Powiat grajewski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat grajewski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 46 332 Liczba mieszkańców
 • 968 km2 Powierzchnia
 • 48 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 55,9% Stopa urbanizacji
 • Zygmunt Kruszyński Starosta
 • ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo Adres starostwa powiatowego
 • BGR Tablice rejestracyjne
Powiat grajewski na mapie
Identyfikatory
 • 2004 TERYT (TERC)
Herb powiatu grajewskiego
powiat grajewski herb
Flaga powiatu grajewskiego
powiat grajewski flaga

powiat grajewski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Policji Grajewo
862722331, ,
862730201,
dr. Nowickiego 14
19-200 Grajewo
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grajewie
862619058, ,
862738462,
Kolejowa 19
19-200 Grajewo
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna Grajewo
862722600, ,
862726100,
Plac Niepodległości 12
19-200 Grajewo
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
862723958, ,
862723958,
Konopska 64
19-200 Grajewo
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
862723958, ,
862723958,
Konopska 64
19-200 Grajewo
Starostwo Powiatowe w Grajewie
(86) 273-84-63
(86) 273-84-62
ul. Strażacka
19-200 Grajewo

Powiat grajewski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat grajewski ma 46 332 mieszkańców, z czego 50,4% stanowią kobiety, a 49,6% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 9,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podlaskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu grajewskiego w 2050 roku wynosi 36 508, z czego 18 256 to kobiety, a 18 252 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu grajewskiego zawarli w 2021 roku 180 małżeństw, co odpowiada 3,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  29,5% mieszkańców powiatu grajewskiego jest stanu wolnego, 53,6% żyje w małżeństwie, 6,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,3% to wdowy/wdowcy.

  Powiat grajewski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -270. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,80 na 1000 mieszkańców powiatu grajewskiego. W 2021 roku urodziło się 376 dzieci, w tym 46,0% dziewczynek i 54,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 435 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,58 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 34,5% zgonów w powiecie grajewskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 16,9% zgonów w powiecie grajewskim były nowotwory, a 4,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu grajewskiego przypada 13.89 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 328 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 571 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu grajewskiego -243. W tym samym roku 10 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 10 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  61,7% mieszkańców powiatu grajewskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu grajewskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 46 332 Liczba mieszkańców
 • 23 331 Kobiety
 • 23 001 Mężczyźni
 • 50,4%
  49,6%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie grajewskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie grajewskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie grajewskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu grajewskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 36 508 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 18 256 Kobiety
 • 18 252 Mężczyźni
 • 50,4%
  49,6%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie grajewskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie grajewskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie grajewskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu grajewskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. grajewski
  42,1 lat
  woj. podlaskie
  42,4 lat
  Kraj
  42,2 lat
 • 43,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat grajewski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu grajewskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat grajewski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat grajewski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat grajewski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 29,5% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  29,5%
  Województwo
  28,6%
  Kraj
  29,1%
 • 22,8% Kobiety
  (Panny)
 • 36,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,6% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  53,6%
  Podlaskie
  54,2%
  Cała Polska
  54,0%
 • 53,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,3% Wdowcy/Wdowy
 • pow. grajewski
  9,3%
  Województwo
  9,0%
  Polska
  8,5%
 • 15,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. grajewski
  6,7%
  Podlaskie
  7,5%
  Cała Polska
  7,6%
 • 7,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,8% Nieustalone
 • pow. grajewski
  0,8%
  woj. podlaskie
  0,7%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie grajewskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie grajewskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • pow. grajewski
  3,9
  woj. podlaskie
  4,3
  Cała Polska
  4,4
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  1,6
  Podlaskie
  1,4
  Cała Polska
  1,6
 • 180 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie grajewskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie grajewskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -270 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -129 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -141 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,80 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat grajewski
  -5,8
  Podlaskie
  -5,7
  Cały kraj
  -4,9
 • -3,5 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -8,9 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie grajewskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie grajewskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie grajewskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie grajewskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 376 Urodzenia żywe
 • 173 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 203 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 46,0%
  54,0%
 • 8,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,1
  Podlaskie
  8,7
  Cały kraj
  8,7
 • 35,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  35,6
  Podlaskie
  37,9
  Cały kraj
  37,5
 • 11 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 11
 • 44 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 44
 • 87 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 87
 • 71 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 71
 • 32 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32
 • 2 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 2
 • 3 435 g Średnia waga noworodków
 • 3 417 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 451 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. grajewski
  3 435 g
  Podlaskie
  3 430 g
  Kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 3 Waga 5000g i więcej
 • 3
 • 12 Waga 4500g - 4999g
 • 12
 • 39 Waga 4000g - 4499g
 • 39
 • 109 Waga 3500g - 3999g
 • 109
 • 141 Waga 3000g - 3499g
 • 141
 • 57 Waga 2500g - 2999g
 • 57
 • 10 Waga 2000g - 2499g
 • 10
 • 2 Waga 1500g - 1999g
 • 2
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,23 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,23
  Podlaskie
  1,28
  Cały kraj
  1,32
 • 0,57 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. grajewski
  0,57
  Województwo
  0,63
  Polska
  0,64
 • 0,58 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,58
  woj. podlaskie
  0,60
  Kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w powiecie grajewskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 646 Zgony
 • 302 Kobiety
  (Zgony)
 • 344 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,7%
  53,3%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 33,3%
  66,7%
 • 13,9 Zgony na 1000 ludności
 • powiat grajewski
  13,9
  woj. podlaskie
  14,3
  Cała Polska
  13,6
 • 171,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. grajewski
  171,8
  Podlaskie
  165,4
  Cała Polska
  156,7
 • 8,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. grajewski
  8,0
  Województwo
  4,7
  Kraj
  3,9
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,8
  woj. podlaskie
  3,6
  Kraj
  3,6
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Podlaskie
  1,3
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie grajewskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  34,5%
  Podlaskie
  35,6%
  Kraj
  34,8%
 • 16,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. grajewski
  16,9%
  Podlaskie
  17,0%
  Cały kraj
  19,6%
 • 4,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat grajewski
  4,2%
  Podlaskie
  5,5%
  Polska
  5,4%
 • 142 Zgony spowodowane COVID-19
 • 10,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. podlaskie
  10,8
  Polska
  13,3
 • 76,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Podlaskie
  76,2
  Kraj
  74,4
 • 240,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. grajewski
  240,3
  Województwo
  245,9
  Polska
  268,1
 • 234,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. podlaskie
  234,4
  Cały kraj
  246,5
 • 491,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 544,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 437,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. grajewski
  491,5
  Województwo
  515,8
  Kraj
  475,8
 • 74,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 22,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 125,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. grajewski
  74,9
  woj. podlaskie
  60,8
  Kraj
  70,6
 • 21,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  21,8
  woj. podlaskie
  33,1
  Cała Polska
  32,6
 • 4,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  4,4
  woj. podlaskie
  8,6
  Polska
  6,9
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. grajewski
  0,3%
  woj. podlaskie
  0,6%
  Cały kraj
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie grajewskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 9 Osoby w zamachach samobójczych
 • 1 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 8 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 7 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 2 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 6 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 0 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 6 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 4 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 2 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 19 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  19,0
  Województwo
  46,0
  Kraj
  36,0
 • 13 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • powiat grajewski
  13,0
  Podlaskie
  13,0
  Cały kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 1 samookaleczenie powierzchniowe
 • 1
 • 7 powieszenie się
 • 7
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 6 powieszenie się
 • 6
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 2 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 2
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 3 zawód miłosny
 • 3
 • 1 problemy w szkole lub pracy
 • 1
 • 2 nieustalona
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 3 zawód miłosny
 • 3
 • 1 problemy w szkole lub pracy
 • 1
 • 2 nieustalona
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 4 30-49 lat
 • 4
 • 1 50-60 lat
 • 1
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 4 30-49 lat
 • 4
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu2
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony7
 • 0 trzeźwy
 • 2 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 7 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony5
 • 0 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 5 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 7 kawaler/panna
 • 7
 • 2 żonaty/zamężna
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 5 kawaler/panna
 • 5
 • 1 żonaty/zamężna
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony9
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 9 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony6
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 6 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 2 praca
 • 2
 • 3 na utrzymaniu innej osoby
 • 3
 • 1 emerytura
 • 1
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 1 nieustalony
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 2 praca
 • 2
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 328 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 181 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 147 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Zameldowania z zagranicy
 • 4 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 6 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 571 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 304 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 267 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Wymeldowania za granicę
 • 6 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 4 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -243 Saldo migracji
 • -125 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -118 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -243 Saldo migracji wewnętrznych
 • -123 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -120 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie grajewskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie grajewskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat grajewski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat grajewski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie grajewskim oddano do użytku 79 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,71 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie grajewskim to 15 850 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 339 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  68,4% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 31,6% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie grajewskim to 5,09 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w powiecie grajewskim to 134,40 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 91,81% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 87,85% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 85,68% mieszkań posiada łazienkę, 79,08% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,15% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie grajewskim 133 transakcje rynkowe lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 676 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 416 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 69 transakcji (mediana cen - 3 716 zł/m2, średnia - 3 612 zł/m2), a na rynku wtórnym 64 transakcje rynkowe (mediana cen - 3 352 zł/m2, średnia - 3 173 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie grajewskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 676 zł
 • Powiat
  3 676 zł
  woj. podlaskie
  5 296 zł
  Polska
  5 248 zł
 • 3 676 zł Ogółem
 • 3 676 zł
 • 2 703 zł do 40 m2
 • 2 703 zł
 • 3 688 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 688 zł
 • 3 938 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 938 zł
 • 3 663 zł od 80,1 m2
 • 3 663 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 416 zł
 • Tutaj
  3 416 zł
  Województwo
  5 126 zł
  Polska
  5 689 zł
 • 3 416 zł Ogółem
 • 3 416 zł
 • 2 610 zł do 40 m2
 • 2 610 zł
 • 3 544 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 544 zł
 • 3 517 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 517 zł
 • 3 135 zł od 80,1 m2
 • 3 135 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 133
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m215
  • od 40,1 do 60 m264
  • od 60,1 do 80 m243
  • od 80,1 m211
 • 15 do 40 m2
 • 64 od 40,1 do 60 m2
 • 43 od 60,1 do 80 m2
 • 11 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie grajewskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 716 zł
 • powiat grajewski
  3 716 zł
  Podlaskie
  5 245 zł
  Cały kraj
  5 761 zł
 • 3 716 zł Ogółem
 • 3 716 zł
 • 3 705 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 705 zł
 • 3 942 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 942 zł
 • 3 663 zł od 80,1 m2
 • 3 663 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 612 zł
 • pow. grajewski
  3 612 zł
  woj. podlaskie
  5 133 zł
  Polska
  6 212 zł
 • 3 612 zł Ogółem
 • 3 612 zł
 • 3 728 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 728 zł
 • 3 669 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 669 zł
 • 3 277 zł od 80,1 m2
 • 3 277 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 69
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m20
  • od 40,1 do 60 m230
  • od 60,1 do 80 m230
  • od 80,1 m27
 • 0 do 40 m2
 • 30 od 40,1 do 60 m2
 • 30 od 60,1 do 80 m2
 • 7 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 352 zł
 • pow. grajewski
  3 352 zł
  Podlaskie
  5 402 zł
  Polska
  4 694 zł
 • 3 352 zł Ogółem
 • 3 352 zł
 • 3 090 zł do 40 m2
 • 3 090 zł
 • 3 373 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 373 zł
 • 3 676 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 676 zł
 • 3 306 zł od 80,1 m2
 • 3 306 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 173 zł
 • Powiat
  3 173 zł
  woj. podlaskie
  5 117 zł
  Kraj
  5 276 zł
 • 3 173 zł Ogółem
 • 3 173 zł
 • 2 647 zł do 40 m2
 • 2 647 zł
 • 3 376 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 376 zł
 • 3 158 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 158 zł
 • 2 946 zł od 80,1 m2
 • 2 946 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 64
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m213
  • od 40,1 do 60 m234
  • od 60,1 do 80 m213
  • od 80,1 m24
 • 13 do 40 m2
 • 34 od 40,1 do 60 m2
 • 13 od 60,1 do 80 m2
 • 4 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie grajewskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 15 850 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 338,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. grajewski
  338,70
  Województwo
  397,50
  Kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 78,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. grajewski
  78,30 m2
  Podlaskie
  77,30 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 26,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat grajewski
  26,50 m2
  Województwo
  30,70 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,05 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. grajewski
  4,05
  woj. podlaskie
  4,02
  Cały kraj
  3,82
 • 2,95 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,95
  woj. podlaskie
  2,52
  Kraj
  2,55
 • 0,73 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,73
  Podlaskie
  0,63
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie grajewskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 79 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 1,71 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat grajewski
  1,71
  Województwo
  6,64
  Cała Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 402 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,09 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  5,09
  Podlaskie
  3,93
  Kraj
  3,90
 • 8,68 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  8,68
  Podlaskie
  26,06
  Kraj
  24,07
 • 10 615 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 134,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat grajewski
  134,4 m2
  Województwo
  91,5 m2
  Cała Polska
  92,9 m2
 • 0,23 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat grajewski
  0,23 m2
  woj. podlaskie
  0,61 m2
  Cała Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie grajewskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 91,81% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  91,81%
  Podlaskie
  93,45%
  Cały kraj
  96,97%
 • 87,85% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  87,85%
  Województwo
  89,18%
  Cały kraj
  94,01%
 • 85,68% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  85,68%
  woj. podlaskie
  87,24%
  Cała Polska
  91,78%
 • 79,08% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. grajewski
  79,08%
  woj. podlaskie
  79,62%
  Cały kraj
  83,08%
 • 0,15% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat grajewski
  0,15%
  woj. podlaskie
  32,87%
  Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat grajewski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie grajewskim na 1000 mieszkańców pracuje 150osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 49,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie grajewskim wynosiło w 2021 roku 11,0% (12,3% wśród kobiet i 9,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie grajewskim wynosiło 5 526,33 PLN, co odpowiada 92.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu grajewskiego 1 425 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 1 202 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -223.

  45,1% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu grajewskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 22,5% w przemyśle i budownictwie, a 10,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie grajewskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 150 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  150,0
  Województwo
  206,0
  Cała Polska
  257,0
 • 11,0% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 12,3% Kobiety
 • 9,9% Mężczyźni
 • Powiat
  11,0%
  Podlaskie
  7,0%
  Cała Polska
  5,4%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie grajewskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie grajewskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie grajewskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie grajewskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 526 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  5 526 PLN
  Podlaskie
  5 413 PLN
  Kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie grajewskim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie grajewskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 425 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 1 202 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -223 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,84 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie grajewskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 45,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 41,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 48,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 22,5% Przemysł i budownictwo
 • 10,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 32,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 10,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 9,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 20,5% Pozostałe
 • 33,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie grajewskim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie grajewskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 6 936 Pracujący ogółem
 • 3 408 Kobiety
 • 3 528 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie grajewskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,7% W wieku produkcyjnym
 • 55,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat grajewski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  62,2
  woj. podlaskie
  66,2
  Cała Polska
  69,0
 • 34,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat grajewski
  34,4
  woj. podlaskie
  37,0
  Cały kraj
  38,2
 • 124,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  124,2
  woj. podlaskie
  126,9
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat grajewski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie grajewskim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 386 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 2 599 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 242 nowe podmioty, a 185 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (341) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (242) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (536) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (164) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie grajewskim najwięcej (198) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (3 268) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,0% (101) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,8% (840) podmiotów, a 72,2% (2 445) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie grajewskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27.4%) oraz Budownictwo (19.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 386 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 101 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 840 Przemysł i budownictwo
 • 2 445 Pozostała działalność
 • 242 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie grajewskim w 2021 roku
 • 185 Podmioty wyrejestrowane w powiecie grajewskim w 2021 roku
 • 2 599 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 268 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 3 268
 • 97 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 97
 • 20 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 20
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 3 385 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 3 385
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 10 Spółdzielnie ogółem
 • 10
 • 143 Spółki handlowe ogółem
 • 143
 • 4  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 118  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 118
 • 4    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 198 Spółki cywilne ogółem
 • 198
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 599 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 713 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 713
 • 499 Budownictwo
 • 499
 • 268 Transport i gospodarka magazynowa
 • 268
 • 221 Przetwórstwo przemysłowe
 • 221
 • 178 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 178
 • 170 Pozostała działalność
 • 170
 • 126 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 126
 • 80 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 80
 • 75 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 75
 • 60 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 60
 • 55 Informacja i komunikacja
 • 55
 • 53 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 53
 • 44 Edukacja
 • 44
 • 23 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 23
 • 21 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 21
 • 5 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 5
 • 4 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 4
 • 4 Górnictwo i wydobywanie
 • 4
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat grajewski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie grajewskim stwierdzono 495 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 10,64 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie grajewskim wynosi 85,00% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa podlaskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu grajewskiego najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 4,88 (wykrywalność 71%) oraz o charakterze kryminalnym - 5,55 (wykrywalność 83%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,39 (100%), o charakterze gospodarczym - 2,15 (69%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,58 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie grajewskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat grajewski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 495 Przestępstwa ogółem
 • 495
 • 258 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 258
 • 100 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 100
 • 111 Przestępstwa drogowe
 • 111
 • 27 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 27
 • 227 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 227
 • 10,64 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. grajewski
  10,64
  woj. podlaskie
  15,33
  Cała Polska
  21,51
 • 5,55 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  5,55
  Podlaskie
  8,50
  Kraj
  12,82
 • 2,15 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat grajewski
  2,15
  woj. podlaskie
  3,88
  Kraj
  5,89
 • 2,39 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat grajewski
  2,39
  woj. podlaskie
  2,20
  Kraj
  1,85
 • 0,58 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat grajewski
  0,58
  woj. podlaskie
  0,41
  Cała Polska
  0,35
 • 4,88 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat grajewski
  4,88
  woj. podlaskie
  6,55
  Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat grajewski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat grajewski
  85%
  Województwo
  77%
  Cała Polska
  71%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  83%
  woj. podlaskie
  73%
  Kraj
  64%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. grajewski
  69%
  Podlaskie
  68%
  Cały kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. grajewski
  100%
  Podlaskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. grajewski
  100%
  woj. podlaskie
  92%
  Cały kraj
  89%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  71%
  Województwo
  54%
  Polska
  53%

Powiat grajewski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu grajewskiego wyniosła w 2021 roku 69,3 mln złotych, co daje 1,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 0.2% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu powiatu grajewskiego - 38.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (21.9%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 13,3 mln złotych, czyli 19,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu grajewskiego wyniosła w 2021 roku 68,0 mln złotych, co daje 1,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 10.5% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (54.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (13.3%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (7.1%). W budżecie powiatu grajewskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 187 złotych na mieszkańca (12,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 6,9 złotych na mieszkańca (0,5%).
 • Wydatki budżetu w powiecie grajewskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu grajewskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat grajewski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu grajewskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  50,3 mln

  1,0 tys(100%)

  43,6 mln

  900(100%)

  48,2 mln

  1 000(100%)

  46,5 mln

  971(100%)

  50,6 mln

  1,1 tys(100%)

  70,4 mln

  1,5 tys(100%)

  69,9 mln

  1,5 tys(100%)

  69,3 mln

  1,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  18,6 mln

  382(37%)

  17,6 mln

  365(40.4%)

  17,9 mln

  373(37.2%)

  18,1 mln

  380(39%)

  20,8 mln

  437(41%)

  24,6 mln

  521(34.9%)

  25,0 mln

  535(35.8%)

  26,5 mln

  573(38.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  10,0 mln

  205(19.8%)

  4,6 mln

  94,5(10.5%)

  7,7 mln

  159(15.9%)

  6,0 mln

  125(12.9%)

  6,2 mln

  131(12.3%)

  17,4 mln

  369(24.8%)

  10,0 mln

  213(14.3%)

  15,2 mln

  328(21.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,1 mln

  83,7(8.1%)

  4,1 mln

  85,4(9.5%)

  4,0 mln

  84,0(8.4%)

  4,5 mln

  93,2(9.6%)

  4,8 mln

  102(9.6%)

  5,0 mln

  106(7.1%)

  5,3 mln

  114(7.6%)

  5,8 mln

  125(8.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,3 mln

  68,4(6.6%)

  3,3 mln

  68,2(7.6%)

  3,6 mln

  74,7(7.4%)

  3,8 mln

  79,9(8.2%)

  4,0 mln

  84,7(8%)

  4,2 mln

  89,2(6%)

  5,2 mln

  111(7.4%)

  5,0 mln

  108(7.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  2,7 mln

  54,7(5.3%)

  2,7 mln

  56,3(6.2%)

  4,2 mln

  88,0(8.8%)

  2,7 mln

  56,3(5.8%)

  2,9 mln

  60,0(5.6%)

  2,9 mln

  62,4(4.2%)

  3,3 mln

  70,7(4.7%)

  3,7 mln

  80,2(5.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,5 mln

  50,6(4.9%)

  2,4 mln

  49,9(5.5%)

  2,6 mln

  54,2(5.4%)

  2,8 mln

  57,8(5.9%)

  3,0 mln

  62,5(5.9%)

  3,0 mln

  63,8(4.3%)

  3,6 mln

  77,3(5.2%)

  3,7 mln

  79,5(5.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,9 mln

  59,9(5.8%)

  3,0 mln

  62,6(6.9%)

  3,5 mln

  73,2(7.3%)

  2,0 mln

  42,8(4.4%)

  2,1 mln

  44,1(4.1%)

  2,4 mln

  51,9(3.5%)

  2,9 mln

  62,8(4.2%)

  3,0 mln

  64,3(4.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,3 mln

  68,4(6.6%)

  3,3 mln

  68,5(7.6%)

  2,6 mln

  54,8(5.5%)

  2,6 mln

  53,9(5.5%)

  2,7 mln

  56,8(5.3%)

  5,7 mln

  121(8.1%)

  9,9 mln

  212(14.2%)

  2,2 mln

  47,4(3.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  628,2 tys

  12,9(1.2%)

  727,5 tys

  15,0(1.7%)

  1,0 mln

  21,3(2.1%)

  1,0 mln

  21,1(2.2%)

  1,5 mln

  32,5(3.1%)

  1,6 mln

  32,9(2.2%)

  1,4 mln

  29,7(2%)

  1,3 mln

  27,3(1.8%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  426,0 tys

  8,8(0.8%)

  429,7 tys

  8,9(1%)

  428,9 tys

  8,9(0.9%)

  429,7 tys

  9,0(0.9%)

  435,1 tys

  9,2(0.9%)

  447,9 tys

  9,5(0.6%)

  459,3 tys

  9,8(0.7%)

  473,1 tys

  10,2(0.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  319,4 tys

  6,6(0.6%)

  219,9 tys

  4,5(0.5%)

  263,3 tys

  5,5(0.5%)

  334,8 tys

  7,0(0.7%)

  295,3 tys

  6,2(0.6%)

  1,1 mln

  24,0(1.6%)

  416,6 tys

  8,9(0.6%)

  369,4 tys

  8,0(0.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  623,8 tys

  12,8(1.2%)

  88,8 tys

  1,8(0.2%)

  93,7 tys

  1,9(0.2%)

  63,7 tys

  1,3(0.1%)

  101,3 tys

  2,1(0.2%)

  233,6 tys

  4,9(0.3%)

  68,8 tys

  1,5(0.1%)

  258,3 tys

  5,6(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  120,5 tys

  2,5(0.2%)

  123,3 tys

  2,6(0.3%)

  123,1 tys

  2,6(0.2%)

  134,3 tys

  2,8(0.2%)

  132,0 tys

  2,8(0.2%)

  129,8 tys

  2,8(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  53,7 tys

  1,1(0.1%)

  51,0 tys

  1,1(0.1%)

  37,5 tys

  0,8(0.1%)

  42,4 tys

  0,9(0.1%)

  64,4 tys

  1,4(0.1%)

  82,8 tys

  1,8(0.1%)

  24,5 tys

  0,5(0%)

  107,4 tys

  2,3(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,2 tys

  0,0(0%)

  224,9 tys

  4,7(0.5%)

  24,2 tys

  0,5(0.1%)

  2,3 tys

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  988

  0,0(0%)

  428,4 tys

  9,2(0.6%)

  14,6 tys

  0,3(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  705,1 tys

  14,5(1.4%)

  659,1 tys

  13,6(1.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,6 tys

  0,1(0%)

  12,0 tys

  0,3(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  590,4 tys

  12,4(1.3%)

  2,6

  0,0(0%)

  2,3

  0,0(0%)

  3,8

  0,0(0%)

  1,4

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  91,1 tys

  1,9(0.2%)

  56,9 tys

  1,2(0.1%)

  40,6 tys

  0,8(0.1%)

  10,9 tys

  0,2(0%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  27,7 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  50,0 tys

  1,0(0.1%)

  45,0 tys

  0,9(0.1%)

  2,5 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  56,1 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  41,3 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie grajewskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu grajewskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat grajewski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu grajewskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  49,4 mln

  1,0 tys(100%)

  45,3 mln

  934(100%)

  50,1 mln

  1,0 tys(100%)

  48,6 mln

  1,0 tys(100%)

  53,5 mln

  1,1 tys(100%)

  67,6 mln

  1,4 tys(100%)

  76,0 mln

  1,6 tys(100%)

  68,0 mln

  1,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  27,1 mln

  557(54.8%)

  25,1 mln

  518(55.3%)

  25,9 mln

  539(51.6%)

  24,7 mln

  517(50.8%)

  27,0 mln

  568(50.4%)

  27,8 mln

  589(41.2%)

  41,4 mln

  885(54.5%)

  37,4 mln

  806(54.9%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,8 mln

  98,6(9.7%)

  5,6 mln

  117(12.5%)

  6,2 mln

  129(12.4%)

  6,8 mln

  142(13.9%)

  7,2 mln

  151(13.4%)

  7,9 mln

  167(11.7%)

  7,7 mln

  165(10.2%)

  9,0 mln

  195(13.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,7 mln

  95,9(9.4%)

  2,1 mln

  42,7(4.6%)

  4,1 mln

  85,5(8.2%)

  1,9 mln

  40,8(4%)

  3,1 mln

  64,5(5.7%)

  13,3 mln

  281(19.6%)

  7,0 mln

  150(9.2%)

  4,9 mln

  105(7.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,3 mln

  67,9(6.7%)

  3,2 mln

  67,1(7.2%)

  3,5 mln

  72,3(6.9%)

  3,7 mln

  77,6(7.6%)

  3,9 mln

  81,0(7.2%)

  4,1 mln

  85,9(6%)

  4,9 mln

  105(6.5%)

  4,8 mln

  104(7.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,5 mln

  30,6(3%)

  1,6 mln

  32,6(3.5%)

  1,9 mln

  39,0(3.7%)

  1,6 mln

  34,2(3.4%)

  1,8 mln

  37,5(3.3%)

  1,8 mln

  39,0(2.7%)

  2,4 mln

  51,6(3.2%)

  2,4 mln

  52,2(3.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,7 mln

  56,2(5.5%)

  2,2 mln

  44,9(4.8%)

  2,5 mln

  52,3(5%)

  1,9 mln

  40,6(4%)

  2,2 mln

  47,0(4.2%)

  1,4 mln

  28,8(2%)

  5,0 mln

  108(6.6%)

  1,9 mln

  41,6(2.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  652,1 tys

  13,4(1.3%)

  609,6 tys

  12,6(1.3%)

  1,5 mln

  31,5(3%)

  2,0 mln

  41,7(4.1%)

  3,4 mln

  72,1(6.4%)

  5,4 mln

  115(8%)

  1,8 mln

  39,2(2.4%)

  1,6 mln

  33,7(2.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,4 mln

  29,2(2.9%)

  1,3 mln

  26,5(2.8%)

  1,4 mln

  28,6(2.7%)

  1,3 mln

  27,6(2.7%)

  1,3 mln

  27,6(2.4%)

  1,4 mln

  29,2(2%)

  1,1 mln

  23,3(1.4%)

  1,2 mln

  25,0(1.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  716,5 tys

  14,7(1.5%)

  844,2 tys

  17,5(1.9%)

  865,3 tys

  18,0(1.7%)

  982,4 tys

  20,6(2%)

  1,1 mln

  22,7(2%)

  993,1 tys

  21,0(1.5%)

  977,9 tys

  20,9(1.3%)

  1,1 mln

  24,5(1.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,0 mln

  21,5(2.1%)

  746,7 tys

  15,4(1.6%)

  837,2 tys

  17,4(1.7%)

  848,7 tys

  17,8(1.7%)

  798,5 tys

  16,8(1.5%)

  981,6 tys

  20,8(1.5%)

  1,1 mln

  24,2(1.5%)

  1,0 mln

  21,7(1.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  253,7 tys

  5,2(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  22,9 tys

  0,5(0%)

  49,9 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  920,0 tys

  19,9(1.4%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  339,1 tys

  7,0(0.7%)

  339,1 tys

  7,0(0.7%)

  335,0 tys

  7,0(0.7%)

  333,0 tys

  7,0(0.7%)

  334,0 tys

  7,0(0.6%)

  337,5 tys

  7,1(0.5%)

  345,1 tys

  7,4(0.5%)

  356,9 tys

  7,7(0.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  318,7 tys

  6,6(0.6%)

  422,6 tys

  8,7(0.9%)

  326,9 tys

  6,8(0.7%)

  346,2 tys

  7,2(0.7%)

  381,1 tys

  8,0(0.7%)

  1,1 mln

  23,3(1.6%)

  962,3 tys

  20,6(1.3%)

  356,3 tys

  7,7(0.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  250,7 tys

  5,2(0.5%)

  219,3 tys

  4,5(0.5%)

  187,3 tys

  3,9(0.4%)

  182,4 tys

  3,8(0.4%)

  185,5 tys

  3,9(0.3%)

  125,8 tys

  2,7(0.2%)

  110,2 tys

  2,4(0.1%)

  169,2 tys

  3,7(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  120,5 tys

  2,5(0.2%)

  123,3 tys

  2,6(0.3%)

  123,1 tys

  2,6(0.2%)

  134,3 tys

  2,8(0.2%)

  132,0 tys

  2,8(0.2%)

  129,8 tys

  2,8(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  160,3 tys

  3,3(0.3%)

  132,3 tys

  2,7(0.3%)

  221,1 tys

  4,6(0.4%)

  1,3 mln

  27,5(2.7%)

  79,8 tys

  1,7(0.1%)

  71,5 tys

  1,5(0.1%)

  117,8 tys

  2,5(0.2%)

  77,4 tys

  1,7(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  8,0 tys

  0,2(0%)

  5,7 tys

  0,1(0%)

  10,8 tys

  0,2(0%)

  26,8 tys

  0,6(0.1%)

  24,1 tys

  0,5(0%)

  34,5 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  53,0 tys

  1,1(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  27,7 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  51,6 tys

  1,1(0.1%)

  45,0 tys

  0,9(0.1%)

  2,5 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  32,5 tys

  0,7(0.1%)

  883,3 tys

  18,3(2%)

  271,6 tys

  5,7(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  56,1 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  41,3 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat grajewski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 10 469 mieszkańców powiatu grajewskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 4 991 kobiet oraz 5 478 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,2% wykształcenie policealne, 11,2% średnie ogólnokształcące, a 22,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 19,3% mieszkańców powiatu grajewskiego, gimnazjalnym 3,7%, natomiast 20,7% podstawowym ukończonym. 3,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu grajewskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie grajewskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (21,3%) oraz wyższe (20,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (26,5%) oraz średnie zawodowe (23,5%).

  W roku 2021 w powiecie grajewskim mieściło się 11 przedszkoli, w których do 41 oddziałów uczęszczało 840 dzieci (394 dziewczynki oraz 446 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie grajewskim mieściło się 5 przedszkoli, w których do 19 oddziałów uczęszczało 493 dzieci (253 dziewczynki oraz 240 chłopców). Dostępnych było 465 miejsc.

  16,7% mieszkańców powiatu grajewskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,1% wśród dziewczynek i 16,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 798 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,38 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 20 szkół podstawowych, w których w 224 oddziałach uczyło się 3 522 uczniów (1 674 kobiety oraz 1 848 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie grajewskim placówkę miało 26 szkół podstawowych, w których w 201 oddziałach uczyło się 3 363 uczniów (1 657 kobiet oraz 1 706 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,9% ludności (26,1% wśród dziewczynek i 25,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,7 uczniów.

  W powiecie grajewskim znajdują się 4 licea ogólnokształcące, w których w 22 oddziałach uczyło się 535 uczniów (342 kobiety oraz 193 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 154 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie grajewskim placówkę miałp 6 licea ogólnokształcące, w których w 35 oddziałach uczyło się 994 uczniów (604 kobiety oraz 390 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 301 absolwentów.

  W powiecie grajewskim znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 11 oddziałach uczyło się 162 uczniów (52 kobiety oraz 110 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,5% mieszkańców (12,0% wśród dziewczyn i 13,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24,3 uczniów. 14,7 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,0% mieszkańców powiatu grajewskiego w wieku potencjalnej nauki (31,9% kobiet i 30,2% mężczyzn).

 • 16,1% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  16,1%
  Województwo
  24,5%
  Kraj
  25,2%
 • 20,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  36,5%
  Województwo
  36,5%
  Kraj
  35,2%
 • 39,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,2% Wykształcenie policealne
 • powiat grajewski
  3,2%
  woj. podlaskie
  3,6%
  Polska
  3,3%
 • 5,1% Kobiety
  (policealne)
 • 2,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. grajewski
  11,2%
  Województwo
  11,8%
  Kraj
  11,9%
 • 14,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  22,1%
  woj. podlaskie
  21,1%
  Cała Polska
  20,0%
 • 20,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  19,3%
  Województwo
  17,1%
  Polska
  21,2%
 • 12,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 26,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,7% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,7%
  Województwo
  3,0%
  Kraj
  3,0%
 • 3,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 20,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. grajewski
  20,7%
  Województwo
  15,3%
  Polska
  12,3%
 • 21,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 19,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,7%
  Województwo
  3,6%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie grajewskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 798 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat grajewski
  798,0
  Województwo
  895,0
  Kraj
  896,0
 • 1,38 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • pow. grajewski
  1,38
  woj. podlaskie
  0,98
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 11Przedszkola
 • 18 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 41 Oddziały
 • 37 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 764 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat grajewski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 840 Dzieci
 • 394 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 446 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 46,9%
  53,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 22 2 lata i mniej
 • 22
 • 161 3 lata
 • 161
 • 230 4 lata
 • 230
 • 254 5 lata
 • 254
 • 173 6 lat
 • 173
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 14 2 lata i mniej
 • 14
 • 72 3 lata
 • 72
 • 107 4 lata
 • 107
 • 124 5 lata
 • 124
 • 77 6 lat
 • 77
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 89 3 lata
 • 89
 • 123 4 lata
 • 123
 • 130 5 lata
 • 130
 • 96 6 lat
 • 96
 • 581 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 51,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 49,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 44,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 42,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5Punkty przedszkolne
 • 6 Oddziały
 • 78 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat grajewski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 79 Dzieci
 • 40 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 39 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,6%
  49,4%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 26 3 lata
 • 26
 • 30 4 lata
 • 30
 • 19 5 lata
 • 19
 • 2 6 lat
 • 2
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 19 3 lata
 • 19
 • 11 4 lata
 • 11
 • 10 5 lata
 • 10
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 7 3 lata
 • 7
 • 19 4 lata
 • 19
 • 9 5 lata
 • 9
 • 2 6 lat
 • 2
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 •  
 • 3,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 3,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie grajewskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat grajewski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 207 Oddziały
 • 3 457 Uczniowie
 • 1 662 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 795 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,1%
  51,9%
 • 410 Uczniowie w 1 klasie
 • 184 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 226 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 406 Absolwenci
 • 173 Kobiety
  (absolwenci)
 • 233 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 17 Oddziały
 • 65 Uczniowie
 • 12 Kobiety
  (uczniowie)
 • 53 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 18,5%
  81,5%
 • 8 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Absolwenci
 • 1 Kobiety
  (absolwenci)
 • 4 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. grajewski
  15,7
  Województwo
  16,0
  Cała Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,7 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,7
 • 15,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,7
 • 16,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16,7
 • 3,8 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,8
 •  
 • 283,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 228,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 54,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 14,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie grajewskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat grajewski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 20 Oddziały
 • 495 Uczniowie
 • 319 Kobiety
  (uczniowie)
 • 176 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 64,4%
  35,6%
 • 112 Uczniowie w 1 klasie
 • 59 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 53 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 109 Absolwenci
 • 68 Kobiety
  (absolwenci)
 • 41 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 2 Oddziały
 • 40 Uczniowie
 • 23 Kobiety
  (uczniowie)
 • 17 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 57,5%
  42,5%
 • 45 Absolwenci
 • 28 Kobiety
  (absolwenci)
 • 17 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. grajewski
  24,3
  Województwo
  25,6
  Kraj
  26,3
 •  
 • 36,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 27,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat grajewski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45 Uczniowie w 1 klasie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 34 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 5 Oddziały
 • 22 Uczniowie
 • 9 Kobiety
  (uczniowie)
 • 13 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 40,9%
  59,1%
 • 5 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 14,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  14,7
  woj. podlaskie
  18,4
  Polska
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 14,7 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 14,7
 • 23,3 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 23,3
 • 4,4 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 4,4
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie grajewskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 31,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat grajewski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat grajewski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat grajewski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat grajewski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie grajewskim

 • Według danych GUS z 2021 roku w powiecie grajewskim znajdowało się 0 hoteli, 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii ★★★). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2 (całoroczne: 1)
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 1 (całoroczne: 0)
  • kwatery agroturystyczne: 2 (całoroczne: 1)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 2, liczba miejsc: 174)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 2


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie grajewskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w powiecie grajewskim: 16 (publiczne: 16, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie grajewskim 3 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 545 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 323 (uczestnicy: 26 222)
  • seanse filmowe: 20 (uczestnicy: 1 425)
  • wystawy: 19 (uczestnicy: 2 398)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 9 (uczestnicy: 1 220)
  • koncerty: 28 (uczestnicy: 4 469)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 23 (uczestnicy: 1 238)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 37 (uczestnicy: 9 055)
  • konkursy: 39 (uczestnicy: 472)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 73)
  • interdyscyplinarne: 17 (uczestnicy: 2 846)
  • warsztaty: 107 (uczestnicy: 1 563)
  • inne: 22 (uczestnicy: 1 463)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 12 (członkowie: 127)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 32)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 15)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 14)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 4 (członkowie: 49)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 2 (członkowie: 15)
  • inne: 1 (członkowie: 2)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 3 (absolwenci: 28)
  • tańca: 1
  • komputerowe: 2 (absolwenci: 28)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 3
  • muzyczne: 2
  • komputerowe: 7
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 20 (członkowie: 385)
  • teatralne: 4 (członkowie: 40)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 40)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 50)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 4 (członkowie: 109)
  • taneczne: 7 (członkowie: 134)
  • inne: 1 (członkowie: 12)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie grajewskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie grajewskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 295 miejscami na widowni. Odbyły się 64 seanse, na które przyszło 3 791 widzów, w tym 19 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 1 165 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie grajewskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie grajewskim działało 9 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 149 801 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 22 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 9 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 168 349 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 100
  • dostępne dla czytelników: 76
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 75
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 8
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 9
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 9
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 4


 • Kluby sportowe w powiecie grajewskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie grajewskim działały 22 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 1 411 członków. Zarejestrowano 1 304 ćwiczących (mężczyźni: 801, kobiety: 503, chłopcy do lat 18: 683, dziewczęta do lat 18: 434). Aktywne były 64 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (23), instruktora sportowego (27) oraz inne osoby (21).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie grajewskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat grajewski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat grajewski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 19 wypadków drogowych w powiecie grajewskim odnotowano 4 ofiary śmiertelne oraz 17 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 41,0 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 8,6 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 2,7 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 53,6 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2021 roku w powiecie grajewskim zarejestrowanych było 37 306 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 24 432 samochodów osobowych (522,1 na każdy 1000 mieszkańców - mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski), 3 058 samochodów ciężarowych (78,5 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 73 autobusów (1,6 - znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 616 ciągników siodłowych (13,2 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz więcej od wartości dla kraju) oraz 1 755 motocykli (37,5 - znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,3 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 21,2 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 26,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 16,2 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 24,1 lat.


  W 2021 roku w powiecie grajewskim znajdowało się 12 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 23 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 23 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie grajewskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 19 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 4 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 17 Ranni
  (rok 2021)
 • 1 Lekko ranni
 • 16 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie grajewskim w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 41,01 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • pow. grajewski
  41,0
  woj. podlaskie
  37,2
  Kraj
  59,9
 • 8,63 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Powiat
  8,6
  woj. podlaskie
  6,8
  Cała Polska
  5,9
 • 36,69 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • pow. grajewski
  36,7
  woj. podlaskie
  41,3
  Kraj
  69,4
 • 2,68 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • powiat grajewski
  2,7
  Województwo
  8,1
  Cała Polska
  7,6
 • 53,61 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • powiat grajewski
  53,6
  woj. podlaskie
  46,9
  Cały kraj
  80,2
 • 21,05 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Powiat
  21,1
  woj. podlaskie
  18,2
  Cała Polska
  9,8
 • 89,47 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • powiat grajewski
  89,5
  woj. podlaskie
  111,1
  Kraj
  115,8
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 37 306 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie grajewskim w 2020 roku
 • 24 432 Samochody osobowe
 • 3 058 Samochody ciężarowe
 • 204 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 73 Autobusy
 • 194 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 617 Ciągniki samochodowe
 • 616   Ciągniki siodłowe
 • 7 177 Ciągniki rolnicze
 • 1 755 Motocykle
 • 519   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 1 845 Motorowery
 • 24 432Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie grajewskim
 • Samochody osobowe w powiecie grajewskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 522,1 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  522,1
  Podlaskie
  568,3
  Cała Polska
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg4 466
  • 1400-1649 kg6 397
  • 1650-1899 kg6 048
  • 1900 kg i więcej7 521
 • 4 466 do 1399 kg
 • 6 397 1400-1649 kg
 • 6 048 1650-1899 kg
 • 7 521 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 7 771 do 1399 cm3
 • 7 771
 • 14 224 1400-1999 cm3
 • 14 224
 • 2 437 2000 i więcej cm3
 • 2 437
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie grajewskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna12 822
  • olej napędowy7 815
  • gaz (LPG)3 256
  • pozostałe539
 • 12 822 benzyna
 • 7 815 olej napędowy
 • 3 256 gaz (LPG)
 • 539 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 250 do 1 roku
 • 250
 • 220 2 lata
 • 220
 • 269 3 lata
 • 269
 • 563 4-5 lat
 • 563
 • 636 6-7 lat
 • 636
 • 872 8-9 lat
 • 872
 • 1 165 10-11 lat
 • 1 165
 • 4 173 12-15 lat
 • 4 173
 • 5 760 16-20 lat
 • 5 760
 • 3 655 21-25 lat
 • 3 655
 • 2 243 26-30 lat
 • 2 243
 • 4 626 31 lat i więcej
 • 4 626
 • 20,3 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie grajewskim
 • Powiat
  20,3 lat
  Podlaskie
  19,0 lat
  Cała Polska
  18,8 lat
 • 3 058Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie grajewskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie grajewskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 78,5 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  78,5
  Podlaskie
  90,7
  Cały kraj
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 1 517 do 999 kg
 • 1 517
 • 891 1000-1499 kg
 • 891
 • 186 1500-2999 kg
 • 186
 • 17 3000-3499 kg
 • 17
 • 46 3500-4999 kg
 • 46
 • 118 5000-6999 kg
 • 118
 • 90 7000-9999 kg
 • 90
 • 145 10000-14999 kg
 • 145
 • 48 15000 kg i więcej
 • 48
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna608
  • olej napędowy2 004
  • gaz (LPG)113
  • pozostałe333
 • 608 benzyna
 • 2 004 olej napędowy
 • 113 gaz (LPG)
 • 333 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 18 do 1 roku
 • 18
 • 15 2 lata
 • 15
 • 20 3 lata
 • 20
 • 80 4-5 lat
 • 80
 • 117 6-7 lat
 • 117
 • 121 8-9 lat
 • 121
 • 177 10-11 lat
 • 177
 • 496 12-15 lat
 • 496
 • 543 16-20 lat
 • 543
 • 454 21-25 lat
 • 454
 • 274 26-30 lat
 • 274
 • 743 31 lat i więcej
 • 743
 • 21,2 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie grajewskim
 • powiat grajewski
  21,2 lat
  Województwo
  19,1 lat
  Kraj
  19,4 lat
 • 73Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie grajewskim
 • Autobusy w powiecie grajewskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 1,6 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  1,6
  Podlaskie
  2,3
  Cała Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna8
  • olej napędowy46
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe19
 • 8 benzyna
 • 46 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 19 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 2 do 1 roku
 • 2
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 3 6-7 lat
 • 3
 • 1 10-11 lat
 • 1
 • 3 12-15 lat
 • 3
 • 5 16-20 lat
 • 5
 • 14 21-25 lat
 • 14
 • 10 26-30 lat
 • 10
 • 34 31 lat i więcej
 • 34
 • 26,8 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie grajewskim
 • Powiat
  26,8 lat
  Podlaskie
  20,4 lat
  Cała Polska
  21,6 lat
 • 616Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie grajewskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie grajewskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 13,2 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  13,2
  woj. podlaskie
  10,7
  Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy530
  • gaz (LPG)2
  • pozostałe82
 • 2 benzyna
 • 530 olej napędowy
 • 2 gaz (LPG)
 • 82 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 1 2 lata
 • 1
 • 3 3 lata
 • 3
 • 40 4-5 lat
 • 40
 • 39 6-7 lat
 • 39
 • 85 8-9 lat
 • 85
 • 34 10-11 lat
 • 34
 • 146 12-15 lat
 • 146
 • 88 16-20 lat
 • 88
 • 87 21-25 lat
 • 87
 • 49 26-30 lat
 • 49
 • 44 31 lat i więcej
 • 44
 • 16,2 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie grajewskim
 • Powiat
  16,2 lat
  Województwo
  13,1 lat
  Cały kraj
  12,6 lat
 • 1 755Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie grajewskim
 • Motocykle w powiecie grajewskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 37,5 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat grajewski
  37,5
  Podlaskie
  42,7
  Kraj
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 29 do 1 roku
 • 29
 • 12 2 lata
 • 12
 • 9 3 lata
 • 9
 • 83 4-5 lat
 • 83
 • 46 6-7 lat
 • 46
 • 57 8-9 lat
 • 57
 • 66 10-11 lat
 • 66
 • 180 12-15 lat
 • 180
 • 220 16-20 lat
 • 220
 • 151 21-25 lat
 • 151
 • 156 26-30 lat
 • 156
 • 746 31 lat i więcej
 • 746
 • 24,1 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie grajewskim
 • Tutaj
  24,1 lat
  Podlaskie
  24,7 lat
  Cała Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 12 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 8 km  Będących pod zarządem gminy
 • 2 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 2 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie grajewskim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 118,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  118,8 km
  Województwo
  389,8 km
  Cały kraj
  591,9 km
 • 2,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  2,5 km
  Województwo
  6,8 km
  Cały kraj
  4,9 km
 • 23 Liczba licencji na taksówki
 • 23 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami