Kobylin w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Kobylin - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Kobylin to miasto leżące w środkowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu krotoszyńskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Kobylin.
 • 3 192 Liczba mieszkańców
 • 4,9 km² Powierzchnia
 • 655,4 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 104 m n.p.m Wysokość
 • przed 1303 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 65 Numer kierunkowy
 • PKR Tablice rejestracyjne
 • Tomasz Lesiński Burmistrz miasta
Kobylin na mapie
Identyfikatory
 • 17.226751.7158 Współrzędne GPS
 • 3012024 TERYT (TERC)
 • 0954478 SIMC
Herb miasta Kobylin
Kobylin herb

Jak Kobylin wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Kobylin na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Kobylin wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Kobylin plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
5Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
18Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
33Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
36Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
40Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
45Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
49Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
50Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
60Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
83Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
268Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
281Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
293Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
322Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
349Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
363Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
367Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
373Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
375Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
384Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
387Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
396Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców

Kobylin - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
63-740Poczta Kobylin koło Krotoszyna

Kobylin - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Kobylinie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Biuro Terenowe w Krotoszynie (podlega pod: ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Kobierska 5
63-700 Krotoszyn
Urząd Miejski w Kobylinie
(65) 548-24-01
(65) 548-21-17
Rynek Piłsudskiego 1
63-740 Kobylin

Kobylin - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Kobylin jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 3 192, z czego 50,8% stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 5,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,4 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Kobylina zawarli w 2022 roku 7 małżeństw, co odpowiada 2,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,4% mieszkańców Kobylina jest stanu wolnego, 56,8% żyje w małżeństwie, 5,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,1% to wdowy/wdowcy.

  Kobylin ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -10. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,15 na 1000 mieszkańców Kobylina. W 2022 roku urodziło się 25 dzieci, w tym 44,0% dziewczynek i 56,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 414 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,80 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 29,0% zgonów w Kobylinie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 26,1% zgonów w Kobylinie były nowotwory, a 3,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Kobylina przypada 11.01 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 38 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 34 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Kobylina 4. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  59,1% mieszkańców Kobylina jest w wieku produkcyjnym, 21,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Kobylina
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 3 192 Liczba mieszkańców
 • 1 623 Kobiety
 • 1 569 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Kobylinie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Kobylinie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Kobylinie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Kobylina
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 39,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  39,4 lat
  Wielkopolskie
  41,1 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 41,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Kobylin, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Kobylina
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Kobylin,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Kobylin,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Kobylin,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,4% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  28,5%
  Województwo
  29,8%
  Kraj
  29,1%
 • 23,6% Kobiety
  (Panny)
 • 33,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,8% Żonaci/Zamężne
 • Kobylin
  56,8%
  Województwo
  54,7%
  Kraj
  54,0%
 • 55,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,1% Wdowcy/Wdowy
 • Kobylin
  9,0%
  Województwo
  8,3%
  Polska
  8,5%
 • 14,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Kobylin
  5,7%
  woj. wielkopolskie
  7,0%
  Cała Polska
  7,6%
 • 6,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Miasto
  0,0%
  Wielkopolskie
  0,2%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Kobylinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Kobylinie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  2,2
  Województwo
  4,2
  Polska
  4,1
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Kobylin
  1,4
  woj. wielkopolskie
  1,4
  Cała Polska
  1,6
 • 7 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Kobylinie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Kobylinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -10 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -9 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -1 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,15 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -3,2
  Województwo
  -2,2
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Kobylinie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Kobylinie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Kobylinie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Kobylinie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 25 Urodzenia żywe
 • 11 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 14 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 44,0%
  56,0%
 • 7,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  7,9
  Wielkopolskie
  8,7
  Polska
  8,1
 • 39,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  39,5
  Województwo
  37,1
  Cała Polska
  35,1
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 45 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 45
 • 111 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 111
 • 83 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 83
 • 36 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 36
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 414 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 352 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 472 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Kobylin
  3 414 g
  Województwo
  3 392 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 65 Waga 4000g - 4499g
 • 65
 • 238 Waga 3500g - 3999g
 • 238
 • 244 Waga 3000g - 3499g
 • 244
 • 90 Waga 2500g - 2999g
 • 90
 • 14 Waga 2000g - 2499g
 • 14
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,44 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,44
  woj. wielkopolskie
  1,33
  Cała Polska
  1,26
 • 0,69 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Kobylin
  0,69
  woj. wielkopolskie
  0,65
  Polska
  0,61
 • 0,80 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,80
  Wielkopolskie
  0,80
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Kobylinie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 35 Zgony
 • 20 Kobiety
  (Zgony)
 • 15 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 57,1%
  42,9%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,0 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,0
  woj. wielkopolskie
  10,9
  Polska
  11,9
 • 124,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Kobylin
  124,9
  Województwo
  124,8
  Cały kraj
  147,0
 • 4,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  4,5
  Wielkopolskie
  3,5
  Kraj
  3,8
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Kobylin
  3,2
  woj. wielkopolskie
  2,9
  Cała Polska
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,1
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie krotoszyńskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  29,0%
  Wielkopolskie
  28,6%
  Cały kraj
  36,0%
 • 26,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  26,1%
  Wielkopolskie
  24,2%
  Kraj
  23,6%
 • 3,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Kobylin
  3,2%
  woj. wielkopolskie
  7,6%
  Kraj
  6,7%
 • 73 Zgony spowodowane COVID-19
 • 9,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  9,7
  Cała Polska
  15,8
 • 57,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  57,5
  Cały kraj
  70,6
 • 290,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  290,1
  woj. wielkopolskie
  263,4
  Polska
  280,1
 • 239,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  239,9
  Kraj
  253,9
 • 321,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 346,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 296,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  321,9
  woj. wielkopolskie
  311,2
  Kraj
  426,2
 • 62,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 32,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 107,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  62,7
  Wielkopolskie
  48,9
  Cała Polska
  62,9
 • 33,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Kobylin
  33,9
  Wielkopolskie
  35,1
  Polska
  33,8
 • 5,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  5,2
  Wielkopolskie
  6,7
  Cały kraj
  7,0
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,5%
  woj. wielkopolskie
  0,7%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 38 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 18 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 20 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 34 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 15 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 19 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 4 Saldo migracji
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 4 Saldo migracji wewnętrznych
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Kobylinie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Kobylinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 20,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Kobylin, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kobylin - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Kobylinie oddano do użytku 10 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,14 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Kobylinie to 987 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 310 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Kobylinie to 5,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Kobylinie to 136,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,97% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,76% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,83% mieszkań posiada łazienkę, 84,40% korzysta z centralnego ogrzewania, a 63,32% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu krotoszyńskiego.

  Powiat krotoszyński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Kobylinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 987 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 310,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Kobylin
  310,40
  Województwo
  386,90
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 99,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Kobylin
  99,60 m2
  Województwo
  81,90 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 30,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  30,90 m2
  woj. wielkopolskie
  31,70 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,74 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,74
  Województwo
  4,06
  Polska
  3,83
 • 3,22 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,22
  Wielkopolskie
  2,58
  Cała Polska
  2,42
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,68
  woj. wielkopolskie
  0,64
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Kobylinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 10 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 3,14 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Kobylin
  3,14
  Województwo
  7,35
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 50 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,00
  woj. wielkopolskie
  4,04
  Cały kraj
  3,89
 • 15,72 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Kobylin
  15,72
  Województwo
  29,73
  Polska
  24,56
 • 1 362 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 136,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  136,2 m2
  Województwo
  94,4 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,43 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,43 m2
  Wielkopolskie
  0,69 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Kobylinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 97,97% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  97,97%
  Wielkopolskie
  98,07%
  Polska
  97,75%
 • 96,76% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  96,76%
  Województwo
  96,64%
  Cały kraj
  95,18%
 • 94,83% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  94,83%
  Województwo
  95,51%
  Cała Polska
  93,75%
 • 84,40% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  84,40%
  woj. wielkopolskie
  87,06%
  Cała Polska
  85,83%
 • 63,32% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Kobylin
  63,32%
  Wielkopolskie
  56,79%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Kobylin - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Kobylinie na 1000 mieszkańców pracuje 208osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 0,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 0,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Kobylinie wynosiło w 2023 roku 2,6% (2,6% wśród kobiet i 2,6% wśród mężczyzn). Jest to nieznacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Kobylinie wynosiło 4 772,92 PLN, co odpowiada 71.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Kobylina 398 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 218 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -180.

  13,0% aktywnych zawodowo mieszkańców Kobylina pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 27,7% w przemyśle i budownictwie, a 44,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Kobylinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 208 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Kobylin
  208,0
  Województwo
  290,0
  Cała Polska
  259,0
 • 3,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 4,1% Kobiety
 • 2,1% Mężczyźni
 • Miasto
  2,6%
  woj. wielkopolskie
  3,0%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Kobylinie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Kobylinie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Kobylinie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Kobylinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 286 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 773 PLN
  Wielkopolskie
  6 020 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Kobylinie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Kobylinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 398 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 218 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -180 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,55 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Kobylinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 13,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 11,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 14,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 27,7% Przemysł i budownictwo
 • 18,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 36,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 44,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 49,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 40,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 14,1% Pozostałe
 • 20,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Kobylinie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Kobylinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 663 Pracujący ogółem
 • 0 Kobiety
 • 0 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Kobylinie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 21,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 25,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,1% W wieku produkcyjnym
 • 56,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 62,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Kobylin, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 69,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Kobylin
  69,1
  woj. wielkopolskie
  68,5
  Polska
  69,0
 • 32,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  32,3
  woj. wielkopolskie
  35,6
  Kraj
  38,2
 • 87,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Kobylin
  87,9
  Województwo
  108,0
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 62,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Kobylin - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Kobylinie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 339 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 251 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 27 nowych podmiotów, a 15 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (35) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (17) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (54) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (6) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Kobylinie najwięcej (30) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (323) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,9% (10) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 28,9% (98) podmiotów, a 68,1% (231) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Kobylinie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (27.5%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 339 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 10 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 98 Przemysł i budownictwo
 • 231 Pozostała działalność
 • 27 Podmioty nowo zarejestrowane w Kobylinie w 2023 roku
 • 15 Podmioty wyrejestrowane w Kobylinie w 2023 roku
 • 251 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 323 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 323
 • 13 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 13
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 339 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 339
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 Spółdzielnie ogółem
 • 4
 • 33 Spółki handlowe ogółem
 • 33
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 30  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 30
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 19 Spółki cywilne ogółem
 • 19
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 251 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 69 Budownictwo
 • 69
 • 55 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 55
 • 22 Transport i gospodarka magazynowa
 • 22
 • 21 Przetwórstwo przemysłowe
 • 21
 • 15 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 15
 • 12 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 12
 • 12 Pozostała działalność
 • 12
 • 9 Edukacja
 • 9
 • 9 Informacja i komunikacja
 • 9
 • 9 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 9
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 6
 • 4 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 4
 • 4 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 4
 • 4 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 4
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kobylin - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Kobylinie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 45 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,08 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Kobylinie wynosi 82,60% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Kobylina najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,39 (wykrywalność 76%) oraz przeciwko mieniu - 5,43 (wykrywalność 61%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,99 (100%), o charakterze gospodarczym - 2,00 (90%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,25 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Kobylinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Kobylina.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Kobylin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 45
 • 30 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 30
 • 6 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 6
 • 6 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 6
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 17 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 17
 • 14,08 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  14,08
  Województwo
  18,91
  Cała Polska
  22,81
 • 9,39 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Kobylin
  9,39
  Województwo
  11,58
  Cała Polska
  12,98
 • 2,00 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,00
  Wielkopolskie
  4,85
  Kraj
  6,99
 • 1,99 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,99
  woj. wielkopolskie
  1,67
  Kraj
  1,82
 • 0,25 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Kobylin
  0,25
  woj. wielkopolskie
  0,30
  Cały kraj
  0,35
 • 5,43 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,43
  Wielkopolskie
  9,57
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Kobylin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  83%
  woj. wielkopolskie
  72%
  Kraj
  71%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  76%
  woj. wielkopolskie
  65%
  Cały kraj
  63%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  91%
  woj. wielkopolskie
  77%
  Kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Kobylin
  100%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Kobylin
  100%
  woj. wielkopolskie
  94%
  Kraj
  88%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  61%
  Województwo
  52%
  Cała Polska
  51%

Kobylin - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Kobylina wyniosła w 2022 roku 54,9 mln złotych, co daje 7,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 30.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Kobylina - 28.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (10.8%) oraz na Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (9.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 12,7 mln złotych, czyli 23,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Kobylina wyniosła w 2022 roku 53,0 mln złotych, co daje 6,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 10.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (28.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (26.3%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11.2%). W budżecie Kobylina wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 995 złotych na mieszkańca (14,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 23,0 złotych na mieszkańca (0,3%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 12,8%.
 • Wydatki budżetu w Kobylinie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Kobylina według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Kobylin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Kobylina według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  23,9 mln

  2,9 tys(100%)

  28,4 mln

  3,5 tys(100%)

  34,2 mln

  4,2 tys(100%)

  34,3 mln

  4,2 tys(100%)

  37,9 mln

  4,7 tys(100%)

  39,8 mln

  5,1 tys(100%)

  42,4 mln

  5,4 tys(100%)

  54,9 mln

  7,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  10,9 mln

  3,3 tys(45.8%)

  11,0 mln

  3,4 tys(38.7%)

  10,9 mln

  3,3 tys(31.8%)

  11,5 mln

  3,5 tys(33.6%)

  14,0 mln

  4,3 tys(36.9%)

  14,7 mln

  4,6 tys(37.1%)

  16,1 mln

  5,0 tys(37.9%)

  15,4 mln

  4,8 tys(28.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,5 tys

  1,1(0%)

  3,6 tys

  1,1(0%)

  4,0 tys

  1,2(0%)

  10,5 tys

  3,3(0%)

  11,0 tys

  3,4(0%)

  11,5 tys

  3,6(0%)

  11,5 tys

  3,6(0%)

  6,0 mln

  1,9 tys(10.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  761,9 tys

  231(3.2%)

  732,7 tys

  224(2.6%)

  743,2 tys

  228(2.2%)

  718,2 tys

  221(2.1%)

  1,1 mln

  344(2.9%)

  1,1 mln

  350(2.8%)

  1,3 mln

  405(3.1%)

  5,3 mln

  1,7 tys(9.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,4 mln

  429(5.9%)

  1,4 mln

  442(5.1%)

  1,9 mln

  597(5.7%)

  3,1 mln

  966(9.1%)

  2,6 mln

  817(7%)

  2,0 mln

  614(5%)

  2,2 mln

  678(5.1%)

  4,7 mln

  1,5 tys(8.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,6 mln

  794(11%)

  2,7 mln

  832(9.6%)

  3,1 mln

  943(9%)

  3,7 mln

  1,2 tys(10.9%)

  3,5 mln

  1,1 tys(9.3%)

  3,4 mln

  1,1 tys(8.6%)

  3,9 mln

  1,2 tys(9.2%)

  4,3 mln

  1,3 tys(7.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,3 mln

  708(9.8%)

  1,3 mln

  387(4.5%)

  2,2 mln

  668(6.4%)

  1,6 mln

  483(4.6%)

  829,9 tys

  256(2.2%)

  1,4 mln

  424(3.4%)

  1,6 mln

  513(3.9%)

  4,2 mln

  1,3 tys(7.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  734,9 tys

  223(3.1%)

  968,3 tys

  296(3.4%)

  1,7 mln

  534(5.1%)

  1,1 mln

  349(3.3%)

  1,6 mln

  492(4.2%)

  1,0 mln

  323(2.6%)

  1,4 mln

  439(3.3%)

  2,3 mln

  739(4.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,4 mln

  1,0 tys(14.2%)

  8,7 mln

  2,7 tys(30.6%)

  1,2 mln

  373(3.6%)

  1,3 mln

  389(3.7%)

  1,4 mln

  431(3.7%)

  1,4 mln

  430(3.5%)

  1,4 mln

  422(3.2%)

  2,3 mln

  709(4.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  191,7 tys

  58,2(0.8%)

  230,8 tys

  70,6(0.8%)

  361,7 tys

  111(1.1%)

  314,9 tys

  97,0(0.9%)

  269,3 tys

  83,2(0.7%)

  336,6 tys

  104(0.8%)

  323,4 tys

  101(0.8%)

  900,0 tys

  283(1.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  480,0 tys

  146(2%)

  567,0 tys

  173(2%)

  430,8 tys

  132(1.3%)

  449,8 tys

  139(1.3%)

  495,8 tys

  153(1.3%)

  718,3 tys

  223(1.8%)

  569,3 tys

  177(1.3%)

  634,3 tys

  199(1.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  584,0 tys

  177(2.4%)

  451,1 tys

  138(1.6%)

  2,0 mln

  607(5.8%)

  636,6 tys

  196(1.9%)

  540,2 tys

  167(1.4%)

  380,0 tys

  118(1%)

  534,9 tys

  167(1.3%)

  575,2 tys

  181(1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  399,1 tys

  125(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  175,4 tys

  53,3(0.7%)

  155,2 tys

  47,5(0.5%)

  181,4 tys

  55,7(0.5%)

  161,3 tys

  49,7(0.5%)

  144,0 tys

  44,5(0.4%)

  177,6 tys

  55,1(0.4%)

  201,3 tys

  62,7(0.5%)

  328,7 tys

  103(0.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  47,9 tys

  14,5(0.2%)

  60,7 tys

  18,6(0.2%)

  54,0 tys

  16,6(0.2%)

  74,2 tys

  22,9(0.2%)

  99,0 tys

  30,6(0.3%)

  69,1 tys

  21,4(0.2%)

  54,5 tys

  17,0(0.1%)

  119,4 tys

  37,6(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  16,3 tys

  5,0(0.1%)

  18,2 tys

  5,6(0.1%)

  23,6 tys

  7,2(0.1%)

  26,8 tys

  8,3(0.1%)

  27,1 tys

  8,4(0.1%)

  49,2 tys

  15,3(0.1%)

  79,1 tys

  24,6(0.2%)

  57,6 tys

  18,1(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,0 tys

  6,2(0.1%)

  30,0 tys

  9,3(0.1%)

  40,0 tys

  12,5(0.1%)

  40,0 tys

  12,6(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  92,9 tys

  28,2(0.4%)

  91,3 tys

  27,9(0.3%)

  76,8 tys

  23,6(0.2%)

  65,1 tys

  20,1(0.2%)

  57,9 tys

  17,9(0.2%)

  26,4 tys

  8,2(0.1%)

  16,0 tys

  5,0(0%)

  10,4 tys

  3,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  75,3 tys

  22,9(0.3%)

  9,3 tys

  2,8(0%)

  44,5 tys

  13,7(0.1%)

  88,0 tys

  27,1(0.3%)

  78,5 tys

  24,3(0.2%)

  72,4 tys

  22,5(0.2%)

  1,6 tys

  0,5(0%)

  1,6 tys

  0,5(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Kobylinie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Kobylina według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Kobylin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Kobylina według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  25,1 mln

  3,1 tys(100%)

  30,2 mln

  3,7 tys(100%)

  30,4 mln

  3,7 tys(100%)

  34,9 mln

  4,3 tys(100%)

  38,9 mln

  4,8 tys(100%)

  41,4 mln

  5,3 tys(100%)

  48,5 mln

  6,2 tys(100%)

  53,0 mln

  6,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  10,0 mln

  3,0 tys(39.7%)

  8,8 mln

  2,7 tys(29.1%)

  8,7 mln

  2,7 tys(28.5%)

  9,7 mln

  3,0 tys(27.9%)

  11,4 mln

  3,5 tys(29.3%)

  11,4 mln

  3,5 tys(27.6%)

  13,5 mln

  4,2 tys(27.9%)

  15,0 mln

  4,7 tys(28.4%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  8,8 mln

  2,7 tys(35%)

  11,1 mln

  3,4 tys(36.7%)

  8,9 mln

  2,7 tys(29.4%)

  10,6 mln

  3,3 tys(30.4%)

  12,3 mln

  3,8 tys(31.6%)

  12,8 mln

  4,0 tys(31%)

  16,2 mln

  5,0 tys(33.3%)

  14,0 mln

  4,4 tys(26.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,9 mln

  1,9 tys(11.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  641,7 tys

  195(2.6%)

  672,0 tys

  206(2.2%)

  672,0 tys

  206(2.2%)

  669,0 tys

  206(1.9%)

  1,0 mln

  317(2.6%)

  1,1 mln

  326(2.5%)

  1,1 mln

  346(2.3%)

  4,6 mln

  1,4 tys(8.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  766,5 tys

  233(3.1%)

  652,7 tys

  200(2.2%)

  682,0 tys

  209(2.2%)

  1,3 mln

  394(3.7%)

  757,7 tys

  234(1.9%)

  1,1 mln

  338(2.6%)

  2,0 mln

  638(4.2%)

  1,6 mln

  516(3.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,6 mln

  797(10.5%)

  8,0 mln

  2,4 tys(26.4%)

  413,6 tys

  127(1.4%)

  311,8 tys

  96,1(0.9%)

  346,4 tys

  107(0.9%)

  317,4 tys

  98,5(0.8%)

  323,3 tys

  101(0.7%)

  1,1 mln

  347(2.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  740,6 tys

  225(2.9%)

  720,1 tys

  220(2.4%)

  737,4 tys

  226(2.4%)

  990,2 tys

  305(2.8%)

  846,4 tys

  261(2.2%)

  1,1 mln

  347(2.7%)

  1,2 mln

  360(2.4%)

  971,8 tys

  306(1.8%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  821,3 tys

  258(1.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  81,8 tys

  24,8(0.3%)

  27,1 tys

  8,3(0.1%)

  73,7 tys

  22,6(0.2%)

  286,7 tys

  88,3(0.8%)

  132,0 tys

  40,8(0.3%)

  16,7 tys

  5,2(0%)

  1,0 mln

  326(2.2%)

  533,9 tys

  168(1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  456,2 tys

  138(1.8%)

  146,8 tys

  44,9(0.5%)

  135,0 tys

  41,5(0.4%)

  124,2 tys

  38,3(0.4%)

  125,4 tys

  38,7(0.3%)

  469,1 tys

  146(1.1%)

  125,8 tys

  39,2(0.3%)

  519,9 tys

  163(1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  77,9 tys

  23,6(0.3%)

  36,0 tys

  11,0(0.1%)

  105,8 tys

  32,5(0.3%)

  1,1 mln

  353(3.3%)

  751,7 tys

  232(1.9%)

  120,2 tys

  37,3(0.3%)

  171,4 tys

  53,3(0.4%)

  211,8 tys

  66,6(0.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  778,3 tys

  236(3.1%)

  24,1 tys

  7,4(0.1%)

  40,2 tys

  12,4(0.1%)

  97,2 tys

  30,0(0.3%)

  64,3 tys

  19,9(0.2%)

  29,8 tys

  9,2(0.1%)

  33,8 tys

  10,5(0.1%)

  150,6 tys

  47,4(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  15,0 tys

  4,6(0.1%)

  16,1 tys

  4,9(0.1%)

  658,8 tys

  202(2.2%)

  88,7 tys

  27,3(0.3%)

  40,9 tys

  12,6(0.1%)

  24,7 tys

  7,7(0.1%)

  58,9 tys

  18,4(0.1%)

  55,6 tys

  17,5(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  813

  0,2(0%)

  443

  0,1(0%)

  84,5 tys

  26,0(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,7 tys

  3,6(0%)

  30,6 tys

  9,6(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  70,0 tys

  21,2(0.3%)

  67,6 tys

  20,7(0.2%)

  54,9 tys

  16,9(0.2%)

  41,5 tys

  12,8(0.1%)

  41,6 tys

  12,8(0.1%)

  23,7 tys

  7,4(0.1%)

  10,7 tys

  3,3(0%)

  8,3 tys

  2,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  75,3 tys

  22,9(0.3%)

  9,3 tys

  2,8(0%)

  44,5 tys

  13,7(0.1%)

  88,0 tys

  27,1(0.3%)

  78,5 tys

  24,3(0.2%)

  72,4 tys

  22,5(0.2%)

  1,6 tys

  0,5(0%)

  1,6 tys

  0,5(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  790

  0,2(0%)

  25,4 tys

  7,9(0.1%)

  859

  0,3(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  2,1 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Kobylin - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 842 mieszkańców Kobylina jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 380 kobiet oraz 463 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 8,6% średnie ogólnokształcące, a 23,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 31,2% mieszkańców Kobylina, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 11,4% podstawowym ukończonym. 3,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy Kobylina mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Kobylinie największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (23,7%) oraz średnie zawodowe (22,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (39,1%) oraz średnie zawodowe (24,7%).

  W roku 2022 w Kobylinie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 8 oddziałów uczęszczało 209 dzieci (88 dziewczynek oraz 121 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Kobylinie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 150 dzieci (73 dziewczynki oraz 77 chłopców). Dostępnych było 170 miejsc.

  17,5% mieszkańców Kobylina w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,1% wśród dziewczynek i 18,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 464 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,60 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 20 oddziałach uczyło się 447 uczniów (211 kobiet oraz 236 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Kobylinie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 16 oddziałach uczyło się 343 uczniów (163 kobiety oraz 180 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 30,5% ludności (32,2% wśród dziewczynek i 29,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 22,4 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 134,64.

  W Kobylinie znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 4 oddziałach uczyło się 95 uczniów (27 kobiet oraz 68 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,4% mieszkańców (15,3% wśród dziewczyn i 17,3% wśród chłopaków). 23,8 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,8% mieszkańców Kobylina w wieku potencjalnej nauki (22,7% kobiet i 21,1% mężczyzn).

 • 16,1% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  16,1%
  Województwo
  23,5%
  Polska
  25,2%
 • 19,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  35,2%
  Wielkopolskie
  33,7%
  Cała Polska
  35,2%
 • 37,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • Kobylin
  2,9%
  Wielkopolskie
  3,0%
  Kraj
  3,3%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 8,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  8,6%
  Wielkopolskie
  10,9%
  Kraj
  11,9%
 • 10,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 23,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  23,7%
  Wielkopolskie
  19,9%
  Cały kraj
  20,0%
 • 22,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 31,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  31,2%
  Województwo
  25,0%
  Kraj
  21,2%
 • 23,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 39,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,1%
  Województwo
  3,1%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 11,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  11,4%
  Województwo
  11,5%
  Polska
  12,3%
 • 13,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 9,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,1%
  Wielkopolskie
  3,2%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Kobylinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1464 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Kobylin
  1 464,0
  Wielkopolskie
  949,0
  Cały kraj
  927,0
 • 0,60 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,60
  Województwo
  0,83
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 8 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 200 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Kobylin) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 209 Dzieci
 • 88 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 121 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 42,1%
  57,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 50 3 lata
 • 50
 • 58 4 lata
 • 58
 • 56 5 lata
 • 56
 • 43 6 lat
 • 43
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 20 3 lata
 • 20
 • 24 4 lata
 • 24
 • 22 5 lata
 • 22
 • 22 6 lat
 • 22
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 30 3 lata
 • 30
 • 34 4 lata
 • 34
 • 34 5 lata
 • 34
 • 21 6 lat
 • 21
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 •  
 • 8,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 8,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Kobylinie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kobylinie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole w Kobylinie
  Publiczne
  65 548-24-66
  ul. 3 Maja 9
  63-740 Kobylin
  7173-
 • Szkoły podstawowe w Kobylinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Kobylin) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 20 Oddziały
 • 447 Uczniowie
 • 211 Kobiety
  (uczniowie)
 • 236 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,2%
  52,8%
 • 57 Uczniowie w 1 klasie
 • 25 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 32 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 85 Absolwenci
 • 39 Kobiety
  (absolwenci)
 • 46 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  22,4
  woj. wielkopolskie
  17,3
  Polska
  17,0
 •  
 • 28,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 22,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 134,64 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  134,64
  Wielkopolskie
  97,58
  Cała Polska
  95,96
 • 134,64 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  134,64
  woj. wielkopolskie
  96,29
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Kobylin) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Kobylin) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Kobylinie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kobylinie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Kobylinie (Julian Tuwim)
  Publiczna
  65 548-24-32
  65 548-24-32
  ul. 3 Maja 9
  63-740 Kobylin
  16355-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Kobylinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Kobylin) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45 Uczniowie w 1 klasie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 35 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 23,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  23,8
  Wielkopolskie
  22,8
  Cały kraj
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Kobylinie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kobylinie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zespół Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie
  Publiczna
  65 548-25-02
  65 548-25-02
  ul. Krotoszyńska 6
  63-740 Kobylin
  587-
 • Edukacyjne grupy wieku w Kobylinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 17,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 30,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 32,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Kobylin, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Kobylin, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Kobylin, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kobylin - Zabytki i atrakcje(atrakcje, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome)

 • Kultura i rekreacja w Kobylinie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Kobylinie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Kobylinie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 160 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 62 (uczestnicy: 5 029)
  • seanse filmowe: 4 (uczestnicy: 350)
  • wystawy: 2 (uczestnicy: 90)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 420)
  • koncerty: 17 (uczestnicy: 1 850)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 5 (uczestnicy: 195)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 4 (uczestnicy: 250)
  • konkursy: 1 (uczestnicy: 42)
  • pokazy teatralne: 3 (uczestnicy: 240)
  • interdyscyplinarne: 1 (uczestnicy: 40)
  • warsztaty: 18 (uczestnicy: 342)
  • inne: 4 (uczestnicy: 1 210)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 8 (członkowie: 198)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 16)
  • taneczne: 1 (członkowie: 10)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 21)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 6)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 30)
  • inne: 1 (członkowie: 115)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (absolwenci: 7)
  • komputerowe: 2 (absolwenci: 7)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 92)
  • wokalne i chóry: 4 (członkowie: 52)
  • taneczne: 2 (członkowie: 40)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Kobylinie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 21 047 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 27 321 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Kobylinie działało 5 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 174 członków. Zarejestrowano 195 ćwiczących (mężczyźni: 162, kobiety: 33, chłopcy do lat 18: 129, dziewczęta do lat 18: 31). Aktywnych było 6 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (3), instruktora sportowego (8) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Kobylinie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Kobylinie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Kobylina znajduje się 8 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Kobylinie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z XV w. (ul. Plac Andrzeja Glabera 4)dnia 1933-03-07, wykaz dokumentów: A.K.I.11a/215 z 1933-03-07
  • Kościół z pocz. XVI w. (ul. Kościelna 9)dnia 1933-03-07, wykaz dokumentów: A.K.I.11a/216 z 1933-03-07
  • Klasztor z 1456 - 1463 (ul. Plac Andrzeja Glabera 4)dnia 1965-02-11, wykaz dokumentów: 67/A z 1965-02-11
  • Dzwonnica z XVIII w. (ul. Plac Andrzeja Glabera 4)dnia 1965-02-11, wykaz dokumentów: 67/A z 1965-02-11
  • Kapliczka z XVIII w. (ul. Plac Andrzeja Glabera 4)dnia 1965-02-11, wykaz dokumentów: 67/A z 1965-02-11
  • Wieża kościelna z 1764 r. (ul. 3 Maja 7)dnia 1969-02-04, wykaz dokumentów: 483/A z 1969-02-04
  • Miasto z 1303 r.dnia 1990-01-16, wykaz dokumentów: 1160A z 1990-01-16
  • Zajazd z 2. poł. XIX w. (ul. Rynek marsz. Józefa Piłsudskiego 20)dnia 1991-08-07, wykaz dokumentów: 1222/A z 1991-08-07

Kobylin - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 13 wypadków drogowych w Kobylinie odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 12 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 408,8 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 31,4 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Kobylinie znajdowały się 4 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu krotoszyńskiego.

  Powiat krotoszyński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Kobylinie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 13 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 12 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 2 Lekko ranni
 • 10 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Kobylinie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 408,81 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Kobylin
  408,8
  Województwo
  1 024,9
  Cała Polska
  1 100,9
 • 31,45 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  31,4
  Województwo
  103,3
  Kraj
  104,4
 • 377,36 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  377,4
  woj. wielkopolskie
  1 203,8
  Cała Polska
  1 327,3
 • 7,69 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  7,7
  woj. wielkopolskie
  10,1
  Cały kraj
  9,5
 • 92,31 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Kobylin
  92,3
  Wielkopolskie
  117,5
  Kraj
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 4 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Kobylinie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 321,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  321,1 km
  woj. wielkopolskie
  868,0 km
  Cały kraj
  633,6 km
 • 4,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Kobylin
  4,7 km
  Wielkopolskie
  7,4 km
  Kraj
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Kobylin przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 36droga krajowa nr 36(Prochowice - Lisowice - Gogołowice - Osiek - Lubin - Siedlce - Ścinawa - Iwno - Krzelów - Boraszyce Wielkie - Boraszyce Małe - Wińsko - Piskorzyna - Wąsocz - Wodniki - Załęcze - Masłowo - Rawicz - Sierakowo - Sarnowa - Miejska Górka - Sobiałkowo - Dłoń - Smolice - Kobylin - Wyganów - Kuklinów - Lutogniew - Krotoszyn - Smoszew - Biadki - Onęber - Daniszyn - Łąkociny - Lamki - Zacharzew - Ostrów Wielkopolski)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Kobylin przechodzą 2 linie kolejowe wykorzystywane do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 14Linia kolejowa nr 14: Łódź Kaliska - Tuplice [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Łódź Kaliska - Lublinek - Pabianice - Chechło - Dobroń - Kolumna - Łask - Borszewice - Zduńska Wola - Męcka Wola - Sieradz Męka - Sieradz Warta - Sieradz - Sędzice - Błaszki - Skalmierz - Radliczyce - Opatówek - Kalisz Winiary - Kalisz - Kalisz Szczypiorno - Nowe Skalmierzyce - Śliwinki - Ociąż - Czekanów - Ostrów Wielkopolski - Ostrów Wielkopolski Zachodni - Ostrów Wielkopolski Gorzyce - Łąkociny - Daniszyn - Biadki - Gorzupia - Durzyn - Dzierżanów Wielkopolski - Kuklinów -Kobylin - Czeluścin - Pępowo - Włostowo - Krobia - Karzec - Dzięczyn - Poniec - Pawłowice - Kąkolewo - Leszno Grzybowo - Leszno - Lasocice - Wschowa - Stare Drzewce - Głogów Gaj - Grodziec Mały - Głogów - Żukowice - Nielubia - Kłobuczyn - Gaworzyce - Przecław Szprotawski - Niegosławice - Dzikowice - Szprotawa - Bukowina Bobrzańska - Żagań - Żary - Sieniawa Żarska - Lipinki Łużyckie - Tuplice Dębinka - Tuplice - Zasieki)
  • LK 362Linia kolejowa nr 362: Kobylin - Rawicz [o znaczenia miejscowym] (Kobylin - Smolice - Jutrosin - Dłoń - Oczkowice - Sobiałkowo - Miejska Górka - Sarnowa - Rawicz Wschód - Rawicz)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Kobylinie istnieje 73 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 3 Maja

  ul. Adama Mickiewicza

  al. Aleje Powstańców Wlkp.

  ul. Baszkowska

  ul. Berdychowska

  ul. Biskupa Adama Konarskiego

  ul. Boruty

  ul. Bruczek

  ul. Cisowa

  ul. Czerwona Róża

  ul. Droga Królewska

  ul. Dworcowa

  ul. Farna

  ul. Fiołkowa

  ul. Gołębia

  ul. Grobla

  ul. Grunwaldzka

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Hiacyntowa

  ul. Jana III Sobieskiego

  ul. Jastrzębia

  ul. Jałowcowa

  ul. Jodłowa

  ul. Józefa Łukaszewicza

  ul. Kolejowa

  ul. Konwaliowa

  ul. Kościelna

  ul. Krobska

  ul. Krotoszyńska

  ul. Krótka

  ul. Księdza Antoniego Szyperskiego

  ul. Leszczyńskich

  ul. Leśna

  ul. Liliowa

  ul. Marii Dąbrowskiej

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Modrzewiowa

  ul. Nowy Rynek

  ul. Ogrodowa

  Plac Andrzeja Glabera

  ul. Polna

  ul. Polskiego Września

  ul. Przemysłowa

  ul. Rawicka

  ul. Rektora Macieja

  Rynek Marszałka J. Piłsudskiego

  ul. Rzemiechowska

  ul. Rębiechowska

  ul. Samuela Twardowskiego

  ul. Skowronkowa

  ul. Sosnowa

  ul. Sportowa

  ul. Stanisława Moniuszki

  ul. Stokrotkowa

  ul. Strzelecka

  ul. Słoneczna

  ul. Słonecznikowa

  ul. Słowikowa

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Tulipanowa

  ul. Wałowa

  ul. Wiosenna

  ul. Wolności

  ul. Zamkowa

  ul. gen. Jana Nepomucena Umińskiego

  ul. gen. Józefa Edwarda Grobelnego

  ul. gen. Mariana Langiewicza

  ul. gen. Władysława Andersa

  ul. gen. Władysława Sikorskiego

  ul. Łąkowa

  ul. Świerkowa

  ul. Żurawia