Ustroń w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Ustroń - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Ustroń to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa śląskiego, powiatu cieszyńskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Ustroń.
 • 16 007 Liczba mieszkańców
 • 59,0 km² Powierzchnia
 • 271,2 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • XIV wiek Data założenia
 • 1956 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 33 Numer kierunkowy
 • SCI Tablice rejestracyjne
 • Przemysław Grzegorz Korcz Burmistrz miasta
Ustroń na mapie
Identyfikatory
 • 18.812149.7197 Współrzędne GPS
 • 2403021 TERYT (TERC)
 • 0926677 SIMC
Herb miasta Ustroń
Ustroń herb
Flaga miasta Ustroń
Ustroń flaga

Jak Ustroń wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Ustroń na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Ustroń wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Ustroń plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
20Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
27Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
48Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
58Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
74Miasta o największej powierzchni w Polsce
98Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
109Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
114Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
141Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
159Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
170Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
173Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
173Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
174Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
176Miasta w Polsce z największą liczbą wypadków drogowych
181Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
189Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
192Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
202Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2021 roku
204Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
204Miasta w Polsce z największą liczbą licencji na taksówki
206Miasta w Polsce z największą liczbą rannych na skutek wypadków drogowych
207Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców

Ustroń - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
43-450Poczta Ustroń koło Cieszyna, ul. Daszyńskiego 33
43-450Skrytki Pocztowe Poczta Ustroń koło Cieszyna, ul. Daszyńskiego 33

Ustroń - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Ustroniu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Cieszynie (podlega pod: ZUS Oddział w Bielsku-Białej)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Bielska 29
43-400 Cieszyn
Urząd Miasta Ustroń
(33) 857-93-00
(33) 857-93-30
Rynek 1
43-450 Ustroń

Ustroń - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Ustroń jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 16 007, z czego 52,7% stanowią kobiety, a 47,3% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców wzrosła o 3,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,3 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Ustronia zawarli w 2022 roku 49 małżeństw, co odpowiada 3,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  27,0% mieszkańców Ustronia jest stanu wolnego, 56,8% żyje w małżeństwie, 7,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,6% to wdowy/wdowcy.

  Ustroń ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -76. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,74 na 1000 mieszkańców Ustronia. W 2022 roku urodziło się 125 dzieci, w tym 52,8% dziewczynek i 47,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 306 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,68 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 37,8% zgonów w Ustroniu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,2% zgonów w Ustroniu były nowotwory, a 3,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Ustronia przypada 12.54 zgonów. Jest to nieznacznie mniej od wartości średniej dla województwa śląskiego oraz nieznacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 171 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 146 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Ustronia 25. W tym samym roku 8 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 8.

  55,3% mieszkańców Ustronia jest w wieku produkcyjnym, 17,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 27,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Ustronia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16 007 Liczba mieszkańców
 • 8 443 Kobiety
 • 7 564 Mężczyźni
 • 52,7%
  47,3%
 • 112 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 112 kobiet)
 • 90 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 90 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Ustroniu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Ustroniu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Ustroniu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Ustronia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Ustroń
  44,3 lat
  woj. śląskie
  43,0 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 46,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Ustroń, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Ustronia
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Ustroń,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Ustroń,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Ustroń,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,0% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  27,1%
  woj. śląskie
  27,0%
  Cały kraj
  29,1%
 • 23,0% Kobiety
  (Panny)
 • 31,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,8% Żonaci/Zamężne
 • Ustroń
  56,9%
  woj. śląskie
  55,6%
  Cały kraj
  54,0%
 • 55,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,6% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  8,5%
  śląskie
  9,2%
  Kraj
  8,5%
 • 13,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  7,4%
  woj. śląskie
  8,0%
  Cały kraj
  7,6%
 • 7,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Ustroń
  0,2%
  Województwo
  0,2%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Ustroniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Ustroniu w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,1
  śląskie
  3,9
  Cała Polska
  4,1
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,6
  śląskie
  1,7
  Cały kraj
  1,6
 • 49 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Ustroniu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Ustroniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -76 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -21 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -55 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,74 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Ustroń
  -4,7
  Województwo
  -5,8
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Ustroniu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Ustroniu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Ustroniu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Ustroniu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 125 Urodzenia żywe
 • 66 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 59 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 52,8%
  47,2%
 • 7,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Ustroń
  7,8
  woj. śląskie
  7,3
  Polska
  8,1
 • 35,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Ustroń
  35,9
  woj. śląskie
  32,5
  Polska
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 43 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 43
 • 103 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 103
 • 77 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 77
 • 36 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 36
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 306 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 207 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 400 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 306 g
  Województwo
  3 296 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 13 Waga 4500g - 4999g
 • 13
 • 101 Waga 4000g - 4499g
 • 101
 • 411 Waga 3500g - 3999g
 • 411
 • 540 Waga 3000g - 3499g
 • 540
 • 242 Waga 2500g - 2999g
 • 242
 • 55 Waga 2000g - 2499g
 • 55
 • 22 Waga 1500g - 1999g
 • 22
 • 13 Waga 1000g - 1499g
 • 13
 • 6 Waga 600g - 999g
 • 6
 • 1,37 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,37
  woj. śląskie
  1,21
  Kraj
  1,26
 • 0,67 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,67
  woj. śląskie
  0,59
  Kraj
  0,61
 • 0,68 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,68
  śląskie
  0,56
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Ustroniu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 201 Zgony
 • 87 Kobiety
  (Zgony)
 • 114 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 43,3%
  56,7%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,5 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  12,5
  Województwo
  13,0
  Polska
  11,9
 • 146,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  146,2
  woj. śląskie
  179,4
  Cały kraj
  147,0
 • 6,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  6,4
  Województwo
  4,8
  Cały kraj
  3,8
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Ustroń
  3,0
  Województwo
  3,5
  Cały kraj
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • śląskie
  1,0
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie cieszyńskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  37,8%
  Województwo
  35,1%
  Cała Polska
  34,8%
 • 19,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  19,2%
  woj. śląskie
  20,2%
  Cała Polska
  19,6%
 • 3,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  3,5%
  Województwo
  3,8%
  Polska
  5,4%
 • 519 Zgony spowodowane COVID-19
 • 6,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. śląskie
  6,9
  Polska
  13,3
 • 83,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  83,3
  Cała Polska
  74,4
 • 281,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  281,1
  śląskie
  304,2
  Cały kraj
  268,1
 • 279,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  279,8
  Polska
  246,5
 • 553,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 592,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 511,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  553,1
  śląskie
  529,0
  Polska
  475,8
 • 70,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 43,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 97,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  70,5
  śląskie
  81,3
  Kraj
  70,6
 • 39,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  39,7
  śląskie
  39,9
  Polska
  32,6
 • 6,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Ustroń
  6,6
  Województwo
  6,9
  Polska
  6,9
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,5%
  śląskie
  0,5%
  Kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 171 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 93 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 78 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Zameldowania z zagranicy
 • 5 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 146 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 78 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 68 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 33 Saldo migracji
 • 20 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 13 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 25 Saldo migracji wewnętrznych
 • 15 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 10 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 8 Saldo migracji zagranicznych
 • 5 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 3 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Ustroniu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Ustroniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 14,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 61,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 59,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 63,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 24,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 27,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 20,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Ustroń, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Ustroń - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Ustroniu oddano do użytku 88 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 5,50 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Ustroniu to 7 771 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 486 mieszkań. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  58,0% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 42,0% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Ustroniu to 4,39 i jest większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Ustroniu to 105,60 m2 i jest nieznacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,87% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,52% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 98,43% mieszkań posiada łazienkę, 88,88% korzysta z centralnego ogrzewania, a 89,35% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu cieszyńskiego.

  Powiat cieszyński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Ustroniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 7 771 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 485,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Ustroń
  485,50
  Województwo
  423,90
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 88,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  88,80 m2
  śląskie
  72,70 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 43,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  43,10 m2
  śląskie
  30,80 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,27 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,27
  Województwo
  3,79
  Cała Polska
  3,83
 • 2,06 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,06
  Województwo
  2,36
  Polska
  2,42
 • 0,48 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Ustroń
  0,48
  Województwo
  0,62
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Ustroniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 88 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 5,50 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,50
  śląskie
  4,31
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 386 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,39 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  4,39
  śląskie
  4,13
  Cała Polska
  3,89
 • 24,11 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  24,11
  Województwo
  17,79
  Cały kraj
  24,56
 • 9 297 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 105,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  105,6 m2
  woj. śląskie
  101,8 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,58 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Ustroń
  0,58 m2
  Województwo
  0,44 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Ustroniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 98,87% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Ustroń
  98,87%
  śląskie
  99,05%
  Polska
  97,71%
 • 98,52% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  98,52%
  Województwo
  96,66%
  Kraj
  95,10%
 • 98,43% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Ustroń
  98,43%
  śląskie
  95,69%
  Polska
  93,66%
 • 88,88% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Ustroń
  88,88%
  śląskie
  84,31%
  Kraj
  85,62%
 • 89,35% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  89,35%
  śląskie
  68,18%
  Cała Polska
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Ustroń - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Ustroniu na 1000 mieszkańców pracuje 382osób . Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Ustroniu wynosiło w 2022 roku 5,0% (5,0% wśród kobiet i 5,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz nieznacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Ustroniu wynosiło 5 838,18 PLN, co odpowiada 87.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Ustronia 1 098 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 2 469 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 1 371.

  7,8% aktywnych zawodowo mieszkańców Ustronia pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 38,0% w przemyśle i budownictwie, a 20,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Ustroniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 382 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Ustroń
  382,0
  Województwo
  393,0
  Polska
  402,0
 • 5,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 5,0% Kobiety
 • 5,0% Mężczyźni
 • Tutaj
  5,0%
  woj. śląskie
  3,7%
  Polska
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Ustroniu w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Ustroniu w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Ustroniu w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Ustroniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 838 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Ustroń
  5 838 PLN
  woj. śląskie
  6 728 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Ustroniu w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Ustroniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 098 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 2 469 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 1 371 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 2,25 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Ustroniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 7,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 8,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 38,0% Przemysł i budownictwo
 • 24,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 54,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 20,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 21,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 20,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 32,0% Pozostałe
 • 45,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 16,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Ustroniu w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 55,3% W wieku produkcyjnym
 • 50,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 60,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 27,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 34,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 20,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Ustroń, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 80,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  80,7
  Województwo
  70,5
  Kraj
  69,0
 • 50,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  50,0
  Województwo
  41,1
  Cała Polska
  38,2
 • 162,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Ustroń
  162,8
  woj. śląskie
  139,7
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 58,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 60,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 39,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Ustroń - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Ustroniu w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 2 638 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 960 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 190 nowych podmiotów, a 126 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (225) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (121) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (201) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2018 roku, najmniej (79) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Ustroniu najwięcej (221) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (2 524) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,5% (39) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 20,2% (532) podmiotów, a 78,4% (2 067) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Ustroniu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18.9%) oraz Budownictwo (14.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 638 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 39 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 532 Przemysł i budownictwo
 • 2 067 Pozostała działalność
 • 190 Podmioty nowo zarejestrowane w Ustroniu w 2022 roku
 • 126 Podmioty wyrejestrowane w Ustroniu w 2022 roku
 • 1 960 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 524 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 2 524
 • 92 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 92
 • 20 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 20
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 2 636 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 2 636
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 Spółdzielnie ogółem
 • 6
 • 272 Spółki handlowe ogółem
 • 272
 • 27  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 27
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 221  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 221
 • 26    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 26
 • 165 Spółki cywilne ogółem
 • 165
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 960 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 371 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 371
 • 282 Budownictwo
 • 282
 • 226 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 226
 • 191 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 191
 • 172 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 172
 • 139 Przetwórstwo przemysłowe
 • 139
 • 100 Transport i gospodarka magazynowa
 • 100
 • 92 Pozostała działalność
 • 92
 • 80 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 80
 • 75 Informacja i komunikacja
 • 75
 • 55 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 55
 • 51 Edukacja
 • 51
 • 42 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 42
 • 39 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 39
 • 36 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 36
 • 9 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 9
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Ustroń - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Ustroniu stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 362 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 22,58 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Ustroniu wynosi 70,20% i jest znacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Ustronia najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,65 (wykrywalność 66%) oraz przeciwko mieniu - 11,19 (wykrywalność 48%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 6,63 (63%), drogowe - 1,88 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,40 (87%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Ustroniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Ustronia.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Ustroń, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 362 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 362
 • 203 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 203
 • 106 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 106
 • 30 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 30
 • 6 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 6
 • 179 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 179
 • 22,58 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Ustroń
  22,58
  Województwo
  35,08
  Cały kraj
  22,81
 • 12,65 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  12,65
  śląskie
  14,39
  Cały kraj
  12,98
 • 6,63 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,63
  śląskie
  17,79
  Cała Polska
  6,99
 • 1,88 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,88
  woj. śląskie
  1,68
  Polska
  1,82
 • 0,40 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Ustroń
  0,40
  Województwo
  0,44
  Cała Polska
  0,35
 • 11,19 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Ustroń
  11,19
  woj. śląskie
  14,31
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Ustroń, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Ustroń
  70%
  śląskie
  80%
  Cały kraj
  71%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Ustroń
  67%
  Województwo
  67%
  Kraj
  63%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Ustroń
  63%
  Województwo
  88%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  woj. śląskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Ustroń
  87%
  Województwo
  89%
  Kraj
  88%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  49%
  Województwo
  60%
  Polska
  51%

Ustroń - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Ustronia wyniosła w 2022 roku 127,4 mln złotych, co daje 8,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 15.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Ustronia - 29.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (12%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (11.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 21,3 mln złotych, czyli 16,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Ustronia wyniosła w 2022 roku 130,1 mln złotych, co daje 8,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 8.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (42.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (14.3%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8.1%). W budżecie Ustronia wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,4 tys złotych na mieszkańca (17,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 81,1 złotych na mieszkańca (1,0%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 19,3%.
 • Wydatki budżetu w Ustroniu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Ustronia według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Ustroń, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Ustronia według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  68,3 mln

  4,2 tys(100%)

  74,9 mln

  4,7 tys(100%)

  89,8 mln

  5,6 tys(100%)

  94,3 mln

  5,9 tys(100%)

  93,7 mln

  5,8 tys(100%)

  111,6 mln

  6,9 tys(100%)

  111,0 mln

  6,9 tys(100%)

  127,4 mln

  8,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  25,4 mln

  1,6 tys(37.2%)

  23,9 mln

  1,5 tys(31.9%)

  23,8 mln

  1,5 tys(26.5%)

  28,3 mln

  1,8 tys(30%)

  29,1 mln

  1,8 tys(31%)

  30,0 mln

  1,9 tys(26.9%)

  31,3 mln

  2,0 tys(28.2%)

  37,3 mln

  2,3 tys(29.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,5 mln

  465(10.9%)

  7,5 mln

  467(10%)

  8,3 mln

  514(9.2%)

  9,9 mln

  616(10.5%)

  10,4 mln

  649(11.1%)

  12,5 mln

  785(11.2%)

  13,6 mln

  858(12.3%)

  15,3 mln

  957(12%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  9,4 mln

  589(13.8%)

  11,8 mln

  735(15.8%)

  14,3 mln

  887(15.9%)

  14,0 mln

  875(14.9%)

  11,7 mln

  726(12.4%)

  15,8 mln

  988(14.2%)

  19,1 mln

  1,2 tys(17.2%)

  14,4 mln

  899(11.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,8 mln

  426(10%)

  13,9 mln

  864(18.5%)

  4,0 mln

  247(4.4%)

  4,3 mln

  267(4.5%)

  4,6 mln

  287(4.9%)

  5,5 mln

  343(4.9%)

  5,3 mln

  332(4.8%)

  10,2 mln

  637(8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  7,2 mln

  448(10.5%)

  6,7 mln

  419(9%)

  7,7 mln

  478(8.6%)

  7,5 mln

  466(7.9%)

  8,3 mln

  516(8.8%)

  12,0 mln

  748(10.7%)

  7,0 mln

  442(6.3%)

  9,9 mln

  618(7.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,4 mln

  89,8(2.1%)

  2,3 mln

  143(3.1%)

  2,8 mln

  171(3.1%)

  4,3 mln

  267(4.5%)

  1,9 mln

  118(2%)

  2,8 mln

  174(2.5%)

  2,6 mln

  163(2.3%)

  6,9 mln

  433(5.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  833,8 tys

  52,1(1.2%)

  845,5 tys

  52,6(1.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,0 mln

  378(4.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,6 mln

  99,1(2.3%)

  1,1 mln

  66,1(1.4%)

  1,9 mln

  121(2.2%)

  1,0 mln

  63,7(1.1%)

  1,7 mln

  104(1.8%)

  1,8 mln

  110(1.6%)

  1,1 mln

  69,4(1%)

  4,0 mln

  252(3.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,8 mln

  177(4.2%)

  3,0 mln

  187(4%)

  3,2 mln

  201(3.6%)

  3,1 mln

  193(3.3%)

  3,1 mln

  195(3.3%)

  3,1 mln

  191(2.7%)

  3,1 mln

  196(2.8%)

  3,8 mln

  238(3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  321,7 tys

  20,1(0.5%)

  322,0 tys

  20,0(0.4%)

  579,7 tys

  36,0(0.6%)

  622,0 tys

  38,7(0.7%)

  676,8 tys

  42,1(0.7%)

  472,5 tys

  29,6(0.4%)

  471,2 tys

  29,7(0.4%)

  2,2 mln

  140(1.8%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  4,3 tys

  0,3(0%)

  1,7 tys

  0,1(0%)

  1,2 mln

  74,9(1.3%)

  190,4 tys

  11,9(0.2%)

  161,6 tys

  10,1(0.2%)

  1,2 mln

  75,5(1.1%)

  1,7 mln

  106(1.5%)

  2,1 mln

  129(1.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  577,1 tys

  36,0(0.8%)

  659,1 tys

  41,0(0.9%)

  1,4 mln

  85,7(1.5%)

  813,6 tys

  50,7(0.9%)

  733,4 tys

  45,6(0.8%)

  602,8 tys

  37,7(0.5%)

  2,0 mln

  126(1.8%)

  1,1 mln

  67,8(0.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  3,4 mln

  210(4.9%)

  1,9 mln

  116(2.5%)

  6,1 mln

  378(6.8%)

  5,1 mln

  316(5.4%)

  1,5 mln

  95,8(1.6%)

  1,6 mln

  103(1.5%)

  755,2 tys

  47,6(0.7%)

  730,0 tys

  45,6(0.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  204,5 tys

  12,8(0.3%)

  109,2 tys

  6,8(0.1%)

  293,1 tys

  18,2(0.3%)

  321,1 tys

  20,0(0.3%)

  476,6 tys

  29,7(0.5%)

  261,0 tys

  16,3(0.2%)

  321,9 tys

  20,3(0.3%)

  468,1 tys

  29,2(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  551,5 tys

  34,4(0.8%)

  586,5 tys

  36,5(0.8%)

  605,4 tys

  37,6(0.7%)

  588,3 tys

  36,6(0.6%)

  761,1 tys

  47,4(0.8%)

  816,9 tys

  51,1(0.7%)

  790,0 tys

  49,8(0.7%)

  169,2 tys

  10,6(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  98,3 tys

  6,1(0.1%)

  274,3 tys

  17,1(0.4%)

  115,2 tys

  7,1(0.1%)

  119,2 tys

  7,4(0.1%)

  141,1 tys

  8,8(0.2%)

  200,9 tys

  12,6(0.2%)

  105,4 tys

  6,6(0.1%)

  105,2 tys

  6,6(0.1%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  5,0 tys

  0,3(0%)

  6,0 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,5 tys

  0,8(0%)

  8,8 tys

  0,5(0%)

  9,7 tys

  0,6(0%)

  6,5 tys

  0,4(0%)

  12,5 tys

  0,8(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  125,3 tys

  7,8(0.2%)

  15,8 tys

  1,0(0%)

  3,4 tys

  0,2(0%)

  149,0 tys

  9,3(0.2%)

  133,1 tys

  8,3(0.1%)

  130,3 tys

  8,1(0.1%)

  3,2 tys

  0,2(0%)

  3,2 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  300

  0,0(0%)

  800

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  492

  0,0(0%)

  250

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  781

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  9,9 tys

  0,6(0%)

  9,4 tys

  0,6(0%)

  9,7 tys

  0,6(0%)

  9,9 tys

  0,6(0%)

  9,9 tys

  0,6(0%)

  9,9 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,5 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Ustroniu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Ustronia według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Ustroń, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Ustronia według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  64,0 mln

  4,0 tys(100%)

  77,3 mln

  4,8 tys(100%)

  81,3 mln

  5,1 tys(100%)

  87,4 mln

  5,4 tys(100%)

  95,6 mln

  6,0 tys(100%)

  98,5 mln

  6,1 tys(100%)

  120,0 mln

  7,5 tys(100%)

  130,1 mln

  8,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  35,6 mln

  2,2 tys(55.6%)

  37,9 mln

  2,4 tys(49%)

  41,7 mln

  2,6 tys(51.3%)

  43,6 mln

  2,7 tys(49.9%)

  47,6 mln

  3,0 tys(49.8%)

  42,8 mln

  2,7 tys(43.5%)

  52,2 mln

  3,3 tys(43.5%)

  55,3 mln

  3,5 tys(42.6%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  11,9 mln

  741(18.5%)

  12,1 mln

  755(15.7%)

  12,9 mln

  803(15.9%)

  13,0 mln

  811(14.9%)

  14,1 mln

  875(14.7%)

  18,0 mln

  1,1 tys(18.3%)

  26,1 mln

  1,6 tys(21.7%)

  18,5 mln

  1,2 tys(14.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,6 mln

  226(5.7%)

  4,0 mln

  250(5.2%)

  5,2 mln

  321(6.4%)

  6,3 mln

  392(7.2%)

  6,3 mln

  391(6.6%)

  7,0 mln

  441(7.2%)

  8,5 mln

  537(7.1%)

  10,5 mln

  655(8.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,3 mln

  83,4(2.1%)

  3,3 mln

  204(4.2%)

  1,5 mln

  90,4(1.8%)

  1,3 mln

  80,5(1.5%)

  3,6 mln

  222(3.7%)

  1,7 mln

  107(1.7%)

  2,2 mln

  140(1.9%)

  7,3 mln

  458(5.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,1 mln

  129(3.2%)

  1,7 mln

  106(2.2%)

  1,6 mln

  96,8(1.9%)

  3,1 mln

  192(3.5%)

  1,5 mln

  92,7(1.6%)

  1,9 mln

  117(1.9%)

  2,0 mln

  128(1.7%)

  6,5 mln

  407(5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,5 mln

  283(7.1%)

  11,5 mln

  714(14.8%)

  1,7 mln

  105(2.1%)

  1,8 mln

  114(2.1%)

  1,8 mln

  110(1.9%)

  2,1 mln

  129(2.1%)

  2,2 mln

  140(1.8%)

  6,5 mln

  403(5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  154,8 tys

  9,7(0.2%)

  155,8 tys

  9,7(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,1 mln

  381(4.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  3,2 mln

  202(5.1%)

  5,4 mln

  336(7%)

  2,8 mln

  173(3.4%)

  3,9 mln

  243(4.5%)

  3,4 mln

  212(3.6%)

  3,4 mln

  216(3.5%)

  4,5 mln

  284(3.8%)

  4,4 mln

  273(3.4%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1 000,0 tys

  63,0(0.8%)

  2,6 mln

  163(2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  467,6 tys

  29,2(0.7%)

  532,1 tys

  33,1(0.7%)

  324,7 tys

  20,2(0.4%)

  558,6 tys

  34,8(0.6%)

  242,7 tys

  15,1(0.3%)

  524,4 tys

  32,8(0.5%)

  390,1 tys

  24,6(0.3%)

  773,8 tys

  48,3(0.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  158,1 tys

  9,9(0.2%)

  148,5 tys

  9,2(0.2%)

  151,6 tys

  9,4(0.2%)

  140,9 tys

  8,8(0.2%)

  130,0 tys

  8,1(0.1%)

  122,0 tys

  7,6(0.1%)

  147,6 tys

  9,3(0.1%)

  180,6 tys

  11,3(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  156,7 tys

  9,8(0.2%)

  177,3 tys

  11,0(0.2%)

  206,6 tys

  12,8(0.3%)

  253,9 tys

  15,8(0.3%)

  366,0 tys

  22,8(0.4%)

  78,1 tys

  4,9(0.1%)

  123,9 tys

  7,8(0.1%)

  102,6 tys

  6,4(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  40,2 tys

  2,5(0.1%)

  40,0 tys

  2,5(0.1%)

  37,8 tys

  2,3(0%)

  36,9 tys

  2,3(0%)

  58,7 tys

  3,7(0.1%)

  63,5 tys

  4,0(0.1%)

  62,9 tys

  4,0(0.1%)

  72,6 tys

  4,5(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  628,3 tys

  39,2(1%)

  316,1 tys

  19,7(0.4%)

  420,2 tys

  26,1(0.5%)

  335,5 tys

  20,9(0.4%)

  17,9 tys

  1,1(0%)

  9,1 tys

  0,6(0%)

  52,0 tys

  3,3(0%)

  41,3 tys

  2,6(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  4,0 tys

  0,2(0%)

  4,8 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  0,6(0%)

  7,0 tys

  0,4(0%)

  7,8 tys

  0,5(0%)

  5,2 tys

  0,3(0%)

  10,0 tys

  0,6(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  41,8 tys

  2,6(0.1%)

  34,2 tys

  2,1(0%)

  30,5 tys

  1,9(0%)

  9,4 tys

  0,6(0%)

  6,8 tys

  0,4(0%)

  6,6 tys

  0,4(0%)

  6,4 tys

  0,4(0%)

  9,6 tys

  0,6(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  12,0 tys

  0,7(0%)

  13,9 tys

  0,9(0%)

  312,8 tys

  19,4(0.4%)

  19,0 tys

  1,2(0%)

  105,6 tys

  6,6(0.1%)

  7,1 tys

  0,4(0%)

  3,6 tys

  0,2(0%)

  5,7 tys

  0,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  125,3 tys

  7,8(0.2%)

  15,8 tys

  1,0(0%)

  3,4 tys

  0,2(0%)

  149,0 tys

  9,3(0.2%)

  133,1 tys

  8,3(0.1%)

  130,3 tys

  8,1(0.1%)

  3,2 tys

  0,2(0%)

  3,2 tys

  0,2(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  1,8 tys

  0,1(0%)

  1,6 tys

  0,1(0%)

  882

  0,1(0%)

  882

  0,1(0%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  1,2 tys

  0,1(0%)

  1,2 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  300

  0,0(0%)

  800

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  492

  0,0(0%)

  250

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  781

  0,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  36,5 tys

  2,3(0%)

  50,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Ustroń - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 225 mieszkańców Ustronia jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 544 kobiet oraz 1 680 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 20,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,0% wykształcenie policealne, 10,4% średnie ogólnokształcące, a 21,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 28,1% mieszkańców Ustronia, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 10,1% podstawowym ukończonym. 3,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa śląskiego mieszkańcy Ustronia mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Ustroniu największy odsetek ma wykształcenie wyższe (23,8%) oraz zasadnicze zawodowe (22,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,4%) oraz średnie zawodowe (23,2%).

  W roku 2021 w Ustroniu mieściło się 7 przedszkoli, w których do 29 oddziałów uczęszczało 538 dzieci (259 dziewczynek oraz 279 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Ustroniu mieściło się 7 przedszkoli, w których do 23 oddziałów uczęszczało 495 dzieci (230 dziewczynek oraz 265 chłopców). Dostępnych było 505 miejsc.

  19,2% mieszkańców Ustronia w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,6% wśród dziewczynek i 19,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 004 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,82 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 5 szkół podstawowych, w których w 74 oddziałach uczyło się 1 444 uczniów (720 kobiet oraz 724 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Ustroniu placówkę miało 5 szkół podstawowych, w których w 51 oddziałach uczyło się 963 uczniów (470 kobiet oraz 493 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 31,3% ludności (32,2% wśród dziewczynek i 30,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,5 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 109,31.

  W Ustroniu znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 7 oddziałach uczyło się 143 uczniów (47 kobiet oraz 96 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 14,8% mieszkańców (14,3% wśród dziewczyn i 15,3% wśród chłopaków). 20,4 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,4% mieszkańców Ustronia w wieku potencjalnej nauki (21,0% kobiet i 21,8% mężczyzn).

 • 20,4% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  20,4%
  woj. śląskie
  23,3%
  Kraj
  25,2%
 • 23,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 16,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  35,2%
  Województwo
  36,2%
  Kraj
  35,2%
 • 37,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,0% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,0%
  woj. śląskie
  3,4%
  Cały kraj
  3,3%
 • 4,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,4%
  woj. śląskie
  11,3%
  Cała Polska
  11,9%
 • 12,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  21,8%
  Województwo
  21,5%
  Kraj
  20,0%
 • 20,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 28,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Ustroń
  28,1%
  Województwo
  24,0%
  Cała Polska
  21,2%
 • 22,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,1%
  śląskie
  2,9%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 10,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  10,1%
  woj. śląskie
  10,6%
  Kraj
  12,3%
 • 11,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 8,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,1%
  woj. śląskie
  2,9%
  Polska
  3,1%
 • 2,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Ustroniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1004 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 004,0
  Województwo
  906,0
  Cały kraj
  883,0
 • 0,82 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,82
  woj. śląskie
  0,81
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 7Przedszkola
 • 2 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 29 Oddziały
 • 5 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 554 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Ustroń) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 538 Dzieci
 • 259 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 279 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,1%
  51,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 125 3 lata
 • 125
 • 132 4 lata
 • 132
 • 139 5 lata
 • 139
 • 131 6 lat
 • 131
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 70 3 lata
 • 70
 • 63 4 lata
 • 63
 • 60 5 lata
 • 60
 • 62 6 lat
 • 62
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 55 3 lata
 • 55
 • 69 4 lata
 • 69
 • 79 5 lata
 • 79
 • 69 6 lat
 • 69
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • 109 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 47,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 46,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 10,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Ustroniu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Ustroniu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole nr 7 Ustroń
  Publiczne
  33 854-37-02
  33 854-37-02
  ul. Gałczyńskiego 16
  43-450 Ustroń
  511724
  Przedszkole nr 4
  Publiczne
  33 854-24-95
  ul. Partyzantów 9
  43-450 Ustroń
  49210
  Przedszkole nr 6
  Publiczne
  33 854-35-94
  33 854-35-94
  ul. Szeroka 7
  43-450 Ustroń
  48813
  Przedszkole Nr2
  Publiczne
  33 854-23-88
  ul. Strażacka 1
  43-450 Ustroń
  3668
  Przedszkole nr 1
  Publiczne
  33 854-22-95
  ul. Partyzantów 9
  43-450 Ustroń
  3628
  Przedszkole nr 5
  Publiczne
  33 854-27-96
  33 854-27-96
  ul. Lipowska 127
  43-450 Ustroń
  2416
  PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "CHATKA PUCHATKA" W USTRONIU
  Niepubliczne
  69 558-81-86
  33 853-46-62
  ul. 3 MAJA 24
  43-450 Ustroń
  ---
 • Szkoły podstawowe w Ustroniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Ustroń) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 74 Oddziały
 • 1 444 Uczniowie
 • 720 Kobiety
  (uczniowie)
 • 724 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,9%
  50,1%
 • 166 Uczniowie w 1 klasie
 • 90 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 76 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 157 Absolwenci
 • 76 Kobiety
  (absolwenci)
 • 81 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  19,5
  woj. śląskie
  17,2
  Kraj
  16,7
 •  
 • 116,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 96,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 109,31 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Ustroń
  109,31
  Województwo
  97,17
  Cały kraj
  95,71
 • 108,86 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  108,86
  Województwo
  95,97
  Cały kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Ustroń) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Ustroń) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Ustroniu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Ustroniu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Klimatyczna Szkoła Podstawowa nr 2 im.Jerzego Michejdy ul. Daszyńskiego 31, 43 - 450 Ustroń (Jerzy Michejda)
  Publiczna
  33 854-35-63
  33 854-25-45
  ul. Daszyńskiego 31
  43-450 Ustroń
  1838345
  Szkoła Podstawowa nr 1
  Publiczna
  33 843-35-64
  33 854-35-64
  ul. Partyzantów 2
  43-450 Ustroń
  1327536
  Szkoła Podstawowa nr 6 im. Józefa Kreta (Józef Kret)
  Publiczna
  33 854-34-28
  33 854-34-28
  ul. Kreta 6
  43-450 Ustroń
  817428
  Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi
  Publiczna
  33 854-22-63
  33 854-22-63
  ul. Polańska 25
  43-450 Ustroń
  812424
  SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
  Publiczna
  33 854-26-99
  33 854-26-99
  ul. SZKOLNA 1
  43-450 Ustroń
  68120
 • Szkoły ponadpodstawowe w Ustroniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Ustroń) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30 Uczniowie w 1 klasie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 22 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 20,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  20,4
  Województwo
  17,9
  Cała Polska
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Ustroniu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Ustroniu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Ustroniu
  Publiczna
  33 854-35-43
  33 854-55-40
  ul. 3 Maja 15
  43-450 Ustroń
  2117-
  Technikum w Ustroniu
  Publiczne
  33 854-35-43
  33 854-55-40
  ul. 3 Maja 15
  43-450 Ustroń
  4117-
  Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Ustroniu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
  Niepubliczna
  33 854-33-00
  33 854-45-05
  ul. Stawowa 3
  43-450 Ustroń
  ---
  Medyczne Studium Techniki Dentystycznej Szkoła Policealna (prof. Meissner)
  Niepubliczna
  33 854-40-90
  33 854-57-77
  ul. Słoneczna 2
  43-450 Ustroń
  ---
  Niepubliczne Medyczne Studium Zawodowe w Ustroniu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
  Niepubliczna
  33 854-33-00
  33 854-45-05
  ul. Stawowa 3
  43-450 Ustroń
  ---
  Szkoła Główna Służb Społecznych Kolegium Królewskie w Ustroniu
  Niepubliczna
  12 633-26-06
  ul. ul. Daszyńskiego 31
  43-450 Ustroń
  ---
  Kolegium Królewskie - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Ustroniu
  Niepubliczne
  33 851-35-98
  ul. Daszyńskiego 31
  43-450 Ustroń
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Ustroniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 19,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 31,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 32,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 30,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 21,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Ustroń, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Ustroń, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Ustroń, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Ustroń - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Ustroniu

 • Według danych GUS z 2022 roku w Ustroniu znajdowało się 9 hoteli (1 ★★★★★, 1 ★★★★, 4 ★★★, 2 ★★, 1 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii ★★★). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zmniejszyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 4
  • schroniska: 1
  • ośrodki wczasowe: 8
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 4
  • domy pracy twórczej: 1
  • kempingi: 1 (całoroczne: 0)
  • zakłady uzdrowiskowe: 8
  • pokoje gościnne: 7


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 18
  • drzwi automatycznie otwierane: 20
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 17
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 21


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 18 (liczba sal: 41, liczba miejsc: 2 802)
  • z nagłośnieniem: 17
  • z projektorem multimedialnym: 17
  • z zestawem do wideokonferencji: 8
  • z obsługą techniczną: 12
  • z ekranem: 18
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 18
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 11
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 30


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Ustroniu w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Ustroniu
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Ustroniu: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Ustroniu 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 300 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 98 (uczestnicy: 42 800)
  • wystawy: 2 (uczestnicy: 50)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 9 (uczestnicy: 450)
  • koncerty: 41 (uczestnicy: 40 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 6 (uczestnicy: 500)
  • konkursy: 9 (uczestnicy: 400)
  • pokazy teatralne: 13 (uczestnicy: 900)
  • warsztaty: 17 (uczestnicy: 200)
  • inne: 1 (uczestnicy: 300)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 12 (członkowie: 212)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 12)
  • taneczne: 9 (członkowie: 120)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 80)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • studia radiowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 92)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 92)


  Według danych z 2022 w Ustroniu działały 2 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 12 279 zwiedzających, co daje 7 663 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Ustroniu działały 3 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 49 626 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 8 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 71 570 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 17
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 3
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 3
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Ustroniu działało 6 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 267 członków. Zarejestrowano 414 ćwiczących (mężczyźni: 366, kobiety: 48, chłopcy do lat 18: 274, dziewczęta do lat 18: 45). Aktywnych było 8 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (18), instruktora sportowego (10) oraz inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Ustroniu w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Ustroniu
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Ustronia znajduje się 30 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Ustroniu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Dwór z 2. poł. XVIII w. (ul. Orzechowa 12)dnia 1960-02-27, wykaz dokumentów: 147/60 z 1960-02-27; 148/60 z 1960-02-29; 355/78 z 1978-08-17; brak numeru z 2015-03-17
  • Plebania z XVIII w. (ul. Lipowska 131)dnia 1960-02-27, wykaz dokumentów: 158/60 z 1960-02-27; 274/78 z 1978-02-03
  • Kościół z XVIII w. (ul. Zabytkowa 15)dnia 1960-02-27, wykaz dokumentów: 160/60 z 1960-02-27; 302/78 z 1978-04-21
  • Inny budynek gospodarczy z 1. poł. XIX w.dnia 1960-02-29, wykaz dokumentów: 148/60 z 1960-02-29
  • Kościół z XVIII w. (ul. Ignacego Daszyńskiego 15)dnia 1960-03-02, wykaz dokumentów: 186/60 z 1960-03-02; 352/78 z 1978-07-07
  • Sierociniec z XVIII w.dnia 1960-03-02, wykaz dokumentów: 187/60 z 1960-03-02; 350/78 z 1978-07-07
  • Kościół z 1. poł. XIX w. (ul. pl. ks. Karola Kotschego 1)dnia 1960-03-02, wykaz dokumentów: 188/60 z 1960-03-02; 349/78 z 1978-07-07
  • Szkoła z 1. poł. XIX w. (ul. Stawowa 3)dnia 1960-03-02, wykaz dokumentów: 189/60 z 1960-03-02; 348/78 z 1978-07-07
  • Plebania z przełomu XVIII/XIX w. (ul. pl. ks. Karola Kotschego 2)dnia 1960-03-02, wykaz dokumentów: 190/60 z 1960-03-02; 347/78 z 1978-07-06
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Ogrodowa 9)dnia 1960-03-02, wykaz dokumentów: 191/60 z 1960-03-02
  • Kościół z pocz. XIX w. (ul. Lipowska 135)dnia 1960-03-27, wykaz dokumentów: 157/60 z 1960-03-27; 273/78 z 1978-02-03
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Boczna 9)dnia 1969-02-18, wykaz dokumentów: 997/69 z 1969-02-18
  • Mur/ogrodzenie (data nieznana)dnia 1978-07-07, wykaz dokumentów: 349/78 z 1978-07-07
  • Czworak z 1. poł. XIX w. (ul. Skoczowska 76)dnia 1978-08-17, wykaz dokumentów: 355/78 z 1978-08-17; brak numeru z 2014-11-04; brak numeru z 2015-03-17
  • Inny budynek mieszkalny z 1768 r. (ul. Ogrodowa 1)dnia 1980-05-25, wykaz dokumentów: 381/80 z 1980-05-25
  • Papiernia z 1792 r. (ul. Hutnicza 3)dnia 1991-11-22, wykaz dokumentów: A-670/91 z 1991-11-22
  • Inny budynek mieszkalny z 1850 r. (ul. Hutnicza 3)dnia 1991-11-22, wykaz dokumentów: A-670/91 z 1991-11-22
  • Inny budynek mieszkalny z 1850 r. (ul. Hutnicza 3)dnia 1991-11-22, wykaz dokumentów: A-670/91 z 1991-11-22
  • Inny budynek gospodarczy z 1830 r. (ul. Hutnicza 3)dnia 1991-11-22, wykaz dokumentów: A-670/91 z 1991-11-22
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana)dnia 1991-11-22, wykaz dokumentów: A-670/91 z 1991-11-22
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana)dnia 1991-11-22, wykaz dokumentów: A-670/91 z 1991-11-22
  • Inny budynek gospodarczy (data nieznana)dnia 1991-11-22, wykaz dokumentów: A-670/91 z 1991-11-22
  • Inny budynek gospodarczy (data nieznana)dnia 1991-11-22, wykaz dokumentów: A-670/91 z 1991-11-22
  • Inny budynek gospodarczy (data nieznana)dnia 1991-11-22, wykaz dokumentów: A-670/91 z 1991-11-22
  • Inny budynek gospodarczy (data nieznana)dnia 1991-11-22, wykaz dokumentów: A-670/91 z 1991-11-22
  • Inne urządzenie hydrotechniczne (data nieznana)dnia 1991-11-22, wykaz dokumentów: A-670/91 z 1991-11-22
  • Zespół - huta z 1834 r. (ul. Papiernia 4)dnia 1991-11-22, wykaz dokumentów: A-670/91 z 1991-11-22
  • Budynek administracyjny z 1868 r. (ul. Hutnicza 3)dnia 1992-08-17, wykaz dokumentów: A-534/92 z 1992-08-17
  • Inne urządzenie hydrotechniczne z 1868 r.dnia 1992-08-17, wykaz dokumentów: A-534/92 z 1992-08-17
  • Karczma z XVIII w. (ul. 3 Maja 61)dnia 1993-12-10, wykaz dokumentów: A-693/93 z 1993-12-10
 • Formy ochrony przyrody w Ustroniu
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Ustronia znajduje się 20 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Ustroniu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Czantoria - rezerwat przyrodyData ustanowienia: 1996-12-24, Opis granicy: W skład rezerwatu wchodzi obszar oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego Nadleśnictwa Ustroń według stanu na dzień 1 stycznia 1995 r. jako oddziały lasu nr 52a b c d 55a b c d f Aa Ab Ac Ad., Powierzchnia: 97.71 ha
  • Park Krajobrazowy Beskidu ŚląskiegoData ustanowienia: 1998-06-16, Powierzchnia: 38620.0 ha, Powierzchnia otuliny: 22285 ha
  • Beskid Śląski - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2008-04-09, Powierzchnia: 26405.25 ha
  • Buk pospolity (Fagus sylvatica) - Pomnik przyrodyOpis: Drzewo z gatunku buk pospolity (Fagus sylvatica) rośnie w północno – wschodniej części Parku Kuracyjnego na działce nr 220/9 obręb Ustroń stanowiącej własność Gminy Ustroń. Buk pospolity jest wyjątkowo okazały i na tle innych drzew tego samego gatunku występujących na obszarze Miasta Ustroń oraz Parku Kuracyjnego wyróżnia się szczególnymi walorami wiekiem oraz osiągniętymi rozmiarami., Data ustanowienia: 2016-05-31, Opis granicy: Drzewo rośnie w Park Kuracyjnym na działce nr 220/9 obręb Ustroń.
  • Buk pospolity (Fagus sylvatica) - Pomnik przyrodyOpis: Drzewo z gatunku buk pospolity (Fagus sylvatica) rośnie w północno – wschodniej części Parku Kuracyjnego na działce nr 217/4 obręb Ustroń stanowiącej własność Gminy Ustroń. Buk pospolity jest wyjątkowo okazały. Drzewo zwieńczone jest regularną i symetrycznie wykształconą koroną., Data ustanowienia: 2016-05-31, Opis granicy: Drzewo rośnie w Parku Kuracyjnym na działce nr 217/4 obręb Ustroń.
  • Dąb Sobieskiego - Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy (Quercus robur) - porośnięty bluszczem korona regularna wykonana konserwacja drzewa w 2010r., Data ustanowienia: 1954-06-30, Opis granicy: Rośnie przy ul. Sdaszyńskiego 54 na terenach miejskich
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy (Quercus robur) - pień porośnięty bluszczem korona regularna wykonana konserwacja drzewa w 2010r. w pniu ubytek, Data ustanowienia: 1954-06-30, Opis granicy: Rośnie przy ul. Józefa Kreta 24 na terenie zakładu przemysłowego
  • Pomnik przyrodyOpis: Lipa drobnolistna (Tilia cordata) - korona regularna wykonana konserwacja drzewa w 2010r., Data ustanowienia: 1954-06-30, Opis granicy: Rośnie przy ul. Skoczowskiej 94 na terenie prywatnym
  • Pomnik przyrodyOpis: Lipa drobnolistna (Tilia cordata) - drzewa z wyłamaną częścią wierzchołkową korony planowana pielęgnacja drzewa w 2010r., Data ustanowienia: 1954-06-30, Opis granicy: Rośnie przy ul. Skoczowskiej 94 (za placem manewrowym) na terenie prywatnym
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy (Quercus robur) - korona regularna wykonana konserwacja drzewa w 2010r., Data ustanowienia: 1958-10-23, Opis granicy: Rośnie przy ul. Lipowskiej 16 na terenie prywatnym
  • Pomnik przyrodyOpis: Lipa drobnolistna (Tilia cordata) - korona symetryczna regularna wykonano konserwację drzewa w 2010r., Data ustanowienia: 1962-11-10, Opis granicy: Rośnie przy ul. Drozdów 96a na terenie prywatnym
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy (Quercus robur) - korona regularna wykonana konserwcja drzewa w 2010r., Data ustanowienia: 1980-12-03, Opis granicy: Rośnie przy ul. Obrzeżnej za cmentarzem komunalnym na terenie ptrywatnym
  • Pomnik przyrodyOpis: Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) - korona regularna wykonana konserwcja drzewa w 2010r., Data ustanowienia: 1997-09-03, Opis granicy: Rośnie przy ul. Daszyńskiego 51 na terenie PSS
  • Pomnik przyrodyOpis: Buk pospolity (Fagus sylvatica) o obwodzie 310cm, Data ustanowienia: 2005-12-07, Opis granicy: Górki Małe pólnocno-zachodnie stoki Żarnowca
  • Pomnik przyrodyOpis: Buk pospolity (Fagus sylvatica) o obwodzie pnia 410 cm. Dzrzewo jest bardzo okazałe korona drzewa regularna i symetrycznie wykształcona., Data ustanowienia: 2014-02-22, Opis granicy: Południow0-zachodni stok góry Beskidek
  • Pomnik przyrodyOpis: Drzewo z gatunku Buk pospolity (Fagus sylvatica) o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm równym 540 cm rosnące na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów gminy Ustroń pgr nr 3302/5, Data ustanowienia: 2015-06-26, Opis granicy: Drzewo rośnie na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów gminy Ustroń pgr nr 3302/5
  • Pomnik przyrodyOpis: Buk pospolity (Fagus sylvatica) o obwodzie pnia 330 cm, Data ustanowienia: 2015-06-26, Opis granicy: Drzewo rośnie na brzegu jaru w odległości około 20 m od ścieżki prowadzącej z Sanatorium Uzdrowiskowego "Równica" do Sanatorium" Narcyz"
  • Pomnik przyrodyOpis: Buk pospolity (Fagus sylvatica) o obwodzie pnia 340 cm, Data ustanowienia: 2015-06-26, Opis granicy: Drzewo rośnie na lewym brzegu jaru potoku płynącego pomiędzy Domem Zdrojowym a parkiem powyżej górnej kładki
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie pnia 350 cm, Data ustanowienia: 2015-06-26, Opis granicy: Drzewo rośnie przy ul. Gościradowiec powyżej ul. Sanatoryjnej na wysokości budynku jadalni Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego "Ustroń" S.A.
  • Kamieniołom Skalica - wyrobisko powierzchniowe (stanowisko dokumentacyjne)Opis: antropogeniczne, Data ustanowienia: 2014-07-23, Opis granicy: Granica stanowiska dokumentacyjnego „Kamieniołom Skalica” rozpoczyna przebieg w punkcie węzłowym nr 1 (o współrzędnych zgodnych z zamieszczoną poniżej tabelą) w pobliżu północno-wschodniego narożnika parkingu samochodowego zlokalizowanego przed budynkiem przy ul. Nadrzecznej 16. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż drogi leśnej aby w punkcie węzłowym nr 7 odbić w kierunku południowo-wschodnim w górę stoku wzniesienia Skalica. W punkcie węzłowym na 9 (znajdującym się w odległości około 80 m od punktu nr 7) granica stanowiska skręca w kierunku południowo- zachodnim i po przebyciu około 50 m w punkcie węzłowym nr 11 skręca w kierunku zachodnim dochodząc w punkcie nr 13 do skraju lasu. Stąd biegnie wzdłuż krawędzi lasu w kierunku północnym dochodząc do punktu nr 1. Lokalizacja punktów węzłowych została oznaczona na drzewach symbolem – literą S umieszczoną w trójkącie równobocznym (z wierzchołkiem skierowanym do góry)., Powierzchnia: 1.0 ha

Ustroń - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 13 wypadków drogowych w Ustroniu odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 12 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 81,2 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 18,7 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Ustroniu znajdowało się 7 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 71 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 22 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu cieszyńskiego.

  Powiat cieszyński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Ustroniu
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 13 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 3 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 12 Ranni
  (rok 2022)
 • 5 Lekko ranni
 • 7 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Ustroniu w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 81,21 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Ustroń
  81,2
  Województwo
  45,6
  Polska
  56,5
 • 18,74 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Ustroń
  18,7
  śląskie
  3,6
  Polska
  5,0
 • 74,97 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  75,0
  Województwo
  52,1
  Cały kraj
  65,5
 • 23,08 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  23,1
  śląskie
  7,8
  Kraj
  8,9
 • 92,31 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  92,3
  Województwo
  114,1
  Kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 7 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 7 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Ustroniu w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 117,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  1 117,9 km
  śląskie
  1 123,1 km
  Cała Polska
  624,0 km
 • 4,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Ustroń
  4,1 km
  Województwo
  3,2 km
  Kraj
  5,2 km
 • 22 Liczba licencji na taksówki
 • 71 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Ustroń przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 941droga wojewódzka nr 941(Skoczów - Harbutowice - Ustroń - Wisła - Słowiaczonka - Andziołówka - Istebna)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Ustroń przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 191Linia kolejowa nr 191: Goleszów - Wisła Głębce [o znaczeniu drugorzędnym] (Goleszów -Ustroń -Ustroń Zdrój -Ustroń Polana - Wisła Obłaziec - Wisła Uzdrowisko - Wisła Dziechcinka - Wisła Kopydło - Wisła Głębce)