Lesko w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Lesko - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Lesko to miasto leżące w południowo-wschodniej Polsce. Należy do województwa podkarpackiego, powiatu leskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Lesko.
 • 5 148 Liczba mieszkańców
 • 15,3 km² Powierzchnia
 • 335,8 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 13 Numer kierunkowy
 • RLS Tablice rejestracyjne
 • Adam Snarski Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 22.330449.4701 Współrzędne GPS
 • 1821034 TERYT (TERC)
 • 0953409 SIMC
Herb miasta Lesko
Lesko herb

Jak Lesko wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Lesko na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Lesko wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Lesko plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
4Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
5Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
8Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
16Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
16Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
45Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
67Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
82Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
109Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
136Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
160Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
175Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
178Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
217Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
223Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
226Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
227Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
239Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
242Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
251Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
266Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
293Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
296Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę

Lesko - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
38-600Poczta Lesko
38-600Skrytki Pocztowe Poczta Lesko

Lesko - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Lesku)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis urzędów można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki urzędów w Lesku aby wyświetlić jedynie instytucje spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Skarbowy w Lesku
(13) 469-64-84
(13) 469-85-34
Rynek 1
38-600 Lesko
ZUS Inspektorat w Sanoku (podlega pod: ZUS Oddział w Jaśle)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Konarskiego 20
38-500 Sanok
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lesku
13 469 62 91
13 469 69 97
Jana Pawła II 2
38-600 Lesko
Komenda Powiatowa Policji w Lesku
13 468 73 99
13 468 73 19
Wincentego Pola 4
38-600 Lesko
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lesku
13 469 71 48
13 469 71 48
Wincentego Pola 1
38-600 Lesko
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lesku
13 469 83 00
13 469 83 00
Plac Konstytucji 3-go Maja 14
38-600 Lesko
Urząd Miasta i Gminy Lesko
(13) 469-80-01
(13) 469-64-58
ul. Parkowa 1
38-600 Lesko
Starostwo Powiatowe w Lesku
(13) 469-71-24
(13) 469-71-30
Rynek 1
38-600 Lesko

Lesko - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Lesko jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 5 148, z czego 53,0% stanowią kobiety, a 47,0% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 13,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,9 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Leska zawarli w 2022 roku 11 małżeństw, co odpowiada 2,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,8% mieszkańców Leska jest stanu wolnego, 56,3% żyje w małżeństwie, 4,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,4% to wdowy/wdowcy.

  Lesko ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -29. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,60 na 1000 mieszkańców Leska. W 2022 roku urodziło się 31 dzieci, w tym 58,1% dziewczynek i 41,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 280 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,61 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 36,4% zgonów w Lesku spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,0% zgonów w Lesku były nowotwory, a 10,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Leska przypada 11.59 zgonów. Jest to więcej od wartości średniej dla województwa podkarpackiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 34 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 67 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Leska -33. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 4 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -4.

  55,9% mieszkańców Leska jest w wieku produkcyjnym, 17,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 26,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Leska
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 5 148 Liczba mieszkańców
 • 2 730 Kobiety
 • 2 418 Mężczyźni
 • 53,0%
  47,0%
 • 113 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 113 kobiet)
 • 89 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 89 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Lesku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Lesku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Lesku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Leska
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  43,9 lat
  woj. podkarpackie
  41,6 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 45,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Lesko, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Leska
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Lesko,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Lesko,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Lesko,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 29,8% Kawalerowie/Panny
 • Lesko
  30,2%
  Województwo
  29,4%
  Kraj
  29,1%
 • 24,5% Kobiety
  (Panny)
 • 36,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,3% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  56,3%
  Województwo
  57,0%
  Polska
  54,0%
 • 56,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,4% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  8,1%
  woj. podkarpackie
  8,0%
  Kraj
  8,5%
 • 13,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  5,0%
  Województwo
  5,0%
  Kraj
  7,6%
 • 5,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • Tutaj
  0,5%
  woj. podkarpackie
  0,6%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,9% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Lesku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Lesku w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  2,1
  woj. podkarpackie
  4,0
  Cała Polska
  4,1
 • 0,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  0,8
  Województwo
  1,2
  Kraj
  1,6
 • 11 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Lesku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Lesku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -29 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -6 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -23 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,60 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Lesko
  -5,6
  Województwo
  -2,5
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Lesku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Lesku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Lesku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Lesku w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 31 Urodzenia żywe
 • 18 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 13 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 58,1%
  41,9%
 • 6,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  6,0
  Podkarpackie
  8,1
  Cały kraj
  8,1
 • 29,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  29,2
  woj. podkarpackie
  35,1
  Kraj
  35,1
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 34 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 34
 • 76 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 76
 • 68 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 68
 • 23 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 23
 • 10 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 10
 • 3 280 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 274 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 286 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 280 g
  woj. podkarpackie
  3 312 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 4500g - 4999g
 • 1
 • 16 Waga 4000g - 4499g
 • 16
 • 38 Waga 3500g - 3999g
 • 38
 • 72 Waga 3000g - 3499g
 • 72
 • 30 Waga 2500g - 2999g
 • 30
 • 8 Waga 2000g - 2499g
 • 8
 • 2 Waga 1500g - 1999g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,08 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,08
  Województwo
  1,25
  Cały kraj
  1,26
 • 0,52 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,52
  woj. podkarpackie
  0,60
  Cały kraj
  0,61
 • 0,61 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,61
  woj. podkarpackie
  0,77
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Lesku w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 60 Zgony
 • 24 Kobiety
  (Zgony)
 • 36 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 40,0%
  60,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,6 Zgony na 1000 ludności
 • Lesko
  11,6
  Województwo
  10,5
  Cały kraj
  11,9
 • 162,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  162,7
  Województwo
  130,5
  Cały kraj
  147,0
 • 5,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  5,9
  Województwo
  3,9
  Cała Polska
  3,8
 • 2,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Lesko
  2,5
  Województwo
  2,6
  Polska
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Podkarpackie
  1,1
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie leskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 36,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Lesko
  36,4%
  woj. podkarpackie
  44,0%
  Cały kraj
  36,0%
 • 20,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  20,0%
  woj. podkarpackie
  21,3%
  Polska
  23,6%
 • 10,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  10,9%
  woj. podkarpackie
  6,4%
  Cała Polska
  6,7%
 • 22 Zgony spowodowane COVID-19
 • 18,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. podkarpackie
  18,0
  Cała Polska
  15,8
 • 68,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Podkarpackie
  68,8
  Cała Polska
  70,6
 • 214,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Lesko
  214,7
  Województwo
  224,0
  Kraj
  280,1
 • 198,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Podkarpackie
  198,8
  Kraj
  253,9
 • 390,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 338,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 444,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  390,4
  Podkarpackie
  463,9
  Polska
  426,2
 • 53,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 9,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 90,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  53,3
  Podkarpackie
  72,9
  Cały kraj
  62,9
 • 7,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Lesko
  7,7
  Województwo
  25,5
  Polska
  33,8
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  0,0
  woj. podkarpackie
  4,8
  Polska
  7,0
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,0%
  woj. podkarpackie
  0,5%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 34 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 14 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 20 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 67 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 31 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 36 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Wymeldowania za granicę
 • 3 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -37 Saldo migracji
 • -20 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -17 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -33 Saldo migracji wewnętrznych
 • -17 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -16 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -4 Saldo migracji zagranicznych
 • -3 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Lesku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Lesku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 63,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 61,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 65,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 22,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 25,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 19,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Lesko, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Lesko - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Lesku oddano do użytku 9 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,74 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Lesku to 2 034 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 393 mieszkania. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa podkarpackiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Lesku to 5,44 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Lesku to 143,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,57% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,33% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,44% mieszkań posiada łazienkę, 89,48% korzysta z centralnego ogrzewania, a 50,15% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu leskiego.

  Powiat leski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Lesku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 034 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 393,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  393,30
  Podkarpackie
  342,90
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 69,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  69,00 m2
  Województwo
  84,50 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 27,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Lesko
  27,10 m2
  woj. podkarpackie
  29,00 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,80 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Lesko
  3,80
  woj. podkarpackie
  4,24
  Cała Polska
  3,83
 • 2,54 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Lesko
  2,54
  Podkarpackie
  2,92
  Cała Polska
  2,42
 • 0,67 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Lesko
  0,67
  Podkarpackie
  0,69
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Lesku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 9 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,74 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Lesko
  1,74
  woj. podkarpackie
  5,39
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2003-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 49 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,44 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,44
  woj. podkarpackie
  4,42
  Kraj
  3,89
 • 9,48 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  9,48
  Podkarpackie
  23,86
  Cała Polska
  24,56
 • 1 289 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 143,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  143,2 m2
  Województwo
  105,7 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,25 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,25 m2
  Województwo
  0,57 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2003-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Lesku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,57% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Lesko
  98,57%
  Podkarpackie
  97,52%
  Cała Polska
  97,75%
 • 98,33% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Lesko
  98,33%
  Województwo
  94,28%
  Cały kraj
  95,18%
 • 97,44% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  97,44%
  woj. podkarpackie
  92,88%
  Cała Polska
  93,75%
 • 89,48% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  89,48%
  Województwo
  84,55%
  Kraj
  85,83%
 • 50,15% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  50,15%
  Województwo
  78,45%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Lesko - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Lesku na 1000 mieszkańców pracuje 349osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 63,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 36,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Lesku wynosiło w 2023 roku 18,8% (18,8% wśród kobiet i 18,8% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Lesku wynosiło 5 831,15 PLN, co odpowiada 87.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Leska 244 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 1 000 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 756.

  28,3% aktywnych zawodowo mieszkańców Leska pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 10,8% w przemyśle i budownictwie, a 18,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Lesku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 349 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  349,0
  woj. podkarpackie
  224,0
  Kraj
  259,0
 • 17,8% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 16,9% Kobiety
 • 18,6% Mężczyźni
 • Miasto
  18,8%
  woj. podkarpackie
  8,6%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Lesku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Lesku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Lesku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Lesku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 247 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Lesko
  5 831 PLN
  woj. podkarpackie
  5 663 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Lesku w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Lesku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 244 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 1 000 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 756 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 4,10 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Lesku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 28,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 22,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 35,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 10,8% Przemysł i budownictwo
 • 4,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 18,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 18,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 21,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 41,5% Pozostałe
 • 49,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 31,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Lesku w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Lesku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 822 Pracujący ogółem
 • 1 158 Kobiety
 • 664 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Lesku w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 55,9% W wieku produkcyjnym
 • 51,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 61,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 26,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 32,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 19,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Lesko, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 78,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  78,8
  woj. podkarpackie
  64,6
  Polska
  69,0
 • 47,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  47,4
  Podkarpackie
  34,8
  Cały kraj
  38,2
 • 151,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  151,4
  Podkarpackie
  116,6
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 58,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 54,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 45,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Lesko - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Lesku w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 835 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 611 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 44 nowe podmioty, a 33 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (63) podmiotów zarejestrowano w roku 2014, a najmniej (38) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (87) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (13) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Lesku najwięcej (26) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (799) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,0% (8) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 15,1% (126) podmiotów, a 84,0% (701) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Lesku najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.4%) oraz Budownictwo (13.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 835 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 126 Przemysł i budownictwo
 • 701 Pozostała działalność
 • 44 Podmioty nowo zarejestrowane w Lesku w 2023 roku
 • 33 Podmioty wyrejestrowane w Lesku w 2023 roku
 • 611 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 799 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 799
 • 29 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 29
 • 6 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 6
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 834 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 834
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 Spółdzielnie ogółem
 • 4
 • 35 Spółki handlowe ogółem
 • 35
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 26  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 26
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 25 Spółki cywilne ogółem
 • 25
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 611 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 143 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 143
 • 84 Budownictwo
 • 84
 • 72 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 72
 • 60 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 60
 • 56 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 56
 • 40 Pozostała działalność
 • 40
 • 32 Transport i gospodarka magazynowa
 • 32
 • 25 Przetwórstwo przemysłowe
 • 25
 • 23 Informacja i komunikacja
 • 23
 • 20 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 20
 • 17 Edukacja
 • 17
 • 15 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 15
 • 9 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 9
 • 7 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7
 • 5 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 5
 • 3 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Lesko - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Lesku stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 76 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,76 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Lesku wynosi 86,80% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Leska najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,76 (wykrywalność 90%) oraz przeciwko mieniu - 7,38 (wykrywalność 80%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,72 (97%), o charakterze gospodarczym - 2,07 (56%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,16 (75%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Lesku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Leska.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Lesko, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 76 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 76
 • 51 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 51
 • 11 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 11
 • 9 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 9
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 38 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 38
 • 14,76 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Lesko
  14,76
  woj. podkarpackie
  12,93
  Kraj
  22,81
 • 9,76 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  9,76
  woj. podkarpackie
  6,81
  Polska
  12,98
 • 2,07 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,07
  Województwo
  3,93
  Kraj
  6,99
 • 1,72 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,72
  woj. podkarpackie
  1,47
  Polska
  1,82
 • 0,16 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,16
  Województwo
  0,32
  Polska
  0,35
 • 7,38 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  7,38
  Podkarpackie
  6,46
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Lesko, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  87%
  Podkarpackie
  68%
  Cały kraj
  71%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  91%
  woj. podkarpackie
  66%
  Kraj
  63%
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  56%
  Podkarpackie
  56%
  Cały kraj
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  98%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  75%
  Województwo
  87%
  Cały kraj
  88%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Lesko
  80%
  woj. podkarpackie
  48%
  Cała Polska
  51%

Lesko - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Leska wyniosła w 2022 roku 74,2 mln złotych, co daje 6,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 38.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Leska - 25.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11%) oraz na Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (9.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 14,5 mln złotych, czyli 19,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Leska wyniosła w 2022 roku 69,8 mln złotych, co daje 6,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 6.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (25.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (23.6%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (12.1%). W budżecie Leska wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 866 złotych na mieszkańca (13,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 26,0 złotych na mieszkańca (0,4%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 10,1%.
 • Wydatki budżetu w Lesku według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Leska według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Lesko, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Leska według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  38,1 mln

  3,3 tys(100%)

  37,9 mln

  3,3 tys(100%)

  46,0 mln

  4,0 tys(100%)

  46,0 mln

  4,0 tys(100%)

  53,4 mln

  4,7 tys(100%)

  63,4 mln

  5,7 tys(100%)

  54,2 mln

  4,9 tys(100%)

  74,2 mln

  6,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  11,0 mln

  2,0 tys(29%)

  11,7 mln

  2,1 tys(30.9%)

  17,2 mln

  3,1 tys(37.4%)

  12,6 mln

  2,3 tys(27.4%)

  13,7 mln

  2,5 tys(25.7%)

  14,7 mln

  2,7 tys(23.1%)

  16,2 mln

  3,0 tys(29.9%)

  18,6 mln

  3,6 tys(25.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  88,7 tys

  16,3(0.2%)

  12,1 tys

  2,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,1 mln

  1,6 tys(11%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,6 mln

  278(4.1%)

  1,5 mln

  270(3.9%)

  2,5 mln

  443(5.3%)

  1,9 mln

  358(4.2%)

  1,7 mln

  309(3.1%)

  4,0 mln

  746(6.4%)

  3,4 mln

  632(6.2%)

  7,0 mln

  1,4 tys(9.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,8 mln

  674(9.9%)

  2,8 mln

  507(7.4%)

  3,8 mln

  688(8.3%)

  4,2 mln

  767(9.1%)

  4,1 mln

  757(7.7%)

  4,3 mln

  794(6.8%)

  4,7 mln

  883(8.7%)

  5,8 mln

  1,1 tys(7.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,4 mln

  430(6.3%)

  2,3 mln

  421(6.1%)

  2,2 mln

  395(4.7%)

  3,8 mln

  695(8.2%)

  5,4 mln

  987(10%)

  5,1 mln

  950(8.1%)

  3,3 mln

  623(6.1%)

  5,8 mln

  1,1 tys(7.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,4 mln

  1,1 tys(16.8%)

  11,8 mln

  2,1 tys(31.1%)

  3,2 mln

  582(7%)

  3,3 mln

  603(7.1%)

  3,5 mln

  648(6.6%)

  3,6 mln

  673(5.7%)

  4,0 mln

  753(7.4%)

  5,3 mln

  1,0 tys(7.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  7,5 mln

  1,3 tys(19.6%)

  221,9 tys

  40,1(0.6%)

  584,1 tys

  106(1.3%)

  2,2 mln

  402(4.8%)

  3,8 mln

  706(7.2%)

  1,7 mln

  314(2.7%)

  472,5 tys

  88,4(0.9%)

  4,8 mln

  923(6.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  2,0 mln

  365(5.4%)

  3,7 mln

  673(9.8%)

  2,8 mln

  511(6.1%)

  3,2 mln

  593(7%)

  2,8 mln

  509(5.2%)

  2,9 mln

  538(4.6%)

  2,1 mln

  398(3.9%)

  3,1 mln

  609(4.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  910,8 tys

  163(2.4%)

  1,3 mln

  229(3.3%)

  1,1 mln

  206(2.5%)

  1,3 mln

  239(2.8%)

  940,2 tys

  173(1.8%)

  2,5 mln

  458(3.9%)

  1,4 mln

  270(2.7%)

  2,3 mln

  451(3.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  565,9 tys

  101(1.5%)

  637,0 tys

  115(1.7%)

  598,5 tys

  108(1.3%)

  839,9 tys

  155(1.8%)

  2,5 mln

  459(4.7%)

  3,5 mln

  644(5.5%)

  787,1 tys

  147(1.5%)

  816,5 tys

  158(1.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  168,1 tys

  30,1(0.4%)

  134,8 tys

  24,4(0.4%)

  145,0 tys

  26,2(0.3%)

  460,1 tys

  84,7(1%)

  539,2 tys

  99,3(1%)

  258,3 tys

  47,8(0.4%)

  247,4 tys

  46,3(0.5%)

  564,0 tys

  109(0.8%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  441,8 tys

  79,0(1.2%)

  331,9 tys

  60,0(0.9%)

  218,4 tys

  39,5(0.5%)

  199,8 tys

  36,8(0.4%)

  202,1 tys

  37,2(0.4%)

  152,9 tys

  28,3(0.2%)

  139,5 tys

  26,1(0.3%)

  475,4 tys

  91,9(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  231,6 tys

  41,4(0.6%)

  233,0 tys

  42,1(0.6%)

  215,8 tys

  39,0(0.5%)

  235,8 tys

  43,4(0.5%)

  229,4 tys

  42,2(0.4%)

  207,8 tys

  38,4(0.3%)

  226,6 tys

  42,4(0.4%)

  232,0 tys

  44,9(0.3%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  11,5 tys

  2,1(0%)

  322,3 tys

  58,3(0.9%)

  125,4 tys

  22,7(0.3%)

  296,1 tys

  54,5(0.6%)

  170,5 tys

  31,4(0.3%)

  154,7 tys

  28,6(0.2%)

  184,7 tys

  34,5(0.3%)

  183,9 tys

  35,6(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  247,8 tys

  44,3(0.7%)

  310,1 tys

  56,1(0.8%)

  321,6 tys

  58,1(0.7%)

  288,3 tys

  53,1(0.6%)

  310,8 tys

  57,2(0.6%)

  300,5 tys

  55,6(0.5%)

  332,2 tys

  62,1(0.6%)

  160,8 tys

  31,1(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  55,5 tys

  9,9(0.1%)

  64,5 tys

  11,7(0.2%)

  65,6 tys

  11,9(0.1%)

  123,9 tys

  22,8(0.3%)

  59,3 tys

  10,9(0.1%)

  135,9 tys

  25,1(0.2%)

  74,8 tys

  14,0(0.1%)

  122,7 tys

  23,7(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  422,9 tys

  75,7(1.1%)

  431,9 tys

  78,1(1.1%)

  463,3 tys

  83,7(1%)

  540,0 tys

  99,4(1.2%)

  630,8 tys

  116(1.2%)

  538,3 tys

  99,6(0.8%)

  558,5 tys

  104(1%)

  93,8 tys

  18,1(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  75,1 tys

  13,4(0.2%)

  86,0 tys

  15,6(0.2%)

  93,0 tys

  16,8(0.2%)

  59,9 tys

  11,0(0.1%)

  115,7 tys

  21,3(0.2%)

  23,4 tys

  4,3(0%)

  22,6 tys

  4,2(0%)

  20,8 tys

  4,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  106,5 tys

  19,0(0.3%)

  12,8 tys

  2,3(0%)

  2,4 tys

  0,4(0%)

  159,9 tys

  29,4(0.3%)

  114,5 tys

  21,1(0.2%)

  102,4 tys

  18,9(0.2%)

  2,4 tys

  0,4(0%)

  2,4 tys

  0,5(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,3(0%)

  1,5 tys

  0,3(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  157,3 tys

  28,1(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,5 tys

  2,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,2 mln

  411(3.5%)

  4,8 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Lesku według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Leska według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Lesko, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Leska według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  42,1 mln

  3,6 tys(100%)

  41,5 mln

  3,6 tys(100%)

  47,4 mln

  4,1 tys(100%)

  46,9 mln

  4,1 tys(100%)

  51,9 mln

  4,6 tys(100%)

  62,8 mln

  5,7 tys(100%)

  66,0 mln

  6,0 tys(100%)

  69,8 mln

  6,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  12,0 mln

  2,2 tys(28.6%)

  11,7 mln

  2,1 tys(28.1%)

  12,4 mln

  2,2 tys(26.1%)

  13,3 mln

  2,5 tys(28.5%)

  14,3 mln

  2,6 tys(27.5%)

  13,6 mln

  2,5 tys(21.7%)

  14,9 mln

  2,8 tys(22.6%)

  17,7 mln

  3,4 tys(25.4%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  12,1 mln

  2,2 tys(28.8%)

  11,6 mln

  2,1 tys(27.8%)

  11,7 mln

  2,1 tys(24.7%)

  13,3 mln

  2,5 tys(28.4%)

  14,1 mln

  2,6 tys(27.1%)

  21,0 mln

  3,9 tys(33.4%)

  24,6 mln

  4,6 tys(37.2%)

  16,5 mln

  3,2 tys(23.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  100,8 tys

  18,6(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,5 mln

  1,6 tys(12.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  5,8 mln

  1,0 tys(13.8%)

  1,1 mln

  194(2.6%)

  106,9 tys

  19,3(0.2%)

  151,9 tys

  28,0(0.3%)

  231,2 tys

  42,6(0.4%)

  297,7 tys

  55,1(0.5%)

  317,8 tys

  59,4(0.5%)

  4,0 mln

  765(5.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,2 mln

  931(12.4%)

  10,5 mln

  1,9 tys(25.3%)

  1,8 mln

  333(3.9%)

  1,8 mln

  335(3.9%)

  1,9 mln

  342(3.6%)

  1,9 mln

  352(3%)

  2,3 mln

  432(3.5%)

  3,2 mln

  611(4.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  228,0 tys

  40,8(0.5%)

  37,2 tys

  6,7(0.1%)

  739,2 tys

  134(1.6%)

  77,0 tys

  14,2(0.2%)

  154,2 tys

  28,4(0.3%)

  1,5 mln

  277(2.4%)

  755,6 tys

  141(1.1%)

  2,9 mln

  562(4.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,2 mln

  210(2.8%)

  1,2 mln

  210(2.8%)

  1,3 mln

  227(2.6%)

  1,4 mln

  260(3%)

  3,9 mln

  710(7.4%)

  3,0 mln

  556(4.8%)

  2,2 mln

  405(3.3%)

  2,3 mln

  438(3.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  955,7 tys

  171(2.3%)

  1,4 mln

  247(3.3%)

  4,9 mln

  883(10.3%)

  1,3 mln

  230(2.7%)

  968,3 tys

  178(1.9%)

  958,6 tys

  177(1.5%)

  1,3 mln

  235(1.9%)

  2,1 mln

  406(3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,3 mln

  412(5.5%)

  1,8 mln

  327(4.4%)

  1,8 mln

  334(3.9%)

  3,0 mln

  556(6.4%)

  2,3 mln

  429(4.5%)

  2,6 mln

  482(4.1%)

  2,0 mln

  373(3%)

  1,6 mln

  302(2.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  213,6 tys

  38,2(0.5%)

  287,0 tys

  51,9(0.7%)

  257,9 tys

  46,6(0.5%)

  360,9 tys

  66,5(0.8%)

  311,2 tys

  57,3(0.6%)

  280,6 tys

  51,9(0.4%)

  266,0 tys

  49,7(0.4%)

  655,2 tys

  127(0.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  320,3 tys

  57,3(0.8%)

  453,7 tys

  82,1(1.1%)

  270,7 tys

  48,9(0.6%)

  491,6 tys

  90,5(1%)

  104,7 tys

  19,3(0.2%)

  717,3 tys

  133(1.1%)

  597,5 tys

  112(0.9%)

  370,1 tys

  71,6(0.5%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  1,0 mln

  180(2.4%)

  874,4 tys

  158(2.1%)

  920,1 tys

  166(1.9%)

  729,6 tys

  134(1.6%)

  723,5 tys

  133(1.4%)

  463,7 tys

  85,8(0.7%)

  1,5 mln

  286(2.3%)

  145,5 tys

  28,1(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  17,2 tys

  3,1(0%)

  48,7

  0,0(0%)

  445

  0,1(0%)

  29,9 tys

  5,5(0.1%)

  5,0 tys

  0,9(0%)

  3,7 tys

  0,7(0%)

  5,5 tys

  1,0(0%)

  102,5 tys

  19,8(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  189,9 tys

  34,0(0.5%)

  168,9 tys

  30,5(0.4%)

  171,7 tys

  31,0(0.4%)

  158,2 tys

  29,1(0.3%)

  171,9 tys

  31,6(0.3%)

  104,5 tys

  19,3(0.2%)

  97,8 tys

  18,3(0.1%)

  75,0 tys

  14,5(0.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,3 tys

  1,5(0%)

  1,0 tys

  0,2(0%)

  3,1 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  23,8 tys

  4,6(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  531

  0,1(0%)

  209

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,5(0%)

  3,8 tys

  0,7(0%)

  5,8 tys

  1,1(0%)

  7,8 tys

  1,5(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  12,6 tys

  2,3(0%)

  24,0 tys

  4,3(0.1%)

  23,0 tys

  4,2(0%)

  14,2 tys

  2,6(0%)

  16,4 tys

  3,0(0%)

  40,4 tys

  7,5(0.1%)

  39,7 tys

  7,4(0.1%)

  7,7 tys

  1,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  106,5 tys

  19,0(0.3%)

  12,8 tys

  2,3(0%)

  2,4 tys

  0,4(0%)

  159,9 tys

  29,4(0.3%)

  114,5 tys

  21,1(0.2%)

  102,4 tys

  18,9(0.2%)

  2,4 tys

  0,4(0%)

  2,4 tys

  0,5(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  359,6 tys

  64,3(0.9%)

  511,3 tys

  92,5(1.2%)

  682,9 tys

  123(1.4%)

  308,2 tys

  56,8(0.7%)

  255,7 tys

  47,1(0.5%)

  49,7 tys

  9,2(0.1%)

  303

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  40,0

  0,0(0%)

  234

  0,0(0%)

  78,0

  0,0(0%)

  156

  0,0(0%)

  750

  0,1(0%)

  516

  0,1(0%)

  22,9 tys

  4,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  30,8 tys

  5,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Lesko - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 098 mieszkańców Leska jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 560 kobiet oraz 538 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 10,0% średnie ogólnokształcące, a 23,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,0% mieszkańców Leska, gimnazjalnym 2,9%, natomiast 17,2% podstawowym ukończonym. 2,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podkarpackiego mieszkańcy Leska mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Lesku największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,6%) oraz średnie zawodowe (20,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (26,9%) oraz średnie zawodowe (25,0%).

  W roku 2022 w Lesku mieściło się 5 przedszkoli, w których do 17 oddziałów uczęszczało 323 dzieci (171 dziewczynek oraz 152 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Lesku mieściło się 1 przedszkole, w którym do 7 oddziałów uczęszczało 161 dzieci (81 dziewczynek oraz 80 chłopców). Dostępnych było 155 miejsc.

  17,8% mieszkańców Leska w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,4% wśród dziewczynek i 18,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 664 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,51 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 28 oddziałach uczyło się 491 uczniów (230 kobiet oraz 261 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Lesku placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 26 oddziałach uczyło się 446 uczniów (216 kobiet oraz 230 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,2% ludności (27,7% wśród dziewczynek i 28,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,5 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 120,34.

  W Lesku znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 7 oddziałach uczyło się 180 uczniów (112 kobiet oraz 68 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 45 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Lesku placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 14 oddziałach uczyło się 377 uczniów (233 kobiety oraz 144 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 0 absolwentów.

  W Lesku znajdują się 2 Technika, w których w 19 oddziałach uczyło się 433 uczniów (170 kobiet oraz 263 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 79 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Lesku placówkę miały 3 Technika, w których w 31 oddziałach uczyło się 702 uczniów (306 kobiet oraz 396 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 239 absolwentów.

  W Lesku znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 4 oddziałach uczyło się 85 uczniów (26 kobiet oraz 59 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,8% mieszkańców (17,2% wśród dziewczyn i 16,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25,7 uczniów. 21,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 22,8 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 18,3% mieszkańców Leska w wieku potencjalnej nauki (22,5% kobiet i 13,9% mężczyzn).

 • 19,1% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  19,1%
  Podkarpackie
  22,6%
  Cały kraj
  25,2%
 • 22,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 15,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Lesko
  35,9%
  Podkarpackie
  36,1%
  Cała Polska
  35,2%
 • 37,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,9%
  woj. podkarpackie
  3,1%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Lesko
  10,0%
  woj. podkarpackie
  11,0%
  Cała Polska
  11,9%
 • 13,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 23,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  23,0%
  woj. podkarpackie
  21,9%
  Cały kraj
  20,0%
 • 20,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 25,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Lesko
  22,0%
  Podkarpackie
  22,5%
  Cała Polska
  21,2%
 • 17,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 26,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  2,9%
  woj. podkarpackie
  2,9%
  Polska
  3,0%
 • 1,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 17,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  17,2%
  Podkarpackie
  12,7%
  Polska
  12,3%
 • 17,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  2,9%
  woj. podkarpackie
  3,1%
  Cały kraj
  3,1%
 • 2,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Lesku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1664 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 664,0
  woj. podkarpackie
  896,0
  Polska
  927,0
 • 0,51 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,51
  Podkarpackie
  0,95
  Kraj
  0,89
 •  
 • 5Przedszkola
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 17 Oddziały
 • 3 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 309 Miejsca
  (rok 2018)
 • 4 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Lesko) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 323 Dzieci
 • 171 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 152 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 52,9%
  47,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 68 3 lata
 • 68
 • 85 4 lata
 • 85
 • 84 5 lata
 • 84
 • 80 6 lat
 • 80
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 40 3 lata
 • 40
 • 42 4 lata
 • 42
 • 39 5 lata
 • 39
 • 46 6 lat
 • 46
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 28 3 lata
 • 28
 • 43 4 lata
 • 43
 • 45 5 lata
 • 45
 • 34 6 lat
 • 34
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 21,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 21,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 4,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Lesku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Lesku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe w Lesku ("Miś Uszatek")
  Publiczne
  13 469-83-70
  ul. Kaczkowskiego 26
  38-600 Lesko
  818814
  Przedszkole Specjalne
  Publiczne
  13 469-64-23
  12 469-64-23
  ul. Smolki 4
  38-600 Lesko
  12-
  Niepubliczne Przedszkole WESOŁY LUDEK
  Niepubliczne
  69 798-23-95
  ul. KOŚCIUSZKI 10
  38-600 Lesko
  ---
 • Szkoły podstawowe w Lesku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Lesko) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 24 Oddziały
 • 480 Uczniowie
 • 226 Kobiety
  (uczniowie)
 • 254 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,1%
  52,9%
 • 64 Uczniowie w 1 klasie
 • 27 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 37 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 78 Absolwenci
 • 35 Kobiety
  (absolwenci)
 • 43 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4 Oddziały
 • 11 Uczniowie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 36,4%
  63,6%
 • 2 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 17,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  17,5
  Województwo
  15,1
  Cały kraj
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17,5 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17,5
 • 17,5 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17,5
 • 20,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20,0
 • 2,8 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,8
 •  
 • 34,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 27,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 4,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 120,34 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  120,34
  Podkarpackie
  90,63
  Polska
  95,96
 • 118,87 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  118,87
  woj. podkarpackie
  89,99
  Kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Lesko) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Lesko) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Lesku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Lesku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pola w Lesku (Wincenty Pol)
  Publiczna
  13 469-63-69
  13 469-63-69
  ul. Smolki 2
  38-600 Lesko
  1638036
  Szkoła Podstawowa Nr 2 Specjalna
  Publiczna
  ul. Smolki 4
  38-600 Lesko
  29-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Lesku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Lesko) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 7 Oddziały
 • 180 Uczniowie
 • 112 Kobiety
  (uczniowie)
 • 68 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 62,2%
  37,8%
 • 62 Uczniowie w 1 klasie
 • 38 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 24 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 45 Absolwenci
 • 26 Kobiety
  (absolwenci)
 • 19 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  25,7
  woj. podkarpackie
  27,1
  Cała Polska
  26,5
 •  
 • 16,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 9,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Lesko) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 19 Oddziały
 • 433 Uczniowie
 • 170 Kobiety
  (uczniowie)
 • 263 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 39,3%
  60,7%
 • 106 Uczniowie w 1 klasie
 • 44 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 62 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 79 Absolwenci
 • 39 Kobiety
  (absolwenci)
 • 40 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Miasto
  22,8
  woj. podkarpackie
  26,4
  Kraj
  24,9
 •  
 • 41,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 25,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Lesko) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45 Uczniowie w 1 klasie
 • 15 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 30 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 21,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  21,3
  Podkarpackie
  22,7
  Kraj
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Lesku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Lesku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum
  Publiczne
  ul. al. Jana Pawła II 18a
  38-600 Lesko
  9213-
  Liceum Ogólnokształcące w Lesku (gen. Władysław Andersa)
  Publiczne
  13 469-65-18
  13 469-90-16
  ul. Piłsudskiego 5
  38-600 Lesko
  720525
  Technikum Leśne w Lesku
  Publiczne
  13 469-64-68
  13 469-64-68
  ul. Jana Pawła II 1
  38-600 Lesko
  8188-
  Zasadnicz Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  ul. al. Jana Pawła II 18a
  38-600 Lesko
  6150-
  Liceum plastyczne
  Publiczna
  ul. al. Jana Pawła II 18a
  38-600 Lesko
  456-
  Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
  Publiczna
  ul. Smolki 4
  38-600 Lesko
  214-
  Liceum ogólnokształcące dla dorosłych
  Publiczne
  ul. al. Jana Pawła II 18a
  38-600 Lesko
  18-
  Niepubliczna Szkoła Muzyczna I st.
  Niepubliczna
  69 602-67-84
  ul. Kościuszki 7
  38-600 Lesko
  ---
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Lesku
  Publiczna
  13 469-64-68
  13 469-64-68
  ul. al. Jana Pawła II 1
  38-600 Lesko
  ---
  Technikum Leśne dla Dorosłych w Lesku
  Publiczne
  13 469-64-68
  13 469-64-68
  ul. al. Jana Pawła II 1
  38-600 Lesko
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Lesku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 17,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 18,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 22,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Lesko, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Lesko, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Lesko, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Lesko - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Lesku

 • Według danych GUS z 2022 roku w Lesku znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zmniejszyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 4, liczba miejsc: 280)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 4


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Lesku w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Lesku
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Lesku: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Lesku 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 159 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 84 (uczestnicy: 5 882)
  • seanse filmowe: 76 (uczestnicy: 3 337)
  • wystawy: 2 (uczestnicy: 150)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 950)
  • koncerty: 2 (uczestnicy: 900)
  • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 500)
  • warsztaty: 2 (uczestnicy: 45)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 8 (członkowie: 168)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 30)
  • taneczne: 4 (członkowie: 100)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 30)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 8)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Lesku działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 37 251 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 9 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 49 340 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 17
  • dostępne dla czytelników: 10
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 10
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2022 w Lesku działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 21 843 wolumeny w tym ziobry specjalne: 165. Odnotowano 223 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 1 pracownik.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 30 163 wolumeny. Odnotowano 268 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 6
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Lesku działały 4 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 346 członków. Zarejestrowano 429 ćwiczących (mężczyźni: 257, kobiety: 172, chłopcy do lat 18: 221, dziewczęta do lat 18: 170). Aktywnych było 6 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (5), instruktora sportowego (15).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Lesku w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Lesku
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Leska znajduje się 23 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Lesku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Osada Lesko, st.4 z epoki żelazadnia 1968-12-28, wykaz dokumentów: A-453 z 1968-12-28
  • Cmentarzysko kurhanowe Glinne, st.1 z pradziejówdnia 1969-12-15, wykaz dokumentów: A-508 z 1969-12-15
  • Grodzisko Lesko, st.1 ze średniowieczadnia 1969-12-22, wykaz dokumentów: A-519 z 1969-12-22; A-519 z 1971-11-10; brak numeru z 2012-01-09
  • Osada Lesko, st.6 ze średniowieczadnia 1970-12-02, wykaz dokumentów: A-591 z 1970-12-02
  • Synagoga z XVII w. (ul. Stanisława Moniuszki 16)dnia 1959-09-30, wykaz dokumentów: 142/ZN/59 z 1959-09-30
  • Zamek z XVI w.dnia 1967-12-30, wykaz dokumentów: A-82 z 1967-12-30
  • Inny element obronny z poł. XVI w.dnia 1967-12-30, wykaz dokumentów: A-82 z 1967-12-30
  • Park (data nieznana)dnia 1967-12-30, wykaz dokumentów: A-82 z 1967-12-30
  • Cmentarz żydowski z 1548 r.dnia 1969-11-19, wykaz dokumentów: A-143 z 1969-11-19
  • Inny budynek mieszkalny z końca XVIII w. (ul. Śliżyńskiego 2)dnia 1972-06-17, wykaz dokumentów: A-397 z 1972-06-17
  • Inny budynek mieszkalny z 1895 r. (ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4)dnia 1986-01-15, wykaz dokumentów: A-86 z 1986-01-15; A-1363 z 2015-10-28
  • Kościół z 1530 r. (ul. Tadeusza Kościuszki 14)dnia 1989-11-14, wykaz dokumentów: A-178 z 1989-11-14
  • Dzwonnica z XVIII w.dnia 1989-11-14, wykaz dokumentów: A-178 z 1989-11-14
  • Mur/ogrodzenie z 1889 r. (ul. Tadeusza Kościuszki 10)dnia 1989-11-14, wykaz dokumentów: A-178 z 1989-11-14
  • Apteka z 1. poł. XIX w. (ul. plac Pułaskiego 3)dnia 1990-05-11, wykaz dokumentów: A-204 z 1990-05-11
  • Budynek administracyjny z 1894 - 1896 (ul. rynek Rynek 21)dnia 1991-07-15, wykaz dokumentów: A-245 z 1991-07-15
  • Inny budynek mieszkalny z 1700 r. (ul. Wincentego Pola 1)dnia 1991-10-24, wykaz dokumentów: A-248 z 1991-10-24
  • Sąd z XIX w. (ul. Tadeusza Kościuszki 9)dnia 1991-10-24, wykaz dokumentów: A-250 z 1991-10-24; brak numeru z 2006-09-27; A-528 z 2011-03-24
  • Inny budynek mieszkalny z 1889 r. (ul. Tadeusza Kościuszki 7)dnia 1991-10-24, wykaz dokumentów: A-254 z 1991-10-24
  • Park z przełomu XVIII/XIX w.dnia 1998-11-10, wykaz dokumentów: A-372/98 z 1998-11-10; A-372 z 2014-06-27; A-1291 z 2014-11-26
  • Kamienica z 2. poł. XVII w. (ul. Tadeusza Kościuszki 11)dnia 2002-04-08, wykaz dokumentów: A-54 z 2002-04-08
  • Inny budynek mieszkalny z 1855 r. (ul. Wincentego Pola 3)dnia 2012-01-31, wykaz dokumentów: A-735 z 2012-01-31
  • Kamienica z 2. poł. XVII w.dnia 2012-10-05, wykaz dokumentów: A-926 z 2012-10-05
 • Formy ochrony przyrody w Lesku
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Leska znajduje się 7 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Lesku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu - obszar chronionego krajobrazuOpis: Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje południowo-wschodnie i wschodnie tereny województwa podkarpackiego należące do Beskidów Wschodnich. Obszar ten stanowi otulinę dla parków krajobrazowych: Gór Słonnych Ciśniańsko-Wetlińskiego i Doliny Sanu które z kolei otaczają Bieszczadzki Park Narodowy. Dzięki takiemu układowi obszarów chronionych o zróżnicowanych reżimach ochronnych i odmiennych funkcjach udało się stworzyć w tym regionie modelowy system obszarów chronionych w którym najcenniejsze walory parku narodowego są otoczone parkami krajobrazwymi a te z kolei - najrozleglejszym i najłagodniejszym pod względem reżimu ochronnego - Wschodniobeskidzkim OChK. Walory przyrodnicze i krajobrazowe tego terenu są bardzo cenne. Beskidy Wschodnie odznaczają się dużą lesistością i względnie małym stopniem przekształcenia antropogenicznego. Na piękno krajobrazu składa się również mozaika pól łąk i pastwisk wraz z zabudową wsi i miasteczek. Jest to obszar szczególnie atrakcyjny dla turystyki i rekreacji z czystymi rzekami i strumieniami ze zdrowymi lasami porastającymi niezbyt wysokie góry. Walory przyrodnicze są związane przede wszystkim z siedliskami buczyn karpackich obfitujących w gatunki gdzie indziej rzadkie i chronione., Data ustanowienia: 1998-01-01, Powierzchnia: 99911.0 ha
  • Dorzecze Górnego Sanu - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 1578.67 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: skała zbudowana z piaskowców gruboławicowych warstw krośnieńskich dolnych od ne głęboka niecka starego wyrobiska kamieniołomu nad nią wznosi się ściana długości 200 m i wysokości od 5 do 33 m skała zwana jest "basztą" lub "kostryniem";, Data ustanowienia: 1954-12-27, Opis granicy: ściana skalna znajduje się 3 km od centrum leska po prawej stronie głównej drogi w kierunku ustrzyk dolnych; przy drodze znajduje się duży parking; ostaniec rozciaga się równolegle do szosy; teren wokół pomnika zarośnięty młodym lasem z dużym udziałem
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: korona rozłożysta częściowo zniekształcona przez cięcia: pień potężny niekształtny; wyraźne nabiegi korzeniowe zwłaszcza od strony parku. wiek 350 lat, Data ustanowienia: 1974-06-05, Opis granicy: pierwszy dąb (od lo) rośnie przy wjeździe pod parterowy budynek znajdujący się na skraju parku (obecnie zoz i środowiskowy dom samopomocy) naprzeciwko wjazdu pod umig: blisko pnia tablica ścieżki edukacyjno-przyrodniczej "baszta" z informacją o starych
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: korona nieregularna; pień niekształtny w części odziomkowej na wysokości 4 5 m rozdwojony. ubytek korony 10% wbity w nabiegi korzeniowe kątownik od bramy wjazdowej; na przewodniku od rozwidlenia pnia do wys. 8 m pas ubytku kory, Data ustanowienia: 1979-01-16, Opis granicy: drzewo rośnie bezpośrednio przy ogrodzeniu i bramie wjazdowej na teren szkoły; od drogi korzenie oblane asfaltem; 5 m dalej w szpalerze - wiąz o obwodzie 210 cm (oznakowany tabliczką lecz za mały w stosunku do danych pomnika zamieszczonych w dokumentacj
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: korona rozłożysta; pień niekształtny guzowaty w licznych miejscach po konarach ubytki wgłębne sterczące kikuty uschniętych konarów przy powierzchni gruntu dziupla o głębokości 30 cm z murszem wiek około 300 lat, Data ustanowienia: 1979-01-16, Opis granicy: drzewo rośnie prawie na środku wzgórza ok. 120 m od urzędu pracy; 20 m od wydeptanej ścieżki wiodącej od bramy przy ul. słowackiego; w odległości 12 m w kierunku n znajduje się potężny dąb o obwodzie 326 cm i wys. 23 m.
  • Brak nazwy (gm. Lesko) - formacja geologiczna (stanowisko dokumentacyjne)Opis: naturalne, Data ustanowienia: 1999-01-01, Powierzchnia: 10.17 ha

Lesko - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 2 wypadków drogowych w Lesku odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 2 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 38,7 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Lesku znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu leskiego.

  Powiat leski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Lesku
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 2 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 2 Ranni
  (rok 2022)
 • 0 Lekko ranni
 • 2 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Lesku w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 38,68 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  38,7
  Województwo
  51,1
  Polska
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  woj. podkarpackie
  4,2
  Kraj
  5,0
 • 38,68 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  38,7
  woj. podkarpackie
  60,8
  Polska
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Lesko
  0,0
  Podkarpackie
  8,3
  Cała Polska
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Lesko
  100,0
  woj. podkarpackie
  119,0
  Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Lesko przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 84droga krajowa nr 84(Sanok - Zagórz - Postołów - Lesko - Glinne - Uherce Mineralne - Olszanica - Stefkowa - Ustjanowa Dolna - Ustjanowa Górna - Ustrzyki Dolne - Brzegi Dolne - Krościenko - granica (Ukraina))
  • DW 893droga wojewódzka nr 893( Lesko - Huzele - Łączki - Hoczew - Nowosiółki - Mchawa - Baligród - Rabe - Łubne - Jabłonki - Cisna)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Lesko przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 108Linia kolejowa nr 108: Stróże - Krościenko [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Stróże - Polna - Szalowa - Wola Łużańska - Moszczenica Małopolska - Gorlice Zagórzany - Libusza - Biecz - Siepietnica - Skołyszyn - Przysieki - Jasło - Gliniczek - Tarnowiec - Jedlicze Męcinka - Jedlicze - Krosno Turaszówka - Krosno Polanka - Krosno - Krosno Miasto - Targowiska - Widacz - Wróblik Szlachecki - Milcza - Besko - Zarszyn - Długie - Nowosielce - Sanok Dąbrówka - Sanok Miasto - Sanok - Nowy Zagórz - Załuż -Lesko Łukawica - Jankowce - Uherce Tunel - Uherce - Olszanica - Ustianowa - Ustrzyki Dolne - Krościenko)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Lesku istnieje 56 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1000-lecia

  ul. Akacjowa

  ul. Basztowa

  ul. Berka Joselewicza

  ul. Bieszczadzka

  ul. Broniewskiego

  ul. Fredry

  ul. Grunwaldzka

  al. Jana Pawła II

  ul. Jesionowa

  ul. Kazimierza Wielkiego

  ul. Kochanowskiego

  ul. Konopnickiej

  pl. Konstytucji 3 Maja

  ul. Kościuszki

  ul. Krasickich

  ul. Kwiatowa

  ul. Mickiewicza

  ul. Moniuszki

  ul. Ogrodowa

  ul. Osiedlowa

  ul. Ossolińskich

  ul. Parkowa

  ul. Pieski Świat

  ul. Piotra Kmity

  ul. Piłsudskiego

  ul. Podgórska

  ul. Przemysłowa

  pl. Pułaskiego

  Rynek

  ul. Sanowa

  ul. Sienkiewicza

  ul. Smolki

  ul. Spacerowa

  ul. Stawowa

  ul. Szopena

  ul. Słoneczna

  ul. Słowackiego

  ul. Turystyczna

  ul. Unii Brzeskiej

  ul. Waryńskiego

  ul. Widokowa

  ul. Wiejska

  ul. Wierzbowa

  ul. Wincentego Pola

  ul. Wincentego Witosa

  ul. Wolańska

  ul. Wspólna

  ul. Wyspiańskiego

  ul. Zasanie

  ul. Zielona

  ul. Zygmunta Kaczkowskiego

  ul. Łazienna

  ul. Śliżyńskiego

  ul. Źródlana

  ul. Żeromskiego