Dobrzyca w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie)

Dobrzyca - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Dobrzyca to miasto leżące w środkowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu pleszewskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Dobrzyca.
 • 3 101 Liczba mieszkańców
 • 19,7 km² Powierzchnia
 • 157,4 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 132 m n.p.m Wysokość
 • 1440-1934; 2014 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 62 Numer kierunkowy
 • PPL Tablice rejestracyjne
 • Jarosław Piotr Pietrzak Burmistrz miasta
Dobrzyca na mapie
Identyfikatory
 • 17.601951.8650 Współrzędne GPS
 • 3020034 TERYT (TERC)
 • 0196380 SIMC
Herb miasta Dobrzyca
Dobrzyca herb
Flaga miasta Dobrzyca
Dobrzyca flaga

Dobrzyca - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
63-330Poczta Dobrzyca

Dobrzyca - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Dobrzycy)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Biuro Terenowe w Pleszewie (podlega pod: ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Ogrodowa 3 a
63-300 Pleszew
Urząd Miejski Gminy Dobrzyca
(62) 741-30-13
(62) 741-30-13
Rynek 14
63-330 Dobrzyca

Dobrzyca - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Dobrzyca jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 3 101, z czego 51,3% stanowią kobiety, a 48,7% mężczyźni. W latach 2014-2021 liczba mieszkańców zmalała o 2,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Dobrzycy zawarli w 2021 roku 14 małżeństw, co odpowiada 4,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,8% mieszkańców Dobrzycy jest stanu wolnego, 57,2% żyje w małżeństwie, 5,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,7% to wdowy/wdowcy.

  Dobrzyca ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -7. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,26 na 1000 mieszkańców Dobrzycy. W 2021 roku urodziło się 31 dzieci, w tym 54,8% dziewczynek i 45,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 351 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,73 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 29,5% zgonów w Dobrzycy spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,1% zgonów w Dobrzycy były nowotwory, a 4,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Dobrzycy przypada 12.26 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 16 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 23 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Dobrzycy -7. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  59,8% mieszkańców Dobrzycy jest w wieku produkcyjnym, 19,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Dobrzycy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 101 Liczba mieszkańców
 • 1 590 Kobiety
 • 1 511 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Dobrzycy w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Dobrzycy w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Dobrzycy w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Dobrzycy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  40,7 lat
  Wielkopolskie
  41,1 lat
  Polska
  42,2 lat
 • 42,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Dobrzyca, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Dobrzycy
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Dobrzyca,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Dobrzyca,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Dobrzyca,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,8% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,9%
  Województwo
  29,8%
  Kraj
  29,1%
 • 23,5% Kobiety
  (Panny)
 • 34,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,2% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  57,2%
  Województwo
  54,7%
  Cała Polska
  54,0%
 • 56,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,7% Wdowcy/Wdowy
 • Dobrzyca
  8,7%
  Wielkopolskie
  8,3%
  Cała Polska
  8,5%
 • 14,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Dobrzyca
  5,2%
  woj. wielkopolskie
  7,0%
  Cały kraj
  7,6%
 • 5,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Miasto
  0,0%
  Wielkopolskie
  0,2%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Dobrzycy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Dobrzycy w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  4,5
  woj. wielkopolskie
  4,6
  Kraj
  4,4
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Miasto
  1,1
  Wielkopolskie
  1,6
  Cała Polska
  1,6
 • 14 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Dobrzycy w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Dobrzycy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -7 Przyrost naturalny w roku 2021
 • 1 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -8 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,26 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Dobrzyca
  -2,3
  Wielkopolskie
  -2,8
  Cały kraj
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Dobrzycy w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Dobrzycy w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Dobrzycy w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Dobrzycy w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 31 Urodzenia żywe
 • 17 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 14 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 54,8%
  45,2%
 • 10,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Dobrzyca
  10,0
  Wielkopolskie
  9,6
  Kraj
  8,7
 • 39,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  39,6
  Wielkopolskie
  40,8
  Cały kraj
  37,5
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 60 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 60
 • 101 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 101
 • 76 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 76
 • 35 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 351 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 279 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 426 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 351 g
  Wielkopolskie
  3 402 g
  Cała Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 64 Waga 4000g - 4499g
 • 64
 • 170 Waga 3500g - 3999g
 • 170
 • 215 Waga 3000g - 3499g
 • 215
 • 79 Waga 2500g - 2999g
 • 79
 • 23 Waga 2000g - 2499g
 • 23
 • 11 Waga 1500g - 1999g
 • 11
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,42 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,42
  Województwo
  1,45
  Cała Polska
  1,32
 • 0,73 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,73
  woj. wielkopolskie
  0,71
  Cała Polska
  0,64
 • 0,73 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,73
  Wielkopolskie
  0,78
  Cała Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w Dobrzycy w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 38 Zgony
 • 16 Kobiety
  (Zgony)
 • 22 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 42,1%
  57,9%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,3 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  12,3
  Wielkopolskie
  12,3
  Cała Polska
  13,6
 • 136,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  136,5
  woj. wielkopolskie
  128,6
  Kraj
  156,7
 • 3,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  3,5
  Wielkopolskie
  3,8
  Polska
  3,9
 • 3,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,7
  Wielkopolskie
  3,3
  Cały kraj
  3,6
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,0
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie pleszewskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  29,5%
  Województwo
  27,5%
  Cała Polska
  34,8%
 • 21,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  21,1%
  Wielkopolskie
  21,2%
  Polska
  19,6%
 • 4,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Dobrzyca
  4,3%
  Wielkopolskie
  5,4%
  Cała Polska
  5,4%
 • 137 Zgony spowodowane COVID-19
 • 8,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  8,6
  Cała Polska
  13,3
 • 60,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  60,0
  Cały kraj
  74,4
 • 266,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Dobrzyca
  266,9
  woj. wielkopolskie
  261,2
  Cała Polska
  268,1
 • 242,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  242,8
  Polska
  246,5
 • 373,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 373,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 373,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  373,6
  woj. wielkopolskie
  338,7
  Polska
  475,8
 • 45,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 24,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 65,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  45,1
  woj. wielkopolskie
  49,4
  Cała Polska
  70,6
 • 19,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  19,2
  woj. wielkopolskie
  35,6
  Polska
  32,6
 • 6,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  6,4
  Wielkopolskie
  6,8
  Kraj
  6,9
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,6%
  Wielkopolskie
  0,6%
  Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 9 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 23 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 13 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -7 Saldo migracji
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -7 Saldo migracji wewnętrznych
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Dobrzycy w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Dobrzycy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Dobrzyca, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Dobrzyca - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Dobrzycy oddano do użytku 24 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 7,74 nowych lokali. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Dobrzycy to 911 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 293 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  75,0% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 25,0% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Dobrzycy to 4,04 i jest porównywalna do przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Dobrzycy to 79,60 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,71% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 92,32% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 89,57% mieszkań posiada łazienkę, 76,62% korzysta z centralnego ogrzewania, a 10,54% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu pleszewskiego.

  Powiat pleszewski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Dobrzycy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 911 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 292,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Dobrzyca
  292,70
  Wielkopolskie
  363,90
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2014-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 104,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Dobrzyca
  104,40 m2
  Wielkopolskie
  81,80 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 30,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  30,60 m2
  Wielkopolskie
  29,80 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2014-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,71 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,71
  Województwo
  4,05
  Kraj
  3,82
 • 3,42 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,42
  woj. wielkopolskie
  2,75
  Cała Polska
  2,55
 • 0,73 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,73
  woj. wielkopolskie
  0,68
  Cały kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2014-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Dobrzycy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 24 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 7,74 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  7,74
  Wielkopolskie
  7,77
  Cała Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2014-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 97 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 4,04 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  4,04
  Województwo
  3,97
  Polska
  3,90
 • 31,28 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  31,28
  woj. wielkopolskie
  30,80
  Kraj
  24,07
 • 1 911 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 79,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  79,6 m2
  Województwo
  90,9 m2
  Polska
  92,9 m2
 • 0,62 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  0,62 m2
  Wielkopolskie
  0,71 m2
  Kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2014-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Dobrzycy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 96,71% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Dobrzyca
  96,71%
  Wielkopolskie
  98,60%
  Cały kraj
  96,97%
 • 92,32% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Dobrzyca
  92,32%
  woj. wielkopolskie
  96,32%
  Cała Polska
  94,01%
 • 89,57% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Dobrzyca
  89,57%
  Województwo
  94,21%
  Kraj
  91,78%
 • 76,62% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Dobrzyca
  76,62%
  woj. wielkopolskie
  84,41%
  Polska
  83,08%
 • 10,54% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Dobrzyca
  10,54%
  woj. wielkopolskie
  56,21%
  Kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2014-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Dobrzyca - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Dobrzycy na 1000 mieszkańców pracuje 464osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 55,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 44,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Dobrzycy wynosiło w 2021 roku 3,3% (4,3% wśród kobiet i 2,4% wśród mężczyzn). Jest to nieznacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Dobrzycy wynosiło 4 921,89 PLN, co odpowiada 82.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  37,7% aktywnych zawodowo mieszkańców Dobrzycy pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 25,4% w przemyśle i budownictwie, a 14,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Dobrzycy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 464 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  464,0
  Województwo
  291,0
  Cały kraj
  257,0
 • 3,3% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 4,3% Kobiety
 • 2,4% Mężczyźni
 • Miasto
  3,3%
  woj. wielkopolskie
  3,1%
  Polska
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Dobrzycy w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Dobrzycy w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Dobrzycy w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Dobrzycy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 922 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Dobrzyca
  4 922 PLN
  woj. wielkopolskie
  5 379 PLN
  Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Dobrzycy w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Dobrzycy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 37,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 36,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 38,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 25,4% Przemysł i budownictwo
 • 15,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 35,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 14,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 16,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 21,1% Pozostałe
 • 33,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Dobrzycy w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Dobrzycy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 440 Pracujący ogółem
 • 795 Kobiety
 • 645 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Dobrzycy w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,8% W wieku produkcyjnym
 • 53,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Dobrzyca, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 67,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  67,3
  Wielkopolskie
  68,5
  Polska
  69,0
 • 35,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Dobrzyca
  35,3
  Województwo
  35,6
  Cały kraj
  38,2
 • 110,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  110,6
  Województwo
  108,0
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Dobrzyca - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Dobrzycy w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 306 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 232 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 24 nowe podmioty, a 11 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (31) podmiotów zarejestrowano w roku 2014, a najmniej (13) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (23) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2018 roku, najmniej (7) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Dobrzycy najwięcej (19) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (290) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,6% (8) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 27,1% (83) podmiotów, a 70,3% (215) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Dobrzycy najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28.9%) oraz Budownictwo (15.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 306 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 83 Przemysł i budownictwo
 • 215 Pozostała działalność
 • 24 Podmioty nowo zarejestrowane w Dobrzycy w 2021 roku
 • 11 Podmioty wyrejestrowane w Dobrzycy w 2021 roku
 • 232 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 290 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 290
 • 10 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 10
 • 6 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 6
 • 306 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 306
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 Spółdzielnie ogółem
 • 6
 • 20 Spółki handlowe ogółem
 • 20
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 19  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 19
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 7 Spółki cywilne ogółem
 • 7
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 232 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 67 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 67
 • 37 Budownictwo
 • 37
 • 29 Przetwórstwo przemysłowe
 • 29
 • 26 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 26
 • 16 Pozostała działalność
 • 16
 • 13 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 13
 • 11 Transport i gospodarka magazynowa
 • 11
 • 7 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 7
 • 6 Edukacja
 • 6
 • 5 Informacja i komunikacja
 • 5
 • 4 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 4
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4
 • 3 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 3
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Dobrzyca - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Dobrzycy stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 36 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,59 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Dobrzycy wynosi 73,40% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Dobrzycy najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,14 (wykrywalność 77%) oraz przeciwko mieniu - 5,73 (wykrywalność 53%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 2,54 (44%), drogowe - 1,53 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,26 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Dobrzycy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Dobrzycy.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Dobrzyca, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 36 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 36
 • 22 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 22
 • 8 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 8
 • 5 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 5
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 18 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 18
 • 11,59 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  11,59
  Województwo
  19,32
  Cały kraj
  21,51
 • 7,14 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  7,14
  Wielkopolskie
  12,48
  Kraj
  12,82
 • 2,54 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Dobrzyca
  2,54
  woj. wielkopolskie
  4,46
  Cała Polska
  5,89
 • 1,53 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,53
  woj. wielkopolskie
  1,67
  Cały kraj
  1,85
 • 0,26 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Dobrzyca
  0,26
  woj. wielkopolskie
  0,30
  Cały kraj
  0,35
 • 5,73 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  5,73
  Województwo
  9,48
  Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Dobrzyca, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Dobrzyca
  73%
  Wielkopolskie
  73%
  Cały kraj
  71%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  77%
  Wielkopolskie
  67%
  Cała Polska
  64%
 • 44% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  44%
  Wielkopolskie
  77%
  Kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Wielkopolskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  100%
  woj. wielkopolskie
  94%
  Kraj
  89%
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Dobrzyca
  54%
  woj. wielkopolskie
  55%
  Cała Polska
  53%

Dobrzyca - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Dobrzycy wyniosła w 2021 roku 43,2 mln złotych, co daje 5,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 4.1% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu Dobrzycy - 26.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (9.3%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (7.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 3,7 mln złotych, czyli 8,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Dobrzycy wyniosła w 2021 roku 47,1 mln złotych, co daje 5,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 12% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (30.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (28.3%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (3.7%). W budżecie Dobrzycy wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 748 złotych na mieszkańca (12,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 76,0 złotych na mieszkańca (1,3%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 12,5%.
 • Wydatki budżetu w Dobrzycy według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Dobrzycy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Dobrzyca, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Dobrzycy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  22,1 mln

  2,7 tys(100%)

  24,5 mln

  3,0 tys(100%)

  29,7 mln

  3,6 tys(100%)

  38,3 mln

  4,6 tys(100%)

  42,5 mln

  5,2 tys(100%)

  39,5 mln

  4,8 tys(100%)

  41,7 mln

  5,2 tys(100%)

  43,2 mln

  5,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  8,0 mln

  2,5 tys(36.2%)

  8,6 mln

  2,7 tys(35.2%)

  9,5 mln

  3,0 tys(31.8%)

  10,1 mln

  3,2 tys(26.4%)

  10,2 mln

  3,3 tys(24.1%)

  10,7 mln

  3,4 tys(27.1%)

  10,5 mln

  3,4 tys(25.2%)

  11,5 mln

  3,7 tys(26.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,4 mln

  745(10.7%)

  2,3 mln

  719(9.3%)

  2,5 mln

  782(8.3%)

  2,8 mln

  889(7.3%)

  3,3 mln

  1,1 tys(7.7%)

  3,9 mln

  1,3 tys(9.9%)

  3,6 mln

  1,2 tys(8.6%)

  4,0 mln

  1,3 tys(9.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,3 mln

  723(10.3%)

  3,2 mln

  991(12.9%)

  2,1 mln

  657(7%)

  5,2 mln

  1,6 tys(13.5%)

  6,5 mln

  2,1 tys(15.4%)

  3,0 mln

  972(7.7%)

  2,8 mln

  887(6.6%)

  3,3 mln

  1,1 tys(7.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,2 mln

  392(5.6%)

  1,8 mln

  550(7.2%)

  1,4 mln

  431(4.6%)

  3,9 mln

  1,2 tys(10.2%)

  5,0 mln

  1,6 tys(11.7%)

  2,5 mln

  786(6.2%)

  4,1 mln

  1,3 tys(9.9%)

  2,8 mln

  890(6.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,6 mln

  1,5 tys(20.9%)

  5,4 mln

  1,7 tys(22%)

  10,7 mln

  3,4 tys(35.9%)

  2,2 mln

  693(5.7%)

  2,3 mln

  743(5.5%)

  2,6 mln

  834(6.6%)

  2,7 mln

  878(6.5%)

  2,6 mln

  834(6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,1 mln

  348(5%)

  943,4 tys

  296(3.9%)

  913,6 tys

  288(3.1%)

  1,1 mln

  334(2.7%)

  1,5 mln

  492(3.6%)

  1,2 mln

  385(3.1%)

  1,2 mln

  378(2.8%)

  2,2 mln

  695(5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  773,1 tys

  244(3.5%)

  788,3 tys

  248(3.2%)

  816,0 tys

  257(2.7%)

  948,5 tys

  301(2.5%)

  802,8 tys

  257(1.9%)

  1,3 mln

  419(3.3%)

  1,1 mln

  342(2.6%)

  1,1 mln

  339(2.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  43,5 tys

  13,7(0.2%)

  55,2 tys

  17,3(0.2%)

  96,2 tys

  30,3(0.3%)

  43,6 tys

  13,8(0.1%)

  303,0 tys

  96,9(0.7%)

  162,5 tys

  52,0(0.4%)

  195,4 tys

  62,8(0.5%)

  368,7 tys

  119(0.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  465,6 tys

  147(2.1%)

  350,3 tys

  110(1.4%)

  337,1 tys

  106(1.1%)

  331,5 tys

  105(0.9%)

  444,2 tys

  142(1%)

  501,1 tys

  160(1.3%)

  414,0 tys

  133(1%)

  366,4 tys

  118(0.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  240,9 tys

  76,1(1.1%)

  206,7 tys

  64,9(0.8%)

  385,6 tys

  122(1.3%)

  400,6 tys

  127(1%)

  606,7 tys

  194(1.4%)

  425,7 tys

  136(1.1%)

  329,6 tys

  106(0.8%)

  317,0 tys

  102(0.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  156,7 tys

  49,5(0.7%)

  311,5 tys

  97,9(1.3%)

  230,9 tys

  72,8(0.8%)

  370,4 tys

  117(1%)

  278,6 tys

  89,1(0.7%)

  413,5 tys

  132(1%)

  337,2 tys

  108(0.8%)

  272,3 tys

  87,8(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  106,5 tys

  33,6(0.5%)

  119,4 tys

  37,5(0.5%)

  121,3 tys

  38,2(0.4%)

  120,0 tys

  38,1(0.3%)

  122,9 tys

  39,3(0.3%)

  95,7 tys

  30,6(0.2%)

  135,6 tys

  43,6(0.3%)

  153,5 tys

  49,5(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  281,3 tys

  88,8(1.3%)

  216,1 tys

  67,9(0.9%)

  467,4 tys

  147(1.6%)

  232,1 tys

  73,6(0.6%)

  191,4 tys

  61,2(0.5%)

  168,9 tys

  54,0(0.4%)

  143,7 tys

  46,2(0.3%)

  121,6 tys

  39,2(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  98,0 tys

  31,0(0.4%)

  94,0 tys

  29,5(0.4%)

  132,1 tys

  41,6(0.4%)

  27,2 tys

  8,6(0.1%)

  71,2 tys

  22,7(0.2%)

  83,5 tys

  26,7(0.2%)

  99,4 tys

  31,9(0.2%)

  108,3 tys

  34,9(0.3%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  11,7 tys

  3,7(0.1%)

  12,0 tys

  3,8(0%)

  11,3 tys

  3,6(0%)

  12,9 tys

  4,1(0%)

  15,0 tys

  4,8(0%)

  13,9 tys

  4,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,4 tys

  1,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  70,3 tys

  22,2(0.3%)

  85,0 tys

  26,7(0.3%)

  11,3 tys

  3,6(0%)

  6,1 tys

  1,9(0%)

  105,6 tys

  33,8(0.2%)

  86,9 tys

  27,8(0.2%)

  82,9 tys

  26,7(0.2%)

  1,6 tys

  0,5(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  263,0 tys

  83,0(1.2%)

  109,7 tys

  34,5(0.4%)

  166,3 tys

  52,4(0.6%)

  15,6 tys

  4,9(0%)

  13,1 tys

  4,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  85,1

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Dobrzycy według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Dobrzycy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Dobrzyca, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Dobrzycy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  22,6 mln

  2,7 tys(100%)

  25,0 mln

  3,0 tys(100%)

  30,9 mln

  3,7 tys(100%)

  36,0 mln

  4,4 tys(100%)

  42,1 mln

  5,1 tys(100%)

  40,5 mln

  5,0 tys(100%)

  42,3 mln

  5,2 tys(100%)

  47,1 mln

  5,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  8,3 mln

  2,6 tys(36.9%)

  8,9 mln

  2,8 tys(35.5%)

  9,6 mln

  3,0 tys(30.9%)

  10,2 mln

  3,2 tys(28.2%)

  10,4 mln

  3,3 tys(24.6%)

  10,2 mln

  3,3 tys(25.2%)

  10,8 mln

  3,5 tys(25.4%)

  14,4 mln

  4,7 tys(30.6%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  8,3 mln

  2,6 tys(36.5%)

  7,8 mln

  2,5 tys(31.3%)

  8,6 mln

  2,7 tys(27.9%)

  10,1 mln

  3,2 tys(27.9%)

  11,2 mln

  3,6 tys(26.6%)

  11,5 mln

  3,7 tys(28.4%)

  11,7 mln

  3,8 tys(27.6%)

  13,4 mln

  4,3 tys(28.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  53,1 tys

  16,8(0.2%)

  1,3 mln

  404(5.1%)

  954,6 tys

  301(3.1%)

  1,0 mln

  318(2.8%)

  4,7 mln

  1,5 tys(11.1%)

  2,2 mln

  705(5.4%)

  1,7 mln

  540(4%)

  1,8 mln

  568(3.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  730,8 tys

  231(3.2%)

  718,4 tys

  226(2.9%)

  767,2 tys

  242(2.5%)

  772,9 tys

  245(2.1%)

  760,3 tys

  243(1.8%)

  948,6 tys

  303(2.3%)

  945,8 tys

  304(2.2%)

  979,3 tys

  316(2.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,6 mln

  1,1 tys(15.8%)

  3,9 mln

  1,2 tys(15.5%)

  9,4 mln

  3,0 tys(30.3%)

  1,1 mln

  333(2.9%)

  988,8 tys

  316(2.3%)

  1,0 mln

  334(2.6%)

  1,1 mln

  355(2.6%)

  977,1 tys

  315(2.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  573,6 tys

  181(2.5%)

  623,3 tys

  196(2.5%)

  931,6 tys

  294(3%)

  748,4 tys

  237(2.1%)

  1,0 mln

  335(2.5%)

  754,7 tys

  241(1.9%)

  763,0 tys

  245(1.8%)

  743,8 tys

  240(1.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  190,3 tys

  60,1(0.8%)

  1,2 mln

  377(4.8%)

  142,3 tys

  44,8(0.5%)

  360,5 tys

  114(1%)

  283,5 tys

  90,6(0.7%)

  275,7 tys

  88,1(0.7%)

  378,5 tys

  122(0.9%)

  708,2 tys

  228(1.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  159,3 tys

  50,3(0.7%)

  169,0 tys

  53,1(0.7%)

  210,9 tys

  66,5(0.7%)

  879,3 tys

  279(2.4%)

  399,5 tys

  128(0.9%)

  840,6 tys

  269(2.1%)

  999,1 tys

  321(2.4%)

  185,8 tys

  59,9(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  140,4 tys

  44,3(0.6%)

  101,3 tys

  31,8(0.4%)

  91,4 tys

  28,8(0.3%)

  383,2 tys

  122(1.1%)

  1,7 mln

  545(4%)

  278,6 tys

  89,1(0.7%)

  133,5 tys

  42,9(0.3%)

  115,1 tys

  37,1(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  86,0 tys

  27,2(0.4%)

  25,0 tys

  7,9(0.1%)

  14,1 tys

  4,4(0%)

  15,4 tys

  4,9(0%)

  18,2 tys

  5,8(0%)

  159,1 tys

  50,8(0.4%)

  11,2 tys

  3,6(0%)

  96,5 tys

  31,1(0.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  36,7 tys

  11,8(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  98,1 tys

  31,0(0.4%)

  76,3 tys

  24,0(0.3%)

  67,3 tys

  21,2(0.2%)

  51,0 tys

  16,2(0.1%)

  56,1 tys

  17,9(0.1%)

  54,1 tys

  17,3(0.1%)

  32,7 tys

  10,5(0.1%)

  25,0 tys

  8,0(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  51,7 tys

  16,3(0.2%)

  27,9 tys

  8,8(0.1%)

  73,6 tys

  23,2(0.2%)

  71,1 tys

  22,5(0.2%)

  115,5 tys

  36,9(0.3%)

  111,3 tys

  35,6(0.3%)

  40,5 tys

  13,0(0.1%)

  6,1 tys

  2,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  2,7 tys

  0,8(0%)

  2,8 tys

  0,9(0%)

  2,7 tys

  0,9(0%)

  2,8 tys

  0,9(0%)

  2,8 tys

  0,9(0%)

  2,9 tys

  0,9(0%)

  3,1 tys

  1,0(0%)

  3,6 tys

  1,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  70,3 tys

  22,2(0.3%)

  85,0 tys

  26,7(0.3%)

  10,2 tys

  3,2(0%)

  6,1 tys

  1,9(0%)

  96,2 tys

  30,7(0.2%)

  86,9 tys

  27,8(0.2%)

  82,9 tys

  26,7(0.2%)

  1,6 tys

  0,5(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  55,7 tys

  17,6(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,3 tys

  0,7(0%)

  7,1 tys

  2,2(0%)

  46,5 tys

  14,9(0.1%)

  25,0 tys

  8,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  22,6

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  205,9 tys

  65,0(0.9%)

  87,4 tys

  27,5(0.3%)

  88,9 tys

  28,0(0.3%)

  15,6 tys

  4,9(0%)

  13,1 tys

  4,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  85,1

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  26,9 tys

  8,5(0.1%)

  26,0 tys

  8,2(0.1%)

  5,3 tys

  1,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Dobrzyca - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 760 mieszkańców Dobrzycy jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 371 kobiet oraz 389 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,0% wykształcenie policealne, 8,2% średnie ogólnokształcące, a 22,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 30,7% mieszkańców Dobrzycy, gimnazjalnym 3,3%, natomiast 12,7% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy Dobrzycy mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Dobrzycy największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (22,6%) oraz średnie zawodowe (21,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (39,2%) oraz średnie zawodowe (23,6%).

  W roku 2021 w Dobrzycy mieściło się 1 przedszkole, w którym do 7 oddziałów uczęszczało 156 dzieci (89 dziewczynek oraz 67 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc.

  15,1% mieszkańców Dobrzycy w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,9% wśród dziewczynek i 11,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 333 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,48 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 18 oddziałach uczyło się 372 uczniów (185 kobiet oraz 187 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,1% ludności (24,8% wśród dziewczynek i 27,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,7 uczniów.

  W Dobrzycy znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 3 oddziałach uczyło się 38 uczniów (16 kobiet oraz 22 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 11 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 20,3% mieszkańców (18,9% wśród dziewczyn i 21,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 12,7 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,1% mieszkańców Dobrzycy w wieku potencjalnej nauki (24,3% kobiet i 23,9% mężczyzn).

 • 16,8% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  16,8%
  Wielkopolskie
  23,5%
  Polska
  25,2%
 • 21,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  32,9%
  woj. wielkopolskie
  33,7%
  Kraj
  35,2%
 • 34,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,0% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,0%
  Wielkopolskie
  3,0%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 8,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Dobrzyca
  8,2%
  Wielkopolskie
  10,9%
  Kraj
  11,9%
 • 10,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  22,7%
  Wielkopolskie
  19,9%
  Cały kraj
  20,0%
 • 21,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 30,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  30,7%
  Województwo
  25,0%
  Cały kraj
  21,2%
 • 22,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 39,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Dobrzyca
  3,3%
  Wielkopolskie
  3,1%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  12,7%
  woj. wielkopolskie
  11,5%
  Kraj
  12,3%
 • 15,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 10,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Dobrzyca
  3,5%
  Województwo
  3,2%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Dobrzycy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1333 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 333,0
  woj. wielkopolskie
  910,0
  Polska
  896,0
 • 0,48 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Dobrzyca
  0,48
  Wielkopolskie
  0,83
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 7 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 175 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Dobrzyca) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 156 Dzieci
 • 89 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 67 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 57,1%
  42,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 34 3 lata
 • 34
 • 41 4 lata
 • 41
 • 45 5 lata
 • 45
 • 36 6 lat
 • 36
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 21 3 lata
 • 21
 • 21 4 lata
 • 21
 • 24 5 lata
 • 24
 • 23 6 lat
 • 23
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 13 3 lata
 • 13
 • 20 4 lata
 • 20
 • 21 5 lata
 • 21
 • 13 6 lat
 • 13
 •  
 • 8,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 8,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Dobrzycy(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Dobrzycy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole w Dobrzycy (Kubusia Puchatka)
  Publiczne
  62 741-30-26
  62 741-38-09
  ul. Szkolna 4
  63-330 Dobrzyca
  7171-
 • Szkoły podstawowe w Dobrzycy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Dobrzyca) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 18 Oddziały
 • 372 Uczniowie
 • 185 Kobiety
  (uczniowie)
 • 187 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,7%
  50,3%
 • 47 Uczniowie w 1 klasie
 • 29 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 18 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 37 Absolwenci
 • 12 Kobiety
  (absolwenci)
 • 25 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Dobrzyca
  20,7
  Wielkopolskie
  17,0
  Cała Polska
  16,7
 •  
 • 27,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 24,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Dobrzycy(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Dobrzycy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Dobrzycy (Mikołaj Kopernik)
  Publiczna
  62 741-38-09
  62 741-38-09
  ul. Szkolna 4a
  63-330 Dobrzyca
  14300-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Dobrzycy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Dobrzyca) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 3 Oddziały
 • 38 Uczniowie
 • 16 Kobiety
  (uczniowie)
 • 22 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 42,1%
  57,9%
 • 11 Absolwenci
 • 4 Kobiety
  (absolwenci)
 • 7 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 12,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  12,7
  woj. wielkopolskie
  26,2
  Cała Polska
  26,3
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Dobrzycy(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Dobrzycy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dobrzycy
  Niepubliczne
  62 741-30-81
  62 741-30-81
  ul. Szkolna 4
  63-330 Dobrzyca
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Dobrzycy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 15,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 11,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 24,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 20,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Dobrzyca, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Dobrzyca, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Dobrzyca, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Dobrzyca - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Dobrzycy

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Dobrzycy w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Dobrzycy
  (Źródło: GUS, 2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w Dobrzycy: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Dobrzycy 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 280 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 18 (uczestnicy: 6 770)
  • seanse filmowe: 2 (uczestnicy: 80)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 80)
  • koncerty: 8 (uczestnicy: 4 500)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 40)
  • warsztaty: 3 (uczestnicy: 70)
  • inne: 2 (uczestnicy: 2 000)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 35)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 35)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • muzyczne: 1
  • studia radiowe: 1
  • komputerowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 39)
  • teatralne: 1 (członkowie: 15)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 6)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 18)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2021 w Dobrzycy działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 19 926 zwiedzających, co daje 64 298 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2021 w Dobrzycy działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 15 899 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 8
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Dobrzycy działały 4 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 243 członków. Zarejestrowano 278 ćwiczących (mężczyźni: 235, kobiety: 43, chłopcy do lat 18: 137, dziewczęta do lat 18: 43). Aktywnych było 12 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (3), instruktora sportowego (2) oraz inne osoby (5).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Dobrzycy w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Dobrzycy
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Dobrzycy znajduje się 12 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Dobrzycy
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pałac z 1785 r. (ul. Pleszewska 5a)dnia 1949-10-03, wykaz dokumentów: As7/9 z 1949-10-03; 848/Wlkp/A z 2011-10-05
  • Zespół - pałac z 1785 r. (ul. Pleszewska 5a)dnia 1949-10-03, wykaz dokumentów: As7/9 z 1949-10-03; Kl.IV-72/126/58 z 1958-10-14; 4/A z 1964-02-21; 848/Wlkp/A z 2011-10-05
  • Kościół z 1779 r. (ul. Rynek 6)dnia 1953-10-30, wykaz dokumentów: Kl.IV-73/71/53 z 1953-10-30
  • Park z 1780 - 1800dnia 1958-10-14, wykaz dokumentów: Kl.IV-72/126/58 z 1958-10-14; 848/Wlkp/A z 2011-10-05
  • Oficyna mieszkalna z końca XVIII w. (ul. Pleszewska 5a)dnia 1964-02-21, wykaz dokumentów: 4/A z 1964-02-21; 848/Wlkp/A z 2011-10-05
  • Pawilon parkowy z 1801 r.dnia 1964-02-21, wykaz dokumentów: 4/A z 1964-02-21; 848/Wlkp/A z 2011-10-05
  • Pawilon parkowy z końca XVIII w. (ul. Pleszewska 5a)dnia 1964-02-21, wykaz dokumentów: 4/A z 1964-02-21; 848/Wlkp/A z 2011-10-05
  • Zajazd z 2. poł. XVIII w. (ul. Rynek 16)dnia 1970-09-02, wykaz dokumentów: 1204/A z 1970-09-02
  • Inny budynek mieszkalny z 1844 r. (ul. Rynek 1)dnia 1970-09-02, wykaz dokumentów: 1209/A z 1970-09-02
  • Kościół z 1841 r.dnia 1986-04-30, wykaz dokumentów: 439/A z 1986-04-30
  • Ogród z 1780 - 1800dnia 2011-10-05, wykaz dokumentów: 848/Wlkp/A z 2011-10-05
  • Ogród z 1780 - 1800dnia 2011-10-05, wykaz dokumentów: 848/Wlkp/A z 2011-10-05
 • Formy ochrony przyrody w Dobrzycy
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Dobrzycy znajduje się 31 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Dobrzycy
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1958-11-15, Opis granicy: rośnie w parku w Dobrzycy
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1958-11-15, Opis granicy: rośnie w parku w Dobrzycy
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1958-11-15, Opis granicy: rośnie w parku w Dobrzycy
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1958-11-15, Opis granicy: rośnie w parku w Dobrzycy
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1958-11-15, Opis granicy: rośnie w parku w Dobrzycy
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 5 drzew: 2 dęby i 3 wiązy; onecnie tylko 2 dęby brak wiązów; 1: drzewo obrośnięte bluszczem, Data ustanowienia: 1977-01-01, Opis granicy: Rosną na terenie parku w pobliżu stawu (1 5 km od wysypiska śmieci)
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2006-12-27, Opis granicy: rośnie na terenie Muzeum Zespól Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2006-12-27, Opis granicy: rośnie na terenie Muzeum Zespól Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2006-12-27, Opis granicy: rośnie na terenie Muzeum Zespól Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2006-12-27, Opis granicy: rośnie na terenie Muzeum Zespól Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2006-12-27, Opis granicy: rośnie na terenie Muzeum Zespól Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2006-12-27, Opis granicy: rośnie na terenie Muzeum Zespól Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2006-12-27, Opis granicy: rośnie na terenie Muzeum Zespól Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2006-12-27, Opis granicy: rośnie na terenie Muzeum Zespól Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2006-12-27, Opis granicy: rośnie na terenie Muzeum Zespól Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2006-12-27, Opis granicy: rośnie na terenie Muzeum Zespól Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2006-12-27, Opis granicy: rośnie na terenie Muzeum Zespól Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2006-12-27, Opis granicy: rośnie na terenie Muzeum Zespól Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2006-12-27, Opis granicy: rośnie na terenie Muzeum Zespól Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2006-12-27, Opis granicy: rośnie na terenie Muzeum Zespól Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2006-12-27, Opis granicy: rośnie na terenie Muzeum Zespól Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2006-12-27, Opis granicy: rośnie na terenie Muzeum Zespól Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2006-12-27, Opis granicy: rośnie na terenie Muzeum Zespól Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2006-12-27, Opis granicy: rośnie na terenie Muzeum Zespól Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy
  • Pomnik przyrodyOpis: drzewo dwupniowe, Data ustanowienia: 2006-12-27, Opis granicy: rośnie na terenie Muzeum Zespól Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2006-12-27, Opis granicy: rośnie na terenie Muzeum Zespól Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2006-12-27, Opis granicy: rośnie na terenie Muzeum Zespól Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2006-12-27, Opis granicy: rośnie na terenie Muzeum Zespól Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2006-12-27, Opis granicy: rośnie na terenie Muzeum Zespól Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2006-12-27, Opis granicy: rośnie na terenie Muzeum Zespól Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2006-12-27, Opis granicy: rośnie przy kościele w Dobrzycy

Dobrzyca - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z lat 2010 - 2021 w wyniku 29 wypadków drogowych w Dobrzycy odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 37 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 935,8 wypadków (wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz mniej od wartości dla całej Polski) oraz 32,3 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w Dobrzycy znajdowało się 5 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu pleszewskiego.

  Powiat pleszewski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Dobrzycy
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 29 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2021)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2021)
 • 37 Ranni
  (lata 2010 - 2021)
 • 14 Lekko ranni
 • 23 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Dobrzycy w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 935,79 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  935,8
  woj. wielkopolskie
  960,3
  Cały kraj
  1 035,8
 • 32,27 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  32,3
  Województwo
  97,3
  Cała Polska
  98,5
 • 1 193,93 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  1 193,9
  woj. wielkopolskie
  1 130,3
  Kraj
  1 251,4
 • 3,45 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  3,4
  Województwo
  10,1
  Polska
  9,5
 • 127,59 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Dobrzyca
  127,6
  Województwo
  117,7
  Kraj
  120,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 5 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Dobrzycy w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 445,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  445,5 km
  Wielkopolskie
  784,1 km
  Polska
  591,9 km
 • 6,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  6,5 km
  woj. wielkopolskie
  6,7 km
  Polska
  4,9 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Dobrzyca nie przechodzi żadna droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista takich dróg w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 11droga krajowa nr 11(Kołobrzeg - Bagicz - Sianożęty - Ustronie Morskie - Tymień - Borkowice - Uliszki - Słowienkowo - Będzino - Łękno - Kazimierz Pomorski - Mścice - Koszalin - Kretomino - Bonin - Manowo - Wyszewo - Kliszno - Mostowo - Grzybnica - Kłanino - Głodowa - Bobolice - Wierzchowo - Białe - Szczecinek - Turowo - Babi Dwór - Lotyń - Okonek - Podgaje - Jastrowie - Ptusza - Płytnica - Krępsko - Dobrzyca - Piła - Ujście - Oleśnica - Chodzież - Podanin - Budzyń - Tarnowo - Gościejewo - Rogoźno - Rożnowo - Kowanówko - Oborniki - Bogdanowo - Ocieszyn - Świerkówki - Chludowo - Złotkowo - Złotniki - Jelonek - Suchy Las - Poznań - Kórnik - Koszuty - Żabikowo - Środa Wielkopolska - Kijewo - Brodowo - Miąskowo - Lubrze - Nowe Miasto nad Wartą - Klęka - Wolica Pusta - Mieszków - Cielcza - Jarocin - Witaszyczki - Witaszyce - Wyszki - Kotlin - Piekarzew - Pleszew - Zielona Łąka - Dobra Nadzieja - Janków - Kuczków - Krzywosądów - Zychlin - Sobótka - Górzno - Szczury - Franklinów - Ostrów Wielkopolski - Przygodzice - Antonin - Niedźwiedź - Kuźniki - Ostrzeszów - Rogaszyce - Kochłowy - Turze - Hanulin - Kępno - Baranów - Słupia Pod Kępnem - Opatów - Klasak - Siemianice - Kostów - Gołkowice - Byczyna - Biskupice - Sarnów - Krzywizna - Gotartów - Kluczbork - Ligota Górna - Bąków - Stare Olesno - Wojciechów - Olesno - Grodzisko - Sowczyce - Łomnica - Sieraków Śląski - Ciasna - Glinica - Lubecko - Lubliniec - Tworóg - Brynek - Hanusek - Tarnowskie Góry - Bytom)
  • DK 12droga krajowa nr 12(granica (Niemcy) - Łęknica - Bronowice - Stare Czaple - Żarki Wielkie - Buczyny - Trzebiel - Królów - Strzeszowice - Zajączek - Lipinki Łużyckie - Żary - Marszów - Żagań - Chrobrów - Bukowina Bobrzańska - Chichy - Szprotawa - Dziećmiarowice - Piotrowice - Szklarki - Przemków - Nowy Dwór - Buczyna - Kłębanowice - Radwanice - Drożów - Dankowice - Nielubia - Głogów - Serby - Stare Serby - Wilków - Szlichtyngowa - Górczyna - Jędrzychowice - Wschowa - Dębowa Łęka - Długie Nowe - Długie Stare - Lasocice - Strzyżewice - Leszno - Kąkolewo - Garzyn - Hersztupowo - Gola - Brzezie - Gostyń - Piaski - Godurowo - Dąbrówka - Koszkowo - Borek Wielkopolski - Jaraczewo - Łobez - Góra - Brzostów - Jarocin - Witaszyczki - Witaszyce - Wyszki - Kotlin - Piekarzew - Pleszew - Brzezie - Bielawy - Gołuchów - Kuchary - Kościelna Wieś - Kalisz - Zduny - Opatówek - Marchwacz - Szczytniki - Kamienna - Brzozowiec - Błaszki - Zawady - Dziebędów - Słomków Mokry - Słomków Suchy - Wróblew - Smardzew - Sieradz - Zduńska Wola - Łask - Róża - Pabianice - Rzgów - Tuszyn - Tuszynek Majoracki - Kruszów - Głuchów - Srock - Rękoraj - Karlin - Jarosty - Piotrków Trybunalski - Poniatów - Przygłów - Sulejów - Radonia - Radonia-Kolonia - Mniszków - Kolonia Jawor - Kozenin - Prymusowa Wola - Opoczno - Dzielna - Mroczków Gościnny - Kraszków - Brzuśnia - Gielniów - Zielonka - Stoczki - Goździków - Zawada - Pomyków - Przysucha - Zbożenna - Skrzynno - Wieniawa - Jabłonica - Mniszek - Wawrzyszów - Strzałków - Wolanów - Kacprowice - Sławno - Ślepowron - Radom - Rajec Szlachecki - Lasowice - Kiedrzyn - Klwatka Królewska - Niemianowice - Gózd - Karszówka - Podzagajnik - Zwoleń - Atalin - Cyganówka - Szczęście - Celestynów - Załazy - Zarzecze - Kajetanów - Bronowice - Jaroszyn - Puławy - Końskowola - Kurów - Markuszów - Przybysławice - Zagrody - Garbów - Józefów-Pociecha - Piaski - Biskupice - Pełczyn - Dorohucza - Anisin - Marynin - Jankowice - Nowosiółki-Kolonia - Janów - Chełm - Brzeźno - Ludwinów - Wólka Okopska - Okopy-Kolonia - Dorohusk - Berdyszcze - granica (Ukraina))
  • DK 15droga krajowa nr 15(Trzebnica - Księgnice - Kobylice - Ligota - Jaźwiny - Blizocin - Skoroszów - Lasowice - Miłochowice - Milicz - Wszewilki - Dziadkowo - Rakłowice - Cieszków - Zduny - Krotoszyn - Bożacin - Wolenice - Czarny Sad - Lipowiec - Koźmin Wielkopolski - Chełkówko - Wałków - Golina - Jarocin - Cielcza - Mieszków - Wolica Pusta - Klęka - Nowe Miasto nad Wartą - Lubrze - Miąskowo - Czarne Piątkowo - Białe Piątkowo - Miłosław - Kębłowo - Skotniki - Obłaczkowo - Września - Sokołowo - Gulczewo - Czeluścin - Żydowo - Gniezno - Trzemeszno - Lubiń - Wylatowo - Żabienko - Kwieciszewo - Goryszewo - Jeziorki - Strzelno - Markowice - Krusza Duchowna - Tupadły - Inowrocław - Latkowo - Szadłowice - Wierzchosławice - Gniewkowo - Suchatówka - Chorągiewka - Toruń - Grębocin - Rogówko - Brzeźno - Gronowo - Wielka Łąka - Elzanowo - Szychowo - Kowalewo Pomorskie - Frydrychowo - Pluskowęsy - Kiełpiny - Lipnica - Karczewo - Wrocki - Pląchoty - Małki - Szabda - Brodnica - Tama Brodzka - Jajkowo - Wielki Głęboczek - Brzozie Lubawskie - Nielbark - Kurzętnik - Nowe Miasto Lubawskie - Bratian - Rakowice - Łążek - Sampława - Lubawa - Byszwałd - Rożental - Lipowo - Bałcyny - Smykówko - Morliny - Ostróda)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Dobrzyca nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 272Linia kolejowa nr 272: Kluczbork - Poznań Główny [o znaczeniu państwowym] (Kluczbork - Krzywizna - Biskupice koło Kluczborka - Byczyna Kluczborska - Kostów - Łęka Opatowska - Słupia - Kępno - Hanulin - Domanin - Ostrzeszów - Niedźwiedź Wielkopolski - Antonin - Przygodzice - Janków Przygodzki - Ostrów Wielkopolski - Biniew - Bronów - Taczanów - Pleszew - Kotlin - Witaszyce - Jarocin - Mieszków - Chocicza - Solec Wielkopolski - Sulęcinek - Środa Wielkopolska - Pierzchno - Kórnik - Gądki - Poznań Krzesiny - Poznań Starołęka - Poznań Dębina - Poznań Główny Towarowy - Poznań Główny)
  • LK 281Linia kolejowa nr 281: Oleśnica - Chojnice [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Oleśnica - Oleśnica Rataje - Dąbrowa Oleśnicka - Dobroszyce - Grabowno Wielkie - Bukowice Trzebnickie - Krośnice - Wierzchowice - Milicz - Rakoniewice Milickie - Cieszków - Zduny - Krotoszyn - Bożacin - Wolenice - Koźmin Wielkopolski - Obra Stara - Golina - Jarocin - Radlin Wielkopolski - Żerków - Orzechowo - Miłosław - Książno - Chwalibogowo - Września - Marzenin - Czerniejewo - Żydowo - Gębarzewo - Gniezno - Gniezno Winiary - Zdziechowa - Świątniki - Mieleszyn - Gącz - Janowiec Wielkopolski - Dąbrowa Międzylesie - Damasławek - Wapno - Rusiec - Kcynia - Szczepice - Studzienki - Nakło nad Notecią - Kozia Góra Krajeńska - Mrocza - Witosław - Rajgród - Runowo Krajeńskie - Więcbork - Wysoka Krajeńska - Świdwie Sępoleńskie - Sępólno Krajeńskie - Kamień Krajeński - Obkas - Ogorzeliny - Chojnice)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Dobrzycy istnieje 33 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Antoniego Żmudzińskiego

  ul. Cegielniana

  ul. Cmentarna

  ul. Franciszka Kocińskiego

  ul. Idziego Biernackiego

  ul. Jarocińska

  ul. Jesionowa

  ul. Józefa Czarneckiego

  ul. Klonów

  ul. Koźmińska

  ul. Krotoszyńska

  ul. Krzywa

  ul. Krótka

  ul. Księdza Stanisława Śniatały

  ul. Ludwika Mierosławskiego

  ul. Marcina Mikstackiego

  ul. Michała Koźlika

  ul. Nowa

  ul. Olesie

  ul. Ostrowska

  ul. Parkowa

  ul. Pleszewska

  ul. Promienna

  Rynek

  ul. Różana

  ul. Stanisława Mikołajczyka

  ul. Szkolna

  ul. Targowa

  ul. Walentego Stefańskiego

  ul. Wiosny Ludów

  ul. Wybudowanie

  ul. Wąska

  ul. dr. Alfreda Bulsiewicza