Biała w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie, bezrobocie)

Biała - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Biała to miasto leżące w południowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa opolskiego, powiatu prudnickiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Biała.
 • 2 367 Liczba mieszkańców
 • 14,7 km² Powierzchnia
 • 160,8 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • XIII wiek Data założenia
 • 1327 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 77 Numer kierunkowy
 • OPR Tablice rejestracyjne
 • Edward Józef Plicko Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 17.660450.3863 Współrzędne GPS
 • 1610014 TERYT (TERC)
 • 0965223 SIMC
Herb miasta Biała
Biała herb
Flaga miasta Biała
Biała flaga

Biała - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
48-210Poczta Biała Prudnicka, ul. Kołłątaja 2
48-210Skrytki Pocztowe Poczta Biała Prudnicka, ul. Kołłątaja 2

Biała - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Białej)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Prudniku (podlega pod: ZUS Oddział w Opolu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Powstańców Śląskich 7 a i b
48-200 Prudnik
Urząd Miejski w Białej
(77) 438-85-51
(77) 438-76-79
Rynek 10
48-210 Biała

Biała - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Biała jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 367, z czego 52,5% stanowią kobiety, a 47,5% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 13,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Białej zawarli w 2020 roku 10 małżeństw, co odpowiada 4,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,6% mieszkańców Białej jest stanu wolnego, 54,9% żyje w małżeństwie, 4,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,4% to wdowy/wdowcy.

  Biała ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -18. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -7,50 na 1000 mieszkańców Białej. W 2020 roku urodziło się 20 dzieci, w tym 35,0% dziewczynek i 65,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 330 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,53 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 50,5% zgonów w Białej spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,6% zgonów w Białej były nowotwory, a 3,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Białej przypada 15.84 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2020 roku zarejestrowano 26 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 33 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Białej -7. W tym samym roku 6 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 12 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -6.

  61,7% mieszkańców Białej jest w wieku produkcyjnym, 15,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Białej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 367 Liczba mieszkańców
 • 1 243 Kobiety
 • 1 124 Mężczyźni
 • 52,5%
  47,5%
 • 111 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 111 kobiet)
 • 90 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 90 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Białej w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Białej w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Białej w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Białej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 43,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Biała
  43,4 lat
  Województwo
  43,5 lat
  Kraj
  42,0 lat
 • 45,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Biała, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Białej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Biała, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Biała, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Biała, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,6% Kawalerowie/Panny
 • Biała
  29,8%
  Opolskie
  28,3%
  Polska
  28,8%
 • 25,2% Kobiety
  (Panny)
 • 34,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,9% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  55,0%
  woj. opolskie
  54,8%
  Cały kraj
  55,8%
 • 52,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,4% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  10,2%
  Opolskie
  9,4%
  Kraj
  9,6%
 • 16,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Biała
  4,6%
  Województwo
  4,7%
  Kraj
  5,0%
 • 4,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Miasto
  0,3%
  woj. opolskie
  2,7%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Białej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Białej w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Biała
  4,2
  woj. opolskie
  3,4
  Cała Polska
  3,8
 • 0,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  0,9
  Opolskie
  1,1
  Cała Polska
  1,3
 • 10 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Białej w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Białej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -18 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -10 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -8 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -7,50 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -7,5
  Opolskie
  -4,9
  Kraj
  -3,2
 • Wykres - Przyrost naturalny w Białej w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Białej w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Białej w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Białej w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 20 Urodzenia żywe
 • 7 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 13 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 35,0%
  65,0%
 • 8,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Biała
  8,3
  Opolskie
  8,1
  Cała Polska
  9,3
 • 33,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  33,5
  Opolskie
  35,4
  Cała Polska
  39,9
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 46 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 46
 • 82 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 82
 • 62 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 62
 • 25 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 25
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 330 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 252 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 394 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Biała
  3 330 g
  Opolskie
  3 367 g
  Cała Polska
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 33 Waga 4000g - 4499g
 • 33
 • 130 Waga 3500g - 3999g
 • 130
 • 168 Waga 3000g - 3499g
 • 168
 • 49 Waga 2500g - 2999g
 • 49
 • 25 Waga 2000g - 2499g
 • 25
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,14 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,14
  Opolskie
  1,23
  Kraj
  1,38
 • 0,52 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Biała
  0,52
  Województwo
  0,59
  Polska
  0,67
 • 0,53 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Biała
  0,53
  Województwo
  0,63
  Kraj
  0,74
 • Statystyki zgonów w Białej w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 38 Zgony
 • 17 Kobiety
  (Zgony)
 • 21 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,7%
  55,3%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 15,8 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  15,8
  Opolskie
  13,0
  Cały kraj
  12,5
 • 189,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  189,8
  Województwo
  159,9
  Cały kraj
  134,3
 • 7,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Biała
  7,1
  Województwo
  4,0
  Polska
  3,6
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,4
  woj. opolskie
  3,3
  Cała Polska
  3,4
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Opolskie
  1,2
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie prudnickim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 50,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Biała
  50,5%
  Opolskie
  44,6%
  Cała Polska
  39,4%
 • 22,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  22,6%
  Województwo
  26,4%
  Cały kraj
  26,5%
 • 3,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  3,9%
  Opolskie
  5,9%
  Cała Polska
  6,6%
 • 0,2 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. opolskie
  0,2
  Kraj
  9,9
 • 77,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Opolskie
  77,2
  Kraj
  70,4
 • 272,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Biała
  272,9
  Województwo
  286,9
  Kraj
  283,2
 • 260,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Opolskie
  260,1
  Polska
  261,3
 • 610,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 661,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 556,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  610,9
  woj. opolskie
  485,0
  Polska
  421,0
 • 80,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 44,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 115,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  80,0
  Opolskie
  72,1
  Polska
  69,5
 • 48,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  48,7
  Opolskie
  28,1
  Polska
  35,1
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  0,0
  woj. opolskie
  6,5
  Cała Polska
  7,9
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,0%
  Województwo
  0,6%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 26 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 14 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Zameldowania z zagranicy
 • 3 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 33 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 18 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 15 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Wymeldowania za granicę
 • 5 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 7 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -13 Saldo migracji
 • -6 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -7 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -7 Saldo migracji wewnętrznych
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -6 Saldo migracji zagranicznych
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Białej w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Białej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 12,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 10,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Biała, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Biała - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w Białej oddano do użytku 2 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,84 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Białej to 876 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 367 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa opolskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  50,0% mieszkań zostało przeznaczonych na mieszkania komunalne, 50,0% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Białej to 3,50 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa opolskiego oraz mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w Białej to 85,50 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa opolskiego oraz nieznacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,43% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,86% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,63% mieszkań posiada łazienkę, 71,69% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,34% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu prudnickiego.

  Powiat prudnicki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Białej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 876 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 366,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  366,50
  woj. opolskie
  370,90
  Kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 87,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  87,80 m2
  Opolskie
  81,40 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 32,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  32,20 m2
  Województwo
  30,20 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,24 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Biała
  4,24
  Opolskie
  4,19
  Cała Polska
  3,82
 • 2,73 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,73
  woj. opolskie
  2,70
  Cały kraj
  2,55
 • 0,64 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,64
  Opolskie
  0,64
  Cały kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Białej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 2 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 0,84 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Miasto
  0,84
  Opolskie
  2,68
  Cała Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1997-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 7 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 3,50 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Biała
  3,50
  Województwo
  4,59
  Kraj
  3,77
 • 2,93 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Biała
  2,93
  Opolskie
  12,30
  Cały kraj
  21,77
 • 171 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 85,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Biała
  85,5 m2
  Opolskie
  115,2 m2
  Polska
  88,7 m2
 • 0,07 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Miasto
  0,07 m2
  Województwo
  0,31 m2
  Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1997-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Białej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 99,43% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  99,43%
  woj. opolskie
  98,31%
  Cały kraj
  96,97%
 • 98,86% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  98,86%
  woj. opolskie
  97,06%
  Cała Polska
  94,01%
 • 94,63% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  94,63%
  Opolskie
  93,71%
  Polska
  91,78%
 • 71,69% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  71,69%
  Województwo
  82,73%
  Polska
  83,08%
 • 0,34% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  0,34%
  Województwo
  48,46%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Biała - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W Białej na 1000 mieszkańców pracuje 290osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 58,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 41,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Białej wynosiło w 2020 roku 6,8% (7,4% wśród kobiet i 6,4% wśród mężczyzn). Jest to wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Białej wynosiło 4 446,16 PLN, co odpowiada 80.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Białej 144 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 189 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 45.

  34,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Białej pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 20,6% w przemyśle i budownictwie, a 16,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Białej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 290 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  290,0
  woj. opolskie
  219,0
  Kraj
  252,0
 • 6,8% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 7,4% Kobiety
 • 6,4% Mężczyźni
 • Tutaj
  6,8%
  Opolskie
  6,9%
  Cały kraj
  6,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Białej w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Białej w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Białej w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Białej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 446 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 446 PLN
  Województwo
  5 079 PLN
  Kraj
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Białej w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Białej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 144 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 189 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 45 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,31 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Białej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 34,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 28,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 39,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 20,6% Przemysł i budownictwo
 • 14,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 27,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 18,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,5% Pozostałe
 • 41,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 13,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Białej w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Białej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 693 Pracujący ogółem
 • 403 Kobiety
 • 290 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Białej w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,7% W wieku produkcyjnym
 • 56,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Biała, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 62,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  62,0
  woj. opolskie
  64,5
  Cały kraj
  68,0
 • 37,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  37,7
  woj. opolskie
  38,2
  Cała Polska
  37,5
 • 154,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  154,9
  woj. opolskie
  144,8
  Kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 59,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 38,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Biała - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W Białej w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 326 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 186 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 9 nowych podmiotów, a 6 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (31) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (9) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (21) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (5) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Białej najwięcej (17) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (314) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,7% (12) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 18,1% (59) podmiotów, a 78,2% (255) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Białej najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (29.0%) oraz Budownictwo (21.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 326 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 12 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 59 Przemysł i budownictwo
 • 255 Pozostała działalność
 • 9 Podmioty nowo zarejestrowane w Białej w 2020 roku
 • 6 Podmioty wyrejestrowane w Białej w 2020 roku
 • 186 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 314 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 314
 • 9 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 9
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 326 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 326
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 6 Spółki handlowe ogółem
 • 6
 • 3  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 3
 • 17 Spółki cywilne ogółem
 • 17
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 186 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 54 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 54
 • 39 Budownictwo
 • 39
 • 15 Przetwórstwo przemysłowe
 • 15
 • 14 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 14
 • 12 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 12
 • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9
 • 8 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 8
 • 8 Pozostała działalność
 • 8
 • 6 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 6
 • 6 Transport i gospodarka magazynowa
 • 6
 • 4 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 4
 • 3 Edukacja
 • 3
 • 3 Informacja i komunikacja
 • 3
 • 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 2
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Biała - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w Białej stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 35 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,67 przestępstw. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Białej wynosi 81,00% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Białej najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,42 (wykrywalność 78%) oraz przeciwko mieniu - 5,72 (wykrywalność 55%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,54 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,01 (76%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,22 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Białej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Białej.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Biała, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 35
 • 25 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 25
 • 5 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 5
 • 4 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 4
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 14 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 14
 • 14,67 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  14,67
  Opolskie
  16,02
  Polska
  19,96
 • 10,42 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  10,42
  Województwo
  11,09
  Cała Polska
  12,25
 • 2,01 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Biała
  2,01
  Województwo
  2,63
  Cała Polska
  5,17
 • 1,54 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,54
  woj. opolskie
  1,63
  Polska
  1,73
 • 0,22 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Biała
  0,22
  Województwo
  0,32
  Kraj
  0,37
 • 5,72 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  5,72
  Województwo
  7,46
  Cała Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Biała, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  81%
  Województwo
  73%
  Kraj
  73%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  79%
  Opolskie
  69%
  Kraj
  65%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  76%
  Opolskie
  69%
  Polska
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Opolskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  100%
  Województwo
  90%
  Kraj
  87%
 • 55% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  55%
  woj. opolskie
  52%
  Polska
  54%

Biała - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu Białej wyniosła w 2020 roku 49,8 mln złotych, co daje 4,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 11.7% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu Białej - 30% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (10.7%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 8,6 mln złotych, czyli 17,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Białej wyniosła w 2020 roku 56,6 mln złotych, co daje 5,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 4.4% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (40.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (20.8%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (3.5%). W budżecie Białej wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 430 złotych na mieszkańca (8,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 12,6 złotych na mieszkańca (0,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 12,4%.
 • Wydatki budżetu w Białej według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Białej według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Biała, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Białej według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  34,3 mln

  3,1 tys(100%)

  32,4 mln

  3,0 tys(100%)

  31,1 mln

  2,9 tys(100%)

  34,7 mln

  3,2 tys(100%)

  40,7 mln

  3,8 tys(100%)

  49,2 mln

  4,6 tys(100%)

  55,7 mln

  5,3 tys(100%)

  49,8 mln

  4,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  14,0 mln

  5,6 tys(41%)

  13,8 mln

  5,5 tys(42.6%)

  14,1 mln

  5,7 tys(45.3%)

  14,8 mln

  6,0 tys(42.7%)

  14,3 mln

  5,8 tys(35.1%)

  16,1 mln

  6,6 tys(32.7%)

  16,1 mln

  6,7 tys(29%)

  14,9 mln

  6,2 tys(30%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,0 mln

  792(5.8%)

  1,7 mln

  694(5.3%)

  1,5 mln

  615(4.9%)

  1,0 mln

  418(3%)

  3,0 mln

  1,2 tys(7.3%)

  9,3 mln

  3,8 tys(18.8%)

  8,8 mln

  3,6 tys(15.7%)

  5,3 mln

  2,2 tys(10.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,1 mln

  1,2 tys(9.2%)

  3,2 mln

  1,3 tys(9.8%)

  3,3 mln

  1,3 tys(10.5%)

  3,2 mln

  1,3 tys(9.2%)

  4,8 mln

  2,0 tys(11.8%)

  4,8 mln

  2,0 tys(9.7%)

  4,3 mln

  1,8 tys(7.7%)

  4,3 mln

  1,8 tys(8.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,1 mln

  1,2 tys(8.9%)

  2,1 mln

  828(6.4%)

  2,2 mln

  879(7%)

  1,9 mln

  791(5.6%)

  2,4 mln

  967(5.8%)

  2,9 mln

  1,2 tys(5.9%)

  4,2 mln

  1,7 tys(7.5%)

  3,4 mln

  1,4 tys(6.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,0 mln

  1,6 tys(11.8%)

  4,1 mln

  1,6 tys(12.6%)

  4,2 mln

  1,7 tys(13.6%)

  8,0 mln

  3,3 tys(23.1%)

  2,5 mln

  1,0 tys(6.2%)

  2,6 mln

  1,0 tys(5.2%)

  2,9 mln

  1,2 tys(5.2%)

  2,6 mln

  1,1 tys(5.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,4 mln

  557(4.1%)

  1,6 mln

  622(4.8%)

  1,4 mln

  554(4.4%)

  1,4 mln

  581(4.1%)

  1,2 mln

  492(3%)

  1,4 mln

  562(2.8%)

  4,8 mln

  2,0 tys(8.5%)

  1,8 mln

  769(3.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,2 mln

  495(3.6%)

  1,3 mln

  516(4%)

  1,3 mln

  535(4.2%)

  1,5 mln

  590(4.2%)

  1,4 mln

  590(3.6%)

  1,5 mln

  597(3%)

  1,7 mln

  714(3.1%)

  1,4 mln

  605(2.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  340,6 tys

  136(1%)

  371,1 tys

  149(1.1%)

  295,4 tys

  120(0.9%)

  314,8 tys

  128(0.9%)

  520,7 tys

  212(1.3%)

  323,2 tys

  132(0.7%)

  401,2 tys

  166(0.7%)

  1,2 mln

  517(2.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,7 mln

  681(5%)

  2,2 mln

  881(6.8%)

  1,3 mln

  527(4.2%)

  1,3 mln

  513(3.6%)

  1,8 mln

  719(4.3%)

  1,3 mln

  522(2.6%)

  1,3 mln

  522(2.3%)

  1,1 mln

  456(2.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  178,4 tys

  71,0(0.5%)

  467,3 tys

  187(1.4%)

  321,1 tys

  130(1%)

  271,2 tys

  110(0.8%)

  277,6 tys

  113(0.7%)

  247,6 tys

  101(0.5%)

  330,8 tys

  137(0.6%)

  320,3 tys

  134(0.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  2,4 mln

  953(7%)

  653,5 tys

  262(2%)

  318,0 tys

  129(1%)

  280,5 tys

  114(0.8%)

  246,9 tys

  101(0.6%)

  301,8 tys

  124(0.6%)

  313,9 tys

  130(0.6%)

  301,7 tys

  126(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  363,3 tys

  145(1.1%)

  359,0 tys

  144(1.1%)

  329,2 tys

  133(1.1%)

  322,9 tys

  131(0.9%)

  308,3 tys

  126(0.8%)

  301,6 tys

  123(0.6%)

  278,7 tys

  115(0.5%)

  279,0 tys

  117(0.6%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  1,9 tys

  0,8(0%)

  162,6 tys

  65,1(0.5%)

  159,2 tys

  64,5(0.5%)

  15,2 tys

  6,2(0%)

  2,2 tys

  0,9(0%)

  153,4 tys

  62,8(0.3%)

  159,2 tys

  66,0(0.3%)

  148,9 tys

  62,3(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  155,0 tys

  61,7(0.5%)

  184,1 tys

  73,8(0.6%)

  212,6 tys

  86,1(0.7%)

  175,9 tys

  71,5(0.5%)

  175,0 tys

  71,3(0.4%)

  168,9 tys

  69,1(0.3%)

  171,0 tys

  70,9(0.3%)

  134,7 tys

  56,3(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  214,6 tys

  85,5(0.6%)

  244,7 tys

  98,0(0.8%)

  179,2 tys

  72,6(0.6%)

  140,0 tys

  56,9(0.4%)

  106,6 tys

  43,5(0.3%)

  90,4 tys

  37,0(0.2%)

  150,4 tys

  62,3(0.3%)

  120,4 tys

  50,4(0.2%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  800

  0,3(0%)

  1,3 tys

  0,5(0%)

  800

  0,3(0%)

  2,0 tys

  0,8(0%)

  1 000

  0,4(0%)

  3,0 tys

  1,2(0%)

  1 000

  0,4(0%)

  500

  0,2(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,8(0%)

  39,0 tys

  15,8(0.1%)

  46,6 tys

  18,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  18,6 tys

  7,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  57,3 tys

  23,0(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,4 tys

  6,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Białej według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Białej według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Biała, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Białej według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  32,8 mln

  3,0 tys(100%)

  31,8 mln

  2,9 tys(100%)

  32,5 mln

  3,0 tys(100%)

  38,4 mln

  3,6 tys(100%)

  41,6 mln

  3,9 tys(100%)

  47,8 mln

  4,5 tys(100%)

  54,2 mln

  5,1 tys(100%)

  56,6 mln

  5,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  16,0 mln

  6,4 tys(48.7%)

  15,0 mln

  6,0 tys(47%)

  15,1 mln

  6,1 tys(46.4%)

  15,7 mln

  6,4 tys(40.8%)

  16,1 mln

  6,6 tys(38.7%)

  16,3 mln

  6,7 tys(34.1%)

  17,9 mln

  7,4 tys(33%)

  22,8 mln

  9,6 tys(40.4%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  9,4 mln

  3,8 tys(28.8%)

  10,5 mln

  4,2 tys(32.9%)

  9,7 mln

  3,9 tys(29.8%)

  10,2 mln

  4,2 tys(26.6%)

  10,2 mln

  4,1 tys(24.4%)

  10,7 mln

  4,4 tys(22.5%)

  11,5 mln

  4,8 tys(21.3%)

  11,8 mln

  4,9 tys(20.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  79,5 tys

  31,7(0.2%)

  98,9 tys

  39,6(0.3%)

  1,1 mln

  432(3.3%)

  1,1 mln

  442(2.8%)

  1,3 mln

  537(3.2%)

  1,4 mln

  590(3%)

  2,4 mln

  1 000(4.5%)

  2,0 mln

  819(3.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  680,2 tys

  271(2.1%)

  852,1 tys

  341(2.7%)

  863,9 tys

  350(2.7%)

  1,2 mln

  490(3.1%)

  1,1 mln

  468(2.8%)

  2,9 mln

  1,2 tys(6.1%)

  956,6 tys

  396(1.8%)

  1,7 mln

  708(3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  674,7 tys

  269(2.1%)

  72,3 tys

  29,0(0.2%)

  100,1 tys

  40,5(0.3%)

  169,5 tys

  68,9(0.4%)

  142,7 tys

  58,1(0.3%)

  4,6 mln

  1,9 tys(9.7%)

  5,2 mln

  2,1 tys(9.5%)

  1,5 mln

  641(2.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,0 mln

  404(3.1%)

  1,1 mln

  422(3.3%)

  1,1 mln

  431(3.3%)

  1,1 mln

  454(2.9%)

  1,1 mln

  455(2.7%)

  1,1 mln

  461(2.4%)

  1,4 mln

  594(2.6%)

  1,4 mln

  578(2.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,5 mln

  591(4.5%)

  1,2 mln

  461(3.6%)

  1,3 mln

  513(3.9%)

  1,2 mln

  482(3.1%)

  1,6 mln

  635(3.7%)

  1,5 mln

  618(3.2%)

  1,3 mln

  534(2.4%)

  1,2 mln

  482(2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,5 mln

  995(7.6%)

  2,5 mln

  1,0 tys(7.9%)

  2,7 mln

  1,1 tys(8.2%)

  6,4 mln

  2,6 tys(16.8%)

  868,2 tys

  354(2.1%)

  817,6 tys

  335(1.7%)

  1,2 mln

  480(2.1%)

  889,4 tys

  372(1.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  23,9 tys

  9,7(0.1%)

  6,4 tys

  2,6(0%)

  12,3 tys

  5,0(0%)

  41,4 tys

  17,1(0.1%)

  503,4 tys

  211(0.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  228,3 tys

  90,9(0.7%)

  146,2 tys

  58,6(0.5%)

  141,5 tys

  57,3(0.4%)

  961,6 tys

  391(2.5%)

  1,3 mln

  520(3.1%)

  113,9 tys

  46,6(0.2%)

  170,5 tys

  70,6(0.3%)

  236,7 tys

  99,0(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  172,2 tys

  68,6(0.5%)

  175,5 tys

  70,3(0.6%)

  171,5 tys

  69,5(0.5%)

  174,5 tys

  70,9(0.5%)

  162,7 tys

  66,3(0.4%)

  168,0 tys

  68,8(0.4%)

  174,1 tys

  72,1(0.3%)

  168,7 tys

  70,6(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  1,9 tys

  0,8(0%)

  162,6 tys

  65,1(0.5%)

  159,2 tys

  64,5(0.5%)

  15,2 tys

  6,2(0%)

  2,2 tys

  0,9(0%)

  153,4 tys

  62,8(0.3%)

  159,2 tys

  66,0(0.3%)

  148,9 tys

  62,3(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  32,1 tys

  12,8(0.1%)

  115,9 tys

  46,4(0.4%)

  110,1 tys

  44,6(0.3%)

  89,5 tys

  36,4(0.2%)

  107,3 tys

  43,7(0.3%)

  85,6 tys

  35,0(0.2%)

  90,0 tys

  37,3(0.2%)

  97,9 tys

  41,0(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  221,3 tys

  88,1(0.7%)

  25,7 tys

  10,3(0.1%)

  34,7 tys

  14,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  471

  0,2(0%)

  2,7 tys

  1,1(0%)

  2,0 mln

  827(3.7%)

  54,6 tys

  22,8(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  7,8 tys

  3,1(0%)

  7,1 tys

  2,8(0%)

  8,7 tys

  3,5(0%)

  7,6 tys

  3,1(0%)

  8,6 tys

  3,5(0%)

  8,6 tys

  3,5(0%)

  9,4 tys

  3,9(0%)

  10,1 tys

  4,2(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  57,0 tys

  22,7(0.2%)

  48,7 tys

  19,5(0.2%)

  37,2 tys

  15,1(0.1%)

  20,3 tys

  8,3(0.1%)

  16,4 tys

  6,7(0%)

  11,3 tys

  4,6(0%)

  8,9 tys

  3,7(0%)

  7,9 tys

  3,3(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  219,0 tys

  87,2(0.7%)

  3,6 tys

  1,5(0%)

  65,6 tys

  26,6(0.2%)

  402

  0,2(0%)

  1,7 tys

  0,7(0%)

  3,1 tys

  1,3(0%)

  3,6 tys

  1,5(0%)

  2,7 tys

  1,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  800

  0,3(0%)

  1,3 tys

  0,5(0%)

  800

  0,3(0%)

  2,0 tys

  0,8(0%)

  1 000

  0,4(0%)

  3,0 tys

  1,2(0%)

  1 000

  0,4(0%)

  500

  0,2(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  18,6 tys

  7,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  3,7 tys

  1,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Biała - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 469 mieszkańców Białej jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 212 kobiet oraz 257 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,8% wykształcenie policealne, 10,3% średnie ogólnokształcące, a 17,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 28,3% mieszkańców Białej, gimnazjalnym 5,4%, natomiast 22,1% podstawowym ukończonym. 1,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa opolskiego mieszkańcy Białej mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Białej największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (25,3%) oraz zasadnicze zawodowe (20,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (36,6%) oraz podstawowe ukończone (18,6%).

  W roku 2018 w Białej mieściło się 1 przedszkole, w którym do 10 oddziałów uczęszczało 216 dzieci (109 dziewczynek oraz 107 chłopców). Dostępnych było 245 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Białej mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 122 dzieci (66 dziewczynek oraz 56 chłopców). Dostępnych było 120 miejsc.

  18,3% mieszkańców Białej w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (21,7% wśród dziewczynek i 15,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 2 483 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,24 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 21 oddziałach uczyło się 420 uczniów (202 kobiety oraz 218 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Białej placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 12 oddziałach uczyło się 259 uczniów (126 kobiet oraz 133 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,0% ludności (21,2% wśród dziewczynek i 30,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 267,52.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,3% mieszkańców (17,5% wśród dziewczyn i 19,1% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,0% mieszkańców Białej w wieku potencjalnej nauki (27,8% kobiet i 24,5% mężczyzn).

 • 12,2% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  12,2%
  Opolskie
  15,1%
  Kraj
  17,9%
 • 14,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 30,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  30,2%
  Województwo
  31,8%
  Cały kraj
  33,3%
 • 33,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 27,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,8% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,8%
  woj. opolskie
  2,5%
  Cały kraj
  2,7%
 • 4,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,3%
  woj. opolskie
  11,4%
  Cały kraj
  12,4%
 • 12,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  17,1%
  woj. opolskie
  17,8%
  Polska
  18,1%
 • 16,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 17,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 28,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  28,3%
  Opolskie
  26,6%
  Polska
  22,9%
 • 20,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 36,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Biała
  5,4%
  Województwo
  5,1%
  Polska
  5,2%
 • 4,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,2% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 22,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  22,1%
  woj. opolskie
  19,9%
  Cały kraj
  19,3%
 • 25,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Biała
  1,8%
  Opolskie
  1,4%
  Cała Polska
  1,4%
 • 2,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Białej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 2483 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  2 483,0
  woj. opolskie
  906,0
  Cała Polska
  873,0
 • 0,24 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Miasto
  0,24
  Województwo
  0,79
  Kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 10 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 245 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Biała) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 216 Dzieci
 • 109 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 107 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,5%
  49,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 39 3 lata
 • 39
 • 58 4 lata
 • 58
 • 52 5 lata
 • 52
 • 63 6 lat
 • 63
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 22 3 lata
 • 22
 • 28 4 lata
 • 28
 • 32 5 lata
 • 32
 • 27 6 lat
 • 27
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 17 3 lata
 • 17
 • 30 4 lata
 • 30
 • 20 5 lata
 • 20
 • 36 6 lat
 • 36
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Białej(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Białej aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole w Białej
  Publiczne
  77 438-71-43
  77 438-71-43
  ul. Tysiąclecia 16
  48-210 Biała
  10210-
 • Szkoły podstawowe w Białej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Biała) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 21 Oddziały
 • 420 Uczniowie
 • 202 Kobiety
  (uczniowie)
 • 218 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,1%
  51,9%
 • 39 Uczniowie w 1 klasie
 • 17 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 22 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 58 Absolwenci 2016
 • 29 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 29 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 20,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  20,0
  Opolskie
  16,2
  Cały kraj
  17,3
 • 26 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 26 niemiecki
 •  
 • 267,52 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  267,52
  Województwo
  94,14
  Cała Polska
  95,46
 • 266,24 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  266,24
  Województwo
  92,48
  Kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Biała) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Biała) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Białej(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Białej aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa im.Jarosława Iwaszkiewicza w Białej (Jarosław Iwaszkiewicz)
  Publiczna
  77 438-70-47
  77 438-70-47
  ul. Tysiąclecia 16
  48-210 Biała
  17323-
 • Edukacyjne grupy wieku w Białej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 18,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 21,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 21,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 30,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 10,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 26,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Biała, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Biała, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Biała, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Biała - Zabytki i atrakcje(atrakcje, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome)

 • Kultura i rekreacja w Białej
  (Źródło: GUS, 2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w Białej: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 1).  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 16 (uczestnicy: 2 390)
  • seanse filmowe: 1 (uczestnicy: 200)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 100)
  • koncerty: 2 (uczestnicy: 450)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 1 (uczestnicy: 50)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 3 (uczestnicy: 700)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 70)
  • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 60)
  • warsztaty: 2 (uczestnicy: 60)
  • inne: 3 (uczestnicy: 700)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 11 (członkowie: 190)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 25)
  • taneczne: 3 (członkowie: 60)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 35)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 10)
  • teatralne: 1 (członkowie: 20)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 20)
  • inne: 1 (członkowie: 20)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 12 (członkowie: 215)
  • teatralne: 1 (członkowie: 20)
  • muzyczne - instrumentalne: 3 (członkowie: 35)
  • wokalne i chóry: 5 (członkowie: 100)
  • taneczne: 3 (członkowie: 60)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2020 w Białej działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 20 147 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 20 252 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 8
  • dostępne dla czytelników: 6
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 6
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Białej działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 196 członków. Zarejestrowano 181 ćwiczących (mężczyźni: 166, kobiety: 15, chłopcy do lat 18: 113, dziewczęta do lat 18: 14). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (5), inne osoby (4).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Białej w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Białej
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Białej znajduje się 21 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Białej
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Grodzisko Biała, st.1 ze średniowieczadnia 1968-01-15, wykaz dokumentów: A-68/68 z 1968-01-15; A-68/68 z 1988-06-24
  • Wieża obronna z XV w.dnia , wykaz dokumentów: 545/59 z brak daty
  • Miasto (data nieznana)dnia 1954-10-23, wykaz dokumentów: N/78 z 1954-10-23; 196 z 1957-09-22
  • Kościół z 1477 r. (ul. 1 Maja 10)dnia 1955-08-24, wykaz dokumentów: 165 z 1955-08-24
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Rynek 17)dnia 1958-02-15, wykaz dokumentów: 350 z 1958-02-15
  • Kapliczka z XVIII w.dnia 1958-05-12, wykaz dokumentów: 353/58 z 1958-05-12
  • Kapliczka z XVIII w. (ul. Kilińskiego 13)dnia 1958-05-12, wykaz dokumentów: 355/58 z 1958-05-12
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Prudnicka 11)dnia 1958-05-12, wykaz dokumentów: 356/58 z 1958-05-12
  • Inny budynek mieszkalny z XVII w. (ul. Rynek 20)dnia 1958-06-01, wykaz dokumentów: 357/58 z 1958-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Rynek 15)dnia 1958-06-01, wykaz dokumentów: 359/58 z 1958-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z XVII w. (ul. Wałowa 3)dnia 1958-06-01, wykaz dokumentów: 360/58 z 1958-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Rynek 14)dnia 1958-10-08, wykaz dokumentów: 415/58 z 1958-10-08
  • Inny budynek mieszkalny z XVII w. (ul. Wałowa 1)dnia 1958-11-15, wykaz dokumentów: 516/58 z 1958-11-15
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Prudnicka 11)dnia 1959-01-01, wykaz dokumentów: 565/59 z 1959-01-01
  • Miasto z XIX w.dnia 1959-02-19, wykaz dokumentów: 544/59 z 1959-02-19
  • Spichlerz z 1. poł. XIX w. (ul. Świerczewskiego 6)dnia 1959-04-03, wykaz dokumentów: 561/59 z 1959-04-03
  • Zamek z XVI w. (ul. Plac Zamkowy 5)dnia 1959-06-15, wykaz dokumentów: 572/59 z 1959-06-15
  • Inne urządzenie hydrotechniczne z 1606 r. (ul. Hanki Sawickiej 3)dnia 1959-07-01, wykaz dokumentów: 580/59 z 1959-07-01
  • Kościół z XV w. (ul. Stare Miasto 8)dnia 1964-05-13, wykaz dokumentów: 889/64 z 1964-05-13
  • Cmentarz żydowski z 1. poł. XVII w.dnia 1977-03-31, wykaz dokumentów: 20/77 z 1977-03-31
  • Klasztor z 1868 r. (ul. Moniuszki 8A)dnia 1991-12-06, wykaz dokumentów: 2295/91 z 1991-12-06

Biała - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z lat 2010 - 2020 w wyniku 13 wypadków drogowych w Białej odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 12 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 543,9 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 41,8 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2020 roku w Białej znajdowało się 12 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu prudnickiego.

  Powiat prudnicki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Białej
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 13 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2020)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2020)
 • 12 Ranni
  (lata 2010 - 2020)
 • 2 Lekko ranni
 • 10 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Białej w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 543,93 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2020)
 • Biała
  543,9
  Opolskie
  816,0
  Polska
  971,2
 • 41,84 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2020)
 • Tutaj
  41,8
  Województwo
  101,0
  Cały kraj
  92,2
 • 502,09 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2020)
 • Biała
  502,1
  Opolskie
  955,2
  Kraj
  1 176,3
 • 7,69 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2020)
 • Miasto
  7,7
  Województwo
  12,4
  Cały kraj
  9,5
 • 92,31 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2020)
 • Miasto
  92,3
  Województwo
  117,1
  Polska
  121,1
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 12 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 4 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 8 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Białej w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 606,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  606,4 km
  Województwo
  591,6 km
  Cała Polska
  551,8 km
 • 11,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  11,3 km
  woj. opolskie
  5,7 km
  Cały kraj
  4,5 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Biała przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 414droga wojewódzka nr 414(Opole - Górki - Chrząszczyce - Złotniki - Prószków - Przysiecz - Ligota Prószkowska - Chrzelice - Łącznik - Dębina - Krobusz - Biała - Dobroszewice - Lubrza - Prudnik)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Biała przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 306Linia kolejowa nr 306: Krapkowice - Prudnik [o znaczenia miejscowym] (Krapkowice - Łowkowice - Strzeleczki - Zielina - Moszna - Łącznik - Krobusz -Biała Prudnicka - Józefówek - Lubrza - Prudnik)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Białej istnieje 48 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. Adama Asnyka

  ul. Alejka PKP

  ul. Alfreda Liczbańskiego

  ul. Arki Bożka

  ul. Armii Krajowej

  ul. Bronisława Koraszewskiego

  ul. Czarna

  ul. Franciszka Suchego

  ul. Góra Wolności

  ul. Głogówecka

  ul. Hugona Kołłątaja

  ul. Jana Kochanowskiego

  ul. Jana i Karola Augustynów

  ul. Josepha von Eichendorffa

  ul. Kilińskiego

  ul. Kopernika

  ul. Kościuszki

  ul. Krótka

  ul. Lipowa

  ul. Moniuszki

  ul. Nyska

  ul. Ogrodowa

  ul. Opolska

  ul. Oświęcimska

  ul. Parkowa

  ul. Piotra Skargi

  ul. Prudnicka

  ul. Przedmieście

  ul. Reymonta

  ul. Romualda Traugutta

  Rynek

  ul. Składowa

  ul. Stanisława Staszica

  ul. Stare Miasto

  ul. Stawowa

  ul. Szkolna

  ul. Szynowice

  ul. Słoneczna

  ul. Tysiąclecia

  ul. Wałowa

  ul. Wodna

  ul. Wodociągowa

  pl. Zamkowy

  ul. ks. Karola Koziołka

  al. prof. Jerzego Woronczaka

  ul. Łąkowa

  ul. św. Kamila