalerowie/Panny
 • pow. tomaszowski
  28,9%
  woj. lubelskie
  28,7%
  Kraj
  28,8%
 • 21,7% Kobiety
  (Panny)
 • 36,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,7% Żonaci/Zamężne
 • pow. tomaszowski
  56,7%
  Województwo
  56,4%
  Cały kraj
  55,8%
 • 56,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,6% Wdowcy/Wdowy
 • pow. tomaszowski
  10,6%
  Lubelskie
  10,4%
  Cała Polska
  9,6%
 • 18,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  3,1%
  Lubelskie
  3,9%
  Polska
  5,0%
 • 3,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,6% Nieustalone
 • Powiat
  0,6%
  Lubelskie
  0,6%
  Polska
  0,8%
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,6% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie tomaszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie tomaszowskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Powiat
  5,1
  Lubelskie
  5,0
  Cała Polska
  5,0
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • powiat tomaszowski
  1,3
  woj. lubelskie
  1,6
  Kraj
  1,7
 • 431 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie tomaszowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie tomaszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -337 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -154 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -183 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,98 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -4,0
  Lubelskie
  -1,2
  Kraj
  -0,0
 • -2,3 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -4,7 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie tomaszowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie tomaszowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie tomaszowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie tomaszowskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 656 Urodzenia żywe
 • 301 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 355 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 45,9%
  54,1%
 • 7,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  7,7
  woj. lubelskie
  9,8
  Polska
  10,5
 • 33,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  33,8
  Lubelskie
  42,0
  Kraj
  44,2
 • 9.7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9.7
 • 34.48 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 34.48
 • 80.01 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 80.01
 • 65.04 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 65.04
 • 28.43 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 28.43
 • 6.46 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.46
 • 0.38 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.38
 • 3 404 g Średnia waga noworodków
 • 3 342 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 456 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. tomaszowski
  3 404 g
  Lubelskie
  3 372 g
  Cały kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 61 Waga 4000g - 4499g
 • 61
 • 218 Waga 3500g - 3999g
 • 218
 • 263 Waga 3000g - 3499g
 • 263
 • 82 Waga 2500g - 2999g
 • 82
 • 13 Waga 2000g - 2499g
 • 13
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,12 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat tomaszowski
  1,12
  Lubelskie
  1,37
  Polska
  1,45
 • 0,51 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. tomaszowski
  0,51
  Lubelskie
  0,67
  Kraj
  0,71
 • 0,66 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. tomaszowski
  0,66
  woj. lubelskie
  0,89
  Kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie tomaszowskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 947 Zgony
 • 475 Kobiety
  (Zgony)
 • 472 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,2%
  49,8%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 11,1 Zgony na 1000 ludności
 • powiat tomaszowski
  11,1
  Województwo
  10,4
  Cały kraj
  10,1
 • 134,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  134,9
  Województwo
  113,3
  Kraj
  101,5
 • 2,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  2,8
  Lubelskie
  3,5
  Kraj
  4,0
 • 2,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat tomaszowski
  2,9
  woj. lubelskie
  3,0
  Kraj
  3,2
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,5
  Kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie tomaszowskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 50,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. tomaszowski
  50,3%
  Lubelskie
  47,6%
  Cała Polska
  45,7%
 • 23,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat tomaszowski
  23,5%
  Lubelskie
  23,8%
  Kraj
  26,7%
 • 3,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  3,7%
  woj. lubelskie
  5,5%
  Polska
  6,1%
 • 4,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  4,0
  Polska
  5,9
 • 76,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Lubelskie
  76,0
  Kraj
  74,3
 • 269,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  269,6
  woj. lubelskie
  253,5
  Polska
  274,3
 • 239,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. lubelskie
  239,1
  Kraj
  261,6
 • 576,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 634,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 516,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat tomaszowski
  576,4
  Województwo
  506,7
  Cały kraj
  469,0
 • 85,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 34,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 132,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  85,0
  Województwo
  80,2
  Kraj
  87,7
 • 22,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  22,9
  woj. lubelskie
  25,0
  Cała Polska
  31,8
 • 9,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  9,2
  Województwo
  6,2
  Polska
  8,0
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. tomaszowski
  0,9%
  Województwo
  0,6%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 738 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 378 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 360 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 16 Zameldowania z zagranicy
 • 10 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 6 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 112 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 585 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 527 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 13 Wymeldowania za granicę
 • 5 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 8 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -371 Saldo migracji
 • -202 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -169 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -374 Saldo migracji wewnętrznych
 • -207 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -167 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 3 Saldo migracji zagranicznych
 • 5 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie tomaszowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie tomaszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 13,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat tomaszowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat tomaszowski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie tomaszowskim oddano do użytku 63 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,75 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie tomaszowskim to 28 111 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 330 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie tomaszowskim to 5,48 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie tomaszowskim to 150,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 90,87% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 81,72% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 79,21% mieszkań posiada łazienkę, 71,00% korzysta z centralnego ogrzewania, a 27,65% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie tomaszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 28 111 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 330,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. tomaszowski
  330,30
  Lubelskie
  359,90
  Cała Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 85,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat tomaszowski
  85,70 m2
  Województwo
  77,10 m2
  Cały kraj
  73,80 m2
 • 28,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat tomaszowski
  28,30 m2
  woj. lubelskie
  27,70 m2
  Kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,00 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  4,00
  Województwo
  3,85
  Kraj
  3,82
 • 3,03 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  3,03
  Lubelskie
  2,78
  Polska
  2,69
 • 0,76 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,76
  Województwo
  0,72
  Cały kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie tomaszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 63 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 0,75 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat tomaszowski
  0,75
  Województwo
  3,46
  Cała Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 75 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 345 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,48 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. tomaszowski
  5,48
  Województwo
  4,27
  Cały kraj
  3,91
 • 4,09 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  4,09
  woj. lubelskie
  14,79
  Polska
  18,14
 • 9 479 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 150,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  150,5 m2
  Lubelskie
  96,9 m2
  Cała Polska
  92,7 m2
 • 0,11 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  0,11 m2
  Województwo
  0,34 m2
  Cały kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie tomaszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 90,87% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. tomaszowski
  90,87%
  Województwo
  91,60%
  Polska
  96,79%
 • 81,72% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. tomaszowski
  81,72%
  Województwo
  84,92%
  Polska
  93,66%
 • 79,21% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. tomaszowski
  79,21%
  Województwo
  82,38%
  Polska
  91,31%
 • 71,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  71,00%
  Lubelskie
  75,41%
  Cały kraj
  82,12%
 • 27,65% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat tomaszowski
  27,65%
  woj. lubelskie
  42,93%
  Kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat tomaszowski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie tomaszowskim na 1000 mieszkańców pracuje 128 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 49,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie tomaszowskim wynosiło w 2017 roku 8,0% (9,1% wśród kobiet i 7,1% wśród mężczyzn). Jest to mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie tomaszowskim wynosiło 3 405,09 PLN, co odpowiada 75.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu tomaszowskiego 4 007 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 045 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -962.

  63,2% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu tomaszowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 12,3% w przemyśle i budownictwie, a 7,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie tomaszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 128 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  128,0
  woj. lubelskie
  183,0
  Cały kraj
  247,0
 • 8,0% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 9,1% Kobiety
 • 7,1% Mężczyźni
 • Tutaj
  8,0%
  woj. lubelskie
  8,8%
  Cała Polska
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie tomaszowskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie tomaszowskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie tomaszowskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie tomaszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 405 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  3 405 PLN
  Województwo
  4 020 PLN
  Cała Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie tomaszowskim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie tomaszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 4 007 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 045 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -962 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,76 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie tomaszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 63,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 61,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 64,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 12,3% Przemysł i budownictwo
 • 6,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 18,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 7,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 7,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 7,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 16,6% Pozostałe
 • 24,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie tomaszowskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie tomaszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 10 839 Pracujący ogółem
 • 5 410 Kobiety
 • 5 429 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie tomaszowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,9% W wieku produkcyjnym
 • 55,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat tomaszowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 61,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  61,6
  Województwo
  63,7
  Kraj
  63,4
 • 34,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  34,6
  Województwo
  34,7
  Cała Polska
  34,0
 • 127,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat tomaszowski
  127,9
  Województwo
  119,9
  Cała Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 62,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat tomaszowski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie tomaszowskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 6 651 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 5 145 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 551 nowych podmiotów, a 413 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (561) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (419) w roku 2013. W tym samym okresie najwięcej (664) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (314) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie tomaszowskim najwięcej (389) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (6 404) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,6% (238) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 20,8% (1 386) podmiotów, a 75,6% (5 027) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie tomaszowskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (33.9%) oraz Budownictwo (16.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 6 651 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 238 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 386 Przemysł i budownictwo
 • 5 027 Pozostała działalność
 • 551 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie tomaszowskim w 2017 roku
 • 413 Podmioty wyrejestrowane w powiecie tomaszowskim w 2017 roku
 • 5 145 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 404 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 6 404
 • 198 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 198
 • 46 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 46
 • 3 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 3
 • 6 648 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 6 648
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 45 Spółdzielnie ogółem
 • 45
 • 257 Spółki handlowe ogółem
 • 257
 • 34  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 34
 • 4  Spółki handlowe - akcyjne
 • 4
 • 196  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 196
 • 34    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 34
 • 389 Spółki cywilne ogółem
 • 389
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 145 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 746 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 746
 • 823 Budownictwo
 • 823
 • 391 Transport i gospodarka magazynowa
 • 391
 • 378 Przetwórstwo przemysłowe
 • 378
 • 375 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 375
 • 367 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 367
 • 202 Pozostała działalność
 • 202
 • 157 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 157
 • 150 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 150
 • 150 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 150
 • 115 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 115
 • 92 Informacja i komunikacja
 • 92
 • 85 Edukacja
 • 85
 • 49 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 49
 • 25 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 25
 • 19 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 19
 • 18 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 18
 • 3 Górnictwo i wydobywanie
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat tomaszowski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie tomaszowskim stwierdzono 1 061 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 12,52 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie tomaszowskim wynosi 80,50% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa lubelskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu tomaszowskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,78 (wykrywalność 78%) oraz przeciwko mieniu - 4,43 (wykrywalność 69%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,76 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,03 (66%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,37 (90%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie tomaszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat tomaszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 061 Przestępstwa ogółem
 • 1 061
 • 659 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 659
 • 172 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 172
 • 149 Przestępstwa drogowe
 • 149
 • 31 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 31
 • 375 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 375
 • 12,52 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat tomaszowski
  12,52
  Województwo
  14,59
  Cała Polska
  19,62
 • 7,78 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,78
  Województwo
  8,79
  Kraj
  12,07
 • 2,03 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,03
  woj. lubelskie
  3,11
  Polska
  4,94
 • 1,76 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat tomaszowski
  1,76
  woj. lubelskie
  1,92
  Cała Polska
  1,78
 • 0,37 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. tomaszowski
  0,37
  Województwo
  0,49
  Cała Polska
  0,49
 • 4,43 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat tomaszowski
  4,43
  Województwo
  6,20
  Cała Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat tomaszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  81%
  Lubelskie
  77%
  Cała Polska
  72%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  78%
  Województwo
  69%
  Kraj
  60%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  67%
  Lubelskie
  83%
  Cała Polska
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Lubelskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat tomaszowski
  90%
  woj. lubelskie
  86%
  Cały kraj
  84%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  70%
  Lubelskie
  61%
  Cała Polska
  52%

Powiat tomaszowski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu tomaszowskiego wyniosła w 2016 roku 78,6 mln złotych, co daje 921 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 14.7% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu tomaszowskiego - 27.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (25%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 17,0 mln złotych, czyli 21,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu tomaszowskiego wyniosła w 2016 roku 80,3 mln złotych, co daje 941 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 9.2% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (51.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 600 - Transport i łączność (14.2%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (13.5%). W budżecie powiatu tomaszowskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 103 złotych na mieszkańca (10,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 1,7 złotych na mieszkańca (0,2%).
 • Wydatki budżetu w powiecie tomaszowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu tomaszowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat tomaszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu tomaszowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  74,4 mln

  856(100%)

  106,0 mln

  1,2 tys(100%)

  99,7 mln

  1,1 tys(100%)

  93,3 mln

  1,1 tys(100%)

  71,9 mln

  825(100%)

  73,2 mln

  844(100%)

  69,1 mln

  803(100%)

  78,6 mln

  921(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  25,1 mln

  290(33.8%)

  27,3 mln

  317(25.7%)

  33,6 mln

  382(33.7%)

  34,5 mln

  394(36.9%)

  24,3 mln

  280(33.8%)

  23,8 mln

  275(32.5%)

  21,3 mln

  249(30.9%)

  21,8 mln

  256(27.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  13,2 mln

  152(17.7%)

  34,1 mln

  396(32.2%)

  24,6 mln

  279(24.7%)

  8,1 mln

  92,7(8.7%)

  7,5 mln

  85,7(10.4%)

  9,9 mln

  115(13.6%)

  10,4 mln

  122(15.1%)

  19,6 mln

  230(25%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,4 mln

  73,4(8.5%)

  7,9 mln

  91,6(7.4%)

  10,2 mln

  116(10.2%)

  11,3 mln

  130(12.2%)

  8,0 mln

  91,6(11.1%)

  8,0 mln

  92,1(10.9%)

  8,5 mln

  99,0(12.3%)

  8,0 mln

  93,8(10.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,5 mln

  86,6(10.1%)

  11,9 mln

  138(11.2%)

  7,5 mln

  85,2(7.5%)

  7,3 mln

  83,5(7.8%)

  7,0 mln

  80,3(9.7%)

  6,9 mln

  80,2(9.5%)

  7,2 mln

  84,3(10.5%)

  7,9 mln

  93,1(10.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  6,4 mln

  73,4(8.5%)

  6,9 mln

  80,2(6.5%)

  7,4 mln

  83,7(7.4%)

  9,1 mln

  104(9.8%)

  7,2 mln

  82,9(10%)

  7,5 mln

  86,6(10.2%)

  7,0 mln

  82,2(10.2%)

  7,5 mln

  87,8(9.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,4 mln

  51,2(6%)

  4,3 mln

  49,8(4.1%)

  3,8 mln

  42,9(3.8%)

  9,9 mln

  113(10.6%)

  4,1 mln

  47,6(5.8%)

  3,9 mln

  45,1(5.3%)

  4,1 mln

  47,5(5.9%)

  4,1 mln

  47,8(5.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  4,7 mln

  54,1(6.3%)

  6,3 mln

  72,6(5.9%)

  4,7 mln

  52,9(4.7%)

  4,6 mln

  52,4(4.9%)

  5,9 mln

  68,4(8.3%)

  5,3 mln

  61,8(7.3%)

  3,9 mln

  45,4(5.6%)

  3,0 mln

  34,9(3.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,1 mln

  35,8(4.2%)

  4,3 mln

  49,4(4%)

  4,3 mln

  48,5(4.3%)

  4,1 mln

  47,3(4.4%)

  3,9 mln

  44,9(5.4%)

  4,2 mln

  48,6(5.7%)

  2,9 mln

  34,1(4.2%)

  2,6 mln

  30,8(3.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  478,7 tys

  5,5(0.6%)

  464,8 tys

  5,4(0.4%)

  786,2 tys

  8,9(0.8%)

  506,1 tys

  5,8(0.5%)

  511,2 tys

  5,9(0.7%)

  620,7 tys

  7,2(0.8%)

  553,8 tys

  6,5(0.8%)

  990,1 tys

  11,6(1.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  289,6 tys

  3,3(0.4%)

  894,4 tys

  10,4(0.8%)

  1,2 mln

  14,0(1.2%)

  2,0 mln

  23,1(2.2%)

  1,9 mln

  22,2(2.7%)

  1,5 mln

  17,8(2.1%)

  1,1 mln

  12,6(1.6%)

  915,8 tys

  10,8(1.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  684,1 tys

  7,9(0.9%)

  714,9 tys

  8,3(0.7%)

  724,7 tys

  8,2(0.7%)

  831,4 tys

  9,5(0.9%)

  777,3 tys

  8,9(1.1%)

  690,4 tys

  8,0(0.9%)

  761,7 tys

  8,9(1.1%)

  800,8 tys

  9,4(1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  501,5 tys

  5,8(0.7%)

  527,7 tys

  6,1(0.5%)

  554,8 tys

  6,3(0.6%)

  584,7 tys

  6,7(0.6%)

  565,6 tys

  6,5(0.8%)

  589,2 tys

  6,8(0.8%)

  534,1 tys

  6,2(0.8%)

  574,3 tys

  6,7(0.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  576,7 tys

  6,7(0.8%)

  531,6 tys

  6,2(0.7%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,2(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  341,8 tys

  3,9(0.5%)

  305,9 tys

  3,6(0.3%)

  327,8 tys

  3,7(0.3%)

  294,2 tys

  3,4(0.3%)

  62,7 tys

  0,7(0.1%)

  36,5 tys

  0,4(0%)

  101,0 tys

  1,2(0.1%)

  96,2 tys

  1,1(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,4 mln

  15,6(1.8%)

  84,3 tys

  1,0(0.1%)

  111,9 tys

  1,3(0.1%)

  80,7 tys

  0,9(0.1%)

  65,5 tys

  0,8(0.1%)

  42,6 tys

  0,5(0.1%)

  46,3 tys

  0,5(0.1%)

  47,8 tys

  0,6(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  12,0 tys

  0,1(0%)

  18,5 tys

  0,2(0%)

  14,1 tys

  0,2(0%)

  15,5 tys

  0,2(0%)

  52,5 tys

  0,6(0.1%)

  49,8 tys

  0,6(0.1%)

  33,3 tys

  0,4(0%)

  29,8 tys

  0,4(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  63,2 tys

  0,7(0.1%)

  5,5 tys

  0,1(0%)

  9,3 tys

  0,1(0%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  6,3 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  2,5 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  5,6 tys

  0,1(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  560

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  26,8 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  89,8 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie tomaszowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu tomaszowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat tomaszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu tomaszowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  67,7 mln

  779(100%)

  91,5 mln

  1,0 tys(100%)

  92,7 mln

  1,1 tys(100%)

  82,8 mln

  944(100%)

  78,1 mln

  896(100%)

  74,8 mln

  864(100%)

  74,2 mln

  862(100%)

  80,3 mln

  941(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  37,6 mln

  434(55.5%)

  40,4 mln

  469(44.1%)

  41,9 mln

  476(45.2%)

  41,7 mln

  477(50.4%)

  42,0 mln

  484(53.9%)

  40,2 mln

  465(53.7%)

  39,9 mln

  466(53.8%)

  41,7 mln

  490(51.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,8 mln

  43,8(5.6%)

  19,9 mln

  231(21.7%)

  10,6 mln

  120(11.4%)

  1,1 mln

  12,4(1.3%)

  1,7 mln

  19,5(2.2%)

  3,1 mln

  36,1(4.2%)

  7,7 mln

  89,8(10.4%)

  11,4 mln

  134(14.2%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  7,2 mln

  82,5(10.6%)

  7,0 mln

  81,0(7.6%)

  8,1 mln

  92,5(8.8%)

  8,7 mln

  99,1(10.5%)

  9,0 mln

  104(11.6%)

  9,7 mln

  112(12.9%)

  10,3 mln

  121(13.9%)

  10,9 mln

  128(13.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,9 mln

  56,0(7.2%)

  7,3 mln

  85,3(8%)

  5,5 mln

  62,3(5.9%)

  4,7 mln

  53,5(5.6%)

  4,5 mln

  52,2(5.8%)

  4,3 mln

  49,9(5.8%)

  4,4 mln

  51,1(5.9%)

  5,1 mln

  60,2(6.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,2 mln

  48,9(6.3%)

  4,1 mln

  47,8(4.5%)

  5,1 mln

  58,0(5.5%)

  6,5 mln

  74,3(7.8%)

  5,9 mln

  68,3(7.6%)

  3,9 mln

  44,8(5.2%)

  3,9 mln

  45,3(5.2%)

  4,0 mln

  47,1(5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,0 mln

  34,2(4.4%)

  3,2 mln

  37,3(3.5%)

  3,2 mln

  36,1(3.4%)

  3,7 mln

  42,0(4.4%)

  3,9 mln

  44,6(5%)

  3,7 mln

  42,8(4.9%)

  2,9 mln

  33,9(3.9%)

  2,6 mln

  30,8(3.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  478,8 tys

  5,5(0.7%)

  464,8 tys

  5,4(0.5%)

  1,6 mln

  18,4(1.7%)

  988,8 tys

  11,3(1.2%)

  947,2 tys

  10,9(1.2%)

  1,1 mln

  12,4(1.4%)

  1,0 mln

  11,8(1.4%)

  1,4 mln

  15,9(1.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,0 mln

  23,2(3%)

  2,8 mln

  32,2(3%)

  8,8 mln

  100(9.5%)

  8,9 mln

  102(10.7%)

  3,6 mln

  41,2(4.6%)

  1,1 mln

  13,0(1.5%)

  836,8 tys

  9,8(1.1%)

  1,1 mln

  12,8(1.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,2 mln

  37,2(4.8%)

  4,5 mln

  52,4(4.9%)

  3,4 mln

  38,4(3.6%)

  2,3 mln

  25,9(2.7%)

  4,2 mln

  48,3(5.4%)

  3,2 mln

  37,5(4.3%)

  1,4 mln

  15,8(1.8%)

  739,8 tys

  8,7(0.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  220,1 tys

  2,5(0.3%)

  176,1 tys

  2,0(0.2%)

  785,3 tys

  8,9(0.8%)

  595,8 tys

  6,8(0.7%)

  228,8 tys

  2,6(0.3%)

  2,5 mln

  28,8(3.3%)

  874,8 tys

  10,2(1.2%)

  396,1 tys

  4,7(0.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  538,7 tys

  6,2(0.8%)

  1,3 mln

  14,7(1.4%)

  3,3 mln

  37,4(3.6%)

  2,7 mln

  30,4(3.2%)

  1,5 mln

  17,7(2%)

  1,5 mln

  17,7(2%)

  533,7 tys

  6,2(0.7%)

  392,8 tys

  4,6(0.5%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  268,9 tys

  3,1(0.4%)

  278,0 tys

  3,2(0.3%)

  285,1 tys

  3,2(0.3%)

  301,1 tys

  3,4(0.4%)

  302,5 tys

  3,5(0.4%)

  305,0 tys

  3,5(0.4%)

  303,4 tys

  3,5(0.4%)

  301,5 tys

  3,5(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,2(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  78,0 tys

  0,9(0.1%)

  118,3 tys

  1,3(0.1%)

  129,5 tys

  1,5(0.2%)

  63,3 tys

  0,7(0.1%)

  101,1 tys

  1,2(0.1%)

  89,5 tys

  1,0(0.1%)

  86,5 tys

  1,0(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  3,9 tys

  0,0(0%)

  4,8 tys

  0,1(0%)

  12,1 tys

  0,1(0%)

  659,5 tys

  7,5(0.8%)

  36,8 tys

  0,4(0%)

  20,4 tys

  0,2(0%)

  23,5 tys

  0,3(0%)

  25,0 tys

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  2,5 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  5,6 tys

  0,1(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  560

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  370,0 tys

  4,3(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  26,8 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  89,8 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  12,0 tys

  0,1(0%)

  3,9 tys

  0,0(0%)

  7,0 tys

  0,1(0%)

  10,0 tys

  0,1(0%)

  30,0 tys

  0,3(0%)

  30,0 tys

  0,3(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat tomaszowski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 19 673 mieszkańców powiatu tomaszowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 9 586 kobiet oraz 10 087 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 10,0% średnie ogólnokształcące, a 18,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 20,8% mieszkańców powiatu tomaszowskiego, gimnazjalnym 6,3%, natomiast 27,8% podstawowym ukończonym. 2,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu tomaszowskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie tomaszowskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (29,3%) oraz średnie zawodowe (16,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (27,3%) oraz podstawowe ukończone (26,2%).

  15,4% mieszkańców powiatu tomaszowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,8% wśród dziewczynek i 15,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 694 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,56 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,3% ludności (25,5% wśród dziewczynek i 25,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 13 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 90,87.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,4% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,2% wśród dziewczyn i 12,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 95,54.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,2% mieszkańców (13,1% wśród dziewczyn i 13,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 27 uczniów. 22 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 33,7% mieszkańców powiatu tomaszowskiego w wieku potencjalnej nauki (33,4% kobiet i 34,1% mężczyzn).

 • 12,0% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  12,0%
  Lubelskie
  17,0%
  Kraj
  17,9%
 • 14,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 22,2% W miastach
  (wyższe)
 • 8,1% Na wsi
  (wyższe)
 • 31,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  31,0%
  woj. lubelskie
  33,2%
  Cała Polska
  33,3%
 • 33,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 28,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 42,3% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 26,7% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,7%
  Lubelskie
  3,1%
  Cała Polska
  2,7%
 • 3,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 5,3% W miastach
  (policealne)
 • 1,8% Na wsi
  (policealne)
 • 10,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat tomaszowski
  10,0%
  Lubelskie
  11,7%
  Cała Polska
  12,4%
 • 13,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,0% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,0% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. tomaszowski
  18,3%
  Lubelskie
  18,4%
  Kraj
  18,1%
 • 16,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,0% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 16,9% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 20,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. tomaszowski
  20,8%
  Lubelskie
  20,3%
  Kraj
  22,9%
 • 14,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 14,4% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 23,3% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. tomaszowski
  6,3%
  Lubelskie
  5,6%
  Cały kraj
  5,2%
 • 5,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,4% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,6% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 27,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  27,8%
  Województwo
  22,1%
  Cała Polska
  19,3%
 • 29,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 26,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 14,8% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 32,8% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat tomaszowski
  2,1%
  Województwo
  2,0%
  Cały kraj
  1,4%
 • 2,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,6% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie tomaszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 694 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  694,0
  Lubelskie
  792,0
  Polska
  811,0
 • 1,56 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  1,56
  Lubelskie
  1,13
  Cały kraj
  1,01
 •  
 • 109,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 108,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 63,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 60,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 2,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie tomaszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 90,87 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  90,87
  Lubelskie
  94,47
  Cały kraj
  96,62
 • 88,70 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  88,70
  Lubelskie
  91,77
  Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat tomaszowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat tomaszowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 13 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. tomaszowski
  13,0
  Lubelskie
  16,0
  Kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 13 Szkoły podstawowe ogółem
 • 13
 • 13 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 13
 • 14 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 14
 • 5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5
 •  
 • 438,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 368,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 70,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 12,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie tomaszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 95,54 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat tomaszowski
  95,54
  Lubelskie
  98,27
  Kraj
  100,01
 • 91,23 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  91,23
  woj. lubelskie
  92,40
  Kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat tomaszowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat tomaszowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • powiat tomaszowski
  20,0
  Lubelskie
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 20 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 • 8 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 8
 •  
 • 239,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 165,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 73,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 6,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie tomaszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie tomaszowskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 27 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  27,0
  Województwo
  26,0
  Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 27 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 27
 • 27 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 27
 • 15 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 15
 • 74,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 50,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Powiat
  22,0
  woj. lubelskie
  22,0
  Kraj
  24,0
 • 22 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 22
 • 22 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 22
 • 87,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 53,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 33,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie tomaszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 33,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 33,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 34,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat tomaszowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat tomaszowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat tomaszowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat tomaszowski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie tomaszowskim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie tomaszowskim znajdowały się 4 hotele (2 ★★★, 2 ★★), 0 moteli oraz 2 pensjonaty (kategorii ★★★). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 6 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 2 (całoroczne: 0)
  • ośrodki wczasowe: 1 (całoroczne: 0)
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)
  • kempingi: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 1 (całoroczne: 0)
  • kwatery agroturystyczne: 2 (całoroczne: 0)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 4
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 7 (liczba sal: 9, liczba miejsc: 715)
  • z nagłośnieniem: 7
  • z projektorem multimedialnym: 6
  • z zestawem do wideokonferencji: 3
  • z obsługą techniczną: 5
  • z ekranem: 6
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 5
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 11


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie tomaszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie tomaszowskim: 9 (publiczne: 9, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 4 (przystosowane wejście do budynku: 4, udogodnienia wewnątrz budynku: 0). W powiecie tomaszowskim 6 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 140 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 380 (uczestnicy: 84 153)
  • seanse filmowe: 8 (uczestnicy: 780)
  • wystawy: 21 (uczestnicy: 2 100)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 41 (uczestnicy: 11 100)
  • koncerty: 56 (uczestnicy: 34 260)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 29 (uczestnicy: 2 480)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 48 (uczestnicy: 8 726)
  • konkursy: 61 (uczestnicy: 3 370)
  • pokazy teatralne: 64 (uczestnicy: 16 330)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 200)
  • interdyscyplinarne: 22 (uczestnicy: 4 000)
  • warsztaty: 27 (uczestnicy: 607)
  • inne: 2 (uczestnicy: 200)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 93 (członkowie: 1 406)
  • plastyczne/techniczne: 7 (członkowie: 101)
  • taneczne: 2 (członkowie: 39)
  • muzyczne: 6 (członkowie: 77)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 10)
  • teatralne: 3 (członkowie: 24)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 4 (członkowie: 45)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 6 (członkowie: 210)
  • koło gospodyń wiejskich: 64 (członkowie: 900)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 7 (absolwenci: 136)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 6)
  • nauki gry na instrumentach: 3 (absolwenci: 31)
  • wiedzy praktycznej: 1 (absolwenci: 32)
  • tańca: 1 (absolwenci: 35)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 32)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 3
  • muzyczne: 5
  • komputerowe: 2
  • sale baletowe/taneczne: 3
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 55 (członkowie: 974)
  • teatralne: 5 (członkowie: 65)
  • muzyczne - instrumentalne: 5 (członkowie: 85)
  • wokalne i chóry: 16 (członkowie: 269)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 27 (członkowie: 455)
  • taneczne: 2 (członkowie: 100)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie tomaszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie tomaszowskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 337 miejscami na widowni. Odbyło się 675 seansów, na które przyszło 17 016 widzów, w tym 200 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 7 862 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie tomaszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie tomaszowskim działały 3 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 43 478 zwiedzających, co daje 5 131 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 3 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 3 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie tomaszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie tomaszowskim działały 22 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 221 172 wolumeny oraz 31 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 52 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 11 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 5 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 25 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 295 236 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 142
  • dostępne dla czytelników: 78
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 76
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 19
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 14
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 19
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 17
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 16
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 4


 • Biblioteki naukowe w powiecie tomaszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie tomaszowskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 34 686 wolumenów w tym ziobry specjalne: 395. Odnotowano 668 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 45 338 wolumenów. Odnotowano 1 330 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 12
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie tomaszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie tomaszowskim działało 39 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 2 759 członków. Zarejestrowano 2 691 ćwiczących (mężczyźni: 1 954, kobiety: 737, chłopcy do lat 18: 1 434, dziewczęta do lat 18: 615). Aktywnych było 90 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (53), instruktora sportowego (82) oraz inne osoby (18).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie tomaszowskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat tomaszowski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat tomaszowski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2016 roku w wyniku 46 wypadków drogowych w powiecie tomaszowskim odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 54 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 54,1 wypadków (mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 3,5 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 4,7 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 83,9 rannych (mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2016 roku w powiecie tomaszowskim zarejestrowanych było 64 386 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 44 724 samochodów osobowych (525,5 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz mniej od wartości dla całej Polski), 5 402 samochodów ciężarowych (68,4 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 361 autobusów (4,2 - znacznie więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 423 ciągników siodłowych (5,0 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 1 798 motocykli (21,1 - znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,1 lat, ma masę całkowitą 1650-1899 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 21,0 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 17,5 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 15,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 21,7 lat.


  W 2017 roku w powiecie tomaszowskim znajdowały się 52 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 34 taksówki oraz 34 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 46 Wypadki drogowe
 • 3 Ofiary śmiertelne
 • 54 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie tomaszowskim w latach 2011 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 54,10 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  54,1
  Województwo
  59,2
  Kraj
  87,6
 • 3,51 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • Powiat
  3,5
  woj. lubelskie
  8,3
  Polska
  7,9
 • 4,66 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  4,7
  woj. lubelskie
  10,8
  Kraj
  10,6
 • 83,87 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • pow. tomaszowski
  83,9
  Województwo
  90,1
  Polska
  142,5
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 64 386 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie tomaszowskim w 2016 roku
 • 44 724 Samochody osobowe
 • 5 402 Samochody ciężarowe
 • 506 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 361 Autobusy
 • 290 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 426 Ciągniki samochodowe
 • 423   Ciągniki siodłowe
 • 11 385 Ciągniki rolnicze
 • 1 798 Motocykle
 • 538   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 147 Motorowery
 • 44 724Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie tomaszowskim
 • Samochody osobowe w powiecie tomaszowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 525,5 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  525,5
  Województwo
  541,9
  Cała Polska
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg9 540
  • 1400-1649 kg11 489
  • 1650-1899 kg12 424
  • 1900 kg i więcej11 271
 • 9 540 do 1399 kg
 • 11 489 1400-1649 kg
 • 12 424 1650-1899 kg
 • 11 271 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 13 306 do 1399 cm3
 • 13 306
 • 26 976 1400-1999 cm3
 • 26 976
 • 4 442 2000 i więcej cm3
 • 4 442
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie tomaszowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna21 216
  • olej napędowy17 394
  • gaz (LPG)6 081
  • pozostałe33
 • 21 216 benzyna
 • 17 394 olej napędowy
 • 6 081 gaz (LPG)
 • 33 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 182 do 1 roku
 • 182
 • 137 2 lata
 • 137
 • 139 3 lata
 • 139
 • 508 4-5 lat
 • 508
 • 809 6-7 lat
 • 809
 • 1 867 8-9 lat
 • 1 867
 • 2 686 10-11 lat
 • 2 686
 • 7 934 12-15 lat
 • 7 934
 • 12 308 16-20 lat
 • 12 308
 • 7 746 21-25 lat
 • 7 746
 • 3 728 26-30 lat
 • 3 728
 • 6 680 31 lat i więcej
 • 6 680
 • 20,1 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie tomaszowskim
 • powiat tomaszowski
  20,1 lat
  Lubelskie
  19,0 lat
  Kraj
  17,9 lat
 • 5 402Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie tomaszowskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie tomaszowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 68,4 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. tomaszowski
  68,4
  woj. lubelskie
  83,0
  Polska
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 649 do 999 kg
 • 2 649
 • 1 353 1000-1499 kg
 • 1 353
 • 400 1500-2999 kg
 • 400
 • 41 3000-3499 kg
 • 41
 • 111 3500-4999 kg
 • 111
 • 305 5000-6999 kg
 • 305
 • 166 7000-9999 kg
 • 166
 • 235 10000-14999 kg
 • 235
 • 142 15000 kg i więcej
 • 142
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 239
  • olej napędowy3 914
  • gaz (LPG)228
  • pozostałe21
 • 1 239 benzyna
 • 3 914 olej napędowy
 • 228 gaz (LPG)
 • 21 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 32 do 1 roku
 • 32
 • 28 2 lata
 • 28
 • 38 3 lata
 • 38
 • 74 4-5 lat
 • 74
 • 192 6-7 lat
 • 192
 • 318 8-9 lat
 • 318
 • 329 10-11 lat
 • 329
 • 773 12-15 lat
 • 773
 • 1 118 16-20 lat
 • 1 118
 • 706 21-25 lat
 • 706
 • 554 26-30 lat
 • 554
 • 1 240 31 lat i więcej
 • 1 240
 • 21,0 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie tomaszowskim
 • Tutaj
  21,0 lat
  Lubelskie
  19,4 lat
  Kraj
  18,2 lat
 • 361Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie tomaszowskim
 • Autobusy w powiecie tomaszowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,2 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  4,2
  Województwo
  3,3
  Polska
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy360
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe0
 • 1 benzyna
 • 360 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 6 do 1 roku
 • 6
 • 1 2 lata
 • 1
 • 2 3 lata
 • 2
 • 7 4-5 lat
 • 7
 • 2 6-7 lat
 • 2
 • 10 8-9 lat
 • 10
 • 37 10-11 lat
 • 37
 • 64 12-15 lat
 • 64
 • 133 16-20 lat
 • 133
 • 65 21-25 lat
 • 65
 • 24 26-30 lat
 • 24
 • 10 31 lat i więcej
 • 10
 • 17,5 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie tomaszowskim
 • Tutaj
  17,5 lat
  woj. lubelskie
  20,2 lat
  Cała Polska
  20,5 lat
 • 423Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie tomaszowskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie tomaszowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 5,0 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat tomaszowski
  5,0
  Województwo
  7,9
  Cała Polska
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy421
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe1
 • 1 benzyna
 • 421 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 1 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 5 2 lata
 • 5
 • 9 3 lata
 • 9
 • 13 4-5 lat
 • 13
 • 14 6-7 lat
 • 14
 • 68 8-9 lat
 • 68
 • 43 10-11 lat
 • 43
 • 78 12-15 lat
 • 78
 • 95 16-20 lat
 • 95
 • 47 21-25 lat
 • 47
 • 24 26-30 lat
 • 24
 • 26 31 lat i więcej
 • 26
 • 15,7 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie tomaszowskim
 • pow. tomaszowski
  15,7 lat
  Województwo
  13,5 lat
  Cała Polska
  11,9 lat
 • 1 798Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie tomaszowskim
 • Motocykle w powiecie tomaszowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 21,1 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  21,1
  Województwo
  40,1
  Polska
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 52 do 1 roku
 • 52
 • 12 2 lata
 • 12
 • 1 3 lata
 • 1
 • 43 4-5 lat
 • 43
 • 45 6-7 lat
 • 45
 • 110 8-9 lat
 • 110
 • 93 10-11 lat
 • 93
 • 214 12-15 lat
 • 214
 • 304 16-20 lat
 • 304
 • 175 21-25 lat
 • 175
 • 286 26-30 lat
 • 286
 • 463 31 lat i więcej
 • 463
 • 21,7 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie tomaszowskim
 • pow. tomaszowski
  21,7 lat
  Województwo
  26,1 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 52 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 12 km  Będących pod zarządem gminy
 • 41 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie tomaszowskim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 351,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  351,9 km
  Województwo
  271,8 km
  Cały kraj
  388,2 km
 • 6,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat tomaszowski
  6,2 km
  Województwo
  3,2 km
  Kraj
  3,2 km
 • 34 Liczba licencji na taksówki
 • 34 Liczba taksówek