Dobrzyca w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Dobrzyca - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Dobrzyca to miasto leżące w środkowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu pleszewskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Dobrzyca.
 • 2 935 Liczba mieszkańców
 • 19,7 km² Powierzchnia
 • 149,0 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 132 m n.p.m Wysokość
 • 1440-1934; 2014 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 62 Numer kierunkowy
 • PPL Tablice rejestracyjne
 • Jarosław Piotr Pietrzak Burmistrz miasta
Dobrzyca na mapie
Identyfikatory
 • 17.601951.8650 Współrzędne GPS
 • 3020034 TERYT (TERC)
 • 0196380 SIMC
Herb miasta Dobrzyca
Dobrzyca herb
Flaga miasta Dobrzyca
Dobrzyca flaga

Jak Dobrzyca wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Dobrzyca na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Dobrzyca wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Dobrzyca plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
31Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
32Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
32Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
33Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
40Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
75Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
101Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
108Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
131Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
148Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
186Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
215Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
225Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2022 roku
236Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
238Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
271Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
289Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
290Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
295Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
311Miasta o największej powierzchni w Polsce
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
335Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
335Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca

Dobrzyca - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
63-330Poczta Dobrzyca

Dobrzyca - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Dobrzycy)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Biuro Terenowe w Pleszewie (podlega pod: ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Ogrodowa 3 a
63-300 Pleszew
Urząd Miejski Gminy Dobrzyca
(62) 741-30-13
(62) 741-30-13
Rynek 14
63-330 Dobrzyca

Dobrzyca - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Dobrzyca jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 935, z czego 50,7% stanowią kobiety, a 49,3% mężczyźni. W latach 2014-2023 liczba mieszkańców zmalała o 7,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Dobrzycy zawarli w 2022 roku 11 małżeństw, co odpowiada 3,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz mniej od wartości dla kraju.
  28,9% mieszkańców Dobrzycy jest stanu wolnego, 57,2% żyje w małżeństwie, 5,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,7% to wdowy/wdowcy.

  Dobrzyca ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -10. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,40 na 1000 mieszkańców Dobrzycy. W 2022 roku urodziło się 21 dzieci, w tym 38,1% dziewczynek i 61,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 410 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,71 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz nieznacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 36,2% zgonów w Dobrzycy spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 26,3% zgonów w Dobrzycy były nowotwory, a 6,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Dobrzycy przypada 10.53 zgonów. Jest to nieznacznie mniej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 35 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 32 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Dobrzycy 3. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  58,9% mieszkańców Dobrzycy jest w wieku produkcyjnym, 18,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Dobrzycy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 935 Liczba mieszkańców
 • 1 487 Kobiety
 • 1 448 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Dobrzycy w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Dobrzycy w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Dobrzycy w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Dobrzycy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  41,6 lat
  Województwo
  41,1 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 42,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Dobrzyca, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Dobrzycy
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Dobrzyca,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Dobrzyca,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Dobrzyca,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,9% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,9%
  Województwo
  29,8%
  Cała Polska
  29,1%
 • 23,6% Kobiety
  (Panny)
 • 34,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,2% Żonaci/Zamężne
 • Dobrzyca
  57,2%
  Wielkopolskie
  54,7%
  Cała Polska
  54,0%
 • 56,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,7% Wdowcy/Wdowy
 • Dobrzyca
  8,7%
  woj. wielkopolskie
  8,3%
  Cały kraj
  8,5%
 • 14,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  5,2%
  Wielkopolskie
  7,0%
  Cały kraj
  7,6%
 • 5,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Tutaj
  0,0%
  woj. wielkopolskie
  0,2%
  Kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Dobrzycy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Dobrzycy w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  3,7
  Wielkopolskie
  4,2
  Cała Polska
  4,1
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Dobrzyca
  1,5
  Wielkopolskie
  1,4
  Cały kraj
  1,6
 • 11 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Dobrzycy w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Dobrzycy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -10 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -10 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 0 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,40 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Dobrzyca
  -3,4
  Wielkopolskie
  -2,2
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Dobrzycy w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Dobrzycy w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Dobrzycy w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Dobrzycy w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 21 Urodzenia żywe
 • 8 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 13 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 38,1%
  61,9%
 • 7,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,1
  Wielkopolskie
  8,7
  Cały kraj
  8,1
 • 38,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  38,2
  Wielkopolskie
  37,1
  Cała Polska
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 44 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 44
 • 119 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 119
 • 81 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 81
 • 33 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 33
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 410 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 364 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 448 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 410 g
  Województwo
  3 392 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 49 Waga 4000g - 4499g
 • 49
 • 170 Waga 3500g - 3999g
 • 170
 • 212 Waga 3000g - 3499g
 • 212
 • 64 Waga 2500g - 2999g
 • 64
 • 14 Waga 2000g - 2499g
 • 14
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,46 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,46
  woj. wielkopolskie
  1,33
  Cała Polska
  1,26
 • 0,66 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,66
  Wielkopolskie
  0,65
  Cała Polska
  0,61
 • 0,71 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,71
  Wielkopolskie
  0,80
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Dobrzycy w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 31 Zgony
 • 18 Kobiety
  (Zgony)
 • 13 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 58,1%
  41,9%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 10,5 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  10,5
  woj. wielkopolskie
  10,9
  Kraj
  11,9
 • 140,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  140,3
  Wielkopolskie
  124,8
  Polska
  147,0
 • 1,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  1,9
  Wielkopolskie
  3,5
  Cały kraj
  3,8
 • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,3
  Województwo
  2,9
  Cała Polska
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,1
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie pleszewskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 36,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  36,2%
  Wielkopolskie
  28,6%
  Polska
  36,0%
 • 26,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Dobrzyca
  26,3%
  Wielkopolskie
  24,2%
  Cała Polska
  23,6%
 • 6,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Dobrzyca
  6,2%
  woj. wielkopolskie
  7,6%
  Kraj
  6,7%
 • 48 Zgony spowodowane COVID-19
 • 9,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  9,7
  Polska
  15,8
 • 57,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  57,5
  Cała Polska
  70,6
 • 316,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Dobrzyca
  316,8
  Wielkopolskie
  263,4
  Cały kraj
  280,1
 • 239,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. wielkopolskie
  239,9
  Polska
  253,9
 • 435,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 481,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 387,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  435,4
  woj. wielkopolskie
  311,2
  Cała Polska
  426,2
 • 75,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 40,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 126,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  75,4
  woj. wielkopolskie
  48,9
  Polska
  62,9
 • 51,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  51,4
  Wielkopolskie
  35,1
  Kraj
  33,8
 • 9,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  9,6
  Wielkopolskie
  6,7
  Polska
  7,0
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Dobrzyca
  0,8%
  Wielkopolskie
  0,7%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 35 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 19 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 16 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 32 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 20 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 3 Saldo migracji
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 3 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 3 Saldo migracji wewnętrznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 4 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Dobrzycy w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Dobrzycy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Dobrzyca, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Dobrzyca - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Dobrzycy oddano do użytku 18 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 6,10 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Dobrzycy to 943 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 320 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  55,6% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 44,4% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Dobrzycy to 4,33 i jest większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Dobrzycy to 92,30 m2 i jest porównywalna do przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz porównywalna do przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,47% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,67% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,71% mieszkań posiada łazienkę, 83,35% korzysta z centralnego ogrzewania, a 29,06% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu pleszewskiego.

  Powiat pleszewski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Dobrzycy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 943 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 319,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Dobrzyca
  319,70
  Wielkopolskie
  386,90
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2014-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 103,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  103,40 m2
  Wielkopolskie
  81,90 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 33,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  33,00 m2
  Województwo
  31,70 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2014-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,86 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,86
  woj. wielkopolskie
  4,06
  Cała Polska
  3,83
 • 3,13 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  3,13
  woj. wielkopolskie
  2,58
  Cały kraj
  2,42
 • 0,64 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,64
  Wielkopolskie
  0,64
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2014-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Dobrzycy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 18 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 6,10 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  6,10
  Województwo
  7,35
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2014-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 78 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,33 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  4,33
  woj. wielkopolskie
  4,04
  Kraj
  3,89
 • 26,44 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  26,44
  Województwo
  29,73
  Polska
  24,56
 • 1 662 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 92,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  92,3 m2
  Wielkopolskie
  94,4 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,56 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Dobrzyca
  0,56 m2
  Wielkopolskie
  0,69 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2014-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Dobrzycy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,47% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Dobrzyca
  99,47%
  woj. wielkopolskie
  98,07%
  Cała Polska
  97,75%
 • 97,67% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Dobrzyca
  97,67%
  Województwo
  96,64%
  Kraj
  95,18%
 • 96,71% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Dobrzyca
  96,71%
  woj. wielkopolskie
  95,51%
  Polska
  93,75%
 • 83,35% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Dobrzyca
  83,35%
  woj. wielkopolskie
  87,06%
  Kraj
  85,83%
 • 29,06% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  29,06%
  Województwo
  56,79%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2014-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Dobrzyca - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Dobrzycy na 1000 mieszkańców pracuje 488osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 55,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 44,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Dobrzycy wynosiło w 2023 roku 3,3% (3,3% wśród kobiet i 3,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Dobrzycy wynosiło 5 559,50 PLN, co odpowiada 82.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  24,4% aktywnych zawodowo mieszkańców Dobrzycy pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 31,4% w przemyśle i budownictwie, a 17,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Dobrzycy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 488 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  488,0
  woj. wielkopolskie
  290,0
  Polska
  259,0
 • 3,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 4,9% Kobiety
 • 2,8% Mężczyźni
 • Dobrzyca
  3,3%
  woj. wielkopolskie
  3,0%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Dobrzycy w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Dobrzycy w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Dobrzycy w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Dobrzycy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 922 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 560 PLN
  Wielkopolskie
  6 020 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Dobrzycy w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Dobrzycy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 24,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 21,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 26,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 31,4% Przemysł i budownictwo
 • 19,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 42,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 17,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 18,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 25,7% Pozostałe
 • 40,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Dobrzycy w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Dobrzycy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 440 Pracujący ogółem
 • 795 Kobiety
 • 645 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Dobrzycy w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,9% W wieku produkcyjnym
 • 52,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Dobrzyca, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 69,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Dobrzyca
  69,8
  Województwo
  68,5
  Cały kraj
  69,0
 • 38,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  38,7
  Województwo
  35,6
  Cała Polska
  38,2
 • 124,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  124,4
  Województwo
  108,0
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 60,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 38,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Dobrzyca - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Dobrzycy w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 334 podmioty gospodarki narodowej, z czego 251 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 37 nowych podmiotów, a 20 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (37) podmiotów zarejestrowano w roku 2023, a najmniej (13) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (23) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2018 roku, najmniej (7) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Dobrzycy najwięcej (28) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (321) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,4% (8) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 29,0% (97) podmiotów, a 68,6% (229) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Dobrzycy najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.7%) oraz Budownictwo (19.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 334 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 97 Przemysł i budownictwo
 • 229 Pozostała działalność
 • 37 Podmioty nowo zarejestrowane w Dobrzycy w 2023 roku
 • 20 Podmioty wyrejestrowane w Dobrzycy w 2023 roku
 • 251 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 321 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 321
 • 9 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 9
 • 4 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 4
 • 334 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 334
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 Spółdzielnie ogółem
 • 5
 • 29 Spółki handlowe ogółem
 • 29
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 28  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 28
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 7 Spółki cywilne ogółem
 • 7
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 251 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 62 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 62
 • 48 Budownictwo
 • 48
 • 30 Przetwórstwo przemysłowe
 • 30
 • 28 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 28
 • 18 Pozostała działalność
 • 18
 • 16 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 16
 • 13 Transport i gospodarka magazynowa
 • 13
 • 9 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 9
 • 7 Edukacja
 • 7
 • 4 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 4
 • 4 Informacja i komunikacja
 • 4
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4
 • 3 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 3
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Dobrzyca - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Dobrzycy stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 36 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 12,19 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Dobrzycy wynosi 74,50% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Dobrzycy najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,46 (wykrywalność 78%) oraz przeciwko mieniu - 5,77 (wykrywalność 54%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 2,70 (44%), drogowe - 1,64 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,10 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Dobrzycy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Dobrzycy.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Dobrzyca, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 36 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 36
 • 22 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 22
 • 8 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 8
 • 5 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 5
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 17 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 17
 • 12,19 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  12,19
  Wielkopolskie
  18,91
  Kraj
  22,81
 • 7,46 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Dobrzyca
  7,46
  woj. wielkopolskie
  11,58
  Cała Polska
  12,98
 • 2,70 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,70
  woj. wielkopolskie
  4,85
  Cały kraj
  6,99
 • 1,64 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Dobrzyca
  1,64
  woj. wielkopolskie
  1,67
  Cały kraj
  1,82
 • 0,10 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,10
  Województwo
  0,30
  Polska
  0,35
 • 5,77 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Dobrzyca
  5,77
  Wielkopolskie
  9,57
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Dobrzyca, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  75%
  Wielkopolskie
  72%
  Cała Polska
  71%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  78%
  Wielkopolskie
  65%
  Kraj
  63%
 • 44% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  44%
  Wielkopolskie
  77%
  Cała Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  woj. wielkopolskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Dobrzyca
  100%
  woj. wielkopolskie
  94%
  Cała Polska
  88%
 • 55% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  55%
  Wielkopolskie
  52%
  Polska
  51%

Dobrzyca - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Dobrzycy wyniosła w 2022 roku 55,5 mln złotych, co daje 7,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 29% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Dobrzycy - 23.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (12.1%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (10%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 6,4 mln złotych, czyli 11,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Dobrzycy wyniosła w 2022 roku 55,0 mln złotych, co daje 7,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 17.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (28.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (24%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (18.3%). W budżecie Dobrzycy wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,0 tys złotych na mieszkańca (14,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 77,6 złotych na mieszkańca (1,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 11,8%.
 • Wydatki budżetu w Dobrzycy według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Dobrzycy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Dobrzyca, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Dobrzycy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  24,5 mln

  3,0 tys(100%)

  29,7 mln

  3,6 tys(100%)

  38,3 mln

  4,6 tys(100%)

  42,5 mln

  5,2 tys(100%)

  39,5 mln

  4,8 tys(100%)

  41,7 mln

  5,4 tys(100%)

  43,2 mln

  5,6 tys(100%)

  55,5 mln

  7,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  8,6 mln

  2,7 tys(35.2%)

  9,5 mln

  3,0 tys(31.8%)

  10,1 mln

  3,2 tys(26.4%)

  10,2 mln

  3,3 tys(24.1%)

  10,7 mln

  3,4 tys(27.1%)

  10,5 mln

  3,4 tys(25.2%)

  11,5 mln

  3,7 tys(26.6%)

  13,2 mln

  4,5 tys(23.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,4 mln

  1,7 tys(22%)

  10,7 mln

  3,4 tys(35.9%)

  2,2 mln

  693(5.7%)

  2,3 mln

  743(5.5%)

  2,6 mln

  834(6.6%)

  2,7 mln

  878(6.5%)

  2,6 mln

  834(6%)

  6,7 mln

  2,3 tys(12.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  109,7 tys

  34,5(0.4%)

  166,3 tys

  52,4(0.6%)

  15,6 tys

  4,9(0%)

  13,1 tys

  4,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,6 mln

  1,9 tys(10%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,3 mln

  719(9.3%)

  2,5 mln

  782(8.3%)

  2,8 mln

  889(7.3%)

  3,3 mln

  1,1 tys(7.7%)

  3,9 mln

  1,3 tys(9.9%)

  3,6 mln

  1,2 tys(8.6%)

  4,0 mln

  1,3 tys(9.3%)

  5,2 mln

  1,8 tys(9.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,8 mln

  550(7.2%)

  1,4 mln

  431(4.6%)

  3,9 mln

  1,2 tys(10.2%)

  5,0 mln

  1,6 tys(11.7%)

  2,5 mln

  786(6.2%)

  4,1 mln

  1,3 tys(9.9%)

  2,8 mln

  890(6.4%)

  4,6 mln

  1,6 tys(8.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,2 mln

  991(12.9%)

  2,1 mln

  657(7%)

  5,2 mln

  1,6 tys(13.5%)

  6,5 mln

  2,1 tys(15.4%)

  3,0 mln

  972(7.7%)

  2,8 mln

  887(6.6%)

  3,3 mln

  1,1 tys(7.6%)

  3,6 mln

  1,2 tys(6.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  943,4 tys

  296(3.9%)

  913,6 tys

  288(3.1%)

  1,1 mln

  334(2.7%)

  1,5 mln

  492(3.6%)

  1,2 mln

  385(3.1%)

  1,2 mln

  378(2.8%)

  2,2 mln

  695(5%)

  2,8 mln

  941(5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  788,3 tys

  248(3.2%)

  816,0 tys

  257(2.7%)

  948,5 tys

  301(2.5%)

  802,8 tys

  257(1.9%)

  1,3 mln

  419(3.3%)

  1,1 mln

  342(2.6%)

  1,1 mln

  339(2.4%)

  1,3 mln

  443(2.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  350,3 tys

  110(1.4%)

  337,1 tys

  106(1.1%)

  331,5 tys

  105(0.9%)

  444,2 tys

  142(1%)

  501,1 tys

  160(1.3%)

  414,0 tys

  133(1%)

  366,4 tys

  118(0.8%)

  916,1 tys

  311(1.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  311,5 tys

  97,9(1.3%)

  230,9 tys

  72,8(0.8%)

  370,4 tys

  117(1%)

  278,6 tys

  89,1(0.7%)

  413,5 tys

  132(1%)

  337,2 tys

  108(0.8%)

  272,3 tys

  87,8(0.6%)

  702,1 tys

  238(1.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  206,7 tys

  64,9(0.8%)

  385,6 tys

  122(1.3%)

  400,6 tys

  127(1%)

  606,7 tys

  194(1.4%)

  425,7 tys

  136(1.1%)

  329,6 tys

  106(0.8%)

  317,0 tys

  102(0.7%)

  434,5 tys

  147(0.8%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  371,0 tys

  126(0.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  55,2 tys

  17,3(0.2%)

  96,2 tys

  30,3(0.3%)

  43,6 tys

  13,8(0.1%)

  303,0 tys

  96,9(0.7%)

  162,5 tys

  52,0(0.4%)

  195,4 tys

  62,8(0.5%)

  368,7 tys

  119(0.9%)

  315,3 tys

  107(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  119,4 tys

  37,5(0.5%)

  121,3 tys

  38,2(0.4%)

  120,0 tys

  38,1(0.3%)

  122,9 tys

  39,3(0.3%)

  95,7 tys

  30,6(0.2%)

  135,6 tys

  43,6(0.3%)

  153,5 tys

  49,5(0.4%)

  225,8 tys

  76,6(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  216,1 tys

  67,9(0.9%)

  467,4 tys

  147(1.6%)

  232,1 tys

  73,6(0.6%)

  191,4 tys

  61,2(0.5%)

  168,9 tys

  54,0(0.4%)

  143,7 tys

  46,2(0.3%)

  121,6 tys

  39,2(0.3%)

  207,8 tys

  70,4(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  94,0 tys

  29,5(0.4%)

  132,1 tys

  41,6(0.4%)

  27,2 tys

  8,6(0.1%)

  71,2 tys

  22,7(0.2%)

  83,5 tys

  26,7(0.2%)

  99,4 tys

  31,9(0.2%)

  108,3 tys

  34,9(0.3%)

  111,9 tys

  37,9(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  12,0 tys

  3,8(0%)

  11,3 tys

  3,6(0%)

  12,9 tys

  4,1(0%)

  15,0 tys

  4,8(0%)

  13,9 tys

  4,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,4 tys

  1,4(0%)

  6,7 tys

  2,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  85,0 tys

  26,7(0.3%)

  11,3 tys

  3,6(0%)

  6,1 tys

  1,9(0%)

  105,6 tys

  33,8(0.2%)

  86,9 tys

  27,8(0.2%)

  82,9 tys

  26,7(0.2%)

  1,6 tys

  0,5(0%)

  1,6 tys

  0,6(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  85,1

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Dobrzycy według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Dobrzycy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Dobrzyca, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Dobrzycy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  25,0 mln

  3,0 tys(100%)

  30,9 mln

  3,7 tys(100%)

  36,0 mln

  4,4 tys(100%)

  42,1 mln

  5,1 tys(100%)

  40,5 mln

  5,0 tys(100%)

  42,3 mln

  5,4 tys(100%)

  47,1 mln

  6,1 tys(100%)

  55,0 mln

  7,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  7,8 mln

  2,5 tys(31.3%)

  8,6 mln

  2,7 tys(27.9%)

  10,1 mln

  3,2 tys(27.9%)

  11,2 mln

  3,6 tys(26.6%)

  11,5 mln

  3,7 tys(28.4%)

  11,7 mln

  3,8 tys(27.6%)

  13,4 mln

  4,3 tys(28.3%)

  15,7 mln

  5,3 tys(28.5%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  8,9 mln

  2,8 tys(35.5%)

  9,6 mln

  3,0 tys(30.9%)

  10,2 mln

  3,2 tys(28.2%)

  10,4 mln

  3,3 tys(24.6%)

  10,2 mln

  3,3 tys(25.2%)

  10,8 mln

  3,5 tys(25.4%)

  14,4 mln

  4,7 tys(30.6%)

  13,2 mln

  4,5 tys(24%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,9 mln

  1,2 tys(15.5%)

  9,4 mln

  3,0 tys(30.3%)

  1,1 mln

  333(2.9%)

  988,8 tys

  316(2.3%)

  1,0 mln

  334(2.6%)

  1,1 mln

  355(2.6%)

  977,1 tys

  315(2.1%)

  10,1 mln

  3,4 tys(18.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,3 mln

  404(5.1%)

  954,6 tys

  301(3.1%)

  1,0 mln

  318(2.8%)

  4,7 mln

  1,5 tys(11.1%)

  2,2 mln

  705(5.4%)

  1,7 mln

  540(4%)

  1,8 mln

  568(3.7%)

  2,2 mln

  741(4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  101,3 tys

  31,8(0.4%)

  91,4 tys

  28,8(0.3%)

  383,2 tys

  122(1.1%)

  1,7 mln

  545(4%)

  278,6 tys

  89,1(0.7%)

  133,5 tys

  42,9(0.3%)

  115,1 tys

  37,1(0.2%)

  1,6 mln

  537(2.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  718,4 tys

  226(2.9%)

  767,2 tys

  242(2.5%)

  772,9 tys

  245(2.1%)

  760,3 tys

  243(1.8%)

  948,6 tys

  303(2.3%)

  945,8 tys

  304(2.2%)

  979,3 tys

  316(2.1%)

  1,1 mln

  373(2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  623,3 tys

  196(2.5%)

  931,6 tys

  294(3%)

  748,4 tys

  237(2.1%)

  1,0 mln

  335(2.5%)

  754,7 tys

  241(1.9%)

  763,0 tys

  245(1.8%)

  743,8 tys

  240(1.6%)

  734,7 tys

  249(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,2 mln

  377(4.8%)

  142,3 tys

  44,8(0.5%)

  360,5 tys

  114(1%)

  283,5 tys

  90,6(0.7%)

  275,7 tys

  88,1(0.7%)

  378,5 tys

  122(0.9%)

  708,2 tys

  228(1.5%)

  598,6 tys

  203(1.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  569,1 tys

  193(1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  169,0 tys

  53,1(0.7%)

  210,9 tys

  66,5(0.7%)

  879,3 tys

  279(2.4%)

  399,5 tys

  128(0.9%)

  840,6 tys

  269(2.1%)

  999,1 tys

  321(2.4%)

  185,8 tys

  59,9(0.4%)

  198,6 tys

  67,3(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  76,3 tys

  24,0(0.3%)

  67,3 tys

  21,2(0.2%)

  51,0 tys

  16,2(0.1%)

  56,1 tys

  17,9(0.1%)

  54,1 tys

  17,3(0.1%)

  32,7 tys

  10,5(0.1%)

  25,0 tys

  8,0(0.1%)

  197,1 tys

  66,8(0.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  87,4 tys

  27,5(0.3%)

  88,9 tys

  28,0(0.3%)

  15,6 tys

  4,9(0%)

  13,1 tys

  4,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  191,1 tys

  64,8(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  25,0 tys

  7,9(0.1%)

  14,1 tys

  4,4(0%)

  15,4 tys

  4,9(0%)

  18,2 tys

  5,8(0%)

  159,1 tys

  50,8(0.4%)

  11,2 tys

  3,6(0%)

  96,5 tys

  31,1(0.2%)

  71,3 tys

  24,2(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  27,9 tys

  8,8(0.1%)

  73,6 tys

  23,2(0.2%)

  71,1 tys

  22,5(0.2%)

  115,5 tys

  36,9(0.3%)

  111,3 tys

  35,6(0.3%)

  40,5 tys

  13,0(0.1%)

  6,1 tys

  2,0(0%)

  12,5 tys

  4,3(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  2,8 tys

  0,9(0%)

  2,7 tys

  0,9(0%)

  2,8 tys

  0,9(0%)

  2,8 tys

  0,9(0%)

  2,9 tys

  0,9(0%)

  3,1 tys

  1,0(0%)

  3,6 tys

  1,2(0%)

  7,7 tys

  2,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  85,0 tys

  26,7(0.3%)

  10,2 tys

  3,2(0%)

  6,1 tys

  1,9(0%)

  96,2 tys

  30,7(0.2%)

  86,9 tys

  27,8(0.2%)

  82,9 tys

  26,7(0.2%)

  1,6 tys

  0,5(0%)

  1,6 tys

  0,6(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  36,7 tys

  11,8(0.1%)

  80,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  85,1

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  26,0 tys

  8,2(0.1%)

  5,3 tys

  1,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  2,3 tys

  0,7(0%)

  7,1 tys

  2,2(0%)

  46,5 tys

  14,9(0.1%)

  25,0 tys

  8,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  22,6

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Dobrzyca - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 707 mieszkańców Dobrzycy jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 342 kobiet oraz 364 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,0% wykształcenie policealne, 8,2% średnie ogólnokształcące, a 22,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 30,7% mieszkańców Dobrzycy, gimnazjalnym 3,3%, natomiast 12,7% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy Dobrzycy mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Dobrzycy największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (22,6%) oraz średnie zawodowe (21,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (39,2%) oraz średnie zawodowe (23,6%).

  W roku 2022 w Dobrzycy mieściło się 1 przedszkole, w którym do 7 oddziałów uczęszczało 148 dzieci (82 dziewczynki oraz 66 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc.

  16,1% mieszkańców Dobrzycy w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,8% wśród dziewczynek i 13,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 284 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,48 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 17 oddziałach uczyło się 356 uczniów (188 kobiet oraz 168 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,0% ludności (28,7% wśród dziewczynek i 27,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,9 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 141,27.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 19,9% mieszkańców (17,6% wśród dziewczyn i 22,1% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,4% mieszkańców Dobrzycy w wieku potencjalnej nauki (22,8% kobiet i 20,1% mężczyzn).

 • 16,8% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  16,8%
  woj. wielkopolskie
  23,5%
  Kraj
  25,2%
 • 21,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  32,9%
  Wielkopolskie
  33,7%
  Cały kraj
  35,2%
 • 34,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,0% Wykształcenie policealne
 • Dobrzyca
  2,0%
  Wielkopolskie
  3,0%
  Kraj
  3,3%
 • 3,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 8,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  8,2%
  Wielkopolskie
  10,9%
  Cały kraj
  11,9%
 • 10,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  22,7%
  Województwo
  19,9%
  Cały kraj
  20,0%
 • 21,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 30,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Dobrzyca
  30,7%
  Wielkopolskie
  25,0%
  Cała Polska
  21,2%
 • 22,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 39,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,3%
  woj. wielkopolskie
  3,1%
  Kraj
  3,0%
 • 2,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Dobrzyca
  12,7%
  Województwo
  11,5%
  Cała Polska
  12,3%
 • 15,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 10,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,5%
  woj. wielkopolskie
  3,2%
  Polska
  3,1%
 • 3,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Dobrzycy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1284 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Dobrzyca
  1 284,0
  Wielkopolskie
  949,0
  Cały kraj
  927,0
 • 0,48 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Dobrzyca
  0,48
  Wielkopolskie
  0,83
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 7 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 175 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Dobrzyca) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 148 Dzieci
 • 82 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 66 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 55,4%
  44,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 21 3 lata
 • 21
 • 39 4 lata
 • 39
 • 44 5 lata
 • 44
 • 44 6 lat
 • 44
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 13 3 lata
 • 13
 • 22 4 lata
 • 22
 • 24 5 lata
 • 24
 • 23 6 lat
 • 23
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 8 3 lata
 • 8
 • 17 4 lata
 • 17
 • 20 5 lata
 • 20
 • 21 6 lat
 • 21
 •  
 • 8,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 8,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Dobrzycy(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Dobrzycy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole w Dobrzycy (Kubusia Puchatka)
  Publiczne
  62 741-30-26
  62 741-38-09
  ul. Szkolna 4
  63-330 Dobrzyca
  7171-
 • Szkoły podstawowe w Dobrzycy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Dobrzyca) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 17 Oddziały
 • 356 Uczniowie
 • 188 Kobiety
  (uczniowie)
 • 168 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 52,8%
  47,2%
 • 35 Uczniowie w 1 klasie
 • 22 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 13 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 61 Absolwenci
 • 22 Kobiety
  (absolwenci)
 • 39 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  20,9
  woj. wielkopolskie
  17,3
  Cała Polska
  17,0
 •  
 • 22,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 19,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 141,27 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  141,27
  woj. wielkopolskie
  97,58
  Cały kraj
  95,96
 • 140,87 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  140,87
  Województwo
  96,29
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Dobrzyca) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Dobrzyca) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Dobrzycy(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Dobrzycy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Dobrzycy (Mikołaj Kopernik)
  Publiczna
  62 741-38-09
  62 741-38-09
  ul. Szkolna 4a
  63-330 Dobrzyca
  14300-
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Dobrzycy(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Dobrzycy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dobrzycy
  Niepubliczne
  62 741-30-81
  62 741-30-81
  ul. Szkolna 4
  63-330 Dobrzyca
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Dobrzycy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 16,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 19,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 20,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Dobrzyca, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Dobrzyca, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Dobrzyca, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Dobrzyca - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Dobrzycy

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Dobrzycy w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Dobrzycy
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Dobrzycy: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Dobrzycy 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 280 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 13 (uczestnicy: 1 650)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 5 (uczestnicy: 600)
  • koncerty: 6 (uczestnicy: 1 000)
  • warsztaty: 2 (uczestnicy: 50)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 82)
  • taneczne: 2 (członkowie: 30)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 5)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 7)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 40)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (absolwenci: 42)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 12)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 30)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 1
  • muzyczne: 1
  • studia radiowe: 1
  • komputerowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 20)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 5)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 15)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Dobrzycy działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 23 592 zwiedzających, co daje 80 109 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Dobrzycy działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 15 945 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 8
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Dobrzycy działały 4 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 243 członków. Zarejestrowano 278 ćwiczących (mężczyźni: 235, kobiety: 43, chłopcy do lat 18: 137, dziewczęta do lat 18: 43). Aktywnych było 12 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (3), instruktora sportowego (2) oraz inne osoby (5).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Dobrzycy w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Dobrzycy
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Dobrzycy znajduje się 12 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Dobrzycy
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pałac z 1785 r. (ul. Pleszewska 5a)dnia 1949-10-03, wykaz dokumentów: As7/9 z 1949-10-03; 848/Wlkp/A z 2011-10-05
  • Zespół - pałac z 1785 r. (ul. Pleszewska 5a)dnia 1949-10-03, wykaz dokumentów: As7/9 z 1949-10-03; Kl.IV-72/126/58 z 1958-10-14; 4/A z 1964-02-21; 848/Wlkp/A z 2011-10-05
  • Kościół z 1779 r. (ul. Rynek 6)dnia 1953-10-30, wykaz dokumentów: Kl.IV-73/71/53 z 1953-10-30
  • Park z 1780 - 1800dnia 1958-10-14, wykaz dokumentów: Kl.IV-72/126/58 z 1958-10-14; 848/Wlkp/A z 2011-10-05
  • Oficyna mieszkalna z końca XVIII w. (ul. Pleszewska 5a)dnia 1964-02-21, wykaz dokumentów: 4/A z 1964-02-21; 848/Wlkp/A z 2011-10-05
  • Pawilon parkowy z 1801 r.dnia 1964-02-21, wykaz dokumentów: 4/A z 1964-02-21; 848/Wlkp/A z 2011-10-05
  • Pawilon parkowy z końca XVIII w. (ul. Pleszewska 5a)dnia 1964-02-21, wykaz dokumentów: 4/A z 1964-02-21; 848/Wlkp/A z 2011-10-05
  • Zajazd z 2. poł. XVIII w. (ul. Rynek 16)dnia 1970-09-02, wykaz dokumentów: 1204/A z 1970-09-02
  • Inny budynek mieszkalny z 1844 r. (ul. Rynek 1)dnia 1970-09-02, wykaz dokumentów: 1209/A z 1970-09-02
  • Kościół z 1841 r.dnia 1986-04-30, wykaz dokumentów: 439/A z 1986-04-30
  • Ogród z 1780 - 1800dnia 2011-10-05, wykaz dokumentów: 848/Wlkp/A z 2011-10-05
  • Ogród z 1780 - 1800dnia 2011-10-05, wykaz dokumentów: 848/Wlkp/A z 2011-10-05
 • Formy ochrony przyrody w Dobrzycy
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Dobrzycy znajduje się 31 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Dobrzycy
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1958-11-15, Opis granicy: rośnie w parku w Dobrzycy
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1958-11-15, Opis granicy: rośnie w parku w Dobrzycy
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1958-11-15, Opis granicy: rośnie w parku w Dobrzycy
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1958-11-15, Opis granicy: rośnie w parku w Dobrzycy
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1958-11-15, Opis granicy: rośnie w parku w Dobrzycy
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 5 drzew: 2 dęby i 3 wiązy; onecnie tylko 2 dęby brak wiązów; 1: drzewo obrośnięte bluszczem, Data ustanowienia: 1977-01-01, Opis granicy: Rosną na terenie parku w pobliżu stawu (1 5 km od wysypiska śmieci)
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2006-12-27, Opis granicy: rośnie na terenie Muzeum Zespól Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2006-12-27, Opis granicy: rośnie na terenie Muzeum Zespól Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2006-12-27, Opis granicy: rośnie na terenie Muzeum Zespól Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2006-12-27, Opis granicy: rośnie na terenie Muzeum Zespól Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2006-12-27, Opis granicy: rośnie na terenie Muzeum Zespól Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2006-12-27, Opis granicy: rośnie na terenie Muzeum Zespól Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2006-12-27, Opis granicy: rośnie na terenie Muzeum Zespól Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2006-12-27, Opis granicy: rośnie na terenie Muzeum Zespól Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2006-12-27, Opis granicy: rośnie na terenie Muzeum Zespól Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2006-12-27, Opis granicy: rośnie na terenie Muzeum Zespól Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2006-12-27, Opis granicy: rośnie na terenie Muzeum Zespól Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2006-12-27, Opis granicy: rośnie na terenie Muzeum Zespól Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2006-12-27, Opis granicy: rośnie na terenie Muzeum Zespól Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2006-12-27, Opis granicy: rośnie na terenie Muzeum Zespól Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2006-12-27, Opis granicy: rośnie na terenie Muzeum Zespól Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2006-12-27, Opis granicy: rośnie na terenie Muzeum Zespól Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2006-12-27, Opis granicy: rośnie na terenie Muzeum Zespól Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2006-12-27, Opis granicy: rośnie na terenie Muzeum Zespól Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy
  • Pomnik przyrodyOpis: drzewo dwupniowe, Data ustanowienia: 2006-12-27, Opis granicy: rośnie na terenie Muzeum Zespól Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2006-12-27, Opis granicy: rośnie na terenie Muzeum Zespól Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2006-12-27, Opis granicy: rośnie na terenie Muzeum Zespól Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2006-12-27, Opis granicy: rośnie na terenie Muzeum Zespól Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2006-12-27, Opis granicy: rośnie na terenie Muzeum Zespól Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2006-12-27, Opis granicy: rośnie na terenie Muzeum Zespól Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2006-12-27, Opis granicy: rośnie przy kościele w Dobrzycy

Dobrzyca - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 29 wypadków drogowych w Dobrzycy odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 37 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 983,1 wypadków (nieznacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 33,9 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Dobrzycy znajdowało się 6 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu pleszewskiego.

  Powiat pleszewski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Dobrzycy
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 29 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 37 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 14 Lekko ranni
 • 23 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Dobrzycy w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 983,05 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  983,1
  woj. wielkopolskie
  1 024,9
  Kraj
  1 100,9
 • 33,90 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  33,9
  Województwo
  103,3
  Polska
  104,4
 • 1 254,24 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Dobrzyca
  1 254,2
  Województwo
  1 203,8
  Kraj
  1 327,3
 • 3,45 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  3,4
  Wielkopolskie
  10,1
  Polska
  9,5
 • 127,59 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  127,6
  woj. wielkopolskie
  117,5
  Polska
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 6 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Dobrzycy w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 522,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  522,0 km
  Wielkopolskie
  868,0 km
  Cała Polska
  633,6 km
 • 7,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Dobrzyca
  7,9 km
  Województwo
  7,4 km
  Cała Polska
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Dobrzyca nie przechodzi żadna droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista takich dróg w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 11droga krajowa nr 11(Kołobrzeg - Bagicz - Sianożęty - Ustronie Morskie - Tymień - Borkowice - Uliszki - Słowienkowo - Będzino - Łękno - Kazimierz Pomorski - Mścice - Koszalin - Kretomino - Bonin - Manowo - Wyszewo - Kliszno - Mostowo - Grzybnica - Kłanino - Głodowa - Bobolice - Wierzchowo - Białe - Szczecinek - Turowo - Babi Dwór - Lotyń - Okonek - Podgaje - Jastrowie - Ptusza - Płytnica - Krępsko - Dobrzyca - Piła - Ujście - Oleśnica - Chodzież - Podanin - Budzyń - Tarnowo - Gościejewo - Rogoźno - Rożnowo - Kowanówko - Oborniki - Bogdanowo - Ocieszyn - Świerkówki - Chludowo - Złotkowo - Złotniki - Jelonek - Suchy Las - Poznań - Kórnik - Koszuty - Żabikowo - Środa Wielkopolska - Kijewo - Brodowo - Miąskowo - Lubrze - Nowe Miasto nad Wartą - Klęka - Wolica Pusta - Mieszków - Cielcza - Jarocin - Witaszyczki - Witaszyce - Wyszki - Kotlin - Piekarzew - Pleszew - Zielona Łąka - Dobra Nadzieja - Janków - Kuczków - Krzywosądów - Zychlin - Sobótka - Górzno - Szczury - Franklinów - Ostrów Wielkopolski - Przygodzice - Antonin - Niedźwiedź - Kuźniki - Ostrzeszów - Rogaszyce - Kochłowy - Turze - Hanulin - Kępno - Baranów - Słupia Pod Kępnem - Opatów - Klasak - Siemianice - Kostów - Gołkowice - Byczyna - Biskupice - Sarnów - Krzywizna - Gotartów - Kluczbork - Ligota Górna - Bąków - Stare Olesno - Wojciechów - Olesno - Grodzisko - Sowczyce - Łomnica - Sieraków Śląski - Ciasna - Glinica - Lubecko - Lubliniec - Tworóg - Brynek - Hanusek - Tarnowskie Góry - Bytom)
  • DK 12droga krajowa nr 12(granica (Niemcy) - Łęknica - Bronowice - Stare Czaple - Żarki Wielkie - Buczyny - Trzebiel - Królów - Strzeszowice - Zajączek - Lipinki Łużyckie - Żary - Marszów - Żagań - Chrobrów - Bukowina Bobrzańska - Chichy - Szprotawa - Dziećmiarowice - Piotrowice - Szklarki - Przemków - Nowy Dwór - Buczyna - Kłębanowice - Radwanice - Drożów - Dankowice - Nielubia - Głogów - Serby - Stare Serby - Wilków - Szlichtyngowa - Górczyna - Jędrzychowice - Wschowa - Dębowa Łęka - Długie Nowe - Długie Stare - Lasocice - Strzyżewice - Leszno - Kąkolewo - Garzyn - Hersztupowo - Gola - Brzezie - Gostyń - Piaski - Godurowo - Dąbrówka - Koszkowo - Borek Wielkopolski - Jaraczewo - Łobez - Góra - Brzostów - Jarocin - Witaszyczki - Witaszyce - Wyszki - Kotlin - Piekarzew - Pleszew - Brzezie - Bielawy - Gołuchów - Kuchary - Kościelna Wieś - Kalisz - Zduny - Opatówek - Marchwacz - Szczytniki - Kamienna - Brzozowiec - Błaszki - Zawady - Dziebędów - Słomków Mokry - Słomków Suchy - Wróblew - Smardzew - Sieradz - Zduńska Wola - Łask - Róża - Pabianice - Rzgów - Tuszyn - Tuszynek Majoracki - Kruszów - Głuchów - Srock - Rękoraj - Karlin - Jarosty - Piotrków Trybunalski - Poniatów - Przygłów - Sulejów - Radonia - Radonia-Kolonia - Mniszków - Kolonia Jawor - Kozenin - Prymusowa Wola - Opoczno - Dzielna - Mroczków Gościnny - Kraszków - Brzuśnia - Gielniów - Zielonka - Stoczki - Goździków - Zawada - Pomyków - Przysucha - Zbożenna - Skrzynno - Wieniawa - Jabłonica - Mniszek - Wawrzyszów - Strzałków - Wolanów - Kacprowice - Sławno - Ślepowron - Radom - Rajec Szlachecki - Lasowice - Kiedrzyn - Klwatka Królewska - Niemianowice - Gózd - Karszówka - Podzagajnik - Zwoleń - Atalin - Cyganówka - Szczęście - Celestynów - Załazy - Zarzecze - Kajetanów - Bronowice - Jaroszyn - Puławy - Końskowola - Kurów - Markuszów - Przybysławice - Zagrody - Garbów - Józefów-Pociecha - Piaski - Biskupice - Pełczyn - Dorohucza - Anisin - Marynin - Jankowice - Nowosiółki-Kolonia - Janów - Chełm - Brzeźno - Ludwinów - Wólka Okopska - Okopy-Kolonia - Dorohusk - Berdyszcze - granica (Ukraina))
  • DK 15droga krajowa nr 15(Trzebnica - Księgnice - Kobylice - Ligota - Jaźwiny - Blizocin - Skoroszów - Lasowice - Miłochowice - Milicz - Wszewilki - Dziadkowo - Rakłowice - Cieszków - Zduny - Krotoszyn - Bożacin - Wolenice - Czarny Sad - Lipowiec - Koźmin Wielkopolski - Chełkówko - Wałków - Golina - Jarocin - Cielcza - Mieszków - Wolica Pusta - Klęka - Nowe Miasto nad Wartą - Lubrze - Miąskowo - Czarne Piątkowo - Białe Piątkowo - Miłosław - Kębłowo - Skotniki - Obłaczkowo - Września - Sokołowo - Gulczewo - Czeluścin - Żydowo - Gniezno - Trzemeszno - Lubiń - Wylatowo - Żabienko - Kwieciszewo - Goryszewo - Jeziorki - Strzelno - Markowice - Krusza Duchowna - Tupadły - Inowrocław - Latkowo - Szadłowice - Wierzchosławice - Gniewkowo - Suchatówka - Chorągiewka - Toruń - Grębocin - Rogówko - Brzeźno - Gronowo - Wielka Łąka - Elzanowo - Szychowo - Kowalewo Pomorskie - Frydrychowo - Pluskowęsy - Kiełpiny - Lipnica - Karczewo - Wrocki - Pląchoty - Małki - Szabda - Brodnica - Tama Brodzka - Jajkowo - Wielki Głęboczek - Brzozie Lubawskie - Nielbark - Kurzętnik - Nowe Miasto Lubawskie - Bratian - Rakowice - Łążek - Sampława - Lubawa - Byszwałd - Rożental - Lipowo - Bałcyny - Smykówko - Morliny - Ostróda)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Dobrzyca nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 272Linia kolejowa nr 272: Kluczbork - Poznań Główny [o znaczeniu państwowym] (Kluczbork - Krzywizna - Biskupice koło Kluczborka - Byczyna Kluczborska - Kostów - Łęka Opatowska - Słupia - Kępno - Hanulin - Domanin - Ostrzeszów - Niedźwiedź Wielkopolski - Antonin - Przygodzice - Janków Przygodzki - Ostrów Wielkopolski - Biniew - Bronów - Taczanów - Pleszew - Kotlin - Witaszyce - Jarocin - Mieszków - Chocicza - Solec Wielkopolski - Sulęcinek - Środa Wielkopolska - Pierzchno - Kórnik - Gądki - Poznań Krzesiny - Poznań Starołęka - Poznań Dębina - Poznań Główny Towarowy - Poznań Główny)
  • LK 281Linia kolejowa nr 281: Oleśnica - Chojnice [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Oleśnica - Oleśnica Rataje - Dąbrowa Oleśnicka - Dobroszyce - Grabowno Wielkie - Bukowice Trzebnickie - Krośnice - Wierzchowice - Milicz - Rakoniewice Milickie - Cieszków - Zduny - Krotoszyn - Bożacin - Wolenice - Koźmin Wielkopolski - Obra Stara - Golina - Jarocin - Radlin Wielkopolski - Żerków - Orzechowo - Miłosław - Książno - Chwalibogowo - Września - Marzenin - Czerniejewo - Żydowo - Gębarzewo - Gniezno - Gniezno Winiary - Zdziechowa - Świątniki - Mieleszyn - Gącz - Janowiec Wielkopolski - Dąbrowa Międzylesie - Damasławek - Wapno - Rusiec - Kcynia - Szczepice - Studzienki - Nakło nad Notecią - Kozia Góra Krajeńska - Mrocza - Witosław - Rajgród - Runowo Krajeńskie - Więcbork - Wysoka Krajeńska - Świdwie Sępoleńskie - Sępólno Krajeńskie - Kamień Krajeński - Obkas - Ogorzeliny - Chojnice)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Dobrzycy istnieje 33 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Antoniego Żmudzińskiego

  ul. Cegielniana

  ul. Cmentarna

  ul. Franciszka Kocińskiego

  ul. Idziego Biernackiego

  ul. Jarocińska

  ul. Jesionowa

  ul. Józefa Czarneckiego

  ul. Klonów

  ul. Koźmińska

  ul. Krotoszyńska

  ul. Krzywa

  ul. Krótka

  ul. Księdza Stanisława Śniatały

  ul. Ludwika Mierosławskiego

  ul. Marcina Mikstackiego

  ul. Michała Koźlika

  ul. Nowa

  ul. Olesie

  ul. Ostrowska

  ul. Parkowa

  ul. Pleszewska

  ul. Promienna

  Rynek

  ul. Różana

  ul. Stanisława Mikołajczyka

  ul. Szkolna

  ul. Targowa

  ul. Walentego Stefańskiego

  ul. Wiosny Ludów

  ul. Wybudowanie

  ul. Wąska

  ul. dr. Alfreda Bulsiewicza